Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος"

Transcript

1 Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας Φορολογία εισοδήματος - λοιπά θέματα Φορολογία πλοίων Ενδο-ομιλικές συναλλαγές Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φόρος πολυτελούς διαβίωσης Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Επικοινωνία: Μαρία Τρακάδη Tax Partner Tηλ.: Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος 21 Ιανουαρίου 2013 Ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή νέος φορολογικός νόμος με τον οποίο επέρχονται σημαντικότατες αλλαγές στη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων. Οι αλλαγές αφορούν τους φορολογικούς συντελεστές, τις εκπιπτόμενες δαπάνες, τον υπολογισμό των αποσβέσεων, τις ενδοομιλικές συναλλαγές, τη φορολογία πλοίων κλπ.: Ειδικότερα, οι κυριότερες ρυθμίσεις του νέου νόμου αφορούν τα ακόλουθα: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικοί συντελεστές Νίκος Σούρδης Tax Partner Τηλ.: Ο συντελεστής φορολογίας για τα νομικά πρόσωπα αυξάνεται από 20% σε 26%: Νομικός τύπος Φορολογικός συντελεστής (%) Ημεδαπές ΑΕ ΕΠΕ ΙΚΕ Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών Δημόσιες επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα Συνεταιρισμοί Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ομόρρυθμες & Ετερόρρυθμες εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία 26% Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διανομής κερδών από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, συνεταιρισμούς και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών επιβάλλεται και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Ο νέος συντελεστής εφαρμόζεται για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από 1/1/2014 και μετά. Για ΟΕ και ΕΕ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Εσόδων Εξόδων), ο συντελεστής φόρου προσδιορίζεται πλέον με προοδευτική κλίμακα ως εξής: Φορολογητέα κέρδη Φορολογικός συντελεστής (%) Φόρος κλιμακίου % %

2 Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου κατά την ανάληψη κερδών. Οι νέοι συντελεστές ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 και μετά. Συνεπώς για το οικονομικό 2013 (χρήση 2012) εφαρμόζονται οι ισχύοντες συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για όλες τις μορφές εταιρειών. Φορολόγηση Τραπεζών & Ασφαλιστικών Εταιρειών Καταργείται το ειδικό φορολογικό καθεστώς για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, καταργείται ο ειδικός τρόπος προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών των υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα φορολογούνται πλέον για τα εισοδήματά τους από τόκους με τις γενικές διατάξεις. Η ρύθμιση ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 και μετά. Καταργείται η επιπλέον έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών ανωνύμων εταιρειών για τα ποσά που καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία μεταβιβάζεται το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων. Καθιερώνεται ενιαίο ποσοστό 1% για όλες τις Τράπεζες, προκειμένου για το σχηματισμό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Παρατείνεται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης (αυτοτελής φορολόγηση) που προβλέπεται για τα bonus των στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων. Φορολόγηση μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης Τροποποιείται σημαντικά ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης και περιορίζεται αντίστοιχα η επιστροφή φόρου, ανάλογα εάν η θυγατρική εταιρεία βρίσκεται ή όχι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ). Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι νέες διατάξεις για τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης: Θυγατρική εντός ΕΕ >10% συμμετοχή >2 έτη Απαλλαγή 100% του εσόδου με την προϋπόθεση απεικόνισης σε αφορολόγητο αποθεματικό Κατά τη διανομή του αποθεματικού, από τον φόρο που προκύπτει αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο δεν επιστρέφεται Θυγατρική εντός ΕΕ <10% ή συμμετοχή <2 έτη Φορολογία με τις γενικές διατάξεις και έκπτωση από τον Ελληνικό φόρο εισοδήματος του φόρου εισοδήματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου και του τυχόν παρακρατούμενου (μέχρι του ποσού του Ελληνικού κύριου φόρου) Θυγατρική εκτός ΕΕ με ΣΑΔΦ Φορολογία με τις γενικές διατάξεις και έκπτωση από τον Ελληνικό φόρο εισοδήματος μόνο του τυχόν παρακρατούμενου φόρου (μέχρι του ποσού του Ελληνικού κύριου φόρου) Θυγατρική εκτός ΕΕ χωρίς ΣΑΔΦ Φορολογία με τις γενικές διατάξεις και καμία έκπτωση από τον Ελληνικό φόρο εισοδήματος Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις στις εκπιπτόμενες δαπάνες συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων σε 30 ισόποσες ετήσιες δόσεις η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή

3 ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, αρχής γενομένης από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Δεν εκπίπτει πλέον η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που πληροί τις προϋποθέσεις για το επόμενο έτος. Για την έκπτωση των εξόδων μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να έχουν καταβληθεί / βεβαιωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης. Προβλέπεται, πλέον, η άμεση εφαρμογή της διάταξης αναφορικά με την εξόφληση των δαπανών μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Προβλέπεται η έκπτωση των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα. Αναγνωρίζονται ρητά προς έκπτωση οι φόροι που επαναχρεώνονται σε αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση εφόσον έχουν αποτελέσει έσοδο φορολογητέο γι αυτή. Ειδικά, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Νόμου 4093/2012 για τα φωτοβολταϊκά πάρκα εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μια πενταετία. Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεών αναγνωρίζονται μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα. Δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να διενεργούν φορολογικά εκπιπτόμενη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων τους. Τροποποιείται το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε 130% (από 150%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, προκειμένου να προσαυξηθούν ανάλογα, κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις πραγματοποιημένες δαπάνες. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή, θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Προστίθεται στο νόμο ως προϋπόθεση έκπτωσης των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, η αναγραφή στα παραστατικά του ονόματος της επιχείρησης και των στοιχείων του τέκνου στην αιτιολογία. Για την έκπτωση των παροχών σε χρήμα ή σε είδος προς τους εργαζομένους για επιβράβευση της απόδοσής τους, οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να έχουν καταβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και το σχετικό ποσό να φορολογείται ως εισόδημα και στο όνομα του μισθωτού. Αναγνωρίζεται προς έκπτωση σε ποσοστό 50% το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Προβλέπεται η έκπτωση δαπανών οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων για τους εργαζομένους ή πελάτες ακόμα και όταν πραγματοποιούνται εκτός του νομού που εδρεύει η επιχείρηση ή λειτουργεί υποκατάστημά της. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν μέχρι του ποσού των τριακοσίων ( 300) ευρώ ανά συμμετέχοντα στην εκδήλωση. Καταργείται η διαδικασία έκδοσης Υπουργικής Απόφασης με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες. Οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί εξακολουθούν να ισχύουν μόνο εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 31. Αποσβέσεις Μεταβάλλεται ριζικά ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων για πάγια που αποκτώνται από 1 η Ιανουαρίου Προβλέπεται πλέον μόνο η χρήση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης καθώς και η διενέργεια αποσβέσεων ανεξάρτητα από το εάν το πάγιο χρησιμοποιείται από την επιχείρηση. Απαιτείται διευκρίνιση εάν στο νόμο νοείται ότι οι αποσβέσεις ξεκινούν το μήνα της χρησιμοποίησης αλλά δεν σταματούν με την αδράνεια του παγίου ενδεχόμενη αλληλεπίδραση της διάταξης αυτής με τον διακανονισμό των παγίων για σκοπούς ΦΠΑ.

4 Δίνεται δυνατότητα εξ ολοκλήρου απόσβεσης σε μία χρήση για πάγια με αξία κτήσης Η δυνατότητα μη διενέργειας αποσβέσεων στις νέες επιχειρήσεις αφορά πλέον για τις 3 πρώτες διαχειριστικές περιόδους τους. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τη δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού παραγωγής με το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιχειρήσεις που εκμισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε γήπεδό τους με δαπάνες του μισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις που προβλέπονται. Προβλέπονται ειδικές μεταβατικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν μέχρι την την φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης και είχαν αποσβέσει περισσότερο ή λιγότερο από το 50% της αξίας κτήσης του παγίου μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Τροποποιείται ο τρόπος διενέργειας αποσβέσεων του κόστους υλοποίησης των συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Σε σχέση με τους συντελεστές, καταργείται το ΠΔ 299/2003 και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές απόσβεσης: Είδος Παγίου Κτιριακές εγκαταστάσεις γραφεία οικίες βιομηχανοστάσια αποθήκες Συντελεστής απόσβεσης 4% Μηχανήματα 10% Εξοπλισμός (πλην Η/Υ και λογισμικών) 10% Η/Υ, λογισμικά 20% Μέσα μεταφοράς ατόμων 10% Μέσα μεταφοράς φορτίων 12% Άυλα στοιχεία και δικαιώματα 10% Λοιπά πάγια στοιχεία 10% Για τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων και παγίων ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές ως ακολούθως: Κατηγορία επιχείρησης Κατηγορία παγίου Συντελεστής απόσβεσης Ορυχεία Λατομεία πλην του τομέα «υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης» Ενοικίαση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων μέσων Εκπαίδευση οδήγησης Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών Σιδηροδρομικές, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές Δημιουργικές δραστηριότητες τέχνες και διασκέδαση Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων Ενοικίαση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης και μόνο για τα εκμισθούμενα είδη Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών μόνο για τα εκμισθούμενα είδη Εδαφικές εκτάσεις 5% Μέσα μεταφοράς ατόμων Μέσα μεταφοράς φορτίων Τρένα, πλοία και αεροσκάφη Άυλα στοιχεία και δικαιώματα Άυλα στοιχεία και δικαιώματα Λοιπά πάγια στοιχεία 12% 16% 5% 100% 50% 50% Λοιπά πάγια στοιχεία 30%

