ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 Αριθ.Αποφ. 2040/07 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή Β, Προεδρεύοντα επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος, κατ άρθρο 173 ΣΠΚ, 2. ΕΛΗ ηµήτριο, Στρατιωτικό ικαστή Β, και το Στρατοδίκη : ΠΑΠΠΑ Γρηγόριο, Τχη (ΕΜ) που κληρώθηκε µε την υπ αριθµ. 1255/2007 απόφαση του Στρατοδικείου Αθηνών, τον Αντεισαγγελέα ΛΕΚΚΑ Γεώργιο, Στρατιωτικό ικαστή Β, που αναπληρώνει τον Εισαγγελέα και τους αρχαιότερους Αντεισαγγελείς, κατ άρθρο 174 ΣΠΚ, επειδή κωλύονται και την Γραµµατέα ΛΙΝΤΖΟΥ Αλεξάνδρα, Ανθλγό ( Γ), συνεδρίασε δηµόσια στην Αθήνα και στην αίθουσα που έχει καθοριστεί για τις συνεδριάσεις του, σήµερα την 20η του µηνός Ιουνίου, του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007) και ώρα 09:00 κατά την οποία ο παραπάνω Στρατοδίκης, µετά από πρόσκληση του Προέδρου ορκίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 183 ΣΠΚ, για να δικάσει τον: Β. Ι. του Ε., ο οποίος παραπέµφθηκε σε δίκη µε το υπ αριθµ. 637/07 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών και κατηγορείται για: Παράβαση της διάταξης του άρθρου 42 παρ.1 και παρ.7β του ΚΟΚ (Ν. 2696/99), ο οποίος αφού παρουσιάστηκε στο ικαστήριο, χωρίς δεσµά, όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του κλπ. αποκρίθηκε ότι ονοµάζεται: Β. Ι. του Ε. και της., που γεννήθηκε το στη Μ. και κατοικεί στο Π. Λ. (οδ. Κ. αρ...), πρ. ΕΑ (ΠΒ), µε ΣΑ: /. και τώρα επιπλοποιός, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, ο οποίος δεν κρατείται προσωρινά και δήλωσε ότι δεν έχει διορίσει συνήγορο για την υπεράσπισή του. Κατόπιν, ο Πρόεδρος συνέστησε στον κατηγορούµενο να προσέξει την κατηγορία και τη σχετική µε αυτή συζήτηση, συγχρόνως δε τον πληροφόρησε ότι έχει δικαίωµα να αντιτάξει στην κατηγορία πλήρη έκθεση των ισχυρισµών του καθώς και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του µετά την εξέταση κάθε µάρτυρα ή την έρευνα οποιουδήποτε αποδεικτικού µέσου και τον ρώτησε εάν έχει συνήγορο, αυτός δε αποκρίθηκε ότι δεν έχει διορίσει συνήγορο για την υπεράσπισή του. Ύστερα, ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, απήγγειλε συνοπτικά την κατηγορία που αναφέρεται στο ανωτέρω υπ αριθµ. 637/07 κλητήριο θέσπισµα και δήλωσε ότι δεν κάλεσε µάρτυρες για την υποστήριξη της κατηγορίας.

2 Αριθµ. Αποφ. 2040/ Έπειτα, ο Πρόεδρος ζήτησε από τον κατηγορούµενο γενικές πληροφορίες για την πράξη που κατηγορείται και του υπενθύµισε ότι η απολογία του θα γίνει στο τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. Ο κατηγορούµενος έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και δήλωσε ότι κάλεσε ως µάρτυρα για την υπεράσπισή του την Π. Α. του Κ. Αφού έγιναν αυτά, ο Πρόεδρος εκφώνησε το όνοµα της µάρτυρος υπερασπίσεως, Π. Α., η οποία βρέθηκε παρούσα. Έπειτα, ο Πρόεδρος ανέγνωσε την από έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήµατος, την υπ αριθµ. πρωτ. 3022/10/475-α / έκθεσης εξέτασης αίµατος του κατηγορουµένου από το Τµήµα Χηµείου της Υποδιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και το ΑΦΜ του κατηγορουµένου. Κατόπιν, ο Πρόεδρος, κάλεσε για εξέταση τη µάρτυρα υπερασπίσεως, η οποία, αφού ρωτήθηκε για την ταυτότητά της κ.λπ., αποκρίθηκε ότι ονοµάζεται: Π. Α. του Κ. και της Α., που γεννήθηκε το. στην Αθήνα και κατοικεί οµοίως (οδός Κ. αρ. ), Ελληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξος και, αφού έβαλε το δεξί της χέρι επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο, ορκίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 218 ΚΠ σε συνδυασµό µε το άρθρο 213 παρ. 1 ΣΠΚ και, εξετασθείσα νοµίµως, κατέθεσε ότι: Με τον κατηγορούµενο έχουµε οικογενειακή σχέση οπότε τον γνωρίζω καλά. Εκείνη την µέρα βρισκόταν σε κάποια γιορτή και εξ αυτού του γεγονότος είχε πιει λίγο παραπάνω. Το θύµα ήταν σε χειρότερη κατάσταση λόγω µέθης. Ωστόσο θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι για αυτές τις κατηγορίες ο κατηγορούµενος έχει δικαστεί ξανά από το ικαστήριό Σας και σας προσκοµίζω την Βεβαίωση της Γραµµατείας του Στρατοδικείου Αθηνών, στην οποία δηλώνεται ότι καταδικάστηκε για αυτήν την πράξη σε ποινή προστίµου εκατόν εξήντα ευρώ και σε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων µηνών και δεκαπέντε ηµερών καθώς και µε αφαίρεση των κρατικών πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, µε την υπ αριθµ. 384/04 απόφαση του Πενταµελούς Στρατοδικείου Αθηνών. Γίνεται µνεία ότι η µάρτυς ενεχείρισε στον Πρόεδρο την από βεβαίωση της Γραµµατείας του Στρατοδικείου Αθηνών καθώς και την υπ αριθµ. 384/2004 Απόφαση του Στρατοδικείου Αθηνών, τις οποίες ο Πρόεδρος, αφού ανέγνωσε, έθεσε στη δικογραφία. Η παραπάνω µάρτυς, αφού εξετάσθηκε προφορικά, παρέµεινε στο ακροατήριο, ο δε Πρόεδρος, µετά την εξέταση του µάρτυρος, έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα, στο ικαστή, στο Στρατοδίκη και στον κατηγορούµενο για να απευθύνουν, αν έχουν, ερωτήσεις σε αυτήν. Η µάρτυς απάντησε όπως αναφέρεται στην ως άνω κατάθεσή της. Μετά την εξέταση της µάρτυρος, ο Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα και τον κατηγορούµενο αν έχουν να αναφέρουν εναντίον της µάρτυρος ή εναντίον της µαρτυρίας της οτιδήποτε µπορεί να καθορίσει ακριβέστερα την αξιοπιστία της και συντείνει στην αποκάλυψη της αλήθειας και αν επιθυµούν να προβούν σε δηλώσεις ή εξηγήσεις σχετικά µε τη µαρτυρική της κατάθεση και αυτοί απάντησαν αρνητικά. Μετά, ο Πρόεδρος κάλεσε τον κατηγορούµενο να απολογηθεί για την εις βάρος του κατηγορία, αυτός δε απολογήθηκε όπως παρακάτω: Έχω πράγµατι ξαναδικασθεί από το ικαστήριό Σας για την ίδια παράβαση και έχω καταδικασθεί.

3 Αριθµ. Αποφ. 2040/ Μετά την απολογία του κατηγορουµένου, ο Πρόεδρος του υπέβαλε ερωτήσεις και κατόπιν έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα, στο ικαστή και στο Στρατοδίκη για να απευθύνουν ερωτήσεις στον κατηγορούµενο ή να ζητήσουν διευκρινίσεις. Ο κατηγορούµενος απάντησε όπως αναφέρεται στην απολογία του. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ρώτησε όλους τους ανωτέρω και τον κατηγορούµενο αν έχουν ανάγκη για κάποια συµπληρωµατική εξέταση ή διευκρίνιση και, αφού έλαβε από αυτούς αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα να αγορεύσει. Στο σηµείο αυτό ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασµένου. To ικαστήριο αφού διασκέφθηκε επάνω στην έδρα του, παρούσης και της Γραµµατέως κατάρτισε την απόφασή του την οποία ο Πρόεδρος δηµοσίευσε αµέσως στο ακροατήριο και η οποία έχει ως εξής: Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 370 στοιχ. γ ΚΠ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 213 παρ. 1 ΣΠΚ, η ποινική δίκη τελειώνει µε την κήρυξη της ποινικής διώξεως απαράδεκτης στις περιπτώσεις που υπάρχει δεδικασµένο (άρθρο 57). Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 57 παρ. 1 ΚΠ (που εφαρµόζεται κατ άρθρο 213 παρ. 1 ΣΠΚ και στις διαδικασίες ενώπιον των στρατιωτικών δικαστηρίων) αν κάποιος έχει καταδικαστεί αµετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει παύσει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν µπορεί να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του ποινική δίωξη για την ίδια πράξη, ακόµη κι αν δοθεί σ αυτήν διαφορετικός χαρακτηρισµός, ενώ κατά την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου αν παρά την πιο πάνω απαγόρευση ασκηθεί ποινική δίωξη, κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω δεδικασµένου. Από την παραπάνω διάταξη του άρθρου 57 παρ. 1 ΚΠ προκύπτει ότι για την ύπαρξη δεδικασµένου απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) αµετάκλητη απόφαση, µε την οποία κάποιος να έχει αµετάκλητα καταδικασθεί ή αθωωθεί ή να έχει παύσει η ποινική δίωξη εναντίον του (τυπικό δεδικασµένο), β) ταυτότητα πράξεως και γ) ταυτότητα προσώπου (βλ. Ν. Ανδρουλάκη, Θεµελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, 1994, σελ. 436 Ι. Ζησιάδη, Ποινική ικονοµία, τόµος Α, , σελ. 419 επ. Α. Καρρά, Μαθήµατα Ποινικού ικονοµικού ικαίου, τεύχος β, , σελ. 55 επ. Θ. Γιαννόπουλου, Παρατηρήσεις στην ΑΠ 918/1992 (σε Συµβ.), ΠοινΧρον ΜΒ (1992), σελ. 699 ΑΠ 1404/1991, Υπερ. 1992, 316 ΑΠ 1392/1992, Υπερ. 1994, 569). Ως πράξη νοείται το ιστορικό γεγονός, δηλαδή η υλική πράξη και πνευµατική κίνηση, µε όλα τα αποτελέσµατα στον εξωτερικό κόσµο, καθ όλη τηδιαδροµή και καθ όλες τις πραγµατικές και νοµικές όψεις της, τις οποίες ο δικαστής έχει δικαίωµα (και υποχρέωση) να ερευνήσει και αξιολογήσει αυτεπαγγέλτως. Σε σχέση µε την ταυτότητα πράξεως πρέπει να λεχθεί ότι αυτή συντρέχει όταν η προς εκδίκαση πράξη συγκροτείται αντικειµενικά από τα ίδια πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία απαρτίζεται κατά τα ουσιώδη αντικειµενικά της στοιχεία και η πράξη για την οποία έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση [βλ. ΑΠ 246/1993, µε παρατηρήσεις Αδ. Παπαδαµάκη, Υπερ. 1993, 578 ΑΠ 1306/1998, ΠοινΧρον ΜΘ (1999), 716 ΑΠ 1559/2002, ΠοινΧρον ΝΓ (2003), 535 ΕφΘεσ 1430/1999, ΝοΒ 1999, 646 ΕφΑθ 2168/2000, ΠοινΧρον ΝΑ (2001), 74 ΠληµΑθ 5447/2000, Ποιν ικ 2001, 25]. Σηµειωτέον, εξάλλου, ότι η ταυτότητα της πράξεως η οποία ειρήσθω εν παρόδω αποτελεί κοινό µέγεθος εκτός από τον θεσµό του δεδικασµένο και για τους θεσµούς της εκκρεµοδικίας και της µεταβολής της κατηγορίας (βλ. Γρ. Καλφέλη, Το έννοµο αγαθό ως βάση για τη λύση του προβλήµατος της µεταβολής της κατηγορίας στην ποινική θεωρία, 1985, σελ. 94 επ. και ) δεν αναιρείται από την πρόσδοση

4 Αριθµ. Αποφ. 2040/ διαφορετικού νοµικού χαρακτηρισµού ή την παραδοχή επιβαρυντικών περιστάσεων [βλ. ΑΠ 390/1991, ΠοινΧρον ΜΑ (1991), 1080 ΑΠ 1747/1999, µε παρατηρήσεις Μ. Καϊάφα-Γκµπάντι, Υπερ. 2000, 292 ΕφΑθ 2866/1996, Υπερ. 1997, 332 και σηµείωση Λ. Μαργαρίτη ΕφΑθ 2168/2000, όπ.π. ΠληµΘεσ 1395/1999, Υπερ. 2000, 240]. Στην προκειµένη περίπτωση ο κατηγορούµενος παραπέµφθηκε, µε το υπ αριθµ. 637/07 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών, στο ακροατήριο του παρόντος ικαστηρίου, προκειµένου να δικασθεί κατηγορούµενος για παράβαση της διατάξεως του άρθρου και 7 β του ΚΟΚ (που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του Ν. 2696/99) και συγκεκριµένα διότι ενώ ήταν στρατιωτικός, δηλαδή ΕΑ (ΠΒ) και υπηρετούσε στο. ΤΕ, στο.. την παρέβη τη διάταξη του άρθρου 42 1 του ΚΟΚ, σύµφωνα µε την οποία απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήµατος από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήµατος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος και συγκεκριµένα στον παραπάνω τόπο και χρόνο και περί ώρα 03:00 διαπιστώθηκε, συνεπεία οδικού τροχαίου ατυχήµατος το οποίο προκάλεσε ως οδηγός του υπ αριθµ. ΡΚ. δικύκλου µοτοποδηλάτου, ιδιοκτησίας του πατέρα του Εµµανουήλ, ότι οδηγούσε το ως άνω οδικό όχηµα έχοντας στο αίµα του περιεκτικότητα οινοπνεύµατος σε συγκέντρωση κατ ελάχιστον ενός γραµµαρίου και εξήντα τριών εκατοστών γραµµαρίου (1,63g) κατά λίτρο αίµατος, κατόπιν προηγηθείσας αιµοληψίας του γενόµενης προς τούτο την εργαστηριακής εξέτασης αίµατος από το Τµήµα Χηµείου της Υποδιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εξάλλου, ο αυτός ως άνω κατηγορούµενος είχε παραπεµφθεί, µε το υπ αριθµ. 1164/2003 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών στο ακροατήριο του Πενταµελούς Στρατοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιµο της για να δικασθεί, κατηγορούµενος για παράβαση των διατάξεων των άρθρων α) 12 6 και β)42 1 του ΚΟΚ (που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του Ν. 2696/99) τελεσθείσα στο την και συγκεκριµένα του ότι ενώ ήταν στρατιωτικός, ήτοι ΕΑ (ΠΒ) και υπηρετούσε στο 124 ΤΕ, στον παραπάνω τόπο και χρόνο παρέβη τη διάταξη του άρθρου 42 1 του ΚΟΚ (Ν. 2696/99), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του Ν. 2963/01, κατά την οποία απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήµατος από οδηγό ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήµατος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος. Ο ελεγχόµενος οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος όταν το ποσοστό αυτού στον οργανισµό του είναι από 0,50 γραµµάρια ανά λίτρο αίµατος και άνω µετρούµενο µε την µέθοδο της αιµοληψίας. ηλαδή την παραπάνω ηµεροµηνία και περί ώρα 03:30 οδηγούσε το υπ αριθµ. ΡΚ-.. δίκυκλο µοτοποδήλατο στην παραλιακή οδό του. µε κατεύθυνση προς την πλατεία του., βρισκόµενος υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, αφού βρέθηκε ότι η περιεκτικότητα του αίµατός του σε οινόπνευµα ήταν ένα γραµµάριο και εξήντα τρία εκατοστά του γραµµαρίου κατά λίτρο αίµατος ή 1,63 %, διαπίστωση που έγινε µετά από τροχαίο ατύχηµα στο οποίο ενεπλάκη, µε τη µέθοδο της αιµοληψίας. Το Πενταµελές Στρατοδικείο Αθηνών µε την υπ αριθµ. 384/2004 απόφασή του, κήρυξε ένοχο τον κατηγορούµενο για την παράβαση της διατάξεως του άρθρου 42 1 του ΚΟΚ και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων µηνών και δεκαπέντε ηµερών, την οποία ποινή µετέτρεψε προς 4,40 ευρώ για κάθε ηµέρα φυλάκισης και την εκτέλεση αυτής ανέστειλε επί τριετία καθώς επίσης διέταξε και την αφαίρεση των κρατικών πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του υπ αριθµ ΡΚ- δίκυκλου

5 Αριθµ. Αποφ. 2040/ µοτοποδηλάτου για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών (βλ. την υπ αριθµ. 384 / απόφαση του Πενταµελούς Στρατοδικείου Αθηνών). Κατά της προαναφεροµένης καταδικαστικής για τον ως άνω κατηγορούµενο αποφάσεως δεν ασκήθηκε κανένα ένδικο µέσο (βλ. την από βεβαίωση του Γραµµατέα του Στρατοδικείου Αθηνών) και κατά συνέπεια η εν λόγω απόφαση κατ άρθρο 546 παρ. 2 ΚΠ (που εφαρµόζεται κατ άρθρο 213 παρ. 1 ΣΠΚ και στις διαδικασίες ενώπιον των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων) κατέστη αµετάκλητη. ιαπιστώνεται, εξάλλου, ότι πέραν της δεδοµένης ταυτότητας προσώπου (ο ίδιος κατηγορούµενος), υφίσταται και ταυτότητα πράξεως, νοουµένη ως ιστορικό γεγονός κατά τα προεκτεθέντα. Εποµένως, κατά την οµόφωνη γνώµη των µελών του ικαστηρίου, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του κατηγορουµένου, µε το υπ αριθµ. 637/07 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών, για παράβαση της διατάξεως του άρθρου 42 1 του ΚΟΚ (που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του Ν. 2696/99), πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε στο την , πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη λόγω δεδικασµένου. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Κηρύσσει, παµψηφεί, απαράδεκτη την κατά του ως άνω κατηγορουµένου ασκηθείσα, µε το µε αριθµό 637/07 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών, ποινική δίωξη, για παράβαση του άρθρου 42 1 του ΚΟΚ (Ν.2696/99), πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε από αυτόν στο Πλωµάρι Λέσβου την , λόγω δεδικασµένου. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε αυθηµερόν στο ακροατήριο του ικαστηρίου. Ο ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ Τ.Υ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.Υ.

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΕΦΕΣΗ Αριθ. Αποφ. 2145/06 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές : 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. 9678/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ' ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ηµόσια συνεδρίαση της 9 ης Μαΐου 2014

ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. 9678/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ' ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ηµόσια συνεδρίαση της 9 ης Μαΐου 2014 Σελίδα 1 από 18 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. 9678/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΤΟΥ Γ' ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ηµόσια συνεδρίαση της 9 ης Μαΐου 2014 Σύνθεση Κατηγορούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών.

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Παπαδακάκη Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή Β,Προεδρεύοντα,επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευκαιρία της παρούσας έκδοσης του νέου

Με την ευκαιρία της παρούσας έκδοσης του νέου Εξαμηνιαία έκδοση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Έτος 2014 Αριθμός φυλλου 66 Χαιρετισμός Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 809/2007

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 809/2007 ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 809/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Καστάνη Θεόδωρο Στρατιωτικό ικαστή Α, Προεδρεύοντα επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Στην προκειµένη περίπτωση, εκδούσα την προσβαλλόµενη πράξη αρχή είναι ο εδρεύων στις Σέρρες Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα

1368 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60

1368 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 1368 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 60 H εϖίδοση σε ϖρόσωϖα άγνωστης διαµονής κατά το άρθρο 156 ΚΠ Κριτική ϖροσέγγιση στη δικαστηριακή ϖρακτική ηµητρίου Χρ. Αναστασόϖουλου ικηγόρου Μ Ποινικών Εϖιστηµών Ι. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟIΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΑΡΧΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Τι είναι η Ποινική Δικονομία και ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΕΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑ ΟΣ (Προσφυγή υπ αριθ. 15250/02) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 13 εκεµβρίου 2005 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1608/2006

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1608/2006 ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1608/2006 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Γόγολο Ζώη Στρατιωτικό ικαστή Β, Προεδρεύοντα που αναπληρώνει τον κωλυόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ (Στ Ποιν) 20/2015

ΑΠ (Στ Ποιν) 20/2015 1 από 5 ΑΠ (Στ Ποιν) 20/2015 Παράνοµη υλοτοµία Δήµευση αντικειµένων εγκλήµατος Αναιρεί εν µέρει ως προς τα δηµευθέντα αντικείµενα, διότι η απαιτούµενη αιτιολογία δεν µπορεί να εξαντλείται στην επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ. ÅÔÏÓ: 2014 (22ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ

ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ. ÅÔÏÓ: 2014 (22ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ ÅÔÏÓ: 2014 (22ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ Δικογραφία 2014 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών Αριθµός απόφασης: 337 Έτος: 2010 - ιατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση Αριθµός απόφασης: 338 - Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναίρεση κατά βουλεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Για τη ίκαιη ίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων Αρνησιδικίας» Α. Πολιτική ίκη - ΑΚ 1. ικαστική µεσολάβηση: Οργανώνεται µε πληρότητα η δυνατότητα προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 15 1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 6/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Σκαλιώτης, Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ Άρθρο 1 Νοµικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212

Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: 8937/1998 Πηγή: Αρµεν. 1998, σελ. 1212 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (1 ν. 551/1914 «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχηµάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων»

Διαβάστε περισσότερα

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία

Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Νομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών α επιπέδου Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Το επεκτατικό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επίκουροι Καθηγητές Λ. Κιτσαράς Σ. Τσαντίνης 1 Η ΆΣΚΗΣΗ Ο Ματθαίος Μ. εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ.092.22/7118 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

EΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ.092.22/7118 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (αριθ.2) (Προσφυγές αριθ. 34207/08 και 6365/09) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός Απόφασης 130/2012 Περίληψη Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας θύματος σε εργατικό ατύχημα - Έννοια οικογένειας - Μέτρα ασφαλείας εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα