281 Βιολογίας Πάτρας. Σκοπός. Κατευθύνσεις. Επαγγελματικές Διέξοδοι. Μαθήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "281 Βιολογίας Πάτρας. Σκοπός. Κατευθύνσεις. Επαγγελματικές Διέξοδοι. Μαθήματα"

Transcript

1 281 Βιολογίας Πάτρας Σκοπός Kύριος στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Bιολογίας είναι η δημιουργία πτυχιούχων που να μπορούν να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργήσει οι τελευταίες εξελίξεις σε επιστημονικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, σε σχέση με τις Bιολογικές Eπιστήμες. Κατευθύνσεις To Π.Π.Σ. εισάγει δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις: α) Βιοποικιλότητα, Οικολογία και Περιβάλλον και β) Γενετική, Κυτταρική-Μοριακή Βιολογία και Φυσιολογία, και το πτυχίο που απονέμει είναι ενιαίο Πτυχίο Βιολογίας, στο οποίο αναγράφεται και η κατεύθυνση που έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι βασικές και ειδικές γνώσεις στα διάφορα πεδία των Βιολογικών Επιστημών αποκτώνται από την παρακολούθηση δύο κατηγοριών εξαμηνιαίων μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) τουλάχιστον 150 συνολικών Διδακτικών Mονάδων (Δ.M.): υποχρεωτικά μαθήματα (103 Δ.Μ.) κοινά και στις δύο κατευθύνσεις, και μαθήματα επιλογής ή κατεύθυνσης (47 Δ.M.), που προσδιορίζουν την κάθε κατεύθυνση. Eπιπροσθέτως, οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων μπορούν να επιλέξουν μαθήματα (μέχρι 7 Δ.M.) από μια κατηγορία μαθημάτων Παιδαγωγικού περιεχομένου και επίσης έχουν την δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας με ερευνητικό αντικείμενο υποχρεωτικά συναφές με την κατεύθυνση. Η επιλογή της κατεύθυνσης δηλώνεται από τους φοιτητές στην έναρξη του Ε εξαμήνου σπουδών. Η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη των μελών Δ.E.Π. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως βιολόγοι-ερευνητές σε νοσοκομεία, σε βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα (στο Δημόκριτο, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ινστιτούτο Ρasteur, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, στο Ινστιτούτο θαλάσσιας Βιολογίας κ.ά.), στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και κυρίως στο Υπουργείο Γεωργίας ως περιβαλλοντολόγοι, ιχθυολόγοι και σε οργανισμούς (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ως ιατρικοί επισκέπτες και στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και της προώθησης φαρμάκων, σε βιομηχανίες στα τμήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, σε βιοχημικά εργαστήρια, σε μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης, σε υδατοκαλλιέργειες, σε ιχθυοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων), ως ελεύθεροι επαγγελματίες συνεργαζόμενοι με γραφεία μελετών που ασχολούνται: με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με μονάδες βιολογικού καθαρισμού, οικολογικές μελέτες, χωροταξικές μελέτες, αλιευτικές κατασκευές ή να ιδρύσουν δικό τους εργαστήριο. Μαθήματα ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Διδάσκοντες: Μ. Μαργαρίτη Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι και ΙΙ. Ύλη μαθήματος: Επιλογή κεφαλαίων από τη Φυσιολογία του Ανθρώπου, με βάση τη σημασία τους στη βιολογία και την υγεία του ανθρώπου και τη

2 σύγχρονη πρόοδο της επιστήμης στα θέματα αυτά. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ Η/Υ Διδάσκοντες: Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγή και λειτουργία του Η/Υ. Περιφερειακές μονάδες. Δυαδική αριθμητική. Κατηγορίες υπολογιστών. Λειτουργικά συστήματα. Εισαγωγή στη γλώσσα BASIC. Μεταβλητές, σταθερές εκφράσεις, ακέραιες πραγματικές αλφαριθμητικές. Εφαρμογές - ασκήσεις. Εντολές γλώσσας, δηλωτικές, εκτελέσιμες. Εντολές εισόδου (INPUT READ DATA). Εντολές εξόδου (PRINT). Εντολές διακλαδώσεως (IF... THEN... GO TO). Εφαρμογές - ασκήσεις. Λογικές και αριθμητικές πράξεις. Πίνακες (DIM). Εντολές επανάληψης (FOR... NEXT). Συναρτήσεις Βιβλιοθήκης. Εφαρμογές - ασκήσεις. Πράξεις πινάκων. Εφαρμογές. 8. Υποπρογράμματα - συναρτήσεις. Εφαρμογές - ασκήσεις. Λειτουργικό σύστημα DOS. Αρχεία - χρήση. Εφαρμογές - ασκήσεις. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Α. Κουτσαφτίκης, Ε. Δούμα-Πετρίδου Κατ' επιλογήν, 3 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου, 4 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Ζωολογία Ι και ΙΙ. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγή στην Εντομολογία. Προέλευση και εξέλιξη των εντόμων. Κύρια χαρακτηριστικά της οργάνωσης των εντόμων. Εξωτερική μορφολογία και εσωτερική οργάνωση. Οργανικά συστήματα: Μυικό και φυσιολογία του, πεπτικό, απεκκριτικό, αναπνευστικό, κυκλοφορικό, νευρικό. Όργανα παραγωγής ήχου, αισθητήρια όργανα. Αναπαραγωγή των εντόμων. Οντογενετική εξέλιξη. Συμπεριφορά. Το έντομο στο περιβάλλον του. Συστηματική κατάταξη. Μελέτη των τάξεων των εντόμων. Εφαρμοσμένη Εντομολογία (μελισσοκομία - σηροτροφία). ΕΞΕΛΙΞΗ Διδάσκοντες: Γ. Κίλιας, Σ. Αλαχιώτης, Υποχρεωτικό, 3 ώρες παραδόσεις, 3 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση σε βασικά βιολογικά μαθήματα. Ύλη μαθήματος: Η εξελικτική σκέψη. Τα γονίδια στους πληθυσμούς. Η γενετική ποικιλότητα (μεταλλάξεις), μετανάστευση, ανασυνδυασμός. Ομομιξία. Φυσική επιλογή. Τυχαία γενετική εκτροπή. Γενετική δομή των πληθυσμών. Ποσοτικοί χαρακτήρες. Ειδογενετική πορεία (πληθυσμοί, φυλές, είδη, προσαρμοστική στρατηγική, επιλογή ομάδων, αλτρουισμός). Νουκλεοτιδικές αλλαγές. Αμινοξικές αλλαγές. Μοριακή φυλογένεια. Μηχανισμοί μοριακής εξέλιξης. Μοριακή εξέλιξη (μακροεξέλιξη, μοριακή παρέκκλιση, μοριακό ρολόι). Από το πρωτοκύτταρο (προέλευση της φυσικής επιλογής και της ζωής) στο προκαρυωτικό, ευκαρυωτικό και πολυκυτταρικό επίπεδο. Το παλαιοντολογικό αρχείο. Στάση - διακεκομμένη εξέλιξη - αφανισμοί ειδών. Φυλογενετικές σχέσεις. Η εξέλιξη στα ζώα και τα φυτά. Η καταγωγή του ανθρώπου. Η λογική της εξελικτικής θεωρίας. Κοινωνική οργάνωση και εξέλιξη. Το εξελικτικό μέλλον του ανθρώπου. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Χ. Χριστιάς, Α. Καλιάφας Κατ' επιλογήν, 3 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 4 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Μικροβιολογία, Βιολογία Κυττάρου Ι και ΙΙ και Βιοχημεία ΙΙ. Ύλη μαθήματος: Μικροοργανισμοί και σύγχρονη τεχνολογία. Μέθοδοι απόκτησης μικρο-οργανισμών που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παραγωγής προiόντων - Τροποποίηση μικροβιακών κυττάρων - Τρόποι επέμβασης στο μικροβιακό κύτταρο - Μεταλλάξεις - Τεχνολογία ανασύνδεσης του DNA και RNA - Επεμβάσεις στο μεταβολισμό του μικροβιακού κυττάρου - Μέθοδοι ανάκτησης προiόντων - Μικροβιολογία τροφίμων καιποτών - Ζυμώσεις - Βιοαντιδραστήρες - Μέθοδοι ακινητοποίησης κυττάρων - Βιομηχανική και πόσιμη αιθανόλη - Παραγωγή μικροβιακής πρωτεΐνης - Λοιπές βιομηχανικές εφαρμογές των μικροοργανισμών.

3 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου, 3 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Ζωολογία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Οικολογία Ι και ΙΙ, Οικοφυσιολογία και Οικολογία Βλάστησης. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγή (γενικές οικολογικές έννοιες). Εφαρμογές οικολογικών αρχών σε άλλους επιστημονικούς κλάδους (λιβαδοπονία, δασοπονία, γεωπονία κ.ά.). Ρύπανση Βιόσφαιρας. Ατμοσφαιρική ρύπανση (κύριοι ρύποι και επιπτώσεις). Ρύπανση εδάφους (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, οικολογικές συνέπειες και επιδράσεις σε είδη και βιοκοινωνίες). Ρύπανση υδάτων (χημική, βιολογική, θερμική και οικολογικές συνέπειες). Υπερεκμετάλλευση και όρια βιόσφαιρας. Υποβάθμιση βιοκοινωνιών (βλάστηση, έδαφος, πανίδα). Όρια αποθεμάτων (ενέργειες, πρώτες ύλες, νερό, τροφές). Οικολογική διαχείριση και διατήρηση της φύσης (οικολογική βάση της διαχείρισης). Διάγνωση κατάστασης του οικοσυστήματος. Τρόποι και μέθοδοι διατήρησης της φύσης. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (μέθοδοι, παραδείγματα και υποδειγματικές μελέτες). ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Διδάσκοντες: Κ. Αγγελόπουλος Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Φυσιολογία Φυτών και Βιοχημεία ΙΙ. Ύλη μαθήματος: Έννοια και περιεχόμενο της Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών. Ο ρόλος της Φυσιολογίας Φυτών στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Θέματα ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών. Δείκτες αύξησης. Ο ρόλος των φυτορμονών και του φυτοχρώματος. Εφαρμογές της εαρινοποίησης και του φωτοπεριοδισμού στη γεωργία. Χρήση φυτορυθμιστικών ουσιών. IN VITRO καλλιέργεια φυτικών ιστών. Υποστρώματα ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών. Υδροπονικές καλλιέργειες. Καλλιέργεια φυτών στο θερμοκήπιο. Φωτοσύνθεση και αποδόσεις των καλλιεργούμενων φυτών. Εμπλουτισμός θερμοκηπίων με CO2. Κατανομή και μεταφορά φωτοσυνθετικών προiόντων. Ερμηνεία διαφόρων καλλιεργητικών τεχνικών, όπως το κλάδεμα, κορυφολόγημα, χαράκι κ.λπ. Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό. Ρύθμιση διαπνοής. Συντελεστής αξιοποίησης του νερού. Υδατικό ισοζύγιο. Το πρόβλημα της υδατικής καταπόνησης και η αντιμετώπισή του. Τρόποι άρδευσης των καλλιεργειών και το πρόβλημα της αλατότητας των εδαφών. Θέμα θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών. Τροφοπενίες. Φυλλοδιαγνωστική. Λίπανση και λιπάσματα. Δυναμική συμπεριφορά ραδιενεργών στο σύστημα έδαφος - φυτό. Η έννοια της ασθένειας των φυτών. Είδη ασθενειών και τρόπος αντιμετώπισής τους. Μεταβολές στη φυσιολογία και την ανατομία των προσβεβλημένων φυτών. Τρόποι αντίστασης των φυτών στις προσβολές από παθογόνους μύκητες και βακτήρια. Στοιχεία οργανικής γεωργίας. Θέματα μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας. Εφαρμογές στη διατήρηση καρπών και ανθέων. Βελτίωση και αναπαραγωγή των καλλιεργούμενων φυτών. Χαρακτηριστικά του "υπέρφυτου" του μέλλοντος. ΖΩΟΛΟΓΙΑ Ι Διδάσκοντες: Ε. Γιαγία, Ε. Δούμα-Πετρίδου Υποχρεωτικό, 2 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγή στη Ζωολογία. Ονοματολογία των ζωικών οργανισμών και ταξινομικές κατηγορίες. Συμμετρία των ζωικών οργανισμών. Τρόποι αναπαραγωγής. Γαμετογένεση, γονιμοποίηση, αυλάκωση, σχηματισμός βλαστικών δερμάτων, κοίλωμα, ψευδοκοίλωμα, πρωτοστόμιοι και δευτεροστόμιοι ζωικοί οργανισμοί. Ιστοί: επιθηλιακός, ερειστικός, μυικός και νευρικός. Εξωτερική μορφολογία, εσωτερική οργάνωση, βιολογία και ταξινόμηση των Πρωτοζώων, Σπόγγων, Κνιδοζώων και Κτενοφόρων. ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Διδάσκοντες: K. Hλιάδου, Α. Κουτσαφτίκης, Ε. Κλώσσα Υποχρεωτικό, 2 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 3 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στο μάθημα Ζωολογία Ι. Ύλη μαθήματος: Γενικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και φυλογενετική προέλευση των ακοιλωματικών και κοιλωματικών ζωικών οργανισμών. Εξωτερική

4 μορφολογία, εσωτερική οργάνωση, βιολογία και ταξινόμηση των Πλατυελμίνθων, Ασκελμίνθων, Δακτυλιοσκωλήκων, Αρθροπόδων, Μαλακίων και Εχινοδέρμων. Φυλογενετικές σχέσεις μεταξύ αυτών των ομάδων. ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ Διδάσκοντες: Β. Χονδρόπουλος, Κ. Κασπίρης, Κ. Σταματόπουλος, Σ. Φραγγεδάκη Υποχρεωτικό, 3 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 4 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Ζωολογία Ι και ΙΙ. Ύλη μαθήματος: Κοινά και αποκλειστικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των Χορδωτών και εξελικτική διαφοροποίησή τους από τα χαρακτηριστικά των αχορδωτών ζώων. Εξωτερική μορφολογία, εσωτερική οργάνωση, βιολογία και ταξινόμηση των Ουροχορδωτών και Κεφαλοχορδωτών. Κοινά και αποκλειστικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των Σπονδυλωτών και εξελικτική διαφοροποίηση των οργανικών συστημάτων τους σε σχέση με τα συστήματα των Ουροχορδωτών και Κεφαλοχορδωτών. Εξωτερική μορφολογία, εσωτερική οργάνωση, βιολογία και ταξινόμηση των Χονδριχθύων, Οστεϊχθύων, Αμφιβίων, Ερπετών, Πτηνών και Θηλαστικών. Φυλογενετικές σχέσεις μεταξύ αυτών των ομάδων. ΗΘΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Κ. Σταματόπουλος Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Ζωολογία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Οικολογία Ι και Εξέλιξη. Ύλη μαθήματος: Ερωτήματα συμπεριφοράς και μέθοδοι μελέτης. Ανάπτυξη της συμπεριφοράς. Οικολογία και συμπεριφορά. Καταλληλότητα. Στρατηγικές συμπεριφοράς. Ενδο- και διαφυλετική επιλογή. Αλτρουισμός. Κοινωνική συμπεριφορά. Η σύνθετη συμπεριφορά της μέλισσας. Ανάλυση παραδειγμάτων συμπεριφοράς. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Διδάσκοντες: Θ. Αναστασοπούλου Κατ' επιλογήν, 3 ώρες παραδόσεις, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Άνθρωπος και φύση. Γεωμετρική και οργανική αντίληψη της φύσης: από τα "ζώα-μηχανές" του Καρτέσιου στην έννοια του έμβιου σύμφωνα με την εξελικτική φιλοσοφία. Οικολογική κρίση και κρίση αξιών. Προϋποθέσεις για μια περιβαλλοντική ηθική: η αρχή της υπευθυνότητας του H. Jonas. Το ζήτημα των δικαιωμάτων της φύσης. Η "βαθιά" και η "ρηχή" οικολογία. Η μεταρρυθμιστική οικολογία. Οικολογία και δημοκρατία. H ριζοσπαστική κοινωνική οικολογία του M. Bookchin. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Π. Κασπίρης Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 3 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Ζωολογία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγή. Υδάτινο περιβάλλον και ψάρια. Κατανομή των ψαριών της θάλασσας. Γενικά περί μορφολογίας και ανατομίας των ψαριών. Αισθήσεις και αισθητήρια όργανα. Ενδοκρινείς αδένες. Αναπαραγωγή. Ωσμορύθμιση στα ωάρια. Κίνηση των ωαρίων. Διατροφή και θρέψη. Σχέσεις των ψαριών με το έμβιο περιβάλλον. Γεωγραφική εξάπλωση των ψαριών. Ιχθυοπανίδα των γλυκών και θαλάσσιων υδάτων. Ελληνική και μεσογειακή ιχθυοπανίδα.αλιεία και αλιευτικά μέσα. Ορθολογική διαχείριση ιχθυοαποθεμάτων. ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Διδάσκοντες: Κ. Τσίγγανος, N. Kαραμάνος Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 3 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Γενική Χημεία, Οργανική Χημεία, Βιοχημεία ΙΙ και Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι. Ύλη μαθήματος: Αρχές επιλογής μεθόδων αναλύσεων. Συλλογή αίματος, ούρων, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, γαστρικού υγρού, παγκρεατικού υγρού. Μέθοδοι

5 εργαστηριακού ελέγχου λειτουργίας του ήπατος, νεφρών, στομάχου και ενδοκρινών αδένων. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Διδάσκοντες:Φ.Ζαφειροπούλου Υποχρεωτικό, 4 ώρες παραδόσεις, 4 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Παράγωγοι και διαφορικά. Κανόνες παραγωγίσεως. Παραγώγιση σύνθετης συνάρτησης (κανόνας αλυσίδας). Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις. Θεώρημα μέσης τιμής, θεώρημα Taylor με υπόλοιπο, κανόνας L Hospital (μορφές % κ.λπ.). Μερικές παράγωγοι (πρώτης και ανωτέρας τάξης) συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, διαφορικά (ολικά) df, προσέγγιση της μεταβολής Δf = f ( x+ Δx, y + Δy ) - F( x, y ) με το df. Κανόνας αλυσίδας. Ολοκληρωτικός Λογισμός: Ορισμένα ολοκληρώματα κατά Riemann, σχέση μεταξύ παραγώγισης και ολοκλήρωσης, αόριστα ολοκληρώματα. Μέθοδοι ολοκλήρωσης (με ανάλυση σε απλά κλάσματα), εμβαδά, γενικευμένα ολοκληρώματα. Μέγιστα και ελάχιστα. Πρόσημο πρώτης παραγώγου και αύξουσες συναρτήσεις. Κριτήριο β παραγώγου για ακρότατα. - Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις: Διαχωρίσιμες εξισώσεις πρώτης τάξης (μη γραμμικές), εκθετική αύξηση και φθίση. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Ολοκληρωτικοί παράγοντες. Γραμμικές εξισώσεις δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές (ομογενείς και μη ομογενείς). Μέθοδος μεταβολής των σταθερών (LAGRANGE) για την εύρεση μιας μερικής λύσης της μη ομογενούς. Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. Εφαρμογές. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ Διδάσκοντες: Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Γενική Χημεία και Οργανική Χημεία. Ύλη μαθήματος: Διάχυση, καθίζηση, ταχύτητα καθίζησης, ισορροπία καθίζησης, βάθμωση, πυκνότητα (Density gradient). Ηλεκτροφόρηση, ισοεστίαση, προσανατολισμός μορίων σε ηλεκτρικά πεδία, Ιξώδες. Χρωματογραφία υγρής στήλης, προσρόφηση και κατανομή, HPLC, Ιοντοανταλλαγές. Χρωματογραφία gel, χάρτου λεπτής στιβάδας, αέρια χρωματογραφία. Στοιχεία φασματοσκοπικού προσδιορισμού. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Χ. Χριστιάς Υποχρεωτικό, 3 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 4 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Ιστορική ανάπτυξη της Μικροβιολογίας. Ιοί. Προκαρυωτικό κύτταρο. Μικροβιολογικές μέθοδοι. Αρχές συστηματικής κατάταξης και αντιπροσωπευτικές ομάδες μικροοργανισμών. Ανάπτυξη των μικροοργανισμών και παράγοντες που την επηρεάζουν. Στοιχεία μεταβολισμού βακτηρίων. Οι μικροοργανισμοί ως γεωχημικοί παράγοντες. Συμβιωτικές σχέσεις μικροοργανισμών με άλλους οργανισμούς. Εκμετάλλευση των μικροοργανισμών από τον άνθρωπο. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Διδάσκων: Γ. Δημητριάδης, Π. Κατσώρης Υποχρεωτικό, 3 ώρες παραδόσεις, 3 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Βιολογία Κυττάρου και Βιοχημεία Ι. Ύλη μαθήματος: Συζευγμένες αντιδράσεις και μεταφορά ομάδων: Προσδιορισμός πρωτοδιάταξης μορίων. Πληροφοριακά μόρια (νουκλεικά οξέα και πρωτεΐνες). Το DNA ως γενετικό υλικό. Οργάνωση του DNA στο προκαρυωτικό κύτταρο (επανασύνδεση και υβριδοποίηση). Τι μέρος του ευκαρυωτικού γονιδιώματος μεταγράφεται και μεταφράζεται. Χαρτογράφηση DNA. Τεχνητό γονίδιο. Γενετική Μηχανική. Δομή και λειτουργία γονιδίου. Αντιγραφή του DNA στους ιούς, στο προκαρυωτικό και στο ευκαρυωτικό κύτταρο. Επιδιόρθωση του DNA. Ο ανασυνδυασμός του DNA. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Διδάσκοντες: Α. Μίντζας, K. Φλυτζάνης

6 Υποχρεωτικό, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στο μάθημα Μοριακή Βιολογία Ι. Ύλη μαθήματος: Mεταγραφή στους προκαρυωτικούς οργανισμούς (E. coli): Δομή και λειτουργία της RNA πολυμεράσης. Δομή και λειτουγία των υποκινητών. Έναρξη, επιμήκυνση και λήξη της μεταγραφής. Mεταμεταγραφικές τροποποιήσεις, αποδόμηση των mrnas. Pύθμιση της έκφρασης των γονιδίων στους προκαρυωτικούς οργανισμούς (E.coli): Oργάνωση των γονιδίων. Pύθμιση στο επίπεδο της μεταγραφής (οπερόνιο της λακτόζης, οπερόνιο της θρυπτοφάνης, ειδικοί παράγοντες σ) Mεταγραφή στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς: Δομή και λειτουργία των RNA πολυμερασών I, II, III. Δομή και λειτουργία των υποκινητών τάξης I, II, III. Έναρξη, επιμήκνση και λήξη της μεταγραφής στα γονίδια τάξης I, II, III. Γενικοί μεταγραφικοί παράγοντες. Mεταμεταγραφικές τροποποιήσεις, εκτομή εσωνίων και επανασύνδεση εξωνίων (splicing). Pύθμιση της έκφρασης των γονιδίων στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς: Pύθμιση στο επίπεδο της μεταγραφής (ρυθμιστικά στοιχεία, ενισχυτές, δομή και λειτουργία μεταγραφικών παραγόντων). Pύθμιση στο επίπεδο της χρωματίνης. Mετάφραση στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς: Γενετικός κώδικας. Δομή και λειτουργία των ριβοσωμάτων και trnas. Έναρξη, επιμήκυνση και λήξη της μετάφρασης. Pύθμιση της έκφρασης των γονιδίων στο επίπεδο της μετάφραση ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Διδάσκοντες: Γ. Καμάρη, Α. Λιβανίου-Τηνιακού, Γ. Ψαράς Υποχρεωτικό, 4 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 5 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Σημασία των φυτών στο Βιολογικό Οικοσύστημα. Κυριότερα συστατικά των φυτικών οργανισμών. Δομή του φυτικού κυττάρου: Πρωτόπλασμα, μεμβρανικά συστήματα, κυτταρικά οργανίδια (μιτοχόνδρια, πλαστίδια, βλεφαρίδες, κεντρύλια), πυρήνας (μορφολογία, διαίρεση), κυτταρικό τοίχωμα. Το διαφοροποιημένο φυτικό κύτταρο. Το δευτερογενές κυτταρικό τοίχωμα. Κατηγορίες φυτικών κυττάρων. Φυτικοί ιστοί: Παρεγχυματικός, Επιδερμικός, Εκκριτικός, Στηρικτικός, Αγωγός. Οργάνωση και ταξινόμηση των κυριοτέρων φυτικών Ομάδων. Μορφολογία και Ανατομία των φυτικών οργάνων: βλαστός, φύλλο, άνθος, ρίζα. Τρόποι και όργανα αναπαραγωγής: αφυλετική, φυλετική και βλαστητική αναπαραγωγή. Κύκλοι εναλλαγής γενεών στα φυτά: απλοβιοτικός, διπλοβιοτικός, απλο-διπλοβιοτικός. Αποκλίσεις από τους κανονικούς κύκλους φυλετικότητας στα φυτά: απομιξία, αποσπορία. ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Θ. Βαλκανά, Π. Γιομπρές, Μ. Μαργαρίτη, Ν. Ματσώκης Κατ' επιλογήν, 3 ώρες παραδόσεις, 2 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 4 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι και ΙΙ (η λειτουργία του νευρικού συστήματος και το μοριακό της υπόβαθρο). Ύλη μαθήματος: Νευρικά και γλοία κύτταρα: βάσεις λειτουργίας τους. Ανάπτυξη του Κ.Ν.Σ. Η επίδραση ορμονών αυξητικών παραγόντων και φαρμάκων. Σύναψη και πλαστικότητα των νευρικών συνδέσεων. Αξονική ροή και μεταφορά. Νευροδιαβίβαση: νευροδιαβιβαστικές ουσίες, σύνθεση, απελευθέρωση, υποδοχείς. Ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες: φυσικοχημικές βάσεις των φαινομένων της μάθησης και μνήμης. Εγκεφαλογράφημα, ύπνος και εγρήγορση, κέντρα τιμωρίας και επιβράβευσης. Βιορυθμοί. Αισθητήρια: όραση, ακοή, χημειοδεκτικοί υποδοχείς κ.λπ. Επιλεγμένες ασκήσεις επί του περιεχομένου. ΝΟΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Θ. Αναστασοπούλου Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Ο λογικο-γνωστικός "οικό-τοπος". Το γνωστικό υποκείμενο και ο κόσμος. Τεχνητή και ανθρώπινη νόηση. Το τεχνοκρατικό σύμπαν και ο άνθρωπος. Ο λόγος, η ιδέα και η ιδεολογία. Ορθολογισμός και ορθολογικοποίηση. Η "έκλειψη" του λόγου. Η οικολογικοποίηση της σκέψης. Επιστημολογία και οικολογία. (Ιδιαίτερες αναφορές θα γίνουν στις θέσεις των G. Bateson, E. Morin, F. Guattari, M. Horkheimer). O αισθητικο-παιδαγωγικός "οικό-τοπος". Φύση και πολιτισμός. Η ανάδυση της φαντασιακής δυναμικής. Η συμβολή της τέχνης στην αναδημιουργία του πολιτισμού. Τέχνη και αυτογνωσία. Η παιδαγωγική ως τέχνη αποκαλυπτική της μοναδικότητας του προσώπου. (Ιδιαίτερες αναφορές θα γίνουν στις θέσεις των H. Marcuse, E. Cassirer και Fr. Nietzsche). ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Διδάσκοντες:

7 Υποχρεωτικό, 2 ώρες διδασκαλίας, 2 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Επιστημονική ορολογία. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι Διδάσκοντες: I. Hλιοπούλου, Κ. Κουστικόπουλος, Υποχρεωτικό, 3 ώρες παραδόσεις, 2 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου, 4 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Ζωολογία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Μορφολογία Φυτών, Συστηματική Βοτανική, Συστηματική Σπερματοφύτων και Βιοστατιστική. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγικές έννοιες. Νόμος ελαχίστου και ανοχής. Προσαρμογές των οργανισμών στο αβιοτικό περιβάλλον τους: θερμικές προσαρμογές ποικιλόθερμων και ομοιόθερμων οργανισμών, προσαρμογές σε υδατικές αντιξοότητες, λήθαργος, μετανάστευση, περιοδικότητα περιβάλλοντος και βιολογικοί ρυθμοί, οικότυποι. Βασικά χαρακτηριστικά πληθυσμών: μέγεθος και πυκνότητα, πρότυπα κατανομής στο χώρο, ηλιακή οργάνωση, επιβίωση και γονιμότητα. Αύξηση πληθυσμών: Ασυνεχείς και επικαλυπτόμενες γενεές, σταθερός και μεταβλητός ρυθμός αύξησης. Ενδοπληθυσμιακός και διαπληθυσμιακός ανταγωνισμός. Οικολογικός θώκος. Εκτόπιση και συνύπαρξη. Θήρευση: ανάλυση και πρότυπα απόκρισης θηρευτών, ηθολογικές προσαρμογές θηρευτών και θηραμάτων. Ειδικές σχέσεις φυτών - ξενιστών και φυτοφάγων ζώων. Ρύθμιση αφθονίας πληθυσμών: πρότυπα διακυμάνσεων, πληθυσμιακοί κύκλοι, διαπληθυσμιακοί και ηθολογικοί μηχανισμοί ρύθμισης. Οικολογία του ανθρώπου: εξέλιξη οικολογικού θώκου, εξημέρωση άγριων οργανισμών, μεταλλαγές οικοσυστημάτων. Διαχείριση χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων: πληθυσμιακές διαταραχές, βιολογική, χημική και ολοκληρωμένη ρύθμιση επιβλαβών οργανισμών, πρότυπα διαχείρισης. Οικολογικές μέθοδοι: εκτίμηση μεγέθους και απόλυτης πυκνότητας πληθυσμών, σχεδιασμός δειγματοληψιών, εκτίμηση μεγέθους δείγματος, πρότυπα κατανομής, ειδικές τεχνικές ανάλυσης πληθυσμών. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Διδάσκοντες: Θ. Γεωργιάδης Υποχρεωτικό, 3 ώρες παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου, 4 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Βιοκοινωνίες και οικοσυστήματα. Βασικές αρχές θεωρίας συστημάτων. Βιοποικιλότητα. Κυριαρχία. Ποικιλότητα και σταθερότητα. Σχέση αριθμού ειδών - επιφάνειας. Θεωρία των δυναμικών ισορροπιών των Mac Arthur και Wilson - Μειονεκτήματα της θεωρίας. Σύνδρομο νησιωτισμού. Αρχές σχεδιασμού και προστασίας ειδών και οικοσυστημάτων. Πρωτογενής παραγωγικότητα. Μέτρηση πρωτογενούς παραγωγικότητας. Περιοριστικοί παράγοντες πρωτογενούς παραγωγικότητας στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα. Δευτερογενής παραγωγικότητα. Μέτρηση δευτερογενούς παραγωγικότητας. Ροή ύλης. Τροφικά δίκτυα. Ροή ενέργειας. Οικολογικές αποδόσεις. Τροφικές πυραμίδες. Βιογεωχημικοί κύκλοι. Τέλειοι και ατελείς κύκλοι. Κύκλοι H2O, O2, N, P, S. Διαταραχές βιογεωχημικών κύκλων. Φαινόμενο θερμοκηπίου. Όξινη βροχή. Τρύπα όζοντος. Ευτροφισμός. Οικολογική διαδοχή. Μεταβολές χαρακτήρων στην πορεία της οικολογικής διαδοχής. Οικολογία της ρύπανσης. Παρασιτοκτόνα - Γεωργικά φάρμακα. Επιβλαβείς οργανισμοί. Βιολογική ρύθμιση. Οικολογική γεωργία. Οικολογική μηχανική. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Διδάσκοντες: Θ. Γεωργιάδης, Α. Λιβανίου-Τηνιακού Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 3 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Οικολογία Ι και ΙΙ και Φυσιολογία Φυτών. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγή. Οικολογία και Βλάστηση. Η ηλιακή ακτινοβολία και οι κύριοι ρόλοι της στην Φυτο - οικολογία. Φύση και ανάπτυξη της βλάστησης. Μονάδες βλάστησης ή φυτοκοινότητες. Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντος. Ανάπτυξη της βλάστησης. Βιολογικοί τύποι των φυτών (βιοφάσματα). Δομή της βλάστησης. Κατακόρυφη δομή: Στρωμάτωση. Φυτικές διαπλάσεις. Οριζόντια δομή. Οικολογικές ζώνες και οικολογικές περιοχές. Ζώνωση. Βιοκλιματικοί όροφοι και όροφοι βλάστησης. Φυτοκοινωνίες, οικολογικές ομάδες, οικολογικοί τομείς, τοπία. Οικολογική συνέχεια (Continuum). Μέθοδοι μελέτης της βλάστησης. Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης της βλάστησης. Φυτοκοινωνιολογικές μέθοδοι. Οικολογικά συστήματα και μοντέλα. Δυναμική φυτοοικολογία. Διαδοχή της βλάστησης. Αίτια της διαδοχής. Είδη διαδοχής. Ταχύτητα διαδοχής και Κλίμαξ. Μονοκλίμαξ, Πολυκλίμαξ. Κατανομή και εξάπλωση της βλάστησης. Σημερινή κατανομή των Κλίμαξ - τύπων βλάστησης. Διαχρονικές αλλαγές των Κλίμαξ - τύπων. Μεσογειακά

8 οικοσυστήματα και βλάστηση. Σημερινή κατανομή της βλάστησης στην Ελλάδα. Περιβαλλοντικοί παράγοντες της φυτοκοινότητας: Κλιματικοί, βιοκλίμα. Φυσιογραφικοί, εδαφικοί, βιοτικοί. Χαρτογράφηση φυσικού περιβάλλοντος, οικοσυστημάτων και βλάστησης. Τρόπος και μέθοδοι χαρτογραφικής έκφρασης. Θεματική χαρτογράφηση (αναλυτική, συνθετική). Φυτοοικολογική χαρτογράφηση και χαρτογράφηση βλάστησης. Χαρτογράφηση οικοσυστημάτων και περιβάλλοντος. Πρακτικές εφαρμογές, διαχείριση (Δασοπονία, γεωργία, διατήρηση, προστασία κ.ά.). Φυτοοικολογία και φυσικός σχεδιασμός - χωροταξία. Ρύπανση και βλάστηση. ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Διδάσκοντες: Γ. Γραμματικόπουλος Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Σχέσεις των φυτών με το αβιοτικό περιβάλλον: βιοχημικές, φυσιολογικές και ανατομικές προσαρμογές στις αλλαγές του φωτός, της θερμοκρασίας, της αλατότητας, της σύστασης του εδάφους, της παροχής νερού και της έλλειψης οξυγόνου. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματικές αλλαγές: πιθανές επιπτώσεις στα φυτά. Σχέσεις των φυτών με το βιοτικό περιβάλλον: η βιοχημεία και φυσιολογία της άμυνας και των συμβιώσεων. Οικοφυσιολογία της άνθισης. Η περιοδικότητα στο κλίμα, η στρατηγική της αύξησης και ανάπτυξης των φυτών και οι κυρίαρχες θεωρίες. Φυσιολογικές παράμετροι στη γεωγραφική κατανομή των φυτών. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Διδάσκοντες: Θ. Τσεγενίδης Υποχρεωτικό, 4 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 5 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Το άτομο του άνθρακα και οι δεσμοί άνθρακα - άνθρακα, άνθρακα - αζώτου, άνθρακα - οξυγόνου, άνθρακα - θείου, άνθρακα - υδρογόνου. Αλειφατικοί και κυκλικοί υδρογονάνθρακες. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αλκοόλες και κετόνες. Οργανικά οξέα και εστέρες. Σάκχαρα και πολυσακχαρίτες. Ισομέρεια cis και trans. Οπτικώς ενεργές ενώσεις. Αμίνες και άλλες οργανικές ενώσεις του αζώτου. Πουρίνες και πυριμινδίνες. Πυρρόλιο, πρωτοπορφυρίνη, αίμη και χλωροφύλλη. Αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες. Πρωτεiνική δομή. Λιπίδια και φωσφολιπίδια. Τερπένια. Στερόλες και στεροειδή. Φωσφορικοί εστέρες νουκλεοσιδίων. Ριβονουκλεiκά οξέα. ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Δ. Φρυδάς Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Ζωολογία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Συστηματική Βοτανική. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγή στην Παλαιοντολογία, απολίθωση, διαγένεση: Πρωτόζωα (πλαγκτονικοί οργανισμοί - μικροαπολιθώματα). Ασβεστολιθικά οικογένειες, γένη - είδη. Διάτομα, Εβριοφύκη, Δινομαστιγοφόρα, Χρυσομονάδες, Ακτινόζωα και Χιτινόζωα. Πλαγκτονικά τρηματοφόρα, σπόγγοι, κοιλεντερωτά, Βραγχιόποδα, Ελασματοβράγχια, Γαστερόποδα, Κεφαλόποδα, Εχινόδερμα, Αρθρόποδα, Γραπτόλιθοι, Βρυόζωα, Φυτά, Θηλαστικά. ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διδάσκοντες: Β. Χονδρόπουλος, Ι. Ηλιοπούλου, Ε. Γιαγιά, Σ. Φραγγεδάκη, Ε. Δούμα-Πετρίδου Επιλεγόμενο, 2 ώρες παραδόσεις, 1 ώρα εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου, 3 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Ζωολογία ΙΙΙ, Συστηματική Βοτανική, Συστηματική Σπερματοφύτων, Οικολογία Ι και ΙΙ, Γεωμορφολογία - Εδαφολογία και Παλαιοντολογία. Ύλη μαθήματος: Ο πλούτος της ελληνικής πανίδας σε σύγκριση με τις πανίδες των άλλων ευρωπαiκών χωρών. Επίδραση της γεωλογίας, παλαιογεωγραφίας και παλαιοκλιματολογίας του παγκόσμιου και του ελληνικού χώρου στην προέλευση και εξέλιξη, καθώς και στην ποιοτική και ποσοτική σύνθεση της ελληνικής πανίδας. Ενδημισμοί. Ειδογενετική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. Πρότυπα οριζόντιας και κατακόρυφης κατανομής των taxa στον ελληνικό χώρο. Επίδραση των σημερινών περιβαλλοντικών συνθηκών. Το μέλλον της ελληνικής πανίδας. Παρουσίαση των καλύτερα μελετημένων ομάδων χερσόβιων σπονδυλωτών του ελληνικού χώρου (ταξινόμηση, γεωγραφική κατανομή, οικολογικά και ηθολογικά χαρακτηριστικά). Ανάλυση σύγχρονων σχετικών επιστημονικών άρθρων.

9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Διδάσκοντες: Π. Γιομπρές Κατ' επιλογήν, 3 ώρες ασκήσεις, 1 δ.μ. (Οι σύγχρονες μέθοδοι και η εφαρμογή τους στη διερεύνηση φυσιολογικών προβλημάτων).συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι και ΙΙ, Βιολογία Κυττάρου Ι και ΙΙ. Ύλη μαθήματος: Το πειραματόζωο (συνθήκες διατροφής, διατήρησης αναπαραγωγής και οι διεθνείς κανόνες μεταχείρισής τους). Φωτομετρικοί, φθοριομετρικοί και φλογομετρικοί προσδιορισμοί βιολογικών υποστρωμάτων. Υπερφυγοκέντρηση: θεωρητικές και πρακτικές απόψεις. Ηλεκτροφυσιολογία: βασικές αρχές, λειτουργία οργάνων και εφαρμογές. Μετρήσεις φυσιολογικών παραμέτρων στον άνθρωπο. Η χρήση ραδιοϊσοτόπων στη Φυσιολογία (όργανα ελέγχου και προσδιορισμού ραδιενέργειας. Ειδικά παραδείγματα της χρήσεως ισοτόπων στη Φυσιολογία). Ραδιοανοσοπροσδιορισμός ορμονών, φαρμάκων και άλλων βιολογικών μορίων. Ενζυμική ανάλυση του πλάσματος και άλλων ειδικών βιολογικών υποστρωμάτων. Χρωματομετρικές μέθοδοι και η χρήση τους στην πειραματική φυσιολογία. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ Διδάσκοντες: Ν. Δημόπουλος Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Γενετική Ι και ΙΙ. Ύλη μαθήματος: Το ιστορικό της έρευνας των μεταλλάξεων. Περιβαλλοντικοί μεταλλαξιγόνοι παράγοντες. Ιονίζουσες ακτινοβολίες. Υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία. Χημικά μεταλλαξιγόνα. Αλκυλιωτικοί παράγοντες. Ακριδίνες. Γεωργικά φάρμακα, εντομοκτόνα, αντιβιοτικά. Σχέσεις χημικής δομής μεταλλαξιγόνων και γενετικής δράσης. Επιδιορθωτικοί μηχανισμοί γενετικών βλαβών. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Ν. Ματσώκης Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι και ΙΙ. Ύλη μαθήματος: Φυσιολογικές και βιοχημικές βάσεις προσαρμογής στο περιβάλλον. Βιορυθμοί. Βιομετεωρολογία. Θερμοκρασία και υγρασία. Η επίδραση υψομέτρου, ήχου, δόνησης, επιτάχυνσης, αβαρούς. Η επίδραση ακτινοβολιών. Μαγνητοβιολογία. Το θαλάσσιο περιβάλλον. Στοιχεία τοξικολογίας με έμφαση τον άνθρωπο. ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Ι. Ηλιοπούλου Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 3 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Γενική Χημεία, Οργανική Χημεία, Οικολογία Ι και ΙΙ και Υδροβιολογία. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγή. Ρύπανση θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μετρήσεις της ποιότητας νερού. Δειγματοληψία, DO, BOD, COD, TOC. Μεταφορά και συσσώρευση των ρυπαντών στη βιομάζα. Βαρέα μέταλλα στο υδάτινο περιβάλλον. Μηχανισμός της τοξικής δράσης των βαρέων μετάλλων. Υδράργυρος. Κάδμιο. Μόλυβδος. Χρώμιο. Χαλκός. Μαγγάνιο. Ψευδάργυρος. Υδρογονάνθρακες πετρελαίου. Ρύπανση από απορρυπαντικά. Ρύπανση από αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. Πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης των ρυπαντών. Εκβολές ποταμών. Ευτροφισμός. Ραδιενεργός ρύπανση. Μεσόγειος θάλασσα. Οικοτοξικολογικές επιδράσεις στον άνθρωπο. Επεξεργασία αποβλήτων. Εκτίμηση των ποσοτήτων των αποβλήτων. Διάταξη δικτύου. Ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων. Μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία και διάθεση λάσπη ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Διδάσκοντες: Ν. Ζάγκρης, K. Φλυτζάνης, Α. Μίντζας Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ.

10 Ύλη μαθήματος: Μηχανισμοί της διαφοροποίησης: κυτταροπλασματικοί προσδιοριστές, επαγωγή (αλληλεπιδράσεις μεταξύ κυττάρων), σταθερότητα γενετικού υλικού. Έκφραση γονιδίων. Μηχανισμοί ρύθμισης της μεταγραφής. Παράγοντες μεταγραφής. Μετα-μεταγραφικά επίπεδα ελέγχου - Δομή και επεξεργασία του ετερογενούς RNA και του mrna. Χαμηλού μοριακού βάρους πυρηνικά RNA και πρωτεiνες (snrnps). Προσδιορισμός γεννητικών κυττάρων. Ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και ογκογονίδια. Προσδιορισμός του εμβρυικού άξονα - από το έντομο Drosophila στον ποντικό. Ομοιοτικά γονίδια και μορφογένεση στα φυτά. Ορμόνες και ανάπτυξη (ζώα / φυτά). Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος κατά την ανάπτυξη - γήρας. Διαγονιδιακοί (transgenic) οργανισμοί. Μέθοδοι προσέγγισης της μελέτης της ανάπτυξης του εμβρύου ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Διδάσκοντες: Π. Αρτελάρη, Ο. Γεωργίου Υποχρεωτικό, 2 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Το γενεαλογικό δένδρο των εμβίων όντων και η θέση των Σποριοφύτων σε αυτό. Βαθμίδες μορφολογικής οργάνωσης των φυτών. Μηχανισμοί αναπαραγωγής των Σποριοφύτων. Ταξινομικές κατηγορίες, ονοματολογία. Ομάδες Σποριοφύτων (αθροίσματα): Σχιζόφυτα, Φυκόφυτα, Μυκόφυτα, Λειχήνες, Βρυόφυτα, Πτεριδόφυτα. Γενικά μορφολογικά γνωρίσματα, τρόποι αναπαραγωγής, γεωγραφική εξάπλωση και συστηματική διαίρεση των ομάδων αυτών. Σημασία των Σποριοφύτων από οικολογικής και οικονομικής πλευρά. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Διδάσκοντες: Γ. Ιατρού, Oυρ. Γεωργίου Υποχρεωτικό, 2 ώρες διδασκαλίας, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Σπερματόφυτα. Υποάθροισμα Coniferophytina. Γενικά χαρακτηριστικά και ταξινόμηση. Υποάθροισμα Cycadophytina. Υποάθροισμα Angiospermophytina. Γενικά χαρακτηριστικά και ταξινόμηση. Άνθος και ταξιανθίες. Γονιμοποίηση. Σχηματισμός και είδη καρπών. Κλάση Dicotyledoneae. Οικογένειες Magnoliaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Caryophyllaceae, Fagaceae, Cannabaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Brassicaceae, Lammiaceae, Compositae. Κλάση Monocotyledoneae. Υποκλάση Alismatidae, Υποκλάση Lilidae. Οικογένειες Liliaceae, Poaceae και άλλες οικογένειες κατ' επιλογή, με βιολογικό, οικολογικό και οικονομικό ενδιαφέρον. ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διδάσκοντες: Α. Κοσμόπουλος Κατ' επιλογήν, 3 ώρες παραδόσεις, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Η Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική: Αίτημα των καιρών. Η Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική του Προσώπου. Η Παιδαγωγική σχέση - Μορφές σχέσεων στο Σχολείο - Εξάρτηση της Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής από την ποιότητα και την ικανότητα του παιδαγωγού. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Διδάσκοντες: Π. Κασπίρης Κατ' επιλογήν, 3 ώρες παραδόσεις, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγή. Στάδια καλλιέργειας. Κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών. Διαχείριση υδάτινου μέσου. Καλλιέργειες στήριξης ιχθυογεννητικών σταθμών (καλλιέργειες μικροφυκών, Artemia, τροχοζώων). Καλλιέργειες γλυκών νερών (πέστροφας, χελιού, κυπρίνου). Καλλιέργειες θαλάσσιων νερών (τσιπούρας, λαβρακιού, κεφαλοειδών, μυδιών, στρειδιών, γαρίδας). ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Α. Φραγκοπούλου, Κ. Κουτσικόπουλος Επιλεγόμενο, 3 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 4 δ.μ. Συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Ζωολογία Ι και ΙΙ.

11 Ύλη μαθήματος: Γενική θεώρηση και οικολογική ταξινόμηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στοιχεία φυσικής και χημικής ωκεανογραφίας: Φως, αλατότητα και θρεπτικά άλατα, θερμοκρασία, πυκνότητα, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, ρεύματα, παλίρροιες, κύματα, υδροστατική πίεση. Όργανα ωκεανογραφικών μετρήσεων. Βένθος: Μαλακά και σκληρά υποστρώματα, οικολογικές προσαρμογές βενθικών οργανισμών. Βενθικές βιοκοινωνίες: Παλιρροiκή και υποπαλιρροϊκή περιοχή, ζώνωση οργανισμών, υφάλμυρα συστήματα, κοραλλιογενείς περιοχές, μέθοδοι δειγματοληψιών και ανάλυσης. Πλαγκτόν: Σύνθεση φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού, ολοπλαγκτόν και μεροπλαγκτόν, κατακόρυφη κατανομή και μετανάστευση, μέθοδοι δειγματοληψιών και ανάλυσης. Νηκτόν: Σύνθεση, οικολογικές προσαρμογές, οργάνωση και αρχές διαχείρισης ιχθυοπληθυσμών. Πελαγική παραγωγικότητα: Περιοριστικοί παράγοντες, πελαγικές τροφικές αλυσίδες, μέθοδοι εκτίμησης. Βασικές αρχές υδατοκαλλιεργειών. Στοιχεία λιμνολογίας: Θερμική κατάσταση λιμνών, ολιγοτροφική και ευτροφική κατάσταση, λιμναίες βιοκοινωνίες, ρέοντα ύδατα, τεχνητός ευτροφισμός. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Διδάσκοντες: Θ. Αναστασοπούλου Κατ' επιλογήν, 3 ώρες παραδόσεις, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Επιστήμη και μεταφυσική. Επαγωγική και παραγωγική μέθοδος. Η εξελικτική γνωσιοθεωρία του K. Popper: η αρχή της επαληθευσιμότητας και η αρχή της διαψευσιμότητας. Προϋποθέσεις της αντιδογματικής σκέψης. Υποκείμενο και γνώση: το διακύβευμα της αντικειμενικότητας. Ο άνθρωπος και οι "τρεις κόσμοι". (Θα αναλυθεί κυρίως η επιστημολογία του K. Popper με παράλληλη παρουσίαση των θέσεων του Th. Kuhn και του P. Feyerabend). ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διδάσκοντες: Θ. Αναστασοπούλου Κατ' επιλογήν, 3 ώρες παραδόσεις, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Γνώση και πραγματικότητα: οι a priori έννοιες και η εμπειρία. Ταυτιστική λογική και λογική της ζωής. Μαθηματικός χρόνος και βιωματικός χρόνος. Η δυναμική της συνείδησης. Εκδοχές της έννοιας της αιτιότητας. Αναγκαιότητα και ελευθερία. Η φύση της φύσης και η φύση της ζωής. Ζωή και χρονικότητα. Η ζωή ως "δημιουργική εξέλιξη". (Κατά τη διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων θα δοθεί έμφαση στις θέσεις του H. Bergson, ενώ θα συνεξετασθούν οι απόψεις των Im. Kant, J. Monod και Fr. Jacob). ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ Διδάσκοντες: Δ. Τζανουδάκης Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 2 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Γενετική Ι και ΙΙ και Εξέλιξη. Ύλη μαθήματος: Εκτίμηση και ερμηνεία της ποικιλομορφίας των φυτικών ειδών, φυσική επιλογή, προσαρμογή, ποικιλομορφία και ταξινόμηση. Ειδογένεση: Τυπολογική, βιολογική και εξελικτική έννοια του είδους. Τρόποι ειδογένεσης. Απομονωτικοί μηχανισμοί. Εμφάνιση και εγκατάσταση ενός είδους. Ειδογένεση και φυλογένεση από τα κατώτερα στα ανώτερα φυτά. Εμφάνιση των αγγειοσπέρμων. ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΖΩΩΝ Διδάσκοντες: Ι. Ηλιοπούλου Κατ' επιλογήν, 3 ώρες παραδόσεις, 3 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Ζωολογία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Εξέλιξη. Ύλη μαθήματος: Έννοιες του είδους και εφαρμογές τους. Θεωρίες του είδους. Κατηγορίες και taxa. Μορφολογικοί χαρακτήρες των ειδών και αμφιθαλή είδη. Ποσοτική ανάλυση χαρακτήρων. Εξελικτική θεωρία του είδους. Ταξινομικές μονάδες ανώτερες του είδους. Φυσικότητα και ανώτερα του είδους taxa. Οντογένεση. Τροποποίηση των χαρακτήρων κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας. Κανόνες για την εκτίμηση των μορφολογικών χαρακτήρων ως δεικτών του βαθμού της φυλογενετικής συγγένειας. Μονοφυλετικές, παραφυλετικές, πολυφυλετικές ομάδες. Φυλογενετικά δένδρα. Πληθυσμοί, κλαδογράμματα και φυλογενετικά δένδρα. Είδη, κλαδογράμματα και φυλογενετικά δένδρα. Ανώτερες ταξινομικές μονάδες, κλαδογράμματα και φυλογενετικά δένδρα. Χαρακτήρες και απεικόνιση των φυλογενετικών σχέσεων. Σχέση μεταξύ ταξινόμησης και διαφόρων θεωριών εξέλιξης. Αξιολόγηση

12 χαρακτήρων. Μετρήσεις ομοιότητας, ανομοιότητας και απόστασης. ΦΥΣΙΚΗ Διδάσκοντες: Α. Βομβας Υποχρεωτικό, 4 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 5 δ.μ. Υλη μαθήματος: Μονάδες και διαστάσεις στη μέτρηση φυσικών μεταβλητών. Διανυσματικές και μη διανυσματικές μεταβλητές. Ενέργεια, είδη ενέργειας. Η κίνηση των υγρών. Επιφανειακή τάση. Θερμότητα, ροή θερμότητας, διάχυση. Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός, ηλεκτρονικές συσκευές. Ταλαντώσεις, κυματικές κινήσεις, ήχος. Φως και οπτικά φαινόμενα. Αλληλεπιδράσεις φωτός και ύλης. Ραδιενέργεια. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ι Διδάσκοντες: Θ. Βαλκανά, Π. Γιομπρές, Μ. Μαργαρίτη, Ν. Ματσώκης Υποχρεωτικό, 3 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 4 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Βιολογία Κυττάρου Ι και ΙΙ, Βιοχημεία ΙΙ. Ύλη μαθήματος: Φυσικοχημικές βάσεις των φυσιολογικών λειτουργιών. Κυτταρικές μεμβράνες: Διβατότητα και μεταφορά. Ιόντα και βιολογικά δυναμικά. Νευρικά κύτταρα και μηνύματα. Αισθητήριοι υποδοχείς και βιολογικές αποκρίσεις. Κίνηση. Ολοκλήρωση νευρικών μηνυμάτων και συμπεριφορά. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΙ Διδάσκοντες: Θ. Βαλκανά, Π. Γιομπρές, Μ. Μαργαρίτη, Ν. Ματσώκης Υποχρεωτικό, 3 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 4 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Βιοχημεία ΙΙ, Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι και Βιολογία Κυττάρου Ι και ΙΙ. Ύλη μαθήματος: Χημικοί μηνυματοδότες. Θρέψη και μεταβολισμός. Κυκλοφορία του αίματος. Ανταλλαγή αερίων. Ωσμορρύθμιση και απέκκριση. Θερμορρύθμιση. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Διδάσκοντες: Ι. Μανέτας Υποχρεωτικό, 4 ώρες παραδόσεις, 3 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 5 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Βιοχημεία Ι, Βιοχημεία ΙΙ και Μορφολογία Φυτών. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγή: τα φυτά ως διακριτοί, από φυσιολογικής απόψεως, οργανισμοί. Υδατικές σχέσεις, ωσμωτικά φαινόμενα και κίνηση του νερού στο φυτικό σώμα. Διαπνοή. Μεταφορές ανοργάνων και οργανικών ουσιών. Γενικότητες για τον φυτικό μεταβολισμό. Φωτοσύνθεση: φωτοχημικές αντιδράσεις, αναγωγή και αφομοίωση του CO2. Φωτοσυνθετικές παραλλαγές και η σημασία τους. Φωτοαναπνοή. Αναπνοή των φυτών και οι ιδιαιτερότητές της. Ανόργανη θρέψη. Μεταβολισμός αζώτου, θείου, φωσφόρου και υδατανθράκων. Αύξηση και ανάπτυξη. Φυτορμόνες: εσωτερική ρύθμιση της ανάπτυξης και συντονισμός με το περιβάλλον. Περιβαλλοντικά μηνύματα και ανάπτυξη των φυτών: φωτοπεριοδισμός και φυτόχρωμα. Βιολογικοί ρυθμοί. Κινήσεις των φυτών. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Διδάσκοντες: Β. Συμεόπουλος Κατ' επιλογήν, 3 ώρες παραδόσεις, 2 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Ιδιότητες και δομή της ύλης. Ιδιότητες μαγμάτων και διαλυμάτων - Θερμοδυναμική και Θερμοχημεία. Χημική ισορροπία. Κινητική χημικών αντιδράσεων - Κινητική ενζυματικών αντιδράσεων. Αγωγιμότητα και ιονική ισορροπία. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κολλοειδή.

13 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διδάσκοντες: Α. Κουτίνας, Μ. Κανελλάκη Κατ' επιλογήν, 4 ώρες παραδόσεις, 5 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις, 3 δ.μ.συνιστάται η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Γενική Χημεία και Οργανική Χημεία. Ύλη μαθήματος: Εισαγωγή. Λιπαρές ύλες, σύσταση, φυσικές και χημικές ιδιότητες. Αλλοιώσεις λιπαρών υλών και μέθοδοι ελέγχου. Τεχνολογία βρωσίμων λιπαρών υλών. Εξαγωγή. Εξευγενισμός. Υδρογόνωση. Υδατάνθρακες στα τρόφιμα: Ιδιότητες. Μέθοδοι ανάλυσης. Πρωτεΐνες στα τρόφιμα. Ιδιότητες, μέθοδοι ανάλυσης. Αλλοιώσεις των τροφίμων. Βασικές διεργασίες συντήρησης των τροφίμων. Αφυδάτωση, ξήρανση, κονσερβοποίηση, θερμική κατεργασία. Ψύξη, κατάψυξη, πρόσθετες και βελτιωτικές ύλες των τροφίμων. Κώδικας των τροφίμων. ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διδάσκοντες: Γ. Καμάρη, Δ. Τζανουδάκης, Π. Αρτελάρη, Γ. Ιατρού, Δ. Χριστοδουλάκης, Ο. Γεωργίου, Α. Λιβανίου-Τηνιακού Κατ' επιλογήν, 2 ώρες παραδόσεις, 1 ώρα εργαστηριακές ασκήσεις - ασκήσεις υπαίθρου, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Ελληνική Χλωρίδα. Ιστορική εξέλιξη. Ανάλυση των χλωριδικών στοιχείων της Ελλάδος. Ιστορία των χλωριδικών ερευνών στην Ελλάδα. Ταξινομικές προτεραιότητες. Χαρακτηριστική χλωρίδα των ζωνών βλάστησης που απαντούν στην Ελλάδα. Είδη που συμμετέχουν στην αζωνική βλάστηση. Νησιωτική χλωρίδα. Ορεινή χλωρίδα. Ενδημισμός της ελληνικής χλωρίδας. Ορισμός, θεωρίες για τη δημιουργία των ενδημικών ειδών. Κυριότερα ενδημικά είδη της Ελλάδος. Ανθρώπινες επιδράσεις στην ενδημική χλωρίδα. Προστασία της ελληνικής χλωρίδας. Εθνικοί Δρυμοί. Σημαντικές οικογένειες και γένη της ελληνικής χλωρίδας. Εξελικτική τους σημασία, γεωγραφική τους εξάπλωση. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Διδάσκοντες: Α. Κοσμόπουλος Κατ' επιλογήν, 3 ώρες παραδόσεις, 3 δ.μ. Ύλη μαθήματος: Οδηγητική - Ελάχιστα για την εξελικτική ψυχολογία - Παιδική ηλικία. Από το έμβρυο στο βρέφος - Το βρέφος - Το νήπιο - Το παιδί της πρώτης ηλικίας - Η δεύτερη παιδική ηλικία - Η «ώριμη» παιδικότητα - Η θεμελίωση της αυτονομίας στο παιδί - Η κοινωνικοποίηση του μικρού παιδιού - Ο ερωτισμός και η ερωτική αγωγή του παιδιού - Αφανείς επιδράσεις της γονεϊκής προσωπικότητας στη θεμελίωση της σχολικής προόδου του μαθητή. Εφηβική και Νεανική ηλικία. Ο έφηβος - Εφηβεία: ηλικία προβληματισμού - Ο έφηβος και οι γονείς του - Διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στη σύγχρονη οικογένεια - Ο ρόλος του πατέρα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του εφήβου - Ο ρόλος της μητέρας στην ανάπτυξη της εφηβικής προσωπικότητας - Το σχολείο και ο δάσκαλος του εφήβου - Ο νέος - Η εποχή μας και το κίνημα της Νέας Γενιάς.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το σπίτι και για σένα! 0.5 5. μελετούμε τους ζωντανούς οργανισμούς; Τρόποι μελέτης των ζωντανών οργανισμών Επιστημονική μέθοδος

Ασκήσεις για το σπίτι και για σένα! 0.5 5. μελετούμε τους ζωντανούς οργανισμούς; Τρόποι μελέτης των ζωντανών οργανισμών Επιστημονική μέθοδος Προγραμματισμός Διδακτέας Ύλης Βιολογίας Α Γυμνασίου 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραστηριότητες Βασικές Έννοιες Δ/κές Π/δοι Γνωριμία Εισαγωγικές σελίδες Γνωριμία με το βιβλίο μου 1 1 Ενότητα 1: Η Βιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: / /2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Η ποσότητα του DNA είναι α. διπλάσια στα νευρικά κύτταρα σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Α1 δ Α2 γ Α3 β Α4 γ Α5 β ΘΕΜΑ Β 3-2 - 5-1 - 6-4. α-dna πολυμεράση β-πριμόσημα γ- DNA δεσμάση δ- DNA ελικάση ε- RNA πολυμεράση

ΘΕΜΑ Α. Α1 δ Α2 γ Α3 β Α4 γ Α5 β ΘΕΜΑ Β 3-2 - 5-1 - 6-4. α-dna πολυμεράση β-πριμόσημα γ- DNA δεσμάση δ- DNA ελικάση ε- RNA πολυμεράση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 δ Α2 γ Α3 β Α4 γ Α5 β ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ 1 ο ΕΤΟΣ Δευτέρα 8/6/2015 9:00-11:30 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 5 Τρίτη 9/6/2015 Τετάρτη 10/6/2015 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 9:00-11:30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη 11/6/2015 9:00-11:30

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Τμήμα Ιατρικής κατατάσσονται : Οι πτυχιούχου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία!

Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία! Διαγώνισμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γενικής Παιδείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/3/2015 Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία! ΘΕΜΑ Α Να αντιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 1 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917 (Ν.893/14-9-1917) και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Το κωδικόνιο του mrna που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι α. 5 GUA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Για τις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Εξάμηνο Σπουδών Διδάσκοντες Ν001Υ Γενική και Ανόργανη Χημεία Φ.Νόλη, Γ.Ψωμάς, Β. Ταγκούλης (Τμ.Χημείας) Ν003Υ Πληροφορική Β. Μάνος Ν005Υ Μαθηματικά Ν.Φαρμάκης (Τμ.Μαθηματικών) Ν007Υ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3η εξεταστική περίοδος από 29/03/15 έως 19/04/15 γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 ΘΕΜΑ Α Α1.δ Α2.γ Α3.β Α4.γ Α5.β ΘΕΜΑ Β Β1. 4,2,1,6,3,5 Β2. α. DNA πολυμεράση β. πριμόσωμα γ.

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α1. Το γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2 Εξάµηνο : 2 3300 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ 1280 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1390 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2890 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργ.:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

EΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ένας άνθρωπος μολύνθηκε από ένα παθογόνο βακτήριο και δεν εμφάνισε συμπτώματα ασθένειας. Πιθανολογείστε τους λόγους που μπορεί να οφείλεται αυτό. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμο καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α. Για τις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Χρυσούλα Πιτσούλη, Ph.D. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κύπρου (pitsouli@ucy.ac.cy) Η Βιολογία μελετά τη ζωή Η Βιοϊατρική αποτελεί εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες.

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Μάθημα «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 9.00-12.00 (Ι3 - Θεωρία) ΠΕΜΠΤΗ 10.00 12.00 (I3-Θεωρία) ή (Εργαστήρια)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Ενότητα 3: Εφαρμογές Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας(1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Διδάσκων: Δρ. Σεραφείμ Παπανικολαου Μαθησιακοί Στόχοι Βιοτεχνολογικά Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Χ.Κ. ΚΙΤΣΑΚΗ 2008 1 Αντικείμενα της ενότητας Ορισμοί και έννοιες Σκοπός των διεργασιών της ανάπτυξης Πού και πώς πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /Θ Ι Σ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θ.Γ.ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα

Δρ. Θ.Γ.ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα To μικροφύκος Σπειρουλίνα (Αρθροσπείρα) : Ένα «πράσινο εργοστάσιο» παραγωγής πολύτιμων ουσιών με δυνητικά οφέλη για την ανθρώπινη υγεία Δρ. Θ.Γ.ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας. α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα γ. πλασματοκύτταρα δ. μακροφάγα Μονάδες 5

Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας. α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα γ. πλασματοκύτταρα δ. μακροφάγα Μονάδες 5 Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας ΘΕΜΑ 1ο Να κυκλώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Μεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρινών εκκρίνονται από τα: α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ (MSc) ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Α1 γ Α2 α Α3 α Α4 β Α5 γ ΘΕΜΑ Β Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1) Το οικοσύστηµα είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 13 Μικροβια και Ανθρωπος Ετσι αρχισε η Ζωη? To δεντρο της Ζωης Και τι µας νοιαζει αν υπαρχουν µικροοργανισµοι η οχι? H ανυπολόγιστη αξία της Mικροβιολογίας για τη Βιολογια Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Φύλλο Εργασίας 1 (Εισαγωγικό) Τίτλος: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Θέµα Α Α1. δ Α2. γ Α3. β A4. γ A5. β Ενδεικτικές απαντήσεις Θέµα Β Β1. Η σειρά των βημάτων που οδηγούν στην κατασκευή καρυοτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων

οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Τα φυτά αποκαλούνται ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Από το διδακτικό βιβλίο των Αντωνίου Ν., ηµητριάδη Π. κ.ά. θα διδαχθούν: Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1.1. Οι φυσικές επιστήµες

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ηλεκρονικές σημειώσεις για την Παραγωγή Ιχθύων Γλυκού Νερού Επιμέλεια Περδικάρης Κώστας Ναθαναηλίδης Κοσμάς Γκούβα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 Α/Α Μαθήματος 1η Θεματική Ενότητα: Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές (ΧΥΚ) Οργανωτής 1 ΧΥΚ1 Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας Β. Κτηνιατρικός Κύκλος Ο Κτηνιατρικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις: 1. Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας. 2. Διαχείριση της υγείας των

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία»

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» Φυσιολογία των μικροοργανισμών Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ 1. Μικροβιακή αύξηση (ή ανάπτυξη): αυξάνεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 1 ο ΕΤΟΣ ευτέρα 3/6/2013 9:00-11:30 ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ- ΦΩΤΙΑ Η Τετάρτη 5/6/2013 9:00-11:30 Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΚΡΑΤΟΣ Παρασκευή 7/6/2013 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΚΕΡΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ευτέρα 10/6/2013 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενημερωτική παρουσίαση για μαθητές 26 Iανουαρίου 2014 Η XHMEIA είναι: Η χημική σύνθεση Η επιστήμη που μελετά τη μετατροπή μιάς μορφής της ύλης σε άλλες μορφές μέσω χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα «ΕΠΙΣΤΗΜΗ TOY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» της Β τάξης Ενιαίου Λυκείου

Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα «ΕΠΙΣΤΗΜΗ TOY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» της Β τάξης Ενιαίου Λυκείου 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ 1. Ι. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ Η δημιουργία του πλανήτη μας. Η θέση της Γης στο πλανητικό μας σύστημα. Υποθέσεις για τη σύσταση της αρχέγονης ατμόσφαιρας της Γης. - αντιληφθούν τις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 Χ. ΑΚΡΑΤΟΣ - ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012.

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε τη φράση που συµπληρώνει ορθά κάθε µία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να επιλέξετε τη φράση που συµπληρώνει ορθά κάθε µία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 o ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να επιλέξετε τη φράση που συµπληρώνει ορθά κάθε µία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Το DNA ενός ανθρώπινου κυττάρου αποτελείται από 6 10 9

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β ).

Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β ). Αθήνα, 20/5/2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β ). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια)

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια) Λειτουργίες Πλασµατική µεµβράνη οριοθέτηση του κυττάρου εκλεκτική διαπερατότητα ή ηµιπερατότητα αναγνώριση και υποδοχή µηνυµάτων πρόσληψη και αποβολή ουσιών Πλασµατική µεµβράνη Ιδιότητες σταθερότητα ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Στο DNA (RNA ιών) οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού (γονίδια) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Από κύτταρο σε κύτταρο και από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ. (www.auth.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ. (www.auth. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (www.auth.gr/forestry) ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Μονάδες 25)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Μονάδες 25) ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 16-2-2014 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να βάλετε σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος)

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εισαγωγή 1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) Κεφάλαιο 1 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε:

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1. Τι ονομάζεται περιβάλλον; Οτιδήποτε μας περιβάλλει ονομάζεται περιβάλλον. Για παράδειγμα στο περιβάλλον ανήκουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε. Μπακέας, 2013 Πηγή: Α. Βαλαβανίδης «Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία», Τµήµα Χηµείας, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2007, Κεφ.11. Οι κυριότεροι τοµείς οικοτοξικολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διευθυντής Προγράμματος: Αναπλ. Καθηγητής Γ. Κουμουνδούρος

Διαβάστε περισσότερα