Διάταξη: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: Θέση σε λειτουργία: MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάταξη: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: Θέση σε λειτουργία: MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3"

Transcript

1

2

3 MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 3 Διάταξη: Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας 2. Παράθυρο θύρας 3. Κίνηση περιστρεφόμενου πιάτου 4. Πλήκτρο ανοίγματος θύρας 5. Μονάδα χειρισμού 6. Μηχανισμός εκτροπής μικροκυμάτων 7. Περιστρεφόμενο πιάτο 8. Γκριλ 9. Μεταλλική βάση 10. Φωτισμός Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Πριν από τη χρήση πρέπει να αποσυσκευαστεί η συσκευή. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις μεμβράνες αλλά και τις μεμβράνες προστασίας. 2. Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι. Από τις πλαστικές σακούλες και τα τεμάχια διογκωμένου πολυστυρολίου μπορεί να πνιγούν παιδιά. Για το λόγο αυτό κρατάτε πάντα το υλικό συσκευασίας μακριά από παιδιά. 3. Εάν θέλετε να απομακρύνετε το υλικό συσκευασίας, τηρείτε τους νόμιμους κανονισμούς. 4. Εναλλακτικά κρατήστε το υλικό συσκευασίας εάν θέλετε να συσκευάσετε, αποστείλετε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο, αυτή τη συσκευή. Αποθηκεύετέ την έτσι ώστε να μην δημιουργείται πιθανότητα κινδύνου. 5. Η συσκευή προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ χρήση από υγιή ενήλικα άτομα στο οικιακό νοικοκυριό, για ιδιωτικούς σκοπούς. 6. Η συσκευή δεν προορίζεται για να ζεστάνετε ένα διαμέρισμα ή για να στεγνώσετε ρουχισμό, οικιακά ζώα, βιβλία, εφημερίδες ή παρόμοια. Σχετικά με το στέγνωμα τροφίμων προσέξτε παρακαλούμε τις κατωτέρω υποδείξεις περί εύφλεκτων υλικών και πρόκλησης πυρκαγιάς. 7. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή με έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται από ένα υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους ή εάν έχουν λάβει από αυτό οδηγίες για τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 8. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση της συσκευής μικροκυμάτων πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά χωρίς επιτήρηση μόνο όταν έχει δοθεί σχετική οδηγία για το ότι ένα παιδί είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη συσκευή μικροκυμάτων με ασφαλή τρόπο και εάν είναι σε θέση να κατανοήσει τους κινδύνους ενός λάθος χειρισμού. 9. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η συσκευή λειτουργεί στο συνδυαζόμενο είδος λειτουργίας, τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή κατά τις εμφανιζόμενες θερμοκρασίες μόνο υπό την επιτήρηση ενηλίκων. 10. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής μπορεί η θερμοκρασία της θύρας ή άλλων επιφανειών που αγγίζετε να είναι πολύ υψηλές. Τα μικρά παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή. 11. Όταν η καλωδίωση δικτύου αυτής της συσκευής έχει φθαρεί, τότε πρέπει αυτή να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από την εξυπηρέτηση πελατών ή από ένα παρόμοιας εξειδίκευσης άτομο για να αποφευχθούν κίνδυνοι! 12. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η θύρα ή η στεγανοποίηση θύρας έχουν χαλάσει, δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει η συσκευή μικροκυμάτων, πριν επισκευαστεί από ένα εκπαιδευμένο για αυτό άτομο. 13. Μην προσπαθείτε να λειτουργήσετε αυτό το φούρνο με ανοιχτή τη θύρα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην χαλάνε οι μηχανισμοί κλεισίματος θυρών ή να μην τίθενται εκτός λειτουργίας. 14. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ της μπροστινής πλευράς φούρνου και της θύρας. Διατηρείτε πάντα τη στεγανοποίηση θύρας και την απέναντι επιφάνεια καθαρά. 15. Μη λειτουργείτε το φούρνο εάν έχει βλάβη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η θύρα του φούρνου να κλείνει σωστά και να μην υπάρχουν βλάβες α. στη θύρα (παραμορφωμένη) β. στους μεντεσέδες και τους μηχανισμούς κλεισίματος (σπασμένοι ή χαλαροί) γ. στις στεγανοποιήσεις θυρών και στις επιφάνειες στεγανοποίησης. 16. Προσοχή! Για όλους εκτός του για αυτό εκπαιδευμένου ατόμου είναι πολύ επικίνδυνο, να γίνονται οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης ή επισκευών, οι οποίες απαιτούν την απομάκρυνση μιας επικάλυψης, η οποία εξασφαλίζει την προστασία από φορτία ακτινών μέσω της ενέργειας μικροκυμάτων. 17. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να ζεσταίνονται σε κλειστά δοχεία, διότι μπορεί εύκολα να γίνει έκρηξη. 18. Παρακαλούμε ελέγχετε εάν τα σκεύη είναι κατάλληλα για τη χρήση σε συσκευές μικροκυμάτων. 19. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χάρτινα ή μεταλλικά δοχεία για το ζέσταμα ή μαγείρεμα φαγητού. 20. Όταν ανιχνευθεί καπνός, πρέπει η συσκευή να απενεργοποιηθεί ή να τραβήξετε το βύσμα και η πόρτα να παραμείνει κλειστή ώστε να καταπνιγούν ενδεχόμενα εμφανιζόμενες φλόγες. 21. Ένα ζέσταμα ποτών με τα μικροκύματα μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιβραδυμένο βράσιμο ξεσπάσματος, γι' αυτό πρέπει να δίδεται προσοχή κατά τη μεταχείριση του δοχείου. 22. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το περιεχόμενο σε μπιμπερό και δοχεία παιδικών τροφών πρέπει να αναμειγνύεται και να ελέγχεται η θερμοκρασία πριν από τη χρήση, ώστε να αποφεύγονται εγκαύματα. 23. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυγά με τσόφλια ή ολόκληρα βρασμένα αυγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε συσκευές μαγειρέματος μικροκυμάτων, διότι μπορεί να εκραγούν, ακόμα και εάν δεν συνεχίζεται το ζέσταμα. Για τα αυγά υπάρχουν κατάλληλα σκεύη μικροκυμάτων στο εμπόριο. 24. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να απελευθερώνεται από υπολείμματα τροφών. (Βλέπε απόσπασμα Καθαρισμός και φροντίδα) 25. Η συσκευή είναι σχετικά βαριά. Γι' αυτό μετακινείτε την όταν είναι κρύα και μάλιστα με τα δύο χέρια ή με ένα δεύτερο άτομο. 26. Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο ως χώρο αποθήκευσης. Μια μη ηθελημένη μεταχείριση μπορεί να καταστρέψει εκεί φυλασσόμενα αντικείμενα ή τον φούρνο. 27. Μαγειρεύετε πάντα τα τρόφιμα στο σκεύος Θέση σε λειτουργία: 1. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και απομακρύνετε το υλικό συσκευασίας. Οι πλαστικές σακούλες δεν είναι παιχνίδι και μπορούν να οδηγήσουν παιδιά σε πνιγμό. 2. Μετά την αποσυσκευασία ελέγξτε τη συσκευή μικροκυμάτων για ορατές βλάβες όπως για παράδειγμα λάθος ευθυγράμμιση της θύρας, βλάβη της θύρας, βαθουλώματα ή οπές στη θύρα ή στο παράθυρο οπτικής επαφής, βαθουλώματα στο χώρο μαγειρέματος, χαλασμένη ασφάλιση θύρας. Όταν ανιχνεύεται ένα από τα ανωτέρω, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και ενημερώστε το κατάστημα ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Εάν ισχύουν κάποια από τα ανωτέρω σημεία, τότε περιμένετε πριν τη θέση σε λειτουργία της συσκευής, έως ότου ελέγξει ένας τεχνικός του σέρβις τη συσκευή και την επισκευάσει ή αντικαταστήσει. 3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια η οποία θα μπορεί να φέρει το βάρος της συσκευής και τα φαγητά τα οποία πρέπει να μαγειρευτούν. 4. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε υπερβολική θερμοκρασία, υγρότητα ή μεγάλη υγρασία. Κρατάτε τα εύφλεκτα υλικά μακριά. 5. Για να εξασφαλίσετε μια άψογη λειτουργία της συσκευής, τοποθετήστε τη σε ένα σημείο με επαρκή κυκλοφορία αέρα. Η συσκευή πρέπει να έχει μια ελάχιστη απόσταση 20 εκ. προς τα επάνω, 10 εκ. προς την πίσω πλευρά και 5 εκ. και από τις δύο πλαϊνές πλευρές. Μην καλύπτετε τις εγκοπές εξαερισμού. Μην απομακρύνετε τα πόδια. 6. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν ο δακτύλιος, το περιστρεφόμενο πιάτο και το έδρανο βρίσκονται στη σωστή θέση. 7. Βεβαιώνεστε ότι η γραμμή δικτύου είναι εντάξει και ότι δεν οδηγείται κάτω από τη συσκευή ή πάνω από καυτά ή αιχμηρά σημεία. 8. Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε να μπορείτε να τραβήξετε το βύσμα αμέσως σε περίπτωση ανάγκης. 9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. 3

4 MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 4 Πεδίο χειρισμού: Επιγραφές Αγγλικά Ελληνικά Comb.1 Συνδυασμός 1 Comb.2 Συνδυασμός 2 Power Grill Weight Defrost Time/Menu Clock Weight Adj. Stop/Cancel Start/Quick start Απόδοση Γκριλ επάγωμα σύμφωνα με το βάρος Ρύθμιση της ώρας και του χρόνου μαγειρέματος Επιλογή της αυτόματης λειτουργίας μαγειρέματος και απόψυξης Ώρα Ρύθμιση του βάρους σύμφωνα με την επιλογή της αυτόματης λειτουργίας Διακοπή Πλήκτρο Start (Έναρξη) Γρήγορη ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος μέσω πολλαπλού πατήματος Όταν πατηθεί ένα πλήκτρο, ακούγεται ένας ήχος μπιπ ως ένδειξη ότι το πάτημα πλήκτρου έγινε αποδεκτό από το σύστημα ελέγχου. Ρύθμιση της ώρας Χωρίς ρύθμιση του ρολογιού δεν μπορεί να λειτουργήσει η συσκευή. Τα μικροκύματα είναι εξοπλισμένα με ένα ψηφιακό ρολόι και μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ μιας ένδειξης 12 και 24 ωρών, πατώντας το πλήκτρο UHR. Για παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα 8:30 1. Πατήστε το πλήκτρο UHR ώστε να επιλέξετε την ένδειξη 12 ή 24 ωρών 2. Περιστροφή του ρυθμιστή Time/Menu, για να ρυθμίσετε 8 η ώρα 3. Πατήστε το πλήκτρο UHR 4. Περιστροφή του ρυθμιστή Time/Menu, για να ρυθμίσετε τα λεπτά σε Πατήστε το πλήκτρο UHR, για να επιβεβαιώσετε τη ρυθμισμένη ώρα Μετά από μια διακοπή ρεύματος και αφότου το βύσμα έχει τραβηχτεί, πρέπει η ώρα να τεθεί εκ νέου. Ρύθμιση απόδοσης λειτουργίας Η απόδοση λειτουργίας εμφανίζεται σε ποσοστά και σε βήματα των 20: 100(%), 80, 60, 40, 20, 0. Η απόδοση λειτουργίας αναφέρεται εδώ μόνο στην απόδοση εξόδου μικροκυμάτων, όχι στο γκριλ και όχι στην κατανάλωση ρεύματος της συσκευής. Η επιλογή γίνεται μέσω πατήματος του πλήκτρου LEISTUNG (ΑΠΟΔΟΣΗ) και η επιθυμητή ώρα μαγειρέματος ρυθμίζεται μέσω του ρυθμιστή TIME/MENU. Πάτημα του πλήκτρου απόδοσης Anzeige Betriebsleistung 1x % 2x 80 80% 3x 60 60% 4x 40 40% Για παράδειγμα: Θέλετε να μαγειρέψετε σε μια απόδοση λειτουργίας 60% για ένα λεπτό. 1. Πατήστε το πλήκτρο STOP/CANCEL ώστε να επαναρυθμίσετε το φούρνο 2. Πιέστε το πλήκτρο POWER 3 φορές 3. Περιστρέψτε το ρυθμιστή MENU/TIME στο 1:00 4. Πατήστε το πλήκτρο START 5x 20 20% 6x 0 0% Λειτουργία γκριλ Η λειτουργία γκριλ ενδείκνυται κατά προτίμηση για λεπτές φέτες κρέατος, στέϊκ, κιμά, κεμπάπ, λουκάνικα και κομμάτια κοτόπουλου. Ενδείκνυται επίσης για την προετοιμασία καυτών σάντουιτς και συνταγών Ογκρατέν. Για παράδειγμα: Θέλετε να ψήσετε για 12 λεπτά. 1. Πατήστε το πλήκτρο GRILL 2. Περιστρέψτε το ρυθμιστή MENU/TIME στο 12:00 Συνδυαζόμενη λειτουργία Συνδυασμός 1: 30% του χρόνου λειτουργίας μικροκυμάτων, μετά 70% του χρόνου λειτουργίας γκριλ ενδείκνυται για την προετοιμασία κρέατος, πατατών ή Ογκρατέν Για παράδειγμα: Επιλέξετε τη συνδυαζόμενη λειτουργία 1 με ένα χρόνο μαγειρέματος 25 λεπτών 1. Πατήστε το πλήκτρο COMBI 1 2. Περιστρέψτε το ρυθμιστή MENU/TIME στο 25:00 Συνδυασμός 2: 55% της ώρας λειτουργίας μικροκυμάτων, μετά 45% της ώρας λειτουργίας γκριλ, ενδείκνυνται για πουτίγκες, ομελέτες, πατάτες φούρνου και πουλερικά. Για παράδειγμα: Επιλέξετε τη συνδυαζόμενη λειτουργία 2 με ένα χρόνο μαγειρέματος 12 λεπτών 1. Πατήστε το COMB2 2. Περιστρέψτε το ρυθμιστή MENU/TIME στο 12:00 4

5 MWD2820G-GR_Budget 9/21/10 4:43 PM Page 5 Λειτουργία Εξπρές (μόνο συσκευή μικροκυμάτων) Μέσω πατήματος του πλήκτρου EXPRESS ρυθμίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εργάζεται η συσκευή με την υψηλότερη απόδοση λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο START για να γυρίσετε στη λειτουργία QUICK και για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος Η συσκευή μικροκυμάτων ξεκινά αμέσως με πλήρη απόδοση λειτουργίας. Για παράδειγμα: Ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος σε 2 λεπτά στη λειτουργία εξπρές 1. Πατήστε το πλήκτρο STOP/CANCEL 2. Πατήστε το πλήκτρο START 4 φορές, τα μικροκύματα ξεκινούν αμέσως με πλήρη απόδοση λειτουργίας Αυτόματη λειτουργία απόψυξης Η συσκευή μικροκυμάτων ενδείκνυται για την απόψυξη κρέατος, πουλερικών και θαλασσινών. Ο χρόνος απόψυξης και η απόδοση ρυθμίζονται αυτόματα όταν η κατηγορία τροφίμων και το βάρος τους έχουν προγραμματιστεί. Για παράδειγμα: Επιθυμείτε να αποψύξετε 600 g γαρίδες. 1. Πατήστε το πλήκτρο STOP/CANCEL 2. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή TIME/MENU έως ότου εμφανιστεί 600g. Αυτόματη λειτουργία μαγειρέματος Για την επόμενη λειτουργία προετοιμασίας δεν χρειάζεται να εισάγετε καμία απόδοση λειτουργίας ή χρόνο μαγειρέματος. Εισάγετε μόνο το είδος τρόφιμου και το βάρος του. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή MENU/TIME ώστε να ρυθμίσετε τις κατηγορίες φαγητών. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Weight Adj ώστε να εισάγετε τον αριθμό ή το βάρος των φαγητών. Τα μικροκύματα ξεκινούν αμέσως αφότου έχει πατηθεί το πλήκτρο START. Ίσως χρειαστεί να γυρίσετε τα φαγητά μετά τη λήψη του μισού χρόνου μαγειρέματος, ώστε να εξασφαλίσετε ένα ομοιόμορφο μαγείρεμα. Για παράδειγμα: Η προετοιμασία 400g ψαριού 1. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή MENU/TIME αριστερόστροφα για την προετοιμασία ψαριού, το οποίο στο μενού έχει τη θέση Αρ Πατήστε το πλήκτρο Weight Adj πολλές φορές έως ότου εμφανιστεί 400g. Κατηγορία Είδος φαγητού Καφές / Σούπα (200~250ml ανά φλιτζάνι) Ρύζι (προσθέστε επαρκές νερό αφού έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μαγειρέματος και αφήστε το φαγητό στο φούρνο για περ λεπτά) Σπαγγέτι (Προσθέστε επαρκές καυτό νερό) Πατάτες (Αφήστε τις για 5-10 λεπτά στο φούρνο, αφότου έχει λήξει το πρόγραμμα μαγειρέματος.) 5 Αυτόματο ζέσταμα (καλύψτε το φαγητό) Ψάρι (Μαγειρέψτε στον αχνό το ψάρι, 6 καλύψτε το φαγητό) 7 Κοτόπουλο (ψήσιμο) 8 Βοδινό/ Αρνί (ψήσιμο) 9 Σουβλάκι με κρέας (γκριλ) Σημαντικές υποδείξεις 1. Ο χειριστής πρέπει να εισάγει το βάρος των φαγητών, ώστε το σύστημα να μπορεί να υπολογίσει τον απαραίτητο χρόνο μαγειρέματος. Έτσι ο χειριστής δεν χρειάζεται να εισάγει κανένα χρόνο μαγειρέματος. 2. Για την κατηγορία φαγητών 7 (κοτόπουλο),8 (βοδινό/ αρνί), 9 (σουβλάκι με κρέας), μετά τη λήξη του μεσαίου χρόνου μαγειρέματος κάνει μπιπ ο φούρνος για να δείξει ότι πρέπει να γυρίσετε το φαγητό. Παρακαλούμε προσέξτε, ότι ο χρόνος μαγειρέματος, μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες επίδρασης, π.χ. το σχήμα και το μέγεθος των τροφίμων, τις ατομικές σας προτιμήσεις για την κατάσταση μαγειρέματος των τροφίμων και το πως έχετε τοποθετήσει τα τρόφιμα στο φούρνο. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα μαγειρέματος δεν αντιστοιχεί στην ιδέα σας, τότε προσαρμόστε το χρόνο μαγειρέματος αντιστοίχως. Φραγή πληκτρολογίου Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ABBRECHEN για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη δείχνει το LOCK. Ακύρωση της φραγής: Πατήστε το πλήκτρο ABBRECHEN για 3 δευτερόλεπτα και κρατήστε το πατημένο. Το LOCK στην ένδειξη σβήνει. Μην επαφύεστε στο ότι αυτή η απλή φραγή θα αποτρέψει τα παιδιά σας από το να παίξουν με τη συσκευή. οδηγίες για το χειρισμό: 1. Τοποθετείτε τα τρόφιμα σε ένα αντίστοιχο δοχείο και τοποθετήστε το τελευταίο επάνω στο περιστρεφόμενο πιάτο έτσι ώστε το δοχείο ή το φαγητό να μην εξέχουν πάνω από το περιστρεφόμενο πιάτο. 2. Τακτοποιήστε έτσι το φαγητό ώστε τα πιο χονδρά σημεία να βρίσκονται στο εξωτερικό άκρο του περιστρεφόμενου πιάτου. 3. Καλύψτε το φαγητό. Έτσι μαγειρεύεται ομοιόμορφα και δεν πιτσιλάει. 4. Τηρείτε τους χρόνους μαγειρέματος. Μαγειρεύετε σύμφωνα με τον συντομότερο χρόνο και εάν χρειάζεται προσθέτετε και άλλο χρόνο. Σε πολύ μεγάλο χρόνο μαγειρέματος μπορεί κάποια τρόφιμα να καπνίζουν ή να αναφλεχθούν. 5. Στο ενδιάμεσο γυρίζετε το προϊόν μαγειρέματος, έτσι μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία μαγειρέματος. Μεγάλα τμήματα πρέπει να γυρίζονται τουλάχιστο μια φορά. Για αυτό πρέπει να ανοιχτεί η θύρα, έτσι διακόπτεται η διαδικασία μαγειρέματος. 6. Ανακατεύετε τις σούπες και τοποθετείτε άλλα τμήματα από επάνω προς τα κάτω, από το μέσο προς τα έξω. 7. Προσέχετε για επαρκή απόσταση των τροφίμων στο γκριλ. 8. Σε πιο χοντρά τμήματα τροφίμων, προτείνεται ο συνδυαζόμενη λειτουργία. Τα μικροκύματα μαγειρεύουν το τεμάχιο πρώτα και το γκριλ του δίνει στο τέλος το επιθυμητό χρώμα ή το πόσο τραγανό θα είναι. Μια υπερβολική χρήση του γκριλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε καρβούνιασμα του φαγητού εξωτερικά και εσωτερικά θα παρέμενε άψητο. Σκεύη: Τα ιδεώδη σκεύη για τα μικροκύματα είναι διαφανή. Με αυτά επιτρέπεται η διείσδυση της ακτινοβολίας μικροκυμάτων έτσι ώστε να ζεσταίνεται το φαγητό και όχι το σκεύος. Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διεισδύσουν στο μέταλλο, γι' αυτό τα μεταλλικά αντικείμενα μετατρέπουν την ενέργεια μικροκυμάτων σε θερμότητα και γίνονται καυτά. Μπορεί επίσης να δημιουργηθούν σπινθήρες, γι' αυτό τα μεταλλικά αντικείμενα δεν επιτρέπεται ποτέ να χρησιμοποιούνται σε έναν φούρνο μικροκυμάτων. Μη χρησιμοποιείτε χαρτί ανακύκλωσης διότι αυτό ίσως περιέχει μεταλλικά θραύσματα (βλέπε ανωτέρω: σπινθήρες, πρόκληση πυρκαγιάς). Πρέπει να προτιμώνται τα στρογγυλά και οβάλ δοχεία, διότι στα σκεύη, το φαγητό ζεσταίνεται πάρα πολύ στις γωνίες. Τα πλαστικά σκεύη μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των μικροκυμάτων αλλά όχι για ψήσιμο ή συνδυαζόμενη λειτουργία. Αντίστροφα μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταλλικά σκεύη για το ψήσιμο, ωστόσο όχι για τα μικροκύματα ή τη συνδυαζόμενη λειτουργία. 5

6

Φούρνος μικροκυμάτων GMOM25ECPSB GMOM25UCPSB

Φούρνος μικροκυμάτων GMOM25ECPSB GMOM25UCPSB Φούρνος μικροκυμάτων GMOM25ECPSB GMOM25UCPSB Οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής 2-6 Οδηγίες λειτουργίας 7-12 Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 Εγκατάσταση 8 Οδηγίες γείωσης 8 Κανόνες για το μαγείρεμα στο

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

MODEL: R-2033 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ MODEL: R-2033 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MWAZ 322 IX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου. σελ.3 1.2 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου..σελ. 4 1.3 Οδηγίες για την τοποθέτηση...σελ. 4 1.4 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

[el] Οδηγíες χρήσεως... 2 [ru] Правила пользовани. 19 [tr] Kullanma kιlavuzu... 36

[el] Οδηγíες χρήσεως... 2 [ru] Правила пользовани. 19 [tr] Kullanma kιlavuzu... 36 [el] Οδηγíες χρήσεως... 2 [ru] Правила пользовани. 19 [tr] Kullanma kιlavuzu... 36 HF25G5L2 HF25G5R2 Φούρνος μικροκυμάτων Микроволновая печь Mikro dalga Ù Πίνακας περιεχομένων Οδηγíεςχρήσεως [el] Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: Β6125MW. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: Β6125MW. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: Β6125MW Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΘΕΩΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικός φούρνος με λειτουργία μικροκυμάτων

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικός φούρνος με λειτουργία μικροκυμάτων Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικός φούρνος με λειτουργία μικροκυμάτων Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

C54L60W0 C54L60S0 C54L60N0 C54R60N0 C54L60W3 C54L60S3 C54L60N3 C54R60N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

C54L60W0 C54L60S0 C54L60N0 C54R60N0 C54L60W3 C54L60S3 C54L60N3 C54R60N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь [el] Οδηγíες χρήσεως...2 [en] Instruction manual... 18 [es] Instrucciones de uso... 33 [ru] Правила пользовани... 50 C54L60W0 C54L60S0 C54L60N0 C54R60N0 C54L60W3 C54L60S3 C54L60N3 C54R60N3 Φούρνος μικροκυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь [el] Οδηγíες χρήσεως...2 [en] Instruction manual... 20 [es] Instrucciones de uso... 38 [ru] Правила пользовани... 57 C54L70N0 C54R70N0 C54L70N3 C54R70N3 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------- ΧΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------- ΧΧ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-2303 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής προτού εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο µικροκυµάτων. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

C57W40N0 C57W40S0 C57W40W0 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

C57W40N0 C57W40S0 C57W40W0 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь [el] Οδηγíες χρήσεως...2 [en] Instruction manual... 22 [es] Instrucciones de uso... 41 [ru] Правила пользовани... 61 C57W40N0 C57W40S0 C57W40W0 Φούρνος μικροκυμάτων Microwave Microondas Микроволновая печь

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση 3. Σημαντικές οδηγίες 3. Γενική περιγραφή 4. Ο πίνακας ελέγχου 5. Ρύθμιση του ρολογιού 5

Περιεχόμενα. Εγκατάσταση 3. Σημαντικές οδηγίες 3. Γενική περιγραφή 4. Ο πίνακας ελέγχου 5. Ρύθμιση του ρολογιού 5 Περιεχόμενα Εγκατάσταση 3 Σημαντικές οδηγίες 3 Γενική περιγραφή 4 Ο πίνακας ελέγχου 5 Ρύθμιση του ρολογιού 5 Ρύθμιση της έντασης των μικροκυμάτων 5 Οθόνη 6 Χειριστήρια επιλογών 6 Προγραμματισμός 7 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5030 BM, H 5040 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα Οδηγίες χρήσης Μικροκύματα Πίνακας περιεχομένων GR 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 4 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 6 4 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΑΣ... 9

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος µικροκυµάτων µε αγωγή θερµότητας και γκριλ

Φούρνος µικροκυµάτων µε αγωγή θερµότητας και γκριλ Φούρνος µικροκυµάτων µε αγωγή θερµότητας και γκριλ 610.835 V3/0711 GR Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες 122 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης EMV 6260 EMV 6263 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου και του πίνακα χειρισμού...σελ. 28 1.2 Σημαντικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια...σελ. 28 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ. 30 1. Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ELV 8160 ELV 8260 Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιες Χρησεως. Φούρνοσ Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙH

Οδηγιες Χρησεως. Φούρνοσ Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙH Οδηγιες Χρησεως Φούρνοσ Μικροκυμάτων TMW 18 ΒΙH GR Αγαπητέ πελάτη: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο μοντέρνος, λειτουργικός και πρακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Φούρνοι combi H 5080 BM, H 5088 BM (φούρνος & φούρνος µικροκυµάτων σε µία συσκευή) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

AMW 490 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ

AMW 490 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ AMW 490 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ INSTALLATION, DΙMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAΗΓO, GUIA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR. el - GR Οδηγίες χρήσης Φούρνοι H 5681 BL H 5681 BR ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Καταψύκτης με σύστημα NoFrost και με διανεμητή για παγάκια και νερό F 1472 Vi Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ MWGD 750 1 ΠΡΙΝ ΑΠO ΤΗΝ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥHΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο θάλαμος του φούρνου είναι άδειος πριν από την τοποθέτηση. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι η συσκευή δεν έχει πάθει ζημιά πριν την εντοιχίσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082670-01 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BMV 6200 Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΦ. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Περιγραφή του φούρνου και του πίνακα χειρισμού...σελ. 2 1.2 Σημαντικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια...σελ. 2 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ. 2 1. Εγκατάσταση και ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα