ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88"

Transcript

1 ΚΙΝΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΣ ΚΤΩΒΡΙΥ 2013 ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΥ 88 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΔΥ ΠΣ ΚΙΝΧΡΗΣΤΑ ΕΞΔΑ 1 ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΩΒΡΙΥ 60,00 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΣ ΑΥΓΥΣΤΥ ΚΤΩΒΡΙΥ 190,00 3 ΤΕΞΥΠ 15,00 4 ΑΠΧΕΤΕΥΣΗ ΚΤΩΒΡΙΥ 25,00 6 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 250,00 7 Λ/ΣΜΣ ΦΥΣΙΚΥ ΑΕΡΙΥ 87,00 ΜΕΡΙΚ ΣΥΝΛ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ 627,00 ΕΞΔΑ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ 1 ΓΡΑΡΑΖ. ΔΑΜΑΓΗΤΥ ΣΥΡΜΕΝΗ 61,50 ΜΕΡΙΚ ΣΥΝΛ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ ΙΔΙΚΤΗΤΩΝ 61,50 ΓΕΝΙΚ ΣΥΝΛ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ 688,50 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΣ

2 ΚΙΝΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΣ ΚΤΩΒΡΙΥ 2013 ΑΥΤΜΑΤΙΣΜΣ ΓΚΑΡΑΖΠΡΤΑΣ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΥ 88 ΙΔΙΚΤΗΣΙ Α 61,5 ΙΔΙΚΤΗΤΗΣ ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΣΑ ΙΔΙΚΤΗΤΗΣ ΣΥΡΡΜΕ ΣΥΡΡΜΕ ΝΗ ΝΗ ΠΡΤΑ ΠΡΤΑ Α1 ΚΤΕΝΑΣ 0 Α2 ΓΥΒΑΛΑΡΗΣ Α3 ΜΗΛΙΩΝΗΣ 1 8,79 Α4 ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Β1 ΑΡΚΥΜΑΝΗΣ 0 Β2 ΤΣΕΛΙΣ 0 Β3 ΕΚΝΜΥ Β4 ΓΕΡΝΙΚΛΣ Γ1 ΑΛΕΚΓΛΥ 1 8,79 Γ2 ΤΠΥΖ 1 8,79 Γ3 ΚΑΥΡΗΣ 1 8,79 Γ4 ΓΙΑΝΝΑΡΣ 0 Δ1 ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ2 ΣΙΥΤΗΣ 0 Δ3 ΙΚΝΜΥ 1 8,79 Δ4 ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ 0 Ε1 ΣΤΡΑΤΗΣ 1 8,79 Ε2 ΚΑΚΑΚΣ 0 Ε3 ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ 0 Ε4 ΚΣΜΠΥΛΣ 0 ΣΤ1 ΚΕΣΙΣΓΛΥ 0 ΣΤ2 ΑΓΓΕΛΠΥΛΥ ΣΤ3 ΛΕΚΚΑΣ ΣΤ4 ΣΑΡΑΝΤΠΥΛΣ 0 Ζ1 ΚΣΜΑΣ 1 8,79 Ζ2 ΠΑΝΑΡΕΤΣ Ζ3 ΤΣΙΡΚΑ ΠΑΝ Ζ4 ΤΣΙΡΚΑ 0 Η ΚΑΛΑΝΙΩΤΗΣ ΥΒ5 ΦΑΝΣ 0 P2 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΥ ΕΛ. 0 P2 ΚΤΣΙΚΝΑΣ 0 P2 ΚΡΕΛ.-ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ 0 P2 ΣΙΥΝΤΡΗΣ 0 P2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΥ 0 P2 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΥ Ε. 0 P2 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΥ Ν. 0 ΣΥΝΛΑ ,53 0

3 Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ι. ΣΕΜΕΛIΔ.. ε & ΣΙΑ.Ε. SEMELID ΙS ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ευντηρησεiσ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ llij!fj],m ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 90 - ΤΑΥΡΣ ΤΗΛ.: Α.Ψ.Μ.: FAX: Δ..γ.: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ _ -1=M:l=ί& ::,, ΣΤΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΚΩΔΙΚΣ α/nm ΑΜΑΓΗτγ 88 MΠA: QIAX. πoγkatoikiaσ ΔOΣlAPlθ.: ΑΜΑΓΗτγ 88 Α8ΗΝΑ ΤΗΛ: A.O.V.: ΣΧΕΤ1Κλ ΠΑΡΑΣΤΑΠΚλ ΤΠΙ ΦΡΤΙΗΙ τσπσ AΠorτOΛHΣ ικonσ ΔJAKINHΣHΣ ΤΡΙ ΑΠΠΛΗΙ ΠDΛHTHΣ ΕΡΑ "ΑΣ Α"ΑΓΗΤΥ ΒΒ ΠΑΡΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤVΠ.IO ΤΕΧΝ.ΥΠΣΤΗΡΙΞΗ "ΗΝΣ ΚΤΒΡΙΥ Ι 6_0_._0_0] ΕΚΔΣΑΣ 2A D13r3A4E7r207D.C373422CBCoC73rBI OOOIIOδ Ev" ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ '

4 SEMELIDIS ΑΠΕΙΞΗ ΑΙΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρ'νελκυστηρων Ι. ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 90 _ΤΑΥΡΣ ΤΗΛ.: FAX: Α.Ψ.Μ.: Δ..Υ.: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ..,. 6 15/11/ : Ι \!Ι ΚΩΔΙΚΣ ΕπαΝΥΜIΑ ΕΠΑΠΕΛΜλ : JΔQΣlAPIθ. : noλh/t.1t λ.φ.μ. ΣΤΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΑΜΑΓΗτγ 88 QIAX. ΠΑΥΚΑΤΙΚΙΑΣ ΑΜΑΓΗτγ 88 ΑθΗΝΑ 1Ήλ., A.O.V.: ΣΧΕηΚλ ΠΑΡΑΣΤλΠΚλ ΤΠΣ ΦΡΤΙΗΣ ΤΠΣ ικonσ λπorτoλhσ ΔIΑΚIΝΗΙΗΣ ΤΡΙ1Σ ΑΙ1ΠΛΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΡΠΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕδΡΑ "ΑΣ δα"αγητν ΒΒ ΠΡΣ ΠΛΗΣΗ δlκσ ΚΩΔΙΚΣ '. Π Ε Ρ Ι r Ρ Α Φ Η Ι' Μ.Μ. Ι ΠΣΤΗΤΑ ΠΜΗ ΜΝΑΔΑΣ %EKnh Ι: Α : Ι Α ::ΙΙ... ΑΞΙΑΦ.Π.Α. ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΡΤΑΣ BUS, ""ΡΑ ΤΣΑ 1, , κ EnAtEI ΠΡΤΑΣ BUS J..! ί "ε 11'' ι Ι! I1 w.. Ι Ν ί Ξ i ΙΙ t - ] Η _ιμττρι"'-- πaρσμtνιιcl'τ/'fffotxpι.- Για 6διαι OIl"IIδtιισστι'I '" Mκxnιo ΕΗΤΥΠ ΠOMAl1AΩN ΧΡΗΣΕΝ ΉPfιTΑΙ '=<':tiί1 opouln""" "::1:1ιfί",...Ν. """" ΠΑΡΑΤΉΡΗΠ.ΙΣ; ΕΚΔΣΑΣ SFIS03604E14SB1F4F808B2C43BF847DACBS2CIB S Ev" Ι Ι

5 ΑΠΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ll1eδ ) (Να LJG_) fιj1(ρ ι:rc.-! (v _)(:Ί5"1U1l> ) ;!:!i1 iξ ( Σ 1f, ιι ZΣjt- ) 8 Έλαβα από.δι ""fu 0-,-,1 ι.,--'1 _ g _ r wi t" -OOJL/!mZ<>,(d, _Δ&{ tjj ΒΒ - Διεύθυν --- Επ ελ α -, ι.v. '<:.>6 JII-r. -_. σ ΤπσόTWV_.(C_" νι..;ιg, -- γlα_ι:1.3) o6.=============--,

6 ψ (7 ΚΑΠΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓιΣ ΓεΝΙΚI ΚΑΘΑΡΙΣΜΙ ΚΤΙΡΙΩΝ θαρυπυ 42 Ν. ΚΣΜΣ ΑΦΜ: ΔΥ: ΙΗ' ΑθΗΝΩΝ ΤΗΛ [.7\Ω..7ι3]! Ν6166 Διπλότυπη Απόδειξη Παρχής Υπηρεσιών ΥΡΩΞi:9ζ!Ξ:Γ::::: Enόγyελμα ψ.ψ Α.Φ.Μ.: ΔιεύΘVναη b!\ 'N\f\("\-\τ?λj K :::::::::::::.:::::[.::..::::.:5:. Δω.:... ::::.::;:[ ,.. ]

7 ΕΚΔΣΗ ΚΙΝΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΛγΜΑΝΣΕIΣ.ι... naneninhmiu'(o56.6oi8λθηνα (ΑΠΕΝΤΜΩΣΕΙΣ- ΜγΚΤΝIΕΣ) 3852 Τ. Ε Ξ Υ Π ΣΕΙΡΑ Δ Κ.ΑΙΗΜΑκnΥΛΥ:rjΧΑΡΑΛΑΜnnΥΥ.Ε... ι ΤΗΛ.: }8 & :21b38:30..83:: : : :.ι:ν Mνι1ς τq:.:+../{.,:,. 201J..,-.-j' A.Φ,M I1.o.νIIA'eAθHN Jι-J ΑΠΔΕΙΞΗ ΠΑΡΧΗΣ γπηρεσιων EUAO νμιμν πελάτυ: ΠΛγΚΑΤΙΚΙΑ Διεύθυνσις ' Δ.oιt 'CΙ<:6.ι :'h,..,, Πόλις: ΑΘΗ ΝΑΙ ΕIΣΠΡΑΧθΕIΣΑ ΑΜΙΒΗ EURO Ι r\,' ("" (\;,Q ι Ι Αιτιλγία: Δι' έκδσιν κινχρήστων μηνός CJ..,.,(. e.i,.,,ι

8 0.0 ι I/Y,",Ol ΙOlΙλΝΙ,,& ίlλπopikιi Ε! Κ Μ Ι ι:,hj D R,Σ ff. F.[.tO?).'",ΙΣ. ΕΞΑΓ. ΓΚΙΠΡΤΩΝ Χ'; litjpon;py.,"phi. ΚΡΩΠΙ ItΦ: Υ: ΦΛΕ AeHN[)'J THl.: ' _\ faj l' '.' ΑΡ. Μ,Α ς...q L"L ΠΙΤΗΣ Λ Ι Τ [ Λ r ι Α - Π Ε Ρ r r ρ Α ΦΗ ΤΙΜΗ ΜΝΑΔΛΣ Α.Ξ Ι Α....I.!.I..ηP ; ; ; ; ' ; j!....,.,. 1 ; : : : : ; : Ί..... I τ \ Ι I j I'! _... _... _. r..... _. ;,! 1.. "...::::::::::.:::.::.:::::::::::::::::::::t:: :::::::Ι:':.:.::::::i:::Ί::.: _.... :ι... ;, 1.'. _ _ ;.+.; [ \.. 1.[\. ΑΞΙΑ φnα2j OΛJKO

9 ιoυσι«edισ Τ ττικnς,- (φιρeι "oρoιι:t'ι-ι.αφι" Αςτι.l\ι Α.Σ, &ΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Η ΦΕΙΛΗ ΣΑΣ θα ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦθΕΙ ΣΤ λrαριασμ ΑΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΧΗΣ ΑΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε IANOMH & ΕΜΠΡΙΑ Φ ΣΙΚ ΑΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚ:Λ.ΑθΗΝΩΝ & ΣΠ.ΠΑΤΣΗ Τ.Κ ΑθΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡ Α.Φ.Μ.: O.Y. :ΦΑΕ ΑθΗΝΩΝ ΠΡΩΤΤΥΠσ ΑθΕΩΡΗΤΑΒΆΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.. ΠΛ.Ι83/ '% ':Ι;':Ι;\:':' :\A\\)'J::XI!T:nq(1tλpλΣ:TAT'tκA }::λι:;:"" ;::Κ':' ';\:::'1::::: :::ΜΙξ::::::: :::::J::::::I\.::::::::1i+::::Ι:Κ:::Κλi::Κic::Ι:λΡ:::::;i:,:,,;Ι;::Ι;': ι; ΗΜΕΡΜΗΝΙλ: ΣκσΠΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ: τπε ΑΙΙΣ:ΤλΗΣ: ΈΔΡΑ ΜΑΣ τσπσ ΠΡΡΙΣΜΥ: ΕΠΩΝΥΜΙλ: aamarhtoy 88 Δ./π ΕΠλΙΤΕΛΜΑ: ΙΖΗΩΊΉΣ ΔIEYθYNΣH:ΔAMArHTOY 88,ΑθΗΝΑ TΛX.KΩlι.: ΔΥ: ΙΗ' ΛθΗΝΩΝ λφμ: KΩlι..ΠEΛ: ΤΗΛΕΦΩΝ: ' ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ Επν/ση λόγω χρέυς 81,30 32,52-48,78 11,22 Για πιαδήπτε nληρoφoρ(o παρακαλώ επικινωνήστε με τ Τμήμα ειunηρέτησης πελατών στ τηλέφων ,52-48,78 48,78 3,00 11,22 ΜΕΡΙΚΗ λεια ΕΙΔΙΚΉ ΕΚΠΤΩΣ:Η ΚΑθΑΡΗ Α:::ΙΑ Σ:ΥΝΛ ,52-48,78 48,78 Αριθμός τιμλγίυ SAP: ΠλΡΑΛΑΒΩΝ ΣΥΝΛ Φ.Π.Α. if;:j:γ.. :::::j:)

10 ΚΩΔ..,1,:!IIIIII 111Ι"" 111" 111Ι 11III" ιll 111 Ι oo27003 סס KΩΔJKOΣ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑι ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΜΚ ΠΕΙΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΠΑΣΗ ΠΑΡΧΗΣ ΔJAΔPOMH :ι: ΑΠΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΒΑΤΗ078Ε ι:: «L: ΤΕΛΕΥΤ. ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΗΓ. ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΔ ΝΑ ΗΜΕΡ.ΕΚΔΣΗΣ ΤΙΜΛΠ IΚIΑΚ ΣΥΝΛΙΚΑ ΑΡθ. ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ Μ' ΜΕΤΡΙ-ΙΤΗ ΡΦΣ ΔJAΦOPA (Μ1 Τ'ΙΣΜΕΤΡΗ!ΗΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΧΗΣ AEP/OV ΑΤΤ/ΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΝΜΗ & ΕΜΠΡΙΑ ΦΥΙΙΚΥ ΑΕΡΙΥ ΔΤ; λερι ΑΠΙΚΗΣ ΑΕ ΕΔΡ Α:. A HIIA ΑΡΜΑΕ (ΝΜΑΡΧΙΑ Aθt'WΩN), 49927/01!BJ01!564 ΛΕΩΦ. ΑθΗΝΩΝ & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ ΑθΗΝΑ, εαιιρdσ Πσ_ιn λφlou "' 1\.λ.Ι. A.Φ.M Δαγ; ΦΑΕ ΑθΗΝΩΝ ΛΓΑΡΙΑΣΜΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔιΠ ΔΑΜΑΓΗτν 88 ΠΑΡΧΗ: ΔΑΜΑΓΗτν ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ:/ΔΥ: ΙΔΙΩΤΗΣ KWh ΤΡΕΧΥΙΑ ΠΕΡΙΔΙ ΚΑΤΑΝΑΙΙΩΙΗΙ Τ'ΙΣΛαΊDAO' IΑΙ ΕΩΣ ΕΚΚΑΘ/ΚΣ KWh ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΡΣιΝΗΣ ΠΕΡΙΔΥ ι.,..... i ΚΑΝΝΙΚΗ /\Π ΕΩΣ Σελ 1/1 ΑΝΑΙΙΥΙΗ IΙΓΑΡIΑΙΜν < Περίδς κατ/σης Ημερ. m3 ::::=_:_ := 2: ::-::::-::-----; : Ι YπoσVνoλo 21,15 <"Ι 2 ΦΠΑ 13' 2,75 Ζ ΕΙΔ.ΤΕΛ.50/00 Ν.2093/92 & 2960/2001 0,11 Υπσύνλ Με Φόρ 24, Ι W Τόκι Υπερημερίας 2.58 W χαρτόσημ τόκων (3, 6%) 0.10 Μεταφρ.Πσυ Στργγυλπ[ησης 0.32 <J πσό στργγυλπ(ησης 0,01- ΣΎΝΛ 27,00 W - επόμενς λγαριασμός σας θα είναι ΕΝΆΝΤΙ. i= <m< c: < :.: <Q. < t: ΕΚΔΤΗΣ Εξφλείστε τώρα τ λγαριααμό αας και ατ δίκτυ καταστημάτων Τ ΕΠΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΛΗΡΦΡιΩΝ χρησiμα niλεφωνα ΑΜΕΣΗΣ EflEMBAIH! G repmano ΛΗΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27,00 Ι ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΠΡΑΙΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ TA. ΑΡθ. ΕΚΤ. Αριθμώ ΛγΙσμύ ΤJo:unλnρωμns ΙΤέλη ΚΩΔ. ΠΕΙΙ. ΕΝΤ. ΤΙΜΛΠ OIKIAKO Α/Α ΑΡθ.ΠΑΡΧΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΧΗΣ ΑΕΡίγ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ΚΑΤΑΠΑΙΗ ΠΑΡΧΗΙ ΑΡθ. METPHlΉ ΑΠΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ 'I"fff:/!,αεpιoA.J. ΔΙΑΝΜΗ & ΕΜηΡIΑ φνσικυ ΑΕΡΙΥ ΔΤ. ΑΕΡΙ ΑΠΙΚΗΣ λε E1JPλ. ΑΕΗιλ ΑΡΜλΕ (ΝΜΑΡΧιΑ λθι-νων). 499V/OIι9IOIι56I ΛΕΩΦ. 3f.33 & m I1λΤΙΗ AθtfIιλ. 100' 47 Α-ΦΜ: 0993β323 - Α.,Υ- φαξ.ι.ehoi Χρνλγιl(ό Σήμαντρ Παραιo:.aλo4.ιt. η ταxuπλι'ρωμή 'ι'(] Υ{νετι τouλόxιατoν 4 φyόιnμες rμέρες πριναπό τη λfm 1ΙΙ λoγqρlqoμα) Δ1Π ΔΑΜΑΓΗΤΥ 88 Η-Αριθμό$ ΕΚΔΤΗΣ ΔΑΜΑΓΗΤΥ ΑΘΗΝΑ f>" ΛΗΞΗ Ι. l f '\ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Πσό ΙΑρIt:Jμ. ΛγΙσμύ Αη'λέα [γι μεταljίtkjσn) 27,00 ε ΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Αρ. Λoy/Kns Anόδoons Η > < > < 24>

11 <DUOlαEDIO Τ αττ/κnς,- ΕτlρεΙα ΠaρχΛ. λεριυ AUIKhs Α.Ε. Αγαπητέ καταναλωτή, Στ πλαίσι της παρχής βέλτιστων υπηρεσιών τεχνικής υπστήριξής σας, επιθυμύμε να σας ενημερώσυμε για τις ακόλυθες χρήσιμες πληρφρίες και συμβυλές για τη σωστή διαδικασία απμόνωσης και επαναλειτυργίας της εσωτερικής σας εγκατάστασης. Στην περίmωση πυ δεν χρησιμπιηθύν ι συσκευές σας (Π.χ.Λέβητας κεντρικής θέρμανσης, ατμικός λέβητας φυσικύ αερίυ, κλπ.) για μεγάλ χρνικό διάστημα και απφασίσετε να κλείσετε τη βάνα της εσωτερικής εγκατάστασής σας, θα πρέπει να εκτελύνται ι κάτωθι ενέργειες για να μην ενεργπιήσετε με κάπιν λανθασμέν χειρισμό τν αυτόματ μηχανισμό διακπής παρχής αερίυ τυ ρυθμιστή της παρχής σας: Α) Ενέργειες για τ κλείσιμ των συσκευών φυσικύ αερίυ (Φ.Α.): Ελέγχυμε ότι όλες ι συσκευές Φυσικύ Αερίυ είναι κλειστές. Μετακινύμε τη βάνα της εσωτερικής εγκατάστασης πυ βρίσκεται στην έξδ τυ μετρητή Φ.Α.από τη θέση «ανικτή στη θέση «κλειστή. Φάση Α Βάνα σε θέση ανικτή Φάση Β Βάνα σε θέση κλειστή Β) Ενέργειες πριν την έναρξη λειτυργίας των συσκευών Φ.Α.: ελέγχυμε ότι όλες ι συσκευές Φυσικύ Αερίυ είναι κλειστές. Σε περίmωση πυ υπάρχει ηλεκτρμαγνητική βάνα στην εσωτερική εγκατάσταση, ελέγχυμε ότι είναι συνδεδεμένη με τ ηλεκτρικό ρεύμα και βρίσκεται σε θέση «ανoιχrή. Ανίγυμε σταδιακά, με ελαφρές κινήσεις, τη βάνα της εσωτερικής εγκατάστασης πυ βρίσκεται στην έξδ τυ μετρητή Φ.Α. μέχρι τ σημεί εκείν πυ η χειρλαβή της βάνας είναι σε γωνία 450 με τν ριζόντι άξνα. Περιμένυμε για δέκα (10) δευτερόλεmα περίπυ και στη συνέχεια θέτυμε σταδιακά τη βάνα στη θέση «ανoιχrή. Εταιρεία Παρχής Αερίυ Απικής Α.Ε. Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Αθηνών & Σπ. nάτση, Αθήνα, τηλ.: , Ιaχ: Δ.Τ.: ΑΕΡΙ ΑΠΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΔΡΑ: Αθήνα, ΑΡΜΑΕ (Νμαρχία Αθηνών): 49927/01/Β/01/564

12 _κil τ αττ'κως-τ Ε-ιιρεΙα nαρoxtιι ΑφΙυ AττIIιhsλ.Ε. \ 1ι=J1 101 ΦάσηΑ Βάνα σε θέση «κλειστή» Φάση Β Ενδιάμεση θέση βάνας Φάση Γ Βάνα σε θέση «ανικτή» Μετά την λκλήρωση τυ παραπάνω βήματς μπρείτε να επαναλειτυργήσετε τις συσκευές Φ.Α. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσυμε ότι η εσωτερική εγκατάσταση και ι συσκευές αερίυ λειτυργύν με ευθύνη τυ Καταναλωτή. ι εσωτερικές εγκαταστάσεις Φ.Α. πρέπει να ελέγχνται ως πρς τη στεγανότητά τυς από αδειύχυς εγκαταστάτες, σύμφωνα με τ Π.Δ. 112/2012, ανά 4 χρόνια, ι πίι θα πρέπει να σας εκδίδυν πιστπιητικό στεγανότητας για τ αρχεί σας. Τέλς, παρακαλύμε να απευθύνεστε σε αδειύχ συντηρητή συσκευών καύσης φυσικύ αερίυ, σύμφωνα με τ Πρεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 114/2012, για τν κατ' ελάχιστ ετήσι πρληmικό έλεγχ αυτών σύμφωνα με τ ΦΕΚ2654/2011. Σημειώνεται, ότι ι έλεγχι της Εταιρείας Παρχής Αερίυ Απικής ΑΕ. δεν αφρύν στη ρύθμιση των μνάδων καύσης αερίυ, η πία πρέπει να επαναλαμβάνεται κατ' ελάχιστν ετησίως με ευθύνη τυ Καταναλωτή όπως ρίζεται στην ανωτέρω νμθεσία. Με εκτίμηση, Τεχνική Διεύθυνση Ε,Π.Α.Απικής ΑΕ. Εταιρεία Παρχής Αερίυ Απικής Α.Ε. Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Αθηνών & Ση. Πάτση, Αθήνα, τηλ.: , fax: Δ.Τ.: ΑΕρια ΑΠΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΔΡΑ: Αθήνα, ΑΡΜΑΕ (Νμαρχία Αθηνών): 49927/01/8/01/564

13 ...,. :-,., ΦVλ/.ΕΛΕ<QV ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΙ<Ι\ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ. 976/6-28/03/2012).. Α. ΠΙΧΕ1Α EPrADAΣ -ρ.., Επσνσύνδεση Ημ/vi Eρνaσiας 18/10/2013 νμ/νυμ ΕπιθιωΡητή ΜΑΡΣΕΜΣ ΚΥΡΙΆΚΣ """00 Γνωoτonoiηση wa ""_IκI 3OOO6919 (0010) Aρ.Eλtνxou 1 Eργooio μι χρίωση Ι Ι Πσό χρtωσης m; n""""", )1 Β. ΣΤΙΧΕIΑ ΧΗΜΑΤΣ ΚΑΙ ΧΡΝΥ ΕΡΓΑΠΑΣ (YΠHPEΣlAΚH ΑΠΑΠΗΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ πα ΑΝΤΙΓΡΑΦ ΤΥ ΠΕΜΤΗ) ΩΡΑΑΦΕΗΣ "'ΙΜ' Ι ΩΡΑ ΠINAΚJΔAIΧΗΜΑΤΣ ΑΝΑΧ/ΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΕΝΔΕΕΗ ΔΜΕΤΡΥ ΣΤ ΠΑ ΤΗΝ EPΓAΣlA ΣHMElO EPrAIIAΣ ΕΝΔΕΕΗ OΔOMETPOV ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣΑΠΌ ΩΡΑ ΕΠΙΠΡΦΗΣ πα D-tMfID ΣΗΜΕΙ EPΓAΣlAΣ ΣΤΉ ΒΑΙΗ 'ΡΓΑΣΙΑΣ 1ΈΑΙΚΗ ΕΝΔΕΕΗ ΔΜΕΤΡΥΣΤΗ ΒΑΙΗ t f α,6;9</ k:>9.y' '1'191>1 161 Ι)q.'')..'-ι 'i' 11' IC 11 Ρ. Ι Ι Ι Ι Ι Γ. ΠΙΧΕlΑ ΠΕΛΑΤΉ EnωYujJioΠε.λότη ΔΑΜΑΓΗΤΥ88 Δ/Π IΚωδIKΌC;Πελάτη [Αρ.Συμβλαίυ Ι OO סס 82 1".''''-' τηλίφων ΓΊιλότη , Υπεύθυνς Επικινωνίας MΠAΚAΓlANNHΣΓΕΩΡΠΙ: ΙΚoτόσroση Eyι:στόσττκJηςl Πλι'ιρως onoσvνδεδι.μtvo Καιηγoρia Χρήσης ωιιό ΚCνη)ιιιή θέpμcινση IΤiιπoς Χρήσης Ι ΚεντΡμ:η θtρμανση IΦoρτio (Nm3Ih) Διι:UΘuνσηAιι;ιvι')τoιι ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΙΧΕΙΑ ΝΕΑ ΠΙΧΕΙΑ ΔAMAΓHrOY88 ι ΑθΗΝΑ Όρoφo:;f Διoμiρισμo Ι Διεύθιινση Πoρo ΔΑΜΑΓΗΤΥ88 116] 1 ΑθΗΝΑ 1.(. - /L Aρ.Mετρητώv 1 1< Τύπς Μετρητή G40_DEG.D (Υ Ένδιιf,η Μετρητή ) 6..r- Ι S/NMEτιχιn; Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι! Ι, ΙΣΧΥΣ (ΚW) Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΠΗΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗθΣ ΤΎΠΣ 1 c..v (;γ-. ΓJ Ι R.. ιζ.), w,. Σι'ιμανση Τεxν,ών Λίβηro: ΝΑΙ α ΧΙ D νμ. ισχύςλtβηro: 4 w " XOρomιpισπών Κσυστ/ρcι: ι.ιχι D Amoopγ;σς ΝΑΙ νμ. ισχύς κauστήρcι: 11).-ς kι-b Α/Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΠΗΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗθΣ ΤΥΠΣ 2 Ι.. _. - Σήμανση Τιχνιιιών -. Νβη"" NA( χί"ω =' νμ. ισχύς Λίβηro: 7 xoρamιpισπών Λεπouρyiaς ΚDυστ/ρo: ΝΑΙ ΧΙ α ν<ψ.lχύς ΚσuΣτΉρD: 8 Δ. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΣ ΤΝ ΕΠΙθΕΩΡΗΤΗ.IJ. Visit:lB /13:34:26-13:34:26 Contact: MΠETAΓlANNHΣ Refe,ence:- Ι Ε. ΚAΤAΣTADi ΜΕΤΡΗΤΗ (ΣYMlW1f'01iETA10TAN EΛff IA1I'1'JoIET.o.BA.ιVιfTAlIi ιu.τaσt.ι.σji ΤΥ I'4ι;TPHTIi) 9"'0011. λνιχτηκε , ΚΛΕΙΠΗΚΕ ΠλΡΑΜΕΝΕI ΑΝΙΚΤΣ ΠΑΡλΜΕΝΕI ΚΛΕΙΣΤΣ ΣΤ" ΑΠΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΥ 0001, ΙΚΑΝΠΙΗΠΚΣ EΛεrχOΣ ΤΕΧΝΙΚ ΠΡΒΛΗΜΑ. κnδikoσ ΠΡΒΛΗΜλΤΙ"': q._... _... _... _... _... M EΠANEΛErχOI ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΠλ ΤΗΝ ΑΠΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥ ΤΕΧΝΙΚΥ ΠΡΒΛΗΜΑΤΙ ΝΑ: 03.ΣYΠλΣH ΙΣΧΥΣ (ΚW) _ _ _ Μ _... _... - _ _..._.- -.., , ANOIXΠI : ΚΛΕΙΙΠΙ λκyp1lσh ΡΑΝΤΕΒΥ'" ΠΑΡλΜΕIΝΕΙ ΑΝΙΚΤΙ : ΠλΡΑΜΕIΝΕI ΚΛΕΙΣΤΙ λσκπη METABλΣH.κnΔIKOΣ λσκπησ': _. _.. _ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΙΚΤΙ ΥΠ ΡVl'"! Κατό τη συμnλήρωση των κωδικών 0004, 0056, 0113, 0136, 0149 πρtoo να σιιμπληρωθύν εnιnλtoν λεπτμέρειες στ πιδio Ζ. ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΕΙΙ EΠΙθEΩPIfTΉ. Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Ι Ι Π. k' "1f' 10 - Ι Ι ΚΩΔΙΚΠΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΥ ΠΡΒΛΗΜΑΤΣ ΠΥ ΕΝΤΠΙΠΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΝ ΕΛΕΓΧ 0131 PUΘΜ,στη.ι; rw.ι δouλlίιε, σωατό(κόνει δ,αoπις) 0136 Να γιν!ι απokaλuψηφρειloιι 0141 ΑΠ1<1όσταηφρεαιlou 0146 μετρητής δεν έχει xeρoύλllδιαόmη 0132 Αvt,καrό1αση 1<01fOΊΡOμμtνoIJφμσρίιι μnpijli,l 0137 AπαμόΙφUVΣΗtnmλtoν φμαρίιι 0142 Νερό 010 puθμ,σιή 0147 Δι:t έρχιτcll αέρια στ ΡΙΙθμιστή 013] Αvt'ΙΙαl"όσταση"01fOΊραlΨtνou fρμαpiou puθμισll'ι 0138 ΚoλλημΙνoq'KOHστραμμtνo( IJClpIjllK 0143 Aoιxτδ XσY'lόιr.1 παρχής 0148 ΔιφιιΥή στ ριιθμιστ/ 0134 Δια"όπτης πιζδρμιιι παλιός μnαλλ,,,όι;. χρή(ι:ι αλλαγής 01]9 Νερό 010 φρ:όtlltί(.βάνας Ι" Πρ!1>.ημDl1ιιό(ριιθμ'Τή, 0149 ΆλΜ 01]5 A!.Iξημllιηπίι:ση 'lρεμlo, 1ην Ι!ξδ τιι ρυθμ,στή" 0140 Διαφιιγη μnoξίι pvθμloη'ι κ! μι-ιρητή 0145 Na γίνει ένωση πρχής ριιθμκπή ΚΩΔIKon01HIH ΑΣΚΠΗΣ ΜΠλΒΑΣΗΣ 0051 Aπoιισia nιλότη Ι 005] πιλότης δεν ιτήθηιιε ρovπl!oύ Ι 0055 ΙΗ ερyoσiα φρό όλλη EYltoτόστootΊ 0052 ΜηnηστχιY1trnroσroστκ Ι 0054 Η ΙΡΥσία έχει ήδη ηραγμστιηθιί Ι 0056 IΆλ/ow, c ΕταιρεΙα Παρχής ΑερΙυ Ατπκής Α.Ε. κεντρικό Γραφεία: Λεωφ. Αθηνών 3103] &. Ση. Πότση, Αθην, τηλ.: 21(Ί-]4Q6000,!χ: Δ,Τ.: λερi AmΚHΣ Α.Ε., ΕΔΡΑ: Αθήνα. ΑΡΜΑΕ(Νμαρχία Αiιηνών): "!9927/tl/BJOlj564

14 "''" ".. :t:ι::.rλf. Η.1 ππ ΠEΓλNOTHTιU / ΠΙΕΙΗ ΔΙΚΤΥΥ Πίιση Δoι:ιμΉc; (mbilr) Irι.::) Χρόνς Δι:ιιή(; (min) J Πτώση Πiισης ΔΡ (mbil:9 e ΑΠΔΕΚΤΙ Qrι..-!OOs. ΜΗ λπδεκτσ..,.. "....'... ''" Η. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧν;l., 9λΕΡΙΣΜΣ 1101.ΦuotKόςλφtoμόc; 110l.TΗVΗΤΌC;pιΣΜΌC; Αρ. Εντλής: ' Ν ι:στoσιcιυooθovν ιnoρι:η ι:αι μόνιμ oνoiyμιστo cκt*'μoιj σrouς χώρυς όnoιj ι:ιπσναλώνuoι φuςmό otριo 11()4. Ν σφρcιv-:ιθoίιν τ ανoiyμoτo ΤOUx-ώρotι τσu λιβητooτoσiou ως ηρς TtIUC;noρcιιιιIμινouς x-ώρouς (η.χ-. απ:; nόρτες 100 f<) 105. Ν ι:στoσιcειιασθoύν ιnoρl.η oνoiyμoτo αιριμύ στouς χ-ώρυς όnou διtρxπαι ΥωΥός φuσuιoύ otριou 106. Νιι.(Ι'{σΚΙΙΙΩαθεΙά\lOlΓΜCΙαιρισμ\ι 0ύμφωΥ μι τ tvτuπo ΣWδιoηι; "ιι.μ\τou & ΣUΜφι.ιwfoςθΙης Eξαρτr}μ<h.ΙΌΙΙ Qω1ιριo;:όχώρ 10Uκτηρίυ, όπov 10πoθιτoύνtα, μcτρητις.,001.0(,0aφiou. Y"ΕΝΘUΜίζιtαόtt τ ιν λόyw Muna ΙXιtι ηαραλάβι, (ι'{άτην mv.oyή της θισης τσυ μcτρηιή. (0010).:',.1 :...,.,,'.'«.".. :ι:. '" "ι:: :ι: ι:: σ "":a :Ζ: :ι: S ι:: ε "' Ζ "' :ι: Σ Η.] ΚλΠΝΔΧΣ /ΚλΠNλfΩΓOI Ι ΙΕΡΜλΠΚ 120 Ι. Ν π:ιrιcιθεtηθεi Ι σuνδιθιi η ιcαπνoδόx.oς Ν σττyoνoι"lqlηθεi τ σίιστ/μ αnσ'fwyής ι:απναερίων Να ι:ατoσκιuooθd με ι:σιqλληλα uλiiq] (Iooιc ή αλou) τ σύστημα αnαyωyής ι:απνoερiων Na nρayματonorιθd EVW1'όσraσrι της ι:αnνoδόxau ώσrτ να nληρoi ης απcιcrrtισuς '100 ι:αννισμύ ΦΕΚ /03/2012 nσpόypσφoι 8 &; 9 Ι2δ. Ν στηριxθtl ι:σιάλλη.ι,σ 10 σίιστ/μσ απαγωγής ι:onνaq:ιlων ".5 ΠΡΔ1λΓΡΑΦΕΙ / ΠΙΠΠΙΗΠΚΑ Να ι<ιπστι:θouν τα πκππolηπι<ό: Τήρησης αnaπή(n:ων ι:aνσooμoίι '(ΚΙ φγoσiες. υλιιι:ό ι:l aδιιoδσιημtνo ΠXVιAό πρoσωnιιιό Η.4 ΕΦΑΡΜΓΗ ΜΕΛΠΉΣ Ν τρonπolηθd η μσλtτη ήl ΚΙ η ΚtπoOJ{wή της εeκιrrφιkής ευ.τότης σύμφων με την ήδη cyιι;pφιμtνη μύ.bη. ως πρς: Τν nίπo ισχύ της αιισι:ιυής Τις δm'oμtς π.ιν σι.ν.ηνώσf:ων Την όδιιιση π.ιν αωληνώotων Τα υλιι:ό π.ιν ΙιΙληνώσι:ων Τν ΊPόno σύνδισης των αωληνώσεων Την ι:απνδόχ Νσ oφρayισθtl η βαλβίδα αι:πης στην σνσμνή Τι; ιπιnλtoν σιισ"utς nou υnόρxouν ""' Τις θtσtις π.ιν oπoφραι:nκών βαλβίδων tι.6 ΛΙΠΕΙ nepintoiul Ν αnaμσφuν(ld η δι:ξo ή να ι:σroττθεi ηιστonσιητιι:ό 9<15fιee για τη δι:ξoμεvήnιη:ιιλoiou ή να rιληρωθι! μι νφό Πνωμσπι:Ήc; Δoι:ιμΉc; 150]. Νσ τonoθιτηθαύν μνωtlι:a1 σύνδισμι (υπ6νε1o τμημα μεγαλίπtρσ των sm) Ν πραyμστonoιηθr:1 η σύνδεση των σιισι:ιuών της ισωtφι:ής εyι:oτόcn'oσης Ν τonaθ TηθιI σίιστ/μσ tλtvχau σττvσνότητoς βαλβίδων (νps) στν ι:αυστήρα - r φι;ααιif( δfσφopπj.if' _ι>. Niftt"Πύαtη ιι.emrνtλf:yxc><niιw ΠLιaπι".αι "τ/t" IQPfIΠ1'oN'Ifάη" ιnrδppιν ιrσpαtηp.,.,..( cπα ρημιι".unσ" Η.2 IW(' H.fί. &νπαι.πιι-ρινη Tpoφ<>6όtιι"'l μ' hι'απη"" Eιrαvd.tyxo.oι.ful2J4i. /f'pi7πj-ιιj...,'" yι'νηαιjp<>φι>δό'roolj - JIΙUYI'. άv!: ""ς I,if- φ JIσiάΡ.χqJl'αpgrdpl]ιιΏ - 11Ι» 1:< $01. Η.1 ιuφλλiσπκλ ΙΥΠΗΜλΤΑ επλνελεγχσ Η.8 Γ ΝΙΚΗ ElΚΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗΙ/ ΣΥΝΔΕΣΕΠ :Σ:S Να πραyμσιτιnoιηθd η σύνδεση π.ιν unόλoιnων!o:ι: Ν τoπoθπηθd rφoσβόσιμη anoφρa,τιι:ή βoλβiδιa πριν τη σuoκtuή (αφρά σε EVEρyoίις nελiιπς) αuoιιιυών της ισωπριι:ής ιyιιaτόσroσης Q.Ot:;w Sc:ιcι:< σι::"' Νσ πραyμστonoιηβιi η σύνδεση των σιισιιιυών Ν πραyμσronαιηβιί ηλnτρciψ(iι:ή σύνδιση τwν oσφaλισπι:ών δισιόξtων OθCΙ:Z ι:σtό ΕΛΤ ΕΝ Q.OwCΙ: CΙ:Σ Νσ τorιoθm1θd αnoφρaκηι:ή βαλβίδα πριν την Eiaoδo τσu αυωyou στ 4βητσ1όσι ή όλλa Ν toπoθetηθel Πυρόvτoxη nόρto στ ι:ατάλληλα σiισrημσ (π.χ. ι:μβί αuνδιδqιtνα μι ηλ(κtρoβaλβίδα] λψjroσrnσ.o Παρ ιιλι>υjuι'ιρμα να ριιθμ,σιtι 1'1(cινωyιρω if ριμτηυt( 'α(, (ι\ 1ρ<W α" δ.o'cnημαyoς nj'ilαη την ημιρμηνι. διιξσyιoryή( τη\ avto (, KαθW( Ι Iρlm_" ιι"ριπ" "oρiλivαiw( "'Κ ν Jr.όΥω "Ρθ.αμίιι\ θ.ρ.θ. μι: ιπη δua:x.ρή για ιμάς θιίιιη να npol'ouiu' cnη διιι."ή Υη\ "ρα ρl...ιχ,ρφ,6ά1ηής ας μι._ ό αιίρ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΣ Ν Η.90ΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΠΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΙΗΙ ΣΥΣΤΑΣΗ Η.Ι0 1Δ10ΚΤΗΙ1ΑΚ ΚΑθΕΠΩΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ Νσ τorιcιθεrηθιi ι:αθδιιι:ή πρσσπxriσ στν αγωγό (ιmόγoo ΗιΉΜcιμEyQλίπtρσ π.ιν 20m) 190 Ι. Να ι:oτσπθd untuθvνη δήλωση αnoδox.ής της όδιιισης 100 συωγαύ αnό ξtνη δoιctησiσ :J " Νσ πρoστoπuθti ΥωΥός από ηλεκτpaλoγι«ό ι:αλώδια Ν Ν ι:στoσιceuooθd μηχσνιι:ή πρoσroσia αtην ΌΔιuΣΗ τυ αyωyoιj Ν πρσππτυθεί αγω'ι'ός ΙΧ aνπδισllρωmή ταrνia tνoνη διόβρωσης I80S. Ν στηι:ιιxe \ ι:σn1λληλa α αγωυός,.; Η.Ι1 λπλπηση ΓlA ΕΚΔΣΗ Α.ΔΕΙΑΣ ΧΡΗΙΗl8ι ΒΕΒλ1ΩΣΗΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠYPOΣBfΣΠKHI <ό - u: Na τonoe rηθd nρoιm;πτutlι:ή αί{ στη διtλε:ιιση τυ ayωyoύ anό πιιχio Νσ πραγμστσrιcφ')θιi ρul)l*'!1.ι:qi ΣUVΤΉρηoη των μνόδων ι:ouoης αιρlou ι:αl να αnoσταλeiπ: τα φ(ιλλ αυτής στην Ε,Π.Α.Α.., εντός 3 μηνών γ από την ημιρμηνio ινιργonoίησης (Φύλλ Κι;ιύσης), ONOMλΤEΠΩNYM'{ vrjj 'ΡΑΦΗ Ι ΕΠΙθΕΩ ΗΤΗΙ /' Ι \.,jv Ν1,ΑΠΠΩΝΥΜ ΥΠΓΡλΦΗ ΚλΤΑΝΑΛΩΤΗ ή ΕΚ pou] ν ΚλΤλΝλΛΩΤΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΑ επικινωνιαι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΜλΤΕΠΩΝΥΜ, ΤΗΛΕΦΩΝ. Ρλ EΠIBEBλlΩIHI ΡΑΝΠΒΥ ΙΙΜ" ιf1 019 lι fl r ι»ι-...ιι 7 ΠpOIOXloι:""'O ιψιιρ9.11).t1_ 131 rvό:δ':ι'ηιι. n." "η'"e. μι'o\ii;k",_""f\, ιrvδι(όι>ι'(xρι ιc:πρσγμcrr_"'...- μι"'".t..-",ω.ovo M,,ι_ Tpfχ<Mσι; 'E""'C"!...,.ισ6< CΙOC Oto η Ι_φ<ι'\ ι. "'/ιι><""'1... _ι ( ι>&pioιιι.m μι ιιιewη Υ 1(Of ι ι «..,.",. -.0; -"" CΙΙΡΙOUπιΗ" Ι0Ι("ρ<>(.., 01<! f1w( orι<! ιιδι...:ιιouc... (. μι.0 n Δ tt2mt2. _ ι ιρό, _ 6σ πικ" _ ι&διδν"-"""1'-.b 01 "" 1'0aρι." -. ε...ι.ι τιτφι.λύμι. "'ι ι o6ιoou:ιιo """""ΙΡ'1Ό\ _ ι-.ι; _oooi ιoφiou, μf tol"lpoι4ρφ6ωo_ Π,ά 11.ι20tZ.I"O ιλδ:ι>o<oιτι,\<,io,,iλoyμ_ ΦEK26S41'lOtl 1'IμI.01τ v.ιnootfl(e,.,..... "'moj'ις"t δ<o. φτη..-.-ιι_ _ ""tn". α<' tλιψcn _ μι Iv8IMI "'" J.αt_I\. 6πlol(oρoζn", 01._ιιιw...,eι. ΤΗΛ.: ΙΩΡΑ;

15 . i. Ι I Ι ΙΝΙ. tv!ηχνωλrσ Hλ'5/ΓQΣ l1xan.. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ MHX,ΙΙ'Λ ΠαρΧής ΑΡ. T.E,E &,3 - Ί}ΙΛ:;11..Θ424 Π/\ IΉ ΤΜ ΔltPH '461 - AΛIΘε-.:....ΗΗ.ΗΗΗ.ΗΗ.ΗΗΗ ΕΛΑ8Ε ΑΞΙΑ ΛΓΡΑΦΩΣ ::::::ϊi:,ϊ1' :::::::. ::: :::::::... ::::: ::.. Η. :::LJ.'c'ί Itf::::n"iιY(f 11(7 :.. :::::.::::':::::::::::::::::..::::::'::':::: :::::::.:::::::::::Η::::..::: Φ.ΠΑ 4 jx ΞΞΞΓΕ::Χ;:'Ξ:Ξ:::ΞΞΞΞΞ: ΛΙΚ :: ::::::::.:: ::::: ::::: ::::: ΣΥΝΛ Υππρεσιών..Ό.;.'. ; ΔΩ ι ι. :ΤΡΩ.:. {;jl:ξ:ξ>q;γ9;ρ;::ι /1011 ka[ι.!ι.fl!1((ι..,..η π!\rπ.m,1a..i 4Ηι..τ.If:H,I:"ΗΗΗ".Η... EJ:lQf'f(M4. ιιι'(/ριι t.. 1E.YθYNΨ 4JI"UJr'1f τ:τ()ιδ.'9 ΙΙΒ (",tl1'ι'lίam. Δ.Υ ι1(ξ>(i.r.'! Η'Η Α/Α Π Ε Ρ Ι r Ρ Α Φ Η Ε Ρ r Α Σ Ι Α Σ Α Ξ Ι Α ::.:::If;..ι;.;;;::::::::::.::.:.. ι 'JJL!l 16 C"ς-l> J

16 Πσναγ" Ταλ5όΡn 461, Καλλιθέα τϋιι w χ τ , F , Κ Β83Β η' Ι ISO!IOII1:11Q e-mell mes1bb3iiotenet.gr 1rio..,.11I909I ΦΥΛΛ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΑΝ Να 0649 ΣΤΑΘΕΡΑΝ ΕΣΤΙΑΝ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΝ ΚΑΙ NEPOV 6. ΤΥΠΣ 1JΞBHΤA/ΚAΤAΣKEYAΠHΣ! naλajothta. 1.:...O.D:1[gi.:*J.:::::::..Βu.dι:.ι::-.Υ..J..G.!7.. ςfs:ι.q...β. 2. ΕΙΔΣ & XPJ7.rH O'K3MHΣ.... (?/!..ιt ΝΜΑΠΠΝΥΜ ΥΠΕΥθΥΝΥ Ι ΤΗΛ...tlf.!.Κ'.!J. Γ..ΙtI..,.((I!..Ζ.Γ.:Ι:R.Ρ...t.:O:Ζ,. 4. Ν ΜΑΠΙ ΚΗ ΙΣΧΥΣΛΕΒΗΤ Α q..c' ;;.,..9 (kw] 5. ΠΕΡΙΧΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΠΗΡΑ.3..f.Q..=.5q.o. (kw) Α/Α β. ε:ργaσίε:s ι ΕΙΔΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7. ΤΥΠΣ KAYHH!)'/KATArKEYAHf-\V ΠΑΛΑΙΤΗΤΑ...c...(/..6./t.9./ c..ιι..3.../φ.6.. Β. ΠΑΡΧΗ MπEK βρη 9. ΕΙΔΣ ΚΑΥΣΙΜΥ Υ..t1ά?! ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛ ΣΗ ΚΑΥΣΙΜΥ. 11. ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ ΕΛΕΓΧΥ ΑΝΑΛ ΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙ Ν..1;..(!!...t.?'.<;?. 1. ΚΑθΑΡI ΣΜΣ ΛΕΒΗΤΑ 2. ΚΑθΑΡΙΣΜΣ ΚΑΠ Ν ΔΧΥ 3. ΚΑΒΑΡΙΣΜΣ.Η ΑΝΤΙ ΚΑΤ ΑΠ ΑΣΗ MnEK 4. ΚΑΒΑΡΙΣΜΣ - ΡΥθΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΔΙΝ IΝΙΣΜΥ - ΣπιΝθΗΡΑ [95 5. ΡΥΒ Μ ΙΣΗ ΑΝΑΛΠΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑ ΥΣΙ Μ Υ 1 6. ΕΛΕΓΧΣ ΔΙΑΡΡ Ν ΚΑΥΣΙ Μ Υ ησκευησ 7. ΕΛΕΓΧΣ ΔΙΑΡΡ Ν ΚΑΥΣΑΕΡΙ Υ. Β. ΔΚΙΜΗ ΛΕΙΤΥΡΓιΑΣ ΣΥΠΗΜΑΤΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΥ (αν υπάρχει]. 9. ΔΚΙΜΗ ΛΕIΤΥΡΓιΑΣ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΝ ηπηματν ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΠΗΡΑ. 10. ΕΛΕΓΧΣ ΠΕΓ ΑΝΤΗΤ ΑΣ ΒΑΛΒ ΙΔΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙ ΜΑ). 11. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑ ΥΣΑΕΡΙ Υ ffi 12. ΑΛΛΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑΑΝΑΓΡΑΦΝΤΑΙ ΠΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) Ι ΕΡΓΑΣ1ΕΣ ΠΥ ΕΓιΝΑΝ ΣΗΜΕΙΝΝΤΑ/ ΜΕ 'Χ' γ. με:cρήσε:ιs Ι.' 1. ΒΕΡΜΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΥ f.2..ιz.... C ό 2. θερμκρασια ΧΡΥ ΛΕΒΗΤ/ΣιΥ 2.,;"..<2 C 3. ΜΝΞΕΙΔΙ ΤΥ ANBPAKA.t.,,,. ppm 4. ΞΕίΔΙΑ ΤΥ AlOTOY 21J..Q ppm 5. ΞΥΓΝ h.ι..,?. % (κ.α.) 6. ΔΙΞΕΙΔΙ ΤΥ ΑΝθΡΑΚΑ.'1."..3 % (κ.α.) ό 7. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙθΑΛΗΣ [BACHARACH),ι.. 8. ΕΛΚΥΣΜΣ 7C:.Q.z./l.Q.mbar( mnn) 6. υπλγισμί Ι 1. ΕΣΤΕΡΙΚΣ ΒΑθΜΣ AπOΔOΣHΣ.ι.5? % 2. ΑΠΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΥ Υ.Ί % 3. ΠΑΡΧΗ KAYΣIMOY ,..9.. kg/hr ή m'/h 4. θερμiκη ΦΡΤιΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ::::::::: % 9. ΠIΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΥ bar 10. ΠIΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΥ.2..2,. Ρ mbar 11. ΠIΕΣΗ ΛΕIΤΥΡΓιΑΣ ΑΕΡΙΥ (.5;...0 mbar 12. ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ AEPIOY -'=""'S mbar 13. θερμκρασια ΝΕΡΥ ΛΕΒΗΤΑ,ξ..Q... C 14. ΑΡlθ. ΠΡΦΝ ΚΧΛΙΑ (ΒΙΜΑΖΑ). 15. ΑΡlθ. ΣΥΧΝΤΗΤΑΠΥ INVERTER ΡΥθΜIΣΗΣ ΚΧΛίΑ (ΒΙΜΑΖΑ), ΗΖ ι μεφnσεls Των πρβλεπόμενων δείχνυν ότι είναι: ΕΝΤΣ Ι ( ΕΚΤΣ LI ε:. πaρacnρήσε:ιs ** ΣΕΠΕΡ/ΠΤΣΗ ΠΡ08ΛΗΜΑΤΝΉ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥ8ΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗΣ ΠΑ ΠPCJ8ΛΕΠΜΕΝΑΑΠ ΤΗ ΝΜ08ΕΣ1Α Ρ/Α, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΝΤΑ/ ΛΕΠΤΜΕΡΣ / ΑΠ/ΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΤΕ/ΝΝΤΑ/ΛΥΣΕ/Σ ΣΜΥΡΛΓΛΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΛΓΣ ΗΛΕΚ/ΓΣ ΜΗΧΑΝΙΚΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧ. ΗΛ ΑΡ. ΤΕΕ ΤΗΛ.: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 461 ΚΑΛΛΙθΕΑ ΑΦΜ: ΔΥ: Β' ΚΑΛΛΙΒΕΑΣ ρίων _ 1. ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ [YNTHPHrHr..2.λI;:;.,!::jtJ.. 2. ηντηρητησ (ΥΠΓΡΑΦΗ).. 3. ΥΠΕΥθΥΝΣ ΤΥ ΛΕΒΗΤΠΑΣΙΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΠΗΣ - θυρρσ Κ.Τ.Λ.)

17 ΠΣΤΗΣ Α Ι Τ Ι Λ Γ Ι Α - n Ε Ρ Ι r Ρ Α ΦΗ ΑΠΦΡΑ=εIΣ ΒΛΑΧΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΣ Α.ΠΡΩΤΠΑΠΑ 22. ΗΛΙΥΠΛΗ Τ.Κ ! Α.Φ.Μ ΔΥ ΗΛΙΥΠΛΗΣ :""" ΤΗΛ,,2'nl-9Ί% J1)-800 :.. :.. :ΚIIΩ. Φ ΕflΩΝΥΜ:;Δ'f1:Δh.>.1t.. ΕflΝ;ΩΩ'J\\Μ.7'.υ?:: Α9.):',;.... ΔIΕΥΕ>γ/-JΣtj:.. Μ..lli7.ρt{ ι2...a.φ.-m...:. Τ1ΜΗ ΜΝΑΔΑΣ [ Ι. 'ς" ' qj12...tjti. t!![;!li,!i. Α Ξ Ι Α... "'f' :..1 1 : , ; ,.,.. 1. ι ::::... 1' : : ;.+.(. ΛΓΡλΦΩΣΞΑ i}tjϊυυjf5ξι:::. ::...:::: Μι:nατιwι ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. OΛlKO i7j(,

18 ΕΙΔΠΙΗΣΗ ΠΡΣ ΤΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ..?/..:::::.!.?..::::./ ΚΙι ΕΚΤΕΛΕΣΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗΝIΑIΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΧΕτΕΥΣΗΣ, ΑΠΥΙΙΑΖΑΤΕ, ΘΑ ΤΑΚΤΠΙΗΣΥΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΑΣ :

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 88 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕΡΙΔΙΑ Ι' Δ.ΤΕΛΗ ΠΟΣΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΔΕΗ ΔΕΗ ΔΕΗ Α ΠΥΛΩΤΗΣ ΓΚΑΡΑ2 ΓΚΑΡΑ2 ΠΟΣΟ ΔΕΗ ΠΟΣΟ ΔΕΗ ΠΥΛΩΤΗΣ ΓΚΑΡΑ2 Α1 ΚΤΕΝΑΣ 2 2 41,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 423 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΑΔΑ: 457ΒΩΛΞ-6Φ4 Λάρισα 10-11-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 423 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών επιτρπή για την κατακύρωση διαγωνισμύ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE GAS P 250/2CE 071025_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ Θερμική ισχύς min 1º στ./min 2º στ. - max 2º στ.* Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

~EMELIDIS. 32-008 ΟΑΜΑΓΗΤΟΥ 88 ΟΙΑΧ. ΠO~YKATOIKIAΣ ΟΑΜΑΓΗΤΟΥ 88 ΑθΗΝΑ. ΕδΡΑ ΜΣ δα1!αγητου 88 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50.00

~EMELIDIS. 32-008 ΟΑΜΑΓΗΤΟΥ 88 ΟΙΑΧ. ΠO~YKATOIKIAΣ ΟΑΜΑΓΗΤΟΥ 88 ΑθΗΝΑ. ΕδΡΑ ΜΣ δα1!αγητου 88 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50.00 ~ ~EMELIDIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ι ΣΕΜΕΛΙΔΙ-ΙΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ _ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΡΗΓ ΜΜΠΡΑΚΗ 90 ΤΑΥΡΟΣ 177 78 ΤΗΛ: 2103411350 FAX: 210 3466136 ΑΦΜ: 999686362 ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Φιλ/φεια: 8 /9/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 18023 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε σήμερα φυσικό αέριο και κερδίστε: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Επιλέξτε σήμερα φυσικό αέριο και κερδίστε: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επιλέξτε σήμερα φυσικό αέριο και κερδίστε: ΈΩΣ 1.000 KAI 775 ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΩΡΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ KAI ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Με την μοναδική προσφορά της ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 Μαρ 16 ΣΥΝΟΛΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 Μαρ 16 ΣΥΝΟΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Μαρ 16 ΣΥΝΟΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΗ,, 248938 1 8 4, 4, 248939 1 9,, 24894 1 1 4, 4, 248942 1 1,, 264693 1,, 264694 1 1,, 264697 1 4 646, 646, 114892 1 7 1.482, 1.482, 1148999 1 5 1,2 1,2 ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ.

Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μ Μ, ΣυνεργάτηςΚΑΠΕ Μαρία Κομπελίτου, Μηχ/γος Διαχ. Ενερ. Πόρων Αθήνα 20-6-2008 Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη 40% 32%

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011 Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική Νοέμβριος 2011 1 Σύγχρονη Φιλοσοφία, Δυναμική Αποστολή H Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 και είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : Υποδείγματα εγγράφων. Παρατίθενται τα παρακάτω υποδείγματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : Υποδείγματα εγγράφων. Παρατίθενται τα παρακάτω υποδείγματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A : Υπδείγματα εγγράφων Παρατίθενται τα παρακάτω υπδείγματα: Υπόδειγμα 1 Δελτί Απστλής δειγμάτων αίματς ιππειδών για εξέταση για τν ιό τυ Δυτικύ Νείλυ Υπόδειγμα 2 Δελτί Απστλής δειγμάτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρχεία είναι σταθερού μήκους και τα ονόματά τους ακολουθούν την παρακάτω μορφή:

Τα αρχεία είναι σταθερού μήκους και τα ονόματά τους ακολουθούν την παρακάτω μορφή: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρδιαγραφές αρχείυ δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων νματλγία Αρχείων - Τυππίηση Τα αρχεία είναι σταθερύ μήκυς και τα νόματά τυς ακλυθύν την παρακάτω μρφή: XXxxxxbcdyyyymmddn.XXI εισερχόμεν αρχεί

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 24/09/205 ΥΠ. Ε. Κ.Α.Α Αρ. Πρωτ.: 308 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.27) Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ έως 0,5bar Μέρος 1 Κανονισμός Διαδικασία υποβολής μελετών Τι είναι Εσωτερική Εγκατάσταση Ο μετρητής αερίου και συγκεκριμένα, η έξοδος του, αποτελεί το σημείο Παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2015

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Αθήνα, 9/2/2015 Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής Επικεφαλής της Ομάδας Ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ) Ονοματεπώνυμο: Δ/νση: Πόλη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας Καταναλωτή (σταθερό) Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου διαχείριση και ασφάλεια δικτύων φυσικού αερίου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.»

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. : 210-529 4870 Fax : 210-529 4880 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλα-Pellets-Κατηγορίες. Ομάδα Εργασίας: Βαγγέλης Ταραπάνος, Μπάμπης Ευθυμιάδης Λέκκας Γεώργιος

Ξύλα-Pellets-Κατηγορίες. Ομάδα Εργασίας: Βαγγέλης Ταραπάνος, Μπάμπης Ευθυμιάδης Λέκκας Γεώργιος Ξύλα-Pellets-Κατηγορίες Ομάδα Εργασίας: Βαγγέλης Ταραπάνος, Μπάμπης Ευθυμιάδης Λέκκας Γεώργιος Ξύλα-Είδη-Θετικά-Αρνητικά Είδη Ξύλου Έλατο: Καίγεται σχετικά σύντομα, πιό οικονομικό( Θερμαντική αξια )4,5kWh/kg,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δήμου Παύλου Μελά με CPV Προυπολογισμού : 8.806,80 με ΦΠΑ 23 % Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα : Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δήμου Παύλου Μελά με CPV Προυπολογισμού : 8.806,80 με ΦΠΑ 23 % Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες : Γ. Αιγίδης Τηλέφωνο : 2313-302.973 : Τεχνικών Υπηρεσιών : Μελετών & Έργων Fax : 2313-302.947 Email : ageorge@pavlosmelas.gr Σταυρούπολη 6/11/2014 Αρ. Μελέτης. : 120 Θέμα :

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους παραγωγής θερμότητας από διάφορες πηγές ενέργειας

Σύγκριση κόστους παραγωγής θερμότητας από διάφορες πηγές ενέργειας Σύγκριση κόστους παραγωγής θερμότητας από διάφορες πηγές ενέργειας Επιμέλεια - Παρουσίαση : Σιάγκας Δ. Όθων Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος Α.Π.Θ. Πανελλήνιο Συμπόσιο Καλαμάτα, Μάιος 2016 ΕΞ.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Κανονισμός 3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Κανονισμός 3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ε.Ε. Παρ. III(I) 5857 Κ.Δ.Π. 912/2003 Αρ. 3786, 19.12.2003 Αριθμός 912 ι περί Σπόρων (Δειγματληψία) Καννισμί τυ 2003 ι πίι εκδόθηκαν από τ Υπυργικό Συμβύλι δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11, 12 και 14

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Προϋπολογισμός: 5.000 Ευρώ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων Προϋπολογισμός: 5.000 Ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελ. : 30 /2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Θέμα: Συντήρηση και επισκευή ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ καυστήρων και συστημάτων ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ κεντρικής θέρμανσης σχολικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ : Ετήσια συντήρηση των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων του ΕΤΑΑ Αθήνα : 27-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Κ.Καμπίτσης

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται:

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται: Έντυπο αυτο-αξιολόγησης Φορέα για την υλοποίηση προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Σχήμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων του BUS UPSWING: Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ITALY ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ CHEMIST. εξωτερικής θερμοκρασίας, ελκυσμού καμινάδας, διαφορικής πίεσης,

ITALY ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ CHEMIST. εξωτερικής θερμοκρασίας, ελκυσμού καμινάδας, διαφορικής πίεσης, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ CHEMIST ΜΟΝΤΕΛΑ CHEMIST 401, EN 50379, UNI 7129, UNI 11137, ISO 9001:2000! ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ: 2 (χωρίς δυνατότητα τρίτυ)! ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο 2, CO / Η 2, επιπλέν μετρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Gaz 4000 W. Αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Ο επίτοιχος λέβητας Gaz 4000 W της Bosch είναι µικρός σε διαστάσεις, δυνατός σε

Διαβάστε περισσότερα

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%. . , 2.200 . 23% 23 10:00 2.200 . 23%.».

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%.          .  , 2.200  . 23%   23   10:00 2.200 . 23%.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 230063 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Η διαδικασία για σύνδεση με το φυσικό αέριο είναι απλή και γρήγορη. Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα: BHMA 1. Ενημερωθείτε αν το δίκτυο φυσικού αερίου περνάει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Ηµερίδα ΤΕΕ: «ιείσδυση του Φυσικού Αερίου στην αγορά ενέργειας. Τεχνικά Προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια» ιοργάνωση: «Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ΤΕΕ» ΑΘΗΝΑ, 4 Νοεµβρίου 2004 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; Απάντηση Όταν η κορυφή της είναι σηµείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέµνουσες του κύκλου

1. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; Απάντηση Όταν η κορυφή της είναι σηµείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέµνουσες του κύκλου 6. 6.4 σκήσεις σχλικύ βιβλίυ σελίδας 9 30 Ερωτήσεις Κατανόησης. Πότε µία γωνία λέγεται εγγεγραµµένη; πάντηση Όταν η κρυφή της είναι σηµεί τυ κύκλυ και ι πλευρές της είναι τέµνυσες τυ κύκλυ. ν φ και ω είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ CPV:42160000-8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 CPV:42160000-8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλέ-ρετούΥ φωτεινος διπλήςένδειξης

Αλλέ-ρετούΥ φωτεινος διπλήςένδειξης Αλλέ-ρετύΥ φωτεινς διπλήςένδειξης αρκcιταλ 775826 t1legraπd α jzi Όταν φωτεινός αλλέ-ρετύρ συνδέεταl χωρίς υδέτερ τα λαμπάκι τυ λειτυρυεί συνεχώς Iένδειςηηρσνατλισμύ) jzlo φωτεινός λλέ-ρετύρμε υδέτερέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

-50. Θερμανση. Ατομική μονάδα πετρελαίου συμπύκνωσης

-50. Θερμανση. Ατομική μονάδα πετρελαίου συμπύκνωσης Ατμική μνάδα πετρελαίυ συμπύκνωσης Πλενεκτήματα: Πρϊόν κατάλληλ για ενεργειακή αναβάθμιση κατικίας με βάση την τεχνλγία συμπύκνωσης καυσαερίων Ενσωματωμένς δευτεργενής εναλλάκτης ανξείδωτς Πλήρης συμπύκνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

-20. Θερμανση. Ατομική μονάδα πετρελαίου συμπύκνωσης

-20. Θερμανση. Ατομική μονάδα πετρελαίου συμπύκνωσης Ατμική μνάδα πετρελαίυ συμπύκνωσης Πλενεκτήματα: Πρϊόν κατάλληλ για ενεργειακή αναβάθμιση κατικίας με βάση την τεχνλγία συμπύκνωσης καυσαερίων Ενσωματωμένς δευτεργενής εναλλάκτης ανξείδωτς Πλήρης συμπύκνωση

Διαβάστε περισσότερα