ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Φ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Φ.Α."

Transcript

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Φ.Α. Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ. 1 από 101

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Μ.Φ.Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 1. Μετρούμενα Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης 8 Άρθρο 2. Έλεγχοι Λειτουργικότητας Δοκιμές Ακριβείας... 8 Άρθρο 3. Προσαρμογή Μετρούμενου Μεγέθους 9 Άρθρο 4. Έλλειψη Αξιόπιστων Στοιχείων... 9 Άρθρο 5. Τήρηση Αρχείου Πληροφοριών Άρθρο 6. Πρόσβαση Χρήστη στον Εξοπλισμό Μέτρησης.. 10 Άρθρο 7. Διαχείριση των Μετρήσεων.. 11 Άρθρο 8. Πρωτόκολλα Μετρήσεων. 11 ΕΝΤΥΠΑ.. 14 Άρθρο 9. Πιστοποιήσεις Ποσοτήτων Φ.Α ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΑ Άρθρο 10. Πρότυπα Μέτρησης.. 22 Άρθρο 11. Πρότυπα Ανάλυσης (Ποιότητα Αερίου) Άρθρο 12. Πρότυπα Δειγματοληψίας. 22 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Άρθρο 13. Μετρήσεις & Υπολογισμοί.. 23 Άρθρο 14. Μέθοδοι Διόρθωσης. 23 Άρθρο 15. Μέθοδοι Υπολογισμού. 24 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Άρθρο 16. Γενικά 27 Άρθρο 17. Ορισμοί και είδη Οργάνων Μέτρησης. 27 Άρθρο 18. Κύριες ομάδες οργάνων μέτρησης Άρθρο 19. Θερμοκρασία Θερμόμετρα.. 29 Άρθρο 20. Πίεση Όργανα Μέτρησης Πίεσης.. 30 Άρθρο 21. Μετρητές Ροής. 31 Άρθρο 22. Αέριοι Χρωματογράφοι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Άρθρο 23. Εξοπλισμός Μέτρησης Σταθμών ΕΣΜΦΑ Άρθρο 24. Διαδικασίες Μέτρησης. 34 Άρθρο 25. Σημεία Εξόδου.. 35 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.2 από 101

3 Άρθρο 26. Εξοπλισμός Βαθμονόμησης.. 35 Άρθρο 27. Συχνότητα Βαθμονόμησης του Εξοπλισμού Μέτρησης Άρθρο 28. Διαδικασίες Βαθμονόμησης του Εξοπλισμού Μέτρησης. 37 ΠΙΝΑΚΕΣ.. 40 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ. 45 ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 46 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ. 49 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΞΟΔΟΥ.. 52 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Περιγραφή Εγκατάστασης ΥΦΑ Εξοπλισμός μέτρησης και ποιοτικής ανάλυσης Εγκατάστασης ΥΦΑ Γενικά Πρότυπα μέτρησης, ποιοτικής ανάλυσης και υπολογισμών Περιγραφή του τύπου οργάνων του εξοπλισμού μέτρησης και ποιοτικής ανάλυσης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Μετρητής στάθμης δεξαμενών ΥΦΑ Μέτρηση θερμοκρασίας Μεταδότες θερμοκρασίας Μέτρηση πίεσης Μεταδότες της σχετικής, διαφορικής, απόλυτης πίεσης Μετρητές ροής Μονάδες δειγματοληψίας ΥΦΑ και Φ.Α Περιγραφή των διαδικασιών και μεθόδων που ακολουθούνται για τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού μέτρησης και ποιοτικής ανάλυσης στην εγκατάσταση ΥΦΑ Γενικά...94 Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.3 από 101

4 3.1.1 Στατική πίεση- συσκευή δοκιμής με πρότυπες μάζες (Deadweight tester) Pressure calibrator DPI 610 (IS) Multi calibrator TRX-IS Συσκευή επικοινωνίας brain communicator Βαθμονόμηση εξοπλισμού ποιοτικής ανάλυσης (Χρωματογράφοι) Έντυπα μετρήσεων και υπολογισμών Έντυπα μετρήσεων έγχυσης ΥΦΑ και πιστοποιητικό ποσότητας ΥΦΑ Έντυπο παραλαβής φορτίου ΥΦΑ Έντυπα ημερήσιων και μηνιαίων αποθεμάτων ενέργειας...98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.4 από 101

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Σ.Μ.Φ.Α. Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.5 από 101

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 1. Μετρούμενα Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης 8 Άρθρο 2. Έλεγχοι Λειτουργικότητας Δοκιμές Ακριβείας... 8 Άρθρο 3. Προσαρμογή Μετρούμενου Μεγέθους 9 Άρθρο 4. Έλλειψη Αξιόπιστων Στοιχείων... 9 Άρθρο 5. Τήρηση Αρχείου Πληροφοριών Άρθρο 6. Πρόσβαση Χρήστη στον Εξοπλισμό Μέτρησης.. 10 Άρθρο 7. Διαχείριση των Μετρήσεων.. 11 Άρθρο 8. Πρωτόκολλα Μετρήσεων. 11 ΕΝΤΥΠΑ.. 14 Άρθρο 9. Πιστοποιήσεις Ποσοτήτων Φ.Α ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΑ Άρθρο 10. Πρότυπα Μέτρησης.. 22 Άρθρο 11. Πρότυπα Ανάλυσης (Ποιότητα Αερίου) Άρθρο 12. Πρότυπα Δειγματοληψίας. 22 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Άρθρο 13. Μετρήσεις & Υπολογισμοί.. 23 Άρθρο 14. Μέθοδοι Διόρθωσης. 23 Άρθρο 15. Μέθοδοι Υπολογισμού. 24 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Άρθρο 16. Γενικά 27 Άρθρο 17. Ορισμοί και είδη Οργάνων Μέτρησης. 27 Άρθρο 18. Κύριες ομάδες οργάνων μέτρησης Άρθρο 19. Θερμοκρασία Θερμόμετρα.. 29 Άρθρο 20. Πίεση Όργανα Μέτρησης Πίεσης.. 30 Άρθρο 21. Μετρητές Ροής. 31 Άρθρο 22. Αέριοι Χρωματογράφοι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Άρθρο 23. Εξοπλισμός Μέτρησης Σταθμών ΕΣΜΦΑ Άρθρο 24. Διαδικασίες Μέτρησης. 34 Άρθρο 25. Σημεία Εξόδου.. 35 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ Άρθρο 26. Εξοπλισμός Βαθμονόμησης.. 35 Άρθρο 27. Συχνότητα Βαθμονόμησης του Εξοπλισμού Μέτρησης Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.6 από 101

7 Άρθρο 28. Διαδικασίες Βαθμονόμησης του Εξοπλισμού Μέτρησης. 37 ΠΙΝΑΚΕΣ.. 40 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ. 45 ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 46 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ. 49 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΞΟΔΟΥ.. 52 Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.7 από 101

8 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 1 Μετρούμενα Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης Στους μετρητικούς σταθμούς των Σημείων Εισόδου / Εξόδου του ΕΣΜΦΑ διενεργούνται συνεχώς μετρήσεις μεγεθών, που αφορούν στην παραδιδόμενη και παραλαμβανόμενη ποσότητα Φυσικού Αερίου (μάζα, ροή όγκου, πυκνότητα, πίεση, διαφορική πίεση, θερμοκρασία) μέσω των Σημείων αυτών. Επίσης κατά κανόνα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληπτικές μετρήσεις ή/και αναλύσεις μεγεθών που αφορούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του Αερίου. Όπου τούτο δεν εφαρμόζεται, τα στοιχεία που αφορούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Φυσικού Αερίου λαμβάνονται από γειτονικούς μετρητικούς σταθμούς όπου διενεργούνται οι αντίστοιχες μετρήσεις ή / και αναλύσεις. Στον Πίνακα IV του παρόντος αναφέρονται όλα τα μετρούμενα ή υπολογιζόμενα μεγέθη κατά τα ανωτέρω. Οι μονάδες μέτρησης των μεγεθών αυτών αναφέρονται στον ίδιο πίνακα, όπου εκτός των άλλων υπάρχει αντιστοίχιση οργάνων μέτρησης (custody transfer), διεθνών προτύπων και ακρίβειας των μετρήσεων. Ορισμοί των μονάδων μέτρησης αναφέρονται στα σχετικά διεθνή πρότυπα, τον ν.3428/2005 (ΦΕΚ 313/ ), καθώς και στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Για κάθε μετρητικό σταθμό Σημείου Εισόδου και για κάθε μετρητικό σταθμό Σημείου Εξόδου τηρούνται ωριαία, ημερήσια και μηνιαία στοιχεία μετρήσεων. Άρθρο 2 Έλεγχοι Λειτουργικότητας Δοκιμές Ακριβείας Ο Εξοπλισμός Μέτρησης υποβάλλεται τόσο σε ελέγχους λειτουργικότητας όσο και σε δοκιμές ακριβείας. Οι έλεγχοι λειτουργικότητας είναι όλοι εκείνοι οι έλεγχοι που διενεργεί το προσωπικό του Διαχειριστή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την ικανοποιητική λειτουργία του Εξοπλισμού Μέτρησης και του εν γένει υποστηρικτικού εξοπλισμού των μετρητικών σταθμών. Σημάνσεις συναγερμού που λαμβάνονται στο Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) του Διαχειριστή και οφείλονται σε μη κανονικές καταστάσεις του Εξοπλισμού Μέτρησης ή / και του μετρητικού σταθμού είναι λόγος διενέργειας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) έκτακτων ελέγχων λειτουργικότητας. Δοκιμές Ακριβείας Εξοπλισμού Μέτρησης μετρητικού σταθμού Σημείου Εισόδου / Εξόδου καλούνται οι έλεγχοι που διενεργεί εξειδικευμένο προσωπικό του Διαχειριστή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μετρήσεων ή κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος Χρήστη ή Χρηστών που έχουν δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο αντίστοιχο Σημείο Εισόδου / Εξόδου. Δοκιμές Ακριβείας διενεργούνται εκτάκτως μετά από βλάβη ή υποψία βλάβης του Εξοπλισμού Μέτρησης. Κάθε Χρήστης που έχει δεσμεύσει Μεταφορική Μεταφορική Ικανότητα σε Σημείο Εισόδου / Εξόδου έχει δικαίωμα να παρίσταται κατά τη διενέργεια των Δοκιμών Ακριβείας του Εξοπλισμού Μέτρησης του (των) αντίστοιχου (ων) μετρητικών σταθμών. Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.8 από 101

9 Τα στοιχεία των αναφορών όλων των ελέγχων και δοκιμών τηρούνται από το Διαχειριστή για τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στο Άρθρο 5. Στους Πίνακες του Προσαρτήματος 1 έχουν καταχωρηθεί όλα τα στοιχεία του Εξοπλισμού Μέτρησης των μετρητικών σταθμών του ΕΣΜΦΑ. Οι μετρητικοί σταθμοί είναι ταξινομημένοι ανά Σημείο Εισόδου και Σημείο Εξόδου. Στον ίδιο πίνακα αναφέρεται επίσης η αναμενόμενη ακρίβεια για την μέτρηση ενέργειας σε κάθε μετρητικό σταθμό, όπως έχει υπολογισθεί στις σχετικές μελέτες αβεβαιότητας, που λαμβάνουν υπόψη τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης (παρατίθενται στον ίδιο πίνακα) και τα καταχωρημένα επιτρεπτά όρια σφαλμάτων των επί μέρους οργάνων (συνολικό πιθανό σφάλμα). Τα όρια αυτά και οι συνολικές αβεβαιότητες του Εξοπλισμού Μέτρησης σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα των προτύπων αναφοράς (εργασίας) καθορίζουν τα όρια πάνω από τα οποία θα γίνονται υποχρεωτικά ρυθμίσεις κατά την βαθμονόμηση του Εξοπλισμού Μέτρησης που θα διενεργείται μετά από τις Δοκιμές Ακριβείας. Άρθρο 3 Προσαρμογή Μετρούμενου Μεγέθους 1. Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο η ακρίβεια του Εξοπλισμού Μέτρησης μετρητικού σταθμού Σημείου Εισόδου ή Σημείου Εξόδου βρεθεί εκτός των επιτρεπτών ορίων σφάλματος, η τιμή του αντίστοιχου Μετρούμενου Μεγέθους, όπως αυτή μετρήθηκε, θα προσαρμόζεται με χρήση λογισμικών, οι αλγόριθμοι των οποίων βασίζονται σε διεθνή πρότυπα (Πίνακας V), ώστε να ελαχιστοποιείται το σφάλμα της αντίστοιχης μέτρησης του Εξοπλισμού Μέτρησης. 2. Σε περίπτωση ισχύος της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, οι εσφαλμένες τιμές του Μετρούμενου Μεγέθους για όλη την περίοδο κατά την οποία αποδεδειγμένα η ακρίβεια του Εξοπλισμού Μέτρησης βρισκόταν εκτός των επιτρεπτών ορίων, αντικαθίστανται από τις διορθωμένες τιμές. 3. Εάν δεν εξακριβωθεί με βεβαιότητα η ημερομηνία έναρξης της περιόδου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, θα θεωρηθεί ως τέτοια είτε η πρώτη ημέρα του δεύτερου ημίσεως της περιόδου που μεσολάβησε από τον τελευταίο έλεγχο του Εξοπλισμού Μέτρησης, είτε η ημερομηνία της τελευταίας αποδεκτής μέτρησης, βάσει των Πρωτοκόλλων ή του τελευταίου αποδεκτού ελέγχου. Κριτήριο της επιλογής θα είναι η ημερομηνία εκείνη με αφετηρία την οποία θα είναι μικρότερο το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να αναπροσαρμοστούν οι τιμές των μετρήσεων που είναι εκτός των επιτρεπτών ορίων. 4. Σε περίπτωση εφαρμογής των παραγράφων (1), (2) και (3) του παρόντος Άρθρου, ο Διαχειριστής προβαίνει σε ανάλογη προσαρμογή της Τελικής Κατανομής στους Χρήστες, και των χρεώσεων που αυτή συνεπάγεται. Η σχετική προσαρμογή εμφανίζεται σε επόμενο τιμολόγιο του Διαχειριστή προς κάθε Χρήστη. Άρθρο 4 Έλλειψη Αξιόπιστων Στοιχείων Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης αξιόπιστων μετρήσεων ή στην περίπτωση περιστασιακής διακοπής λειτουργίας του Εξοπλισμού Μέτρησης σε μετρητικό σταθμό Σημείου Εισόδου ή Εξόδου, ο Διαχειριστής δύναται κατόπιν διαβουλεύσεως με τους Χρήστες, για τους οποίους το συγκεκριμένο Σημείο αποτελεί Σημείο Εισόδου ή Εξόδου σύμφωνα με τις ισχύουσες Συμβάσεις Μεταφοράς που έχουν συνάψει, να προβεί σε κατ εκτίμηση υπολογισμό της ποσότητας του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται ή Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.9 από 101

10 παραλαμβάνεται μέσω αυτού του Εξοπλισμού Μέτρησης. Για τον υπολογισμό αυτό χρησιμοποιούνται, ιδίως, αξιόπιστες μετρήσεις που ελήφθησαν από τον Εξοπλισμό Μέτρησης του συγκεκριμένου Σημείου Εισόδου ή Εξόδου υπό παρόμοιες συνθήκες κατά τη διάρκεια αντίστοιχων χρονικών περιόδων στο παρελθόν. Άρθρο 5 Τήρηση Αρχείου Πληροφοριών Ο Διαχειριστής τηρεί αρχεία σχετικά με όλες τις πληροφορίες μετρήσεων που αφορούν στον Εξοπλισμό Μέτρησης για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την πραγματοποίησή τους. Ο Διαχειριστής επίσης τηρεί αρχεία σχετικά με όλες τις πληροφορίες δοκιμών και βαθμονομήσεων που αφορούν στον Εξοπλισμό Μέτρησης για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά την πραγματοποίησή τους. Άρθρο 6 Πρόσβαση Χρήστη στον Εξοπλισμό Μέτρησης 1. Κάθε Χρήστης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχει δικαίωμα πρόσβασης στον Εξοπλισμό Μέτρησης κάθε μετρητικού σταθμού Σημείου Εισόδου ή Εξόδου στο οποίο έχει δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα, βάσει της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει, υποβάλλοντας εγγράφως στο Διαχειριστή αίτηση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία επίσκεψης. Στην αίτηση του ο Χρήστης οφείλει να αναφέρει την ημερομηνία που επιθυμεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του, την εκτιμώμενη διάρκεια της επίσκεψης, τον αριθμό επισκεπτών, καθώς και το λόγο για τον οποίον αιτείται την εν λόγω επίσκεψη. 2. Ο Διαχειριστής δύναται να απορρίψει το αίτημα του Χρήστη εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση της επίσκεψης την δεδομένη ημερομηνία που ζητάει ο Χρήστης. Σε αυτή τη περίπτωση, κατόπιν συνεννόησης με το Χρήστη ο Διαχειριστής ορίζει νέα ημερομηνία επίσκεψης. 3. Η επίσκεψη του Χρήστη θα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση ειδικευμένου προσωπικού του Διαχειριστή. Ο Χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στον εξοπλισμό, και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού του Διαχειριστή. 4. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το προσωπικό και τους εκπροσώπους του που συμμετέχουν στην επίσκεψη. Το προσωπικό του Διαχειριστή δικαιούται να αρνηθεί την είσοδο ή να ζητήσει την αποχώρηση από το χώρο του Εξοπλισμού Μέτρησης για το σύνολο ή μέρος των επισκεπτών, σε περίπτωση που κρίνει ότι για οποιονδήποτε λόγο τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ατόμων ή του εξοπλισμού που βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο. Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.10 από 101

11 Άρθρο 7 Διαχείριση των Μετρήσεων 1. Τα Μετρούμενα Μεγέθη συγκεντρώνονται από τον Εξοπλισμό Μέτρησης και διαχειρίζονται από Σύστημα Διαχείρισης Μετρήσεων (ΣΔΜ), όπου είναι διαθέσιμο. Σημειώνεται ότι το ΣΔΜ δεν είναι διαθέσιμο κατά κανόνα στα σημεία εξόδου Τύπου Β (βλέπε άρθρο 25). Ένα ΣΔΜ εγκατεστημένο σε Σημείο Εξόδου ή Σημείο Εισόδου του ΕΣΜΦΑ εκτελεί τυπικά τις ακόλουθες λειτουργίες (όπου αυτές είναι διαθέσιμες) : Αθροίζει τις αντίστοιχες ποσότητες (ενέργεια, όγκος, μάζα) όλων των μετρητικών ρευμάτων. Ελέγχει και μεταβιβάζει την κατάλληλη ποιοτική ανάλυση χημικής σύστασης προς τον υπολογιστή ροής Υπολογίζει τις απαιτούμενες για τα πρωτόκολλα ποσότητες (σε συνθήκες λειτουργίας και συνθήκες αναφοράς) και παράγει αναφορές σε ημερήσιο (ωριαία ανάλυση) και μηνιαίο (ημερήσια ανάλυση) επίπεδο. Αποθηκεύει τα μετρούμενα και υπολογιζόμενα (ποιοτικά και ποσοτικά) μεγέθη σε αρχεία μέχρι τουλάχιστον την υπογραφή των αντίστοιχων μηνιαίων πρωτοκόλλων. Διασφαλίζει την ακεραιότητα των παραπάνω αρχείων και καταγράφει οποιαδήποτε αλλαγή τους. Παρέχει μηχανισμό ασφαλούς πρόσβασης στην δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων μέτρησης του σταθμού Επικοινωνεί με το Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων του Διαχειριστή (SCADA) μεταβιβάζοντας στοιχεία μετρήσεων και καταστάσεων ή δέχεται εντολές όπως προβλέπεται από το βασικό σχεδιασμό του Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων. Τα παραγόμενα από το ΣΔΜ αρχεία χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής των πρωτοκόλλων ως έχουν ή μετά από μετατροπή στις απαιτούμενες από αυτά μονάδες αναφοράς κατά περίπτωση. 2. Η αξιόπιστη λειτουργία του ΣΔΜ ελέγχεται περιοδικά ή όταν απαιτηθεί από το Χρήστη με ευθύνη του Διαχειριστή και παρουσία του Χρήστη ή εκπροσώπου του. Ενδεικτικά ελέγχονται: Η ορθή καταγραφή και διαχείριση των μετρούμενων μεγεθών Η ακρίβεια των υπολογιζόμενων μεγεθών Η πληρότητα και ακρίβεια των παραγόμενων αναφορών 3. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των αναφορών μετρήσεων που αφορούν κάθε Σημείο στο οποίο παραλαμβάνει ή παραδίδει Φυσικό Αέριο, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μεταφοράς που έχει συνάψει. Η παραγωγή αντιγράφων γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό του Διαχειριστή, που λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στον εξοπλισμό και στο αρχείο μετρήσεων. Άρθρο 8 Πρωτόκολλα Μετρήσεων Οι τιμές των Μετρούμενων Μεγεθών που λαμβάνονται από τον Εξοπλισμό Μέτρησης σε κάθε μετρητικό σταθμό Σημείου Εισόδου ή Εξόδου μεταβιβάζονται στο ΣΔΜ προκειμένου να συνταχθούν τα Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.11 από 101

12 Πρωτόκολλα Μετρήσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο Σύστημα Διαχείρισης Μετρήσεων, τα εν λόγω πρωτόκολλα συντάσσονται βάσει των ενδείξεων ή αναφορών του Εξοπλισμού Μέτρησης. Τα Πρωτόκολλα Μετρήσεων συντάσσονται από το Διαχειριστή για κάθε μετρητικό σταθμό Σημείου Εισόδου και κάθε μετρητικό σταθμό Σημείου Εξόδου και συνυπογράφονται από τους Χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο Σημείο. Με βάση τα Πρωτόκολλα Μετρήσεων καθορίζονται η Ποσότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από Σημεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ. 8.1 Πρωτόκολλα Σημείων Εισόδου \ Για κάθε μετρητικό σταθμό Σημείου Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, το οποίο αποτελεί δηλωμένο Σημείο Εισόδου του Χρήστη δηλαδή σημείο Εισόδου με δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας από το Χρήστη, ο Διαχειριστής συντάσσει το αργότερο έως την πέμπτη (5) ημερολογιακή ημέρα κάθε Μήνα και μέχρι την 12η ώρα (12:00) τα ακόλουθα Πρωτόκολλα για τις ποσότητες φυσικού αερίου που παραλήφθηκαν κατά την προηγούμενο Μήνα: Μηνιαίο Πρωτόκολλο Ποσότητας και Χαρακτηριστικών Μέτρησης Φ.Α. σε Σημείο Εισόδου (Έντυπο 1) Το εν λόγω πρωτόκολλο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μεγέθη : i. το σύνολο του παραδοθέντος όγκου (VΝ) Φ.Α. εκφρασμένου σε Nm3 ii. το σύνολο της παραδοθείσας ενέργειας (Ε) Φ.Α. εκφρασμένης σε MWH iii. την Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη (GCV) εκφρασμένη σε MWH/Nm3 iv. την Πίεση (P) εκφρασμένη σε bara i. τη Θερμοκρασία (T) παράδοσης εκφρασμένη σε ο C v. τη Σχετική Πυκνότητα rd vi. το δείκτη Wobbe εκφρασμένο σε ΜWH/Nm3 ii. το Σημείο Δρόσου Ύδατος εκφρασμένο σε ο C σε συνθήκες αναφοράς Στο Πρωτόκολλο απεικονίζεται ο μέσος όρος των μεγεθών (iii) έως και (viii) Ειδικά στην περίπτωση του Σημείου Εισόδου Αγίας Τριάδας, το μέγεθος (viii) δεν μετράται Μηνιαίο Πρωτόκολλο Ποιοτικής Σύστασης Φ.Α. σε Σημείο Εισόδου (Έντυπο 2) Το εν λόγω πρωτόκολλο περιλαμβάνει την επί τοις εκατό γραμμομοριακή σύσταση (%mole) του Φυσικού Αερίου ως προς τους υδρογονάνθρακες (CxHy), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το άζωτο (N 2 ) και το οξυγόνο (O 2 ). Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.12 από 101

13 8.2 Πρωτόκολλα Σημείων Εξόδου Για κάθε μετρητικό σταθμό Σημείου Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, το οποίο αποτελεί δηλωμένο Σημείο Εξόδου του Χρήστη δηλαδή σημείο Εξόδου με δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας από το Χρήστη σύμφωνα με την Σύμβασή την οποία έχει συνάψει με το Διαχειριστή, συντάσσονται το αργότερο έως την πέμπτη (5) ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα και μέχρι την 12η ώρα (12:00) από αρμόδιο προσωπικό του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ τα ακόλουθα πρωτόκολλα: Μηνιαίο Πρωτόκολλο Ποσότητας και Χαρακτηριστικών Μέτρησης Φ.Α. σε Μ/Σ Σημείου Εξόδου (Έντυπο 3) Το εν λόγω πρωτόκολλο απεικονίζει για κάθε μετρητικό ρεύμα του Σταθμού ανά ημέρα του δεδομένου Συμβατικού Μήνα το σύνολο του παραδοθέντος όγκου (VΝ) Φ.Α. εκφρασμένου σε Nm3, το σύνολο της παραδοθείσας ενέργειας (Ε) Φ.Α. εκφρασμένης σε MWH, την Πίεση εκφρασμένη σε bara και τη Θερμοκρασία παράδοσης εκφρασμένη σε οc. Επίσης, αναφέρεται το άθροισμα του παραδοθέντος όγκου (VΝ) Φ.Α. εκφρασμένου σε Nm3 και το άθροισμα της παραδοθείσας ενέργειας (Ε) Φ.Α. εκφρασμένης σε MWH, για το σύνολο των μετρητικών ρευμάτων του δεδομένου Μετρητικού Σταθμού Μηνιαίο Πρωτόκολλο Ποιοτικής Σύστασης Φ.Α. Σε Μ/Σ Σημείου Εξόδου (Έντυπο 4) Το εν λόγω πρωτόκολλο περιλαμβάνει την επί τοις εκατό γραμμομοριακή σύσταση (%mole) του Φυσικού Αερίου όσων αφορά τους υδρογονάνθρακες (CxHy), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το άζωτο (N2) και το οξυγόνο (O2). Επίσης αναφέρεται η τιμή της Ανωτέρας Θερμογόνου Δυνάμεως (GCV) εκφρασμένη σε MWH/Nm3, η τιμή της Σχετική Πυκνότητας rd και ο δείκτης Wobbe εκφρασμένος σε ΜWH/Nm3. Για τα σημεία Εξόδου τα οποία δεν διαθέτουν αέριο χρωματογράφο λαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία από γειτονικό σημείο Εισόδου ή Εξόδου που διαθέτει αέριο χρωματογράφο. 8.3 Πρωτόκολλο Λανθανουσών Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου 4. Λανθάνουσες Ποσότητες Φυσικού Αερίου νοούνται οι Ποσότητες που αφορούν Διορθώσεις Μετρούμενων Μεγεθών λόγω βαθμονόμησης εξοπλισμού ή / και λανθασμένων ενδείξεων. 5. Έως την πέμπτη (5) ημερολογιακή ημέρα κάθε Μήνα και μέχρι την 12η ώρα (12:00) για κάθε μετρητικό σταθμό Σημείου Εισόδου και Σημείου Εξόδου του ΕΣΜΦΑ ο Διαχειριστής συντάσσει Πρωτόκολλο Λανθανουσών Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου (Έντυπο 5) στο οποίο καταγράφονται για κάθε Ημέρα του προηγούμενου Μήνα ο όγκος (VN), εκφρασμένος σε Nm3, η ενέργεια (Ε) εκφρασμένη σε MWH και η Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (GCV) εκφρασμένη σε MWH/Nm3 των Λανθανουσών Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου. 8.4 Έντυπα Πρωτοκόλλων Τα σχετικά έντυπα δημοσιεύονται από τον Διαχειριστή στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα ή ελλείψει, αυτού στην ιστοσελίδα του.. Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.13 από 101

14 ΕΝΤΥΠΑ Έντυπο 1 Έντυπο 2 Έντυπο 3 Έντυπο 4 Έντυπο 5 Μηνιαίο Πρωτόκολλο Ποσότητας και Χαρακτηριστικών Μέτρησης Φ.Α. Σε Μ/Σ Σημείου Εισόδου Μηνιαίο Πρωτόκολλο Ποιοτικής Σύστασης Φ.Α. Σε Μ/Σ Σημείου Εισόδου Μηνιαίο Πρωτόκολλο Ποσότητας και Χαρακτηριστικών Μέτρησης Φ.Α. Σε Μ/Σ Σημείου Εξόδου Μηνιαίο Πρωτόκολλο Ποιοτικής Σύστασης Φ.Α. Σε Μ/Σ Σημείου Εξόδου Πρωτόκολλο Λανθανουσών Ποσοτήτων Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.14 από 101

15 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Φ.Α. ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ DAILY QUANTITY REPORT Gas month : Per contract month printout mode : Page : Delivery Point: METERING STATION Contract Day Meter Run Vn (Nm³) E (MWh) hs dry (MWh/Nm³) P (bara) T ( C) rd Wobbe(MWh/Nm³) H 2 O dewpoint( C) Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ. 15 από 101

16 Total / Averages ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Φ.Α. ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ DAILY QUALITY REPORT Gas mo n th : Per contract month DELIVERY POINT: METERING STATION printout mode : Page : Contract Day Composition C1 C2 (mol%) (mol%) C3 (mol%) i-c4 (mol%) n-c4 mol%) i-c5 (mol%) n-c5 (mol%) neo-c5 (mol%) C6+ (mol%) N2(mol%) CO2(mol%) O2(mol%) Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.16 από 101

17 Averages Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.17 από 101

18 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Φ.Α. ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ Contract Day Meter Run 1 Meter Run 2 Future Run Vn(Nm³) E (MWh) P (bara) T ( C) Vn(Nm³) E (MWh) P (bara) T ( C) Vn [Nm³] E (MWh) P [bara] T [ C] , ,7 13,60-0,76 0,0 0,0 13,60 12,26 0,0 0,0 0,00 0, , ,4 13,60-0,48 0,0 0,0 13,58 12,34 0,0 0,0 0,00 0, , ,9 13,61 0,24 0,0 0,0 13,54 12,56 0,0 0,0 0,00 0, , ,4 13,59-0,84 0,0 0,0 13,55 12,63 0,0 0,0 0,00 0, , ,7 13,60 0,33 0,0 0,0 13,54 12,81 0,0 0,0 0,00 0, , ,3 13,60 0,52 0,0 0,0 13,56 12,85 0,0 0,0 0,00 0, , ,5 13,60-0,35 0,0 0,0 13,60 11,43 0,0 0,0 0,00 0, , ,8 13,61 0,54 0,0 0,0 13,60 11,38 0,0 0,0 0,00 0, , ,3 13,61-0,76 0,0 0,0 13,60 11,07 0,0 0,0 0,00 0, , ,3 13,59-2,15 0,0 0,0 13,54 11,47 0,0 0,0 0,00 0, , ,7 13,59-0,35 0,0 0,0 13,51 11,84 0,0 0,0 0,00 0, , ,7 13,59 0,37 0,0 0,0 13,53 11,46 0,0 0,0 0,00 0, , ,9 13,60 0,33 0,0 0,0 13,54 12,09 0,0 0,0 0,00 0, , ,0 13,61 0,50 0,0 0,0 13,59 12,48 0,0 0,0 0,00 0, , ,6 13,61 1,76 0,0 0,0 13,61 12,43 0,0 0,0 0,00 0, , ,5 13,60 1,16 0,0 0,0 13,56 12,87 0,0 0,0 0,00 0, , ,4 13,60 1,79 0,0 0,0 13,56 12,75 0,0 0,0 0,00 0, , ,6 13,60 1,82 0,0 0,0 13,57 12,68 0,0 0,0 0,00 0, , ,6 13,59 0,89 0,0 0,0 13,53 13,28 0,0 0,0 0,00 0, , ,9 13,59 1,51 0,0 0,0 13,54 13,50 0,0 0,0 0,00 0, , ,2 13,59 1,60 0,0 0,0 13,59 11,75 0,0 0,0 0,00 0, , ,3 13,59 0,27 0,0 0,0 13,57 12,64 0,0 0,0 0,00 0, , ,9 13,59 2,37 0,0 0,0 13,57 12,59 0,0 0,0 0,00 0, , ,8 13,59 1,81 0,0 0,0 13,57 12,04 0,0 0,0 0,00 0, , ,2 13,58 0,87 0,0 0,0 13,53 12,02 0,0 0,0 0,00 0, , ,2 13,59 1,21 0,0 0,0 13,55 12,42 0,0 0,0 0,00 0, , ,8 13,59 1,34 0,0 0,0 13,60 12,40 0,0 0,0 0,00 0, , ,2 13,58 0,31 0,0 0,0 13,57 11,57 * 0,0 0,0 0,00 0, , ,0 13,60 0,27 0,0 0,0 13,54 11,58 0,0 0,0 0,00 0, , ,2 13,60 1,87 0,0 0,0 13,52 11,82 0,0 0,0 0,00 0, , ,1 13,60 0,72 0,0 0,0 13,53 11,77 0,0 0,0 0,00 0,00 Totals , ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Contract Day Future Run Future Run Sum of Meters Runs (Totals/Averages) Vn [Nm³] E (MWh) P [bara] T [ C] Vn [Nm³] E (MWh) P [bara] T [ C] Vn(Nm³) E (MJ) E (MWh) P (bara) T ( C) 01 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,9 13,60-0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,6 13,60-0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,4 13,61 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,0 13,59-0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,1 13,60 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,9 13,60 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,3 13,60-0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,5 13,61 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,8 13,61-0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,3 13,59-2, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,7 13,59-0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,0 13,59 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,0 13,60 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,3 13,61 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,3 13,61 1, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,5 13,60 1, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,7 13,60 1, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,6 13,60 1, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,0 13,59 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,2 13,59 1, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,3 13,59 1, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,5 13,59 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,7 13,59 2, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,3 13,59 1, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,1 13,58 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,3 13,59 1, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,4 13,59 1, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,9 13,58 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,3 13,60 0, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,2 13,60 1, ,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0, , , ,6 13,60 0,72 Totals 0,0 0,0 0,0 0, , , ,7 13,60 0,60 Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ. 18 από 101

19 MHNΙAIΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Φ.Α. ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ DAILY QUALITY REPORT Per contract month DELIVERY POINT: METERING & REGULATION STATION Gas month : printout mode : Page : Contract Day Composition hs dry rd Wobbe C1 C2 C3 i-c4 n-c4 i-c5 n-c5 neo-c5 C6+ N2 CO2 O2 (mol%) (mol%) (mol%) (mol%) (mol%) (mol%) (mol%) (mol%) (mol%) (mol%) (mol%) (mol%) (MWh/Nm³) - (MWh/Nm³) Averages Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ. 19 από 101

20 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Φ.Α. ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟ ΟΥ ή ΕΞΟ ΟΥ Σημείο..:. Ημ/νια Σύνταξης:. Περίοδος Αναφοράς:. Ημέρα Σύνολο Σύνολο Σταθμού VΝ GCV E Nm 3 MJ/Nm 3 ΜWh Σχόλια Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ. 20 από 101

21 Άρθρο 9 Πιστοποιήσεις Ποσοτήτων Φ.Α. 9.1 Υπογραφή Πρωτοκόλλων. 5. Τα Μηνιαία Πρωτόκολλα και τα Πρωτόκολλα Λανθανουσών Ποσοτήτων κάθε μετρητικού σταθμού Σημείου Εισόδου υπογράφονται κάθε Μήνα από το Διαχειριστή και τους Χρήστες για τους οποίους το δεδομένο Σημείο Εισόδου αποτελεί δηλωμένο Σημείο Εισόδου το αργότερο έως την πέμπτη (5) ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα και έως την 12η ώρα (12:00). 6. Τα Μηνιαία Πρωτόκολλα καθώς και τα Πρωτόκολλα Λανθανουσών Ποσοτήτων κάθε μετρητικού σταθμού Σημείου Εξόδου υπογράφονται κάθε Μήνα από το Διαχειριστή και τους Χρήστες για τους οποίους το δεδομένο Σημείο Εξόδου αποτελεί δηλωμένο Σημείο Εξόδου το αργότερο έως την πέμπτη (5) ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα και έως την 12η ώρα (12:00). 7. Σε περίπτωση διαφωνίας οποιουδήποτε από τους Συμβαλλομένους σχετικά με το περιεχόμενο των Πρωτοκόλλων Μετρήσεων, η σχετική διαφωνία καταγράφεται ως παρατήρηση επί του Πρωτοκόλλου, το Πρωτόκολλο υπογράφεται από τους Συμβαλλόμενους και θεωρείται προσωρινό μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 και 16 της Πρότυπης Σύμβασης Μεταφοράς. 8. Για οιαδήποτε διαφορά τυχόν υπάρξει μεταξύ των Συμβαλλομένων σχετικά με τα μετρούμενα μεγέθη του Φ.Α, ο Χρήστης ή ο Διαχειριστής που θεωρεί ότι θίγεται, ενημερώνει εγγράφως τα υπόλοιπα Μέρη, που έχουν έννομο συμφέρον στο Σημείο που αφορά η διαφορά. Η αντίρρηση που τυχόν φέρει οιοσδήποτε εκ των προαναφερθέντων δεν απαλλάσσει τον ίδιο ούτε τα υπόλοιπα Μέρη από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και τις Συμβάσεις Μεταφοράς που έχουν συνάψει. 9. Εάν ένας από τους Χρήστες ή ο Διαχειριστής αδυνατεί ή αρνηθεί να υπογράψει οποιοδήποτε Πρωτόκολλο επικαλούμενος λόγο Ανωτέρας Βίας, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 9 της Πρότυπης Σύμβασης Μεταφοράς. 10. Τυχόν αναθεωρήσεις στις Πιστοποιήσεις των Ποσοτήτων, που προέκυψαν κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων (3) και (4) του παρόντος άρθρου, θα επηρεάζουν μόνο τις τιμές των μεγεθών που υπολογίστηκαν βάσει των αναθεωρημένων τιμών των εν λόγω Πρωτοκόλλων. Σε αυτή την περίπτωση η εκκαθάριση για όλα τα αναθεωρημένα μεγέθη θα πραγματοποιείται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού Μήνα και θα εξοφλείται με το αμέσως επόμενο τιμολόγιο. 9.2 Εμπειρογνώμονας 1. Σε περίπτωση διαφωνιών που ανακύπτουν σε θέματα μετρήσεων μετρητικού σταθμού Σημείου Εισόδου ή Εξόδου, o (οι) Χρήστης (ες) που έχουν δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σημείο αυτό και ο Διαχειριστής αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας για τη φιλική διευθέτηση διαφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και τη Σύμβαση Μεταφοράς που έχουν συνάψει. Εάν η διαδικασία φιλικής διευθέτησης διαφοράς δεν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την αποστολή πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση, τότε τα εμπλεκόμενα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν την παραπομπή των προς επίλυση διαφωνιών που ανακύπτουν σε θέματα μετρήσεων σε Εμπειρογνώμονα κοινής αποδοχής. Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.21 από 101

22 Η διαδικασία διορισμού Εμπειρογνώμονα, ο τρόπος αμοιβής του Εμπειρογνώμονα και οι λεπτομέρειες σχετικά με τις συμβάσεις διορισμού Εμπειρογνώμονα περιγράφονται στο Κανονισμό Μετρήσεων ΕΣΜΦΑ. Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.22 από 101

23 ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΑ Άρθρο 10 Πρότυπα Μέτρησης Τα Πρότυπα Μέτρησης που αναγράφονται στους Πίνακες ΙV και V του παρόντος εγχειριδίου «Στοιχεία Λειτουργίας Εξοπλισμού ΕΣΦΑ» καθορίζουν μεταξύ άλλων : 5. την μεθοδολογία μέτρησης του όγκου ή της μάζας Φυσικού Αερίου καθορισμένης σύστασης, πίεσης και θερμοκρασίας από κατάλληλο μετρητή 6. τις διαστάσεις, τη μεθοδολογία κατασκευής και εγκατάστασης και τις συνθήκες λειτουργίας του Μετρητικού Εξοπλισμού 7. την μεθοδολογία και τους απαιτούμενους υπολογισμούς για το καθορισμό του όγκου και της Θερμογόνου Δυνάμεως της μετρούμενης ποσότητας Φυσικού Αερίου 8. το εύρος και την ακρίβεια της εκάστοτε μέτρησης και τον τρόπο διακρίβωσης των μετρητών 9. την μεθοδολογία που ακολουθείται για τις απαιτούμενες δοκιμές κάθε στοιχείου του Μετρητικού Εξοπλισμού Άρθρο 11 Πρότυπα Ανάλυσης (Ποιότητα Αερίου) Τα Πρότυπα Ανάλυσης που αναγράφονται στους Πίνακες ΙV και V του παρόντος εγχειριδίου «Στοιχεία Λειτουργίας Εξοπλισμού ΕΣΦΑ» καθορίζουν μεταξύ άλλων την διαδικασία ανάλυσης δείγματος Φυσικού Αερίου με την αρχή της Αέριας Χρωματογραφίας. Συγκεκριμένα καθορίζουν τη μέθοδο δειγματοληψίας Φυσικού Αερίου, τις μεθόδους μέτρησης, τα συστατικά του δείγματος προς ανάλυση καθώς και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του, το εύρος μέτρησης για κάθε συστατικό, την ακρίβεια της μέτρησης και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων μέτρησης καθώς και την ιχνηλασιμότητα της ανάλυσης. Η ανάλυση δείγματος Φυσικού Αερίου με την αρχή της αέριας χρωματογραφίας αφορά στα συστατικά άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, κορεσμένους υδρογονάνθρακες μέχρι έξι άτομα άνθρακα. Επιπλέον για τον προσδιορισμό καθορισμένων θειούχων ενώσεων γίνεται χρήση ξεχωριστού χρωματογράφου. Επίσης το Φυσικό Αέριο μπορεί να περιέχει και άλλα συστατικά όπως οξυγόνο, μεθανόλη, υδρογονάνθρακες μεγαλύτερου αριθμού ατόμων άνθρακα, νερό κ.α. σε τέτοιες μικρές ποσότητες ώστε να μην επηρεάζουν την ακρίβεια της μεθόδου. Άρθρο 12 Πρότυπα Δειγματοληψίας Τα πρότυπο ISO παρέχει οδηγίες για τη συλλογή, διατήρηση και διαχείριση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων Φυσικού Αερίου συνεχούς ροής. Επίσης παρέχει οδηγίες για τη στρατηγική δειγματοληψίας, τη θέση του αισθητήρα λήψης δείγματος και το σχεδιασμό του εξοπλισμού δειγματοληψίας. Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.23 από 101

24 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Άρθρο 13 Μετρήσεις & Υπολογισμοί 13.1 Μέτρηση ογκομετρικής ροής Είναι η συνεχής μέτρηση των ποσοτήτων του αερίου ή του υγρού (ΥΦΑ) που περνούν μέσα από μια διατομή του αγωγού ροής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Μέτρηση ταχύτητας Είναι ο προσδιορισμός της ταχύτητας του αερίου ή του υγρού ΦΑ σε ένα συγκεκριμένο σημείο της διατομής του αγωγού ροής. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της διακύμανσης της ροής. Το σημείο που προσδιορίζεται η μέση ταχύτητα ροής χρησιμοποιείται από μετρητές όγκου Μέτρηση μάζας Πραγματοποιείται με τις εξής μεθόδους: (α) με προσδιορισμό της Δύναμης Coriolis (β) με προσδιορισμό της ογκομετρικής ροής και της πυκνότητας (γ) με προσδιορισμό της ογκομετρικής ροής, της πίεσης και της θερμοκρασίας (δ) με ζύγιση (ασυνεχής μέθοδος) Υπολογισμός Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης Γίνεται με προσδιορισμό της ποσοτικής ανάλυσης δείγματος Αερίου από το χρωματογράφημα αναλυτή Αέριας χρωματογραφίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 15.1 του παρόντος εγχειριδίου. Όταν το χρωματογράφημα αντιπροσωπεύει όλα τα συστατικά του δείγματος, τα αποτελέσματα κανονικοποιούνται, δεχόμενοι ότι το κλάσμα του ολικού εμβαδού κάθε κορυφής είναι το ίδιο με την εκατοστιαία αναλογία του συστατικού στο δείγμα Υπολογισμός Ενέργειας Ο υπολογισμός της ενέργειας του διερχόμενου αερίου (MWh) πραγματοποιείται με βάση την υπολογιζόμενη Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη του αερίου και τον όγκο του. Άρθρο 14 Μέθοδοι Διόρθωσης Με τις μεθόδους αυτές είναι δυνατόν να αντισταθμίζονται τα συστηματικά σφάλματα μετρητών που συνδέονται με υπολογιστές ροής. Τούτο επιτυγχάνεται αξιοποιώντας τα πιστοποιητικά βαθμονόμησης των μετρητών σε παρόμοιες συνθήκες με αυτές της λειτουργίας τους. Τέτοια μέθοδος είναι χαρακτηριστικά η μέθοδος διόρθωσης της ογκομετρικής ροής κάνοντας χρήση γραμμικής παρεμβολής για τα σφάλματα ανάμεσα στα γνωστα σημεία( σε σχέση με το επί τοις εκατό της μέγιστης ροής όγκου του μετρητή) του πιστοποιητικού βαθμονόμησης. Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.24 από 101

25 Άρθρο 15 Μέθοδοι Υπολογισμού 15.1 Αέριος Χρωματογράφος Ο αέριος χρωματογράφος προσδιορίζει την σύσταση του αερίου. Τα συστατικά του αερίου που προσδιορίζονται είναι: Μεθάνιο C1 Αιθάνιο C2 Προπάνιο C3 Ισο βουτάνιο i C4 Κανονικό βουτάνιο n C4 Ισο πεντάνιο i C5 Κανονικό πεντάνιο n C5 Εξάνιο και βαρύτεροι υδρογονάνθρακες C6+ Άζωτο N2 Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 Σε κάθε ανάλυση πραγματοποιούνται από τον αέριο χρωματογράφο οι ακόλουθοι υπολογισμοί, σύμφωνα με το ISO 6976 (Πίνακες IV και V): Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη σε συνθήκες αναφοράς. Σχετική πυκνότητα Δείκτης Wobbe Πυκνότητα σε συνθήκες αναφοράς Ο χρωματογράφος περιοδικά πραγματοποιεί είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα ανάλυση αερίου βαθμονόμησης. Ελέγχονται οι συντελεστές απόκρισης για κάθε συστατικό μεταξύ δύο διαδοχικών αναλύσεων βαθμονόμησης. Οι αποκλίσεις αυτών πρέπει να είναι μέσα στα όρια που προβλέπονται από το διεθνές πρότυπο ISO 6974 (Πίνακες IV και V) Υπολογιστές Ροής και Επιβλέποντες Υπολογιστές Διορθωτές PTZ Υπολογιστές Ροής και Επιβλέποντες Υπολογιστές Ο υπολογισμός του όγκου του παραδιδόμενου και παραλαμβανόμενου Φυσικού Αερίου σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, του ΕΣΜΦΑ λαμβάνει χώρα στους υπολογιστές ροής των αντίστοιχων μετρητικών σταθμών. Σε κάθε μετρητική διάταξη (ρεύμα) μετρητικού σταθμού του ΕΣΜΦΑ αντιστοιχεί ένας υπολογιστής ροής. Οι υπολογιστές ροής είναι σχεδιασμένοι να υπολογίζουν τη ροή ενέργειας και όγκου του αερίου, λαμβάνοντας υπόψη σήματα από τον αντίστοιχο μετρητή του μετρητικού ρεύματος, τα όργανα μετάδοσης θερμοκρασίας, πίεσης, διαφορικής πίεσης καθώς και τη πλήρη χημική ανάλυση (μέσω των Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.25 από 101

26 επιβλεπόντων υπολογιστών). Πιο συγκεκριμένα στους υπολογιστές ροής λαμβάνουν χώρα οι κάτωθι υπολογισμοί: Υπολογισμός της μάζας του διερχόμενου αερίου (Kg) και του ρυθμού ροής μάζας (Kg /h) Υπολογισμός του όγκου του διερχόμενου αερίου (m 3 ) και του ρυθμού ροής όγκου ( m 3 /h) στη πίεση και θερμοκρασία του μετρητικού ρεύματος (όσον αφορά τους μετρητές στροβίλου, υπερήχων, περιστροφικής μετατόπισης και διαφράγματος). Υπολογισμός του όγκου του διερχόμενου αερίου ( m 3 ) και του ρυθμού ροής όγκου ( m 3 3/h), μετά την εφαρμογή της εξίσωσης διόρθωσης σφάλματος του αντίστοιχου μετρητή (στροβίλου, υπερήχων) στη πίεση και θερμοκρασία του ρεύματος μέτρησης. Υπολογισμός του όγκου του διερχόμενου αερίου (Νm 3 ) και του ρυθμού ροής όγκου (Νm 3 /h) σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας (συνθήκες αναφοράς). Υπολογισμός της συμπιεστότητας του αερίου σύμφωνα με το ISO (Πίνακας V) για τις συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης του μετρητικού ρεύματος και τη σύσταση που ανιχνεύθηκε από τον χρωματογράφο. Υπολογισμός της ενέργειας του διερχόμενου αερίου (MWh) και του ρυθμού ροής ενέργειας (MWH/h), με βάση την υπολογιζόμενη Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη του αερίου και τον όγκο του διερχόμενου αερίου. Όλα τα δεδομένα που παράγονται από τους υπολογιστές ροής είναι τα πραγματικά δεδομένα για τιμολόγηση, τα οποία αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από τον επιβλέποντα υπολογιστή. Στους μετρητικούς σταθμούς μπορεί να υπάρχουν εγκατεστημένοι δύο πανομοιότυποι επιβλέποντες υπολογιστές, ώστε να υπάρχει 100% εφεδρεία. Οι επιβλέποντες υπολογιστές λειτουργούν εποπτικά των υπολογιστών ροής και των υπολογιστών των χρωματογράφων. Όλα τα ανωτέρω αποτελέσματα των υπολογισμών αποθηκεύονται σε αντίστοιχους καταλόγους στον υπολογιστή ροής. Πίεση, θερμοκρασία, διαφορική πίεση, συμπιεστότητα καθώς επίσης άλλα πραγματικού χρόνου δεδομένα ανανεώνονται συνεχώς ώστε να επιτρέψουν τους υπολογισμούς των μέσων όρων της ροής που πραγματοποιούνται από τον επιβλέποντα υπολογιστή. Ο κυριότερος ρόλος κάθε υπολογιστή ροής ή επιβλέποντα υπολογιστή είναι να συλλέγει δεδομένα ροής αερίου από τους συνδεδεμένους στα μετρητικά ρεύματα μετρητές ή μεταδότες, και να υπολογίζει την ογκομετρική ροή και τη ροή ενέργειας σε συνθήκες αναφοράς. Οι ροές ολοκληρώνονται σε ωριαία, ημερήσια και συνολικά αθροίσματα. Επίσης ο επιβλέπων υπολογιστής λαμβάνει τις αναλύσεις του Φυσικού Αερίου από τους αέριους χρωματογράφους και υπολογίζει τους μέσους όρους των ανωτέρω θερμοδυναμικών ιδιοτήτων του αερίου σε ωριαία και ημερήσια βάση. Επίσης ισχύουν τα εξής: (i) Η τελευταία ανάλυση που λαμβάνεται είναι αποδεκτή εφόσον ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν τεθεί στον επιβλέποντα υπολογιστή και ο χρωματογράφος βρίσκεται σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. (ii) Η προς χρήση ανάλυση του αερίου καθορίζεται βάσει διαδικασίας προτεραιότητας για κάθε σημείο. Όταν απαιτείται, η διαδικασία προτεραιότητας συμφωνείται με τους Χρήστες σε τακτά χρονικά διαστήματα. (iii)ο επιβλέπων υπολογιστής υπολογίζει τους μέσους όρους της ανάλυσης τουλάχιστο σε ημερήσια βάση Διορθωτές PTZ Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.26 από 101

27 Σε ορισμένα σημεία Εξόδου Τύπου Β (βλέπε Άρθρο 25) αντί για υπολογιστή ροής και επιβλέποντα υπολογιστή υπάρχει μόνον διορθωτής τύπου PTZ που υπολογίζει και αποθηκεύει τις ωριαίες, τις ημερήσιες και μηνιαίες τιμές ροής όγκου (Nm3). Ο Διαχειριστής υπολογίζει την ενέργεια κάνοντας χρήση τιμών Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης από διαθέσιμα στοιχεία χρωματογράφου σε γειτονικό σημείο μέτρησης Μέθοδος υπολογισμού όγκου σε συνθήκες αναφοράς μετρητικών ρευμάτων τύπου μετρητών τουρμπίνας, υπερήχων και περιστροφικής μετατόπισης. Η μέτρηση της παροχής αερίου με τους μετρητές αυτούς γίνεται στην πίεση και τη θερμοκρασία λειτουργίας. Για να υπάρχει κοινή βάση αναφοράς, η μέτρηση αυτή ανάγεται σε συνθήκες αναφοράς. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με τη μέθοδο ΡΤΖ. Κατά τη μέθοδο αυτή, για την μετατροπή του μετρούμενου όγκου σε συνθήκες αναφοράς, χρησιμοποιείται η σχέση: V b V m P P m b b m b m Όπου Ρ: η πίεση του αερίου, Τ: η απόλυτη θερμοκρασία του αερίου, V: ο όγκος του αερίου, m: η κατάσταση μέτρησης, b: κατάσταση αναφοράς, Ο συντελεστής συμπιεστότητας Ζ εξαρτάται από τη σύσταση του αερίου και τις συνθήκες πίεσης Ρ και θερμοκρασίας Τ. Για τους διορθωτές ΡΤΖ θεωρείται ότι η σύσταση του αερίου είναι σταθερή (Zb σταθερό) και επομένως το Zm υπολογίζεται για τις επικρατούσες συνθήκες Pm, Tm. Τα υπόλοιπα μεγέθη λαμβάνονται από τον διορθωτή με απευθείας μέτρηση (Vm, Pm, Tm). Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται η διορθωμένη παροχή Vb. Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα χημικής σύστασης, Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης και σχετικής πυκνότητας λαμβάνονται από το χρωματογράφο που είναι εγκατεστημένος στο πλησιέστερο μετρητικό σταθμό. Η μέθοδος υπολογισμού διορθωμένου όγκου PTZ μπορεί να εφαρμοσθεί είτε με διορθωτή PTZ είτε από υπολογιστή ροής με χρήση μεταδοτών πίεσης και θερμοκρασίας Μέθοδος υπολογισμού όγκου σε συνθήκες αναφοράς μετρητικών ρευμάτων τύπου μετρητών διαφράγματος. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη μέτρηση της διαφορικής πίεσης που αναπτύσσεται πριν και μετά το μετρητή διαφράγματος, στα χαρακτηριστικά του ρευστού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μετρητής χρησιμοποιείται. Τα δεδομένα κατασκευής, εγκατάστασης και χρήσης του μετρητή διαφράγματος καθορίζονται σύμφωνα με το ISO 5167 (Πίνακες IV και V). Από δεδομένα λοιπόν όπως η πίεση P, η θερμοκρασία T, η πυκνότητα του ρευστού ρ, η διαφορική πίεση ΔP υπολογίζεται η ροή μάζας Qm που διέρχεται στη μονάδα του χρόνου από το διάφραγμα. Στη συνέχεια με χρήση αυτής και της πυκνότητας του αερίου ρ υπολογίζεται η ροή όγκου σε συνθήκες λειτουργίας (πραγματικές) Q, ενώ η κανονική ροή όγκου Qn ή ροή όγκου σε συνθήκες αναφοράς υπολογίζεται με χρήση και της πυκνότητας σε συνθήκες αναφοράς ρn. Οι παραπάνω πυκνότητες είτε μετρούνται απευθείας από πυκνόμετρα, είτε Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.27 από 101

28 υπολογίζονται σύμφωνα με το ISO 6976 (Πίνακες IV και V) με δεδομένα τη χημική σύσταση (υπολογισμός ρn), τη πίεση, τη θερμοκρασία και τη συμπιεστότητα του αερίου (υπολογισμός ρ) Μέθοδος υπολογισμού όγκου σε συνθήκες αναφοράς μετρητικών ρευμάτων τύπου μετρητών μάζας. Σε αυτή τη περίπτωση προσδιορίζεται πρώτα η ροή μάζας και στη συνέχεια με χρήση της πυκνότητας σε συνθήκες αναφοράς η ροή όγκου σε συνθήκες αναφοράς. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Άρθρο 16 Γενικά Τα όργανα μέτρησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργία των συστημάτων που ενσωματώνονται στο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου. Μεταβλητές όπως η πίεση, η θερμοκρασία και η ροή του αερίου είναι σημαντικότατες παράμετροι στις διεργασίες που διενεργούνται σε όλα τα Σημεία του εν γένει δικτύου. Αυτές οι μεταβλητές αποτυπώνονται σε ειδικά όργανα, τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στους μετρητικούς σταθμούς, καθώς και σε άλλα σημεία του ΕΣΜΦΑ. Μέσω λοιπόν αυτής της αποτύπωσης των μεταβλητών παραμέτρων από τα ειδικά όργανα μέτρησης, πραγματοποιείται η διαχείριση του όλου συστήματος, είτε τοπικά είτε ακόμη και τηλεμετρικά, ανάγονται οι ποσότητες του αερίου προς τους καταναλωτές στην τελική μορφή κοστολόγησης, ελέγχεται η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, αναλύεται η ποιότητα του εισερχόμενου αερίου, και ουσιαστικά διενεργείται η όλη εποπτεία λειτουργίας και ο έλεγχος με έγκυρο και αποτελεσματικό τρόπο. Άρθρο 17 Ορισμοί και είδη Οργάνων Μέτρησης Με τον όρο όργανο εννοείται μία ευαίσθητη ηλεκτρική ή μηχανική ή πνευματική ή ψηφιακή συσκευή μέτρησης, μετάδοσης, ή ελέγχου μίας μεταβλητής παραμέτρου, η οποία συσκευή είναι εγκατεστημένη στο ΕΣΜΦΑ και συνδεδεμένη με τις διατάξεις και τα μέρη της διεργασίας μέτρησης. Τα διάφορα είδη οργάνων μέτρησης μπορούν να καταταγούν ανάλογα με το είδος της μέτρησης που διενεργούν. Σύμφωνα λοιπόν με το είδος μέτρησης τα όργανα εντάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, δηλαδή: 17.1 Ενδεικτικά Όργανα Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.28 από 101

29 Τα Ενδεικτικά Όργανα μετρούν και αποτυπώνουν την στιγμιαία τιμή μίας παραμέτρου που σχετίζεται ουσιαστικά με την διεργασία μέτρησης και δεν είναι απαραίτητη η αποθήκευση ή καταγραφή της σε μορφή είτε αναλογική είτε ψηφιακή. Τέτοια όργανα για παράδειγμα είναι: το αναλογικό ή ψηφιακό μανόμετρο (όργανο μέτρησης πίεσης), το θερμόμετρο (όργανο μέτρησης θερμοκρασίας), κλπ Καταγραφικά Όργανα Τα Καταγραφικά Όργανα Μέτρησης είναι τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται για την μόνιμη, ολική ή μερική καταγραφή των μεταβλητών παραμέτρων μίας διεργασίας, με σκοπό την συστηματική καταγραφή λειτουργικών δεδομένων που χρειάζονται στον Διαχειριστή για μελέτη και περαιτέρω ανάλυση. Στην ουσία τα όργανα αυτά, εάν πρόκειται για αναλογική λειτουργία, καταγράφουν σε επιφάνεια χάρτου (διαβαθμισμένου αναλόγως της χρήσης) την μεταβολή της λειτουργικής μεταβλητής συναρτήσει του χρόνου. Τα καταγραφικά όργανα με ψηφιακή λειτουργία (Digital Data Loggers) καταγράφουν τα δεδομένα των μετρήσεων, ανάλογα με τις επιθυμητές ρυθμίσεις, σε ψηφιακή μνήμη, απ την οποία μπορούν να απομαστευθούν με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και να αναλυθούν με κατάλληλα λογισμικά προγράμματα. Με τον τρόπο αυτό ο Διαχειριστής έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει διάφορα λειτουργικά δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία και για μελλοντική χρήση. Αυτά τα όργανα χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές κατά την διαχείριση του ΕΣΜΦΑ (π.χ. δεδομένα μετρήσεων για την τιμολόγηση του αερίου στα Σημεία Εισόδου) Όργανα Αθροιστικά Τα Αθροιστικά Όργανα τα οποία ονομάζονται και μετρητές (αναλογικοί μηχανικοί ή ψηφιακοί) καταγράφουν την συνολική τιμή της λειτουργικής μεταβλητής για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το όργανο ή η διάταξη μέτρησης μιας συγκεκριμένης παραμέτρου ήταν σε λειτουργία. Τέτοια αθροιστικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στο ΕΣΜΦΑ είναι για παράδειγμα: το όργανο καταγραφής του συνολικού όγκου φυσικού αερίου το οποίο έχει διέλθει για ένα χρονικό διάστημα μέσω του στροβιλομετρητή αερίου ή άλλου τύπου μετρητή των μετρητικών σταθμών του ΕΣΜΦΑ. Τα διάφορα είδη οργάνων μέτρησης κατατάσονται στις παρακάτω δύο κατηγορίες ανάλογα με το εάν εξυπηρετούν σκοπούς κοστολόγησης ή όχι δηλαδή: 17.4 Όργανα Εποπτείας Τα Όργανα Εποπτείας αποτυπώνουν στιγμιαία την τιμή μίας παραμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εποπτεία του ΕΣΜΦΑ, μέσω του Κέντρου Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου του Διαχειριστή, χωρίς η τιμή αυτή να χρησιμεύει για σκοπούς κοστολόγησης των Χρηστών Όργανα Custody Transfer Τα όργανα Custody Transfer είναι εκείνα τα όργανα του ΕΣΜΦΑ που χρησιμεύουν για σκοπούς Custody Transfer σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τις διαδικασίες και τις μεθόδους όπως περιγράφονται στους Πίνακες IV και V. Αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικά βαθμονόμησης και ελέγχονται ή/και επαναβαθμονομούνται είτε από ειδικά μετρολογικά εργαστήρια σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (Πίνακας Ι) είτε από το προσωπικό του Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διαδικασίες βαθμονόμησης (Άρθρο 28, Πίνακας ΙΙ). Τέτοια όργανα απαρτίζουν είτε τον υποστηρικτικό εξοπλισμό μέτρησης των μετρητικών Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.29 από 101

30 σταθμών του ΕΣΜΦΑ όπως είναι οι μεταδότες πίεσης, διαφορικής πίεσης, θερμοκρασίας είτε τον κύριο μετρητικό εξοπλισμό όπως είναι οι διάφορου τύπου μετρητές (Πίνακας IV). Επίσης στα όργανα Custody Transfer συγκαταλέγονται οι αέριοι χρωματογράφοι, και οι αναλυτές σημείου δρόσου. Άρθρο 18. Κύριες ομάδες οργάνων μέτρησης Σε ότι αφορά στις διάφορες ομάδες στις οποίες κατατάσσονται τα όργανα μέτρησης, αυτές προσδιορίζονται από τις παραμέτρους που που λαμβάνονται υπόψη στις εκάστοτε διεργασίες μέτρησης. Γενικά οι κύριες παράμετροι μέτρησης στην περίπτωση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι οι κάτωθι: Θερμοκρασία Πίεση Ροή Αερίου Κατά συνέπεια οι κυριότερες ομάδες οργάνων σε σχέση με τα ανωτέρω είναι οι εξής: Θερμόμετρα (Αναλογικά ή Ψηφιακά / Μεταδότες) Μανόμετρα (Αναλογικά ή Ψηφιακά / Μεταδότες) Μετρητές Ροής ή Ροόμετρα (Στροβιλομετρητές, Περιστροφικής Μετατόπισης, κλπ) Άρθρο 19 Θερμοκρασία Θερμόμετρα 19.1 Αρχές Μέτρησης Θερμοκρασίας Το μέγεθος ή η ποσοτική τιμή της θερμοκρασίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί με άμεσους τρόπους. Κατά συνέπεια, η τιμή της θερμοκρασίας προσδιορίζεται εμμέσως, βάσει κάποιων χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της ύλης, οι οποίες μεταβάλλονται συναρτήσει της θερμοκρασιακής αύξησης ή μείωσης. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικές ιδιότητες είναι: Το μήκος ή ο όγκος (βασίζεται στην θερμική διαστολή) Οι ηλεκτρικές μεταβολές (μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης) Οι οπτικές ιδιότητες Στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου χρησιμοποιούνται ευρέως είτε στο εργαστήριο είτε στις διεργασίες μέτρησης οι ακόλουθοι τύποι θερμομέτρων: 19.2 Θερμόμετρα Θερμικής Διαστολής Θερμόμετρο τριχοειδούς σωλήνα ή ύαλου με υδράργυρο Η αύξηση της θερμοκρασίας μεταβάλλει τον όγκο των στερεών, υγρών και αερίων σωμάτων, δηλαδή οι παραπάνω μορφές της ύλης διαστέλλονται συναρτήσει της θερμοκρασιακής αύξησης. Αυτή είναι Στοιχεία Λειτουργίας Ε.Σ.Φ.Α. Rev.1 06/10/2008 σελ.30 από 101

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 584 6 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Α/7754 Κανονισμός Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Κοιτάσματα Κάθε κοίτασμα φυσικού αερίου περιέχει και βαρύτερους υδρογονάνθρακες σε υγρή μορφή, οι οποίοι κατά την εξόρυξη ξη συλλέγονται για να αποτελέσουν τα λεγόμενα υγρά φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 -

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΟΡΙΣΜΟΙ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου...29 1.1 Αντικείμενο...

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 Ο λογαριασμός κατανάλωσης φυσικού αερίου είναι διμηνιαίος. Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ Πρόκειται για τις Τεχνικές προδιαγραφές των Ιατρικών Αερίων για τον ενιαίο διαγωνισμό (Συμφωνία Πλαίσιο) για ομάδα Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΠΡΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος e-mail: dg@aegeanpower.com Π. Μπίσκας e-mail: pb@aegeanpower.com Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 15-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα