ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Μ. Α. ΜΙΜΙΚΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π

2 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων έχει ως αντικείμενο μελέτης τους υδατικούς πόρους και τα συναφή έργα αξιοποίησης τους, όπως και το υδάτινο περιβάλλον γενικότερα. Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, το οποίο ιδρύθηκε το 1998 (ΦΕΚ 210/ ), είναι ένα από τα τέσσερα εργαστήριια του Τομέα Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων (ΥΠΥΘΕ) (http://www.hydro.ntua.gr/el/), το οποίο ανήκει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Α. ΥΠΟΔΟΜΗ Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο υπολογιστικό, πειραματικό και εργαστηριακό εξοπλισμό: Α1. ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Το Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διαθέτει μια κινητή μονάδα και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό για τη διεξαγωγή των παρακάτω μετρήσεων: Το VAN του κινητού μετεωρολογικού σταθμού και άποψη του εσωτερικού του κινητού μετεωρολογικού σταθμού

3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 v Υδρομετρήσεις (Μετρήσεις παροχής ποταμών σε m 3 /sec) Υδρομετρήσεις μεγάλων ποταμών Υδρομετρήσεις ποταμών μικρού βάθους v Εδαφολογικές, υδρογεωλογικές μετρήσεις Μέτρηση υδραυλικής αγωγιμότητας Μέτρηση διηθητικής ικανότητας Λήψη εδαφικών πυρήνων Μέτρηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα Λήψη δειγμάτων νερού από λίμνες, πηγάδια, γεωτρήσεις Προσδιορισμός υψομέτρων v Μετρήσεις ποιοτικών παραμέτρων νερού Χημική ανάλυση Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων v Μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα Μέτρηση σχετικής υγρασίας αέρα Αναλυτικότερα: Υδρομετρήσεις (Μετρήσεις παροχής ποταμών σε m3/sec) Εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετρήσεις στάθμης και παροχής, τόσο σε μικρά όσο και σε μεγάλα ποτάμια για την εξαγωγή της καμπύλης στάθμης-παροχής στη θέση μέτρησης. Η καμπύλη αυτή χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της χρονοσειράς της στάθμης σε χρονοσειρά παροχών, η οποία είναι σημαντική για τον προγραμματισμό έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

4 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 Καμπύλη Στάθμης Παροχής Η μέτρηση της απορροής είναι πολύ σημαντική για την αποτίμηση του υδατικού ισοζυγίου μιας υδρολογικής λεκάνης και τον προγραμματισμό έργων όπως ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές κτλ. Για τον υπολογισμό της απορροής απαιτείται η γνώση των ταχυτήτων ροής του νερού και της υγρής διατομής. Υδρομετρήσεις μεγάλων ποταμών Το όργανο μέτρησης ταχύτητας ροής μεγάλων ποταμών (flow meter for large rivers), μετράει με ακρίβεια ταχύτητες ροής που κυμαίνονται από 0.03 έως 5 m/s, τη διεύθυνση ροής, καθώς επίσης τη θερμοκρασία και το βάθος του νερού. Οι πρόσθετοι αισθητήρες που περιέχει είναι ένα θερμίστορ και ένας μετρητής πίεσης. Το όργανο αναρτάται με ειδικό μηχανισμό από γέφυρα για την εκτέλεση των απαιτούμενων μετρήσεων και ενσωματώνει ένα μηχανισμό διακοπτών νερού, έτσι ώστε η μονάδα να λειτουργεί μόνο όταν καταδυθεί. Όταν το όργανο καταδύεται, καταγράφει τα δεδομένα στην εσωτερική του μνήμη και έπειτα συνδέεται με υπολογιστή για την εξαγωγή τους. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα της άμεσης σύνδεσης και καταγραφής των μετρήσεων στον υπολογιστή. Τα εξωτερικά μέρη του οργάνου είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο και πολυμερή και είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.

5 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 Υδρομετρήσεις ποταμών μικρού βάθους Το όργανο μέτρησης ταχύτητας ροής ποταμών μικρού βάθους, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει σε μεγάλες περιόδους υποβρύχιας λειτουργίας και να χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Μετράει με ακρίβεια ταχύτητες ροής που κυμαίνονται από 0,03 έως 10 m/s. Το πεδίο εφαρμογής του είναι αβαθή ποτάμια, στα οποία είναι εφικτή η υδροβασία. Αποτελείται από το μυλίσκο και μια μονάδα ελέγχου, στην οποία καταγράφονται τα δεδομένα. Το μόνο κινούμενο μέρος του μετρητή είναι η ουδέτερα πλεύσιμη έλικα, τα ρουλεμάν της οποίας είναι από πλαστικό PTFE και το νερό αποτελεί το λιπαντικό κατά την κίνηση τους.

6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 Εδαφολογικές, υδρογεωλογικές μετρήσεις Μετριέται η διηθητική ικανότητα του εδάφους και η υδραυλική αγωγιμότητα του εδαφικού στρώματος. Οι μετρήσεις αυτές αξιοποιούνται για υδρολογικές μελέτες, μελέτες άρδευσης και αποστράγγισης και μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων Ρυθμός Μεταβολής Διηθητικής Ικανότητας Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας Το περατόμετρο, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της υδραυλικής αγωγιμότητας του ανώτερου εδαφικού στρώματος μέχρι ένα βάθος, που κυμαίνεται από 15 έως 40 cm. Το όργανο είναι φορητό, κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής. Η υδραυλική αγωγιμότητα υπολογίζεται με βάση το σταθερό ρυθμό πτώσης της στάθμης του νερού, που εισέρχεται στο έδαφος από ένα μικρό φρέαρ διαμέτρου 5 cm, στο οποίο το νερό διατηρεί σταθερό ύψος. Αρχή λειτουργίας του οργάνου είναι η αρχή Mariotte. Η υποπίεση πάνω από την στάθμη του νερού στη δεξαμενή του οργάνου, προστιθέμενη στην πίεση της υδάτινης στήλης που εκτείνεται από την επιφάνεια του νερού στο φρεάτιο μέχρι την επιφάνεια του νερού στη δεξαμενή, δίνει άθροισμα ίσο με την ατμοσφαιρική πίεση.

7 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 Μέτρηση της διηθητικής ικανότητας Το διηθησόμετρο, χρησιμοποιείται σε μελέτες άρδευσης και αποστράγγισης για τον προσδιορισμό της διηθητικής ικανότητας του εδάφους. Το όργανο αποτελείται από ένα ζευγάρι δακτυλίων, έναν εσωτερικό στον οποίο γίνονται οι μετρήσεις με τη βοήθεια μιας πλωτής βαθμονομημένης ράβδου και έναν εξωτερικό, ο σκοπός του οποίου είναι να εμποδίσει την πλευρική εξάπλωση του νερού του εσωτερικού δακτυλίου, δρώντας ως μια ουδέτερη ζώνη, έτσι ώστε να προσομοιωθεί σωστά η διήθηση. Ο ρυθμός διήθησης προσδιορίζεται με βάση το ρυθμό πτώσης της στάθμης του νερού του εσωτερικού δακτυλίου. Λήψη εδαφικών πυρήνων Ο δειγματολήπτης εδαφικών πυρήνων, αποτελείται από έναν ανοξείδωτο κύλινδρο με αιχμηρή κορυφή, ο οποίος εισχωρεί στο έδαφος με τη βοήθεια ενός βάρους. Το όργανο αυτό επιτρέπει τη λήψη αδιατάρακτων εδαφικών πυρήνων διαμέτρου 5,7 cm. Το δείγμα εξάγεται μέσα σε χάλκινους δακτυλίους, οι οποίοι το διατηρούν και αποτρέπουν τη διατάραξη του. Το όργανο χρησιμοποιείται σε μελέτες προσδιορισμού της περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό, καθώς και της πυκνότητας του. Υδρογεωλογικές μετρήσεις Στην περιοχή μελέτης μετριέται η στάθμη των υπογείων υδάτων σε θέσεις υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος.

8 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Μέτρηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα Το όργανο μέτρησης στάθμης, έχει εφαρμογή σε πηγάδια και γεωτρήσεις για τον προσδιορισμό του απόλυτου υψομέτρου της πιεζομετρικής επιφάνειας. Αποτελείται από υψηλής ποιότητας ταινία από πολυαιθυλένιο, αισθητήρα, οδηγό ταινίας, διακόπτη ευαισθησίας, βομβητή και λυχνία. Χρησιμοποιείται σε έρευνες προσδιορισμού του πιεζομετρικού χάρτη μιας περιοχής. Όταν ο αισθητήρας βυθιστεί στο νερό, ένα κύκλωμα κλείνει και ενεργοποιείται ο βομβητής και η λυχνία. Ο οδηγός της ταινίας έχει σχεδιαστεί για: 1. να βελτιώνει την ακρίβεια κατά την ανάγνωση της στάθμης του νερού, 2. την εύκολη εκτέλεση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, 3. να αποτρέπει το κόψιμο της ταινίας από το πλαίσιο του υδροληπτικού έργου, 4. να επιτρέπει στην ταινία και στον αισθητήρα ευθύγραμμη αιώρηση, σε απόσταση από τα τοιχώματα του υδροληπτικού έργου. Δοκιμαστικές αντλήσεις Οι δοκιμές άντλησης και επαναφοράς έχουν ως σκοπό τον προσδιορισμό βασικών υδρογεωλογικών παραμέτρων όπως: η παροχετευτικότητα (transmissivity), η υδραυλική αγωγιμότητα (hydraulic conductivity) και ο συντελεστής εναποθήκευσης (storativity). Επίσης προσδιορίζονται οι απώλειες της γεώτρησης, η απόδοση της γεώτρησης, η ειδική ικανότητα της γεώτρησης και η βέλτιστη ποσότητα άντλησης από τη γεώτρηση.

9 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Σχεδιασμός πιεζομετρικού χάρτη Με βάση τις προαναφερθείσες μετρήσεις σχεδιάζεται ο πιεζομετρικός χάρτης. Ο χάρτης αυτός μεταξύ άλλων δίνει πληροφορίες για την πιεζομετρική επιφάνεια, για τον κίνδυνο υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα, λόγω χαμηλής πιεζομετρίας και για τις διευθύνσεις κίνησης του υπόγειου νερού. Πιεζομετρικός Χάρτης Μετρήσεις ποιοτικών παραμέτρων νερού Η μέτρηση των ποιοτικών παραμέτρων είναι πολύ σημαντική. Η ποιότητα του νερού υποδεικνύει το βαθμό ρύπανσης από διάφορες φυσικές ή τεχνητές διεργασίες. O προσδιορισμός της συγκέντρωσης των νιτρικών, αμμωνίας, φωσφόρων κ.ά. δείχνει τη ρύπανση του νερού από τη χρήση λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις. O προσδιορισμός της συγκέντρωσης των χλωριόντων των υπογείων νερών χρησιμεύει για τον προσδιορισμό της έκτασης του φαινομένου υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα.

10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 Χάρτης Υφαλμύρωσης Λήψη δειγμάτων νερού από λίμνες, πηγάδια, γεωτρήσεις Ο δειγματολήπτης νερού από λίμνες και ποτάμια (water sampler for lakes & rivers), αποτελείται από ένα κύλινδρο χωρητικότητας 0.7 lt και ένα ανοξείδωτο μεταλλικό δακτύλιο. Στις βάσεις του κυλίνδρου υπάρχουν ειδικές θύρες εισαγωγής του νερού. Είναι κατάλληλος για τη λήψη δειγμάτων από λίμνες και ποτάμια και είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό θερμόμετρο για την επιτόπου καταγραφή της θερμοκρασίας του δείγματος. Ο δειγματολήπτης αρχικά κατέρχεται στο επιθυμητό βάθος με χρήση ενός καλωδίου υποστήριξης και έπειτα με τη βοήθεια μεταλλικού δακτυλίου και κατάλληλου μηχανισμού, οι θύρες σφραγίζουν παγιδεύοντας το νερό στο εσωτερικό του κυλίνδρου. O δειγματολήπτης νερού από γεωτρήσεις (water sampler for boreholes), χρησιμοποιείται σε γεωτρήσεις, για τη συλλογή δειγμάτων νερού από συγκεκριμένα επίπεδα ή σημεία εισροής. Με το όργανο αυτό ελαχιστοποιείται η ανάμιξη του δείγματος νερού που συλλέγεται από συγκεκριμένο βάθος, με νερό που προέρχεται από διαφορετικά επίπεδα μέσα στη γεώτρηση. Ο δειγματολήπτης έχει διάμετρο 4 cm, είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και περιέχει διπλές σφαιρικές βαλβίδες από τεφλόν, στο ανώτερο και κατώτερο μέρος του. Το όργανο κατέρχεται στο επιθυμητό βάθος με τη χρήση ενός καλωδίου υποστήριξης.

11 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 Κατά τη διάρκεια της καθόδου οι δύο σφαιρικές βαλβίδες είναι ανοικτές επιτρέποντας στο νερό να περάσει μέσα από το εσωτερικό του. Αφού φθάσει στο επιθυμητό βάθος, ο δειγματολήπτης ανέρχεται και λόγω του βάρους της στήλης του νερού στο εσωτερικό του και της ανοδικής κίνησης, οι δύο σφαιρικές βαλβίδες σφραγίζουν παγιδεύοντας το δείγμα. Προσδιορισμός υψομέτρων Το αλτίμετρο, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του υψομέτρου με ακρίβεια της τάξης του 1 m. Έχει τη δυνατότητα μέτρησης υψομέτρων από -100 έως m. Η αρχή λειτουργίας του είναι η μέτρηση της βαρομετρικής πίεσης και η αυτόματη αναγωγή της σε τιμή υψομέτρου. Στην πρόσοψη του οργάνου υπάρχει μια βαθμονομημένη κλίμακα υψομέτρων ανά 0,5 m και διάφοροι δείκτες ρύθμισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη μέτρησης είναι η αρχική βαθμονόμηση του οργάνου από ένα σημείο γνωστού υψομέτρου. Στις μετρημένες τιμές εφαρμόζεται θερμοκρασιακή διόρθωση για μέγιστη ακρίβεια. Χημική ανάλυση Το πολυπαραμετρικό φωτόμετρο, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των παρακάτω παραμέτρων:

12 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 µ Aluminum ( ) mg/l Aluminon Ammonia HR ( µµ ) mg/l Nessler Ammonia LR mg/l Nessler Bromine ( µ ) mg/l DPD Free Chlorine mg/l DPD Total Chlorine ( ) mg/l DPD Chlorine Dioxide mg/l Chlorophenol Red Chromium VI HR ( µ ) µg/l Diphenylcarbo- hydrazide Chromium VI LR µg/l Diphenylcarbo- hydrazide Color PCU Chloroplatinate Copper HR ( ) mg/l Bicinchoninate Copper LR µg/l Bicinchoninate Cyanide ( ) mg/l Pyridine- Pyrazalone Cyanuric Acid 0 80 mg/l Turbidimetric Fluoride ( ) mg/l SPADNS Ca Hardness ( ) mg/l Calmagite Mg Hardness (µ ) mg/l Colorimetric Hydrazine ( ) µg/l p-dimethylaminobenzaldehyde Iodine ( ) mg/l DPD Iron HR ( ) mg/l Phenantroline Iron LR µg/l TPTZ Manganese HR (µ ) mg/l Periodate Oxidation Manganese LR µg/l PAN Molybdenum (µ ) mg/l Mercaptoacetic Acid Nickel HR ( ) g/l Photometric Nitrate ( ) mg/l Cadmium Reduction Nitrite HR ( ) mg/l Ferrous Sulfate Nitrite LR mg/l Diazotization Dissolved Oxygen mg/l Winkler ph ph Phenol Red Phosphate HR ( ) mg/l Amino Acid Phosphate LR mg/l Ascorbic Acid Phosphorus ( ) mg/l Amino Acid Silica ( ) mg/l Heteropoly blue Silver ( ) mg/l PAN Zinc ( ) mg/l Zincon Η μέτρηση των παραμέτρων με την πιο έντονη γραφή μπορεί να γίνει άμεσα, ενώ των υπολοίπων κατόπιν μικρού χρονικού διαστήματος. Η φωτομετρική χημική ανάλυση βασίζεται στην πιθανότητα να αναπτυχθεί μια σύνθετη απορροφητική ουσία από μια συγκεκριμένη χημική αντίδραση μεταξύ του δείγματος και ενός χημικού αντιδραστηρίου. Αρχή λειτουργίας του οργάνου είναι η

13 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 απορρόφηση του φωτός, η οποία είναι τυπικό φαινόμενο κατά την αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης. Όταν μια φωτεινή δέσμη διασχίζει μια ουσία, ένα μέρος της ακτινοβολίας απορροφάται από τα άτομα, τα μόρια ή τα σωματίδια της ουσίας και η συγκέντρωση ενός χημικού στοιχείου μπορεί να υπολογιστεί μέσω αυτής της απορρόφησης. Ένα φωτοηλεκτρικό κύτταρο συλλέγει την ακτινοβολία που δεν απορροφάται από το δείγμα και τη μετατρέπει σε ηλεκτρικό ρεύμα, παράγοντας ένα δυναμικό σε κλίμακα mv. Ένας μικροεπεξεργαστής χρησιμοποιεί αυτό το δυναμικό για να το μετατρέψει στην επιθυμητή μονάδα μέτρησης και να το απεικονίσει στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων Το όργανο μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων, είναι φορητό και αποτελείται από μια μονάδα ελέγχου με οθόνη υγρών κρυστάλλων και τέσσερα διαφορετικά ηλεκτρόδια για τη μέτρηση των εξής παραμέτρων: Ph Αγωγιμότητα (μs/cm) Αλατότητα (mg/l) Θερμοκρασία ( C) Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (mg/l)

14 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 Μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων Διατίθεται κινητός μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος περιλαμβάνει τη μέτρηση των εξής παραμέτρων: Θερμοκρασία αέρα (Air temperature) Σχετική υγρασία αέρα (Relative humidity) Βροχόπτωση (Precipitation) Ολική ακτινοβολία (Total radiation) Διάχυτη ακτινοβολία (Diffuse radiation) Διάρκεια ηλιοφάνειας (Sunshine duration) Ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου (Wind speed & wind direction) Βαρομετρική πίεση (Barometric pressure) Θερμοκρασία εδάφους (Soil temperature) Υγρασία εδάφους (Soil moisture) Είναι διαθέσιμα τα εξής όργανα: Φορητό όργανο μέτρησης θερμοκρασίας αέρα Φορητό όργανο μέτρησης σχετικής υγρασίας αέρα Η Κινητή Εργαστηριακή μονάδα αξιοποιείται τα τελευταία χρόνια σε πλήθος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συναφών ερευνητικών εργασιών πεδίου για τη μέτρηση και τη μελέτη φυσικών μεταβλητών και διεργασιών του κύκλου του νερού. Τα συλλεγόμενα από την κινητή μονάδα στοιχεία πεδίου, υφίστανται στη συνέχεια την κατάλληλη επεξεργασία (εργαστηριακή και υπολογιστική) και συντάσσονται οι σχετικές μελέτες, γνωμοδοτήσεις κλπ. Το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες σε αυτό τον τομέα (μετρήσεις πεδίου, αναλύσεις, επεξεργασίες, μελέτες, γνωμοδοτήσεις κ.λπ.) σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς, εταιρείες κ.λπ. που δραστηριοποιούνται στο τομέα του νερού.

15 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 Α2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ Στην Πειραματική Λεκάνη, εκτελούνται μετρήσεις υδρολογικού ενδιαφέροντος, όπως: Μετρήσεις στάθμης του υδατορεύματος. Υδρομετρήσεις. Μετρήσεις βροχόπτωσης. Μετρήσεις διηθητικής ικανότητας και υδραυλικής αγωγιμότητας του εδάφου.ς Πιεζομετρήσεις κάθε έξι μήνες σε γεωτρήσεις κατοικιών και κάθε μήνα σε τρεις κοινοτικές γεωτρήσεις. Χημική ανάλυση δείγματος νερού από την έξοδο κάθε δύο μήνες. Η Πειραματική υδρολογική λεκάνη βρίσκεται στο νομό Αττικής. Το βόρειο τμήμα της, ανήκει στο Δήμο Πεντέλης και χαρακτηρίζεται από μεγάλες κλίσεις, αραιή φυτοκάλυψη (κυρίως θάμνοι) και από βραχώδεις εκτάσεις, στη θέση των οποίων παλαιότερα υπήρχε δάσος. Βόρειο τμήμα λεκάνης

16 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 Το νότιο τμήμα της, ανήκει στο Δήμο Πικερμίου και παρουσιάζει ήπιες κλίσεις, αραιοκατοίκηση και ένα μικρό ποσοστό βλάστησης κυρίως κοντά στην έξοδο της λεκάνης. Νότιο τμήμα λεκάνης Το σχήμα της λεκάνης είναι στενόμακρο με διεύθυνση Β-Ν.

17 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός αποτελείται από δύο υδρομετρικούς σταθμούς, στην έξοδο και στο κέντρο βάρους της λεκάνης, καθώς και από ένα βροχομετρικό δίκτυο υψηλής πυκνότητας. Θέση υδρομέτρησης Ο υδρομετρικός σταθμός στην έξοδο περιλαμβάνει σταθμήμετρο και σταθμηγράφο για τη συνεχή καταγραφή της στάθμης, καθώς και όργανα καταγραφής της θερμοκρασίας του νερού και του αέρα. Η μέτρηση της παροχής γίνεται με μυλίσκο. Ο υδρομετρικός σταθμός στο κέντρο βάρους αποτελείται από έναν υπερχειλιστή και ένα σταθμηγράφο. Το βροχομετρικό δίκτυο αποτελείται από τρεις βροχογράφους, οι οποίοι είναι κατάλληλα διατεταγμένοι, ώστε να δίνουν την πλήρη εικόνα της βροχής για όλη τη λεκάνη. Η συχνότητα καταγραφής όλων των οργάνων είναι δέκα λεπτά. Τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης είναι: έκταση km 2, μέσο υψόμετρο 430 m, με ελάχιστο και μέγιστο υψόμετρο τα 146 m και 950 m αντίστοιχα.

18 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 Σταθμηγράφος Βροχογράφος Αναφορικά με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, η στρωματογραφική ενότητα που απαντά στην περιοχή είναι η Aυτόχθονη ενότητα Αλμυροπόταμου - Αττικής. Οι σχηματισμοί της αυτόχθονης ενότητας που απαντούν στη λεκάνη από τους νεότερους προς τους αρ-

19 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 χαιότερους είναι: Μάρμαρα ΒΑ/κής Αττικής (ανώτερο μάρμαρο) και Σχιστολιθικοί σχηματισμοί ΒΑ/κής Αττικής με ενστρώσεις μαρμάρων και σερπεντινιτών. Το νότιο τμήμα της λεκάνης καλύπτεται από Νεογενείς ποταμολιμναίους σχηματισμούς. Όσον αφορά στην τεκτονική, οι σχηματισμοί είναι έντονα καταπονημένοι με συχνή την παρουσία μεγαπτυχών. Στο κύριο υδατόρευμα της λεκάνης παρατηρείται συνεχής βασική απορροή κατά τη διάρκεια του έτους, κάτι που οφείλεται στην αποστράγγιση των Μαρμάρων ΒΑ/κής Αττικής, τα οποία χαρακτηρίζονται από καλή υδροχωρητικότητα, εξαιτίας των πολυπληθών ρωγμών, που έχουν διευρυνθεί από την καρστική διεργασία. Η βασική απορροή φθάνει στην ελάχιστη τιμή της τον Αύγουστο, ενώ παρουσιάζει μέγιστο τον Φεβρουάριο. Α3. METEONET Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο αυτόματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών στην Αττική (ΜΕΤΕΟΝΕΤ). Οι σταθμοί του δικτύου διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για τη μέτρηση όλων των βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων. Σταθμοί METEONET

20 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 Οι θέσεις των σταθμών έχουν επιλεγεί, έτσι ώστε να καταγράφεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ατμοσφαιρική κατάσταση της περιοχής τόσο χωρικά όσο και χρονικά καθώς και να υποστηρίζεται η πρόγνωση ακραίων γεγονότων. Οι μετρήσεις που λαμβάνονται, αναλύονται και επεξεργάζονται με την εφαρμογή κατάλληλου λογισμικού καταχωρούνται σε βάση δεδομένων και κατόπιν είναι προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου. Οι σταθμοί είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για την αυτόματη μέτρηση ανά δεκάλεπτο των ακόλουθων παραμέτρων: Βροχόπτωση Θερμοκρασία (μέγιστη, μέση, ελάχιστη) Σχετική Υγρασία Ταχύτητα, διεύθυνση και ριπή ανέμου Ηλιακή ακτινοβολία Καθαρή ακτινοβολία Διάρκεια ηλιοφάνειας Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το εργαστήριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο: α. Προπτυχιακά Μαθήματα Τεχνική Υδρολογία Τυπικά Υδραυλικά Έργα Τεχνολογία Συστημάτων Υδατικών Πόρων Στοχαστική Υδρολογία Εγγειοβελτιωτικά Έργα β. Μεταπτυχιακά Μαθήματα στο ΔΠΜΣ : «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Προχωρημένη Υδρολογία Διαχείριση Υδατικών Πόρων

21 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 Πλημμύρες και Αντιπλημμυρικά Έργα Υδρομετεωρολογία Αστική Υδρολογία Αστικά Υδραυλικά Δίκτυα Βελτιστοποίησης Συστημάτων Υδατικών Πόρων Διάβρωση Μεταφορά και Απόθεση Φερτών Υλών γ. Μεταπτυχιακά Μαθήματα στο ΔΠΜΣ : «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη Γ. ΕΡΕΥΝΑ Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων είναι ένα από τα πλέον δραστήρια Εργαστήρια του τομέα ΥΠΥΘΕ αλλά και του ΕΜΠ γενικότερα, όπως φαίνεται από τα ενδεικτικά στοιχεία που δίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί: Όπως μπορούμε να διακρίνουμε μελετώντας τα στατιστικά τα στοιχεία του διαγράμματος, το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων (ποσοστό 0.83% του συνόλου των Εργαστηρίων του ΕΜΠ) έχει ένα σημαντικό προϋπολογισμό που ανέρχεται

22 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 22 στο 6,5% του συνόλου του ΕΜΠ. Τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονήθηκαν και εκπονούνται αφορούν σε όλα τα γνωστικά πεδία του αντικειμένου της Υδρολογίας, των Υδατικών Πόρων και των Υδραυλικών Έργων. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων προέρχεται από την ΕΕ, τα διαρθρωτικά ταμεία, Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία από σημαντικά προγράμματα του Εργαστηρίου. Εθνικά προγράμματα Εκτίμηση και διαχείριση υδατικού δυναμικού της νήσου Κω Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εφαρμογής και ανάλυσης ευαισθησίας ενός μοντέλου προσομοίωσης για διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών νερών. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα δυναμικό μοντέλο, κατάλληλο για διάφορα γεωλογικά στρώματα και για προσομοίωση σε συνθήκες πραγματικού χρόνου. Βασίστηκε στο γνωστό MODFLOW, που λειτουργεί κάτω από την πλατφόρμα EIS/GWM (Environmental Impact System for groundwater Migration Simulations).

23 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 Το μοντέλο αυτό εφαρμόσθηκε με επιτυχία στην Κω και μετά από κατάλληλη βαθμονόμηση είχε πρακτική εφαρμογή σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων. Η πλατφόρμα EIS/GWM εφαρμόσθηκε με επιτυχία στην Κω για την κίνηση ρυπαντών και για πολλές εναλλακτικές εφαρμογές, όπως αντλήσεις, υδραυλικά φράγματα, υδρομαστεύσεις, κλπ. με τα παρακάτω αποτελέσματα: o Καθορισμός της επίδρασης των αντλήσεων σε παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες. o Καθορισμός της ακτίνας επίδρασης των αντλήσεων στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. o Καθορισμός και επιπτώσεις της διεργασίας διάχυσης ρυπαντών. o Καθορισμός των κυριότερων βιολογικών διεργασιών. Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) Ο πυρήνας του έργου συνίσταται σε μία κατανεμημένη Βάση Δεδομένων που αποθηκεύει τον κυρίως όγκο των υδρομετεωρολογικών και υδρογεωλογικών δεδομένων της χώρας. Τα δεδομένα προέκυψαν από τα αρχεία μετρήσεων περίπου σταθμών διεσπαρμένων σε όλη τη χώρα. Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενιαίου αρχείου δεδομένων και πληροφοριών το οποίο αποτελεί τη βάση μιας ορθής πολιτικής διαχείρισης. Έλεγχος του νέου μετρητικού συστήματος στο υδραγωγείο Μόρνου To έργο αφορά στην κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος μετρήσεων παροχής, στις θέσεις των παροχομέτρων που εγκαθιστά η ΕΥΔΑΠ στο υδραγωγείο Μόρνου, ώστε να

24 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 ελεγχθεί η αξιοπιστία τους. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μετρήσεις με χρήση μυλίσκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 748 (1979, 1997 Measurement of liquid flow in open channels - Velocity-area methods). Εκτίμηση της στερεοαπορροής υδρολογικών λεκανών με συνδυαστική ανάλυση υδρολογικών και γεωμορφολογικών παραμέτρων (Πρωταγόρας) Το αντικείμενο του έργου είναι η σύνδεση των επιστημών της υδρολογίας και της γεωμορφολογίας με στόχο τη συνδυασμένη εκτίμηση της μέσης ετήσιας στερεοαπορροής στις υδρολογικές λεκάνες του Ελληνικού φυσικού χώρου. Το έργο αυτό περιλαμβάνει τη στατιστική επεξεργασία των διαθέσιμων στερεοϋδρομετρήσεων, την εξαγωγή των στερεοπαροχών από την εφαρμογή των καμπυλών παροχής στερεοπαροχής στις μέσες ημερήσιες παροχές, τη γεωμορφολογική ανάλυση των λεκανών απορροής και την εξαγωγή εξισώσεων πολλαπλής συσχέτισης μεταξύ της στερεοαπορροής και των σημαντικότερων υδρολογικών και γεωμορφολογικών παραμέτρων. Το έργο θα βοηθήσει σημαντικά στο βέλτιστο σχεδιασμό των υδραυλικών έργων σε σχέση με τη στερεοαπορροή (π.χ. νεκρός όγκος ταμιευτήρων). Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες Το αντικείμενο του έργου είναι η εκτίμηση των αποθέσεων των φερτών υλικών στους υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτίμηση του όγκου των αποθέσεων σε ένα ταμιευτήρα της ΔΕΗ (τον ταμιευτήρα των Κρεμαστών) με υδρογραφικές μεθόδους. Παράλληλα, η εκτίμηση χρησιμοποιείται ως βάση για βαθμονόμηση ενός μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης της στερεοπαροχής που λαμβάνει υπόψη τις διεργασίες της διάβρωσης, της μεταφοράς και της απόθεσης φερτών.

25 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Το έργο περιλαμβάνει: (α) την ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την απεικόνιση και εποπτεία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, (β) την ανάπτυξη συστήματος μέτρησης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, (γ) την ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης και πρόγνωσης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση στοχαστικών μοντέλων, (δ) την ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση μεθοδολογιών προσομοίωσης-βελτιστοποίησης και (ε) τη συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας στην ΕΥΔΑΠ για τα παραπάνω. Αντιπλημμυρική προστασία Κωπηλατοδρομίου Σχοινιά Η ανάσχεση επιτυγχάνεται με χρησιμοποίηση της επιφάνειας διεξαγωγής των αγωνισμάτων. Υπερχείλιση στα κατάντη προς υδροβιότοπο. Εξωτερική λεκάνη απορροής 10 km2 32 m3/sec (T = 50 έτη). Άνοδος στάθμης έως 20 cm. Ο έλεγχος της στάθμης εξασφαλίζεται μέσω εξωτερικής λεκάνης ανάσχεσης από περιμετρικά αναχώματα σε σχήμα Π χωρητικότητας m 3.

26 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26 Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας. Σκοπός του έργου είναι η συστηματοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας για την ποσότητα και ποιότητα των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας. Σε ό,τι αφορά το ποσοτικό μέρος των υδατικών πόρων, το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσέγγιση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης με στόχο την εξαγωγή συνοπτικών χαρακτηριστικών, τα οποία καταχωρούνται σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, βάσει στοιχείων που προέρχονται από αποδελτίωση προγενέστερων μελετών, στις οποίες γίνεται σχετική ανάλυση και καταχώρηση των δεδομένων σε λογισμικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά το ποιοτικό μέρος, γίνεται χαρακτηρισμός των νερών ποταμών, λιμνών και υπόγειων υδροφορέων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τις σχετικές απαιτήσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται στην ταξινόμηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ) Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων διαφόρων κλιμάκων. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας δέσμης μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κύριο προϊόν είναι ένα επιχειρησιακό λογισμικό γενικής χρήσης, το οποίο ελέγχεται και αξιολογείται

27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 27 μέσω δύο πιλοτικών εφαρμογών που αφορούν υδροσυστήματα του ελληνικού χώρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Καρδίτσα, Δωδεκάνησα). Το λογισμικό αποτελείται από ένα σύστημα προσομοίωσης- βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υδροσυστήματος, καθώς και μια σειρά από ανεξάρτητες εφαρμογές που επιλύουν επί μέρους προβλήματα, είτε για την τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος με τα απαιτούμενα στοιχεία εισόδου είτε για περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Ευρωπαϊκά προγράμματα Παρακολούθηση, προγνωση και καλές πρακτικές με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των πλυμμηρών σε περιοχες Κεντρικής Ευρώπης, Αδριατικής, Παραδουνάβιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (FLOODMED) Αντικείμενο του έργου FLOODMED είναι η συνεργασία επιστημόνων και δημόσιων φορέων για την ανάπτυξη λειτουργικού συστήματος υποστήριξης ολοκληρωμένης διαχείρισης και πρόγνωσης πλημμυρών με στόχο την διασφάλιση περιβαλλοντικής και πολιτικής προστασίας. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν κοινές διεθνείς μεθοδολογίες, μοντέλα και καλές πρακτικές για τον περιορισμό των πλημμυρών με την ανάπτυξη συστημάτων προειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο, την εύρεση βέλτιστων πρακτικών και τον προσδιορισμό μακροπρόθεσμων μέτρων αποφυγής των φαινομένων αυτών. Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει εκπαίδευση τοπικών αρχών στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης

28 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 28 πλημμυρών και δημιουργία ισχυρού δίκτυου γνώσεων και εμπειρίων για θέματα αποφυγής πλημμυρικών φαινομένων. Η πρόγνωση πλημμυρών και η παρακολούθηση υδρομετεωρολογικών παραμέτρων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή υδραυλικού κινδύνου και τη διασφάλιση πολιτικής προστασίας. Η εφαρμογή βιώσιμου σχεδίου για την καταπολέμηση των πλημμυρών απαιτεί περαιτέρω δράσεις, όπως καλές πρακτικές στον τομέα την γεωργίας, δασοπονίας και διαχείρισης χρήσεων γης σε περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου. Έτσι, είναι αναγκαία η ανάπτυξη διεθνών μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των περιοχών μελέτης. o Εφαρμογή κοινών μεθοδολογιών και ολοκληρωμένων στρατηγικών και δράσεων για την αποφυγή πλημμυρών και τον περιορισμό αρνητικών επιπτώσεων σε επιλεγμένες περιοχές μελέτης, ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για την τοπικές αρχές διαχείρισης υδατικών πόρων και σχεδιασμού εντός των περιοχών CADSES. o Προώθηση βιώσιμων μέτρων και βέλτιστων πρακτικών σχετιζόμενων με περιβαλλοντική προστασία, ήπια ανάπτυξη και σχεδιασμού χρήσεων γης, με στόχο την εξεύρεση ευκαιριών που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά απότελέσματα με την ευαισθητοποίηση και την πληροφόρηση αρμόδιων αρχών σε θέματα πλημμυρικού κινδύνου και ικανών μεθόδων αντιμετώπισης. o Ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας σε θέματα πλημμυρικής προστασίας, δημιουργώντας ισχυρό δίκτυο γνώσης και εμπειριών, εμπλέκοντας τόσο ερευνητικούς και δημόσιους φορείς μετατρέποντας την επιστημονική έρευνα σε «φιλικό» εργαλείο παρακολούθησης, προειδοποίσης και πολιτικής προστασίας. Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτυχή διάδοση των αποτελεσμάτων στην ερευνά για ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων (IWRM.NET) Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων (IWRM) αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με την οδηγία πλαισίου ύδατος της ΕΕ. Το πρόγραμμα IWRM.Νet θα συγκεντρώσει τα υπάρχοντα εθνικά και περιφερειακά

29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 29 ερευνητικά προγράμματα με στόχο τη δημιουργία κοινών ερευνητικών στρατηγικών για να βελτιωθεί πολύ η αποτελεσματικότητα της έρευνας στην Ευρώπη και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος και αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα δίκτυο που θα υποστηρίζει τη συνεργασία των διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων και θα αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο τα αποτελέσματα τους. Κύριο στόχο του προγράμματος είναι αποτελεί η εφαρμογή ενιαίας πολιτικής στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίγνωση Πλημμυρών & Πολιτικές Πρόληψης σε παραμεθόριες περιοχές (FLAPP) Το πρόγραμμα FLAPP (Επίγνωση Πλημμυρών και Πολιτικές Πρόληψης σε Παραμεθόριες Περιοχές) είναι ένα δίκτυο που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς σε Ευρωπαϊκά ποτάμια συστήματα. Τα μέλη του δικτύου FLAPP προωθούν και ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε επιτυχημένες μεθοδολογίες διαχείρισης πλημμυρών. Στόχος του δικτύου FLAPP είναι να βελτιώσει τις μεθόδους της αειφόρου διαχείρισης σχετικά με τη γνώση των πλημμυρών και τις πολιτικές πρόληψης στις παραμεθόριες περιοχές της Ευρώπης. Το δίκτυο FLAPP στοχεύει στις ακόλουθες πλευρές της διαχείρισης της πλημμυρικής διακινδύνευσης: o Πρόληψη πλημμυρών: Τεχνικές εφαρμογές σχετικές με την πρόληψη πλημμυρών μέσω χωρικού σχεδιασμού, φυσικών μεθόδων πλημμυρικής προστασίας και χαρτο-

30 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 30 γράφησης πλημμυρών o Οικολογικά αειφόρος διαχείριση υδατικών πόρων: οικολογικά αειφόρες προσεγγίσεις που αφορούν στις πολιτικές διαχείρισης πλημμυρών σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς διαχείρισης υδατικών πόρων. o Συστήματα υποστήριξης για διαχείριση κινδύνου: Τεχνικές λύσεις σχετικές με συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για παρακολούθηση πλημμυρών, πρόγνωση, έγκαιρη προειδοποίηση και εκκένωση. o Διαχείριση υδρολογικής πληροφορίας: Βέλτιστες πρακτικές επίγνωσης δημόσιων και ενδιαφερόμενων φορέων για προβλήματα πλημμυρών. Ενιαία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης της διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου. Εισηγήσεις για την εφαρμογή Ευρωπαϊκής οδηγίας για τις πλημμύρες και Ευρωπαϊκών πολιτικών για τη μεταφορά πρακτικών γνώσεων και εμπειριών. Το δίκτυο θα παραγάγει ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών με παραδείγματα προγραμμάτων διαχείρισης πλημμυρών στην Ευρώπη. Με βάση αυτή την γνώση και εμπειρία, το δίκτυο FLAPP θα διατυπώσει πολιτικές για τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς διοίκησης. Υδρολογικός κύκλος σε περιοχές της ΝΑ Μεσογείου (HYDROCARE) Το πρόγραμμα HYDROCARE στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ικανού για την εκτίμηση της επίδρασης των υδρομετεωρολογικών γεγονότων στους υδατικούς πόρους της ΝΑ Μεσογείου. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη εργαλείων για την ορθολογική εκμετάλλευση των υδατικών πόρων, με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της οικονομικής και περιβαλλοντικής ευημερίας. Στη συνέχεια, τα εργαλεία διαχείρισης θα εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές μελέτης. Άλλα κύρια σημεία του προγράμματος είναι: η αναδημιουργία του υδρολογικού κύκλου σε επίπεδο λεκάνης απορροής στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, το οποίο είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού παρατηρημένων στοιχείων (επίγειων και τηλεπισκοπικών) με μαθηματικά μοντέλα και η ανάπτυξη ενός δικτύου υψηλού επιπέδου, εντός ενός διεθνούς πλαισίου για τη συλλογή και ανταλλαγή υδρομετεωρολογικών δεδομένων και την παροχή τους σε διάφορους χρήστες όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρη-

31 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 31 ματίες και δίαφοροι δημόσιοι φορείς. o Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από τη διαχείριση των υδατικών πόρων, που να συνδέει άμεσα την αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσότητας των υδατικών πόρων της περιοχής της ΝΑ Μεσογείου με ευρέως αποδεκτές μεθοδολογίες, ικανές να αναδημιουργήσουν και να διαμορφώσουν τον υδρολογικό κύκλο σε επίπεδο λεκάνης απορροής o Ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων, διατιθέμενων τόσο σε δημόσια όσο και ιδιωτικά ιδρύματα για τη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό της μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής της ΝΑ Μεσογείου, με ιδιαίτερη προσοχή στη δυναμική κόστους του πόσιμου ύδατος o Ανάπτυξη ενός συνόλου ευρωπαϊκών προτύπων για τη συλλογή, αξιολόγηση, αποθήκευση και ερμηνεία των υδρομετεωρολογικών δεδομένων, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές πηγές, με ιδιαίτερη έμφαση σε ακραία γεγονότα που πιθανόν προκαλούν μεγάλο αντίκτυπο στην ευημερία του πληθυσμού και στην κατάσταση του περιβάλλοντος. Αλληλεπίδραση εδάφους θάλασσας: παράκτιο καθεστώς και εξέλιξη των περιοχών της ΝΑ Μεσογείου (CADSEALAND) Η διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη των ακτών της ΝΑ Μεσογείου, καθώς επίσης και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια, για τη σωστή διαχείριση της παράκτιας περιοχής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορες ανάγκες όπως: η διατήρηση του περιβάλλοντος και του τοπίου, η διασφάλιση μόνιμης πρόσβασης τόσο στο έδαφος όσο και στη θάλασσα για τουρισμό, η ανάπτυξη του εμπορίου, κ.λπ. Η θάλασσα, η γη και οι ατμοσφαιρικές διαδικασίες αποτελούν τα επιμέρους συστατικά που καθορίζουν την κατάσταση της παράκτιας ζώνης, που είναι το αποτέλεσμα μιας ισορροπίας που υπόκειται σε φυσικές και ανθρωπογενείς αλλαγές. Για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, είναι ζωτικής σημασίας η ανίχνευση τάσεων όσον αφορά στην εξέλιξη της ακτής, καθώς επίσης να προσδιορίζεται η φύση και η προέλευση αυτών.

32 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 32 Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο διαφορετικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη, δράσεις για την προστασία συγκεκριμένων περιοχών και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη γενικών προτύπων για την αξιολόγηση της κατάστασης της ακτής, την εξέλιξή της και τις αιτίες αυτής. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η κατάστρωση ενός πλαισίου οδηγιών για την προστασία και διαχείριση των ακτών βασισμένο σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εξέλιξης της παράκτιας ζώνης και ενταγμένο σε μια γενικότερη θεώρηση των παράκτιων περιοχών της Νότιας Ευρώπης που βασίζεται στην αποκτηθείσα εμπειρία από τη διερεύνηση ιταλικών και ελληνικών λεκανών απορροής. o Ανάπτυξη διεθνών προτύπων για τον καθορισμό της κατάστασης της ακτής, που χρησιμοποιούνται για το χωρικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των διαδικασιών (τόσο στο έδαφος όσο και στη θάλασσα) που καθορίζουν το καθεστώς της παράκτιας ζώνης, μέσω της αλληλεπίδρασης εδάφους-θάλασσας και των διαδικασιών (τόσο φυσικών όσο και ανθρωπογενών) που καθορίζουν τη δυναμική της εξέλιξη της παράκτιας ζώνης o Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης της εξέλιξης της παράκτιας ζώνης καθώς και τεχνικών για την προστασία των παράκτιων περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο και την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων

33 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 33 o Ανάπτυξη και διάδοση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της αλληλεπίδρασης εδάφους-θάλασσας στην παράκτια ζώνη για τη διασφάλιση και διαχείρισή τους, καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό της μελλοντικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, σε συνδυασμό με τις οδηγίες που υιοθετούνται από τους αρμόδιους φορείς για την προστασία της ακτής Εναρμόνιση κριτηρίων καλής ποιότητικής συμπεριφοράς ομοιωμάτων διαχείρισης υδρολογικών λεκανών (HarmoniQua) Το πρόγραμμα HARMONIQUA (Εναρμόνιση Κριτηρίων Καλής Ποιοτικής Συμπεριφοράς Ομοιωμάτων Διαχείρισης Υδρολογικών Λεκανών) αυτό αναπτύσσει ένα εργαλείο που έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση ποιότητας της διαχείρισης υδρολογικών λεκανών και την αύξηση της εμπιστοσύνης των χρηστών στα ομοιώματα, τόσο σε απλές όσο και ολοκληρωμένες μελέτες. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη συγκέντρωση των μεθοδολογιών - οδηγιών ανά την Ευρώπη που σχετίζονται με την προσομοίωση της υδρολογικής διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης με στόχο την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά. Ομογενοποίηση Ευρωπαϊκών Mεθοδολογιών για την Ποσοτικοποίηση των Θρεπτικών (Euroharp) Το πρόγραμμα EUROHARP (Ομογενοποίηση Ευρωπαϊκών Μεθοδολογικών για την Ποσοτικοποίηση των Θρεπτικών) αφορά στην ανάγκη για επιστημονική αξιολόγηση και σύγκριση μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ποσοτικοποίηση των ρύπων, με σκοπό την εθνική και διεθνή χάραξη πολιτικής προστασίας των υδάτων. Το EUROHARP παρέχει μια πλήρη αξιολόγηση, περιλαμβάνοντας την εκτέλεση 10 διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης μη σημειακών ρυπαντών, σε ένα σύνολο 17 λεκανών απορροής στην Ευρώπη. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη σύγκριση των διαφορετικών μεθοδολογιών μεταξύ τους και στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποδοτικότητα των μεθόδων αυτών σε διαφορετικές αγροτικές, γεωφυσικές και υδρολογικές συνθήκες.

34 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 34 IT Frameworks (HarmonIT) Το πρόγραμμα HARMONIT (IT Frameworks) έχει σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την καλύτερη κατανόηση των υδρολογικών διεργασιών σε επίπεδο λεκανών και υπολεκανών. Η ανάπτυξη των εργαλείων και μεθοδολογιών είναι απαραίτητη για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών όπως αυτά υπαγορεύονται από την καινούρια κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο. Έτσι, βασικός σκοπός είναι να αναπτυχθεί ένα «ανοιχτό περιβάλλον-πλαίσιο». Σκοπός αυτού του περιβάλλοντος είναι να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφορίας ανάμεσα στα ομοιώματα και με τον τρόπο αυτό να αναπαραστήσει τις φυσικές διεργασίες σε μια υδρολογική λεκάνη με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείρισή της.

35 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 35 Μετεωρολογικά ραντάρ για πρόγνωση καταιγίδων και πλημμυρών, Καταιγίδες Πλημμύρες και Υδρολογικά Ραντάρ, Hydromet (Τρία προγράμματα) Η έρευνα στα προγράμματα αυτά επικεντρώθηκε στη χρήση μετεωρολογικών radar σε υδρολογικές εφαρμογές και συγκεκριμένα στη μέτρηση και εκτίμηση της χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης για έγκαιρη πρόγνωση καταιγίδων και πλημμυρών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα ψηφιακό radar τύπου WSR-74 S band. Eμφάνιση πλημμυρών σε ευρωπαϊκά ποτάμια συστήματα & εκτίμηση ολικής επικινδυνότητας (EUROTAS) Το πρόγραμμα EUROTAS (Eμφάνιση Πλημμυρών σε Ευρωπαϊκά Ποτάμια Συστήματα & Εκτίμηση Ολικής Επικινδυνότητας), είχε ως στόχο τη δημιουργία και επίδειξη ολοκληρωμένων μοντέλων λεκανών απορροής για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση (μείωση) της διακινδύνευσης λόγω πλημμυρών, την εκτίμηση των επιπτώσεων των αλλαγών κλίματος και χρήσεων γης, καθώς και την κατασκευή κατάλληλων διαδικασιών προσομοίωσης και διαχείρισης. Κλιματική αλλαγή και διαχείριση υδατικών πόρων: διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων στην Ευρώπη σε ένα αβέβαιο μέλλον (ENRICH) Το πρόγραμμα ENRICH (Κλιματική Αλλαγή και Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Διαχείριση των Υδατικών Αποθεμάτων στην Ευρώπη σε ένα Αβέβαιο Μέλλον) σκοπό είχε την επισκόπηση των προβλημάτων στη διαχείριση των υδατικών πόρων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από μελέτες συγκεκριμένων λεκανών.

36 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 36 Με το πρόγραμμα αυτό αναπτύσσονται αποτελεσματικοί και οικονομικά βιώσιμοι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στους υδατικούς πόρους. Κλιματική υδροχημεία και οικονομική ανάλυση επιφανειακών υδρογραφικών συστημάτων (CHESS) Το πρόγραμμα CHESS (Κλιματική Υδροχημεία και Οικονομική Ανάλυση Επιφανειακών Υδρογραφικών Συστημάτων) αποτελεί μια πολυεθνική ερευνητική δραστηριότητα που είχε ως στόχο τη διερεύνιση του πως μια αναμενόμενη αλλαγή στο κλίμα ή στο έδαφος θα επηρεάσει την ποιότητα των υδατικών πόρων στην Ευρώπη. Τα κύρια τμήματα του προγράμματος ήταν δυο: η ανάπτυξη ενός κατάλληλου μοντέλου και η εφαρμογή του μοντέλου για την εκτίμηση των επιπτώσεων περιβαλλοντικών αλλαγών.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Στοχαστική ανάλυση του πλημμυρικού γεγονότος της 17 ης Οκτωβρίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Jane Brandt Nichola Geeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 2 Περιεχόμενα ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Η ερήμοποιηση στη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΑ Εισαγωγή Συστατικό στοιχείο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προγράμματος LIFE είναι και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ» ANALYSIS OF MODERN APPLICATIONS OF TELEMETRY METHOD IN ΔΕΥΑ OF LARISA Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών πόρων

ιαχείριση υδατικών πόρων Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαχείριση υδατικών πόρων Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση μεθόδων για την μείωση της περιεκτικότητας των αφαλατωμένων υδάτων σε Βόριο.

Διερεύνηση μεθόδων για την μείωση της περιεκτικότητας των αφαλατωμένων υδάτων σε Βόριο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Κωστάκη Ευαγγελία Αθήνα 2010 1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-31-7

ISBN 978-960-7511-31-7 1 Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκδοση είναι: Χρυσοπολίτου, Βασιλική και Βασιλική Τσιαούση. 2006. Κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων. Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ARGO» ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΩΝ ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.:191/03048 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η : 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2) ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3) ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΥΠ.ΑΝ. στις 11-9-2003, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, ανέθεσε στη Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (ΤΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα