Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα «ΕΠΙΣΤΗΜΗ TOY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» της Β τάξης Ενιαίου Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα «ΕΠΙΣΤΗΜΗ TOY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» της Β τάξης Ενιαίου Λυκείου"

Transcript

1 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ 1. Ι. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ Η δημιουργία του πλανήτη μας. Η θέση της Γης στο πλανητικό μας σύστημα. Υποθέσεις για τη σύσταση της αρχέγονης ατμόσφαιρας της Γης. - αντιληφθούν τις σύγχρονες θεωρίες της δημιουργίας του πλανήτη μας. - καθορίζουν τη θέση της Γης στο πλανητικό μας σύστημα και να κατανοούν τη σημασία της θέσης αυτής. - εκφέρουν απόψεις για τη σύσταση της ατμόσφαιρας της Γης, αφού έχουν κατανοήσει την κατάσταση που επικρατούσε στα πρώτα στάδια του σχηματισμού της Γης. - Κατασκευή σχεδιαγράμματος ή μοντέλου του πλανητικού μας συστήματος. - Προβολή video για τη δημιουργία της Γης και της εμφάνισης της ζωής, από τη σειρά Life on Earth (Μέρος Ι) Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Υποθέσεις για την προέλευση της ζωής στη Γη. Δημιουργία των πρώτων πολύπλοκων οργανικών ενώσεων (πείραμα Miller). O πρώτος μεταβολισμός και οι πρόδρομοι των πρώτων οργανισμών. Οι πρώτοι προκαρυωτικοί οργανισμοί. Πληροφορίες για τη ζωή στή γη από τα απολιθώματα - κατανοήσουν τις σύγχρονες θεωρίες για τη προέλευση της ζωής και να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι τα φαινόμενα της ζωής μπορούν να εκδηλωθούν μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος. - κατανοήσουν τις αντιλήψεις γύρω από τη σταδιακή πορεία της δημιουργίας των πρώτων «κυττάρων» και στη συνέχεια της πρώτης οργάνωσης σε κύτταρα. - αντιληφθούν ποια μέρη των οργανισμών απολιθώνονται και επίσης τη σημασία των απολιθωμάτων στη μελέτη των οργανισμών. - Πείραμα Redi ή πείραμα Spallanzani ή πείραμα Pasteur. - Μικροσκοπικές παρατηρήσεις μόνιμων παρασκευασμάτων προκαρυωτικών οργανισμών. - Παρατήρηση διάφορων απολιθωμάτων στο εργαστήριο. - Υπαίθρια μελέτη σε χώρο με απολιθώματα. 5

2 1. 3. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η εμφάνιση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Η δημιουργία των πρώτων ευκαρυωτικών οργανισμών Οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί. Η αμφιγονία ως τρόπος αναπαραγωγής Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ Από τα απλά πολυκύτταρα πρώτιστα στις σύγχρονες μορφές ζωής. Η εμφάνιση και εξάπλωση των φυτών (αναφορά στις κύριες ομάδες μόνο). Η εμφάνιση των πρώτων ζώων. Η εξέλιξη και η εξάπλωση των χερσαίων ζώων. Τα πρώτα Ερπετά.Τα Κροκοδείλια, οι Δεινόσαυροι και τα Πτηνά. Τα πρώτα Θηλαστικά. Η εξέλιξη που οδήγησε στον άνθρωπο.οι Αυστραλοπίθηκοι. Η εμφάνιση του Homo. Η εξάπλωση του Homo sapiens. - εκτιμούν τη σημασία της παρουσίας του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα της Γης για την περαιτέρω εξέλιξη της ζωής. - κατανοήσουν μελετώντας την ανελικτική πορεία της ζωής, ότι οι ζωντανοί οργανισμοί εξελίσσονται από κατώτερους σε ανώτερους. - αναγνωρίζουν τη συμβολή της αμφιγονικής αναπαραγωγής στην ποκιλότητα των οργανισμών. - ονομάζουν μέσα από απλά σχεδιαγράμματα (χάρτες) της εξελικτικής πορείας, τις κύριες ομάδες των φυτών και των ζώων. - αντιληφθούν ότι οι ζωντανοί οργανισμοί δε ζούν μόνο στην επιφάνεια της Γης, αλλά και σε βάθος και σε ύψος, προσαρμοσμένοι στις συνθήκες περιβάλλοντος. - εξηγούν την εξελικτική πορεία του ανθρώπου μελετώντας τις προγονικές μορφές του. - Κατασκευή ειδικών σχεδίων, με τα οποία να μπορεί να γίνει σύγκριση προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού κυττάρου. - Χρήση χαρτών για υπενθύμιση της αμφιγονίας στα φυτά και στα ζώα. - Κατασκευή απλών χαρτών των κύριων ομάδων των φυτών και των ζώων με βάση την εξέλιξή τους. - Να δοθεί φυλλάδιο με αδρομερή ταξινόμηση των φυτών και των ζώων. - Κατασκευή πίνακα με τους κύριους αντιπροσώπους της εξέλιξης του ανθρώπου. 2 12

3 1. 5. ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ Η γήινη σφαίρα Οι λιθοσφαιρικές πλάκες και οι μετακινήσεις τους. Ο σχηματισμός των ηπείρων. Η δημιουργία της Κύπρου. Παγετώδεις Μεσοπαγετώδεις περίοδοι. Μαζικές εξαφανίσεις ζωντανών οργανισμών. - διακρίνουν τη θέση, κατάσταση και το είδος των διάφορων μερών του εσωτερικού της Γης. - εκφέρουν γνώμη για τις συνέπειες των μετακινήσεων των διάφορων τεκτονικών πλακών. - εξηγούν με απλά λόγια την πορεία σχηματισμού των ηπείρων. - ερμηνεύουν τη δημιουργία της Κύπρου με βάση τα γνωστά στοιχεία από τη γεωλογία της. - επισημαίνουν περιβαλλοντικούς λόγους για μαζικές εξαφανίσεις οργανισμών. - Κατασκευή μοντέλου με πολυστερίνη της τομής της Γης ή κατασκευή σχεδιαγράμματος με τα βασικά μέρη του εσωτερικού της Γης. - Κατασκευή χάρτη της Κύπρου με τα κύρια πετρώματα που την αποτελούν. - Υπαίθρια παρατήρηση διάφορων τύπων πετρωμάτων σε περιοχές που προσφέρονται. - Αναφορά στους σεισμούς που γίνονται στην Κύπρο και στα μέτρα προστασίας. - Επίσκεψη στο Σεισμολογικό σταθμό Η ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ Τα στοιχεία της βιόσφαιρας. Τα όρια της βιόσφαιρας και της παραβιόσφαιρας. - καθορίζουν την έννοια και τα όρια της βιόσφαιρας. - αντιληφθούν την έννοια της βιόσφαιρας ως του χώρου στον οποίο εκδηλώνονται τα φαινόμενα της ζωής. - Με τη βοήθεια της εικόνας της σελίδας 62 να γίνει ολιγοσέλιδη έκθεση για τα κύρια γνωρίσματα των διάφορων ζωνών της βιόσφαιρας. 2

4 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ Η εξάρτηση της ζωής από τον ήλιο. Η κατανομή της ηλιακής ενέργειας στη Γη ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Κατανομή της θερμότητας που φτάνει στη Γη. Οι κλιματολογικές συνθήκες - αναγνωρίζουν ότι κινητήρια δύναμη και μοναδική πηγή ενέργειας για όλες τις μορφές ζωής είναι ο ήλιος. - δικαιολογούν την κατανομή της ηλιακής ενέργειας στη Γη, να ερμηνεύουν τη διαμόρφωση των βασικών κλιματικών ζωνών με βάση την κατανομή της ηλιακής ενέργειας και να συσχετίζουν την αφθονία μορφών ζωής σε ορισμένες περιοχές της Γης (π.χ. Τροπικές περιοχές) ως επακόλουθο της πρόσπτωσης μεγαλυτέρων ποσοτήτων ηλιακής ενέργειας. - Με βάση τα σχήματα 2.1. σελίδα 67, και 2.3. σελίδα 68, να γίνει μια μικρή έκθεση για την ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη Γη και για τις κλιματικές ζώνες ανάλογα με τα γεωγραφικά πλάτη ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Καθορισμός των ζωνών βλάστησης Χερσαίες ζώνες βλάστησης. Τούνδρα. Τάιγκα. Η ζώνη των κωνοφόρων. Δάση φυλλοβόλων της εύκρατης ζώνης. Λιβάδια της εύκρατης ζώνης. - καθορίζουν τις κλιματολογικές ζώνες και τις ζώνες βλάστησης ως αποτέλεσμα των ποσοτήτων ενέργειας που φτάνουν στη Γη και να ερμηνεύουν την καθ ύψος και γεωγραφικό πλάτος ανάπτυξη των ζωνών βλάστησης. - επεξηγούν τη ροή ενέργειας στην ξηρά, έτσι που να μπορούν να αναπτυχθούν οι διάφορες χερσαίες ζώνες βλάστησης. - Προβολή κατάλληλων ντοκιμαντέρ (video) από αντίστοιχες σειρές που αφορούν τις κύριες ζώνες βλάστησης. 6

5 Μεσογειακή βλάστηση (τσιαπαράλ). Ψυχρές έρημοι. Θερμές έρημοι. Τροπική σαββάνα. Τροπικά δάση. (περιληπτική αναφορά, αλλά να δοθεί έμφαση στην κατανόηση της προσαρμογής των οργανισμών στις κλιματολογικές συνθήκες των διάφορων ζωνών). Υδρόβιες ζώνες. - Υδρόβιες ζώνες του γλυκού νερού. - Θαλλάσιες ζώνες. - αντιληφθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των διάφορων χερσαίων και υδρόβιων ζωνών βλάστησης δίνοντας έμφαση στην κατανόηση της προσαρμογής των οργανισμών στις κλιματολογικές συνθήκες των διάφορων ζωνών. - Μικρές εργασίες (projects) για τις χερσαίες ζώνες ή τις υδρόβιες ζώνες γενικά ή με αναφορά στα δεδομένα της Κύπρου ΥΔΡΟΛΟΓΙ ΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μέτρηση καθαρότητας (διαφάνειας) του νερού. Μέτρηση θερμοκρασίας του νερού. Μέτρηση αλατότητας του νερού. Μέτρηση ηλεκρικής αγωγιμότητας του νερού. Μέτρηση αλάτων (νιτρικών) στο νερό. Αντίσταση του νερού στην οξύτητα - χειρίζονται με δεξιότητα τα όργανα που αφορούν τις εργαστηριακές ασκήσεις που αναφέρονται στη διδακτέα ύλη και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από τη σημασία για τους ζωντανούς οργανισμούς της ορθής μέτρησης των διάφορων παραμέτρων που αφορούν το νερό. - κρίνουν την ορθότητα των μετρήσεών τους και να κάνουν συγκρίσεις με τα αποδεκτά όρια τιμών. - Να γνωρίσουν τα διάφορα όργανα για τις εργαστηριακές ασκήσεις και να εξοικειωθούν με τη χρήση και λειτουργία τους. - Να εκτελούν ορθά τις ασκήσεις στο εργαστήριο ή στην ύπαιθρο (όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν) και να παίρνουν αξιόπιστες μετρήσεις. 8

6 Προσδιορισμός του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό για καθορισμό των βιολογικών αναγκών σε οξυγόνο (BOD). - Να καταρτίζουν πίνακες στους οποίους να αναγράφονται οι μετρήσεις ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ Η ανάπτυξη των πηγών ενέργειας. Πηγές ενέργειας: Προβλήματα και προοπτικές. - Τεχνητή αξιοποίηση των φυσικών πηγών ενέργειας από τον άνθρωπο ως υπαλλακτικών μορφών ενέργειας. - Ορυκτά καύσιμα. - Πυρηνική ενέργεια. Κίνδυνοι από τη ραδιενέργεια. Τα ραδιενεργά απόβλητα. - Ηλιακή ενέργεια. - Αιολική ενέργεια. - Υδροηλεκτρική ενέργεια. - Γεωθερμική ενέργεια. - Βιοκαύσιμα. - εξηγούν γιατί η ηλιακή ενέργεια είναι η κύρια φυσική πηγή ενέργειας. - προτεινουν άλλες πηγές ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, χωρίς προβλήματα και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. - αναφέρουν τα κυριότερα καύσιμα ορυκτά και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που προκαλεί η αλόγιστη χρήση τους. - εντοπίζουν τους κινδύνους για τους ζωντανούς οργανισμούς που προκαλεί η έκλυση ραδιενέργειας από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας ή τα ραδιενεργά κατάλοιπα. - αποκτήσουν θετική στάση γύρω από το ραδιενεργό πρόβλημα του πλανήτη και να εκφέρουν απόψεις για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. - αντιληφθούν την αναγκαιότητα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας και των εκδηλώσεων της ως υπαλλακτικών μορφών ενέργειας και να επεξηγούν τα σχετικά πλεονεκτήματα. - Μικρές μελέτες για θέματα ενέργειας ή πηγών ενέργειας με προτίμηση αυτές που χρησιμοποιούμε στην Κύπρο. Να γίνει αναφορά και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, αν υπάρχουν. - Κατασκευή ενός μοντέλου θερμοσίφωνα. - Φωτοβολταϊκές συσκευές Δυνατότητες και προοπτικές στο μεσογειακό χώρο. - Η αιολική ενέργεια και η χρήση της στην Κύπρο πρίν και τώρα. 7

7 3 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η διατήρηση της ζωής. Πηγή ενέργειας για τους ζωντανούς οργανισμούς. Ηλιακή ενέργεια Χρωστικές Οι φωτοσυνθετικές χρωστικές Οι χλωροπλάστες - αναγνωρίζουν ότι η διατήρηση της ζωής συνεπάγεται κατανάλωση ενέργειας και ότι η κύρια οδός δέσμευσης ενέργειας από τους οργανισμούς είναι η φωτοσυνθετική διαδικασία που ακολουθούν οι αυτότροφοι οργανισμοί. - επεξηγούν τις διαδικασίες δέσμευσης της ηλιακής ενέργειας από τους αυτότροφους οργανισμούς και τα απαραίτητα υλικά και οργανίδια που διαθέτουν για να πετύχουν τη δέσμευση. - δικαιολογούν το ρόλο της χλωροφύλλης στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. - μικροσκοπικές παρατηρήσεις τομής φύλλου. - μικροσκοπικές παρατηρήσεις χλωροπλαστών (προτείνεται το υδρόβιο φυτό Elodea) H ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ Ορισμός της φωτοσύνθεσης. Πειραματική μελέτη της φωτοσύνθεσης. Οι φάσεις της φωτοσύνθεσης και ο σχηματισμός της γλυκόζης. Παράγοντες που επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση. Χημειοσύνθεση. - ορίζουν τη διαδικασία της Φωτοσύνθεσης και να συνειδητοποιούν το βασικό ρόλο στη δέσμευση της ηλιακής ενέργειας και της μετατροπής της σε χημική στα μόρια των οργανικών ουσιών. Επίσης να αναγνωρίζουν τη σημασία της για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. - μελετούν πειραματικά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσηςκαι των παραγόντων που επηρεάζουν τον ρυθμό της. πειραματική προσέγγιση: - Αποχρωματισμός φύλλου - Η σημασία της έντασης του φωτός στη φωτοσύνθεση - Η σημασία του CO2 - H σημασία της ποσότητας της χλωροφύλλης - Η σημασία του νερού. 6

8 Χημικοί ρύποι και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα ως παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς τη φωτοσύνθεση. - εξηγούν τις φάσεις της φωτοσύνθεσης που συμβαίνουν στο χλωροπλάστη και τη σταδιακή παραγωγή της γλυκόζης ως του πρώτου οργανικού υλικού που παράγεται. - ερμηνεύουν γιατί η γλυκόζη αποτελεί ενεργειακό μόριο για τις ανάγκες των οργανισμών. - καταλάβουν ότι η ΑΤΡ είναι το ενεργειακό νόμισμα του οργανισμού. Σχήμα ΑΤΡ, ADP και ΑΜΡ (σελ. 123 του βιβλίου). - εξηγούν περιπτώσεις χημειοσύνθεσης οργανικών ουσιών. - κατανοήσουν τη δυσμενή επίδραση των χημικών και άλλων ρύπων της δραστηριότητας του ανθρώπου στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. - Σχηματισμός και ανίχνευση οξυγόνου κατά τη φωτοσύνθεση. - Τα φυτά δε φωτοσυνθέτουν στην πράσινη ακτινοβολία ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή - ορίζουν έννοιες σχετικές με το αντικείμενο της Οι σχέσεις μεταξύ των οργανισμών. Οικολογίας και να αντιληφθούν το ρόλο του κλάδου αυτού της Βιολογίας στην αντιμετώπιση σύγχρονων Σχέσεις των οργανισμών του ιδίου είδους. - περιβαλλοντικών προβλημάτων. ορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών του ίδιου - Ανταγωνισμός είδους και διαφορετικών ειδών, καθώς επίσης να - Συνεργασία ερμηνεύουν διάφορους οικογεωγραφικούς κανόνες που - Κοινωνικοποίση σχετίζονται με την προσαρμοστικότητα των - Επικοινωνία οργανισμών στο περιβάλλον τους. Σχέσεις οργανισμών - ερμηνεύουν προσαρμοστικούς μηχανισμούς σε φυτά διαφορετικών ειδών. και σε ζώα σε συνάρτηση με τις συνθήκεςπαραμέτρους του περιβάλλοντος. Οι προσαρμογές των οργανισμών στο περιβάλλον. (Κανόνας Bergmann, Κανόνας Allen). - Χρήση κατάλληλων εικόνων και σχεδιαγραμμάτων που να δείχνουν τις σχέσεις των οργανισμών. - Προβολές κατάλληλου video που αφορά τη ζωή διάφορων οργανισμών στο φυσικό τους περιβάλλον. 9

9 Αλυσίδες και πλέγματα τροφής - Ο ρόλος των αποικοδομητών Η ροή της ενέργειας δια μέσου των οικοσυστημάτων (περιληπτικά). Η έννοια της οικολογικής ισορροπίας. Τα κύρια παγκόσμια οικοσυστήματα (Τροπικά, ερημικά, παραμεσογειακά, πολικά κτλ.). - Οι προσαρμογές των οργανισμών στα αντίστοιχα οικοσυστήματα. Οικολογικές πυραμίδες. Οι πυραμίδες της βιομάζας. Οι πυραμίδες της ενέργειας.οι πυραμίδες των αριθμών. Η βιολογική συγκέντρωση ρύπων κατά μήκος των τροφικών αλυσίδων. - κατανοήσουν τις τροφικές σχέσεις των οργανισμών και το έργο των αποικοδομητών ως μέσου ανακύκλησης και επιστροφής των στοιχείων στον ανόργανο κόσμο. - αντιληφθούν πώς γίνεται η ροή της ενέργειας στα οικοσυστήματα, μελετώντας τα τροφικά επίπεδα. - συνειδητοποιήσουν τη διαχρονική σταθερότητα των οικοσυστημάτων τόσο στη δομή, όσο και στη λειτουργία τους και ότι σε περίπτωση ζημιών το οικοσύστημα σταδιακά τις αποκαθιστά για να διατηρείται γύρω από κάποιο βαθμό ισορροπίας. - κατανοήσουν μέσα από παραδείγματα τη δυναμική ισορροπία των οικοσυστημάτων και να οδηγηθούν στην έννοια της οικολογικής ισορροπίας. - μελετήσουν τα κύρια παγκόσμια οικοσυστήματα, με βασικό στόχο την κατανόηση της συμπληρωματικότητας δομής και λειτουργίας. - ευαισθητοποιηθούν γύρω από τη δραστηριότητα του ανθρώπου, που μπορεί να αλλάξει τη ροή των υλικών και της ενέργειας στα οικοσυστήματα, έτσι που να περιορίζεται η γονιμότητα της γης. - επεξηγούν την παραγωγή βιομάζας ως επακόλουθο της φωτοσύνθεσης των παραγωγών και να αιτιολογούν την πορεία της στα υπόλοιπα τροφικά επίπεδα. - αντιληφθούν ότι τα υλικά που αφήνει η δραστηριότητα του ανθρώπου στο περιβάλλον και δε μεταβολίζονται μετακινούνται σε μικρότερη βιομάζα στις πυραμίδες με βλαπτικές συνέπειες. - Κατασκευή σχεδιαγραμμάτων με παραδείγματα χερσαίων ή υδάτινων τροφικών αλυσίδων ή και οικολογικών πυραμίδων χαρακτηριστικών της Κύπρου ή Μεσογείου. - Εκδρομή στον Ακάμα. Μελέτη της ενδημικής χωρίδας και πανίδας. (Συστήνεται η εκδρομή να γίνει γύρω στο Μάρτιο Απρίλιο και να επισκεφθούν οι μαθητές τα: Λουτρά Αφροδίτης Φαράγγι του Άβακα Λάρα Ενυδρείο Πάφου. - Εκδρομή μονοήμερη ή και τριήμερη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Λεμίθου, κατόπιν συνεννοήσεως με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο λειτουργεί το Κέντρο. - Επίσκεψη στό Μουσείο Θαλάσσιας Ιστορίας (Ζωής) στην Αγία Νάπα.

10 4 ΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Η σημασία του άνθρακα στους ζωντανούς οργανισμούς (αναφορά στο ρόλο του άνθρακα ως συστατικού της ζώσας ύλης). Είσοδος του άνθρακα στους ζωντανούς οργανισμούς (δέσμευση μέσω της φωτοσύνθεσης). Η ανακύκληση του άνθρακα. Ο άνθρακας ως πηγή ενέργειας- Ορυκτά καύσιμα (οι γαιάνθρακες. Το πετρέλαιο. Τα φυσικά αέρια) Το ξύλο Περιβαλλοντικά προβλήματα από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. - Το φαινομενο του θερμοκηπίου. - Το διοξείδιο του άνθρακα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη ζωή. - Το μονοξείδιο του άνθρακα και η αιθάλη. - Η όξινη βροχή. - κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ορθής ανακύκλησης των υλικών στη φύση για να διατηρείται η περιβαλλοντική ισορροπία. - οδηγηθούν στη διαπίστωση ότι ο άνθρακας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή με βάση τα όσα γνωρίζουν για τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για τη φωτοσύνθεση. - κατανοήσουν τη δέσμευση του άνθρακα υπό μορφή CO2 και την αποθήκευσή του, μαζί με ενέργεια, σε οργανικές ενώσεις που παίρνουν οι οργανισμοί, καθώς και την απελευθέρωση της ενέργειας αυτής μέσω των καύσεων. - εξηγούν τον κύκλο του άνθρακα. - εξηγούν τον τρόπο σχηματισμού των ορυκτών ανθράκων, τη σημασία τους ως ενεργειακών υλικών, καθώς και να αναφέρουν τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η χρήση τους στο περιβάλλον. - εξηγούν το σχηματισμό της όξινης βροχής και του φαινομένου του θερμοκηπίου και να προτείνουν τρόπους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. - Κατασκευή σχεδιαγράμματος του κύκλου του άνθρακα (CO2). - Κατασκευή παγκόσμιου χάρτη κατανομής των γαιανθράκων και πετρελαίου. - Έρευνα για τους διάφορους τύπους γαιανθράκων και της ενεργειακής τους αξίας. - Μελέτη για το σχηματισμό του πετρελαίου. - Συνοπτική δομή και λειτουργία ενός διϋλιστηρίου πετρελαίου. - Επίσκεψη στο διϋλιστήριο της Λάρνακας. - Μελέτη για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και της όξινης βροχής. - Μέτρηση ph νερού της βροχής, πόσιμου νερού και νερού βροχής κοντά σε δρόμο με πυκνή κίνηση. 10

11 4. 3. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Η σημασία του αζώτου στους ζωντανούς οργανισμούς (το άζωτο ως συστατικό της ζώσας ύλης. Αμινοξέα. Σύσταση πρωτεϊνών). Τρόποι δέσμευσης του ατμοσφαιρικού αζώτου. - Ατμοσφαιρική δέσμευση - Βιομηχανική δέσμευση - Βιολογική δέσμευση. Κύκλος του αζώτου. Η σημασία του αζώτου στην ανάπτυξη των φυτών. Ρύπανση από τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων. - Ευτροφισμός - Ρύπανση του νερού και των λαχανικών. - Τα οξείδια του αζώτου ως ρύποι. - εκφέρουν τις απόψεις τους, μελετώντας τη σύσταση των πρωτεϊνών, για τη σημασία του αζώτου στη σύσταση της ζώσας ύλης. - αντιληφθούν ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια ποσότητα αζώτου στην ατμόσφαιρα, οι πλείστοι ζωντανοί οργανισμοί αδυνατούν να πάρουν το απαραίτητο για τη ζωή τους άζωτο από την ατμόσφαιρα. - περιγράφουν τον κύκλο του αζώτου στη φύση και να κατανοήσουν ότι τα φυτά διοχετεύουν το άζωτο σε όλους τους οργανισμούς παραλαμβάνοντας το υπό μορφή αζωτούχων ριζών από το έδαφος. - δικαιολογούν ότι η ανάπτυξη των φυτών έχει άμεση σχέση με την παρουσία στο έδαφος αζωτούχων λιπασμάτων. - κατανοήσουν τον τεράστιο ρόλο των αζωτούχων λιπασμάτων στην αντιμετώπιση του προβλήματος των τροφίμων, αλλά και να πληροφορηθούν για τις ολέθριες επιπτώσεις της κατάχρησης τους. - ερμηνεύουν το φαινόμενο του ευτροφισμού και να μελετούν τις οικολογικές επιπτώσεις από τον ευτροφισμό των υδάτινων μαζών. - Κατασκευή σχεδιαγράμματος του κύκλου του αζώτου. - Κατασκευή σχεδιαγράμματος και μοντέλου ενός διπεπτιδίου. - Μελέτη γύρω από το θέμα του ευτροφισμού μιας λίμνης-αίτια και επιπτώσεις στους λιμναίους οργανισμούς. - Πειραματική μελέτη του ρόλου των αζωτούχων λιπασμάτων. - Παρατήρηση αζωτοβακτηρίων σε ρίζες ψυχανθών (κουκιάς). 4

12 4.4. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Η απελευθέρωση και η δέσμευση του οξυγόνου από την ατμόσφαιρα (κύκλος του οξυγόνου). Η σημασία του οξυγόνου για τους οργανισμούς. - Πνευμονική αναπνοή. - Κυτταρική αναπνοή. Τα μιτοχόνδρια και ο ρόλος τους. Απελευθέρωση της ενέργειας από τις οργανικές ενώσεις. Κυτταρική αναπνοή. - Γλυκόλυση - Αερόβια αναπνοή. (βιολογική οξείδωση) - Ζυμώσεις (αναερόβια). Αλκοολική ζύμωση. Γαλακτική ζύμωση. Οι ζυμώσεις στην υπηρεσία του ανθρώπου. - Πειράματ. (παρασκευή κρασιού, ψωμιού, γιαουρτιού). - εξηγούν ότι οι μόνοι προμηθευτές με οξυγόνο της ατμόσφαιρας είναι τα φυτά. - ερμηνεύουν τον κύκλο του οξυγόνου επισημαίνοντας ταυτόχρονα την τεράστια σημασία του για την αναπνοή των οργανισμών. - συγκρίνουν τον εισπνεόμενο και εκπνεόμενο αέρα. - περιγράφουν τη δομή και λειτουργία των οργανιδίων των κυττάρων που είναι υπεύθυνα για την κυτταρική αναπνοή. - κατανοήσουν τη σημασία της κυτταρικής αναπνοής, καθώς και τα διάφορα στάδια της και να εντοπίζουν το ρόλο του οξυγόνου ως του τελικού δέκτη ηλεκτρονίων και ιόντων υδρογόνου προς σχηματισμό νερού. - εξηγούν τις ζυμώσεις και τη σημασία τους στη ζωή του ανθρώπου πειραματιζόμενοι με τις συνθήκες ζύμωσης. - συγκρίνουν την κυτταρική αναπνοή και τη φωτοσύνθεση. - Κατασκευή σχεδιαγράμματος του κύκλου του οξυγόνου (σύνδεση με το CO2). - Σχεδιάγραμμα που να δείχνει τη σύνδεση της πνευμονικής και κυτταρικής αναπνοής στον άνθρωπο. - Πειραματική μελέτη του CO2 της εκπνοής. - Πειραματική μελέτη των ζυμώσεων. α) Αλκοολικής παραγωγή κρασιού παραγωγή ψωμιού β) Γαλακτικής παραγωγή γιαουρτιού. - Προβολή video με θέμα την παραγωγή του οξυγόνου κατά τη φωτοσύνθεση. - Ανίχνευση του οξυγόνου της φωτοσύνθεσης πειραματικά. 9

13 Περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με το όζον (πολύ περιληπτικά). - Το όζον ως ρύπος. - Το όζον ως προστατευτικό από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες. - Η καταστροφή της οζονόσφαιρας. - Η τρύπα του όζοντος. Οξυγόνο και αποσύνθεση. Οι συνέπειες της έλλειψης οξυγόνου σε ένα υδάτινο οικοσύστημα. - κατανοήσουν το σχηματισμό του όζοντος, τη σημασία του για τον πλανήτη, τους τρόπους καταστροφής του και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. - αντιληφθούν ότι το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τη δράση των αποικοδομητών. - Μελέτη για το όζον (σημασία και επιπτώσεις από την καταστροφή του) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ρύπανση της ατμόσφαιρας - Αέριοι ρύποι Ρύπανση από βαρέα μέταλλα και άλλα επικίνδυνα υλικά (μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, αρσενικό κτλ.). - κατανοήσουν την έννοια της ρύπανσης σε αντιδιαστολή προς την έννοια της μόλυνσης. - μελετήσουν, πειραματικά και θεωρητικά, την ατμοσφαιρική ρύπανση. - ευαισθητοποιηθούν γύρω από το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να συμβάλουν στον περιορισμό της. - μελετήσουν, πειραματικά και θεωρητικά, περιπτώσεις ρύπανσης από βαρέα μέταλλα και άλλα επικίνδυνα υλικά και να εισηγούνται μεθόδους περιορισμού της. - Να εξετάσουν, από πλευράς περιεχομένου/σύστασης, τα σκουπίδια μιας πόλης και να εισηγηθούν συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούν. 2

14 Τα απορρίματα και τα απόβλητα. - Η αναγκαιότητα για ανακύκληση. - ευαισθητοποιηθούν γύρω από το πρόβλημα των απορριμάτων και να συμβάλλουν στον περιορισμό του. - κατανοήσουν την αναγκαιότητα για αξιοποίηση τους και για ανακύκληση. - Με τη βοήθεια στατιστικών δεδομένων να κατανοήσουν το μέγεθος του προβλήματος της απόρριψης αστικών αποβλήτων (σκουπιδιών) (πληροφορίες από υπεύθυνους του προγράμματος Life - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας). - Projects για ανακύκληση του Γυαλιού, Χαρτιού, Αλουμινίου και Πλαστικών ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ Μέτρηση θερμοκρασίας. Χρήση θερμομέτρων αέρος εδάφους. Κατασκευή και χρήση βροχομέτρου. Μέτρηση υγρασίας αέρος. Μέτρηση ατμοσφαιρικής πίεσης. - χρησιμοποιούν διάφορα όργανα για εργαστηριακές μετρήσεις και να αποκτήσουν δεξιότητες στο χειρισμό τους. - αντιληφθούν τη σημασία της γνώσης των διάφορων ατμοσφαιρικών συνθηκών στην ομαλή διαβίωση των οργανισμών στο περιβάλλον. - Με τα κατάλληλα όργανα, αφού εξοικειωθούν με τη χρήση και λειτουργία τους, να εκτελούν τις μετρήσεις που αναφέρονται στη διδακτέα ύλη. 4

15 4. 7. ΤΟ ΝΕΡΟ Το νερό ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση των λειτουργιών της ζωής. - Μεταβολικός ρόλος του νερού. - Διαλυτικός ρόλος. - Στηρικτικός ρόλος. - Το νερό ως μεταφορικό μέσο. Ιδιότητες του νερού. Διάχυση Ώσμωση - Πειράματα Η πρόσληψη του νερού από τα φυτά. Η μεταφορά του νερού στα φύλλα. Η διαπνοή. - Πειράματα - εκτιμούν την ορθότητα και εγκυρότητα των μετρήσεων τους. - εκτιμούν ότι το νερό μαζί με την ηλιακή ενέργεια και το CO2 είναι απαραίτητα στοιχεία για τη φωτοσύνθεση και κατ επέκταση απαραίτητη προϋπόθεση για τη ζωή. - εξηγούν και να απαριθμούν τις βιοχημικές λειτουργίες του νερού, μέσα από τις ιδιότητές του. - μελετούν πειραματικά φαινόμενα διάχυσης και ώσμωσης και να εξηγούν το μηχανισμό των φαινομένων. - μελετούν πειραματικά τη λειτουργία της διαπνοής. - Μέτρηση θερμοκρασίας με θερμόμετρο ελαχίστου-μεγίστου. - Καταρτισμός ειδικών πινάκων καταγραφής των μετρήσεων. - Χρήση άλλων συγκριτικών πινάκων για τα αποδεκτά όρια τιμών. - Πειραματική μελέτη της μεταφοράς του νερού στα φυτά. - Πειραματική μελέτη της διάχυσης. - Πειραματική μελέτη των ωσμωτικών φαινομένων σε φυτικά κύτταρα (σπαργή-πλασμόλυση) και σε ζωικά κύτταρα (ρήξη- συρρίκνωση). - Πειραματική μελέτη της διαπνοής. 11

16 Προσαρμογές των οργανισμών σε συνθήκες έλλειψης νερού. - Οι προσαρμογές των φυτών. - Η αξιοποίηση του μεταβολικού νερού από τα ζώα. Ο κύκλος του νερού. Ο σχηματισμός της βροχής. - Βροχόπτωση - Περιληπτική αναφορά στούς κύριους τύπους βροχόπτωσης. - Η βροχόπτωση στην Κύπρο Ρύπανση των υδάτινων πόρων (περιληπτικά). Η επεξεργασία των λυμάτων (περιληπτικά) Η αφαλάτωση του νερού (περιληπτικά). - μελετούν περιπτώσεις προσαρμογής των ζωικών και φυτικών οργανισμών σε συνθήκες έλλειψης νερού (καμήλα ερήμου κ.ά.). - εξηγούν τον κύκλο του νερού και να ερμηνεύουν το σχηματισμό της βροχής και τους τύπους της βροχόπτωσης. - ευαισθητοποιηθούν γύρω από το υδατικό πρόβλημα στην Κύπρο και να αναφέρουν τρόπους αντιμετώπισής τους. - κατανοήσουν το πρόβλημα που δημιουργείται από τη ρύπανση των υδάτινων μαζών και τις επιπτώσεις του στη ζωή γενικά. - Σχεδιάγραμμα του κύκλου του νερού. - Μέτρηση βροχόπτωσης με τη χρήση βροχόμετρου. Να κατανοήσουν γιατί η βροχόπτωση εκφράζεται σε mm ή cm. - Περιληπτικό σχεδιάγραμμα εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων - Επίσκεψη σε μονάδα αφαλάτωσης. - Έρευνα για τον τρόπο λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης και επιπτώσεις από τη λειτουργία της.

17 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Το αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα της Επιστήμης του Περιβάλλοντος της Β Λυκείου προορίζεται να εξυπηρετήσει τους μαθητές της Β Λυκείου οι οποίοι επιλέγουν το μάθημα αυτό, αλλά και για να προετοιμάσει για την επιλογή του μαθήματος της Βιολογίας της Γ Λυκείου. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι μαθητές: 1. Να κατανοήσουν το φυσικό κόσμο και τους μηχανισμούς που διέπουν τη λειτουργία του και τη διατήρηση της ζωής πάνω στη γη. 2. Να κατανοήσουν τη δομή και την λειτουργία της βιόσφαιρας και των μηχανισμών που διέπουν τους κύκλους της ύλης και τη ροή της ενέργειας στα οικοσυστήματα. 3. Να ενημερωθούν για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από θέματα φύσης και περιβάλλοντος, όπως οικονομική ανάπτυξη, η αειφόρος ανάπτυξη και η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής πάνω στον πλανήτη μας. 4. Να κατανοήσουν τη θέση του ανθρώπου ως αναπόσπαστου μέλους του παγκόσμιου οικοσυστήματος. 5. Να αναπτύξουν θετικές στάσεις σε θέματα υγιεινής διαβίωσης. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές: 1. Να μελετήσουν τις σχέσεις των οργανισμών προς το περιβάλλον τους και να κατανοήσουν το μηχανισμό εξέλιξης των ειδών. 2. Να κατανοήσουν ότι η ζωή εκδηλώνεται μόνο όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι κατάλληλες. 3. Να μελετήσουν βασικές λειτουργίες της ζωής (φωτοσύνθεση, αναπνοή) και να κατανοήσουν τη σημασία της ηλιακής ενέργειας στην κατανομή των ζωνών βλάστησης. 4. Να μελετήσουν τις ενεργειακές ανάγκες των οργανισμών και τη ροή της ενέργειας στα οικοσυστήματα. 5. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 6. Να μελετήσουν τους μηχανισμούς με τους οποίους οι ζωντανοί οργανισμοί αξιοποιούν ανόργανες πρώτες ύλες, απαραίτητες για την επιβίωση τους, και τους τρόπους ανακύκλησης-επαναχρησιμοποίησής τους. 7. Να μελετήσουν θέματα παραγωγής τροφίμων και να ευαισθητοποιηθούν για την αναγκαιότητα υγιεινής διατροφής και ορθής επιλογής τροφίμων. 8. Να μελετήσουν, να συνειδητοποιήσουν και να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα και τους κινδύνους που απειλούν το τοπικό αλλά και παγκόσμιο περιβάλλον. 9. Να αποκτήσουν δεξιότητες με την πειραματική εργασία. 10. Να γνωρίσουν αρκετά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» 1. Ειδικοί σκοποί Με το µάθηµα "Ερευνώ το Φυσικό Κόσµο" στο ηµοτικό επιδιώκεται η συστηµατική εισαγωγή του µαθητή στις έννοιες και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Σπουδαστές Κουνάδης Σπυρίδων Κάλτσας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής Μαυρίδης Κωνσταντίνος Καβάλα 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 186 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8614/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Δι αχείριση Φυσικών Πόρων»

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Bιολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Bιολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΤΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δημοτική (και κατ επέκταση σε όλο το φάσμα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Πρόδρομου Ζάνη Επίκουρου Καθηγητή Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

για τις Βασικές Έννοιες και τους Όρους της Οικολογίας και του Περιβάλλοντος

για τις Βασικές Έννοιες και τους Όρους της Οικολογίας και του Περιβάλλοντος Δρ.. Θεόδωρος Σ.. Κουσουρής Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι γιια τιις Βασιικές Έννοιιες καιι τους Όρους της Οιικολογίίας καιι του Περιιβάλλοντος Αθθήήνναα,, 22000088 Περιβαλλλλοννττι ικό Γλλωσσάρι ι για τις Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 1 Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 32. Πέµπτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης σε Παραλίες του Νομού Χανίων

Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης σε Παραλίες του Νομού Χανίων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος Ρύπανση ιάβρωση Ερημοποίηση

Έδαφος Ρύπανση ιάβρωση Ερημοποίηση Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Έδαφος Ρύπανση ιάβρωση Ερημοποίηση ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Π. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN 9789609329453 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασική επιδίωξη και επιθυμία μας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Σίνος Γκιώκας Ηράκλειο 2000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές έννοιες 1. Η επιστήμη της Βιογεωγραφίας 1 2. Η ιστορία της Βιογεωγραφίας 4 Β. Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

15. ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

15. ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 15. ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Στην αδιάλειπτη εισροή ενέργειας από τον ήλιο προς τη γήινη βιόσφαιρα, έχουµε ήδη αναφερθεί (Κεφάλαιο 5). Επίσης έχουµε αναφερθεί στη συνεχή εκροή ενέργειας από τον πλανήτη µας

Διαβάστε περισσότερα