ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφος Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Νυκτερινή Παρατήρηση Προσδιορισμός Αστρονομικού Αζιμουθίου Προσδιορισμός Αστρονομικών Συντεταγμένων Α. Προσδιορισμός Αστρονομικού Αζιμουθίου 1. Σκοπός Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στον προσδιορισμό του αζιμουθίου ενός σημείου αναφοράς με δύο μεθόδους: 1) με παρατήρηση του Πολικού αστέρα, χρησιμοποιώντας κλασσικό θεοδόλιχο (Τ2) 2) με παρατηρήσεις αστέρων στη θέση της μέγιστης αποχής, χρησιμοποιώντας ψηφιακό γεωδαιτικό σταθμό (TCR303) Το σημείο αναφοράς, του οποίου το αζιμούθιο πρέπει να προσδιοριστεί, βρίσκεται στην ταράτσα του κτηρίου Φυσικής του ΕΜΠ, ενώ η παρατήρηση γίνεται από την ταράτσα του κτηρίου Λαμπαδαρίου. 2. Παρατήρηση του Πολικού Για την παρατήρηση του Πολικού αστέρα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα: Θεοδόλιχο Τ2 με τρίποδα και φωτιστική συσκευή. Χρονόμετρο (στιγμόμετρο) Συντονισμένου Παγκόσμιου Χρόνου UTC. Για την αναγνώριση του Πολικού επισυνάπτεται ένας χάρτης του βορινού τμήματος του ουρανού, όπως περίπου θα φαίνεται κατά την διάρκεια των παρατηρήσεων. Κάθε σπουδαστής κάνει μία παρατήρηση του Πολικού (καταγράφοντας χρόνο, κατακόρυφη και οριζόντια γωνία) και μια παρατήρηση του σημείου αναφοράς (καταγράφοντας μόνο οριζόντια γωνία). Ο προσδιορισμός του αζιμουθίου γίνεται με την βοήθεια της ωριαίας γωνίας του Πολικού. Για τον σκοπό αυτό χρειάζονται: οι οριζόντιες αναγνώσεις του σημείου αναφοράς και του Πολικού, καθώς και το αστρονομικό αζιμούθιο του Πολικού, που θα προσδιοριστεί από την ωριαία γωνία του h, την απόκλισή του δ και το προσεγγιστικό πλάτος Φ ο της στάσης παρατήρησης. Η ωριαία γωνία θα προκύψει από την στιγμή της παρατήρησης (εκφρασμένη σε αληθή αστρικό χρόνο Greenwch θ), την ορθή αναφορά α του Πολικού και το προσεγγιστικό μήκος Λ ο της στάσης. Οι προσεγγιστικές συντεταγμένες της στάσης θα δοθούν από τον δέκτη GPS που συνοδεύει το σύστημα των παρατηρήσεων των μεσημβρινών διαβάσεων (για τον προσδιορισμό του πλάτους και του μήκους), ενώ οι ουρανογραφικές συντεταγμένες του Πολικού θα υπολογιστούν, με γραμμική παρεμβολή, από τα στοιχεία που υπάρχουν στους Αστρονομικούς Πίνακες. Στους πίνακες αυτούς οι

2 συντεταγμένες του Πολικού δίνονται, για κάθε μέρα, ΟΧΙ την στιγμή 0 h UT αλλά την στιγμή της άνω μεσουράνησης του Πολικού στο Greenwch, δηλαδή όταν θ = α. Επομένως, η παρεμβολή θα γίνει με βάση τον αληθή αστρικό χρόνο Greenwch την στιγμή της παρατήρησης. Επίσης, από τις μετρήσεις του, κάθε σπουδαστής θα υπολογίσει την επίδραση των συστηματικών σφαλμάτων των τιμών των Φ και Λ, καθώς και των τυχαίων σφαλμάτων σκόπευσης και καταγραφής του χρόνου, στην τιμή του αζιμουθίου του σημείου αναφοράς. Ως σφάλμα των τιμών των Λ και Φ θα ληφθεί η διαφορά των προσεγγιστικών συντεταγμένων και των αληθών αστρονομικών συντεταγμένων, που είναι: Φ = και Λ = Ως σφάλμα κάθε σκόπευσης να θεωρηθεί η τιμή 5 cc, ενώ το σφάλμα χρόνου να θεωρηθεί ίσο με 0.1sec. 3. Παρατηρήσεις αστέρων στη θέση της μέγιστης αποχής τους Για τις παρατηρήσεις αυτές χρησιμοποιείται ο ψηφιακός γεωδαιτικός σταθμός TCR303. Αρχικά, ο σταθμός προσανατολίζεται προσεγγιστικά με μια σκόπευση προς τον Πολικό, το αζιμούθιο του οποίου έχει ήδη προβλεφθεί. Στη συνέχεια, οι σπουδαστές κάνουν μια σειρά σκοπεύσεων (περίπου 20) προς το σημείο αναφοράς. Κάθε σπουδαστής κάνει μία σειρά σκοπεύσεων (περίπου 50) ενός συγκεκριμένου άστρου (βάσει του προγράμματος των παρατηρήσεων) σε μικρό τμήμα της τροχιάς του, γύρω από την θέση της μέγιστης αποχής (ανατολικά ή δυτικά). Σε κάθε σκόπευση ο σταθμός καταγράφει την οριζόντια και την κατακόρυφη γωνία. Ο προσδιορισμός του αζιμουθίου του άστρου θα γίνει από το (ορθογώνιο) τρίγωνο θέσης, με την βοήθεια της απόκλισης δ και του προσεγγιστικού πλάτους Φ ο. Η απόκλιση κάθε άστρου, καθώς και η οριζόντια γωνία στην θέση της μέγιστης αποχής, θα υπολογιστούν και θα ανακοινωθούν από το Εργαστήριο μετά την ολοκλήρωση των παρατηρήσεων. Εκτός από το αζιμούθιο του σημείου αναφοράς, κάθε σπουδαστής θα υπολογίσει και τον συντελεστή μετάδοσης του σφάλματος δφ σε δα. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από το Εργαστήριο για την συνόρθωση των επι μέρους αποτελεσμάτων, η οποία θα δώσει την τελική τιμή του αζιμουθίου του σημείου αναφοράς και το σφάλμα δφ. Β. Προσδιορισμός Αστρονομικών Συντεταγμένων 1. Σκοπός Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στην κυριότερη μέθοδο προσδιορισμού των αστρονομικών συντεταγμένων με παρατηρήσεις αστέρων κατά την άνω μεσουράνησή τους, δηλαδή οι μέθοδοι Sterneck (για το πλάτος) και Mayer (για το μήκος). Οι παρατηρήσεις γίνονται με τα πιο σύγχρονα όργανα και με διαδικασία που οδηγεί σε προσδιορισμό υψηλής ακριβείας. 2. Παρατήρηση Για την εκτέλεση της παρατήρησης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα: Γεωδαιτικός σταθμός TDM 5000 και δέκτης GPS 4000DL Ψηφιακό θερμόμετρο και βαρόμετρο.

3 Ο ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός TDM 5000 της εταιρείας Leca έχει μερικά αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά: Επιτρέπει την ψηφιακή μέτρηση και καταγραφή γωνιών, μηκών και χρόνου σε ειδική καταγραφική μονάδα, ενώ συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια εξόδου RS232. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και μεταφοράς των δεδομένων από το όργανο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και αντίστροφα η μεταφορά και εγκατάσταση λογισμικού από τον υπολογιστή στο όργανο Διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό ρολόι που έχει απόδοση 0.001sec και με τη βοήθεια του οποίου είναι δυνατή η καταγραφή του χρόνου που αντιστοιχεί τη στιγμή της παρατήρησης. Έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής οριζοντίωσης και αυτόματης διόρθωσης των τιμών των μετρούμενων γωνιακών μεγεθών αν υπάρχει σφάλμα Οι κοχλίες του είναι ατέρμονες, χωρίς πάκτωση οριζόντιου και κατακόρυφου δίσκου. Το τηλεσκόπιο του έχει μεγέθυνση x42, και στο οπτικό του πεδίο υπάρχουν τρεις ομόκεντροι κύκλοι οι οποίοι διακόπτονται από σταυρόνημα. Ο φωτισμός τόσο του τηλεσκοπίου όσο και της οθόνης του είναι ρυθμιζόμενος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση και κατά τη διάρκεια της νύκτας. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης αγκωνοειδούς πρίσματος, απαραίτητου για την διαδικασία σκόπευσης σε μικρές κατακόρυφες γωνίες. Το άλλο βασικό όργανο που χρησιμοποιείται είναι το σύστημα GPS 4000DL της εταιρείας Trmble, που εξασφαλίζει αξιόπιστο και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμό θέσης. Επίσης, έχει τη δυνατότητα εξόδου ενός παλμού συγχρονισμού στην αρχή κάθε ακέραιου δευτερόλεπτου Συντονισμένου Παγκόσμιου Χρόνου (UTC) με ακρίβεια ± sec. Η μεταφορά αυτού του παλμού επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της εξόδου RS232. Ακόμα, ο δέκτης GPS εξασφαλίζει τον προσδιορισμό των γεωδαιτικών συντεταγμένων, που θα

4 χρησιμοποιηθούν ως προσεγγιστικές τιμές των αστρονομικών συντεταγμένων της στάσης παρατήρησης. Χρησιμοποιείται, τέλος, και φορητός ψηφιακός καταγραφικός σταθμός μετεωρολογικών δεδομένων της εταιρίας Ahlborn, που δίνει τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης, της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Ο προσανατολισμός του γεωδαιτικού σταθμού γίνεται με τη βοήθεια του Πολικού. Ο αρχικός προσανατολισμός γίνεται με σκόπευση του Πολικού αστέρα κάποια χρονική στιγμή κατά την οποία έχει προ-υπολογιστεί το αζιμούθιο του Πολικού. Τότε τίθεται στον οριζόντιο δίσκο του οργάνου η ανάγνωση μηδέν, στρέφεται το όργανο σε γωνία τόση όση είναι το αζιμούθιο του Πολικού αλλά με αντίθετο πρόσημο και εισάγεται πάλι η ανάγνωση μηδέν στον οριζόντιο δίσκο. Έτσι ο γεωδαιτικός σταθμός είναι προσανατολισμένος στον μεσημβρινό του τόπου με μια ακρίβεια περίπου 10 cc (3 ), η οποία είναι αρκετή για την διαδικασία παρατήρησης των αστέρων του προγράμματος, οι οποίοι πρέπει να παρατηρούνται για ένα διάστημα περίπου 10 mn, σε τμήμα της τροχιάς τους εκατέρωθεν του μεσημβρινού. Πάντως, για τον ακριβέστερο προσανατολισμό του οργάνου, θα γίνει και μια σειρά σκοπεύσεων (περίπου 40) του Πολικού. Κάθε σπουδαστής εκτελεί μια πλήρη σειρά παρατηρήσεων της μεσουράνησης ενός αστέρα (περίπου παρατηρήσεις). Η σκόπευση κάθε αστέρα γίνεται αφού προηγηθεί η αναγνώριση του, με τη βοήθεια της οριζόντιας και κατακόρυφης γωνίας του τη χρονική στιγμή που έχει υπολογιστεί από το πρόγραμμα των παρατηρήσεων. Σε κάθε παρατήρηση αντιστοιχεί η καταγραφή της οριζόντιας και κατακόρυφης γωνίας, του χρόνου του ρολογιού του γεωδαιτικού σταθμού τη στιγμή της μέτρησης (σε msec), του χρόνου αναφοράς του ρολογιού του γεωδαιτικού σταθμού ως προς το ακέραιο δευτερόλεπτο του UTC (όπως αυτό εκπέμπεται από τον δέκτη GPS, σε msec) και, τέλος, ο αύξων αριθμός της καταγραφής. Κατά διαστήματα σημειώνεται η θερμοκρασία και η ατμοσφαιρική πίεση, όπως δίνονται από τον ψηφιακό μετεωρολογικό σταθμό. 3. Επεξεργασία Η επεξεργασία των καταγεγραμμένων μετρήσεων κάθε αστέρα αποβλέπει στον προσδιορισμό της ελάχιστης τιμής της κατακόρυφης γωνίας, που είναι η τιμή την στιγμή της μεσουράνησης, και του χρόνου UTC που αντιστοιχεί στην οριζόντια ανάγνωση του μεσημβρινού. Για τον προσδιορισμό αυτό εφαρμόζεται η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για την προσαρμογή κατάλληλων πολυωνύμων στις πλεονάζουσες παρατηρήσεις. Ακριβέστερα, η προσαρμογή ενός συμμετρικού πολυωνύμου 4 ου βαθμού στα ζεύγη (οριζόντια κατακόρυφη γωνία) οδηγεί στον προσδιορισμό της κατακόρυφης γωνίας την στιγμή της μεσουράνησης, ενώ η προσαρμογή ενός πολυωνύμου 3 ου βαθμού στα ζεύγη (οριζόντια γωνία χρόνος) οδηγεί στον προσδιορισμό του χρόνου μεσουράνησης. Με τον τρόπο αυτό ετοιμάζεται ο πίνακας των δεδομένων μεσουράνησης των αστέρων, που είναι η βάση για τον υπολογισμό των συντεταγμένων με τις μεθόδους Sterneck (για το πλάτος) και Mayer (για το μήκος). Ο πίνακας αυτός θα ετοιμαστεί, μετά το τέλος των παρατηρήσεων, από το Εργαστήριο και θα είναι στην διάθεση των σπουδαστών για τον τελικό υπολογισμό των συντεταγμένων. Ας σημειωθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί μια τροποποίηση της μεθόδου Sterneck, όπου δεν θα γίνουν συμμετρικές παρατηρήσεις και η επίδραση της διάθλασης θα προκύψει από την τελική συνόρθωση των τιμών του πλάτους από κάθε άστρο.

5 3.1. Τροποποιημένη μέθοδος Sterneck - Υπολογισμοί + S α) Φ = δ ± z N, για κάθε άστρο = 1,..., ν. β) R p 273 =± tan( z) ϑ + N S, = 1,..., ν. γ) Φ = C R +Φ, εξίσωση παρατήρησης γραμμικής μορφής Το πλάτος Φ και ο συντελεστής κανονικής διάθλασης C υπολογίζονται με συνόρθωση (ΜΕΤ) των εξισώσεων παρατήρησης (γ). Επειδή οι μετρήσεις έγιναν από πολλούς παρατηρητές και δεν έχουν όλες την ίδια ακρίβεια, καλό είναι να χρησιμοποιηθούν βάρη κατά την συνόρθωση, αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου του τυπικού σφάλματος ( σ ) κάθε παρατηρητή, κατά τα γνωστά. 2 z 3.2. Μέθοδος Mayer - Υπολογισμοί α) Μετατροπή του χρόνου παρατήρησης UTC σε αληθή αστρικό χρόνο Greenwch θ β) Λ = α - θ, = 1,..., ν γ) Η τιμή του Λ πρέπει να διορθωθεί από την επίδραση της ημερήσιας αποπλάνησης με την προσθήκη του όρου: s cosφ ΔΛ = cos δ δ) Υπολογισμός της παραμέτρου Mayer : A sn z =± cosδ + S N, = 1,..., ν ε) Λ = ΔΑ. Α + Λ, εξίσωση παρατήρησης γραμμικής μορφής Το μήκος Λ και το σφάλμα προσανατολισμού ΔΑ υπολογίζονται με συνόρθωση (ΜΕΤ) των εξισώσεων παρατήρησης (ε). Επειδή οι μετρήσεις έγιναν από πολλούς παρατηρητές και δεν έχουν όλες την ίδια ακρίβεια, καλό είναι να χρησιμοποιηθούν βάρη κατά την 2 συνόρθωση, αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου του τυπικού σφάλματος ( σ t ) κάθε παρατηρητή, κατά τα γνωστά. Προθεσμία παράδοσης: ΡΚ /

6 CrB 27 Lyr 9 Boo Cyg 30 Dra 3 Lac 30 CVn UM Cep 3 Cas And UMa Cam LM Tr 3 Lyn Per

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS)

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) συγγραφική ομάδα: Αναστασίου Δημήτριος, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υπό των φοιτητών: Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Όπως αναφέραµε και στην Εισαγωγή, η µοναδική πηγή πληροφοριών που διαθέτουµε για τη µελέτη των ουρανίων σωµάτων είναι οι κάθε είδους ακτινοβολίες που εκπέµπουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης

Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης Τοπογραφική Εφαρμογή Έκδοση 2 Εγχειρίδιο Χρήσης ICAMSoft ICAMSoft επε Smart Computer Applications - Νοταρά 1, Αθήνα 10683 Τηλ: 3829.473, 3840.055 Fax: 3829.473 Web: www.icamsoft.gr Email: support@icamsoft.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Χ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ, Μ. ΧΟΛΙΑΣΤΟΥ, Γ. ΚΡΙΚΕΛΑΣ, Ε. ΦΛΟΥΔΑ, Σ. ΣΔΡΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή.

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. GPS «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. Ποιες είναι οι εφαρμογές και η χρησιμότητα του GPS στη περιοχή του κέντρου της Αθήνας;» ΟΜΑΔΑ 1 η : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Δ1) ΓΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες ΑΠΘ/ΤΑΤΜ Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας 6 ο Εξάμηνο Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2011 2012 Πρόγραμμα: Τετάρτη 12:00 15:00 Διδάσκοντες: Η.Ν. Τζιαβός, Σ. Σπαταλάς,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή

Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή 10 Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή Τα αρχεία δεδομένων που κατασκευάζονται από το σύστημα συλλογής δεδομένων στο εργαστήριο στην ξηρά περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό (2613) από πακέτα δεδομένων στα οποία συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΗΡΑΚΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ LOCATION BASED SERVICES ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέποντες:.

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 3.0 Ελληνικά. Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης

Έκδοση 3.0 Ελληνικά. Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση 3.0 Ελληνικά Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης Ηλεκτρονικός Γεωδαιτικός Σταθµός Νέος γεωδαιτικός σταθµός Leica Geosystems - Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας

Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Διαχείριση Δεδομένων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Παναγιώτη Κεραμιτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μιχάλης Γιαννίου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί την πρώτη έκδοση των σπουδαστικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Και Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δημήτρης Δεληκαράογλου Αναπλ. Καθ., Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επισκ.

Διαβάστε περισσότερα