Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Νατάσα Ιωαννίδου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας ΟΙ ΈΜΦΥΛΕΣ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ: ΕΝΑ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1. Εισαγωγή Στο κείµενο αυτό συζητώ µια στιγµή της εθνογραφικής µου έρευνας κατά την οποία ήρθαν στην επιφάνεια εννοιολογήσεις για το «οικονοµικό» από άνδρες µέσα από την επιτέλεση fıkralar. Τα fıkralar 1 είναι σύντοµες εύθυµες διηγήσεις που επιτελούνται συνήθως στα πλαίσια της ανδρικής παρέας. Ως ρηµατικές πρακτικές που συχνά εκφράζουν αντιστάσεις στα κυρίαρχα κέντρα εξουσίας, τα fıkralar περιλαµβάνουν επανειληµµένα αρνητικά στερεότυπες ανδροκεντρικές αναπαραστάσεις της γυναικείας αλλά και της µη ετεροκεντρικής ανδρικής σεξουαλικότητας. Έτσι οι έµφυλες ταυτότητες και η σεξουαλικότητα, όπως τις εννοούν οι επιτελεστές των fıkralar, χρησιµοποιούνται ως εργαλεία ερµηνείας και «ταξινόµησης» κοινωνικών ανισοτήτων, διακρίσεων και διαφορών (ταξικών, εθνοτικών κ.α.). Η ευθυµία που προκαλούν τα fıkralar και που εκφράζεται µε το γέλιο, φαίνεται να σηµαίνει ότι κατά την επεξεργασία από τα υποκείµενα των δικών τους εµπειριών από τις κοινωνικές σχέσεις τους µε τη βοήθεια των πολιτισµικών συµβόλων που περιέχουν οι σύντοµες αυτές αφηγήσεις, κατασκευάζουν «υποστηρικτικά επιχειρήµατα» για τη θέση τους στο συγκεκριµένο κοινωνικό σύµπαν. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις αφήγησης των fıkralar στο Μαχαλά 2 ήταν η «παρέα», γεγονός που σηµαίνει ότι η αφηγηµατική επιτέλεσή τους είναι θεµελιωδώς κοινωνική και επικοινωνιακή και επικυρώνει ή συµβάλλει στην επίτευξη κάποιου είδους κοινωνικής µέθεξης, µιας συµβολικής κοινότητας µεταξύ των µελών της παρέας. Η Douglas (1975:104) θεωρεί - παρακολουθώντας και την άποψη του Turner περί «αντιδοµής» - ότι γενικά τα «αστεία» και το γέλιο που προκαλούν επιφέρουν κρίση στην ιεραρχία και στην επίσηµη ταξινόµηση και κατ αυτό τον τρόπο αποτελούν απτά σύµβολα έκφρασης κοινότητας, δηλαδή σύµβολα για αδιαφοροποίητες και µη ιεραρχικές κοινωνικές σχέσεις. Κατά τους Hinchman & Hinchman (1997:xvi) τέτοιες αφηγήσεις θα µπορούσαν να οριστούν ως λόγοι µε καθαρή τακτική ακολουθία που συνδέουν γεγονότα µε τρόπο που έχει νόηµα για ένα συγκεκριµένο ακροατήριο, προσφέροντας έτσι ενδοσκοπήσεις για τον κόσµο και για τις εµπειρίες των υποκειµένων σε σχέση µε τον κόσµο τους. O Carr (1997:13-14) επισηµαίνει ότι µια ιστορία, µια αφήγηση, δεν συνίσταται µόνο σε µια χρονικά οργανωµένη ακολουθία γεγονότων αλλά και στο γεγονός ότι ο αφηγητής και το ακροατήριο αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 1 Μια απόδοση στα ελληνικά για τη λέξη «fıkra», που τη χρησιµοποίησαν και οι πληροφορητές, ήταν «ανέκδοτο». 2 Χρησιµοποιώ ψευδώνυµο για το τοπωνύµιο του πεδίου της έρευνάς µου. 1

2 της. Η επιτέλεση των fıkralar κατ αυτό τον τρόπο µπορεί να συνιστά ένα είδος «κοινωνικής ποιητικής». Ο Herzfeld (1998b:477) αναφέρει για την έννοια της κοινωνικής ποιητικής ότι πρόκειται για «... τη σχέση µεταξύ συµβατικότητας και δηµιουργικότητας στο χώρο των κοινωνικών διαντιδράσεων ή, πιο συγκεκριµένα, της αυτοπαρουσίασης.». Όλες οι αφηγήσεις fıkralar που έπεσαν στην αντίληψή µου περιείχαν µια έντονη εµπλοκή έµφυλων και σεξουαλικών συµβολισµών. Έτσι στις αφηγήσεις/ επιτελέσεις αυτές παρακολουθεί κανείς να αντικατοπτρίζονται αφενός οι κυρίαρχες εντόπιες απόψεις για τις έµφυλες ταυτότητες, αφετέρου διάφορα επίπεδα µεταφορών για τις σχέσεις υπαγωγής, για την περιθωριοποίηση, πρώτη ύλη για τις οποίες αποτελεί το φύλο και η σεξουαλικότητα. Το φύλο µέσα από το ιδίωµα των fıkralar αναδύεται τόσο ως πολιτισµική κατασκευή όσο και ως βασική πολιτισµική µεταφορά (Παπαταξιάρχης 1992, 1997) υποδεικνύοντας τρόπους µε τους οποίους οι συγκεκριµένοι άνδρες/ αφηγητές - αλλά και οι ακροατές τους, η ανδρική παρέα - αντιλαµβάνονται και βιώνουν τη θέση τους στο συγκεκριµένο κοινωνικό συµφραζόµενο. Το φύλο στα πλαίσια αυτών των αφηγήσεων καθίσταται έτσι ένας προνοµιακός τόπος - και τρόπος - θεώρησης βασικών πολιτισµικών αξιών γύρω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πρακτικές των ανθρώπων στο κοινωνικό συµφραζόµενο του συγκεκριµένου οικισµού, γεγονός που µεταξύ άλλων διερευνώ στη διδακτορική διατριβή µου (Ιωαννίδου 2005: ) 3. Ο Μαχαλάς είναι ένας οικισµός στις παρυφές της πόλης της Κοµοτηνής που κατοικείται από µουσουλµάνους και µουσουλµάνες. Οι κάτοικοι του Μαχαλά στην εντόπια ταξινόµηση των διάφορων εθνοτικών οµάδων που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή κατατάσσονται στη «χαµηλότερη» αξιολογικά κλίµακα από άποψη πολιτιστική, κοινωνική, οικονοµική, ηθική, εθιµική ακόµα και σωµατοτυπική. Υπ αυτή την έννοια ο Μαχαλάς και οι άνθρωποί της ζουν σε συνθήκες πολλαπλής υπαγωγής, γεγονός που αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται µέσα από διάφορες συµβολικές πρακτικές, µερικές από τις οποίες εξέτασα στη διατριβή µου (Ιωαννίδου 2004). Μια τέτοια πρακτική φαίνεται να συνιστούν και οι αφηγήσεις fıkralar. Οι εκτός Μαχαλά κάτοικοι της περιοχής, χριστιανοί και µουσουλµάνοι, αποδίδουν στους κατοίκους του Μαχαλά εθνοτικούς προσδιορισµούς όπως «Γύφτοι», «Κατσίβελοι», «Çigene» (σε πιο λόγιες εκδοχές χρησιµοποιούνται και χαρακτηρισµοί όπως «Αθίγγανοι» και «Ρωµά») τους οποίους οι περισσότεροι/ες δεν αποδέχονται, αναγνωρίζοντας σε αυτούς ένα κοινωνικό στίγµα που προσβάλει την κοινωνική τους υπόσταση. Μιλούν τουρκικά ως µητρική γλώσσα, αλλά και ελληνικά που µαθαίνουν αργότερα, λιγότερο από το σχολείο 4 και συχνότερα στα πλαίσια των εργασιακών τους σχέσεων µε χριστιανούς εργοδότες. Είναι µουσουλµάνοι, έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και οι εργασίες τους (εκδοροσφαγείς, 3 Κεφάλαιο 6 της διδακτορικής διατριβής (Ιωαννίδου 2005: ) 4 Για τις εκπαιδευτικές πρακτικές ανθρώπων που ταυτίζονται κοινωνικά και πολιτισµικά µε αυτούς/ες του Μαχαλά βλ. και Μαυροµµάτης (2004). 2

3 αχθοφόροι, εργάτες οικοδοµών, λαϊκοί µουσικοί κ.λπ.) εκτός από την αρκετά υψηλή ανεργία που υπάρχει στο Μαχαλά και το µεταναστευτικό ρεύµα εντός και εκτός Ελλάδας (κυρίως στη Γερµανία) - αποτελούν ενδείξεις της κοινωνικής υπαγωγής τους. Οι γυναίκες κατά κανόνα δεν εργάζονται εκτός σπιτιού. Υπήρχαν όµως ορισµένες περιπτώσεις γυναικών που ασχολούνταν µε καθαρισµό σπιτιών χριστιανών της πόλης, µε σκάλες πολυκατοικιών, γραφεία κ.λπ.. Τα σπίτια και γενικότερα ο Μαχαλάς διέπεται από µια ιδιόµορφη κατάσταση ηµιαυθαιρεσίας, αφού οι κάτοικοι δεν κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας για τα σπίτια τους, παρά µόνο ορισµένοι διαθέτουν παραχωρητήρια από το ήµο. Αν και εδώ για λόγους συντοµίας παρουσιάζω µια γενική εικόνα του οικισµού που εµφανίζει µια οµοιογένεια, εξυπακούεται ωστόσο ότι στο Μαχαλά υπήρχαν κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγµα, τα τελευταία χρόνια παρατηρώ µια αλλαγή στις οικιστικές πρακτικές που συνίσταται στο κτίσιµο διώροφων ή τριώροφων σπιτιών, κυρίως από µεταναστεύσαντες στη Γερµανία ή αλλού. Η επιτόπια έρευνά µου πραγµατοποιήθηκε µεταξύ Οκτωβρίου 1998 και Ιουνίου Ο πληθυσµός του οικισµού ήταν περίπου 1500 άνθρωποι σύµφωνα µε απογραφές της Ε.Σ.Υ.Ε.. Η σχέση πολλών ανθρώπων του Μαχαλά, και ιδιαίτερα ανδρών, µε την εργασία και το χρήµα έχει ενδιαφέρον, αφού η πρόσβασή τους σε αυτά τα «αγαθά» συνέβαινε στο κοινωνικό πλαίσιο που περιέγραψα αµέσως παραπάνω. Μεταξύ αρκετών επιτελέσεων «ανεκδότων» (fıkralar) που παρακολούθησα στο πεδίο, επιλέγω εδώ να παρουσιάσω ένα απ αυτά, το οποίο αναδεικνύει κάποιες από τις πολιτισµικές σηµασίες µε τις οποίες επενδύεται η σχέση τους µε την εργασία και το χρήµα. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στο συµφραζόµενο επιτέλεσης του συγκεκριµένου fıkra. Μετά θα ακολουθήσει το περιεχόµενο του fıkra και µε αφορµή αυτό θα προσπαθήσω να αναδείξω τις πολιτισµικές λογικές που διέπουν τις σχέσεις πολλών ανδρών του Μαχαλά µε την εργασία και το χρήµα. 2. Ο αφηγητής και τα συµφραζόµενα επιτέλεσης του fıkra Ο Ταϊφούρ 5 ήταν ένας βιοπαλαιστής γύρω στα σαρανταπέντε χρόνια του. Εργαζόταν ως εκδοροσφαγέας κι όταν ο χασάπης µε τον οποίο συνεργαζόταν έπαψε να του προσφέρει δουλειά, έφτιαχνε το χειµώνα salep («σαλέπι»), ένα παχύρρευστο εύγευστο ζεστό ρόφηµα 6. Κατεβαίνοντας τα κρύα χειµωνιάτικα πρωινά από το Μαχαλά στην αγορά της πόλης της Κοµοτηνής µε το καροτσάκι του στο οποίο µετέφερε το µπρούτζινο δοχείο µε το salep που είχε ήδη ετοιµάσει στο σπίτι, κέρδιζε το µεροκάµατό του πουλώντας το ζεστό ρόφηµα σε µικρά πλαστικά κύπελλα σε περαστικούς αλλά και σε ιδιοκτήτες καταστηµάτων στο εµπορικό κέντρο. Ήταν παντρεµένος µε µια δυναµική, κατά τις περιγραφές του, γυναίκα από χωριό γειτονικού νοµού, η οποία - κατά τα λεγόµενά του - είχε µε κάποιον τρόπο «ασχοληθεί µε τη µειονότητα», είχε δηλαδή 5 Τα ονόµατα και κάποια στοιχεία του κοινωνικού προφίλ των πληροφορητών αλλάζουν κυρίως για λόγους σεβασµού της προσωπικότητας και των απόψεών τους στο πλαίσιο της εµπιστοσύνης που µου έδειξαν στη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας. 6 Το σαλέπι, στο οποίο βασίζεται και το οµώνυµο ρόφηµα, είναι µια σκόνη που παράγεται από βολβούς λουλουδιών της οικογένειας Orchis (ορχιδέες) στις ορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας. 3

4 εµπλακεί σε τοπικές πολιτικές δραστηριότητες µε αφορµή τη συγγενική της σχέση µε κάποιον µουσουλµάνο υποψήφιο βουλευτή 7. Ο Ταϊφούρ είχε αποκτήσει µε τη γυναίκα του τρεις κόρες που ήταν πια παντρεµένες. Ωστόσο είχε µια «τρέλα», όπως τόνισε αρκετές φορές: δεν τον ενδιέφερε η εξωτερική του εµφάνιση. Πράγµατι η εµφάνισή του ήταν ατηµέλητη και ισχυρίστηκε ότι ποτέ στη ζωή του δεν έβαζε χτένα να χτενίσει τα µαλλιά του, παρά ταύτα όµως τόνιζε για τον εαυτό του: «µη µε βλέπεις έτσι που είµαι, µυαλό έχω και ξέρω τι γίνεται». Η άποψή του για την «πολιτική» στην Ελλάδα ήταν παρόµοια µε την ευρέως διαδεδοµένη άποψη στα περιφερειακά, µη προνοµιούχα και χωρίς προσβάσεις στην εξουσία και στα νοούµενα ως κοινωνικά και υλικά αγαθά, στρώµατα της νεοελληνικής κοινωνίας (Campbell 1964: , Herzfeld 1985:xi-xviii, Herzfeld 1998 α, Παπαταξιάρχης 1998, Papataxiarchis 1999). Πίστευε λοιπόν κι αυτός στην αναπόφευκτη κατάχρηση της εξουσίας και στη διαφθορά που προκύπτει από αυτήν σε όσους τη διαχειρίζονται. Πιο συγκεκριµένα µου έλεγε ότι: «...όποιος και να πάει στην εξουσία, κι εγώ ο ίδιος ακόµα, θα κλέψω. Έτσι είµαστε...». Γι αυτόν δεν ήταν ζήτηµα φτώχιας το αν κάποιος θα έκλεβε ευρισκόµενος στην εξουσία, ήταν ένα «χούι» όλων των ανθρώπων, και πιο συγκεκριµένα όλων των σύγχρονων Ελλήνων: «... έτσι είµαστε όλοι σ αυτό τον τόπο...». Παρατήρησα επίσης ότι έβριζε πολύ: µέσα στην κουβέντα µας συχνότατα χρησιµοποιούσε τη φράση «θα τον γαµήσω», σε όποιο θέµα αναφερόταν, όπως για παράδειγµα στο ήµο και τον τότε ήµαρχο, ως φορέα εξουσίας. Πίστευε στην ικανότητά του να ασχοληθεί µε τα «πολιτικά πράγµατα», ωστόσο, όπως ο ίδιος ανέφερε, δεν το έκανε για λόγους που ίσως θα µπορούσαµε να προσδιορίσουµε ως λόγους «τιµής» και «αξιοπρέπειας». Είπε ότι δεν θα του αρέσει να εµπλακεί στη διαφθορά που συνεπάγεται η εξουσία, αλλά και επειδή, όπως έλεγε, ήταν πάρα πολύ «νευρικός», εννοώντας ότι αναγνώριζε ότι ήταν πολύ ευέξαπτος: «αρπάζοµαι εύκολα και λέω άσχηµα πράγµατα, αλήθειες, αλλά τα λέω άσχηµα» (βλ. Lock 1989). Ανέφερε ότι ως παππούς πια πέντε εγγονιών, θα «ντρεπόταν» σε περίπτωση που λόγω του οξύ χαρακτήρα ή κάποιας ατασθαλίας θα τον καταδίκαζαν σε φυλάκιση: «να λένε οι γαµπροί µου στις κόρες µου: να ο µπαµπάς σου που είναι στη φυλακή;». Η «εµµονή» του να δικαιολογήσει τη δυνατότητά του αλλά ταυτόχρονα και τη συνειδητή απόφασή του να µη συµµετέχει στην «πολιτική», νοµίζω ότι συνιστά µια έµµεση απολογία του ανδρικού εαυτού του τόσο για τη θέση υπαγωγής στην οποία βρέθηκε, όσο και για τη συµµετοχή της γυναίκας του στην πολιτική. Είναι πολύ πιθανό ότι αισθανόταν µειονεκτικά απέναντί της, καθότι σε κανονικές για τα δεδοµένα του Μαχαλά συνθήκες 7 Ο Ταϊφούρ εννοούσε µάλλον ότι η γυναίκα του βοήθησε το συγγενή της υποψήφιο βουλευτή στην προσέλκυση ψηφοφόρων µέσα από τη δράση της σε διάφορα γυναικεία κυρίως δίκτυα και χώρους. Το γεγονός δε ότι προσδιόρισε την εµπλοκή της στην τοπική πολιτική σκηνή ως «ενασχόληση µε τη µειονότητα» υποπτεύοµαι ότι παραπέµπει στο γεγονός ότι πιθανόν ο υποψήφιος βουλευτής που βοήθησε να ήταν σε «ανεξάρτητο» ψηφοδέλτιο και όχι σε κάποιο κοµµατικό ψηφοδέλτιο. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90 υπήρξαν ανεξάρτητοι εντόπιοι µουσουλµάνοι βουλευτές που διεκδίκησαν έδρες στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίοι έκαναν προγραµµατικές δηλώσεις και είχαν πρόθεση να δώσουν πολιτικές µάχες για την «αναγνώριση δικαιωµάτων» στη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης σε διάφορα επίπεδα (νοµικό, κοινωνικό, εθνοτικό/ εθνικό κ.λπ.). 4

5 δεν νοείται µια παντρεµένη γυναίκα να εισέρχεται στο δηµόσιο χώρο (εν προκειµένω ενασχόληση µε πολιτική 8 ), ενώ ο σύζυγός της να περιορίζεται στην εργασία του, µε την οποία µάλιστα εκείνο το διάστηµα αντιµετώπιζε προβλήµατα. Η «µαταίωση του ανδρισµού 9» φάνηκε και από το εξής: ο Ταϊφούρ σχεδίαζε, όπως ανέφερε, τον ερχόµενο χειµώνα να πάει σε κοντινή πόλη, όπου του είπαν για κάποια δουλειά εκεί στα σφαγεία: «θα πάω σώγαµπρος εκεί», είπε µε ύφος δυσαρέσκειας. Συγγενείς της γυναίκας του τού πρότειναν τη δουλειά εκεί. εδοµένης της πατροανδροτοπικής µεταγαµήλιας εγκατάστασης που ισχύει σε γενικές γραµµές στο Μαχαλά µπορούµε να κατανοήσουµε την αρνητική διάθεση που θα προκαλούσε στον Ταϊφούρ αυτή η µετεγκατάστασή του, σχετιζόµενη κυρίως µε την οικονοµική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει και που τον ανάγκαζε να ακυρώσει τα ιδεώδη της ανδρικής ταυτότητας. Η κοινωνική και οικονοµική του αδυναµία έφερναν στην επιφάνεια µια σύγκρουση µεταξύ του ιδεώδους ανδρικού εαυτού και της εκδοχής που µπορούσε ο Ταϊφούρ να επιτελέσει για το δικό του εαυτό 10. Όσα είπε, τα είπε καθισµένος σε µια καρέκλα έξω από ένα από τα καφενεία του Μαχαλά και παρουσία και κάποιων λίγων άλλων ανδρών, καθώς ήταν αργά το βράδυ. Η δική µου παρουσία εκεί ήταν οµολογουµένως παράταιρη: ήµουν σε χώρο καφενείου, παρέα µε άνδρες του Μαχαλά, ένας από τους οποίους ήταν σηµαντικός πληροφορητής µου, και ήταν βράδυ (!). Οι άνδρες που παρευρίσκονταν ειρωνεύονταν τον Ταϊφούρ, σχεδόν τον κορόιδευαν, κι αυτός τους έβριζε, µε τρόπο όµως που αυτό δεν αποτελούσε προσβολή για το ακροατήριό του, επειδή όλοι καταλάβαιναν ότι επρόκειτο για τον ιδιαίτερο κώδικα του συγκεκριµένου ανθρώπου. Άλλωστε και η δική τους «ειρωνεία» γινόταν µε φιλικό τρόπο, γελώντας και αστειευόµενοι και όχι επιθετικά Το περιεχόµενο του fıkra «Μια γυναίκα πηγαίνει στο τζαµί, στο χότζα, κρατώντας ένα µπουκάλι ούζο, ένα µεγάλο µαχαίρι κι ένα µικρό παιδάκι. Και λέει στο χότζα: «θέλω να σου µιλήσω», «ακούω κόρη µου», απαντάει ο χότζας. Και η γυναίκα του λέει: «ή θα πιεις το ούζο ή θα µε γαµήσεις ή θα σφάξεις το παιδί, αλλιώς θα αρχίσω να φωνάζω ότι µε βίασες». Τι να κάνει κι ο χότζας; «Θεέ µου συγχώρεσέ µε», πίνει το ούζο, επειδή του φάνηκε η µικρότερη αµαρτία. Μέθυσε όµως και γάµησε και τη γυναίκα, έσφαξε και το παιδί.». Μια ενδιαφέρουσα παράµετρος της ιστορίας, την οποία ο Ταϊφούρ συµπλήρωσε στη συνέχεια, ήταν ότι πριν από όλα αυτά είχε προηγηθεί µια συµφωνία. Η γυναίκα που ζήτησε τα πράγµατα αυτά από το χότζα είχε βάλει στοίχηµα µε το ιάβολο. Πιο συγκεκριµένα ο ιάβολος της υπαγόρευσε να ζητήσει από το χότζα να κάνει αυτές τις πράξεις µε αντάλλαγµα χρυσές λίρες, αν η γυναίκα θα τα κατάφερνε. Ο ιάβολος 8 Πράγµατι αυτή η γυναίκα όπως την περιγράφει ο Ταϊφούρ εγώ δεν τη γνώρισα τελικά από κοντά - ήταν µάλλον µια εξαίρεση γυναίκας για το Μαχαλά. 9 Για τις εννοιολογήσεις του «άνδρα» και των έµφυλων ταυτοτήτων γενικότερα βλ. αναλυτικότερα στα κεφάλαια της διδακτορικής διατριβής. 10 Αυτή η σύγκρουση εκφραζόταν και µέσα από τον κώδικα της εµφάνισης και της συγκεκριµένης επιτέλεσης του εαυτού του. Στοιχεία αυτού του κώδικα: η ρητορεία του περί πολιτικής, οι βωµολοχίες, τα αχτένιστα µαλλιά, τα τσαλακωµένα ρούχα. 5

6 πίστευε ότι αυτή δεν θα τα κατάφερνε. Όταν ωστόσο είδε ότι η γυναίκα έφερε σε πέρας το σχέδιο του σκανδαλισµού του χότζα, ο ιάβολος της έδωσε τις χρυσές λίρες. Επειδή µάλιστα φοβόταν πια κι αυτός να την πλησιάσει µετά από τις δυνατότητες που είδε ότι είχε, έδεσε το πουγκί µε τις λίρες στην άκρη ενός κονταριού και της το έδωσε από απόσταση Οι έµφυλες σηµασιοδοτήσεις του χρήµατος και της εργασίας Είναι γεγονός ότι το fıkra σε µια πρώτη ανάγνωση αναφέρεται στις απόψεις πολλών ανδρών στο Μαχαλά γύρω από τις σχέσεις τους µε τις γυναίκες, π.χ. για την πονηριά τους, την αχαλίνωτη σεξουαλικότητά τους κ.λπ., πολιτισµικές απόψεις γνωστές στην ελληνική εθνογραφία και όχι µόνο. Όµως υπάρχουν σ αυτό κι άλλα ζητήµατα που θίγονται, ιδιαίτερα αν το περιεχόµενό του συνδυαστεί µε το ιδιαίτερο συµφραζόµενο επιτέλεσής του 11. Ενδιαφέρον π.χ. παρουσιάζει η συναλλαγή της γυναίκας µε το ιάβολο, µε αντάλλαγµα τις χρυσές λίρες. Στο «ανέκδοτο» η γυναίκα εµφανίζεται να κερδίζει το ιάβολο. Ο ιάβολος είναι ένα διαδεδοµένο σύµβολο του κακού, της απείθειας στην αγαθότητα του Θεού (Stewart 1991: ). Εδώ εµφανίζεται έµµεσα να εξαγοράζει µε λίρες (:είδος χρήµατος) το σκανδαλισµό του χότζα, άρα εµφανίζεται ως χρηµατοδότης του κακού. Χρησιµοποιεί δε τη γυναίκα για να πετύχει το στόχο του. Η γυναίκα πάλι δεν εµφανίζεται ως άβουλο όργανό του, αλλά ως συνειδητή πράκτορας που αναλαµβάνει την αποστολή µε αντάλλαγµα τις χρυσές λίρες. Παρουσιάζεται ως αδίστακτη και φιλάργυρη, αφού κλείνει οικονοµική συµφωνία µε το ιάβολο. Τα χρήµατα εµφανίζονται να έχουν ως πηγή τους το ιάβολο, αφού αυτός τα προσφέρει στη γυναίκα, άρα ταυτίζονται µε το κακό και τον πειρασµό. Τα χρήµατα όµως εκτός από µιαρά, αφού προέρχονται από το ιάβολο, λαµβάνουν επιπλέον θηλυκό πρόσηµο, αφού αποτελούν το κέρδος της γυναίκας από τη συναλλαγή της µ αυτόν. Η γυναίκα εµφανίζεται να εκβιάζει το χότζα (imam 12 ), τον πνευµατικό αυτό άνθρωπο - και ας µη το ξεχνούµε: άνδρα - ότι σε περίπτωση που δεν θα 11 Είναι εντυπωσιακό ότι σχεδόν την ίδια ιστορία συνάντησε η Ortner (1973:53-54) στους Sherpa του Nepal και ανάµεσα σε άλλες τη χρησιµοποίησε για να υποστηρίξει την άποψή της ότι σε κάθε πολιτισµό κάθε σύστηµα συµβόλων συνιστά έναν οδηγό/ σχέδιο για την ανθρώπινη δράση σε σχέση µε επαναλαµβανόµενα προβλήµατα της ανθρώπινης συνθήκης (π.χ. θάνατος, γέννηση, αρρώστια κ.α.). Η διαφορά µεταξύ της εκδοχής που άκουσα στο Μαχαλά και αυτής των Sherpa ήταν ότι αντί για παιδί υπήρχε κατσίκα, και αντί για χότζας υπήρχε lama. Επίσης ότι στην εκδοχή των Sherpa η γυναίκα ήταν κάποιος δαίµονας που πήρε µορφή όµορφης γυναίκας και παρουσιάστηκε στον lama. Στο σύστηµα συµβόλων Αγνότητα/ Μιαρότητα των Sherpa, η Ortner αποκωδικοποιεί τον lama ως στοιχείο πνευµατικότητας, το σκότωµα της κατσίκας ως δαιµονικό στοιχείο και τη συνουσία µε τη γυναίκα ως φυσικό ή αισθητηριακό στοιχείο σύµφωνα µε ένα τριαδικό σχήµα. Στο σχήµα αυτό ο άνθρωπος εκλαµβάνεται να παραπαίει ανάµεσα σε τρεις τάσεις: την πνευµατική, τη φυσική και τη δαιµονική. Η έµφαση στο fıkra που εξετάζουµε εδώ επικεντρώνεται στο συγκεκριµένο συµφραζόµενο, στην επί τόπου επιτέλεση του ανεκδότου, που όπως θα δούµε ωστόσο µπορεί να παραπέµψει σε ευρύτερα πολιτισµικά σχήµατα/ σχέδια των ανθρώπων που τα χρησιµοποιούν, όπως για παράδειγµα στον τρόπο µε τον οποίο σηµασιοδοτούν τις σχέσεις υποτέλειας στις οποίες βρίσκονται εµπλεγµένοι. 12 Στην περιοχή χότζας (hoca) είναι η πιο λαϊκή αναφορά για τον ιµάµη (imam), δηλαδή για το θρησκευτικό λειτουργό και υπεύθυνο του τζαµιού (cami) µιας «ενορίας» ή ενός χωριού και µε αυτή την έννοια χρησιµοποιείται στο συγκεκριµένο fıkra. Χότζας όµως λέγεται και κάποιος πρώην συνήθως ιµάµης (ή και δάσκαλος) που προσφέρει υπηρεσίες ως µελλοντολόγος, µπορεί να φτιάξει φυλακτά, να κάνει και να λύσει µάγια κατά παραγγελία, να ευλογήσει νερό για κάποιον άρρωστο κ.λπ.. Στους χοτζάδες (hocalar) εκτός από 6

7 πραγµατοποιήσει µία από τις τρεις σκανδαλιστικές επιθυµίες της, αυτή θα διαδώσει ότι ο χότζας τη βίασε. Εµφανίζεται να γνωρίζει καλά το διακύβευµα της σεξουαλικότητας, εγκλωβίζοντας το χότζα στις πατριαρχικές πρακτικές που αφορούν στον έλεγχο της γυναικείας σεξουαλικότητας. Η γυναίκα γνωρίζει ότι ο χότζας ως πνευµατικός άνθρωπος και θρησκευτικός λειτουργός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε ζητήµατα ηθικής και αρετής και ότι η κοινωνική κατακραυγή µιας συκοφαντίας του για βιασµό θα του κατέστρεφε το κύρος. Ένας χότζας ως άνδρας είναι λογικά θιασώτης της εκδοχής του ανδρισµού που σχετίζεται µε την αυτοσυγκράτηση, τον αυτοέλεγχο (βλ. και Jamous 1992) και όχι ενός ανδρισµού που έχει την επιθετικότητα και τον αγωνισµό ως βασικό του γνώρισµα και µε τον οποίο άνδρες σαν τον Ταϊφούρ φαίνεται να σχετίζονται. Στα πλαίσια αυτών των σηµασιών που αναδύονται από το περιεχόµενο του fıkra η µεγαλύτερη εµπλοκή που φαίνεται να προσπαθεί να επιλύσει ο Ταϊφούρ αφηγούµενός το συνίσταται στην καθηµερινή πραγµατικότητα στην οποία τα χρήµατα είναι αναγκαία για την επιβίωση ή για µια καλύτερη ζωή ενώ ο ίδιος δυσκολεύεται να τα «συλλέξει», γεγονός που συνιστά αποτέλεσµα όσο και συνθήκη της υπαγωγής του. Η αδυναµία του να κερδίσει αρκετά χρήµατα µε την τίµια δουλειά του (ως εκδοροσφαγέας και πωλητής σαλεπιού) οφείλεται στο γεγονός ότι σύµφωνα µε την πολιτισµικά διαµορφωµένη πεποίθησή του τα πολλά και εύκολα χρήµατα «βγαίνουν» µόνο µέσα από άτιµες πράξεις, για τις οποίες ικανές είναι σχεδόν µόνο οι γυναίκες. Εποµένως το χρήµα αποκτά θηλυκό πρόσηµο. Ένας τίµιος άντρας δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει παθητικά τη σεξουαλικότητά του ή άλλου είδους «πονηριές», ώστε να πετύχει πλουτισµό (και εξουσία), διαφορετικά θα εκθηλυνθεί, θα παραβεί βασικές αρχές του ανδρισµού του. Ο Ταϊφούρ φαίνεται να αντιλαµβάνεται άρρητα πως υπάρχει κάποια θηλυκή διάσταση στην κοινωνική θέση του, εφόσον η σχετική ένδειά του (προερχόµενη και από την ανεργία) σε συνδυασµό µε µια επιθυµία για υπέρβασή της θα µπορούσε να τον οδηγήσει σε εκδουλεύσεις µε τίµηµα την ακεραιότητα του ανδρικού εαυτού του και των αξιών του. Προκειµένου να αντιµετωπίσει το δικό του φόβο ή τις υποψίες άλλων για ένα τέτοιο ενδεχόµενο υπέρβασης της υπαγόµενης θέσης του, σπεύδει µέσα από διάφορες πρακτικές, όπως η ατηµέλητη εµφάνιση, και µέσα από επιχειρήµατα όπως αυτά κατασκευάζονται µέσα από την αφήγηση τέτοιων fıkralar, να δηλώσει τις απόψεις του περί χρήµατος. Ωστόσο η πραγµατικότητα τού Ταϊφούρ τού υπαγορεύει ότι τα χρήµατα είναι αναγκαία. Στο Μαχαλά που η οικονοµία δεν στηρίχθηκε ποτέ στην αγροτική παραγωγή (καλλιέργειες, κτηνοτροφία κ.λπ.), αφού οι άνθρωποι είναι ακτήµονες και ζουν στις παρυφές ενός αστικού κέντρου, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από την έµµισθη εργασία, και µάλιστα από την ανειδίκευτη, εποχική ή ευκαιριακή εργασία, η οικονοµική σφαίρα δεν µπορεί παρά να ταυτιστεί άµεσα µε τα χρήµατα. Για τους άνδρες στο µουσουλµάνους προστρέχουν συχνά και χριστιανοί, ίσως όχι τόσο κάτοικοι της περιοχής όσο από µεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Αθήνα). Εδώ ο χότζας εννοείται µε την πρώτη ιδιότητά του, ως θρησκευτικός λειτουργός. 7

8 Μαχαλά δουλειά σηµαίνει προσφορά των υπηρεσιών τους, της εργατικής τους δύναµης ή τη µεσολάβησή τους στη διακίνηση προϊόντων που δεν παράγουν οι ίδιοι (εµπόριο), γεγονός που µε τη σειρά του σηµαίνει µια άµεση συσχέτιση της εργασίας µε τα χρήµατα. Οι Day et. al. (1999) στην εισαγωγή τους αναφέρουν ότι σε υποκείµενα/ µέλη κοινωνικά περιθωριακών οµάδων συναντάται συχνά η αντίληψη ότι τα χρήµατα βρίσκονται κάπου εκεί έξω και έτοιµα να συλλεχθούν, αντίληψη που µοιάζει µε αυτή στις «κοινωνίες αφθονίας» των κυνηγών τροφοσυλλεκτών. Νοµίζω ότι και στην Καλκλάντζα υπήρχαν στοιχεία µιας τέτοιας θεώρησης: για παράδειγµα ο τρόπος που περίµεναν στις πιάτσες τους οι αχθοφόροι 13, η δουλειά των σφαγέων 14, όπως ήταν και ο Ταϊφούρ, που εξαρτιόταν από τον κρεοπώλη µε τον οποίο συνεργάζονταν καθώς και από τη ζήτηση των πελατών του ή ακόµα η περιστασιακή απασχόληση γυναικών και ανδρών του Μαχαλά παλιότερα, αλλά και στις µέρες µας µειωµένη βέβαια λόγω της εκµηχάνισης, στη συγκοµιδή. Επίσης όσοι λίγοι πουλούσαν σε τοπικά παζάρια, στον οικισµό ή σε χωριά της περιοχής, είδη ένδυσης και υπόδησης που αγόραζαν φθηνότερα από αγορές της Τουρκίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι έβγαιναν προς άγραν χρηµάτων. εν ήταν τόσο εξοικειωµένοι µε την έννοια της «παραγωγής» χρηµάτων, όσο µε την έννοια της «συγκοµιδής» τους 15, της «ευκαιριακής» απόκτησής τους. Ωστόσο στο Μαχαλά φαίνεται ότι εκτός από την παραπάνω αντίληψη µιας οικονοµικής διαδικασίας που προσανατολίζεται κυρίως στην προσφορά, και που είδα να επιτελείται συµβολικά και σε άλλα συµφραζόµενα, όπως για παράδειγµα στο γλέντι του γάµου 16, υπήρχε και η άποψη ότι για να «βρεις» τα χρήµατα «εκεί έξω» πρέπει να εξαρτηθείς από κάποιον ή σε κάποιον να υποκύψεις, κάποιος άλλος θα σου δώσει τα χρήµατα. Αυτή η εξάρτηση από τη ζήτηση φαίνεται να ήταν το σηµείο στο οποίο εκδηλωνόταν η µεγαλύτερη αντίδραση από τους ήδη εργαζόµενους άνδρες ή τους εν δυνάµει εργαζόµενους. Ο ιάβολος στο fıkra, ως χορηγός χρηµάτων, µπορεί να συµβολίζει ακριβώς αυτή την αρνητικά εννοιολογηµένη αναγκαστική εξάρτηση από τη ζήτηση αυτών που κατέχουν και είναι σε θέση να προσφέρουν χρήµατα για εργασία. Ο ιάβολος δηλαδή θα µπορούσε να συµβολίζει τον εργοδότη (ενδεχοµένως και τον καταναλωτή), ενώ η γυναίκα τον υπάλληλο, τον εργάτη, γενικότερα αυτόν που δεν έχει τίποτε άλλο να προσφέρει για να επιβιώσει πέρα από την εργασία του. Έτσι η θέση του εργαζόµενου και γενικότερα του υποκείµενου σε εξάρτηση σχετίζεται συµβολικά µε θηλυκά/ γυναικεία χαρακτηριστικά, είναι εποµένως απεχθής στους άνδρες. 13 Τα τελευταία χρόνια βέβαια αρκετοί αχθοφόροι άρχισαν να συνεργάζονται µόνιµα µε µεταφορικές εταιρίες, ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. 14 Κι από αυτούς είχαν αρχίσει να υπάρχουν προς το ήµο αιτήµατα για µονιµοποίησή τους στα ηµοτικά Σφαγεία. 15 Παλιότερα υπήρχαν στο Μαχαλά κάποιες οικογένειες που ασχολούνταν µε το πλέξιµο καλαθιών, άρα µε την παραγωγή ενός προϊόντος προς πώληση. Ωστόσο η πρώτη ύλη τους, τα καλάµια, φύονταν µόνα τους κι αυτοί τα συνέλεγαν από τη φύση και τα µετασχηµάτιζαν σε καλάθια. Σήµερα ελάχιστοι πια ασχολούνται µε αυτό. Ένας γέροντας καλαθοπλέκτης (sepecı) µου είπε µε παράπονο πως από τον καιρό που κυκλοφόρησαν οι πλαστικές σακούλες η δική τους η δουλειά έλαβε τέλος. 16 Βλ. κείµενο διδ. διατριβής κεφάλαιο 5 (Ιωαννίδου 2004: ). 8

9 Στο Μαχαλά γνωρίζουν καλά από εµπειρία πως η εργασία δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστεί, άρα η εξάρτηση από εργοδότες αν και είναι κάτι που δεν άρεσε καθόλου, ωστόσο ήταν αναπόφευκτη. Οι περισσότεροι θα επιθυµούσαν µια «ανεξάρτητη» εργασία, λίγοι όµως ήταν οι έµποροι στο Μαχαλά, δηλαδή άνδρες που είχαν µια δική τους επιχείρηση (µπακάλικο, ψιλικατζίδικο ή καφενείο) ή εµπορικό µαγαζί στην αγορά (γνώριζα µόνο δύο µε τρεις περιπτώσεις) ή πάγκο σε παζάρια (περίπου πέντε µε έξι περιπτώσεις). Οι υπόλοιποι περίµεναν προσφορά εργασίας από εργοδότες, αφού ήταν µπογιατζήδες, πλακατζήδες, εκδοροσφαγείς, µουσικοί, αχθοφόροι. Στο fıkra αυτό µπορούµε να διακρίνουµε εκτός από έναν άµεσα αλληγορικό λόγο για την εννοιολόγηση του φύλου στο Μαχαλά κι έναν περισσότερο έµµεσο αλληγορικό και έµφυλο λόγο για τη ζωή των ανδρών σε συνθήκες οικονοµικής και εργασιακής υπαγωγής. Έτσι, ενώ τα αποτελέσµατα των πράξεων των φαινοµενικά υποτελών χαρακτήρων (βλ. γυναίκα) προκαλούν ευχαρίστηση (που εκφράζεται µε το γέλιο), γιατί συµβολίζουν τη δύναµη που µπορεί τελικά να έχουν οι εκάστοτε υποτελείς, την ίδια στιγµή δυσαρέσκεια προκαλεί το γεγονός ότι για να γίνει αυτό απαιτείται πονηριά, αλλά επίσης συχνά ανηθικότητα και ατιµία από όσους βρίσκονται σε σχέσεις υπαγωγής. Η αντίφαση για έναν άνδρα όπως ο Ταϊφούρ είναι φανερή: από τη µία επιθυµεί τις ανατροπές, από την άλλη δεν επικροτεί τον τρόπο που αυτές συµβαίνουν, γιατί προϋποθέτουν την υιοθέτηση αξιών που θεωρούνται γυναικείες. Έτσι λοιπόν η δυσαρέσκεια για τον τρόπο που επιτυγχάνεται η απώλεια ελέγχου του χότζα στο πρόσωπο του οποίου άνδρες του Μαχαλά, όπως ο Ταϊφούρ, βλέπουν άνδρες µε υψηλό κοινωνικό γόητρο, έρχεται σε αντίθεση µε το θαυµασµό και την ευχαρίστηση που αισθάνονται µε το τελικό αποτέλεσµα του αποσυντονισµού του φορέα της εξουσίας, του κοινωνικά ισχυρού. Στο πλαίσιο τέτοιων πολιτισµικών σηµασιών άνδρες σαν τον Ταϊφούρ προτιµούν την ακεραιότητα του ανδρισµού τους από µια ατιµωτική υπέρβαση της υποτελούς θέσης τους. Στη δική τους θεωρία η απόκτηση πολλών χρηµάτων εµφανίζεται να προέρχεται µέσα από πρακτικές που θεωρούνται θηλυκές/ γυναικείες, ενώ τα ίδια τα χρήµατα εµφανίζονται ως το µέσο µε το οποίο το κακό, η αδικία και η ανηθικότητα επικρατούν, µε τον ιάβολο ως εµπνευστή και πάροχό τους. 9

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Campbell J. K. 1964, Honor, Family and Patronage: A study of institutions and moral values in a Greek Mountain Community. New York: Oxford University Press.Carr (1997:13-14 Carr D. 1997, «Narrative and the Real World: An Argument for Continuity». In Lewis Hinchman. & Sandra K. Hinchman (eds) Memory, Identity, Community. The Idea of Narrative in the Human Sciences,7-25. Albany: State University of New York Press. Day S., Papataxiarchis E. & Stewart M. 1999, Lilies of the field. Marginal people who live for the moment. Colorado & Oxford: Westview Press. Douglas M [1975], «Jokes». In Mary Douglas Implicit meanings. Essays in Anthropology, London: Routledge & Kegan Paul Herzfeld M. 1985, The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Cretan Mountain Village. Princeton: Princeton University Press. Herzfeld M. 1998a, Η Ανθρωπολογία µέσα απ τον καθρέφτη. Κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Herzfeld M. 1998b, «Η κοινωνική ποιητική: Όψεις από την ελληνική εθνογραφία». Σε Γκέφου- Μαδιανού. (επιµ.) Ανθρωπολογική θεωρία και Εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Hinchman L.P. & Hinchman S.K.1997, «Introduction». In Lewis P. Hinchman. & Sandra K. Hinchman (eds) Memory, Identity, Community. The Idea of Narrative in the Human Sciences, xiii-xxxii. Albany: State University of New York Press. Ιωαννίδου A. 2004, Έµφυλες ταυτότητες στο περιθώριο: Η περίπτωση της Καλκάντζας. Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή. Μυτιλήνη: Παν/µιο Αιγαίου. Jamous R. 1992, «From the death of men to the peace of God: violence and peace-making in the Rif». In J.G. Peristiany & Julian Pitt-Rivers (eds.) Honor and Grace in Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press. Lock M. 1989, «Words of Fear, Words of Power: Nerves and the Awakening of Political Consciousness», Medical Anthropology 11 (1):79-90 Μαυροµµάτης Γ. 2004, Τα παιδιά της Καλκάντζας. Εκπαίδευση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός σε µια κοινότητα µουσουλµάνων της Θράκης. Αθήνα: Μεταίχµιο. Ortner S. 1973, «Sherpa Purity», American Anthopologist 75:49-63 Παπαταξιάρχης Ευ «Εισαγωγή: Από τη σκοπιά του φύλου: ανθρωπολογικές θεωρήσεις της σύγχρονης Ελλάδας». Στο Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης (επιµ.) Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Παν/µιο Αιγαίου: 10

11 Καστανιώτης. Παπαταξιάρχης Ευ. 1997, «Το φύλο στην Ανθρωπολογία (και την ιστοριογραφία): ορισµένες γνωστικές και µεθοδολογικές προεκτάσεις», Μνήµων 19, Παπαταξιάρχης Ευ. 1998, «Εθνογραφία και Αυτογνωσία (εισαγωγή στην ελληνική έκδοση)». Σε Michael Herzfeld Η Ανθρωπολογία µέσα από τον καθρέφτη. Κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Papataxirchis E. 1999, «A Contest with Money: Gambling and the Politics of Disinterested Sociality in Aegean Greece». In Day S., Papataxiarchis E., Stewart M. (eds.) Lilies of the field. Marginal people who live for the moment, Colorado & Oxford: Westview Press. Stewart C. 1991, Demons and the Devil. New Jersey: Princeton 11

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θέμα: Περιγραφή προσώπου Τίτλος: «ο παππούς μου» Α. ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Φάση Αυθεντικοποίησης (3Χ40 λεπτά) Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Μελίνα Δασκαλάκη, Δικηγόρος, Δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα σας, Καλοσωρίζω όλους και

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Public Opinion Strategies Communication Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Member of Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία.

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Εισαγωγή Πολλές έρευνες και µελέτες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτά είναι χαζομάρες και ότι όταν μεγαλώσω θα θέλω να ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 26-3-08

Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 26-3-08 Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 26-3-08 «Η καριέρα θέλει.κραγιόν» Λεξιλόγιο η πρόσληψη: η αφοµοίωση, η αποδοχή, η απόφαση ενός εργοδότη να απασχολήσει στην εργασία του κάποιον (σ) προσλαµβάνω-οµαι, η πρόσληψη (π) Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2 Εικόνες Κρατών Εικόνα της Ε.Ε. Το σύνολο των χαρακτηριστικών μίας χώρα που μας έρχεται στο μυαλό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή.

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Οι λόγοι άνισης παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική ζωή Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός +ΑΡΘΡΟ I ποιος, ποσού 1. Zuvvccpa Η Μαρίνα μιλάει με τον Αλέξη στο τηλέφωνο και του λέει ότι διάβασε ένα κείμενο για τα σύννεφα. Εκείνος τη ρωτάει γι αυτά που διάβασε. Εμείς ακούσαμε μόνο τις απαντήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία

4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία 1 4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία «Αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώνει στα βουνά, θα περάσεις μια ζωή πιστεύοντας πως το ψάρι είναι ηλίθιο» έλεγε Αϊνστάιν και μ έκανε να σκεφτώ, πόσοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία» Περίληψη εισήγησης µε θέµα: Τι είναι άγχος και τι κατάθλιψη. Πώς εµφανίζονται στον εκπαιδευτικό και στον επαγγελµατικό χώρο. Το Άγχος και η Κατάθλιψη αποτελούν ίσως δύο από τις πιο πολυσυζητηµένες έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

και ρατσιστές και εθνικιστές;

και ρατσιστές και εθνικιστές; και ρατσιστές και εθνικιστές; 1 Και ρατσιστές και εθνικιστές; Πως αντιµετωπίζουµε οι Έλληνες τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και των φυλών; Θα προτιµούσαµε να µην δεχόταν η Ελλάδα οικονοµικούς µετανάστες;

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα Ηλικία - Επιχειρηματικότητα 40% 35% 34,3% 34,0% 30% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% 1,3% 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 9,0% 1 Τι επιλέγει 84% επιλέγει την έναρξη νέας δραστηριότητας ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ειρηάννα Δραγώνα Θεατροπαιδαγωγός- Εμψυχώτρια Θεάτρου [ Το κείμενο βασίστηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ ΤΑΞΗ Β Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Παιδεία για ένα μέλλον χωρίς Κάπνισμα και Αλκοόλ» Σχολικό Έτος 2014-15 Το παρακάτω ερωτηματολόγιο είναι αυθεντικό και διαμορφώθηκε στις συναντήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Όλα αυτά αποκτούν νόηµα µόνο µέσα από τη σύγκριση µε άλλες οµάδες.

Όλα αυτά αποκτούν νόηµα µόνο µέσα από τη σύγκριση µε άλλες οµάδες. ιοµαδικές Σχέσεις. Το παράδειγµα της ελάχιστης οµάδας. Και µόνο η γνώση ότι το άτοµο ανήκει σε µια οµάδα είναι ικανό να επηρεάσει τη συµπεριφορά του προς αυτήν. Η Θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας. Τα άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά!

Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά! Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά! ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Πολλαπλές επιπτώσεις στη ζωή φαίνεται ότι έχει η οικονοµική κρίση την οποία διανύουµε. Ο φόβος για το αύριο και η αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas Την Πέμπτη 26/3/15 η SAPT Hellas επισκέφτηκε το σχολείο μας. Η Sapt είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία μαζεύει αδέσποτα σκυλιά και τα φροντίζει. H φιλοζωική ομάδα του σχολείου μας, που οργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα