ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88"

Transcript

1 ΚΙΝΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΣ ΚΤΩΒΡΙΥ 2013 ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΥ 88 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΔΥ ΠΣ ΚΙΝΧΡΗΣΤΑ ΕΞΔΑ 1 ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΩΒΡΙΥ 60,00 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΣ ΑΥΓΥΣΤΥ ΚΤΩΒΡΙΥ 190,00 3 ΤΕΞΥΠ 15,00 4 ΑΠΧΕΤΕΥΣΗ ΚΤΩΒΡΙΥ 25,00 6 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 250,00 7 Λ/ΣΜΣ ΦΥΣΙΚΥ ΑΕΡΙΥ 87,00 ΜΕΡΙΚ ΣΥΝΛ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ 627,00 ΕΞΔΑ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ 1 ΓΡΑΡΑΖ. ΔΑΜΑΓΗΤΥ ΣΥΡΜΕΝΗ 61,50 ΜΕΡΙΚ ΣΥΝΛ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ 61,50 ΓΕΝΙΚ ΣΥΝΛ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ 688,50 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΣ

2 ΚΙΝΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΣ ΚΤΩΒΡΙΥ 2013 ΑΥΤΜΑΤΙΣΜΣ ΓΚΑΡΑΖΠΡΤΑΣ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΥ 88 ΙΔΙΚΤΗΣΙ Α 61,5 ΙΔΙΚΤΗΤΗΣ ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΣΑ ΙΔΙΚΤΗΤΗΣ ΣΥΡΡΜΕ ΣΥΡΡΜΕ ΝΗ ΝΗ ΠΡΤΑ ΠΡΤΑ Α1 ΚΤΕΝΑΣ 0 Α2 ΓΥΒΑΛΑΡΗΣ Α3 ΜΗΛΙΩΝΗΣ 1 8,79 Α4 ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Β1 ΑΡΚΥΜΑΝΗΣ 0 Β2 ΤΣΕΛΙΣ 0 Β3 ΕΚΝΜΥ Β4 ΓΕΡΝΙΚΛΣ Γ1 ΑΛΕΚΓΛΥ 1 8,79 Γ2 ΤΠΥΖ 1 8,79 Γ3 ΚΑΥΡΗΣ 1 8,79 Γ4 ΓΙΑΝΝΑΡΣ 0 Δ1 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ2 ΣΙΥΤΗΣ 0 Δ3 ΙΚΝΜΥ 1 8,79 Δ4 ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ 0 Ε1 ΣΤΡΑΤΗΣ 1 8,79 Ε2 ΚΑΚΑΚΣ 0 Ε3 ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ 0 Ε4 ΚΣΜΠΥΛΣ 0 ΣΤ1 ΚΕΣΙΣΓΛΥ 0 ΣΤ2 ΑΓΓΕΛΠΥΛΥ ΣΤ3 ΛΕΚΚΑΣ ΣΤ4 ΣΑΡΑΝΤΠΥΛΣ 0 Ζ1 ΚΣΜΑΣ 1 8,79 Ζ2 ΠΑΝΑΡΕΤΣ Ζ3 ΤΣΙΡΚΑ ΠΑΝ Ζ4 ΤΣΙΡΚΑ 0 Η ΚΑΛΑΝΙΩΤΗΣ ΥΒ5 ΦΑΝΣ 0 P2 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΥ ΕΛ. 0 P2 ΚΤΣΙΚΝΑΣ 0 P2 ΚΡΕΛ.-ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ 0 P2 ΣΙΥΝΤΡΗΣ 0 P2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΥ 0 P2 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΥ Ε. 0 P2 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΥ Ν. 0 ΣΥΝΛΑ ,53 0

3 Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ι. ΣΕΜΕΛIΔ.. ε & ΣΙΑ.Ε. SEMELID ΙS ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ευντηρησεiσ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ llij!fj],m ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 90 - ΤΑΥΡΣ ΤΗΛ.: Α.Ψ.Μ.: FAX: Δ..γ.: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ _ -1=M:l=ί& ::,, ΣΤΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΚΩΔΙΚΣ α/nm ΑΜΑΓΗτγ 88 MΠA: QIAX. πoγkatoikiaσ ΔOΣlAPlθ.: ΑΜΑΓΗτγ 88 Α8ΗΝΑ ΤΗΛ: A.O.V.: ΣΧΕΤ1Κλ ΠΑΡΑΣΤΑΠΚλ ΤΠΙ ΦΡΤΙΗΙ τσπσ AΠorτOΛHΣ ικonσ ΔJAKINHΣHΣ ΤΡΙ ΑΠΠΛΗΙ ΠDΛHTHΣ ΕΡΑ "ΑΣ Α"ΑΓΗΤΥ ΒΒ ΠΑΡΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤVΠ.IO ΤΕΧΝ.ΥΠΣΤΗΡΙΞΗ "ΗΝΣ ΚΤΒΡΙΥ Ι 6_0_._0_0] ΕΚΔΣΑΣ 2A D13r3A4E7r207D.C373422CBCoC73rBI OOOIIOδ Ev" ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ '

4 SEMELIDIS ΑΠΕΙΞΗ ΑΙΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρ'νελκυστηρων Ι. ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 90 _ΤΑΥΡΣ ΤΗΛ.: FAX: Α.Ψ.Μ.: Δ..Υ.: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ..,. 6 15/11/ : Ι \!Ι ΚΩΔΙΚΣ ΕπαΝΥΜIΑ ΕΠΑΠΕΛΜλ : JΔQΣlAPIθ. : noλh/t.1t λ.φ.μ. ΣΤΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΜΑΓΗτγ 88 QIAX. ΠΑΥΚΑΤΙΚΙΑΣ ΑΜΑΓΗτγ 88 ΑθΗΝΑ 1Ήλ., A.O.V.: ΣΧΕηΚλ ΠΑΡΑΣΤλΠΚλ ΤΠΣ ΦΡΤΙΗΣ ΤΠΣ ικonσ λπorτoλhσ ΔIΑΚIΝΗΙΗΣ ΤΡΙ1Σ ΑΙ1ΠΛΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΡΠΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕδΡΑ "ΑΣ δα"αγητν ΒΒ ΠΡΣ ΠΛΗΣΗ δlκσ ΚΩΔΙΚΣ '. Π Ε Ρ Ι r Ρ Α Φ Η Ι' Μ.Μ. Ι ΠΣΤΗΤΑ ΠΜΗ ΜΝΑΔΑΣ %EKnh Ι: Α : Ι Α ::ΙΙ... ΑΞΙΑΦ.Π.Α. ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΡΤΑΣ BUS, ""ΡΑ ΤΣΑ 1, , κ EnAtEI ΠΡΤΑΣ BUS J..! ί "ε 11'' ι Ι! I1 w.. Ι Ν ί Ξ i ΙΙ t - ] Η _ιμττρι"'-- πaρσμtνιιcl'τ/'fffotxpι.- Για 6διαι OIl"IIδtιισστι'I '" Mκxnιo ΕΗΤΥΠ ΠOMAl1AΩN ΧΡΗΣΕΝ ΉPfιTΑΙ '=<':tiί1 opouln""" "::1:1ιfί",...Ν. """" ΠΑΡΑΤΉΡΗΠ.ΙΣ; ΕΚΔΣΑΣ SFIS03604E14SB1F4F808B2C43BF847DACBS2CIB S Ev" Ι Ι

5 ΑΠΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ll1eδ ) (Να LJG_) fιj1(ρ ι:rc.-! (v _)(:Ί5"1U1l> ) ;!:!i1 iξ ( Σ 1f, ιι ZΣjt- ) 8 Έλαβα από.δι ""fu 0-,-,1 ι.,--'1 _ g _ r wi t" -OOJL/!mZ<>,(d, _Δ&{ tjj ΒΒ - Διεύθυν --- Επ ελ α -, ι.v. '<:.>6 JII-r. -_. σ ΤπσόTWV_.(C_" νι..;ιg, -- γlα_ι:1.3) o6.=============--,

6 ψ (7 ΚΑΠΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓιΣ ΓεΝΙΚI ΚΑΘΑΡΙΣΜΙ ΚΤΙΡΙΩΝ θαρυπυ 42 Ν. ΚΣΜΣ ΑΦΜ: ΔΥ: ΙΗ' ΑθΗΝΩΝ ΤΗΛ [.7\Ω..7ι3]! Ν6166 Διπλότυπη Απόδειξη Παρχής Υπηρεσιών ΥΡΩΞi:9ζ!Ξ:Γ::::: Enόγyελμα ψ.ψ Α.Φ.Μ.: ΔιεύΘVναη b!\ 'N\f\("\-\τ?λj K :::::::::::::.:::::[.::..::::.:5:. Δω.:... ::::.::;:[ ,.. ]

7 ΕΚΔΣΗ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΛγΜΑΝΣΕIΣ.ι... naneninhmiu'(o56.6oi8λθηνα (ΑΠΕΝΤΜΩΣΕΙΣ- ΜγΚΤΝIΕΣ) 3852 Τ. Ε Ξ Υ Π ΣΕΙΡΑ Δ Κ.ΑΙΗΜΑκnΥΛΥ:rjΧΑΡΑΛΑΜnnΥΥ.Ε... ι ΤΗΛ.: }8 & :21b38:30..83:: : : :.ι:ν Mνι1ς τq:.:+../{.,:,. 201J..,-.-j' A.Φ,M I1.o.νIIA'eAθHN Jι-J ΑΠΔΕΙΞΗ ΠΑΡΧΗΣ γπηρεσιων EUAO νμιμν πελάτυ: ΠΛγΚΑΤΙΚΙΑ Διεύθυνσις ' Δ.oιt 'CΙ<:6.ι :'h,..,, Πόλις: ΑΘΗ ΝΑΙ ΕIΣΠΡΑΧθΕIΣΑ ΑΜΙΒΗ EURO Ι r\,' ("" (\;,Q ι Ι Αιτιλγία: Δι' έκδσιν κινχρήστων μηνός CJ..,.,(. e.i,.,,ι

8 0.0 ι I/Y,",Ol ΙOlΙλΝΙ,,& ίlλπopikιi Ε! Κ Μ Ι ι:,hj D R,Σ ff. F.[.tO?).'",ΙΣ. ΕΞΑΓ. ΓΚΙΠΡΤΩΝ Χ'; litjpon;py.,"phi. ΚΡΩΠΙ ItΦ: Υ: ΦΛΕ AeHN[)'J THl.: ' _\ faj l' '.' ΑΡ. Μ,Α ς...q L"L ΠΙΤΗΣ Λ Ι Τ [ Λ r ι Α - Π Ε Ρ r r ρ Α ΦΗ ΤΙΜΗ ΜΝΑΔΛΣ Α.Ξ Ι Α....I.!.I..ηP ; ; ; ; ' ; j!....,.,. 1 ; : : : : ; : Ί..... I τ \ Ι I j I'! _... _... _. r..... _. ;,! 1.. "...::::::::::.:::.::.:::::::::::::::::::::t:: :::::::Ι:':.:.::::::i:::Ί::.: _.... :ι... ;, 1.'. _ _ ;.+.; [ \.. 1.[\. ΑΞΙΑ φnα2j OΛJKO

9 ιoυσι«edισ Τ ττικnς,- (φιρeι "oρoιι:t'ι-ι.αφι" Αςτι.l\ι Α.Σ, &ΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Η ΦΕΙΛΗ ΣΑΣ θα ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦθΕΙ ΣΤ λrαριασμ ΑΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΧΗΣ ΑΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε IANOMH & ΕΜΠΡΙΑ Φ ΣΙΚ ΑΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚ:Λ.ΑθΗΝΩΝ & ΣΠ.ΠΑΤΣΗ Τ.Κ ΑθΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡ Α.Φ.Μ.: O.Y. :ΦΑΕ ΑθΗΝΩΝ ΠΡΩΤΤΥΠσ ΑθΕΩΡΗΤΑΒΆΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.. ΠΛ.Ι83/ '% ':Ι;':Ι;\:':' :\A\\)'J::XI!T:nq(1tλpλΣ:TAT'tκA }::λι:;:"" ;::Κ':' ';\:::'1::::: :::ΜΙξ::::::: :::::J::::::I\.::::::::1i+::::Ι:Κ:::Κλi::Κic::Ι:λΡ:::::;i:,:,,;Ι;::Ι;': ι; ΗΜΕΡΜΗΝΙλ: ΣκσΠΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ: τπε ΑΙΙΣ:ΤλΗΣ: ΈΔΡΑ ΜΑΣ τσπσ ΠΡΡΙΣΜΥ: ΕΠΩΝΥΜΙλ: aamarhtoy 88 Δ./π ΕΠλΙΤΕΛΜΑ: ΙΖΗΩΊΉΣ ΔIEYθYNΣH:ΔAMArHTOY 88,ΑθΗΝΑ TΛX.KΩlι.: ΔΥ: ΙΗ' ΛθΗΝΩΝ λφμ: KΩlι..ΠEΛ: ΤΗΛΕΦΩΝ: ' ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ Επν/ση λόγω χρέυς 81,30 32,52-48,78 11,22 Για πιαδήπτε nληρoφoρ(o παρακαλώ επικινωνήστε με τ Τμήμα ειunηρέτησης πελατών στ τηλέφων ,52-48,78 48,78 3,00 11,22 ΜΕΡΙΚΗ λεια ΕΙΔΙΚΉ ΕΚΠΤΩΣ:Η ΚΑθΑΡΗ Α:::ΙΑ Σ:ΥΝΛ ,52-48,78 48,78 Αριθμός τιμλγίυ SAP: ΠλΡΑΛΑΒΩΝ ΣΥΝΛ Φ.Π.Α. if;:j:γ.. :::::j:)

10 ΚΩΔ..,1,:!IIIIII 111Ι"" 111" 111Ι 11III" ιll 111 Ι oo27003 סס KΩΔJKOΣ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑι ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΜΚ ΠΕΙΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΠΑΣΗ ΠΑΡΧΗΣ ΔJAΔPOMH :ι: ΑΠΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΒΑΤΗ078Ε ι:: «L: ΤΕΛΕΥΤ. ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΗΓ. ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΔ ΝΑ ΗΜΕΡ.ΕΚΔΣΗΣ ΤΙΜΛΠ IΚIΑΚ ΣΥΝΛΙΚΑ ΑΡθ. ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ Μ' ΜΕΤΡΙ-ΙΤΗ ΡΦΣ ΔJAΦOPA (Μ1 Τ'ΙΣΜΕΤΡΗ!ΗΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΧΗΣ AEP/OV ΑΤΤ/ΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΝΜΗ & ΕΜΠΡΙΑ ΦΥΙΙΚΥ ΑΕΡΙΥ ΔΤ; λερι ΑΠΙΚΗΣ ΑΕ ΕΔΡ Α:. A HIIA ΑΡΜΑΕ (ΝΜΑΡΧΙΑ Aθt'WΩN), 49927/01!BJ01!564 ΛΕΩΦ. ΑθΗΝΩΝ & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ ΑθΗΝΑ, εαιιρdσ Πσ_ιn λφlou "' 1\.λ.Ι. A.Φ.M Δαγ; ΦΑΕ ΑθΗΝΩΝ ΛΓΑΡΙΑΣΜΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔιΠ ΔΑΜΑΓΗτν 88 ΠΑΡΧΗ: ΔΑΜΑΓΗτν ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ:/ΔΥ: ΙΔΙΩΤΗΣ KWh ΤΡΕΧΥΙΑ ΠΕΡΙΔΙ ΚΑΤΑΝΑΙΙΩΙΗΙ Τ'ΙΣΛαΊDAO' IΑΙ ΕΩΣ ΕΚΚΑΘ/ΚΣ KWh ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΡΣιΝΗΣ ΠΕΡΙΔΥ ι.,..... i ΚΑΝΝΙΚΗ /\Π ΕΩΣ Σελ 1/1 ΑΝΑΙΙΥΙΗ IΙΓΑΡIΑΙΜν < Περίδς κατ/σης Ημερ. m3 ::::=_:_ := 2: ::-::::-::-----; : Ι YπoσVνoλo 21,15 <"Ι 2 ΦΠΑ 13' 2,75 Ζ ΕΙΔ.ΤΕΛ.50/00 Ν.2093/92 & 2960/2001 0,11 Υπσύνλ Με Φόρ 24, Ι W Τόκι Υπερημερίας 2.58 W χαρτόσημ τόκων (3, 6%) 0.10 Μεταφρ.Πσυ Στργγυλπ[ησης 0.32 <J πσό στργγυλπ(ησης 0,01- ΣΎΝΛ 27,00 W - επόμενς λγαριασμός σας θα είναι ΕΝΆΝΤΙ. i= <m< c: < :.: <Q. < t: ΕΚΔΤΗΣ Εξφλείστε τώρα τ λγαριααμό αας και ατ δίκτυ καταστημάτων Τ ΕΠΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΛΗΡΦΡιΩΝ χρησiμα niλεφωνα ΑΜΕΣΗΣ EflEMBAIH! G repmano ΛΗΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27,00 Ι ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΠΡΑΙΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ TA. ΑΡθ. ΕΚΤ. Αριθμώ ΛγΙσμύ ΤJo:unλnρωμns ΙΤέλη ΚΩΔ. ΠΕΙΙ. ΕΝΤ. ΤΙΜΛΠ OIKIAKO Α/Α ΑΡθ.ΠΑΡΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΧΗΣ ΑΕΡίγ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ΚΑΤΑΠΑΙΗ ΠΑΡΧΗΙ ΑΡθ. METPHlΉ ΑΠΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 'I"fff:/!,αεpιoA.J. ΔΙΑΝΜΗ & ΕΜηΡIΑ φνσικυ ΑΕΡΙΥ ΔΤ. ΑΕΡΙ ΑΠΙΚΗΣ λε E1JPλ. ΑΕΗιλ ΑΡΜλΕ (ΝΜΑΡΧιΑ λθι-νων). 499V/OIι9IOIι56I ΛΕΩΦ. 3f.33 & m I1λΤΙΗ AθtfIιλ. 100' 47 Α-ΦΜ: 0993β323 - Α.,Υ- φαξ.ι.ehoi Χρνλγιl(ό Σήμαντρ Παραιo:.aλo4.ιt. η ταxuπλι'ρωμή 'ι'(] Υ{νετι τouλόxιατoν 4 φyόιnμες rμέρες πριναπό τη λfm 1ΙΙ λoγqρlqoμα) Δ1Π ΔΑΜΑΓΗΤΥ 88 Η-Αριθμό$ ΕΚΔΤΗΣ ΔΑΜΑΓΗΤΥ ΑΘΗΝΑ f>" ΛΗΞΗ Ι. l f '\ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Πσό ΙΑρIt:Jμ. ΛγΙσμύ Αη'λέα [γι μεταljίtkjσn) 27,00 ε ΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Αρ. Λoy/Kns Anόδoons Η > < > < 24>

11 <DUOlαEDIO Τ αττ/κnς,- ΕτlρεΙα ΠaρχΛ. λεριυ AUIKhs Α.Ε. Αγαπητέ καταναλωτή, Στ πλαίσι της παρχής βέλτιστων υπηρεσιών τεχνικής υπστήριξής σας, επιθυμύμε να σας ενημερώσυμε για τις ακόλυθες χρήσιμες πληρφρίες και συμβυλές για τη σωστή διαδικασία απμόνωσης και επαναλειτυργίας της εσωτερικής σας εγκατάστασης. Στην περίmωση πυ δεν χρησιμπιηθύν ι συσκευές σας (Π.χ.Λέβητας κεντρικής θέρμανσης, ατμικός λέβητας φυσικύ αερίυ, κλπ.) για μεγάλ χρνικό διάστημα και απφασίσετε να κλείσετε τη βάνα της εσωτερικής εγκατάστασής σας, θα πρέπει να εκτελύνται ι κάτωθι ενέργειες για να μην ενεργπιήσετε με κάπιν λανθασμέν χειρισμό τν αυτόματ μηχανισμό διακπής παρχής αερίυ τυ ρυθμιστή της παρχής σας: Α) Ενέργειες για τ κλείσιμ των συσκευών φυσικύ αερίυ (Φ.Α.): Ελέγχυμε ότι όλες ι συσκευές Φυσικύ Αερίυ είναι κλειστές. Μετακινύμε τη βάνα της εσωτερικής εγκατάστασης πυ βρίσκεται στην έξδ τυ μετρητή Φ.Α.από τη θέση «ανικτή στη θέση «κλειστή. Φάση Α Βάνα σε θέση ανικτή Φάση Β Βάνα σε θέση κλειστή Β) Ενέργειες πριν την έναρξη λειτυργίας των συσκευών Φ.Α.: ελέγχυμε ότι όλες ι συσκευές Φυσικύ Αερίυ είναι κλειστές. Σε περίmωση πυ υπάρχει ηλεκτρμαγνητική βάνα στην εσωτερική εγκατάσταση, ελέγχυμε ότι είναι συνδεδεμένη με τ ηλεκτρικό ρεύμα και βρίσκεται σε θέση «ανoιχrή. Ανίγυμε σταδιακά, με ελαφρές κινήσεις, τη βάνα της εσωτερικής εγκατάστασης πυ βρίσκεται στην έξδ τυ μετρητή Φ.Α. μέχρι τ σημεί εκείν πυ η χειρλαβή της βάνας είναι σε γωνία 450 με τν ριζόντι άξνα. Περιμένυμε για δέκα (10) δευτερόλεmα περίπυ και στη συνέχεια θέτυμε σταδιακά τη βάνα στη θέση «ανoιχrή. Εταιρεία Παρχής Αερίυ Απικής Α.Ε. Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Αθηνών & Σπ. nάτση, Αθήνα, τηλ.: , Ιaχ: Δ.Τ.: ΑΕΡΙ ΑΠΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΔΡΑ: Αθήνα, ΑΡΜΑΕ (Νμαρχία Αθηνών): 49927/01/Β/01/564

12 _κil τ αττ'κως-τ Ε-ιιρεΙα nαρoxtιι ΑφΙυ AττIIιhsλ.Ε. \ 1ι=J1 101 ΦάσηΑ Βάνα σε θέση «κλειστή» Φάση Β Ενδιάμεση θέση βάνας Φάση Γ Βάνα σε θέση «ανικτή» Μετά την λκλήρωση τυ παραπάνω βήματς μπρείτε να επαναλειτυργήσετε τις συσκευές Φ.Α. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσυμε ότι η εσωτερική εγκατάσταση και ι συσκευές αερίυ λειτυργύν με ευθύνη τυ Καταναλωτή. ι εσωτερικές εγκαταστάσεις Φ.Α. πρέπει να ελέγχνται ως πρς τη στεγανότητά τυς από αδειύχυς εγκαταστάτες, σύμφωνα με τ Π.Δ. 112/2012, ανά 4 χρόνια, ι πίι θα πρέπει να σας εκδίδυν πιστπιητικό στεγανότητας για τ αρχεί σας. Τέλς, παρακαλύμε να απευθύνεστε σε αδειύχ συντηρητή συσκευών καύσης φυσικύ αερίυ, σύμφωνα με τ Πρεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 114/2012, για τν κατ' ελάχιστ ετήσι πρληmικό έλεγχ αυτών σύμφωνα με τ ΦΕΚ2654/2011. Σημειώνεται, ότι ι έλεγχι της Εταιρείας Παρχής Αερίυ Απικής ΑΕ. δεν αφρύν στη ρύθμιση των μνάδων καύσης αερίυ, η πία πρέπει να επαναλαμβάνεται κατ' ελάχιστν ετησίως με ευθύνη τυ Καταναλωτή όπως ρίζεται στην ανωτέρω νμθεσία. Με εκτίμηση, Τεχνική Διεύθυνση Ε,Π.Α.Απικής ΑΕ. Εταιρεία Παρχής Αερίυ Απικής Α.Ε. Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Αθηνών & Ση. Πάτση, Αθήνα, τηλ.: , fax: Δ.Τ.: ΑΕρια ΑΠΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΔΡΑ: Αθήνα, ΑΡΜΑΕ (Νμαρχία Αθηνών): 49927/01/8/01/564

13 ...,. :-,., ΦVλ/.ΕΛΕ<QV ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΙ<Ι\ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ. 976/6-28/03/2012).. Α. ΠΙΧΕ1Α EPrADAΣ -ρ.., Επσνσύνδεση Ημ/vi Eρνaσiας 18/10/2013 νμ/νυμ ΕπιθιωΡητή ΜΑΡΣΕΜΣ ΚΥΡΙΆΚΣ """00 Γνωoτonoiηση wa ""_IκI 3OOO6919 (0010) Aρ.Eλtνxou 1 Eργooio μι χρίωση Ι Ι Πσό χρtωσης m; n""""", )1 Β. ΣΤΙΧΕIΑ ΧΗΜΑΤΣ ΚΑΙ ΧΡΝΥ ΕΡΓΑΠΑΣ (YΠHPEΣlAΚH ΑΠΑΠΗΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ πα ΑΝΤΙΓΡΑΦ ΤΥ ΠΕΜΤΗ) ΩΡΑΑΦΕΗΣ "'ΙΜ' Ι ΩΡΑ ΠINAΚJΔAIΧΗΜΑΤΣ ΑΝΑΧ/ΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΕΝΔΕΕΗ ΔΜΕΤΡΥ ΣΤ ΠΑ ΤΗΝ EPΓAΣlA ΣHMElO EPrAIIAΣ ΕΝΔΕΕΗ OΔOMETPOV ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΑΠΌ ΩΡΑ ΕΠΙΠΡΦΗΣ πα D-tMfID ΣΗΜΕΙ EPΓAΣlAΣ ΣΤΉ ΒΑΙΗ 'ΡΓΑΣΙΑΣ 1ΈΑΙΚΗ ΕΝΔΕΕΗ ΔΜΕΤΡΥΣΤΗ ΒΑΙΗ t f α,6;9</ k:>9.y' '1'191>1 161 Ι)q.'')..'-ι 'i' 11' IC 11 Ρ. Ι Ι Ι Ι Ι Γ. ΠΙΧΕlΑ ΠΕΛΑΤΉ EnωYujJioΠε.λότη ΔΑΜΑΓΗΤΥ88 Δ/Π IΚωδIKΌC;Πελάτη [Αρ.Συμβλαίυ Ι OO סס 82 1".''''-' τηλίφων ΓΊιλότη , Υπεύθυνς Επικινωνίας MΠAΚAΓlANNHΣΓΕΩΡΠΙ: ΙΚoτόσroση Eyι:στόσττκJηςl Πλι'ιρως onoσvνδεδι.μtvo Καιηγoρia Χρήσης ωιιό ΚCνη)ιιιή θέpμcινση IΤiιπoς Χρήσης Ι ΚεντΡμ:η θtρμανση IΦoρτio (Nm3Ih) Διι:UΘuνσηAιι;ιvι')τoιι ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΙΧΕΙΑ ΝΕΑ ΠΙΧΕΙΑ ΔAMAΓHrOY88 ι ΑθΗΝΑ Όρoφo:;f Διoμiρισμo Ι Διεύθιινση Πoρo ΔΑΜΑΓΗΤΥ88 116] 1 ΑθΗΝΑ 1.(. - /L Aρ.Mετρητώv 1 1< Τύπς Μετρητή G40_DEG.D (Υ Ένδιιf,η Μετρητή ) 6..r- Ι S/NMEτιχιn; Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι! Ι, ΙΣΧΥΣ (ΚW) Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΠΗΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗθΣ ΤΎΠΣ 1 c..v (;γ-. ΓJ Ι R.. ιζ.), w,. Σι'ιμανση Τεxν,ών Λίβηro: ΝΑΙ α ΧΙ D νμ. ισχύςλtβηro: 4 w " XOρomιpισπών Κσυστ/ρcι: ι.ιχι D Amoopγ;σς ΝΑΙ νμ. ισχύς κauστήρcι: 11).-ς kι-b Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΠΗΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗθΣ ΤΥΠΣ 2 Ι.. _. - Σήμανση Τιχνιιιών -. Νβη"" NA( χί"ω =' νμ. ισχύς Λίβηro: 7 xoρamιpισπών Λεπouρyiaς ΚDυστ/ρo: ΝΑΙ ΧΙ α ν<ψ.lχύς ΚσuΣτΉρD: 8 Δ. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΣ ΤΝ ΕΠΙθΕΩΡΗΤΗ.IJ. Visit:lB /13:34:26-13:34:26 Contact: MΠETAΓlANNHΣ Refe,ence:- Ι Ε. ΚAΤAΣTADi ΜΕΤΡΗΤΗ (ΣYMlW1f'01iETA10TAN EΛff IA1I'1'JoIET.o.BA.ιVιfTAlIi ιu.τaσt.ι.σji ΤΥ I'4ι;TPHTIi) 9"'0011. λνιχτηκε , ΚΛΕΙΠΗΚΕ ΠλΡΑΜΕΝΕI ΑΝΙΚΤΣ ΠΑΡλΜΕΝΕI ΚΛΕΙΣΤΣ ΣΤ" ΑΠΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΥ 0001, ΙΚΑΝΠΙΗΠΚΣ EΛεrχOΣ ΤΕΧΝΙΚ ΠΡΒΛΗΜΑ. κnδikoσ ΠΡΒΛΗΜλΤΙ"': q._... _... _... _... _... M EΠANEΛErχOI ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΠλ ΤΗΝ ΑΠΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥ ΤΕΧΝΙΚΥ ΠΡΒΛΗΜΑΤΙ ΝΑ: 03.ΣYΠλΣH ΙΣΧΥΣ (ΚW) _ _ _ Μ _... _... - _ _..._.- -.., , ANOIXΠI : ΚΛΕΙΙΠΙ λκyp1lσh ΡΑΝΤΕΒΥ'" ΠΑΡλΜΕIΝΕΙ ΑΝΙΚΤΙ : ΠλΡΑΜΕIΝΕI ΚΛΕΙΣΤΙ λσκπη METABλΣH.κnΔIKOΣ λσκπησ': _. _.. _ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΙΚΤΙ ΥΠ ΡVl'"! Κατό τη συμnλήρωση των κωδικών 0004, 0056, 0113, 0136, 0149 πρtoo να σιιμπληρωθύν εnιnλtoν λεπτμέρειες στ πιδio Ζ. ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΕΙΙ EΠΙθEΩPIfTΉ. Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Ι Ι Π. k' "1f' 10 - Ι Ι ΚΩΔΙΚΠΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΥ ΠΡΒΛΗΜΑΤΣ ΠΥ ΕΝΤΠΙΠΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΝ ΕΛΕΓΧ 0131 PUΘΜ,στη.ι; rw.ι δouλlίιε, σωατό(κόνει δ,αoπις) 0136 Να γιν!ι απokaλuψηφρειloιι 0141 ΑΠ1<1όσταηφρεαιlou 0146 μετρητής δεν έχει xeρoύλllδιαόmη 0132 Αvt,καrό1αση 1<01fOΊΡOμμtνoIJφμσρίιι μnpijli,l 0137 AπαμόΙφUVΣΗtnmλtoν φμαρίιι 0142 Νερό 010 puθμ,σιή 0147 Δι:t έρχιτcll αέρια στ ΡΙΙθμιστή 013] Αvt'ΙΙαl"όσταση"01fOΊραlΨtνou fρμαpiou puθμισll'ι 0138 ΚoλλημΙνoq'KOHστραμμtνo( IJClpIjllK 0143 Aoιxτδ XσY'lόιr.1 παρχής 0148 ΔιφιιΥή στ ριιθμιστ/ 0134 Δια"όπτης πιζδρμιιι παλιός μnαλλ,,,όι;. χρή(ι:ι αλλαγής 01]9 Νερό 010 φρ:όtlltί(.βάνας Ι" Πρ!1>.ημDl1ιιό(ριιθμ'Τή, 0149 ΆλΜ 01]5 A!.Iξημllιηπίι:ση 'lρεμlo, 1ην Ι!ξδ τιι ρυθμ,στή" 0140 Διαφιιγη μnoξίι pvθμloη'ι κ! μι-ιρητή 0145 Na γίνει ένωση πρχής ριιθμκπή ΚΩΔIKon01HIH ΑΣΚΠΗΣ ΜΠλΒΑΣΗΣ 0051 Aπoιισia nιλότη Ι 005] πιλότης δεν ιτήθηιιε ρovπl!oύ Ι 0055 ΙΗ ερyoσiα φρό όλλη EYltoτόστootΊ 0052 ΜηnηστχιY1trnroσroστκ Ι 0054 Η ΙΡΥσία έχει ήδη ηραγμστιηθιί Ι 0056 IΆλ/ow, c ΕταιρεΙα Παρχής ΑερΙυ Ατπκής Α.Ε. κεντρικό Γραφεία: Λεωφ. Αθηνών 3103] &. Ση. Πότση, Αθην, τηλ.: 21(Ί-]4Q6000,!χ: Δ,Τ.: λερi AmΚHΣ Α.Ε., ΕΔΡΑ: Αθήνα. ΑΡΜΑΕ(Νμαρχία Αiιηνών): "!9927/tl/BJOlj564

14 "''" ".. :t:ι::.rλf. Η.1 ππ ΠEΓλNOTHTιU / ΠΙΕΙΗ ΔΙΚΤΥΥ Πίιση Δoι:ιμΉc; (mbilr) Irι.::) Χρόνς Δι:ιιή(; (min) J Πτώση Πiισης ΔΡ (mbil:9 e ΑΠΔΕΚΤΙ Qrι..-!OOs. ΜΗ λπδεκτσ..,.. "....'... ''" Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧν;l., 9λΕΡΙΣΜΣ 1101.ΦuotKόςλφtoμόc; 110l.TΗVΗΤΌC;pιΣΜΌC; Αρ. Εντλής: ' Ν ι:στoσιcιυooθovν ιnoρι:η ι:αι μόνιμ oνoiyμιστo cκt*'μoιj σrouς χώρυς όnoιj ι:ιπσναλώνuoι φuςmό otριo 11()4. Ν σφρcιv-:ιθoίιν τ ανoiyμoτo ΤOUx-ώρotι τσu λιβητooτoσiou ως ηρς TtIUC;noρcιιιιIμινouς x-ώρouς (η.χ-. απ:; nόρτες 100 f<) 105. Ν ι:στoσιcειιασθoύν ιnoρl.η oνoiyμoτo αιριμύ στouς χ-ώρυς όnou διtρxπαι ΥωΥός φuσuιoύ otριou 106. Νιι.(Ι'{σΚΙΙΙΩαθεΙά\lOlΓΜCΙαιρισμ\ι 0ύμφωΥ μι τ tvτuπo ΣWδιoηι; "ιι.μ\τou & ΣUΜφι.ιwfoςθΙης Eξαρτr}μ<h.ΙΌΙΙ Qω1ιριo;:όχώρ 10Uκτηρίυ, όπov 10πoθιτoύνtα, μcτρητις.,001.0(,0aφiou. Y"ΕΝΘUΜίζιtαόtt τ ιν λόyw Muna ΙXιtι ηαραλάβι, (ι'{άτην mv.oyή της θισης τσυ μcτρηιή. (0010).:',.1 :...,.,,'.'«.".. :ι:. '" "ι:: :ι: ι:: σ "":a :Ζ: :ι: S ι:: ε "' Ζ "' :ι: Σ Η.] ΚλΠΝΔΧΣ /ΚλΠNλfΩΓOI Ι ΙΕΡΜλΠΚ 120 Ι. Ν π:ιrιcιθεtηθεi Ι σuνδιθιi η ιcαπνoδόx.oς Ν σττyoνoι"lqlηθεi τ σίιστ/μ αnσ'fwyής ι:απναερίων Να ι:ατoσκιuooθd με ι:σιqλληλα uλiiq] (Iooιc ή αλou) τ σύστημα αnαyωyής ι:απνoερiων Na nρayματonorιθd EVW1'όσraσrι της ι:αnνoδόxau ώσrτ να nληρoi ης απcιcrrtισuς '100 ι:αννισμύ ΦΕΚ /03/2012 nσpόypσφoι 8 &; 9 Ι2δ. Ν στηριxθtl ι:σιάλλη.ι,σ 10 σίιστ/μσ απαγωγής ι:onνaq:ιlων ".5 ΠΡΔ1λΓΡΑΦΕΙ / ΠΙΠΠΙΗΠΚΑ Να ι<ιπστι:θouν τα πκππolηπι<ό: Τήρησης αnaπή(n:ων ι:aνσooμoίι '(ΚΙ φγoσiες. υλιιι:ό ι:l aδιιoδσιημtνo ΠXVιAό πρoσωnιιιό Η.4 ΕΦΑΡΜΓΗ ΜΕΛΠΉΣ Ν τρonπolηθd η μσλtτη ήl ΚΙ η ΚtπoOJ{wή της εeκιrrφιkής ευ.τότης σύμφων με την ήδη cyιι;pφιμtνη μύ.bη. ως πρς: Τν nίπo ισχύ της αιισι:ιυής Τις δm'oμtς π.ιν σι.ν.ηνώσf:ων Την όδιιιση π.ιν αωληνώotων Τα υλιι:ό π.ιν ΙιΙληνώσι:ων Τν ΊPόno σύνδισης των αωληνώσεων Την ι:απνδόχ Νσ oφρayισθtl η βαλβίδα αι:πης στην σνσμνή Τι; ιπιnλtoν σιισ"utς nou υnόρxouν ""' Τις θtσtις π.ιν oπoφραι:nκών βαλβίδων tι.6 ΛΙΠΕΙ nepintoiul Ν αnaμσφuν(ld η δι:ξo ή να ι:σroττθεi ηιστonσιητιι:ό 9<15fιee για τη δι:ξoμεvήnιη:ιιλoiou ή να rιληρωθι! μι νφό Πνωμσπι:Ήc; Δoι:ιμΉc; 150]. Νσ τonoθιτηθαύν μνωtlι:a1 σύνδισμι (υπ6νε1o τμημα μεγαλίπtρσ των sm) Ν πραyμστonoιηθr:1 η σύνδεση των σιισι:ιuών της ισωtφι:ής εyι:oτόcn'oσης Ν τonaθ TηθιI σίιστ/μσ tλtvχau σττvσνότητoς βαλβίδων (νps) στν ι:αυστήρα - r φι;ααιif( δfσφopπj.if' _ι>. Niftt"Πύαtη ιι.emrνtλf:yxc><niιw ΠLιaπι".αι "τ/t" IQPfIΠ1'oN'Ifάη" ιnrδppιν ιrσpαtηp.,.,..( cπα ρημιι".unσ" Η.2 IW(' H.fί. &νπαι.πιι-ρινη Tpoφ<>6όtιι"'l μ' hι'απη"" Eιrαvd.tyxo.oι.ful2J4i. /f'pi7πj-ιιj...,'" yι'νηαιjp<>φι>δό'roolj - JIΙUYI'. άv!: ""ς I,if- φ JIσiάΡ.χqJl'αpgrdpl]ιιΏ - 11Ι» 1:< $01. Η.1 ιuφλλiσπκλ ΙΥΠΗΜλΤΑ επλνελεγχσ Η.8 Γ ΝΙΚΗ ElΚΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗΙ/ ΣΥΝΔΕΣΕΠ :Σ:S Να πραyμσιτιnoιηθd η σύνδεση π.ιν unόλoιnων!o:ι: Ν τoπoθπηθd rφoσβόσιμη anoφρa,τιι:ή βoλβiδιa πριν τη σuoκtuή (αφρά σε EVEρyoίις nελiιπς) αuoιιιυών της ισωπριι:ής ιyιιaτόσroσης Q.Ot:;w Sc:ιcι:< σι::"' Νσ πραyμστonoιηβιi η σύνδεση των σιισιιιυών Ν πραyμσronαιηβιί ηλnτρciψ(iι:ή σύνδιση τwν oσφaλισπι:ών δισιόξtων OθCΙ:Z ι:σtό ΕΛΤ ΕΝ Q.OwCΙ: CΙ:Σ Νσ τorιoθm1θd αnoφρaκηι:ή βαλβίδα πριν την Eiaoδo τσu αυωyou στ 4βητσ1όσι ή όλλa Ν toπoθetηθel Πυρόvτoxη nόρto στ ι:ατάλληλα σiισrημσ (π.χ. ι:μβί αuνδιδqιtνα μι ηλ(κtρoβaλβίδα] λψjroσrnσ.o Παρ ιιλι>υjuι'ιρμα να ριιθμ,σιtι 1'1(cινωyιρω if ριμτηυt( 'α(, (ι\ 1ρ<W α" δ.o'cnημαyoς nj'ilαη την ημιρμηνι. διιξσyιoryή( τη\ avto (, KαθW( Ι Iρlm_" ιι"ριπ" "oρiλivαiw( "'Κ ν Jr.όΥω "Ρθ.αμίιι\ θ.ρ.θ. μι: ιπη δua:x.ρή για ιμάς θιίιιη να npol'ouiu' cnη διιι."ή Υη\ "ρα ρl...ιχ,ρφ,6ά1ηής ας μι._ ό αιίρ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΣ Ν Η.90ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΠΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΙΗΙ ΣΥΣΤΑΣΗ Η.Ι0 1Δ10ΚΤΗΙ1ΑΚ ΚΑθΕΠΩΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ Νσ τorιcιθεrηθιi ι:αθδιιι:ή πρσσπxriσ στν αγωγό (ιmόγoo ΗιΉΜcιμEyQλίπtρσ π.ιν 20m) 190 Ι. Να ι:oτσπθd untuθvνη δήλωση αnoδox.ής της όδιιισης 100 συωγαύ αnό ξtνη δoιctησiσ :J " Νσ πρoστoπuθti ΥωΥός από ηλεκτpaλoγι«ό ι:αλώδια Ν Ν ι:στoσιceuooθd μηχσνιι:ή πρoσroσia αtην ΌΔιuΣΗ τυ αyωyoιj Ν πρσππτυθεί αγω'ι'ός ΙΧ aνπδισllρωmή ταrνia tνoνη διόβρωσης I80S. Ν στηι:ιιxe \ ι:σn1λληλa α αγωυός,.; Η.Ι1 λπλπηση ΓlA ΕΚΔΣΗ Α.ΔΕΙΑΣ ΧΡΗΙΗl8ι ΒΕΒλ1ΩΣΗΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠYPOΣBfΣΠKHI <ό - u: Na τonoe rηθd nρoιm;πτutlι:ή αί{ στη διtλε:ιιση τυ ayωyoύ anό πιιχio Νσ πραγμστσrιcφ')θιi ρul)l*'!1.ι:qi ΣUVΤΉρηoη των μνόδων ι:ouoης αιρlou ι:αl να αnoσταλeiπ: τα φ(ιλλ αυτής στην Ε,Π.Α.Α.., εντός 3 μηνών γ από την ημιρμηνio ινιργonoίησης (Φύλλ Κι;ιύσης), ONOMλΤEΠΩNYM'{ vrjj 'ΡΑΦΗ Ι ΕΠΙθΕΩ ΗΤΗΙ /' Ι \.,jv Ν1,ΑΠΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡλΦΗ ΚλΤΑΝΑΛΩΤΗ ή ΕΚ pou] ν ΚλΤλΝλΛΩΤΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΑ επικινωνιαι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΜλΤΕΠΩΝΥΜ, ΤΗΛΕΦΩΝ. Ρλ EΠIBEBλlΩIHI ΡΑΝΠΒΥ ΙΙΜ" ιf1 019 lι fl r ι»ι-...ιι 7 ΠpOIOXloι:""'O ιψιιρ9.11).t1_ 131 rvό:δ':ι'ηιι. n." "η'"e. μι'o\ii;k",_""f\, ιrvδι(όι>ι'(xρι ιc:πρσγμcrr_"'...- μι"'".t..-",ω.ovo M,,ι_ Tpfχ<Mσι; 'E""'C"!...,.ισ6< CΙOC Oto η Ι_φ<ι'\ ι. "'/ιι><""'1... _ι ( ι>&pioιιι.m μι ιιιewη Υ 1(Of ι ι «..,.",. -.0; -"" CΙΙΡΙOUπιΗ" Ι0Ι("ρ<>(.., 01<! f1w( orι<! ιιδι...:ιιouc... (. μι.0 n Δ tt2mt2. _ ι ιρό, _ 6σ πικ" _ ι&διδν"-"""1'-.b 01 "" 1'0aρι." -. ε...ι.ι τιτφι.λύμι. "'ι ι o6ιoou:ιιo """""ΙΡ'1Ό\ _ ι-.ι; _oooi ιoφiou, μf tol"lpoι4ρφ6ωo_ Π,ά 11.ι20tZ.I"O ιλδ:ι>o<oιτι,\<,io,,iλoyμ_ ΦEK26S41'lOtl 1'IμI.01τ v.ιnootfl(e,.,..... "'moj'ις"t δ<o. φτη..-.-ιι_ _ ""tn". α<' tλιψcn _ μι Iv8IMI "'" J.αt_I\. 6πlol(oρoζn", 01._ιιιw...,eι. ΤΗΛ.: ΙΩΡΑ;

15 . i. Ι I Ι ΙΝΙ. tv!ηχνωλrσ Hλ'5/ΓQΣ l1xan.. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ MHX,ΙΙ'Λ ΠαρΧής ΑΡ. T.E,E &,3 - Ί}ΙΛ:;11..Θ424 Π/\ IΉ ΤΜ ΔltPH '461 - AΛIΘε-.:....ΗΗ.ΗΗΗ.ΗΗ.ΗΗΗ ΕΛΑ8Ε ΑΞΙΑ ΛΓΡΑΦΩΣ ::::::ϊi:,ϊ1' :::::::. ::: :::::::... ::::: ::.. Η. :::LJ.'c'ί Itf::::n"iιY(f 11(7 :.. :::::.::::':::::::::::::::::..::::::'::':::: :::::::.:::::::::::Η::::..::: Φ.ΠΑ 4 jx ΞΞΞΓΕ::Χ;:'Ξ:Ξ:::ΞΞΞΞΞ: ΛΙΚ :: ::::::::.:: ::::: ::::: ::::: ΣΥΝΛ Υππρεσιών..Ό.;.'. ; ΔΩ ι ι. :ΤΡΩ.:. {;jl:ξ:ξ>q;γ9;ρ;::ι /1011 ka[ι.!ι.fl!1((ι..,..η π!\rπ.m,1a..i 4Ηι..τ.If:H,I:"ΗΗΗ".Η... EJ:lQf'f(M4. ιιι'(/ριι t.. 1E.YθYNΨ 4JI"UJr'1f τ:τ()ιδ.'9 ΙΙΒ (",tl1'ι'lίam. Δ.Υ ι1(ξ>(i.r.'! Η'Η Α/Α Π Ε Ρ Ι r Ρ Α Φ Η Ε Ρ r Α Σ Ι Α Σ Α Ξ Ι Α ::.:::If;..ι;.;;;::::::::::.::.:.. ι 'JJL!l 16 C"ς-l> J

16 Πσναγ" Ταλ5όΡn 461, Καλλιθέα τϋιι w χ τ , F , Κ Β83Β η' Ι ISO!IOII1:11Q e-mell mes1bb3iiotenet.gr 1rio..,.11I909I ΦΥΛΛ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΑΝ Να 0649 ΣΤΑΘΕΡΑΝ ΕΣΤΙΑΝ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΝ ΚΑΙ NEPOV 6. ΤΥΠΣ 1JΞBHΤA/ΚAΤAΣKEYAΠHΣ! naλajothta. 1.:...O.D:1[gi.:*J.:::::::..Βu.dι:.ι::-.Υ..J..G.!7.. ςfs:ι.q...β. 2. ΕΙΔΣ & XPJ7.rH O'K3MHΣ.... (?/!..ιt ΝΜΑΠΠΝΥΜ ΥΠΕΥθΥΝΥ Ι ΤΗΛ...tlf.!.Κ'.!J. Γ..ΙtI..,.((I!..Ζ.Γ.:Ι:R.Ρ...t.:O:Ζ,. 4. Ν ΜΑΠΙ ΚΗ ΙΣΧΥΣΛΕΒΗΤ Α q..c' ;;.,..9 (kw] 5. ΠΕΡΙΧΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΠΗΡΑ.3..f.Q..=.5q.o. (kw) Α/Α β. ε:ργaσίε:s ι ΕΙΔΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7. ΤΥΠΣ KAYHH!)'/KATArKEYAHf-\V ΠΑΛΑΙΤΗΤΑ...c...(/..6./t.9./ c..ιι..3.../φ.6.. Β. ΠΑΡΧΗ MπEK βρη 9. ΕΙΔΣ ΚΑΥΣΙΜΥ Υ..t1ά?! ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛ ΣΗ ΚΑΥΣΙΜΥ. 11. ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ ΕΛΕΓΧΥ ΑΝΑΛ ΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙ Ν..1;..(!!...t.?'.<;?. 1. ΚΑθΑΡI ΣΜΣ ΛΕΒΗΤΑ 2. ΚΑθΑΡΙΣΜΣ ΚΑΠ Ν ΔΧΥ 3. ΚΑΒΑΡΙΣΜΣ.Η ΑΝΤΙ ΚΑΤ ΑΠ ΑΣΗ MnEK 4. ΚΑΒΑΡΙΣΜΣ - ΡΥθΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΔΙΝ IΝΙΣΜΥ - ΣπιΝθΗΡΑ [95 5. ΡΥΒ Μ ΙΣΗ ΑΝΑΛΠΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑ ΥΣΙ Μ Υ 1 6. ΕΛΕΓΧΣ ΔΙΑΡΡ Ν ΚΑΥΣΙ Μ Υ ησκευησ 7. ΕΛΕΓΧΣ ΔΙΑΡΡ Ν ΚΑΥΣΑΕΡΙ Υ. Β. ΔΚΙΜΗ ΛΕΙΤΥΡΓιΑΣ ΣΥΠΗΜΑΤΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΥ (αν υπάρχει]. 9. ΔΚΙΜΗ ΛΕIΤΥΡΓιΑΣ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΝ ηπηματν ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΠΗΡΑ. 10. ΕΛΕΓΧΣ ΠΕΓ ΑΝΤΗΤ ΑΣ ΒΑΛΒ ΙΔΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙ ΜΑ). 11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑ ΥΣΑΕΡΙ Υ ffi 12. ΑΛΛΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑΑΝΑΓΡΑΦΝΤΑΙ ΠΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) Ι ΕΡΓΑΣ1ΕΣ ΠΥ ΕΓιΝΑΝ ΣΗΜΕΙΝΝΤΑ/ ΜΕ 'Χ' γ. με:cρήσε:ιs Ι.' 1. ΒΕΡΜΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΥ f.2..ιz.... C ό 2. θερμκρασια ΧΡΥ ΛΕΒΗΤ/ΣιΥ 2.,;"..<2 C 3. ΜΝΞΕΙΔΙ ΤΥ ANBPAKA.t.,,,. ppm 4. ΞΕίΔΙΑ ΤΥ AlOTOY 21J..Q ppm 5. ΞΥΓΝ h.ι..,?. % (κ.α.) 6. ΔΙΞΕΙΔΙ ΤΥ ΑΝθΡΑΚΑ.'1."..3 % (κ.α.) ό 7. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙθΑΛΗΣ [BACHARACH),ι.. 8. ΕΛΚΥΣΜΣ 7C:.Q.z./l.Q.mbar( mnn) 6. υπλγισμί Ι 1. ΕΣΤΕΡΙΚΣ ΒΑθΜΣ AπOΔOΣHΣ.ι.5? % 2. ΑΠΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΥ Υ.Ί % 3. ΠΑΡΧΗ KAYΣIMOY ,..9.. kg/hr ή m'/h 4. θερμiκη ΦΡΤιΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ::::::::: % 9. ΠIΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΥ bar 10. ΠIΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΥ.2..2,. Ρ mbar 11. ΠIΕΣΗ ΛΕIΤΥΡΓιΑΣ ΑΕΡΙΥ (.5;...0 mbar 12. ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ AEPIOY -'=""'S mbar 13. θερμκρασια ΝΕΡΥ ΛΕΒΗΤΑ,ξ..Q... C 14. ΑΡlθ. ΠΡΦΝ ΚΧΛΙΑ (ΒΙΜΑΖΑ). 15. ΑΡlθ. ΣΥΧΝΤΗΤΑΠΥ INVERTER ΡΥθΜIΣΗΣ ΚΧΛίΑ (ΒΙΜΑΖΑ), ΗΖ ι μεφnσεls Των πρβλεπόμενων δείχνυν ότι είναι: ΕΝΤΣ Ι ( ΕΚΤΣ LI ε:. πaρacnρήσε:ιs ** ΣΕΠΕΡ/ΠΤΣΗ ΠΡ08ΛΗΜΑΤΝΉ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥ8ΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗΣ ΠΑ ΠPCJ8ΛΕΠΜΕΝΑΑΠ ΤΗ ΝΜ08ΕΣ1Α Ρ/Α, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΝΤΑ/ ΛΕΠΤΜΕΡΣ / ΑΠ/ΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΤΕ/ΝΝΤΑ/ΛΥΣΕ/Σ ΣΜΥΡΛΓΛΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΛΓΣ ΗΛΕΚ/ΓΣ ΜΗΧΑΝΙΚΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧ. ΗΛ ΑΡ. ΤΕΕ ΤΗΛ.: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 461 ΚΑΛΛΙθΕΑ ΑΦΜ: ΔΥ: Β' ΚΑΛΛΙΒΕΑΣ ρίων _ 1. ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ [YNTHPHrHr..2.λI;:;.,!::jtJ.. 2. ηντηρητησ (ΥΠΓΡΑΦΗ).. 3. ΥΠΕΥθΥΝΣ ΤΥ ΛΕΒΗΤΠΑΣΙΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΠΗΣ - θυρρσ Κ.Τ.Λ.)

17 ΠΣΤΗΣ Α Ι Τ Ι Λ Γ Ι Α - n Ε Ρ Ι r Ρ Α ΦΗ ΑΠΦΡΑ=εIΣ ΒΛΑΧΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΣ Α.ΠΡΩΤΠΑΠΑ 22. ΗΛΙΥΠΛΗ Τ.Κ ! Α.Φ.Μ ΔΥ ΗΛΙΥΠΛΗΣ :""" ΤΗΛ,,2'nl-9Ί% J1)-800 :.. :.. :ΚIIΩ. Φ ΕflΩΝΥΜ:;Δ'f1:Δh.>.1t.. ΕflΝ;ΩΩ'J\\Μ.7'.υ?:: Α9.):',;.... ΔIΕΥΕ>γ/-JΣtj:.. Μ..lli7.ρt{ ι2...a.φ.-m...:. Τ1ΜΗ ΜΝΑΔΑΣ [ Ι. 'ς" ' qj12...tjti. t!![;!li,!i. Α Ξ Ι Α... "'f' :..1 1 : , ; ,.,.. 1. ι ::::... 1' : : ;.+.(. ΛΓΡλΦΩΣΞΑ i}tjϊυυjf5ξι:::. ::...:::: Μι:nατιwι ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. OΛlKO i7j(,

18 ΕΙΔΠΙΗΣΗ ΠΡΣ ΤΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ..?/..:::::.!.?..::::./ ΚΙι ΕΚΤΕΛΕΣΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗΝIΑIΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΧΕτΕΥΣΗΣ, ΑΠΥΙΙΑΖΑΤΕ, ΘΑ ΤΑΚΤΠΙΗΣΥΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΑΣ :

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΡΙΔΙΑ Ι' Δ.ΤΕΛΗ ΠΟΣΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΗ ΔΕΗ ΔΕΗ Α ΠΥΛΩΤΗΣ ΓΚΑΡΑ2 ΓΚΑΡΑ2 ΠΟΣΟ ΔΕΗ ΠΟΣΟ ΔΕΗ ΠΥΛΩΤΗΣ ΓΚΑΡΑ2 Α1 ΚΤΕΝΑΣ 2 2 41,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 24/09/205 ΥΠ. Ε. Κ.Α.Α Αρ. Πρωτ.: 308 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.27) Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Η διαδικασία για σύνδεση με το φυσικό αέριο είναι απλή και γρήγορη. Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα: BHMA 1. Ενημερωθείτε αν το δίκτυο φυσικού αερίου περνάει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2015

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Αθήνα, 9/2/2015 Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής Επικεφαλής της Ομάδας Ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011 Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική Νοέμβριος 2011 1 Σύγχρονη Φιλοσοφία, Δυναμική Αποστολή H Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 και είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%. . , 2.200 . 23% 23 10:00 2.200 . 23%.».

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%.          .  , 2.200  . 23%   23   10:00 2.200 . 23%.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 230063 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α. Σ. Σέδες, 7 Αυγ 15 ΚΟΙΝ:

350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α. Σ. Σέδες, 7 Αυγ 15 ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤ ΙΑ ΙΚΤΥ ΠΡΣ: ΚΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠ ΕΚΤΩΝ 350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΚΝΜΙΚΥ ΓΡΑΦΕΙ 3 ης ΜΣΕΠ Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α. Σ. Σέδες, 7 Αυγ 15 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΈΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Εκτίμηση των συνεπειών λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (2014) ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.400,00 με Φ.Π.Α. ΕΤΟΣ: 2014 Κ.Α. ΠΟΣΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 02.10.6265.103 500,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.10.6265.203 1.500,00 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.15.6265.003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 33 /2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α. Σ. Σέδες, 7 Αυγ 15 ΚΟΙΝ:

350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α. Σ. Σέδες, 7 Αυγ 15 ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤ ΙΑ ΙΚΤΥ ΠΡΣ: ΚΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠ ΕΚΤΩΝ 350 ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΤΕΥΘΥ- ΝΩΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΚΝΜΙΚΥ ΓΡΑΦΕΙ 3 ης ΜΣΕΠ Τηλ.: 2310-405043 Φ.831/Α. Σ. Σέδες, 7 Αυγ 15 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ Αθήνα : 27-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Κ.Καμπίτσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 50 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 50 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 5..9.05 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 30 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu) H mini αντλία με ηλεκτρμαγνητικό έμβλ, τύπυ "MERCURY" της MICRODAM έχει διαιρύμεν μικρό δχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου

Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου Σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τα Ελληνικά κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (περίπου 98,9 ΤWH) και ευθύνονται για το 44% των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ Ί7Ί ιππ! Ι :Ί Ι Ϊ.Η: ήήψιιηηη ί ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι [ΙΑΜΗΝΗ, 21/03/2011 Γ1ΕΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ Αριθμ. Γίσωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΝΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ώ/νυη: 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Καυστήρες αερίου Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Επιλογή μονοβάθμιου καυστήρα αερίου Μονοβάθμιοι BG BG 400, 400, 300L 400L 412 BG BG 300, 300, 300L 300L STG STG 146, 146, 146L

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ.

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. Κεφάλαιο 4 Buderus Logatop / MHG (MAN) Καυστήρες πετρελαίου / αερίου 15-1.450 kw Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57 MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58 MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. 59 MHG (MAN) RZ2 - RZ3

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003),

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003), Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεν. Γραμ. Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεν. Γραμ. Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας Αθήνα, 29/1/2014 Έλεγχος ορθής λειτουργίας αεροδιαχωριστή βυτιοφόρων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης. Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς BT καταδεικνύουν οτι οι καυστήρες αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ οίκον» ΑΝΑΛΥΣΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες και καυστήρες αερίου

Λέβητες και καυστήρες αερίου Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 2014/5 Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο ΠΕΜΠΤΗ, 15-5-2014 Λέβητες και καυστήρες αερίου Γιάννης Τσικαλάκης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤHERMOVENT HELLAS A.E Λεβητοστάσιο κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα