ΕΘΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ"

Transcript

1

2 ISΒN (print) ISΒN (on line) Εκδότης Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση της έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε μέσο χωρίς τη σχετική άδεια του Εκδότη

3 ΕΘΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ To παρόν έγγραφο αποτελεί το τελικό κείμενο όπως έχει ομόφωνα εγκριθεί από την ολομέλεια της 2ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών στις 22 Οκτωβρίου 2011, η οποία διοργανώθηκε από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Εθνική ιακήρυξη για τον Εθελοντισμό, καλεί όλους, τη Νομοθετική Εξουσία, την Εκτελεστική Εξουσία, τους ημικρατικούς, εθελοντικούς φορείς/μκο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και άλλους φορείς να φροντίσουν για την ευρεία διάδοση και δημοσιοποίησή της και να καταβάλουν προσπάθειες μέσω στοχευμένων ενεργειών και προοδευτικών μέτρων, για να διασφαλίσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τον εθελοντισμό και τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο, ώστε να μπορούν να συμβάλουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην επίτευξη των στόχων και των παραμέτρων της. Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ αποτελεί το κοινό όραμα όλων των εθελοντικών οργανώσεων/μκο, αφού συγκεντρώνει τις κοινές απόψεις και θέσεις τους. Η Σύνοδος είναι μία πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η οποία διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η Σύνοδος η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων/μκο συνέρχεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων με στόχο τη συζήτηση θεμάτων που ενδιαφέρουν τον εθελοντικό τομέα. Φέτος η Σύνοδος συνδέει θέματα που απασχολούν τον εθελοντισμό και τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο της Κύπρου με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011 βάσει της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Νοεμβρίου 2009 για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη (2011) 2010/37/ΕΚ. 1

4 Προοίμιο Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη ασχολούνται ενεργά με διάφορες εθελοντικές δραστηριότητες. Ο εθελοντισμός εμφανίζεται με διάφορες μορφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των προσεγγίσεων και των παραδόσεων που χαρακτηρίζει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο ο εθελοντισμός πηγάζει και αναπτύσσεται από την ελεύθερη βούληση του ατόμου, χωρίς την επιδίωξη προσωπικού ή οικονομικού οφέλους, συνήθως σε οργανωμένη βάση (σε μη-κυβερνητικές/κερδοσκοπικές οργανώσεις, σε εθελοντικά κέντρα, οργανωμένες ομάδες κ.λπ.). Ο εθελοντισμός διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο αφού επεκτείνεται σε ένα ποικίλο και ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η αμοιβαία βοήθεια/προσφορά, η διοργάνωση εκστρατειών και ομαδικών έργων στην κοινότητα, η ενεργός εμπλοκή στα κοινά με τη συμμετοχή σε ανθρωπιστικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά έργα, κ.ά. Ο εθελοντισμός έχει καταστεί το μέσο για επίτευξη σημαντικών εθνικών στόχων όπως της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της κοινωνικής, επαγγελματικής, πολιτιστικής, περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, κ.τ.λ. Είναι επίσης ένας τρόπος δημιουργίας και επέκτασης των δεσμών εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, όπου μέσα από την επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο ενώνονται άνθρωποι όλων των εθνικοτήτων, των θρησκειών, των κοινωνικοοικονομικών τάξεων και των ηλικιών. Μέσα από τον εθελοντισμό προωθείται η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή του πολίτη, η οποία ενισχύει τις αξίες και τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Ο εθελοντισμός δίνει επίσης την ευκαιρία απόκτησης νέων γνώσεων, ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων 2

5 και ικανοτήτων, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την τυπική και μη τυπική/άτυπη μάθηση. Μέσα από την εθελοντική προσφορά αντιμετωπίζεται ο ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία, τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και υποστηρίζεται το κοινωνικό κράτος το οποίο απειλείται από τις επιπτώσεις της σημερινής οικονομικής κρίσης. Ενώ η συμβολή του εθελοντισμού είναι αναμφισβήτητη, δυστυχώς η κοινωνικο-οικονομική του αξία δεν μπορεί να καταγραφεί, λόγω εμποδίων που παρουσιάστηκαν μέχρι σήμερα για να καταγραφεί το μέγεθος αυτής της προσφοράς. Πληθώρα άλλων προβλημάτων φέρνουν επίσης τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο αντιμέτωπες με κρίσιμα ζητήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους. 3

6 Η ΣΥΝΟ ΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, έχοντας ως γνώμονα τα πιο πάνω και: Λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο: τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (2007/C 306): Άρθρο 149 (1) για τον εθελοντισμό και τον αθλητισμό τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, (1997 C 340): ήλωση 38 (Declaration 38) για τις εθελοντικές δραστηριότητες τη Συνθήκη για την Ιδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2002 C 325: Ενοποιημένη Απόδοση/Consolidated version) [Άρθρα που οδήγησαν στην εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων στον τομέα του εθελοντισμού]: Άρθρα : Παιδεία, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Νεολαία, Άρθρo: 151: Πολιτισμός, Άρθρα 158 & 159: Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή την Πολιτική για τον αθλητισμό/εθελοντισμό: - Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό (COM 2007/391) την Πολιτική για την Νεολαία: - τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την κινητικότητα των νέων (2008/C320/03) - τη Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Ένωση [14825/08] - Το Ψήφισμα του Συμβουλίου για τη συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων με σκοπό την προώθηση της ενεργού άσκησης της 4

7 ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη [14471/06, 31 Οκτωβρίου 2006] - την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία εν δράσει» για την περίοδο [Αρ. 1719/2006/ΕΚ] - το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την αναγνώριση της αξίας της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης στον τομέα της νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο [2006/C 168/01] - το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 2007, σχετικά με τους κοινούς στόχους των εθελοντικών δραστηριοτήτων των νέων 13996/04 (2008/C 241/01) - το Ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003, όσον αφορά τους κοινούς στόχους για τη συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων (2003/C 295/04) - το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με την προστιθέμενη αξία της εθελοντικής δραστηριότητας των νέων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της κοινοτικής δράσης για τη νεολαία (2002/C 50/02) - το Λευκό βιβλίο της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2001, «Για μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία» [COM(2001) 681 τελικό μέσα από το οποίο γίνεται αναφορά για την προώθηση του εθελοντισμού ως εκπαιδευτική εμπειρία και παράγοντας κοινωνικής ένταξης των νέων την Πολιτική για την Εκπαίδευση - την Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Αρ. 5

8 1720/2006 της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης - την Ανακοίνωση της Επιτροπής Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθησης Βρυξέλλες, COM(2001)678 τελικό - την Ανακοίνωση από την Επιτροπή Προς μια Ευρώπη για όλες τις ηλικίες προώθηση της ευημερίας και της αλληλεγγύης των γενεών Βρυξέλλες, COM(1999)221 τελικό την Πολιτική για τον πολιτισμό: - την Απόφαση (1904/2006) Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης εκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και απόφασης 1358/2008 για τροποποίηση αρχικής απόφασης 1904/2006 την Πολιτική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη/Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή - το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (2007/2149(INI)) την Πολιτική για τη Δικαιοσύνη, Ελευθερία, Ασφάλεια - την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο Βρυξέλλες, COM(2005) 123 τελικό και - την Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο 6

9 στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών - την Οδηγία 2004/114/ εκ του Συμβουλίου της 13ης εκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία την Πολιτική για τις Επιχειρήσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: νέα εταιρική σχέση (2006/2133(INI)) - την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Πραγμάτωση της εταιρικής σχέσης για τη μεγέθυνση και την απασχόληση: να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Βρυξέλλες, , COM(2006) 136 τελικό την Πολιτική για την Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις, Ίσες Ευκαιρίες - Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρόλο των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική πολιτική [3114η Συνεδρία Συμβουλίου, 3 Οκτωβρίου 2011, Λουξεμβούργο] - την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Για την προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία Βρυξέλλες, , COM(2007) 498 τελικό 7

10 την Πολιτική για την Ανάπτυξη και Ανθρωπιστική Βοήθεια - τη Σύσταση του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1985 για την κοινωνική προστασία των εθελοντικά εργαζομένων για την ανάπτυξη 85/308/ΕΟΚ την Πολιτική για τον εθελοντισμό και τις εθελοντικές οργανώσεις: - την Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2009 για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη (2011) / Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού (2010/37/ΕΚ) - την Ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΕ για την προώθηση του ρόλου των εθελοντικών οργανώσεων και ιδρυμάτων, COM (1997) τη Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: «Εθελοντισμός: ο ρόλος του στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ο αντίκτυπός του» (2006/C325/13) - την Πράσινη Βίβλο Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια, Βρυξέλλες, , COM(2006) 194 τελικό - την Ανακοίνωση της Επιτροπής Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου - Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών από την Επιτροπή, Βρυξέλλες, , COM(2002) 704 τελικό - το Έγγραφο Εργασίας της Επιτροπής Η Επιτροπή και οι Μη κυβερνητικοί οργανισμοί: οικοδόμηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης COM(2000)11 τελικό, τη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση Βρυξέλλες, , COM(2001)428 τελικό - το Ψήφισμα για τον εθελοντισμό (1983) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 8

11 το πλαίσιο εργασιών του Συμβουλίου της Ευρώπης - τον Κώδικα ορθών πρακτικών για τη συμμετοχή των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων [CONF/PLE(2009)CODE1] και τη ήλωση/declaration της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με τον Κώδικα (στις 21 Οκτωβρίου 2009 κατά τη 1068η συνεδρίαση) - των σχετικών Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ΜΚΟ Λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές πλαίσιο: - το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη A/RES/40/212 στις 17 εκεμβρίου το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 52/17 για το Διεθνές Έτος Εθελοντών (IYV)/Ανακήρυξη του έτους 2001, τον Νοέμβριο του το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α/RΕS/60/134) παρακολούθηση της υλοποίησης του Διεθνούς Έτους Εθελοντών (όπως υιοθετήθηκε στις 16 εκεμβρίου 2005) - το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών A/RES/57/106, για την παρακολούθηση/follow up του Διεθνούς Έτους Εθελοντών (όπως υιοθετήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2002) - την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ιεθνούς Έτους Εθελοντών (A/60/128) - το Παγκόσμιο/ ιεθνές Σχέδιο ράσης για την 10η επέτειο του ιεθνούς Έτους των Εθελοντών (IYV) το 2011 (το οποίο συμπίπτει με το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011) 9

12 Λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό πλαίσιο: - Tον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι) του Την πολιτική, τις νομοθεσίες, τα σχέδια και τις δραστηριότητες των κυβερνητικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ημικρατικών και άλλων οργανισμών που αφορούν και επηρεάζουν τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο. 10

13 Η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, 1. Καλεί το κράτος και τον εθελοντικό τομέα/μκο να καταβάλουν πραγματικές προσπάθειες προκειμένου να εφαρμόσουν τους στόχους που έχουν τεθεί για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού όπως καθορίζονται στα σχετικά άρθρα της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ και συγκεκριμένα: 1.1. τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό στην ΕΕ Να συμπεριληφθεί ο εθελοντισμός στις προσπάθειες για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των διαπροσωπικών δράσεων στο πλαίσιο της ΕΕ και να εξεταστούν, όταν και εφόσον χρειάζεται, τα υφιστάμενα εμπόδια όσον αφορά τις εθελοντικές δραστηριότητες (Άρθρο 2 Εδάφιο 1 Απόφασης Συμβουλίου ΕΕ) την ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων για βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων Να διευκολυνθούν οι εθελοντικές δραστηριότητες και να βοηθηθούν οι διοργανωτές να εφαρμόσουν νέες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων και να ενθαρρυνθούν η δικτύωση, η κινητικότητα, η συνεργασία και οι συνέργειες μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και άλλων τομέων στο πλαίσιο της ΕΕ (Άρθρο 2 Εδάφιο 2 Απόφασης Συμβουλίου ΕΕ) την αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων Να ενθαρρυνθεί η παροχή κατάλληλων κινήτρων για τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις ανάπτυξης του εθελοντισμού και να επιτευχθεί αναγνώριση του εθελοντισμού σε επίπεδο ΕΕ από τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους κρατικούς οργανισμούς, τον τομέα της τυπικής και της μη 11

14 τυπικής εκπαίδευσης και τους εργοδότες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτώνται στο πλαίσιο του εθελοντισμού (Άρθρο 2 Εδάφιο 3 Απόφασης Συμβουλίου ΕΕ) την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού Να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τη σημασία του εθελοντισμού ως έκφραση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, η οποία συμβάλλει στην υλοποίηση στόχων που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη μέλη, όπως είναι η αρμονική κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή (Άρθρο 2 Εδάφιο 4 Απόφασης Συμβουλίου ΕΕ). 2. Καλεί το κράτος σε συνεργασία με το ΠΣΣΕ να διασφαλίσει ένα ευνοϊκό νομικό περιβάλλον για τον εθελοντισμό: 2.1. Άμεση τροποποίηση/ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου (άρθρα που από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφασίστηκαν ότι δυσχεραίνουν το έργο του ΠΣΣΕ) που εκκρεμεί από το Άμεση προώθηση και έγκριση των Κανονισμών του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου που εκκρεμεί από το Ανάγκη διαμόρφωσης νέας νομοθεσίας για την ασφάλεια των εθελοντών (ασφάλεια ατυχημάτων και ευθύνης κατά την άσκηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, ασφάλεια εθελοντών που προσφέρουν εθελοντικά σε άλλες χώρες) Θέσπιση νόμου για αντιμετώπιση της απρεπούς συμπεριφοράς κατά των εθελοντών και των οργανώσεων Ανάγκη σχεδιασμού ή και παρακολούθησης της εφαρμογής των νομοθεσιών και μέτρων που απορρέουν από εισηγήσεις/ οδηγίες του ευρωπαϊκού και του διεθνούς πλαισίου. 12

15 2.6. Παραχώρηση αδειών από τους εργοδότες για διευκόλυνση του έργου των εθελοντών και εξέταση παραχώρησης επιπρόσθετων αδειών σε εθελοντές Έκδοση κάρτας εθελοντών για να μπορούν οι εθελοντές να προσφέρουν ανεμπόδιστα το έργο τους Ανάγκη άμεσης έναρξης διαλόγου με τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο για τροποποίηση νομοθεσιών ή μέτρων που δυσχεραίνουν το έργο τους και ιδιαίτερα όταν αυτές σχετίζονται με τις ευπαθείς ομάδες που εκπροσωπούν ή την αποστολή που έχουν [Βλ. Παράρτημα 1 νομοθεσιών/μέτρων που οι οργανώσεις προτείνουν την ανάγκη για άμεση τροποποίηση] Καλεί το κράτος να καθιερώσει φοροαπαλλαγές και άλλες ελαφρύνσεις για τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο. 3. Καλεί το κράτος να στηρίξει το ΠΣΣΕ στην προσπάθεια του για καταρτισμό στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για τον εθελοντικό τομέα/μκο. 4. Καλεί το κράτος να συνεχίσει την οικονομική υποστήριξή του προς τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο για επίτευξη των στόχων τους και να μεριμνήσει όπως: 4.1. Τα Υπουργεία που λειτουργούν Σχέδια Κρατικών Χορηγιών για τις εθελοντικές οργανώσεις να αυξήσουν το κονδύλι των κρατικών χορηγιών και να διευρύνουν τις προτεραιότητες και τους τομείς που επιχορηγούνται, για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οργανώσεων Συγκεκριμένα προτείνεται να ενταχθούν νέοι τομείς που να επιχορηγούν προγράμματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με: α) την προαγωγή της εθελοντικής προσφοράς και τη δραστηριοποίηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, β) επικοινωνιακές στρατηγικές/εκστρατείες ενημέρωσης για τον εθελοντισμό, γ) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δ) δραστηριό- 13

16 τητες που να βοηθούν το απροστάτευτο παιδί για βελτίωση της ποιότητας ζωής και αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού Προγράμματα μεγάλης εμβέλειας και κόστους να μην χρηματοδοτούνται από τις κρατικές χορηγίες αλλά από τον προϋπολογισμό του κράτους για να ασκείται και καλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος και να εφαρμόζεται μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με τις διαδικασίες των κρατικών χορηγιών Να δημιουργηθεί πρόνοια για ενεργοποίηση των εθελοντών σε έκτακτες ανάγκες ή για κάλυψη έκτακτων αναγκών των εθελοντικών οργανώσεων Να αυξηθεί η υποστήριξη προς τα Σώματα Εθελοντών που λειτουργούν τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού με συντονιστή το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 5. Καλεί το κράτος να αναθέσει σε όλα τα υπουργεία και τα τμήματά τους που χειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις να προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. 6. Καλεί το κράτος να φροντίσει για την περαιτέρω αναγνώριση του ευρύ και πολυδιάστατου ρόλου που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στις διάφορες πολιτικές και της ουσιαστικής συμβολής του για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της ενεργού γήρανσης, της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, της αντιμετώπισης κρίσεων, της προαγωγής του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, κ.τ.λ. και να μεριμνήσει για την επέκτασή του: 6.1. ιασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές του είναι φιλικές προς τον εθελοντισμό και ότι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών. 14

17 6.2. Φροντίζοντας για την περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα μέσω της ενθάρρυνσης και εμπλοκής του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας της Κύπρου σε εθελοντική προσφορά και της δημιουργίας ομάδων εθελοντών για ανάληψη κοινωφελών ομαδικών έργων, με το συντονισμό των Σωμάτων Εθελοντών. 7. Καλεί το κράτος να αναγνωρίσει την ανάγκη της εις βάθους κατανόησης του εθελοντισμού, των χαρακτηριστικών του και της συμβολής του ώστε να μπορεί η Κύπρος να έχει συγκρίσιμα στοιχεία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και να φροντίσει όπως: 7.1. Τα αρμόδια τμήματα που προωθούν έρευνες και μελέτες, υποστηρίξουν την επιστημονική διερεύνηση των διαστάσεων του εθελοντισμού στους άξονες προτεραιότητας για τους οποίους παραχωρείται χρηματοδότηση Τα αρμόδια τμήματα που συλλέγουν και αναλύουν κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, συμπεριλάβουν και τη συλλογή/ανάλυση οικονομικών δεικτών και στοιχείων για τη διάταση του εθελοντισμού ώστε να διαφανεί η συμβολή του στην εθνική οικονομία και την κοινωνία, εναρμονισμένους με τις κατευθυντήριες γραμμές της EUROSTAT και άλλων διεθνών οργανισμών. 8. Καλεί το κράτος να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΠΣΣΕ για την περαιτέρω προώθηση και αναγνώριση του εθελοντισμού: 8.1. Την αναγνώριση και πιστοποίηση της εθελοντικής προσφοράς ως μορφή μάθησης μέσω ενός επίσημου πλαισίου πιστοποίησης της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης των εθελοντών που να βασίζεται στις κοινές αρχές που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Πολιτισμού, κ.ά. και το οποίο να αναγνωρίζεται από το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό σύστημα, τον κρατικό και ιδιωτικό τομέα. 15

18 8.2. Να τεθούν οι αρχές και οι αξίες του εθελοντισμού σε βασικό ετήσιο στόχο κάθε σχολικής χρονιάς Να προωθείται στο σχολικό περιβάλλον ο εθελοντισμός και να αναγνωρίζεται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες η δραστηριοποίηση των μαθητών σε εθελοντική προσφορά Να αξιοποιηθεί η εθελοντική εργασία ως μέσο για απόκτηση εμπειρίας για υποστήριξη των ανέργων ή/και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 9. Καλεί το κράτος να φροντίσει όπως οι αρμόδιοι κυβερνητικοί και οι ημικρατικοί φορείς δημιουργήσουν ευκαιρίες κατάρτισης για τους εθελοντές, μέσω σχεδίων κατάρτισης και εκπαίδευσης. 10. Καλεί το κράτος να προωθήσει και να υποστηρίξει με φορολογικά ή άλλα ωφελήματα και κίνητρα το θεσμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλα τα επίπεδα: Ώστε η εταιρική κοινωνική ευθύνη να καταστεί σημαντική δραστηριότητα στις επιχειρήσεις Ώστε οι εργοδότες να παρέχουν διευκολύνσεις στους εθελοντές για άσκηση της εθελοντικής τους προσφοράς. 11. Καλεί το κράτος να ενθαρρύνει τους ευρωβουλευτές να αναπτύξουν ουσιαστικά πλαίσια συνεργασίας με τις εθελοντικές οργανώσεις στην Κύπρο ώστε να καταστούν πυρήνες προαγωγής του εθελοντισμού στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να μεταφέρουν στην Κύπρο τις σημαντικές εξελίξεις στις οποίες μπορεί ή πρέπει να προσαρμοστεί η Κύπρος. 12. Καλεί τους πολίτες, τους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δέσμευσή τους για προώθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών αξιών, ιδανικών, ιδιαίτερα των αξιών του εθελοντισμού και της προσφο- 16

19 ράς προς τον άνθρωπο και τα κοινά. 13. Καλεί το κράτος να προωθήσει ζητήματα και θέματα που αφορούν το πεδίο δραστηριότητας των εθελοντικών οργανώσεων/μκο (π.χ. υγεία, πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση, κ.τ.λ.) Βλ. Παράρτημα Kαλεί το κράτος να ενημερώσει τη Σύνοδο κατά πόσον η Κύπρος έχει υποχρέωση να ψηφίσει ή να φροντίσει για την εφαρμογή νομοθετικών πράξεων που σχετίζονται με τον εθελοντισμό. 15. Καλεί το κράτος να συνεχίσει τη στενή του συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο: Με τη διασφάλιση της συμμετοχής του στα κέντρα λήψης αποφάσεων Με τη δημιουργία κέντρων πρόσβασης/λειτουργών συνδέσμων στα υπουργεία, στις ανεξάρτητες αρχές, στους ημικρατικούς οργανισμούς για σκοπούς προώθησης του εθελοντισμού, αποτελεσματικότερης συνεργασίας με το ΠΣΣΕ και τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο και για καλύτερο και ταχύτερο χειρισμό των διαφόρων θεμάτων. 16. Καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ρόλο των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική πολιτική που αποφασίστηκαν κατά την 3114η Συνεδρία του Συμβουλίου, στις 3 Οκτωβρίου

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Παράρτημα νομοθεσιών/μέτρων που οι οργανώσεις προτείνουν την ανάγκη για άμεση τροποποίηση ή/και εφαρμογή Ο Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος εγείρει το θέμα της καθυστέρησης υλοποίησης των κατωτέρω Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια και την επάρκεια του Αίματος και ζητά την άμεση εφαρμογή τους: Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ Οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβαμάτων Οδηγία 2005/62/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας 18

21 Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δυσλεξίας προτείνει τα εξής για τα άτομα με ειδική μαθησιακή δυσκολία/δυσλεξία Παγκύπριες Εξετάσεις: Περιπτώσεις υποψηφίων με Ειδική Μαθησιακή υσκολία/ υσλεξία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις που έμειναν χωρίς αξιολόγηση. Μεταγραφέας: Στον εξεταζόμενο που του παρέχεται η διευκόλυνση του μεταγραφέα, θα πρέπει να δίδεται αυτόματα απαλλαγή από ορθογραφία, στίξη και γραμματική. Επιπλέον θεωρούμε απαραίτητο η εκ των προτέρων γνωριμία του καθηγητή-μεταγραφέα με τον υποψήφιο να συμπεριλαμβάνει μια μεταξύ τους εκπαίδευση στον τρόπο συνεργασίας τους για τη σωστή λειτουργία κατά την ώρα της εξέτασης. Παραχώρηση απλοποίησης της γλωσσικής διατύπωσης του εξεταστικού δοκιμίου, χωρίς να προδιαγράφεται η απάντηση Προφορική Εξέταση: Θα πρέπει στις διευκολύνσεις να συμπεριληφθεί η προφορική εξέταση, για τις περιπτώσεις που θεωρείται επιβεβλημένη. Γενική παρατήρησή μας είναι ότι όλες οι διευκολύνσεις να παραχωρούνται βάσει των επιστημονικά τεκμηριωμένων αναγκών του υποψηφίου και η παροχή της μίας διευκόλυνσης να μην αποκλείει την παραχώρηση δεύτερης ή/και τρίτης, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις ανάγκες του εξεταζόμενου. Φοίτηση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Στα Α.Α.Ε.Ι. ο έλεγχος εφαρμογής του νόμου είναι ανύπαρκτος, γι αυτό θα πρέπει το Κράτος να εξεύρει τρόπους ελέγχου της παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα Α.Α.Ε.Ι. Φοιτητική χορηγία για άτομα με Ειδικές Ανάγκες θα πρέπει να είναι αυξημένη λόγω των ιδιαίτερων αναγκών των φοιτητών και τις απαιτούμενες επιπρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις. 19

22 Επαγγελματική Αποκατάσταση των ατόμων με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία/Δυσλεξία: Η Πολιτεία δε λαμβάνει καμία πρόνοια για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με Ειδική Μαθησιακή υσκολία/ υσλεξία. Ειδικά για τις εξετάσεις για εργοδότηση στη ημόσια Υπηρεσία, η σχετική Νομοθεσία- περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ιορισμό στη ημόσια Υπηρεσία Νόμων έχει ως βασική προϋπόθεση ότι η ΒΑ- ΡΥΤΗΤΑ των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων αποτελεί το 80% των κριτηρίων στην τελική απόφαση. ηλαδή, έστω και εάν ένας υποψήφιος έχει τα προσόντα για την συγκεκριμένη θέση στο ημόσιο τα πάντα κρίνονται από την επίδοση του υποψηφίου στην συγκεκριμένη γραπτή εξέταση. Σημειώνουμε ότι τα άτομα που διεκδικούν θέση στην αστυνομία ή στην πυροσβεστική, δεν τους παραχωρείται καμία διευκόλυνση κατά τις εξετάσεις για τις θέσεις αυτές. Συνεπώς, αποκλείονται από τις εν λόγω θέσεις εργασίας. Αξιολόγηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες: Πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης κατάλληλα και πλήρως στελεχωμένη [εκπαιδευτικό ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, λογοπαθολόγο, εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης, ειδικό παιδαγωγό και άλλους, σύμφωνα με το Νόμο 113 (Ι) 1999, άρθρο 9]. Εντοπισμός/Ανίχνευση - Εφαρμογή ανιχνευτικού δοκιμίου για αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών (screening test) σε όλα τα παιδιά νηπιακής/προδημοτικής ηλικίας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί βασικούς τομείς της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών (π.χ. δοκιμασίες φωνολογικής ενημερότητας, εργαζόμενης/βραχύχρονης μνήμης, σειροθέτησης/ ομαδοποίησης κ.ά.) και να επιτυγχάνει εξ αρχής έγκαιρο εντοπισμό των παιδιών με ψηλό βαθμό προδιάθεσης για μαθησιακές δυσκολίες. 20

23 Ενημέρωση του γονέα ή/και του δυσλεξικού ατόμου πριν και μετά την αξιολόγηση του παιδιού του (σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Νόμου 113(Ι)1999). Επαναξιολόγηση να γίνεται «ανά διετία» σύμφωνα με το άρθρο 16 (1) των Κανονισμών που διέπουν το Νόμο 113 (Ι) Συντονισμός ημοτικής με Μέση Εκπαίδευση σχετικά με την ενημέρωση για το φάκελο/ ιστορικό του παιδιού. Εξέταση τροποποίησης νομοθεσιών για φοροαπαλλαγές και άλλες ελαφρύνσεις για τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο Εισήγηση: Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια Να φοροαπαλλάσονται προϊόντα και υλικά που αγοράζονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ως μορφή οικονομικής ενίσχυσης Εισήγηση: Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία Απαλλαγή από ΦΠΑ και Φόρο Κατανάλωσης, αφού επενδύονται εθελοντικά χιλιάδες εργατοώρες με οικονομικό κόστος στον οικογενειακό προϋπολογισμό των εθελοντών για εξασφάλιση χρημάτων για κάλυψη των κενών του κράτους και αυτό με τη σειρά του τα παίρνει πίσω υπό μορφή φόρων. Το Δικαίωμα Ζωής εισηγείται την ανάγκη πιστής εφαρμογής της νομοθεσίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και της τροποποίησής της για εξυπηρέτηση των αναγκών αυτής της ευπαθούς ομάδας. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού καταγράφει ότι εκρεμμεί η νομοθετική κατοχύρωση των θεμάτων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στην εκπαίδευση 21

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Παράρτημα ζητημάτων και θεμάτων που αφορούν το πεδίο δραστηριότητας των εθελοντικών οργανώσεων/μκο ΤΟΜΕΑΣ: Υγεία, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και Σοβαρές Ασθένειες Εισηγήσεις: Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος Ανάγκη προσφοράς φαρμάκων νέας γενιάς για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων Ανάγκη δημιουργίας χώρων συγκέντρωσης και αναψυχής Εισηγήσεις: Κέντρο υποστήριξης φορέων HIV/AIDS Ανάγκη καταρτισμού, με τη συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων, εθνικών στρατηγικών σχεδίων για κάθε σοβαρή ασθένεια ώστε να σχεδιάζονται ολοκληρωμένες ενέργειες για κάθε θέμα και να υπάρχουν σχετικοί μηχανισμοί παρακολούθησης εφαρμογής των ενεργειών Εισηγήσεις: Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου Άμεση υλοποίηση της δέσμευσης της πολιτείας για τη δημιουργία και λειτουργία Πολυδύναμης Κρατικής Ρευματολογικής Κλινικής, με τη σωστή από επιστημονικής πλευράς δομή και στελέχωση, για την παροχή προς τους Κύπριους Ρευματοπαθείς, της κατάλληλης κρατικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας, όπως συμβαίνει σε όλο το σύγχρονο κόσμο. Άμεση δημιουργία, στα Κρατικά Νοσοκομεία όλων των Επαρχιών, Ρευματολογικών Ιατρικών Κέντρων για την ιατροφαρμακευτική αγωγή και περίθαλψη των ρευματοπαθών, στις αντίστοιχες επαρχίες. 22

25 Ίδρυση κατάλληλα εξοπλισμένων και στελεχωμένων Φυσικοθεραπευτικών Κέντρων Αποκατάστασης μέσα από τα οποία να παρέχεται η σωστή αγωγή και στήριξη (εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία κ.τ.λ.) που είναι απαραίτητα στοιχεία της θεραπευτικής αγωγής των ρευματοπαθών με πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για τους πάσχοντες όπως είναι η παρεμπόδιση της επιδείνωσης των συμπτωμάτων της πάθησης, η αποτροπή αναπηριών και η διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης προς όφελος τόσο των ιδίων των ατόμων όσο και της κοινωνίας και του κράτους γενικότερα. Τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και επιδημιολογικών ερευνών με στόχο την καλύτερη πρόληψη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ρευματοπαθειών στην Κύπρο. Εισηγήσεις: Σύνδεσμος Ατόμων με Διαβήτη Κύπρου Ανάγκη επένδυσης στην έρευνα στον τομέα της υγείας και του σχεδιασμού επιδημιολογικών μελετών Ανάγκη καταρτισμού εθνικής πολιτικής για το διαβήτη Εισηγήσεις: Δικαίωμα Ζωής Να δημιουργηθούν εξειδικευμένες κλινικές εγκεφαλικής παράλυσης, γενετικών συνδρόμων και των παρεμφερών, κατά επαρχία. Να δοθεί περισσότερη έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση και στην χρήση των φαρμάκων νέας γενιάς. ΤΟΜΕΑΣ: Τρίτη ηλικία Εισηγήσεις: Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος Αξιοποίηση των σχεδίων της ΕΕ για την Τρίτη ηλικία Αξιοποίηση των συνταξιούχων και των εμπειριών τους 23

26 Εισηγήσεις: Σύνδεσμος για την πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια ημιουργία χωριών ηλικιωμένων για δραστηριοποίηση, ψυχαγωγία, κ.τ.λ. ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια Εισηγήσεις: Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς Αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας και φροντίδας της ευπαθούς ομάδας των ηλικιωμένων ΤΟΜΕΑΣ: Ανθρώπινα Δικαιώματα Εισηγήσεις: Κέντρο υποστήριξης φορέων HIV/AIDS Ανάγκη εξέτασης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των πολιτών σε αρκετά κοινωνικά πλαίσια και εκσυγχρονισμού του εθνικού νομικού πλαισίου για αντιμετώπιση του φαινομένου. Σχεδιασμός και Εκτύπωση: H. LOIZIDES LTD Λευκωσία 24

27 Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) είναι το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της εθελοντικής προσφοράς. Συστάθηκε το 1973, όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, στη χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής ημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητές του διέπονται από τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)/2006. Οργανώσεις Μέλη ΠΣΣΕ 6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού 54 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ 290 Επαρχιακές εθελοντικές οργανώσεις, Συμβούλια και Eπιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (μέλη των ΕΣΣΕ)

28 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Aνδρέα Aβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία T.Θ.: 24649, 1302 Λευκωσία Tηλ.: Tηλεομοιότυπο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ιστοσελίδα: ιαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ)

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) 22.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/43 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα)

ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ Ι ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Το έντυπο να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση δυσκολίας χειρόγραφα αλλά ευανάγνωστα) ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το θέμα της διασφάλισης ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που συνήλθε στις 14 Ιανουαρίου 2011, στην Μηλιού

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ για τη λειτουργία των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και τις ενέργειες τους για αντιμετώπιση της 12 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ This manifesto has been published by the European Volunteer Centre, CEV 2006 ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Αυτό το μανιφέστο έχει εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/μκο με τη δημόσια υπηρεσία» 30 Οκτωβρίου 2015 Βουλή των Αντιπροσώπων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/μκο με τη δημόσια υπηρεσία» 30 Οκτωβρίου 2015 Βουλή των Αντιπροσώπων ΤΕΛΙΚΟ -Υπόμνημα/5 Συν ΚΠ /8/10/15 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 5 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Σχέσεις των εθελοντικών οργανώσεων/μκο με τη δημόσια υπηρεσία» 30 Οκτωβρίου 2015 Βουλή των Αντιπροσώπων Διοργανωτής/Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ 2015-2016 Ημερ. Αποστολής: 3/7/15 --------------------------------------------------------------------------------- ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΛ-ΧΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΛ-ΧΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Νεολαία Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2013 Δράση Β1[Αρ. 3] - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Ισότητα. Ένα θέμα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις μεσούσης μάλιστα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516]

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516] L 79/66 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.3.2002 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Με την ανατολή του νέου έτους, κλείνουν 40 χρόνια προσφοράς του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Αυτή η προσφορά αναπτύχθηκε φυσικά πριν από πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Λογοθεραπεία: Ο Ρόλος του Λογοπαθολόγου και η Κυπριακή Πραγματικότητα 29-30 Νοεμβρίου 2014 Τι είναι Λογοθεραπείαοθερα εία Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας

Η βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας A: Συμμετέχοντες Η βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες/εταίροι; - Μαθητές - Σύλλογος γονέων - Σύλλογος Διδασκόντων - Δήμος - Πολιτιστικοί Σύλλογοι - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις - ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2010 COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ»

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΠΑΚ 4 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 23 Ιουνίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάμενος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα