ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Μ. Α. ΜΙΜΙΚΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π

2 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων έχει ως αντικείμενο μελέτης τους υδατικούς πόρους και τα συναφή έργα αξιοποίησης τους, όπως και το υδάτινο περιβάλλον γενικότερα. Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, το οποίο ιδρύθηκε το 1998 (ΦΕΚ 210/ ), είναι ένα από τα τέσσερα εργαστήριια του Τομέα Υδατικών Πόρων Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων (ΥΠΥΘΕ) (http://www.hydro.ntua.gr/el/), το οποίο ανήκει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Α. ΥΠΟΔΟΜΗ Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο υπολογιστικό, πειραματικό και εργαστηριακό εξοπλισμό: Α1. ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Το Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διαθέτει μια κινητή μονάδα και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό για τη διεξαγωγή των παρακάτω μετρήσεων: Το VAN του κινητού μετεωρολογικού σταθμού και άποψη του εσωτερικού του κινητού μετεωρολογικού σταθμού

3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 v Υδρομετρήσεις (Μετρήσεις παροχής ποταμών σε m 3 /sec) Υδρομετρήσεις μεγάλων ποταμών Υδρομετρήσεις ποταμών μικρού βάθους v Εδαφολογικές, υδρογεωλογικές μετρήσεις Μέτρηση υδραυλικής αγωγιμότητας Μέτρηση διηθητικής ικανότητας Λήψη εδαφικών πυρήνων Μέτρηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα Λήψη δειγμάτων νερού από λίμνες, πηγάδια, γεωτρήσεις Προσδιορισμός υψομέτρων v Μετρήσεις ποιοτικών παραμέτρων νερού Χημική ανάλυση Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων v Μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα Μέτρηση σχετικής υγρασίας αέρα Αναλυτικότερα: Υδρομετρήσεις (Μετρήσεις παροχής ποταμών σε m3/sec) Εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετρήσεις στάθμης και παροχής, τόσο σε μικρά όσο και σε μεγάλα ποτάμια για την εξαγωγή της καμπύλης στάθμης-παροχής στη θέση μέτρησης. Η καμπύλη αυτή χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της χρονοσειράς της στάθμης σε χρονοσειρά παροχών, η οποία είναι σημαντική για τον προγραμματισμό έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

4 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 Καμπύλη Στάθμης Παροχής Η μέτρηση της απορροής είναι πολύ σημαντική για την αποτίμηση του υδατικού ισοζυγίου μιας υδρολογικής λεκάνης και τον προγραμματισμό έργων όπως ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές κτλ. Για τον υπολογισμό της απορροής απαιτείται η γνώση των ταχυτήτων ροής του νερού και της υγρής διατομής. Υδρομετρήσεις μεγάλων ποταμών Το όργανο μέτρησης ταχύτητας ροής μεγάλων ποταμών (flow meter for large rivers), μετράει με ακρίβεια ταχύτητες ροής που κυμαίνονται από 0.03 έως 5 m/s, τη διεύθυνση ροής, καθώς επίσης τη θερμοκρασία και το βάθος του νερού. Οι πρόσθετοι αισθητήρες που περιέχει είναι ένα θερμίστορ και ένας μετρητής πίεσης. Το όργανο αναρτάται με ειδικό μηχανισμό από γέφυρα για την εκτέλεση των απαιτούμενων μετρήσεων και ενσωματώνει ένα μηχανισμό διακοπτών νερού, έτσι ώστε η μονάδα να λειτουργεί μόνο όταν καταδυθεί. Όταν το όργανο καταδύεται, καταγράφει τα δεδομένα στην εσωτερική του μνήμη και έπειτα συνδέεται με υπολογιστή για την εξαγωγή τους. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα της άμεσης σύνδεσης και καταγραφής των μετρήσεων στον υπολογιστή. Τα εξωτερικά μέρη του οργάνου είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο και πολυμερή και είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.

5 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 Υδρομετρήσεις ποταμών μικρού βάθους Το όργανο μέτρησης ταχύτητας ροής ποταμών μικρού βάθους, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει σε μεγάλες περιόδους υποβρύχιας λειτουργίας και να χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Μετράει με ακρίβεια ταχύτητες ροής που κυμαίνονται από 0,03 έως 10 m/s. Το πεδίο εφαρμογής του είναι αβαθή ποτάμια, στα οποία είναι εφικτή η υδροβασία. Αποτελείται από το μυλίσκο και μια μονάδα ελέγχου, στην οποία καταγράφονται τα δεδομένα. Το μόνο κινούμενο μέρος του μετρητή είναι η ουδέτερα πλεύσιμη έλικα, τα ρουλεμάν της οποίας είναι από πλαστικό PTFE και το νερό αποτελεί το λιπαντικό κατά την κίνηση τους.

6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 Εδαφολογικές, υδρογεωλογικές μετρήσεις Μετριέται η διηθητική ικανότητα του εδάφους και η υδραυλική αγωγιμότητα του εδαφικού στρώματος. Οι μετρήσεις αυτές αξιοποιούνται για υδρολογικές μελέτες, μελέτες άρδευσης και αποστράγγισης και μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων Ρυθμός Μεταβολής Διηθητικής Ικανότητας Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας Το περατόμετρο, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της υδραυλικής αγωγιμότητας του ανώτερου εδαφικού στρώματος μέχρι ένα βάθος, που κυμαίνεται από 15 έως 40 cm. Το όργανο είναι φορητό, κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής. Η υδραυλική αγωγιμότητα υπολογίζεται με βάση το σταθερό ρυθμό πτώσης της στάθμης του νερού, που εισέρχεται στο έδαφος από ένα μικρό φρέαρ διαμέτρου 5 cm, στο οποίο το νερό διατηρεί σταθερό ύψος. Αρχή λειτουργίας του οργάνου είναι η αρχή Mariotte. Η υποπίεση πάνω από την στάθμη του νερού στη δεξαμενή του οργάνου, προστιθέμενη στην πίεση της υδάτινης στήλης που εκτείνεται από την επιφάνεια του νερού στο φρεάτιο μέχρι την επιφάνεια του νερού στη δεξαμενή, δίνει άθροισμα ίσο με την ατμοσφαιρική πίεση.

7 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 Μέτρηση της διηθητικής ικανότητας Το διηθησόμετρο, χρησιμοποιείται σε μελέτες άρδευσης και αποστράγγισης για τον προσδιορισμό της διηθητικής ικανότητας του εδάφους. Το όργανο αποτελείται από ένα ζευγάρι δακτυλίων, έναν εσωτερικό στον οποίο γίνονται οι μετρήσεις με τη βοήθεια μιας πλωτής βαθμονομημένης ράβδου και έναν εξωτερικό, ο σκοπός του οποίου είναι να εμποδίσει την πλευρική εξάπλωση του νερού του εσωτερικού δακτυλίου, δρώντας ως μια ουδέτερη ζώνη, έτσι ώστε να προσομοιωθεί σωστά η διήθηση. Ο ρυθμός διήθησης προσδιορίζεται με βάση το ρυθμό πτώσης της στάθμης του νερού του εσωτερικού δακτυλίου. Λήψη εδαφικών πυρήνων Ο δειγματολήπτης εδαφικών πυρήνων, αποτελείται από έναν ανοξείδωτο κύλινδρο με αιχμηρή κορυφή, ο οποίος εισχωρεί στο έδαφος με τη βοήθεια ενός βάρους. Το όργανο αυτό επιτρέπει τη λήψη αδιατάρακτων εδαφικών πυρήνων διαμέτρου 5,7 cm. Το δείγμα εξάγεται μέσα σε χάλκινους δακτυλίους, οι οποίοι το διατηρούν και αποτρέπουν τη διατάραξη του. Το όργανο χρησιμοποιείται σε μελέτες προσδιορισμού της περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό, καθώς και της πυκνότητας του. Υδρογεωλογικές μετρήσεις Στην περιοχή μελέτης μετριέται η στάθμη των υπογείων υδάτων σε θέσεις υδρογεωλογικού ενδιαφέροντος.

8 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Μέτρηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα Το όργανο μέτρησης στάθμης, έχει εφαρμογή σε πηγάδια και γεωτρήσεις για τον προσδιορισμό του απόλυτου υψομέτρου της πιεζομετρικής επιφάνειας. Αποτελείται από υψηλής ποιότητας ταινία από πολυαιθυλένιο, αισθητήρα, οδηγό ταινίας, διακόπτη ευαισθησίας, βομβητή και λυχνία. Χρησιμοποιείται σε έρευνες προσδιορισμού του πιεζομετρικού χάρτη μιας περιοχής. Όταν ο αισθητήρας βυθιστεί στο νερό, ένα κύκλωμα κλείνει και ενεργοποιείται ο βομβητής και η λυχνία. Ο οδηγός της ταινίας έχει σχεδιαστεί για: 1. να βελτιώνει την ακρίβεια κατά την ανάγνωση της στάθμης του νερού, 2. την εύκολη εκτέλεση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, 3. να αποτρέπει το κόψιμο της ταινίας από το πλαίσιο του υδροληπτικού έργου, 4. να επιτρέπει στην ταινία και στον αισθητήρα ευθύγραμμη αιώρηση, σε απόσταση από τα τοιχώματα του υδροληπτικού έργου. Δοκιμαστικές αντλήσεις Οι δοκιμές άντλησης και επαναφοράς έχουν ως σκοπό τον προσδιορισμό βασικών υδρογεωλογικών παραμέτρων όπως: η παροχετευτικότητα (transmissivity), η υδραυλική αγωγιμότητα (hydraulic conductivity) και ο συντελεστής εναποθήκευσης (storativity). Επίσης προσδιορίζονται οι απώλειες της γεώτρησης, η απόδοση της γεώτρησης, η ειδική ικανότητα της γεώτρησης και η βέλτιστη ποσότητα άντλησης από τη γεώτρηση.

9 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Σχεδιασμός πιεζομετρικού χάρτη Με βάση τις προαναφερθείσες μετρήσεις σχεδιάζεται ο πιεζομετρικός χάρτης. Ο χάρτης αυτός μεταξύ άλλων δίνει πληροφορίες για την πιεζομετρική επιφάνεια, για τον κίνδυνο υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα, λόγω χαμηλής πιεζομετρίας και για τις διευθύνσεις κίνησης του υπόγειου νερού. Πιεζομετρικός Χάρτης Μετρήσεις ποιοτικών παραμέτρων νερού Η μέτρηση των ποιοτικών παραμέτρων είναι πολύ σημαντική. Η ποιότητα του νερού υποδεικνύει το βαθμό ρύπανσης από διάφορες φυσικές ή τεχνητές διεργασίες. O προσδιορισμός της συγκέντρωσης των νιτρικών, αμμωνίας, φωσφόρων κ.ά. δείχνει τη ρύπανση του νερού από τη χρήση λιπασμάτων σε γεωργικές εκτάσεις. O προσδιορισμός της συγκέντρωσης των χλωριόντων των υπογείων νερών χρησιμεύει για τον προσδιορισμό της έκτασης του φαινομένου υφαλμύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα.

10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 Χάρτης Υφαλμύρωσης Λήψη δειγμάτων νερού από λίμνες, πηγάδια, γεωτρήσεις Ο δειγματολήπτης νερού από λίμνες και ποτάμια (water sampler for lakes & rivers), αποτελείται από ένα κύλινδρο χωρητικότητας 0.7 lt και ένα ανοξείδωτο μεταλλικό δακτύλιο. Στις βάσεις του κυλίνδρου υπάρχουν ειδικές θύρες εισαγωγής του νερού. Είναι κατάλληλος για τη λήψη δειγμάτων από λίμνες και ποτάμια και είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό θερμόμετρο για την επιτόπου καταγραφή της θερμοκρασίας του δείγματος. Ο δειγματολήπτης αρχικά κατέρχεται στο επιθυμητό βάθος με χρήση ενός καλωδίου υποστήριξης και έπειτα με τη βοήθεια μεταλλικού δακτυλίου και κατάλληλου μηχανισμού, οι θύρες σφραγίζουν παγιδεύοντας το νερό στο εσωτερικό του κυλίνδρου. O δειγματολήπτης νερού από γεωτρήσεις (water sampler for boreholes), χρησιμοποιείται σε γεωτρήσεις, για τη συλλογή δειγμάτων νερού από συγκεκριμένα επίπεδα ή σημεία εισροής. Με το όργανο αυτό ελαχιστοποιείται η ανάμιξη του δείγματος νερού που συλλέγεται από συγκεκριμένο βάθος, με νερό που προέρχεται από διαφορετικά επίπεδα μέσα στη γεώτρηση. Ο δειγματολήπτης έχει διάμετρο 4 cm, είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και περιέχει διπλές σφαιρικές βαλβίδες από τεφλόν, στο ανώτερο και κατώτερο μέρος του. Το όργανο κατέρχεται στο επιθυμητό βάθος με τη χρήση ενός καλωδίου υποστήριξης.

11 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 Κατά τη διάρκεια της καθόδου οι δύο σφαιρικές βαλβίδες είναι ανοικτές επιτρέποντας στο νερό να περάσει μέσα από το εσωτερικό του. Αφού φθάσει στο επιθυμητό βάθος, ο δειγματολήπτης ανέρχεται και λόγω του βάρους της στήλης του νερού στο εσωτερικό του και της ανοδικής κίνησης, οι δύο σφαιρικές βαλβίδες σφραγίζουν παγιδεύοντας το δείγμα. Προσδιορισμός υψομέτρων Το αλτίμετρο, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του υψομέτρου με ακρίβεια της τάξης του 1 m. Έχει τη δυνατότητα μέτρησης υψομέτρων από -100 έως m. Η αρχή λειτουργίας του είναι η μέτρηση της βαρομετρικής πίεσης και η αυτόματη αναγωγή της σε τιμή υψομέτρου. Στην πρόσοψη του οργάνου υπάρχει μια βαθμονομημένη κλίμακα υψομέτρων ανά 0,5 m και διάφοροι δείκτες ρύθμισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη μέτρησης είναι η αρχική βαθμονόμηση του οργάνου από ένα σημείο γνωστού υψομέτρου. Στις μετρημένες τιμές εφαρμόζεται θερμοκρασιακή διόρθωση για μέγιστη ακρίβεια. Χημική ανάλυση Το πολυπαραμετρικό φωτόμετρο, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των παρακάτω παραμέτρων:

12 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 µ Aluminum ( ) mg/l Aluminon Ammonia HR ( µµ ) mg/l Nessler Ammonia LR mg/l Nessler Bromine ( µ ) mg/l DPD Free Chlorine mg/l DPD Total Chlorine ( ) mg/l DPD Chlorine Dioxide mg/l Chlorophenol Red Chromium VI HR ( µ ) µg/l Diphenylcarbo- hydrazide Chromium VI LR µg/l Diphenylcarbo- hydrazide Color PCU Chloroplatinate Copper HR ( ) mg/l Bicinchoninate Copper LR µg/l Bicinchoninate Cyanide ( ) mg/l Pyridine- Pyrazalone Cyanuric Acid 0 80 mg/l Turbidimetric Fluoride ( ) mg/l SPADNS Ca Hardness ( ) mg/l Calmagite Mg Hardness (µ ) mg/l Colorimetric Hydrazine ( ) µg/l p-dimethylaminobenzaldehyde Iodine ( ) mg/l DPD Iron HR ( ) mg/l Phenantroline Iron LR µg/l TPTZ Manganese HR (µ ) mg/l Periodate Oxidation Manganese LR µg/l PAN Molybdenum (µ ) mg/l Mercaptoacetic Acid Nickel HR ( ) g/l Photometric Nitrate ( ) mg/l Cadmium Reduction Nitrite HR ( ) mg/l Ferrous Sulfate Nitrite LR mg/l Diazotization Dissolved Oxygen mg/l Winkler ph ph Phenol Red Phosphate HR ( ) mg/l Amino Acid Phosphate LR mg/l Ascorbic Acid Phosphorus ( ) mg/l Amino Acid Silica ( ) mg/l Heteropoly blue Silver ( ) mg/l PAN Zinc ( ) mg/l Zincon Η μέτρηση των παραμέτρων με την πιο έντονη γραφή μπορεί να γίνει άμεσα, ενώ των υπολοίπων κατόπιν μικρού χρονικού διαστήματος. Η φωτομετρική χημική ανάλυση βασίζεται στην πιθανότητα να αναπτυχθεί μια σύνθετη απορροφητική ουσία από μια συγκεκριμένη χημική αντίδραση μεταξύ του δείγματος και ενός χημικού αντιδραστηρίου. Αρχή λειτουργίας του οργάνου είναι η

13 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 απορρόφηση του φωτός, η οποία είναι τυπικό φαινόμενο κατά την αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης. Όταν μια φωτεινή δέσμη διασχίζει μια ουσία, ένα μέρος της ακτινοβολίας απορροφάται από τα άτομα, τα μόρια ή τα σωματίδια της ουσίας και η συγκέντρωση ενός χημικού στοιχείου μπορεί να υπολογιστεί μέσω αυτής της απορρόφησης. Ένα φωτοηλεκτρικό κύτταρο συλλέγει την ακτινοβολία που δεν απορροφάται από το δείγμα και τη μετατρέπει σε ηλεκτρικό ρεύμα, παράγοντας ένα δυναμικό σε κλίμακα mv. Ένας μικροεπεξεργαστής χρησιμοποιεί αυτό το δυναμικό για να το μετατρέψει στην επιθυμητή μονάδα μέτρησης και να το απεικονίσει στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων Το όργανο μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων, είναι φορητό και αποτελείται από μια μονάδα ελέγχου με οθόνη υγρών κρυστάλλων και τέσσερα διαφορετικά ηλεκτρόδια για τη μέτρηση των εξής παραμέτρων: Ph Αγωγιμότητα (μs/cm) Αλατότητα (mg/l) Θερμοκρασία ( C) Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (mg/l)

14 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 Μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων Διατίθεται κινητός μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος περιλαμβάνει τη μέτρηση των εξής παραμέτρων: Θερμοκρασία αέρα (Air temperature) Σχετική υγρασία αέρα (Relative humidity) Βροχόπτωση (Precipitation) Ολική ακτινοβολία (Total radiation) Διάχυτη ακτινοβολία (Diffuse radiation) Διάρκεια ηλιοφάνειας (Sunshine duration) Ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου (Wind speed & wind direction) Βαρομετρική πίεση (Barometric pressure) Θερμοκρασία εδάφους (Soil temperature) Υγρασία εδάφους (Soil moisture) Είναι διαθέσιμα τα εξής όργανα: Φορητό όργανο μέτρησης θερμοκρασίας αέρα Φορητό όργανο μέτρησης σχετικής υγρασίας αέρα Η Κινητή Εργαστηριακή μονάδα αξιοποιείται τα τελευταία χρόνια σε πλήθος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συναφών ερευνητικών εργασιών πεδίου για τη μέτρηση και τη μελέτη φυσικών μεταβλητών και διεργασιών του κύκλου του νερού. Τα συλλεγόμενα από την κινητή μονάδα στοιχεία πεδίου, υφίστανται στη συνέχεια την κατάλληλη επεξεργασία (εργαστηριακή και υπολογιστική) και συντάσσονται οι σχετικές μελέτες, γνωμοδοτήσεις κλπ. Το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες σε αυτό τον τομέα (μετρήσεις πεδίου, αναλύσεις, επεξεργασίες, μελέτες, γνωμοδοτήσεις κ.λπ.) σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς, εταιρείες κ.λπ. που δραστηριοποιούνται στο τομέα του νερού.

15 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 Α2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ Στην Πειραματική Λεκάνη, εκτελούνται μετρήσεις υδρολογικού ενδιαφέροντος, όπως: Μετρήσεις στάθμης του υδατορεύματος. Υδρομετρήσεις. Μετρήσεις βροχόπτωσης. Μετρήσεις διηθητικής ικανότητας και υδραυλικής αγωγιμότητας του εδάφου.ς Πιεζομετρήσεις κάθε έξι μήνες σε γεωτρήσεις κατοικιών και κάθε μήνα σε τρεις κοινοτικές γεωτρήσεις. Χημική ανάλυση δείγματος νερού από την έξοδο κάθε δύο μήνες. Η Πειραματική υδρολογική λεκάνη βρίσκεται στο νομό Αττικής. Το βόρειο τμήμα της, ανήκει στο Δήμο Πεντέλης και χαρακτηρίζεται από μεγάλες κλίσεις, αραιή φυτοκάλυψη (κυρίως θάμνοι) και από βραχώδεις εκτάσεις, στη θέση των οποίων παλαιότερα υπήρχε δάσος. Βόρειο τμήμα λεκάνης

16 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 Το νότιο τμήμα της, ανήκει στο Δήμο Πικερμίου και παρουσιάζει ήπιες κλίσεις, αραιοκατοίκηση και ένα μικρό ποσοστό βλάστησης κυρίως κοντά στην έξοδο της λεκάνης. Νότιο τμήμα λεκάνης Το σχήμα της λεκάνης είναι στενόμακρο με διεύθυνση Β-Ν.

17 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός αποτελείται από δύο υδρομετρικούς σταθμούς, στην έξοδο και στο κέντρο βάρους της λεκάνης, καθώς και από ένα βροχομετρικό δίκτυο υψηλής πυκνότητας. Θέση υδρομέτρησης Ο υδρομετρικός σταθμός στην έξοδο περιλαμβάνει σταθμήμετρο και σταθμηγράφο για τη συνεχή καταγραφή της στάθμης, καθώς και όργανα καταγραφής της θερμοκρασίας του νερού και του αέρα. Η μέτρηση της παροχής γίνεται με μυλίσκο. Ο υδρομετρικός σταθμός στο κέντρο βάρους αποτελείται από έναν υπερχειλιστή και ένα σταθμηγράφο. Το βροχομετρικό δίκτυο αποτελείται από τρεις βροχογράφους, οι οποίοι είναι κατάλληλα διατεταγμένοι, ώστε να δίνουν την πλήρη εικόνα της βροχής για όλη τη λεκάνη. Η συχνότητα καταγραφής όλων των οργάνων είναι δέκα λεπτά. Τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης είναι: έκταση km 2, μέσο υψόμετρο 430 m, με ελάχιστο και μέγιστο υψόμετρο τα 146 m και 950 m αντίστοιχα.

18 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 Σταθμηγράφος Βροχογράφος Αναφορικά με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, η στρωματογραφική ενότητα που απαντά στην περιοχή είναι η Aυτόχθονη ενότητα Αλμυροπόταμου - Αττικής. Οι σχηματισμοί της αυτόχθονης ενότητας που απαντούν στη λεκάνη από τους νεότερους προς τους αρ-

19 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 χαιότερους είναι: Μάρμαρα ΒΑ/κής Αττικής (ανώτερο μάρμαρο) και Σχιστολιθικοί σχηματισμοί ΒΑ/κής Αττικής με ενστρώσεις μαρμάρων και σερπεντινιτών. Το νότιο τμήμα της λεκάνης καλύπτεται από Νεογενείς ποταμολιμναίους σχηματισμούς. Όσον αφορά στην τεκτονική, οι σχηματισμοί είναι έντονα καταπονημένοι με συχνή την παρουσία μεγαπτυχών. Στο κύριο υδατόρευμα της λεκάνης παρατηρείται συνεχής βασική απορροή κατά τη διάρκεια του έτους, κάτι που οφείλεται στην αποστράγγιση των Μαρμάρων ΒΑ/κής Αττικής, τα οποία χαρακτηρίζονται από καλή υδροχωρητικότητα, εξαιτίας των πολυπληθών ρωγμών, που έχουν διευρυνθεί από την καρστική διεργασία. Η βασική απορροή φθάνει στην ελάχιστη τιμή της τον Αύγουστο, ενώ παρουσιάζει μέγιστο τον Φεβρουάριο. Α3. METEONET Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο αυτόματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών στην Αττική (ΜΕΤΕΟΝΕΤ). Οι σταθμοί του δικτύου διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για τη μέτρηση όλων των βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων. Σταθμοί METEONET

20 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 Οι θέσεις των σταθμών έχουν επιλεγεί, έτσι ώστε να καταγράφεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ατμοσφαιρική κατάσταση της περιοχής τόσο χωρικά όσο και χρονικά καθώς και να υποστηρίζεται η πρόγνωση ακραίων γεγονότων. Οι μετρήσεις που λαμβάνονται, αναλύονται και επεξεργάζονται με την εφαρμογή κατάλληλου λογισμικού καταχωρούνται σε βάση δεδομένων και κατόπιν είναι προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου. Οι σταθμοί είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για την αυτόματη μέτρηση ανά δεκάλεπτο των ακόλουθων παραμέτρων: Βροχόπτωση Θερμοκρασία (μέγιστη, μέση, ελάχιστη) Σχετική Υγρασία Ταχύτητα, διεύθυνση και ριπή ανέμου Ηλιακή ακτινοβολία Καθαρή ακτινοβολία Διάρκεια ηλιοφάνειας Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το εργαστήριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο: α. Προπτυχιακά Μαθήματα Τεχνική Υδρολογία Τυπικά Υδραυλικά Έργα Τεχνολογία Συστημάτων Υδατικών Πόρων Στοχαστική Υδρολογία Εγγειοβελτιωτικά Έργα β. Μεταπτυχιακά Μαθήματα στο ΔΠΜΣ : «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Προχωρημένη Υδρολογία Διαχείριση Υδατικών Πόρων

21 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 Πλημμύρες και Αντιπλημμυρικά Έργα Υδρομετεωρολογία Αστική Υδρολογία Αστικά Υδραυλικά Δίκτυα Βελτιστοποίησης Συστημάτων Υδατικών Πόρων Διάβρωση Μεταφορά και Απόθεση Φερτών Υλών γ. Μεταπτυχιακά Μαθήματα στο ΔΠΜΣ : «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη Γ. ΕΡΕΥΝΑ Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων είναι ένα από τα πλέον δραστήρια Εργαστήρια του τομέα ΥΠΥΘΕ αλλά και του ΕΜΠ γενικότερα, όπως φαίνεται από τα ενδεικτικά στοιχεία που δίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί: Όπως μπορούμε να διακρίνουμε μελετώντας τα στατιστικά τα στοιχεία του διαγράμματος, το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων (ποσοστό 0.83% του συνόλου των Εργαστηρίων του ΕΜΠ) έχει ένα σημαντικό προϋπολογισμό που ανέρχεται

22 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 22 στο 6,5% του συνόλου του ΕΜΠ. Τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονήθηκαν και εκπονούνται αφορούν σε όλα τα γνωστικά πεδία του αντικειμένου της Υδρολογίας, των Υδατικών Πόρων και των Υδραυλικών Έργων. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων προέρχεται από την ΕΕ, τα διαρθρωτικά ταμεία, Υπουργεία, Οργανισμούς κλπ. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά στοιχεία από σημαντικά προγράμματα του Εργαστηρίου. Εθνικά προγράμματα Εκτίμηση και διαχείριση υδατικού δυναμικού της νήσου Κω Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εφαρμογής και ανάλυσης ευαισθησίας ενός μοντέλου προσομοίωσης για διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών νερών. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα δυναμικό μοντέλο, κατάλληλο για διάφορα γεωλογικά στρώματα και για προσομοίωση σε συνθήκες πραγματικού χρόνου. Βασίστηκε στο γνωστό MODFLOW, που λειτουργεί κάτω από την πλατφόρμα EIS/GWM (Environmental Impact System for groundwater Migration Simulations).

23 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 Το μοντέλο αυτό εφαρμόσθηκε με επιτυχία στην Κω και μετά από κατάλληλη βαθμονόμηση είχε πρακτική εφαρμογή σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων. Η πλατφόρμα EIS/GWM εφαρμόσθηκε με επιτυχία στην Κω για την κίνηση ρυπαντών και για πολλές εναλλακτικές εφαρμογές, όπως αντλήσεις, υδραυλικά φράγματα, υδρομαστεύσεις, κλπ. με τα παρακάτω αποτελέσματα: o Καθορισμός της επίδρασης των αντλήσεων σε παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες. o Καθορισμός της ακτίνας επίδρασης των αντλήσεων στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. o Καθορισμός και επιπτώσεις της διεργασίας διάχυσης ρυπαντών. o Καθορισμός των κυριότερων βιολογικών διεργασιών. Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) Ο πυρήνας του έργου συνίσταται σε μία κατανεμημένη Βάση Δεδομένων που αποθηκεύει τον κυρίως όγκο των υδρομετεωρολογικών και υδρογεωλογικών δεδομένων της χώρας. Τα δεδομένα προέκυψαν από τα αρχεία μετρήσεων περίπου σταθμών διεσπαρμένων σε όλη τη χώρα. Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενιαίου αρχείου δεδομένων και πληροφοριών το οποίο αποτελεί τη βάση μιας ορθής πολιτικής διαχείρισης. Έλεγχος του νέου μετρητικού συστήματος στο υδραγωγείο Μόρνου To έργο αφορά στην κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος μετρήσεων παροχής, στις θέσεις των παροχομέτρων που εγκαθιστά η ΕΥΔΑΠ στο υδραγωγείο Μόρνου, ώστε να

24 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 ελεγχθεί η αξιοπιστία τους. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μετρήσεις με χρήση μυλίσκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 748 (1979, 1997 Measurement of liquid flow in open channels - Velocity-area methods). Εκτίμηση της στερεοαπορροής υδρολογικών λεκανών με συνδυαστική ανάλυση υδρολογικών και γεωμορφολογικών παραμέτρων (Πρωταγόρας) Το αντικείμενο του έργου είναι η σύνδεση των επιστημών της υδρολογίας και της γεωμορφολογίας με στόχο τη συνδυασμένη εκτίμηση της μέσης ετήσιας στερεοαπορροής στις υδρολογικές λεκάνες του Ελληνικού φυσικού χώρου. Το έργο αυτό περιλαμβάνει τη στατιστική επεξεργασία των διαθέσιμων στερεοϋδρομετρήσεων, την εξαγωγή των στερεοπαροχών από την εφαρμογή των καμπυλών παροχής στερεοπαροχής στις μέσες ημερήσιες παροχές, τη γεωμορφολογική ανάλυση των λεκανών απορροής και την εξαγωγή εξισώσεων πολλαπλής συσχέτισης μεταξύ της στερεοαπορροής και των σημαντικότερων υδρολογικών και γεωμορφολογικών παραμέτρων. Το έργο θα βοηθήσει σημαντικά στο βέλτιστο σχεδιασμό των υδραυλικών έργων σε σχέση με τη στερεοαπορροή (π.χ. νεκρός όγκος ταμιευτήρων). Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες Το αντικείμενο του έργου είναι η εκτίμηση των αποθέσεων των φερτών υλικών στους υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτίμηση του όγκου των αποθέσεων σε ένα ταμιευτήρα της ΔΕΗ (τον ταμιευτήρα των Κρεμαστών) με υδρογραφικές μεθόδους. Παράλληλα, η εκτίμηση χρησιμοποιείται ως βάση για βαθμονόμηση ενός μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης της στερεοπαροχής που λαμβάνει υπόψη τις διεργασίες της διάβρωσης, της μεταφοράς και της απόθεσης φερτών.

25 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Το έργο περιλαμβάνει: (α) την ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την απεικόνιση και εποπτεία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, (β) την ανάπτυξη συστήματος μέτρησης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, (γ) την ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης και πρόγνωσης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση στοχαστικών μοντέλων, (δ) την ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης της διαχείρισης των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας με χρήση μεθοδολογιών προσομοίωσης-βελτιστοποίησης και (ε) τη συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας στην ΕΥΔΑΠ για τα παραπάνω. Αντιπλημμυρική προστασία Κωπηλατοδρομίου Σχοινιά Η ανάσχεση επιτυγχάνεται με χρησιμοποίηση της επιφάνειας διεξαγωγής των αγωνισμάτων. Υπερχείλιση στα κατάντη προς υδροβιότοπο. Εξωτερική λεκάνη απορροής 10 km2 32 m3/sec (T = 50 έτη). Άνοδος στάθμης έως 20 cm. Ο έλεγχος της στάθμης εξασφαλίζεται μέσω εξωτερικής λεκάνης ανάσχεσης από περιμετρικά αναχώματα σε σχήμα Π χωρητικότητας m 3.

26 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 26 Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας. Σκοπός του έργου είναι η συστηματοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας για την ποσότητα και ποιότητα των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας. Σε ό,τι αφορά το ποσοτικό μέρος των υδατικών πόρων, το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσέγγιση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης με στόχο την εξαγωγή συνοπτικών χαρακτηριστικών, τα οποία καταχωρούνται σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, βάσει στοιχείων που προέρχονται από αποδελτίωση προγενέστερων μελετών, στις οποίες γίνεται σχετική ανάλυση και καταχώρηση των δεδομένων σε λογισμικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά το ποιοτικό μέρος, γίνεται χαρακτηρισμός των νερών ποταμών, λιμνών και υπόγειων υδροφορέων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τις σχετικές απαιτήσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται στην ταξινόμηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ) Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων διαφόρων κλιμάκων. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας δέσμης μεθοδολογιών και υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Κύριο προϊόν είναι ένα επιχειρησιακό λογισμικό γενικής χρήσης, το οποίο ελέγχεται και αξιολογείται

27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 27 μέσω δύο πιλοτικών εφαρμογών που αφορούν υδροσυστήματα του ελληνικού χώρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Καρδίτσα, Δωδεκάνησα). Το λογισμικό αποτελείται από ένα σύστημα προσομοίωσης- βελτιστοποίησης της λειτουργίας του υδροσυστήματος, καθώς και μια σειρά από ανεξάρτητες εφαρμογές που επιλύουν επί μέρους προβλήματα, είτε για την τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος με τα απαιτούμενα στοιχεία εισόδου είτε για περαιτέρω επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Ευρωπαϊκά προγράμματα Παρακολούθηση, προγνωση και καλές πρακτικές με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των πλυμμηρών σε περιοχες Κεντρικής Ευρώπης, Αδριατικής, Παραδουνάβιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (FLOODMED) Αντικείμενο του έργου FLOODMED είναι η συνεργασία επιστημόνων και δημόσιων φορέων για την ανάπτυξη λειτουργικού συστήματος υποστήριξης ολοκληρωμένης διαχείρισης και πρόγνωσης πλημμυρών με στόχο την διασφάλιση περιβαλλοντικής και πολιτικής προστασίας. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν κοινές διεθνείς μεθοδολογίες, μοντέλα και καλές πρακτικές για τον περιορισμό των πλημμυρών με την ανάπτυξη συστημάτων προειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο, την εύρεση βέλτιστων πρακτικών και τον προσδιορισμό μακροπρόθεσμων μέτρων αποφυγής των φαινομένων αυτών. Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει εκπαίδευση τοπικών αρχών στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης

28 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 28 πλημμυρών και δημιουργία ισχυρού δίκτυου γνώσεων και εμπειρίων για θέματα αποφυγής πλημμυρικών φαινομένων. Η πρόγνωση πλημμυρών και η παρακολούθηση υδρομετεωρολογικών παραμέτρων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή υδραυλικού κινδύνου και τη διασφάλιση πολιτικής προστασίας. Η εφαρμογή βιώσιμου σχεδίου για την καταπολέμηση των πλημμυρών απαιτεί περαιτέρω δράσεις, όπως καλές πρακτικές στον τομέα την γεωργίας, δασοπονίας και διαχείρισης χρήσεων γης σε περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου. Έτσι, είναι αναγκαία η ανάπτυξη διεθνών μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των περιοχών μελέτης. o Εφαρμογή κοινών μεθοδολογιών και ολοκληρωμένων στρατηγικών και δράσεων για την αποφυγή πλημμυρών και τον περιορισμό αρνητικών επιπτώσεων σε επιλεγμένες περιοχές μελέτης, ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για την τοπικές αρχές διαχείρισης υδατικών πόρων και σχεδιασμού εντός των περιοχών CADSES. o Προώθηση βιώσιμων μέτρων και βέλτιστων πρακτικών σχετιζόμενων με περιβαλλοντική προστασία, ήπια ανάπτυξη και σχεδιασμού χρήσεων γης, με στόχο την εξεύρεση ευκαιριών που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά απότελέσματα με την ευαισθητοποίηση και την πληροφόρηση αρμόδιων αρχών σε θέματα πλημμυρικού κινδύνου και ικανών μεθόδων αντιμετώπισης. o Ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας σε θέματα πλημμυρικής προστασίας, δημιουργώντας ισχυρό δίκτυο γνώσης και εμπειριών, εμπλέκοντας τόσο ερευνητικούς και δημόσιους φορείς μετατρέποντας την επιστημονική έρευνα σε «φιλικό» εργαλείο παρακολούθησης, προειδοποίσης και πολιτικής προστασίας. Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτυχή διάδοση των αποτελεσμάτων στην ερευνά για ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων (IWRM.NET) Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων (IWRM) αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με την οδηγία πλαισίου ύδατος της ΕΕ. Το πρόγραμμα IWRM.Νet θα συγκεντρώσει τα υπάρχοντα εθνικά και περιφερειακά

29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 29 ερευνητικά προγράμματα με στόχο τη δημιουργία κοινών ερευνητικών στρατηγικών για να βελτιωθεί πολύ η αποτελεσματικότητα της έρευνας στην Ευρώπη και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος και αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα δίκτυο που θα υποστηρίζει τη συνεργασία των διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων και θα αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο τα αποτελέσματα τους. Κύριο στόχο του προγράμματος είναι αποτελεί η εφαρμογή ενιαίας πολιτικής στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίγνωση Πλημμυρών & Πολιτικές Πρόληψης σε παραμεθόριες περιοχές (FLAPP) Το πρόγραμμα FLAPP (Επίγνωση Πλημμυρών και Πολιτικές Πρόληψης σε Παραμεθόριες Περιοχές) είναι ένα δίκτυο που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς σε Ευρωπαϊκά ποτάμια συστήματα. Τα μέλη του δικτύου FLAPP προωθούν και ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε επιτυχημένες μεθοδολογίες διαχείρισης πλημμυρών. Στόχος του δικτύου FLAPP είναι να βελτιώσει τις μεθόδους της αειφόρου διαχείρισης σχετικά με τη γνώση των πλημμυρών και τις πολιτικές πρόληψης στις παραμεθόριες περιοχές της Ευρώπης. Το δίκτυο FLAPP στοχεύει στις ακόλουθες πλευρές της διαχείρισης της πλημμυρικής διακινδύνευσης: o Πρόληψη πλημμυρών: Τεχνικές εφαρμογές σχετικές με την πρόληψη πλημμυρών μέσω χωρικού σχεδιασμού, φυσικών μεθόδων πλημμυρικής προστασίας και χαρτο-

30 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 30 γράφησης πλημμυρών o Οικολογικά αειφόρος διαχείριση υδατικών πόρων: οικολογικά αειφόρες προσεγγίσεις που αφορούν στις πολιτικές διαχείρισης πλημμυρών σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς διαχείρισης υδατικών πόρων. o Συστήματα υποστήριξης για διαχείριση κινδύνου: Τεχνικές λύσεις σχετικές με συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για παρακολούθηση πλημμυρών, πρόγνωση, έγκαιρη προειδοποίηση και εκκένωση. o Διαχείριση υδρολογικής πληροφορίας: Βέλτιστες πρακτικές επίγνωσης δημόσιων και ενδιαφερόμενων φορέων για προβλήματα πλημμυρών. Ενιαία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης της διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου. Εισηγήσεις για την εφαρμογή Ευρωπαϊκής οδηγίας για τις πλημμύρες και Ευρωπαϊκών πολιτικών για τη μεταφορά πρακτικών γνώσεων και εμπειριών. Το δίκτυο θα παραγάγει ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών με παραδείγματα προγραμμάτων διαχείρισης πλημμυρών στην Ευρώπη. Με βάση αυτή την γνώση και εμπειρία, το δίκτυο FLAPP θα διατυπώσει πολιτικές για τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς διοίκησης. Υδρολογικός κύκλος σε περιοχές της ΝΑ Μεσογείου (HYDROCARE) Το πρόγραμμα HYDROCARE στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ικανού για την εκτίμηση της επίδρασης των υδρομετεωρολογικών γεγονότων στους υδατικούς πόρους της ΝΑ Μεσογείου. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη εργαλείων για την ορθολογική εκμετάλλευση των υδατικών πόρων, με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της οικονομικής και περιβαλλοντικής ευημερίας. Στη συνέχεια, τα εργαλεία διαχείρισης θα εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές μελέτης. Άλλα κύρια σημεία του προγράμματος είναι: η αναδημιουργία του υδρολογικού κύκλου σε επίπεδο λεκάνης απορροής στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, το οποίο είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού παρατηρημένων στοιχείων (επίγειων και τηλεπισκοπικών) με μαθηματικά μοντέλα και η ανάπτυξη ενός δικτύου υψηλού επιπέδου, εντός ενός διεθνούς πλαισίου για τη συλλογή και ανταλλαγή υδρομετεωρολογικών δεδομένων και την παροχή τους σε διάφορους χρήστες όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρη-

31 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 31 ματίες και δίαφοροι δημόσιοι φορείς. o Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από τη διαχείριση των υδατικών πόρων, που να συνδέει άμεσα την αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσότητας των υδατικών πόρων της περιοχής της ΝΑ Μεσογείου με ευρέως αποδεκτές μεθοδολογίες, ικανές να αναδημιουργήσουν και να διαμορφώσουν τον υδρολογικό κύκλο σε επίπεδο λεκάνης απορροής o Ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων, διατιθέμενων τόσο σε δημόσια όσο και ιδιωτικά ιδρύματα για τη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό της μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής της ΝΑ Μεσογείου, με ιδιαίτερη προσοχή στη δυναμική κόστους του πόσιμου ύδατος o Ανάπτυξη ενός συνόλου ευρωπαϊκών προτύπων για τη συλλογή, αξιολόγηση, αποθήκευση και ερμηνεία των υδρομετεωρολογικών δεδομένων, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές πηγές, με ιδιαίτερη έμφαση σε ακραία γεγονότα που πιθανόν προκαλούν μεγάλο αντίκτυπο στην ευημερία του πληθυσμού και στην κατάσταση του περιβάλλοντος. Αλληλεπίδραση εδάφους θάλασσας: παράκτιο καθεστώς και εξέλιξη των περιοχών της ΝΑ Μεσογείου (CADSEALAND) Η διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη των ακτών της ΝΑ Μεσογείου, καθώς επίσης και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια, για τη σωστή διαχείριση της παράκτιας περιοχής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορες ανάγκες όπως: η διατήρηση του περιβάλλοντος και του τοπίου, η διασφάλιση μόνιμης πρόσβασης τόσο στο έδαφος όσο και στη θάλασσα για τουρισμό, η ανάπτυξη του εμπορίου, κ.λπ. Η θάλασσα, η γη και οι ατμοσφαιρικές διαδικασίες αποτελούν τα επιμέρους συστατικά που καθορίζουν την κατάσταση της παράκτιας ζώνης, που είναι το αποτέλεσμα μιας ισορροπίας που υπόκειται σε φυσικές και ανθρωπογενείς αλλαγές. Για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, είναι ζωτικής σημασίας η ανίχνευση τάσεων όσον αφορά στην εξέλιξη της ακτής, καθώς επίσης να προσδιορίζεται η φύση και η προέλευση αυτών.

32 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 32 Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο διαφορετικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη, δράσεις για την προστασία συγκεκριμένων περιοχών και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη γενικών προτύπων για την αξιολόγηση της κατάστασης της ακτής, την εξέλιξή της και τις αιτίες αυτής. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η κατάστρωση ενός πλαισίου οδηγιών για την προστασία και διαχείριση των ακτών βασισμένο σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εξέλιξης της παράκτιας ζώνης και ενταγμένο σε μια γενικότερη θεώρηση των παράκτιων περιοχών της Νότιας Ευρώπης που βασίζεται στην αποκτηθείσα εμπειρία από τη διερεύνηση ιταλικών και ελληνικών λεκανών απορροής. o Ανάπτυξη διεθνών προτύπων για τον καθορισμό της κατάστασης της ακτής, που χρησιμοποιούνται για το χωρικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των διαδικασιών (τόσο στο έδαφος όσο και στη θάλασσα) που καθορίζουν το καθεστώς της παράκτιας ζώνης, μέσω της αλληλεπίδρασης εδάφους-θάλασσας και των διαδικασιών (τόσο φυσικών όσο και ανθρωπογενών) που καθορίζουν τη δυναμική της εξέλιξη της παράκτιας ζώνης o Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης της εξέλιξης της παράκτιας ζώνης καθώς και τεχνικών για την προστασία των παράκτιων περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο και την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων

33 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 33 o Ανάπτυξη και διάδοση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της αλληλεπίδρασης εδάφους-θάλασσας στην παράκτια ζώνη για τη διασφάλιση και διαχείρισή τους, καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό της μελλοντικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, σε συνδυασμό με τις οδηγίες που υιοθετούνται από τους αρμόδιους φορείς για την προστασία της ακτής Εναρμόνιση κριτηρίων καλής ποιότητικής συμπεριφοράς ομοιωμάτων διαχείρισης υδρολογικών λεκανών (HarmoniQua) Το πρόγραμμα HARMONIQUA (Εναρμόνιση Κριτηρίων Καλής Ποιοτικής Συμπεριφοράς Ομοιωμάτων Διαχείρισης Υδρολογικών Λεκανών) αυτό αναπτύσσει ένα εργαλείο που έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση ποιότητας της διαχείρισης υδρολογικών λεκανών και την αύξηση της εμπιστοσύνης των χρηστών στα ομοιώματα, τόσο σε απλές όσο και ολοκληρωμένες μελέτες. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη συγκέντρωση των μεθοδολογιών - οδηγιών ανά την Ευρώπη που σχετίζονται με την προσομοίωση της υδρολογικής διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης με στόχο την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά. Ομογενοποίηση Ευρωπαϊκών Mεθοδολογιών για την Ποσοτικοποίηση των Θρεπτικών (Euroharp) Το πρόγραμμα EUROHARP (Ομογενοποίηση Ευρωπαϊκών Μεθοδολογικών για την Ποσοτικοποίηση των Θρεπτικών) αφορά στην ανάγκη για επιστημονική αξιολόγηση και σύγκριση μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ποσοτικοποίηση των ρύπων, με σκοπό την εθνική και διεθνή χάραξη πολιτικής προστασίας των υδάτων. Το EUROHARP παρέχει μια πλήρη αξιολόγηση, περιλαμβάνοντας την εκτέλεση 10 διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης μη σημειακών ρυπαντών, σε ένα σύνολο 17 λεκανών απορροής στην Ευρώπη. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη σύγκριση των διαφορετικών μεθοδολογιών μεταξύ τους και στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποδοτικότητα των μεθόδων αυτών σε διαφορετικές αγροτικές, γεωφυσικές και υδρολογικές συνθήκες.

34 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 34 IT Frameworks (HarmonIT) Το πρόγραμμα HARMONIT (IT Frameworks) έχει σκοπό την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την καλύτερη κατανόηση των υδρολογικών διεργασιών σε επίπεδο λεκανών και υπολεκανών. Η ανάπτυξη των εργαλείων και μεθοδολογιών είναι απαραίτητη για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών όπως αυτά υπαγορεύονται από την καινούρια κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο. Έτσι, βασικός σκοπός είναι να αναπτυχθεί ένα «ανοιχτό περιβάλλον-πλαίσιο». Σκοπός αυτού του περιβάλλοντος είναι να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφορίας ανάμεσα στα ομοιώματα και με τον τρόπο αυτό να αναπαραστήσει τις φυσικές διεργασίες σε μια υδρολογική λεκάνη με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείρισή της.

35 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 35 Μετεωρολογικά ραντάρ για πρόγνωση καταιγίδων και πλημμυρών, Καταιγίδες Πλημμύρες και Υδρολογικά Ραντάρ, Hydromet (Τρία προγράμματα) Η έρευνα στα προγράμματα αυτά επικεντρώθηκε στη χρήση μετεωρολογικών radar σε υδρολογικές εφαρμογές και συγκεκριμένα στη μέτρηση και εκτίμηση της χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης για έγκαιρη πρόγνωση καταιγίδων και πλημμυρών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα ψηφιακό radar τύπου WSR-74 S band. Eμφάνιση πλημμυρών σε ευρωπαϊκά ποτάμια συστήματα & εκτίμηση ολικής επικινδυνότητας (EUROTAS) Το πρόγραμμα EUROTAS (Eμφάνιση Πλημμυρών σε Ευρωπαϊκά Ποτάμια Συστήματα & Εκτίμηση Ολικής Επικινδυνότητας), είχε ως στόχο τη δημιουργία και επίδειξη ολοκληρωμένων μοντέλων λεκανών απορροής για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση (μείωση) της διακινδύνευσης λόγω πλημμυρών, την εκτίμηση των επιπτώσεων των αλλαγών κλίματος και χρήσεων γης, καθώς και την κατασκευή κατάλληλων διαδικασιών προσομοίωσης και διαχείρισης. Κλιματική αλλαγή και διαχείριση υδατικών πόρων: διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων στην Ευρώπη σε ένα αβέβαιο μέλλον (ENRICH) Το πρόγραμμα ENRICH (Κλιματική Αλλαγή και Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Διαχείριση των Υδατικών Αποθεμάτων στην Ευρώπη σε ένα Αβέβαιο Μέλλον) σκοπό είχε την επισκόπηση των προβλημάτων στη διαχείριση των υδατικών πόρων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από μελέτες συγκεκριμένων λεκανών.

36 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 36 Με το πρόγραμμα αυτό αναπτύσσονται αποτελεσματικοί και οικονομικά βιώσιμοι τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στους υδατικούς πόρους. Κλιματική υδροχημεία και οικονομική ανάλυση επιφανειακών υδρογραφικών συστημάτων (CHESS) Το πρόγραμμα CHESS (Κλιματική Υδροχημεία και Οικονομική Ανάλυση Επιφανειακών Υδρογραφικών Συστημάτων) αποτελεί μια πολυεθνική ερευνητική δραστηριότητα που είχε ως στόχο τη διερεύνιση του πως μια αναμενόμενη αλλαγή στο κλίμα ή στο έδαφος θα επηρεάσει την ποιότητα των υδατικών πόρων στην Ευρώπη. Τα κύρια τμήματα του προγράμματος ήταν δυο: η ανάπτυξη ενός κατάλληλου μοντέλου και η εφαρμογή του μοντέλου για την εκτίμηση των επιπτώσεων περιβαλλοντικών αλλαγών.

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων 1 24/02/2016 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων [ΠΠΒΑ.13] Σκοπός Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων μελετητών και πτυχίων εργοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET) Νίκος Μαµάσης, Λέκτορας Χρυσούλα Παπαθανασίου, Πολιτικός µηχανικός Μαρία Μιµίκου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Σχολή Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ενημέρωση φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων μελετητών και πτυχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Γενικά Στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ: Υδρονοµέας Hydria Ζυγός Μοντέλο υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης Ρύπος Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων Ηριδανός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία Κατακρηµνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 8: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικώνυδροχημικών. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 8: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικώνυδροχημικών. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 8: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικώνυδροχημικών παραμέτρων (Μέρος 1ο) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία Σκοποί ενότητας Κατανόηση των φυσικοχημικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Συνδυασµένη προσοµοίωση υδρολογικών-υδρογεωλογικών υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ H Οδηγία 2006/118/ΕΚ ορίζει τα υπόγεια ύδατα ως πολύτιμο φυσικό πόρο, που θα πρέπει να προστατεύεται από την υποβάθμιση και τη ρύπανση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροµετεωρολογικά δεδοµένα

Υδροµετεωρολογικά δεδοµένα Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα i adapt

Το πρόγραμμα i adapt Ένα πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το πρόγραμμα i adapt Πιλοτικό πρόγραμμα νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Μαρία Μιμίκου Ημερίδα: «i adapt

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Εισηγητής: Ιωάννης Λάππας (M.Sc. Υδρογεωλόγος) 1η Φάση Περιοχές Εφαρμογής: Θριάσιο Πεδίο & Λεκάνη Μυγδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 5: Πηγές και Τύποι Ρύπανσης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Εργα Υδρολογική και ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Αθήνα 15 Μαΐου 2015 Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων

Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Υδρονοµέας Σύστηµα υποστήριξης της διαχείρισης υδατικών πόρων Γ. Καραβοκυρός Α. Ευστρατιαδης. Κουτσογιάννης Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελπίδα Κολοκυθά- Αναπλ. καθηγήτρια Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα

Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα Ημερίδα των ΕΜΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΥΔΑΠ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2000 Το σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Ε. Ντόνου 1, Γ. Ζαλίδης 1, A. Μαντούζα 2 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις Δίκτυα Υδρευσης Ροές σε ανοικτούς αγωγούς (ποτάμια υδραυλική) Ροές

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

Φόρτος εργασίας μονάδες: Ώρες 6 ο διδασκαλίας

Φόρτος εργασίας μονάδες: Ώρες 6 ο διδασκαλίας Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κωδικός Υδρολογία μαθήματος: μαθήματος: CE06-H03 Πιστωτικές Φόρτος εργασίας 119 μονάδες: (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εφαρμογές μαθηματικού προγραμματισμού στη διαχείριση των υδατικών πόρων Νικόλαος Θεοδοσίου- Αν. καθηγήτης Α.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Εκτελεσθέντα και υπό εκτέλεση έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στηνευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Χριστούλας, Μ. Μιμίκου, Δ. Κουτσογιάννης & Μ. Αφτιάς Τομέας Υδατικών Πόρων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα

Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα Ερευνητικό έργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Το µαθηµατικό µοντέλο του Υδρονοµέα Ανδρέας Ευστρατιάδης και Γιώργος Καραβοκυρός Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Γενικά στοιχεία Έκταση 319 km 2 Αριθμός υπολεκανών 9 3 λίμνες 35 ΥΣ ποταμών 5 ΥΣ υπόγειων υδάτων Εκτίμηση Πιέσεων σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Π.Μ.Σ. "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΠΟΡΩΝ Συνδυασμένη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων με ποσοτικά, ποιοτικά και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Β. Κοτρώνη Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ "Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Χριστούλας, Μ. Μιμίκου, Δ. Κουτσογιάννης & Μ. Αφτιάς Τομέας Υδατικών Πόρων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

μαθήματος: 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία Ώρες 8 ο διδασκαλίας

μαθήματος: 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία Ώρες 8 ο διδασκαλίας Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Υδρολογική μαθήματος: Προσομοίωση και Πρόγνωση Πιστωτικές μονάδες: Κωδικός μαθήματος: CE08-H07 Φόρτος εργασίας (ώρες): 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999 Ô Å Χ Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ν Ι Ê Η Õ Δ Ñ Ο Λ Ï Γ I Έκδοση 3 Αθήνα 1999 A ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Δ. Κουτσογιάννης και Θ. Ξανθόπουλος Τομέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η παράκτια ζώνη και η ανθεκτικότητα στην αύξηση στάθμης της θάλασσας.

Η παράκτια ζώνη και η ανθεκτικότητα στην αύξηση στάθμης της θάλασσας. [ Αρχιτεκτονική τοπίου και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με τη συμβολή της χωρικής ανάλυσης. Η παράκτια ζώνη και η ανθεκτικότητα στην αύξηση στάθμης της θάλασσας. [ Ευθυμία Σταματοπούλου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Παρουσίαση στα πλαίσια του µαθήµατος: «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα» Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα Ανδρέας Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερής υδρογεωλογική διερεύνηση παράκτιων υδροφόρων

Λεπτομερής υδρογεωλογική διερεύνηση παράκτιων υδροφόρων Λεπτομερής υδρογεωλογική διερεύνηση παράκτιων υδροφόρων του Δρ. Παντελή Σουπιού H διατήρηση και προστασία των παράκτιων υδροφόρων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα