Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Νατάσα Ιωαννίδου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας ΟΙ ΈΜΦΥΛΕΣ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ: ΕΝΑ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1. Εισαγωγή Στο κείµενο αυτό συζητώ µια στιγµή της εθνογραφικής µου έρευνας κατά την οποία ήρθαν στην επιφάνεια εννοιολογήσεις για το «οικονοµικό» από άνδρες µέσα από την επιτέλεση fıkralar. Τα fıkralar 1 είναι σύντοµες εύθυµες διηγήσεις που επιτελούνται συνήθως στα πλαίσια της ανδρικής παρέας. Ως ρηµατικές πρακτικές που συχνά εκφράζουν αντιστάσεις στα κυρίαρχα κέντρα εξουσίας, τα fıkralar περιλαµβάνουν επανειληµµένα αρνητικά στερεότυπες ανδροκεντρικές αναπαραστάσεις της γυναικείας αλλά και της µη ετεροκεντρικής ανδρικής σεξουαλικότητας. Έτσι οι έµφυλες ταυτότητες και η σεξουαλικότητα, όπως τις εννοούν οι επιτελεστές των fıkralar, χρησιµοποιούνται ως εργαλεία ερµηνείας και «ταξινόµησης» κοινωνικών ανισοτήτων, διακρίσεων και διαφορών (ταξικών, εθνοτικών κ.α.). Η ευθυµία που προκαλούν τα fıkralar και που εκφράζεται µε το γέλιο, φαίνεται να σηµαίνει ότι κατά την επεξεργασία από τα υποκείµενα των δικών τους εµπειριών από τις κοινωνικές σχέσεις τους µε τη βοήθεια των πολιτισµικών συµβόλων που περιέχουν οι σύντοµες αυτές αφηγήσεις, κατασκευάζουν «υποστηρικτικά επιχειρήµατα» για τη θέση τους στο συγκεκριµένο κοινωνικό σύµπαν. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις αφήγησης των fıkralar στο Μαχαλά 2 ήταν η «παρέα», γεγονός που σηµαίνει ότι η αφηγηµατική επιτέλεσή τους είναι θεµελιωδώς κοινωνική και επικοινωνιακή και επικυρώνει ή συµβάλλει στην επίτευξη κάποιου είδους κοινωνικής µέθεξης, µιας συµβολικής κοινότητας µεταξύ των µελών της παρέας. Η Douglas (1975:104) θεωρεί - παρακολουθώντας και την άποψη του Turner περί «αντιδοµής» - ότι γενικά τα «αστεία» και το γέλιο που προκαλούν επιφέρουν κρίση στην ιεραρχία και στην επίσηµη ταξινόµηση και κατ αυτό τον τρόπο αποτελούν απτά σύµβολα έκφρασης κοινότητας, δηλαδή σύµβολα για αδιαφοροποίητες και µη ιεραρχικές κοινωνικές σχέσεις. Κατά τους Hinchman & Hinchman (1997:xvi) τέτοιες αφηγήσεις θα µπορούσαν να οριστούν ως λόγοι µε καθαρή τακτική ακολουθία που συνδέουν γεγονότα µε τρόπο που έχει νόηµα για ένα συγκεκριµένο ακροατήριο, προσφέροντας έτσι ενδοσκοπήσεις για τον κόσµο και για τις εµπειρίες των υποκειµένων σε σχέση µε τον κόσµο τους. O Carr (1997:13-14) επισηµαίνει ότι µια ιστορία, µια αφήγηση, δεν συνίσταται µόνο σε µια χρονικά οργανωµένη ακολουθία γεγονότων αλλά και στο γεγονός ότι ο αφηγητής και το ακροατήριο αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 1 Μια απόδοση στα ελληνικά για τη λέξη «fıkra», που τη χρησιµοποίησαν και οι πληροφορητές, ήταν «ανέκδοτο». 2 Χρησιµοποιώ ψευδώνυµο για το τοπωνύµιο του πεδίου της έρευνάς µου. 1

2 της. Η επιτέλεση των fıkralar κατ αυτό τον τρόπο µπορεί να συνιστά ένα είδος «κοινωνικής ποιητικής». Ο Herzfeld (1998b:477) αναφέρει για την έννοια της κοινωνικής ποιητικής ότι πρόκειται για «... τη σχέση µεταξύ συµβατικότητας και δηµιουργικότητας στο χώρο των κοινωνικών διαντιδράσεων ή, πιο συγκεκριµένα, της αυτοπαρουσίασης.». Όλες οι αφηγήσεις fıkralar που έπεσαν στην αντίληψή µου περιείχαν µια έντονη εµπλοκή έµφυλων και σεξουαλικών συµβολισµών. Έτσι στις αφηγήσεις/ επιτελέσεις αυτές παρακολουθεί κανείς να αντικατοπτρίζονται αφενός οι κυρίαρχες εντόπιες απόψεις για τις έµφυλες ταυτότητες, αφετέρου διάφορα επίπεδα µεταφορών για τις σχέσεις υπαγωγής, για την περιθωριοποίηση, πρώτη ύλη για τις οποίες αποτελεί το φύλο και η σεξουαλικότητα. Το φύλο µέσα από το ιδίωµα των fıkralar αναδύεται τόσο ως πολιτισµική κατασκευή όσο και ως βασική πολιτισµική µεταφορά (Παπαταξιάρχης 1992, 1997) υποδεικνύοντας τρόπους µε τους οποίους οι συγκεκριµένοι άνδρες/ αφηγητές - αλλά και οι ακροατές τους, η ανδρική παρέα - αντιλαµβάνονται και βιώνουν τη θέση τους στο συγκεκριµένο κοινωνικό συµφραζόµενο. Το φύλο στα πλαίσια αυτών των αφηγήσεων καθίσταται έτσι ένας προνοµιακός τόπος - και τρόπος - θεώρησης βασικών πολιτισµικών αξιών γύρω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πρακτικές των ανθρώπων στο κοινωνικό συµφραζόµενο του συγκεκριµένου οικισµού, γεγονός που µεταξύ άλλων διερευνώ στη διδακτορική διατριβή µου (Ιωαννίδου 2005: ) 3. Ο Μαχαλάς είναι ένας οικισµός στις παρυφές της πόλης της Κοµοτηνής που κατοικείται από µουσουλµάνους και µουσουλµάνες. Οι κάτοικοι του Μαχαλά στην εντόπια ταξινόµηση των διάφορων εθνοτικών οµάδων που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή κατατάσσονται στη «χαµηλότερη» αξιολογικά κλίµακα από άποψη πολιτιστική, κοινωνική, οικονοµική, ηθική, εθιµική ακόµα και σωµατοτυπική. Υπ αυτή την έννοια ο Μαχαλάς και οι άνθρωποί της ζουν σε συνθήκες πολλαπλής υπαγωγής, γεγονός που αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται µέσα από διάφορες συµβολικές πρακτικές, µερικές από τις οποίες εξέτασα στη διατριβή µου (Ιωαννίδου 2004). Μια τέτοια πρακτική φαίνεται να συνιστούν και οι αφηγήσεις fıkralar. Οι εκτός Μαχαλά κάτοικοι της περιοχής, χριστιανοί και µουσουλµάνοι, αποδίδουν στους κατοίκους του Μαχαλά εθνοτικούς προσδιορισµούς όπως «Γύφτοι», «Κατσίβελοι», «Çigene» (σε πιο λόγιες εκδοχές χρησιµοποιούνται και χαρακτηρισµοί όπως «Αθίγγανοι» και «Ρωµά») τους οποίους οι περισσότεροι/ες δεν αποδέχονται, αναγνωρίζοντας σε αυτούς ένα κοινωνικό στίγµα που προσβάλει την κοινωνική τους υπόσταση. Μιλούν τουρκικά ως µητρική γλώσσα, αλλά και ελληνικά που µαθαίνουν αργότερα, λιγότερο από το σχολείο 4 και συχνότερα στα πλαίσια των εργασιακών τους σχέσεων µε χριστιανούς εργοδότες. Είναι µουσουλµάνοι, έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και οι εργασίες τους (εκδοροσφαγείς, 3 Κεφάλαιο 6 της διδακτορικής διατριβής (Ιωαννίδου 2005: ) 4 Για τις εκπαιδευτικές πρακτικές ανθρώπων που ταυτίζονται κοινωνικά και πολιτισµικά µε αυτούς/ες του Μαχαλά βλ. και Μαυροµµάτης (2004). 2

3 αχθοφόροι, εργάτες οικοδοµών, λαϊκοί µουσικοί κ.λπ.) εκτός από την αρκετά υψηλή ανεργία που υπάρχει στο Μαχαλά και το µεταναστευτικό ρεύµα εντός και εκτός Ελλάδας (κυρίως στη Γερµανία) - αποτελούν ενδείξεις της κοινωνικής υπαγωγής τους. Οι γυναίκες κατά κανόνα δεν εργάζονται εκτός σπιτιού. Υπήρχαν όµως ορισµένες περιπτώσεις γυναικών που ασχολούνταν µε καθαρισµό σπιτιών χριστιανών της πόλης, µε σκάλες πολυκατοικιών, γραφεία κ.λπ.. Τα σπίτια και γενικότερα ο Μαχαλάς διέπεται από µια ιδιόµορφη κατάσταση ηµιαυθαιρεσίας, αφού οι κάτοικοι δεν κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας για τα σπίτια τους, παρά µόνο ορισµένοι διαθέτουν παραχωρητήρια από το ήµο. Αν και εδώ για λόγους συντοµίας παρουσιάζω µια γενική εικόνα του οικισµού που εµφανίζει µια οµοιογένεια, εξυπακούεται ωστόσο ότι στο Μαχαλά υπήρχαν κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγµα, τα τελευταία χρόνια παρατηρώ µια αλλαγή στις οικιστικές πρακτικές που συνίσταται στο κτίσιµο διώροφων ή τριώροφων σπιτιών, κυρίως από µεταναστεύσαντες στη Γερµανία ή αλλού. Η επιτόπια έρευνά µου πραγµατοποιήθηκε µεταξύ Οκτωβρίου 1998 και Ιουνίου Ο πληθυσµός του οικισµού ήταν περίπου 1500 άνθρωποι σύµφωνα µε απογραφές της Ε.Σ.Υ.Ε.. Η σχέση πολλών ανθρώπων του Μαχαλά, και ιδιαίτερα ανδρών, µε την εργασία και το χρήµα έχει ενδιαφέρον, αφού η πρόσβασή τους σε αυτά τα «αγαθά» συνέβαινε στο κοινωνικό πλαίσιο που περιέγραψα αµέσως παραπάνω. Μεταξύ αρκετών επιτελέσεων «ανεκδότων» (fıkralar) που παρακολούθησα στο πεδίο, επιλέγω εδώ να παρουσιάσω ένα απ αυτά, το οποίο αναδεικνύει κάποιες από τις πολιτισµικές σηµασίες µε τις οποίες επενδύεται η σχέση τους µε την εργασία και το χρήµα. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στο συµφραζόµενο επιτέλεσης του συγκεκριµένου fıkra. Μετά θα ακολουθήσει το περιεχόµενο του fıkra και µε αφορµή αυτό θα προσπαθήσω να αναδείξω τις πολιτισµικές λογικές που διέπουν τις σχέσεις πολλών ανδρών του Μαχαλά µε την εργασία και το χρήµα. 2. Ο αφηγητής και τα συµφραζόµενα επιτέλεσης του fıkra Ο Ταϊφούρ 5 ήταν ένας βιοπαλαιστής γύρω στα σαρανταπέντε χρόνια του. Εργαζόταν ως εκδοροσφαγέας κι όταν ο χασάπης µε τον οποίο συνεργαζόταν έπαψε να του προσφέρει δουλειά, έφτιαχνε το χειµώνα salep («σαλέπι»), ένα παχύρρευστο εύγευστο ζεστό ρόφηµα 6. Κατεβαίνοντας τα κρύα χειµωνιάτικα πρωινά από το Μαχαλά στην αγορά της πόλης της Κοµοτηνής µε το καροτσάκι του στο οποίο µετέφερε το µπρούτζινο δοχείο µε το salep που είχε ήδη ετοιµάσει στο σπίτι, κέρδιζε το µεροκάµατό του πουλώντας το ζεστό ρόφηµα σε µικρά πλαστικά κύπελλα σε περαστικούς αλλά και σε ιδιοκτήτες καταστηµάτων στο εµπορικό κέντρο. Ήταν παντρεµένος µε µια δυναµική, κατά τις περιγραφές του, γυναίκα από χωριό γειτονικού νοµού, η οποία - κατά τα λεγόµενά του - είχε µε κάποιον τρόπο «ασχοληθεί µε τη µειονότητα», είχε δηλαδή 5 Τα ονόµατα και κάποια στοιχεία του κοινωνικού προφίλ των πληροφορητών αλλάζουν κυρίως για λόγους σεβασµού της προσωπικότητας και των απόψεών τους στο πλαίσιο της εµπιστοσύνης που µου έδειξαν στη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας. 6 Το σαλέπι, στο οποίο βασίζεται και το οµώνυµο ρόφηµα, είναι µια σκόνη που παράγεται από βολβούς λουλουδιών της οικογένειας Orchis (ορχιδέες) στις ορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας. 3

4 εµπλακεί σε τοπικές πολιτικές δραστηριότητες µε αφορµή τη συγγενική της σχέση µε κάποιον µουσουλµάνο υποψήφιο βουλευτή 7. Ο Ταϊφούρ είχε αποκτήσει µε τη γυναίκα του τρεις κόρες που ήταν πια παντρεµένες. Ωστόσο είχε µια «τρέλα», όπως τόνισε αρκετές φορές: δεν τον ενδιέφερε η εξωτερική του εµφάνιση. Πράγµατι η εµφάνισή του ήταν ατηµέλητη και ισχυρίστηκε ότι ποτέ στη ζωή του δεν έβαζε χτένα να χτενίσει τα µαλλιά του, παρά ταύτα όµως τόνιζε για τον εαυτό του: «µη µε βλέπεις έτσι που είµαι, µυαλό έχω και ξέρω τι γίνεται». Η άποψή του για την «πολιτική» στην Ελλάδα ήταν παρόµοια µε την ευρέως διαδεδοµένη άποψη στα περιφερειακά, µη προνοµιούχα και χωρίς προσβάσεις στην εξουσία και στα νοούµενα ως κοινωνικά και υλικά αγαθά, στρώµατα της νεοελληνικής κοινωνίας (Campbell 1964: , Herzfeld 1985:xi-xviii, Herzfeld 1998 α, Παπαταξιάρχης 1998, Papataxiarchis 1999). Πίστευε λοιπόν κι αυτός στην αναπόφευκτη κατάχρηση της εξουσίας και στη διαφθορά που προκύπτει από αυτήν σε όσους τη διαχειρίζονται. Πιο συγκεκριµένα µου έλεγε ότι: «...όποιος και να πάει στην εξουσία, κι εγώ ο ίδιος ακόµα, θα κλέψω. Έτσι είµαστε...». Γι αυτόν δεν ήταν ζήτηµα φτώχιας το αν κάποιος θα έκλεβε ευρισκόµενος στην εξουσία, ήταν ένα «χούι» όλων των ανθρώπων, και πιο συγκεκριµένα όλων των σύγχρονων Ελλήνων: «... έτσι είµαστε όλοι σ αυτό τον τόπο...». Παρατήρησα επίσης ότι έβριζε πολύ: µέσα στην κουβέντα µας συχνότατα χρησιµοποιούσε τη φράση «θα τον γαµήσω», σε όποιο θέµα αναφερόταν, όπως για παράδειγµα στο ήµο και τον τότε ήµαρχο, ως φορέα εξουσίας. Πίστευε στην ικανότητά του να ασχοληθεί µε τα «πολιτικά πράγµατα», ωστόσο, όπως ο ίδιος ανέφερε, δεν το έκανε για λόγους που ίσως θα µπορούσαµε να προσδιορίσουµε ως λόγους «τιµής» και «αξιοπρέπειας». Είπε ότι δεν θα του αρέσει να εµπλακεί στη διαφθορά που συνεπάγεται η εξουσία, αλλά και επειδή, όπως έλεγε, ήταν πάρα πολύ «νευρικός», εννοώντας ότι αναγνώριζε ότι ήταν πολύ ευέξαπτος: «αρπάζοµαι εύκολα και λέω άσχηµα πράγµατα, αλήθειες, αλλά τα λέω άσχηµα» (βλ. Lock 1989). Ανέφερε ότι ως παππούς πια πέντε εγγονιών, θα «ντρεπόταν» σε περίπτωση που λόγω του οξύ χαρακτήρα ή κάποιας ατασθαλίας θα τον καταδίκαζαν σε φυλάκιση: «να λένε οι γαµπροί µου στις κόρες µου: να ο µπαµπάς σου που είναι στη φυλακή;». Η «εµµονή» του να δικαιολογήσει τη δυνατότητά του αλλά ταυτόχρονα και τη συνειδητή απόφασή του να µη συµµετέχει στην «πολιτική», νοµίζω ότι συνιστά µια έµµεση απολογία του ανδρικού εαυτού του τόσο για τη θέση υπαγωγής στην οποία βρέθηκε, όσο και για τη συµµετοχή της γυναίκας του στην πολιτική. Είναι πολύ πιθανό ότι αισθανόταν µειονεκτικά απέναντί της, καθότι σε κανονικές για τα δεδοµένα του Μαχαλά συνθήκες 7 Ο Ταϊφούρ εννοούσε µάλλον ότι η γυναίκα του βοήθησε το συγγενή της υποψήφιο βουλευτή στην προσέλκυση ψηφοφόρων µέσα από τη δράση της σε διάφορα γυναικεία κυρίως δίκτυα και χώρους. Το γεγονός δε ότι προσδιόρισε την εµπλοκή της στην τοπική πολιτική σκηνή ως «ενασχόληση µε τη µειονότητα» υποπτεύοµαι ότι παραπέµπει στο γεγονός ότι πιθανόν ο υποψήφιος βουλευτής που βοήθησε να ήταν σε «ανεξάρτητο» ψηφοδέλτιο και όχι σε κάποιο κοµµατικό ψηφοδέλτιο. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90 υπήρξαν ανεξάρτητοι εντόπιοι µουσουλµάνοι βουλευτές που διεκδίκησαν έδρες στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίοι έκαναν προγραµµατικές δηλώσεις και είχαν πρόθεση να δώσουν πολιτικές µάχες για την «αναγνώριση δικαιωµάτων» στη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης σε διάφορα επίπεδα (νοµικό, κοινωνικό, εθνοτικό/ εθνικό κ.λπ.). 4

5 δεν νοείται µια παντρεµένη γυναίκα να εισέρχεται στο δηµόσιο χώρο (εν προκειµένω ενασχόληση µε πολιτική 8 ), ενώ ο σύζυγός της να περιορίζεται στην εργασία του, µε την οποία µάλιστα εκείνο το διάστηµα αντιµετώπιζε προβλήµατα. Η «µαταίωση του ανδρισµού 9» φάνηκε και από το εξής: ο Ταϊφούρ σχεδίαζε, όπως ανέφερε, τον ερχόµενο χειµώνα να πάει σε κοντινή πόλη, όπου του είπαν για κάποια δουλειά εκεί στα σφαγεία: «θα πάω σώγαµπρος εκεί», είπε µε ύφος δυσαρέσκειας. Συγγενείς της γυναίκας του τού πρότειναν τη δουλειά εκεί. εδοµένης της πατροανδροτοπικής µεταγαµήλιας εγκατάστασης που ισχύει σε γενικές γραµµές στο Μαχαλά µπορούµε να κατανοήσουµε την αρνητική διάθεση που θα προκαλούσε στον Ταϊφούρ αυτή η µετεγκατάστασή του, σχετιζόµενη κυρίως µε την οικονοµική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει και που τον ανάγκαζε να ακυρώσει τα ιδεώδη της ανδρικής ταυτότητας. Η κοινωνική και οικονοµική του αδυναµία έφερναν στην επιφάνεια µια σύγκρουση µεταξύ του ιδεώδους ανδρικού εαυτού και της εκδοχής που µπορούσε ο Ταϊφούρ να επιτελέσει για το δικό του εαυτό 10. Όσα είπε, τα είπε καθισµένος σε µια καρέκλα έξω από ένα από τα καφενεία του Μαχαλά και παρουσία και κάποιων λίγων άλλων ανδρών, καθώς ήταν αργά το βράδυ. Η δική µου παρουσία εκεί ήταν οµολογουµένως παράταιρη: ήµουν σε χώρο καφενείου, παρέα µε άνδρες του Μαχαλά, ένας από τους οποίους ήταν σηµαντικός πληροφορητής µου, και ήταν βράδυ (!). Οι άνδρες που παρευρίσκονταν ειρωνεύονταν τον Ταϊφούρ, σχεδόν τον κορόιδευαν, κι αυτός τους έβριζε, µε τρόπο όµως που αυτό δεν αποτελούσε προσβολή για το ακροατήριό του, επειδή όλοι καταλάβαιναν ότι επρόκειτο για τον ιδιαίτερο κώδικα του συγκεκριµένου ανθρώπου. Άλλωστε και η δική τους «ειρωνεία» γινόταν µε φιλικό τρόπο, γελώντας και αστειευόµενοι και όχι επιθετικά Το περιεχόµενο του fıkra «Μια γυναίκα πηγαίνει στο τζαµί, στο χότζα, κρατώντας ένα µπουκάλι ούζο, ένα µεγάλο µαχαίρι κι ένα µικρό παιδάκι. Και λέει στο χότζα: «θέλω να σου µιλήσω», «ακούω κόρη µου», απαντάει ο χότζας. Και η γυναίκα του λέει: «ή θα πιεις το ούζο ή θα µε γαµήσεις ή θα σφάξεις το παιδί, αλλιώς θα αρχίσω να φωνάζω ότι µε βίασες». Τι να κάνει κι ο χότζας; «Θεέ µου συγχώρεσέ µε», πίνει το ούζο, επειδή του φάνηκε η µικρότερη αµαρτία. Μέθυσε όµως και γάµησε και τη γυναίκα, έσφαξε και το παιδί.». Μια ενδιαφέρουσα παράµετρος της ιστορίας, την οποία ο Ταϊφούρ συµπλήρωσε στη συνέχεια, ήταν ότι πριν από όλα αυτά είχε προηγηθεί µια συµφωνία. Η γυναίκα που ζήτησε τα πράγµατα αυτά από το χότζα είχε βάλει στοίχηµα µε το ιάβολο. Πιο συγκεκριµένα ο ιάβολος της υπαγόρευσε να ζητήσει από το χότζα να κάνει αυτές τις πράξεις µε αντάλλαγµα χρυσές λίρες, αν η γυναίκα θα τα κατάφερνε. Ο ιάβολος 8 Πράγµατι αυτή η γυναίκα όπως την περιγράφει ο Ταϊφούρ εγώ δεν τη γνώρισα τελικά από κοντά - ήταν µάλλον µια εξαίρεση γυναίκας για το Μαχαλά. 9 Για τις εννοιολογήσεις του «άνδρα» και των έµφυλων ταυτοτήτων γενικότερα βλ. αναλυτικότερα στα κεφάλαια της διδακτορικής διατριβής. 10 Αυτή η σύγκρουση εκφραζόταν και µέσα από τον κώδικα της εµφάνισης και της συγκεκριµένης επιτέλεσης του εαυτού του. Στοιχεία αυτού του κώδικα: η ρητορεία του περί πολιτικής, οι βωµολοχίες, τα αχτένιστα µαλλιά, τα τσαλακωµένα ρούχα. 5

6 πίστευε ότι αυτή δεν θα τα κατάφερνε. Όταν ωστόσο είδε ότι η γυναίκα έφερε σε πέρας το σχέδιο του σκανδαλισµού του χότζα, ο ιάβολος της έδωσε τις χρυσές λίρες. Επειδή µάλιστα φοβόταν πια κι αυτός να την πλησιάσει µετά από τις δυνατότητες που είδε ότι είχε, έδεσε το πουγκί µε τις λίρες στην άκρη ενός κονταριού και της το έδωσε από απόσταση Οι έµφυλες σηµασιοδοτήσεις του χρήµατος και της εργασίας Είναι γεγονός ότι το fıkra σε µια πρώτη ανάγνωση αναφέρεται στις απόψεις πολλών ανδρών στο Μαχαλά γύρω από τις σχέσεις τους µε τις γυναίκες, π.χ. για την πονηριά τους, την αχαλίνωτη σεξουαλικότητά τους κ.λπ., πολιτισµικές απόψεις γνωστές στην ελληνική εθνογραφία και όχι µόνο. Όµως υπάρχουν σ αυτό κι άλλα ζητήµατα που θίγονται, ιδιαίτερα αν το περιεχόµενό του συνδυαστεί µε το ιδιαίτερο συµφραζόµενο επιτέλεσής του 11. Ενδιαφέρον π.χ. παρουσιάζει η συναλλαγή της γυναίκας µε το ιάβολο, µε αντάλλαγµα τις χρυσές λίρες. Στο «ανέκδοτο» η γυναίκα εµφανίζεται να κερδίζει το ιάβολο. Ο ιάβολος είναι ένα διαδεδοµένο σύµβολο του κακού, της απείθειας στην αγαθότητα του Θεού (Stewart 1991: ). Εδώ εµφανίζεται έµµεσα να εξαγοράζει µε λίρες (:είδος χρήµατος) το σκανδαλισµό του χότζα, άρα εµφανίζεται ως χρηµατοδότης του κακού. Χρησιµοποιεί δε τη γυναίκα για να πετύχει το στόχο του. Η γυναίκα πάλι δεν εµφανίζεται ως άβουλο όργανό του, αλλά ως συνειδητή πράκτορας που αναλαµβάνει την αποστολή µε αντάλλαγµα τις χρυσές λίρες. Παρουσιάζεται ως αδίστακτη και φιλάργυρη, αφού κλείνει οικονοµική συµφωνία µε το ιάβολο. Τα χρήµατα εµφανίζονται να έχουν ως πηγή τους το ιάβολο, αφού αυτός τα προσφέρει στη γυναίκα, άρα ταυτίζονται µε το κακό και τον πειρασµό. Τα χρήµατα όµως εκτός από µιαρά, αφού προέρχονται από το ιάβολο, λαµβάνουν επιπλέον θηλυκό πρόσηµο, αφού αποτελούν το κέρδος της γυναίκας από τη συναλλαγή της µ αυτόν. Η γυναίκα εµφανίζεται να εκβιάζει το χότζα (imam 12 ), τον πνευµατικό αυτό άνθρωπο - και ας µη το ξεχνούµε: άνδρα - ότι σε περίπτωση που δεν θα 11 Είναι εντυπωσιακό ότι σχεδόν την ίδια ιστορία συνάντησε η Ortner (1973:53-54) στους Sherpa του Nepal και ανάµεσα σε άλλες τη χρησιµοποίησε για να υποστηρίξει την άποψή της ότι σε κάθε πολιτισµό κάθε σύστηµα συµβόλων συνιστά έναν οδηγό/ σχέδιο για την ανθρώπινη δράση σε σχέση µε επαναλαµβανόµενα προβλήµατα της ανθρώπινης συνθήκης (π.χ. θάνατος, γέννηση, αρρώστια κ.α.). Η διαφορά µεταξύ της εκδοχής που άκουσα στο Μαχαλά και αυτής των Sherpa ήταν ότι αντί για παιδί υπήρχε κατσίκα, και αντί για χότζας υπήρχε lama. Επίσης ότι στην εκδοχή των Sherpa η γυναίκα ήταν κάποιος δαίµονας που πήρε µορφή όµορφης γυναίκας και παρουσιάστηκε στον lama. Στο σύστηµα συµβόλων Αγνότητα/ Μιαρότητα των Sherpa, η Ortner αποκωδικοποιεί τον lama ως στοιχείο πνευµατικότητας, το σκότωµα της κατσίκας ως δαιµονικό στοιχείο και τη συνουσία µε τη γυναίκα ως φυσικό ή αισθητηριακό στοιχείο σύµφωνα µε ένα τριαδικό σχήµα. Στο σχήµα αυτό ο άνθρωπος εκλαµβάνεται να παραπαίει ανάµεσα σε τρεις τάσεις: την πνευµατική, τη φυσική και τη δαιµονική. Η έµφαση στο fıkra που εξετάζουµε εδώ επικεντρώνεται στο συγκεκριµένο συµφραζόµενο, στην επί τόπου επιτέλεση του ανεκδότου, που όπως θα δούµε ωστόσο µπορεί να παραπέµψει σε ευρύτερα πολιτισµικά σχήµατα/ σχέδια των ανθρώπων που τα χρησιµοποιούν, όπως για παράδειγµα στον τρόπο µε τον οποίο σηµασιοδοτούν τις σχέσεις υποτέλειας στις οποίες βρίσκονται εµπλεγµένοι. 12 Στην περιοχή χότζας (hoca) είναι η πιο λαϊκή αναφορά για τον ιµάµη (imam), δηλαδή για το θρησκευτικό λειτουργό και υπεύθυνο του τζαµιού (cami) µιας «ενορίας» ή ενός χωριού και µε αυτή την έννοια χρησιµοποιείται στο συγκεκριµένο fıkra. Χότζας όµως λέγεται και κάποιος πρώην συνήθως ιµάµης (ή και δάσκαλος) που προσφέρει υπηρεσίες ως µελλοντολόγος, µπορεί να φτιάξει φυλακτά, να κάνει και να λύσει µάγια κατά παραγγελία, να ευλογήσει νερό για κάποιον άρρωστο κ.λπ.. Στους χοτζάδες (hocalar) εκτός από 6

7 πραγµατοποιήσει µία από τις τρεις σκανδαλιστικές επιθυµίες της, αυτή θα διαδώσει ότι ο χότζας τη βίασε. Εµφανίζεται να γνωρίζει καλά το διακύβευµα της σεξουαλικότητας, εγκλωβίζοντας το χότζα στις πατριαρχικές πρακτικές που αφορούν στον έλεγχο της γυναικείας σεξουαλικότητας. Η γυναίκα γνωρίζει ότι ο χότζας ως πνευµατικός άνθρωπος και θρησκευτικός λειτουργός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε ζητήµατα ηθικής και αρετής και ότι η κοινωνική κατακραυγή µιας συκοφαντίας του για βιασµό θα του κατέστρεφε το κύρος. Ένας χότζας ως άνδρας είναι λογικά θιασώτης της εκδοχής του ανδρισµού που σχετίζεται µε την αυτοσυγκράτηση, τον αυτοέλεγχο (βλ. και Jamous 1992) και όχι ενός ανδρισµού που έχει την επιθετικότητα και τον αγωνισµό ως βασικό του γνώρισµα και µε τον οποίο άνδρες σαν τον Ταϊφούρ φαίνεται να σχετίζονται. Στα πλαίσια αυτών των σηµασιών που αναδύονται από το περιεχόµενο του fıkra η µεγαλύτερη εµπλοκή που φαίνεται να προσπαθεί να επιλύσει ο Ταϊφούρ αφηγούµενός το συνίσταται στην καθηµερινή πραγµατικότητα στην οποία τα χρήµατα είναι αναγκαία για την επιβίωση ή για µια καλύτερη ζωή ενώ ο ίδιος δυσκολεύεται να τα «συλλέξει», γεγονός που συνιστά αποτέλεσµα όσο και συνθήκη της υπαγωγής του. Η αδυναµία του να κερδίσει αρκετά χρήµατα µε την τίµια δουλειά του (ως εκδοροσφαγέας και πωλητής σαλεπιού) οφείλεται στο γεγονός ότι σύµφωνα µε την πολιτισµικά διαµορφωµένη πεποίθησή του τα πολλά και εύκολα χρήµατα «βγαίνουν» µόνο µέσα από άτιµες πράξεις, για τις οποίες ικανές είναι σχεδόν µόνο οι γυναίκες. Εποµένως το χρήµα αποκτά θηλυκό πρόσηµο. Ένας τίµιος άντρας δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει παθητικά τη σεξουαλικότητά του ή άλλου είδους «πονηριές», ώστε να πετύχει πλουτισµό (και εξουσία), διαφορετικά θα εκθηλυνθεί, θα παραβεί βασικές αρχές του ανδρισµού του. Ο Ταϊφούρ φαίνεται να αντιλαµβάνεται άρρητα πως υπάρχει κάποια θηλυκή διάσταση στην κοινωνική θέση του, εφόσον η σχετική ένδειά του (προερχόµενη και από την ανεργία) σε συνδυασµό µε µια επιθυµία για υπέρβασή της θα µπορούσε να τον οδηγήσει σε εκδουλεύσεις µε τίµηµα την ακεραιότητα του ανδρικού εαυτού του και των αξιών του. Προκειµένου να αντιµετωπίσει το δικό του φόβο ή τις υποψίες άλλων για ένα τέτοιο ενδεχόµενο υπέρβασης της υπαγόµενης θέσης του, σπεύδει µέσα από διάφορες πρακτικές, όπως η ατηµέλητη εµφάνιση, και µέσα από επιχειρήµατα όπως αυτά κατασκευάζονται µέσα από την αφήγηση τέτοιων fıkralar, να δηλώσει τις απόψεις του περί χρήµατος. Ωστόσο η πραγµατικότητα τού Ταϊφούρ τού υπαγορεύει ότι τα χρήµατα είναι αναγκαία. Στο Μαχαλά που η οικονοµία δεν στηρίχθηκε ποτέ στην αγροτική παραγωγή (καλλιέργειες, κτηνοτροφία κ.λπ.), αφού οι άνθρωποι είναι ακτήµονες και ζουν στις παρυφές ενός αστικού κέντρου, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από την έµµισθη εργασία, και µάλιστα από την ανειδίκευτη, εποχική ή ευκαιριακή εργασία, η οικονοµική σφαίρα δεν µπορεί παρά να ταυτιστεί άµεσα µε τα χρήµατα. Για τους άνδρες στο µουσουλµάνους προστρέχουν συχνά και χριστιανοί, ίσως όχι τόσο κάτοικοι της περιοχής όσο από µεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Αθήνα). Εδώ ο χότζας εννοείται µε την πρώτη ιδιότητά του, ως θρησκευτικός λειτουργός. 7

8 Μαχαλά δουλειά σηµαίνει προσφορά των υπηρεσιών τους, της εργατικής τους δύναµης ή τη µεσολάβησή τους στη διακίνηση προϊόντων που δεν παράγουν οι ίδιοι (εµπόριο), γεγονός που µε τη σειρά του σηµαίνει µια άµεση συσχέτιση της εργασίας µε τα χρήµατα. Οι Day et. al. (1999) στην εισαγωγή τους αναφέρουν ότι σε υποκείµενα/ µέλη κοινωνικά περιθωριακών οµάδων συναντάται συχνά η αντίληψη ότι τα χρήµατα βρίσκονται κάπου εκεί έξω και έτοιµα να συλλεχθούν, αντίληψη που µοιάζει µε αυτή στις «κοινωνίες αφθονίας» των κυνηγών τροφοσυλλεκτών. Νοµίζω ότι και στην Καλκλάντζα υπήρχαν στοιχεία µιας τέτοιας θεώρησης: για παράδειγµα ο τρόπος που περίµεναν στις πιάτσες τους οι αχθοφόροι 13, η δουλειά των σφαγέων 14, όπως ήταν και ο Ταϊφούρ, που εξαρτιόταν από τον κρεοπώλη µε τον οποίο συνεργάζονταν καθώς και από τη ζήτηση των πελατών του ή ακόµα η περιστασιακή απασχόληση γυναικών και ανδρών του Μαχαλά παλιότερα, αλλά και στις µέρες µας µειωµένη βέβαια λόγω της εκµηχάνισης, στη συγκοµιδή. Επίσης όσοι λίγοι πουλούσαν σε τοπικά παζάρια, στον οικισµό ή σε χωριά της περιοχής, είδη ένδυσης και υπόδησης που αγόραζαν φθηνότερα από αγορές της Τουρκίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι έβγαιναν προς άγραν χρηµάτων. εν ήταν τόσο εξοικειωµένοι µε την έννοια της «παραγωγής» χρηµάτων, όσο µε την έννοια της «συγκοµιδής» τους 15, της «ευκαιριακής» απόκτησής τους. Ωστόσο στο Μαχαλά φαίνεται ότι εκτός από την παραπάνω αντίληψη µιας οικονοµικής διαδικασίας που προσανατολίζεται κυρίως στην προσφορά, και που είδα να επιτελείται συµβολικά και σε άλλα συµφραζόµενα, όπως για παράδειγµα στο γλέντι του γάµου 16, υπήρχε και η άποψη ότι για να «βρεις» τα χρήµατα «εκεί έξω» πρέπει να εξαρτηθείς από κάποιον ή σε κάποιον να υποκύψεις, κάποιος άλλος θα σου δώσει τα χρήµατα. Αυτή η εξάρτηση από τη ζήτηση φαίνεται να ήταν το σηµείο στο οποίο εκδηλωνόταν η µεγαλύτερη αντίδραση από τους ήδη εργαζόµενους άνδρες ή τους εν δυνάµει εργαζόµενους. Ο ιάβολος στο fıkra, ως χορηγός χρηµάτων, µπορεί να συµβολίζει ακριβώς αυτή την αρνητικά εννοιολογηµένη αναγκαστική εξάρτηση από τη ζήτηση αυτών που κατέχουν και είναι σε θέση να προσφέρουν χρήµατα για εργασία. Ο ιάβολος δηλαδή θα µπορούσε να συµβολίζει τον εργοδότη (ενδεχοµένως και τον καταναλωτή), ενώ η γυναίκα τον υπάλληλο, τον εργάτη, γενικότερα αυτόν που δεν έχει τίποτε άλλο να προσφέρει για να επιβιώσει πέρα από την εργασία του. Έτσι η θέση του εργαζόµενου και γενικότερα του υποκείµενου σε εξάρτηση σχετίζεται συµβολικά µε θηλυκά/ γυναικεία χαρακτηριστικά, είναι εποµένως απεχθής στους άνδρες. 13 Τα τελευταία χρόνια βέβαια αρκετοί αχθοφόροι άρχισαν να συνεργάζονται µόνιµα µε µεταφορικές εταιρίες, ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. 14 Κι από αυτούς είχαν αρχίσει να υπάρχουν προς το ήµο αιτήµατα για µονιµοποίησή τους στα ηµοτικά Σφαγεία. 15 Παλιότερα υπήρχαν στο Μαχαλά κάποιες οικογένειες που ασχολούνταν µε το πλέξιµο καλαθιών, άρα µε την παραγωγή ενός προϊόντος προς πώληση. Ωστόσο η πρώτη ύλη τους, τα καλάµια, φύονταν µόνα τους κι αυτοί τα συνέλεγαν από τη φύση και τα µετασχηµάτιζαν σε καλάθια. Σήµερα ελάχιστοι πια ασχολούνται µε αυτό. Ένας γέροντας καλαθοπλέκτης (sepecı) µου είπε µε παράπονο πως από τον καιρό που κυκλοφόρησαν οι πλαστικές σακούλες η δική τους η δουλειά έλαβε τέλος. 16 Βλ. κείµενο διδ. διατριβής κεφάλαιο 5 (Ιωαννίδου 2004: ). 8

9 Στο Μαχαλά γνωρίζουν καλά από εµπειρία πως η εργασία δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστεί, άρα η εξάρτηση από εργοδότες αν και είναι κάτι που δεν άρεσε καθόλου, ωστόσο ήταν αναπόφευκτη. Οι περισσότεροι θα επιθυµούσαν µια «ανεξάρτητη» εργασία, λίγοι όµως ήταν οι έµποροι στο Μαχαλά, δηλαδή άνδρες που είχαν µια δική τους επιχείρηση (µπακάλικο, ψιλικατζίδικο ή καφενείο) ή εµπορικό µαγαζί στην αγορά (γνώριζα µόνο δύο µε τρεις περιπτώσεις) ή πάγκο σε παζάρια (περίπου πέντε µε έξι περιπτώσεις). Οι υπόλοιποι περίµεναν προσφορά εργασίας από εργοδότες, αφού ήταν µπογιατζήδες, πλακατζήδες, εκδοροσφαγείς, µουσικοί, αχθοφόροι. Στο fıkra αυτό µπορούµε να διακρίνουµε εκτός από έναν άµεσα αλληγορικό λόγο για την εννοιολόγηση του φύλου στο Μαχαλά κι έναν περισσότερο έµµεσο αλληγορικό και έµφυλο λόγο για τη ζωή των ανδρών σε συνθήκες οικονοµικής και εργασιακής υπαγωγής. Έτσι, ενώ τα αποτελέσµατα των πράξεων των φαινοµενικά υποτελών χαρακτήρων (βλ. γυναίκα) προκαλούν ευχαρίστηση (που εκφράζεται µε το γέλιο), γιατί συµβολίζουν τη δύναµη που µπορεί τελικά να έχουν οι εκάστοτε υποτελείς, την ίδια στιγµή δυσαρέσκεια προκαλεί το γεγονός ότι για να γίνει αυτό απαιτείται πονηριά, αλλά επίσης συχνά ανηθικότητα και ατιµία από όσους βρίσκονται σε σχέσεις υπαγωγής. Η αντίφαση για έναν άνδρα όπως ο Ταϊφούρ είναι φανερή: από τη µία επιθυµεί τις ανατροπές, από την άλλη δεν επικροτεί τον τρόπο που αυτές συµβαίνουν, γιατί προϋποθέτουν την υιοθέτηση αξιών που θεωρούνται γυναικείες. Έτσι λοιπόν η δυσαρέσκεια για τον τρόπο που επιτυγχάνεται η απώλεια ελέγχου του χότζα στο πρόσωπο του οποίου άνδρες του Μαχαλά, όπως ο Ταϊφούρ, βλέπουν άνδρες µε υψηλό κοινωνικό γόητρο, έρχεται σε αντίθεση µε το θαυµασµό και την ευχαρίστηση που αισθάνονται µε το τελικό αποτέλεσµα του αποσυντονισµού του φορέα της εξουσίας, του κοινωνικά ισχυρού. Στο πλαίσιο τέτοιων πολιτισµικών σηµασιών άνδρες σαν τον Ταϊφούρ προτιµούν την ακεραιότητα του ανδρισµού τους από µια ατιµωτική υπέρβαση της υποτελούς θέσης τους. Στη δική τους θεωρία η απόκτηση πολλών χρηµάτων εµφανίζεται να προέρχεται µέσα από πρακτικές που θεωρούνται θηλυκές/ γυναικείες, ενώ τα ίδια τα χρήµατα εµφανίζονται ως το µέσο µε το οποίο το κακό, η αδικία και η ανηθικότητα επικρατούν, µε τον ιάβολο ως εµπνευστή και πάροχό τους. 9

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Campbell J. K. 1964, Honor, Family and Patronage: A study of institutions and moral values in a Greek Mountain Community. New York: Oxford University Press.Carr (1997:13-14 Carr D. 1997, «Narrative and the Real World: An Argument for Continuity». In Lewis Hinchman. & Sandra K. Hinchman (eds) Memory, Identity, Community. The Idea of Narrative in the Human Sciences,7-25. Albany: State University of New York Press. Day S., Papataxiarchis E. & Stewart M. 1999, Lilies of the field. Marginal people who live for the moment. Colorado & Oxford: Westview Press. Douglas M [1975], «Jokes». In Mary Douglas Implicit meanings. Essays in Anthropology, London: Routledge & Kegan Paul Herzfeld M. 1985, The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Cretan Mountain Village. Princeton: Princeton University Press. Herzfeld M. 1998a, Η Ανθρωπολογία µέσα απ τον καθρέφτη. Κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Herzfeld M. 1998b, «Η κοινωνική ποιητική: Όψεις από την ελληνική εθνογραφία». Σε Γκέφου- Μαδιανού. (επιµ.) Ανθρωπολογική θεωρία και Εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Hinchman L.P. & Hinchman S.K.1997, «Introduction». In Lewis P. Hinchman. & Sandra K. Hinchman (eds) Memory, Identity, Community. The Idea of Narrative in the Human Sciences, xiii-xxxii. Albany: State University of New York Press. Ιωαννίδου A. 2004, Έµφυλες ταυτότητες στο περιθώριο: Η περίπτωση της Καλκάντζας. Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή. Μυτιλήνη: Παν/µιο Αιγαίου. Jamous R. 1992, «From the death of men to the peace of God: violence and peace-making in the Rif». In J.G. Peristiany & Julian Pitt-Rivers (eds.) Honor and Grace in Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press. Lock M. 1989, «Words of Fear, Words of Power: Nerves and the Awakening of Political Consciousness», Medical Anthropology 11 (1):79-90 Μαυροµµάτης Γ. 2004, Τα παιδιά της Καλκάντζας. Εκπαίδευση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός σε µια κοινότητα µουσουλµάνων της Θράκης. Αθήνα: Μεταίχµιο. Ortner S. 1973, «Sherpa Purity», American Anthopologist 75:49-63 Παπαταξιάρχης Ευ «Εισαγωγή: Από τη σκοπιά του φύλου: ανθρωπολογικές θεωρήσεις της σύγχρονης Ελλάδας». Στο Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης (επιµ.) Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Παν/µιο Αιγαίου: 10

11 Καστανιώτης. Παπαταξιάρχης Ευ. 1997, «Το φύλο στην Ανθρωπολογία (και την ιστοριογραφία): ορισµένες γνωστικές και µεθοδολογικές προεκτάσεις», Μνήµων 19, Παπαταξιάρχης Ευ. 1998, «Εθνογραφία και Αυτογνωσία (εισαγωγή στην ελληνική έκδοση)». Σε Michael Herzfeld Η Ανθρωπολογία µέσα από τον καθρέφτη. Κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Papataxirchis E. 1999, «A Contest with Money: Gambling and the Politics of Disinterested Sociality in Aegean Greece». In Day S., Papataxiarchis E., Stewart M. (eds.) Lilies of the field. Marginal people who live for the moment, Colorado & Oxford: Westview Press. Stewart C. 1991, Demons and the Devil. New Jersey: Princeton 11

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Π.Μ.Σ. Γυναίκες και Φύλα: Ιστορικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Π.Μ.Σ. Γυναίκες και Φύλα: Ιστορικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Π.Μ.Σ. Γυναίκες και Φύλα: Ιστορικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή Το παράδειγμα των Starbucks: «Τοπικές»

Διαβάστε περισσότερα

Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή βιβλιογραφία για την μετανάστευση,

Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή βιβλιογραφία για την μετανάστευση, 64 Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή βιβλιογραφία για την μετανάστευση, κυριαρχούν όλο και περισσότερο δύο κατευθύνσεις στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται οι μετανάστες. Η πρώτη προσεγγίζει τους μετανάστες σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) «O ΙΑΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) «O ΙΑΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) «O ΙΑΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» Πηνελόπη Τοπάλη (Υποψήφια ιδάκτωρ του Τµήµατος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις Συνέδριο: Φύλο, Χρήμα και Ανταλλαγή, 9-11 Δεκ. 2005

Π.Μ.Σ. «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις Συνέδριο: Φύλο, Χρήμα και Ανταλλαγή, 9-11 Δεκ. 2005 Π.Μ.Σ. «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις Συνέδριο: Φύλο, Χρήμα και Ανταλλαγή, 9-11 Δεκ. 2005 Μουτάφη Βασιλική Έμφυλες σχέσεις και οικονομικές πρακτικές στην ελληνική εθνογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η διαχείριση της ψυχικής ασθένειας. Το παράδειγµα της κατάθλιψης. Ανάµεσα στον ψυχίατρο, τον ιερέα και το µάγο. Μια ανθρωπολογική µελέτη των παράλληλων δρόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τµήµα µεταναστευτικής πολιτικής

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τµήµα µεταναστευτικής πολιτικής ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα µεταναστευτικής πολιτικής Τίτλος εργασίας: Στοιχεία πολιτισµικού κεφαλαίου που επηρεάζουν την απασχόληση των µεταναστών στο ήµο Μυτιλήνης Όνοµα σπουδάστριας: Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επιστημονική Διημερίδα. Άτυπες μορφές εργασίας: Πραγματικότητες, συλλογικές αναπαραστάσεις, πολιτισμικές ταυτότητες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επιστημονική Διημερίδα. Άτυπες μορφές εργασίας: Πραγματικότητες, συλλογικές αναπαραστάσεις, πολιτισμικές ταυτότητες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιστημονική Διημερίδα Άτυπες μορφές εργασίας: Πραγματικότητες, συλλογικές αναπαραστάσεις, πολιτισμικές ταυτότητες (Γιάννενα, Άνω Πεδινά 12 13 Νοεμβρίου 2010) Περιλήψεις Αποστολίδου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας

Εγχειρίδιο. για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Μάνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Οδηγού Σπουδών

Παράρτημα Οδηγού Σπουδών ΕΠΕΑΕΚ 2 ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.β ΕΡΓΟ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ Το έργο ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη

Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Τι σημαίνει να είσαι πολίτης; Λόγοι μελλοντικών εκπαιδευτικών για την ιδιότητα του πολίτη Eισαγωγή Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Β. ** Στις σύγχρονες κοινωνίες η ιδιότητα του πολίτη είναι ένας όρος αδιευκρίνιστος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του ξένου στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυµνασίου

Η έννοια του ξένου στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυµνασίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕ1370

Διαβάστε περισσότερα

Καλιάρχη Μαρία Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Καλιάρχη Μαρία Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Καλιάρχη Μαρία Η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ΑΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Λογιστικής Α.Μ 13318 Επιβλέπων Καθηγήτρια: Eλένη Θάνου Περιεχόμενα Πρόλογος...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 I. Περίληψη...3 II. Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε.

Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. ΕΡΓΟ FINALLY: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. 1 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΣΤΡΑΣ ΓΚΟΛΦΩ, ΕΤΩΝ 75. Πτυχιακή εργασία. ΑΜΦ 82 υπό την εποπτεία

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΣΤΡΑΣ ΓΚΟΛΦΩ, ΕΤΩΝ 75. Πτυχιακή εργασία. ΑΜΦ 82 υπό την εποπτεία ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΣΤΡΑΣ ΓΚΟΛΦΩ, ΕΤΩΝ 75 Πτυχιακή εργασία της ΨΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΜΦ 82 υπό την εποπτεία της κ. ΡΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Άρτα Ιούνιος 2012 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο της μετανάστευσης απασχολεί για πάρα πολλές δεκαετίες την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια είναι τα άτομα εκείνα που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα τους και να αναζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας.

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας. Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039 Η ΚΑΤΤΑΣΣΚΕΕΥΗ ΤΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΙΑ ΠΡΡΟΒΛΗΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΓΓΥΝΑΙ ΙΚΕΕΙ ΙΑ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΚΑΤΤΟΧΥΡΡΩΣΣΗ ΚΑΙΙ ΕΕΞΕΕΛΙ ΙΞΗ.. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστημών Διοίκησης- MBA Κατεύθυνση: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης

Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης Μαγκλάρα Μαρία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στην εργασία αυτή εξετάζεται η αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Aλεξάνδρα Μπακαλάκη Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Από την «ανακάλυψη του φύλου», η φράση είναι του

Διαβάστε περισσότερα

Κρισιακό τοπίο και ΜΜΕ: µετατοπίσεις του δηµόσιου λόγου και νέα πολιτισµικά πρότυπα στην περίπτωση της ελληνικής τηλεόρασης. Βασιλική Παπαγεωργίου

Κρισιακό τοπίο και ΜΜΕ: µετατοπίσεις του δηµόσιου λόγου και νέα πολιτισµικά πρότυπα στην περίπτωση της ελληνικής τηλεόρασης. Βασιλική Παπαγεωργίου Κρισιακό τοπίο και ΜΜΕ: µετατοπίσεις του δηµόσιου λόγου και νέα πολιτισµικά πρότυπα στην περίπτωση της ελληνικής τηλεόρασης Βασιλική Παπαγεωργίου Εισαγωγικά για τη θεµατική της εισήγησης Ο γενικότερος

Διαβάστε περισσότερα