ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88"

Transcript

1 ΚΙΝΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΣ ΚΤΩΒΡΙΥ 2013 ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΥ 88 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΔΥ ΠΣ ΚΙΝΧΡΗΣΤΑ ΕΞΔΑ 1 ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΩΒΡΙΥ 60,00 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΣ ΑΥΓΥΣΤΥ ΚΤΩΒΡΙΥ 190,00 3 ΤΕΞΥΠ 15,00 4 ΑΠΧΕΤΕΥΣΗ ΚΤΩΒΡΙΥ 25,00 6 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 250,00 7 Λ/ΣΜΣ ΦΥΣΙΚΥ ΑΕΡΙΥ 87,00 ΜΕΡΙΚ ΣΥΝΛ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ 627,00 ΕΞΔΑ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ 1 ΓΡΑΡΑΖ. ΔΑΜΑΓΗΤΥ ΣΥΡΜΕΝΗ 61,50 ΜΕΡΙΚ ΣΥΝΛ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ 61,50 ΓΕΝΙΚ ΣΥΝΛ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ 688,50 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΣ

2 ΚΙΝΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΣ ΚΤΩΒΡΙΥ 2013 ΑΥΤΜΑΤΙΣΜΣ ΓΚΑΡΑΖΠΡΤΑΣ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΥ 88 ΙΔΙΚΤΗΣΙ Α 61,5 ΙΔΙΚΤΗΤΗΣ ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΣΑ ΙΔΙΚΤΗΤΗΣ ΣΥΡΡΜΕ ΣΥΡΡΜΕ ΝΗ ΝΗ ΠΡΤΑ ΠΡΤΑ Α1 ΚΤΕΝΑΣ 0 Α2 ΓΥΒΑΛΑΡΗΣ Α3 ΜΗΛΙΩΝΗΣ 1 8,79 Α4 ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Β1 ΑΡΚΥΜΑΝΗΣ 0 Β2 ΤΣΕΛΙΣ 0 Β3 ΕΚΝΜΥ Β4 ΓΕΡΝΙΚΛΣ Γ1 ΑΛΕΚΓΛΥ 1 8,79 Γ2 ΤΠΥΖ 1 8,79 Γ3 ΚΑΥΡΗΣ 1 8,79 Γ4 ΓΙΑΝΝΑΡΣ 0 Δ1 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ2 ΣΙΥΤΗΣ 0 Δ3 ΙΚΝΜΥ 1 8,79 Δ4 ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ 0 Ε1 ΣΤΡΑΤΗΣ 1 8,79 Ε2 ΚΑΚΑΚΣ 0 Ε3 ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ 0 Ε4 ΚΣΜΠΥΛΣ 0 ΣΤ1 ΚΕΣΙΣΓΛΥ 0 ΣΤ2 ΑΓΓΕΛΠΥΛΥ ΣΤ3 ΛΕΚΚΑΣ ΣΤ4 ΣΑΡΑΝΤΠΥΛΣ 0 Ζ1 ΚΣΜΑΣ 1 8,79 Ζ2 ΠΑΝΑΡΕΤΣ Ζ3 ΤΣΙΡΚΑ ΠΑΝ Ζ4 ΤΣΙΡΚΑ 0 Η ΚΑΛΑΝΙΩΤΗΣ ΥΒ5 ΦΑΝΣ 0 P2 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΥ ΕΛ. 0 P2 ΚΤΣΙΚΝΑΣ 0 P2 ΚΡΕΛ.-ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ 0 P2 ΣΙΥΝΤΡΗΣ 0 P2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΥ 0 P2 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΥ Ε. 0 P2 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΥ Ν. 0 ΣΥΝΛΑ ,53 0

3 Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ι. ΣΕΜΕΛIΔ.. ε & ΣΙΑ.Ε. SEMELID ΙS ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ευντηρησεiσ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ llij!fj],m ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 90 - ΤΑΥΡΣ ΤΗΛ.: Α.Ψ.Μ.: FAX: Δ..γ.: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ _ -1=M:l=ί& ::,, ΣΤΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΚΩΔΙΚΣ α/nm ΑΜΑΓΗτγ 88 MΠA: QIAX. πoγkatoikiaσ ΔOΣlAPlθ.: ΑΜΑΓΗτγ 88 Α8ΗΝΑ ΤΗΛ: A.O.V.: ΣΧΕΤ1Κλ ΠΑΡΑΣΤΑΠΚλ ΤΠΙ ΦΡΤΙΗΙ τσπσ AΠorτOΛHΣ ικonσ ΔJAKINHΣHΣ ΤΡΙ ΑΠΠΛΗΙ ΠDΛHTHΣ ΕΡΑ "ΑΣ Α"ΑΓΗΤΥ ΒΒ ΠΑΡΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤVΠ.IO ΤΕΧΝ.ΥΠΣΤΗΡΙΞΗ "ΗΝΣ ΚΤΒΡΙΥ Ι 6_0_._0_0] ΕΚΔΣΑΣ 2A D13r3A4E7r207D.C373422CBCoC73rBI OOOIIOδ Ev" ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ '

4 SEMELIDIS ΑΠΕΙΞΗ ΑΙΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρ'νελκυστηρων Ι. ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 90 _ΤΑΥΡΣ ΤΗΛ.: FAX: Α.Ψ.Μ.: Δ..Υ.: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ..,. 6 15/11/ : Ι \!Ι ΚΩΔΙΚΣ ΕπαΝΥΜIΑ ΕΠΑΠΕΛΜλ : JΔQΣlAPIθ. : noλh/t.1t λ.φ.μ. ΣΤΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΜΑΓΗτγ 88 QIAX. ΠΑΥΚΑΤΙΚΙΑΣ ΑΜΑΓΗτγ 88 ΑθΗΝΑ 1Ήλ., A.O.V.: ΣΧΕηΚλ ΠΑΡΑΣΤλΠΚλ ΤΠΣ ΦΡΤΙΗΣ ΤΠΣ ικonσ λπorτoλhσ ΔIΑΚIΝΗΙΗΣ ΤΡΙ1Σ ΑΙ1ΠΛΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΡΠΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕδΡΑ "ΑΣ δα"αγητν ΒΒ ΠΡΣ ΠΛΗΣΗ δlκσ ΚΩΔΙΚΣ '. Π Ε Ρ Ι r Ρ Α Φ Η Ι' Μ.Μ. Ι ΠΣΤΗΤΑ ΠΜΗ ΜΝΑΔΑΣ %EKnh Ι: Α : Ι Α ::ΙΙ... ΑΞΙΑΦ.Π.Α. ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΡΤΑΣ BUS, ""ΡΑ ΤΣΑ 1, , κ EnAtEI ΠΡΤΑΣ BUS J..! ί "ε 11'' ι Ι! I1 w.. Ι Ν ί Ξ i ΙΙ t - ] Η _ιμττρι"'-- πaρσμtνιιcl'τ/'fffotxpι.- Για 6διαι OIl"IIδtιισστι'I '" Mκxnιo ΕΗΤΥΠ ΠOMAl1AΩN ΧΡΗΣΕΝ ΉPfιTΑΙ '=<':tiί1 opouln""" "::1:1ιfί",...Ν. """" ΠΑΡΑΤΉΡΗΠ.ΙΣ; ΕΚΔΣΑΣ SFIS03604E14SB1F4F808B2C43BF847DACBS2CIB S Ev" Ι Ι

5 ΑΠΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ll1eδ ) (Να LJG_) fιj1(ρ ι:rc.-! (v _)(:Ί5"1U1l> ) ;!:!i1 iξ ( Σ 1f, ιι ZΣjt- ) 8 Έλαβα από.δι ""fu 0-,-,1 ι.,--'1 _ g _ r wi t" -OOJL/!mZ<>,(d, _Δ&{ tjj ΒΒ - Διεύθυν --- Επ ελ α -, ι.v. '<:.>6 JII-r. -_. σ ΤπσόTWV_.(C_" νι..;ιg, -- γlα_ι:1.3) o6.=============--,

6 ψ (7 ΚΑΠΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓιΣ ΓεΝΙΚI ΚΑΘΑΡΙΣΜΙ ΚΤΙΡΙΩΝ θαρυπυ 42 Ν. ΚΣΜΣ ΑΦΜ: ΔΥ: ΙΗ' ΑθΗΝΩΝ ΤΗΛ [.7\Ω..7ι3]! Ν6166 Διπλότυπη Απόδειξη Παρχής Υπηρεσιών ΥΡΩΞi:9ζ!Ξ:Γ::::: Enόγyελμα ψ.ψ Α.Φ.Μ.: ΔιεύΘVναη b!\ 'N\f\("\-\τ?λj K :::::::::::::.:::::[.::..::::.:5:. Δω.:... ::::.::;:[ ,.. ]

7 ΕΚΔΣΗ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΛγΜΑΝΣΕIΣ.ι... naneninhmiu'(o56.6oi8λθηνα (ΑΠΕΝΤΜΩΣΕΙΣ- ΜγΚΤΝIΕΣ) 3852 Τ. Ε Ξ Υ Π ΣΕΙΡΑ Δ Κ.ΑΙΗΜΑκnΥΛΥ:rjΧΑΡΑΛΑΜnnΥΥ.Ε... ι ΤΗΛ.: }8 & :21b38:30..83:: : : :.ι:ν Mνι1ς τq:.:+../{.,:,. 201J..,-.-j' A.Φ,M I1.o.νIIA'eAθHN Jι-J ΑΠΔΕΙΞΗ ΠΑΡΧΗΣ γπηρεσιων EUAO νμιμν πελάτυ: ΠΛγΚΑΤΙΚΙΑ Διεύθυνσις ' Δ.oιt 'CΙ<:6.ι :'h,..,, Πόλις: ΑΘΗ ΝΑΙ ΕIΣΠΡΑΧθΕIΣΑ ΑΜΙΒΗ EURO Ι r\,' ("" (\;,Q ι Ι Αιτιλγία: Δι' έκδσιν κινχρήστων μηνός CJ..,.,(. e.i,.,,ι

8 0.0 ι I/Y,",Ol ΙOlΙλΝΙ,,& ίlλπopikιi Ε! Κ Μ Ι ι:,hj D R,Σ ff. F.[.tO?).'",ΙΣ. ΕΞΑΓ. ΓΚΙΠΡΤΩΝ Χ'; litjpon;py.,"phi. ΚΡΩΠΙ ItΦ: Υ: ΦΛΕ AeHN[)'J THl.: ' _\ faj l' '.' ΑΡ. Μ,Α ς...q L"L ΠΙΤΗΣ Λ Ι Τ [ Λ r ι Α - Π Ε Ρ r r ρ Α ΦΗ ΤΙΜΗ ΜΝΑΔΛΣ Α.Ξ Ι Α....I.!.I..ηP ; ; ; ; ' ; j!....,.,. 1 ; : : : : ; : Ί..... I τ \ Ι I j I'! _... _... _. r..... _. ;,! 1.. "...::::::::::.:::.::.:::::::::::::::::::::t:: :::::::Ι:':.:.::::::i:::Ί::.: _.... :ι... ;, 1.'. _ _ ;.+.; [ \.. 1.[\. ΑΞΙΑ φnα2j OΛJKO

9 ιoυσι«edισ Τ ττικnς,- (φιρeι "oρoιι:t'ι-ι.αφι" Αςτι.l\ι Α.Σ, &ΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Η ΦΕΙΛΗ ΣΑΣ θα ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦθΕΙ ΣΤ λrαριασμ ΑΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΧΗΣ ΑΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε IANOMH & ΕΜΠΡΙΑ Φ ΣΙΚ ΑΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚ:Λ.ΑθΗΝΩΝ & ΣΠ.ΠΑΤΣΗ Τ.Κ ΑθΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡ Α.Φ.Μ.: O.Y. :ΦΑΕ ΑθΗΝΩΝ ΠΡΩΤΤΥΠσ ΑθΕΩΡΗΤΑΒΆΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.. ΠΛ.Ι83/ '% ':Ι;':Ι;\:':' :\A\\)'J::XI!T:nq(1tλpλΣ:TAT'tκA }::λι:;:"" ;::Κ':' ';\:::'1::::: :::ΜΙξ::::::: :::::J::::::I\.::::::::1i+::::Ι:Κ:::Κλi::Κic::Ι:λΡ:::::;i:,:,,;Ι;::Ι;': ι; ΗΜΕΡΜΗΝΙλ: ΣκσΠΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ: τπε ΑΙΙΣ:ΤλΗΣ: ΈΔΡΑ ΜΑΣ τσπσ ΠΡΡΙΣΜΥ: ΕΠΩΝΥΜΙλ: aamarhtoy 88 Δ./π ΕΠλΙΤΕΛΜΑ: ΙΖΗΩΊΉΣ ΔIEYθYNΣH:ΔAMArHTOY 88,ΑθΗΝΑ TΛX.KΩlι.: ΔΥ: ΙΗ' ΛθΗΝΩΝ λφμ: KΩlι..ΠEΛ: ΤΗΛΕΦΩΝ: ' ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ Επν/ση λόγω χρέυς 81,30 32,52-48,78 11,22 Για πιαδήπτε nληρoφoρ(o παρακαλώ επικινωνήστε με τ Τμήμα ειunηρέτησης πελατών στ τηλέφων ,52-48,78 48,78 3,00 11,22 ΜΕΡΙΚΗ λεια ΕΙΔΙΚΉ ΕΚΠΤΩΣ:Η ΚΑθΑΡΗ Α:::ΙΑ Σ:ΥΝΛ ,52-48,78 48,78 Αριθμός τιμλγίυ SAP: ΠλΡΑΛΑΒΩΝ ΣΥΝΛ Φ.Π.Α. if;:j:γ.. :::::j:)

10 ΚΩΔ..,1,:!IIIIII 111Ι"" 111" 111Ι 11III" ιll 111 Ι oo27003 סס KΩΔJKOΣ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑι ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΜΚ ΠΕΙΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΠΑΣΗ ΠΑΡΧΗΣ ΔJAΔPOMH :ι: ΑΠΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΒΑΤΗ078Ε ι:: «L: ΤΕΛΕΥΤ. ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΗΓ. ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΔ ΝΑ ΗΜΕΡ.ΕΚΔΣΗΣ ΤΙΜΛΠ IΚIΑΚ ΣΥΝΛΙΚΑ ΑΡθ. ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ Μ' ΜΕΤΡΙ-ΙΤΗ ΡΦΣ ΔJAΦOPA (Μ1 Τ'ΙΣΜΕΤΡΗ!ΗΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΧΗΣ AEP/OV ΑΤΤ/ΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΝΜΗ & ΕΜΠΡΙΑ ΦΥΙΙΚΥ ΑΕΡΙΥ ΔΤ; λερι ΑΠΙΚΗΣ ΑΕ ΕΔΡ Α:. A HIIA ΑΡΜΑΕ (ΝΜΑΡΧΙΑ Aθt'WΩN), 49927/01!BJ01!564 ΛΕΩΦ. ΑθΗΝΩΝ & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ ΑθΗΝΑ, εαιιρdσ Πσ_ιn λφlou "' 1\.λ.Ι. A.Φ.M Δαγ; ΦΑΕ ΑθΗΝΩΝ ΛΓΑΡΙΑΣΜΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔιΠ ΔΑΜΑΓΗτν 88 ΠΑΡΧΗ: ΔΑΜΑΓΗτν ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ:/ΔΥ: ΙΔΙΩΤΗΣ KWh ΤΡΕΧΥΙΑ ΠΕΡΙΔΙ ΚΑΤΑΝΑΙΙΩΙΗΙ Τ'ΙΣΛαΊDAO' IΑΙ ΕΩΣ ΕΚΚΑΘ/ΚΣ KWh ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΡΣιΝΗΣ ΠΕΡΙΔΥ ι.,..... i ΚΑΝΝΙΚΗ /\Π ΕΩΣ Σελ 1/1 ΑΝΑΙΙΥΙΗ IΙΓΑΡIΑΙΜν < Περίδς κατ/σης Ημερ. m3 ::::=_:_ := 2: ::-::::-::-----; : Ι YπoσVνoλo 21,15 <"Ι 2 ΦΠΑ 13' 2,75 Ζ ΕΙΔ.ΤΕΛ.50/00 Ν.2093/92 & 2960/2001 0,11 Υπσύνλ Με Φόρ 24, Ι W Τόκι Υπερημερίας 2.58 W χαρτόσημ τόκων (3, 6%) 0.10 Μεταφρ.Πσυ Στργγυλπ[ησης 0.32 <J πσό στργγυλπ(ησης 0,01- ΣΎΝΛ 27,00 W - επόμενς λγαριασμός σας θα είναι ΕΝΆΝΤΙ. i= <m< c: < :.: <Q. < t: ΕΚΔΤΗΣ Εξφλείστε τώρα τ λγαριααμό αας και ατ δίκτυ καταστημάτων Τ ΕΠΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΛΗΡΦΡιΩΝ χρησiμα niλεφωνα ΑΜΕΣΗΣ EflEMBAIH! G repmano ΛΗΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27,00 Ι ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΠΡΑΙΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ TA. ΑΡθ. ΕΚΤ. Αριθμώ ΛγΙσμύ ΤJo:unλnρωμns ΙΤέλη ΚΩΔ. ΠΕΙΙ. ΕΝΤ. ΤΙΜΛΠ OIKIAKO Α/Α ΑΡθ.ΠΑΡΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΧΗΣ ΑΕΡίγ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ΚΑΤΑΠΑΙΗ ΠΑΡΧΗΙ ΑΡθ. METPHlΉ ΑΠΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 'I"fff:/!,αεpιoA.J. ΔΙΑΝΜΗ & ΕΜηΡIΑ φνσικυ ΑΕΡΙΥ ΔΤ. ΑΕΡΙ ΑΠΙΚΗΣ λε E1JPλ. ΑΕΗιλ ΑΡΜλΕ (ΝΜΑΡΧιΑ λθι-νων). 499V/OIι9IOIι56I ΛΕΩΦ. 3f.33 & m I1λΤΙΗ AθtfIιλ. 100' 47 Α-ΦΜ: 0993β323 - Α.,Υ- φαξ.ι.ehoi Χρνλγιl(ό Σήμαντρ Παραιo:.aλo4.ιt. η ταxuπλι'ρωμή 'ι'(] Υ{νετι τouλόxιατoν 4 φyόιnμες rμέρες πριναπό τη λfm 1ΙΙ λoγqρlqoμα) Δ1Π ΔΑΜΑΓΗΤΥ 88 Η-Αριθμό$ ΕΚΔΤΗΣ ΔΑΜΑΓΗΤΥ ΑΘΗΝΑ f>" ΛΗΞΗ Ι. l f '\ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Πσό ΙΑρIt:Jμ. ΛγΙσμύ Αη'λέα [γι μεταljίtkjσn) 27,00 ε ΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Αρ. Λoy/Kns Anόδoons Η > < > < 24>

11 <DUOlαEDIO Τ αττ/κnς,- ΕτlρεΙα ΠaρχΛ. λεριυ AUIKhs Α.Ε. Αγαπητέ καταναλωτή, Στ πλαίσι της παρχής βέλτιστων υπηρεσιών τεχνικής υπστήριξής σας, επιθυμύμε να σας ενημερώσυμε για τις ακόλυθες χρήσιμες πληρφρίες και συμβυλές για τη σωστή διαδικασία απμόνωσης και επαναλειτυργίας της εσωτερικής σας εγκατάστασης. Στην περίmωση πυ δεν χρησιμπιηθύν ι συσκευές σας (Π.χ.Λέβητας κεντρικής θέρμανσης, ατμικός λέβητας φυσικύ αερίυ, κλπ.) για μεγάλ χρνικό διάστημα και απφασίσετε να κλείσετε τη βάνα της εσωτερικής εγκατάστασής σας, θα πρέπει να εκτελύνται ι κάτωθι ενέργειες για να μην ενεργπιήσετε με κάπιν λανθασμέν χειρισμό τν αυτόματ μηχανισμό διακπής παρχής αερίυ τυ ρυθμιστή της παρχής σας: Α) Ενέργειες για τ κλείσιμ των συσκευών φυσικύ αερίυ (Φ.Α.): Ελέγχυμε ότι όλες ι συσκευές Φυσικύ Αερίυ είναι κλειστές. Μετακινύμε τη βάνα της εσωτερικής εγκατάστασης πυ βρίσκεται στην έξδ τυ μετρητή Φ.Α.από τη θέση «ανικτή στη θέση «κλειστή. Φάση Α Βάνα σε θέση ανικτή Φάση Β Βάνα σε θέση κλειστή Β) Ενέργειες πριν την έναρξη λειτυργίας των συσκευών Φ.Α.: ελέγχυμε ότι όλες ι συσκευές Φυσικύ Αερίυ είναι κλειστές. Σε περίmωση πυ υπάρχει ηλεκτρμαγνητική βάνα στην εσωτερική εγκατάσταση, ελέγχυμε ότι είναι συνδεδεμένη με τ ηλεκτρικό ρεύμα και βρίσκεται σε θέση «ανoιχrή. Ανίγυμε σταδιακά, με ελαφρές κινήσεις, τη βάνα της εσωτερικής εγκατάστασης πυ βρίσκεται στην έξδ τυ μετρητή Φ.Α. μέχρι τ σημεί εκείν πυ η χειρλαβή της βάνας είναι σε γωνία 450 με τν ριζόντι άξνα. Περιμένυμε για δέκα (10) δευτερόλεmα περίπυ και στη συνέχεια θέτυμε σταδιακά τη βάνα στη θέση «ανoιχrή. Εταιρεία Παρχής Αερίυ Απικής Α.Ε. Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Αθηνών & Σπ. nάτση, Αθήνα, τηλ.: , Ιaχ: Δ.Τ.: ΑΕΡΙ ΑΠΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΔΡΑ: Αθήνα, ΑΡΜΑΕ (Νμαρχία Αθηνών): 49927/01/Β/01/564

12 _κil τ αττ'κως-τ Ε-ιιρεΙα nαρoxtιι ΑφΙυ AττIIιhsλ.Ε. \ 1ι=J1 101 ΦάσηΑ Βάνα σε θέση «κλειστή» Φάση Β Ενδιάμεση θέση βάνας Φάση Γ Βάνα σε θέση «ανικτή» Μετά την λκλήρωση τυ παραπάνω βήματς μπρείτε να επαναλειτυργήσετε τις συσκευές Φ.Α. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσυμε ότι η εσωτερική εγκατάσταση και ι συσκευές αερίυ λειτυργύν με ευθύνη τυ Καταναλωτή. ι εσωτερικές εγκαταστάσεις Φ.Α. πρέπει να ελέγχνται ως πρς τη στεγανότητά τυς από αδειύχυς εγκαταστάτες, σύμφωνα με τ Π.Δ. 112/2012, ανά 4 χρόνια, ι πίι θα πρέπει να σας εκδίδυν πιστπιητικό στεγανότητας για τ αρχεί σας. Τέλς, παρακαλύμε να απευθύνεστε σε αδειύχ συντηρητή συσκευών καύσης φυσικύ αερίυ, σύμφωνα με τ Πρεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 114/2012, για τν κατ' ελάχιστ ετήσι πρληmικό έλεγχ αυτών σύμφωνα με τ ΦΕΚ2654/2011. Σημειώνεται, ότι ι έλεγχι της Εταιρείας Παρχής Αερίυ Απικής ΑΕ. δεν αφρύν στη ρύθμιση των μνάδων καύσης αερίυ, η πία πρέπει να επαναλαμβάνεται κατ' ελάχιστν ετησίως με ευθύνη τυ Καταναλωτή όπως ρίζεται στην ανωτέρω νμθεσία. Με εκτίμηση, Τεχνική Διεύθυνση Ε,Π.Α.Απικής ΑΕ. Εταιρεία Παρχής Αερίυ Απικής Α.Ε. Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Αθηνών & Ση. Πάτση, Αθήνα, τηλ.: , fax: Δ.Τ.: ΑΕρια ΑΠΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΔΡΑ: Αθήνα, ΑΡΜΑΕ (Νμαρχία Αθηνών): 49927/01/8/01/564

13 ...,. :-,., ΦVλ/.ΕΛΕ<QV ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΙ<Ι\ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ. 976/6-28/03/2012).. Α. ΠΙΧΕ1Α EPrADAΣ -ρ.., Επσνσύνδεση Ημ/vi Eρνaσiας 18/10/2013 νμ/νυμ ΕπιθιωΡητή ΜΑΡΣΕΜΣ ΚΥΡΙΆΚΣ """00 Γνωoτonoiηση wa ""_IκI 3OOO6919 (0010) Aρ.Eλtνxou 1 Eργooio μι χρίωση Ι Ι Πσό χρtωσης m; n""""", )1 Β. ΣΤΙΧΕIΑ ΧΗΜΑΤΣ ΚΑΙ ΧΡΝΥ ΕΡΓΑΠΑΣ (YΠHPEΣlAΚH ΑΠΑΠΗΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ πα ΑΝΤΙΓΡΑΦ ΤΥ ΠΕΜΤΗ) ΩΡΑΑΦΕΗΣ "'ΙΜ' Ι ΩΡΑ ΠINAΚJΔAIΧΗΜΑΤΣ ΑΝΑΧ/ΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΕΝΔΕΕΗ ΔΜΕΤΡΥ ΣΤ ΠΑ ΤΗΝ EPΓAΣlA ΣHMElO EPrAIIAΣ ΕΝΔΕΕΗ OΔOMETPOV ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΑΠΌ ΩΡΑ ΕΠΙΠΡΦΗΣ πα D-tMfID ΣΗΜΕΙ EPΓAΣlAΣ ΣΤΉ ΒΑΙΗ 'ΡΓΑΣΙΑΣ 1ΈΑΙΚΗ ΕΝΔΕΕΗ ΔΜΕΤΡΥΣΤΗ ΒΑΙΗ t f α,6;9</ k:>9.y' '1'191>1 161 Ι)q.'')..'-ι 'i' 11' IC 11 Ρ. Ι Ι Ι Ι Ι Γ. ΠΙΧΕlΑ ΠΕΛΑΤΉ EnωYujJioΠε.λότη ΔΑΜΑΓΗΤΥ88 Δ/Π IΚωδIKΌC;Πελάτη [Αρ.Συμβλαίυ Ι OO סס 82 1".''''-' τηλίφων ΓΊιλότη , Υπεύθυνς Επικινωνίας MΠAΚAΓlANNHΣΓΕΩΡΠΙ: ΙΚoτόσroση Eyι:στόσττκJηςl Πλι'ιρως onoσvνδεδι.μtvo Καιηγoρia Χρήσης ωιιό ΚCνη)ιιιή θέpμcινση IΤiιπoς Χρήσης Ι ΚεντΡμ:η θtρμανση IΦoρτio (Nm3Ih) Διι:UΘuνσηAιι;ιvι')τoιι ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΙΧΕΙΑ ΝΕΑ ΠΙΧΕΙΑ ΔAMAΓHrOY88 ι ΑθΗΝΑ Όρoφo:;f Διoμiρισμo Ι Διεύθιινση Πoρo ΔΑΜΑΓΗΤΥ88 116] 1 ΑθΗΝΑ 1.(. - /L Aρ.Mετρητώv 1 1< Τύπς Μετρητή G40_DEG.D (Υ Ένδιιf,η Μετρητή ) 6..r- Ι S/NMEτιχιn; Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι! Ι, ΙΣΧΥΣ (ΚW) Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΠΗΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗθΣ ΤΎΠΣ 1 c..v (;γ-. ΓJ Ι R.. ιζ.), w,. Σι'ιμανση Τεxν,ών Λίβηro: ΝΑΙ α ΧΙ D νμ. ισχύςλtβηro: 4 w " XOρomιpισπών Κσυστ/ρcι: ι.ιχι D Amoopγ;σς ΝΑΙ νμ. ισχύς κauστήρcι: 11).-ς kι-b Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΠΗΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗθΣ ΤΥΠΣ 2 Ι.. _. - Σήμανση Τιχνιιιών -. Νβη"" NA( χί"ω =' νμ. ισχύς Λίβηro: 7 xoρamιpισπών Λεπouρyiaς ΚDυστ/ρo: ΝΑΙ ΧΙ α ν<ψ.lχύς ΚσuΣτΉρD: 8 Δ. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΣ ΤΝ ΕΠΙθΕΩΡΗΤΗ.IJ. Visit:lB /13:34:26-13:34:26 Contact: MΠETAΓlANNHΣ Refe,ence:- Ι Ε. ΚAΤAΣTADi ΜΕΤΡΗΤΗ (ΣYMlW1f'01iETA10TAN EΛff IA1I'1'JoIET.o.BA.ιVιfTAlIi ιu.τaσt.ι.σji ΤΥ I'4ι;TPHTIi) 9"'0011. λνιχτηκε , ΚΛΕΙΠΗΚΕ ΠλΡΑΜΕΝΕI ΑΝΙΚΤΣ ΠΑΡλΜΕΝΕI ΚΛΕΙΣΤΣ ΣΤ" ΑΠΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΥ 0001, ΙΚΑΝΠΙΗΠΚΣ EΛεrχOΣ ΤΕΧΝΙΚ ΠΡΒΛΗΜΑ. κnδikoσ ΠΡΒΛΗΜλΤΙ"': q._... _... _... _... _... M EΠANEΛErχOI ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΠλ ΤΗΝ ΑΠΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥ ΤΕΧΝΙΚΥ ΠΡΒΛΗΜΑΤΙ ΝΑ: 03.ΣYΠλΣH ΙΣΧΥΣ (ΚW) _ _ _ Μ _... _... - _ _..._.- -.., , ANOIXΠI : ΚΛΕΙΙΠΙ λκyp1lσh ΡΑΝΤΕΒΥ'" ΠΑΡλΜΕIΝΕΙ ΑΝΙΚΤΙ : ΠλΡΑΜΕIΝΕI ΚΛΕΙΣΤΙ λσκπη METABλΣH.κnΔIKOΣ λσκπησ': _. _.. _ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΙΚΤΙ ΥΠ ΡVl'"! Κατό τη συμnλήρωση των κωδικών 0004, 0056, 0113, 0136, 0149 πρtoo να σιιμπληρωθύν εnιnλtoν λεπτμέρειες στ πιδio Ζ. ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΕΙΙ EΠΙθEΩPIfTΉ. Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Ι Ι Π. k' "1f' 10 - Ι Ι ΚΩΔΙΚΠΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΥ ΠΡΒΛΗΜΑΤΣ ΠΥ ΕΝΤΠΙΠΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΝ ΕΛΕΓΧ 0131 PUΘΜ,στη.ι; rw.ι δouλlίιε, σωατό(κόνει δ,αoπις) 0136 Να γιν!ι απokaλuψηφρειloιι 0141 ΑΠ1<1όσταηφρεαιlou 0146 μετρητής δεν έχει xeρoύλllδιαόmη 0132 Αvt,καrό1αση 1<01fOΊΡOμμtνoIJφμσρίιι μnpijli,l 0137 AπαμόΙφUVΣΗtnmλtoν φμαρίιι 0142 Νερό 010 puθμ,σιή 0147 Δι:t έρχιτcll αέρια στ ΡΙΙθμιστή 013] Αvt'ΙΙαl"όσταση"01fOΊραlΨtνou fρμαpiou puθμισll'ι 0138 ΚoλλημΙνoq'KOHστραμμtνo( IJClpIjllK 0143 Aoιxτδ XσY'lόιr.1 παρχής 0148 ΔιφιιΥή στ ριιθμιστ/ 0134 Δια"όπτης πιζδρμιιι παλιός μnαλλ,,,όι;. χρή(ι:ι αλλαγής 01]9 Νερό 010 φρ:όtlltί(.βάνας Ι" Πρ!1>.ημDl1ιιό(ριιθμ'Τή, 0149 ΆλΜ 01]5 A!.Iξημllιηπίι:ση 'lρεμlo, 1ην Ι!ξδ τιι ρυθμ,στή" 0140 Διαφιιγη μnoξίι pvθμloη'ι κ! μι-ιρητή 0145 Na γίνει ένωση πρχής ριιθμκπή ΚΩΔIKon01HIH ΑΣΚΠΗΣ ΜΠλΒΑΣΗΣ 0051 Aπoιισia nιλότη Ι 005] πιλότης δεν ιτήθηιιε ρovπl!oύ Ι 0055 ΙΗ ερyoσiα φρό όλλη EYltoτόστootΊ 0052 ΜηnηστχιY1trnroσroστκ Ι 0054 Η ΙΡΥσία έχει ήδη ηραγμστιηθιί Ι 0056 IΆλ/ow, c ΕταιρεΙα Παρχής ΑερΙυ Ατπκής Α.Ε. κεντρικό Γραφεία: Λεωφ. Αθηνών 3103] &. Ση. Πότση, Αθην, τηλ.: 21(Ί-]4Q6000,!χ: Δ,Τ.: λερi AmΚHΣ Α.Ε., ΕΔΡΑ: Αθήνα. ΑΡΜΑΕ(Νμαρχία Αiιηνών): "!9927/tl/BJOlj564

14 "''" ".. :t:ι::.rλf. Η.1 ππ ΠEΓλNOTHTιU / ΠΙΕΙΗ ΔΙΚΤΥΥ Πίιση Δoι:ιμΉc; (mbilr) Irι.::) Χρόνς Δι:ιιή(; (min) J Πτώση Πiισης ΔΡ (mbil:9 e ΑΠΔΕΚΤΙ Qrι..-!OOs. ΜΗ λπδεκτσ..,.. "....'... ''" Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧν;l., 9λΕΡΙΣΜΣ 1101.ΦuotKόςλφtoμόc; 110l.TΗVΗΤΌC;pιΣΜΌC; Αρ. Εντλής: ' Ν ι:στoσιcιυooθovν ιnoρι:η ι:αι μόνιμ oνoiyμιστo cκt*'μoιj σrouς χώρυς όnoιj ι:ιπσναλώνuoι φuςmό otριo 11()4. Ν σφρcιv-:ιθoίιν τ ανoiyμoτo ΤOUx-ώρotι τσu λιβητooτoσiou ως ηρς TtIUC;noρcιιιιIμινouς x-ώρouς (η.χ-. απ:; nόρτες 100 f<) 105. Ν ι:στoσιcειιασθoύν ιnoρl.η oνoiyμoτo αιριμύ στouς χ-ώρυς όnou διtρxπαι ΥωΥός φuσuιoύ otριou 106. Νιι.(Ι'{σΚΙΙΙΩαθεΙά\lOlΓΜCΙαιρισμ\ι 0ύμφωΥ μι τ tvτuπo ΣWδιoηι; "ιι.μ\τou & ΣUΜφι.ιwfoςθΙης Eξαρτr}μ<h.ΙΌΙΙ Qω1ιριo;:όχώρ 10Uκτηρίυ, όπov 10πoθιτoύνtα, μcτρητις.,001.0(,0aφiou. Y"ΕΝΘUΜίζιtαόtt τ ιν λόyw Muna ΙXιtι ηαραλάβι, (ι'{άτην mv.oyή της θισης τσυ μcτρηιή. (0010).:',.1 :...,.,,'.'«.".. :ι:. '" "ι:: :ι: ι:: σ "":a :Ζ: :ι: S ι:: ε "' Ζ "' :ι: Σ Η.] ΚλΠΝΔΧΣ /ΚλΠNλfΩΓOI Ι ΙΕΡΜλΠΚ 120 Ι. Ν π:ιrιcιθεtηθεi Ι σuνδιθιi η ιcαπνoδόx.oς Ν σττyoνoι"lqlηθεi τ σίιστ/μ αnσ'fwyής ι:απναερίων Να ι:ατoσκιuooθd με ι:σιqλληλα uλiiq] (Iooιc ή αλou) τ σύστημα αnαyωyής ι:απνoερiων Na nρayματonorιθd EVW1'όσraσrι της ι:αnνoδόxau ώσrτ να nληρoi ης απcιcrrtισuς '100 ι:αννισμύ ΦΕΚ /03/2012 nσpόypσφoι 8 &; 9 Ι2δ. Ν στηριxθtl ι:σιάλλη.ι,σ 10 σίιστ/μσ απαγωγής ι:onνaq:ιlων ".5 ΠΡΔ1λΓΡΑΦΕΙ / ΠΙΠΠΙΗΠΚΑ Να ι<ιπστι:θouν τα πκππolηπι<ό: Τήρησης αnaπή(n:ων ι:aνσooμoίι '(ΚΙ φγoσiες. υλιιι:ό ι:l aδιιoδσιημtνo ΠXVιAό πρoσωnιιιό Η.4 ΕΦΑΡΜΓΗ ΜΕΛΠΉΣ Ν τρonπolηθd η μσλtτη ήl ΚΙ η ΚtπoOJ{wή της εeκιrrφιkής ευ.τότης σύμφων με την ήδη cyιι;pφιμtνη μύ.bη. ως πρς: Τν nίπo ισχύ της αιισι:ιυής Τις δm'oμtς π.ιν σι.ν.ηνώσf:ων Την όδιιιση π.ιν αωληνώotων Τα υλιι:ό π.ιν ΙιΙληνώσι:ων Τν ΊPόno σύνδισης των αωληνώσεων Την ι:απνδόχ Νσ oφρayισθtl η βαλβίδα αι:πης στην σνσμνή Τι; ιπιnλtoν σιισ"utς nou υnόρxouν ""' Τις θtσtις π.ιν oπoφραι:nκών βαλβίδων tι.6 ΛΙΠΕΙ nepintoiul Ν αnaμσφuν(ld η δι:ξo ή να ι:σroττθεi ηιστonσιητιι:ό 9<15fιee για τη δι:ξoμεvήnιη:ιιλoiou ή να rιληρωθι! μι νφό Πνωμσπι:Ήc; Δoι:ιμΉc; 150]. Νσ τonoθιτηθαύν μνωtlι:a1 σύνδισμι (υπ6νε1o τμημα μεγαλίπtρσ των sm) Ν πραyμστonoιηθr:1 η σύνδεση των σιισι:ιuών της ισωtφι:ής εyι:oτόcn'oσης Ν τonaθ TηθιI σίιστ/μσ tλtvχau σττvσνότητoς βαλβίδων (νps) στν ι:αυστήρα - r φι;ααιif( δfσφopπj.if' _ι>. Niftt"Πύαtη ιι.emrνtλf:yxc><niιw ΠLιaπι".αι "τ/t" IQPfIΠ1'oN'Ifάη" ιnrδppιν ιrσpαtηp.,.,..( cπα ρημιι".unσ" Η.2 IW(' H.fί. &νπαι.πιι-ρινη Tpoφ<>6όtιι"'l μ' hι'απη"" Eιrαvd.tyxo.oι.ful2J4i. /f'pi7πj-ιιj...,'" yι'νηαιjp<>φι>δό'roolj - JIΙUYI'. άv!: ""ς I,if- φ JIσiάΡ.χqJl'αpgrdpl]ιιΏ - 11Ι» 1:< $01. Η.1 ιuφλλiσπκλ ΙΥΠΗΜλΤΑ επλνελεγχσ Η.8 Γ ΝΙΚΗ ElΚΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗΙ/ ΣΥΝΔΕΣΕΠ :Σ:S Να πραyμσιτιnoιηθd η σύνδεση π.ιν unόλoιnων!o:ι: Ν τoπoθπηθd rφoσβόσιμη anoφρa,τιι:ή βoλβiδιa πριν τη σuoκtuή (αφρά σε EVEρyoίις nελiιπς) αuoιιιυών της ισωπριι:ής ιyιιaτόσroσης Q.Ot:;w Sc:ιcι:< σι::"' Νσ πραyμστonoιηβιi η σύνδεση των σιισιιιυών Ν πραyμσronαιηβιί ηλnτρciψ(iι:ή σύνδιση τwν oσφaλισπι:ών δισιόξtων OθCΙ:Z ι:σtό ΕΛΤ ΕΝ Q.OwCΙ: CΙ:Σ Νσ τorιoθm1θd αnoφρaκηι:ή βαλβίδα πριν την Eiaoδo τσu αυωyou στ 4βητσ1όσι ή όλλa Ν toπoθetηθel Πυρόvτoxη nόρto στ ι:ατάλληλα σiισrημσ (π.χ. ι:μβί αuνδιδqιtνα μι ηλ(κtρoβaλβίδα] λψjroσrnσ.o Παρ ιιλι>υjuι'ιρμα να ριιθμ,σιtι 1'1(cινωyιρω if ριμτηυt( 'α(, (ι\ 1ρ<W α" δ.o'cnημαyoς nj'ilαη την ημιρμηνι. διιξσyιoryή( τη\ avto (, KαθW( Ι Iρlm_" ιι"ριπ" "oρiλivαiw( "'Κ ν Jr.όΥω "Ρθ.αμίιι\ θ.ρ.θ. μι: ιπη δua:x.ρή για ιμάς θιίιιη να npol'ouiu' cnη διιι."ή Υη\ "ρα ρl...ιχ,ρφ,6ά1ηής ας μι._ ό αιίρ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΣ Ν Η.90ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΠΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΙΗΙ ΣΥΣΤΑΣΗ Η.Ι0 1Δ10ΚΤΗΙ1ΑΚ ΚΑθΕΠΩΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ Νσ τorιcιθεrηθιi ι:αθδιιι:ή πρσσπxriσ στν αγωγό (ιmόγoo ΗιΉΜcιμEyQλίπtρσ π.ιν 20m) 190 Ι. Να ι:oτσπθd untuθvνη δήλωση αnoδox.ής της όδιιισης 100 συωγαύ αnό ξtνη δoιctησiσ :J " Νσ πρoστoπuθti ΥωΥός από ηλεκτpaλoγι«ό ι:αλώδια Ν Ν ι:στoσιceuooθd μηχσνιι:ή πρoσroσia αtην ΌΔιuΣΗ τυ αyωyoιj Ν πρσππτυθεί αγω'ι'ός ΙΧ aνπδισllρωmή ταrνia tνoνη διόβρωσης I80S. Ν στηι:ιιxe \ ι:σn1λληλa α αγωυός,.; Η.Ι1 λπλπηση ΓlA ΕΚΔΣΗ Α.ΔΕΙΑΣ ΧΡΗΙΗl8ι ΒΕΒλ1ΩΣΗΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠYPOΣBfΣΠKHI <ό - u: Na τonoe rηθd nρoιm;πτutlι:ή αί{ στη διtλε:ιιση τυ ayωyoύ anό πιιχio Νσ πραγμστσrιcφ')θιi ρul)l*'!1.ι:qi ΣUVΤΉρηoη των μνόδων ι:ouoης αιρlou ι:αl να αnoσταλeiπ: τα φ(ιλλ αυτής στην Ε,Π.Α.Α.., εντός 3 μηνών γ από την ημιρμηνio ινιργonoίησης (Φύλλ Κι;ιύσης), ONOMλΤEΠΩNYM'{ vrjj 'ΡΑΦΗ Ι ΕΠΙθΕΩ ΗΤΗΙ /' Ι \.,jv Ν1,ΑΠΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡλΦΗ ΚλΤΑΝΑΛΩΤΗ ή ΕΚ pou] ν ΚλΤλΝλΛΩΤΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΑ επικινωνιαι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΜλΤΕΠΩΝΥΜ, ΤΗΛΕΦΩΝ. Ρλ EΠIBEBλlΩIHI ΡΑΝΠΒΥ ΙΙΜ" ιf1 019 lι fl r ι»ι-...ιι 7 ΠpOIOXloι:""'O ιψιιρ9.11).t1_ 131 rvό:δ':ι'ηιι. n." "η'"e. μι'o\ii;k",_""f\, ιrvδι(όι>ι'(xρι ιc:πρσγμcrr_"'...- μι"'".t..-",ω.ovo M,,ι_ Tpfχ<Mσι; 'E""'C"!...,.ισ6< CΙOC Oto η Ι_φ<ι'\ ι. "'/ιι><""'1... _ι ( ι>&pioιιι.m μι ιιιewη Υ 1(Of ι ι «..,.",. -.0; -"" CΙΙΡΙOUπιΗ" Ι0Ι("ρ<>(.., 01<! f1w( orι<! ιιδι...:ιιouc... (. μι.0 n Δ tt2mt2. _ ι ιρό, _ 6σ πικ" _ ι&διδν"-"""1'-.b 01 "" 1'0aρι." -. ε...ι.ι τιτφι.λύμι. "'ι ι o6ιoou:ιιo """""ΙΡ'1Ό\ _ ι-.ι; _oooi ιoφiou, μf tol"lpoι4ρφ6ωo_ Π,ά 11.ι20tZ.I"O ιλδ:ι>o<oιτι,\<,io,,iλoyμ_ ΦEK26S41'lOtl 1'IμI.01τ v.ιnootfl(e,.,..... "'moj'ις"t δ<o. φτη..-.-ιι_ _ ""tn". α<' tλιψcn _ μι Iv8IMI "'" J.αt_I\. 6πlol(oρoζn", 01._ιιιw...,eι. ΤΗΛ.: ΙΩΡΑ;

15 . i. Ι I Ι ΙΝΙ. tv!ηχνωλrσ Hλ'5/ΓQΣ l1xan.. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ MHX,ΙΙ'Λ ΠαρΧής ΑΡ. T.E,E &,3 - Ί}ΙΛ:;11..Θ424 Π/\ IΉ ΤΜ ΔltPH '461 - AΛIΘε-.:....ΗΗ.ΗΗΗ.ΗΗ.ΗΗΗ ΕΛΑ8Ε ΑΞΙΑ ΛΓΡΑΦΩΣ ::::::ϊi:,ϊ1' :::::::. ::: :::::::... ::::: ::.. Η. :::LJ.'c'ί Itf::::n"iιY(f 11(7 :.. :::::.::::':::::::::::::::::..::::::'::':::: :::::::.:::::::::::Η::::..::: Φ.ΠΑ 4 jx ΞΞΞΓΕ::Χ;:'Ξ:Ξ:::ΞΞΞΞΞ: ΛΙΚ :: ::::::::.:: ::::: ::::: ::::: ΣΥΝΛ Υππρεσιών..Ό.;.'. ; ΔΩ ι ι. :ΤΡΩ.:. {;jl:ξ:ξ>q;γ9;ρ;::ι /1011 ka[ι.!ι.fl!1((ι..,..η π!\rπ.m,1a..i 4Ηι..τ.If:H,I:"ΗΗΗ".Η... EJ:lQf'f(M4. ιιι'(/ριι t.. 1E.YθYNΨ 4JI"UJr'1f τ:τ()ιδ.'9 ΙΙΒ (",tl1'ι'lίam. Δ.Υ ι1(ξ>(i.r.'! Η'Η Α/Α Π Ε Ρ Ι r Ρ Α Φ Η Ε Ρ r Α Σ Ι Α Σ Α Ξ Ι Α ::.:::If;..ι;.;;;::::::::::.::.:.. ι 'JJL!l 16 C"ς-l> J

16 Πσναγ" Ταλ5όΡn 461, Καλλιθέα τϋιι w χ τ , F , Κ Β83Β η' Ι ISO!IOII1:11Q e-mell mes1bb3iiotenet.gr 1rio..,.11I909I ΦΥΛΛ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΑΝ Να 0649 ΣΤΑΘΕΡΑΝ ΕΣΤΙΑΝ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΝ ΚΑΙ NEPOV 6. ΤΥΠΣ 1JΞBHΤA/ΚAΤAΣKEYAΠHΣ! naλajothta. 1.:...O.D:1[gi.:*J.:::::::..Βu.dι:.ι::-.Υ..J..G.!7.. ςfs:ι.q...β. 2. ΕΙΔΣ & XPJ7.rH O'K3MHΣ.... (?/!..ιt ΝΜΑΠΠΝΥΜ ΥΠΕΥθΥΝΥ Ι ΤΗΛ...tlf.!.Κ'.!J. Γ..ΙtI..,.((I!..Ζ.Γ.:Ι:R.Ρ...t.:O:Ζ,. 4. Ν ΜΑΠΙ ΚΗ ΙΣΧΥΣΛΕΒΗΤ Α q..c' ;;.,..9 (kw] 5. ΠΕΡΙΧΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΠΗΡΑ.3..f.Q..=.5q.o. (kw) Α/Α β. ε:ργaσίε:s ι ΕΙΔΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7. ΤΥΠΣ KAYHH!)'/KATArKEYAHf-\V ΠΑΛΑΙΤΗΤΑ...c...(/..6./t.9./ c..ιι..3.../φ.6.. Β. ΠΑΡΧΗ MπEK βρη 9. ΕΙΔΣ ΚΑΥΣΙΜΥ Υ..t1ά?! ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛ ΣΗ ΚΑΥΣΙΜΥ. 11. ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ ΕΛΕΓΧΥ ΑΝΑΛ ΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙ Ν..1;..(!!...t.?'.<;?. 1. ΚΑθΑΡI ΣΜΣ ΛΕΒΗΤΑ 2. ΚΑθΑΡΙΣΜΣ ΚΑΠ Ν ΔΧΥ 3. ΚΑΒΑΡΙΣΜΣ.Η ΑΝΤΙ ΚΑΤ ΑΠ ΑΣΗ MnEK 4. ΚΑΒΑΡΙΣΜΣ - ΡΥθΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΔΙΝ IΝΙΣΜΥ - ΣπιΝθΗΡΑ [95 5. ΡΥΒ Μ ΙΣΗ ΑΝΑΛΠΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑ ΥΣΙ Μ Υ 1 6. ΕΛΕΓΧΣ ΔΙΑΡΡ Ν ΚΑΥΣΙ Μ Υ ησκευησ 7. ΕΛΕΓΧΣ ΔΙΑΡΡ Ν ΚΑΥΣΑΕΡΙ Υ. Β. ΔΚΙΜΗ ΛΕΙΤΥΡΓιΑΣ ΣΥΠΗΜΑΤΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΥ (αν υπάρχει]. 9. ΔΚΙΜΗ ΛΕIΤΥΡΓιΑΣ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΝ ηπηματν ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΠΗΡΑ. 10. ΕΛΕΓΧΣ ΠΕΓ ΑΝΤΗΤ ΑΣ ΒΑΛΒ ΙΔΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙ ΜΑ). 11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑ ΥΣΑΕΡΙ Υ ffi 12. ΑΛΛΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑΑΝΑΓΡΑΦΝΤΑΙ ΠΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) Ι ΕΡΓΑΣ1ΕΣ ΠΥ ΕΓιΝΑΝ ΣΗΜΕΙΝΝΤΑ/ ΜΕ 'Χ' γ. με:cρήσε:ιs Ι.' 1. ΒΕΡΜΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΥ f.2..ιz.... C ό 2. θερμκρασια ΧΡΥ ΛΕΒΗΤ/ΣιΥ 2.,;"..<2 C 3. ΜΝΞΕΙΔΙ ΤΥ ANBPAKA.t.,,,. ppm 4. ΞΕίΔΙΑ ΤΥ AlOTOY 21J..Q ppm 5. ΞΥΓΝ h.ι..,?. % (κ.α.) 6. ΔΙΞΕΙΔΙ ΤΥ ΑΝθΡΑΚΑ.'1."..3 % (κ.α.) ό 7. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙθΑΛΗΣ [BACHARACH),ι.. 8. ΕΛΚΥΣΜΣ 7C:.Q.z./l.Q.mbar( mnn) 6. υπλγισμί Ι 1. ΕΣΤΕΡΙΚΣ ΒΑθΜΣ AπOΔOΣHΣ.ι.5? % 2. ΑΠΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΥ Υ.Ί % 3. ΠΑΡΧΗ KAYΣIMOY ,..9.. kg/hr ή m'/h 4. θερμiκη ΦΡΤιΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ::::::::: % 9. ΠIΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΥ bar 10. ΠIΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΥ.2..2,. Ρ mbar 11. ΠIΕΣΗ ΛΕIΤΥΡΓιΑΣ ΑΕΡΙΥ (.5;...0 mbar 12. ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ AEPIOY -'=""'S mbar 13. θερμκρασια ΝΕΡΥ ΛΕΒΗΤΑ,ξ..Q... C 14. ΑΡlθ. ΠΡΦΝ ΚΧΛΙΑ (ΒΙΜΑΖΑ). 15. ΑΡlθ. ΣΥΧΝΤΗΤΑΠΥ INVERTER ΡΥθΜIΣΗΣ ΚΧΛίΑ (ΒΙΜΑΖΑ), ΗΖ ι μεφnσεls Των πρβλεπόμενων δείχνυν ότι είναι: ΕΝΤΣ Ι ( ΕΚΤΣ LI ε:. πaρacnρήσε:ιs ** ΣΕΠΕΡ/ΠΤΣΗ ΠΡ08ΛΗΜΑΤΝΉ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥ8ΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗΣ ΠΑ ΠPCJ8ΛΕΠΜΕΝΑΑΠ ΤΗ ΝΜ08ΕΣ1Α Ρ/Α, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΝΤΑ/ ΛΕΠΤΜΕΡΣ / ΑΠ/ΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΤΕ/ΝΝΤΑ/ΛΥΣΕ/Σ ΣΜΥΡΛΓΛΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΛΓΣ ΗΛΕΚ/ΓΣ ΜΗΧΑΝΙΚΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧ. ΗΛ ΑΡ. ΤΕΕ ΤΗΛ.: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 461 ΚΑΛΛΙθΕΑ ΑΦΜ: ΔΥ: Β' ΚΑΛΛΙΒΕΑΣ ρίων _ 1. ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ [YNTHPHrHr..2.λI;:;.,!::jtJ.. 2. ηντηρητησ (ΥΠΓΡΑΦΗ).. 3. ΥΠΕΥθΥΝΣ ΤΥ ΛΕΒΗΤΠΑΣΙΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΠΗΣ - θυρρσ Κ.Τ.Λ.)

17 ΠΣΤΗΣ Α Ι Τ Ι Λ Γ Ι Α - n Ε Ρ Ι r Ρ Α ΦΗ ΑΠΦΡΑ=εIΣ ΒΛΑΧΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΣ Α.ΠΡΩΤΠΑΠΑ 22. ΗΛΙΥΠΛΗ Τ.Κ ! Α.Φ.Μ ΔΥ ΗΛΙΥΠΛΗΣ :""" ΤΗΛ,,2'nl-9Ί% J1)-800 :.. :.. :ΚIIΩ. Φ ΕflΩΝΥΜ:;Δ'f1:Δh.>.1t.. ΕflΝ;ΩΩ'J\\Μ.7'.υ?:: Α9.):',;.... ΔIΕΥΕ>γ/-JΣtj:.. Μ..lli7.ρt{ ι2...a.φ.-m...:. Τ1ΜΗ ΜΝΑΔΑΣ [ Ι. 'ς" ' qj12...tjti. t!![;!li,!i. Α Ξ Ι Α... "'f' :..1 1 : , ; ,.,.. 1. ι ::::... 1' : : ;.+.(. ΛΓΡλΦΩΣΞΑ i}tjϊυυjf5ξι:::. ::...:::: Μι:nατιwι ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. OΛlKO i7j(,

18 ΕΙΔΠΙΗΣΗ ΠΡΣ ΤΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ..?/..:::::.!.?..::::./ ΚΙι ΕΚΤΕΛΕΣΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗΝIΑIΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΧΕτΕΥΣΗΣ, ΑΠΥΙΙΑΖΑΤΕ, ΘΑ ΤΑΚΤΠΙΗΣΥΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΑΣ :

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΡΙΔΙΑ Ι' Δ.ΤΕΛΗ ΠΟΣΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΗ ΔΕΗ ΔΕΗ Α ΠΥΛΩΤΗΣ ΓΚΑΡΑ2 ΓΚΑΡΑ2 ΠΟΣΟ ΔΕΗ ΠΟΣΟ ΔΕΗ ΠΥΛΩΤΗΣ ΓΚΑΡΑ2 Α1 ΚΤΕΝΑΣ 2 2 41,95

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003),

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003), Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β ΤΗΛ.: 210-8646777 FAX: 210-8646939

ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β ΤΗΛ.: 210-8646777 FAX: 210-8646939 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤ. & ΕΞ. ΚΑΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Πατησίων 147 Ταχ. Κώδικας: 11 51 Αθήνα Πληροφορίες: Οδ. Γωγούσος ΤΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΈΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Εκτίμηση των συνεπειών λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 45/ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 45/ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμύ Σωματεί «Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE» ΝΠΙΔ Μη-Κερδσκπικό Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ASHRAE HELLENIC CHAPTER American Society of Heating,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%. . , 2.200 . 23% 23 10:00 2.200 . 23%.».

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%.          .  , 2.200  . 23%   23   10:00 2.200 . 23%.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 230063 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα.

ΤΟ ΒΗΜΑ. Δεν μπορώ να δεχτώ πως διαθέτουν τα. φή στη μι- δας. μυαλά στην διπλωματία και μπορώ να το αποδείξω με το πιο απλό παράδειγνα. ΕπιστλέςΤΟ ΒΗΜΑ 008 Σελ. 4 Σελ. 5 ΤΟ ΒΗΜΑ εατρικά δρώµενα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ήµυ ακίυ - Περαχώρας 31 Αυγύσ 2011 Σύσσωμη η πόλη θέλει τν πραστιακό στ Λυτράκι Η απόγνωση Δηλώσεις πλιτικών αµπελκαλλιεργητών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Η διαδικασία για σύνδεση με το φυσικό αέριο είναι απλή και γρήγορη. Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα: BHMA 1. Ενημερωθείτε αν το δίκτυο φυσικού αερίου περνάει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1) Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2310296847 Fax: 2310233532 E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη:

Ο Διοικητής της 4 ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Έχοντας υπόψη: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Μ : 3153 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ246Ψ8Ζ6-06Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝ246Ψ8Ζ6-06Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 16/05/2013 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 3915 Fax: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα