ΕΘΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ"

Transcript

1

2 ISΒN (print) ISΒN (on line) Εκδότης Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση της έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε μέσο χωρίς τη σχετική άδεια του Εκδότη

3 ΕΘΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ To παρόν έγγραφο αποτελεί το τελικό κείμενο όπως έχει ομόφωνα εγκριθεί από την ολομέλεια της 2ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών στις 22 Οκτωβρίου 2011, η οποία διοργανώθηκε από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Εθνική ιακήρυξη για τον Εθελοντισμό, καλεί όλους, τη Νομοθετική Εξουσία, την Εκτελεστική Εξουσία, τους ημικρατικούς, εθελοντικούς φορείς/μκο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και άλλους φορείς να φροντίσουν για την ευρεία διάδοση και δημοσιοποίησή της και να καταβάλουν προσπάθειες μέσω στοχευμένων ενεργειών και προοδευτικών μέτρων, για να διασφαλίσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τον εθελοντισμό και τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο, ώστε να μπορούν να συμβάλουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην επίτευξη των στόχων και των παραμέτρων της. Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ αποτελεί το κοινό όραμα όλων των εθελοντικών οργανώσεων/μκο, αφού συγκεντρώνει τις κοινές απόψεις και θέσεις τους. Η Σύνοδος είναι μία πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η οποία διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η Σύνοδος η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων/μκο συνέρχεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων με στόχο τη συζήτηση θεμάτων που ενδιαφέρουν τον εθελοντικό τομέα. Φέτος η Σύνοδος συνδέει θέματα που απασχολούν τον εθελοντισμό και τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο της Κύπρου με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011 βάσει της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Νοεμβρίου 2009 για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη (2011) 2010/37/ΕΚ. 1

4 Προοίμιο Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη ασχολούνται ενεργά με διάφορες εθελοντικές δραστηριότητες. Ο εθελοντισμός εμφανίζεται με διάφορες μορφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των προσεγγίσεων και των παραδόσεων που χαρακτηρίζει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο ο εθελοντισμός πηγάζει και αναπτύσσεται από την ελεύθερη βούληση του ατόμου, χωρίς την επιδίωξη προσωπικού ή οικονομικού οφέλους, συνήθως σε οργανωμένη βάση (σε μη-κυβερνητικές/κερδοσκοπικές οργανώσεις, σε εθελοντικά κέντρα, οργανωμένες ομάδες κ.λπ.). Ο εθελοντισμός διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο αφού επεκτείνεται σε ένα ποικίλο και ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η παροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η αμοιβαία βοήθεια/προσφορά, η διοργάνωση εκστρατειών και ομαδικών έργων στην κοινότητα, η ενεργός εμπλοκή στα κοινά με τη συμμετοχή σε ανθρωπιστικά, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά έργα, κ.ά. Ο εθελοντισμός έχει καταστεί το μέσο για επίτευξη σημαντικών εθνικών στόχων όπως της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της κοινωνικής, επαγγελματικής, πολιτιστικής, περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, κ.τ.λ. Είναι επίσης ένας τρόπος δημιουργίας και επέκτασης των δεσμών εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, όπου μέσα από την επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο ενώνονται άνθρωποι όλων των εθνικοτήτων, των θρησκειών, των κοινωνικοοικονομικών τάξεων και των ηλικιών. Μέσα από τον εθελοντισμό προωθείται η ενεργός και υπεύθυνη συμμετοχή του πολίτη, η οποία ενισχύει τις αξίες και τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Ο εθελοντισμός δίνει επίσης την ευκαιρία απόκτησης νέων γνώσεων, ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων 2

5 και ικανοτήτων, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την τυπική και μη τυπική/άτυπη μάθηση. Μέσα από την εθελοντική προσφορά αντιμετωπίζεται ο ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία, τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και υποστηρίζεται το κοινωνικό κράτος το οποίο απειλείται από τις επιπτώσεις της σημερινής οικονομικής κρίσης. Ενώ η συμβολή του εθελοντισμού είναι αναμφισβήτητη, δυστυχώς η κοινωνικο-οικονομική του αξία δεν μπορεί να καταγραφεί, λόγω εμποδίων που παρουσιάστηκαν μέχρι σήμερα για να καταγραφεί το μέγεθος αυτής της προσφοράς. Πληθώρα άλλων προβλημάτων φέρνουν επίσης τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο αντιμέτωπες με κρίσιμα ζητήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους. 3

6 Η ΣΥΝΟ ΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, έχοντας ως γνώμονα τα πιο πάνω και: Λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο: τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (2007/C 306): Άρθρο 149 (1) για τον εθελοντισμό και τον αθλητισμό τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, (1997 C 340): ήλωση 38 (Declaration 38) για τις εθελοντικές δραστηριότητες τη Συνθήκη για την Ιδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2002 C 325: Ενοποιημένη Απόδοση/Consolidated version) [Άρθρα που οδήγησαν στην εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων στον τομέα του εθελοντισμού]: Άρθρα : Παιδεία, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Νεολαία, Άρθρo: 151: Πολιτισμός, Άρθρα 158 & 159: Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή την Πολιτική για τον αθλητισμό/εθελοντισμό: - Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό (COM 2007/391) την Πολιτική για την Νεολαία: - τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την κινητικότητα των νέων (2008/C320/03) - τη Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Ένωση [14825/08] - Το Ψήφισμα του Συμβουλίου για τη συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων με σκοπό την προώθηση της ενεργού άσκησης της 4

7 ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη [14471/06, 31 Οκτωβρίου 2006] - την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Νεολαία εν δράσει» για την περίοδο [Αρ. 1719/2006/ΕΚ] - το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την αναγνώριση της αξίας της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης στον τομέα της νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο [2006/C 168/01] - το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 2007, σχετικά με τους κοινούς στόχους των εθελοντικών δραστηριοτήτων των νέων 13996/04 (2008/C 241/01) - το Ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003, όσον αφορά τους κοινούς στόχους για τη συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων (2003/C 295/04) - το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με την προστιθέμενη αξία της εθελοντικής δραστηριότητας των νέων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της κοινοτικής δράσης για τη νεολαία (2002/C 50/02) - το Λευκό βιβλίο της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2001, «Για μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία» [COM(2001) 681 τελικό μέσα από το οποίο γίνεται αναφορά για την προώθηση του εθελοντισμού ως εκπαιδευτική εμπειρία και παράγοντας κοινωνικής ένταξης των νέων την Πολιτική για την Εκπαίδευση - την Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Αρ. 5

8 1720/2006 της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης - την Ανακοίνωση της Επιτροπής Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθησης Βρυξέλλες, COM(2001)678 τελικό - την Ανακοίνωση από την Επιτροπή Προς μια Ευρώπη για όλες τις ηλικίες προώθηση της ευημερίας και της αλληλεγγύης των γενεών Βρυξέλλες, COM(1999)221 τελικό την Πολιτική για τον πολιτισμό: - την Απόφαση (1904/2006) Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης εκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και απόφασης 1358/2008 για τροποποίηση αρχικής απόφασης 1904/2006 την Πολιτική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη/Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή - το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Aπριλίου 2008 σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (2007/2149(INI)) την Πολιτική για τη Δικαιοσύνη, Ελευθερία, Ασφάλεια - την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο Βρυξέλλες, COM(2005) 123 τελικό και - την Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο 6

9 στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών - την Οδηγία 2004/114/ εκ του Συμβουλίου της 13ης εκεμβρίου 2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία την Πολιτική για τις Επιχειρήσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: νέα εταιρική σχέση (2006/2133(INI)) - την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Πραγμάτωση της εταιρικής σχέσης για τη μεγέθυνση και την απασχόληση: να γίνει η Ευρώπη πόλος αριστείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Βρυξέλλες, , COM(2006) 136 τελικό την Πολιτική για την Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις, Ίσες Ευκαιρίες - Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρόλο των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική πολιτική [3114η Συνεδρία Συμβουλίου, 3 Οκτωβρίου 2011, Λουξεμβούργο] - την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Για την προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία Βρυξέλλες, , COM(2007) 498 τελικό 7

10 την Πολιτική για την Ανάπτυξη και Ανθρωπιστική Βοήθεια - τη Σύσταση του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1985 για την κοινωνική προστασία των εθελοντικά εργαζομένων για την ανάπτυξη 85/308/ΕΟΚ την Πολιτική για τον εθελοντισμό και τις εθελοντικές οργανώσεις: - την Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2009 για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη (2011) / Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού (2010/37/ΕΚ) - την Ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΕ για την προώθηση του ρόλου των εθελοντικών οργανώσεων και ιδρυμάτων, COM (1997) τη Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: «Εθελοντισμός: ο ρόλος του στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ο αντίκτυπός του» (2006/C325/13) - την Πράσινη Βίβλο Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια, Βρυξέλλες, , COM(2006) 194 τελικό - την Ανακοίνωση της Επιτροπής Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου - Γενικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών από την Επιτροπή, Βρυξέλλες, , COM(2002) 704 τελικό - το Έγγραφο Εργασίας της Επιτροπής Η Επιτροπή και οι Μη κυβερνητικοί οργανισμοί: οικοδόμηση ισχυρότερης εταιρικής σχέσης COM(2000)11 τελικό, τη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση Βρυξέλλες, , COM(2001)428 τελικό - το Ψήφισμα για τον εθελοντισμό (1983) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 8

11 το πλαίσιο εργασιών του Συμβουλίου της Ευρώπης - τον Κώδικα ορθών πρακτικών για τη συμμετοχή των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων [CONF/PLE(2009)CODE1] και τη ήλωση/declaration της Επιτροπής Υπουργών σχετικά με τον Κώδικα (στις 21 Οκτωβρίου 2009 κατά τη 1068η συνεδρίαση) - των σχετικών Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ΜΚΟ Λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές πλαίσιο: - το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη A/RES/40/212 στις 17 εκεμβρίου το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 52/17 για το Διεθνές Έτος Εθελοντών (IYV)/Ανακήρυξη του έτους 2001, τον Νοέμβριο του το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α/RΕS/60/134) παρακολούθηση της υλοποίησης του Διεθνούς Έτους Εθελοντών (όπως υιοθετήθηκε στις 16 εκεμβρίου 2005) - το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών A/RES/57/106, για την παρακολούθηση/follow up του Διεθνούς Έτους Εθελοντών (όπως υιοθετήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2002) - την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ιεθνούς Έτους Εθελοντών (A/60/128) - το Παγκόσμιο/ ιεθνές Σχέδιο ράσης για την 10η επέτειο του ιεθνούς Έτους των Εθελοντών (IYV) το 2011 (το οποίο συμπίπτει με το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011) 9

12 Λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό πλαίσιο: - Tον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι) του Την πολιτική, τις νομοθεσίες, τα σχέδια και τις δραστηριότητες των κυβερνητικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ημικρατικών και άλλων οργανισμών που αφορούν και επηρεάζουν τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο. 10

13 Η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, 1. Καλεί το κράτος και τον εθελοντικό τομέα/μκο να καταβάλουν πραγματικές προσπάθειες προκειμένου να εφαρμόσουν τους στόχους που έχουν τεθεί για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού όπως καθορίζονται στα σχετικά άρθρα της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ και συγκεκριμένα: 1.1. τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό στην ΕΕ Να συμπεριληφθεί ο εθελοντισμός στις προσπάθειες για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των διαπροσωπικών δράσεων στο πλαίσιο της ΕΕ και να εξεταστούν, όταν και εφόσον χρειάζεται, τα υφιστάμενα εμπόδια όσον αφορά τις εθελοντικές δραστηριότητες (Άρθρο 2 Εδάφιο 1 Απόφασης Συμβουλίου ΕΕ) την ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων για βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων Να διευκολυνθούν οι εθελοντικές δραστηριότητες και να βοηθηθούν οι διοργανωτές να εφαρμόσουν νέες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων και να ενθαρρυνθούν η δικτύωση, η κινητικότητα, η συνεργασία και οι συνέργειες μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και άλλων τομέων στο πλαίσιο της ΕΕ (Άρθρο 2 Εδάφιο 2 Απόφασης Συμβουλίου ΕΕ) την αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων Να ενθαρρυνθεί η παροχή κατάλληλων κινήτρων για τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις ανάπτυξης του εθελοντισμού και να επιτευχθεί αναγνώριση του εθελοντισμού σε επίπεδο ΕΕ από τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους κρατικούς οργανισμούς, τον τομέα της τυπικής και της μη 11

14 τυπικής εκπαίδευσης και τους εργοδότες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτώνται στο πλαίσιο του εθελοντισμού (Άρθρο 2 Εδάφιο 3 Απόφασης Συμβουλίου ΕΕ) την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού Να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τη σημασία του εθελοντισμού ως έκφραση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, η οποία συμβάλλει στην υλοποίηση στόχων που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη μέλη, όπως είναι η αρμονική κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή (Άρθρο 2 Εδάφιο 4 Απόφασης Συμβουλίου ΕΕ). 2. Καλεί το κράτος σε συνεργασία με το ΠΣΣΕ να διασφαλίσει ένα ευνοϊκό νομικό περιβάλλον για τον εθελοντισμό: 2.1. Άμεση τροποποίηση/ψήφιση του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου (άρθρα που από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφασίστηκαν ότι δυσχεραίνουν το έργο του ΠΣΣΕ) που εκκρεμεί από το Άμεση προώθηση και έγκριση των Κανονισμών του Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμου που εκκρεμεί από το Ανάγκη διαμόρφωσης νέας νομοθεσίας για την ασφάλεια των εθελοντών (ασφάλεια ατυχημάτων και ευθύνης κατά την άσκηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, ασφάλεια εθελοντών που προσφέρουν εθελοντικά σε άλλες χώρες) Θέσπιση νόμου για αντιμετώπιση της απρεπούς συμπεριφοράς κατά των εθελοντών και των οργανώσεων Ανάγκη σχεδιασμού ή και παρακολούθησης της εφαρμογής των νομοθεσιών και μέτρων που απορρέουν από εισηγήσεις/ οδηγίες του ευρωπαϊκού και του διεθνούς πλαισίου. 12

15 2.6. Παραχώρηση αδειών από τους εργοδότες για διευκόλυνση του έργου των εθελοντών και εξέταση παραχώρησης επιπρόσθετων αδειών σε εθελοντές Έκδοση κάρτας εθελοντών για να μπορούν οι εθελοντές να προσφέρουν ανεμπόδιστα το έργο τους Ανάγκη άμεσης έναρξης διαλόγου με τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο για τροποποίηση νομοθεσιών ή μέτρων που δυσχεραίνουν το έργο τους και ιδιαίτερα όταν αυτές σχετίζονται με τις ευπαθείς ομάδες που εκπροσωπούν ή την αποστολή που έχουν [Βλ. Παράρτημα 1 νομοθεσιών/μέτρων που οι οργανώσεις προτείνουν την ανάγκη για άμεση τροποποίηση] Καλεί το κράτος να καθιερώσει φοροαπαλλαγές και άλλες ελαφρύνσεις για τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο. 3. Καλεί το κράτος να στηρίξει το ΠΣΣΕ στην προσπάθεια του για καταρτισμό στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για τον εθελοντικό τομέα/μκο. 4. Καλεί το κράτος να συνεχίσει την οικονομική υποστήριξή του προς τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο για επίτευξη των στόχων τους και να μεριμνήσει όπως: 4.1. Τα Υπουργεία που λειτουργούν Σχέδια Κρατικών Χορηγιών για τις εθελοντικές οργανώσεις να αυξήσουν το κονδύλι των κρατικών χορηγιών και να διευρύνουν τις προτεραιότητες και τους τομείς που επιχορηγούνται, για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οργανώσεων Συγκεκριμένα προτείνεται να ενταχθούν νέοι τομείς που να επιχορηγούν προγράμματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με: α) την προαγωγή της εθελοντικής προσφοράς και τη δραστηριοποίηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, β) επικοινωνιακές στρατηγικές/εκστρατείες ενημέρωσης για τον εθελοντισμό, γ) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δ) δραστηριό- 13

16 τητες που να βοηθούν το απροστάτευτο παιδί για βελτίωση της ποιότητας ζωής και αποφυγής του κοινωνικού αποκλεισμού Προγράμματα μεγάλης εμβέλειας και κόστους να μην χρηματοδοτούνται από τις κρατικές χορηγίες αλλά από τον προϋπολογισμό του κράτους για να ασκείται και καλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος και να εφαρμόζεται μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με τις διαδικασίες των κρατικών χορηγιών Να δημιουργηθεί πρόνοια για ενεργοποίηση των εθελοντών σε έκτακτες ανάγκες ή για κάλυψη έκτακτων αναγκών των εθελοντικών οργανώσεων Να αυξηθεί η υποστήριξη προς τα Σώματα Εθελοντών που λειτουργούν τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού με συντονιστή το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 5. Καλεί το κράτος να αναθέσει σε όλα τα υπουργεία και τα τμήματά τους που χειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις να προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. 6. Καλεί το κράτος να φροντίσει για την περαιτέρω αναγνώριση του ευρύ και πολυδιάστατου ρόλου που διαδραματίζει ο εθελοντισμός στις διάφορες πολιτικές και της ουσιαστικής συμβολής του για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της ενεργού γήρανσης, της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, της αντιμετώπισης κρίσεων, της προαγωγής του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, κ.τ.λ. και να μεριμνήσει για την επέκτασή του: 6.1. ιασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές του είναι φιλικές προς τον εθελοντισμό και ότι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών. 14

17 6.2. Φροντίζοντας για την περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα μέσω της ενθάρρυνσης και εμπλοκής του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας της Κύπρου σε εθελοντική προσφορά και της δημιουργίας ομάδων εθελοντών για ανάληψη κοινωφελών ομαδικών έργων, με το συντονισμό των Σωμάτων Εθελοντών. 7. Καλεί το κράτος να αναγνωρίσει την ανάγκη της εις βάθους κατανόησης του εθελοντισμού, των χαρακτηριστικών του και της συμβολής του ώστε να μπορεί η Κύπρος να έχει συγκρίσιμα στοιχεία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και να φροντίσει όπως: 7.1. Τα αρμόδια τμήματα που προωθούν έρευνες και μελέτες, υποστηρίξουν την επιστημονική διερεύνηση των διαστάσεων του εθελοντισμού στους άξονες προτεραιότητας για τους οποίους παραχωρείται χρηματοδότηση Τα αρμόδια τμήματα που συλλέγουν και αναλύουν κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, συμπεριλάβουν και τη συλλογή/ανάλυση οικονομικών δεικτών και στοιχείων για τη διάταση του εθελοντισμού ώστε να διαφανεί η συμβολή του στην εθνική οικονομία και την κοινωνία, εναρμονισμένους με τις κατευθυντήριες γραμμές της EUROSTAT και άλλων διεθνών οργανισμών. 8. Καλεί το κράτος να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΠΣΣΕ για την περαιτέρω προώθηση και αναγνώριση του εθελοντισμού: 8.1. Την αναγνώριση και πιστοποίηση της εθελοντικής προσφοράς ως μορφή μάθησης μέσω ενός επίσημου πλαισίου πιστοποίησης της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης των εθελοντών που να βασίζεται στις κοινές αρχές που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Πολιτισμού, κ.ά. και το οποίο να αναγνωρίζεται από το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό σύστημα, τον κρατικό και ιδιωτικό τομέα. 15

18 8.2. Να τεθούν οι αρχές και οι αξίες του εθελοντισμού σε βασικό ετήσιο στόχο κάθε σχολικής χρονιάς Να προωθείται στο σχολικό περιβάλλον ο εθελοντισμός και να αναγνωρίζεται σε όλες τις σχολικές βαθμίδες η δραστηριοποίηση των μαθητών σε εθελοντική προσφορά Να αξιοποιηθεί η εθελοντική εργασία ως μέσο για απόκτηση εμπειρίας για υποστήριξη των ανέργων ή/και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 9. Καλεί το κράτος να φροντίσει όπως οι αρμόδιοι κυβερνητικοί και οι ημικρατικοί φορείς δημιουργήσουν ευκαιρίες κατάρτισης για τους εθελοντές, μέσω σχεδίων κατάρτισης και εκπαίδευσης. 10. Καλεί το κράτος να προωθήσει και να υποστηρίξει με φορολογικά ή άλλα ωφελήματα και κίνητρα το θεσμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλα τα επίπεδα: Ώστε η εταιρική κοινωνική ευθύνη να καταστεί σημαντική δραστηριότητα στις επιχειρήσεις Ώστε οι εργοδότες να παρέχουν διευκολύνσεις στους εθελοντές για άσκηση της εθελοντικής τους προσφοράς. 11. Καλεί το κράτος να ενθαρρύνει τους ευρωβουλευτές να αναπτύξουν ουσιαστικά πλαίσια συνεργασίας με τις εθελοντικές οργανώσεις στην Κύπρο ώστε να καταστούν πυρήνες προαγωγής του εθελοντισμού στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να μεταφέρουν στην Κύπρο τις σημαντικές εξελίξεις στις οποίες μπορεί ή πρέπει να προσαρμοστεί η Κύπρος. 12. Καλεί τους πολίτες, τους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δέσμευσή τους για προώθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών αξιών, ιδανικών, ιδιαίτερα των αξιών του εθελοντισμού και της προσφο- 16

19 ράς προς τον άνθρωπο και τα κοινά. 13. Καλεί το κράτος να προωθήσει ζητήματα και θέματα που αφορούν το πεδίο δραστηριότητας των εθελοντικών οργανώσεων/μκο (π.χ. υγεία, πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση, κ.τ.λ.) Βλ. Παράρτημα Kαλεί το κράτος να ενημερώσει τη Σύνοδο κατά πόσον η Κύπρος έχει υποχρέωση να ψηφίσει ή να φροντίσει για την εφαρμογή νομοθετικών πράξεων που σχετίζονται με τον εθελοντισμό. 15. Καλεί το κράτος να συνεχίσει τη στενή του συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο: Με τη διασφάλιση της συμμετοχής του στα κέντρα λήψης αποφάσεων Με τη δημιουργία κέντρων πρόσβασης/λειτουργών συνδέσμων στα υπουργεία, στις ανεξάρτητες αρχές, στους ημικρατικούς οργανισμούς για σκοπούς προώθησης του εθελοντισμού, αποτελεσματικότερης συνεργασίας με το ΠΣΣΕ και τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο και για καλύτερο και ταχύτερο χειρισμό των διαφόρων θεμάτων. 16. Καλεί το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ρόλο των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική πολιτική που αποφασίστηκαν κατά την 3114η Συνεδρία του Συμβουλίου, στις 3 Οκτωβρίου

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Παράρτημα νομοθεσιών/μέτρων που οι οργανώσεις προτείνουν την ανάγκη για άμεση τροποποίηση ή/και εφαρμογή Ο Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος εγείρει το θέμα της καθυστέρησης υλοποίησης των κατωτέρω Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια και την επάρκεια του Αίματος και ζητά την άμεση εφαρμογή τους: Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ Οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβαμάτων Οδηγία 2005/62/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας 18

21 Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δυσλεξίας προτείνει τα εξής για τα άτομα με ειδική μαθησιακή δυσκολία/δυσλεξία Παγκύπριες Εξετάσεις: Περιπτώσεις υποψηφίων με Ειδική Μαθησιακή υσκολία/ υσλεξία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις που έμειναν χωρίς αξιολόγηση. Μεταγραφέας: Στον εξεταζόμενο που του παρέχεται η διευκόλυνση του μεταγραφέα, θα πρέπει να δίδεται αυτόματα απαλλαγή από ορθογραφία, στίξη και γραμματική. Επιπλέον θεωρούμε απαραίτητο η εκ των προτέρων γνωριμία του καθηγητή-μεταγραφέα με τον υποψήφιο να συμπεριλαμβάνει μια μεταξύ τους εκπαίδευση στον τρόπο συνεργασίας τους για τη σωστή λειτουργία κατά την ώρα της εξέτασης. Παραχώρηση απλοποίησης της γλωσσικής διατύπωσης του εξεταστικού δοκιμίου, χωρίς να προδιαγράφεται η απάντηση Προφορική Εξέταση: Θα πρέπει στις διευκολύνσεις να συμπεριληφθεί η προφορική εξέταση, για τις περιπτώσεις που θεωρείται επιβεβλημένη. Γενική παρατήρησή μας είναι ότι όλες οι διευκολύνσεις να παραχωρούνται βάσει των επιστημονικά τεκμηριωμένων αναγκών του υποψηφίου και η παροχή της μίας διευκόλυνσης να μην αποκλείει την παραχώρηση δεύτερης ή/και τρίτης, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις ανάγκες του εξεταζόμενου. Φοίτηση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Στα Α.Α.Ε.Ι. ο έλεγχος εφαρμογής του νόμου είναι ανύπαρκτος, γι αυτό θα πρέπει το Κράτος να εξεύρει τρόπους ελέγχου της παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα Α.Α.Ε.Ι. Φοιτητική χορηγία για άτομα με Ειδικές Ανάγκες θα πρέπει να είναι αυξημένη λόγω των ιδιαίτερων αναγκών των φοιτητών και τις απαιτούμενες επιπρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις. 19

22 Επαγγελματική Αποκατάσταση των ατόμων με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία/Δυσλεξία: Η Πολιτεία δε λαμβάνει καμία πρόνοια για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με Ειδική Μαθησιακή υσκολία/ υσλεξία. Ειδικά για τις εξετάσεις για εργοδότηση στη ημόσια Υπηρεσία, η σχετική Νομοθεσία- περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ιορισμό στη ημόσια Υπηρεσία Νόμων έχει ως βασική προϋπόθεση ότι η ΒΑ- ΡΥΤΗΤΑ των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων αποτελεί το 80% των κριτηρίων στην τελική απόφαση. ηλαδή, έστω και εάν ένας υποψήφιος έχει τα προσόντα για την συγκεκριμένη θέση στο ημόσιο τα πάντα κρίνονται από την επίδοση του υποψηφίου στην συγκεκριμένη γραπτή εξέταση. Σημειώνουμε ότι τα άτομα που διεκδικούν θέση στην αστυνομία ή στην πυροσβεστική, δεν τους παραχωρείται καμία διευκόλυνση κατά τις εξετάσεις για τις θέσεις αυτές. Συνεπώς, αποκλείονται από τις εν λόγω θέσεις εργασίας. Αξιολόγηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες: Πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης κατάλληλα και πλήρως στελεχωμένη [εκπαιδευτικό ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, λογοπαθολόγο, εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης, ειδικό παιδαγωγό και άλλους, σύμφωνα με το Νόμο 113 (Ι) 1999, άρθρο 9]. Εντοπισμός/Ανίχνευση - Εφαρμογή ανιχνευτικού δοκιμίου για αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών (screening test) σε όλα τα παιδιά νηπιακής/προδημοτικής ηλικίας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί βασικούς τομείς της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών (π.χ. δοκιμασίες φωνολογικής ενημερότητας, εργαζόμενης/βραχύχρονης μνήμης, σειροθέτησης/ ομαδοποίησης κ.ά.) και να επιτυγχάνει εξ αρχής έγκαιρο εντοπισμό των παιδιών με ψηλό βαθμό προδιάθεσης για μαθησιακές δυσκολίες. 20

23 Ενημέρωση του γονέα ή/και του δυσλεξικού ατόμου πριν και μετά την αξιολόγηση του παιδιού του (σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Νόμου 113(Ι)1999). Επαναξιολόγηση να γίνεται «ανά διετία» σύμφωνα με το άρθρο 16 (1) των Κανονισμών που διέπουν το Νόμο 113 (Ι) Συντονισμός ημοτικής με Μέση Εκπαίδευση σχετικά με την ενημέρωση για το φάκελο/ ιστορικό του παιδιού. Εξέταση τροποποίησης νομοθεσιών για φοροαπαλλαγές και άλλες ελαφρύνσεις για τις εθελοντικές οργανώσεις/μκο Εισήγηση: Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια Να φοροαπαλλάσονται προϊόντα και υλικά που αγοράζονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ως μορφή οικονομικής ενίσχυσης Εισήγηση: Παγκύπριος Σύνδεσμος για τη Δυσλεξία Απαλλαγή από ΦΠΑ και Φόρο Κατανάλωσης, αφού επενδύονται εθελοντικά χιλιάδες εργατοώρες με οικονομικό κόστος στον οικογενειακό προϋπολογισμό των εθελοντών για εξασφάλιση χρημάτων για κάλυψη των κενών του κράτους και αυτό με τη σειρά του τα παίρνει πίσω υπό μορφή φόρων. Το Δικαίωμα Ζωής εισηγείται την ανάγκη πιστής εφαρμογής της νομοθεσίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και της τροποποίησής της για εξυπηρέτηση των αναγκών αυτής της ευπαθούς ομάδας. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού καταγράφει ότι εκρεμμεί η νομοθετική κατοχύρωση των θεμάτων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στην εκπαίδευση 21

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Παράρτημα ζητημάτων και θεμάτων που αφορούν το πεδίο δραστηριότητας των εθελοντικών οργανώσεων/μκο ΤΟΜΕΑΣ: Υγεία, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και Σοβαρές Ασθένειες Εισηγήσεις: Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος Ανάγκη προσφοράς φαρμάκων νέας γενιάς για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων Ανάγκη δημιουργίας χώρων συγκέντρωσης και αναψυχής Εισηγήσεις: Κέντρο υποστήριξης φορέων HIV/AIDS Ανάγκη καταρτισμού, με τη συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων, εθνικών στρατηγικών σχεδίων για κάθε σοβαρή ασθένεια ώστε να σχεδιάζονται ολοκληρωμένες ενέργειες για κάθε θέμα και να υπάρχουν σχετικοί μηχανισμοί παρακολούθησης εφαρμογής των ενεργειών Εισηγήσεις: Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου Άμεση υλοποίηση της δέσμευσης της πολιτείας για τη δημιουργία και λειτουργία Πολυδύναμης Κρατικής Ρευματολογικής Κλινικής, με τη σωστή από επιστημονικής πλευράς δομή και στελέχωση, για την παροχή προς τους Κύπριους Ρευματοπαθείς, της κατάλληλης κρατικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας, όπως συμβαίνει σε όλο το σύγχρονο κόσμο. Άμεση δημιουργία, στα Κρατικά Νοσοκομεία όλων των Επαρχιών, Ρευματολογικών Ιατρικών Κέντρων για την ιατροφαρμακευτική αγωγή και περίθαλψη των ρευματοπαθών, στις αντίστοιχες επαρχίες. 22

25 Ίδρυση κατάλληλα εξοπλισμένων και στελεχωμένων Φυσικοθεραπευτικών Κέντρων Αποκατάστασης μέσα από τα οποία να παρέχεται η σωστή αγωγή και στήριξη (εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία κ.τ.λ.) που είναι απαραίτητα στοιχεία της θεραπευτικής αγωγής των ρευματοπαθών με πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για τους πάσχοντες όπως είναι η παρεμπόδιση της επιδείνωσης των συμπτωμάτων της πάθησης, η αποτροπή αναπηριών και η διατήρηση μιας καλής φυσικής κατάστασης προς όφελος τόσο των ιδίων των ατόμων όσο και της κοινωνίας και του κράτους γενικότερα. Τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και επιδημιολογικών ερευνών με στόχο την καλύτερη πρόληψη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ρευματοπαθειών στην Κύπρο. Εισηγήσεις: Σύνδεσμος Ατόμων με Διαβήτη Κύπρου Ανάγκη επένδυσης στην έρευνα στον τομέα της υγείας και του σχεδιασμού επιδημιολογικών μελετών Ανάγκη καταρτισμού εθνικής πολιτικής για το διαβήτη Εισηγήσεις: Δικαίωμα Ζωής Να δημιουργηθούν εξειδικευμένες κλινικές εγκεφαλικής παράλυσης, γενετικών συνδρόμων και των παρεμφερών, κατά επαρχία. Να δοθεί περισσότερη έμφαση στην έγκαιρη παρέμβαση και στην χρήση των φαρμάκων νέας γενιάς. ΤΟΜΕΑΣ: Τρίτη ηλικία Εισηγήσεις: Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος Αξιοποίηση των σχεδίων της ΕΕ για την Τρίτη ηλικία Αξιοποίηση των συνταξιούχων και των εμπειριών τους 23

26 Εισηγήσεις: Σύνδεσμος για την πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια ημιουργία χωριών ηλικιωμένων για δραστηριοποίηση, ψυχαγωγία, κ.τ.λ. ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια Εισηγήσεις: Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς Αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας και φροντίδας της ευπαθούς ομάδας των ηλικιωμένων ΤΟΜΕΑΣ: Ανθρώπινα Δικαιώματα Εισηγήσεις: Κέντρο υποστήριξης φορέων HIV/AIDS Ανάγκη εξέτασης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των πολιτών σε αρκετά κοινωνικά πλαίσια και εκσυγχρονισμού του εθνικού νομικού πλαισίου για αντιμετώπιση του φαινομένου. Σχεδιασμός και Εκτύπωση: H. LOIZIDES LTD Λευκωσία 24

27 Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) είναι το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της εθελοντικής προσφοράς. Συστάθηκε το 1973, όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, στη χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής ημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητές του διέπονται από τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)/2006. Οργανώσεις Μέλη ΠΣΣΕ 6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού 54 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ 290 Επαρχιακές εθελοντικές οργανώσεις, Συμβούλια και Eπιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (μέλη των ΕΣΣΕ)

28 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Aνδρέα Aβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία T.Θ.: 24649, 1302 Λευκωσία Tηλ.: Tηλεομοιότυπο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ιστοσελίδα: ιαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 3 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ για τη λειτουργία των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και τις ενέργειες τους για αντιμετώπιση της 12 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2013 Δράση Β1[Αρ. 3] - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Πρακτικά ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

2 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Πρακτικά ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Πρακτικά ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Συνεδρίαση 22 ης Οκτωβρίου 2011 ΠΑΓΚΥΚΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Λευκωσία, 2011 Δεκέμβριος 2011 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

VOLUNTEERING ACROSS EUROPE organizations, promotion, participation

VOLUNTEERING ACROSS EUROPE organizations, promotion, participation VOLUNTEERING ACROSS EUROPE organizations, promotion, participation Greece, Hungary, Austria, Denmark, Cyprus Edited by Spes-Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio, 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό της Κυβέρνησης Συμπεράσματα Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ «Ι. Ηµερίδα Παρουσίασης των αποτελεσµάτων και ΙΙ. ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας σε Θέµατα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού

Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού Οικογένεια και ψυχική υγεία: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Ευρωβουλευτού Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας συμβάλλουν στη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων YFJ_VolunteeringCharter_EL.indd 1 16/09/12 12:37 Editorial team Editor in Chief Giuseppe Porcaro Copy Editor Thomas Spragg

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε ΤΑ Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ ΡΑ Σ Ε Ι Σ Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι ΟΥ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ ΑΤ Ω Ν, Π ΟΛ Ι Τ Ι Σ Μ ΟΥ Κ Α Ι ΑΘΛ Η Τ Ι Σ Μ ΟΥ Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συµβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δηµιουργία ή/ και η ενίσχυση υποδοµών και θεσµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου Μάρτιος 2011 Μονάδα Διαχείρισης ΕΚΤ Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου Ενημέρωση Εκπαιδευτών [Type the company address] Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. στον τομέα «ΝΕΟΛΑΙΑ» Απολογισμός δράσεων

Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. στον τομέα «ΝΕΟΛΑΙΑ» Απολογισμός δράσεων Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. στον τομέα «ΝΕΟΛΑΙΑ» Απολογισμός δράσεων Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, για πέμπτη φορά μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα