ΣΠΑΠ Α.Ε. (υπό ίδρυση)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΠΑΠ Α.Ε. (υπό ίδρυση)"

Transcript

1 ΣΠΑΠ Α.Ε. (υπό ίδρυση) ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΙ & ΑΣΤΙΚΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλάνο για την ανάληψη και την διαχείριση του Μετρικού Σιδηροδροµικού Δικτύου Πελοποννήσου. Από τους: Κριστόφ Φελντχάους και Έκκαρτ Σάουτερ, Δεκ Μετάφραση/Επιµέλεια κειµένου: Κύρκος Απόλλων Α. Εισαγωγή Προκειµένου να επιλύσει την τρέχουσα οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση αποφάσισε την διακοπή της λειτουργίας ολόκληρού του Μετρικού Σιδηροδροµικού Δικτύου της Πελοποννήσου, εκτός από τις γραµµές Ολυµπία-Κατάκολο, Διακοπτό-Καλάβρυτα και τον Προαστιακό της Πάτρας. Υπάρχει δε η πρόθεση, µετά την διακοπή της λειτουργίας των γραµµών να εκποιηθούν όλες οι Σιδηροδροµικές Υποδοµές (τέως σιδηροδροµικοί διάδροµοι, σταθµοί, αµαξοστάσια, τεχνικές βάσεις). Αυτά, τα χωρίς καµία προοπτική, µέτρα µοιάζουν να είναι πέραν πάσης λογικής για µία πληθώρα από λόγους: Κατ αρχάς το Μετρικό Σιδηροδροµικό Δίκτυο Πελοποννήσου, συµβάλλει σηµαντικά στην ικανοποίηση των αναγκών εύκολης µετακίνησης των ντόπιων πληθυσµών, συνδέοντας αποµακρυσµένα χωριά µε τοπικά αστικά κέντρα, αποτελώντας έτσι ένα επαρκές και οικολογικό µέσο µεταφοράς. Επιπλέον οι Σιδηρόδροµοι Πελοποννήσου αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα νεότερα µνηµεία Βιοµηχανικού Πολιτισµού της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, καθώς λειτουργούν αδιαλείπτως από τον 19 ο αιώνα. Συν τοις άλλοις (και ως αποτέλεσµα των παραπάνω) παρέχουν µία µεγάλη ευκαιρία για την καθιέρωση τουριστικών σιδηροδροµικών υπηρεσιών µε την δυνατότητα να προσελκύσουν έναν µεγάλο αριθµό επισκεπτών/τουριστών στην Ελλάδα. Τέλος, αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι πολύ πρόσφατα επενδύθηκαν σηµαντικότατα ποσά χρηµάτων για την ανακαίνιση σηµαντικού τµήµατος του Δικτύου. 1

2 Η εγκατάλειψη του Δικτύου τώρα, λόγω της τρέχουσας οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης, κρίνεται ως µία κοντόφθαλµη ενέργεια, χωρίς καµία προοπτική, καθώς, όταν η κρίση θα ξεπεραστεί, µία επανενεργοποίηση των γραµµών θα είναι σχεδόν αδύνατη. Μόλις οι σιδηροδροµικές υποδοµές, οι οποίες ακόµα σήµερα είναι αποκλειστικά προοριζόµενες προς χρήση για την λειτουργία του σιδηροδρόµου, αποχαρακτηριστούν, και είναι πλέον ελεύθερες για διαφορετική χρήση ή οικοδόµηση, η επανέναρξη παροχής σιδηροδροµικών υπηρεσιών, θα είναι πλέον όχι µόνο πανάκριβη µα και εξαιρετικά ανέφικτη. Επιπλέον, το τροχαίο υλικό και οι αναγκαίες εγκαταστάσεις (όπως οι τεχνικές βάσεις συντήρησης κλπ), θα έχουν και αυτά χαθεί ή καταστραφεί εξίσου. Κοντά στα παραπάνω, πρέπει να αναφερθεί ότι τα υλοποιούµενα µέτρα, έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης για µία «Πράσινη Ανάπτυξη» για την Ελλάδα, η οποία, στον καιρό της κλιµατικής αλλαγής και της εξάντλησης των αποθεµάτων των φυσικών πόρων, είναι επιτακτικά αναγκαία. Έχοντας πίστη στις µεγάλες δυνατότητες του Μετρικού Πελοποννησιακού Σιδηροδροµικού Δικτύου, ένας όµιλος, εδώ και χρόνια αφοσιωµένων στους Ελληνικούς Σιδηροδρόµους, Γερµανών και Ελλήνων επιχειρηµατιών, ιδρύει πλέον τους ΣΠΑΠ Α.Ε. Δύο εκ των ιδρυτικών µελών έχουν ήδη σιδηροδροµική εµπειρία καθώς µετέχουν στην ανάληψη µίας σιδηροδροµικής γραµµής των Σιδηροδρόµων Γερµανίας (D.B.) και τον καιρό αυτό ξεκινούν µε την οργάνωση παροχής ιδιωτικά διαχειριζοµένων σιδηροδροµικών υπηρεσιών. Σκοπεύουν δε, να εισάγουν την εµπειρία που έχουν αποκοµίσει προς όφελος του Μετρικού Σιδηροδροµικού Δικτύου της νότιας Ελλάδας. Έτσι, προτείνουµε το ακόλουθο πλάνο διαχείρισης, το οποίο θα διασφαλίσει την διατήρηση του υπάρχοντος Μετρικού Σιδηροδροµικού Δικτύου και θα προσφέρει τις βασικές σιδηροδροµικές υπηρεσίες, µειώνοντας παράλληλα στο ελάχιστο τα τρέχοντα έξοδα για το Ελληνικό Δηµόσιο: 1. Η ΣΠΑΠ. Α.Ε. θα αναλάβει ολόκληρο το υπάρχον µετρικό δίκτυο συµπεριλαµβάνων και όλων των κτηρίων που ανήκουν σε αυτό (ειδικά τους Σιδηροδροµικούς Σταθµούς) επί τη βάσει ενός χρησιδανείου µε το Ελληνικό Κράτος, για τρία χρόνια. Η ΣΠΑΠ Α.Ε. δεν θα πληρώνει κάποιο ενοίκιο για 2

3 την χρήση των εγκαταστάσεων. Η συµφωνία ενοικίασης, θα επεκταθεί αυτοµάτως για άλλα δώδεκα χρόνια, εάν η ΣΠΑΠ Α.Ε. αποδειχθεί ικανή να παρέχει τις τελευταίες σιδηροδροµικές συνδέσεις που παρείχε και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προ της αναστολής των δροµολογίων, κάνοντας χρήση κατά το ανώτερο, της συµφωνηθείσας κρατικής επιχορήγησης (βλ. Β3). Μετά την παρέλευση δεκαπέντε ετών, οι όροι της συµφωνίας για την επόµενη δεκαετία θα πρέπει να γίνουν ξανά αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ της ΣΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Κράτους. Πρέπει εδώ να γίνει σαφές ότι οι τίτλοι ιδιοκτησιών θα παραµείνουν µόνιµα στην κυριότητα του Ελληνικού Κράτους. Η δε διαφορετική χρήση των ιδιοκτησιών που δεν είναι αναγκαίες για την σιδηροδροµική λειτουργία του δικτύου, θα είναι µελλοντικά δυνατή από το Κράτος. Αυτό, κατά περίπτωση θα αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ της ΣΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Κράτους. Τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτής της ακίνητης περιουσίας θα είναι προς όφελος του Ελληνικού Δηµοσίου. Οι ανάγκες παροχής σιδηροδροµικών υπηρεσιών, βέβαια, θα προηγούνται. Τα υπάρχοντα συµβόλαια ενοικίασης θα συνεχιστούν από την ΣΠΑΠ Α.Ε. Τα έσοδά τους, θα διατίθενται προς όφελος της ΣΠΑΠ. Α.Ε. και θα δηλώνονται ξεχωριστά στα ισοζύγιά της. Η χρήση τους θα γίνεται για την ισοστάθµιση πιθανών ζηµιών που θα προκύψουν από την σιδηροδροµική διαχείριση του σιδηροδροµικού δικτύου, ή για την επανεπένδυσή τους σε τροχαίο υλικό ή στην σιδηροδροµική υποδοµή. Όλο το υπάρχον υλικό για την µετρική σιδηροδροµική επιδοµή, νέο ή χρησιµοποιηµένο, θα περάσει στην κυριότητα της ΣΠΑΠ. 2. Όλο το υπάρχον µετρικό τροχαίο υλικό θα περάσει στην ΣΠΑΠ Α.Ε χρησιδάνειο. Η ΣΠΑΠ Α.Ε. θα είναι υποχρεωµένη να διατηρήσει όλο το λειτουργικό τροχαίο υλικό στην ίδια κατάσταση. Όταν περιστασιακά δεν θα υπάρχει η ανάγκη χρήσης τµήµατος αυτού του τροχαίου υλικού, η ΣΠΑΠ Α.Ε. θα είναι υποχρεωµένη να διασφαλίσει ότι θα είναι δυνατόν να το επαναφέρει σε κατάσταση κυκλοφορίας οποτεδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη. Πιθανή πώληση µονάδων εκ τούτου του τροχαίου υλικού σε τρίτους, θα είναι δυνατή µόνο κατόπιν συµφωνίας µε το Ελληνικό Κράτος. Τα δε έσοδα εξ αυτών, θα δηλώνονται ξεχωριστά στα ισοζύγια της 3

4 ΣΠΑΠ Α.Ε. και θα χρησιµοποιούνται µόνο για συναφείς σκοπούς. (ως και στην Α1) 3. Η ΣΠΑΠ Α.Ε. θα αναλάβει ολόκληρο το µετρικό τροχαίο υλικό το οποίο είναι αυτή την στιγµή σε µη λειτουργική κατάσταση. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού, θα καταρτισθεί µία λίστα οχηµάτων ιστορικής σηµασίας. Η ΣΠΑΠ Α.Ε. θα υποχρεούνται να επιδείξουν την δέουσα προσοχή σε αυτά τα οχήµατα και να τα ασφαλίσουν για µουσειακούς σκοπούς ή να διασφαλίσουν την επαναφορά τους σε λειτουργική κατάσταση, µε σκοπό την χρήση τους για τουριστικούς σκοπούς στο µέλλον. Οχήµατα που δεν θα συµπεριληφθούν σε αυτή την λίστα, θα µπορούν είτε να επισκευασθούν και να χρησιµοποιηθούν από την ΣΠΑΠ Α.Ε. είτε να χρησιµοποιηθούν ως πηγή λήψης ανταλλακτικών. Στην περίπτωση που καταστεί δυνατό να πωληθούν κάποια εξ αυτών των οχηµάτων σε τρίτους, από την ΣΠΑΠ. Α.Ε., τα έσοδα θα δηλώνονται ξεχωριστά στα ισοζύγια της ΣΠΑΠ Α.Ε. και θα χρησιµοποιούνται µόνο για συναφείς σκοπούς. (βλέπε και Α1). Η ΣΠΑΠ Α.Ε., κατόπιν συµφωνίας µε το Υπουργείο Πολιτισµού, θα έχουν το δικαίωµα να φέρουν το Μουσειακό Τροχαίο Υλικό ή τµήµατα αυτού σε εξειδικευµένες τεχνικές µονάδες του εξωτερικού για επισκευή. Θα έχουν, επίσης, το δικαίωµα να αφήσουν τροχαίο υλικό τέτοιου είδους για κάποιο χρονικό διάστηµα στο εξωτερικό, έως ότου µπορέσουν να χρηµατοδοτήσουν τα έξοδα επισκευών. Αυτό πρέπει να γίνει καθώς κατάλληλα µηχανουργεία πχ. για την αντικατάσταση λέβητα ατµοµηχανής ίσως να µην υπάρχουν στην Ελλάδα. 4. Οι Εργαστηριακές βάσεις συντήρησης και επισκευών στην Τρίπολη, την Καλαµάτα και το Διακοπτό θα παραδοθούν στην ΣΠΑΠ Α.Ε. Τα εργοστάσια στην Πάτρα και τον Πειραιά (ΚΕΠ), δεν είναι αναγκαία στην ΣΠΑΠ Α.Ε. Το υπάρχον τροχαίο υλικό, ανταλλακτικά, και εξειδικευµένα εργαλεία και µηχανήµατα για το Σιδηροδροµικό Δίκτυο Μετρικού Εύρους, θα περάσουν στην κατοχή της ΣΠΑΠ Α.Ε. 4

5 Β. Πλάνο για τις υπάρχουσες γραµµές του Μετρικού Σιδηροδροµικού Δικτύου. Οι προβλεπόµενες σιδηροδροµικές υπηρεσίες θα περιλαµβάνουν διαφορετικά είδη µεταφορών: 1. Τοπικές επιβατικές µεταφορές. 2. Εµπορευµατικές µεταφορές. 3. Τουριστικούς/Μουσειακούς συρµούς. 1. Τοπικές επιβατικές µεταφορές. 1. Κόρινθος-Αργος-Ναύπλιο. Το υπάρχον πλέγµα δροµολογίων θα διατηρηθεί. Θα εξεταστεί το ενδεχόµενο µίας ανταπόκρισης στην Κόρινθο, µε τα δροµολόγια του Προαστιακού, ανά δίωρο. Η επέκταση του δροµολογίου στον Παλαιό Σιδηροδροµικό Σταθµό Κορίνθου, θα εξεταστεί, καθώς είναι πιθανόν να υπάρξει ζήτηση από αρκετούς επιβάτες που θα ταξιδεύουν από την Αργολίδα στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου 2. Άργος-Τρίπολη. Επέκταση του υπάρχοντος πλέγµατος δροµολογίων µε προσθήκη ενός τετάρτου ζεύγους τραίνων (σταθερή, ανά τετράωρο σιδηροδροµική σύνδεση µε Άργος). Διόρθωση και τροποποίηση του πλέγµατος δροµολογίων ώστε να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες. 3. Τρίπολη-Καλαµάτα. Υπάρχει η πρόθεση µελλοντικά να καθιερωθούν 5

6 τακτικά, επιβατικά δροµολόγια (π.χ. το επιτυχηµένο νυχτερινό δροµολόγιο από και προς Κόρινθο.) Δροµολόγηση τα σαββατοκύριακα ειδικών τουριστικών µουσειακών συρµών σε συνεργασία µε τον «Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόµου Πελοποννήσου» µε έδρα τους Μύλους Ναυπλίου (βλ. Β3.3) 4. Καλαµάτα-Μεσσήνη/ Καλαµάτα-Διαβολίτσι Το επιτυχηµένο υπάρχον δροµολόγιο θα συνεχιστεί µε προοπτική επιβατικής επανάχρησης/ επανενεργοποίησης του σιδηροδροµικού διαδρόµου Καλαµάτα Πόλις-Καλαµάτα Λιµήν. 5. Κατάκολο-Πύργος-Ολυµπία. Το πλέγµα προαστιακών δροµολογίων θα συνεχιστεί µε έµφαση στην ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης, και συνδέσεις µεταξύ του λιµένα του Κατάκολου και της Ολυµπίας, µε ανταπόκριση µε τα κρουαζιερόπλοια. (βλ. Β3.2). 6. Προαστιακός Αχαΐας και Πατρών. Το επιτυχηµένο εγχείρηµα θα συνεχιστεί. Επέκταση προς τα ανατολικά στον Άγιο Βασίλειο και στο µέλλον προς τον Ψαθόπυργο, είναι πιθανή. Προς τα νότια, οι υπηρεσίες προαστιακού θα επεκταθούν ως τα Βραχνέικα και µελλοντικά ως την Αχαΐα, µε πιθανή συνεπιδότηση από το Δήµο Πατρών εξαιτίας της εξοικονόµησης πόρων που θα κάνει έτσι από το σύστηµα αστικών λεωφορείων. 7. Πάτρα-Καλαµάτα. Το υπάρχον πλέγµα δροµολογίων (δύο ζεύγη ιντερσίτυ 6

7 IC) θα διατηρηθεί. 8. Διακοπτό-Καλάβρυτα. Το υπάρχον πλέγµα δροµολογίων θα διατηρηθεί και θα επεκταθεί. Μελλοντικά, η καθιέρωση τουριστικών δροµολογίων από µουσειακούς συρµούς µε ατµάµαξα, αποτελεί στόχο. 9. Κόρινθος-Πάτρα. Το υλικό επιδοµής των τµηµάτων της γραµµής αυτής, που δεν θα χρησιµοποιηθούν πια, αναλαµβάνει η ΣΠΑΠ Α.Ε. να το µετακινήσει και να το διατηρήσει για επανάχρηση σε άλλες σιδηροδροµικές γραµµές. Κατόπιν τούτου, το Ελληνικό Κράτος θα µπορεί ελεύθερα να διαχειριστεί ως βούλεται, την ακίνητη περιουσία του εκεί. 10. Άγιοι Ανάργυροι-Κόρινθος. Εκδροµικά τρένα µε µουσειακούς συρµούς θα κυκλοφορούν σε τµήµατα της γραµµής.] Χρήση του σιδηροδροµικού διαδρόµου για εµπορικά τρένα και για µετακίνηση τροχαίου υλικού (βλ Β.2). Προαιρετική χρήση του διαδρόµου για προαστιακή σύνδεση µεταξύ Ελευσίνας και Αθηνών. 11. Κρυονέρι-Αγρίνιο Δροµολόγηση εκδροµικών συρµών σε συνεργασία µε τον Όµιλο «Χαρίλαος Τρικούπης» του Αγρινίου. Η ΣΠΑΠ Α.Ε. θα παρέχει έναν µουσειακό συρµό ή τρένο. 7

8 Θα εξεταστεί η πιθανότητα χρήσης του διαδρόµου για καθιέρωση τακτικών επιβατικών δροµολογίων στο µέλλον. 2. Εµπορικοί Συρµοί. 1. Ασπρόπυργος-Μεγαλόπολη Μεταφορά πετρελαίων από τα Διυλιστήρια Ασπροπύργου στην Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας της ΔΕΗ Μεγαλόπολης. Στην πιθανή απενεργοποίηση της Μονάδος Παραγωγής Ενέργειας Μεγαλουπόλεως που συζητείται, η χρήση του τρένου για την µεταφορά απορριµµάτων και την βιολογική ταφή τους στα παλαιά ορυχεία λιγνίτη, θα µπορεί να αποτελέσει ένα παιδία εµπορευµατικής δραστηριοποίησης της ΣΠΑΠ Α.Ε. Δροµολόγηση ενός συρµού ανά δύο ηµέρες µε δύο µηχανές ALCO και 12 βυτία. 2. Λοιπά. Η ΣΠΑΠ Α.Ε. σκοπεύει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και προς άλλα εµπορευµατικά δροµολόγια: πχ µεταφορά σκύρων από τα Αθίκια Κορινθίας προς Ναύπλιο, µεταφορά scrap στις βιοµηχανίες χαλκού στον Ασπρόπυργο κλπ. Εξέταση πιθανότητας σύνδεσης µε Θριάσιο και µέσω τρίτου σίδερου µε Ικόνιο 3. Τουριστικά Τραίνα/Μουσειακοί Συρµοί. Γενική Προσέγγιση. Πιστεύουµε ότι οι Σιδηρόδροµοι Πελοποννήσου έχουν γενικά µεγάλες 8

9 τουριστικές δυνατότητες, καθώς ενώνουν έναν αριθµό σηµαντικότατων αρχαιολογικών χώρων και φηµισµένων ιστορικών τόπων, όπως οι Μυκήνες, το Ναύπλιο, η Αρχαία Ολυµπία, ο Ισθµός, η Νεµέα, και πολλά άλλα. Επιπλέον οι σιδηροδροµικές γραµµές, διασχίζουν αποµακρυσµένες και παρθένες ορεινές περιοχές και όµορφες ακτογραµµές. Εξαιτίας αυτής της ποικιλίας τοπίων που συναντούν και του γεωγραφικού ανάγλυφου που διασχίζουν, είναι δοµηµένοι µε µία σύνθετη µορφή, ασυνήθιστη για µετρικά σιδηροδροµικά δίκτυα, η οποία περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό εκπληκτικών γεφυρών, τούνελ κλπ. Επιπλέον, σχεδόν ολόκληρος ο αυθεντικός κτηριακός τους πλούτος, διασώζεται σχεδόν άθικτος ως τις µέρες µας (σταθµοί, αποθήκες, µηχανοστάσια, κλειδουχεία αποχωρητήρια κλπ), και γι αυτό τα περισσότερα και σηµαντικότερα κτήρια είναι χαρακτηρισµένα από το Υπουργείο Πολιτισµού ως «έργα τέχνης» και βρίσκονται υπό ειδικό καθεστώς προστασίας. Η ΣΠΑΠ Α.Ε. σκοπεύει να διαχειριστεί έναν µεγάλο αριθµό τουριστικών και µουσειακών συρµών, σε πολλές από τις γραµµές του Δικτύου. Η λειτουργία κάποιων εξ αυτών των δροµολογίων θα γίνεται µε µουσειακό τροχαίο υλικό σε συνεργασία µε συλλόγους που ήδη εργάζονται πάνω σε αυτόν τον τοµέα.(σφσ Αθηνών, ΣΦΣ Μεσσηνίας, ΣΦΣ Αρκαδίας. όµιλος «Χαρίλαος Τρικούπης» Αγρινίου, ΣΦΣ Πελοποννήσου Βόννης Γερµανίας). Επιπλέον, η ΣΠΑΠ Α.Ε., θα συντηρεί τον κτηριακό πλούτο και εξοπλισµό (πάντα σε συµφωνία µε τους κανονισµούς και τις υποδείξεις των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού) και θα τον χρησιµοποιεί για τουριστικούς σκοπούς (τουριστικά καταλύµατα, αναψυκτήρια κλπ). Έτσι, υπάρχει η πεποίθηση, ότι οι παρακάτω τουριστικές σιδηροδροµικές υπηρεσίες θα προσελκύσουν έναν αξιόλογο αριθµό επισκεπτών, τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο η ΣΠΑΠ Α.Ε. θα συµβάλει στην ανάπτυξη του τουρισµού σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, και θα βοηθήσει στην δηµιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Τουριστικές Γραµµές 1. Διακοπτό-Καλάβρυτα Καθιέρωση ειδικών σιδηροδροµικών δροµολογίων για τουριστικούς πράκτορες (όπως οι πράκτορες κρουαζιερόπλοιων) κατά 9

10 την ζήτηση (ως εργολήπτης) Καθιέρωση ατµοκίνητων δροµολογίων και ως επιβατικών συρµών και για τουριστικούς διαχειριστές. 2. Κατάκολο-Ολυµπία Καθιέρωση ειδικών σιδηροδροµικών δροµολογίων για τουριστικούς πράκτορες (όπως οι πράκτορες κρουαζιερόπλοιων) κατά την ζήτηση (ως εργολήπτης) 3. Ναύπλιο-Άργος-Τρίπολη-Ζευγολατιό-Καλαµάτα/Κυπαρισσία Θα δροµολογούνται τουριστικοί συρµοί τα σαββατοκύριακα, σε συνεργασία µε τον «Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόµων Πελοποννήσου» µε έδρα τους Μύλους. Αυτός ο σύλλογός θα µετατρέψει το µηχανοστάσιο και την έκταση του Σιδηροδροµικού Σταθµού των Μύλων σε σιδηροδροµικό µουσείο. 4. Άγιοι Ανάργυροι-Κόρινθος Τουριστικοί - Εκδροµικοί συρµοί θα δροµολογούνται στο θεαµατικό τµήµα της γραµµής στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, µε χρήση µουσειακών οχηµάτων. Εκδροµικοί συρµοί σε ειδικές περιστάσεις, θα δροµολογούνται από τους Αγίους Αναργύρους προς την Κόρινθο, ή µέχρι και το Ναύπλιο, µε χρήση µουσειακών οχηµάτων. Θα εξεταστεί η πιθανότητα χρήσης ενός µικρού τµήµατος της σιδηροδροµικής γραµµής γύρω από την γέφυρα του Ισθµού, η οποία διασχίζει την οµώνυµη διώρυγα, για 10

11 τουριστικούς πράκτορες. Γ. Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του σχεδιασµού. Αλλαγή της υπάρχουσας σιδηροδροµικής νοµοθεσίας/των υπαρχόντων σιδηροδροµικών κανονισµών: οι συρµοί είναι δυνατόν να διαχειριστούν από έναν µηχανικό καθόσον υπάρχει παντού εγκατεστηµένο το σύστηµα ασφαλείας «Νεκρός Άνθρωπος». Οι Σιδηροδροµικοί υπάλληλοι θα είναι δυνατόν να απασχοληθούν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς τοµείς της σιδηροδροµικής εκµετάλλευσης (πχ ως µηχανικοί άλλα και ως φύλακες, κλπ.) Η πρόσληψη των σιδηροδροµικών υπαλλήλων θα γίνεται από την ίδια την ΣΠΑΠ Α.Ε. µε κριτήρια που θα καθιερώνει η ίδια. Αυτό θα συµβαίνει ώστε να διασφαλίζει ότι µόνο αφοσιωµένοι σιδηροδροµικοί υπάλληλοι θα µετακινηθούν από την δηµόσια υπηρεσία σε µία ιδιωτική εταιρία. Στην περίπτωση που η εταιρία ΣΠΑΠ Α.Ε. αποτύχει, οι εργαζόµενοι που θα έχουν προσληφθεί από την ίδια δεν θα χάνουν το δικαίωµα που τους προσέφερε τώρα η κυβέρνηση, για εθελουσία µετάταξη σε άλλους τοµείς του Δηµοσίου Τοµέα Η ΣΠΑΠ Α.Ε. θα είναι ελεύθερη να αναπτύσσει την τιµολογιακή της πολιτική και το σύστηµα χρεώσεων, σε συµφωνία µε την κατάσταση στην αγορά. Η ΣΠΑΠ. Α.Ε. θα δρα µε γνώµονα τον σεβασµό στην κοινωνική διάσταση των σιδηροδροµικών µεταφορών, και τις οικονοµικές δυνατότητες των πληθυσµών. Η ΣΠΑΠ Α.Ε. θα είναι ελεύθερη στην χάραξη του πλέγµατος δροµολογίων της (καθώς θα διαχειρίζεται πλήρως ένα κλειστό δίκτυο). Παρά όλα αυτά, δεσµεύεται να παρέχει τουλάχιστον τις υπηρεσίες που παρείχε έως και την αναστολή των δροµολογίων η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η οικονοµική συνδροµή από το Ελληνικό Κράτος θα ανέλθει στο ποσό των 7 εκατοµµυρίων (Δεκ. 2010) ανά έτος λειτουργίας συν την αποζηµίωση πληθωρισµού, για τα επόµενα τρία (3) χρόνια. Εάν η ΣΠΑΠ Α.Ε. επιτύχει τους στόχους της, προσφέροντας την ίδια ποιότητα και ποσότητα δροµολογίων µε τα τελευταία προ της αναστολής, χωρίς την ανάγκη επιπλέον επιδότησης από την προαναφερθείσα, το συµβόλαιο αυτοµάτως θα επιµηκυνθεί για επιπλέον δώδεκα (12) χρόνια. Μετά την 11

12 παρέλευση δέκα ετών το ποσό της αναγκαίας επιδότησης θα πρέπει να επαναδιαπραγµατευθεί µεταξύ της ΣΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Κράτους. Έτσι, συνοψίζοντας, µε το 15% των χρηµάτων που θα δοθούν στο µέλλον ως επιδότηση για τις σιδηροδροµικές συγκοινωνίες, θα είναι επαρκές για την εκµετάλλευση περίπου πάνω από το 30% του Ελληνικού Σιδηροδροµικού Δικτύου Επιπλέον, πέραν των επιχειρηµάτων που παρατέθηκαν προηγουµένως, µε αυτό το πλάνο διαχείρισης, θα καταστεί δυνατόν να διασφαλιστεί ή απασχόληση προσωπικού 170 σιδηροδροµικών υπαλλήλων. 12

Για έναν ενιαίο σύγχρονο δημόσιο σιδηρόδρομο

Για έναν ενιαίο σύγχρονο δημόσιο σιδηρόδρομο ΟΡΓΑΝΩΗ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Για έναν ενιαίο σύγχρονο δημόσιο σιδηρόδρομο ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Με σεβασμό στο δημόσιο αγαθό της μεταφοράς Με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο Με κοινωνική πολιτική ΕΝΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Κωνσταντίνο Μαγουλά... 2 2. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ... 4

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Κωνσταντίνο Μαγουλά... 2 2. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Κωνσταντίνο Μαγουλά... 2 2. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ... 6 4. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ... 8 4.1 Ο ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν O Σ Ε Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ª¹ Äà Äûù, Äà Äû¹ ªÆ¹º ª ªË ºÃ¹Á Á¹ ª ANUAL_OSE_GRHELV.qxp 7/19/07 12:53 PM Page 3 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ....................................................................4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΜΙΛΟΣ Ο.Σ.Ε-ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων

Οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων B ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. - ΣΕΠ. 2008 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 51 Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομίας Οι θέσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το νέο φορολογικό νόμο Οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Νίκο Μ. Εμπέογλου...4 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση...6 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ...8

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και χωροταξία

Περιβάλλον και χωροταξία III. ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Το περιβάλλον είναι δημόσιο αγαθό και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας επιλογών. Αποτελεί για μας αναπτυξιακό πόρο και συγκριτικό πλεονέκτημα. Η πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο 2012-2013)

Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο 2012-2013) ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο 2012-2013) Θέµα - οµπρέλα: Πράσινα Ξενοδοχεία Θέµα: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Π4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Π4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2011 3 Έκθεση Μελέτης ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Μελέτη για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής : Ιωάννης Κωνσταντάρας 3885

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΣΚ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τα µέλη.σ. ΣΠΜΕ: ΚΟΤΣΩΝΗΣ Αντώνης ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ Γιάννης ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ Παναγιώτης ΜΗΛΗΣ Νίκος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Πρόταση επανάχρησης διατηρητέου κτηρίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πάνω σε ράγες. 5 βήματα για την προώθηση της κρουαζιέρας στην Ευρώπη ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Άνοδος στη διακίνηση φορτίων το 2013

Ανάπτυξη πάνω σε ράγες. 5 βήματα για την προώθηση της κρουαζιέρας στην Ευρώπη ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Άνοδος στη διακίνηση φορτίων το 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΦΥΛΛΟ 20 ΟΛΘ ΑΕ Άνοδος στη διακίνηση φορτίων το 2013 Μείωση τιμολογίων το 2014 σελ. 3 ΚΟΜΙΣΙΟΝ Συνδυασμένες μεταφορές και «μπλε οικονομία» σελ. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20 νέες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 2015 ΑΘΗΝΑ

Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 2015 ΑΘΗΝΑ Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 2015 ΑΘΗΝΑ Κατάλογος τροποποιήσεων ΔΔ2015 α/α / Ημερ/νία Εδάφιο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ Α.Ε.) δημοσιεύει την παρούσα Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Μάρτιος 2007 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση Ροδίτης Ρήγας Εργασία Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2 0 1 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811 www.kambili.gr e-mail:info@kambili.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας

1. Συµφωνητικό Εµπιστευτικότητας more options for energy efficient mobility through Car-Sharing momo Car-Sharing More options for energy efficient mobility through Car-Sharing Αριθµός Συµβολαίου: IEE/07/696/SI2.499387 Παραδοτέο 7.5 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΑΘΗΝΑ

Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΑΘΗΝΑ Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ Α.Ε.) δημοσιεύει την παρούσα Δήλωση Δικτύου, η οποία αφορά όλο το δίκτυο του ΟΣΕ, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΟΝ ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 2 SPIRAL BUSINESS SOLUTIONS ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μία εποχή, όπου το άνοιγμα των αγορών και η άρση των περιοριστικών όρων στις εμπορικές συναλλαγές διαμόρφωσαν μία νέα τάξη πραγμάτων, που στην καθημερινότητα

Διαβάστε περισσότερα