5 Αφορολόγητα αποθεματικά Ορίζεται πλέον ρητά ότι για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται κατ εφαρμογή των διατάξεων των Νόμων 1473/1984 και 1892/1990 δεν ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις αλλά εφαρμόζεται ειδικός χαμηλός φορολογικός συντελεστής 10% ή 5% αντίστοιχα. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Εναρμονίζεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος με την Κοινοτική Οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ, όπως αυτοί ορίζονται από το Νόμο 4099/2012. Υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος Από το ποσό της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώνεται εκπίπτει μόνο ο φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος και ο φόρος υπεραξίας που καταβάλλεται για μεταβίβαση μετοχών ή μεριδίων προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ. Φορολογικό πιστοποιητικό Επεκτείνεται η υποχρέωση για έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης από νομίμους ελεγκτές/ορκωτούς και στα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Νέες φορολογικές κλίμακες Με τις νέες διατάξεις, διαμορφώνεται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2013, ανάλογα με την κατηγορία του εισοδήματος, ως εξής: Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και, υπό προϋποθέσεις, το εισόδημα από μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Κλιμάκιο εισοδήματος Κλίμακα Μισθωτών Συνταξιούχων Φορολογικός συντελεστής (%) Φόρος κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου % Άνω 32% Άνω 42% Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση και από ελευθέριο επάγγελμα φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής (%) Κλίμακα Μη Μισθωτών Φόρος κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου % Άνω 33% Για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, με έναρξη επιτηδεύματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά 50% για μέχρι εισόδημα. Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες που φορολογούνται

6 με τις γενικές διατάξεις (εκτός από περιπτώσεις που με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση) υποβάλλονται στο εξής σε αυτοτελή φορολόγηση με βάση την ακόλουθη κλίμακα: Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής (%) Φόρος κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Σύνολο Φόρου % Άνω 33% Όσοι δεν αποκτούν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις δε θα δικαιούνται στο εξής καμία έκπτωση φόρου. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, θα θεωρείται πλέον και το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής δύο προϋποθέσεις: Έχουν σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα στα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους, και Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα 3 ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων προέρχεται μόνο από ένα από τα πρόσωπα αυτά. Ο νέος νόμος εισάγει σημαντική αλλαγή στον χαρακτηρισμό του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, διευρύνοντάς τον ώστε να καταλάβει και περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών ή ατομικών επιχειρήσεων. Διευκρινήσεις αναμένονται για την έννοια της έγγραφης σύμβασης που ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση. Εκπτώσεις φόρου Στη θέση του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας των Μισθωτών και Συνταξιούχων, θα παρέχεται έκπτωση φόρου, ως ακολούθως: Για εισόδημα μέχρι και , έκπτωση φόρου Αν ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος, θα περιορίζεται ανάλογα και η έκπτωση του φόρου. Για εισόδημα πάνω από , η ως άνω έκπτωση περιορίζεται κατά 100 ανά εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των Ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα των Μισθωτών και Συνταξιούχων μετά την ως άνω έκπτωση φόρου, μειώνεται κατά ποσοστό 10% για κάθε μία από τις ακόλουθες δαπάνες: Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, με την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, (εφόσον έχει επιδικαστεί και δεν καταβάλλεται βάσει συμβολαιογραφικής πράξης). Οι χρηματικές δωρεές που καταβάλλονται και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων των ασθενοφόρων που μεταβιβάζονται από των φορολογούμενο σε συγκεκριμένους φορείς, οργανισμούς και κοινωφελή ιδρύματα εφόσον τα ποσά υπερβαίνουν συνολικά τα 100. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του δηλούμενου εισοδήματος. Τέλος, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη που προβλέπει ότι οι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν δικαιούνται καμία έκπτωση φόρου εκτός από τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αποκτούν στην Ελλάδα πάνω από το 90% του συνολικού τους εισοδήματος. Με τις νέες διατάξεις καταργούνται οι εκπτώσεις φόρου για το ενοίκιο κύριακατοικίας, για την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων ή φροντιστηρίων, για τους τόκους στεγαστικών δανείων, για τα ασφάλιστρα ζωής ή υγείας και για την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων. Συλλογή αποδείξεων

7 Με βάση τις διατάξεις του νόμου, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να συλλέγουν αποδείξεις για το 25% του εισοδήματος τους με ανώτατο όριο ποσού συλλογής αποδείξεων τις Στην περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ποσού των αποδείξεων θα πρέπει να συγκεντρώνουν και των αποδείξεων που συγκεντρώθηκαν, θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Παράλληλα, αναγνωρίζονται δαπάνες και για δίδακτρα φροντιστηρίων καθώς και για ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, επισκευή και συντήρηση οχημάτων, αποδείξεις από ταξί αλλά και δαπάνες καυσίμων Ε.Ι.Χ. Ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών Προβλέπεται πλέον ότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών στα ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης και στα επαγγελματικά ταμεία θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους. Με βάση τις τροποποιούμενες διατάξεις, μόνο ποσοστό 10% των ασφαλιστικών εισφορών εξέπιπτε από το φόρο που υπολογιζόταν με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Παρακρατούμενοι φόροι Μερίσματα Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, το έσοδο από μερίσματα από αλλοδαπή ΑΕ ή κέρδη από αλλοδαπή ΕΠΕ που εισπράττει ημεδαπό φυσικό πρόσωπο. Υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% το ποσό που καταβάλλεται στους μετόχους σε περίπτωση εξαγοράς ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκτησης από ημεδαπή Α.Ε. ιδίων αυτής μετοχών με σκοπό την απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου της. Προβλέπεται ρητά στο νόμο η επιστροφή στις επιχειρήσεις τυχόν παρακρατούμενου φόρου κατά το μέρος που αναλογεί σε μερίσματα που διανέμονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Ομαδικά ασφάλιστρα συμβολαίων ζωής Διενεργείται πλέον, με ισχύ από τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, παρακράτηση φόρου, με εξάντληση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης στα ποσά που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στους δικαιούχους και κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει η επιχείρηση στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής του προσωπικού της ως εξής: Εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό Συντελεστής φόρου % % Περιοδικά καταβαλλόμενες παροχές 15% Οι παραπάνω συντελεστές διπλασιάζονται σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Τόκοι Οι νέοι συντελεστές παρακράτησης φόρου έχουν ανά περίπτωση ως ακολούθως: Είδος εισοδήματος Νέοι συντελεστές Παλαιοί συντελεστές Εισοδήματα από κινητές αξίες εκτός από μερίσματα (όπως τόκοι) που εισπράττουν αλλοδαπές επιχειρήσεις χωρίς μόνιμη 33% 40%

8 εγκατάσταση στην Ελλάδα Τόκοι καταθέσεων 15% 10% Τόκοι εταιρικών ομολόγων 15% 10% Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Τόκοι τίτλων εθνικών δανείων (ΕΓΕΔ) Τόκοι δανείων που λαμβάνουν αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 15% 15% 10% 10% 20% 40% Στο εισόδημα από τόκους αλλοδαπής που δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας προβλέπεται πίστωση του φόρου που τυχόν έχει παρακρατηθεί στην αλλοδαπή, αλλά μόνο για χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Επίσης προβλέπεται πλέον ρητά στο νόμο ότι στην περίπτωση αυτή, εφόσον το ποσό των τόκων παραμένει στην αλλοδαπή, η παρακράτηση διενεργείται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την καταβολή ή παρακράτηση τόκων. Εισόδημα από παράγωγα Αυξάνεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου από 15% σε 20% για το εισόδημα από αποδόσεις συμβάσεων ή πράξεων παραγώγων, ανεξάρτητα πλέον της κατηγορίας βιβλίων που τηρούν οι δικαιούχοι, με την εξαίρεση των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των ΟΣΕΚΑ. Με την παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των νομικών προσώπων, ενώ εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων και των προσωπικών εταιρειών. Αμοιβές μελών Δ.Σ. Αυξάνεται από 35% σε 40% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου: για τις αμοιβές μελών Δ.Σ., που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες (έξοδα παράστασης), στις αμοιβές μελών Δ.Σ., οι οποίες προέρχονται από τα κέρδη της επιχείρησης στις αμοιβές, εκτός μισθού, στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. στις αμοιβές μελών Δ.Σ., που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Φορολογία υπεραξίας Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ Καταργείται ο φόρος 5% κατά την μεταβίβαση μη εισηγμένων μετοχών και φορολογείται πλέον με συντελεστή 20% η προκύπτουσα υπεραξία. Η διάταξη αυτή ισχύει για κέρδη από πώληση μετοχών που θα αποκτηθούν από 1 η Ιουλίου 2013 και μετά. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας θα αφαιρείται το κόστος απόκτησης από την κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών κατά τον χρόνο μεταβίβασης, ο τρόπος υπολογισμού της οποίας δεν αλλάζει. Μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ Φορολογούνται με συντελεστή 20% τα κέρδη που θα προκύψουν από μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ οι οποίες αποκτώνται μετά την 1 η Ιουλίου Σημειώνεται ότι και μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα εξακολουθεί να επιβάλλεται ο

9 φόρος 0.2% επί της συναλλαγής. Υπεραξία από την πώληση ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης (sale & lease back), απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται: σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, καθώς και λόγω λύσης της σύμβασης ή υποκατάστασης του μισθωτή από νέο πρόσωπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση πώλησης. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, πρέπει επιπλέον να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για συνήθεις συναλλαγές που δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Αντίθετα, οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες ο αντισυμβαλλόμενος είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος μη συνεργάσιμο. Υπεραξία από την πώληση ακινήτου Η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου επί αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου επί αυτού, το οποίο αποκτάται με οποιονδήποτε τρόπο μετά την 1 Ιανουαρίου 2013 φορολογείται με συντελεστή 20%, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ως τιμή κτήσης και τιμή πώλησης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ αυτού δικαιώματος, λαμβάνεται η αξία του κατά το χρόνο απόκτησης ή μεταβίβασής του αντίστοιχα, όπως προσδιορίζεται με βάση τον αντικειμενικό προσδιορισμό ή η αξία που αναγράφεται στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, λαμβάνεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών παλαιότητας: Έτη διακράτησης Συντελεστής παλαιότητας Από 1 έως 5 0,90 Πάνω από 5 έως 10 0,80 Πάνω από 10 έως 15 0,75 Πάνω από 15 έως 20 0,70 Πάνω από 20 έως 25 0,65 Πάνω από 25 0,60 Στη φορολογία αυτή δεν υπόκειται: Το κέρδος που πραγματοποιείται από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων. Το κέρδος που πραγματοποιείται από την πώληση ακινήτου που αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο νομικού προσώπου το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Το κέρδος που πραγματοποιείται από μεταβίβαση ακινήτου μέχρι του ποσού των

10 25.000, εφόσον το ακίνητο έχει διακρατηθεί για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών εκτός αν το φυσικό πρόσωπο έχει μεταβιβάσει περισσότερα του ενός ακίνητα εντός της περιόδου αυτής. Mεταβιβάσεις ακινήτων από μη επαχθή αιτία οι οποίες εξακολουθούν να φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών. Φορολογία εισοδήματος - λοιπά θέματα Πωλήσεις σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα Καταργείται το αμάχητο τεκμήριο της διάταξης του άρθρου 30 παρ.5 και προβλέπεται πλέον η δυνατότητα απόδειξης ότι πρόκειται για πραγματική και συνήθη συναλλαγή που δεν έχει ως αποτέλεσμα τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Η δυνατότητα αυτή καταλαμβάνει και συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσης 2012 (οικονομικό έτος 2013). Προσοχή: Η δυνατότητα αυτή εξακολουθεί να μην παρέχεται σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις προς μη συνεργάσιμες χώρες. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις (κέρδη από συμμετοχή σε προσωπική εταιρεία, ΕΠΕ, ΙΚΕ ή Κοινοπραξία) Ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από τη διανομή κερδών προσωπικών εταιρειών ή ΕΠΕ/ΙΚΕ για τον κάθε εταίρο προβλέπεται ρητά από τη νέα διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και συνδέεται τόσο με τη νομική μορφή της εταιρείας, όσο και με τον τρόπο τήρησης των φορολογικών της βιβλίων. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις νέες διατάξεις: Νομική μορφή ΟΕ - ΕΕ- Κοινοπραξία ΕΠΕ - ΙΚΕ Χρόνος κτήσης εισοδήματος Τρόπος τήρησης βιβλίων Απλογραφικός Διπλογραφικός Ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου Πίστωση ή καταβολή στον δικαιούχο* Χρόνος έγκρισης από τη συνέλευση των εταίρων *Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για κέρδη που καταβάλλονται ή πιστώνονται από Προσδιορισμός του εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο Προβλέπεται η διενέργεια εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις : Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις. Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα τηρούμενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών, εκτός εάν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο, από τον ίδιο τον υπόχρεο ή/και από τις διασταυρώσεις του ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές το ακαθάριστο εισόδημα προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει η ελεγκτική αρχή. Το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό του ακαθαρίστου εισοδήματος, με τον μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους που περιλαμβάνεται σε ειδικό πίνακα, προσαυξημένο κατά 50%. Στην περίπτωση που για κάποια δραστηριότητα δεν έχει προβλεφθεί μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους στον ανωτέρω πίνακα, θα έχει

11 εφαρμογή ο μέσος όρος των συντελεστών της κατηγορίας του πίνακα στην οποία θα εντασσόταν η δραστηριότητα αυτή προσαυξημένος κατά 50%. Τέλος επιτηδεύματος Αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος για όλες τις κατηγορίες υπόχρεων. Ειδικότερα: Κατηγορία υπόχρεων Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως κατοίκους Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από κατοίκους Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες Υποκαταστήματα Ποσό τέλους επιτηδεύματος /έτος 650/έτος 600/έτος έκαστο Φορολογία πλοίων Επιβολή φόρου χωρητικότητας σε πλοία υπό ξένη σημαία Επιβάλλεται «φόρος χωρητικότητας» («tonnage tax») στους πλοιοκτήτες πλοίων με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από γραφεία του άρθρου 25 του Ν.27/1975. Ο φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται με τα ίδια κριτήρια, συντελεστές, και κλιμάκια που ισχύουν για τα πλοία που νηολογήθηκαν υπό ελληνική σημαία κατά το έτος 2012, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΚΦΕ αναφορικά με την υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος των κερδών που προκύπτουν στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη σημαία καθώς και των σχετικών διατάξεων των ΣΑΔΦ και των Διμερών Ναυτιλιακών Συμβάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη. Ο φόρος βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες, ενώ αλληλεγγύως υπόχρεη για την καταβολή του φόρου είναι και η εγκατεστημένη στην Ελλάδα διαχειρίστρια εταιρεία. Από το ποσό του φόρου εκπίπτει ο φόρος χωρητικότητας ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και μέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στην Ελλάδα. Η δήλωση και η καταβολή του φόρου διενεργείται από τη διαχειρίστρια εταιρεία. Η τελευταία υποβάλει, επίσης, εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους συγκεντρωτική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπου αναφέρεται για κάθε πλοίο το όνομα, η σημαία, το διεθνές διακριτικό σήμα, ο αριθμός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα και η ηλικία του. Τα ανωτέρω ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2013 για πλοία υπό ξένη σημαία, των οποίων κατά την ημερομηνία αυτή η διαχείριση γίνεται από γραφεία του άρθρου 25 του νόμου 27/1975. Απαλλαγή φορολόγησης, διανομής κερδών και μεταβίβασης μετοχών Ο πιο πάνω φόρος εξαντλεί κάθε υποχρέωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας έναντι οποιοδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κράτησης για το εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του εν λόγω πλοίου. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών μέχρι φυσικού προσώπου για διανεμηθέντα κέρδη ή μερίσματα. Επιπλέον, προβλέπεται απαλλαγή από κάθε φόρο της μεταβίβασης από οποιαδήποτε αιτία των μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών υπό

12 ελληνική ή ξένη σημαία καθώς και εταιρειών Holding που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές ή μερίδια στις ανωτέρω πλοιοκτήτριες εταιρείες. Επίσης, για τις ημεδαπές ναυτικές εταιρείες του ν.959/1979 που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του νόμου 27/1975 και εκμεταλλεύονται ή διαχειρίζονται πλοίο με ελληνική ή ξένη σημαία προβλέπεται απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά για τα διανεμηθέντα κέρδη ή μερίσματα Τα ανωτέρω ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ετήσια εισφορά στα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων Επιβάλλεται ετήσια εισφορά στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα με βάση το αρ. 25 του ν.27/1975 και ασχολούνται με την ναύλωση, ασφάλιση, μεσιτεία πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών. Η εισφορά επιβάλλεται για τα ημερολογιακά έτη Εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς οι ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες του ν.27/1975 που απασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασης τους. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος, με κατώτατο όριο το ποσό των δολαρίων ΗΠΑ και υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα: Κλιμάκιο ετήσιου συνολικού εισαγόμενου συναλλάγματος (σε δολάρια) Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Σύνολο εισαγόμενου συναλλάγματος (σε δολάρια ΗΠΑ) Υπερβάλλον 6 Ενδο-ομιλικές συναλλαγές Με τις νέες διατάξεις ενοποιείται το μέχρι σήμερα παράλληλο διπλό νομοθετικό πλαίσιο για τους κανόνες τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και επιχειρείται εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Παράλληλα, αντιμετωπίζεται και το φαινόμενο της αλληλοκάλυψης διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με ρητή αναφορά σε διατάξεις γενικότερης εφαρμογής ότι δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Τέλος, εισάγεται η δυνατότητα προέγκρισης της μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης από τις φορολογικές αρχές. Ειδικότερα, οι κυριότερες τροποποιήσεις στις διατάξεις των ενδοομιλικών συναλλαγών έχουν ως εξής: Υποχρέωση τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων πεδίο εφαρμογής Διευρύνεται η έννοια του όρου «συνδεδεμένες επιχειρήσεις», χωρίς να διατηρείται η παραπομπή του Ν.3728/2008 στις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 που ορίζουν πότε υπάρχει σχέση μητρικής θυγατρικής Η υποχρέωση τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων δεν περιορίζεται μόνο σε πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αλλά αφορά κάθε είδους συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των δανείων, των μεταβιβάσεων μετοχών, μεριδίων, ακινήτων κλπ. Ειδικά για τα δάνεια που έχουν ληφθεί από συνδεδεμένες εταιρείες, η τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων περιλαμβάνει την τήρηση της αναλογίας δανείων προς ίδια κεφάλαια (3:1).

13 Επίσης, συναλλαγές που αφορούν: Δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες Μεταβίβαση ακινήτων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών Μεταβίβαση εταιρικών μερίδων, μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες με έδρα σε προνομιακά ή μη συνεργάσιμα καθεστώτα (του άρθρου 51Β του ΚΦΕ) εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί ενδοομιλικών συναλλαγών και ελέγχονται βάσει αυτών. Διατάξεις που καθορίζουν τεκμαρτό εισόδημα ή ελάχιστη αξία μεταβίβασης δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση ενδοομιλικών συναλλαγών. Δεν προβλέπεται πλέον αυτοτελές πρόστιμο 20%, σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση, στο ποσό της προκύπτουσας διαφοράς. Εάν μετά την προσθήκη της διαφοράς στο φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης προκύπτουν κέρδη, επιβάλλεται μόνο ο αναλογούν κύριος φόρος συν πρόσθετος φόρος για υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών Καταργούνται οι διατάξεις του Ν.3728/2008, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών να εντάσσεται πλέον μόνο στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η σχετική διάταξη δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Η Κατάσταση Ενδοομιλικών Συναλλαγών του Υπουργείου Ανάπτυξης αντικαθίσταται από «Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών» ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ το αργότερο 50 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της κάθε διαχειριστικής περιόδου και ειδικά για τη χρήση 2012 μέχρι Καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών για συναλλαγές τόσο με ημεδαπές όσο και με αλλοδαπές συνδεδεμένες. Ο Φάκελος πρέπει να καταρτίζεται πριν από την έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης και σε κάθε περίπτωση εντός 50 ημερών από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για τη χρήση 2012, ο Φάκελος καταρτίζεται μέχρι τις 10 Μαΐου Ο Φάκελος τεκμηρίωσης πρέπει να τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, στο πλαίσιο ελέγχου, εντός 30 ημερών. Εξαιρούνται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγές με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις αθροιστικά όταν τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεμένων δεν υπερβαίνουν τα ή συναλλαγές η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις όταν τα ακαθάριστα έσοδα για το σύνολο των συνδεδεμένων υπερβαίνουν τα Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του Νόμου, καθορίζεται το περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2012 και μετά. Για την τεκμηρίωση συναλλαγών που έλαβαν χώρα στις χρήσεις 2010 και 2011, λαμβάνεται υπόψη ο Φάκελος που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3728/2008. Πρόστιμα για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση τεκμηρίωσης Εξορθολογίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ως εξής: Εκπρόθεσμη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Εκπρόθεσμη υποβολή Φακέλου Τεκμηρίωσης στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές Μη υποβολή Συνοπτικού Πίνακα ή μη διάθεση Φακέλου Τεκμηρίωσης 0,1% των ακαθαρίστων εσόδων (και από έως ) 0,1% των ακαθαρίστων εσόδων (και από έως ) 1% των ακαθαρίστων εσόδων (και από έως )

14 Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης Εισάγεται η δυνατότητα προέγκρισης της μεθοδολογίας τιμολόγησης συγκεκριμένων μελλοντικών συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Αντικείμενο της προέγκρισης αποτελεί το σύνολο των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, όπως μέθοδος τεκμηρίωσης, στοιχεία σύγκρισης, προσαρμογές και κρίσιμες παραδοχές, αλλά όχι μια ορισμένη τιμή ή περιθώριο κέρδους. Η διάρκεια ισχύος της προέγκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη, ενώ δίνεται η δυνατότητα ανανεώσεις μέχρι 2 φορές χωρίς αλλαγή των όρων της εάν αποδειχθεί ότι δεν επήλθε ουσιώδης μεταβολή των στοιχείων στα οποία βασίστηκε η απόφαση. Ο φορολογικός έλεγχος σε περιπτώσεις προέγκρισης ενδοομιλικών συναλλαγών περιορίζεται στην επαλήθευση ότι τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην απόφαση και εξακολουθούν να ισχύουν οι κρίσιμες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Παρέχεται δικαίωμα επιλογής φορολόγησης της εκμίσθωσης χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, αυτοτελώς ή στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, ως παροχή υπηρεσιών υπαγόμενη στο ΦΠΑ, εφόσον ο μισθωτής είναι υποκείμενος στο φόρο. Μέχρι σήμερα αντίστοιχη επιλογή υπήρχε μόνο για τη μίσθωση εμπορικών και εμπορευματικών κέντρων υπό προϋποθέσεις. Η επιλογή μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος του οικοδομικού συγκροτήματος και ενεργοποιείται με σχετική αίτηση του εκμισθωτή στην αρμόδια ΔΟΥ εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, με απώτατο όριο την 30/6/2013 ειδικά για την πρώτη υπαγωγή. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων που έχουν λάβει βεβαίωση υπαγωγής στο ΦΠΑ μέχρι 31/12/2012, εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις, χωρίς εξέταση εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και χωρίς υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης επιλογής φορολόγησης. Επιχειρήσεις που έχουν επιβάλλει ΦΠΑ σε μισθώσεις για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την 1/1/2013, υπάγονται επίσης στη σχετική διάταξη υπό προϋποθέσεις, εφόσον υποβληθεί αίτηση επιλογής φορολόγησης ως 30/6/2013. Η περίπτωση αυτή απαιτεί περαιτέρω ερμηνεία ως προς την εφαρμογή της. Οι λοιπές προϋποθέσεις, διαδικασία και λεπτομέρειες εφαρμογής των νέων διατάξεων θα καθοριστούν με Υπουργικές Αποφάσεις. Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών Μεταβάλλεται το διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν σε εφάπαξ διακανονισμό του ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών των οποίων δεν έχει γίνει έναρξη χρησιμοποίησης. Συγκεκριμένα η υποχρέωση εφάπαξ διακανονισμού δεν προκύπτει πλέον υποχρεωτικά εντός παρέλευσης πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης σε κάθε περίπτωση, αλλά συμβαδίζει με το χρονικό διάστημα διακανονισμού που ισχύει και στην περίπτωση έναρξης χρήσης του αγαθού, δηλαδή πενταετία γενικά, αλλά δεκαετία σε περίπτωση ακινήτων η μίσθωση των οποίων υπάγεται σε ΦΠΑ κατόπιν της σχετικής αίτησης επιλογής φορολόγησης. Εφιστάται η προσοχή των εταιρειών στις ακριβείς προθεσμίες για την εφαρμογή των ανωτέρω. Όλες οι ανωτέρω αλλαγές ισχύουν για πράξεις που πραγματοποιούνται από Φόρος πολυτελούς διαβίωσης Επανέρχεται από το ημερολογιακό έτος 2013 ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ο οποίος υπολογίζεται με βάση τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης πάνω από κυβικά εκατοστά, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και δεξαμενών

15 κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Ο φόρος υπολογίζεται ως ποσοστό επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, με τους ακόλουθους συντελεστές: Περιουσιακό στοιχείο επιβατικά αυτοκίνητα από κ.ε. έως κ.ε. επιβατικά αυτοκίνητα από κ.ε. και άνω αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές Ποσό φόρου πολυτελούς διαβίωσης (%) Με βάση τα ανωτέρω, ένα αυτοκίνητο κ.ε. θα επιβαρύνεται ετησίως με φόρο 440, ένα αυτοκίνητο κ.ε. με και τέλος ο ιδιοκτήτης μίας πισίνας 50τ.μ. θα καλείται να καταβάλει 800. Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Μειώνεται το όριο ακαθαρίστων εσόδων για τη μη τήρηση βιβλίων και τη μη έκδοση στοιχείων από επιτηδευματίες από σε Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και εγκατάστασης τεχνικών έργων (π.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ). Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για προηγούμενα Φορολογικά Νέα, παρακαλώ όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Deloitte.com/gr.

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Με τον Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με θέμα «Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ν. 2238/1994, οι οποίες συνοψίζονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες Δυσβάστακτο θα είναι το καθεστώς τεκμαρτής

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash Νόμος 4336/2015

Tax Flash Νόμος 4336/2015 Tax Flash Νόμος 4336/2015 Αύγουστος 2015 Στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΚΟΛΙΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 1 Θέμα : Φορολογία Μηχανικών 2016 Τόπος: Τ.Ε.Ε Παρουσίαση: Chania Tax Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 23/11/2016 Εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική εκμετάλλευση. Κέρδη από επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013)

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) 7 Απριλίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Γενική Διευθύντρια Προεπισκόπηση Θεμάτων Περιεχόμενα Υποκείμενα του φόρου Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης «Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης Το νέο πλαίσιο φορολογίας των Επιχειρήσεων - Οντοτήτων στη χώρα μας, μετά τον Ν 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291-292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Φορολογία Φυσικών Προσώπων Φορολογία Φυσικών Προσώπων Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016 01 ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ 1.1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ποιοι έxουν υποxρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος και ποια η προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /06/ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των

ΠΟΛ /06/ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013. Άρθρο 6 Άρθρο 9 ΠΟΛ. 1134-06/06/2013 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Φορολογία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ/ Φ.Ε.Φ.Π. (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) 1) Μείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1084349 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, ΠΟΛ 1039/2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα 1. Χρήσιμες Πληροφορίες 11 1.1. Κυριότερες αλλαγές στο έντυπο Ε1 οικ. έτους 11 1.2. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν Δήλωση 13 1.3. Yποβολή Δήλωσης - Φορολογίας Εισοδήματος συζύγων, ανήλικων τέκνων

Διαβάστε περισσότερα