Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΔΟΜΟΚΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 από 3 Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

3 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» (Α.Δ. 635) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α.1.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.1.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α.3 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Θ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {ΣΤ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.5 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Ι} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ Α.6 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Κ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.7 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ {Λ} ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ο.Ο.Ε.) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.1 (ΝΑΤΗΕ ) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.2 (ΝΑΤΗΕ ) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/4 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.3 (ΝΑΤΗΕ ) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.4 (Ν ΑΤΗΕ ) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 1/4 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.5 (Ν ΑΤΗΕ ) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΡΑΦΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.6 (Ν ΑΤΗΕ ) Σελίδα 2

4 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 1/2 INS (64/70 MM) ΑΡΘΡΟ ΣΤ.7 (Ν ΑΤΗΕ ) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.8 (Ν ΑΤΗΕ ) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.9 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.10 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/4 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.11 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.12 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.13 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.14 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.15 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.16 (Ν ΑΤΗΕ ) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 ATM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 125 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.17 (Ν ΑΤΗΕ ) ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ, ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 16 X 1,0 MM ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.18 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP-R), ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.19 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP-R), ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.20 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP-R), ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 32 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.21 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP-R), ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.22 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP-R), ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.23 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP-R), ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 63 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.24 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP-R), ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 75 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.25 (Ν ΥΔΡ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDΡΕ), 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 125 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.26 (Ν ΥΔΡ Α/ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDΡΕ), 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 200 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.27 (Ν ΥΔΡ Α/ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDΡΕ), 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΙΕΣΗΣ 16 ATM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 250 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.28 (Ν ΥΔΡ Α/ ) Σελίδα 3

5 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDΡΕ), 3ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΙΕΣΗΣ 20 ATM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 160 MM ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.29 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ U - P.V.C., ΠΙΕΣΗΣ 6 ATM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 32 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.30 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ U - P.V.C., ΠΙΕΣΗΣ 6 ATM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.31 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ U - P.V.C., ΠΙΕΣΗΣ 6 ATM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.32 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ U - P.V.C., ΠΙΕΣΗΣ 6 ATM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 63 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.33 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ U - P.V.C., ΠΙΕΣΗΣ 6 ATM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 75 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.34 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ U - P.V.C., ΠΙΕΣΗΣ 6 ATM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 100 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.35 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. - ΣΕΙΡΑ 41, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 110 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.36 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. - ΣΕΙΡΑ 41, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 125 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.37 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. - ΣΕΙΡΑ 41, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 160 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.38 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C. - ΣΕΙΡΑ 41, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 200 MM ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.39 (Ν ΑΤΗΕ ) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΟΡΕΙXΑΛΚΙΝΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.40 (Ν ΑΤΗΕ ) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΟΡΕΙXΑΛΚΙΝΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/4 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.41 (Ν ΑΤΗΕ ) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΟΡΕΙXΑΛΚΙΝΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.42 (Ν ΑΤΗΕ ) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΟΡΕΙXΑΛΚΙΝΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 1/4 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.43 (Ν ΑΤΗΕ ) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΟΡΕΙXΑΛΚΙΝΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.44 (Ν ΑΤΗΕ ) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΟΡΕΙXΑΛΚΙΝΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.45 (Ν ΑΤΗΕ ) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΟΡΕΙXΑΛΚΙΝΗ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.46 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.47 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.48 (Ν ΑΤΗΕ ) ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12.5 CM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.49 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ, ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.50 (Ν ΑΤΗΕ ) Σελίδα 4

6 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.51 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ 130 MM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.52 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ - ΣΤΕΓΩΝ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.53 (Ν ΥΔΡ Α/ ) ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 ATM, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 125 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.54 (Ν ΥΔΡ Α/ ) ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 ATM, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 200 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.55 (Ν ΥΔΡ Α/ ) ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 ATM, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 250 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.56 (Ν ΥΔΡ Α/ ) ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 10 ATM, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 450 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.57 (Ν ΥΔΡ Α/ ) ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, ΜΕ ΩΤΙΔΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 25 ATM, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 160 MM ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.58 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ Η ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΘΗΛΥΚΩΤΟΣ Η ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.59 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 100 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.60 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 125 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.61 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΕ ΑΠΛΗ ΣΕΙΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6 X 10 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.62 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΕ ΑΠΛΗ ΣΕΙΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8 X 12 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.63 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΕΙΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 X 28 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.64 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6 INS X 6 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.65 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6 INS X 9 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.66 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 9 INS X 9 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.67 (Ν ΑΤΗΕ ) Σελίδα 5

7 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12 INS X 12 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.68 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12 INS X 15 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.69 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12 INS X 21 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.70 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 INS X 15 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.71 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 18 INS X 18 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.72 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ, ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΚΥΚΛΙΚΟ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΟΣ, ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.73 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 0,50 M ΑΡΘΡΟ ΣΤ.74 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ 0,50 M ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.75 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΜΕ ΚΟΧΥΛΙΑ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΕΩΣ 1 INS, ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 3 CM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.76 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΜΕ ΚΟΧΥΛΙΑ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ 1 1/4 ΕΩΣ 2 INS, ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 3 CM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.77 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΜΕ ΚΟΧΥΛΙΑ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ 2 1/2 ΕΩΣ 3 INS, ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 3 CM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.78 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΜΕ ΚΟΧΥΛΙΑ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ 4 INS, ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 3 CM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.79 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΠΑΧΟΥΣ ΕΩΣ 3 CM ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.80 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΧΟΠΑΓΙΔΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ M3/HR, ΗΧΟΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΕΩΣ 25 DB(A) ΑΡΘΡΟ ΣΤ.81 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΧΟΠΑΓΙΔΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ M3/HR, ΗΧΟΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΕΩΣ 25 DB(A) ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.82 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ N2XSY, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, 12/20 KV, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1X50/16 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.83 (Ν ΑΤΗΕ ) Σελίδα 6

8 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ N2XSY, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, 12/20 KV, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1X70/16 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.84 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ N2XSY, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, 12/20 KV, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1X95/16 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.85 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ N2XSY, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, 12/20 KV, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1X120/16 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.86 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ N2XSY, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, 12/20 KV, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1X150/16 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.87 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ N2XSY, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, 12/20 KV, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1X185/16 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.88 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ N2XSY, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, 12/20 KV, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1X240/25 MM² ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.89 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΩΓΟΣ, ΓΥΜΝΟΣ, ΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 10 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.90 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΩΓΟΣ, ΓΥΜΝΟΣ, ΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.91 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΩΓΟΣ, ΓΥΜΝΟΣ, ΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.92 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΩΓΟΣ, ΓΥΜΝΟΣ, ΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 35 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.93 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΩΓΟΣ, ΓΥΜΝΟΣ, ΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 50 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.94 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΩΓΟΣ, ΓΥΜΝΟΣ, ΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 70 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.95 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΩΓΟΣ, ΓΥΜΝΟΣ, ΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 95 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.96 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΩΓΟΣ, ΓΥΜΝΟΣ, ΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 120 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.97 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΩΓΟΣ, ΤΥΠΟΥ H07V-U (NYA (RE)), ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.98 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΩΓΟΣ, ΤΥΠΟΥ H07V-U (NYA (RE)), ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 2,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.99 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X1,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.100 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X2,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.101 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X4 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.102 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X6 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.103 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X10 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.104 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X1,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.105 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X2,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.106 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X4 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.107 (Ν ΑΤΗΕ ) Σελίδα 7

9 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X6 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.108 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5X1,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.109 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5X2,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.110 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5X4 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.111 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05W-R (ΝΥΜ (RM) / A05W-R), ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5X6 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.112 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1X70 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.113 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1X95 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.114 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1X185 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.115 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1X240 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.116 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X1,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.117 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X2,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.118 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X4 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.119 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X6 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.120 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X10 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.121 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X16 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.122 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X25 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.123 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X35 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.124 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X50 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.125 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X70 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.126 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X95 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.127 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X120 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.128 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X150 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.129 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X25+16 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.130 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X35+16 MM² Σελίδα 8

10 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.131 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X50+25 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.132 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X70+35 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.133 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X95+50 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.134 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.135 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.136 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X1,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.137 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X2,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.138 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X4 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.139 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X6 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.140 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X10 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.141 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X16 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.142 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X25 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.143 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X35 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.144 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X50 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.145 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X70 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.146 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X95 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.147 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X120 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.148 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X150 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.149 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5X1,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.150 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5X2,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.151 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5X4 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.152 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5X6 MM² Σελίδα 9

11 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.153 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ E1W-S (ΝΥΥ-0.6/1KV/J1VV-S), ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5X10 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.154 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X1,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.155 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X2,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.156 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X1,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.157 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X2,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.158 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X1,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.159 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X2,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.160 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X4 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.161 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X6 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.162 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X10 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.163 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X16 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.164 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X25 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.165 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X35 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.166 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X50 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.167 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X70 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.168 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X1,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.169 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X2,5 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.170 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X4 MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.171 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NHXCH, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 4X6 MM² ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.172 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ LIYCY, ΔΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 2X1,5/2,5MM² ΑΡΘΡΟ ΣΤ.173 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ SR-114H, ΔΙΠΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 2X1,5/2,5 MM² ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.174 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΞΗΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΑ EN , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.175 (Ν ΑΤΗΕ ) Σελίδα 10

12 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΞΗΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΑ EN , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.176 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΞΗΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΑ EN , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.177 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΞΗΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΑ EN , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.178 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΞΗΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΑ EN , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.179 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΞΗΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΠΡΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΑ EN , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.180 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΑ EN ISO , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.181 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΑ EN ISO , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.182 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΑ EN ISO , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.183 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΑ EN ISO , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.184 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΑ EN ISO , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.185 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΑ EN ISO , ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500X60 MM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.186 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΔΙΜΕΡΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X50 MM, ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΥ / ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.187 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, ΠΙΕΣΗΣ 10 ATM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 LT, ΙΣΧΥΟΣ 2000 W ΑΡΘΡΟ ΣΤ.188 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, ΠΙΕΣΗΣ 10 ATM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40 LT, ΙΣΧΥΟΣ 2000 W ΑΡΘΡΟ ΣΤ.189 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, ΠΙΕΣΗΣ 10 ATM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60 LT, ΙΣΧΥΟΣ 3000 W Σελίδα 11

13 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.190 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, ΠΙΕΣΗΣ 10 ATM, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 80 LT, ΙΣΧΥΟΣ 4000 W ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.191 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ (ΒΡΥΣΗ), ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΑΜΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.192 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ - ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΝΙΠΤΗΡΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.193 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΘΕΡΜΟΥ - ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΝΙΠΤΗΡΑ, ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.), ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.194 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ), ΘΕΡΜΟΥ - ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ, ΛΟΥΤΗΡΑ Η ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΑ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2 INS ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.195 (Ν ΑΤΗΕ ) ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,0 KW, ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΩΣ 7 M 3 /HR ΣΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ 6 ΜΥΣ, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.196 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ, ΜΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ 20 M 3 /HR ΣΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ 3 ΜΥΣ, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.197 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN12L/TUN12R - ΣΣ6 (ΟΘΡΥΟΣ), ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.198 (Ν ΝΑΠΡΣ Η07.9.1) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΗDPE), ΥΠΕΡΓΕΙΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 M 3, ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.199 (Ν ΑΤΗΕ ) ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ (ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ) ΤΥΠΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.200 (Ν ΑΤΗΕ ) ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.), ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ (ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ) ΤΥΠΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.201 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΥΣΕΩΣ), ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ Η ΠΡΙΣΜΑΤΟΕΙΔΕΣ, ΠΑΤΗΤΟ Η ΤΡΑΒΗΚΤΟ, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.202 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΙΚΛΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΠΛΥΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ), ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3/4 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.203 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΙΚΛΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΠΛΥΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΦΛΟΥΣΟΜΕΤΡΟ), ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.204 (Ν ΑΤΗΕ ) ΛΕΚΑΝΗ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ, ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΕΠΙΠΕΔΗ Η ΓΩΝΙΑΚΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.205 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΩΝ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.206 (Ν ΑΤΗΕ ) Σελίδα 12

14 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ, ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.207 (Ν ΑΤΗΕ ) ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.), ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.208 (Ν ΑΤΗΕ ) ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΤΗΡΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟ ΥΑΛΩΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΑΦΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 70X70 CM ΑΡΘΡΟ ΣΤ.209 (Ν ΑΤΗΕ ) ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 50 CM, ΜΙΑΣ ΣΚΑΦΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 35X40X13 CM, ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,20, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.210 (Ν ΑΤΗΕ ) ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ, ΩΡΙΑΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 200 ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΠΛΗΡΗΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.211 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4 MM, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42X60 CM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.212 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.), ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42X60 CM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.213 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΤΑΖΕΡΑ ΝΙΠΤΗΡΑ, ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΜΗΚΟΥΣ 0,60 M, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.214 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΟΧΕΙΟ ΡΕΥΣΤΟΥ ΣΑΠΩΝΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1000 ML, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.215 (Ν ΑΤΗΕ ) ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ, ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15 CM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.216 (Ν ΑΤΗΕ ) ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.), ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.217 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΘΙΣΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.218 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΘΙΣΜΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ,, ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.), ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.219 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ (ΓΑΝΤΖΟΣ), ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ, ΔΙΠΛΟ, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.220 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ (ΓΑΝΤΖΟΣ), ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.), ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.221 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.222 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.), ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.223 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΑΠΩΝΟΘΗΚΗ, ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15 CM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.224 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΑΠΩΝΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.), ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.225 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.226 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΟΧΕΙΟ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 LT, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.227 (Ν ΑΤΗΕ ) ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ (ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ), ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.228 (Ν ΑΤΗΕ ) Σελίδα 13

15 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.), ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.229 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.), ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.230 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.231 (Ν ΑΤΗΕ ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΥΠΕΔΑΦΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3000 LT, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.232 (Ν ΑΤΗΕ ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΥΠΕΔΑΦΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6000 LT, ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.233 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΙΔΥΜΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.234 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ, ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.235 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ 1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 3,25 KG, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.236 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ 2 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 3,25 KG, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.237 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 3 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 3,25 KG, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.238 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ 4 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 3,25 KG, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.239 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ 5 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 3,25 KG, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.240 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ 6 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 3,25 KG, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.241 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ 9 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 3,25 KG, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.242 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ 10 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 0,90 KG, ΠΛΗΡΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.243 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ, ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6 KG, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.244 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΡΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ, ΓΟΜΩΣΕΩΣ 12 KG, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.245 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΦΟΡΗΤΟΣ, ΓΟΜΩΣΕΩΣ 6 KG, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.246 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΡA, ΟΡΟΦΗΣ, ΓΟΜΩΣΕΩΣ 12 KG, ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.247 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΤΥΠΟΥ Α, ΠΛΗΡΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.248 (Ν ΑΤΗΕ ) Σελίδα 14

16 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.249 (Ν ΑΤΗΕ ) ΦΟΡΗΤΗ ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΑΡΟΧΗΣ 600LT/MIN ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 4BAR, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.250 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN1L/TUN1R (ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ), ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.251 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN1L/TUN1R (ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ), ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.252 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN12L/TUN12R - ΣΣ6 (ΟΘΡΥΟΣ), ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.253 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN12L/TUN12R - ΣΣ6 (ΟΘΡΥΟΣ), ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ -ΛΕΒΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.254 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ KCAL/H, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.255 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ KCAL/H, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.256 (Ν ΑΤΗΕ ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ Η ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.257 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 M 3, ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ / ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.258 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12 CM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.259 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20 CM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.260 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 17 CM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.261 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25 CM, ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.262 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΔΙΔΥΜΟΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ 7,00 ΜΥΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΩΣ 6,00 M³/H, ΠΛΗΡΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.263 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 80 LT, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.264 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 140 LT, ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 15

17 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.265 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΨΥΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 11 / 13 KW, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.266 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΨΥΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 22 / 24 KW, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.267 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΨΥΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 28 / 30 KW, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.268 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΕΡΟΣ - ΑΕΡΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΨΥΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 80 / 75 KW, ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 219 ΑΡΘΡΟ ΣΤ.269 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, IN LINE, ΑΜΕΣΟΥ ΣΥΜΠΛΕΞΕΩΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΩΣ 400 M³/H ΣΤΑ 80 PA, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.270 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ, ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ Ή ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΩΣ 2500 M 3 /H, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.271 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ, ΠΑΡΟΧΗΣ 800 M 3 /HR, ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 120 PA, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.272 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ, ΠΑΡΟΧΗΣ 1000 M 3 /HR, ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 125 PA, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.273 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ, ΠΑΡΟΧΗΣ 1500 M 3 /HR, ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 190 PA, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.274 (Ν ΑΤΗΕ ) ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ, ΠΑΡΟΧΗΣ 2000 M 3 /HR, ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 200 PA, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.275 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΟΥ ΣΥΜΠΛΕΞΕΩΣ, ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΩΣ 1000 M 3 /HR ΣΤΑ 200 PA, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.276 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΟΥ ΣΥΜΠΛΕΞΕΩΣ, ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΩΣ 2000 M 3 /HR ΣΤΑ 200 PA, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.277 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΟΥ ΣΥΜΠΛΕΞΕΩΣ, ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΩΣ 4000 M 3 /HR ΣΤΑ 200 PA, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.278 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΩΣΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 710 MM, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ RPM, ΙΣΧΥΟΣ 25 KW, ΩΣΗΣ 650 NT, ΠΑΡΟΧΗΣ 13,8 M 3 /SEC, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.279 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΩΣΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ MM, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ RPM, ΙΣΧΥΟΣ 50 KW, ΩΣΗΣ 1500 NT, ΠΑΡΟΧΗΣ 35,4 M 3 /SEC, ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.280 (Ν ΑΤΗΕ ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL UNIT), ΠΑΡΟΧΗΣ 200 CFM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.281 (Ν ΑΤΗΕ ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL UNIT), ΠΑΡΟΧΗΣ 300 CFM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.282 (Ν ΑΤΗΕ ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL UNIT), ΠΑΡΟΧΗΣ 400 CFM, ΠΛΗΡΗΣ Σελίδα 16

18 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.283 (Ν ΑΤΗΕ ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL UNIT), ΠΑΡΟΧΗΣ 600 CFM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.284 (Ν ΑΤΗΕ ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL UNIT), ΠΑΡΟΧΗΣ 800 CFM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.285 (Ν ΑΤΗΕ ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL UNIT), ΠΑΡΟΧΗΣ CFM, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.286 (Ν ΑΤΗΕ ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL UNIT), ΠΑΡΟΧΗΣ CFM, ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.287 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΨΥΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ BTU/HR, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.288 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΨΥΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ BTU/HR, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.289 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΨΥΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ BTU/HR, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.290 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΨΥΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ BTU/HR ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ BTU/HR, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.291 (Ν ΑΤΗΕ ) ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΨΥΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ BTU/HR ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ / ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ BTU/HR, ΠΛΗΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.292 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ, ΔΙΣΤΗΛΟ, ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 905 MM, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.293 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ, ΤΡΙΣΤΗΛΟ, ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 905 MM, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.294 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ, ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΟ, ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 905 MM, ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.295 (Ν ΑΤΗΕ ) ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ, ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΟ, ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 655 MM, ΠΛΗΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 233 ΑΡΘΡΟ ΣΤ.296 (Ν ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 1 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.297 (Ν ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ 1 1/4 ΕΩΣ 2 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.298 (Ν ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ 2 1/2 ΕΩΣ 3 INS ΑΡΘΡΟ ΣΤ.299 (Ν ΟΙΚ ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 4 INS ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.300 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΑΠΛΟΣ Η ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ Η ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ, ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10 Α ΑΡΘΡΟ ΣΤ.301 (Ν ΑΤΗΕ ) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ, ΑΠΛΟΣ Η ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ Η ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ, ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 10 Α ΑΡΘΡΟ ΣΤ.302 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΟΜΒΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΩΝ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ, ΣΤΕΓΑΝΟ IP Σελίδα 17

19 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.303 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ, ΣΤΕΓΑΝΟ, ΙΡ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.304 (Ν ΑΤΗΕ ) ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ (2P+E), ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16 Α ΑΡΘΡΟ ΣΤ.305 (Ν ΑΤΗΕ ) ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ (2P+E), ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP , ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16 Α ΑΡΘΡΟ ΣΤ.306 (Ν ΑΤΗΕ ) ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ (3P+N+E), ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP , ΕΝΤΑΣΕΩΣ 16 Α ΑΡΘΡΟ ΣΤ.307 (Ν ΑΤΗΕ ) ΚΕΦΑΛΗ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΕΩΣ ΟΚΤΩ (8) ΛΗΨΕΩΝ, ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.308 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΤΡΙΩΝ (3) ΠΕΔΙΩΝ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.309 (Ν ΑΤΗΕ ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΠΕΝΤΕ (5) ΠΕΔΙΩΝ, ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΧΑΜΗΛΗΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.310 (Ν ΑΤΗΕ ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ / ΣΤΑΣΗΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 125 A, ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 80,00 KVA ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.311 (Ν ΑΤΗΕ ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ / ΣΤΑΣΗΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 250 A, ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 135,00 KVA ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.312 (Ν ΑΤΗΕ ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ / ΣΤΑΣΗΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 400 A, ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 250,00 KVA ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.313 (Ν ΑΤΗΕ ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ / ΣΤΑΣΗΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 63 A, ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 55,00 KVA ΚΑΙ ΕΩΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.314 (Ν ΑΤΗΕ ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ / ΣΤΑΣΗΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 40 A, ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 24,00 KVA ΚΑΙ ΕΩΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.315 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ / ΣΤΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ / ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 40 A, ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 6,00 KVA ΚΑΙ ΕΩΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ / ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ / ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ Η ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.316 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ / ΣΤΑΣΗΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 40 A, ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 12,00 KVA ΚΑΙ ΕΩΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ / ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ / ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ Η ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.317 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ / ΣΤΑΣΗΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 40 A, ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ 24,00 KVA ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ / ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ / ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ Η ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ Σελίδα 18

20 ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.318 (Ν ΑΤΗΕ ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN1L/TUN1R (ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ), ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.319 (Ν ΑΤΗΕ ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN1L/TUN1R (ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ), ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.320 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN1L/TUN1R (ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ), ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 40 A ΚΑΙ ΕΩΣ ΕΞΙ (6) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.321 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN1L/TUN1R (ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ), ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 100 A ΚΑΙ ΕΩΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.322 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN1L/TUN1R (ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ), ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 40 A ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (33) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.323 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN1L/TUN1R (ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ), ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΜΙΑ (1) ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΟΧΤΩ (8) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΤΛ.) ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.324 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN1L/TUN1R (ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ), ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΔΥΟ (2) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΟΧΤΩ (8) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΤΛ.) ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.325 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN1L/TUN1R (ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ), ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΤΡΕΙΣ (3) Η ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΟΧΤΩ (8) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΤΛ.) ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.326 (Ν ΑΤΗΕ ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN12L/TUN12R - ΣΣ6 (ΟΘΡΥΟΣ), ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.327 (Ν ΑΤΗΕ ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN12L/TUN12R - ΣΣ6 (ΟΘΡΥΟΣ), ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.328 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN12L/TUN12R - ΣΣ6 (ΟΘΡΥΟΣ), ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ "LSB-AN/KA", ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) 2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 63 Α ΚΑΙ ΕΩΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΘΡΟ ΣΤ.329 (Ν ΑΤΗΕ ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ TUN12L/TUN12R - ΣΣ6 (ΟΘΡΥΟΣ), ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ "LSB-P", ΜΕ ΑΦΙΞΗ (ΕΙΣΟΔΟ) 2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 63 Α ΚΑΙ ΕΩΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ Υ/Σ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ Σελίδα 19

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ Σεπτέμβριος 15/9/2014 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα