CURS MECANICA CONSTRUCŢIILOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CURS MECANICA CONSTRUCŢIILOR"

Transcript

1 CURS MECANICA CONSTRUCŢIILOR Conf. Dr. Ing. Viorel Ungureanu

2 CINEMATICA SOLIDULUI RIGID In cadrul cinematicii punctului material s-a arătat ca a studia mişcarea unui punct înseamnă a determina la orice moment t de timp, poziţia r(t), viteza v(t) si acceleraţia a(t) ale acestuia. In cadrul cinematicii solidului rigid problema se pune analog, cu deosebirea ca este vorba de infinitatea punctelor materiale care alcătuiesc solidul.

3 Mişcarea generală a solidului rigid Cunoscându-se mişcarea unui solid rigid în raport cu un sistem de referinţă fix O 1 x 1 y 1 z 1, se cere să se determine expresiile generale ale vectorului de poziţie, vitezei şi acceleraţiei unui punct oarecare P i al acestuia. Pentru a cunoaşte poziţia solidului rigid, respectiv a sistemului de referinţă solidar cu rigidul este necesar să cunoaştem în orice moment de timp vectorul de poziţie r 10 şi poziţia versorilor k, j, i. Punctul P i nu îşi schimbă poziţia relativa în raport cu sistemul Oxyz, deci coordonatele lui rămân constante în timp.

4 Mişcarea generală a solidului rigid

5 (1) În relaţiile (1) apar 12 parametri scalari de poziţie. Ţinând cont de relaţiile (2), vom avea 12 6 = 6 parametri scalari de poziţie a solidului rigid. Putem concluziona că solidul rigid în mişcare generală are şase grade de libertate. (2) Versorii sunt vectori unitari şi doi câte doi perpendiculari între ei

6 Între vectorul de poziţie r i1 al unui punct din solidul rigid, definit faţă de sistemul fix, vectorul de poziţie r i al punctului faţă de un sistem mobil (legat invariabil de solid) şi vectorul de poziţie r 10 al originii sistemului mobil, faţă de sistemul fix, există relaţiile: unde (3) (4)

7 Proiectăm relaţia (1) pe axele sistemului de coordonate fix O 1 x 1 y 1 z 1 şi obţinem: (5) Relaţiile (5) reprezintă ecuaţiile parametrice ale traiectoriei punctelor P i.

8 Prin derivarea relaţiei (3) în raport cu timpul obţinem: (6) Deoarece: (7) Relaţia (7), cunoscută sub denumirea de relaţia lui Euler reprezintă distribuţia de viteze a punctelor unui solid rigid.

9 Prin proiectarea relaţiei (7) pe axele sistemului de referinţă Oxyz: i i i rezultă componentele vectorului v i în sistemul Oxyz: (8)

10 Din relaţia (7) se observă că proiecţiile a două puncte ale solidului rigid pe direcţiile determinate de acestea sunt egale între ele. Fie punctele P i, respectiv P j ale solidului rigid pentru care se aplică relaţia lui Euler.

11 Pentru obţinerea formulei lui Euler pentru distribuţia de acceleraţii se derivează relaţia (7): (9) unde: acceleraţia punctului O; acceleraţia unghiulară a solidului rigid, respectiv a sistemului mobil Oxyz; Se stie că şi (10)

12 Prin proiectarea relaţiei (10) pe axele de coordonate se obţine:

13 În final se obţin componenetele vectorului acceleraţie a punctelor P i ale sistemului rigid, în raport cu sistemul de referinţă mobil Oxyz: (11)

14 Solidul rigid poate executa o mişcare generală sau o mişcare particulară. Există două mişcări simple ale solidului rigid: mişcarea de translaţie şi mişcarea de rotaţie în jurul unui ax fix. Celelalte mişcări particulare ale solidului rigid: mişcarea de roto-translaţie, mişcarea plan-paralelă, mişcarea de rotaţie în jurul unui punct fix se obţin prin combinarea celor două mişcări simple.

15 Mişcarea de translaţie a solidului rigid Un solid rigid execută o mişcare de translaţie dacă în tot timpul mişcării o dreaptă solidară cu rigidul rămâne paralelă cu o dreaptă fixă din spaţiu sau cu ea însăşi. Pentru studiul mişcării de translaţie alegem două sisteme de referinţă: unul fix O 1 x 1 y 1 z 1 şi unul mobil Oxyz a cărui axe rămân tot timpul paralele cu axele sistemului fix.

16 Mişcarea de translaţie a solidului rigid

17 (12) Din relaţiile (12) rezultă că solidul rigid aflat în mişcare de translaţie posedă trei grade de libertate întrucât poziţia acestuia este determinată prin coordonatele x 10, y 10 respectiv z 10.

18 Derivăm prima relaţie din (12) şi obţinem: (13) Deoarece: şi (14) adica, vitezele tuturor punctelor solidului rigid la un moment oarecare t sunt egale între ele. Prin derivarea relaţiei (14) rezultă: (15) acceleraţiile tuturor punctelor solidului rigid în mişcarea de translaţie, la un moment oarecare t, sunt egale între ele.

19 Mişcarea de rotaţie a solidului rigid cu axă fixă Un solid rigid execută o mişcare de rotaţie cu axă fixă dacă în tot timpul mişcării sale două puncte ale sale rămân suprapuse cu două puncte fixe din spaţiu. Pentru studiul acestei mişcări axa Oz a sistemului mobil coincide cu axa O 1 z 1 a sistemului fix şi în plus, originile celor două sisteme coincid O1 O.

20 Mişcarea de rotaţie a solidului rigid cu axă fixă

21 Solidul rigid în mişcare de rotaţie în jurul unei axe fixe Oz are un singur grad de libertate întrucât poziţia acestuia este determinată prin unghiul format de planul fix x 1 O 1 y 1 şi planul mobil xoy. Ambele plane conţin axa de rotaţie. Poziţia punctelor P i este dată de relaţia: (16) adică: (17) Ecuaţia (17) arată că traiectoria punctelor P i este un cerc cu centrul plasat pe axa de rotaţie.

22 Relaţiile: şi arată că vectorii şi au ca suport axa de rotaţie. Derivând ecuaţia (16) rezultă: Deoarece: şi (18) relaţie ce exprimă distribuţia câmpului vitezelor ale punctelor unui solid rigid aflat în mişcare de rotaţie cu axă fixă.

23 Proiectând relaţia (18) pe axele sistemului de referinţă mobil Oxyz, rezultă: (19) (20) Modulul vitezei este: (21)

24 Pentru determinarea acceleraţiilor punctelor P i derivăm relaţia (18): (22) Prin proiectarea relaţia (22) pe axele sistemului de referinţă mobil: (23)

25 unde:

26 Modulul acceleraţiei este: (24) Proprietăţile distribuţiei de viteze şi acceleraţii: vitezele (acceleraţiile) punctelor rigidului ce aparţin axei de rotaţie sunt nule; vitezele (acceleraţiile) punctelor rigidului în mişcarea de rotaţie cu axă fixă sunt plasate în plan perpendicular pe axa de rotaţie (v iz =0, a iz =0); vitezele (acceleraţiile) ce aparţin unei drepte 1 paralelă cu axa de rotaţie sunt egale între ele; vitezele (acceleraţiile) punctelor solidului rigid ce aparţin unei drepte 2, perpendiculară pe axa de rotaţie, au o variaţie liniară în funcţie de poziţia lor pe această dreaptă.

27 Distribuţia de viteze (acceleraţii) pe o dreaptă paralelă cu axa de rotaţie

28 Mişcarea de roto-translaţie a solidului rigid Un solid rigid execută o mişcare de rototranslaţie atunci când în tot timpul mişcării două puncte aparţinând acestuia rămân permanent pe o dreaptă fixă Oz 1. Mişcarea solidului rigid se poate descompune într-o mişcare de translaţie rectilinie în lungul axei fixe Oz 1 şi o mişcare de rotaţie efectuată în jurul aceleiaşi axe. Traiectoria unui punct oarecare P i, aparţinând rigidului în mişcare de rototranslaţie faţă de axa fixă Oz 1, este o curbă aparţinând cilindrului circular drept având ca axă de simetrie axa Oz 1 şi ca rază, distanţa de la punctul P i la axa Oz 1. La un moment oarecare, poziţia rigidului se poate determina dacă se cunoaşte distanţa OO 1 şi unghiul θ. Putem concluziona că rigidul în mişcare de rototranslaţie are două grade de libertate.

29 Mişcarea de rototranslaţie a solidului rigid

30 Mişcarea plan-paralelă a solidului rigid Un solid rigid execută o mişcare plan-paralelă dacă în tot timpul mişcării, un plan aparţinând acestuia rămâne suprapus cu un plan fix din spaţiu. Pentru studiul mişcării alegem două sisteme de referinţă: unul fix O 1 x 1 y 1 z 1 şi unul mobil Oxyz, solidar cu solidul rigid, al cărui plan xoy rămâne tot timpul mişcării suprapus cu planul fix x 1 O 1 y 1. Solidul rigid în mişcare plan-paralelă are 3 grade de libertate, deoarece sunt necesari 3 parametri scalari de poziţie: x 10, y 10 şi θ în determinarea poziţiei acestuia.

31

32 Mişcarea plan-paralelă a solidului rigid se realizează prin suprapunerea unei mişcări de translaţie a acestuia, efectuată paralel cu un plan-reper π, cu o mişcare de rotaţie a rigidului în jurul unei axe perpendiculare pe planul π. La un anumit moment t există un punct pentru care viteza acestuia este nulă. Acest punct notat cu I se numeşte centru instantaneu de rotaţie. Locul geometric al punctelor succesive pentru care viteza lor este nulă se numeşte axă instantanee de rotaţie. Locul geometric al CIR faţă de sistemul de referinţă mobil se numeşte rostogolitoare (centroidă mobilă). Locul geometric al CIR faţă de sistemul de referinţă fix poartă numele de bază (centroidă fixă).

33 Mişcarea de rotaţie a solidului rigid în jurul unui punct fix

34 În cadrul mişcării de rotaţie a rigidului C în jurul punctului fix O 1, orice rotaţie finită poate fi descompusă într-o infinitate de rotaţii elementare în jurul punctului său fix. Acestea pot fi înlocuite, din punct de vedere al traiectoriilor şi distribuţiei câmpului de viteze, prin rotaţii elementare efectuate în jurul unor axe instantanee de rotaţie cu viteza unghiulară. Locul geometric al axelor instantanee de rotaţie faţă de sistemul cartezian fix O 1 x 1 y 1 z 1 este o suprafaţă riglată având forma unei pânze duble conice cu vârful plasat în punctul fix O 1, numită axoidă fixă. Faţă de sistemul cartezian mobil Oxyz, locul geometric al axelor instantanee de rotaţie poartă denumirea de axoidă mobilă, fiind tot o suprafaţă rigidă de forma unei pânze duble conice.

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx +

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx + Corina şi Cătălin Minescu 1 Determinarea funcţiei de gradul al doilea când se cunosc puncte de pe grafic, coordonatele vârfului, intersecţii cu axele de coordonate, puncte de extrem, etc. Probleme de arii.

Διαβάστε περισσότερα

Emil Budescu. BIOMECANICA GENERALã

Emil Budescu. BIOMECANICA GENERALã Emil Budescu BIOMECANICA GENERALã IASI 03 C U P R I N S pag. I. Introducere în biomecanica 3. Obiectul de studiu 3. Terminologie 7 3. Aspecte de baza ale biomecanicii 4. Aspecte de baza ale anatomiei si

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

3. Vectori şi valori proprii

3. Vectori şi valori proprii Valori şi vectori proprii 7 Vectori şi valori proprii n Reamintim că dacă A este o matrice pătratică atunci un vector x R se numeşte vector propriu în raport cu A dacă x şi există un număr λ (real sau

Διαβάστε περισσότερα

Elemente de mecanică şi aplicaţii în biologie

Elemente de mecanică şi aplicaţii în biologie Biofizică Elemente de mecanică şi aplicaţii în biologie Capitolul II. Elemente de mecanică şi aplicaţii în biologie Acest capitol are drept scop familiarizarea cititorului cu cele mai importante noţiuni

Διαβάστε περισσότερα

( ) Recapitulare formule de calcul puteri ale numărului 10 = Problema 1. Să se calculeze: Rezolvare: (

( ) Recapitulare formule de calcul puteri ale numărului 10 = Problema 1. Să se calculeze: Rezolvare: ( Exemple e probleme rezolvate pentru curs 0 DEEA Recapitulare formule e calcul puteri ale numărului 0 n m n+ m 0 = 0 n n m =0 m 0 0 n m n m ( ) n = 0 =0 0 0 n Problema. Să se calculeze: a. 0 9 0 b. ( 0

Διαβάστε περισσότερα

Tema I FORMAREA IMAGINII

Tema I FORMAREA IMAGINII Tema I FORMAREA IMAGINII Nevoia de imagini a omului modern creste de la zi la zi. In general, functiile imaginilor sunt urmatoarele : - functia documentara - prezinta concret, imaginea unor termeni si

Διαβάστε περισσότερα

MĂRIMI ELECTRICE Voltul (V)

MĂRIMI ELECTRICE Voltul (V) SINTEZE DE BACALAUREAT ELECTRICITATE www.manualdefizica.ro NR. DENUMIREA MĂRIMII FIZICE UNITATEA DE MĂSURĂ 1. Lungimea (l) metrul (m). Masa (m) kilogramul (kg) ELECTRICITATEA. MĂRIMI ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ

Διαβάστε περισσότερα

ECHIPAMENTE NUMERICE AVANSATE IN SISTEME ELECTROMECANICE

ECHIPAMENTE NUMERICE AVANSATE IN SISTEME ELECTROMECANICE ECHIPAMENTE NUMERICE AVANSATE IN SISTEME ELECTROMECANICE STRUCTURA SI FUNCTIILE COMENZII NUMERICE ELEMENTE DE PROGRAMARE A CN ENA_SEM - Curs 2 1 FUNCTIILE COMENZII NUMERICE Realizarea unor traiectorii

Διαβάστε περισσότερα

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Obiectivele lucrarii analiza spectrului in vizibil emis de atomii de hidrogen si determinarea lungimii de unda a liniilor serie Balmer; determinarea constantei

Διαβάστε περισσότερα

1. Elemente de bază ale conducţiei termice

1. Elemente de bază ale conducţiei termice 1. 1.1 Ecuaţiile diferenţiale ale conducţiei termice Calculul proceselor de schimb de căldură necesită cunoaşterea distribuţiei temperaturii în spaţiu şi timp. Distribuţia temperaturii se obţine prin rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

LUCRAREA NR. 9 STUDIUL POLARIZĂRII ROTATORII A LUMINII

LUCRAREA NR. 9 STUDIUL POLARIZĂRII ROTATORII A LUMINII LUCRAREA NR. 9 STUDIUL POLARIZĂRII ROTATORII A LUMINII Tema lucrării: 1) Determinarea puterii rotatorii specifice a zahărului 2) Determinarea concentraţiei unei soluţii de zahăr 3) Determinarea dispersiei

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

Διαβάστε περισσότερα

Tehnici de Optimizare

Tehnici de Optimizare Tehnici de Optimizare Cristian OARA Facultatea de Automatica si Calculatoare Universitatea Politehnica Bucuresti Fax: + 40 1 3234 234 Email: oara@riccati.pub.ro URL: http://riccati.pub.ro Tehnici de Optimizare

Διαβάστε περισσότερα

Aritmetică în domenii de integritate şi teoria modulelor. Note de curs

Aritmetică în domenii de integritate şi teoria modulelor. Note de curs Aritmetică în domenii de integritate şi teoria modulelor Note de curs În prima parte a cursului, vom prezenta câteva clase remarcabile de domenii de integritate şi legăturile dintre acestea A doua parte

Διαβάστε περισσότερα

Marius Burtea Georgeta Burtea REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN MANUALUL DE MATEMATIC~ M2 CLASA A XI-A

Marius Burtea Georgeta Burtea REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN MANUALUL DE MATEMATIC~ M2 CLASA A XI-A Marius Burtea Georgeta Burtea REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN MANUALUL DE MATEMATIC~ M CLASA A XI-A Filiera teoretic`, profilul real, specializarea ]tiin\ele naturii (TC + CD) Filiera tehnologic`, toate calific`rile

Διαβάστε περισσότερα

DESEN TEHNIC. Suport electronic de curs

DESEN TEHNIC. Suport electronic de curs DESEN TEHNIC Suport electronic de curs 2011 CUPRINS 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. STANDARDE GENERALE UTILIZATE ÎN DESENUL TEHNIC 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1.1.Scopul, obiectul şi importanţa desenului tehnic

Διαβάστε περισσότερα

Geodezie satelitară. Curs I. 1. Consideratii generale asupra conceptului GPS. Segmentele sistemului GPS.

Geodezie satelitară. Curs I. 1. Consideratii generale asupra conceptului GPS. Segmentele sistemului GPS. Geodezie satelitară Curs I 1. Consideratii generale asupra conceptului GPS. Segmentele sistemului GPS. Subiectul geodeziei satelitare Geodezia satelitara inglobeaza tehnici de observare si calcul care

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 5 ASPECTE PRIVIND NOŢIUNILE DE FIABILITATE, MENTENABILITATE ŞI DISPONIBILITATE ALE SISTEMELOR TEHNICE MILITARE

CAPITOLUL 5 ASPECTE PRIVIND NOŢIUNILE DE FIABILITATE, MENTENABILITATE ŞI DISPONIBILITATE ALE SISTEMELOR TEHNICE MILITARE CAPITOLUL 5 ASPECTE PRIVIND NOŢIUNILE DE FIABILITATE, MENTENABILITATE ŞI DISPONIBILITATE ALE SISTEMELOR TEHNICE MILITARE 5.1. Analiza conceptuală a termenilor de fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate

Διαβάστε περισσότερα

COPYRIGHT c 1997, Editura Tehnică Toate drepturile asupra ediţiei tipărite sunt rezervate editurii.

COPYRIGHT c 1997, Editura Tehnică Toate drepturile asupra ediţiei tipărite sunt rezervate editurii. FitVisible Aceasta este versiunea electronică a cărţii Metode Numerice publicată de Editura Tehnică. Cartea a fost culeasă folosind sistemul L A TEX a lui Leslie Lamport, o extindere a programului TEX

Διαβάστε περισσότερα

Coduri grup - coduri Hamming

Coduri grup - coduri Hamming Capitolul 5 Coduri grup - coduri Hamming 5. Breviar teoretic Dacăîn capitolul precedent s-a pus problema codării surselor pentru eficientiezarea unei transmisiuni ce se presupunea a nu fi perturbată de

Διαβάστε περισσότερα

ANUL al V-lea Nr. 2/2015. Prezenţa elementelor de teoria probabilităţilor în programa de liceu

ANUL al V-lea Nr. 2/2015. Prezenţa elementelor de teoria probabilităţilor în programa de liceu DIDACTICA MATEMATICĂ SUPLIMENT AL GAZETEI MATEMATICE ANUL al V-lea Nr. 2/2015 Modele de lecţii Prezenţa elementelor de teoria probabilităţilor în programa de liceu de Eugen Păltănea Propunem o tematică

Διαβάστε περισσότερα

PVC. D oor Panels. + accessories. &aluminium

PVC. D oor Panels. + accessories. &aluminium PVC &aluminium D oor Panels + accessories 1 index panels dimensions accessories page page page page 4-11 12-46 48-50 51 2 Η εταιρία Dorland με έδρα τη Ρουμανία, από το 2002 ειδικεύεται στην έρευνα - εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

FIZICĂ. Elemente de termodinamica. ş.l. dr. Marius COSTACHE

FIZICĂ. Elemente de termodinamica. ş.l. dr. Marius COSTACHE FIZICĂ Elemente de termodinamica ş.l. dr. Marius COSTACHE 1 ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ 1) Noţiuni introductive sistem fizic = orice porţiune de materie, de la o microparticulă la întreg Universul, porţiune

Διαβάστε περισσότερα

FEDERATION OF INDUSTRIAL

FEDERATION OF INDUSTRIAL ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1. PROBLEMELE REZISTENŢEI MATERIALELOR

1. PROBLEMELE REZISTENŢEI MATERIALELOR . PROBLEMELE REZISTENŢEI MATERIALELOR.. Obiectul şi problemele reistenţei materialelor Reistenţa materialelor este o disciplină de cultură tehnică generală, situată între ştiinţele fiico-matematice şi

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme mecanice de criptare

Sisteme mecanice de criptare Prelegerea 3 Sisteme mecanice de criptare Sistemele de criptare pot fi aduse la un grad mai mare de complexitate şi securitate dacă se folosesc mijloace mecanice de criptare. Astfel de mecanisme special

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ÑÏÕÌÁÍÉÁ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Η Δημοκρατία της Ρουμανίας έχει έκταση 238.000 χλμ² και πληθυσμό ο οποίος ξεπερνά τα 21 εκατομμύρια κατοίκους. Το επίσημο νόμισμά της

Διαβάστε περισσότερα

Român... ελληνικά... BUL. български...

Român... ελληνικά... BUL. български... Român... ελληνικά... български... RO GR BUL 1 Cuprins Precauţii de utilizare..................................................................... RO.3 Generalităţi............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Virgil ILIUŢĂ DESEN TEHNIC. Noţiuni de bază

Ing. Virgil ILIUŢĂ DESEN TEHNIC. Noţiuni de bază Ing. Virgil ILIUŢĂ DESEN TEHNIC Noţiuni de bază Galaţi - 2007 PREFAŢĂ În această lucrare sunt prezentate noţiunile de bază necesare însuşirii desenului tehnic industrial utilizat în construcţia de maşini.

Διαβάστε περισσότερα

Român... ελληνικά... BUL. български...

Român... ελληνικά... BUL. български... MEDIA-NAV Român... ελληνικά... български... RO GR BUL 1 Cuprins Precauţii de utilizare..................................................................... RO.3 generalităţi.............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Termodinamica. Fizica moleculara

Termodinamica. Fizica moleculara ermodinamica Fizica moleculara Mărimi legate de structura discretă a substanţei Sisteme termodinamice emperatura empirică Principiul zero al termodinamicii scări de termperatură şi conversii între acestea

Διαβάστε περισσότερα

Principii de functionare - pompe de caldura

Principii de functionare - pompe de caldura B-dul Oaspetilor 22A, Sector I, BUCURESTI, ROMANIA Telefon: (+40)21.243.09.57; 0745.019 310; Fax: (+40)21.243.09.20 E-mail : gelu.nechifor@el-mont.ro; liviu.nitreanu@el-mont.ro Web: www.el-mont.ro Principii

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Sistem termodinamic Cantitatea de materie sau substanţă supusă oricărui tip de studiu, din punct de vedere termodinamic, poartă denumirea de sistem

Διαβάστε περισσότερα

ALGORITMI ŞI STRUCTURI DE DATE. Note de curs. (draft v1.1)

ALGORITMI ŞI STRUCTURI DE DATE. Note de curs. (draft v1.1) ALGORITMI ŞI STRUCTURI DE DATE Note de curs (draft v1.1) Prefaţă Când dorim să reprezentăm obiectele din lumea reală într-un program pe calculator, trebuie să avem în vedere: modelarea obiectelor din

Διαβάστε περισσότερα

4.2. CONEXIUNILE TRANZISTORULUI BIPOLAR CONEXIUNEA EMITOR COMUN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ CONEXIUNEA COLECTOR COMUN

4.2. CONEXIUNILE TRANZISTORULUI BIPOLAR CONEXIUNEA EMITOR COMUN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ CONEXIUNEA COLECTOR COMUN 4. TRANZISTORUL BIPOLAR 4.1. GENERALITĂŢI PRIVIND TRANZISTORUL BIPOLAR STRUCTURA ŞI SIMBOLUL TRANZISTORULUI BIPOLAR ÎNCAPSULAREA ŞI IDENTIFICAREA TERMINALELOR FAMILII UZUALE DE TRANZISTOARE BIPOLARE FUNCŢIONAREA

Διαβάστε περισσότερα

De exemplu multimea oamenilor care cintaresc de kg nu are nici un element.

De exemplu multimea oamenilor care cintaresc de kg nu are nici un element. 1.Multimi Definitie Multimea este o colectie de obiecte/simboluri. Fiecare obiect dintr-o multime este un element al multimii si este scris/specificat o singura data. Mutimile se noteaza, de obicei cu

Διαβάστε περισσότερα

creativitate FĂRĂ LIMITE

creativitate FĂRĂ LIMITE 10/ 2014 creativitate FĂRĂ LIMITE Sisteme de tavane Knauf cu tehnologie AQUAPANEL Fii sigur, alege AQUAPANEL Sisteme de tavane Knauf AQUAPANEL Placa de ciment AQUAPANEL SkyLite pentru tavane exterioare

Διαβάστε περισσότερα

LANSAREA PROGRAMULUI Executati clic pe butonul Start, mergeti cu mouse-ul pe Programs, pozitionati-va pe Microsoft Excel si faceti clic.

LANSAREA PROGRAMULUI Executati clic pe butonul Start, mergeti cu mouse-ul pe Programs, pozitionati-va pe Microsoft Excel si faceti clic. PRELUCRARI DE DATE CU PROGRAMUL MICROSOFT EXCEL LANSAREA PROGRAMULUI Executati clic pe butonul Start, mergeti cu mouse-ul pe Programs, pozitionati-va pe Microsoft Excel si faceti clic. Lansati programul

Διαβάστε περισσότερα

Ion CRĂCIUN ANALIZĂ MATEMATICĂ CALCUL INTEGRAL EDITURA PIM

Ion CRĂCIUN ANALIZĂ MATEMATICĂ CALCUL INTEGRAL EDITURA PIM Ion CRĂCIUN ANALIZĂ MATEMATICĂ CALCUL INTEGRAL EDITURA PIM IAŞI 27 2 Cuprins 1 Integrle improprii 9 1.1 Introducere............................ 9 1.2 Definiţi integrlei improprii................... 1 1.3

Διαβάστε περισσότερα

RETELE DE CALCULATOARE COMUNICAREA PRIN SATELIT

RETELE DE CALCULATOARE COMUNICAREA PRIN SATELIT Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei RETELE DE CALCULATOARE COMUNICAREA PRIN SATELIT PROFESOR COORDONATOR: STEFAN STANCESCU STUDENTI:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στη Σιναϊα στις 1 EUROPEAN RELATIONS MODELS ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Μοντέλα: AR1MVI32-09WiFiR/AR1MVO32-09 AR1MVI32-12WiFiR/AR1MVO32-12 AR1MVI32-18WiFiR/AR1MVO32-18 AR1MVI32-24WiFiR/AR1MVO32-24 Τ Η Μ Α Τ Α Remote Controller User s Manual Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

STUDIUL COMPARATIV AL CURBELOR DE TITRARE A UNOR ACIZI

STUDIUL COMPARATIV AL CURBELOR DE TITRARE A UNOR ACIZI REACŢIA CHIMICĂ STUDIUL COMPARATIV AL CURBELOR DE TITRARE A UNOR ACIZI Reacţia de titrare a unui acid tare respectiv a unui acid slab (notat în general HA) cu o bază tare se reprezintă prin echilibrul:

Διαβάστε περισσότερα

Studiul unui variator static de tensiune alternativa echipat cu un triac, care este, comandat cu un circuit integrat PA 436

Studiul unui variator static de tensiune alternativa echipat cu un triac, care este, comandat cu un circuit integrat PA 436 Laborator: Electronică Industrială Lucrarea nr:... Studiul unui variator static de tensiune alternativa echipat cu un triac, care este, comandat cu un circuit integrat PA 4. Funcţionarea variatorului de

Διαβάστε περισσότερα

Bazele Teoretice ale Chimiei Organice. Hidrocarburi

Bazele Teoretice ale Chimiei Organice. Hidrocarburi Bazele Teoretice ale Chimiei Organice. Hidrocarburi An universitar 2013-2014 Lector dr. Adriana Urdă Cursul 1. Formarea legăturilor chimice. Hibridizare. Polaritatea legăturilor covalente. Obiectivele

Διαβάστε περισσότερα

Statistica descriptivă

Statistica descriptivă Statistica descriptivă Indicatori sintetici ai distribuţiilor statistice M. Popa Statistica descriptivă - obiective Cum se prezintă valorile unei distribuţii? Cât de apropiate sunt unele de altele? Cât

Διαβάστε περισσότερα

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului Masurarea tensiunii arteriale si pulsului Cuprins Presiune; tensiunea arteriala (TA); unitati Profil; presiunea arteriala / venoasa; presiunea sistolica si diastolica Metode de masurare a TA Unda de puls

Διαβάστε περισσότερα

2. FUNCŢIA DE PLANIFICARE

2. FUNCŢIA DE PLANIFICARE 2. FUNCŢIA DE PLANIFICARE 2.1 Consideraţii generale Planificarea reprezintă procesul de stabilire, aranjare, combinare şi ordonare logică a obiectivelor, a activităţilor necesare, precum şi a mijloacelor

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Τηλεχειριστήριο

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Remote Controller. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ MODELS : L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Τ Η Μ Α Τ Α User s Manual Remote Controller Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Statisticǎ - notiţe de curs

Statisticǎ - notiţe de curs Statisticǎ - notiţe de curs Ştefan Balint, Loredana Tǎnasie Cuprins 1 Ce este statistica? 3 2 Noţiuni de bazǎ 5 3 Colectarea datelor 7 4 Determinarea frecvenţei şi gruparea datelor 11 5 Prezentarea datelor

Διαβάστε περισσότερα

3. MAGISTRALE DE SISTEM

3. MAGISTRALE DE SISTEM 3. MAGISTRALE DE SISTEM 3.1. DEFINIŢIE, CLASIFICARE, STRUCTURÃ O magistralã (bus) defineşte setul de reguli dupã care informaţia circulã în interiorul unui sistem de calcul, între mai multe sisteme de

Διαβάστε περισσότερα

CAP. 1.1 MOTORUL PAS CU PAS. CARACTERISTICI GENERALE.

CAP. 1.1 MOTORUL PAS CU PAS. CARACTERISTICI GENERALE. CAP. 1.1 MOTORUL PAS CU PAS. CARACTERISTICI GENERALE. O definiţie simplă a motorului pas cu pas este: un dispozitiv electromecanic care converteşte impulsurile electrice în mişcări mecanice discrete. [3,17,22]

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE PENTRU ALIMENTARE ŞI PENTRU ELEMENTE DE EXECUŢIE

CIRCUITE PENTRU ALIMENTARE ŞI PENTRU ELEMENTE DE EXECUŢIE CICUITE PENTU ALIMENTAE ŞI PENTU ELEMENTE DE EXECUŢIE Stabilizatoare de teniune Scopul: alimentare cu teniune tabilizată a circuitelor electronice Perturbaţii: - arcina (curent conumat variabil) - alimentarea

Διαβάστε περισσότερα

Definitii, concepte. Ciclul de producţie şi tehnologia CAD/CAM Structura unui proces de proiectare şi fabricare

Definitii, concepte. Ciclul de producţie şi tehnologia CAD/CAM Structura unui proces de proiectare şi fabricare C1 Definitii, concepte Scurt istoric al dezvoltarii CAD/CAM Ciclul de producţie şi tehnologia CAD/CAM Structura unui proces de proiectare şi fabricare 1.1 Definitii, concepte Apariţia şi dezvoltarea controlului

Διαβάστε περισσότερα

Senzori de temperatură de imersie

Senzori de temperatură de imersie 1 781 1781P01 Symaro Senzori de temperatură de imersie QAE21... Senzori pasivi pentru determinarea temperaturii apei în conducte sau vase. Utilizare Senzorii de temperatură de imersie QAE21 sunt destinaţi

Διαβάστε περισσότερα

CONSTRUCŢIA NAVEI. Suport de curs. EXPERT CONSULTANT 1A Cristina ŞCHIOPU

CONSTRUCŢIA NAVEI. Suport de curs. EXPERT CONSULTANT 1A Cristina ŞCHIOPU CONSTRUCŢIA NAVEI Suport de curs EXPERT CONSULTANT 1A Cristina ŞCHIOPU 2014 1 CAPITOLUL I- NAVE. TIPURI CONSTRUCTIVE 1.1 NAVE- NOŢIUNI GENERALE. CLASIFICARE Nava este o construcţie complexă, amenajată

Διαβάστε περισσότερα

FIZICA CAPITOLUL: ELECTRICITATE CURENT CONTINUU

FIZICA CAPITOLUL: ELECTRICITATE CURENT CONTINUU FIZICA CAPITOLUL: LCTICITAT CUNT CONTINUU. Curent electric. Tensiune electromotoare 3. Intensitatea curentului electric 4. ezistenţa electrică; legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit 4.. Dependenţa

Διαβάστε περισσότερα

Numarul retelei parte a adresei IP este central administrat de catre InterNIC (Internet Network Information Center) si este unic pe tot Internet.

Numarul retelei parte a adresei IP este central administrat de catre InterNIC (Internet Network Information Center) si este unic pe tot Internet. Adresa IP Formatul zecimal al adresei IP Adresa IP este reprezentate printr-un numar intreg fara semn pe 3 de biti (patru octeti) care este de regula scrisa sub forma unei liste de patru intregi fara semn

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra de Maşini electrice

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra de Maşini electrice Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra de Maşini electrice ÎNDRUMĂTOR DE PROIECTARE A MAŞINII ASINCRONE Pentru uz intern La baza acestui îndrumător stă un material elaborat de domnul dr.ing. Madescu

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE STIVUITOR BALKANCAR DV 1786.45.111S

MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE STIVUITOR BALKANCAR DV 1786.45.111S MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE STIVUITOR BALKANCAR DV 1786.45.111S seria de fabricatie:... an de fabricatie:... BALKANCAR RECORD JSC Plovdiv 17 Kuklensko Shosse St. PO Box 83 4004 Plovdiv BULGARIA Telefon:

Διαβάστε περισσότερα

1. UNDE ELASTICE. , numită funcţie de undă.

1. UNDE ELASTICE. , numită funcţie de undă. 1. UNDE ELASTICE Prin undă elastică înţelegem propagarea într-un mediu, cu viteză finită, a unei perturbaţii variabile în timp. Mărimea perturbată, indiferent de natura ei, variază în funcţie de coordonatele

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P INVMCF99A INVMCF142A Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Chest Freezer User s Manual Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

CABLURI FLEXIBILE 113

CABLURI FLEXIBILE 113 UR X 113 YY YYU YYUp abluri flexibile cu de PV, pentru utilizare normalã abluri flexibile cu de PV, pentru utilizare uºoarã 1 onductor flexibil de clasa 5, conform SR 60228 2 zolaţie de PV 3 anta de PV

Διαβάστε περισσότερα

SEPSISUL CU POARTA DE INTRARE DENTARĂ LA IMUNODEPRIMAŢI

SEPSISUL CU POARTA DE INTRARE DENTARĂ LA IMUNODEPRIMAŢI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT SEPSISUL CU POARTA DE INTRARE DENTARĂ LA IMUNODEPRIMAŢI Conducător ştiinţific, Prof. Univ.

Διαβάστε περισσότερα

KINESIOLOGIE ŞTIINŢA MIŞCĂRII (Note de curs)

KINESIOLOGIE ŞTIINŢA MIŞCĂRII (Note de curs) UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ŞI SPORT Iacob Hantiu KINESIOLOGIE ŞTIINŢA MIŞCĂRII (Note de curs) Oradea, 2013 1. INTRODUCERE ÎN KINESIOLOGIE Terminologie - Mişcarea Noţiunea

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE 1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή - 1st copy for the Hellenic Tax Authority A I T H Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DE MONTAJ A BUIANDRUGILOR HELUZ 115x71 mm

CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DE MONTAJ A BUIANDRUGILOR HELUZ 115x71 mm CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DE MONTAJ A BUIANDRUGILOR HELUZ 115x71 1. Date generale și avantajele utilizării buiandrugilor HELUZ 115x71 Buiandrugii HELUZ 115x71 sunt fabricați din ceramică arsă, care se

Διαβάστε περισσότερα

Dumitru Stăniloae. Ortodoxie şi naţionalism

Dumitru Stăniloae. Ortodoxie şi naţionalism Dumitru Stăniloae Ortodoxie şi naţionalism 2011 CUVÂNT ÎNAINTE Suntem zilnic asaltaţi pe toate căile în ceea ce avem mai scump în fiinţa noastră. Forţele întunericului duc acum o luptă puternică pentru

Διαβάστε περισσότερα

STRUCTURI DIN LEMN Curs pentru studentii anului III CCIA

STRUCTURI DIN LEMN Curs pentru studentii anului III CCIA Prof. dr. ing. FURDUI CORNEL S.l. dr. ing. FEKETE-NAGY LUMINITA STRUCTURI DIN LEMN Curs pentru studentii anului III CCIA -2009- CUPRINS CAP. I LEMNUL IN CONSTRUCTII... 5 1. CALITATEA LEMNULUI...6 2. PRODUSE

Διαβάστε περισσότερα

Şef lucrări ing. MIHAI MIRON Asist. univ. ing. LILIANA MIRON MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

Şef lucrări ing. MIHAI MIRON Asist. univ. ing. LILIANA MIRON MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI ELECTRONICE Şef lucrări ing. MHA MON Asist. univ. ing. LLANA MON MĂSĂ ELECTCE Ş ELECTONCE BAŞOV 003 Tehnoredactare computerizată: Liliana MON Carmen SO Mihai MON Coperta: Carmen SO Tipărit: Editura Academiei Forţelor

Διαβάστε περισσότερα

EPSICOM CIRCUIT DE AVERTIZARE DESCĂRCARE ACUMULATOR EP 0006... Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM CIRCUIT DE AVERTIZARE DESCĂRCARE ACUMULATOR EP 0006... Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale EPSICOM Ready Prototyping Coleccț ția Home Automation EP 0006... Cuprins Prezentare Proiect Fișa de Asamblare 1. Funcționare 2 2. Schema 2 3. PCB 2 4. Lista de componente 2 5. Tutorial Dioda Zenner 3-8

Διαβάστε περισσότερα

TRACTIUNE: exercitarea de catre un organ de propulsie a unei forte asupra unui vehicul in scopul deplasarii acestuia pe o cale de rulare

TRACTIUNE: exercitarea de catre un organ de propulsie a unei forte asupra unui vehicul in scopul deplasarii acestuia pe o cale de rulare VEHICULE ELECTRICE TRACTIUNE: exercitarea de catre un organ de propulsie a unei forte asupra unui vehicul in scopul deplasarii acestuia pe o cale de rulare TRACTIUNE ELECTRICA: organul de propulsie este

Διαβάστε περισσότερα

Abordare interdisciplinară

Abordare interdisciplinară 5. STRUCTURA ECOSISTEMULUI 5.1 Conceptul de ecosistem Conceptul de ecosistem a fost introdus în ştiinţă după ce ecologia se constituise în ramură de sine stătătoare a biologiei. Noţiunea de ecosistem aparţine

Διαβάστε περισσότερα

ÎNDRUMAR DE PRACTICĂ PENTRU MESERIA DE STRUNGAR UNIVERSAL

ÎNDRUMAR DE PRACTICĂ PENTRU MESERIA DE STRUNGAR UNIVERSAL Investeste în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritara: 2. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul

Διαβάστε περισσότερα

Lectia 4 proiect-17.10.2010 Clasa a VIII-a Grupa de performanta. Mulaje, chituri pentru geamuri FeSO 4.7H 2 0 Calaican Mordant in vopsitorie

Lectia 4 proiect-17.10.2010 Clasa a VIII-a Grupa de performanta. Mulaje, chituri pentru geamuri FeSO 4.7H 2 0 Calaican Mordant in vopsitorie Lectia 4 proiect-17.10.2010 Clasa a VIII-a Grupa de performanta COMPOZITIA PROCENTUALA A UNUI AMESTEC.SOLUTII.CRISTALOHIDRATI. REGULA DREPTUNGIULUI O serie de substante retin un numar de molecule de apa,

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 1. Notiuni de baza privind structura sistemelor numerice integrate pe Scara Foarte Mare.

Capitolul 1. Notiuni de baza privind structura sistemelor numerice integrate pe Scara Foarte Mare. Capitolul 1. Notiuni de baza privind structura sistemelor numerice integrate pe Scara Foarte Mare. Integrarea pe Scara Foarte Mare a circuitelor electronice reprezinta una dintre tehnologiile de varf ale

Διαβάστε περισσότερα

TEHNICA DE ÎNCÃLZIRE BUDERUS INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE REGULATOR ERC

TEHNICA DE ÎNCÃLZIRE BUDERUS INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE REGULATOR ERC TEHNICA DE ÎNCÃLZIRE BUDERUS INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE REGULATOR ERC 1. Introducere CUPRINS 2. Regulatorul Buderus ERC - Prezentare 3. Utilizare 3.0 Indicaþii generale de utilizare 3.1 Reglarea temperaturii

Διαβάστε περισσότερα

FORMULE ŞI RELAŢII FOLOSITE ÎN ELECTROTEHNICĂ

FORMULE ŞI RELAŢII FOLOSITE ÎN ELECTROTEHNICĂ CAPITOLUL FORMULE ŞI RELAŢII FOLOSITE ÎN ELECTROTEHNICĂ.. FORMULE FOLOSITE ÎN ELECTROSTATICĂ Sarcina electrică e,6 x 0 9 [C] coulomb q q F 4 π ε r Forţa lui Coulomb q,q sarcini electrice ε 0 permitivitatea

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРЕН ПРОБИВЕН ВИНТОВЕРТ Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

Catalog tehnic radiatoare - panou, decorative şi de baie ROMANIA 2009

Catalog tehnic radiatoare - panou, decorative şi de baie ROMANIA 2009 Catalog tehnic radiatoare - panou, decorative şi de baie ROMANIA 2009 conţinut radiatoare-panou modelele şi urile radiatoarelor... 6 radiatoare decorative modelele şi urile radiatoarelor... 88 Compact...

Διαβάστε περισσότερα

Microscopie optica. Masuratori cu microscopul optic

Microscopie optica. Masuratori cu microscopul optic . Masuratori cu microscopul optic Tehnici de microscopie de transmisie Microscopie de baleiaj utilizand lasere Microscopie confocala Microscopie in camp apropiat Microscopie electronica Microscopie Microscopie

Διαβάστε περισσότερα

LUCRĂRI PRACTICE DE CHIMIE GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ LUCRĂRI PRACTICE DE CHIMIE GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ ISBN

LUCRĂRI PRACTICE DE CHIMIE GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ LUCRĂRI PRACTICE DE CHIMIE GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ ISBN Raluca Pop Mihaiela Andoni LUCRĂRI PRACTICE DE CHIMIE GENERALĂ ŞI ANORGANICĂ ISBN 978-606-8456-56-0 1 Editura Victor Babeş Piaţa Eftimie Murgu 2, cam. 316, 300041 Timişoara Tel./ Fax 0256 495 210 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Procesul de purificare a apei folosind Filtrul AutoFilt TwistFlow - ATF

Procesul de purificare a apei folosind Filtrul AutoFilt TwistFlow - ATF Nr. 1 / 2009 Buletin informativ HYDAC Romania Procesul de purificare a apei folosind Filtrul AutoFilt TwistFlow - ATF Scopul acestui studiu este de a testa si de a evalua recent creatul filtru HYDAC AutoFilt

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul Y: Descrierea site-ului şi protocolului de măsură a poluanţilor

Capitolul Y: Descrierea site-ului şi protocolului de măsură a poluanţilor Capitolul Y: Descrierea site-ului şi protocolului de măsură a poluanţilor Y.1 Prezentarea sălii de măsură şi clădirii în ansamblu Testele pentru determinarea concentraţiilor de poluanţi la interior şi

Διαβάστε περισσότερα

CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI AUTOMAT DE MEDICAMENTE

CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI AUTOMAT DE MEDICAMENTE Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, 15-16 mai 2015 CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI AUTOMAT DE MEDICAMENTE BĂBUȘ Andrei 1, BRĂDIȘ Ioana Elisabeta 2, CEBAN Tatiana 3, CONSTANTINESCU George Cosmin 4, DRAGOMIR

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48 English... 2 Română... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 48 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Materiale Ferimagnetice (ferite)

Materiale Ferimagnetice (ferite) U.T. Gh. Asachi Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Componente şi Circuite Pasive Materiale Ferimagnetice (ferite) Scopul lucrării : Introducere în utilizarea materialelor magnetice de tip

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE CALCUL INTEGRAL (material incomplet, în curs de redactare) Paul GEORGESCU

ELEMENTE DE CALCUL INTEGRAL (material incomplet, în curs de redactare) Paul GEORGESCU ELEMENTE DE CALCUL INTEGRAL (mteril incomplet, în curs de redctre) Pul GEORGESCU Cuprins PRIMITIVE. Primitive................................... Operţii cu funcţii cre dmit primitive................ 7.3

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσης Instrucţiuni de utilizare

οδηγίες χρήσης Instrucţiuni de utilizare οδηγίες χρήσης Instrucţiuni de utilizare Ελληνικά Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή NOBACCO Vaporfask Lite. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Model : RISE 8Lt Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Desiccant Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

3.6. Formule de calcul pentru medie şi dispersie

3.6. Formule de calcul pentru medie şi dispersie Dragomirescu L., Drane J. W.,, Biostatisticã pentru începãtori. Vol I. Biostatisticã descriptivã. Editia a 6 revãzutã, Editura CREDIS, Bucureşti, 7p. ISB 78-7-74-46-8..6. Formule de calcul pentru medie

Διαβάστε περισσότερα

ANEXA INTRODUCERE MODELUL GLM

ANEXA INTRODUCERE MODELUL GLM ANEXA Prezentare model actuarial GLM INTRODUCERE Societățile de asigurare folosesc metode actuariale pentru a determina aceste variabile utilizându-se în general o modelare de tipul generalized linear

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE GENERALE ALE LIMBAJULUI C

ELEMENTE GENERALE ALE LIMBAJULUI C Limbaje de programare Elemente generale ale limbajului C Lucrarea nr. 2 ELEMENTE GENERALE ALE LIMBAJULUI C 1. Scopul lucrării Lucrarea are ca scop prezentarea elementelor de bază ale limbajului C. 2. Noţiuni

Διαβάστε περισσότερα