Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια"

Transcript

1 Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

2 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ για το Η ανάλυση που ακολουθεί πραγματοποιείται για καθεμία από τις 13 περιφέρειες τις χώρας. Η κατανομή των εμπορικών εταιρειών παρουσιάζεται στον πίνακα Β1. Το 57,6% των εταιρειών έχουν έδρα την Περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 16,1% και η Κρήτη με 4,3%. Πίνακας Β1 Οι ελληνικές εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ: 2014 Κατανομή ανά περιφέρεια Περιφέρεια Αριθμός εταιρειών Ποσοστά (%) Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 176 2,7 Κεντρική Μακεδονία ,1 Δυτική Μακεδονία 66 1,0 Ήπειρος 109 1,6 Θεσσαλία 216 3,3 Ιόνια Νησιά 113 1,7 Δυτική Ελλάδα 218 3,3 Στερεά Ελλάδα 137 2,1 Αττική ,6 Πελοπόννησος 165 2,5 Βόρειο Αιγαίο 79 1,2 Νότιο Αιγαίο 183 2,8 Κρήτη 282 4,3 Σύνολο xώρας ,0 Πηγή: ICAP DATABAΝΚ

3 Β.1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είχαν έδρα 176 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 και αποτελούσαν το 2,7% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών αυτών των νομικών μορφών. Το ενεργητικό τους κάλυψε το 1,6% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους το 0,9% του συνολικού κύκλου εργασιών τους. Οι πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος ήταν μειωμένες κατά 2,1% το 2014 και διαμορφώθηκαν σε 480,7 εκατ.. Ωστόσο, οι προσπάθειες περικοπής του κόστους απέδωσαν και οδήγησαν στην αύξηση των μεικτών κερδών κατά 7,6%, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να βελτιωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, ανερχόμενο σε 22,3%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση (24%). Ωστόσο, η δραστική αύξηση των μη λειτουργικών δαπανών 1 επηρέασε την κερδοφορία, με συνέπεια τη μείωση των κερδών προ φόρου κατά 41,7%, σε 4,7 εκατ. περίπου. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων υποχώρησαν σε 1,0% και 2,4% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 2,3% το 2014 και έφθασαν τα 632,9 εκατ. περίπου. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (0,8:1). Από τα συστατικά μέρη του ενεργητικού, μόνο το κυκλοφορούν εμφανίζει μείωση. Η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων μειώθηκε και πάλι, σε 136 ημέρες το 2014, γεγονός ενδεικτικό ότι οι πιέσεις στη ρευστότητα επέβαλαν πιο «σφιχτή» πολιτική πιστώσεων. Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ανέκαμψε σε 154 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων της περιφέρειας ήταν μειωμένα κατά 4,4% το 2014, ενώ οι υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 5,6%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να αυξηθεί αισθητά σε 69,0%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μεσομακροπρόθεσμες διαμορφώθηκε σε 3,8:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές ανήλθε σε 48,9%. Οι δείκτες ρευστότητας υποχώρησαν και η γενική ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 1,27 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β1 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,5% Πάγιο ενεργητικό 30,5% Κυκλοφορούν ενεργητικό 61,0% 1. Οι αυξημένες μη λειτουργικές δαπάνες οφείλονται κυρίως σε συγκεκριμένη εταιρεία της περιφέρειας. 277

4 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β2 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,4 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,1 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,6 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,0 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,7 Αριθμός επιχειρήσεων 176 0,0 Πίνακας Β3 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,8:1 0,8:1 0,7:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 136 ημ. 142 ημ. 154 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 158 ημ. 154 ημ. 158 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 69,0% 66,8% 69,9% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,8:1 3,5:1 3,3:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 48,9% 44,6% 46,7% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,27 1,37 1,30 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,69 0,76 0,74 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,17 0,16 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 22,3% 20,3% 21,5% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,0% 1,6% -0,6% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 2,4% 3,9% -1,5% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,0% 3,3% 1,9% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -2,1% 3,0% -16,4% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 2,3% -4,7% -1,7% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 7,1% -9,3% 4,7% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 7,6% -3,1% -5,1% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -41,7% 367,2% -1139,0% -36,5% 413,4% 60,6% 278

5 Β.2. Κεντρική Μακεδονία Στην Κεντρική Μακεδονία είχαν το 2014 την έδρα τους εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, που αντιπροσωπεύουν το 16,1% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Το ενεργητικό τους κάλυψε μερίδιο 10,1% του συνόλου και οι πωλήσεις τους το 8,3%. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών αυξήθηκε κατά 8,9%, ανερχόμενος σε 4.453,1 εκατ. περίπου το Ωστόσο, τα μεικτά κέρδη σημείωσαν αρκετά χαμηλότερο ρυθμό αύξησης (3,7%), γεγονός ενδεικτικό της «αδυναμίας» συγκράτησης του κόστους πωλήσεων. Κατά συνέπεια, το ποσοστό μεικτού κέρδους υποχώρησε κατά μία μονάδα, για να διαμορφωθεί σε 19%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος διαπιστώνεται έντονη αύξηση των λειτουργικών κερδών, σε 103,9 εκατ.. Αντίστοιχα, το τελικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε θεαματικά (65,3%), με εγγραφή προ φόρου κερδών ύψους 80,7 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 1,8% και 5,4% αντίστοιχα. Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών ήταν εκατ. περίπου το 2014, χωρίς ουσιαστική ετήσια μεταβολή. Η κυκλοφοριακή ταχύτητά διαμορφώθηκε σε 1,1:1. Το πάγιο ενεργητικό ελαττώθηκε κατά 3,4%, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό και τα διαθέσιμα κατέγραψαν αύξηση. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίσθηκε σε 97 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων σε 86 ημέρες. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν οριακά (0,6%), ενώ τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 1,2%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανέλθει η δανειακή επιβάρυνση σε 61,9% το Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 3,7:1, ενώ περιορίστηκε σε 44,8% το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος. Οι δείκτες ρευστότητας δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή, με τη γενική ρευστότητα να διατηρείται σε 1,35. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β2 Κεντρική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,0% Πάγιο ενεργητικό 34,1% Κυκλοφορούν ενεργητικό 56,9% 279

6 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β4 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,4 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,9 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,0 Πίνακας Β5 Κεντρική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,0:1 1,0:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 97 ημ. 101 ημ. 113 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 86 ημ. 96 ημ. 106 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 61,9% 61,5% 65,8% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,7:1 3,5:1 3,5:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 44,8% 47,3% 47,8% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,35 1,35 1,29 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,82 0,80 0,78 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,20 0,20 0,17 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,0% 20,0% 19,8% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,8% 1,2% -1,4% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 5,4% 3,2% -4,0% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,8% 3,2% 1,0% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων 8,9% -1,9% -20,8% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -0,1% -5,2% -16,3% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -3,4% -2,6% -5,5% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 3,7% -0,7% -19,8% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 65,3% 186,4% -111,6% -36,5% 413,4% 60,6% 280

7 Β.3. Δυτική Μακεδονία Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχαν την έδρα τους 66 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2014, ποσοστό 1,0% του συνόλου. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στα μεγέθη του εγχώριου εμπορίου ήταν πολύ χαμηλή, αφού το ενεργητικό τους κάλυψε μερίδιο μόλις 0,4% του συνόλου και οι πωλήσεις τους μόλις το 0,2% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους περιορίστηκε σε 133,4 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση 22,1% το Η διαμόρφωση του κόστους οδήγησε σε λιγότερο έντονη μείωση (-16,4%) των μεικτών κερδών, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να βελτιωθεί σε 15,4%. Η πτώση των πωλήσεων φαίνεται ότι ήταν καθοριστική και οδήγησε σε ανατροπή τόσο του λειτουργικού όσο και του τελικού αποτελέσματος. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο, με εγγραφή ζημιών ύψους 2,25 εκατ. το Οι εξελίξεις αυτές διαμόρφωσαν τους δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε αρνητικά επίπεδα το τελευταίο έτος. Το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 156 εκατ. περίπου, μειωμένο κατά 3,8%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των κεφαλαίων ελαττώθηκε σε 0,9:1. Όλα τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν μείωση, ιδιαίτερα τα ρευστά διαθέσιμα (-33,2%). Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 133 ημέρες το 2014 (από 104 ημέρες το 2013), ενώ αυξημένη ήταν και η διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων (144 ημέρες). Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 11,7% και διαμορφώθηκαν σε 47,7 εκατ. περίπου, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να αυξηθεί σε 69,4% το Ο λόγος της βραχυπρόθεσμης προς τη μεσομακροπρόθεσμη επιβάρυνση ήταν 2,0:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους αυξήθηκε σε 51,2%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας υποχώρησαν το τελευταίο έτος, με τη γενική ρευστότητα να ανέρχεται σε 1,53. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β3 Δυτική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,3% Πάγιο ενεργητικό 29,5% Κυκλοφορούν ενεργητικό 63,9% 281

8 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β6 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,8 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης (ʼ000 ) Κύκλος εργασιών ,1 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων 66 0,0 Πίνακας Β7 Δυτική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,1:1 1,1:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 133 ημ. 104 ημ. 105 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 144 ημ. 118 ημ. 117 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 69,4% 66,7% 68,8% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,0:1 2,0:1 2,2:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 51,2% 48,1% 50,1% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,53 1,59 1,58 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,82 0,88 0,84 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,14 0,21 0,18 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 15,4% 14,3% 13,3% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους -1,7% 0,3% -0,8% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -4,7% 0,9% -2,9% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 0,8% 2,4% 1,5% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -22,1% -6,3% -21,7% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -3,8% -4,0% -19,1% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -1,0% 6,2% -21,0% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -16,4% 1,3% -19,8% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -583,1% 130,1% 29,5% -36,5% 413,4% 60,6% 282

9 Β.4. Ήπειρος Στην Περιφέρεια Ηπείρου είχαν το 2014 έδρα 109 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, που αποτελούσαν το 1,6% των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ χώρας. Το ενεργητικό των εταιρειών καθώς και οι πωλήσεις τους κάλυπταν μόλις το 0,7% τόσο του συνολικού ενεργητικού όσο και των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους εμφανίζει μικρή αύξηση (1,8%), ανερχόμενος σε 387 εκατ. περίπου το 2014, ωστόσο τα μεικτά κέρδη διευρύνθηκαν με εντονότερο ρυθμό (4,8%), με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 13,4%. Περαιτέρω, η δραστική αύξηση των λειτουργικών δαπανών οδήγησε σε ανατροπή του λειτουργικού αποτελέσματος, το δε τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, με σημαντική όμως αύξηση των ζημιών, σε 1,4 εκατ. το 2014 από 0,9 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα την τελευταία τριετία. Το σύνολο του ενεργητικού έφθασε τα 283,9 εκατ., μειωμένο κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διευρύνθηκε οριακά σε 1,4:1. Αναφορικά με τα στοιχεία του ενεργητικού, το πάγιο ενεργητικό και τα ρευστά διαθέσιμα αυξήθηκαν, κατά 2,1% και 3,9% αντίστοιχα, ενώ το κυκλοφορούν εμφάνισε μείωση (-2,8%). Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 79 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων σε 63 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν κατά 4,9%, σε 94,9 εκατ. το 2014, σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,0% το ίδιο διάστημα. Συνεπώς, η δανειακή επιβάρυνση διευρύνθηκε σε 66,6%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις επεκτάθηκε σε 4,1:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους διαμορφώθηκε σε 45,5%. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας υποχώρησαν το 2014, σε 1,22 και 0,76 αντίστοιχα, ενώ οριακά βελτιωμένος ήταν ο δείκτης χρηματικής ρευστότητας. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β4 Ήπειρος (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,9% Πάγιο ενεργητικό 34,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 54,2% 283

10 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β8 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων 109-0,9 Πίνακας Β9 Ήπειρος Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,3:1 1,5:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 79 ημ. 80 ημ. 77 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 63 ημ. 61 ημ. 67 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 66,6% 65,0% 66,6% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,1:1 3,8:1 4,7:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 45,5% 46,0% 44,4% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,22 1,28 1,23 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,76 0,77 0,76 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,21 0,20 0,19 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,4% 13,0% 13,1% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,4% -0,2% -1,3% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -1,5% -0,9% -5,7% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,5% 1,8% 0,7% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων 1,8% -5,8% -17,7% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -0,4% 3,6% -24,5% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 2,1% 8,1% -25,1% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 4,8% -6,3% -25,8% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -58,1% 83,2% 6,6% -36,5% 413,4% 60,6% 284

11 Β.5. Θεσσαλία Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν η έδρα 216 εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014, με τις επιχειρήσεις αυτές να καλύπτουν το 3,3% του συνόλου. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 1,5% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους αντιστοιχούσαν στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους κατέγραψε αξιόλογη αύξηση κατά 10,8% και ανήλθε σε 619,4 εκατ. το Ακόμη εντονότερη ήταν η αύξηση στα μεικτά κέρδη (15,3%), με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να βελτιωθεί, σε 15,5%. Επιπρόσθετα, η πτώση των λειτουργικών εξόδων είχε ως συνέπεια να τριπλασιαστεί σχεδόν η λειτουργική κερδοφορία (5,9 εκατ. ). Παρ όλα αυτά, η συρρίκνωση των μη λειτουργικών εσόδων κυρίως, οδήγησε σε μείωση (κατά 52,8%) τα κέρδη προ φόρων, που περιορίστηκαν σε 3,36 εκατ. το 2014 (από 7,1 εκατ. το 2013). Συνεπώς, οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων υποχώρησαν σε 0,5% και 1,7% αντίστοιχα. Το ενεργητικό των εταιρειών της περιφέρειας ανήλθε το 2014 σε 599,7 εκατ., αυξημένο κατά 8,2% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 1:1. Όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού κατέγραψαν αύξηση, με εντονότερη εκείνη των διαθεσίμων (27,5%). Τόσο η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων μειώθηκαν σε 113 ημέρες και 82 ημέρες αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν το 2014 κατά 9,5% και 7,6% αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, η δανειακή επιβάρυνση διαμορφώθηκε σε 66,5%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος ήταν 3,0:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος επεκτάθηκε σε 56,1%. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας υποχώρησαν το 2014, η δε γενική ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 1,25. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β5 Θεσσαλία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,8% Πάγιο ενεργητικό 37,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 55,8% 285

12 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β10 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,4 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,5 Σύνολο ενεργητικού ,2 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,5 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,3 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων ,9 Πηγή: ΙCAP DATABANΚ Πίνακας Β11 Θεσσαλία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,0:1 0,9:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 113 ημ. 127 ημ. 132 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 82 ημ. 101 ημ. 106 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 66,5% 66,9% 66,3% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,0:1 2,9:1 3,6:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 56,1% 54,6% 52,2% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,25 1,27 1,16 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,78 0,82 0,72 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,14 0,12 0,11 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 15,5% 14,9% 17,2% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,5% 1,3% -2,0% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 1,7% 3,9% -5,3% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,8% 3,3% 0,4% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων 10,8% -17,7% -18,7% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 8,2% -28,3% -5,6% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 9,4% -33,2% 1,7% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 15,3% -28,4% -12,7% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -52,8% 152,0% -47,4% -36,5% 413,4% 60,6% 286

13 Β.6. Ιόνια Νησιά Το 2014 στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων είχαν έδρα 113 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, καλύπτοντας το 1,7% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών του δείγματος. Το ενεργητικό των εταιρειών καθώς και οι πωλήσεις τους κάλυπταν μόλις το 0,5% τόσο του συνολικού ενεργητικού όσο και των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της περιφέρειας μειώθηκε κατά 1,8% και διαμορφώθηκε σε 249,5 εκατ. περίπου το Περαιτέρω, τα μεικτά κέρδη κατέγραψαν πτώση κατά 4,6%, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να μειωθεί σε 14,0%. Τόσο το λειτουργικό όσο και το τελικό καθαρό αποτέλεσμα περιορίστηκαν κατά 7,9% και 6,9% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα την εγγραφή κερδών προ φόρου ύψους σχεδόν 4,65 εκατ. το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σημείωσαν οριακή μείωση και διαμορφώθηκαν σε 1,9% και 5,0% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της περιφέρειας εμφάνισαν μικρή μείωση (-1,2%) και διαμορφώθηκαν σε 209,6 εκατ. το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (1,2:1). Από τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού, μείωση κατέγραψε μόνο το κυκλοφορούν (-5%), ενώ τα πάγια και ιδιαίτερα τα διαθέσιμα ήταν αυξημένα το τελευταίο έτος. Τόσο ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκαν σε 77 και 84 ημέρες αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια ελαττώθηκαν κατά 5,6%, ενώ οι υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 2,5%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να ανέλθει σε 56% (από 54% το προηγούμενο έτος). Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθε σε 3,8:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους ήταν και πάλι μειωμένο (43,8%). Από τους τρεις δείκτες ρευστότητας, μόνο η χρηματική ρευστότητα βελτιώθηκε οριακά, η δε γενική ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 1,41 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β6 Ιόνια Nησιά (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,8% Πάγιο ενεργητικό 37,5% Κυκλοφορούν ενεργητικό 51,6% 287

14 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β12 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,0 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,2 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,6 Υποχρεώσεις ,5 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,6 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,9 Αριθμός επιχειρήσεων 113-1,7 Πίνακας Β13 Ιόνια Νησιά Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,2:1 1,2:1 1,0:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 77 ημ. 78 ημ. 95 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 84 ημ. 87 ημ. 98 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 56,0% 54,0% 61,7% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,8:1 3,5:1 3,5:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 43,8% 45,2% 46,2% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,41 1,51 1,29 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,82 0,85 0,75 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,25 0,24 0,20 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 14,0% 14,4% 17,0% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,9% 2,0% 0,2% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 5,0% 5,1% 0,7% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,9% 4,1% 2,4% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -1,8% 0,6% -18,7% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -1,2% -15,3% -8,7% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 1,5% -19,0% 1,6% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -4,6% -15,1% -17,2% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -6,9% 700,4% -39,3% -36,5% 413,4% 60,6% 288

15 Β.7. Δυτική Ελλάδα Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχαν την έδρα τους 218 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2014, καλύπτοντας το 3,3% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 1,6% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους εμφανίζει μικρή αύξηση (1,4%), ανερχόμενος σε 639,9 εκατ. το Ωστόσο, υψηλότερος ήταν ο αυξητικός ρυθμός των μεικτών κερδών (4,2%), με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 17,3% (από 16,8% το προηγούμενο έτος). Περαιτέρω, τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζουν σημαντική βελτίωση, τα δε κέρδη προ φόρου ανήλθαν σε 7,6 εκατ. το 2014, αυξημένα κατά 36%. Το ποσοστό καθαρού κέρδους ήταν 1,2% και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 3,3% το Το ενεργητικό των εταιρειών αυξήθηκε με έντονο ρυθμό (17,0%) και διαμορφώθηκε σε 628,7 εκατ., κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης του παγίου ενεργητικού (35,1%). 2 Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ελαττώθηκε σε 1,0:1. Το πάγιο και το κυκλοφορούν ενεργητικό κατέγραψαν αυξήσεις, κατά 35,1% και 9,6% αντίστοιχα. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων ανήλθε σε 109 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων περιορίσθηκε σε 77 ημέρες. Περαιτέρω, δραστική αύξηση (34,3%) εμφανίζουν τα συνολικά ίδια κεφάλαια, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 8,9%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να περιοριστεί σε 63,6% το Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 4,1:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων υποχώρησε σε 45,8%. Οι δείκτες της χρηματικής και άμεσης ρευστότητας παρουσίασαν βελτίωση, ενώ η γενική ρευστότητα ήταν οριακά μειωμένη (1,23). Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β7 Δυτική Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,3% Πάγιο ενεργητικό 37,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 55,7% 2. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε συγκεκριμένη εταιρεία που προστέθηκε στο δείγμα το 2014 το προηγούμενο έτος δεν είχε συμπεριληφθεί (ο ισολογισμός της δεν ήταν διαθέσιμος). 289

16 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β14 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,1 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,6 Διαθέσιμα ,2 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,9 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,1 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 218 6,3 Πίνακας Β15 Δυτική Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,2:1 1,0:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 109 ημ. 104 ημ. 109 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 77 ημ. 81 ημ. 90 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 63,6% 68,3% 64,6% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,1:1 4,1:1 4,0:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 45,8% 46,4% 46,0% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,23 1,24 1,24 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,82 0,80 0,76 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,23 0,19 0,18 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,3% 16,8% 16,7% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,2% 0,9% -1,0% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 3,3% 3,3% -2,9% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,0% 3,5% 1,3% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων 1,4% -3,2% -14,2% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 17,0% -17,7% -15,0% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 35,1% -26,6% -11,0% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 4,2% -2,4% -19,9% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 36,0% 184,2% -52,9% -36,5% 413,4% 60,6% 290

17 Β.8. Στερεά Ελλάδα Στην Περιφέρεια αυτή είχαν έδρα 137 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2014, καλύπτοντας το 2,1% του συνόλου της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,9% του συνολικού και οι πωλήσεις τους στο 0,7% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών ήταν μειωμένος κατά 3,3% και διαμορφώθηκε σε 351,9 εκατ. το Ωστόσο, η περικοπή του κόστους οδήγησε στην οριακή αύξηση των μεικτών κερδών (0,8%), ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 17,4%. Περαιτέρω, η σημαντική αύξηση των λειτουργικών δαπανών προκάλεσε μεγάλη επιδείνωση στα λειτουργικά κέρδη, με συνέπεια τελικά την ανατροπή του καθαρού αποτελέσματος, το οποίο, ενώ παρουσίαζε κέρδη το 2013, κατέγραψε ζημίες ύψους 1,9 εκατ. περίπου το Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα στην τελευταία χρήση. Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της περιφέρειας υποχώρησαν (-3,2%) και διαμορφώθηκαν σε 349,4 εκατ.. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 1,0:1. Από τα στοιχεία του ενεργητικού τα μεν πάγια αυξήθηκαν κατά 2,2%, ενώ το κυκλοφορούν και τα διαθέσιμα μειώθηκαν το Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 112 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ανήλθε σε 91 ημέρες. Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, αρκετά εντονότερη ήταν η μείωση των ιδίων κεφαλαίων (-6,4%) σε σχέση με τις υποχρεώσεις (-1%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να ανέλθει σε 61,1%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 3,9:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος μειώθηκε σε 42,9%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας υποχώρησαν το 2014, με τη γενική ρευστότητα να διαμορφώνεται σε 1,31. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β8 Στερεά Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,2% Πάγιο ενεργητικό 36,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 55,4% 291

18 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β16 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,2 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,4 Υποχρεώσεις ,0 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων 137-0,7 Πίνακας Β17 Στερεά Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,0:1 1,1:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 112 ημ. 127 ημ. 122 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 91 ημ. 82 ημ. 98 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 61,1% 59,8% 59,4% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,9:1 4,5:1 3,9:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 42,9% 45,8% 48,3% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,31 1,34 1,43 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,80 0,90 0,96 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,17 0,18 0,17 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,4% 16,7% 16,6% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,5% 0,3% -0,1% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -1,4% 0,6% -0,2% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,2% 2,3% 2,1% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -3,3% -8,2% -26,3% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -3,2% 2,0% -35,0% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 2,2% 9,2% -37,6% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 0,8% -7,8% -26,5% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -303,1% 416,4% 92,3% -36,5% 413,4% 60,6% 292

19 Β.9. Αττική Ο αριθμός των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που είχαν έδρα στην Περιφέρεια Αττικής το 2014 ανήλθε σε 3.818, αποτελώντας το 57,6% του συνόλου, γεγονός ενδεικτικό της πολύ υψηλής γεωγραφικής συγκέντρωσης της εμπορικής δραστηριότητας. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 77,6% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις το 81,4% των συνολικών πωλήσεων. Επισημαίνεται ότι ο ενοποιημένος ισολογισμός της περιφέρειας στην τελευταία χρήση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα πολύ μεγάλης εταιρείας 3 (ήταν κορυφαία σε κερδοφορία το 2013), η επίδραση της οποίας είναι καθοριστική στην εξέλιξη της κερδοφορίας σε περιφερειακό (και κλαδικό) επίπεδο. Το 2014 σημειώθηκε ανακοπή της φθίνουσας εξέλιξης που παρουσίαζε ο κύκλος εργασιών των εταιρειών την προηγούμενη περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε ,2 εκατ., αυξημένες κατά 0,9% σε σχέση με το 2013, τα δε μεικτά κέρδη διευρύνθηκαν κατά 1,6%. Το ποσοστό μεικτού κέρδους παρουσίασε οριακή μόνο βελτίωση, αγγίζοντας το 20,1%. Ωστόσο, η δραστική περικοπή κυρίως των «άλλων εσόδων εκμετάλλευσης» οδήγησε σε περιορισμό του λειτουργικού αποτελέσματος, εν συνεχεία δε στη συρρίκνωση των κερδών προ φόρου, τα οποία μειώθηκαν κατά 43,9% και διαμορφώθηκαν σε 534,7 εκατ. το Ο δείκτης του ποσοστού καθαρού κέρδους υποχώρησε σε 1,2% και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων σε 5,8% το τελευταίο έτος. Τα συνολικά κεφάλαια περιορίστηκαν σε ,1 εκατ., μειωμένα κατά 3,6% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητη (1,4:1). Το κυκλοφορούν και το πάγιο ενεργητικό κατέγραψαν μείωση κατά 4,7% και 3,2% αντίστοιχα, ενώ τα ρευστά διαθέσιμα ήταν οριακά αυξημένα. Η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων περιορίστηκε σε 55 ημέρες και η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων σε 77 ημέρες το Σχετικά με τα στοιχεία του παθητικού, εντονότερη ήταν η μείωση των ιδίων κεφαλαίων (-4,7%) συγκριτικά με τις υποχρεώσεις (-3,1%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να ανέλθει σε 69,3%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 3,4:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος υποχώρησε σε 40,8%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν, η δε γενική ρευστότητα ανήλθε σε 1,20 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β9 Αττική (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,2% Πάγιο ενεργητικό 35,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 54,2% 3. Πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση που είχε εμφανίσει πολύ υψηλά κέρδη το 2013, προερχόμενα κυρίως από την πώληση θυγατρικής εταιρείας, ενώ το 2014 η κερδοφορία της μειώθηκε σημαντικά. 293

20 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β18 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,9 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,6 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,9 Αριθμός επιχειρήσεων ,6 Πίνακας Β19 Αττική Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4:1 1,4:1 1,4:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 77 ημ. 81 ημ. 90 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 55 ημ. 57 ημ. 60 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 69,3% 69,0% 72,7% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,4:1 3,7:1 4,3:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 40,8% 41,8% 45,1% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,20 1,19 1,12 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,78 0,77 0,74 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,22 0,21 0,16 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 20,1% 20,0% 19,5% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,2% 2,2% -0,5% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 5,8% 9,8% -2,7% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,5% 5,1% 1,9% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων 0,9% -5,9% -11,6% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -3,6% -5,0% -11,4% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -3,2% 0,3% -5,0% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 1,6% -3,6% -12,5% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -43,9% 489,8% 69,8% -36,5% 413,4% 60,6% 294

21 Β.10. Πελοπόννησος Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είχαν έδρα 165 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2014, καλύπτοντας ποσοστό 2,5% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το ενεργητικό των εταιρειών καθώς και οι πωλήσεις τους κάλυπταν το 1,1% τόσο του συνολικού ενεργητικού όσο και των συνολικών πωλήσεων. Το 2014 ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της περιφέρειας σημείωσε μικρή μείωση κατά 3,2% και διαμορφώθηκε σε 573,3 εκατ.. Ωστόσο, η περικοπή του κόστους είχε σαν αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη να καταγράψουν αύξηση (2,7%) και το ποσοστό μεικτού κέρδους να βελτιωθεί σε 13,4%. Επιπλέον, η μείωση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών δαπανών σε συνδυασμό με την αύξηση των λειτουργικών εσόδων οδήγησαν τα λειτουργικά κέρδη να υπερδιπλασιαστούν για δεύτερο συνεχές έτος, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση των καθαρών κερδών σε 11,1 εκατ. το 2014, από 3,8 εκατ. το Η ενίσχυση της κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση τόσο του ποσοστού καθαρού κέρδους όσο και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, δείκτες που ανήλθαν σε 1,9% και 6,7% αντίστοιχα. Το 2014 τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της περιφέρειας αυξήθηκαν κατά 8,6%, ανερχόμενα σε 439,9 εκατ. περίπου. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των κεφαλαίων περιορίστηκε σε 1,3:1. Το πάγιο ενεργητικό μειώθηκε κατά 3,6%, ενώ το κυκλοφορούν και ιδιαίτερα τα διαθέσιμα κατέγραψαν σημαντική αύξηση. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 117 ημέρες το 2014 (από 99 ημέρες το 2013) και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων σε 61 ημέρες. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (11,6%) υπερτερούσε της διεύρυνσης των υποχρεώσεων (6,9%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να μειωθεί σε 62,3%. Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθε σε 9,5:1, ενώ φθίνουσα παραμένει η εξέλιξη του μεριδίου των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος, δείκτης που διαμορφώθηκε σε 28,5%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν, η δε γενική ρευστότητα ανήλθε σε 1,30 το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β10 Πελοπόννησος (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,8% Πάγιο ενεργητικό 27,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 63,3% 295

22 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β20 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,0 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,6 Υποχρεώσεις ,9 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,7 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,1 Αριθμός επιχειρήσεων 165-0,6 Πίνακας Β21 Πελοπόννησος Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,3:1 1,5:1 1,4:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 117 ημ. 99 ημ. 114 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 61 ημ. 59 ημ. 62 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 62,3% 63,3% 65,4% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 9,5:1 6,3:1 4,7:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 28,5% 34,0% 39,9% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,30 1,27 1,34 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,92 0,87 0,93 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,18 0,15 0,13 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,4% 12,7% 12,9% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,9% 0,6% 0,3% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 6,7% 2,6% 1,0% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,8% 2,6% 2,5% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -3,2% -1,1% -5,5% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 8,6% -7,1% -4,7% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -3,6% 1,9% -2,3% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 2,7% -2,6% -4,2% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 189,1% 150,2% 305,2% -36,5% 413,4% 60,6% 296

23 Β.11. Βόρειο Αιγαίο Στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου είχαν την έδρα τους 79 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ, ποσοστό 1,2% του συνόλου. Το ενεργητικό των εταιρειών και οι πωλήσεις τους κάλυψαν μόλις το 0,3% του συνολικού ενεργητικού και των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της περιφέρειας διευρύνθηκε κατά 4,8% και διαμορφώθηκε σε 178,7 εκατ. το Παράλληλα όμως φαίνεται ότι υπήρξε υπέρβαση του κόστους πωλήσεων, με συνέπεια την υποχώρηση των μεικτών κερδών (-2,6%). Κατ επέκταση, το ποσοστό μεικτού κέρδους επιδεινώθηκε σε 16,6% το τελευταίο έτος. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος σημειώθηκε βελτίωση, λόγω κυρίως των αυξημένων λειτουργικών εσόδων. Τελικά τα κέρδη προ φόρου ανήλθαν σε 2,87 εκατ. το 2014, σημειώνοντας πολύ μικρή μείωση (1,6%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διατήρησαν το θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκαν σε 1,6% και 5,6% αντίστοιχα. Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της περιφέρειας διαμορφώθηκαν σε 120,3 εκατ. το 2014, μειωμένα κατά 11,1%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων ανήλθε σε 1,5:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού σημείωσαν μείωση, ιδιαίτερα το πάγιο ενεργητικό το οποίο κατέγραψε πτώση (-22,4%). Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων ήταν 76 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σε 67 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών μειώθηκαν κατά 9,2%, ενώ οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 12,4%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να διαμορφωθεί σε 57,1% το Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 4,5:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος ελαττώθηκε σε 41,6%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας βελτιώθηκαν αισθητά το 2014, ενώ η γενική ρευστότητα ανήλθε σε 1,57. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β11 Βόρειο Αιγαίο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 15,8% Πάγιο ενεργητικό 26,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,7% 297

24 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β22 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,4 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,8 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,2 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,6 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 79-11,2 Πίνακας Β23 Βόρειο Αιγαίο Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5:1 1,3:1 1,2:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 76 ημ. 77 ημ. 100 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 67 ημ. 79 ημ. 83 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 57,1% 58,0% 57,3% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,5:1 4,3:1 3,5:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 41,6% 44,1% 45,7% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,57 1,48 1,54 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 1,01 0,88 0,92 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,34 0,32 0,20 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,6% 17,8% 17,1% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,6% 1,7% 0,0% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 5,6% 5,1% 0,0% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,9% 3,9% 1,9% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων 4,8% -7,9% -13,4% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού -11,1% -14,8% -8,8% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων -22,4% -17,9% -5,0% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -2,6% -3,8% -17,6% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών -1,6% ,0% -97,8% -36,5% 413,4% 60,6% 298

25 Β.12. Νότιο Αιγαίο Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχαν έδρα 183 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2014, καλύπτοντας μερίδιο 2,8% του συνόλου. Το ενεργητικό τους καλύπτει το 1,2% του συνολικού ενεργητικού και ο κύκλος εργασιών τους το 1,5% των συνολικών πωλήσεων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Οι πωλήσεις τους διαμορφώθηκαν σε 801,7 εκατ., μειωμένες κατά 3,8% έναντι του Αντίθετα, τα μεικτά κέρδη ήταν οριακά αυξημένα, με αποτέλεσμα τη σχετική βελτίωση του ποσοστού μεικτού κέρδους, σε 11,1%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα κατέγραψε σημαντική άνοδο, λόγω περικοπής των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών δαπανών. Τελικά τα κέρδη προ φόρου ανήλθαν σε 16,7 εκατ. το 2014, αυξημένα κατά 5,5% σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου, το ποσοστό καθαρού κέρδους αυξήθηκε σε 2,1%, ενώ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ήταν 9,2%. Τα συνολικά κεφάλαια διευρύνθηκαν σε 482,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3% το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού παρέμεινε σε φθίνουσα τροχιά και διαμορφώθηκε σε 1,7:1. Σχετικά με τα στοιχεία του ενεργητικού, αισθητή άνοδο κατέγραψε το κυκλοφορούν (7,4%), ενώ τα διαθέσιμα συρρικνώθηκαν το τελευταίο έτος. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων ήταν 78 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων μειώθηκε στις 37 ημέρες. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια ήταν αυξημένα κατά 7,0%, ενώ οι υποχρεώσεις κατέγραψαν μείωση 0,4%, με συνέπεια η δανειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 62,2%. Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 4,8:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων περιορίστηκε σε 49,2%. Τέλος, από τους δείκτες ρευστότητας, μόνο η γενική ρευστότητα βελτιώθηκε οριακά, σε 1,26, το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β12 Νότιο Αιγαίο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 10,8% Πάγιο ενεργητικό 35,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 54,2% 299

26 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β24 Ενοποιημένος ισολογισμός ( 000 ) Ενεργητικό /2013 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,4 Διαθέσιμα ,7 Σύνολο ενεργητικού ,3 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων 183-2,1 Πίνακας Β25 Νότιο Αιγαίο Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,7:1 1,8:1 1,9:1 1,4:1 1,3:1 1,3:1 Είσπραξη απαιτήσεων 78 ημ. 70 ημ. 71 ημ. 81 ημ. 84 ημ. 93 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 37 ημ. 38 ημ. 41 ημ. 60 ημ. 62 ημ. 66 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 62,2% 63,8% 65,9% 68,1% 67,8% 71,3% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,8:1 4,1:1 4,1:1 3,5:1 3,7:1 4,2:1 Τραπεζική επιβάρυνση 49,2% 51,2% 53,0% 41,8% 42,9% 45,7% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,26 1,25 1,24 1,22 1,21 1,15 Άμεση ρευστότητα 0,90 0,91 0,88 0,79 0,78 0,75 Χρηματική ρευστότητα 0,21 0,25 0,18 0,21 0,20 0,16 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 11,1% 10,6% 10,0% 19,6% 19,4% 19,1% Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,1% 1,9% 0,4% 1,3% 2,0% -0,6% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 9,2% 9,3% 2,2% 5,4% 8,3% -2,8% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 5,7% 5,9% 3,7% 3,5% 4,7% 1,8% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -3,8% -8,7% -11,5% 1,3% -5,4% -12,9% Μεταβολή ενεργητικού 2,3% -2,1% -21,8% -2,4% -5,6% -12,2% Μεταβολή παγίων 0,2% 3,0% -22,3% -2,3% -1,4% -5,5% Μεταβολή μεικτών κερδών 0,2% -2,9% -19,9% 1,9% -3,6% -13,4% Μεταβολή καθαρών κερδών 5,5% 338,6% -55,9% -36,5% 413,4% 60,6% 300

27 Β.13. Κρήτη Στην Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιούνταν 282 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2014, που αντιστοιχούσαν στο 4,3% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών της χώρας. Το ενεργητικό τους καλύπτει το 2,3% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις το 2,1% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις τους μειώθηκαν οριακά κατά 0,5% και διαμορφώθηκαν σε εκατ. το 2014, ενώ τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,2%, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να αυξηθεί σε 17,1%. Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις το τελευταίο έτος. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρου ανήλθαν σε 14,6 εκατ. το τελευταίο έτος. Το ποσοστό καθαρού κέρδους βελτιώθηκε (1,3%), ο δε δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 5,5% το Το ενεργητικό των εταιρειών ανήλθε σε 893,3 εκατ., οριακά αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού δεν μεταβλήθηκε (1,2:1). Τόσο το κυκλοφορούν όσο και τα διαθέσιμα εμφάνισαν πολύ μικρή μείωση, ενώ το πάγιο ενεργητικό διευρύνθηκε (1,2%). Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων ήταν 100 ημέρες και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων 63 ημέρες. Περαιτέρω, τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μείωση ποσοστού 3,6%, ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 1,7%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να επεκταθεί σε 70,4%. Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρέμεινε σταθερός (3,9:1), ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος υποχώρησε και πάλι, σε 45,6%. Όσον αφορά τους δείκτες ρευστότητας, μόνο η γενική ρευστότητα υποχώρησε (1,10), ενώ οι λοιποί δείκτες παρέμειναν σταθεροί το Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β13 Κρήτη (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,8% Πάγιο ενεργητικό 38,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 53,6% 301

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2016 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ» Α.Φ.Μ. : 999669654 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 17378055000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 25,8 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 22,3 16,1 14,3 19,4 10,3 6,4 4,7 2,6 13,1 8,9 5,1 7,6 Αποτελέσματα χρήσης 1.1 31.12.214 Πωλήσεις EBITDA 45 4 35 3 25 2 39 358 312 287 283 298 3 25 2 15 14,8 1,9 13,3 17,1 23,5 25,8 15 1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 214 29 21 211 212 (*) 213 214 25 2 15 1 5

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2011 Το παρόν Μέρος στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο - Κατά το Β Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.539.085 άτομα και των ανέργων σε 1.280.101. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Β τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο 2014 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2014 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.483.716 άτομα και των ανέργων σε 1.342.299. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ), Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) και Ατομικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 212 Αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα το τέταρτο

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.7.2004-30.06.2005 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μάρτιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD»

ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD» ΣΠΙΝΤΥ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ. τ.«speedy MEAT LTD» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 212 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31 Αυγούστου 2017 Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 Σημαντική βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων, λόγω αυξημένης παραγωγής και πωλήσεων, αριστοποίησης εφοδιασμού και διεθνών περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Απρίλιος 212 Αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα το πρώτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_.3. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 20.000.000,00. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτική κατανομή του ανωτέρω προϋπολογισμού: Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 338.055 38.632

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο ισολογισμός και η Κ.Α.Χ. της εταιρίας ΑΛΦΑ Α.Ε. στο τέλος των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2001 Από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 291.804

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΡΑΚΗ 54.069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΡΑΚΗ 52.544

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2013 ΘΡΑΚΗ 54.739

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2016 ΘΡΑΚΗ 50.895

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Τα οικονομικά αποτελέσματα της Βιομηχανίας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος 1. Εισαγωγή Η συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας μεταφέρει με έντονο τρόπο τις αρνητικές της επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο κατά το τέταρτο τρίμηνο του 213 καταγράφηκε μείωση στο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΙΟΥΛΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 64.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα