ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ Κώνστα Ευγενία, Χημικός, PhD και Βικεντίου Μυροφόρα, Χημικός, PhD Επιστημονικοί Συνεργάτες, Β Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν Αττικόν 1

2 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 2

3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όλα τα δείγματα των ασθενών και γενικά τα εργαστηριακά δείγματα θα πρέπει να θεωρούνται ως εν δυνάμει μολυσματικά. Πρέπει να τα χειρίζεται κανείς σύμφωνα με τα διεθνή μέτρα προφύλαξης Μολυσματικό δείγμα: Οποιοδήποτε δείγμα μπορεί να περιέχει έναν παράγοντα μόλυνσης, ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε παθολογική κατάσταση εάν δεν το χειριστεί κανείς σωστά Τα μέτρα προφύλαξης είναι κατευθυντήριες οδηγίες που συνδυάζουν τα κυριότερα στοιχεία «των παγκοσμίων μέτρων προφύλαξης και των τεχνικών απομόνωσης ουσιών του ανθρωπίνου σώματος» * Garner JS, Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 1996;17:

4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Συλλογή Δείγματος Συλλογή περιφερικού αίματος σύμφωνα με την πρόσφατη έκδοση του CLSI document M29 - Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections Αποφυγή τραυματισμού με βελόνα Απόρριψη βελονών σε ειδικό κάδο απορριμμάτων μιας χρήσης (όταν γεμίσει να σφραγιστεί και να απορριφθεί) Οι βελόνες πρέπει να λυγίσουν, να κοπούν ή να απομακρυνθούν από τη σύριγγα πριν από την απόρριψή τους 4

5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενδυμασία Ασφάλειας Γάντια και εργαστηριακές μπλούζες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από όλο το προσωπικό που διενεργεί εξετάσεις και έρχεται σε επαφή με δείγματα Προστατευτικά γυαλιά ή προστατευτικό πλαίσιο κατά τη χρήση επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αποφυγή έκθεσης ματιών, μύτης και στόματος Αλλαγή γαντιών και πλύσιμο χεριών μετά την ολοκλήρωση εργασίας και πριν την αναχώρηση από το εργαστήριο 5

6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Απαγωγοί Αερίων (Θάλαμοι Βιολογικής Ασφάλειας) Εάν είναι δυνατό, διεξαγωγή εργασίας σε θάλαμο βιολογικής ασφάλειας (τάξης I ή II) Εάν δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να διεξάγονται σε θάλαμο βιολογικής ασφάλειας τουλάχιστον όλες οι διαδικασίες που ενδέχεται να δημιουργήσουν σταγονίδια ή aerosol (π.χ. διαδικασία μηχανικής ανακίνησης, άνοιγμα σωληνάριων αιμοληψίας (κενού)) 6

7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Δοχεία Συλλογής Δειγμάτων Όλα τα δείγματα θα πρέπει να χωρίζονται σε κλάσματα (aliquots) και να τοποθετούνται σε σωληνάρια που έχουν πώματα ή σε πλάκες μικροτιτλοποίησης που έχουν προστατευτικά καλύμματα Τα πώματα και τα προστατευτικά καλύμματα θα πρέπει να είναι πάντα στη θέση τους 7

8 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Φυγοκέντρηση Αποφυγή δημιουργίας aerosols εάν τα δείγματα φυγοκεντρούνται (π.χ. σε σφραγισμένα σωληνάρια ή μέσα σε δοχεία ασφαλείας) 8

9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Πιπετάρισμα (Pipetting) Αναρρόφηση (pipetting) δια στόματος δεν επιτρέπεται Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες τεχνικές: Ηλεκτρονική αναρρόφηση Ανάστροφη αναρρόφηση (reverse pipetting) Τεχνική prewetting (βρέχουμε το ρύγχος και μετά πιπετάρουμε κανονικά) Ρομποτικό σύστημα αναρρόφησης 9

10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αιχμηρά αντικείμενα Όσο το δυνατόν αποφυγή χρήσης αιχμηρών συσκευών (π.χ. βελόνες, γυάλινες pipettes Pasteur και γυάλινα σωληνάρια) και σωστή απόρριψη Ισχύουν οι κανονισμοί απόρριψης βιολογικών και τοξικών δειγμάτων που ισχύουν στη χώρα (www.eekx-kb.gr) 10

11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εάν χυθεί αίμα ο χώρος θα πρέπει να απολυμανθεί άμεσα με ένα κατάλληλο αντιδραστήριο, όπως αραιωμένο 1:10 υποχλωριώδες νάτριο 0,71mol/L (μη αραιωμένη οικιακή χλωρίνη), ή κατάλληλα αραιωμένα μυκοβακτηριοκτόνα απολυμαντικά * Most current edition of CLSI/NCCLS document GP17- Clinical Laboratory Safety 11

12 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαχείριση Αποβλήτων και Αδρανοποίηση Δειγμάτων Η συλλογή χρησιμοποιούμενων δειγμάτων και εργαστηριακών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων (συμπεριλαμβανομένων βελονών και αιχμηρών αντικειμένων), σε κατάλληλους κάδους απορριμμάτων Διαχείριση αποβλήτων με κατάλληλους τρόπους (π.χ. αποτέφρωση ή χρήση αυτόκαυστου), σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ασφάλειας Αδρανοποίηση δειγμάτων με χημικές τεχνικές: ανάμειξη δειγμάτων με ευρύ φάσμα ιωδιούχων διαλυμάτων ή χλωρίνης για 24 ώρες και κατάλληλη απόρριψη Αποφυγή χρήσης της μεθόδου της χλωρίνης με λυτικό διάλυμα χλωριούχου αμμωνίου, καθώς ελευθερώνεται επικίνδυνο αέριο χλωρίου Απόρριψη αποβλήτων ΚΡ στην κανονική αποχέτευση λόγω μεγάλης αραίωσης των επιβλαβών διαλυμάτων * Current edition of CLSI/NCCLS document GP5 Clinical Laboratory Waste Management 12

13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αποθήκευση Δειγμάτων Για ανάλυση με κυτταρομετρία ροής (ΚΡ), μετά τη διαδικασία χρώσης ακολουθεί το τελευταίο στάδιο φυγοκέντρησης και στη συνέχεια γίνεται ανασύσταση των δειγμάτων σε ρυθμιστικό διάλυμα PBS (ph=7,0-7,4) παραφορμαλδεΰδης ή φορμαλδεΰδης (συνήθως 0,1-2,0%) προκειμένου να απολυμανθεί και αποθήκευση στους 4 o C μέχρι την ανάλυσή τους Χρήση μόνο NH 4 Cl ως λυτικού μέσου δεν συμβάλλει στην απενεργοποίηση ιών όπως ο HIV, γι αυτό και μετά το χρόνο λύσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων απαιτείται προσθήκη παραφορμαλδεΰδης (φύλαξη στους 4 o C - δεν δίδεται ο ελάχιστος χρόνος παραμονής του δείγματος στους 4 o C προκειμένου το δείγμα να απολυμανθεί) Υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα διαλύματα που περιέχουν μονιμοποιητικές ενώσεις που ελαττώνουν 3-5log τους μολυσματικούς παράγοντες Η μονιμοποίηση των δειγμάτων χρησιμοποιείται επίσης για τη σταθεροποίηση των δειγμάτων ώστε να μπορούν να αναλυθούν αργότερα Λόγω της ποικιλίας των τεχνικών προετοιμασίας και μονιμοποίησης των δειγμάτων με βάση τα λυτικά διαλύματα και τον τύπο/την συγκέντρωση των μονιμοποιητικών, ποικίλλει και ο ελάχιστος (για απολύμανση του δείγματος) και ο μέγιστος χρόνος (για αξιόπιστη ανάλυση) αποθήκευσης των δειγμάτων Για την εγκυρότητα της ανάλυσης, θα πρέπει να επαληθευτεί από το εργαστήριο η συγκέντρωση της παραφορμαλδεΰδης / φορμαλδεΰδης και ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των δειγμάτων (έλεγχος μέχρι πότε το δείγμα παραμένει αναλλοίωτο με τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια εργαστηρίου) 13

14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Μη μονιμοποιημένα Δείγματα Όταν αναλύονται μη μονιμοποιημένα δείγματα στον κυτταρομετρητή ροής, το εργαστήριο θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλες διαδικασίες βιοασφάλειας ώστε να ελαχιστοποιεί την έκθεση σε μολυσματικά υλικά Λειτουργία οργάνου σύμφωνα με τις συστάσεις βιοασφάλειας της κατασκευαστικής εταιρείας 14

15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Απολύμανση Εξοπλισμού Το δοχείο αποβλήτων του κυτταρομετρητή ροής θα πρέπει να περιέχει 1:10 του όγκου του 0,71 mol/l υποχλωριώδες νάτριο (μη αραιωμένη οικιακή χλωρίνη) Απολύμανση του εργαστηριακού εξοπλισμού με γνωστό διάλυμα αδρανοποίησης μολυσματικών παραγόντων ή 10% διάλυμα οικιακής χλωρίνης Most current edition of CLSI document M29 Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections 15

16 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Σήμανση Δειγμάτων και Παραπεμπτικό Εξέτασης Απαιτήσεις Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων. Όλα τα δείγματα που υποβάλλονται για εξετάσεις θα πρέπει να σημαίνονται άμεσα με τα στοιχεία του ασθενούς και την ημερομηνία και ώρα της συλλογής τους. Η σήμανση με barcode είναι επιθυμητή. Όταν πολλαπλά δείγματα συλλέγονται για ανάλυση από τον ίδιο ασθενή, το είδος των δειγμάτων θα πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στο σωληνάριο ή στο δοχείο (π.χ. περιφερικό αίμα και μυελός των οστών από τον ίδιο ασθενή) Παραπεμπτικό εξέτασης θα πρέπει να συνοδεύει όλα τα δείγματα και να περιλαμβάνει: Στοιχεία ασθενούς Διαφορική διάγνωση Ηλικία Φύλο Σχετική φαρμακευτική αγωγή ή πρόσφατη θεραπεία (συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών χημειοθεραπείας ή ακτινοβολίας) Ημερομηνία και ώρα συλλογής του δείγματος Ονοματεπώνυμο του ιατρού Είδος δείγματος (μυελός των οστών ή CSF) * Πληροφορίες (όπως μέτρηση WBC, διαφοροποίηση, μορφολογικά, κυτταροχημικά, μοριακά και κυτταρογενετικά ευρήματα) θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 16

17 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Σήμανση Δειγμάτων και Παραπεμπτικό Εξέτασης Παλαιότητα Δείγματος Η παλαιότητα του δείγματος είναι μία σημαντική παράμετρος στην εξέταση (ανάλυση) με κυτταρομετρία ροής, γι αυτό στα δείγματα θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ώρα της συλλογής. Τα δείγματα πρέπει να κατεργάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις κακοηθειών με υψηλό δείκτη πολλαπλασιασμού (π.χ. λέμφωμα Burkitt) ή σε ασθενείς που έχουν λάβει χημειοθεραπεία ή υποστεί ακτινοβολία Απαίτηση ορίου 48 ωρών από τη λήψη του δείγματος όχι απόρριψη αναντικατάστατων δειγμάτων εάν ξεπεραστεί το όριο των 48 ωρών αλλά προσπάθεια εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών Αναφορά για την υπέρβαση παλαιότητας του δείγματος στην απάντηση της εξέτασης Ορισμένα αντιγόνα είναι περισσότερο ασταθή (π.χ. CD138 και CD16) και μπορεί να επηρεαστούν με την αυξανόμενη παλαιότητα του δείγματος Ενδεχόμενη ύπαρξη ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων των ασταθών αντιγόνων σε δείγματα μεγάλης παλαιότητας 17

18 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Σήμανση Δειγμάτων και Παραπεμπτικό Εξέτασης Σήμανση μολυσματικών δειγμάτων Σήμανση των δειγμάτων σύμφωνα με τα διεθνή ή εθνικά πρότυπα ασφαλείας Όλα τα δείγματα θα πρέπει να θεωρούνται ως δυνητικά μολυσματικά και να ακολουθούνται τα διεθνή μέτρα προφύλαξης 18

19 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Τεχνικές Συλλογής Δείγματος Ιστοί και σωματικά υγρά (π.χ. περιφερικό αίμα, μυελός των οστών, πλευριτικό και ασκιτικό υγρό ή ΕΝΥ) θεωρούνται δυνητικά μολυσματικά και πρέπει να ακολουθούνται μέτρα βιοασφάλειας κατά τη διάρκεια της συλλογής και χειρισμού των σωματικών υγρών Οι ιστοί και τα υγρά δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν με φορμαλδεΰδη ή άλλα μονιμοποιητικά, ενώ θα πρέπει να μεταφερθούν στο εργαστήριο το συντομότερο δυνατό γενικά θα πρέπει να παρέχονται νωπά δείγματα για ανάλυση στο εργαστήριο Η επιλογή του αντιπηκτικού διαφέρει ανάλογα με το είδος του δείγματος Αποφυγή ακραίων θερμοκρασιών * Most current edition of CLSI/NCCLS document H3 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture 19

20 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Τεχνικές Συλλογής Δείγματος Μυελός των Οστών - Αναρρόφηση και Βιοψία Συλλογή δείγματος με βάση την καθιερωμένη ιατρική τεχνική για αναρρόφηση του μυελού των οστών Στην περίπτωση αναρρόφησης μυελού των οστών dry tap, δείγμα οστεομυελικής βιοψίας μπορεί να σταλεί για ανάλυση με κυτταρομετρία ροής Κατά τη διενέργεια πολλαπλών αναρροφήσεων (π.χ. για μορφολογία, ΚΡ, κυτταρογενετικά), η δεύτερη και τρίτη αναρρόφηση συχνά περιέχει μεγάλη ποσότητα αίματος τα δείγματα θα πρέπει να τεθούν σε σειρά προτεραιότητας Σχόλιο για πιθανή πρόσμειξη αίματος στο μυελό πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην απάντηση της εξέτασης 20

21 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Τεχνικές Συλλογής Δείγματος Άλλα Σωματικά Υγρά Πολλά άλλα ειδών δειγμάτων είναι εργαστηριακά χρήσιμα στην αξιολόγηση ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες (πλευριτικό υγρό, ασκιτικό υγρό και ΕΝΥ) Συλλογή των παραπάνω δειγμάτων σύμφωνα με την καθιερωμένη ιατρική τεχνική. Ο χειρισμός των δειγμάτων μετά την παραλαβή τους από το εργαστήριο θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή μέτρα προφύλαξης 21

22 Τεχνικές Συλλογής Δείγματος Δείγματα Ιστών ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δείγμα λεμφαδένα, σπλήνα, αναρροφήσεις συμπαγών οργάνων και άλλων χειρουργικών και/ή δειγμάτων βιοψίας μπορεί να υποβληθούν για ανάλυση με κυτταρομετρία ροής Συλλογή των παραπάνω δειγμάτων σύμφωνα με την καθιερωμένη ιατρική τεχνική Τα νωπά (π.χ. μη μονιμοποιημένα ή χημικώς διατηρούμενα) δείγματα ιστών θα πρέπει να τοποθετηθούν σε θρεπτικό μέσο μεταφοράς (εξωτερική μεταφορά) ή σε αποστειρωμένη εμποτισμένη με φυσιολογικό ορό γάζα (εσωτερική μεταφορά) τη στιγμή λήψης τους, ώστε να διατηρηθούν μέχρι τη μεταφορά τους στο εργαστήριο 22

23 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Αντιπηκτικά Η επιλογή του αντιπηκτικού εξαρτάται από: Είδος δείγματος Μεταφορά δείγματος Απαιτήσεις αποθήκευσης Μέθοδο προετοιμασίας του δείγματος (σε ορισμένες περιπτώσεις) 23

24 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Αντιπηκτικά σε δείγματα Αίματος EDTA (Ethylene-diaminetetraacetic acid), ACD (acid citrate dextrose, solution A) ή ηπαρίνη (200U/mL) μπορεί να χρησιμοποιηθούν αντιπηκτικό επιλογής: EDTA (2mg/mL Κ 2 EDTA), εάν ο προσδιορισμός WBC και διαφοροποίησης του λευκοκυτταρικού τύπου γίνεται από το ίδιο δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί στην ΚΡ Σταθερότητα δειγμάτων με: ACD: 72 ώρες Ηπαρίνη: ώρες EDTA: ώρες * Δείγματα με EDTA άνω των 24 ωρών θεωρούνται μη αξιόπιστα (suboptimal), εφόσον θα έχουν μειωθεί τα κοκκιοκύτταρα (λόγω ταχείας νέκρωσης κοκκιοκυττάρων) Δείγματα που περιέχουν αντιπηκτικό εκτός του EDTA θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα επίχρισμα περιφερικού αίματος χωρίς χρώση για μορφολογική εξέταση 24

25 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Αντιπηκτικά σε δείγματα Αίματος (2) Το EDTA που είναι ένας χημικός παράγοντας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αντιδραστήριο στις αιματολογικές εξετάσεις διότι προστατεύει τα κυτταρικά συστατικά του αίματος (μείωση ύπαρξης συσσωματωμάτων λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων) Η ηπαρίνη είναι το πλέον διαδεδομένο αντιθρομβωτικό και προξενεί τη μικρότερη παρεμβολή στους προσδιορισμούς των διαφόρων παραμέτρων εκτός εκείνης της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης Το EDTA δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν το δείγμα πρόκειται να υποβληθει σε λειτουργικές δοκιμασίες, διότι δεσμεύεται το Ca2+. Το κατάλληλο αντιπηκτικό για τις λειτουργικές δοκιμασίες είναι η ηπαρίνη. 25

26 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Αντιπηκτικά για δείγμα Μυελού των Οστών Αντιπηκτικό επιλογής για δείγματα μυελού των οστών θεωρείται η ηπαρίνη Αντιπηκτικό ACD δεν συστήνεται για δείγματα μυελού των οστών, αφού η αναλογία του δείγματος με το αντιπηκτικό δεν είναι η βέλτιστη τροποποιώντας το ph και επομένως μειώνοντας την βιωσιμότητα των κυττάρων Αντιπηκτικό Κ 2 EDTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή δείγματος μυελού των οστών για αξιολόγηση με κυτταρομετρία ροής η ανάλυση, όμως, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ωρών Αντιπηκτικό ηπαρίνης απαιτείται εάν το δείγμα θα χρησιμοποιηθεί για κυτταρογενετική ανάλυση 26

27 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Αντιπηκτικά Άλλων Σωματικών Υγρών και Ιστών Όταν κρίνεται απαραίτητο, τα αντιπηκτικά ηπαρίνη, EDTA και ACD για δείγματα σωματικών υγρών είναι κατάλληλα, αν και τα δείγματα που διατηρούνται σε ACD για την επόμενη ημέρα μπορεί να δείξουν χαμηλή βιωσιμότητα. ** Εάν χρησιμοποιηθεί ACD, η κατάλληλη αναλογία σωματικού υγρού με αντιπηκτικό θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην τροποποιηθεί το ph και επομένως μειώσει την βιωσιμότητα. Όχι χρήση αντιπηκτικών στη συλλογή CSF. Όχι χρήση αντιπηκτικών σε δείγματα ιστών. * Most current edition of CLSI document H56 Body Fluid Analysis for Cellular Composition 27

28 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Χειρισμός Δείγματος και Συσκευασία Όλα τα δείγματα πρέπει να θεωρούνται μολυσματικά και να χειρίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης για τους εργαζόμενους στο εργαστήριο και αυτούς που μεταφέρουν δείγματα Διαδικασίες χειρισμού, συσκευασίας, σήμανσης μεταφοράς δειγμάτων πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα με το UN 602 (United Nations Security Council resolution 602): Τοποθέτηση δείγματος σε σωληνάρια ή φιάλες (κατά προτίμηση άθραυστα) μέσα σε ένα δεύτερο δοχείο ανθεκτικό σε διαρροές με αρκετό απορροφητικό υλικό ώστε να απορροφήσει ολόκληρο το περιεχόμενο της φιάλης, εάν αυτή σπάσει Προσεκτική κάλυψη ή συσκευασία των γυάλινων τμημάτων, ώστε να εξαφανιστούν οι αιχμηρές άκρες και γωνίες Το δεύτερο δοχείο θα πρέπει να έχει αρκετή μονωτική ικανότητα ώστε να διατηρεί τη θερμοκρασία μεταφοράς σε θερμοκρασία δωματίου (18-22 o C) Μονωτικά δοχεία πάχους μιας ίντσας είναι συνήθως κατάλληλα για αυτό τον σκοπό 28

29 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ακεραιότητα Δειγμάτων Οι διαδικασίες χειρισμού και μεταφοράς των δειγμάτων θα πρέπει να διατηρούν τη βιωσιμότητά τους Η ακεραιότητα των δειγμάτων είναι απόρροια των: 1. Αντιπηκτικό 2. Συνθήκες αποθήκευσης (χρόνος και θερμοκρασία) 3. Τεχνική προετοιμασίας του δείγματος Αποθήκευση στους 4 o C μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για παρατεταμένη αποθήκευση ορισμένων δειγμάτων (όπως πλευριτικού υγρού και εναιωρημάτων κυττάρων από ιστούς) Αποφυγή ακραίων θερμοκρασιών 29

30 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ακεραιότητα Δειγμάτων (2) Τα δείγματα μπορούν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου (18-22 o C) εάν υποστούν επεξεργασία και μονιμοποιηθούν για ανάλυση με κυτταρομετρία ροής άμεσα μετά τη συλλογή τους - Δείγματα αίματος μπορούν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου (18-22 o C) μέχρι 72 ώρες τα δείγματα είναι σταθερά μέχρι 72 ώρες με αντιπηκτικό ηπαρίνη ή ACD και μέχρι 24 ώρες με EDTA, η ποιότητα του δείγματος μπορεί να ελαττωθεί πέραν αυτών των ωρών - Δείγματα μυελού των οστών (με αντιπηκτικό ηπαρίνη) μπορεί να διατηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου για 24 ώρες - Φρέσκα δείγματα ιστών θα πρέπει να τοποθετηθούν σε θρεπτικό μέσο μεταφοράς ή σε αποστειρωμένη γάζα εμποτισμένη με στείρο φυσιολογικό ορό την στιγμή λήψης τους, ώστε να διατηρηθούν μέχρι τη μεταφορά τους στο εργαστήριο Εάν το δείγμα παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα (χωρίς να υποστεί επεξεργασία), η βιωσιμότητα μπορεί να ελαττωθεί εάν το καλλιεργητικό θρεπτικό μέσο των ιστών δεν χρησιμοποιείται ως θρεπτικό μέσο μεταφοράς. Με τη χρήση καλλιεργητικού θρεπτικού μέσου μπορεί να αυξηθεί ο αυτοφθορισμός των ιστών Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η χαμηλή βιωσιμότητα σε σχέση με τον αυτοφθορισμό όταν επιλέγεται το θρεπτικό μέσο μεταφοράς 30

31 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ακεραιότητα Δειγμάτων (3) Πολλά εργαστήρια διεξάγουν ανοσοφαινότυπο αιματολογικών νοσημάτων σε δείγματα που έχουν μεταφερθεί από μακριά Είναι πολύ σημαντικό το δείγμα να μεταφέρεται στο εργαστήριο το συντομότερο δυνατό προς ελαχιστοποίηση της απώλειας κυττάρων Δεν προτείνεται να κρατούνται νωποί ιστοί για ανάλυση με κυτταρομετρία ροής μέχρι την ετοιμασία των ιστολογικών εξετάσεων, αφού αυτή η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την βιωσιμότητα του δείγματος Χημειοθεραπεία και/ή θεραπεία με ακτινοβολία μπορεί επίσης να επηρεάσει σημαντικά την ανάκτηση των κυττάρων Όταν η ανάλυση του δείγματος καθυστερεί λόγω μεταφοράς του σε απομακρυσμένο εργαστήριο είναι χρήσιμη η αποστολή και νωπού επιχρίσματος του δείγματος Εναλλακτική είναι η προσθήκη ενός σταθεροποιητικού υγρού στο δείγμα, γεγονός που θα επιτρέψει την αποθήκευση του δείγματος μέχρι 10 ημέρες ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάλυση Τα εργαστήρια θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι στη συγκεκριμένη εφαρμογή τα αποθηκευμένα δείγματα δίνουν ισοδύναμα αποτελέσματα με εκείνα των φρέσκων δειγμάτων 31

32 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ: Η κατάλληλη επεξεργασία του δείγματος ασθενούς για ανάλυση με κυτταρομετρία ροής Διατήρηση όλων των κυτταρικών και αντιγονικών χαρακτηριστικών (παραμέτρων) των λεμφοκυττάρων, των μονοκυττάρων και των μυελοκυττάρων Μη συναφή κύτταρα (π.χ. RBC) που μπορεί να επιβραδύνουν ή να εμποδίσουν την ανάλυση θα πρέπει να απομακρυνθούν Προσοχή στην αποφυγή απώλειας νεοπλασματικών κυττάρων όταν αποτελούν μειονότητα στο δείγμα Όσο περισσότερο επεξεργάζεται ένα εναιώρημα κυττάρων, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα απώλειας κυττάρων Προτείνεται ως διαδικασία επιλογής μια μέθοδος χρώσης και λύσης ολικού αίματος χωρίς πλύσιμο (λόγω μειωμένης επεξεργασίας) 32

33 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Οπτική Εξέταση Αναφορά μη φυσιολογικής εικόνας του δείγματος (π.χ. λιπαιμία) θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην απάντηση της εξέτασης και να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων του δείγματος Τα παρατηρούμενα προβλήματα των δειγμάτων είναι δύο ειδών: 1. Αυτά που υποδεικνύουν ότι το δείγμα είναι αλλοιωμένο ή κατεστραμμένο γεγονός που απαιτεί την άμεση απόρριψη του δείγματος (εκτός και αν το δείγμα είναι αναντικατάστατο) 2. Αυτά που υποδεικνύουν ότι συνέβη λανθασμένη επεξεργασία του δείγματος γεγονός που απαιτεί περαιτέρω εκτίμηση κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του δείγματος. Προβλήματα λανθασμένης επεξεργασίας δειγμάτων θα πρέπει να καταγραφούν, γιατί μπορεί να δώσουν πληροφορίες κατά την προετοιμασία, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων του δείγματος 33

34 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Αιμόλυση Η αιμόλυση μπορεί να υποδείξει την έκθεση του αίματος σε συνθήκες που προκαλούν λύση των RBC, κάτι που υποδηλώνει ότι τα WBC μπορεί επίσης να έχουν καταστραφεί και διαφοροποιηθεί ανοσοφαινοτυπικά. Προτείνεται η απόρριψη των αιμολυμένων δειγμάτων Προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων παρουσία αιμόλυσης 34

35 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Πήγματα Αίματος Ακόμη και ένα μικρό πήγμα αίματος μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή διαφοροποίηση ορισμένων υποπληθυσμών Τα δείγματα παρουσία πηγμάτων αίματος δεν αντικατοπτρίζουν την in vivo κατάσταση Ακόμη και αν το εργαστήριο διαγνώσει μία ασθένεια, μπορεί να υπάρχει και μία δεύτερη η οποία να μην διαγνωστεί Δείγματα με πήγματα αίματος πρέπει να απορρίπτονται εκτός και αν είναι αναντικατάστατα, που στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια απόκτησης χρήσιμης πληροφορίας το πήγμα αίματος μπορεί να απομακρυνθεί και τα κύτταρα να ληφθούν από το πήγμα αίματος και να φιλτραριστούν Πρέπει να σημειωθεί στην απάντηση της εξέτασης ότι τα αποτελέσματα μπορεί να επηρεάζονται παρουσία πήγματος αίματος στο δείγμα 35

36 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Μικρός Όγκος Δειγμάτων Για ορισμένα αντιπηκτικά (π.χ. ACD), ένα μερικώς γεμάτο σωληνάριο μπορεί να δημιουργήσει υπερτονικές συνθήκες, οι οποίες είναι καταστρεπτικές για τα κύτταρα Ανάλογα με την αναλογία δείγματος: αντιπηκτικό το εργαστήριο μπορεί να δεχθεί ή να απορρίψει το δείγμα Αν το δείγμα γίνει αποδεκτό, το εργαστήριο θα πρέπει να έχει αποδείξει προηγουμένως ότι η αλλαγή αναλογίας δείγματος : αντιπηκτικού δεν επηρεάζει τα τελικά αποτελέσματα και θα πρέπει η αλλαγή αυτή να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ανάλυσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων Μικροί όγκοι δείγματος, όπως μυελού οστών που λαμβάνονται από τα παιδιά μπορεί να στεγνώσουν αν δεν γίνει άμεση διάλυση σε ισοτονικό διάλυμα 36

37 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ακραίες Θερμοκρασίες Εάν το σωληνάριο του δείγματος που στάλθηκε στο εργαστήριο, μπορεί να έχει εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες η εξέταση κατόπιν αγγίγματος (εάν το δείγμα είναι ασυνήθιστα ζεστό ή κρύο) δεν είναι επαρκής Για όλες τις μεταφορές (εκτός αυτών της ίδιας ημέρας) συστήνεται να περιλαμβάνεται στην συσκευασία ένας αισθητήρας ελάχιστης-μέγιστης θερμοκρασίας, ώστε να καταγράφεται τυχόν ύπαρξη ή μη ακραίων θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς Ακόμη και εάν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης είναι ικανοποιητικά, αυτή η παρατήρηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ανάλυσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων 37

38 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ακατάλληλη Σήμανση Δειγμάτων Όλα τα δείγματα θα πρέπει να σημαίνονται άμεσα με τα στοιχεία του ασθενούς και την ημερομηνία και ώρα της συλλογής τους (όπως έχει ήδη αναφερθεί) Εάν κάποιο δείγμα δεν έχει τα παραπάνω στοιχεία, τότε το εργαστήριο θα πρέπει να ακολουθήσει τους καθιερωμένους κανόνες που αφορούν τα μη επισημασμένα δείγματα και εάν δεν υπάρξει επαρκής ταυτοποίηση του δείγματος, τότε θα πρέπει να απορριφθεί 38

39 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 39

40 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Προκειμένου να μετρηθεί ένα δείγμα με κυτταρομετρία ροής (περιφερικό αίμα, μυελός οστών, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, πλευριτικό υγρό, ασκιτικό υγρό, βρογχοκυψελιδικό υγρό, ιστός) πρέπει να βρίσκεται υπό τη μορφή εναιωρήματος Όσο περισσότερο κατεργάζεται ένα εναιώρημα κυττάρων τόσο πιο πιθανή είναι η απώλεια κυττάρων Προτιμούμενη μέθοδος: Χρώση και λύση ολικού αίματος χωρίς πλύσιμο (πλεονεκτεί αφού περιλαμβάνει ελάχιστη επεξεργασία δείγματος) Θεωρείται ότι σε μια διαδικασία λύσης ερυθρών αιμοσφαιρίων όλοι οι υποπληθυσμοί των WBC είναι εξίσου ανθεκτικοί στην χρησιμοποιούμενη μέθοδο λύσης. Αυτό, μπορεί να μην ισχύει στην περίπτωση δειγμάτων μυελού των οστών ή αίματος ασθενών με αιματολογική νεοπλασία Έχει δειχθεί ότι οι υποπληθυσμοί των WBC φυσιολογικού δείγματος είναι περισσότερο ευπαθείς στην διαδικασία λύσης από άλλους και ότι διαφορετικά αντιδραστήρια λύσης έχουν διαφορετικά αποτελέσματα Σε ορισμένα δείγματα είναι προτιμότερο να γίνει χρώση των κυτταροπλασματικών αντιγόνων που απαιτεί στάδιο αύξησης διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης πριν την επιφανειακή χρώση 40

41 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (2) Σημαντικές παράμετροι: ποσότητα δείγματος Ποσότητα/συγκέντρωση μονοκλωνικού αντισώματος Αντιδραστήριο λύσης Αντιδραστήριο μονιμοποίησης Αντιδραστήριο αύξησης διαπερατότητας κυτταρικής μεμβράνης Χρόνος επώασης/ χρόνος λύσης Αριθμός στροφών φυγόκεντρου Χρόνος φυγοκέντρησης 41

42 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Οι προτεινόμενες από την κατασκευάστρια εταιρεία ποσότητες των αντισωμάτων συνήθως αναφέρονται στο σύνηθες εύρος του αριθμού των επισημασμένων κυττάρων-στόχων Σύνηθες εύρος WBC κυμαίνεται μεταξύ 0,2 2 x 10 6 εμπύρηνα κύτταρα ανά σωληνάριο Οι προτεινόμενες ποσότητες των αντισωμάτων μπορεί να είναι μη επαρκείς για την σήμανση όλων των περιοχών σύνδεσης σε πυκνά δείγματα κυττάρων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει μία διαδικασία ταυτοποίησης δειγμάτων με μη φυσιολογικό εύρος αριθμών κυττάρων και να επεμβαίνει ώστε σε κάθε σωληνάριο να υπάρχει συνολικός αριθμός 0,2-2 x 10 6 κυττάρων-στόχων ή σύμφωνα με τις συστάσεις της κατασκευάστριας εταιρείας Σε περιπτώσεις ανίχνευσης ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου, συνήθως απαιτούνται μεγαλύτεροι όγκοι δείγματος ενώ η συγκέντρωση του αντισώματος θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να υπάρχει η κατάλληλη συγκέντρωση 42

43 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΧΡΩΣΗΣ Η διαδικασία επιφανειακής χρώσης των δειγμάτων περιλαμβάνει: (1) Προσθήκη δείγματος/ Αντιδραστήριο λύσης/ Επώαση/ Πλύση/ Προσθήκη μονοκλωνικών αντισωμάτων/ Επώαση/ Μέτρηση ή (2) Προσθήκη δείγματος/ Προσθήκη μονοκλωνικών αντισωμάτων/ Επώαση/ Αντιδραστήριο λύσης/ Επώαση/ Μέτρηση 43

44 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΣΗΣ Υπάρχουν αρκετά εμπορικά διαθέσιμα αντιδραστήρια λύσης: Νερό Χλωριούχο αμμώνιο Υποτονικό διάλυμα Όταν χρησιμοποιούνται μη μονιμοποιητικά αντιδραστήρια λύσης (π.χ. χλωριούχο αμμώνιο), τα σημασμένα (με μονοκλωνικό και φθορίζουσα ουσία) δείγματα θα πρέπει να φυλάσσονται σε πάγο και η ανάλυσή τους με ΚΡ να διενεργείται μέσα σε μία ώρα από την προετοιμασία τους (λόγω μείωσης της βιωσιμότητας) Όταν χρησιμοποιούνται εμπορικά διαθέσιμα αντιδραστήρια, θα πρέπει να ακολουθείται το συνιστώμενο πρωτόκολλο της κατασκευάστριας εταιρείας, εκτός και αν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τα αποτελέσματα 44

45 ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Η ανίχνευση συγκεκριμένων ενδοκυττάριων αντιγόνων είναι σημαντική σε ορισμένες περιπτώσεις λευχαιμιών και λεμφωμάτων Η ενδοκυττάρια προετοιμασία των δειγμάτων περιλαμβάνει: 1. Μονιμοποίηση των κυττάρων ώστε να διατηρήσουν την δομική τους ακεραιότητα (Αντιδραστήριο μονιμοποίησης/ανάδευση/επώαση/πλύση) 2. Αύξηση διαπερατότητας των κυττάρων ώστε να επιτραπεί η είσοδος του μονοκλωνικού αντισώματος στο κύτταρο και να προσδεθεί στο αντίστοιχο αντιγόνο (Αντιδραστήριο αύξησης διαπερατότητας κυτταρικής μεμβράνης/ Ανάδευση/Επώαση/Πλύση) 3. Κυτταροπλασματική χρώση (Προσθήκη μονοκλωνικών αντισωμάτων/ Ανάδευση/ Επώαση/Πλύση) 45

46 Επιλογή Αντιδραστηρίων Διαπερατότητας Υπάρχουν αρκετά εμπορικά διαθέσιμα αντιδραστήρια διαπερατότητας Όταν χρησιμοποιούνται εμπορικά διαθέσιμα αντιδραστήρια, θα πρέπει να ακολουθείται το προτεινόμενο πρωτόκολλο από την κατασκευάστρια εταιρεία, εκτός και αν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν δυσμενώς τα αποτελέσματα Η επιλογή των αντιδραστηρίων διαπερατότητας μπορεί να εξαρτάται από το μελετώμενο αντιγόνο και τη φθορίζουσα ουσία με την οποία είναι συνδεδεμένο το αντίσωμα 46

47 ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Εάν είναι σημαντικό να καθοριστεί ότι το αντιγόνο είναι αποκλειστικά ενδοκυττάριο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες μέθοδοι: Ταυτόχρονη χρώση με τον επιφανειακό και ενδοκυττάριο δείκτη χρησιμοποιώντας ξεχωριστά σωληνάρια Το κλάσμα του επιφανειακού δείκτη πρέπει να είναι αρνητικό ενώ το κλάσμα του ενδοκυττάριου δείκτη θα πρέπει να είναι θετικό, ώστε να είναι αποκλειστικά ενδοκυττάριο αποδειχθεί ότι το αντιγόνο Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου είναι διαθέσιμη περιορισμένη ποσότητα δείγματος, υπάρχει η δυνατότητα επιφανειακής χρώσης πριν την αύξηση διαπερατότητας της κυτταροπλασματικής μεμβράνης και ενδοκυττάριας χρώσης μετά τη διαπερατότητα, χρησιμοποιώντας διαφορετικές φθορίζουσες ουσίες Η επιφανειακή χρώση θα πρέπει να είναι αρνητική για τα ενδοκυττάρια αντιγόνα 47

48 ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (2) Όταν υπάρχει ανάγκη ταυτόχρονης χρώσης επιφανειακών δεικτών και ενός ενδοκυττάριου δείκτη (π.χ. CD33 και μυελοϋπεροξειδάση): 1. Προηγείται η χρώση των επιφανειακών δεικτών 2. Μονιμοποίηση 3. Διαπερατότητα 4. Ενδοκυττάρια χρώση Είναι σημαντικό η φθορίζουσα ουσία του επιφανειακού δείκτη να μην επηρεάζεται από την επακόλουθη μονιμοποίηση και διαπερατότητα Ορισμένες φορές είναι πιθανό να γίνεται ταυτόχρονη χρώση των επιφανειακών και ενδοκυττάριων δεικτών μετά την αύξηση διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης όπου είναι σημαντικό ο επιφανειακός επίτοπος να διατηρείται κατά τη διαδικασία της μονιμοποίησης και της αύξησης της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης 48

49 ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (3) Στην ενδοκυττάρια χρώση, η φθορίζουσα ουσία θα πρέπει να είναι αρκετά μικρή σε μέγεθος ώστε να εισέλθει στο κύτταρο στο στάδιο της διαπερατότητας. Βέβαια, η προσεκτική επιλογή του αντιδραστηρίου διαπερατότητας μπορεί να επιτρέψει την χρώση με οποιαδήποτε φθορίζουσα ουσία Το στάδιο του πλυσίματος είναι ιδιαιτέρως σημαντικό στην ενδοκυττάρια χρώση, αφού απομακρύνει: 1. Μονιμοποιητικό 2. Υπολειπόμενο αντιδραστήριο διαπερατότητας 3. Μη-συνδεδεμένο αντίσωμα συζευγμένο με φθορίζουσα ουσία Αποφυγή μη-ειδικών αποτελεσμάτων με τιτλοποίηση του αντισώματος όταν πραγματοποιείται ενδοκυττάρια χρώση (έρευνες τιτλοποίησης και επικύρωσης της ενδοκυττάριας χρώσης θα πρέπει να καταγράφονται) 49

50 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σε κάθε δείγμα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιμότητα των κυττάρων κατά την ανάλυση Ιδανική η χρώση των κυττάρων με τα μονοκλωνικά αντισώματα όταν η κυτταρική δομή διατηρείται στην αρχική της κατάσταση κατά τη διάρκεια της ανάλυσης Η κυτταρική δομή αλλοιώνεται όταν από τη συλλογή μέχρι την ανάλυση του δείγματος τροποποιούνται το ph, οι συνθήκες αποθήκευσης και ο τρόπος κατεργασίας του δείγματος Στα νεκρά κύτταρα μπορεί να προσδένονται μη-ειδικά αρκετά αντισώματα και να παρεμβάλλονται στην σωστή ανοσοφαινοτυπική ανάλυση Είναι σημαντικό να καθοριστεί η βιωσιμότητα του υποβληθέντος δείγματος (ιδιαίτερα σημαντικό σε δείγματα νωπών ιστών) Εκτίμηση της βιωσιμότητας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε όλα τα υποβληθέντα δείγματα ιστών για ανάλυση με ΚΡ, καθώς επίσης και σε δείγματα αίματος ή μυελού των οστών που λαμβάνονται μετά από 48 ώρες από την στιγμή της συλλογής 50

51 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (2) Άλλες καταστάσεις όπου προτείνεται η ανάγκη αξιολόγησης της βιωσιμότητας είναι: Καθυστέρηση ανοσοφαινοτυπικής ανάλυσης λόγω μεταφοράς ή άλλων περιστάσεων Ύπαρξη αμφιβολίας τρόπου επεξεργασίας του δείγματος Όταν ο ασθενής υφίσταται χημειοθεραπεία ή θεραπεία με ακτινοβολία, κάτι που καθιστά τα κύτταρα πιο ευπαθή Σε δείγματα ιστών Πιθανή ύπαρξη κακοήθους νόσου υψηλής πολλαπλασιαστικής ικανότητας 51

52 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την αξιολόγηση των επισημασμένων κυττάρων με ΚΡ ή με χειροκίνητες μεθόδους πριν την επισήμανση των κυττάρων Διερεύνηση βιωσιμότητας σε real-time μπορεί να επιτευχθεί με χρήση φθοριζουσών χρωστικών [ιωδιούχο προπίδιο (PI), 7 αμινο ακτινομυκίνη D (7-ADD), μονοαζίδιο αιθιδίου] που προσδένονται στο DNA, αλλά και άλλων νεότερων δεικτών. Ρήξεις στην κυτταρική μεμβράνη των νεκρών κυττάρων θα επιτρέψουν την χρώση. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται μη μονιμοποιημένα δείγματα, αφού το PI ή το 7-AAD μπορούν να συνδεθούν σε όλα τα κύτταρα μετά την μονιμοποίηση και την αποθήκευση του δείγματος Εάν χρησιμοποιηθούν δείκτες βιωσιμότητας για διάκριση βιωσιμότητας σε μονιμοποιημένα δείγματα, το εργαστήριο θα πρέπει να επαληθεύσει τη μέθοδο, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα ασθενών, ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες δίνουν ανάλογα αποτελέσματα με εκείνα των καθιερωμένων χρωστικών βιωσιμότητας (π.χ. PI, 7-AAD, trypan blue) σε μη μονιμοποιημένα δείγματα 52

53 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (2) o Οποιαδήποτε μέθοδος και αν χρησιμοποιηθεί, το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της συγκέντρωσης της χρωστικής βιωσιμότητας που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνει η καλύτερη διάκριση μεταξύ των ζώντων και των νεκρών κυττάρων Εάν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μονοκλωνικά αντισώματα προσδεδεμένα σε άλλες φθορίζουσες χρωστικές, τα νεκρά κύτταρα μπορούν να αφαιρεθούν από την ανάλυση με κατάλληλες οριοθετήσεις (gating), ενώ η αξιολόγηση των επιφανειακών δεικτών θα αφορά μόνο στα ζώντα κύτταρα Καμία διαδικασία δεν διακρίνει αν τα νεκρά κύτταρα είναι αποκλειστικά τα κύτταρα ενδιαφέροντος ή τυχαία απώλεια κυττάρων 53

54 Αναφορά Δειγμάτων Χαμηλής Βιωσιμότητας Όχι απόρριψη δειγμάτων μόνο εξαιτίας της χαμηλής βιωσιμότητας Τα δείγματα ιστών έχουν συχνά χαμηλότερη βιωσιμότητα από τα υγρά δείγματα Η ανάκτηση των κυττάρων και η βιωσιμότητα είναι συχνά χαμηλότερες σε επιθετικούς όγκους (με ύπαρξη μεγάλου αριθμού κυττάρων σε σχέση με ύπαρξη μικρού αριθμού κυττάρων σε νοσήματα καλής πρόγνωσης), ενώ τα μεγάλα νεοπλασματικά κύτταρα είναι περισσότερο ευπαθή κατά την επεξεργασία του δείγματος Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να καθορίζει ένα όριο (cut-off) βιωσιμότητας (ένα δείγμα χαμηλής βιωσιμότητας που αποτελείται από νεοπλασματικά κύτταρα μπορεί να δώσει αξιόλογα αποτελέσματα) Οι κατευθυντήριες οδηγίες υποδεικνύουν: Απόρριψη δειγμάτων με βιωσιμότητα <75%, εάν το δείγμα δεν είναι αναντικατάστατο (Προσοχή! BM ή ιστός αναντικατάστατα δείγματα) Εάν είναι αναντικατάστατο και έχει ζωντανά κύτταρα <75%, δημιουργία έκθεσης όπου αναφέρεται η χαμηλή βιωσιμότητα κυττάρων και η ταυτοποίηση παθολογικών πληθυσμών Εάν δεν ταυτοποιούνται παθολογικοί πληθυσμοί και η βιωσιμότητα είναι <75%, γίνεται απόρριψη και αναζήτηση νέου δείγματος 54

55 Αναφορά Δειγμάτων Χαμηλής Βιωσιμότητας (2) Η απόφαση απόρριψης θα πρέπει να ληφθεί από τον υπεύθυνο εργαστηρίου σε σχέση με άλλα κλινικά και τεχνικά γνωρίσματα της περίπτωσης Σημαντική η μέγιστη δυνατή βιωσιμότητα σε ειδικά δείγματα, ομφαλοπλακουντιακό, αποψυγμένα δείγματα. Εάν δεν απορριφθεί, ένα σχόλιο στην απάντηση εξέτασης θα πρέπει να υποδεικνύει τις μη αξιόπιστες συνθήκες που πιθανά επηρεάζουν τα αποτελέσματα Σε δείγματα με χαμηλό αριθμό ζώντων κυττάρων, μη ταυτοποίηση μιας νεοπλασματικής διαδικασίας (ακόμη και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα νεκρά κύτταρα) δεν πρέπει να θεωρηθεί ως αρνητικό αποτέλεσμα Εκτίμηση και σχόλιο αυτού του γεγονότος θα πρέπει να γίνει στην τελική απάντηση 55

56 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Χρήση Μονιμοποιητικού/Σταθεροποιητικού μέσου United Kingdom National External Quality Assessment Service (UK NEQAS)*: «Το υλικό (για το πρόγραμμα ελέγχου τυποποίησης λευχαιμιών μέσω ανοσοφαινότυπου) διατηρείται εφαρμόζοντας διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο που διατηρεί τη βιωσιμότητα και τα χαρακτηριστικά σκέδασης του φωτός και έντασης φθορισμού των λευκοκυττάρων (για τουλάχιστον 6 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου και άνω των τριών ετών στους 4 0 C» * 56

57 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (2) Η επίδραση του μονιμοποιητικού/συντηρητικού υλικού Transfix στη βιωσιμότητα, τα χαρακτηριστικά σκέδασης και τα χαρακτηριστικά του αντιγονικού προφίλ των λευκοκυττάρων δειγμάτων περιφερικού αίματος και μυελού των οστών σε διάφορες συνθήκες. Σχήμα 1: Χαρακτηριστικά σκέδασης του φωτός των ζώντων λευκοκυττάρων την ημέρα 2, 5, και 15, Ι. στο δείγμα χωρίς Trasnfix που αποθηκεύτηκε στη R.T., II. στο δείγμα με Transfix που αποθηκεύτηκε στη R.T., III. στο δείγμα με TransFix που αποθηκεύτηκε στους C και IV. στο δείγμα με Transfix που αποθηκεύτηκε στους C. 57

58 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (3) Διερεύνηση διατήρησης βιωσιμότητας και χαρακτηριστικών λευκοκυττάρων σε δείγματα ασθενών με αιματολογικά νοσήματα παρουσία TRANSFIX Σχήμα 2: Οριοθέτηση ζώντων λευκοκυττάρων [που βασίζεται στο στικτόγραμμα FS=f(SSc)]: 1. PB ελέγχου, 2. PB B-CLL, 3. PB AML, και 4. ΒΜ MDS, την (I) ημέρα 1, (II) ημέρα 4, (III) ημέρα 7, και (IV) ημέρα

59 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ Τα αντισώματα έναντι ανοσοσφαιρινών παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μεταξύ των αντιδραστηρίων που συνήθως χρησιμοποιούνται στην κλινική ΚΡ εξαιτίας του ότι αντιδρούν με μία ουσία που βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση στο πλάσμα του ασθενούς και σε άλλα σωματικά υγρά Ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η τεχνική θα ανιχνεύσει ανοσοσφαιρίνη στην επιφάνεια των κυττάρων Πολλά είδη κυττάρων μπορούν να προσδέσουν μη-ειδικά ανοσοσφαιρίνη μέσω των Fc υποδοχέων, ενώ απαιτούνται αρκετά στάδια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η συνδεόμενη με το κύτταρο ανοσοσφαιρίνη είναι εγγενής και όχι εξωγενής 59

60 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ (2) Απαιτείται ικανοποιητικό πλύσιμο με διάλυμα φωσφορικού άλατος (PBS) πριν την χρώση με αντιδραστήρια έναντι ανοσοσφαιρινών ώστε να απομακρυνθεί υπολειπόμενο πλάσμα ή κυτταροπλασματικές ανοσοσφαιρίνες Αν και το πλύσιμο απομακρύνει αυτά τα αντισώματα στις περισσότερες περιπτώσεις, επώαση 30 λεπτών έως μιας ώρας στους 37 o C και ξανά πλύσιμο δύο φορές ακόμα με φυσιολογικό ορό ή καλλιεργητικό μέσο ιστών είναι περισσότερο αποτελεσματικό και μπορεί να απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να απομακρύνει και άλλα αντιγόνα, όπως το CD23 60

61 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ (3) Η παρεμπόδιση που οφείλεται στην κυτταροπλασματική ανοσοσφαιρίνη μπορεί (σε ορισμένες περιστάσεις) να αντιμετωπιστεί από την κατάλληλη δημιουργία συνδυασμών (panels) αντισωμάτων Για παράδειγμα, τα Β-κύτταρα έχουν, γενικότερα, χαμηλότερα επίπεδα υποδοχέων Fc απ ότι τα μονοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα και ορισμένα Τ-κύτταρα. Επομένως, ο συνδυασμός αντισωμάτων έναντι των ανοσοσφαιρινών με ένα pan-b αντίσωμα (καλούμενη οριοθέτηση B-κυττάρου) μπορεί να βοηθήσει στην επιβεβαίωση ότι η έκφραση ανοσοσφαιρινών αφορά μόνο στον Β-κυτταρικό πληθυσμό, κάτι το οποίο και συστήνεται -- Σε αυτή την περίπτωση, αν και τα άλλα κύτταρα συχνά επιδεικνύουν την παρουσία κυτταροπλασματικής Ig, αυτή δεν θα παρεμβληθεί στην ανάλυση των Β-κυττάρων -- Επίσης στην ανάλυση ελαφρών αλυσίδων, ταυτόχρονη ανίχνευση έκφρασης των κ- και λ- αλυσίδων μπορεί να είναι επίσης χρήσιμη γιατί η πρόσδεση της κυτταροπλασματικής Ig γενικά περιλαμβάνει την αναλογία των κ- και λ- ανοσοσφαιρινών και τέτοια κύτταρα φαίνονται ως διπλά επισημασμένα (δεδομένου ότι δεν υπάρχει μονοκλωνικότητα ανοσοσφαιρίνης στον ορό) Αντίθετα, τα Β-κύτταρα εκφράζουν μόνο μία ελαφρά αλυσίδα και φαίνονται ως μονά επισημασμένα 61

62 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 1.Clinical and laboratory Standards Institute. Clinical Flow Cytometric Analysis of Neoplastic Hematolymphoid Cells; Approved Guideline, 2 nd ed. CLSI document H43- A2, Vol.27, No. 11. Wayne, PA: Clinical and laboratory Standards Institute, Clinical and laboratory Standards Institute. Enumeration of Immunologically Defined Cell Populations by Flow Cytometry; Approved Guidline, 2 nd ed. CLSI document H42-A2, Vol. 27, No. 16. Wayne, PA: Clinical and laboratory Standards Institute, http://www.eie.gr/texnikos-asfaleias/texnikosasfaleias-gr.html 4.www.ukneqasli.org 5.ELN - WP10 - Consensual recommendations on preanalytical precautions for the immunophenotyping of leukemia and immunoproliferative disorders (www.leukemianet.org) 62

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

IV. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ IV. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Κώνστα Ευγενία, Χημικός, PhD Επιστημονικός Συνεργάτης, Β Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός Ο φυσιολογικός μυελός των οστών Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός" μυελός των οστών πολύπλοκος όλες οι κυτταρικές σειρές από αρχέγονο αδιαφοροποίητο κύτταρο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η μέτρηση των CD4 Τ λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα

Η μέτρηση των CD4 Τ λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα Η μέτρηση των CD4 Τ λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα Συστάσεις και πρακτικές στην διαχείριση της ποιότητας (quality management) Καλλιρόη Τσαλιμαλμά Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», Τμήμα Ανοσολογίας-

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την υπογραφή της σύμβασης να προσφέρουν (πιστοποιημένα δύο νέους (μη χρησιμοποιημένους) αιματολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΙΣΤΟΙ ΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ-FNA ΙΣΤΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VES TEC VACU TEC VACU CODE

VES TEC VACU TEC VACU CODE EL 1/5 VES TEC VACU TEC VACU CODE Κατασκευάζεται από: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) - Italy Κεφάλαιο Τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τρέχουσα διόρθωση 1 6 8

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Β ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» IV Σχεδιασμός Πειραμάτων και Ανάπτυξη Δοκιμασιών ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ Βικεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1

Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1 Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1 Κρούσμα υπό διερεύνηση: κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά ΚΑΙ επιδημιολογικά κριτήρια Πιθανό κρούσμα: κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά ΚΑΙ επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΦΙΚΟΛΗ

ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΦΙΚΟΛΗ 1 2η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επ. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΦΙΚΟΛΗ Μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίµατος µπορούν να αποµονωθούν από ολικό αίµα µε φυγοκέντρηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ Σπυριδούλα Βασιλείου Βιολόγος, PhD Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, Γ.Ν.Α. Κυτταρομετρία Ροής (ΚΡ): απαραίτητο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα Αποτελέσματα σε 20 δευτερόλεπτα, σχετικά με την κινητική της συσσωμάτωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού

Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των Μονάδων Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, συνοψίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗ Β-ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗ Β-ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗ Β-ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ Σ. ΝΤΟΒΑ Βιοχημικός, Msc, PhD Επιστημονικός συνεργάτης Μονάδας Μοριακής Βιολογίας- Αιματολογικό Εργαστηρίο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 15-01-2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 678 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων Η εταιρεία πρεπει 1. να είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη για τη μεταφορά βιολογικών υλικών, εκπληρώντας όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται απο την Ελληνική (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT)

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT) ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT) GENEKOR MEDICAL SA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) Η διαδικασία απομόνωσης του DNA από καρκινικό ιστό σε κύβο παραφίνης περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Παράρτημα 1 Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Η Επιτροπή Ορφανών Φαρμάκων (COMP), έχοντας εξετάσει την αίτηση, κατέληξε στα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες

Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Περιβαλλοντικής Υγείας, ΙΠΤ-Α, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες Μανωλά Καλλιόπη, Ph.D Ερευνήτρια Γ Κυτταρογενετική Κλάδος της Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Η κυτταρομετρία ροής στα Β λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. Ελένη Καψάλη Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας

Η κυτταρομετρία ροής στα Β λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. Ελένη Καψάλη Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Η κυτταρομετρία ροής στα Β λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα Ελένη Καψάλη Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Κατάταξη λεμφικών νεοπλασμάτων Τα νεοπλάσματα των Β, Τ, ΝΚ λεμφοκυττάρων είναι όγκοι από ανώριμα και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης των προβλημάτων στον τομέα της ανδρικής γονιμότητας Λεωφ. Κηφισίας 46 115 26 Αθήνα (2ος όροφος) Τηλ: 210 6452 172, 210 6400

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια εργαστηρίων

Ασφάλεια εργαστηρίων Ασφάλεια εργαστηρίων 1. Εργαστήρια με ασφάλεια επιπέδου 1 Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για εργασία με οργανισμούς της ομάδας 1 και πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το εργαστήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγικός πυρετός Ebola

Αιμορραγικός πυρετός Ebola Αιμορραγικός πυρετός Ebola Επιστημονική Συνάντηση SOS Ιατρών 29/11/2014 Φώτιος Π. Πετρόπουλος MD, MHA Ειδικός Παθολόγος Δεν υπάρχει καμία οικονομική ή άλλη εξάρτηση του ομιλούντος που να μπορεί να επηρεάσει

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» Έλεγχος ποιότητας Το σημαντικότερο εργαλείο στην εργαστηριακή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΘΕΜΑ : Γράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ενός αναλυτή. Μέσα στην εργασία εκτός από κείμενο να συμπεριλάβετε διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη: 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Πιθανή δαπάνη: 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-FAX:2103381138 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 27/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Β ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» IV Σχεδιασμός Πειραμάτων και Ανάπτυξη Δοκιμασιών ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Βικεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κωδικός: ΘΑΛ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα θαλασσινού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ Η συµβολή της µοριακής ανάλυσης Eλισάβετ Οικονοµάκη Βιολόγος Αιµοπαθολογοανατοµικό Εργαστήριο ΠΓΝΑ > ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ (Μη µορφολογικές) Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΑΠΟΒΛ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9

Κωδικός: ΑΠΟΒΛ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9 Κωδικός: ΑΠΟΒΛ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρών

Διαβάστε περισσότερα

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Τηλεφωνικό Κέντρο 210 69 66 000 Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για το αίμα σας

Γνωρίζετε για το αίμα σας Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός CD34 + αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων

Προσδιορισµός CD34 + αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων Προσδιορισµός CD34 + αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων Ελληνική Εταιρεία Κυτταροµετρίας Βασιλική Ε. Καλοδήµου (PhD PhD) Μοριακή Γενετίστρια Υπ. Τµήµατος Κυτταροµετρίας Ροής- Έρευνας & Αναγεννητικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 6, 7 και 8 και τα Παραρτήματα Ι και V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 52 Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική Μετάφραση-Προσαρμογή: Ευγενία Κώνστα, Χημικός PhD Πρωτότυπος τίτλος: Traceability in Laboratory Medicine Clinical

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:3165/27-2-15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δείκτες βλάβης ηπατοκυττάρων Δείκτες χολόστασης Δείκτες ηπατικής δυσλειτουργίας ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργαστηριακών Ειδών, Είδη Υγιεινής ή Φαρμακευτικά Είδη από Γυαλί ( Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων ), κωδικός CPV 33790000-4.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ ΜΧ (επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα)

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) Σε ασθενείς που διερευνώνται για γρίπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Στάδια μικροβιακής λοίμωξης δημιουργία αποικίας σε εξωτερική επιφάνεια διείσδυση στον οργανισμό τοπική μόλυνση συστηματική (γενικευμένη) μόλυνση H σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Κουρέας Μιχάλης Μηχανικός Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σπουδαιότητα Η δειγματοληψία είναι εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Μ.Α. Ευστρατίου Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τι είναι HACCP; Προβλήματα Υδατογενείς λοιμώξεις Ασφάλεια Διακίνησης Τροφίμων κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Δοκιμασία α-ντεφενσίνης για περιπροθετική αρθρική λοίμωξη Διανέμεται από Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com

Διαβάστε περισσότερα