Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία"

Transcript

1 Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία 2 ο & 3 ο Μάθηµα 2.1 Αγροκλιµατικοί Σταθµοί Για την µελέτη του καιρού και του κλίµατος λαµβάνονται µετεωρολογικές παρατηρήσεις. Μετεωρολογική παρατήρηση είναι µια σειρά διαδικασιών, που γίνονται σε ορισµένο χρόνο και µε καθορισµένο τρόπο για τον προσδιορισµό και µέτρηση ορισµένων παραµέτρων και οι οποίες εκτελούνται σχεδόν συγχρόνως σε έναν µετεωρολογικό σταθµό (Φλόκας 1990, Χρονοπούλου και Φλόκας 2010). Η θέση των µετεωρολογικών σταθµών, ο εξοπλισµός τους και οι παρατηρήσεις που λαµβάνονται διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. Έτσι, για τον προσδιορισµό των κλιµατικών παραµέτρων, που αφορούν τις διάφορες γεωργικές καλλιέργειες και δραστηριότητες, χρησιµοποιούνται οι αγροκλιµατικοί σταθµοί (ή γεωργικοί µετεωρολογικοί σταθµοί) (Χρονοπούλου και Φλόκας 2010). Η θέση των αγροκλιµατικων σταθµών πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, δεδοµένου ότι οι λαµβανόµενες παρατηρήσεις αποσκοπούν στη µελέτη του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται οι φυτικοί οργανισµοί (Χρονοπούλου και Φλόκας 2010). Ένας καλά εξοπλισµένος αγροκλιµατικός σταθµός περιλαµβάνει όργανα µέτρησης των παραµέτρων: θερµοκρασία αέρα, υγρασία αέρα, ταχύτητα ανέµου, διεύθυνση ανέµου, βροχή, χιόνι, εξάτµιση, ηλιοφάνεια, ηλιακή ακτινοβολία, θερµοκρασία εδάφους ακόµη και υγρασία εδάφους και δρόσο (Χρονοπούλου και Φλόκας 2010). Οι παρατηρήσεις στους αγροκλιµατικούς σταθµούς γίνονται στις 02:00, 08:00, 14:00 και 20:00 τοπική ώρα (Χρονοπούλου και Φλόκας 2010). Παράλληλα πρέπει να καταγράφονται τα διάφορα στάδια ανάπτυξης και ο ρυθµός ανάπτυξης φυτών, θάµνων και δένδρων. Επίσης, καταγράφονται οι δυσµενείς επιπτώσεις του καιρού (χαλαζόπτωση, παγετός, ισχυρός άνεµος και ισχυρή βροχόπτωση) στη χλωρίδα µιας περιοχής ακόµη και η εµφάνιση ασθενειών. Οι παρατηρήσεις αυτές ονοµάζονται φαινολογικές παρατηρήσεις και γίνονται µεταξύ 12:00 και 14:00 τοπική ώρα (Χρονοπούλου και Φλόκας 2010). 1

2 2.2 Μετεωρολογικός κλωβός Τα όργανα µέτρησης σε έναν µετεωρολογικό σταθµό είναι είτε εγκατεστηµένα µέσα σε ειδικά στέγαστρα, τα οποία ονοµάζονται µετεωρολογικοί κλωβοί, όπως τα όργανα µέτρησης της θερµοκρασίας και υγρασίας του αέρα, είτε είναι τελείως εκτεθειµένα στις καιρικές συνθήκες όπως τα όργανα µέτρησης της βροχής και της ταχύτητας του ανέµου. Το γεγονός ότι ορισµένα όργανα τοποθετούνται µέσα στους µετεωρολογικούς κλωβούς συµβαίνει για να προφυλάσσονται από τις διάφορες ακτινοβολίες, τους ισχυρούς ανέµους, τη βροχή κ.λ.π. Οι µετεωρολογικοί κλωβοί είναι ειδικά ξύλινα κιβώτια σχήµατος κύβου ή ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (Σχήµα 1). Στα πλαϊνά τµήµατα του υπάρχουν περσίδες ώστε να προφυλάσσουν το εσωτερικό του κλωβού από τις ακτινοβολίες, τη βροχή κ.λ.π. αλλά να επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα µέσα στον κλωβό. Η οροφή είναι σχεδόν κλειστή αλλά επιτρέπει κάποια κυκλοφορία του αέρα. Ένα από τα πλαϊνά τµήµατα του χρησιµεύει ως πόρτα και βρίσκεται πάντα τοποθετηµένη προς βορρά (Βόρειο Ηµισφαίριο), ώστε να µην εισέρχεται η ηλιακή ακτινοβολία µέσα στον κλωβό όποια ώρα και να ανοιχτεί. Η βάση του µετεωρολογικού κλωβού βρίσκεται σε ύψος 1.5 µέτρου περίπου από το έδαφος (Φλόκας 1990). Σχήµα 1: Μετεωρολογικός κλωβός. 2.3 Μετεωρολογικά όργανα Τα όργανα σε έναν µετεωρολογικό σταθµό διακρίνονται σε 3 γενικές κατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο µέτρησης των µετεωρολογικών φαινοµένων. 1) Όργανα απλής ένδειξης (π.χ. θερµόµετρα), 2) Όργανα ένδειξης ακραίων τιµών τα οποία παρέχουν τη µέγιστη και ελάχιστη τιµή ενός µετεωρολογικού στοιχείου (µεγιστοβάθµια και 2

3 ελαχιστοβάθµια θερµόµετρα) και 3) Όργανα αυτογραφικά τα οποία καταγράφουν συνεχώς την τιµή ενός µετεωρολογικού στοιχείου (θερµογράφος, ανεµογράφος, βροχογράφος κ.α.) (Φλόκας 1990) Όργανα µέτρησης θερµοκρασίας αέρα Για την εκτίµηση της θερµοκρασίας γίνεται χρήση των φυσικών φαινοµένων που συνδέονται µε τη µεταβολή της θερµοκρασίας, όπως η θερµική διαστολή του σώµατος, η µεταβολή της πίεσης του αερίου, η µεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης, η εξάρτηση της ταχύτητας διάδοσης του ήχου από τη θερµοκρασία του αέρα. Από τη σκοπιά αυτή τα θερµόµετρα διακρίνονται (Φλόκας 1990): 1) Γυάλινα θερµόµετρα µε υγρό. 2) Μεταλλικά θερµόµετρα που πρόσκαιρα µετασχηµατίζουν το σχήµα ή τις διαστάσεις τους (διµεταλλικά θερµόµετρα). 3) Μεταλλικά θερµόµετρα µε υγρό. 4) Ηλεκτρικά θερµόµετρα (ηλεκτρικής αντίστασης, ηχητικά, κ.α.). Η ακρίβεια και η ευαισθησία των θερµοµέτρων (δηλαδή η ταχύτητα αντίδρασης του θερµοµέτρου στις µικρές µεταβολές της θερµοκρασίας) εξαρτώνται, κυρίως, από το θερµοµετρικό σώµα (υδράργυρος, οινόπνευµα, κ.α.) και το σχετικό µέγεθος του δοχείου και του σωλήνα του θερµοµέτρου (Φλόκας 1990). Για τη µέτρηση της θερµοκρασίας του αέρα χρησιµοποιούνται συνήθως γυάλινα θερµόµετρα όπου το υλικό το οποίο περιέχεται στο εσωτερικό τους είναι υγρό (υδράργυρος, οινόπνευµα κ.α.) χωρίς να αποκλείονται τα µεταλλικά και ηλεκτρικά θερµόµετρα. Το πλέον διαδεδοµένο υλικό που χρησιµοποιείται για τη θερµοµέτρηση είναι ο υδράργυρος λόγω πολλών πλεονεκτηµάτων που διαθέτει όπως είναι η κανονική διαστολή σε όλες τις θερµοκρασίες, η µη συνοχή του µε το γυαλί του δοχείου και του τριχοδιαµετρικού σωλήνα µέσα στον οποίον κινείται, η µεγάλη θερµική αγωγιµότητα και η µικρή θερµοχωρητικότητα που παρουσιάζει µε αποτέλεσµα την σύντοµη θερµική ισορροπία µε το θερµοµετρούµενο περιβάλλον, και η εύρεση εύκολα χηµικά καθαρού υδραργύρου. Βασικό µειονέκτηµα του υδραργύρου είναι ότι πήζει στους -38 o C και γι αυτό για χαµηλότερα θερµοκρασιακά επίπεδα χρησιµοποιούµε διαφορετικό υλικό όπως π.χ. το οινόπνευµα (-120 o C) (Θεοχαράτος 2008). Ένα κοινό γυάλινο θερµόµετρο αποτελείται, γενικώς, από δυο µέρη. Το ένα ο «δέκτης» είναι σώµα ευπαθές στις µεταβολές της θερµοκρασίας ενώ το άλλο αποτελεί 3

4 το σύστηµα ένδειξης της θερµοκρασίας και για το γυάλινο θερµόµετρο είναι η διαστελλόµενη υγρή στήλη κατά µήκος µιας θερµοµετρικής κλίµακας (Σχήµα 2). Η αρχή λειτουργίας στηρίζεται στη διαστολή του υγρού σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία (Φλόκας 1990). Σχήµα 2: Κοινό υδραργυρικό θερµόµετρο. Επίσης υπάρχουν γυάλινα θερµόµετρα τα οποία δείχνουν την µέγιστη και την ελάχιστη θερµοκρασία αέρα που σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια ορισµένου χρονικού διαστήµατος που είναι το 24-ωρο και ονοµάζονται ακροβάθµια θερµόµετρα. ιακρίνονται στα ελαχιστοβάθµια θερµόµετρα τα οποία µετρούν την ελάχιστη θερµοκρασία αέρα και στα µεγιστοβάθµια τα οποία µετρούν την µέγιστη θερµοκρασία αέρα (Σχήµα 3). Σχήµα 3: Το πάνω θερµόµετρο είναι ένα ελαχιστοβάθµιο θερµόµετρο και το κάτω είναι ένα µεγιστοβάθµιο θερµόµετρο. 4

5 Το ελαχιστοβάθµιο θερµόµετρο περιέχει οινόπνευµα µέσα στο οποίο κινείται ένας κυλινδρικός δείκτης ο οποίος κατά την πτώση της θερµοκρασίας παρασύρεται από το οινόπνευµα µέχρι το σηµείο που σηµειώνεται η ελάχιστη θερµοκρασία και ακινητοποιείται. Όταν η θερµοκρασία ανεβαίνει το διαστελλόµενο οινόπνευµα κυκλοφορεί ελεύθερα µέσα στον σωλήνα χωρίς να παρασύρει το δείκτη (Σχήµα 4). Η τοποθέτηση του ελαχιστοβάθµιου θερµοµέτρου γίνεται σχεδόν οριζόντια για αποφυγή ολίσθησης του δείκτη λόγω της βαρύτητας. Η καταγραφή της θερµοκρασίας στα ελαχιστοβάθµια θερµόµετρα γίνεται στις 08:00 τοπική ώρα (Θεοχαράτος 2008, WMO 2008). Σχήµα 4: Ελαχιστοβάθµιο θερµόµετρο το οποίο δείχνει ελάχιστη θερµοκρασία 15 o C ενώ η τρέχουσα θερµοκρασία είναι 22.5 o C. Το µεγιστοβάθµιο θερµόµετρο περιέχει υδράργυρο και κατασκευαστικά παρουσιάζει µια µικρή στένωση µεταξύ του θερµοµετρικού σωλήνα και του δοχείου υδραργύρου. Στην αύξηση της θερµοκρασίας του αέρα ο υδράργυρος διαστέλλεται και υπερβαίνει τη στένωση ώστε να καταγράψει τη µέγιστη θερµοκρασία. Μετά την καταγραφή του µεγίστου η στένωση ουσιαστικά εµποδίζει τον υδράργυρο να κατέβει παρότι η θερµοκρασία ελαττώνεται (Σχήµα 5) (Θεοχαράτος 2008, WMO 2008). Η τοποθέτηση του µεγιστοβάθµιου θερµοµέτρου θα πρέπει να είναι σχεδόν οριζόντια και για την ακρίβεια µε µια µικρή κλίση 2 µοιρών από την οριζόντια θέση. Η θέση αυτή εξασφαλίζει ότι δεν θα επιστρέψει ποσότητα υδραργύρου από τον θερµοµετρικό σωλήνα στο δοχείο υδραργύρου λόγω της βαρύτητας. Η καταγραφή της 5

6 θερµοκρασίας στα µεγιστοβάθµια θερµόµετρα γίνεται στις 20:00 τοπική ώρα (Θεοχαράτος 2008, WMO 2008). Σχήµα 5: Μεγιστοβάθµιο θερµόµετρο µε την στένωση να είναι εµφανής. Για τη συνεχή µέτρηση της θερµοκρασίας του αέρα χρησιµοποιούνται αυτογραφικά όργανα τα οποία ονοµάζονται θερµογράφοι (Σχήµα 6). Ο θερµογράφος αποτελείται από τρία κύρια µέρη: 1) το «δέκτη» που είναι το τµήµα εκείνο που ανάλογα µε τη µεταβολή της θερµοκρασίας µεταβάλλει πρόσκαιρα το σχήµα του ή τις διαστάσεις του (διµεταλλικό έλασµα), 2) το σύστηµα των µοχλών, για τη µετάδοση του ερεθίσµατος και 3) τον καταγραφικό µηχανισµό που αποτελείται συνήθως από έναν κύλινδρο που περιστρέφεται ισοταχώς µε τη βοήθεια ωρολογιακού µηχανισµού (διάρκειας 24ωρη, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Ο κύλινδρος καλύπτεται από ταινία κατάλληλα βαθµολογηµένη και µια γραφίδα που εφάπτεται στον κύλινδρο. Συγκεκριµένα το διµεταλλικό έλασµα αποτελείται από δυο ελάσµατα από διαφορετικά υλικά, µε µεγάλη διαφορά συντελεστών διαστολής, στερεωµένα ακλόνητα µεταξύ τους. Το ένα άκρο του συστήµατος στερεώνεται ακλόνητα στο όργανο (θερµογράφο) ενώ το άλλο παραµένει ελεύθερο συνδεόµενο µε το προαναφερθέν σύστηµα µοχλών που καταλήγει στη γραφίδα. Με αυτόν τον τρόπο κάθε µεταβολή της θερµοκρασίας προκαλεί αλλαγή στην καµπυλότητα του διµεταλλικού ελάσµατος και µέσω των µοχλών µεταδίδεται στο στέλεχος και την γραφίδα που καταγράφει συνεχώς πάνω στην βαθµολογηµένη ταινία που περιβάλλει τον κύλινδρο (Φλόκας 1990, Θεοχαράτος 2008, WMO 2008). Η χρονική σταθερά του θερµογράφου είναι περίπου δευτερόλεπτα ενώ η µέγιστη ακρίβεια είναι περίπου o C για θερµοκρασίες άνω τον 0 o C και o C για θερµοκρασίες κάτω τον 0 o C (Μπάης κ.α. 2011). Από τα µειονεκτήµατα του 6

7 θερµογράφου είναι η γήρανση που παρουσιάζει το διµεταλλικό έλασµα (δέκτης), οπότε χάνεται η ακρίβεια µε το πέρασµα του χρόνου. Ταυτόχρονα αποκρίνεται αργά στις µεταβολές της θερµοκρασίας. Σχήµα 6: Θερµογράφος (αριστερά) και χάρτινη ταινία θερµογράφου (δεξιά). Η απαιτούµενη ακρίβεια των µετρήσεων της θερµοκρασίας του αέρα είναι 0.1 o C για τα κοινά θερµόµετρα και 0.5 o C για τα ακροβάθµια θερµόµετρα (Φλόκας 1990). Επίσης υπάρχουν και θερµόµετρα τα οποία στηρίζονται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική αντίσταση ενός υλικού µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. Τα θερµόµετρα αυτά ονοµάζονται θερµόµετρα ηλεκτρικής αντίστασης και κατασκευάζονται από µέταλλα υψηλής καθαρότητας (χαλκός, νικέλιο, λευκόχρυσος) ή από µίγµα διαφόρων οξειδίων µετάλλων (Θεοχαράτος 2008, Μπάης κ.α. 2011). Σχήµα 7: Συσκευή µέτρησης θερµοκρασίας και υγρασίας αέρα τελευταίου τύπου (θερµόµετρα ηλεκτρικής αντίστασης). 7

8 2.3.2 Όργανα µέτρησης θερµοκρασίας εδάφους Για την µέτρηση της θερµοκρασίας εδάφους χρησιµοποιούνται θερµόµετρα. Τα όργανα αυτά διακρίνονται σε θερµόµετρα επιφάνειας εδάφους και σε θερµόµετρα βάθους (Φλόκας 1990). Όλα τα θερµόµετρα εδάφους τοποθετούνται στον περίβολο του µετεωρολογικού σταθµού και προς νότο, συνήθως, του κλωβού και σε έδαφος οριζόντιο, µη σκιαζόµενο και σε θέση που να είναι τελείως ανοιχτή από παντού (Φλόκας 1990). Για την θερµοµέτρηση της επιφάνειας του εδάφους χρησιµοποιούνται µεγιστοβάθµια και ελαχιστοβάθµια θερµόµετρα όµοια µε τα ακροβάθµια θερµόµετρα για την µέτρηση του αέρα. Η µέτρηση γίνεται σε δυο επιφάνειες, γυµνού εδάφους και χλοερού εδάφους (Φλόκας 1990). Τα θερµόµετρα βάθους είναι υδραργυρικά. Το κάθε ένα από αυτά αποτελείται από δυο τµήµατα. Το ένα τµήµα βρίσκεται έξω από το έδαφος και µοιάζει µε ένα θερµόµετρο αέρα, ενώ το άλλο τµήµα του βυθίζεται µέσα στο έδαφος και σε βάθη που κυµαίνονται από µερικά εκατοστά µέχρι ένα µέτρο (Φλόκας 1990). Σχήµα 8: Θερµόµετρα επιφάνειας εδάφους σε χλοερό έδαφος (αριστερά) και θερµόµετρο βάθους (δεξιά). 8

9 2.3.3 Όργανα προσδιορισµού της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέµου Τα όργανα που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της διεύθυνσης του ανέµου ονοµάζονται ανεµοδείκτες (Σχήµα 9). Ο πιο συνηθισµένος ανεµοδείκτης αποτελείται από µια κατακόρυφη σιδερένια ράβδο που στο άκρο της φέρει κάθετα ένα µεταλλικό στέλεχος. Στο ένα άκρο αυτού του στελέχους υπάρχουν ένα ή δυο µεταλλικά ελάσµατα που σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία 20 µοίρες περίπου. Στο άλλο άκρο καταλήγει ένας δείκτης. Κατά την πνοή του ανέµου ασκείται πίεση πάνω στα ελάσµατα, µε αποτέλεσµα το βέλος να στρέφεται προς τη διεύθυνση του ανέµου. Η διεύθυνση του ανέµου είναι δυνατόν να καταγράφεται σε ταινία. Στην περίπτωση αυτή ο ανεµοδείκτης λέγεται αυτογραφικός (Φλόκας 1990, WMO 2008). Όσον αφορά την ταχύτητα (ένταση) του ανέµου, αυτή προσδιορίζεται µε όργανα που λέγονται ανεµόµετρα (Σχήµα 10). Τα πιο συνηθισµένα ανεµόµετρα είναι τα ανεµόµετρα ταχύτητας και τα ανεµόµετρα πίεσης. Η λειτουργία των ανεµοµέτρων ταχύτητας στηρίζεται στην αρχή της διαφοράς πίεσης που προκαλεί ο άνεµος στις κοίλες και τις κυρτές επιφάνειες µεταλλικών ελαφρών κυπέλλων. Ένα τέτοιο ανεµόµετρο αποτελείται από έναν κατακόρυφο άξονα στην άκρη του οποίου περιστρέφεται ένας µύλος µε 3 ή 4 ακτίνες που η κάθε µια καταλήγει σε ένα µεταλλικό ελαφρύ κύπελλο. Έτσι το ανεµόµετρο περιστρέφεται ανεξάρτητα από την διεύθυνση του ανέµου. Το σύστηµα αυτό συνδέεται µε έναν µετρητή που χρησιµεύει για τον υπολογισµό της ταχύτητας του ανέµου. Είναι δυνατόν η ταχύτητα του ανέµου να καταγράφεται συνεχώς σε χάρτινη ταινία και τότε τα ανεµόµετρα γίνονται αυτογραφικά και ονοµάζονται ανεµογράφοι (Φλόκας 1990, WMO 2008). Η τοποθέτηση των ανεµοµετρικών οργάνων (ανεµοδείκτες, ανεµόµετρα) γίνεται σε έδαφος µε ανοικτό ορίζοντα και σε ύψος 8-10 µέτρων πάνω σε ιστό (Σχήµα 11), έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η κίνηση του ανέµου. Η ταχύτητα του ανέµου µετράται σε µέτρα ανά δευτερόλεπτο ή σε χιλιόµετρα ανά ώρα (Φλόκας 1990). Σχήµα 9: Ανεµοδείκτες µε ένα µεταλλικό έλασµα. 9

10 Σχήµα 10: Ανεµόµετρα ταχύτητας µε τρία κύπελλα. Σχήµα 11: Ανεµοδείκτης µε δυο µεταλλικά ελάσµατα και ανεµόµετρο ταχύτητας µε τρία κύπελλα τοποθετηµένα σε ιστό Όργανα µέτρησης ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων Τα όργανα που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της βροχής λέγονται βροχόµετρα. Το πιο εύχρηστο και απλό βροχόµετρο είναι το ογκοµετρικό (Σχήµα 12). Αυτό αποτελείται από ένα κυλινδρικό µεταλλικό δοχείο, ύψους περίπου 40 εκατοστών και διαµέτρου εκατοστών, κλειστό από το κάτω µέρος. Το άλλο µέρος του δοχείου είναι ανοιχτό και αποτελεί την επιφάνεια συλλογής της βροχής. Τα υδροαπόβλητα που συγκεντρώνονται µετρώνται µε ογκοµετρικό σωλήνα κατάλληλα βαθµολογηµένου σε χιλιοστά ύψους βροχής. Το αποτέλεσµα της µέτρησης αυτής δίνει το ύψος της βροχόπτωσης (Φλόκας 1990, WMO 2008). 10

11 Σχήµα 12: Ογκοµετρικό βροχόµετρο. Επίσης ένας άλλος τύπος βροχόµετρου είναι το δεκαπλασιαστικό βροχόµετρο (Σχήµα 13). Αυτό αποτελείται από ένα δοχείο µε γνωστή οριζόντια επιφάνεια που συλλέγει τη βροχή. Στη συνέχεια το νερό της βροχής εισέρχεται σε ογκοµετρικό σωλήνα. Από το γνωστό λόγο της επιφάνειας του ογκοµετρικού σωλήνα και της επιφάνειας συλλογής του δοχείου, που είναι συνήθως δεκαπλάσιο, υπολογίζεται το ύψος της βροχής σε χιλιοστά (mm). Αν υπάρχει και διάταξη που να αποταµιεύει το βρόχινο νερό, τότε το βροχόµετρο µεταβάλλεται σε αθροιστικό (Φλόκας 1990, WMO 2008). Σχήµα 13: εκαπλασιαστικό βροχόµετρο. 11

12 Τα όργανα µε τα οποία επιτυγχάνεται η συνεχής εγγραφή της ποσότητας της βροχής λέγονται βροχογράφοι (Σχήµα 14). Η συλλεκτήρια λεκάνη ενός βροχογράφου είναι παρόµοια µε εκείνη του ογκοµετρικού βροχοµέτρου. Στο βροχογράφο, το νερό της βροχής που συγκεντρώνεται δεν µετριέται µε ογκοµετρικό σωλήνα αλλά αποθηκεύεται σε ειδικό κυλινδρικό δοχείο. Στο βρόχινο νερό επιπλέει πλωτήρας µε κατακόρυφο άξονα, του οποίου στέλεχος του συνδέεται κατάλληλα µε γραφίδα. Αύξηση της ποσότητας της βροχής έχει σαν αποτέλεσµα το ανέβασµα του πλωτήρα και την καταγραφή από τη γραφίδα µεγαλύτερων τιµών βροχής. Ένα σιφώνι, κατάλληλα προσαρµοσµένο στο κυλινδρικό δοχείο αποθήκευσης του βρόχινου νερού, µπορεί να το εκκενώσει, όταν η ποσότητα του νερού στο σωλήνα είναι τέτοια ώστε η γραφίδα να σηµειώσει τη µεγαλύτερη τιµή στην ταινία καταγραφής. Στη συνέχεια, ο πλωτήρας µαζί µε την γραφίδα κατέρχεται µέχρι το σηµείο εκείνο που η γραφίδα να δείχνει το µηδέν της κλίµακας. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να εξακολουθήσει η καταγραφή της συνεχιζόµενης βροχόπτωσης ή να καταγραφεί µια νέα βροχόπτωση. Με τους βροχογράφους έχουµε ουσιαστικά στοιχεία για την έναρξη, λήξη και ένταση της βροχής (το ποσό της βροχής στη µονάδα του χρόνου) (Φλόκας 1990, WMO 2008). Σχήµα 14: Βροχογράφος. Για την αξιοπιστία των µετρήσεων του βρόχινου νερού θα πρέπει: 1) η επιφάνεια συλλογής των οργάνων να µην είναι πολύ µικρή, γιατί οι αναταρακτικές κινήσεις του αέρα µπορεί να εµποδίσουν την είσοδο µερικών σταγόνων στο δοχείο, 2) η 12

13 τοποθεσία εγκατάστασης των οργάνων να είναι απαλλαγµένη από εµπόδια και να επιτρέπει την κανονική πτώση της βροχής (Φλόκας 1990, WMO 2008). Τα όργανα µε τα οποία εξασφαλίζεται η µέτρηση του νερού που προέρχεται είτε από βροχή, είτε από χιόνι, είτε από χαλάζι κ.λ.π. ονοµάζονται χιονόµετρα. Σε ότι αφορά το χιόνι, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ακριβείς µετρήσεις, γιατί οι ελαφρές νιφάδες παρασύρονται εύκολα από τον άνεµο. Επιπλέον, σε αντιπροσωπευτικές τοποθεσίες γίνεται και µέτρηση του βάθους του χιονιού (Φλόκας 1990) Όργανα µέτρησης ηλιοφάνειας και ακτινοβολίας Ηλιοφάνεια ή διάρκεια ηλιοφάνειας είναι το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η άµεση ηλιακή ακτινοβολία φθάνει ελεύθερα στην επιφάνεια του εδάφους ή το χρονικό διάστηµα της ηµέρας που ο ήλιος είναι ορατός ανεµπόδιστα από την επιφάνεια της γης. Τα όργανα µε τα οποία µετράται η διάρκεια ηλιοφάνειας ονοµάζονται ηλιογράφοι. Ο πιο γνωστός τύπος ηλιογράφου είναι ο ηλιογράφος Campell-Stokes (Σχήµα 14) (Φλόκας 1990). Ο τύπος αυτός, που είναι και ο πιο εύχρηστος, αποτελείται από µια σφαίρα γυάλινη και διαφανή διαµέτρου 10 εκατοστών (cm), τοποθετηµένη σταθερά σε µια βάση. Πίσω από την σφαίρα προσαρµόζεται ειδική υποδοχή κατάλληλη για την τοποθέτηση χάρτινων ταινιών στις οποίες καταγράφεται η διάρκεια ηλιοφάνειας. Η θερµική ακτινοβολία του ηλίου, που συγκεντρώνεται από τη γυάλινη σφαίρα, καίει την ταινία, δηµιουργώντας έτσι µια συνεχή γραµµή, όταν ο ήλιος είναι συνεχώς ακάλυπτος από νέφη. Η ταινία του ηλιογράφου αντικαθίσταται κάθε µέρα στην παρατήρηση των 20:00 τοπική ώρα (Φλόκας 1990, Λιανός 1993). Σχήµα 15: Ηλιογράφοι Campell-Stokes. 13

14 Τα όργανα τα οποία µετρούν την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, 1) στα πυρηλιόµετρα και 2) στα ακτινόµετρα ή πυρανόµετρα. Τα πυριλιόµετρα µετρούν την άµεση ηλιακή ακτινοβολία ενώ τα ακτινόµετρα µετρούν την ολική ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή την άµεση και διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία. Άµεση ηλιακή ακτινοβολία λέγεται το µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης απευθείας από τις ηλιακές ακτίνες. Ταυτόχρονα, ένα µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που διαχέεται από την ατµόσφαιρα και φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους από όλα τα σηµεία του ουρανού λέγεται διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία. Τέλος, τα αυτογραφικά όργανα τα οποία µας δίνουν ουσιαστικά την πορεία της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας λέγονται ακτινογράφοι (Φλόκας 1990) Όργανα µέτρησης της υγρασίας Τα χρησιµοποιούµενα όργανα για τον προσδιορισµό της υγρασίας του αέρα λέγονται υγρόµετρα. Αυτά διακρίνονται σε υγρόµετρα απλής ένδειξης και σε αυτογραφικά (υγρογράφοι). Τα όργανα µέτρησης της υγρασίας τοποθετούνται µέσα στον µετεωρολογικό κλωβό (Φλόκας 1990). Ένα απλό και εύχρηστο υγρόµετρο είναι το υγρόµετρο τριχός. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι η δέσµη ανθρώπινων τριχών διαστέλλεται και επιµηκύνεται όταν αυξάνεται η σχετική υγρασία του αέρα, επειδή µεταξύ των κυττάρων απορροφώνται υδρατµοί. Η επιµήκυνση των τριχών, ανάλογα µε την σχετική υγρασία, προκαλεί την κάθετη κίνηση γραφίδας πάνω σε χάρτινη ταινία που έχει προσαρµοσθεί, σε περιστρεφόµενο κύλινδρο (υγρογράφος) (Σχήµα 16). Το υγρόµετρο τριχός δεν θεωρείται ως πολύ ακριβές όργανο διότι η ποιότητα των τριχών µεταβάλλεται (Φλόκας 1990, Λιανός 1993, Θεοχαράτος 2008). Σχήµα 16: Υγρογράφος τριχός. 14

15 Ένας άλλος τύπος υγροµέτρου είναι το ψυχρόµετρο August. Αυτό αποτελείται από ένα ζευγάρι όµοιων υδραργυρικών θερµοµέτρων που στερεώνονται κατακόρυφα και σε απόσταση περίπου 10 εκατοστών το ένα από το άλλο. Το ένα θερµόµετρο διατηρείται γυµνό και ξηρό και παρέχει τη θερµοκρασία του αέρα κατά την παρατήρηση (ξηρό θερµόµετρο). Το δοχείο του άλλου θερµοµέτρου καλύπτεται από ύφασµα και το θερµόµετρο αυτό καλείται υγρό (υγρό θερµόµετρο). Το ύφασµα διατηρείται συνεχώς υγρό µέσω ειδικής σύνδεσης του µε δοχείο γεµάτο νερό. Σε συνήθεις ατµοσφαιρικές συνθήκες λόγω της διαδικασίας της εξάτµισης το υγρό θερµόµετρο δείχνει θερµοκρασία χαµηλότερη του ξηρού και υπό ειδικές συνθήκες, ίση προς αυτή. Η παρατήρηση είναι η ανάγνωση των δυο θερµοµέτρων και ο υπολογισµός της διαφοράς των θερµοκρασιών (ξηρό υγρό). Στη συνέχεια ανατρέχοντας σε ειδικούς πίνακες καθορίζεται η σχετική υγρασία που αντιστοιχεί στην προηγούµενη διαφορά θερµοκρασιών. Όταν η διαφορά θερµοκρασιών είναι µηδέν, δηλαδή η θερµοκρασία του υγρού θερµοµέτρου είναι ίση µε αυτή του ξηρού θερµοµέτρου, θεωρείται ότι η σχετική υγρασία είναι 100%. Το ψυχρόµετρο August δεν παρουσιάζει ικανοποιητική ακρίβεια για θερµοκρασίες υγρού θερµοµέτρου µικρότερες του µηδέν (Φλόκας 1990, Λιανός 1993, Θεοχαράτος 2008). Γενικά, δεν υπάρχει απλό και εύχρηστο όργανο, που να µετράει µε ακρίβεια την υγρασία του αέρα, σε όλες τις ατµοσφαιρικές συνθήκες (Φλόκας 1990). Σχήµα 17: Ψυχρόµετρο August. 15

16 2.3.7 Όργανα µέτρησης της εξάτµισης Εκείνο που µετράται σε µια παρατήρηση είναι η ταχύτητα εξάτµισης, δηλαδή το ποσό του νερού που γίνεται υδρατµός στη µονάδα του χρόνου από µια υγρή επιφάνεια. Η µέτρηση της εξάτµισης γίνεται ογκοµετρικά ή σταθµικά. Η µέτρηση της εξάτµισης σταθµικά ουσιαστικά ζυγίζει το νερό που εξατµίστηκε από τη λεκάνη του οργάνου. Το όργανο είναι κατά τέτοιο τρόπο βαθµολογηµένο ώστε να παρέχει την εξάτµιση σε χιλιοστά (mm) (Φλόκας 1990, Λιανός 1993). Τα όργανα µέτρησης της εξάτµισης ονοµάζονται εξατµισίµετρα (Σχήµα 18). Η συνεχής καταγραφή των τιµών της εξάτµισης επιτυγχάνεται µε όργανα που λέγονται εξατµισογράφοι. Ένας εξατµισογράφος αποτελείται από δυο συγκοινωνούντα δοχεία. Το ένα δοχείο στο πάνω µέρος του είναι κλειστό µε ένα κοµµάτι απορροφητικό χαρτί (διατηρείται συνεχώς υγρό) ενώ στο πάνω µέρος του άλλου δοχείου υπάρχει πλωτήρας που η κίνηση του καταγράφεται, µε κατάλληλο πολλαπλασιαστικό µοχλό, πάνω σε ταινία προσαρµοσµένη σε κύλινδρο που περιστρέφεται µε ωρολογιακό µηχανισµό. Ουσιαστικά από τη βρεχόµενη χάρτινη επιφάνεια εξατµίζεται ποσότητα νερού µε αποτέλεσµα να κατέρχεται η στάθµη του νερού και αντίστοιχα να κινείται ο πλωτήρας ο οποίος µέσω της γραφίδας καταγράφει την εξάτµιση στη χάρτινη ταινία (Φλόκας 1990). Σχήµα 18: Εξατµισίµετρο µέσα σε κλωβό. Τα όργανα µέτρησης της εξάτµισης (εξατµισίµετρα, εξατµισογράφοι) λειτουργούν µέσα σε µετεωρολογικό κλωβό, δηλαδή µετρούν εξατµιζόµενες ποσότητες νερού υπό σκιά. Για να µην επηρεάζει η εξατµιζόµενη ποσότητα νερού τις µετρήσεις 16

17 των υπολοίπων οργάνων τα οποία βρίσκονται µέσα στο µετεωρολογικό κλωβό θα πρέπει τα εξατµισίµετρα να τοποθετούνται µέσα σε χωριστό µετεωρολογικό κλωβό, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στο χώρο του µετεωρολογικού σταθµού (Φλόκας 1990). Για τα εξατµισίµετρα αξίζει να τονιστούν τα παρακάτω (Φλόκας 1990): 1) Κανένα από τα όργανα εξάτµισης δεν δίνει την απόλυτη τιµή της ποσότητας νερού που εξατµίστηκε. Οι τιµές αυτές έχουν µόνο σχετική αξία. 2) Οι τιµές δυο ή περισσοτέρων εξατµισιµέτρων διαφόρων τύπων αλλά ακόµη και του ίδιου τύπου που βρίσκονται στον ίδιο µετεωρολογικό κλωβό είναι δυνατόν να διαφέρουν µεταξύ τους. 3) Στα εξατµισίµετρα, οι επιδράσεις των διαφόρων µετεωρολογικών παραµέτρων έχουν διαφορετικό αποτέλεσµα, εάν τα όργανα είναι µέσα ή έξω από τον κλωβό. 4) Η πραγµατική ποσότητα του ύδατος που εξατµίζεται στη φύση µπορεί να προσεγγιστεί µόνο αν οι µετρήσεις πραγµατοποιούνται εκτός µετεωρολογικού κλωβού (ύπαιθρο) και από επιφάνεια πολύ µεγαλύτερη από αυτές των οργάνων που τοποθετούνται στο µετεωρολογικό κλωβό. Για τη µέτρηση της εξάτµισης σε ακάλυπτο ύπαιθρο χρησιµοποιούνται όργανα τα οποία ονοµάζονται εξατµισίµετρα ανοικτής λεκάνης (Σχήµα 19). Είναι µια στρογγυλή λεκάνη µε διάµετρο περίπου 120 εκατοστά και βάθος περίπου 25 εκατοστά, η οποία περιέχει νερό. Η παρατήρηση γίνεται µια φορά το 24ωρο κατά την οποία καταγράφεται η στάθµη του νερού. Η διαφορά µεταξύ των δυο παρατηρήσεων ουσιαστικά δίνει την παρατηρηθείσα εξάτµιση για το χρονικό διάστηµα µεταξύ των δυο παρατηρήσεων. Επίσης, επειδή κατά τη διάρκεια της βροχής τα εξατµισίµετρα λεκάνης συλλέγουν και το νερό που προέρχεται από τη βροχόπτωση, θα πρέπει δίπλα από αυτά να υπάρχει βροχόµετρο για τον υπολογισµό του ύψους βροχής. Το ύψος αυτό βροχής θα πρέπει να αφαιρείται κατά τους υπολογισµούς για την πραγµατική τιµή της εξάτµισης (Φλόκας 1990, Λιανός 1993, WMO 2008). Σχήµα 19: Εξατµισίµετρo ανοικτής λεκάνης. 17

18 2.3.8 Όργανα µέτρησης της ατµοσφαιρικής πίεσης Η ατµόσφαιρα είναι ένα στρώµα αερίων µε ύψος µεγαλύτερο από 1000 χιλιόµετρα που πιέζει, τόσο τα σώµατα που βρίσκονται µέσα σε αυτό, όσο και τις ίδιες τις ατµοσφαιρικές στοιβάδες. Με άλλα λόγια, κάθε επιφάνεια, που βρίσκεται στο έδαφος ή σε κάποιο ύψος από αυτό, δέχεται την επίδραση του βάρους της υπερκείµενης αέριας στήλης, µε αποτέλεσµα να ασκείται στη µονάδα επιφάνειας µια δύναµη, που ονοµάζεται ατµοσφαιρική πίεση ή βαροµετρική πίεση (Φλόκας 1990). Τα όργανα της µέτρησης των µεταβολών της ατµοσφαιρικής πίεσης λέγονται βαρόµετρα. Αυτά διακρίνονται στα υδραργυρικά και στα µεταλλικά. Αν τα βαρόµετρα συνδεθούν µε σύστηµα καταγραφής των αυξοµειώσεων της ατµοσφαιρικής πίεσης, τότε έχουµε τους βαρογράφους. Τα υδραργυρικά βαρόµετρα παρουσιάζουν δυσκολίες στη χρήση και τη µεταφορά τους. Για αυτό τα µεταλλικά, αν και λιγότερο ακριβή από τα υδραργυρικά, θεωρούνται τα πιο εύχρηστα. Στα µεταλλικά βαρόµετρα η µέτρηση βασίζεται στην παροδική ελαστική παραµόρφωση µεταλλικών µεµβρανών ή ελασµάτων. Τα βαρόµετρα και οι βαρογράφοι είναι πολύ δυσκίνητα όργανα. Γενικά τοποθετούνται σε κατάλληλα δωµάτια µε όσο το δυνατόν σταθερή θερµοκρασία και µακριά από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Η µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιούνται είναι η χιλιοβαρίδα (mb), η ατµόσφαιρα (At), το πασκάλ (Pa), τα χιλιοστά στήλης υδραργύρου (mmhg). Σχήµα 20: (αριστερά) Σχηµατική απεικόνιση µέτρησης της ατµοσφαιρικής πίεσης µε µεταλλικό βαρόµετρο (aneroid barometer), µε βαρογράφο (barograph) και µε υδραργυρικό βαρόµετρο (mercurial barometer), (δεξια) Βαρογράφος που χρησιµοποιεί ως αισθητήριο (δέκτη) µεταλλικό έλασµα. 18

19 Βιβλιογραφία Θεοχαράτος Γ.Α., (2008) Μαθήµατα Φυσικής Κλιµατολογίας, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας, σελ Λιανός Ε., (1993) Τρόπος και χρονική κλίµακα καταχώρησης πρωτογενών δεδοµένων µετεωρολογίας. Υδροσκόπιο, Αριθµός τεύχους 7/15, σελ 45. Μπάης Α., Μελάς., Μπαλής., (2011) Σηµειώσεις Ατµοσφαιρικής Τεχνολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Φυσικής Ατµόσφαιρας, σελ Φλόκας Α.Α., (1990) Μαθήµατα Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, σελ 465. Χρονοπούλου-Σερέλη Α., Φλόκας Α.Α., (2010) Μαθήµατα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, σελ WMO, (2008) Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation. World Meteorological Organization, No. 8, pp

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ).

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ). Στοιχεία από το Κεφαλαιο 2 : Θερµοκρασια Υγρασια 2.1 Γενικά για την θερµοκρασία Η θερµοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, µέτρο της θερµότητας το οποίο αντιπροσωπεύει την µέση κινητική ενέργεια των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc,

Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, Οδυσσέας - Τρύφων Κουκουβέτσιος Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος MSc, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θαλάσσια αύρα ονομάζουμε τον τοπικό άνεμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Φυσική της Ατμόσφαιρας (Β. Δ. Κατσούλης Ν. Χατζηαναστασίου) Ηλεκτρονικές Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4: Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4: Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ Φυσική Β Γυμνασίου Δύναμη και Πίεση Κρατάς μία πινέζα μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα σου, με δύναμη 10 Ν. Η μύτη της πινέζας έχει διάμετρο 0,1mm ενώ η κεφαλή της έχει διάμετρο 10mm.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αλκιβιάδη Μπάη Δημήτρη Μελά Δημήτρη Μπαλή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EIΣΑΓΩΓΗ...1-5

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας

Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ: 140120/24-7-89 του Υπουργείου Εργασίας Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας Α. Μετρήσεις µε το χειροκίνητο περιστρεφόµενο υγρόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 15 Μαΐου, 2011 Ώρα: 11:00-13:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Α/Α Μετατροπή 1 2h= 2.60= 120 min Χρόνος 2 4500m= 4,5 km Μήκος 3 2m 3

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I.

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I. 4.1 Η πίεση ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της συνολικής δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. πίεση = κάθετη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ν έφη ονοµάζονται οι αιωρούµενοι ατµοσφαιρικοί σχηµατισµοί οι οποίοι αποτελούνται από υδροσταγόνες, παγοκρυστάλλους ή και από συνδυασµό υδροσταγόνων και παγοκρυστάλλων. Ουσιαστικά πρόκειται για το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 5. ΑΝΕΜΟΙ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 5. ΑΝΕΜΟΙ Αέριες μάζες κινούνται από περιοχές υψηλότερης προς περιοχές χαμηλότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος B Γυμνασίου 20 Απριλίου 2013 Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις A, B, Γ, Δ και Ε μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΠΙΕΣΗ 4.1 Πίεση Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόμοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να μπορούν να βαδίζουν στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα μεγάλα και βαριά

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 11-Μάη-2015 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις κινήσεις των σωμάτων. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ Τα σάκχαρα είναι το σημαντικότερο συστατικό του γλεύκους, καθώς η περιεκτικότητά του σε αυτά καθορίζει τον αλκοολικό βαθμό του οίνου που θα προκύψει μετά την αλκοολική

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστημα Συλλογής, Ποιοτικού Ελέγχου και Επεξεργασίας των Μετεωρολογικών και Υδρολογικών Πληροφοριών της ΕΜΥ Αναδρανιστάκης Μανόλης Δντης Κλιματολογίας - Εφαρμογών Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Μετεωρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αφιερωµένη στη µνήµη της Φυσικού Σύλβιας Γιασουµή Κυριακή, 19 Μαρτίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή. 1. Ποια μεγέθη λέγονται φυσικά μεγέθη; Πως γίνεται η μέτρησή τους; Οι ποσότητες που μπορούν να μετρηθούν ονομάζονται φυσικά μεγέθη. Η μέτρησή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 1: Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Συσκευών Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 2 /2015 Ημερομηνία: 24/ 02 /2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

12.00 το μεσημέρι Δευτέρα 9 C 3 cm Δυνατός Τρίτη 8 C 2 cm Μέτριος Τετάρτη 16 C 1 cm Δυνατός Πέμπτη 9 C 1 cm Δυνατός

12.00 το μεσημέρι Δευτέρα 9 C 3 cm Δυνατός Τρίτη 8 C 2 cm Μέτριος Τετάρτη 16 C 1 cm Δυνατός Πέμπτη 9 C 1 cm Δυνατός ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ. Ο Σωκράτης κατέγραψε στον πιο κάτω πίνακα τις καιρικές παρατηρήσεις για τις τέσσερις µέρες της βδοµάδας Μέρα Θερμοκρασία στις Βροχόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες:

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες:. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις και κάθε μια από αυτές βαθμολογείται με 0 βαθμούς.. Χρησιμοποιήστε μόνο το στυλό που υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης

Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης Άσκηση 8 Προσδιορισμός της πυκνότητας με τη μέθοδο της άνωσης 1.Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός της πυκνότητας στερεών και υγρών με τη μέθοδο της άνωσης. Βασικές Θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα