CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. εργοποιηµέν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. εργοποιηµέν"

Transcript

1 A8C72EP_EL.book Page 2 Monday, June 9, :18 PM αµονή εργοποιηµέν ίµενο ότιτλος ληροφορίες ατήρηση εριεχόµενο έρσορας τ. ρογρ. ειτουργία τόµατης ενεργοποίη ης - φωνία ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Το σύµβολο του κεραυνού µε το βέλος, µέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την ύπαρξη µη µονωµένης επικίνδυνης τάσης ρεύµατος µέσα στο περίβληµα του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι ικανής έντασης ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους. Το σύµβολο µε το θαυµαστικό µέσα στο ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιεί το χρήστη για την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η κύρια τροφοδοσία ρεύµατος ενεργοποιείται όταν το βύσµα ρεύµατος συνδεθεί σε πρίζα V~, 50 Hz AC. Για να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε [Q (αναµονή ενεργοποιηµένη)] για να ανοίξετε τη συσκευή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑΣΗ (ΡΕΥΜΑ) ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΚΑΜΜΙΑ ΒΙ Α. ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το εξωτερικό κάλυµµα της συσκευής. εν υπάρχουν επισκευάσιµα εξαρτήµατα στο εσωτερικό της. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 2) Οι οπές και τα ανοίγµατα του εξωτερικού καλύµµατος που βρίσκονται στις πλευρές και το κάτω µέρος της συσκευής λειτουργούν ως µέσα αερισµού. Για να εξασφαλιστούν η αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής και η προστασία της από υπερθέρµανση, τα ανοίγµατα αυτά δεν πρέπει να κλείνονται ή να καλύπτονται. Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε κλειστούς χώρους, όπως βιβλιοθήκες, εκτός αν έχετε εξασφαλίσει τον κατάλληλο αερισµό της συσκευής. 3) Κρατήστε τη συσκευή µακριά από σώµατα που εκπέµπουν ακτινοβολία ή θερµότητα. 4) Μη σπρώχνετε οποιοδήποτε αντικείµενο στο εσωτερικό της συσκευής µέσα από τις σχισµές ή τα ανοίγµατα επειδή µπορεί να αγγίξει ηλεκτροφόρα εξαρτήµατα ή να βραχυκυκλώσει εξαρτήµατα µε αποτέλεσµα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. 5) Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε σταγόνες ή παφλασµούς και µην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή αντικείµενα γεµάτα µε υγρό, όπως ανθοδοχεία. 6) Χρησιµοποιήστε τη συσκευή αυτή µόνο σε οριζόντια (επίπεδη) θέση. 7) Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείµενα πάνω στη συσκευή (όπως κεριά, κλπ.). 8) Η οθόνη LCD της τηλεόρασης είναι γυάλινη. Για αυτό το λόγο, µπορεί να σπάσει µετά από πτώση ή κτύπηµα της συσκευής. Σε τέτοια περίπτωση, προσέξτε να µην τραυµατιστείτε. Η οθόνη LCD είναι ένα προϊόν πολύ υψηλής τεχνολογίας µε τρανζίστορ λεπτής στρώσης, τα οποία παρέχουν εξαιρετική λεπτοµέρεια απεικόνισης. Ορισµένες φορές είναι πιθανό να εµφανίζονται ορισµένα µη ενεργά εικονοστοιχεία στην οθόνη ως σταθερές µπλε, πράσινες ή κόκκινες κουκίδες. Σηµειώστε ότι αυτό δεν έχει καµία επίδραση στην απόδοση του προϊόντος. 9) Αποσυνδέστε την κεντρική ηλεκτρική παροχή όταν η τηλεόραση παρουσιάσει βλάβη ή δεν χρησιµοποιείται. 10) Η κεντρική ηλεκτρική παροχή παραµένει σε άµεση λειτουργική κατάσταση. 11) ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών για να εξασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή εγκατάσταση και σύνδεση της συσκευής µε τα συστήµατα πολυµέσων. 12) ιατηρήστε µια απόσταση 20 cm γύρω από τα ανοίγµατα του εξαερισµού της συσκευής. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε έπιπλα που µπορούν να πάρουν κλίση ή όταν ακουµπούν, τραβούν, στέκονται ή ανεβαίνουν πάνω τους παιδιά ή ενήλικες. Συσκευή που πέφτει µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό ακόµη και θάνατο. EL 2

2 A8C72EP_EL.book Page 3 Monday, June 9, :18 PM ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ...4 ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ...7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ...9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...12 ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...21 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ...21 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...22 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ...23 υνατότητες Μοντέλο/Σειριακός αριθµός Ενσωµατωµένος ψηφιακός επίγειος δέκτης (DVB) EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων) Σύστηµα στερεοφωνικού ήχου Ενδείξεις επί της οθόνης Χρονόµετρο ύπνου Teletext Επιλογή λειτουργίας οθόνης Λειτουργία αυτόµατης απενεργοποίησης - Αν δεν υπάρχει σήµα κεραίας ή ενέργεια του χρήστη για 15 λεπτά, η τηλεόραση κλείνει αυτοµάτως. Είσοδος HDMI Είσοδος COMPONENT Είσοδος S-VIDEO Είσοδος PC Παρεχόµενα εξαρτήµατα Τηλεχειριστήριο υο R6 (AA) µπαταρίες Εγχειρίδιο οδηγιών Πληροφορίες περί εµπορικού σήµατος Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High- Definition Multimedia Interface είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC. Το HD ready λογότυπο είναι εµπορικό σήµα της EICTA. DVB is a registered trademark of the DVB Project Για εύκολη αναφορά σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, καταγράψτε τους αριθµούς µοντέλου και σειράς της τηλεόρασης στον παρακάτω χώρο. Οι αριθµοί υπάρχουν στο πίσω µέρος της τηλεόρασης. Μοντέλο αριθµός: Σειριακός αριθµός: Σηµείωση για την ανακύκλωση Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι ανακυκλώσιµα και µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν. Η απόρριψη των υλικών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Το προϊόν αυτό περιέχει υλικά που µπορεί να ανακυκλωθούν και να χρησιµοποιηθούν ξανά εάν το προϊόν αποσυναρµολογηθεί από εξειδικευµένη εταιρία. Οι µπαταρίες δε θα πρέπει να πετιούνται ή να καίγονται παρά µόνο σύµφωνα µε τους τοπικούς νόµους περί χηµικών αποβλήτων. Για λεπτοµέρειες, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές. Ελληνικά Σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Τα ακόλουθα είναι περιγραφές των συµβόλων που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ψηφιακή λειτουργία τηλεόρασης Αναλογική λειτουργία τηλεόρασης 3 EL

3 Πρόσοψη A8C72EP_EL.book Page 4 Monday, June 9, :18 PM ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ Πρέπει να προσαρτήσετε τη βάση στην τηλεόραση για όρθια απεικόνιση. Βεβαιωθείτε ότι το εµπρός και το πίσω της βάσης ταιριάζουν µε τη σωστή κατεύθυνση. 1) Τοποθετήστε την πρόσοψη της τηλεόρασης πάνω σε µαλακό υλικό, π.χ. ύφασµα, σε ένα τραπέζι. Προσέξτε να µην προκαλέσετε ζηµιά στην οθόνη της τηλεόρασης. 2) Εισάγετε αργά και τελείως τη βάση µέσα στην τηλεόραση. Προσέξτε να µην τοποθετήσετε το καλώδιο εναλλασσόµενου ρεύµατος ανάµεσα στη βάση και στη µονάδα. Για να αφαιρέσετε τη βάση από την τηλεόραση Τραβήξτε τη βάση προς την κατεύθυνση B πιέζοντας ταυτόχρονα τις ασφάλειες A και αφαιρέστε τη βάση αργά από την τηλεόραση. Προσέξτε να µη ρίξετε τη βάση όταν την αφαιρείτε. A µοχλός B A Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε τραπέζι που µπορεί να υποστηρίξει το βάρος και το µέγεθος της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι το τραπέζι βρίσκεται σε σταθερή θέση. EL 4

4 A8C72EP_EL.book Page 5 Monday, June 9, :18 PM ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται αναφέρονται στη χρήση του τηλεχειριστηρίου. Κάποιες λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν µε τη χρήση των πλήκτρων στην οθόνη ελέγχου. ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ Q (αναµονή ενεργοποιηµένη) Πιέστε το για άνοιγµα ή κλείσιµο της τηλεόρασης (σε αναµονή). 2. INPUT SELECT/OK(οθόνη ελέγχου) / INPUT (τηλεχειριστήριο) Πιέστε για να αλλάξετε σε λειτουργία τηλεόρασης ή εξωτερικής εισόδου. INPUT SELECT/OK(οθόνη ελέγχου) Πιέστε για να καθορίσετε τις ρυθµίσεις στο µενού. 3. PROG. / (οθόνη ελέγχου) Πιέστε για να επιλέξετε τις ρυθµίσεις στο µενού. Πιέστε το για επιλογή στοιχείου που θέλετε να ρυθµίσετε στη λειτουργία ελέγχου εικόνας. Πιέστε το για επόµενη ή προηγούµενη οθόνη teletext. Ίδια λειτουργία µε τη λειτουργία Κέρσορας K / L (τηλεχειριστήριο) στο µενού. PROG. / (οθόνη ελέγχου) / / (προγρ.) (τηλεχειριστήριο) Πιέστε για να επιλέξετε το κανάλι από τη µνήµη ή άλλους τρόπους. 4. VOL. / (οθόνη ελέγχου) / +/ (εντ.) (τηλεχειριστήριο) Πιέστε το για έλεγχο της έντασης ήχου. VOL. (οθόνη ελέγχου) Ίδια λειτουργία µε τη λειτουργία Κέρσορας B (τηλεχειριστήριο) στο µενού. VOL. (οθόνη ελέγχου) Ίδια λειτουργία µε τη λειτουργία Κέρσορας s (τηλεχειριστήριο) στο µενού. 5. MENU Πιέστε για να προβάλλετε το µενού. 6. Ένδειξη STAND BY/POWER Ανάβει όταν η τηλεόραση είναι ανοιχτή. Ανάβει µε κόκκινο χρώµα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής. 7. Αριθµητικά πλήκτρα 0-9 Πιέστε δύο ψηφία για το κανάλι που θέλετε σε αναλογική µορφή. Πιέστε τρία ψηφία για το κανάλι που θέλετε σε ψηφιακή µορφή. Πιέστε για να εισάγετε το συνθηµατικό στο πεδίο εισαγωγής συνθηµατικού. 8. Κουµπιά Κέρσορας K / L / s / B Πιέστε για να επιλέξετε τις ρυθµίσεις στο µενού. Πιέστε το για επιλογή στοιχείου που θέλετε να ρυθµίσετε στη λειτουργία ελέγχου εικόνας. Πιέστε το για επόµενη ή προηγούµενη οθόνη teletext. 9. Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη. 10. (αφωνία) Πιέστε για αφωνία. Πιέστε και πάλι αυτό το πλήκτρο ή πιέστε VOL. / στην οθόνη ελέγχου ή +/ (εντ.) στο τηλεχειριστήριο για να επανέλθει ο ήχος. 11. TV / RADIO Πιέστε για να αλλάξετε τη λειτουργία TV ή RADIO COLOR SYSTEM Πιέστε το για να επιλέξετε το σήµα εισόδου χρώµατος από το tuner ή από εξωτερικές συσκευές. 13. REVEAL Πιέστε για εµφάνιση των κρυφών πληροφοριών του teletext. 14. (κείµενο) Πιέστε για να προβάλλετε τις πληροφορίες teletext. 15. (υπότιτλος) Πιέστε για να αλλάξετε στους άλλους διαθέσιµους υπότιτλους. 16. SLEEP Πιέστε το για να ρυθµίσετε το χρονόµετρο ύπνου. 17. MODE (DVB / ANA) Πιέστε για να επιλέξετε ψηφιακή ή αναλογική λειτουργία. 18. AUDIO MODE Πιέστε το για αλλαγή λειτουργιών ήχου. 19. SOUND SELECT Πιέστε το για αλλαγή λειτουργιών ήχου. 20. SCREEN MODE Πιέστε για να αλλάξετε τις διαθέσιµες αναλογίες διαστάσεων για την οθόνη. 21. GUIDE Πιέστε για να προβάλλετε το EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων) σε ψηφιακή µορφή. 22. OK Πιέστε για να καθορίσετε τις ρυθµίσεις στο µενού. Πιέστε το για επιλογή ή ρύθµιση από συγκεκριµένο µενού. Πιέστε για να προβάλλετε τη λίστα καναλιών ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραµµα. 23. I (πληροφορίες) Πιέστε για να προβάλλετε τις πληροφορίες οθόνης. 24. RED/GREEN/YELLOW/BLUE Πιέστε για να επιλέξετε απευθείας τους αριθµούς σελίδας του teletext. 25. EXPAND Πιέστε για µεγέθυνση των γραµµατοσειρών του teletext. 26. SUB CODE Πιέστε για επιλογή υπο-σελίδων teletext. 27. (διατήρηση) Πιέστε για διατήρηση της τρέχουσας σελίδας teletext. 28. (περιεχόµενο) Πιέστε για µετάβαση στην αρχική σελίδα του teletext. 29. Παράθυρο αισθητήρα υπέρυθρων Λαµβάνει τις υπέρυθρες ακτίνες που µεταδίδονται από το τηλεχειριστήριο. Ελληνικά 5 EL

5 A8C72EP_EL.book Page 6 Monday, June 9, :18 PM Τοποθέτηση των µπαταριών 1) Ανοίξτε το καπάκι στο τηλεχειριστήριο. 2) Τοποθετήστε τις µπαταρίες R6 στη θέση τους σύµφωνα µε την κατεύθυνση που δείχνει η σήµανση πολικότητας (+/-). Αν οι µπαταρίες τοποθετούνται µε λάθος πολικότητα είναι δυνατό να προκληθεί βλάβη στο τηλεχειριστήριο. 3) Κλείστε το καπάκι. 4) Σπρώξτε το κάλυµµα στην πάνω πλευρά µέχρι να κάνει κλικ, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έκλεισε σωστά. ΠΙΣΩ ΟΨΗ Σηµείωση: Οι µπαταρίες (στήλη µπαταριών ή εγκατεστηµένες µπαταρίες) δεν πρέπει να εκτείθενται σε υπερβολική θερµότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρεµφερή PC-IN RGB Y Pb COMPONENT Pr AUDIO L R 31 HDMI IN HDMI Y COMPONENT AUDIO Pb Pr L R 33 VIDEO AUDIO HEAD PHONE VIDEO L R S-VIDEO PC-IN SCART HEAD PHONE VIDEO AUDIO VIDEO L R S-VIDEO PC-IN SCART 30.PC-IN (RGB) υποδοχή εισόδου Συνδέστε ένα καλώδιο VGA (διατίθεται στο εµπόριο) στο βύσµα οθόνης του προσωπικού PC. 31. HDMI-IN υποδοχή εισόδου Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (διατίθεται στο εµπόριο) στο βύσµα εξόδου HDMI της εξωτερικής συσκευής. 32. COMPONENT (Y/Pb/Pr) / AUDIO (L/R) υποδοχές εισόδου Συνδέστε µια συσκευή βίντεο και ένα καλώδιο ήχου (διατίθεται στο εµπόριο) στην συσκευή βίντεο και στα βύσµατα εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής. 33. (Κεραία) υποδοχή εισόδου Συνδέστε ένα καλώδιο RF (διατίθεται στο εµπόριο) στην κεραία ή στην υποδοχή εξόδου RF του συστήµατος καλωδίων. 34. HEAD PHONE υποδοχή Συνδέστε ακουστικά. 35. VIDEO υποδοχή εισόδου Συνδέστε ένα καλώδιο βίντεο (διατίθεται στο εµπόριο) στο βύσµα εξόδου βίντεο της εξωτερικής συσκευής. 36. AUDIO (L/R) υποδοχές εισόδου Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (διατίθεται στο εµπόριο) στο βύσµα εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής. Σηµείωση: Η υποδοχή AUDIO (L) είναι για µονοφωνική είσοδο. Ο ήχος ακούγεται και από τα δύο ηχεία. Χρησιµοποιήστε αυτή την υποδοχή για µονοφωνική συσκευή ήχου. 37. S-VIDEO υποδοχή εισόδου Συνδέστε ένα καλώδιο S-video (διατίθεται στο εµπόριο) στο βύσµα εξόδου S-video της εξωτερικής συσκευής. 38. PC-IN (ήχο) υποδοχή εισόδου Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου mini-plug (διατίθεται στο εµπόριο) στην υποδοχή γραµµής εξόδου ήχου ενός υπολογιστή. 39. SCART υποδοχή Συνδέστε ένα καλώδιο scart (διατίθεται στο εµπόριο) στην υποδοχή scart της εξωτερικής συσκευής. EL 6

6 A8C72EP_EL.book Page 7 Monday, June 9, :18 PM ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Σύνδεση κεραίας UHF Πίσω µέρος αυτής της τηλεόρασης Καλώδιο RF (δεν παρέχεται) VHF ΜΕΙΚΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF/UHF Εξωτερική σύνδεση [ΣΥΝ ΕΣΗ HDMI] HDMI η σύνδεση προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα εικόνας. HDMI (Υψηλής ευκρίνειας διασύνδεση πολυµέσων) µεταφέρει υψηλής ευκρίνειας βίντεο και ψηφιακό ήχο πολλαπλών καναλιών µέσω ενός απλού καλωδίου. Συνδέστε την υποδοχή εξόδου HDMI της συσκευής βίντεό σας στο βύσµα HDMI-IN της τηλεόρασης. Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (διατίθεται στο εµπόριο). Πίσω µέρος αυτής της τηλεόρασης Προς (Κεραία) υποδοχή εισόδου 1) Συνδέστε ένα καλώδιο RF (διατίθεται στο εµπόριο) την (Κεραία) υποδοχή εισόδου στο πίσω µέρος της τηλεόρασης. 2) Βάλτε τη συσκευή τηλεόρασης στη πρίζα. 3) Η ένδειξη STAND BY/POWER στον µπροστινό πίνακα ανάβει κόκκινο, µετά Πιέστε [Q (αναµονή ενεργοποιηµένη)] για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. HDMI OUT Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) Προς την υποδοχή εξόδου HDMI Προς την υποδοχή HDMI-IN Σηµείωση: Αυτή η τηλεόραση δέχεται µόνο σήµατα βίντεο 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / και ηχητικά σήµατα 32 khz / 44,1 khz / 48 khz. Η τηλεόραση αυτή δέχεται µόνο σήµατα ήχου 2 καναλιών (LPCM). Πρέπει να επιλέξετε το PCM για έξοδο ψηφιακού ήχου της συσκευής που συνδέσατε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει έξοδο ψηφιακού ήχου. Μερικές φορές ο ήχος δεν ακούγεται εάν επιλέξετε Bitstream, κτλ. Ελληνικά [ΣΥΝ ΕΣΗ SCART] Η σύνδεση scart προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας. Συνδέστε την υποδοχή scart της συσκευής σας βίντεο στην υποδοχή SCART αυτής της τηλεόρασης. Χρησιµοποιήστε καλώδιο scart (διατίθεται στο εµπόριο). Προς την υποδοχή scart Πίσω µέρος αυτής της τηλεόρασης Προς την υποδοχή SCART AD ONE VIDEO AUDIO VIDEO L R S-VIDEO P SCART Καλώδιο scart (δεν παρέχεται) 7 EL

7 A8C72EP_EL.book Page 8 Monday, June 9, :18 PM [ΣΥΝ ΕΣΗ COMPONENT] Η σύνδεση της συσκευής βίντεο προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας. 1) Συνδέστε τις υποδοχές εξόδου της συσκευής βίντεο (Y, Pb, Pr) της συσκευής βίντεό σας και τις υποδοχές εισόδου COMPONENT βίντεο (Y, Pb, Pr) της µονάδας αυτής της τηλεόρασης.χρησιµοποιήστε καλώδιο component βίντεο (διατίθεται στο εµπόριο). 2) Συνδέστε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής σας και τις AUDIO (L/R) υποδοχές εισόδου αυτής της τηλεόρασης. Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (διατίθεται στο εµπόριο). Προς τα βύσµατα εξόδου βίντεο component Καλώδιο component βίντεο (δεν παρέχεται) [ΣΥΝ ΕΣΗ ΒΙΝΤΕΟ] Η σύνδεση βίντεο προσφέρει τυπική ποιότητα εικόνας. 1) Συνδέστε την υποδοχή εξόδου βίντεο της συσκευής βίντεό σας στο βύσµα εισόδου VIDEO αυτής της τηλεόρασης. Χρησιµοποιήστε καλώδιο βίντεο (διατίθεται στο εµπόριο). 2) Συνδέστε τις υποδοχές εξόδου της συσκευής βίντεό σας και τις AUDIO (L/R) υποδοχές εισόδου της τηλεόρασης. Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (διατίθεται στο εµπόριο). Καλώδιο audio (δεν παρέχεται) Προς τις υποδοχές εισόδου AUDIO Πίσω µέρος αυτής της τηλεόρασης Προς τις υποδοχές εισόδου βίντεο COMPONENT AUDIO OUT VIDEO OUT Προς την υποδοχή εισόδου VIDEO Προς τις υποδοχές εξόδου ήχου Y Pb Πίσω µέρος αυτής της τηλεόρασης Καλώδιο audio (δεν παρέχεται) COMPONENT Pr Προς τις υποδοχές εισόδου AUDIO AUDIO L R Προς τις υποδοχές εξόδου ήχου Προς την υποδοχή εξόδου βίντεο Καλώδιο video (δεν παρέχεται) AD ONE VIDEO AUDIO VIDEO L R S-VIDEO P SCART Σηµείωση: Αυτή η τηλεόραση δέχεται µόνο σήµατα βίντεο 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i. [ΣΥΝ ΕΣΗ S-VIDEO] Η σύνδεση S-video προσφέρει καλή ποιότητα εικόνας. 1) Συνδέστε την υποδοχή εξόδου S-video της συσκευής βίντεό σας στο βύσµα εισόδου S-VIDEO αυτής της τηλεόρασης. Χρησιµοποιήστε το καλώδιο S-video (διατίθεται στο εµπόριο). 2) Συνδέστε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής σας και τις AUDIO (L/R) υποδοχές εισόδου αυτής της τηλεόρασης. Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (διατίθεται στο εµπόριο). Καλώδιο audio (δεν παρέχεται) Προς τις υποδοχές εισόδου AUDIO Πίσω µέρος αυτής της τηλεόρασης [ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ PC] Αν συνδέσετε αυτή την τηλεόραση µε τον υπολογιστή σας, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή την τηλεόραση ως οθόνη υπολογιστή. 1) Συνδέστε την υποδοχή της οθόνης του υπολογιστή σας µε την υποδοχή PC-IN (RGB) αυτής της τηλεόρασης. Χρησιµοποιήστε θωρακισµένο καλώδιο VGA (διατίθεται στο εµπόριο). 2) Συνδέστε την υποδοχή εξόδου ήχου του υπολογιστή σας µε την υποδοχή PC-IN (ήχο) αυτής της τηλεόρασης. Χρησιµοποιήστε καλώδιο mini-plug (διατίθεται στο εµπόριο). Θωρακισµένο καλώδιο VGA(δεν παρέχεται) Πίσω µέρος αυτής της τηλεόρασης AUDIO OUT VIDEO OUT S-VIDEO OUT Προς την υποδοχή PC-IN Προς την υποδοχή εξόδου S- video Προς τις υποδοχές εξόδου ήχου HEAD PHONE VIDEO AUDIO VIDEO L R S-VIDEO PC-IN SCART Προς υποδοχή οθόνης Προς την υποδοχή PC-IN (ήχο) Καλώδιο mini-plug (δεν παρέχεται) Καλώδιο S-video (δεν παρέχεται) Προς την υποδοχή εισόδου S-VIDEO Σηµείωση: Εάν συνδέσετε στην υποδοχή S-VIDEO και στην υποδοχή VIDEO ταυτόχρονα, η σύνδεση S-video θα έχει προτεραιότητα. Προς υποδοχή εξόδου ήχου S-VIDEO PC-IN Προφυλάξεις σύνδεση µε άλλες συσκευές: Χρησιµοποιήστε το καλώδιο VGA που έχει πυρήνα φερίτη. EL 8

8 A8C72EP_EL.book Page 9 Monday, June 9, :18 PM ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Αρχική ρύθµιση Αυτόµατη σάρωση Πρέπει να ρυθµίσετε τα ακόλουθα για να χρησιµοποιήσετε κατάλληλα την τηλεόρασης την πρώτη φορά που την ανάβεται. 1) Πιέστε [Q (αναµονή ενεργοποιηµένη)] για να ανοίξετε την τηλεόραση. Εµφανίζεται το µενού γλωσσών Αρχική Ρύθµιση. 2) Πιέστε [K / L] επανειληµµένα για να επιλέξτε τη γλώσσα µενού που θέλετε και µετά Αρχική Ρύθµιση Επιλέξτε τη γλώσσα για την ρύθµιση αναπαραγωγής. Român Slov. Español Svenska MENU Επιλογή OK Έξοδος Εµφανίζεται το µενού ρυθµίσεων της Αρχική Ρύθµιση. 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε τη χώρα που θέλετε, και µετά Αρχική Ρύθµιση Παρακαλώ επιλέξτε τη χώρα. Γαλλικά Ισπανία Γερµανία Πολωνία Άλλα MENU Επιλογή OK Πίσω Έξοδος Μπορείτε να σαρώσετε τα ψηφιακά κανάλια που έχουν λήψη στην περιοχή σας αυτοµάτως. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού σε ψηφιακή µορφή. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και κατόπιν 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Αυτόµατη Ανίχνευση, και Η σάρωση καναλιών αρχίζει αυτοµάτως. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, το χαµηλότερο ψηφιακό κανάλι στην µνήµη απεικονίζεται. Αν πιέσετε το [MENU] κατά την ανίχνευση, η λειτουργία θα σταµατήσει και το ψηφιακό κανάλι µε το µικρότερο αριθµό στη µνήµη απεικονίζεται. Αυτόµατη Ανίχνευση Το σύστηµα ανιχνεύει κανάλια, παρακαλώ περιµένετε. 32% Υπηρεσίες No Items Μπορείτε να σαρώσετε τα αναλογικά κανάλια που έχουν λήψη στην περιοχή σας αυτοµάτως. 0 Πίσω Υπηρεσίες Ράδιο No Items 0 Ελληνικά Εµφανίζεται το µενού επιβεβαίωσης κεραίας Αρχική Ρύθµιση. 4) Πιεστε [K / L] για να επιλέξετε Ναι, και κατόπιν Η σάρωση καναλιών αρχίζει αυτοµάτως. Αρχική Ρύθµιση 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού σε αναλογική µορφή. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και κατόπιν 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Αυτόµατη Ανίχνευση, και Η σάρωση καναλιών αρχίζει αυτοµάτως. Το σύστηµα ανιχνεύει κανάλια, παρακαλώ περιµένετε. 26% Υπηρεσίες 0 Υπηρεσίες Ράδιο 0 No Items No Items MENU Έξοδος Αυτόµατη Ανίχνευση Το σύστηµα ανιχνεύει κανάλια, παρακαλώ περιµένετε. VHF-L 25% Αναλογικά Κανάλια 0 ch Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, το χαµηλότερο ψηφιακό κανάλι στην µνήµη απεικονίζεται. Σηµείωση: Αν επιλέξετε Όχι στο µενού επιβεβαίωσης κεραίας, η λειτουργία ακυρώνεται. Εάν πιέσετε [MENU] στην διάρκεια της αυτόµατης σάρωσης, η λειτουργία ακυρώνεται. Εάν δεν υπάρχει κανένα σήµα εξόδου από την κεραία και δεν γίνει καµία λειτουργία για µερικά δευτερόλεπτα, εµφανίζεται η επόµενη απεικόνιση. Ακολουθήστε τις οδηγίες που προβάλλονται στην οθόνη της τηλεόρασης. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, το χαµηλότερο αναλογικό κανάλι στην µνήµη απεικονίζεται. Αν πιέστε το [MENU] κατά την ανίχνευση, η λειτουργία θα σταµατήσει και το αναλογικό κανάλι µε το µικρότερο αριθµό στη µνήµη απεικονίζεται. Πίσω Κανένα κανάλι είναι εγγραµµένο. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ΟΚ που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα. Προχωρήστε στην αρχική αναζήτηση καναλιών. 9 EL

9 P A8C72EP_EL.book Page 10 Monday, June 9, :18 PM Χειροκίνητος συντονισµός Χειροκίνητη Ανίχνευση Μπορείτε να προκαθορίσετε ένα ψηφιακό κανάλι ξεχωριστά. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού σε ψηφιακή µορφή. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και κατόπιν 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Χειροκίνητη Ανίχνευση, και 4) Πιέστε [s / B] για να επιλέξετε τον αριθµό του καναλιού που θέλετε να σαρώσετε. Ο δέκτης αρχίζει την αναζήτηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω αυτοµάτως. Όταν βρεθεί ένα κανάλι, η αναζήτηση σταµατάει. 5) Πιέστε [MENU] για έξοδο. Χειροκίνητη Ανίχνευση Νούµερο Καναλιού Ένταση Σηµάτων Μπορείτε να ρυθµίσετε ένα αναλογικό κανάλι ξεχωριστά. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού σε αναλογική µορφή. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και κατόπιν 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Χειροκίνητη Ανίχνευση, και 4) Πιέστε [s / B] για να επιλέξετε τον αριθµό του καναλιού που θέλετε να σαρώσετε. 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Συχνότητα. 6) Πιέστε [αριθµητικά πλήκτρα] για να εισάγετε τη συχνότητα. Για να επιλέξετε 24, πιέστε [0] πρώτα, και µετά πιέστε [2] και [4]. 7) Πιέστε [s / B] για να αρχίσει η αναζήτηση. Ο δέκτης αρχίζει την αναζήτηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω αυτοµάτως. Όταν βρεθεί ένα κανάλι η αναζήτηση σταµατάει. 21% 8) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Σύστηµα χρωµάτων, και 9) Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε το σύστηµα ( Pal SECAM ) που θέλετε και µετά Τώρα Μέγιστο Κλειδί Αλλαγή ch OK Πίσω Χειροκίνητη Ανίχνευση Κανάλι Συχνότητα Σύστηµα χρωµάτων Σύστηµα ήχου P MHz Pal B/G 10) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Σύστηµα ήχου, και 11) Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε το σύστηµα που θέλετε και µετά π.χ.) Σύστηµα χρωµάτων είναι SECAM 12) Πιέστε [MENU] για έξοδο. Επιλογή γλώσσας Κανάλι Συχνότητα Σύστηµα χρωµάτων Σύστηµα ήχου Χρκντη Χειροκίνητη Ρύθµιση Ανίχνευση Κανάλι Συχνότητα Σύστηµα χρωµάτων Σύστηµα ήχου Pal SECAM Μπορείτε να επιλέξετε τη βασική γλώσσα. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και κατόπιν 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο, και 4) Πιέστε [K / L] επανειληµµένα για να επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και µετά Ρύθµιση Γλώσσα Μενού Γλώσσα Ήχου Γλώσσα Υποτίτλου 5) Πιέστε [MENU] για έξοδο. Σηµείωση: Τα Γλώσσα Ήχου και Γλώσσα Υποτίτλου είναι διαθέσιµα µόνον σε ψηφιακή λειτουργία. Ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραµµα, µπορείτε εύκολα να αλλάξετε την γλώσσα ήχου χρησιµοποιώντας το [AUDIO MODE] όταν είναι διαθέσιµο. Ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραµµα, µπορείτε εύκολα να αλλάξετε την γλώσσα ήχου χρησιµοποιώντας το [ (υπότιτλος)] όταν είναι διαθέσιµο. L L' B/G D/K Αγγλικά Γαλλικά Γαλλικά EL 10

10 A8C72EP_EL.book Page 11 Monday, June 9, :18 PM Ρύθµιση χώρας Σύστηµα χρωµάτων Μπορείτε να επιλέξετε τα κανάλια σύµφωνα µε τη χώρα που επιλέγετε. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Χώρα, και κατόπιν 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε τη χώρα που θέλετε, και µετά Μπορείτε να αλλάξετε το σύστηµα χρωµάτων της τηλεόρασης σε λειτουργία βίντεο ή scart. Πιέστε [COLOR SYSTEM] για να αλλάξετε το σύστηµα χρωµάτων της τηλεόρασης. Κάθε φορά που πιέζετε το [COLOR SYSTEM], η οθόνη της τηλεόρασης αλλάζει ως εξής. AUTO, PAL, SECAM, NTSC Σηµείωση: Όταν επιλέγετε Αυτόµατα πιέζοντας το [COLOR SYSTEM], η τηλεόραση επιλέγει το σύστηµα αυτοµάτως σύµφωνα µε το σήµα εισόδου της εξωτερικής συσκευής. Λεπτοµέρεια Ρύθµιση Κλείδωσης Ρύθµιση PC Ζώνη Ώρας Μενού CI ιαφάνεια Χώρα Εργοστασιακή ρύθµιση Γαλλία Ισπανία Γερµανία Πολωνία Άλλα Ελληνικά 5) Πιέστε [K / L] για έξοδο. Teletext Μπορείτε να ανακτήσετε τις πληροφορίες του teletext µαζί µε τα κανάλια της τηλεόρασης. 1) Πιέστε [ (κείµενο)] για να ενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή teletext. Εµφανίζονται οι πληροφορίες Teletext. Εάν επιθυµείτε να επιλέξετε άλλες σελίδες, πιέστε ταο [αριθµητικά πλήκτρα] ή το [K / L]. 2) Πιέστε πάλι [ (κείµενο)] για να δείτε το teletext σε διάφανη µορφή. Σηµείωση: Για να για να αυξήσετε το µέγεθος της γραµµατοσειράς, πιέστε [EXPAND]. Για να επιλέξετε άλλες σελίδες teletext, πιέστε [SUB CODE]. Για να επιλέξετε απευθείας τους αριθµούς σελίδων που εµφανίζονται στο κάτω µέρος της οθόνης της τηλεόρασης, πιέστε τα [RED/GREEN/YELLOW/BLUE]. Για να εµφανίσετε τις κρυφές πληροφορίες, πιέστε [REVEAL]. Για να κρατήσετε την τρέχουσα σελίδα πιέστε [ (διατήρηση)]. Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πιέστε [ (περιεχόµενο)]. 3) Πιέστε [ (κείµενο)] για να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή teletext. 11 EL

11 A8C72EP_EL.book Page 12 Monday, June 9, :18 PM ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Παρακολούθηση τηλεοπτικού προγράµµατος Για να επιλέξετε ένα κανάλι Πιέστε [MODE (DVB/ANA)] για να επιλέξετε ψηφιακή ή αναλογική λειτουργία. Πιέστε επανειληµµένα [ / (προγρ.)] για να επιλέξετε το κανάλι που επιθυµείτε. Πιέστε [αριθµητικά πλήκτρα] για να εισάγετε έναν αριθµό καναλιού σαν τρία ψηφία για γρηγορότερη πρόσβαση. π.χ.) Εάν θέλετε να επιλέξετε το κανάλι 24, πιέστε πρώτα [0], µετά πιέστε [2] και [4] εντός 3 δευτερολέπτων. Πιέστε επανειληµµένα [ / (προγρ.)] για να επιλέξετε το κανάλι που επιθυµείτε. Πιέστε [αριθµητικά πλήκτρα] για να εισάγετε έναν αριθµό καναλιού σαν δυο ψηφία για γρηγορότερη πρόσβαση. π.χ.) Εάν θέλετε να επιλέξετε το κανάλι 24, πιέστε [2] και [4] εντός 3 δευτερολέπτων. Για να ρυθµίσετε την ένταση Πιέστε [+/ (εντ.)] για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου. Μπορείτε να δείτε την µπάρα έντασης ήχου ενόσω ρυθµίζετε. Ένταση Ήχων 20 Πιέστε [ (αφωνία)] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο άµεσα. Μπορείτε να επανέλθετε στην αρχική ένταση πιέζοντας το [ (αφωνία)] και πάλι ή [+/ (εντ.)]. Σίγαση Για ακύρωση του χρονοµέτρου ύπνου Πιέστε [SLEEP] επανειληµµένα µέχρι να εµφανιστεί το Ύπνος Off. Σηµείωση: Αν βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα, ή σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, το χρονόµετρο ύπνου µηδενίζεται. Αλλάζοντας τη λειτουργία εισόδου Μπορείτε να αλλάξετε την µέθοδο εισόδου σε ψηφιακή µορφή, αναλογική µορφή ή µέθοδο εξωτερικής εισόδου. Πιέστε [INPUT] επανειληµµένα για να περιηγηθείτε µεταξύ των µεθόδων εισόδου. Digital channel Ύπνος Μπορείτε να αλλάξετε επίσης την µέθοδο εισόδου χρησιµοποιώντας το kουµπιά [BLUE]. 1) Πιέστε το κουµπί [BLUE]. Εµφανίζεται το µενού Επιλογή εισόδου. Off Analogue channel PC HDMI Συνιστωσών SCART Επιλογή εισόδου Video 4. SCART 5. Συνιστωσών 6. HDMI 7. PC Video Χρονόµετρο ύπνου Μπορείτε να ρυθµίσετε την τηλεόραση να απενεργοποιηθεί αυτοµάτως µετά από µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο που έχετε ρυθµίσει. 1) Πιέστε [SLEEP]. Το χρονόµετρο ύπνου απεικονίζεται. 2) Πιέστε [SLEEP] επανειληµµένα για να αλλάξετε την περιόδο χρόνου σβησίµατος. Κάθε φορά που πιέζετε [SLEEP], ο χρονοδιακόπτης αυξάνεται κατά 30 λεπτά, έως 120 λεπτά κατά µέγιστο. Ύπνος 30Λεπτό 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε την µέθοδο εισόδου που θέλετε, µετά Σηµείωση: Για να παρακολουθήσετε ψηφιακό κανάλι, επιλέξτε. Για να παρακολουθήσετε το αναλογικό κανάλι, επιλέξτε. Για να χρησιµοποιήσετε το βίντεο ή την υποδοχή εισόδου S-VIDEO στην τηλεόραση, επιλέξτε Video. Για να χρησιµοποιήσετε την υποδοχή SCART στην τηλεόραση, επιλέξτε SCART. Για να χρησιµοποιήσετε τις υποδοχές εισόδου COMPONENT (Y/Pb/Pr) στην τηλεόραση, επιλέξτε Συνιστωσών. Για να χρησιµοποιήσετε την υποδοχή HDMI- IN στην τηλεόραση, επιλέξτε HDMI. Για να χρησιµοποιήσετε την υποδοχή PC-IN (RGB) στην τηλεόραση, επιλέξτε PC. EL 12

12 A8C72EP_EL.book Page 13 Monday, June 9, :18 PM Αλλάζοντας Λειτουργία Ήχου Μπορείτε να αλλάξετε την λειτουργία ήχου. Πιέστε επανειληµµένα [SOUND SELECT] για περιηγηθείτε µεταξύ των διαθέσιµων καναλιών ήχου. Πληροφορίες οθόνης Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες εκποµπής. Πιέστε [I (πληροφορίες)]. Εµφανίζεται το πληροφοριακό µενού οθόνης. Στερεοφωνικό Μονοφωνικό Στερεοφωνικό Παράγει ήχο στέρεο Αριστερά Παράγει ήχο αριστερά εξιά Παράγει ήχο δεξιά Μονοφωνικό Παράγει µονοφωνικό ήχο Αριστερά εξιά The Sounds 09: :00-09:59 Αγγλικά Hit Music Special Characteristics : You're turned to the Sounds, keep around, it doesn't get fresher than 576i SD 4 : 3 it here for the biggest sounds this! Call now to select a video 1 Όνοµα καναλιού 2 Όνοµα / χρόνος τρέχοντος προγράµµατος 3 Κατηγορία ονόµατος 4 Πληροφορίες προγράµµατος 5 Χρόνος 6 Αριθµός καναλιού 7 Γλώσσα ήχου 8 Ανάλυση / Φορµά / αναλογία διαστάσεων τηλεόρασης 9 Τηλεόραση / Ραδιόφωνο 10 Teletext 11 Κατάσταση κλειδώµατος 12 Γονική βαθµολόγηση 13 Τηλεόραση επί πληρωµή 14 Υπότιτλος Ελληνικά Κύρια Μονοφωνικό Υπότιτλοι Κύρια/ ευτ Σηµείωση: Όταν οι πληροφορίες προγράµµατος αποτελούνται από πάνω από 4 γραµµές, πιέστε [K / L] για να κινηθείτε προς τα κάτω. Κύρια Παράγει κύριο ήχο Υπότιτλοι Παράγει δευτερεύοντα ήχο Κύρια/ ευτ Παράγει κύριο και ήχο sub Μονοφωνικό Παράγει µονοφωνικό ήχο Σηµείωση: Η διαθέσιµη λειτουργία ήχου διαφέρει ανάλογα µε το πρόγραµµα. 2 1 Αριθµός καναλιού 2 Λειτουργία ήχου 3 Ανάλυση / Φορµά / αναλογία διαστάσεων τηλεόρασης Σε λειτουργία εξωτερικής εισόδου, εµφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες επί της οθόνης. π.χ.) SCART 1 Μονοφωνικό 576i SD 4 : 3 SCART i SD 4 : 3 Πιέστε [I (πληροφορίες)] και πάλι ή [] για έξοδο. Το µενού πληροφοριών οθόνης εξαφανίζεται αυτοµάτως σε µερικά δευτερόλεπτα. 13 EL

13 A8C72EP_EL.book Page 14 Monday, June 9, :18 PM Αλλαγή του τρόπου οθόνης Μπορείτε να επιλέξετε το αγαπηµένο µέγεθος οθόνης σας και στους λόγους διαστάσεων τηλεόρασης 4:3 και 16:9. Πιέστε [SCREEN MODE] επανειληµµένα για να αλλάξετε την µέθοδο απεικόνισης στην οθόνη. εν µπορείτε να αλλάζετε την µέθοδο απεικόνισης οθόνης ανάλογα µε το πρόγραµµα. Για σήµα βίντεο 4:3 Για σήµα βίντεο 16:9 Ολόκληρο Επέκταση Μεγέθυνση Κινηµατογράφος Πλαϊνή Στήλη Ολόκληρο Ολόκληρο Προβάλλετε µια εικόνα 16:9 στην αρχική της διάσταση. 14:9 Κινηµατογράφος Πλάτος Μεγέθυνση Προβάλλετε µια εικόνα 16:9 στο µέγιστο µέγεθός της χωρίς να αλλάξετε την οριζόντια και κάθετη αναλογία. Κινηµατογράφος Προβάλλετε µια κάθετα επιµήκη εικόνα. Επέκταση Προβάλλετε µια οριζόντια επιµήκη εικόνα. Για σήµα εισόδου υπολογιστή Πλαϊνή Στήλη Προβάλλετε µια εικόνα 4:3 στην αρχική της διάσταση. Πλάγιες λωρίδες εµφανίζονται και στα δυο άκρα της οθόνης. Πλαϊνή Στήλη Ολόκληρο Ολόκληρο Προβάλλετε µια εικόνα 4:3 σε µέγεθος 16:9, η εικόνα επεκτείνεται οριζόντια για να γεµίσει η οθόνη. Κινηµατογράφος Προβάλλετε µια εικόνα 4:3 σε µέγεθος 16:9, η εικόνα επεκτείνεται οριζόντια και κάθετα για να γεµίσει η οθόνη. Αυτό κόβει το πάνω και το κάτω µέρος της εικόνας. Πλάτος Προβάλλετε µια εικόνα 4:3 σε µέγεθος 16:9, το κέντρο της εικόνας είναι στο αρχικό της µέγεθος και τα πλάγια επεκτείνονται οριζόντια για να γεµίσουν την οθόνη. 14:9 Προβάλλετε µια εικόνα 4:3 σε µέγεθος 14:9. Πλάγιες λωρίδες εµφανίζονται και στα δυο άκρα της οθόνης. Κουκίδα-Κουκίδα Πλαϊνή Στήλη Προβάλλετε µια αναλογικά επιµήκη εικόνα. Πλάγιες λωρίδες εµφανίζονται και στα δυο άκρα της οθόνης. Ολόκληρο Προβάλλετε µια εικόνα εκτεταµένη δυσανάλογα για να γεµίσει την οθόνη. Κουκίδα-Κουκίδα Προβάλλετε µια εικόνα στο αρχικό της µέγεθος. Σηµείωση: Μπορεί να µην είναι επιλέξιµο Πλαϊνή Στήλη αναλόγως µε την αναλογία διαστάσεων του σήµατος εισόδου του υπολογιστή. EL 14

14 A8C72EP_EL.book Page 15 Monday, June 9, :18 PM Λίστα καναλιών Μπορείτε να βρείτε εύκολα το κανάλι που επιθυµείτε. 1) Πιέστε [OK] ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραµµα. Εµφανίζεται η λίστα καναλιών. Λίστα προγραµµάτων- 18. The Sounds 19. Cinema 20. Drama 21. Today's News 22. The Musical 38. Motors Τροποποίηση καναλιού Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, να αλλάξετε την σειρά των καναλιών, διαγράψτε το κανάλι, κτλ. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και κατόπιν 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Λίστα προγραµµάτων, και Λίστα προγραµµάτων Λίστα προγραµµάτων- 18. The Sounds Επιλογή OK /Ράδιο Πίσω 19. Cinema 20. Drama 21. Today's News Λίστα προγραµµάτων- P01.TV01 P01.TV01 P01.TV01 P02.TV02 P02.TV The Musical 38. Motors Επιλογή OK /Ράδιο Πίσω 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Λίστα προγραµµάτων, και Ελληνικά Επιλογή OK 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε τον αριθµό του καναλιού που θέλετε να παρακολουθήσετε. 3) Πιέστε [OK] ή [] για έξοδο. Σηµείωση: Μπορείτε να τροποποιήσετε τη λίστα καναλιών. Ανατρέξτε στο Τροποποίηση καναλιού στην Σελίδα 15 για Σελίδα 17. Πίσω Λίστα προγραµµάτων Λίστα προγραµµάτων- P01.TV01 P01.TV01 P01.TV01 P02.TV02 P02.TV02 Επιλογή Για να παρακολουθήσετε το κανάλι OK Πίσω 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε τον αριθµό του καναλιού που θέλετε να παρακολουθήσετε, και Για να αντιστοιχίσετε τον αποκωδικοποιητή Ορισµένα τηλεοπτικά κανάλια αναµεταδίδουν κωδικοποιηµένο σήµα τηλεόρασης το οποίο µπορείτε να δείτε µόνο αν έχετε αποκτήσει τον κατάλληλο αποκωδικοποιητή. Μπορείτε να συνδέσετε τέτοιο αποκωδικοποιητή σε υποδοχή SCART αυτής της τηλεόρασης. Αυτή η µέθοδος θα ενεργοποιήσει αυτοµάτως τον συνδεδεµένο αποκωδικοποιητή για το κανάλι. 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε τον αριθµό του καναλιού που θέλετε να παρακολουθήσετε, και πιέστε [B]. 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Αποκωδικοποιητής. 6) Πιέστε [OK] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή. εµφανίζεται στο αριστερό µέρος του καναλιού. Λίστα προγραµµάτων P01.TV01 P01.TV01 P01.TV01 P02.TV02 P02.TV02 Λίστα προγραµµάτων- Επιλογή OK Πίσω 7) Πιέστε [MENU] για έξοδο. 15 EL

15 A8C72EP_EL.book Page 16 Monday, June 9, :18 PM Για να παραλείψετε το κανάλι 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε τον αριθµό του καναλιού που θέλετε να παραλείψετε, και πιέστε [B]. 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Μτπδηση, και εµφανίζεται στο αριστερό µέρος του καναλιού. π.χ.) Ψηφιακό 6) Πιέστε [MENU] για έξοδο. Όταν χρησιµοποιείτε [ / (προγρ.)], το κανάλι παραλείπεται. Εάν θέλετε να ακυρώσετεl Λίστα προγραµµάτων Λίστα προγραµµάτων- 18. The Sounds 19. Cinema 20. Drama 21. Today's News 22. The Musical 38. Motors Επιλογή OK /Ράδιο Πίσω 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε τον αριθµό του καναλιού που θέλετε να κλειδώσετε, και πιέστε [B]. 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Μτπδηση, και θα εξαφανιστεί. Για να κλειδώσετε το κανάλι 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε τον αριθµό του καναλιού που θέλετε να κλειδώσετε, και πιέστε [B]. 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Κλείδωση, και Το πεδίο εισαγωγής συνθηµατικού εµφανίζεται. 6) Πιέστε [αριθµητικά πλήκτρα] για να εισάγετε τους 4- ψήφιους αριθµούς για το συνθηµατικό σας. εµφανίζεται στο αριστερό µέρος του καναλιού. π.χ.) Αναλογικό Λίστα προγραµµάτων P01.TV01 P01.TV01 P01.TV01 P02.TV02 P02.TV02 P02.TV02 Λίστα προγραµµάτων- Για να διαγράψετε το κανάλι 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε τον αριθµό του καναλιού που θέλετε να διαγράψετε, και πιέστε [B]. 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε ιαγραφή, και Το παράθυρο επιβεβαίωσης εµφανίζεται. π.χ.) Ψηφιακό 18. The Sounds 19. Cinema ιαγράφετε την 20. Drama υπηρεσία; 21. Today's News Επιβεβαίωση Πίσω 22. The Musical 38. Motors 6) Πιέστε [OK] για επιβεβαίωση. Το επιλεγµένο κανάλι διαγράφεται από τα κανάλια µνήµης. 7) Πιέστε [MENU] για έξοδο. Για να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών χειροκίνητα Λίστα προγραµµάτων Επιλογή OK /Ράδιο Πίσω 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε κανάλι που θέλετε να µετακινήσετε, και πιέστε [B]. 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Πάτε Πάνω ή Πάτε Κάτω, και Το κανάλι θα µετακινηθεί µια γραµµή πάνω ή κάτω. π.χ.) Αναλογικό Λίστα προγραµµάτων- Λίστα προγραµµάτων P01.TV01 P01.TV01 P02.TV02 P02.TV02 Επιλογή Λίστα προγραµµάτων- OK Πίσω Αποκωδικοποιητής Μτπδηση Κλείδωση ιαγραφή Ταξινόµηση:Κανάλι Ταξινόµηση:Συχνότητα Πάτε Πάνω Πάτε Κάτω Επιλογή OK Πίσω 6) Πιέστε [MENU] για έξοδο. 7) Πιέστε [MENU] για έξοδο. Όταν επιλέξετε το κλειδωµένο κανάλι, πρέπει να εισάγετε το συνθηµατικό για να παρακολουθήσετε. Εάν θέλετε να το ξεκλειδώσετε 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε το κλειδωµένο κανάλι, και κατόπιν πιέστε [B]. 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Ξεκλείδωση, και Το πεδίο εισαγωγής συνθηµατικού εµφανίζεται. 6) Πιέστε [αριθµητικά πλήκτρα] για να εισάγετε τους 4- ψήφιους αριθµούς για το συνθηµατικό σας. θα εξαφανιστεί. 7) Πιέστε [MENU] για έξοδο. EL 16

16 A8C72EP_EL.book Page 17 Monday, June 9, :18 PM Για να αλλάξετε την σειρά των καναλιών αυτοµάτως 4) Πιέστε [B]. 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Ταξινόµηση:LCN, Ταξινόµηση:Αύξουσα, ή Ταξινόµηση:Φθίνουσα, και Ταξινόµηση:LCN Ταξινόµηση κατά κανάλι. Ταξινόµηση:Αύξουσα Ταξινόµηση κατά αλφαβητική σειρά (A-Z). Ταξινόµηση:Φθίνουσα Ταξινόµηση κατά αντίστροφη αλφαβητική σειρά (Z-A). Λίστα προγραµµάτων Λίστα προγραµµάτων- Ταξινόµηση:LCN 18. The Sounds Ταξινόµηση:Αύξουσα 19. Cinema Ταξινόµηση:Φθίνουσα 20. Drama Μτπδηση 21. Today's News ιαγραφή 22. The Musical Κλείδωση 38. Motors Πάτε Πάνω Πάτε Κάτω Επιλογή OK /Ράδιο Πίσω EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων) Μπορείτε εύκολα να βρείτε ένα κανάλι ή να δείτε τις λεπτοµερείς πληροφορίες του καναλιού. Το EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων) σας δίνει προγραµµατισµένες πληροφορίες των προγραµµάτων της τηλεόρασης. Πιέστε [GUIDE]. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε το EPG ως ακολούθως. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και κατόπιν 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε EPG, και κατόπιν Το EPG εµφανίζεται. 1 EPG Special 09:00-09:59 BB Special: Mr.Smith introduces unseen items from previous programmes in the series and talks to expect Mrs. Cole about the history of BB House. Thu 01/12/2005 Thu 01/12/ :37 09:30 10:00 10:30 2 Ελληνικά 6) Πιέστε [MENU] για έξοδο. 3 The Sounds Cinema Drama Today's News The Musical Hit Music Special Drama's Daily News Triangle Pick Up Number Our Home Morning News Dog&Cats The Frying Winem 4 Σελίδα + Σελίδα - Προηγούµενη Μέρα Επόµενη µέρα 4) Πιέστε [B]. 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Ταξινόµηση:Κανάλι ή Ταξινόµηση:Συχνότητα, και Ταξινόµηση:Κανάλι Ταξινόµηση κατά κανάλι. Ταξινόµηση:Συχνότητα Ταξινόµηση κατά συχνότητα καναλιού. Λίστα προγραµµάτων Επιλογή 6) Πιέστε [MENU] για έξοδο. Λίστα προγραµµάτων- Αποκωδικοποιητής P01.TV01 P01.TV01 P02.TV02 Μτπδηση P02.TV02 Κλείδωση OK Πίσω ιαγραφή Ταξινόµηση:Κανάλι Ταξινόµηση:Συχνότητα Πάτε Πάνω Πάτε Κάτω Επιλογή 1 Πληροφορίες προγράµµατος 2 Παράθυρο εικόνας 3 Λίστα καναλιών 4 Λίστα προγραµµάτων Πιέστε [K / L / s / B] για να επιλέξετε το πρόγραµµα. Πιέστε [RED] ή [GREEN] για να µεταβείτε προς τα κάτω ή προς τα πάνω στην λίστα καναλιών. Πιέστε [YELLOW] ή [BLUE] για να µετακινήσετε τη λίστα προγραµµάτων στην προηγούµενη ή στην επόµενη µέρα. Πιέστε [OK] για να παρακολουθήσετε το επιλεγµένο πρόγραµµα εφόσον είναι διαθέσιµο επί του παρόντος. Επιλέξτε το πρόγραµµα, και πιέστε [I (πληροφορίες)] για να προβάλλετε περαιτέρω λεπτοµερείς. Επικάλυψη Καναλιού Λεπτοµέρια EPG Πίσω Λεπτοµέρια EPG 09:00-09:59 Cinema BB Special: Mr.Smith introduces unseen items from previous programmes in the series and talks to expect Mrs. Cole about the history of BB House. Επιλογή EPG Πίσω Πιέστε [GUIDE] ή [] για έξοδο. 17 EL

17 A8C72EP_EL.book Page 18 Monday, June 9, :18 PM ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ρύθµιση εικόνας Μπορείτε να ρυθµίσετε τις ρυθµίσεις εικόνας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας. Οι ρυθµίσεις αποθηκεύονται αυτοµάτως µετά την έξοδο από το µενού εικόνας. Επαναφορά ρυθµίσεων Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Επαναφορά, µετά πιέστε [OK] για να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις της εικόνας στις προκαθορισµένες. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και κατόπιν 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και µετά 4) Ρυθµίστε την ποιότητα εικόνας. Επαναφορά ρυθµίσεων Η λειτουργία αυτή επαναφέρει τη ρύθµιση για τον τρέχων Τρόπο Εικόνας στην προεπιλογή εργοστασίου. Άκυρα Επαναφορά Τρόπος Εικόνας Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε την ρύθµιση ( Κανονικό, υναµικό, Ταινία, Ειδήσεις ) που θέλετε και µετά πιέστε [OK]. Εικόνα Τρόπος Εικόνας Φωτεινότητα Αντίθεση Χρώµα Χρωµατισµός Οξύτητα Επαναφορά ρυθµίσεων Χρώµα Θερµοκρασίας Πίσω Φως Κανονικό υναµικό Ταινία Ειδήσεις Χρώµα Θερµοκρασίας Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε την ρύθµιση ( Ψυχρό, Ουδέτερο, Θερµό ) που θέλετε και µετά Εικόνα Τρόπος Εικόνας Φωτεινότητα Αντίθεση Χρώµα Χρωµατισµός Οξύτητα Επαναφορά ρυθµίσεων Χρώµα Θερµοκρασίας Πίσω Φως Ψυχρό Ουδέτερο Θερµό Φωτεινότητα, Αντίθεση, Χρώµα, Χρωµατισµός, Οξύτητα Πιέστε [s / B] για ρύθµιση. Φωτεινότητα Φωτεινότητα Αντίθεση 30 Αντίθεση Χρώµα Χρώµα Ρύθµιση [s] [B] Ρύθµιση Μετάβαση OK OK 30 Ρύθµιση Μετάβαση OK OK 30 Ρύθµιση Μετάβαση OK OK µείωση φωτεινότητας µείωση αντίθεσης µείωση χρώµατος αύξηση φωτεινότητας αύξηση αντίθεσης αύξηση χρώµατος Πίσω Φως Πιέστε [s / B] για να ρυθµίσετε, και Πίσω Φως 0 Ρύθµιση 5) Πιέστε [MENU] για έξοδο. OK OK Χρωµατισµός Χρωµατισµός 0 Ρύθµιση Μετάβαση OK OK Οξύτητα Οξύτητα 30 Ρύθµιση Μετάβαση OK OK πρόσθεση κόκκινου κάντε το απαλό πρόσθεση πράσινου κάντε το καθαρό Σηµείωση: Πιέστε [K / L] για να αλλάξετε τα στοιχεία. Μπορείτε αν ρυθµίσετε το Χρωµατισµός µόνο όταν λαµβάνετε NTSC σήµατα από τη συνδεδεµένη εξωτερική συσκευή. EL 18

18 A8C72EP_EL.book Page 19 Monday, June 9, :18 PM Ρύθµιση Ήχου Μπορείτε να ρυθµίσετε τις ρυθµίσεις ήχου σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας. Οι ρυθµίσεις αποθηκεύονται αυτοµάτως µετά την έξοδο από το µενού ήχου. Ρύθµιση κλειδώµατος Μπορείτε να κλειδώσετε το κανάλι ή να ρυθµίσετε την γονική βαθµολόγηση για να αποφύγετε την παρακολούθηση ακατάλληλου προγράµµατος. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και κατόπιν 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και µετά 4) Ρυθµίστε την ποιότητα ήχου. Πρίµα, Μπάσο Πιέστε [s / B] για ρύθµιση. Πρίµα Πρίµα Μπάσο Μπάσο 0 Ρύθµιση [s] [B] Ρύθµιση Μετάβαση OK OK 0 Ρύθµιση Μετάβαση OK OK µειώστε αυξήστε Σηµείωση: Πιέστε [K / L] για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Ρύθµιση Κλείδωσης, και 4) Πιέστε [αριθµητικά πλήκτρα] για να εισάγετε τους 4- ψήφιους αριθµούς για το συνθηµατικό σας. Ρύθµιση Κλείδωσης Εισάγετε κωδικό Κώδικας PIN Εάν δεν έχετε ρυθµίσει το συνθηµατικό σας, εισάγετε ) Πιέστε [MENU] για έξοδο. Πίσω Ελληνικά Επαναφορά ρυθµίσεων Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Επαναφορά, µετά πιέστε [OK] για να επαναφέρετε τις ρυθµίσεις ήχου στις προκαθορισµένες. Επαναφορά ρυθµίσεων Η λειτουργία αυτή επαναφέρει τη ρύθµιση Ήχων στην προεπιλογή εργοστασίου. Άκυρα Επαναφορά Σηµείωση: Αν βρεθεί κλειδωµένο κανάλι κατά τη σάρωση καναλιών, πρέπει να πληκτρολογήσετε το συνθηµατικό. Για να ρυθµίσετε το νέο συνθηµατικό 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Αλλαγή Κώδικα.. 6) Πιέστε [αριθµητικά πλήκτρα] για να εισάγετε τους νέους 4-ψήφιους αριθµούς για το συνθηµατικό σας. 7) Πιέστε [αριθµητικά πλήκτρα] για να εισάγετε τους ίδιους 4-ψήφιους αριθµούς για το συνθηµατικό σας και πάλι. Αλλαγή Κώδικα 5) Πιέστε [MENU] για έξοδο. Εισάγετε κωδικό Επιβεβαίωση Κώδικα Κώδικας PIN Πίσω Αφού εισάγετε το συνθηµατικό, το Ρύθµιση Κλείδωσης µενού εµφανίζεται. 8) Πιέστε [MENU] για έξοδο. Για να ρυθµίσετε τη γονική βαθµολόγηση 5) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Γονική Ταξινόµηση. 6) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε την επιθυµητή γονική βαθµολόγηση. Ρύθµιση Κλείδωσης Γονική Ταξινόµηση Αλλαγή Κώδικα Χωρίς εµπόδιο ) Πιέστε [MENU] για έξοδο. 19 EL

19 A8C72EP_EL.book Page 20 Monday, June 9, :18 PM Ρυθµίσεις υπολογιστή Μπορείτε να ρυθµίσετε τη θέση της οθόνης του υπολογιστή, το ρολόι και τη φάση. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεµένος. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Ρύθµιση PC, και 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και µετά 5) Αλλάξτε τις ρυθµίσεις. Αυτόµατη Ρύθµιση Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Ρύθµιση, και κατόπιν Αυτόµατη Ρύθµιση Ζώνη ώρας Μπορείτε να ρυθµίσετε την ζώνη ώρας σύµφωνα µε την περιοχή διαµονής. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Ζώνη Ώρας, και 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε διαφορά ώρας που θέλετε και µετά Λεπτοµέρεια Ρύθµιση Κλείδωσης Ρύθµιση PC Ζώνη Ώρας Μενού CI ιαφάνεια Χώρα Εργοστασιακή ρύθµιση Αυτόµατα Η λειτουργία αυτή ρυθµίζει αυτόµατα τη θέση, το ρολόικαι τη φαση στοιχείου εικόνων. Άκυρα Ρύθµιση 5) Πιέστε [MENU] για έξοδο. ιαφάνεια Μπορείτε να ρυθµίστε το επίπεδο διαφάνειας του µενού. Κάθε ρύθµιση αλλάζεται αυτοµάτως. Οριζόντια Θέση, Κάθετη Θέση Πιέστε [s / B] για ρύθµιση. Οριζόντια Θέση Οριζόντια Θέση Κάθετη Θέση 0 Ρύθµιση [s] [B] Ρύθµιση Μετάβαση OK OK Κάθετη Θέση 0 Ρύθµιση Μετάβαση OK OK µετακινήστε την οθόνη του υπολογιστή προς τα αριστερά µετακινήστε την οθόνη του υπολογιστή προς τα κάτω µετακινήστε την οθόνη του υπολογιστή προς τα δεξιά µετακινήστε την οθόνη του υπολογιστή προς τα πάνω 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε ιαφάνεια, και 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξτε το επίπεδο διαφάνειας που θέλετε και µετά Λεπτοµέρεια Ρύθµιση Κλείδωσης Ρύθµιση PC Ζώνη Ώρας Μενού CI ιαφάνεια Χώρα Εργοστασιακή ρύθµιση ) Πιέστε [MENU] για έξοδο. Ρολόι, Φάση Πιέστε [s / B] για ρύθµιση. Ρολόι Ρολόι Φάση Φάση 0 Ρύθµιση [s] [B] Ρύθµιση Μετάβαση OK OK 42 Ρύθµιση Μετάβαση OK OK 6) Πιέστε [MENU] για έξοδο. µειώστε την τιµή ρύθµισης αυξήστε την τιµή ρύθµισης Σηµείωση: Πιέστε [K / L] για να αλλάξετε τα στοιχεία. Εργοστασιακές ρυθµίσεις Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθµίσεις στις προκαθορισµένες. 1) Πιέστε [MENU] για να προβάλλετε το µενού. 2) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε, και 3) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Εργοστασιακή ρύθµιση, και 4) Πιέστε [K / L] για να επιλέξετε Επαναφορά, και Όλες οι ρυθµίσεις επαναφέρονται στις προκαθορισµένες. 5) Πιέστε [MENU] για έξοδο. EL 20

20 A8C72EP_EL.book Page 21 Monday, June 9, :18 PM ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Καθαρισµός οθόνης Αν η οθόνη LCD θέλει καθάρισµα, σκουπίστε τη µε βαµβάκι ή απαλό ύφασµα. Πριν αρχίσετε το καθάρισµα, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Συντήρηση Αν η έγχρωµη τηλεόραση LCD δεν λειτουργεί, µην προσπαθήσετε να διορθώσετε το πρόβληµα µόνοι σας. εν υπάρχουν µέρη που να µπορείτε να επισκευάσετε µόνοι σας. Κλείστε την τηλεόραση, βγάλτε την πρίζα και µεταφέρετε την συσκευή σε ένα Κέντρο Συντήρησης για επισκευή. Καθαρισµός περιβλήµατος Σκουπίστε την πρόσοψη και τις άλλες εξωτερικές επιφάνειες της τηλεόρασης µε ένα µαλακό πανί βρεγµένο σε νερό και στυµµένο καλά. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ διαλυτικά ή οινόπνευµα. Μην ψεκάζετε µε εντοµοκτόνα κοντά στην τηλεόραση. Τα χηµικά αυτού του είδους µπορεί να αφαιρέσουν το χρώµα από τις επιφάνειες. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ορισµένες φορές κάποιο πρόβληµα µπορεί να λυθεί εύκολα αν ελέγξετε ορισµένα προφανή πράγµατα που πολλές φορές τα παραβλέπουµε. Πριν αναζητήσετε επισκευές ελέγξτε τα παρακάτω. Μπορεί να εξοικονοµήσετε χρόνο και χρήµατα. ΛΙΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί Λωρίδες στην οθόνη Παραµορφωµένη εικόνα Η εικόνα κυλά κατακόρυφα εν υπάρχει χρώµα Κακή λήψη ορισµένων καναλιών Κακή εικόνα Γραµµές ή ραγίσµατα στην εικόνα Σκιές στην εικόνα Θολή εικόνα Ήχος εντάξει, κακή εικόνα Εικόνα εντάξει, κακός ήχος Χωρίς εικόνα και ήχο ιάφορα έγχρωµα σηµάδια Μαύρα η φωτεινά σηµεία στην οθόνη Ξεχάσατε το συνθηµατικό ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ οκιµάστε καινούργιο κανάλι. Αν είναι εντάξει, τότε µάλλον οφείλεται σε ανεπαρκή λήψη καναλιού. Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Είναι η τηλεόραση στην πρίζα; Η πρίζα έχει ρεύµα; Χ Χ Είναι πατηµένο το κουµπί [Q (αναµονή ενεργοποιηµένη)] της τηλεόρασης; Χ Είναι συνδεδεµένο το καλώδιο της κεραίας στην τηλεόραση; Χ Χ Χ Χ Χ Χ Αν χρησιµοποιείτε εξωτερική κεραία, ελέγξτε το καλώδιο. Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Ελέγξτε για τοπικές παρεµβολές. Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Κλείστε την µε το [Q (αναµονή ενεργοποιηµένη)] και ανοίξτε τη µετά από ένα λεπτό. Ρυθµίστε τη λειτουργία ΧΡΩΜΑ. Χ Ρυθµίστε τον έλεγχο Αντίθεσης & Φωτεινότητας. Χ Χ Ελέγξτε τις µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Χ Μετακινήστε την τηλεόραση µακριά από τις κοντινές συσκευές που παράγουν ισχυρά µαγνητικά πεδία. Κλείστε την τηλεόραση µε το [Q (αναµονή ενεργοποιηµένη)], κατόπιν ανοίξτε την µετά από 30 ή πλέον λεπτά. Θερµοκρασία περιβάλλοντος πολύ χαµηλή. Χ Χ Χ Η διάρκεια ζωής του οπίσθιου φωτισµού είναι περίπου ώρες. Ζητήστε αντικατάσταση. Χ Χ Οφείλεται στην ποιότητα της οθόνης LCD. Επαναφορά στις προκαθορισµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις, και το συνθηµατικό επανέρχεται στο "0000".Ανατρέξτε στο "Εργοστασιακές ρυθµίσεις" στη Σελίδα 20. Χ Χ Χ Χ Ελληνικά 21 EL

21 A8C72EP_EL.book Page 22 Monday, June 9, :18 PM ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικές προδιαγραφές Σύστηµα τηλεόρασης: Σύστηµα τηλεόρασης PAL B/G Σύστηµα τηλεόρασης PAL D/K Σύστηµα τηλεόρασης SECAM L Σύστηµα τηλεόρασης SECAM L' Σύστηµα τηλεόρασης SECAM B/G Σύστηµα τηλεόρασης SECAM D/K Είσοδοι Ακουστικά: 1/8 της ίντσας (3,5 mm) Είσοδος S-Video: Υποδοχή Mini DIN 4pin x 1 Είσοδος Video: Υποδοχή RCA x 1 Είσοδος ήχου: Υποδοχή RCA x 4 Είσοδος D-Sub 15pin x 1 (RGB) υπολογιστή: Mini jack Ø3,5 mm x 1 (ΗΧΟΥ) AUDIO/VIDEO: Είσοδος 21pin scart µε RGB x 1 Είσοδος Component Video: Υποδοχή RCA x 3 Y : 1Vp-p x 1 Pb: 700mVp-p x 1 Pr : 700mVp-p x 1 Είσοδος HDMI: HDMI 19pin x 1 Σύστηµα στερεοφωνικού ήχου 2 ηχεία Έξοδος ήχου: 1 W, 8 ohm x 2 Άλλες προδιαγραφές Τηλεχειριστήριο: Με ψηφιακή κωδικοποίηση υπερύθρων Απαιτήσεις ισχύος: AC V~, 50 Hz Κατανάλωση ρεύµατος: 70 W LCD: 22" ιαστάσεις (Υ x Π x Β) (χωρίς βάση): (µε βάση): 405 mm x 544 mm x 97,5 mm 450 mm x 544 mm x 190 mm Βάρος: 5,5 kg Τα σχέδια και οι προδιαγραφές µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση ή νοµική υποχρέωση. EL 22

22 A8C72EP_EL.book Page 23 Monday, June 9, :18 PM ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών EMC-Directive: Low Voltage Directive: Εµείς η: Funai Europe GmbH Gasstrasse 18, Haus Hamburg / Germany 2004 / 108 / EC 2006 / 95 / EC EN55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006 EN55020: 2002+A1: 2003+A2: 2005 EN : 2006 Class A EN : 1995+A1: 2001+A2: 2005 EN60065: 2002+A1: 2006 EN55022: 2006 Class B EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 δηλώνουµε ότι το παρακάτω προϊόν: LCD Τηλεόραση Μοντέλο LT6-M22BB/LT6-M22WB Εµπορική επωνυµία: Funai συµµορφώνεται µε τους παρακάτω κανονισµούς. Ελληνικά Tυπώθηκε στην EE 23 EL

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. εργοποιηµέν

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. εργοποιηµέν A8CN1EP_EL.book Page 2 Thursday, March 13, 2008 5:41 PM αµονή εργοποιηµέν ίµενο ότιτλος ληροφορίες ατήρηση εριεχόµενο έρσορας τ. ρογρ. ειτουργία τόµατης ενεργοποίη ης - φωνία ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ CAUTION RISK OF

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Εισαγωγή... 3 Προετοιμασία... 3 Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 4 Μέτρα ασφαλείας... 5 Σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεοπτικού σήματος (καλωδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-E7Z-100-32(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-E7Z-100-32(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ A-E7Z-100-32(1) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD Οδηγίες Χρήσης Οδηγός εκκίνησης Παρακολουθώντας τηλεόραση Χρήση προαιρετικών συσκευών Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ Πρόσθετες πληροφορίες KDL-40BX440 / 32BX340 Εισαγωγή Σας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Tηλεόραση µε Ενσωµατωµένο Βίντεο TVCR-A1404G TVCR-A1404TG TVCR-A2104G TVCR-A2104TG. Μοντέλο: Αριθµός Σειράς:

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Tηλεόραση µε Ενσωµατωµένο Βίντεο TVCR-A1404G TVCR-A1404TG TVCR-A2104G TVCR-A2104TG. Μοντέλο: Αριθµός Σειράς: T6624_6724EE(GR).fm Page 1 Monday, January 26, 2004 6:49 PM Tηλεόραση µε Ενσωµατωµένο Βίντεο TVCR-A1404G TVCR-A1404TG TVCR-A2104G TVCR-A2104TG Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Πληροφορίες ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Αρ. μοντέλου TX-L32E3E TX-L37E3E TX-L42E3E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση LCD Acer. Contents. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4

Τηλεόραση LCD Acer. Contents. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4 Τηλεόραση LCD Acer AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης Contents Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4 Η επισκόπηση της δικής σας τηλεόρασης LCD 5 Προβολή εμπρόσθιου πίνακα 5 Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42U20E TX-P46U20E TX-P50U20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ A-EHJ-100-71(1) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD Οδηγίες Χρήσης Οδηγός εκκίνησης Παρακολουθώντας τηλεόραση Χρήση προαιρετικών συσκευών Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ Πρόσθετες πληροφορίες KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A /

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT20E TX-P46VT20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...48. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...48. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια..5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...40. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...40. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

30 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 32 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. 32 Πρόσβαση στα κύρια μενού 33 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

30 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 32 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. 32 Πρόσβαση στα κύρια μενού 33 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED LCD Πριν θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LED LCD M2352D / M2452D / M2452D

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P65VT20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν από το

Διαβάστε περισσότερα

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...52. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...20.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...52. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...20. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφάλειας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα