εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10"

Transcript

1

2 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8 J-K Flip-Flop...9 Καταχωρητές (Registers) Στατικός καταχωρητής...11 Ολισθητής (SHIFT REGISTER)...11 Απαριθµητές (COUNTERS)...15 Απαριθµητής κυµατώσεως (RIPPLE COUNTER)...16 Αυτοδιεγειρόµενος πολυδονητής...16 Πολυδονητής µιας σταθερής κατάστασης (MONOSTABLE)...18 Κύκλωµα σκανδάλης ΣΜΙΤ (SCHMITT TRIGER)...20 Πολυπλέκτης (Multiplexer-MUX)...21 Αποπλέκτης (demultiplexer)...21 ίαυλοι συστήµατος Tristate...24 Μνήµες RAM...24 ROM...24 SRAM-DRAM...25 Ανάγνωση µνήµης...26 Εγγραφή µνήµης...27 Μετατροπή σηµάτων - Analog to Digital Conversion (ADC) ειγµατοληψία...28 Χαµηλοπερατό Φίλτρο (L.P.F.)...33 Τµηµατοποίηση (Quantization)...34 Θόρυβος Κοκίδωσης (Granulation Noise)...35 Μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό (ADC) Μετατροπέας επιτυχούς προσέγγισης...37 Μετατροπέας απλής κλήσης (Single slope converter)...38 Μετατροπέας διπλής κλίσεως (Dual slope converter)...39 Μετατροπή σηµάτων - Digital to Analog Conversion (DAC) Sample and Hold εξόδου...42 Χαµηλοπερατό Φίλτρο Εξόδου...43 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 2

3 Εισαγωγή Ένα από τα ποιο ενδιαφέροντα πεδία γνώσεων της Ηλεκτρολογίας είναι αυτό των ψηφιακών εφαρµογών, µιας και έχουν καταλάβει πολύ µεγάλο ίσως το µεγαλύτερο - µέρος των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρµογών. Στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Μετρήσεων οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν µε κυκλώµατα: µετατροπής αναλογικών σηµάτων σε ψηφιακά, µετατροπής ψηφιακών σηµάτων σε αναλογικά, διαχείρισης ψηφιακών σηµάτων (είσοδοι-έξοδοι) και τέλος προγραµµατισµού γεννήτριας χρονισµού, µε τη χρήση σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων και τον προγραµµατισµό σε γλώσσα Microsoft Visual basic. Για την διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων έχει επιλεγεί η κάρτα PCI-1710 της Advantech µια κάρτα πολλαπλών λειτουργιών που παρέχει δυνατότητα ADC, DAC, Timers και PIO. Οι σηµειώσεις του εργαστηρίου ξεκινώντας από το παρόν φυλλάδιο είναι γραµµένες σε πέντε µέρη: Αρχές ψηφιοποίησης (ADC - DAC conversion) PCI-1710 User manual Visual basic µέρος 1ο Visual basic µέρος 2ο Visual basic µέρος 3ο Αυτό γίνεται για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι ο σαφής διαχωρισµός της ύλης που περιλαµβάνεται και ο δεύτερος η ταχύτερη διαχείριση της ύλης αυτής µέσω διαδικτύου. Αν και απαιτείται από τους σπουδαστές να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ψηφιακών, µικροϋπολογιστών καθώς και βασικών αρχών προγραµµατισµού, στο πρώτο µέρος των σηµειώσεων του εργαστηρίου υπάρχει εκτενής αναφορά σε βασικές αρχές από όλη την ύλη της οποίας η καλή γνώση χρειάζεται. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 3

4 Αριθµητικά συστήµατα Ξεκινώντας την οποιαδήποτε αναφορά µας στα ψηφιακά συστήµατα είναι πρωταρχικής σηµασίας να τονιστεί ότι υπάρχουν ένα σύνολο αριθµητικών συστηµάτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, όπως το δεκαδικό, το οκταδικό, το δυαδικό και το δεκαεξαδικό. Το όνοµα των συστηµάτων αυτών εξαρτάται από το σύνολο των ψηφίων που χρησιµοποιούνται. Έτσι στο δεκαδικό σύστηµα χρησιµοποιούνται δέκα ψηφία (αριθµοί) για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος έχουν δέκα δάχτυλα ως βοήθηµα για την πραγµατοποίηση αριθµητικών πράξεων. Στο δυαδικό σύστηµα που άλλωστε µας ενδιαφέρει για εφαρµογές ψηφιακών ή υπολογιστών, χρησιµοποιούνται δύο ψηφία ( 1 και 0 ) προκαθορίζοντας δύο πιθανές καταστάσεις ( ναι και όχι ). εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal A B C D E F Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 4

5 Η πληροφορία αυτή είναι µια πιθανή στάθµη τάσης, συνήθως 0V για το λογικό 0 και 5V για το λογικό 1 και µεταφέρεται µέσω ενός καλωδίου ή αλλιώς γραµµής η οποία και ονοµάζεται bit (ψηφίο). Ένα σύνολο από τέτοια ψηφία (bits) αποτελούν τα bytes (λέξεις) και το σύνολο των πιθανών συνδυασµός των λογικών καταστάσεων αυτών των bits δίνει το σύνολο των bytes που µπορούν να δηµιουργηθούν από τον συγκεκριµένο αριθµό από bits. 2 n εκαδική αξία bit 2 1 Αριθµηµένα bits D1 D0 εκ. αξία υαδική αξία bit Για να γίνεται κάθε φορά αντιληπτό από τον άνθρωπο το περιεχόµενο ενός byte, αυτό θα πρέπει να µεταφραστεί σε δεκαδική µορφή. Ένα byte µεταφράζεται εύκολα αν προστεθεί η δεκαδική αξία του κάθε bit που το αποτελεί, εφόσον αυτό έχει τιµή 1.Η δεκαδική αξία του κάθε bit καθορίζεται από τον τύπο 2 n,από όπου το 2 προκύπτει από τις 2 πιθανές καταστάσεις ( 1 και 0 ) και το n από τον αριθµό του κάθε bit αρχίζοντας από το 0 ( 2 0 ) για το D0 στα δεξιά του byte (LSB). MSB 2 n εκαδική αξία bit Αριθµηµένα bits D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 υαδική αξία bit = 255 Αρνητική λογική Όπως προαναφέρθηκε τα ψηφία 1 και 0 ή αλλιώς οι καταστάσεις high και low αποδίδονται µε µεταβολές τάσεως. Εάν η κατάσταση high αποδίδεται π.χ. µε +5V και η κατάσταση low µε 0V λέµε ότι το κύκλωµα µας εργάζεται µε θετική λογική, εάν αντιθέτως η κατάσταση high αποδίδεται µε 0V και η κατάσταση low µε +5V τότε το κύκλωµα λειτουργεί µε αρνητική λογική. Αυτό έχει µεγάλη πρακτική σηµασία. Αναφερόµενοι σε τάσεις, είναι χρήσιµο να γίνει µία αναφορά στις τάσεις που µπορεί να µετρήσει κανείς σε ψηφιακές διατάξεις. Η τιµή των volts που αντιστοιχούν σε λογικό high και low είναι συνυφασµένη µε την τεχνολογία κατασκευής των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. υο από τις ευρύτερα διαδεδοµένες οικογένειες ηµιαγωγών είναι οι TTL (Transistor Transistor Logic) και CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). LSB Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 5

6 Όταν µιλάµε για TTL πρέπει να ξέρουµε ότι η κατάσταση high δεν ξεπερνά σε καµία περίπτωση τα 5V, ενώ η κατάσταση low είναι ίση µε 0V. Τα 5 volts άλλωστε, είναι αυστηρά και η τάση τροφοδοσίας των κυκλωµάτων TTL. Ασχολούµενοι µε την σχεδίαση κυκλωµάτων τεχνολογίας TTL πρέπει καταρχήν να εξασφαλίσουµε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι οπωσδήποτε µεγαλύτερη από 4,8 volts όπως επίσης ότι η γραµµή τροφοδοσίας είναι απαλλαγµένη από κυµάτωση (ripple). Γνωστό ολοκληρωµένο που χρησιµοποιείται σαν regulator σ' αυτές τις διατάξεις είναι το LM7805, ή κάποιο αντίστοιχο το οποίο και παρέχει την τάση τροφοδοσίας των 5V για τα TTL εξαρτήµατα. Τα CMOS εξαρτήµατα αντιθέτως δεν έχουν στάνταρ τάση τροφοδοσίας και λογικής στάθµης Η και L. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να κυµαίνονται από 3 έως 16 volts, εξαρτώνται από τον κάθε κατασκευαστή, αν και πολλές φορές για λόγους συµβατότητας µε την οικογένεια TTL χρησιµοποιούν και αυτά τις ίδιες τάσεις. Μερικές από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους που µας οδηγούν να επιλέξουµε ή να απορρίψουµε µία οικογένεια λογικών κυκλωµάτων είναι: ταχύτητα λειτουργίας αναισθησία στο θόρυβο ικανότητα ενός κυκλώµατος να οδηγήσει άλλα (fan in-fan out) τάση τροφοδοσίας ισχύς καταναλώσεως του κυκλώµατος περιοχή θερµοκρασίας για ασφαλή λειτουργία κόστος Η τεχνολογία CMOS παρουσιάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά και για αυτό το λόγο έχει πολύ µεγάλο πεδίο εφαρµογών. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 6

7 ισταθείς πολυδονητές Ο δισταθής πολυδονητής (flip-flop) είναι ένα στοιχείο µνήµης που έχει δύο σταθερές καταστάσεις. Σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα (εκτός της µεταβατικής καταστάσεως), η µία έξοδος του βρίσκεται στη λογική κατάσταση 1 και η άλλη βρίσκεται στη λογική κατάσταση 0. Το flip-flop αλλάζει κατάσταση µε την εφαρµογή κατάλληλου παλµού στην είσοδό του. Ένα τυπικό κύκλωµα flip-flop µε διακριτά εξαρτήµατα φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Τα τρανζίστορ Q1 και Q2 είναι έτσι πολωµένα ώστε το ένα να βρίσκεται στην κατάσταση αγωγής (οn) και το άλλο στην κατάσταση αποκοπής (off), συνεπώς µπορεί η έξοδος Q να είναι στην κατάσταση 0 και η Q στην κατάσταση 1 (και αντίστροφα). Το κύκλωµα αλλάζει κατάσταση µε την εφαρµογή παλµού στη βάση του Q2 (ακροδέκτης RESET) ή στη βάση του Q1 (ακροδέκτης SET). Επειδή το flip-flop µπορεί να αποθηκεύσει µία κατάσταση ΗΙ ή LOW (Q=1 ή Q=0) θεωρείται µνήµη ενός bit. Στην πράξη µπορούµε να κατασκευάσουµε ένα flip-flop χρησιµοποιώντας λογικές πύλες επειδή αυτά τα κυκλώµατα έχουν επίσης δύο διακριτές καταστάσεις. Ακολουθεί ανάλυση των βασικών τύπων Flip-Flop. R-S FIip-FIop Στο σχήµα φαίνονται το λογικό διάγραµµα και ο πίνακας αληθείας ενός R-S flip-flop που σχηµατίζεται µε πύλες (εδώ οι Ν3 & Ν4 είναι πύλες NAND συνδεδεµένες σαν ΝΟΤ). Όταν R=S=0 στην έξοδο θα έχουµε ακαθόριστη κατάσταση (το Q µπορεί να είναι είτε 1 είτε 0). Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 7

8 Όταν R=S=1 στην έξοδο έχουµε ασταθή κατάσταση (Q=Q=1, µη χρήσιµη κατάσταση για λειτουργία flip-flop). Οποιαδήποτε άλλη λογική κατάσταση θα οδηγήσει το flιp-flop σε µία από τις δύο σταθερές του καταστάσεις. Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock) Αν και το R-S flip-flop είναι η βάση όλων των άλλων, στην πραγµατικότητα δεν έχει εφαρµογή σε µεγάλο αριθµό ψηφιακών κυκλωµάτων γιατί παρουσιάζει ένα βασικό πρόβληµα. Οποιοδήποτε τυχαίο σήµα εµφανίζεται στην R ή S είσοδο, κάνει το FF να αλλάξει κατάσταση σε χρόνο που ενδεχοµένως, µια τέτοια αλλαγή να µην είναι επιθυµητή. Λύνουµε αυτό το πρόβληµα, εξαναγκάζοντας το FF να παρουσιάσει την απαιτούµενη µετάπτωση του, µόνο αφού λάβει παλµό clock σε µία τρίτη είσοδο του από µία διαφορετική πηγή. Η αντικατάσταση των δύο πυλών ΝΟΤ από δύο πύλες NAND (ακόλουθο σχήµα) επιτρέπει τον έλεγχο του FF από τις εισόδους SET/RESET όπως επίσης και από την προστεθείσα είσοδο CLΟCK. D Flip-Flop Σε εφαρµογές, όπως είναι οι µνήµες, χρειάζεται να "θυµόµαστε" ποια ήταν η λογική κατάσταση µίας εισόδου ακόµα και όταν αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει. Η λειτουργία αυτή ονοµάζεται µανδάλωση (Latch) δεδοµένων. Ένα απλό FF δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, αφού οι έξοδοι του ακολουθούν τις µεταβολές στα στοιχεία εισόδου. Για να αποφύγουµε κάτι τέτοιο, χρειαζόµαστε µία πύλη που θα αποµονώνει τα Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 8

9 στοιχεία εισόδου από το FF µόλις πάρουµε όσα από τα στοιχεία αυτά µας χρειάζονται για τη λειτουργία του. Αυτό το επιτυγχάνουµε µε το D FF (DATA ή DELAΥ FF) όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. Όσο διάστηµα η ωρολογιακή είσοδος είναι ενεργοποιηµένη, η έξοδος θα ακολουθεί τις µεταβολές της εισόδου. Μόλις απενεργοποιηθεί, η έξοδος παραµένει αµετάβλητη και είναι ανεξάρτητη από τα δεδοµένα εισόδου. J-K Flip-Flop Ένα από τα περισσότερο χρησιµοποιούµενα είναι το J-K FF. Κατασκευάζεται σαν CMOS (4095) και σαν TTL (7476), όπως φαίνεται στα ακόλουθα σχήµατα. Το κάθε FF έχει πέντε εισόδους που είναι οι j, k, clock, clear και preset. Οι είσοδοι clear και preset χρησιµοποιούνται για να το επαναφέρουν (clear) ή να το προτοποθετήσουν (preset) σε µία αρχική κατάσταση πριν ή µετά από ένα συγκεκριµένο χειρισµό. Οι είσοδοι j και k χρησιµοποιούνται για να διεγείρουν το FF κατάλληλα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οι έξοδοι είναι οι συµπληρωµατικές Q και Q. Το σύµβολο του κύκλου ( Ο ) που υπάρχει στις εισόδους clear, clock και preset δηλώνει ότι ενεργοποιούνται µε Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 9

10 αρνητική λογική. Το J-K FF χρησιµοποιείται πολύ σε ψηφιακούς απαριθµητές, καταχωρητές και κωδικοποιητές-αποκωδικοποιητές. Καταχωρητές (Registers) Όταν θέλουµε να αποθηκεύσουµε ένα δυαδικό ψηφίο (bit) µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το στοιχείο δυο καταστάσεων FF. Όταν θέλουµε να αποθηκεύσουµε πληροφορία που περιλαµβάνει περισσότερα από ένα δυαδικά ψηφία χρειαζόµαστε τόσα FF όσα είναι και τα bit της πληροφορίας. Το σύνολο των FF που χρησιµοποιούµε για αποθήκευση της πληροφορίας αυτής, λέµε ότι αποτελεί ένα "καταχωρητή". Ένας επεξεργαστής έχει µεγάλο πλήθος από καταχωρητές, το µήκος (αριθµός FF) των οποίων είναι συνήθως ίσο µε το µήκος της λέξεως του υπολογιστή. Οι καταχωρητές χρησιµοποιούνται όπου απαιτείται προσωρινή αποθήκευση, όπως για παράδειγµα είναι η καταχώρηση δεδοµένων και Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 10

11 αποτελεσµάτων πράξεων κατά τη λειτουργία της CPU ενός επεξεργαστή. Αντίθετα, για λειτουργίες µόνιµης αποθηκεύσεως χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι ηµιαγωγών µνηµών (RAM, ROM, PROM, κ.λ.π.) Τους καταχωρητές τους διακρίνουµε συνήθως στις εξής κατηγορίες: Στατικός καταχωρητής Ο στατικός καταχωρητής είναι ένας καταχωρητής στον οποίο αποθηκεύουµε µία πληροφορία την οποία µπορούµε να πάρουµε αργότερα. Στο ακόλουθο σχήµα απεικονίζεται ένας στατικός καταχωρητής ο οποίος αποτελείται από FF τύπου D. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο καταχωρητής αποτελείται από 4 FF, έχει δηλαδή µήκος 4. Η πληροφορία που θέλουµε να αποθηκεύσουµε, 4 bit στην προκειµένη περίπτωση, εφαρµόζεται στην είσοδο του καταχωρητή, δηλαδή στα Ε1, Ε2, Ε3, Ε4. Όπως ήδη γνωρίζουµε από τη λειτουργία του D FF η πληροφορία που εφαρµόσαµε στα Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 θα εµφανισθεί στα Q1, Q2, Q3, Q4 όταν εφαρµοσθεί ο ωρολογιακός παλµός CP. Ο παλµός αυτός λέγεται στην περίπτωση µας "παλµός µεταφοράς" (carrier pulse), γιατί µεταφέρει την κατάσταση της εισόδου κάθε FF του καταχωρητή στην αντίστοιχη έξοδο. Ένας καταχωρητής µπορεί να κατασκευασθεί όχι µόνο από D αλλά και από RS ή J-K FF. Ολισθητής (SHIFT REGISTER) Ολισθητής είναι ένας καταχωρητής που µπορεί να ολισθήσει (να µετακινήσει) το περιεχόµενο του κατά µία θέση, κάθε φορά που εφαρµόζεται σε αυτόν ένας εξωτερικός παλµός τον οποίο ονοµάζουµε παλµό ολισθήσεως. Η ολίσθηση µπορεί να γίνει ανάλογα µε την κατασκευή του, προς τα αριστερά, προς τα δεξιά ή και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όταν ο Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 11

12 ολισθητής µπορεί να ολισθαίνει το περιεχόµενό του και προς τις δύο κατευθύνσεις λέγεται "αµφίδροµος" (bidirectional). Όταν η ολίσθηση γίνεται προς τα αριστερά, το τελευταίο προς τα αριστερά ψηφίο του ολισθητή χάνεται ενώ το πρώτο προς τα δεξιά ψηφίο αντικαθίσταται µε µηδέν όπως φαίνεται στο σχήµα I. Όταν η ολίσθηση γίνεται προς τα δεξιά, το τελευταίο προς τα δεξιά ψηφίο του ολισθητή χάνεται ενώ το τελευταίο προς τα αριστερά ψηφίο αντικαθίσταται µε 0 σχήµα II: Σχήµα Ι Σχήµα ΙΙ Ένας τύπος ολισθητή κατασκευασµένος από J-K FF απεικονίζεται πιο κάτω: Όπως φαίνεται στο σχήµα στις εισόδους του FF1 εφαρµόζουµε J=0 και Κ=1. Είναι φανερό ότι µε τον πρώτο παλµό ολισθήσεως το Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 12

13 περιεχόµενο του κάθε FF θα µεταφερθεί στο διπλανό του, ενώ το περιεχόµενο του FF1 θα γίνει 0 και το περιεχόµενο του FF4 θα χαθεί. Προφανώς µετά την εφαρµογή 4 παλµών ολισθήσεως το περιεχόµενο όλων των FF θα γίνει 0. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα διαδοχικά στάδια ολισθήσεως του αριθµού 1101 που υποθέτουµε ότι υπήρχε αρχικά στον καταχωρητή. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Παλµοί ολίσθησης 4 FF 3 FF 2 FF 1 FF ος ος ος ος Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί και ο ολισθητής που πραγµατοποιεί ολίσθηση προς τα δεξιά. Ένας τέτοιος ολισθητής απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα: Αν υποθέσουµε ότι το αρχικό (δηλαδή πριν από την εφαρµογή του παλµού ολισθήσεως) περιεχόµενο του ολισθητή είναι 1101, η λειτουργία θα είναι όπως αυτή που περιγράφεται στον πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΙΑ Παλµοί ολίσθησης 4 FF 3 FF 2 FF 1 FF ος ος ος ος Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 13

14 Όταν ο ολισθητής είναι κατασκευασµένος έτσι ώστε το ψηφίο που χάνεται κατά την ολίσθηση (αριστερά ή δεξιά) να αντικαθιστά το ψηφίο που µηδενίζεται, τότε ο ολισθητής λέγεται κυκλικός ολισθητής (shift arount register). Ο κυκλικός ολισθητής αποτελεί µία ειδική περίπτωση των ολισθητών µε ανασύζευξη, στους οποίους το ψηφίο που µηδενίζεται αντικαθίσταται από την έξοδο ενός λογικού κυκλώµατος οι είσοδοι του οποίου τροφοδοτούνται από ένα ή περισσότερα ψηφία του ολισθητή που φαίνεται πιο κάτω. Το αρχικό περιεχόµενο ενός ολισθητή µπορεί να τοποθετηθεί ταυτόχρονα σε όλα τα FF. Σε αυτή την περίπτωση λέµε ότι έχουµε παράλληλη είσοδο της πληροφορίας (parallel input). Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί µε διαδοχικές ολισθήσεις, τότε λέµε ότι έχουµε διαδοχική είσοδο (serial input) της πληροφορίας στον ολισθητή. Κατ' αντιστοιχία µπορούµε να έχουµε παράλληλη έξοδο (parallel output), διαδοχική έξοδο (serial output) ή κάποιο συνδυασµό τους. Ολισθητές µε παράλληλη είσοδο-παράλληλη έξοδο χρησιµοποιούνται στην αριθµητική µονάδα των επεξεργαστών (ALU). Σε κάθε περίπτωση η ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού προς τα δεξιά ισοδυναµεί µε διαίρεση δια 2, ενώ ολίσθηση προς τα αριστερά ισοδυναµεί µε πολλαπλασιασµό επί 2. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 14

15 Παλµοί ολίσθησης 4FF 3FF 2FF 1FF ος ος ος ος Απαριθµητές (COUNTERS) Απαριθµητής είναι ένας καταχωρητής ο οποίος µπορεί να µεταβάλει το περιεχόµενο του κατά µία µονάδα, κάθε φορά που στην είσοδο του δέχεται ένα κατάλληλο παλµό. Όταν ο απαριθµητής αυξάνει το περιεχόµενο του, λέµε ότι απαριθµεί κατά την ορθή φορά ή ότι απαριθµεί προς τα πάνω (up counter). Όταν ελαττώνει το περιεχόµενο του, λέµε ότι απαριθµεί κατά την ανάστροφη φορά ή ότι απαριθµεί προς τα κάτω (Down Counter). Όταν ο απαριθµητής µπορεί να µετράει και προς τα πάνω και προς τα κάτω λέγεται "αµφίδροµος απαριθµητής" (Up-Down Counter). Είναι επίσης δυνατόν ένας απαριθµητής κατά τη διάρκεια της απαριθµήσεως το περιεχόµενο του να µη. µεταβάλλεται κατά µία µονάδα, αλλά κατά ένα µεγαλύτερο αριθµό. Ο απαριθµητής αυτός λέγεται "απαριθµητής άλµατος". Είναι δυνατόν ένας απαριθµητής να µετράει στο δυαδικό σύστηµα, οπότε λέγεται "δυαδικός" (Binary Counter), είναι όµως δυνατόν να µετράει στο δεκαδικό σύστηµα µε κωδικοποίηση BCD (Binary Coded Decimal), οπότε λέγεται απαριθµητής BCD. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 15

16 Απαριθµητής κυµατώσεως (RIPPLE COUNTER) Πρόκειται για τον απλούστερο τύπο απαριθµητή και τον πιο πολύ γνωστό. Ένα στοιχειώδες κύκλωµα απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήµα. Αν εφαρµόσουµε στην είσοδο ένα παλµό, τότε η κατάσταση του απαριθµητή θα µεταπέσει διαδοχικά στις στάθµες που φαίνονται στον πίνακα. Αυτή η "κυµάτωση" της πληροφορίας οδήγησε στη ονοµασία ripple counter Παλµοί ρολογιού D0 C0 B0 A Αυτοδιεγειρόµενος πολυδονητής Ο ασταθής ή αυτοδιεγειρόµενος πολυδονητής του επόµενου σχήµατος αποτελείται από δύο τρανζίστορ µε σύζευξη RC τέτοια, που η αγωγιµότητα των δύο τρανζίστορ να εναλλάσσεται. Η κυµατοµορφή της εξόδου του µπορεί να είναι συµµετρική ή µη συµµετρική ορθογώνια και αυτό εξαρτάται από το RC. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 16

17 Η λειτουργία του έχει ως εξής: Με την εφαρµογή της τάσης τροφοδοσίας και τα δύο τρανζίστορ τείνουν να άγουν. Επειδή όµως ποτέ δεν είναι δυνατόν τα στοιχεία του κυκλώµατος να είναι ακριβώς ίδια, το ένα τρανζίστορ θα άγει περισσότερο από το άλλο. Αν υποτεθεί ότι µε την εφαρµογή της τροφοδοσίας άγει το Τ1 περισσότερο, το αποτέλεσµα είναι η τάση στο συλλέκτη του να µειώνεται όσο άγει. Ο πυκνωτής C1 που φορτίστηκε από την αρχική αστάθεια αρχίζει να εκφορτίζεται, µέσα από την αντίσταση R2, µε συνέπεια να εφαρµόζεται αρνητική τάση στη βάση του Τ2 και να το οδηγεί σε αποκοπή. Στο συλλέκτη του Τ2 η τάση πλησιάζει την τάση της τροφοδοσίας. Ο πυκνωτής C2, φορτίζεται περίπου στην τάση τροφοδοσίας, µέσα από την αντίσταση R4 και την αντίσταση βάσης - εκποµπού του Τ1. Όταν ο πυκνωτής C1 εκφορτιστεί αρκετά, η αρνητική τάση στα άκρα της R2 και κατά συνέπεια στη βάση του Τ2 µειώνεται και φτάνει κάποια στιγµή που αρχίζει να ξεπερνά την τάση αποκοπής και να οδηγεί το Τ2 σε αγωγιµότητα. Η τάση, τώρα, στο συλλέκτη του Τ2 αρχίζει να µειώνεται πολύ. Ο πυκνωτής C2 εκφορτίζεται µέσα από την R3 µε αποτέλεσµα να εφαρµόζει αρνητική τάση στη βάση του Τ1 και να το οδηγεί στην αποκοπή. Η τάση στο συλλέκτη του Τ1 ανεβαίνει στην τάση περίπου της τροφοδοσίας. Μετά ο C1 αρχίζει πάλι να εκφορτίζεται και ένας νέος κύκλος επαναλαµβάνεται. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 17

18 Ο ασταθής πολυδονητής χρησιµοποιείται σαν γεννήτρια ρολογιού τετραγωνικού παλµού. Στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται το κύκλωµα ενός ασταθούς πολυδονητή µε δύο πύλες NAND: Πολυδονητής µιας σταθερής κατάστασης (MONOSTABLE) Ο πολυδονητής µιας σταθερής κατάστασης, έχει µία σταθερή κατάσταση, στην οποία και παραµένει µέχρι να διεγερθεί. Όταν διεγερθεί µεταβαίνει στην ασταθή κατάσταση και παραµένει σ' αυτήν για ορισµένο χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη χρονική σταθερά RC και ακολούθως επιστρέφει στη σταθερή του κατάσταση µέχρις ότου ξαναδιεγερθεί. Μιας και ο παλµός εξόδου αυτού του πολυδονητή έχει καθορισµένη διάρκεια, αυτό το κύκλωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αυξάνει ή να ελαττώνει την διάρκεια του παλµού που χρησιµοποιούµε για τη διέγερση του. Ένας πολυδονητής µίας σταθερής κατάστασης, αποκαλείται πολλές φορές και µονοδονητής και µπορεί να κατασκευαστεί από δύο πύλες NAND όπως φαίνεται στο σχήµα: Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 18

19 Όταν η είσοδος πάρει την ελάχιστη τιµή της, ένας αρνητικός παλµός µικρής διάρκειας εφαρµόζεται στην είσοδο της Ν1 µέσω του πυκνωτή C1. Η έξοδος της Ν1 παίρνει τη µέγιστη τιµή της, οδηγώντας στην µέγιστη τιµή της την είσοδο της Ν2 µέσω του πυκνωτή C2. Η έξοδος της Ν2 τότε παίρνει την ελάχιστη τιµή της, πράγµα που σηµαίνει ότι η έξοδος της Ν1 παραµένει στην υψηλότερη τιµή της ακόµα και αν τερµατισθεί η διέγερση από τον παλµό στην είσοδο της. Στην συνέχεια όµως, ο C2 φορτίζεται µέσω της αντιστάσεως R2 και η τάση στην είσοδο της Ν2 πέφτει. Όταν αυτή η τάση φτάσει το κατώφλι του λογικού 0 η έξοδος της Ν2 παίρνει την µέγιστη τιµή της, η έξοδος της Ν1 παίρνει την ελάχιστη τιµή της παρασύροντας µαζί της την είσοδο της Ν2 και το κύκλωµα ξαναγυρίζει στην σταθερή του κατάσταση, µε την έξοδο της Ν1 στην κατώτερη τιµή της και την έξοδο της Ν2 στην µέγιστη. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 19

20 Κύκλωµα σκανδάλης ΣΜΙΤ (SCHMITT TRIGER) Το κύκλωµα σκανδάλης Σµιτ χρησιµεύει για να µετατρέπει ένα ηµιτονικό ή µη κανονικό σήµα σε τετραγωνικό. Ακολουθεί σχετικό κυκλωµατικό διάγραµµα καθώς και επεξήγηση της λειτουργίας του: Χωρίς σήµα στην είσοδο, το Τ2 είναι αγώγιµο και το Τ1 σε αποκοπή. Η πόλωση του Τ1 δεν επιτρέπει την αγωγιµότητά του, ενώ το Τ2 πολώνεται ορθά από το συλλέκτη του Τ1, την R6 και την κοινή αντίσταση εκποµπού R5. Έτσι στην έξοδο έχουµε πολύ µικρή τάση (λογικό 0). Εφαρµόζοντας τώρα ένα ηµιτονικό σήµα, όταν η τάση εισόδου φτάσει σε µία τιµή V1 που είναι µεγαλύτερη από την τάση αποκοπής του Τ1, αυτό αρχίζει να άγει και οδηγείται στον κόρο, όσο η τάση σήµατος αυξάνει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µεταβληθεί η πόλωση του Τ2, επειδή η τάση συλλέκτου του Τ1 γίνεται τώρα πολύ µικρή και το Τ2 έρχεται σε αποκοπή. Η τάση συλλέκτου του Τ2, που είναι και η έξοδος, τώρα είναι σχεδόν ίση µε την τάση της πηγής (λογικό 1). Η τάση εισόδου όµως µεταβάλλεται και σε κάποια τιµή της προς τα αρνητικά (V2) οδηγεί το Τ1 σε αποκοπή και το Τ2 αρχίζει να άγει και να οδηγείται γρήγορα στον κόρο. Στην έξοδο τώρα παίρνουµε πάλι πολύ µικρή τάση πάλι (λογικό 0). Το ίδιο επαναλαµβάνεται όσο υπάρχει στην Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 20

21 είσοδο σήµα τέτοιο που να µπορεί σε κάποιες χρονικές περιόδους να οδηγεί σε αγωγιµότητα το Τ1. Οι τάσεις V1 και V2 ονοµάζονται τάσεις κατωφλίου και η διαφορά τους V1-V2 υστέρηση. Πολυπλέκτης (Multiplexer-MUX) Ο πολυπλέκτης, είναι ένας µεταγωγός υψηλής ταχύτητας, έχει µία οµάδα εισόδων δεδοµένων και µία οµάδα γραµµών ελέγχου. Οι γραµµές ελέγχου χρησιµοποιούνται για την επιλογή µιας από τις εισόδους δεδοµένων. Πριν αναφερθούµε στον MUX είναι σκόπιµο να εξετάσουµε την έννοια της πολυπλεξίας. Πολυπλεξία είναι η µεταφορά περισσότερων του ενός σηµάτων στην ίδια γραµµή επικοινωνίας. Με τη χρήση ενός πολυπλέκτη είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση συσκευών (συνήθως αργών) που συνδέονται σ' αυτόν. Κάθε περιφερειακή συσκευή χρησιµοποιεί αποκλειστικά (χωρίς διακοπή από άλλη συσκευή) τον πολυπλέκτη µόνο για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η µεταφορά ενός χαρακτήρα ή ενός µπλοκ δεδοµένων όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Αποπλέκτης (demultiplexer) Ο αποπολυπλέκτης πραγµατοποιεί την αντίθετη διαδικασία από εκείνη του πολυπλέκτη, δηλαδή έχει στην έξοδο του τόσες γραµµές όσες είναι η συσκευές που έχουν λάβει µέρος στη διαδικασία της πολυπλεξίας. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 21

22 ίαυλοι συστήµατος ίαυλος είναι ένα σύνολο από γραµµές επικοινωνίας οµαδοποιηµένες κατά λειτουργία. Σε όλα τα µικροϋπολογιστικά συστήµατα, υπάρχουν τρεις δίαυλοι συστήµατος: ο δίαυλος δεδοµένων ο δίαυλος διευθύνσεων ο δίαυλος ελέγχου. Ο δίαυλος δεδοµένων (data bus) µεταφέρει δεδοµένα από και προς όλα τα IC του συστήµατος. Για παράδειγµα, µεταφέρει δεδοµένα από ένα IC εισόδου προς το µικροεπεξεργαστή και τα επιστρέφει από το µικροεπεξεργαστή στη µνήµη. Ο δίαυλος δεδοµένων είναι δύο κατευθύνσεων (bidirectional), µπορεί να µεταφέρει δηλαδή δεδοµένα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι ο δίαυλος δεδοµένων χαρακτηρίζει σε γενικές γραµµές τον επεξεργαστή. Λέγοντας ότι ένας επεξεργαστής είναι οκτάµπιτος, εννοούµε ότι το µήκος του (εσωτερικού) data bus είναι οκτώ bit. Ο δίαυλος διευθύνσεων (address bus), χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το δίαυλο δεδοµένων, για να καθορίσει την πηγή ή τον προορισµό, των δεδοµένων που µεταφέρονται από το data bus. Μία διεύθυνση που µεταφέρεται από το δίαυλο διευθύνσεων, επιλέγει ένα IC ή ένα καταχωρητή µέσα στη συσκευή. Ο δίαυλος ελέγχου (control bus), µεταφέρει σήµατα συγχρονισµού, µεταξύ του µικροεπεξεργαστή και όλων των συσκευών που είναι συνδεδεµένες στους διαύλους. Συνηθισµένα σήµατα που ταξιδεύουν στο δίαυλο ελέγχου, είναι σήµατα ανάγνωσης, εγγραφής, διακοπής καθώς και επιβεβαίωσης διαφόρων τύπων. Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται ένα τυπικό σύστηµα µικροεπεξεργαστή. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 22

23 Τα τρία βασικά στοιχεία του συστήµατος είναι: Ο µικροεπεξεργαστής (MPU) και οποιοδήποτε απαιτούµενο εξάρτηµα, όπως το ρολόι και ο κρύσταλλος. Η µνήµη η οποία περιλαµβάνει τόσο ROM (για ενσωµατωµένα προγράµµατα) όσο και RAM (για δεδοµένα ή µεταβατικά προγράµµατα). Τα IC διασύνδεσης εισόδου-εξόδου. Τα δύο κύρια IC εισόδουεξόδου είναι: το UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), το οποίο είναι ένας µετατροπέας σειριακού προς παράλληλο και το ΡΙΟ (Parallel Input Output). Επί πλέον είναι απαραίτητα βοηθητικά εξαρτήµατα όπως άγκιστρα (latches) και οδηγοί (drivers). Τα άγκιστρα χρησιµοποιούνται οποτεδήποτε είναι απαραίτητο να διαφυλάξουµε ή να ακινητοποιήσουµε πληροφορίες. Χρησιµοποιούνται, σαν διασυνδέσεις προς τις συσκευές Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 23

24 εισόδου-εξόδου. Οι οδηγοί είναι απαραίτητοι, εξαιτίας του περιορισµού οδήγησης (fan-out) διαύλων που έχουν τα ολοκληρωµένα MOS. Tristate Είναι γνωστό ότι υπάρχουν δύο λογικές καταστάσεις, η High και η Low. Πολλές φορές όµως, ένα κύκλωµα είναι απαραίτητο, να είναι συνδεδεµένο σε ένα δίαυλο χωρίς να επηρεάζει της λογικές του καταστάσεις, µέχρις ότου λάβει την κατάλληλη εντολή. Τα λογικά κυκλώµατα που έχουν την δυνατότητα αυτή, τα ονοµάζουµε κυκλώµατα Tristate. Αυτό σηµαίνει ότι µια έξοδος tristate παρουσιάζει υψηλή σύνθετη αντίσταση, µε αποτέλεσµα όλες οι υπόλοιπες συσκευές που είναι συνδεδεµένες πάνω στο δίαυλο, να καθορίζουν το δυναµικό του. Ένα άλλο πλεονέκτηµα που παρουσιάζουν οι tristate συσκευές είναι ο γρήγορος χρόνος µετάβασης µεταξύ των καταστάσεων High και Low. Μνήµες Οι κυριότεροι τύποι µνήµης που χρησιµοποιούνται, είναι η RAM και ROM. RAM Ο τύπος RAM (Random Access Μemοry-µνήµη τυχαίας προσπέλασης), αναφέρεται στο γεγονός ότι οποιοδήποτε από τα περιεχόµενα της, µπορούµε να το προσπελάσουµε οποιαδήποτε στιγµή. Αυτό σε αντίθεση µε τη σειριακή µνήµη, όπως είναι για παράδειγµα η µαγνητική ταινία. Στην πράξη, τόσο η RAM όσο και η ROM είναι µνήµες τυχαίας προσπέλασης, αλλά ο όρος "τυχαίας προσπέλασης, κατά παράδοση αναφέρεται στις µνήµες RAM. Η RAM είναι µία µνήµη ανάγνωσης εγγραφής. Το βασικό χαρακτηριστικό µίας RAM είναι ότι είναι πτητική, δηλαδή όταν διακοπεί η τάση, τα περιεχόµενα της θα χαθούν. Για αυτό το λόγο, ένα πρόγραµµα ελέγχου, δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται στη RAM. ROM ROM (Read Only Memory - µνήµη µόνο ανάγνωσης). Η µνήµη αυτή όπως φαίνεται και από το όνοµα της είναι µία µνήµη, τα περιεχόµενα της οποίας, µπορούν µόνο να αναγνωστούν. Η εγγραφή δεδοµένων σε µία µνήµη ROM, ονοµάζεται γενικά προγραµµατισµός της ROM, αφού συνήθως σ αυτήν, αυτό που εγγράφεται είναι ένα πρόγραµµα. Επειδή µία ROM είναι από τη φύση της µη πτητική, χρησιµοποιείται σχεδόν πάντα για την αποθήκευση προγραµµάτων ελέγχου. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 24

25 Η ROM είναι προγραµµατίζεται µόνο στο εργοστάσιο, κατά τη φάση της κατασκευής του IC. Υπάρχουν όµως κάποιες παραλλαγές της βασικής ROM, οι οποίες είναι δυνατόν να προγραµµατιστούν εκ των υστέρων, όπως: PROM (Programable Read Only Memory), EPROM (Erasable Programable Read Only Memory) EEPROM (Elecrically Erasable Programable Read Only Memory) FLASH ROM. Απ' αυτές εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, µιας και χρησιµοποιείται σε καταναλωτικά ηλεκτρονικά, είναι η EEPROM. SRAM-DRAM Η στατική RAM (SRAM) χρησιµοποιεί σαν βασικό στοιχείο µνήµης ένα f1ip-f1op. Από την στιγµή που αποθηκευτεί στο f1ip-f1op ένα bit, µένει εκεί για όσο χρόνο υπάρχει τροφοδοσία στο τσιπ. Από την άλλη, ως βασικό στοιχείο µνήµης σε µία δυναµική RAM (DRAM) χρησιµοποιείται αποθηκευµένο φορτίο σε συνδυασµό µε µία συσκευή MOS για αποθήκευση ενός bit πληροφορίας. Επειδή το αποθηκευµένο αυτό φορτίο δεν παραµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πρέπει περιοδικά να επαναφορτίζεται δηλαδή να ανανεώνεται και από εδώ προέρχεται ο όρος δυναµική RAM. Και η στατική και η δυναµική RAM είναι πτητικές, επειδή η διακοπή της τάσης τροφοδοσίας σηµαίνει απώλεια των αποθηκευµένων δεδοµένων. Γιατί όµως υπάρχουν και οι δύο αυτοί τύποι µνήµης; Τα δυναµικά στοιχεία µνήµης χρειάζονται πολύ µικρότερη επιφάνεια σε τσιπ πυριτίου, έτσι ένα τσιπ δυναµικής µνήµης θα έχει πολύ µεγαλύτερη χωρητικότητα µνήµης από ότι ένα SRAM µε τις ίδιες διαστάσεις. Επειδή το αποθηκευµένο φορτίο χάνεται µε τον χρόνο, πρέπει περιοδικά να ανανεώνεται και έτσι η µνήµη DRAM έχει σαν απαίτηση, τον κύκλο ανανέωσης (refresh cycle). Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 25

26 Ανάγνωση µνήµης Προκειµένου να διαβάσουµε τα δεδοµένα µιας µνήµης είναι απαραίτητο να: Ειδοποιηθεί το IC ότι του απευθυνόµαστε. Αυτό γίνεται µε το σήµα επιλογής τσιπ CS (Chip Select) ή µε το σήµα ενεργοποίησης τσιπ CE (Chip Enable), το οποίο επιλέγει ένα συγκεκριµένο IC, από τα διάφορα που βρίσκονται συνδεδεµένα στο σύστηµα. Τροφοδοτηθεί η διεύθυνση της λέξης που έχει επιλεγεί µέσα στη µνήµη. Για να επιλεγεί ένα bit µέσα από 4 Kbit που είναι διαθέσιµα στη RAM του επόµενου σχήµατος, είναι απαραίτητο να προµηθεύσουµε ένα σήµα CE και 12bit (2 12 =4096) στα Α0-Α15, προκειµένου να καθορίσουµε τη διεύθυνση του bit. Μετά από µία χρονική περίοδο που ονοµάζεται χρόνος προσπέλασης (access time), τα δεδοµένα γίνονται διαθέσιµα και εµφανίζονται στους ακροδέκτες DAΤΑ. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 26

27 Ακολουθεί το διάγραµµα χρονισµού (timing chart) του κύκλου ανάγνωσης. Εγγραφή µνήµης Η διαδοχή των γεγονότων που αφορούν την εγγραφή στη µνήµη, είναι ανάλογη µ' εκείνη της ανάγνωσης που µόλις περιγράψαµε. Πρέπει να επιλεγούν τα IC της µνήµης και να καθοριστεί η διεύθυνση µέσα στη µνήµη, µέσω των ακροδεκτών address. Επιπλέον, τα δεδοµένα που θα γραφτούν στη µνήµη, πρέπει να παρουσιαστούν στους ακροδέκτες data, µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (t1). Μετά από ένα χρόνο (t2), που ονοµάζεται χρόνος κύκλου, τα δεδοµένα θα έχουν γραφτεί στην καθοριζόµενη διεύθυνση µνήµης. Αµέσως µετά, ο δίαυλος δεδοµένων και ο δίαυλος διευθύνσεων, θα γίνουν διαθέσιµοι και πάλι. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 27

28 Μετατροπή σηµάτων - Analog to Digital Conversion (ADC) Σε µια εποχή που στη βιοµηχανία µε την ευρύτερη έννοια του όρου, τα πάντα πρέπει να ελέγχονται, δίνεται η εντύπωση ότι τίποτα δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά, αν οι καταστάσεις που κρίνονται επικίνδυνες, όταν ξεφύγουν από κάποια όρια που έχουν τεθεί, δε βρίσκονται υπό διαρκή έλεγχο. Με τη λέξη καταστάσεις εννοούµε για παράδειγµα, την ύπαρξη ή όχι ηλεκτρικής τάσης σε µια γραµµή µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την ύπαρξη ή όχι ανθρώπου σε απαγορευµένο χώρο, τη θερµοκρασία ενός χώρου, το βαθµό υγρασίας, κ.ο.κ. Ελέγχοντας τις καταστάσεις αυτές, πρέπει να έχουµε υπό την εποπτεία µας σήµατα τα οποία δίνουν αντίστοιχες πληροφορίες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα διάφορα σήµατα που εµείς επιθυµούµε να ελέγξουµε βρίσκονται σε αναλογική µορφή, όπως είναι αυτά της θερµοκρασίας, της έντασης ενός ήχου, της πίεσης, κ.α. Σε πρώτη φάση θα πρέπει αυτά να µετατραπούν σε ηλεκτρικά (αν δεν είναι) µε τη χρήση κατάλληλων αισθητήρων και σε δεύτερη φάση το ηλεκτρικό σήµα αναλογική µορφής, προκειµένου να γίνει ψηφιακή επεξεργασία του σήµατος αυτού ή αποθήκευσή του, πρέπει να µετατραπεί σε ψηφιακό (digital to analog conversion), διαδικασία η οποία εµπεριέχει δυο βασικές λειτουργίες: Τη διακριτή χρονική δειγµατοληψία (discrete time sampling), η οποία στο εξής θα αναφέρεται σαν δειγµατοληψία και Την τµηµατοποίηση ή κβαντισµό (quantization). ύο λειτουργίες µε τις οποίες θα ασχοληθούµε στη συνέχεια. ειγµατοληψία Η βασικότερη διαφορά µεταξύ ενός αναλογικού και ενός ψηφιακού σήµατος, είναι ότι το αναλογικό σήµα περιέχει άπειρο αριθµό στοιχείων, ενώ το ψηφιακό έχει συγκεκριµένο (πεπερασµένο) αριθµό τιµών. Για να ψηφιοποιηθεί ένα αναλογικό ηλεκτρικό σήµα, απαιτείται η χρήση ενός ηλεκτρονικού κυκλώµατος, που ονοµάζεται analog to digital converter (ADC). Η πρώτη επεξεργασία που επιδέχεται το αναλογικό σήµα, στην είσοδο ενός µετατροπέα A/D, είναι η δειγµατοληψία. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 28

29 Η δειγµατοληψία είναι µια επεξεργασία κατά την οποία το εισερχόµενο σήµα κατακερµατίζεται χρονικά. Όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί, µετά το τέλος της δειγµατοληψίας, το Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 29

30 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 30

31 αποτέλεσµα είναι ένα σήµα διαµορφωµένο κατά πλάτος παλµού (Pulse Amplitude Modulation). Το σήµα PAM είναι µια υβριδική µορφή σήµατος µιας και περιέχει χαρακτηριστικά του αναλογικού σήµατος ενώ ταυτόχρονα έχει πεπερασµένο αριθµό δειγµάτων (samples). Ο δειγµατολήπτης (sampler) είναι στην πραγµατικότητα ένα κύκλωµα Sample and Hold όπως φαίνεται ακολούθως: Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 31

32 Βασική προϋπόθεση έτσι ώστε να µπορεί να αποδοθεί για κάθε δείγµα µια συγκεκριµένη τιµή, είναι να διατηρούνται σταθερά τα στοιχειά εισόδου κατά την στιγµή της µετατροπής A/D. Εδώ προκύπτει το ερώτηµα αν έχουµε απώλεια πληροφορίας, µιας και ο ρυθµός δειγµατοληψίας είναι πάντα πεπερασµένος όσο γρήγορος και αν είναι. Στην πράξη αυτό αποφεύγεται αν ισχύει το θεώρηµα Nyquist. Ο Nyquist σε συνεργασία µε τον Shannon, κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι αν η συχνότητα δειγµατοληψίας είναι κατ ελάχιστο η διπλάσια από την µέγιστη δειγµατοληπτούµενη δεν υπάρχει απώλεια πληροφορίας. Αν η ελάχιστη αυτή προϋπόθεση δεν εκπληρούται, τότε στην έξοδο του µετατροπέα, εµφανίζεται µια χαρακτηριστική παραµόρφωση γνωστή ως Aliasing (ψεύδιση). Βασικό πλεονέκτηµα ενός ψηφιακού συστήµατος, είναι η ικανότητά του να διορθώνει λάθη. Η παραµόρφωση Aliasing όµως δεν είναι δυνατόν να ανιχνευτεί και εποµένως να διορθωθεί, µιας και ενσωµατώνεται µαζί µε τα αρχικά δεδοµένα. Έτσι λοιπόν πρέπει µε κάθε τρόπο να αποφευχθεί. Έτσι απαιτείται εποµένως η χρήση ενός κυκλώµατος L.P.F. (Χαµηλοπερατού φίλτρου) µε σκοπό τον περιορισµό της µέγιστης συχνότητας εισόδου, σε επίπεδα κάτω από το µισό της συχνότητας δειγµατοληψίας, η οποία ούτως ή άλλως είναι προκαθορισµένη και δεδοµένη. Η ταχύτητα δειγµατοληψίας είναι µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους ενός µετατροπέα A/D, γιατί καθορίζει τα χαρακτηριστικά του όλου συστήµατος. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 32

33 Χαµηλοπερατό Φίλτρο (L.P.F.) Όπως προαναφέρθηκε πρέπει µε κάθε τρόπο να αποφευχθεί η δηµιουργία παραµόρφωσης Aliasing. Τούτο σηµαίνει ότι µε δεδοµένη τη συχνότητα δειγµατοληψίας - επιλεγµένη από εµάς µε βάση την µέγιστη συχνότητα που πρέπει να ψηφιοποιηθεί - πρέπει να απορριφθούν όλες οι συχνότητες πάνω από την µέγιστη δειγµατοληπτούµενη. Αυτό είναι εφικτό µε την χρήση ενός χαµηλοπερατού φίλτρου. Ενός φίλτρου δηλαδή που θα επιτρέπει την διέλευση όλων των χαµηλότερων συχνοτήτων από µια συγκεκριµένη. Το σήµα εισόδου µ αυτό τον τρόπο δεν επηρεάζεται, µιας και το φίλτρο είναι υπολογισµένο έτσι ώστε να περνά ακόµα και η τελευταία χρήσιµη συχνότητα. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 33

34 Τµηµατοποίηση (Quantization) Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η δειγµατοληψία αντιπροσωπεύει το χρόνο µέτρησης. Η επόµενη διαδικασία είναι η τµηµατοποίηση (quantization). Η τµηµατοποίηση αντιπροσωπεύει την τιµή της µέτρησης στο χρόνο της δειγµατοληψίας. Αν και η δειγµατοληψία είναι µια διαδικασία που σε γενικές γραµµές και κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες δεν εισάγει σφάλµατα, δεν ισχύει το ίδιο και για την τµηµατοποίηση. Οποιαδήποτε επιλογή κλιµάκωσης δεν είναι Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 34

35 δυνατό να αποδώσει απόλυτα την αναλογική συνάρτηση. Το αποτέλεσµα δηλαδή της τµηµατοποίησης είναι µια προσέγγιση του πραγµατικού σήµατος εισόδου και όχι το αυθεντικό. Στο πιο κάτω σχήµα φαίνεται ότι το σφάλµα τµηµατοποίησης είναι συνάρτηση του σήµατος εισόδου, εποµένως δεν µπορεί να περιγραφεί σαν θόρυβος µιας και θα ήταν κάτι εντελώς ανεξάρτητο, αλλά σαν παραµόρφωση. Θόρυβος Κοκίδωσης (Granulation Noise) Στο πιο κάτω σχήµα φαίνεται ότι σήµατα µικρότερα του ενός διαστήµατος τµηµατοποίησης, έχουν σαν αποτέλεσµα ή µια DC στάθµη ή ένα τετραγωνικό σήµα εξόδου. Με άλλα λόγια ο κβαντιστής λειτουργεί κατά περίσταση σαν περιοριστής. Όµως ένα τετραγωνικό σήµα είναι πλούσιο σε περιττής τάξης αρµονικές. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία παραµόρφωσης aliasing ακόµα και µετά το χαµηλοπερατό φίλτρο εισόδου. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 35

36 Το πρόβληµα αυτό µπορεί να λυθεί µερικώς, αν στο σήµα εισόδου µε µικρή στάθµη, µικρότερη από τη στάθµη του λιγότερου σηµαντικού ψηφίου L.S.B., προστεθεί λευκός θόρυβος (dither) όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον µετατροπέα να διαχειρίζεται σήµατα, χαµηλότερης στάθµης από τη στάθµη του L.S.B. Ο θόρυβος κοκίδωσης µετατρέπεται ουσιαστικά σε λευκό θόρυβο. Μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό (ADC) Η καρδιά ενός συστήµατος ψηφιακής επεξεργασίας αναλογικού σήµατος είναι ο µετατροπέας A/D και είναι το πιο κρίσιµο και δαπανηρό εξάρτηµα του όλου συστήµατος. Το κύκλωµα αυτό πρέπει να αποφασίσει ποιο διάστηµα κβαντοποίησης είναι πλησιέστερο στην τρέχουσα τιµή της αναλογικής τάσης εισόδου και να εξάγει ένα δυαδικό αριθµό στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Υπάρχουν δύο βασικές σχεδιάσεις ADC: Η τάση του αναλογικού σήµατος εισόδου, συγκρίνεται µε µια µεταβλητή τάση αναφοράς και µε ένα βρόχο ανάδρασης, καθορίζεται η ψηφιακή λέξη εξόδου. Το πλάτος του σήµατος εισόδου αποθηκεύεται σ ένα πυκνωτή. Ο χρόνος που χρειάζεται µέχρις ότου εκφορτιστεί ο πυκνωτής, µετριέται από ένα απαριθµητή, τα δεδοµένα του οποίου είναι η ψηφιακή λέξη εξόδου. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 36

37 Μετατροπέας επιτυχούς προσέγγισης Από τους κλασικότερους µετατροπείς είναι αυτός του καταχωρητή επιτυχούς προσέγγισης (successive approximation register), όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. Ο µετατροπέας αυτός χρησιµοποιεί έναν ψηφιοαναλογικό µετατροπέα (D/A),ο οποίος είναι συνδεσµολογηµένος σε βρόχο ανάδρασης µε έναν συγκριτή. Το σύστηµα συγχρονίζεται από µια µονάδα ελέγχου. Η λειτουργία του έχει ως εξής: Μια αρχική τιµή τοποθετείται στον καταχωρητή από το τµήµα ελέγχου. Στη συνέχει τα δεδοµένα του καταχωρητή διαβάζονται όλα από τον µετατροπέα D/A για να δηµιουργήσουν µια αναλογική τάση εξόδου. Η τάση εξόδου του µετατροπέα συγκρίνεται µε το αναλογικό σήµα εισόδου και αναλόγως της διαφοράς, τα δεδοµένα αυξοµειώνονται από τα τµήµα ελέγχου, µέχρις ότου προσεγγίσουν επιτυχώς το σήµα εισόδου. Στο σηµείο αυτό τα δεδοµένα του µανδάλου εξόδου (output latch) αποτελούν και το προϊόν της µετατροπής ADC. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 37

38 Στο ακόλουθο σχήµα, φαίνονται τα βήµατα(steps) του µετατροπέα D/A, µέχρις ότου προσεγγιστεί επιτυχώς το αναλογικό σήµα. Μετατροπέας απλής κλήσης (Single slope converter) Στο ποιο κάτω block diagram φαίνεται ένας µετατροπέας ολοκληρώσεως απλής κλήσης και η λειτουργία του έχει ως εξής: Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 38

39 Μια τάση αναφοράς τροφοδοτεί τον ολοκληρωτή. Ο χρόνος που χρειάζεται µέχρις ότου η τάση αυτή εξισωθεί µε το πλάτος του σήµατος εισόδου, µετριέται από τον απαριθµητή. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, αποτέλεσµα της µετατροπής είναι τα δεδοµένα του απαριθµητή. Το µειονέκτηµα που παρουσιάζει ο µετατροπέας απλής κλήσης είναι ότι είναι σχετικά αργός. Για µια µετατροπή 16bit σε χρόνο 10ms, η συχνότητα χρονισµού πρέπει να είναι 6GHz. Για να ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό χρησιµοποιείται ο µετατροπέας διπλής κλίσεως. Μετατροπέας διπλής κλίσεως (Dual slope converter) Ο µετατροπέας διπλής κλήσεως έχει την ίδια αρχή λειτουργίας µε αυτόν της απλής κλήσεως, αλλά χρησιµοποιεί δύο απαριθµητές των 8bit. Μια περίοδος του πρώτου απαριθµητή ισοδυναµεί µε 256 περιόδους του δεύτερου. Στο επόµενο σχήµα φαίνεται ότι ο πρώτος απαριθµητής, κάνει µια χονδρική προσέγγιση, ενώ ο δεύτερος αποδίδει τις µικρές µεταβολές του σήµατος εισόδου. Ο συνδυασµός των δεδοµένων των δύο απαριθµητών, αποτελεί και το αποτέλεσµα της µετατροπής. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 39

40 Μετατροπή σηµάτων - Digital to Analog Conversion (DAC) Η µετατροπή ψηφιακών σηµάτων σε αναλογικά είναι µια διαδικασία, κατά την οποία σήµατα τα οποία έχουν δύο καθορισµένα, επίπεδα ή καταστάσεις, µετατρέπονται σε σήµατα τα οποία διαθέτουν απεριόριστο αριθµό καταστάσεων. Προκειµένου να γίνει αντιληπτή η αρχή λειτουργίας περιπλοκότερων συστηµάτων, είναι σκόπιµο να εξεταστεί η λειτουργία του απλού κυκλώµατος µετατροπέα, του ακόλουθου σχήµατος. Τα bit 1 έως 8 είναι τα προς µετατροπή δεδοµένα. Το bit 1 είναι το πλέον σηµαντικό (MSB) και το 8 το λιγότερο σηµαντικό bit (LSB). Στην πράξη οι διακόπτες είναι flip-flops που ενεργοποιούνται από τα δεδοµένα εισόδου. Όταν εµφανιστεί ο δυαδικός αριθµός 1 σε κάποιο flip-flop ένα ρεύµα διαρρέει την αντίστοιχη αντίσταση. Ο τελεστικός ενισχυτής αθροίζει τα επιµέρους ρεύµατα, µε αποτέλεσµα την ανάδειξη ενός αναλογικού σήµατος στην έξοδό του. Αν και το κύκλωµα του µετατροπέα σταθµισµένης αντίστασης είναι σχετικά απλό, στην πράξη υπάρχει µεγάλη δυσκολία στην ενσωµάτωσή του µέσα σε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα. Αν σε έναν µετατροπέα 16bit επιλεγεί σαν χαµηλότερη τιµή αντίστασης το 1KΩ η µεγαλύτερη τιµή (που αποδίδει το LSB) πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 65ΜΩ. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 40

41 Μια πιο ευέλικτη προσέγγιση φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα. Όλες οι αντιστάσεις που χρησιµοποιούνται στον µετατροπέα έχουν τιµή R ή το διπλάσιό της 2R, για το λόγο αυτό ο µετατροπέας ονοµάζεται R2R LADER. Στην πράξη χρησιµοποιούνται πιο περίπλοκοι σχεδιασµοί, όπου οι αντιστάσεις αντικαθίστανται από πηγές σταθερού ρεύµατος. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 41

42 Sample and Hold εξόδου Στην είσοδο του µετατροπέα A/D υπάρχει ένα κύκλωµα sample and hold, µε σκοπό τη δειγµατοληψία των προς µετατροπή αναλογικών δεδοµένων. Ένα αντίστοιχο κύκλωµα υπάρχει και στην έξοδο του µετατροπέα. Αν και αυτό φαίνεται περίεργο, ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν ένας µετατροπέας D/A µετάγεται από µια λογική κατάσταση σε µια άλλη, εµφανίζονται µεταβολές της τάσης εξόδου, γνωστές σαν θόρυβος µεταγωγής όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα. Ό σκοπός του κυκλώµατος sample and hold εξόδου, είναι να εξαφανίσει το θόρυβο µεταγωγής, ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση. Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 42

43 Χαµηλοπερατό Φίλτρο Εξόδου Όταν το σήµα βγαίνει από το κύκλωµα sample and hold, έχει την µορφή του πιο κάτω σχήµατος: είναι δηλαδή ένα σήµα διαµορφωµένο κατά πλάτος παλµού (P.A.M.). Για να πάρουµε το τελικό σήµα είναι απαραίτητη η χρήση ενός L.P.F. Άλλο ένα πρόβληµα που προκύπτει, είναι ότι στην έξοδο του µετατροπέα το φάσµα των συχνοτήτων που εµφανίζονται, έχει τη µορφή του πιο κάτω σχήµατος. Μια επιπλέον λειτουργία που πραγµατοποιείται στο L.P.F. είναι ο διαχωρισµός του χρησίµου φάσµατος συχνοτήτων. Για το λόγο αυτό το L.P.F. εξόδου είναι γνωστό και σαν φίλτρο καταστολής ειδώλου (antiimagine filter). Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion 43

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 1.1 Παράσταση ενός φυσικού αριθμού 1 1.2 Δεκαδικό σύστημα 1 1.3 Δυαδικό σύστημα 2 1.4 Οκταδικό σύστηνα 2 1.5 Δεκαεξαδικό σύστημα 2 1.6 Μετατροπές από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Ι.Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ S k k k S k k k 00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ψηφιακά Κυκλώµατα, κεφ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

3 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 215 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμες RAM. Διάλεξη 12

Μνήμες RAM. Διάλεξη 12 Μνήμες RAM Διάλεξη 12 Δομή της διάλεξης Εισαγωγή Κύτταρα Στατικής Μνήμης Κύτταρα Δυναμικής Μνήμης Αισθητήριοι Ενισχυτές Αποκωδικοποιητές Διευθύνσεων Ασκήσεις 2 Μνήμες RAM Εισαγωγή 3 Μνήμες RAM RAM: μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Βασικές αρχές Σχεδίαση Latches και flip-flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

15 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

15 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1

14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΡΟΗ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΥΑ ΙΚΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΡΛΙ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 9 Πορλιδάς ηµήτριος www.porlidas.gr dporli@physics.auth.gr Τελεστικοί Ενισχυτές Κυκλώµατα Πειραµατικές Μετρήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗ & CPU Λειτουργική Δομή Αρχιτεκτονική Von Neumann Όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική κατά Von-Neumann

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 24 25 Ηµεροµηνία Εξέτασης 29.6.25 Χρόνος Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Μετρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Μετρητής Ριπής Σύγχρονος υαδικός Μετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής 2014 Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακής Σχεδίασης 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ

ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ EB-2000 DEGEM SYSTEMS ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα για εργαστηριακή εκπαίδευση σε ένα μεγάλο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος

Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος Το φάσµα ενός χρονικά εξαρτώµενου σήµατος µας πληροφορεί πόσο σήµα έχουµε σε µία δεδοµένη συχνότητα. Έστω µία συνάρτηση µίας µεταβλητής, τότε από το θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το μάθημα. Ο Υπολογιστής Η γενική εικόνα. Η μνήμη. Ενότητες μαθήματος. Εισαγωγή στους Υπολογιστές. Βιβλία για το μάθημα

Σχετικά με το μάθημα. Ο Υπολογιστής Η γενική εικόνα. Η μνήμη. Ενότητες μαθήματος. Εισαγωγή στους Υπολογιστές. Βιβλία για το μάθημα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (αρχές λειτουργίας και τεχνολογία) Σχετικά με το μάθημα Ενότητες μαθήματος Αρχές λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Αναλυτικά Περιεχόμενα Αναλυτικά Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 15 Συντομογραφίες... 33 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 35 1.1 Εισαγωγή...39 1.2 Επίπεδα ιεραρχίας του υλικού...40 1.3 Βασικά συστατικά ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος...42

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2 Ψηφιακά Φίλτρα Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα Στην επεξεργασία σήματος, η λειτουργία ενός φίλτρου είναι να απομακρύνει τα ανεπιθύμητα μέρη ενός σήματος, όπως ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα Περιεχόµενα Κεφαλαίου 26 Ηλεκτρεγερτική Δύναµη (ΗΕΔ) Αντιστάσεις σε σειρά και Παράλληλες Νόµοι του Kirchhoff Σειριακά και Παράλληλα EMF-Φόρτιση Μπαταρίας Κυκλώµατα RC Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ασκήσεις

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ασκήσεις ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ασκήσεις Κωνσταντίνα Καραγιάννη Αύγουστος 2008 Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών Πίνακας περιεχοµένων Άσκηση 1: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ / ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1 Εισαγωγή Για την υλοποίηση των λογικών πυλών χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ηλεκτρονικές λυχνίες κενού και στη συνέχεια κρυσταλλοδίοδοι και διπολικά τρανζίστορ. Τα ολοκληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις ΗΜΥ 2: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 25 Μαρ-5 ΗΜΥ-2: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 25 Κεφάλαιο 4 -i: Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώµατα Περίληψη Συναρτήσεις και συναρτησιακές (λειτουργικές)

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Για τον καλύτερο προσδιορισµό των µεγεθών που χρησιµοποιούµε στις εξισώσεις, χρησιµοποιούµε τους παρακάτω συµβολισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση ΒΕΣ 4 Συμπίεση και Μετάδοση Πολυμέσων Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση Τι είναι Σήμα; Βασικές έννοιες επεξεργασίας σημάτων Πληροφορίες που αντιλαμβανόμαστε μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

12. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1

12. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 12. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα