Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2013 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Ιουλίου 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2013 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Ιουλίου 2013."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2013 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Ιουλίου Αριθμός Απόφασης 247/2013 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06). Σήμερα την 14 η Ιουλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων Πορτιανού που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πορτιανού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 11617/ πρόσκληση του προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και την αριθ. 203/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Αγάπιος Κωνσταντίνος 2. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 2. Πινάκος Δημήτριος 3. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 3. Σακαρίκος Γεώργιος 4. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 4. Μαρινάκης Δημήτριος 5. Κυριαζής Παλαιολόγος 5. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 6. Ψυχούδης Βασίλειος 6. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 7. Βουλγαράκης Δημήτριος 7. Πανταζής Σαράντης 8. Λυριστής Παράσχος 8. Σκαμάγκης Αθανάσιος 9. Κουκούμης Ευστράτιος 10. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 11. Μπανάβου Μάλαμα 12. Κουκουλήθρας Στυλιανός 13. Κωνσταντάρας Σωτήριος 14. Μοσχάκης Νικόλαος 15. Σαρδιανός Αθανάσιος 16. Κριαρής Αγοραστός 17. Χατζόγλου Σπυρίδων 18. Κατσανέρη Δέσποινα 19. Μπουλώτης Δημήτριος ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΛΘ-ΡΙΝ Ο Δήμαρχος κ.χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Προσκλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων, από τους οποίους ήταν παρόντες : Από την Δημοτική Κοινότητα Μούδρου Γούναρης Ιωάννης Από την Δημοτική Κοινότητα Μύρινας Καλλιγερής Βαγιανός (Πρόεδρος) Δώρας Κωνσταντίνος Από την Τοπική Κοινότητα Βάρους Κριθαρέλλης Βασίλειος (Πρόεδρος)

2 Από την Τοπική Κοινότητα Κοντιά Γιαννακη Πελαγία (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου Παπαστυλιανού Αθανάσιος Από την Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου Δήμος Ιωάννης (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης Βάρναλη Ειρήνη Νταλαμπέκης Κωνσταντίνος Από την Τοπική Κοινότητα Παναγιάς Μηδέλιας Γεώργιος (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Πεδινού Αρετού Δέσποινα Από την Τοπική Κοινότητα Πλάκας Μπαξεβάνης Χρήστος (Πρόεδρος) Από την Τοπική Κοινότητα Πορτιανού Γεροντάρα Πολυξένη (Πρόεδρος) Ιωαννίδης Εμμανουήλ Από την Τοπική Κοινότητα Ρωμανού Γορτζιλης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος) Κατωγούδη Αικατερίνη Από την Τοπική Κοινότητα Τσιμανδρίων Κουτσαπλής Ανδρέας (Πρόεδρος) Τοπικοί Εκπρόσωποι Κοινοτήτων Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων Τοπική Κοινότητα Καρπασίου Σαρδιανού Στυλιανή Αδάμ Δημήτριος Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των δεκαεννέα (19) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, είπε τα εξής: Στο αρθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:

3 «1.Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. 2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.». 3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης. 4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. 5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή. 6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95» Βάσει των παραπάνω και σε εκτέλεση της 203/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, εκδόθηκε η αριθ / πρόσκλησή μας που δημοσιεύθηκε αρμοδίως. Για την ειδική αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, προτείνουμε να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: 1. Να γίνει ένας πεντάλεπτος συνοπτικός απολογισμός του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012, από τον υποφαινόμενο. 2. Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στον κ. Δήμαρχο για να εκθέσει τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2012, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης 3. Στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στους επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη σειρά εκλογής τους, για να τοποθετηθούν σχετικά. Μετά και την τοποθέτηση των επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνουμε να ανοίξει κατάλογος ομιλητών ως εξής: 1. Δημοτικοί Σύμβουλοι 2. Πρόεδροι και μέλη Τοπικών Συμβουλίων, των Τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου μας 3. Πρόεδροι Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και 4. Δημότες κάτοικοι φορολογούμενοι του Δήμου μας. Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος προτείνουμε να δοθεί χρόνος ομιλίας έως 15 λεπτών για τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Χρόνος ομιλίας έως 5 λεπτών για τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων και τους Προέδρους των Φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας. Χρόνος ομιλίας έως 3 λεπτών για τους Δημότες και κατοίκους και φορολογούμενους του Δήμου μας Παρακαλώ πρώτα να αποφασίσουμε, εάν συμφωνούμε με την διαδικασία που περιέγραψα και μετά να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα ενέκρινε την διαδικασία που πρότεινε το Προεδρείο και ομόφωνα αποφάσισε τη συνέχιση της συνεδρίασης

4 Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος εξέθεσε στο συμβούλιο τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2012, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, που είχε ως εξής: Αγαπητοί Συμπολίτες, Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ενώπιον των κατοίκων και φορέων της Λήμνου, για το 2012 γίνεται σε μία συγκυρία εξαιρετικά αρνητική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και για το μέλλον των αντιπροσωπευτικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα. Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για την χώρα μας κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα που ανέκυψαν στη λειτουργία του Δήμου, εξαιτίας των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, χωρίς την διάθεση του ανάλογου προσωπικού και πόρων, με την ταυτόχρονη διαρκή μείωση των χρηματοδοτήσεων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, που υπονόμευσε την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών προς τους δημότες. Οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας, του Δήμου Λήμνου όμως κατάφεραν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν αξιοπρεπώς το Λημνιό πολίτη, παρά τις δυσκολίες. Ο Δήμος Λήμνου υπήρξε δυναμικά παρών στον αγώνα των Λημνιών, απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας. Η Λήμνος δέχτηκε απειλές, μηνύσεις, την αδιαφορία του Κράτους που σταδιακά αποσύρεται από τα νησιά μας... Εμείς συνεχίζουμε όμως να διεκδικούμε: Κανένα κλείσιμο/υποβάθμιση υπηρεσίας ζωτικής σημασίας. Καμιά συγχώνευση ή διασύνδεση, αλλά αυτοτελή λειτουργία του Νοσοκομείου Λήμνου. Κάλυψη των κενών των σχολείων του νησιού με το απαραίτητο μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Εξασφάλιση δωρεάν και ασφαλούς μεταφοράς όλων των μαθητών στα σχολεία, με ευθύνη του κράτους. Ίδρυση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στη Λήμνο. Συχνή, Αξιοπρεπής, Φθηνή, αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση, με σύγχρονα και ασφαλή για το επιβατικό κοινό πλοία. Όχι πια στα πλοία 4ης κατηγορίας. Η Τοπική αυτοδιοίκηση της Λήμνου, συμπολίτευση και αντιπολίτευση συστρατευόμενη με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους, μέσα σε ένα πρωτοφανές κλίμα ενότητας, έδωσε και θα συνεχίσει να δίνει αγώνες για να αποτρέψει καταστροφικές επιλογές. Η Οργανωτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο με τη συνεπή τους στάση ένωσαν την κοινωνία μας στους μεγάλους αγώνες. Η φωνή της Λήμνου άρχισε να ακούγεται δυνατά και να γίνεται σεβαστή. Ο Δήμος Λήμνου δεν επαναπαύτηκε στις ουκ ολίγες αρμοδιότητες του, αλλά στηρίζει, συνεργάζεται και προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα που ανακύπτουν, παρόλο που η διαχείριση τους αφορά άλλους φορείς. Λειτουργία ΙΕΚ Λειτουργία Πανεπιστημίου Διαχείριση προβλημάτων παράνομων μεταναστών Υποστήριξη πρωτοβουλιών δημοτών για τα αδέσποτα ζώα ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΛΘ-ΡΙΝ

5 Συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος των αγριοκούνελων, κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης στους αρμοδίους φορείς Η παράταξή μας «Ενωμένοι για τη Λήμνο» συνέχισε να λειτουργεί και το 2012 με βάση τις αρχές που θέσαμε εξ αρχής: Σωστή Οργάνωση και Νοικοκύρεμα του Δήμου σε κάθε λειτουργία του. Σκληρή δουλειά. Διάθεση προσφοράς με σεβασμό στον Δημότη. Καθαρές θέσεις και καθαρές απόψεις. Αξιοκρατία, διαφάνεια, εντιμότητα και διάλογος. Σεβασμός στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Αγαπητοί συμπολίτες, Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα της δεύτερης χρονιάς της Διοίκησης μας, τις δραστηριότητες και τα έργα, όπως αυτά εξελίχθηκαν. Η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, για τον «Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012», πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και την απόφαση αριθ. 203/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου. Η παρουσίαση γίνεται κατά Διεύθυνση και τομέα δραστηριότητας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 1 ειδική συνεδρίαση (Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2011) και 16 τακτικές συνεδριάσεις και έλαβε 384 αποφάσεις, κατά το έτος Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 14 συνεδριάσεις και έλαβε 54 αποφάσεις. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 23 συνεδριάσεις και έλαβε 238 αποφάσεις. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε, 2 τακτικές συνεδριάσεις στις οποίες έλαβε 5 αποφάσεις και πλήθος άτυπων συνεδριάσεων για την διαχείριση θεμάτων καθημερινής λειτουργίας. Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 1 συνεδρίαση και έλαβε 4 αποφάσεις. Β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

6 Κατά το έτος 2012 εκδόθηκαν - Δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500), πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών. - Χίλιες έξι (1006) αποφάσεις μεταβολών στα δημοτολόγια. - Διεκπεραιώθηκαν εξήντα τρείς (63) αιτήσεις αλλοδαπών για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω γέννησης, φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο και Πολιτογράφησης. Καταχωρήθηκαν συνολικά στα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Μύρινας, Μούδρου, Ατσικής, Νέας Κούταλης: - Γεννήσεις, πενήντα (50) - Βαπτίσεις, ογδόντα επτά(87) - Γάμοι, εβδομήντα εννέα (79) - Θάνατοι, εκατόν ενενήντα πέντε (195) - Λοιπές πράξεις (ονοματοδοσίες, ιερολογήσεις πολιτικών γάμων, προσθήκες επωνύμου συζύγου, κ.λ.π.) δέκα έξη (16) Εκδόθηκαν περίπου τρείς χιλιάδες πεντακόσια (3.500) αντίγραφα Ληξιαρχικών πράξεων. Έγιναν έξη (6) αναθεωρήσεις εκλογικών καταλόγων Καταρτίστηκαν τα Μητρώα αρρένων γεννηθέντων κατά το έτος Καταρτίστηκαν οι στρατολογικοί πίνακες, αρρένων γεννηθέντων κλάσης Εξυπηρετήθηκαν 480 αιτήσεις αλλοδαπών για έκδοση, παράταση αδειών διαμονής. Γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Προσωπικό - Συνολικά στο Δήμο Λήμνου κατά το έτος 2012 υπηρετούσαν σε όλες τις υπηρεσίες του : Μόνιμοι Υπάλληλοι: 96 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: 30 Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς: 7 Σύνολο: Αποχώρησαν τέσσερις (4) υπάλληλοι από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης και μετατάχθηκε μία (1) υπάλληλος σε άλλη υπηρεσία. - Διενεργήθηκε η απογραφή του προσωπικού κατά το έτος 2012 και επικαιροποιήθηκε το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου. Εποχικό Προσωπικό - Κατά το έτος 2012 για την κάλυψη των εποχικών αναγκών σε εργατοτεχνικό προσωπικό, προσλήφθηκαν 14 υπάλληλοι (εργάτες καθαριότητας, οδηγοί, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και 9 υπάλληλοι ( εργάτες

7 καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων και βυτιοφόρων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. Πρόγραμμα Μερικής Απασχόλησης - Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας ανέλαβε τη σύνταξη και υπογραφή των συμφωνητικών του προγράμματος που υλοποίησε ο Δήμος Λήμνου σε συνεργασία με την Ανώνυμη Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ηλιαχτίδα» στο οποίο εργάστηκαν 165 ωφελούμενοι στο Δήμο Λήμνου καθώς και όλη τη διαδικασία που αφορούσε στη συλλογή στοιχείων για το άνοιγμα λογαριασμών μισθοδοσίας των ωφελούμενων, την τήρηση των παρουσιολογίων, την χορήγηση βεβαιώσεων κλπ. Παρείχε επίσης υποστήριξη στους ωφελούμενους και στις υπηρεσίες για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος. Λοιπές Δραστηριότητες Σύναψη και Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων - Σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λήμνου και του Δήμου Αγίου Ευστρατίου. - Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΕΔ για την εξυπηρέτηση των ανέργων του Δήμου Λήμνου. Μισθώσεις Ακινήτων - Διενεργήθηκαν δημοπρασίες για μίσθωση ακινήτων στέγασης Δημοτικών Υπηρεσιών, σχολείων, μίσθωση χώρων στάθμευσης Αποφάσεις Δημάρχου Λήμνου - Εκδόθηκαν 231 αποφάσεις Δημάρχου. Τμήμα Πρωτοκόλλου Πρωτοκολλήθηκαν έγγραφα τα οποία διανεμήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχειοθετήθηκαν. Δ) Τμήμα Οικονομικών Προϋπολογισμός Το ύψος του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2012 ανερχόταν στο ποσό των ,59 με ισοσκελισμένα έσοδα και έξοδα. Τηρήθηκε η αρχή της μη υπερεκτίμησης των εσόδων καθώς και της μη εγγραφής εσόδων που δεν επρόκειτο να εισπραχθούν και ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση χωρίς παρατηρήσεις. ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ για το έτος 2012 Κωδικοί Έσοδα και Εισπράξεις Απολογισμός Αριθμοί ευρώ 0 Τακτικά Έσοδα ,50 1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) ,27 2 Έσοδα παρελθόντων ετών ,95

8 31 Εισπράξεις από Δάνεια ,81 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα ,09 παρελθόντα έτη 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων ,90 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους ,45 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ,45 Σύνολο Πόρων ,42 Κωδικοί Έξοδα και Πληρωμές Απολογισμός Αριθμοί ευρώ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,53 61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων ,08 63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα , Τοκοχρεωλύσια δανείων 0,00 66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών ,43 67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα ,16 81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε ,66 82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ,45 Επενδύσεις 0,00 71 Αγορές ,67 73 Έργα ,95 74 Μελέτες ,37 75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0, Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων , Αποθεματικό 3.709,19467 Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών ,42 Η οικονομική υπηρεσία ανταπεξήλθε ικανοποιητικά και με επάρκεια στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου και στις ανάγκες του Δήμου Λήμνου. Ο Δήμος Λήμνου κατά την 1/1/2012 ανέλαβε οφειλές του 2011 και προηγουμένων ετών σε προμηθευτές κ.λ.π. συνολικού ποσού ,86 (δεν συμπεριλαμβανόταν οι οφειλές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχ. Μύρινας ) και κατά την διάρκεια του έτους εξόφλησε το μεγαλύτερο μέρος αυτών, ποσό ,31. Επίσης για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν κατά το έτος 2012 πλήρωσε σε προμηθευτές, εργολάβους ,32. Ο Δήμος Λήμνου υπέβαλλε αίτημα το οποίο εγκρίθηκε τον 12/2011 για λήψη δανείου από το Τ.Π.&Δ ύψους ,00 για να εξοφλήσει όλες τις παλιές οφειλές σε προμηθευτές. Τελικά τον Μάιο του έτους 2012 εκταμιεύτηκε το ποσό ,81 γιατί ο Δήμος με ίδιους πόρους είχε εξοφλήσει μέρος των οφειλών. Η οικονομική υπηρεσία σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Λήμνου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομικής Επιτροπής, Δημάρχου), κατέβαλλε ιδιαίτερη προσπάθεια και κατά το έτος 2012 στο να γίνει σωστός προγραμματισμός για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου και παράλληλα στην

9 πληρωμή των τρεχουσών αναγκών. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι επιτεύχθηκε ο παραπάνω στόχος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών «Σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη μείωση του χρόνου εξόφλησης των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης» ο Δήμος Λήμνου τον Δεκέμβριο του 2011 είχε ,00 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, τον Ιούλιο του ,00, τον Αύγουστο του ,00 και τον Σεπτέμβριο του ,00. Επίσης σύμφωνα με τη Βάση Οικονομικών Δεδομένων του ΥΠΕΣ (Νοέμβριος 2012) «Συνολικό δανειακό χρέος μαζί με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μεγαλύτερες από τα τακτικά τους έσοδα», ο Δήμος μας σε σύνολο 325 Δήμων συγκαταλέγεται σε φθίνουσα σειρά μεταξύ των 25 με το λιγότερο χρέος σε σχέση με τα τακτικά του έσοδα με ποσοστό 25%. Η συστηματική αντιμετώπιση των σωρευμένων προβλημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της φερεγγυότητας του Δήμου στην «αγορά» της Λήμνου αλλά και εκτός του νησιού, που είχε ως αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών του. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών που δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν κατά το έτος 2012, οφείλεται σε υπαιτιότητα των προμηθευτών (μη υποβολή οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής έργων, φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.). Έσοδα α) Στα πλαίσια των εργασιών καταγραφής και αποτύπωσης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λήμνου, έγινε διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Δήμο. Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία προήλθαν από: Το υποθηκοφυλακείο Μύρινας Λήμνου Την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λήμνου Τα Βιβλία Κτηματολογίου των Οικισμών του Δήμου Λήμνου. Στο Α στάδιο πραγματοποιήθηκε η συλλογή και η αρχειοθέτηση του φυσικού αρχείου της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λήμνου και δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο. Στο ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνονται : Συμβόλαια και τίτλοι κτήσης Μελέτες, σχέδια και υπάρχουσες αδειοδοτήσεις Επιτόπιες αυτοψίες και μετρήσεις αποτυπώσεις Αποφάσεις Επίσης δημιουργήθηκαν πίνακες καταγραφής της ακίνητης περιουσίας όπου υπάρχουν αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για κάθε ακίνητο. β) Ακίνητα Ξεκίνησε η νέα εμβαδομέτρηση όλων των ακινήτων της Λήμνου από τη Δημοτική Κοινότητα Μύρινας, (στην οποία ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2013) και προβλέπεται να συνεχισθεί ώστε να καλύψει το σύνολο του Δήμου.

10 Ελέχθηκαν όλα τα ακίνητα που μισθώνει ο Δήμος σε τρίτους και ολοκληρώθηκαν εκκρεμείς μισθώσεις. Οργανώθηκε η παρακολούθηση των παραπάνω ακινήτων σε κεντρικό επίπεδο και Δημοτικών Ενοτήτων. γ) Τέλη Καταβλήθηκε προσπάθεια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Καταγράφηκαν σε λίστες όλοι οι οφειλέτες του Δήμου, ανάλογα με την οφειλή που είχαν και εστάλησαν σε όλους ειδοποιήσεις. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 έγιναν αισθητά τα πρώτα αποτελέσματα της παραπάνω προσπάθειας, αφού οι εισπράξεις ανήλθαν στο επίπεδο 12μηνου του προηγούμενου έτους (2012). Έγιναν εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα για λήψεις σχετικών αποφάσεων αναπροσαρμογής τελών φωτισμού καθαριότητας κ.λ.π. Σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες πλέον εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες είπραξης των τελών. Ε) Τμήμα ΚΕΠ Η δραστηριότητα των ΚΕΠ Δήμου Λήμνου παρουσιάζεται στον πίνακα: Διεκπεραίωση Πιστοποιημένων υποθέσεων ΚΕΠ ΚΕΠ 108 Δ. Ε. Μύρινας 6000 ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι) 2000 ΚΕΠ 81 Δ. Ε. Νέας Κούταλης (Κοντιάς) 1200 ΚΕΠ 82 Δ. Ε. Ατσικής 1300 ΣΥΝΟΛΟ Έκδοση βεβαιώσεων Α. Μ. Κ. Α. για το 2012 Και από τα τέσσερα ΚΕΠ 1000 Θεωρήσεις γνησίου υπογραφής Και από τα τέσσερα ΚΕΠ 3000 Επικυρώσεις φωτ/φων Και από τα τέσσερα ΚΕΠ 4000 Διοικητική πληροφόρηση Στα ΚΕΠ έχουν ανατεθεί παράλληλα καθήκοντα τα οποία αφορούν στην διαχείριση θεμάτων ΟΑΕΔ και εκδόσεις πιστοποιητικών Δημοτολογίων, ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία των υπηρεσιών και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες.

11 Παράλληλα καθήκοντα υπαλλήλων ΚΕΠ Δήμου Λήμνου Ο. Α. Ε. Δ. (Διάφορες υποθέσεις) ΚΕΠ 108 Δ. Ε. Μύρινας ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι) 1500 ΣΥΝΟΛΟ 7000 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (Έκδοση πιστοποιητικών) ΚΕΠ 108 Δ. Ε. Μύρινας 1000 ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι) 700 ΚΕΠ 81 Δ. Ε. Νέας Κούταλης (Κοντιάς) 400 ΚΕΠ 82 Δ. Ε. Ατσικής 600 ΣΥΝΟΛΟ 2700 Σημειώνεται επίσης ότι σε ορισμένα ΚΕΠ υλοποιούνται και άλλες παράλληλες ενέργειες όπως, Αιτήσεις ηλεκτροδοτήσεων Έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ Έκδοση Πιστοποιητικών αμπελοκτημοσύνης {ΚΕΠ 81 Δ. Ε. Νέας Κούταλης (Κοντιάς), ΚΕΠ 82 Δ. Ε. Ατσικής} και Εισπράξεις νερών Έκδοση βεβαιώσεων βοσκοτόπων και εισπράξεις μισθωμάτων βοσκοτόπων Δ. Ε. Μούδρου {ΚΕΠ 80 Δ. Ε. Μούδρου (Κοντοπούλι)}. Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας Την περίοδο από 1/1/2012 έως 31/12/2012, χορηγήθηκαν: - Δεκαοχτώ (18) νέα Βιβλιάρια Ανασφαλίστων - Σαρανταοχτώ (48) ανανεώσεις βιβλιαρίων - Τρία (3) πιστοποιητικά Κοινωνικής Προστασίας ταυτόχρονα υπήρχε άμεση συνεργασία με τον Δήμο Λέσβου και συγκεκριμένα με την Δ/νση Υγείας Πρόνοιας του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας, δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να έχουν άμεση πρόσβαση σ αυτή την Δ/νση λόγω απόστασης και η οποία μέχρι διαχειριζόταν τα παραπάνω επιδόματα. ΣΤ) Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης Το τμήμα οικονομικής ανάπτυξης κατά το κατά 2012 υλοποίησε αρμοδιότητες σχετικές με την έκδοση αδειών καταστημάτων, περιπτέρων και διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων, λειτουργώντας μεθοδικά για την ενσωμάτωση νέων διατάξεων και διαδικασιών σύμφωνα και με το διαρκώς εξελισσόμενο θεσμικό πλαίσιο. 48 Εκδόσεις ανακλήσεις αδειών λειτουργίας 32 Εκδόσεις ανακλήσεις αδειών μουσικής 24 Παρατάσεις ωραρίου μουσικής

12 Ανανεώθηκαν δύο (2) άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου - τύπου Α νωπά Αλιεύματα και ανακλήθηκε μία (1) λόγω συνταξιοδότησης. Ανακλήθηκε μία (1) άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Κοντιά, λόγω θανάτου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Κατά το έτος 2012 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου ασχολήθηκε με τις παρακάτω εργασίες: Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων-Εντάξεις-Δημοπρατήσεις έργων { ΕΣΠΑ, LEADER κ.λ.π.} Προϋπολογισμού άνω των ,00 Εκπόνηση-Έλεγχος Μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία Η Τεχνική Υπηρεσία κατά το έτος 2012 εκπόνησε και έλεγξε συνολικά 50 Μελέτες, προϋπολογισμού άνω των ,00 Επιβλέψεις έργων ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό Η Τεχνική Υπηρεσία κατά το έτος 2012, επέβλεψε συνολικά 24 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των ,00 Επιβλέψεις έργων με πρόχειρο διαγωνισμό-απευθείας ανάθεση Η Τεχνική Υπηρεσία κατά το έτος 2012, επέβλεψε συνολικά 10 έργα Παραλαβές έργων Κατά το έτος 2012 έγιναν διάφορες παραλαβές έργων παρελθόντων ετών Αυτοψίες για ΤΑΠ Έγινε έλεγχος και χορήγηση βεβαιώσεων ΤΑΠ παλαιότητας κτιρίων ηλεκτροδότηση-καταμέτρηση τετραγωνικών κτιρίων-πλάτη οδών σε συνολικά πάνων από 200 αιτήσεις δημοτών Διοικητικές αποβολές Επίσης οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας συμμετείχαν στις Επιτροπές δημοπρατήσεων έργων, αξιολογήσεων κ.λ.π. Παροχή κάθε τεχνικής βοήθειας στις Τ.Κ. του Δήμου Λήμνου Επίσης παροχή τεχνικής υποστήριξης {Σύνταξη Μελετών, τεχνικών Δελτίων, δημοπρατήσειςεπιβλέψεις έργων κ.λ.π.} στον Δήμο Αγίου Ευστρατίου. Τεχνικό Πρόγραμμα Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2012, συμπεριλάμβανε όλα τα συνεχιζόμενα έργα του έτους 2011 και των τεσσάρων πρώην Δήμων. Νέα έργα προβλέπονταν μόνο από το 20% που αντιστοιχεί στη συνολική ΣΑΤΑ του Δήμου μη κατανεμημένης στις Δ.Ε. (εκτός της Δ.Ε. Νέας Κούταλης η οποία δεν είχε οφειλές). Συμπεριελάμβανε κατά σειρά προτεραιότητας όλα τα συνεχιζόμενα έργα του Δήμου μας προγενέστερων οικονομικών ετών, καθώς και όλα τα προτεινόμενα νέα έργα. Υπήρχε επίσης πρόβλεψη για κάλυψη επειγουσών αναγκών από ιδίους πόρους στους τομείς ύδρευσης-αποχέτευσης, καθαριότητας και ποιότητας ζωής.

13 Το ύψος του τεχνικού προγράμματος ανερχόταν σε ,79, εκ των οποίων το ποσό των ,79 αφορούσε έργα χρηματοδοτούμενα και το ποσό των από ΣΑΤΑ, & ιδίους πόρους. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ : ΥΔΡΕΥΣΗ - Έγινε η ενοποίηση των τελών ύδρευσης με την καθιέρωση ενός ενιαίου τιμολογίου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και η καθιέρωση ειδικού τιμολογίου για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. - Οι δειγματοληψίες πόσιμου νερού πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του. - Εντοπισμός των υδρομετρητών παλαιοτέρων ετών των πρώην Δήμων που δεν εκδίδονταν λογαριασμοί ύδρευσης και καταλογισμός των κυβικών κατανάλωσής τους, στους καταναλωτές. - Η επιτροπή τήρησης του κανονισμού ύδρευσης συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά το έτος 2012 εισηγήθηκε στο Δ.Σ 117 αιτήσεις πολιτών για αντίρρηση χρεώσεων. - Έγινε η προμήθεια ασύρματων συστημάτων τηλεχειρισμού αντλιοστασίων για τον έλεγχο στάθμης των δεξαμενών για την άμεση πλήρωση τους προς αποφυγή διακοπών τροφοδοσίας νερού. - Συντάχθηκαν τεχνικές μελέτες για ανόρυξη γεωτρήσεων και το τρέχον έτος θα εκτελεσθούν. - Ενεργοποίηση νομιμοποίησης ηλεκτροδότησης γεωτρήσεων των πρώην Δήμων Μύρινας και Ατσικής για την βελτίωση επάρκειας νερού των δικτύων τους. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος συλλογής μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Λήμνου, έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις προμήθειας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η προμήθειά τους, συγκεκριμένα : Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων Προμήθεια δύο (2) οχημάτων πλύσης κάδων απορριμμάτων Προμήθεια δύο (2) αναρροφητικών σαρώθρων Προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος Προμήθεια τριάντα (30) κάδων container Προμήθεια ενός (1) οχήματος skip-lift Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή Οι παραπάνω προμήθειες : Ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου και των κάδων απορριμμάτων δεν ολοκληρώθηκαν λόγω μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών από την ανάδοχο εταιρία. - Για την συντήρηση των οχημάτων καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια από το συνεργείο του Δήμου για την συντήρηση και καλή λειτουργία τους, αποφεύγοντας επιπλέον έξοδα του Δήμου από εξωτερικά συνεργεία. - Έγινε η μεταβίβαση των οχημάτων των πρώην Δήμων στο Δήμο Λήμνου και ο έλεγχος από το ΚΤΕΟ Λήμνου των οχημάτων μέχρι 3,5 τον. και συγχρόνως έγινε η απόσυρση από την κυκλοφορία παλαιών οχημάτων για τα οποία ο Δήμος πλήρωνε τέλη κυκλοφορίας χωρίς λόγο.

14 - Συνέχιση του προγράμματος μεταφοράς-απομάκρυνσης από τους δημοτικούς δρόμους και κοινόχρηστους χώρους των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που εμποδίζουν την κυκλοφορία και καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης και μολύνουν το περιβάλλον. - Έγινε καταγραφή των άχρηστων υλικών που υπάρχουν στο Δήμο με σκοπό των απόσυρσή τους. Πρόσφατα συγκροτήθηκε επιτροπή από το Δ.Σ. Τα ανωτέρω υλικά καταλαμβάνουν χώρο και πρέπει άμεσα να αποσυρθούν. - Έγινε η προμήθεια συστημάτων καταγραφής οχημάτων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - Έγινε η ενοποίηση των τελών αποχέτευσης με την καθιέρωση ενός ενιαίου τιμολογίου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας. - Συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην επίλυση του διαχρονικού προβλήματος της Μύρινας για την άμεση αντιμετώπιση της εκκένωσης των λυμάτων με τα βυτιοφόρα του Δήμου. - Εντοπισμός και τρόπος αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων στους δρόμους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα «Ανακύκλωσης» για Χαρτί Πλαστικό και μεταλλικές συσκευασίες. Τοποθετήθηκαν μπλε κάδοι σε διάφορα σημεία του νησιού μας καθώς και στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Συνεχής ενημέρωση των κατοίκων με διάθεση ενημερωτικού υλικού και διαφημιστικών σακουλών, ενώ οδηγίες ανακύκλωσης εστάλησαν μαζί με τους λογαριασμούς ύδρευσης. Πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Για το β εξάμηνο του έτους 2012 συλλέχθηκαν 40 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών με αποτέλεσμα να μειωθεί ο όγκος εναπόθεσης τους στον Χ.Υ.Τ.Α. - Παράλληλα γίνεται ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ανακύκλωση μπαταριών, ανακύκλωση μαγειρικών λαδιών. - Για το τρέχον έτος με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης Α.Ε για χάρτινες, γυάλινες και λοιπές συσκευασίες. Η εν λόγω εταιρία θα μας παραχωρήσει περίπου 350 μπλε κάδους οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε όλο το νησί καθώς και ένα όχημα συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών. - Υποβολή πρότασης για μονάδες κομποστοποίησης και προμήθεια κάδων κομποστοποίησης. Η κομποστοποίηση είναι μία μέθοδος ανακύκλωσης των οργανικών απορριμμάτων (φαγητά-φρούτα-φλούδες κλπ) μετατρέπονται σε εδαφοβελτιωτικά υψηλής ποιότητας (κόμποστ). Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α). ΠΡΑΣΙΝΟ Υποβλήθηκαν προτάσεις στο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Μύρινας Δήμου Λήμνου» για Αναπλάσεις Διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων και βελτιώσεις αστικού εξοπλισμού. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Γαλάζιες σημαίες - Το προηγούμενο έτος βραβεύθηκαν από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» οι ακτές Άγιος Ιωάννης Κάσπακα, Εβγάτης/Ζεματάς και Θάνος. Επιπλέον, τη φετινή κολυμβητική περίοδο

15 προετοιμάζονται οι ακτές Αυλώνας και Πλατύ, προκειμένου να είναι υποψήφιες για βράβευση για το Σε όλες τις ακτές διενεργούνται δειγματοληψίες των νερών κολύμβησης από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου. - Στις ανωτέρω ακτές δόθηκαν ναυαγοσωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες. - Δημιουργήθηκαν σχεδιαγράμματα ακτών για να ενημερώνονται οι λουόμενοι σχετικά με τις υπηρεσίες παροχές που διαθέτει κάθε ακτή. - Κατασκευάστηκαν, επιπλέον, πληροφοριακές πινακίδες σχετικά με τις υπηρεσίες παροχές που διαθέτει κάθε ακτή και έγινε συντήρηση στις υπάρχουσες. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ : Υπηρεσία Δόμησης - Πρωτόκολλο / διεκπεραίωση υποθέσεων: Πρωτοκολλήθηκαν έγγραφα από τα οποία 590 ήταν αιτήσεις πολιτών οι οποίες διεκπεραιώθηκαν άμεσα και αφορούσαν κυρίως: Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ενημέρωση εργασιών Βεβαίωση χρήσης γης/όρων δόμησης Ηλεκτροδότηση ακινήτων Αναθεώρηση οικ. Αδειών Ορισμό ελεγκτή δόμησης Διαγραφή προστίμων Χορήγηση αντιγράφων σχεδίων από φακέλους οικοδομικών αδειών - Ετοιμόρροπα Επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων των καταγεγραμμένων ετοιμόρροπων. - Έκδοση οικοδομικών αδειών Το 2012 εκδόθηκαν συνολικά 63 άδειες δόμησης (οικοδομικές άδειες) με μέσο χρόνο διεκπεραίωσης 4 ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών - Αυθαίρετα Έγιναν 40 νέες αυτοψίες σε αυθαίρετα κτίσματα. Στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες δεν τακτοποίησαν τις αυθαίρετες κατασκευές με υπαγωγή στο Ν. 4014/11, επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα. Βεβαιώθηκαν όλα τα πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών εκτός από αυτά που οι ιδιοκτήτες προέβησαν σε τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών με υπαγωγή στο Νόμο 4014/11. Ελέγχθηκαν 104 φάκελοι τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και έγινε διαγραφή των παλαιών βεβαιωμένων προστίμων. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

16 Α) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κατά το έτος 2012 το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Εκπαίδευσης δια βίου Μάθησης Πολιτισμού- Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» διεκπεραίωσε τη λειτουργία των 5 συγχωνευομένων ΝΠΔΔ, του Μουσικού Εργαστηρίου Μούδρου, του κινηματοθεάτρου Μαρούλα, καθώς και άλλων αθλητικών και πολιτιστικών χώρων υπερτοπικού χαρακτήρα. Οργανώθηκε και εναρμονίστηκε το Λαογραφικό Μουσείο Πορτιανού. Λειτούργησαν και συμμετείχαν σε εκδηλώσεις οι φιλαρμονικές Μύρινας και Νέας Κούταλης, καθώς και η χορωδία Λήμνου, η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής Λήμνου και το Μουσικό Εργαστήρι Μούδρου. Υποβλήθηκαν 3 προτάσεις για ένταξη στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader, οι οποίες εξελίσσονται θετικά και αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία επιμορφωτικών εργαστηρίων και τη διεξαγωγή εκδηλώσεων καθώς και σε συντήρηση-βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων σταδίου Μύρινας και Ατσικής. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συνδιοργάνωση με τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 1 ης Εβδομάδας Μαθητικής Έκφρασης όπου παρουσιάστηκαν οι εργασίες των μαθητικών ομάδων. Αξιοποιώντας τους απασχολούμενους στον Δήμο Λήμνου με 5μηνη σύμβαση οργανώθηκαν και λειτούργησαν 21 εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, εκγύμνασης και επιμόρφωσης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και αναλυτικά: 8 γυμναστικής ( Μύρινα, Πλατύ, Μούδρο, Κοντοπούλι, 3 θεατρικής αγωγής (Μύρινα), 2 εκμάθησης Λημνιάς λύρας (Μύρινα και Μούδρο), 4 ζωγραφικής (Μύρινα & Άγιο Δημήτριο, 2 εκμάθησης κιθάρας και 2 χορωδίας (Λιβαδοχώρι). Υλοποίηση τεσσάρων εργαστηρίων Κεραμικής (ένα για κάθε δημοτική ενότητα της Λήμνου) τα οποία ξεκίνησαν στις αρχές Νοέμβρη και θα ήταν διάρκειας οκτώ εβδομάδων. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πανηγυρική εκδήλωση 25 ης Μαρτίου στα πλαίσια των 100 ετών από την απελευθέρωση της Λήμνου, με τον Θεόδωρο Μπελίτσο, την χορωδία Λήμνου και τον πολιτιστικό σύλλογο Αγίου Δημητρίου. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολιτιστικούς συλλόγους στα πλαίσια των Αποκριών και της 25 ης Μαρτίου. Προγραμματισμός και υλοποίηση κινηματογραφικών προβολών κινηματοθεάτρου «Μαρούλα». Συνδιοργάνωση 3 εκδηλώσεων με τον πολιτιστικό σύλλογο Αγίου Δημητρίου: α) Δύο εκπομπών της ΕΤ3 «Ο τόπος και το τραγούδι του» για τη Λήμνο β) μίας παράστασης παραδοσιακών χορών ιστορικού περιεχομένου στις 12 Μάη στο κινηματοθέατρο Μαρούλα και γ) μίας παράστασης παραδοσιακών χορών με συμμετοχή χορευτικού συγκροτήματος από το Νέο Σούλι Σερρών στις 11 Ιουλίου στο γυμνάσιο Μύρινας.

17 Συνδιοργανώθηκε με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ανδρωνίου παράσταση παραδοσιακών χορών στις 27/5/2012 στο πάρκο Ανδρωνίου με συμμετοχή των χορευτικών συγκροτημάτων του. Διοργάνωση εκδηλώσεων «Διάπλους του Φιλοκτήτη» σε συνεργασία με τον Δήμο Λήμνου και Αγιάς Λάρισας. Οργάνωση 2 εκθέσεων ιστορικών ντοκουμέντων και αντικειμένων στα πλαίσια των 100 ετών από την απελευθέρωση της Λήμνου στο Παντελίδειο, στον Μούδρο και στο Πορτιανού. Διοργάνωση στα πλαίσια του καλοκαιριού 60 εκδηλώσεων σε όλη τη Λήμνο (πολιτιστικών, αθλητικών, επιμορφωτικών, κλπ) και 30 εκθέσεων (εικαστικών, γελοιογραφίας, χειροτεχνίας κλπ) στην Πινακοθήκη Βαλκανικής Τέχνης, στο Χριστοδουλίδειο, στο Πορτιανού και σε άλλους χώρους. Πραγματοποίηση συναυλίας με τη Δόμνα Κουντούρη στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 8 ης Οκτωβρίου για την απελευθέρωση της Λήμνου. Εκδηλώσεις της δημοτικής χορωδίας με τον Χρήστο Τσιαμούλη στο Μούδρο και στο Πορτιανού ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε γήπεδο beach volley στην παραλία Ρηχά Νερά Μύρινας. Έγιναν συντηρήσεις και ελαιοχρωματισμοί των εγκαταστάσεων του σταδίου και του κλειστού γυμναστηρίου Μύρινας, του κλειστού γυμναστηρίου εντός Μύρινας καθώς και άλλων γηπέδων. Συνδιοργανώθηκε με τον αθλητικό σύλλογο Lemnos fc το παιδικό τουρνουά ποδοσφαίρου στις 3 & 4 Μαρτίου με τη συμμετοχή όλων των παιδικών ομάδων ποδοσφαίρου της Λήμνου. Συνδιοργανώθηκε με τον Σύνδεσμο Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Λήμνου ποδοσφαιρικός αγώνας φιλανθρωπικού χαρακτήρα και βράβευση του πρωταθλητή ποδοσφαίρου Λήμνου. Συνδιοργανώθηκε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Κούταλης «Νόστος» τουρνουά μπάσκετ στη Νέα Κούταλη. Συνδιοργανώθηκε με την ΑΕΛ το 1 ο Δίαθλο Λήμνου και η Φιλική Ημερίδα Στίβου Διοργανώθηκε η 1 η ποδηλατοπορεία Μύρινας. Διοργανώθηκε τουρνουά μπάσκετ στη Μύρινα. Συνδιοργανώθηκαν σε συνεργασία με συλλόγους του νησιού λαϊκοί αγώνες ανώμαλου δρόμου στην Ατσική, το Κοντοπούλι και στον Κοντιά στα πλαίσια των 100 ετών από την απελευθέρωση της Λήμνου. Συνδιοργανώθηκε με την ΑΕΛ ο Λαϊκός Ανώμαλος Δρόμος «Γύρος της Πόλης Μύρινας 2012» στις 11 Νοεμβρίου. Συνδιοργανώθηκε με τον Σύνδεσμο Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Λήμνου τιμητική βραδιά με βράβευση αθλητών, διαιτητών και παραγόντων. Διοργανώθηκε το «4 ο Φεστιβάλ Μύθων και Παραμυθιών» σε σχολεία και πνευματικά κέντρα

18 Συνδιοργανώθηκαν με φορείς και συλλόγους εορταστικές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (Χωριό του Αη Βασίλη, κάλαντα από τη χορωδία και τη φιλαρμονική, παράσταση εργαστηρίων κιθάρας και χορωδίας Λιβαδοχωρίου, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην αγορά της Μύρινας κλπ) Για το έτος 2013 το νομικό πρόσωπο συνεχίζει τη λειτουργία των δομών του, υλοποίησε ήδη και προγραμματίζει διάφορες εκδηλώσεις ενόψει του καλοκαιριού, σε συνεργασία με τους συλλόγους του νησιού και με άλλους φορείς. Β) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Πλήρης και ικανοποιητική λειτουργία Δημοτικών Παιδικών Σταθμών στις Δημοτικές Ενότητες Μύρινας και Μούδρου. Συνέχεια προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για δεύτερη χρονιά, με χρηματοδότηση των Δ.Π.Σ. και επιτυχή έλεγχο από το Υπουργείο Εργασίας, ο οποίος διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2013 και αφορούσε στο σχολικό έτος Εκσυγχρονισμός και προμήθεια νέων επίπλων, ηλεκτρικού εξοπλισμού και παιχνιδιών για τους Παιδικούς σταθμούς, μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Ξεκίνησαν επίσης οι προμήθειες και οι εργασίες για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μύρινας και Μούδρου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» με Κωδικό Προτεραιότητας 77 «Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών». Λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στις 4 Δημοτικές Ενότητες του νησιού Οριστικό και επιτυχές κλείσιμο του προγράμματος από την Διεύθυνση Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος Διάθεση τροφίμων σε συνδημότες μας, μέσω του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων από τα ευρωπαϊκά διαθέσιμα. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την οικονομική ενίσχυση απόρων πολιτών. Η διαχείριση του λογαριασμού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και τα χρηματικά βοηθήματα δίνονται, κατόπιν εξέτασης των περιπτώσεων. «Σχολή γονέων» στις Δημοτικές Κοινότητες Μούδρου, Μύρινας και στην Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου. Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος σε παιδιά και ενήλικες σε όλες τις δημοτικές ενότητες του νησιού (Δ.Κ. Μύρινας, Δ.Κ. Μούδρου, Δ.Κ. Ατσικής, Τ.Κ. Πορτιανού). Λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στην δημοτική κοινότητα Μύρινας και Μούδρου

19 Μύρινας. Λειτουργία τμήματος συμβουλευτικής παιδιών και εφήβων στην δημοτική κοινότητα Συνεργασία με το Κ.Υ. Γ.Ν. Λήμνου για την οργάνωση ημερίδας για τους τρόπους προφύλαξης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ενημέρωση μέσω διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη, μέσω συνεργασίας με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Έχει κατατεθεί πρόταση για την λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Καμίνια της Λήμνου, μέσω χρηματοδότησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Οικονομική διαχείριση Λειτουργία ΧΥΤΑ Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ανήλθαν σε ,95 τα οποία προέρχονται σχεδόν εξολοκλήρου από τις εισφορές των Δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου. Τα έξοδα ανήλθαν σε ,44. Η ζημιά της επιχείρησης για το έτος 2012 ήταν ,49. Το πρώτο εξάμηνο η λειτουργία του ΧΥΤΑ γινόταν με συμβάσεις έργου. Το δεύτερο εξάμηνο, ύστερα από διαγωνισμό, ανατέθηκε σε εταιρεία η οποία απασχολεί 5 εργαζόμενους. ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΛΘ-ΡΙΝ Ανακύκλωση Για το θέμα της ανακύκλωσης αρμόδια είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΕ-ΑΑΕ ΟΤΑ Δραστηριότητα της ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER - ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ Υλοποιείται βάση της από 12/10/2010 Σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος Ενταγμένα έργα στο πλαίσιο της 1 ης και της 2 ης προκήρυξης του τ.π. Υποβληθέντα έργα στο πλαίσιο της 3 ης προκήρυξης Εγκεκριμένο ποσό προγράμματος LEADER για την ΟΤΔ Λήμνου: ,00 Δημόσια Δαπάνη Πληρωμές σε ενταγμένους επενδυτές έως σήμερα ,43 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ Αριθμός Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη , , , ,75 Υπό έγκριση ποσά 4 ης προκήρυξης , ,04 Υλοποιείται βάση της από 07/08/2012 Σύμβαση μεταξύ του Δικτύου Συνεργαζόμενων ΟΤΔ Βορείου Αιγαίου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος

20 Αριθμός Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένα έργα στο πλαίσιο της 1 ης προκήρυξης του τ.π. Υποβληθέντα έργα στο πλαίσιο της 2 ης προκήρυξης , , , ,00 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Το 2012 ήταν στην ουσία η πρώτη χρονιά που λειτούργησαν και οι δύο Σχολικές Επιτροπές. Συγκροτήθηκαν τα νέα σχολικά συμβούλια, όπως προβλέπει ο νόμος, και ενημερώθηκαν οι διευθυντές όλων των σχολείων για το νέο τρόπο διαχείρισης των οικονομικών των σχολείων τους ( τέλος 2011) Μεταφέρθηκε για λόγους πρακτικούς αλλά και συμβολικούς η έδρα των σχολικών Επιτροπών στο πρώην Δημαρχείο Μούδρου Κατανεμήθηκαν με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο οι λειτουργικές δαπάνες σε κάθε σχολείο καθώς και οι πιστώσεις του Δήμου για επισκευή και συντήρηση των Σχολείων. Έγιναν αποδεκτές και κατανεμήθηκαν οι έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου για το πετρέλαιο και την ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών. Κανένα σχολείο δεν έμεινε χωρίς θέρμανση. Όλες οι δραστηριότητες μαθητών και καθηγητών ενισχύθηκαν και παρουσιάστηκαν στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ τον Ιούνιο του 2012 και Παραχωρήθηκαν οι σχολικοί χώροι για πολλές δραστηριότητες εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Εποπτεύθηκαν τα κυλικεία των Σχολείων και έγινε η διαχείριση των εσόδων τους για λογαριασμό των Σχολείων (Δευτεροβάθμια) Μειώθηκε το κόστος προμήθειας στο φωτοτυπικό χαρτί με τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού Έγινε αποδοχή της δωρεάς ιδιώτη και ολοκληρώθηκε η κατασκευή θερμοκηπίου 80 τ.μ στο ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ. Με τη βοήθεια των διευθυντών και των εκπαιδευτικών έγινε δυνατό σε μεγάλο βαθμό: Να μην πραγματοποιούνται δαπάνες που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία. οικονομία στις δαπάνες για αναλώσιμα να μη προκαλούνται φθορές στη σχολική περιουσία να αξιοποιηθεί το βοηθητικό προσωπικό των Σχολείων να αξιοποιηθεί η προσφορά του Συλλόγου γονέων ή και μεμονωμένων γονιών που θέλουν να βοηθήσουν σε πρακτικά θέματα. ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΜΚΕ Δραστηριότητα της Λήμνος Τουριστικής για το έτος 2012.

21 Α. Υπογραφή των παρακάτω συμβάσεων με το Δήμο Λήμνου : 1 η Σύμβαση με αντικείμενο : «Παροχή υπηρεσιών για τη διευκόλυνση μετακίνησης των επισκεπτών και τουριστών της Λήμνου» ποσού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την εκτέλεση των παρακάτω : - Εκτέλεση Συγκοινωνιακού Έργου για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των τουριστών και παραθεριστών που κατοικούν εντός της περιοχής της ΔΕ Μύρινας από και προς τις παραλίες της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. - Διευκόλυνση της κίνησης των επισκεπτών της Λήμνου που ταξιδεύουν με τα επιβατηγά πλοία, από το χώρο άφιξης τους στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Μύρινας και το αντίθετο σε όλη τη διάρκεια του έτους. 2 η Σύμβαση με αντικείμενο : «Τουριστική προβολή της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου» ποσού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την εκτέλεση των παρακάτω : - Εκτύπωση σε αντίτυπα, έντυπου με χάρτη της πόλης της Μύρινας σε μέγεθος 45*21 (ανάπτυγμα) στα Αγγλικά. - Σχεδιασμός και να εκτύπωση σε αντίτυπα πολύπτυχου φυλλαδίου με χάρτη της Λήμνου σε μέγεθος 35*50 (ανάπτυγμα) με περιεχόμενο σχετικό με το Δήμο Λήμνου και το καλωσόρισμα του Δημάρχου προς τον επισκέπτη του νησιού στα Ελληνικά - Σχεδιασμός και να εκτύπωση σε αντίτυπα πολύπτυχο φυλλάδιο με χάρτη της Λήμνου σε μέγεθος 35*50 (ανάπτυγμα) με περιεχόμενο σχετικό με το Δήμο Λήμνου και το καλωσόρισμα του Δημάρχου προς τον επισκέπτη του νησιού στα Αγγλικά. - Κειμενογράφηση και παραγωγή ραδιοφωνικού spot το οποίο μεταδόθηκε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδος, - Παραγωγή τηλεοπτικού spot Δήμου Λήμνου το οποίο μεταδόθηκε από τηλεοπτικούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδος. - Πρωτότυπο διαφημιστικό υλικό του νησιού αποτυπωμένο σε αυτοκόλλητα με τα οποία επενδύθηκε το τουριστικό περίπτερο (INFO KIOSK) στο λιμάνι της Μύρινας εξωτερικά. - παροχή πληροφοριών και εντύπων στους επισκέπτες της Ευρύτερης περιοχής του Κέρους και καθοδήγησή τους για την επίσκεψη σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής, διαχείριση των παραπόνων των επισκεπτών και αποτύπωση των εντυπώσεων τους μέσω ερωτηματολογίου, μέριμνα για την ορθή χρήση των κοινόχρηστων χώρων και την καθαριότητα της περιοχής. Β. Υπογραφή της παρακάτω σύμβασης με το Δήμο Αγίου Ευστρατίου με αντικείμενο : «Τουριστική προβολή του Αγίου Ευστρατίου» ποσού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την εκτέλεση των παρακάτω : - Η σχεδίαση, παραγωγή και εκτύπωση εντύπου, σε τεμάχια διαστάσεων 35Χ50 (ανοιχτό) δύο όψεων, με εκτύπωση 4χρωμία και σε χαρτί Velvet 115 gr. Στη μία όψη του εντύπου απεικονίζεται ο

22 χάρτης του Αγίου Ευστρατίου και στην άλλη όψη παρουσιάζεται πληροφορικό υλικό και φωτογραφίες από τα αξιοθέατα του νησιού στα Ελληνικά. - Η δημιουργία εικονικής περιήγησης του Αγίου Ευστρατίου που περιλαμβάνει πανοραμικές φωτογραφίες 360 ο. Αγαπητοί Συμπολίτες, με στόχο την πλήρη ενημέρωση σας για τον Δήμο Λήμνου επιδιώξαμε να σας παρουσιάσουμε την λειτουργία της Διοίκησης του Δήμου για το Η χρονιά που πέρασε ήταν μία χρονιά με πολλά προβλήματα, τα οποία και αντιμετωπίστηκαν χάρη στη σκληρή δουλειά από όλους μας, αιρετούς και εργαζομένους. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Αδαμίδη, τους Αντιδημάρχους, κ.κ. Ευστράτιο Κουκούμη, Δημήτρη Μπουλώτη, Ευάγγελο Πλαφαδέλλη, Παναγιώτη Τσανταρλιώτη, Κυριαζή Παλαιολόγο, τους Προέδρους των Ν.Π.Δ.Δ., Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, κα. Δέσποινα Βογδάνου Κωνστάντιου, Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Σωτήρη Κωνσταντάρα, Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Νικόλαο Λιάπη, Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Κωνσταντίνο Σκούρα, τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους του συνδυασμού μου καθώς και τους αρχηγούς των λοιπών παρατάξεων, τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους της μειοψηφίας οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους συντέλεσαν στην λήψη σωστών και την αποφυγή λαθών και παραλείψεων, τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του Δήμου: - Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών : κ. Μανώλης Σταματέρης - Διεύθυνση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής : κ. Θεοδόσης Δαλαβίτσος - Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών : κ. Αθανάσιος Χρυσάφης - Αυτοτελές τμήμα πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών : κα. Όλγα Βουλγαροπούλου. Το προσωπικό του Γραφείου μου καθώς και τους τμηματάρχες, τους υπαλλήλους του Δήμου και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, που στήριξαν την δημοτική αρχή στο έργο της. Ακολούθησαν τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων, Προέδρων τοπικών συμβουλίων, μελών τοπικών συμβουλίων, εκπροσώπων φορέων και πολιτών επί του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δήμου και επί της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη, όπου έγιναν προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και παρατηρήσεις και επισημάνσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος και οι δημότες. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βουλγαράκης Δημήτριος ανάφερε ότι ο απολογισμός είναι ελλειπής, όσον αφορά το τεχνικό σκέλος, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δ.Κ.Κ. Στην συνέχεια οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της αντιπολίτευσης κ.μοσχάκης Νικόλαος, κ.σαρδιανός Αθανάσιος, κ.κριαρής Αγοραστός και κ.χατζόγλου Σπυρίδων, αποχώρησαν από την συνεδρίαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: το αρθ. 217 του Ν. 3463/06, την έκθεση πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής του έτους 2012 του Δημάρχου,

23 τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων των προέδρων και των πολιτών και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Ότι τα πεπραγμένα της Δημοτικής αρχής του έτους 2012, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, εξετέθησαν όπως ακριβώς εμφανίζονται στην εισήγηση του Δημάρχου. Βεβαιώνει επίσης, ότι οι τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των υπόλοιπων ομιλητών εξετέθησαν όπως ακριβώς εμφανίζονται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 247/2013. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΛΘ-ΡΙΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αδαμίδης Κωνσταντίνος Ακριβές απόσπασμα Μύρινα Ο Πρόεδρος Αδαμίδης Κωνσταντίνος ΤΑ ΜΕΛΗ Τσανταρλιώτης Παναγιώτης Πλαφαδέλλης Ευάγγελος Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα Κυριαζής Παλαιολόγος Ψυχούδης Βασίλειος Βουλγαράκης Δημήτριος Λυριστής Παράσχος Κουκούμης Ευστράτιος Τριβόλας Τριαντάφυλλος Μπανάβου Μάλαμα Κουκουλήθρας Στυλιανός Κωνσταντάρας Σωτήριος Μοσχάκης Νικόλαος Σαρδιανός Αθανάσιος Κριαρής Αγοραστός Χατζόγλου Σπυρίδων Κατσανέρη Δέσποινα Μπουλώτης Δημήτριος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 147/2013 Θέμα 29 ο : Αποδοχή συνολικής πίστωσης 298.402,00. για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 183/2013 Θέμα 28 ο : Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα.

Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 149/2013 Θέμα 31 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Αριθμός Απόφασης 345/2011 Θέμα 3 ο : Εξέταση τέλους ακίνητης περιουσίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 69/2014 Θέμα 11 ο : Έγκριση μετακινήσεων Σήμερα την 28 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 52/2013 Θέμα 8 ο : Καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 182/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 225/2014 Θέμα 10 ο : Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 82/2014 Θέμα 24 ο : Συμπλήρωση Μεταβατικών Διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 385/2013 Θέμα 17 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 238/2013 Θέμα 42 ο : Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 65/2013 Θέμα 21 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 370/2013 Θέμα 2 ο : Ενδεχόμενη καταπάτηση τμήματος αγροτικού δρόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 Αγαπητοί Συμπολίτες, Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ενώπιον των κατοίκων και φορέων της Λήμνου, για το 2012 γίνεται σε μία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 331/2012 Θέμα 5 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 26 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 115/2012 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης : Συμμετοχή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Μαρτίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Μαρτίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Μαρτίου 2014. Αριθμός Απόφασης 105/2014 Θέμα 3 ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩΛΘ-ΧΥΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩΛΘ-ΧΥΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 171/2012 Θέμα 26 ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 156/2013 Θέμα 1 ο : Αποδοχή πίστωσης 70.600,00 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 96/2013 Θέμα 6 ο : Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Λήμνου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 398/2013 Θέμα 30 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός- βελτίωση,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Αριθμός Απόφασης 201/2014 Θέμα 10 ο ημερήσιας διάταξης: Επανεξέταση αιτήματος Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 186/2012 Θέμα 7 ο : Έγκριση άρθρων πρόσθετης αποζημίωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΘ-ΔΧΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΘ-ΔΧΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 93/2013 Θέμα 3 ο : Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 217/2014 Θέμα 2 ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 181/2014 Θέμα 27 ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 59/2013 Θέμα 15 ο : Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΣΥΔ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΣΥΔ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΣΥΔ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 348/2012 Θέμα 22 ο : Έγκριση εκμίσθωσης βοσκοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 72/2013 Θέμα 28 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 146/2014 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή ομάδας μελετητών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 159/2014 Θέμα 05 ο : Εξέταση αιτήματος Εθνικής Τράπεζας (κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 159/2012 Θέμα 14 ο : Διαγραφές οφειλών. Σήμερα την 18 η Μαΐου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 Αγαπητοί Συμπολίτες, Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ενώπιον των κατοίκων και φορέων του Δήμου αποτελεί υποχρέωση αλλά και καθήκον. Ο νεοσύστατος Δήμος Λήμνου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Αριθμός Απόφασης 344/2011 Θέμα 2 ο : Εξέταση τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 198/2013 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης της κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 166/2015 Θέμα 22 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Ιούλιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Δημοτικό Συμβούλιο: πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 12/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 232/2014 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης : Έγκριση 3 ου ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 143/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Οκτωβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Οκτωβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Οκτωβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 352/2014 Θέμα 12 ο : Παράταση της προθεσμίας παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 353/2013 Θέμα 17 ο : Έγκριση του τελικού αναθεωρημένου επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 36 ης / 28-12-2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 60/2014 Θέμα 2ο: Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 345/2013 Θέμα 9 ο : Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 253/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 172/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Προσφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 47/2013 Θέμα 3 ο : Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 378/2013 Θέμα 10 ο : Καθορισμός τελών ύδρευσης ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΛΘ-ΣΣ3 Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 16 ης Μαρτίου 2015. Αριθμός Απόφασης 74/2015 Θέμα 2 ο : Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Μαρτίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Μαρτίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Μαρτίου 2015. Αριθμός Απόφασης 101/2015 Θέμα 11 ο : Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Απριλίου 2015. Αριθμός Απόφασης 133/2015 Θέμα 13 ο : Διαγραφή οφειλών βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 294 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 294 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 294 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 14/02-08-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης εσόδων -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΘ-4Δ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΘ-4Δ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 91/2013 Θέμα 1 ο : Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 286/2012 Θέμα 08 : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 234 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακες) Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έκθεση Εσόδων Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 17158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240

Διαβάστε περισσότερα