Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Νατάσα Ιωαννίδου, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας ΟΙ ΈΜΦΥΛΕΣ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝ ΡΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ: ΕΝΑ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1. Εισαγωγή Στο κείµενο αυτό συζητώ µια στιγµή της εθνογραφικής µου έρευνας κατά την οποία ήρθαν στην επιφάνεια εννοιολογήσεις για το «οικονοµικό» από άνδρες µέσα από την επιτέλεση fıkralar. Τα fıkralar 1 είναι σύντοµες εύθυµες διηγήσεις που επιτελούνται συνήθως στα πλαίσια της ανδρικής παρέας. Ως ρηµατικές πρακτικές που συχνά εκφράζουν αντιστάσεις στα κυρίαρχα κέντρα εξουσίας, τα fıkralar περιλαµβάνουν επανειληµµένα αρνητικά στερεότυπες ανδροκεντρικές αναπαραστάσεις της γυναικείας αλλά και της µη ετεροκεντρικής ανδρικής σεξουαλικότητας. Έτσι οι έµφυλες ταυτότητες και η σεξουαλικότητα, όπως τις εννοούν οι επιτελεστές των fıkralar, χρησιµοποιούνται ως εργαλεία ερµηνείας και «ταξινόµησης» κοινωνικών ανισοτήτων, διακρίσεων και διαφορών (ταξικών, εθνοτικών κ.α.). Η ευθυµία που προκαλούν τα fıkralar και που εκφράζεται µε το γέλιο, φαίνεται να σηµαίνει ότι κατά την επεξεργασία από τα υποκείµενα των δικών τους εµπειριών από τις κοινωνικές σχέσεις τους µε τη βοήθεια των πολιτισµικών συµβόλων που περιέχουν οι σύντοµες αυτές αφηγήσεις, κατασκευάζουν «υποστηρικτικά επιχειρήµατα» για τη θέση τους στο συγκεκριµένο κοινωνικό σύµπαν. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις αφήγησης των fıkralar στο Μαχαλά 2 ήταν η «παρέα», γεγονός που σηµαίνει ότι η αφηγηµατική επιτέλεσή τους είναι θεµελιωδώς κοινωνική και επικοινωνιακή και επικυρώνει ή συµβάλλει στην επίτευξη κάποιου είδους κοινωνικής µέθεξης, µιας συµβολικής κοινότητας µεταξύ των µελών της παρέας. Η Douglas (1975:104) θεωρεί - παρακολουθώντας και την άποψη του Turner περί «αντιδοµής» - ότι γενικά τα «αστεία» και το γέλιο που προκαλούν επιφέρουν κρίση στην ιεραρχία και στην επίσηµη ταξινόµηση και κατ αυτό τον τρόπο αποτελούν απτά σύµβολα έκφρασης κοινότητας, δηλαδή σύµβολα για αδιαφοροποίητες και µη ιεραρχικές κοινωνικές σχέσεις. Κατά τους Hinchman & Hinchman (1997:xvi) τέτοιες αφηγήσεις θα µπορούσαν να οριστούν ως λόγοι µε καθαρή τακτική ακολουθία που συνδέουν γεγονότα µε τρόπο που έχει νόηµα για ένα συγκεκριµένο ακροατήριο, προσφέροντας έτσι ενδοσκοπήσεις για τον κόσµο και για τις εµπειρίες των υποκειµένων σε σχέση µε τον κόσµο τους. O Carr (1997:13-14) επισηµαίνει ότι µια ιστορία, µια αφήγηση, δεν συνίσταται µόνο σε µια χρονικά οργανωµένη ακολουθία γεγονότων αλλά και στο γεγονός ότι ο αφηγητής και το ακροατήριο αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 1 Μια απόδοση στα ελληνικά για τη λέξη «fıkra», που τη χρησιµοποίησαν και οι πληροφορητές, ήταν «ανέκδοτο». 2 Χρησιµοποιώ ψευδώνυµο για το τοπωνύµιο του πεδίου της έρευνάς µου. 1

2 της. Η επιτέλεση των fıkralar κατ αυτό τον τρόπο µπορεί να συνιστά ένα είδος «κοινωνικής ποιητικής». Ο Herzfeld (1998b:477) αναφέρει για την έννοια της κοινωνικής ποιητικής ότι πρόκειται για «... τη σχέση µεταξύ συµβατικότητας και δηµιουργικότητας στο χώρο των κοινωνικών διαντιδράσεων ή, πιο συγκεκριµένα, της αυτοπαρουσίασης.». Όλες οι αφηγήσεις fıkralar που έπεσαν στην αντίληψή µου περιείχαν µια έντονη εµπλοκή έµφυλων και σεξουαλικών συµβολισµών. Έτσι στις αφηγήσεις/ επιτελέσεις αυτές παρακολουθεί κανείς να αντικατοπτρίζονται αφενός οι κυρίαρχες εντόπιες απόψεις για τις έµφυλες ταυτότητες, αφετέρου διάφορα επίπεδα µεταφορών για τις σχέσεις υπαγωγής, για την περιθωριοποίηση, πρώτη ύλη για τις οποίες αποτελεί το φύλο και η σεξουαλικότητα. Το φύλο µέσα από το ιδίωµα των fıkralar αναδύεται τόσο ως πολιτισµική κατασκευή όσο και ως βασική πολιτισµική µεταφορά (Παπαταξιάρχης 1992, 1997) υποδεικνύοντας τρόπους µε τους οποίους οι συγκεκριµένοι άνδρες/ αφηγητές - αλλά και οι ακροατές τους, η ανδρική παρέα - αντιλαµβάνονται και βιώνουν τη θέση τους στο συγκεκριµένο κοινωνικό συµφραζόµενο. Το φύλο στα πλαίσια αυτών των αφηγήσεων καθίσταται έτσι ένας προνοµιακός τόπος - και τρόπος - θεώρησης βασικών πολιτισµικών αξιών γύρω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πρακτικές των ανθρώπων στο κοινωνικό συµφραζόµενο του συγκεκριµένου οικισµού, γεγονός που µεταξύ άλλων διερευνώ στη διδακτορική διατριβή µου (Ιωαννίδου 2005: ) 3. Ο Μαχαλάς είναι ένας οικισµός στις παρυφές της πόλης της Κοµοτηνής που κατοικείται από µουσουλµάνους και µουσουλµάνες. Οι κάτοικοι του Μαχαλά στην εντόπια ταξινόµηση των διάφορων εθνοτικών οµάδων που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή κατατάσσονται στη «χαµηλότερη» αξιολογικά κλίµακα από άποψη πολιτιστική, κοινωνική, οικονοµική, ηθική, εθιµική ακόµα και σωµατοτυπική. Υπ αυτή την έννοια ο Μαχαλάς και οι άνθρωποί της ζουν σε συνθήκες πολλαπλής υπαγωγής, γεγονός που αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται µέσα από διάφορες συµβολικές πρακτικές, µερικές από τις οποίες εξέτασα στη διατριβή µου (Ιωαννίδου 2004). Μια τέτοια πρακτική φαίνεται να συνιστούν και οι αφηγήσεις fıkralar. Οι εκτός Μαχαλά κάτοικοι της περιοχής, χριστιανοί και µουσουλµάνοι, αποδίδουν στους κατοίκους του Μαχαλά εθνοτικούς προσδιορισµούς όπως «Γύφτοι», «Κατσίβελοι», «Çigene» (σε πιο λόγιες εκδοχές χρησιµοποιούνται και χαρακτηρισµοί όπως «Αθίγγανοι» και «Ρωµά») τους οποίους οι περισσότεροι/ες δεν αποδέχονται, αναγνωρίζοντας σε αυτούς ένα κοινωνικό στίγµα που προσβάλει την κοινωνική τους υπόσταση. Μιλούν τουρκικά ως µητρική γλώσσα, αλλά και ελληνικά που µαθαίνουν αργότερα, λιγότερο από το σχολείο 4 και συχνότερα στα πλαίσια των εργασιακών τους σχέσεων µε χριστιανούς εργοδότες. Είναι µουσουλµάνοι, έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και οι εργασίες τους (εκδοροσφαγείς, 3 Κεφάλαιο 6 της διδακτορικής διατριβής (Ιωαννίδου 2005: ) 4 Για τις εκπαιδευτικές πρακτικές ανθρώπων που ταυτίζονται κοινωνικά και πολιτισµικά µε αυτούς/ες του Μαχαλά βλ. και Μαυροµµάτης (2004). 2

3 αχθοφόροι, εργάτες οικοδοµών, λαϊκοί µουσικοί κ.λπ.) εκτός από την αρκετά υψηλή ανεργία που υπάρχει στο Μαχαλά και το µεταναστευτικό ρεύµα εντός και εκτός Ελλάδας (κυρίως στη Γερµανία) - αποτελούν ενδείξεις της κοινωνικής υπαγωγής τους. Οι γυναίκες κατά κανόνα δεν εργάζονται εκτός σπιτιού. Υπήρχαν όµως ορισµένες περιπτώσεις γυναικών που ασχολούνταν µε καθαρισµό σπιτιών χριστιανών της πόλης, µε σκάλες πολυκατοικιών, γραφεία κ.λπ.. Τα σπίτια και γενικότερα ο Μαχαλάς διέπεται από µια ιδιόµορφη κατάσταση ηµιαυθαιρεσίας, αφού οι κάτοικοι δεν κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας για τα σπίτια τους, παρά µόνο ορισµένοι διαθέτουν παραχωρητήρια από το ήµο. Αν και εδώ για λόγους συντοµίας παρουσιάζω µια γενική εικόνα του οικισµού που εµφανίζει µια οµοιογένεια, εξυπακούεται ωστόσο ότι στο Μαχαλά υπήρχαν κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγµα, τα τελευταία χρόνια παρατηρώ µια αλλαγή στις οικιστικές πρακτικές που συνίσταται στο κτίσιµο διώροφων ή τριώροφων σπιτιών, κυρίως από µεταναστεύσαντες στη Γερµανία ή αλλού. Η επιτόπια έρευνά µου πραγµατοποιήθηκε µεταξύ Οκτωβρίου 1998 και Ιουνίου Ο πληθυσµός του οικισµού ήταν περίπου 1500 άνθρωποι σύµφωνα µε απογραφές της Ε.Σ.Υ.Ε.. Η σχέση πολλών ανθρώπων του Μαχαλά, και ιδιαίτερα ανδρών, µε την εργασία και το χρήµα έχει ενδιαφέρον, αφού η πρόσβασή τους σε αυτά τα «αγαθά» συνέβαινε στο κοινωνικό πλαίσιο που περιέγραψα αµέσως παραπάνω. Μεταξύ αρκετών επιτελέσεων «ανεκδότων» (fıkralar) που παρακολούθησα στο πεδίο, επιλέγω εδώ να παρουσιάσω ένα απ αυτά, το οποίο αναδεικνύει κάποιες από τις πολιτισµικές σηµασίες µε τις οποίες επενδύεται η σχέση τους µε την εργασία και το χρήµα. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στο συµφραζόµενο επιτέλεσης του συγκεκριµένου fıkra. Μετά θα ακολουθήσει το περιεχόµενο του fıkra και µε αφορµή αυτό θα προσπαθήσω να αναδείξω τις πολιτισµικές λογικές που διέπουν τις σχέσεις πολλών ανδρών του Μαχαλά µε την εργασία και το χρήµα. 2. Ο αφηγητής και τα συµφραζόµενα επιτέλεσης του fıkra Ο Ταϊφούρ 5 ήταν ένας βιοπαλαιστής γύρω στα σαρανταπέντε χρόνια του. Εργαζόταν ως εκδοροσφαγέας κι όταν ο χασάπης µε τον οποίο συνεργαζόταν έπαψε να του προσφέρει δουλειά, έφτιαχνε το χειµώνα salep («σαλέπι»), ένα παχύρρευστο εύγευστο ζεστό ρόφηµα 6. Κατεβαίνοντας τα κρύα χειµωνιάτικα πρωινά από το Μαχαλά στην αγορά της πόλης της Κοµοτηνής µε το καροτσάκι του στο οποίο µετέφερε το µπρούτζινο δοχείο µε το salep που είχε ήδη ετοιµάσει στο σπίτι, κέρδιζε το µεροκάµατό του πουλώντας το ζεστό ρόφηµα σε µικρά πλαστικά κύπελλα σε περαστικούς αλλά και σε ιδιοκτήτες καταστηµάτων στο εµπορικό κέντρο. Ήταν παντρεµένος µε µια δυναµική, κατά τις περιγραφές του, γυναίκα από χωριό γειτονικού νοµού, η οποία - κατά τα λεγόµενά του - είχε µε κάποιον τρόπο «ασχοληθεί µε τη µειονότητα», είχε δηλαδή 5 Τα ονόµατα και κάποια στοιχεία του κοινωνικού προφίλ των πληροφορητών αλλάζουν κυρίως για λόγους σεβασµού της προσωπικότητας και των απόψεών τους στο πλαίσιο της εµπιστοσύνης που µου έδειξαν στη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας. 6 Το σαλέπι, στο οποίο βασίζεται και το οµώνυµο ρόφηµα, είναι µια σκόνη που παράγεται από βολβούς λουλουδιών της οικογένειας Orchis (ορχιδέες) στις ορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας. 3

4 εµπλακεί σε τοπικές πολιτικές δραστηριότητες µε αφορµή τη συγγενική της σχέση µε κάποιον µουσουλµάνο υποψήφιο βουλευτή 7. Ο Ταϊφούρ είχε αποκτήσει µε τη γυναίκα του τρεις κόρες που ήταν πια παντρεµένες. Ωστόσο είχε µια «τρέλα», όπως τόνισε αρκετές φορές: δεν τον ενδιέφερε η εξωτερική του εµφάνιση. Πράγµατι η εµφάνισή του ήταν ατηµέλητη και ισχυρίστηκε ότι ποτέ στη ζωή του δεν έβαζε χτένα να χτενίσει τα µαλλιά του, παρά ταύτα όµως τόνιζε για τον εαυτό του: «µη µε βλέπεις έτσι που είµαι, µυαλό έχω και ξέρω τι γίνεται». Η άποψή του για την «πολιτική» στην Ελλάδα ήταν παρόµοια µε την ευρέως διαδεδοµένη άποψη στα περιφερειακά, µη προνοµιούχα και χωρίς προσβάσεις στην εξουσία και στα νοούµενα ως κοινωνικά και υλικά αγαθά, στρώµατα της νεοελληνικής κοινωνίας (Campbell 1964: , Herzfeld 1985:xi-xviii, Herzfeld 1998 α, Παπαταξιάρχης 1998, Papataxiarchis 1999). Πίστευε λοιπόν κι αυτός στην αναπόφευκτη κατάχρηση της εξουσίας και στη διαφθορά που προκύπτει από αυτήν σε όσους τη διαχειρίζονται. Πιο συγκεκριµένα µου έλεγε ότι: «...όποιος και να πάει στην εξουσία, κι εγώ ο ίδιος ακόµα, θα κλέψω. Έτσι είµαστε...». Γι αυτόν δεν ήταν ζήτηµα φτώχιας το αν κάποιος θα έκλεβε ευρισκόµενος στην εξουσία, ήταν ένα «χούι» όλων των ανθρώπων, και πιο συγκεκριµένα όλων των σύγχρονων Ελλήνων: «... έτσι είµαστε όλοι σ αυτό τον τόπο...». Παρατήρησα επίσης ότι έβριζε πολύ: µέσα στην κουβέντα µας συχνότατα χρησιµοποιούσε τη φράση «θα τον γαµήσω», σε όποιο θέµα αναφερόταν, όπως για παράδειγµα στο ήµο και τον τότε ήµαρχο, ως φορέα εξουσίας. Πίστευε στην ικανότητά του να ασχοληθεί µε τα «πολιτικά πράγµατα», ωστόσο, όπως ο ίδιος ανέφερε, δεν το έκανε για λόγους που ίσως θα µπορούσαµε να προσδιορίσουµε ως λόγους «τιµής» και «αξιοπρέπειας». Είπε ότι δεν θα του αρέσει να εµπλακεί στη διαφθορά που συνεπάγεται η εξουσία, αλλά και επειδή, όπως έλεγε, ήταν πάρα πολύ «νευρικός», εννοώντας ότι αναγνώριζε ότι ήταν πολύ ευέξαπτος: «αρπάζοµαι εύκολα και λέω άσχηµα πράγµατα, αλήθειες, αλλά τα λέω άσχηµα» (βλ. Lock 1989). Ανέφερε ότι ως παππούς πια πέντε εγγονιών, θα «ντρεπόταν» σε περίπτωση που λόγω του οξύ χαρακτήρα ή κάποιας ατασθαλίας θα τον καταδίκαζαν σε φυλάκιση: «να λένε οι γαµπροί µου στις κόρες µου: να ο µπαµπάς σου που είναι στη φυλακή;». Η «εµµονή» του να δικαιολογήσει τη δυνατότητά του αλλά ταυτόχρονα και τη συνειδητή απόφασή του να µη συµµετέχει στην «πολιτική», νοµίζω ότι συνιστά µια έµµεση απολογία του ανδρικού εαυτού του τόσο για τη θέση υπαγωγής στην οποία βρέθηκε, όσο και για τη συµµετοχή της γυναίκας του στην πολιτική. Είναι πολύ πιθανό ότι αισθανόταν µειονεκτικά απέναντί της, καθότι σε κανονικές για τα δεδοµένα του Μαχαλά συνθήκες 7 Ο Ταϊφούρ εννοούσε µάλλον ότι η γυναίκα του βοήθησε το συγγενή της υποψήφιο βουλευτή στην προσέλκυση ψηφοφόρων µέσα από τη δράση της σε διάφορα γυναικεία κυρίως δίκτυα και χώρους. Το γεγονός δε ότι προσδιόρισε την εµπλοκή της στην τοπική πολιτική σκηνή ως «ενασχόληση µε τη µειονότητα» υποπτεύοµαι ότι παραπέµπει στο γεγονός ότι πιθανόν ο υποψήφιος βουλευτής που βοήθησε να ήταν σε «ανεξάρτητο» ψηφοδέλτιο και όχι σε κάποιο κοµµατικό ψηφοδέλτιο. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90 υπήρξαν ανεξάρτητοι εντόπιοι µουσουλµάνοι βουλευτές που διεκδίκησαν έδρες στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι οποίοι έκαναν προγραµµατικές δηλώσεις και είχαν πρόθεση να δώσουν πολιτικές µάχες για την «αναγνώριση δικαιωµάτων» στη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης σε διάφορα επίπεδα (νοµικό, κοινωνικό, εθνοτικό/ εθνικό κ.λπ.). 4

5 δεν νοείται µια παντρεµένη γυναίκα να εισέρχεται στο δηµόσιο χώρο (εν προκειµένω ενασχόληση µε πολιτική 8 ), ενώ ο σύζυγός της να περιορίζεται στην εργασία του, µε την οποία µάλιστα εκείνο το διάστηµα αντιµετώπιζε προβλήµατα. Η «µαταίωση του ανδρισµού 9» φάνηκε και από το εξής: ο Ταϊφούρ σχεδίαζε, όπως ανέφερε, τον ερχόµενο χειµώνα να πάει σε κοντινή πόλη, όπου του είπαν για κάποια δουλειά εκεί στα σφαγεία: «θα πάω σώγαµπρος εκεί», είπε µε ύφος δυσαρέσκειας. Συγγενείς της γυναίκας του τού πρότειναν τη δουλειά εκεί. εδοµένης της πατροανδροτοπικής µεταγαµήλιας εγκατάστασης που ισχύει σε γενικές γραµµές στο Μαχαλά µπορούµε να κατανοήσουµε την αρνητική διάθεση που θα προκαλούσε στον Ταϊφούρ αυτή η µετεγκατάστασή του, σχετιζόµενη κυρίως µε την οικονοµική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει και που τον ανάγκαζε να ακυρώσει τα ιδεώδη της ανδρικής ταυτότητας. Η κοινωνική και οικονοµική του αδυναµία έφερναν στην επιφάνεια µια σύγκρουση µεταξύ του ιδεώδους ανδρικού εαυτού και της εκδοχής που µπορούσε ο Ταϊφούρ να επιτελέσει για το δικό του εαυτό 10. Όσα είπε, τα είπε καθισµένος σε µια καρέκλα έξω από ένα από τα καφενεία του Μαχαλά και παρουσία και κάποιων λίγων άλλων ανδρών, καθώς ήταν αργά το βράδυ. Η δική µου παρουσία εκεί ήταν οµολογουµένως παράταιρη: ήµουν σε χώρο καφενείου, παρέα µε άνδρες του Μαχαλά, ένας από τους οποίους ήταν σηµαντικός πληροφορητής µου, και ήταν βράδυ (!). Οι άνδρες που παρευρίσκονταν ειρωνεύονταν τον Ταϊφούρ, σχεδόν τον κορόιδευαν, κι αυτός τους έβριζε, µε τρόπο όµως που αυτό δεν αποτελούσε προσβολή για το ακροατήριό του, επειδή όλοι καταλάβαιναν ότι επρόκειτο για τον ιδιαίτερο κώδικα του συγκεκριµένου ανθρώπου. Άλλωστε και η δική τους «ειρωνεία» γινόταν µε φιλικό τρόπο, γελώντας και αστειευόµενοι και όχι επιθετικά Το περιεχόµενο του fıkra «Μια γυναίκα πηγαίνει στο τζαµί, στο χότζα, κρατώντας ένα µπουκάλι ούζο, ένα µεγάλο µαχαίρι κι ένα µικρό παιδάκι. Και λέει στο χότζα: «θέλω να σου µιλήσω», «ακούω κόρη µου», απαντάει ο χότζας. Και η γυναίκα του λέει: «ή θα πιεις το ούζο ή θα µε γαµήσεις ή θα σφάξεις το παιδί, αλλιώς θα αρχίσω να φωνάζω ότι µε βίασες». Τι να κάνει κι ο χότζας; «Θεέ µου συγχώρεσέ µε», πίνει το ούζο, επειδή του φάνηκε η µικρότερη αµαρτία. Μέθυσε όµως και γάµησε και τη γυναίκα, έσφαξε και το παιδί.». Μια ενδιαφέρουσα παράµετρος της ιστορίας, την οποία ο Ταϊφούρ συµπλήρωσε στη συνέχεια, ήταν ότι πριν από όλα αυτά είχε προηγηθεί µια συµφωνία. Η γυναίκα που ζήτησε τα πράγµατα αυτά από το χότζα είχε βάλει στοίχηµα µε το ιάβολο. Πιο συγκεκριµένα ο ιάβολος της υπαγόρευσε να ζητήσει από το χότζα να κάνει αυτές τις πράξεις µε αντάλλαγµα χρυσές λίρες, αν η γυναίκα θα τα κατάφερνε. Ο ιάβολος 8 Πράγµατι αυτή η γυναίκα όπως την περιγράφει ο Ταϊφούρ εγώ δεν τη γνώρισα τελικά από κοντά - ήταν µάλλον µια εξαίρεση γυναίκας για το Μαχαλά. 9 Για τις εννοιολογήσεις του «άνδρα» και των έµφυλων ταυτοτήτων γενικότερα βλ. αναλυτικότερα στα κεφάλαια της διδακτορικής διατριβής. 10 Αυτή η σύγκρουση εκφραζόταν και µέσα από τον κώδικα της εµφάνισης και της συγκεκριµένης επιτέλεσης του εαυτού του. Στοιχεία αυτού του κώδικα: η ρητορεία του περί πολιτικής, οι βωµολοχίες, τα αχτένιστα µαλλιά, τα τσαλακωµένα ρούχα. 5

6 πίστευε ότι αυτή δεν θα τα κατάφερνε. Όταν ωστόσο είδε ότι η γυναίκα έφερε σε πέρας το σχέδιο του σκανδαλισµού του χότζα, ο ιάβολος της έδωσε τις χρυσές λίρες. Επειδή µάλιστα φοβόταν πια κι αυτός να την πλησιάσει µετά από τις δυνατότητες που είδε ότι είχε, έδεσε το πουγκί µε τις λίρες στην άκρη ενός κονταριού και της το έδωσε από απόσταση Οι έµφυλες σηµασιοδοτήσεις του χρήµατος και της εργασίας Είναι γεγονός ότι το fıkra σε µια πρώτη ανάγνωση αναφέρεται στις απόψεις πολλών ανδρών στο Μαχαλά γύρω από τις σχέσεις τους µε τις γυναίκες, π.χ. για την πονηριά τους, την αχαλίνωτη σεξουαλικότητά τους κ.λπ., πολιτισµικές απόψεις γνωστές στην ελληνική εθνογραφία και όχι µόνο. Όµως υπάρχουν σ αυτό κι άλλα ζητήµατα που θίγονται, ιδιαίτερα αν το περιεχόµενό του συνδυαστεί µε το ιδιαίτερο συµφραζόµενο επιτέλεσής του 11. Ενδιαφέρον π.χ. παρουσιάζει η συναλλαγή της γυναίκας µε το ιάβολο, µε αντάλλαγµα τις χρυσές λίρες. Στο «ανέκδοτο» η γυναίκα εµφανίζεται να κερδίζει το ιάβολο. Ο ιάβολος είναι ένα διαδεδοµένο σύµβολο του κακού, της απείθειας στην αγαθότητα του Θεού (Stewart 1991: ). Εδώ εµφανίζεται έµµεσα να εξαγοράζει µε λίρες (:είδος χρήµατος) το σκανδαλισµό του χότζα, άρα εµφανίζεται ως χρηµατοδότης του κακού. Χρησιµοποιεί δε τη γυναίκα για να πετύχει το στόχο του. Η γυναίκα πάλι δεν εµφανίζεται ως άβουλο όργανό του, αλλά ως συνειδητή πράκτορας που αναλαµβάνει την αποστολή µε αντάλλαγµα τις χρυσές λίρες. Παρουσιάζεται ως αδίστακτη και φιλάργυρη, αφού κλείνει οικονοµική συµφωνία µε το ιάβολο. Τα χρήµατα εµφανίζονται να έχουν ως πηγή τους το ιάβολο, αφού αυτός τα προσφέρει στη γυναίκα, άρα ταυτίζονται µε το κακό και τον πειρασµό. Τα χρήµατα όµως εκτός από µιαρά, αφού προέρχονται από το ιάβολο, λαµβάνουν επιπλέον θηλυκό πρόσηµο, αφού αποτελούν το κέρδος της γυναίκας από τη συναλλαγή της µ αυτόν. Η γυναίκα εµφανίζεται να εκβιάζει το χότζα (imam 12 ), τον πνευµατικό αυτό άνθρωπο - και ας µη το ξεχνούµε: άνδρα - ότι σε περίπτωση που δεν θα 11 Είναι εντυπωσιακό ότι σχεδόν την ίδια ιστορία συνάντησε η Ortner (1973:53-54) στους Sherpa του Nepal και ανάµεσα σε άλλες τη χρησιµοποίησε για να υποστηρίξει την άποψή της ότι σε κάθε πολιτισµό κάθε σύστηµα συµβόλων συνιστά έναν οδηγό/ σχέδιο για την ανθρώπινη δράση σε σχέση µε επαναλαµβανόµενα προβλήµατα της ανθρώπινης συνθήκης (π.χ. θάνατος, γέννηση, αρρώστια κ.α.). Η διαφορά µεταξύ της εκδοχής που άκουσα στο Μαχαλά και αυτής των Sherpa ήταν ότι αντί για παιδί υπήρχε κατσίκα, και αντί για χότζας υπήρχε lama. Επίσης ότι στην εκδοχή των Sherpa η γυναίκα ήταν κάποιος δαίµονας που πήρε µορφή όµορφης γυναίκας και παρουσιάστηκε στον lama. Στο σύστηµα συµβόλων Αγνότητα/ Μιαρότητα των Sherpa, η Ortner αποκωδικοποιεί τον lama ως στοιχείο πνευµατικότητας, το σκότωµα της κατσίκας ως δαιµονικό στοιχείο και τη συνουσία µε τη γυναίκα ως φυσικό ή αισθητηριακό στοιχείο σύµφωνα µε ένα τριαδικό σχήµα. Στο σχήµα αυτό ο άνθρωπος εκλαµβάνεται να παραπαίει ανάµεσα σε τρεις τάσεις: την πνευµατική, τη φυσική και τη δαιµονική. Η έµφαση στο fıkra που εξετάζουµε εδώ επικεντρώνεται στο συγκεκριµένο συµφραζόµενο, στην επί τόπου επιτέλεση του ανεκδότου, που όπως θα δούµε ωστόσο µπορεί να παραπέµψει σε ευρύτερα πολιτισµικά σχήµατα/ σχέδια των ανθρώπων που τα χρησιµοποιούν, όπως για παράδειγµα στον τρόπο µε τον οποίο σηµασιοδοτούν τις σχέσεις υποτέλειας στις οποίες βρίσκονται εµπλεγµένοι. 12 Στην περιοχή χότζας (hoca) είναι η πιο λαϊκή αναφορά για τον ιµάµη (imam), δηλαδή για το θρησκευτικό λειτουργό και υπεύθυνο του τζαµιού (cami) µιας «ενορίας» ή ενός χωριού και µε αυτή την έννοια χρησιµοποιείται στο συγκεκριµένο fıkra. Χότζας όµως λέγεται και κάποιος πρώην συνήθως ιµάµης (ή και δάσκαλος) που προσφέρει υπηρεσίες ως µελλοντολόγος, µπορεί να φτιάξει φυλακτά, να κάνει και να λύσει µάγια κατά παραγγελία, να ευλογήσει νερό για κάποιον άρρωστο κ.λπ.. Στους χοτζάδες (hocalar) εκτός από 6

7 πραγµατοποιήσει µία από τις τρεις σκανδαλιστικές επιθυµίες της, αυτή θα διαδώσει ότι ο χότζας τη βίασε. Εµφανίζεται να γνωρίζει καλά το διακύβευµα της σεξουαλικότητας, εγκλωβίζοντας το χότζα στις πατριαρχικές πρακτικές που αφορούν στον έλεγχο της γυναικείας σεξουαλικότητας. Η γυναίκα γνωρίζει ότι ο χότζας ως πνευµατικός άνθρωπος και θρησκευτικός λειτουργός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε ζητήµατα ηθικής και αρετής και ότι η κοινωνική κατακραυγή µιας συκοφαντίας του για βιασµό θα του κατέστρεφε το κύρος. Ένας χότζας ως άνδρας είναι λογικά θιασώτης της εκδοχής του ανδρισµού που σχετίζεται µε την αυτοσυγκράτηση, τον αυτοέλεγχο (βλ. και Jamous 1992) και όχι ενός ανδρισµού που έχει την επιθετικότητα και τον αγωνισµό ως βασικό του γνώρισµα και µε τον οποίο άνδρες σαν τον Ταϊφούρ φαίνεται να σχετίζονται. Στα πλαίσια αυτών των σηµασιών που αναδύονται από το περιεχόµενο του fıkra η µεγαλύτερη εµπλοκή που φαίνεται να προσπαθεί να επιλύσει ο Ταϊφούρ αφηγούµενός το συνίσταται στην καθηµερινή πραγµατικότητα στην οποία τα χρήµατα είναι αναγκαία για την επιβίωση ή για µια καλύτερη ζωή ενώ ο ίδιος δυσκολεύεται να τα «συλλέξει», γεγονός που συνιστά αποτέλεσµα όσο και συνθήκη της υπαγωγής του. Η αδυναµία του να κερδίσει αρκετά χρήµατα µε την τίµια δουλειά του (ως εκδοροσφαγέας και πωλητής σαλεπιού) οφείλεται στο γεγονός ότι σύµφωνα µε την πολιτισµικά διαµορφωµένη πεποίθησή του τα πολλά και εύκολα χρήµατα «βγαίνουν» µόνο µέσα από άτιµες πράξεις, για τις οποίες ικανές είναι σχεδόν µόνο οι γυναίκες. Εποµένως το χρήµα αποκτά θηλυκό πρόσηµο. Ένας τίµιος άντρας δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει παθητικά τη σεξουαλικότητά του ή άλλου είδους «πονηριές», ώστε να πετύχει πλουτισµό (και εξουσία), διαφορετικά θα εκθηλυνθεί, θα παραβεί βασικές αρχές του ανδρισµού του. Ο Ταϊφούρ φαίνεται να αντιλαµβάνεται άρρητα πως υπάρχει κάποια θηλυκή διάσταση στην κοινωνική θέση του, εφόσον η σχετική ένδειά του (προερχόµενη και από την ανεργία) σε συνδυασµό µε µια επιθυµία για υπέρβασή της θα µπορούσε να τον οδηγήσει σε εκδουλεύσεις µε τίµηµα την ακεραιότητα του ανδρικού εαυτού του και των αξιών του. Προκειµένου να αντιµετωπίσει το δικό του φόβο ή τις υποψίες άλλων για ένα τέτοιο ενδεχόµενο υπέρβασης της υπαγόµενης θέσης του, σπεύδει µέσα από διάφορες πρακτικές, όπως η ατηµέλητη εµφάνιση, και µέσα από επιχειρήµατα όπως αυτά κατασκευάζονται µέσα από την αφήγηση τέτοιων fıkralar, να δηλώσει τις απόψεις του περί χρήµατος. Ωστόσο η πραγµατικότητα τού Ταϊφούρ τού υπαγορεύει ότι τα χρήµατα είναι αναγκαία. Στο Μαχαλά που η οικονοµία δεν στηρίχθηκε ποτέ στην αγροτική παραγωγή (καλλιέργειες, κτηνοτροφία κ.λπ.), αφού οι άνθρωποι είναι ακτήµονες και ζουν στις παρυφές ενός αστικού κέντρου, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από την έµµισθη εργασία, και µάλιστα από την ανειδίκευτη, εποχική ή ευκαιριακή εργασία, η οικονοµική σφαίρα δεν µπορεί παρά να ταυτιστεί άµεσα µε τα χρήµατα. Για τους άνδρες στο µουσουλµάνους προστρέχουν συχνά και χριστιανοί, ίσως όχι τόσο κάτοικοι της περιοχής όσο από µεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Αθήνα). Εδώ ο χότζας εννοείται µε την πρώτη ιδιότητά του, ως θρησκευτικός λειτουργός. 7

8 Μαχαλά δουλειά σηµαίνει προσφορά των υπηρεσιών τους, της εργατικής τους δύναµης ή τη µεσολάβησή τους στη διακίνηση προϊόντων που δεν παράγουν οι ίδιοι (εµπόριο), γεγονός που µε τη σειρά του σηµαίνει µια άµεση συσχέτιση της εργασίας µε τα χρήµατα. Οι Day et. al. (1999) στην εισαγωγή τους αναφέρουν ότι σε υποκείµενα/ µέλη κοινωνικά περιθωριακών οµάδων συναντάται συχνά η αντίληψη ότι τα χρήµατα βρίσκονται κάπου εκεί έξω και έτοιµα να συλλεχθούν, αντίληψη που µοιάζει µε αυτή στις «κοινωνίες αφθονίας» των κυνηγών τροφοσυλλεκτών. Νοµίζω ότι και στην Καλκλάντζα υπήρχαν στοιχεία µιας τέτοιας θεώρησης: για παράδειγµα ο τρόπος που περίµεναν στις πιάτσες τους οι αχθοφόροι 13, η δουλειά των σφαγέων 14, όπως ήταν και ο Ταϊφούρ, που εξαρτιόταν από τον κρεοπώλη µε τον οποίο συνεργάζονταν καθώς και από τη ζήτηση των πελατών του ή ακόµα η περιστασιακή απασχόληση γυναικών και ανδρών του Μαχαλά παλιότερα, αλλά και στις µέρες µας µειωµένη βέβαια λόγω της εκµηχάνισης, στη συγκοµιδή. Επίσης όσοι λίγοι πουλούσαν σε τοπικά παζάρια, στον οικισµό ή σε χωριά της περιοχής, είδη ένδυσης και υπόδησης που αγόραζαν φθηνότερα από αγορές της Τουρκίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι έβγαιναν προς άγραν χρηµάτων. εν ήταν τόσο εξοικειωµένοι µε την έννοια της «παραγωγής» χρηµάτων, όσο µε την έννοια της «συγκοµιδής» τους 15, της «ευκαιριακής» απόκτησής τους. Ωστόσο στο Μαχαλά φαίνεται ότι εκτός από την παραπάνω αντίληψη µιας οικονοµικής διαδικασίας που προσανατολίζεται κυρίως στην προσφορά, και που είδα να επιτελείται συµβολικά και σε άλλα συµφραζόµενα, όπως για παράδειγµα στο γλέντι του γάµου 16, υπήρχε και η άποψη ότι για να «βρεις» τα χρήµατα «εκεί έξω» πρέπει να εξαρτηθείς από κάποιον ή σε κάποιον να υποκύψεις, κάποιος άλλος θα σου δώσει τα χρήµατα. Αυτή η εξάρτηση από τη ζήτηση φαίνεται να ήταν το σηµείο στο οποίο εκδηλωνόταν η µεγαλύτερη αντίδραση από τους ήδη εργαζόµενους άνδρες ή τους εν δυνάµει εργαζόµενους. Ο ιάβολος στο fıkra, ως χορηγός χρηµάτων, µπορεί να συµβολίζει ακριβώς αυτή την αρνητικά εννοιολογηµένη αναγκαστική εξάρτηση από τη ζήτηση αυτών που κατέχουν και είναι σε θέση να προσφέρουν χρήµατα για εργασία. Ο ιάβολος δηλαδή θα µπορούσε να συµβολίζει τον εργοδότη (ενδεχοµένως και τον καταναλωτή), ενώ η γυναίκα τον υπάλληλο, τον εργάτη, γενικότερα αυτόν που δεν έχει τίποτε άλλο να προσφέρει για να επιβιώσει πέρα από την εργασία του. Έτσι η θέση του εργαζόµενου και γενικότερα του υποκείµενου σε εξάρτηση σχετίζεται συµβολικά µε θηλυκά/ γυναικεία χαρακτηριστικά, είναι εποµένως απεχθής στους άνδρες. 13 Τα τελευταία χρόνια βέβαια αρκετοί αχθοφόροι άρχισαν να συνεργάζονται µόνιµα µε µεταφορικές εταιρίες, ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. 14 Κι από αυτούς είχαν αρχίσει να υπάρχουν προς το ήµο αιτήµατα για µονιµοποίησή τους στα ηµοτικά Σφαγεία. 15 Παλιότερα υπήρχαν στο Μαχαλά κάποιες οικογένειες που ασχολούνταν µε το πλέξιµο καλαθιών, άρα µε την παραγωγή ενός προϊόντος προς πώληση. Ωστόσο η πρώτη ύλη τους, τα καλάµια, φύονταν µόνα τους κι αυτοί τα συνέλεγαν από τη φύση και τα µετασχηµάτιζαν σε καλάθια. Σήµερα ελάχιστοι πια ασχολούνται µε αυτό. Ένας γέροντας καλαθοπλέκτης (sepecı) µου είπε µε παράπονο πως από τον καιρό που κυκλοφόρησαν οι πλαστικές σακούλες η δική τους η δουλειά έλαβε τέλος. 16 Βλ. κείµενο διδ. διατριβής κεφάλαιο 5 (Ιωαννίδου 2004: ). 8

9 Στο Μαχαλά γνωρίζουν καλά από εµπειρία πως η εργασία δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστεί, άρα η εξάρτηση από εργοδότες αν και είναι κάτι που δεν άρεσε καθόλου, ωστόσο ήταν αναπόφευκτη. Οι περισσότεροι θα επιθυµούσαν µια «ανεξάρτητη» εργασία, λίγοι όµως ήταν οι έµποροι στο Μαχαλά, δηλαδή άνδρες που είχαν µια δική τους επιχείρηση (µπακάλικο, ψιλικατζίδικο ή καφενείο) ή εµπορικό µαγαζί στην αγορά (γνώριζα µόνο δύο µε τρεις περιπτώσεις) ή πάγκο σε παζάρια (περίπου πέντε µε έξι περιπτώσεις). Οι υπόλοιποι περίµεναν προσφορά εργασίας από εργοδότες, αφού ήταν µπογιατζήδες, πλακατζήδες, εκδοροσφαγείς, µουσικοί, αχθοφόροι. Στο fıkra αυτό µπορούµε να διακρίνουµε εκτός από έναν άµεσα αλληγορικό λόγο για την εννοιολόγηση του φύλου στο Μαχαλά κι έναν περισσότερο έµµεσο αλληγορικό και έµφυλο λόγο για τη ζωή των ανδρών σε συνθήκες οικονοµικής και εργασιακής υπαγωγής. Έτσι, ενώ τα αποτελέσµατα των πράξεων των φαινοµενικά υποτελών χαρακτήρων (βλ. γυναίκα) προκαλούν ευχαρίστηση (που εκφράζεται µε το γέλιο), γιατί συµβολίζουν τη δύναµη που µπορεί τελικά να έχουν οι εκάστοτε υποτελείς, την ίδια στιγµή δυσαρέσκεια προκαλεί το γεγονός ότι για να γίνει αυτό απαιτείται πονηριά, αλλά επίσης συχνά ανηθικότητα και ατιµία από όσους βρίσκονται σε σχέσεις υπαγωγής. Η αντίφαση για έναν άνδρα όπως ο Ταϊφούρ είναι φανερή: από τη µία επιθυµεί τις ανατροπές, από την άλλη δεν επικροτεί τον τρόπο που αυτές συµβαίνουν, γιατί προϋποθέτουν την υιοθέτηση αξιών που θεωρούνται γυναικείες. Έτσι λοιπόν η δυσαρέσκεια για τον τρόπο που επιτυγχάνεται η απώλεια ελέγχου του χότζα στο πρόσωπο του οποίου άνδρες του Μαχαλά, όπως ο Ταϊφούρ, βλέπουν άνδρες µε υψηλό κοινωνικό γόητρο, έρχεται σε αντίθεση µε το θαυµασµό και την ευχαρίστηση που αισθάνονται µε το τελικό αποτέλεσµα του αποσυντονισµού του φορέα της εξουσίας, του κοινωνικά ισχυρού. Στο πλαίσιο τέτοιων πολιτισµικών σηµασιών άνδρες σαν τον Ταϊφούρ προτιµούν την ακεραιότητα του ανδρισµού τους από µια ατιµωτική υπέρβαση της υποτελούς θέσης τους. Στη δική τους θεωρία η απόκτηση πολλών χρηµάτων εµφανίζεται να προέρχεται µέσα από πρακτικές που θεωρούνται θηλυκές/ γυναικείες, ενώ τα ίδια τα χρήµατα εµφανίζονται ως το µέσο µε το οποίο το κακό, η αδικία και η ανηθικότητα επικρατούν, µε τον ιάβολο ως εµπνευστή και πάροχό τους. 9

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Campbell J. K. 1964, Honor, Family and Patronage: A study of institutions and moral values in a Greek Mountain Community. New York: Oxford University Press.Carr (1997:13-14 Carr D. 1997, «Narrative and the Real World: An Argument for Continuity». In Lewis Hinchman. & Sandra K. Hinchman (eds) Memory, Identity, Community. The Idea of Narrative in the Human Sciences,7-25. Albany: State University of New York Press. Day S., Papataxiarchis E. & Stewart M. 1999, Lilies of the field. Marginal people who live for the moment. Colorado & Oxford: Westview Press. Douglas M [1975], «Jokes». In Mary Douglas Implicit meanings. Essays in Anthropology, London: Routledge & Kegan Paul Herzfeld M. 1985, The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Cretan Mountain Village. Princeton: Princeton University Press. Herzfeld M. 1998a, Η Ανθρωπολογία µέσα απ τον καθρέφτη. Κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Herzfeld M. 1998b, «Η κοινωνική ποιητική: Όψεις από την ελληνική εθνογραφία». Σε Γκέφου- Μαδιανού. (επιµ.) Ανθρωπολογική θεωρία και Εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Hinchman L.P. & Hinchman S.K.1997, «Introduction». In Lewis P. Hinchman. & Sandra K. Hinchman (eds) Memory, Identity, Community. The Idea of Narrative in the Human Sciences, xiii-xxxii. Albany: State University of New York Press. Ιωαννίδου A. 2004, Έµφυλες ταυτότητες στο περιθώριο: Η περίπτωση της Καλκάντζας. Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή. Μυτιλήνη: Παν/µιο Αιγαίου. Jamous R. 1992, «From the death of men to the peace of God: violence and peace-making in the Rif». In J.G. Peristiany & Julian Pitt-Rivers (eds.) Honor and Grace in Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press. Lock M. 1989, «Words of Fear, Words of Power: Nerves and the Awakening of Political Consciousness», Medical Anthropology 11 (1):79-90 Μαυροµµάτης Γ. 2004, Τα παιδιά της Καλκάντζας. Εκπαίδευση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός σε µια κοινότητα µουσουλµάνων της Θράκης. Αθήνα: Μεταίχµιο. Ortner S. 1973, «Sherpa Purity», American Anthopologist 75:49-63 Παπαταξιάρχης Ευ «Εισαγωγή: Από τη σκοπιά του φύλου: ανθρωπολογικές θεωρήσεις της σύγχρονης Ελλάδας». Στο Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης (επιµ.) Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Παν/µιο Αιγαίου: 10

11 Καστανιώτης. Παπαταξιάρχης Ευ. 1997, «Το φύλο στην Ανθρωπολογία (και την ιστοριογραφία): ορισµένες γνωστικές και µεθοδολογικές προεκτάσεις», Μνήµων 19, Παπαταξιάρχης Ευ. 1998, «Εθνογραφία και Αυτογνωσία (εισαγωγή στην ελληνική έκδοση)». Σε Michael Herzfeld Η Ανθρωπολογία µέσα από τον καθρέφτη. Κριτική εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Papataxirchis E. 1999, «A Contest with Money: Gambling and the Politics of Disinterested Sociality in Aegean Greece». In Day S., Papataxiarchis E., Stewart M. (eds.) Lilies of the field. Marginal people who live for the moment, Colorado & Oxford: Westview Press. Stewart C. 1991, Demons and the Devil. New Jersey: Princeton 11

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕικόνατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης Αθανάσιος Ν. Σαμαράς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2 Εικόνες Κρατών Εικόνα της Ε.Ε. Το σύνολο των χαρακτηριστικών μίας χώρα που μας έρχεται στο μυαλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι πανάκεια για την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων στην χώρα μας

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι πανάκεια για την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων στην χώρα μας Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι πανάκεια για την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων στην χώρα μας Αντρέας Αθανασόπουλος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ALBA Ομότιμος Καθηγητής Warwick Business School

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση και κοινωνική εντροπία (διάλεξη, 2008)

Διαφοροποίηση και κοινωνική εντροπία (διάλεξη, 2008) Διαφοροποίηση και κοινωνική εντροπία (διάλεξη, 2008) οµιλία για την επετειακή ηµερίδα του GESTALT FOUNDATION, Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2008 Το κίνητρο γι αυτή την οµιλία ήταν ότι συχνά ακούω από πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εκδήλωση της Δομής Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 33 ΤΟΜΟΣ Α «ΜΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟΥΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορισμοί Υπηρεσιών. Κάθε δραστηριότητα ή ωφέλεια που κάποιος μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία

4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία 1 4/6/2014 Α.μ.E.A και εργασία «Αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώνει στα βουνά, θα περάσεις μια ζωή πιστεύοντας πως το ψάρι είναι ηλίθιο» έλεγε Αϊνστάιν και μ έκανε να σκεφτώ, πόσοι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Πως ξεκινήσαμε Κοινή ιδέα που μας ενθουσίασε! Την αγκαλιάσαμε, την προχωρήσαμε Την σχεδιάσαμε, την υλοποιήσαμε Φθινόπωρο 2012, focusonline Confirmit Η ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πηγές ιδεών για έναρξη επιχείρησης. προηγούμενη εμπειρία στον εργασιακό χώρο. ρωτώντας και συζητώντας με άλλους ανθρώπους

Βασικές πηγές ιδεών για έναρξη επιχείρησης. προηγούμενη εμπειρία στον εργασιακό χώρο. ρωτώντας και συζητώντας με άλλους ανθρώπους ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η όλη προσπάθεια έναρξης μιας επιχείρησης ξεκινάει από την λεγόμενη επιχειρηματική ιδέα, την ιδέα δηλαδή στην οποία θα στηριχθεί όλος ο σχεδιασμός και η μορφή της νέας επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία]

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 16536 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΙΤΣΟΥ ΛΙΛΙΑΝΝΑ [Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] Α. Η συγγραφέας αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά*

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Διαβάζουμε το κείμενο. Το αληθινό παραμύθι της βίας Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις

Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Παράλληλη κυκλοφορία του ευρώ: Εμπειρίες και αντιλήψεις Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας Η έρευνα αυτή έγινε την τρίτη βδοµάδα της παράλληλης εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο. Τα κυριότερα ευρήµατά της ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα 01. Γυναικεία Σεξουαλική Υγεία

Έρευνα 01. Γυναικεία Σεξουαλική Υγεία Έρευνα 01 Γυναικεία Σεξουαλική Υγεία 02 Την ισοτιµία και στον έρωτα διεκδικούν οι γυναίκες Για πρώτη φορά έρευνα αποκαλύπτει τα µυστικά της γυναικείας σεξουαλικότητας και ανατρέπει όσα ίσχυαν µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο, σεξουαλικότητα και σεξουαλικός προσανατολισµός. -Ιδιωτική ζωή, δηµόσιο νόηµα

Φύλο, σεξουαλικότητα και σεξουαλικός προσανατολισµός. -Ιδιωτική ζωή, δηµόσιο νόηµα Εισήγηση στo σεµινάριο «Σεξουαλικός Προσανατολισµός:Στάσεις-Επιλογές- Προβληµατισµοί». Θεσσαλονίκη, 9 Μαϊου 2005. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής -Κέντρο Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ),

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25)

National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25) Version 2000 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

100-107mixelogiannaki:Project3.qxd 11/4/2009 2:31 Page 100

100-107mixelogiannaki:Project3.qxd 11/4/2009 2:31 Page 100 100-107mixelogiannaki:Project3.qxd 11/4/2009 2:31 Page 100 Ο ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΧΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ. ΕΚΕΙΝΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΕΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ ΕΦΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙ ΠΙΓΝΙΩΝ Εξετάσεις 13 Φεβρουαρίου 2004 ιάρκεια εξέτασης: 2 ώρες (13:00-15:00) ΘΕΜ 1 ο (2.5) α) Για δύο στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!!

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! Μάτα Χαροκόπου Ανδρέας Καλλιβωκάς ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Οι συνεργασίες αποτελούν την πεμπτουσία της ανάπτυξης, του διαχρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ 15 Views December 18, 2014 Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου «Η γνώση είναι προσωπική εμπειρία, όλα τα άλλα είναι απλώς πληροφορίες». Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά!

Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά! Οικονοµική κρίση: Επιπτώσεις και στην Οµορφιά! ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Πολλαπλές επιπτώσεις στη ζωή φαίνεται ότι έχει η οικονοµική κρίση την οποία διανύουµε. Ο φόβος για το αύριο και η αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα