THERMO PELLET [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THERMO PELLET [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος"

Transcript

1 THERMO PELLET [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 2 Σκοπός του εγχειριδίου 2 1 Σημαντικές συστάσεις 2 2 Ασφάλεια 2 3 Εγκατάσταση Ευθύνη του αρμόδιου εγκατάστασης Εγκαταστάσεις που επιτρέπονται Εγκαταστάσεις που δεν επιτρέπονται Καπνοδόχος Απόληξη καπνοδόχου Μονώσεις, φινιρίσματα, επιστρώσεις και συστάσεις για ασφάλεια Εθνικοί, περιφερειακοί, επαρχιακοί και δημοτικοί κανονισμοί 6 4 πέλλετ και φόρτωση η ποιότητα των πέλλετ η αποθήκευση των πέλλετ η φόρτωση των πέλλετ 8 5 λειτουργία του προϊόντος πίνακας ελέγχου λεζάντα εικονιδίων πίνακα ελέγχου 11 6 συνδέσεις σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη έλεγχος σωστής σύνδεσης θερμοστάτη σύνδεση κυκλοφορητή σύνδεση τροφοδοσίας διάγραμμα σύνδεσης εξαρτημάτων 14 7 τεχνικά στοιχεία 15 8 συντήρηση δοχείο καύσης σταχτοδοχείο θάλαμος καύσης σύστημα απαγωγής καυσαερίων ανεμιστήρας καυσαερίων περίοδος μη λειτουργίας 17 9 ενδείξεις προβλημάτων 19 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας προϊόν progettopellets. Οι συσκευές θέρμανσης της ALFACART κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας των εφαρμοστέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών. To παρόν εγχειρίδιο έχει σκοπό τη χρήση και την συντήρηση των προϊόντων από τους κατόχους και τους τεχνικούς εγκατάστασης. Εάν έχετε τυχόν αμφιβολίες επί των περιεχόμενων ή για οποιαδήποτε διευκρίνηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η εκτύπωση, μετάφραση και αναπαραγωγή έστω και μέρους του παρόντος εγχειριδίου προκύπτει κατόπιν εξουσιοδότηση της ALFACART. ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Σκοπός του εγχειριδίου είναι να επιτρέψει στον χρήστη να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα και να προετοιμάσει όλο τον εξοπλισμό και το υλικό προκειμένου να διασφαλίσει τη ασφαλή και κατάλληλη χρήση του προϊόντος. 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό ή από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη της οριστικής εγκατάστασης και της μετέπειτα ομαλής λειτουργίας του εγκατεστημένου προϊόντος. Είναι απαραίτητο επίσης να λάβετε υπόψη όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας όπου εγκαταστάθηκε η συσκευή. Δεν θα υπάρξει καμία ευθύνη από τον κατασκευαστή για παράλειψη συμμόρφωσης με τις εν λόγω προφυλάξεις. 1.Ηλεκτρικές συνδέσεις: συνίσταται επομένως στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, μετά από κάθε επέμβαση που πραγματοποιεί στο προϊόν, να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ηλεκτρονικές συνδέσεις, κυρίως όσον αφορά τα απογυμνωμένο σημείο των αγωγών που για κανένα λόγο δεν πρέπει να βγει από τους ακροδέκτες, αποφεύγοντας έτσι πιθανή επαφή με τα ηλεκτροφόρα μέρη του αγωγού. 2.Τυπολογία χρήσης: ο λέβητας αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς για τους οποίους έχει κατασκευαστεί. 3.Ευθύνη του κατασκευαστή: Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί σε άτομα, ζώα ή πράγματα, από λάθη εγκατάστασης, συντήρησης και ανάρμοστης χρήσης. 4.Επαλήθευση της ακεραιότητας του προϊόντος: μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα και την πληρότητα του περιεχομένου. σε περίπτωση ασυμφωνίας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε τη συσκευή. 5.Ηλεκτρικά εξαρτήματα: Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που συνθέτουν το προϊόν, για να μπορούν να εγγυηθούν τη σωστή λειτουργία, θα πρέπει να αντικαθίστανται με γνήσια ανταλλακτικά αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. 6.Συντήρηση: Η ημερήσια και μηνιαία συντήρηση του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον αγοραστή και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, προγραμματίζοντάς την εκ των προτέρων, από εξειδικευμένο προσωπικό ή/και από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή. 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Για λόγους ασφαλείας να θυμάστε ότι: Απαγορεύεται η χρήση του λέβητα από πλευράς ατόμων (συμπεριλαμβανόμενου των παιδιών) χωρίς καμία πείρα η με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες, εφόσον δεν επιβλέπονται και δεν καθοδηγούνται ως προς τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. πρέπει να ελέγχετε και να βεβαιώνεστε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην αγγίζετε τον λέβητα όταν είστε ξυπόλητοι ή με βρεγμένα και υγρά σημεία του σώματος. Μην τροποποιείτε τον εξοπλισμό ασφαλείας ή τις ρυθμίσεις χωρίς την άδεια ή τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τραβάτε, μην αποκόβετε και μη στρίβετε τα ηλεκτρικά καλώδια που προεξέχουν από τον λέβητα ακόμη και αν είναι αποσυνδεδεμένος από το δίκτυο. 3

4 Σας συνιστούμε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό καλώδιο σε σημείο που να μην βρίσκεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής. Το βύσμα τροφοδότησης πρέπει να είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση. Αποφεύγετε να κλείνετε ή να μειώνετε το μέγεθος των ανοιγμάτων αερισμού στο χώρο εγκατάστασης, τα ανοίγματα αερισμού είναι απαραίτητα για μια σωστή καύση. Μην αφήνετε τα στοιχεία της συσκευασίας κοντά σε παιδιά. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του προϊόντος όλες οι πόρτες και τα καπάκια πρέπει να παραμένουν πάντα ερμητικά κλειστά. Όταν η συσκευή λειτουργεί είναι ζεστή στην αφή, και ιδίως στις εξωτερικές της επιφάνειες, για αυτό σας συμβουλεύουμε να προσέχετε κατά την χρήση. Ελέγξτε για τυχόν αποφράξεις πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή αν έχει μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αντίξοων καιρικών συνθηκών (δυνατό άνεμο, παγετό) είναι πιθανό τα συστήματα ασφαλείας να παρέμβουν σβήνοντάς τη, αν συμβεί κάτι τέτοιο επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και σε καμιά περίπτωση μην απενεργοποιήσετε τα συστήματα ασφαλείας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς του σωλήνα διαφυγής καπνού εφοδιαστείτε με τα κατάλληλα μέσα για να καταπνίξετε τις φλόγες ή ζητήστε την επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την καύση απορριμμάτων Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για την έναυση Κατά το γέμισμα μην φέρετε το σακί του pellet σε επαφή με το προϊόν 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ευθύνη του αρμόδιου εγκατάστασης είναι να εκτελεί τους ελέγχους του σωλήνα διαφυγής καπνού, της εισόδου αέρα και όλων των λύσεων που απαιτούνται για τον δικό σας λέβητα pellet. Ευθύνη του αρμόδιου εγκατάστασης είναι επίσης να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την τρέχουσα ειδική τοπική νομοθεσία όπου εγκαθίσταται ο λέβητας. Η χρήση του λέβητα pellet θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που περιέρχονται στον παρόν έντυπο χρήσης και συντήρησης και όλα τα πρότυπα ασφαλείας σε συνάρτηση με την τρέχουσα ειδική νομοθεσία, όπου εγκαθίσταται. Σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζουν τις υποχρεώσεις του αρμόδιου εγκατάστασης, ο αρμόδιος εγκατάστασης θα πρέπει να επιβεβαιώνει: - Τον τύπο της μονάδας εγκατάστασης. - Τη συμβατότητα του χώρου εγκατάστασης με τη μονάδα, που εκφράζεται ως ελάχιστος όγκος εγκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. - Τις οδηγίες του κατασκευαστή του λέβητα αναφορικά με τις προϋποθέσεις του συστήματος απομάκρυνσης καπνού (αγωγοί καπνού ή σωλήνες διαφυγής καπνού). - Την εσωτερική διατομή της καπνοδόχου, το υλικό από το οποίο έχει κατασκευαστεί, ίσες διαστάσεις της διατομής, έλλειψη εμποδίων. - Το ύψος και την κάθετη επέκταση της καπνοδόχου. - Το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στο σημείο εγκατάστασης. - Την ύπαρξη και καταλληλότητα του στεγανού πώματος. - Τη δυνατότητα παροχής εξωτερικών στομίων εισόδου αέρα και τα μεγέθη των υπαρχόντων. - Τη δυνατότητα παράλληλης χρήσης της γεννήτριας εγκατάστασης με άλλον προϋπάρχοντα εξοπλισμό. 4

5 Εάν τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων είναι θετικά, η εγκατάσταση μπορεί να προχωρήσει. Τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή καθώς και τα τρέχοντα πρότυπα ασφαλείας και πυροπροστασίας. Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το σύστημα θα πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμή όχι λιγότερο από λεπτά, προκειμένου να ελεγχτούν όλες οι λειτουργίες. Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η δοκιμαστική λειτουργία, ο αρμόδιος εγκατάστασης θα πρέπει να παρέχει στον πελάτη τα εξής : - Το έντυπο χρήσης και συντήρησης για την μονάδα όπως παρέχεται από τον κατασκευαστή (εάν δεν παρέχεται ήδη στην μονάδα) - Έγγραφη τεκμηρίωση που απαιτείται για την συμμόρφωση με τα τρέχοντα πρότυπα. 3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ Στο χώρο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο λέβητας επιτρέπεται να προϋπάρχουν ή να είναι εγκατεστημένες μόνο συσκευές που δεν θέτουν σε ύφεση το χώρο σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. 3.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ Στο χώρο όπου πρέπει να εγκατασταθεί ο λέβητας δεν πρέπει να προϋπάρχουν ούτε να είναι εγκατεστημένοι: αποροφητήρες με αναρρόφηση αερίων. αγωγοί αερισμού με αναρρόφηση αερίων. Σε περίπτωση που οι συσκευές αυτές βρίσκονται σε χώρους παρακείμενους στο χώρο εγκατάστασης, απαγορεύεται η ταυτόχρονη χρήση του λέβητα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ο ένας από τους δύο χώρους να πέσει σε ύφεση. 3.4 ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ Για τη συναρμολόγηση της καπνοδόχου πρέπει να χρησιμοποιούνται μη εύφλεκτα υλικά, κατάλληλα να αντέξουν σε προϊόντα καύσης και στις τυχόν συμπυκνώσεις τους. Απαγορεύεται η χρήση μεταλλικών ευέλικτων (εύκαμπτων) σωλήνων και ινο-τσιμέντου για τη σύνδεση της καπνοδόχου του λέβητα. Οι καμινάδες δεν πρέπει να διασχίζουν χώρους στους οποίους απαγορεύεται η εγκατάσταση συσκευών καύσης. Η τοποθέτηση των καμινάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι λειτουργίας της συσκευής, να περιορίζεται ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων και να αποφεύγεται η μεταφορά τους προς τη συσκευή. Πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατό περισσότερο η τοποθέτηση οριζοντίων τομών (επιτρεπτό όριο 3μέτρα). Για συσκευές που πρέπει να φτάσουν στην κορυφή ή στον τοίχο οι αλλαγές κατεύθυνσης πρέπει να πραγματοποιούνται με ανοιχτούς αγκώνες όχι πάνω από 45 ή με γωνίες 90 (όχι πάνω από 4 στο σύνολό τους). Απαγορεύεται η χρήση στοιχείων αντίθετης κλίσης. Συνίσταται η καμινάδα να έχει ένα θάλαμο συλλογής στερεών υλικών και τυχόν συμπυκνωμάτων τοποθετημένος κάτω από την είσοδο της διοχέτευσης καπνού, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να ανοιχτεί και να επιθεωρηθεί. Απαγορεύεται να περαστούν στο εσωτερικό των αγωγών καπνού, ακόμη και μεγέθους μεγάλου, άλλοι αγωγοί αέρα και σωληνώσεις. Θα πρέπει να απέχει κατάλληλα από υλικά εύφλεκτα ή καύσης μέσω μονωτικού στρώματος αέρα ή κατάλληλης μόνωσης. 5

6 Η καπνοδόχος πρέπει να δέχεται την εκφόρτωση από ένα και μόνο λέβητα. Απαγορεύεται η απευθείας εκφόρτωση προς κλειστούς χώρους ακόμη και με ελεύθερο ουρανό. Το σύστημα αποδέσμευσης καπνού ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί : - σε σωλήνα διαφυγής καπνού που χρησιμοποιείται από άλλες γεννήτριες (μπόιλερ, φούρνοι, τζάκια κ.ο.κ.) - σε συστήματα εξαγωγής αέρος (καλύπτρες, στόμια αέρος κ.τ.λ.) ακόμα και αν εσωκλείονται σε αγωγούς. 6

7 3.5 ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ Η απόληξη καπνοδόχου πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: να έχει εσωτερικό τμήμα ίσο με εκείνο της καπνοδόχου. να έχει χρήσιμο τμήμα εξόδου όχι κατώτερο του διπλού από εκείνο του εσωτερικού της καπνοδόχου. να έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζει τη διείσδυση στην καμινάδα της βροχής, του χιονιού, των ξένων σωμάτων και ακόμη και σε περίπτωση ανέμων κάθε κατεύθυνσης και κλίσης να είναι εξασφαλισμένη η εκφόρτωση των προϊόντων καύσης. να είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασπορά και διάλυση των προϊόντων καύσης και οπωσδήποτε εκτός της περιοχής παλινδρόμησης όπου ευνοείται ο σχηματισμός αντίθετων πιέσεων, τέτοιου είδους περιοχή έχει διαφορετικά μεγέθη και διαμορφώσεις ανάλογα με τη γωνία κλίσης του καλύμματος. Η απόληξη της καπνοδόχου πρέπει να είναι χωρίς μηχανικά μέσα αναρρόφησης. 3.6 ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι επιστρώσεις ανεξάρτητα από το υλικό που είναι φτιαγμένες, πρέπει να αποτελούν μια αυτοφερόμενη κατασκευή σε σχέση με το θερμαινόμενο σύστημα και δεν πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με αυτό. Οι δοκοί και τα φινιρίσματα από ξύλο ή από εύφλεκτα υλικά πρέπει να τοποθετούνται εκτός της περιοχής ακτινοβολίας του λέβητα ή να είναι επαρκώς μονωμένα. Σε περίπτωση που στο χώρο πάνω από τον λέβητα υπάρχουν καλύμματα από εύφλεκτα υλικά ή ευαίσθητα στη θερμότητα πρέπει να τοποθετείτε ένα προστατευτικό διάφραγμα από μονωτικό ή μη εύφλεκτο υλικό. Στοιχεία καύσιμου ή εύφλεκτου υλικού όπως ξύλινα έπιπλα, κουρτίνες, κλπ. που είναι άμεσα εκτεθειμένα στην ακτινοβολία της εστίας, πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση ασφαλείας. η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να εγγυάται την εύκολη πρόσβαση για την καθαριότητα της ίδιας της συσκευής, των αγωγών εκφόρτωσης αερίου και του σωλήνα διαφυγής καπνού. 3.7 ΕΘΝΙΚΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Είναι επίσης αναγκαίο να έχετε υπόψη σας όλους τους εθνικούς, περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας όπου γίνεται η εγκατάσταση της συσκευής. 4. PELLET ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ 7

8 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ PELLETS ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΚΑΙ Η ΚΑΥΣΗ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΚΥΡΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ PELLETS. Ο λέβητας pellet έχει σχεδιαστεί προκειμένου να χρησιμοποιεί πεπιεσμένο ξύλο pellets. Από τη στιγμή που η αγορά διαθέτει πολλά προϊόντα αυτού του τύπου, είναι σημαντικό να επιλέξετε pellet με υψηλές προδιαγραφές. Ο σύνδεσμος για την καύση πεπιεσμένου ξύλου έχει καθιερώσει ένα μοντέλο προϊόντων αυτού του καυσίμου. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε pellet ποιότητας που είναι συμπαγής και με λίγη σκόνη. Ζητήστε από τον πωλητή σας τα κατάλληλα pellet, η διάμετρος των οποίων θα πρέπει να είναι 6mm με μήκος περίπου 30mm. Η καλή λειτουργία του λέβητα pellet εξαρτάται άμεσα από τον τύπο και την ποιότητα του pellet που χρησιμοποιείται, καθώς και η θερμότητα που παράγεται από τους διαφόρους τύπους προϊόντων μπορεί να έχει διαφόρους βαθμούς απόδοσης. Σας συνιστούμε πέλλετ με προδιαγραφές ÖNORM M1735, DIN plus και DIN Ο κατασκευαστής σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί υπεύθυνος για τη χρήση των pellet ακατάλληλης ποιότητας ούτε για την προκύπτουσα ελλιπή λειτουργία που αυτή μπορεί να προκαλέσει στον λέβητα pellet. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία, πρέπει: Να ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη χρήση πέλλετ με διαστάσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Να ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη χρήση πέλετ, που περιέχει σκόνη ροκανιδιού, φλοιού, καλαμποκιού, ρητινών ή χημικών ουσιών (πρόσθετα, κόλλες, κ.λπ.). Να ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη χρήση υγρού πέλλετ. Να ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη χρήση πέλλετ που αφήνει άλλα υπολείμματα εκτός από στάχτη μετά την καύση. Η χρήση ακατάλληλου πέλετ προκαλεί: -- Βούλωμα του καυστήρα και των καπναγωγών. -- Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου. -- Μείωση της απόδοσης. -- Μη εξασφαλισμένη ομαλή λειτουργία της συσκευής. -- Υπερβολική βρωμιά στο γυαλί. -- Άκαυστοι κόκκοι και βαριά στάχτη. 8

9 Μονάδες Μέτρησης Αυστρία Σουηδία Γερμανία Ιταλία ΕΕ ÖNORM M1735 SS DIN DIN plus CTI EN mm mm 5*Δ 4*Δ 50 5*Δ Δ-4*Δ 3,15-40 Kg/m % κ.β % κ.β % κ.β. 0,5 0,7 1,5 0,5 0,7 0,7 MJ/kg 18 16,9 17, ,9 16, ,5 % κ.β. 0,04 0,08 0,08 0,04 0,05 0,03 % κ.β. 0,3-0,3 0,3 0,3 0,3 % κ.β. 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 mg/kg - - 0, mg/kg - - 0, ,5 mg/kg mg/kg mg/kg - - 0, ,1 mg/kg mg/kg mg/kg % 2 Να αναφέρεται - 2 Να αναφέρεται ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ PELLET Τα pellet θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό μέρος που δεν είναι πολύ κρύο. Ουσιαστικά, τα κρύα και υγρά pellet (θεοκρασίας κάτω από 10ºC ) μειώνουν τη θερμική ενέργεια του καυσίμου ενώ απαιτείται και έξτρα καθαρισμός του λέβητα pellet. ΤΑ PELLET ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ. Φυλάσσετε τα τουλάχιστον 0,5m μακριά ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ PELLET Απαιτείται προσοχή κατά την φόρτωση των pellet ώστε να μην σπάνε. Αποφύγετε να ακουμπάτε την συσκευασία των πέλλετ στο σασί του λέβητα. Μην φορτώνετε σκόνη και πριονίδια γιατί αυτό μπορεί να μπλοκάρει το σύστημα τροφοδοσίας. Το κάλυμμα της δεξαμενής pellets πρέπει να παραμένει πάντα κλειστό και να ανοίγει μόνο κατά τη διάρκεια φόρτωσης των καυσίμων. 9

10 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 5.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ON/OFF ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ =ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Για να ρυθμίσουμε την επιθυμητή θερμοκρασία νερού πατάμε μια φορά το Ρ1 και στην συνέχεια αυξάνουμε ή μειώνουμε την θερμοκρασία πατώντας Ρ1 ή Ρ2 αντίστοιχα. (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στους 65 C) =ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ Πατάμε μία φορά το Ρ2 και στην συνέχεια αυξάνουμε ή μειώνουμε την θερμοκρασία πατώντας Ρ1 ή Ρ2 αντίστοιχα. Όταν η θερμοκρασία χώρου πέσει κάτω από την θερμοκρασία που έχουμε ρυθμίσει τότε ο λέβητας κάνει αυτόματη έναρξη με στόχο να ανεβάσει την θερμοκρασία χώρου πάνω από την ρυθμισμένη. 10

11 = ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ MENU Πατάμε μία φορά το Ρ3 για να εισέλθουμε στο μενού του λέβητα. Με τα Ρ5 και Ρ6 πάμε στο επιθυμητό menu με το Ρ3 σετάρουμε και με τα Ρ1 και Ρ2 ρυθμίζουμε. MENU 01 - SET CLOCK =Ρυθμίζουμε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. MENU 02 SET CHRONO=Ρυθμίζουμε ENABLE CHRONO ON και στη συνέχεια εβδομαδιαίο προγραμματισμό όταν δεν θέλουμε να δουλεύουμε με τον θερμοστάτη. MENU 03 SELECT LANGUAGE= Μπορούμε να ρυθμίσουμε την γλώσσα που εμφανίζεται στο MENU: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά. (Εργοστασιακά είναι ρυθμισμένο στα Αγγλικά) MENU 04 CHOOSE SEASON= Ρυθμίζουμε summer season εάν θέλουμε να το δουλέψουμε ως boiler ζεστού νερού ή winter season εάν θέλουμε να το δουλέψουμε για θέρμανση. (Εργοστασιακά είναι ρυθμισμένο στο Winter season) MENU 05 MODE STAND-BY=Ρυθμίζουμε στο on για χρήση εξωτ. θερμοστάτη ή στο off για χειροκίνητη χρήση. MENU 06 MODE BUZZER=Ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε το ηχητικό σήμα σε περίπτωση βλάβης. (Εργοστασιακά είναι ρυθμισμένο στο on). MENU 07 LOAD INITIAL=Πραγματοποιούμε την αρχική φόρτωση του λέβητα όταν ο κοχλίας του είναι κενός από πέλλετ και ο λέβητας βρίσκεται σε κατάσταση off. MENU 08 - STATE STOVE=Βλέπουμε την κατάσταση λειτουργίας του λέβητα. MENU 09 SETTINGS TECHNIC=Βάζοντας τον κατάλληλο κωδικό ο τεχνικός μπορεί να εισέλθει στο ειδικό menu ρυθμίσεως παραμέτρων του λέβητα. =ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF (ΑΝΑΜΑ - ΣΒΗΣΙΜΟ) Άναμμα λέβητα :Όταν ο λέβητας είναι κλειστός πατώντας για 3 δευτερόλεπτα το Ρ4 κάνουμε start (έναρξη) στον λέβητα. Η διαδικασία που ακολουθεί στη συνέχεια ο λέβητας είναι η εξής: Start: για 40 δευτερόλεπτα προθερμαίνεται η αντίσταση Load pellet: ρίχνει πέλλετ για το αρχικό φόρτωμα. Load pellet: ρίχνει μικρή συμπληρωματική ποσότητα πέλλετ έως ότου να εμφανιστεί η φλόγα. 11

12 Flame light: έχει ανάψει η φλόγα και για 5 λεπτά θα θερμαίνει τον θάλαμο καύσης για να έρθει σε ισορροπία. Work: έχει ξεκινήσει η κανονική λειτουργία του λέβητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λέβητας κανονικά ανάβει μετά από 5-10 λεπτά με pellet καλής ποιότητας, με το δοχείο καύσης καθαρό και μια περιβάλλουσα θερμοκρασία έως 11ºC. Εάν ένας από τους παραπάνω λόγους δεν συντρέχει τότε μπορεί να προκύψει αποτυχημένη ανάφλεξη και να χρειαστεί και δεύτερη προσπάθεια. ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Απενεργοποιήστε τον λέβητα πατώντας για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ΟΝ/OFF Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη CLEANING FINAL στην συνέχεια WAIT COOLING και μόλις κρυώσει ο λέβητας, η ένδειξη OFF. Εντοπίστε και εξουδετερώστε την αιτία ή τις αιτίες που προκάλεσαν την επέμβαση της διάταξης ασφαλείας και, πριν επανεκκινήσετε τον λέβητα, αδειάστε το δοχείο καύσης. Επανεκκινήστε τον λέβητα πατώντας το κουμπί ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα. Ακολουθήστε τη διαδικασία ανάμματος που περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους. Αν οι ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάμματος είναι σποραδικές, οι αιτίες μπορεί να είναι οι εξής: - Η σύνθεση ή οι διαστάσεις του πέλετ δεν συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά που προτείνονται σε αυτό το εγχειρίδιο (βλ. κεφάλαιο «ΚΑΥΣΙΜΟ»). - Ανεπαρκής τάση δικτύου. - Ανεπαρκής καθαρισμός. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το πρώτο άναμμα του λέβητα γίνεται πάντα από το χειριστήριο. Σβήσιμο λέβητα :Όταν ο λέβητας είναι σε κατάσταση λειτουργίας πατώντας για 3 δευτερόλεπτα το Ρ4 κλείνουμε τον λέβητα. Η διαδικασία που ακολουθεί ο λέβητας είναι η εξής: Cleaning final: Ο λέβητας καίει την ποσότητα του πέλλετ που βρίσκεται μέσα στο δοχείο καύσης. Wait cooling: Ο λέβητας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πτώσης της θερμοκρασίας των καυσαερίων. Ρ4 Off: Ο λέβητας έχει κλείσει και περιμένει εντολή έναρξης από τον θερμοστάτη ή από το ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμα και όταν ο λέβητας είναι κρύος, κατά την απενεργοποίηση ΜΗΝ τραβάτε το βύσμα αμέσως μόλις απενεργοποιήσετε τον λέβητα. Περιμένετε για την ολοκλήρωση του κύκλου απενεργοποίησης όπως περιγράφεται ανωτέρω. = ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 12

13 = ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Πατάμε μία φορά το Ρ6 και στη συνέχεια με τα Ρ6 και Ρ5 αυξάνουμε ή μειώνουμε την ισχύ αντίστοιχα από 01 έως ΛΕΖΑΝΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Θερμοστάτης χώρου Αναμμένο το μαύρο λαμπάκι = θερμοστάτης χώρου ενεργοποιημένος Σβησμένο το μαύρο λαμπάκι = θερμοστάτης χώρου απενεργοποιημένος Αντίσταση Αναμμένο το μαύρο λαμπάκι = αντίσταση ενεργοποιημένη Σβησμένο το μαύρο λαμπάκι = αντίσταση απενεργοποιημένη Κοχλίας ρίψης πέλλετ Αναμμένο το μαύρο λαμπάκι = ο κοχλίας ενεργοποιημένος Σβησμένο το μαύρο λαμπάκι = ο κοχλίας απενεργοποιημένος Ανεμιστήρας καυσαερίων Αναμμένο το μαύρο λαμπάκι = ανεμιστήρας καυσαερίων ενεργοποιημένος Σβησμένο το μαύρο λαμπάκι = ανεμιστήρας καυσαερίων απενεργοποιημένος Ανεμιστήρας θερμού αέρα Αναμμένο το μαύρο λαμπάκι = ανεμιστήρας θερμού αέρα ενεργοποιημένος Σβησμένο το μαύρο λαμπάκι = ανεμιστήρας θερμού αέρα απενεργοποιημένος κυκλοφορητής Αναμμένο το μαύρο λαμπάκι = κυκλοφορητής ενεργοποιημένος Σβησμένο το μαύρο λαμπάκι = κυκλοφορητής απενεργοποιημένος σφάλμα Αναμμένο το μαύρο λαμπάκι = ύπαρξη σφάλματος Σβησμένο το μαύρο λαμπάκι = κανονική λειτουργία 6. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6.1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) Η σύνδεση με εξωτερικό θερμοστάτη χώρου είναι προαιρετική και απαιτεί την εξαγωγή δύο καλωδίων από την θέση termostato supplementare της πλακέτας καθώς και την αλλαγή της ρύθμισης στο MENU 05 MODE STAND-BY από το off στο on. Η σύνδεση αυτή θα πρέπει να λειτουργεί σαν ένας απλός διακόπτης on/off. Δεν δίνει ούτε απαιτεί ρεύμα. (Αν ο θερμοστάτης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε δίνει ρεύμα τότε τον οδηγούμε σε ένα εξωτερικό ρελέ και από εκεί παίρνουμε την επαφή on/off). 13

14 6.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Για να ελέγξουμε την σωστή σύνδεση και λειτουργία του θερμοστάτη αρκεί να τον θέσουμε σε κατάσταση ΟΝ και στη συνέχεια να παρατηρήσουμε ότι ανάβει μία μαύρη γραμμή δίπλα στο σύμβολο του θερμοστάτη επάνω στο display του χειριστηρίου. Αντίθετα σβήνει η μαύρη γραμμή όταν ο θερμοστάτης είναι off ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ Όταν η θερμοκρασία των νερών φτάσει στην θερμοκρασία των 45 C (όπως έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά) τότε ο controller δίνει εντολή στον κυκλοφορητή να ξεκινήσει. Καθ όλη την διάρκεια που τα νερά είναι πάνω από 45 C ο κυκλοφορητής λειτουργεί (ακόμα και εάν ο λέβητας είναι σβηστός σε κατάσταση αναμονής). Όταν η θερμοκρασία των νερών πέσει κάτω από τους 45 C τότε ο κυκλοφορητής σταματάει την λειτουργία του ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Υπάρχει ένα καλώδιο τροφοδοσίας στα παρελκόμενα του λέβητα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο θηλυκό βύσμα που βρίσκεται στο χειριστήριο του λέβητα και από την άλλη πλευρά σε μία πρίζα με γείωση. ΜΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΩΣΗ. 14

15 6.5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ CONTROLLER 15

16 7.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΜΠΑΣ MONACO ΠΛΑΤΟΣ (mm) 596 mm ΒΑΘΟΣ (mm) 713 mm ΥΨΟΣ (mm) 1196 mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (KW) 18 KW ΑΠΟΔΟΣΗ (%) 90 % ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ PELLET (Kgr) 1,2 έως 4 Kgr ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (h) 13 έως 50 Hours ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΝΟΥ (Φ mm) 80 mm ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kgr) 216 Kgr ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (Volts) 220 V ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz) 50 Hz ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ min/max (Bar) 1,5/3 Bar ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (C ) C ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) m3 300 m3 8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί ασφαλείας των ηλεκτρικών συσκευών, για όλες τις ενέργειες τοποθέτησης, συντήρησης ή επισκευής που απαιτούν την πρόσβαση στο εσωτερικό του λέβητα ή του θαλάμου καυσαερίων, πρέπει να απευθύνεστε σε ένα Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης ή σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι προβλεπόμενες ενέργειες της τακτικής συντήρησης θεωρούνται υποχρεωτικές, για να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής. Αν αυτές οι ενέργειες δεν εκτελούνται με την προβλεπόμενη συχνότητα, η απόδοση της συσκευής μπορεί να πέσει σημαντικά. O Κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για μείωση της απόδοσης ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε κακή συντήρηση. Όλες οι ενέργειες συντήρησης (καθαρισμός, τυχόν αντικαταστάσεις, κτλ.) πρέπει να πραγματοποιούνται αφού πρώτα η συσκευή σβήσει, κρυώσει και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ρεύμα. Μη χρησιμοποιείτε υλικά που θα μπορούσαν να χαράξουν ή να διαβρώσουν το τζάμι. Οι χαρακιές θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ρωγμές ή σπασίματα. Ένα υγρό πανί αρκεί. Εκτός αυτού, μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού. Οι υποδείξεις των παρακάτω παραγράφων θεωρούνται καθαρά ενδεικτικές. 16

17 8.1. ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΗΣ Κάθε μέρα και πριν από κάθε άναμμα, πρέπει να καθαρίζετε το δοχείο που γίνεται η καύση του πέλλετ: -- Αποσπάστε το δοχείο από την υποδοχή του. -- Καθαρίστε τη στάχτη και το πουρί που ενδεχομένως συσσωρεύτηκε. Καθαρίστε επιμελώς τις τρύπες του δοχείου με ένα αιχμηρό αντικείμενο. -- Καθαρίστε την «οπή ανάμματος», στην πλαϊνή πλευρά του δοχείου. -- Ελέγξτε την υποδοχή του δοχείου και απομακρύνετε τη στάχτη που ενδεχομένως συσσωρεύτηκε ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ Κάθε 2-3 ημέρες και πριν από το άναμμα, πρέπει να καθαρίζετε το δοχείο συλλογής στάχτης του λέβητα: -- Ανοίξτε το κάτω πορτάκι σταχτοδοχείου του λέβητα. -- Αδειάστε το σταχτοδοχείο σε ένα μεταλλικό δοχείο απορριμμάτων. Κλείστε ερμητικά το κάτω πορτάκι σταχτοδοχείου του λέβητα ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ (tubo) περίπου, πρέπει να καθαρίζετε τον θάλαμο καύσης και τους σωλήνες (tubo) που υπάρχουν μέσα σε αυτόν. Οι καθαροί καπναγωγοί ευνοούν τη λειτουργία της συσκευής. Για τον παραπάνω καθαρισμό ίσως πρέπει να προμηθευτείτε μία ηλεκτρική σκούπα ειδική για αναρρόφηση στάχτης όπως επίσης και μία βούρτσα για τον καθαρισμό των σωλήνων. 17

18 Ακολουθήστε την εξής διαδικασία: -- Αφαιρέστε το πάνω κεραμικό κάλυμμα του λέβητα. -- Ξεβιδώστε το πάνω καπάκι του λέβητα. -- Αφαιρέστε με μία ηλεκτρική σκούπα την στάχτη που έχει συσσωρευτεί -- Ξύστε με την βοήθεια της βούρτσας τους σωλήνες (tubo) -- Καθαρίστε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε και συναρμολογήστε τα ξανά, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία. Ανοίξτε το μπροστινό πορτάκι. -- Με την ηλεκτρική σκούπα απορροφήστε τις στάχτες και τα υπολείμματα που συσσωρεύτηκαν στα πλευρικά τοιχώματα και στην πάνω πλευρά της εστίας. Αφαιρέστε την λαμαρίνα πίσω από το σταχτοδοχείο (ξεβιδώνοντας τις 4 βίδες) και αφαιρέστε με μία σκούπα την συσσωρευμένη στάχτη -- Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα και κλείστε και πάλι ερμητικά το πορτάκι. 18

19 8.4. σας συνιστούμε να κάνετε αυτή τη συντήρηση τουλάχιστον μια φορά. Αφαιρέστε το πώμα του ρακόρ T και καθαρίστε τους καπναγωγούς. Καθαρίστε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε και συναρμολογήστε τα ξανά, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ο λέβητας διαθέτει ανεμιστήρα καυσαερίων που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του. Η υπερβολική συσσώρευση στάχτης ή σκόνης πάνω στη φτερωτή του ανεμιστήρα προκαλεί απώλεια ισορροπίας και συνεπώς υπερβολικό θόρυβο κατά τη λειτουργία του. Για το λόγο αυτό, πρέπει να καθαρίζετε τον ανεμιστήρα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Επειδή γι αυτόν τον καθαρισμό πρέπει να αποσυναρμολογηθούν μερικά εξαρτήματα της συσκευής, σας συνιστούμε να καλέσετε την τεχνική υποστήριξη ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο τέλος της περιόδου χρήσης (σεζόν) του λέβητα, πρέπει να κάνετε τις εξής ενέργειες: -- Αφαιρέστε όλο το πέλετ από το δοχείο και τον κοχλία. -- Καθαρίστε επιμελώς τον καυστήρα, την υποδοχή του καυστήρα και το συρτάρι της στάχτης. -- Καθαρίστε με συρματόβουρτσα μέσα στον θάλαμο καύσης. -- Καθαρίστε επιμελώς τους καπναγωγούς. Σας συνιστούμε να αναθέτετε τον καθαρισμό σε έναν επαγγελματία καπνοδοχοκαθαριστή. -- Καθαρίστε μία φορά το χρόνο (σκόνη, αράχνες, κ.λπ.) το διάκενο που υπάρχει μέσα από τις επενδύσεις. -- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ρεύμα. 19

20 πρέπει να γίνεται η προγραμματισμένη συντήρηση και, πριν την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας. Οι παρακάτω ενέργειες είναι απαραίτητες για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής. -- Επιμελής καθαρισμός θαλάμου καυσαερίων (βλ. παρ. «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ»). -- Ελέγξτε και καθαρίστε το σύστημα απαγωγής καυσαερίων. -- Καθαρίστε τη σκόνη και τις αράχνες που ενδεχομένως υπάρχουν στην εσωτερική πλευρά των επενδύσεων. -- Καθαρισμός των κινούμενων μερών και μηχανισμών. -- Έλεγχος των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και υδραυλικών μερών. -- Ελέγξτε τη στάθμη του νερού και την πίεση της υδραυλικής εγκατάστασης Ενδεχομένως, αποκαταστήστε τις κανονικές τιμές και εξαερώστε τα καλοριφέρ. -- Ελέγξτε αν η φτερωτή του κυκλοφορητή είναι σε καλή κατάσταση. Αν είναι μπλοκαρισμένη, ξεβιδώστε το πώμα του κυκλοφορητή με ένα κατσαβίδι, και ξεμπλοκάρετέ την. -- Ελέγξτε τη στεγανότητα και τη φθορά των παρεμβυσμάτων του τζαμιού, του υδραυλικού κυκλώματος και όλων των στοιχείων που φθείρονται, και ενδεχομένως αντικαταστήστε τα φθαρμένα. -- Ελέγξτε τη στεγανότητα των ρακόρ και των σωληνώσεων σύνδεσης. -- Ελέγξτε την κατάσταση της βαλβίδας θερμικής προστασίας (εκτόνωσης) και ασφαλείας, αν ενεργοποιήθηκαν. Βεβαιωθείτε αν λειτουργούν κανονικά. Στην αντίθετη περίπτωση, αντικαταστήστε τις. -- Πραγματοποιήστε όλες τις ενέργειες συντήρησης και ελέγχου που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία και τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας. -- Ανάψτε μια φορά τον λέβητα, σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 9. ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Υπάρχουν μερικά απλά προβλήματα που ο χρήστης θα μπορούσε να λύσει μόνος του, ακολουθώντας τις οδηγίες των παρακάτω σελίδων. Αισθητήριο Περιγραφή Πότε ενεργοποιείται Τι πρέπει να κάνετε Ενδείξεις οθόνης Πιεζοστάτης Είναι συνδεμένος πάνω στον καπναγωγό. Σκοπός του είναι να ελέγχει την εσωτερική υποπίεση του καπναγωγού, για να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του λέβητα. Αν στον καπναγωγό αλλοιωθούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας (κακή εγκατάσταση, παρουσία εμποδίων ή αποφράξεων, κακή συντήρηση, ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ο άνεμος, κ.λπ.), ο πιεζοστάτης επεμβαίνει και διακόπτει την ηλεκτρική τροφοδοσία του κοχλία. Κατά συνέπεια, ο κοχλίας παύει να περιστρέφεται, η τροφοδοσία πέλετ σταματά και η λέβητας σβήνει. Στο τμήμα [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ] εμφανίζεται η ένδειξη «feilur depress». Μετά από περίπου 60 δευτερόλεπτα, αρχίζει να ακούγεται ο ήχος του βομβητή (αν έχει ενεργοποιηθεί). Απενεργοποιήστε τον λέβητα, πατώντας για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί σβησίματος ON/OFF. Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά. Περιμένετε λίγο και βεβαιωθείτε ότι η καύση του πέλετ που είχε παραμείνει στον καυστήρα ολοκληρώθηκε. Περιμένετε να κρυώσει ο λέβητας. Στη συνέχεια, εντοπίστε και εξουδετερώστε τις αιτίες που προκάλεσαν την επέμβαση της διάταξης ασφαλείας (πιθανό πρόβλημα στην καμινάδα). Τέλος, αφού καθαρίσετε τον καυστήρα, επανεκκινήστε τον λέβητα, πατώντας το κουμπί ON/OFF. «feilur depress». 20

21 θερμοστάτης ασφαλείας Είναι συνδεμένος στο σασί του λέβητα και ελέγχει συνεχώς τη θερμοκρασία στο σασί του λέβητα, έτσι ώστε να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια. Αν η θερμοκρασία υπερβεί το προκαθορισμένο κρίσιμο όριο, ο θερμοστάτης διακόπτει την ηλεκτρική τροφοδοσία του κοχλία. Κατά συνέπεια, ο κοχλίας παύει να περιστρέφεται, η τροφοδοσία πέλετ σταματά και η σόμπα σβήνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ALARM safety thermal Μετά από περίπου 60 δευτερόλεπτα, αρχίζει να ακούγεται ο ήχος του βομβητή (αν έχει ενεργοποιηθεί). Απενεργοποιήστε τον λέβητα, πατώντας για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί σβησίματος ON/OFF. Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά. Περιμένετε λίγο και βεβαιωθείτε ότι η καύση του πέλετ που είχε παραμείνει στον καυστήρα ολοκληρώθηκε. Εντοπίστε και εξουδετερώστε τις αιτίες που προκάλεσαν την επέμβαση της διάταξης ασφαλείας. Περιμένετε να κρυώσει και επανοπλίστε τον θερμοστάτη. Αφού καθαρίσετε τον καυστήρα, επανεκκινήστε τον λέβητα, πατώντας το κουμπί ON/OFF. safety thermal Αισθητήριο καυσαερίων Αισθητήριο νερού Είναι συνδεμένο στο σασί του ανεμιστήρα καυσαερίων και ελέγχει συνεχώς τη θερμοκρασία των καυσαερίων έτσι ώστε ο λέβητας να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια. Είναι συνδεμένο με την ηλεκτρονική κάρτα και ελέγχει συνεχώς τη θερμοκρασία νερού του λέβητα, έτσι ώστε ο λέβητας να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια. Ενεργοποιείτε όταν ο controller δεν διαβάζει την θερμοκρασία των καυσαερίων. Μετά από περίπου 60 δευτερόλεπτα, αρχίζει να ακούγεται ο ήχος του βομβητή (αν έχει ενεργοποιηθεί). Αν το αισθητήριο αποσυνδεθεί ή έχει χαλάσει Ενεργοποιείτε όταν ο controller δεν διαβάζει την θερμοκρασία του νερού. Μετά από περίπου 60 δευτερόλεπτα, αρχίζει να ακούγεται ο ήχος του βομβητή (αν έχει ενεργοποιηθεί). Απενεργοποιήστε τον λέβητα, πατώντας για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί σβησίματος ON/OFF. Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά. Ελέγξτε αν έχει αποσυνδεθεί το βύσμα σύνδεσης του αισθητηρίου από την υποδοχή του ή από την ηλεκτρονική κάρτα, ή το αισθητήριο έχει χαλάσει. Αφού καθαρίσετε τον καυστήρα, επανεκκινήστε τον λέβητα, πατώντας το κουμπί ON/OFF. Απενεργοποιήστε τον λέβητα, πατώντας για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί σβησίματος ON/OFF. Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά. Περιμένετε λίγο και βεβαιωθείτε ότι η καύση του πέλετ που είχε παραμείνει στον καυστήρα ολοκληρώθηκε. Ελέγξτε αν έχει αποσυνδεθεί το βύσμα σύνδεσης του αισθητηρίου νερού από την υποδοχή του ή από την ηλεκτρονική κάρτα, ή το αισθητήριο έχει χαλάσει. Αφού καθαρίσετε τον καυστήρα, επανεκκινήστε τον λέβητα, πατώντας το κουμπί ON/OFF. probe exhaust probe water Αισθητήριο καυσαερίων Είναι συνδεμένο σασί του ανεμιστήρα καυσαερίων και ελέγχει συνεχώς τη θερμοκρασία των καυσαερίων. έτσι ώστε να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια. το αισθητήριο καυσαερίων έχει ανιχνεύσει καυσαέρια με μεγαλύτερη θερμοκρασία από την προκαθορισμένη Απενεργοποιήστε τον λέβητα, πατώντας για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί σβησίματος ON/OFF. Περιμένετε λίγο και βεβαιωθείτε ότι η καύση του πέλετ που είχε παραμείνει στον καυστήρα ολοκληρώθηκε και ο λέβητας έχει κρυώσει. Πραγματοποιήστε την μηνιαία συντήρηση του λέβητα. Αφού καθαρίσετε και τον καυστήρα, επανεκκινήστε τον λέβητα, πατώντας το κουμπί ON/OFF. hot exhaust Δεν άναψε φλόγα ο λέβητας προσπάθησε για 25λεπτά να ανάψει φλόγα αλλά δεν άναψε. Απενεργοποιήστε τον λέβητα, πατώντας για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί σβησίματος ON/OFF. Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά. καθαρίσετε τον καυστήρα, ελέγξτε την ποιότητα του πέλλετ, ελέγξτε την αντίσταση έναυσης επανεκκινήστε τον λέβητα, πατώντας το κουμπί ON/OFF. alarm no lighting 21

22 \ Δεν υπάρχει πέλλετ στην δεξαμενή ο λέβητας ενώ ήταν σε κατάσταση λειτουργίας έσβησε η φλόγα του Απενεργοποιήστε τον λέβητα, πατώντας για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί σβησίματος ON/OFF. Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά. καθαρίσετε τον καυστήρα, φορτώστε το σιλό με πέλλετ επανεκκινήστε τον λέβητα, πατώντας το κουμπί ON/OFF. Απενεργοποιήστε τον λέβητα, πατώντας για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί σβησίματος ON/OFF. Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά. Εάν ο ανεμιστήρας καυσαερίων δεν ανταποκρίνεται τότε έριξε θερμικό και σε μερικά λεπτά θα επανέλθει. Πραγματοποιήστε την μηνιαία συντήρηση του λέβητα. Αφού καθαρίσετε και τον καυστήρα, επανεκκινήστε τον λέβητα, πατώντας το κουμπί ON/OFF. alarm no pellet δεν υπάρχει επικοινωνία της πλακέτας με τον ανεμιστήρα καυσαερίων. δεν διαβάζει η πλακέτα τα στοιχεία του ανεμιστήρα καυσαερίων (encoder) ο ανεμιστήρας χάλασε ή τα καυσαέρια ανέβασαν πολύ υψηλή θερμοκρασία και ο ανεμιστήρας έκοψε από το θερμικό του. alarm fan failure Μερικά από τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να επιλυθούν ακολουθώντας τις προτεινόμενες οδηγίες. Όλες οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνθήκες ασφαλείς (κρύα συσκευή, αποσύνδεση από το ηλεκτρικό ρεύμα, κτλ.). Για αποκατάσταση προβλημάτων που απαιτούν επέμβαση στα μέρη που βρίσκονται μέσα από την επένδυση ή μέσα στο θάλαμο καύσης, πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους τεχνικούς, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να απευθύνεστε σε κέντρα τεχνικής υποστήριξης εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες τεχνικές επεμβάσεις και/ή χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών, εκτός του ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις για τη σωματική ακεραιότητα του χειριστή, προκαλούν την παύση ισχύος της εγγύησης και απαλλάσσουν το Κατασκευαστή από οποιαδήποτε ευθύνη. 22

23 ΜΟΝΤΕΛΟ SERIAL NUMBER ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MONACO ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ A/A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 23

24 24

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΓΙΑ ΣΌΜΠΕΣ ΠΈΛΕΤ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΓΙΑ ΣΌΜΠΕΣ ΠΈΛΕΤ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΓΙΑ ΣΌΜΠΕΣ ΠΈΛΕΤ HE NO FI SE EE RU LV DK IE LP UK NL BY PL BE LU DE CZ UA SK FR CH AT SI HR HU RO MD BA YU PT ES AD IT AL MK BG GR 004275888_mu_stufe_pellet_Rev001_160211_2272575_lcd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina Ελληνικά/Greco 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ GR NO FI FI SE EE RU LV DK IE LP UK NL BY PL BE LU DE CZ UA SK FR CH AT SI HR HU RO MD BA YU PT ES AD IT AL MK BG GR Manuale Utente Termoprodotti - Rev004_280411 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ για σόμπες πέλετ lcd Ελληνικά 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET HE NO FI FI SE EE RU LV DK IE LP UK NL BY PL BE LU DE CZ UA SK FR CH AT SI HR HU RO MD BA YU PT ES AD IT AL MK BG GR Rev004_280411_2272575 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ... 5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ... 6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ για σόμπες και ένθετα με πέλετ Viviana - Viviana Plus - dorina Ελληνικά/Greco 2 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ LED /GRECO 2 ...4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COMFORT MAXI/ COMFORT PLUS... 7 Συναρμολόγηση με συρόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty SERAFINA - Viviana - Viviana Plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ IC mini, mini crystal /GRECO ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Γενικά... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Συναρμολόγηση με συρόμενη βάση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ DIADEMA & LILIANA IDRO /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 Εγκατάσταση και διατάξεις ασφαλείας... 5 Αντισυμπυκνωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ. Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ Dorina - GIUSY - GIUSY PLUS - Ketty SERAFINA - Viviana - Viviana Plus /GRECO 2 ... 4 Προειδοποιήσεις... 4 Ασφάλεια... 4 Τακτική Συντήρηση... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Γενικά... ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49 Ελληνικά/greco 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010.

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010. Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το δικό σας μπόιλερ pellet maxi30/ Biodom27 2010. Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής καλούμενες ως μπόιλερ pellet )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟ-ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ LONDRA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε σόµπα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MILENA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET AQUOS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.1 / Μάιος 2014 1 Παρακαλούμε, διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λέβητα πέλλετ Grande.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα