Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών"

Transcript

1 Νο 34 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010, Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε για την έκδοση σχεδίου νόμου με θέμα την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης και τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής. Θετικά κρίνεται η προσπάθεια της Πολιτείας να αντιμετωπίσει με ειδικές διατάξεις στο εν λόγω σχέδιο νόμου ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε από το χρηματοπιστωτικό τομέα και στη συνέχεια πέρασε στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα του πολίτη οδήγησε στην αποκάλυψη και την επιδείνωση των σοβαρών δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η Ελλάδα. Η πραγματική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών κρίνεται πλέον επιτακτική για το μέλλον της χώρας και η Κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή επώδυνων για τους πολίτες οικονομικών και φορολογικών μέτρων. Κάθε νόμισμα, όμως, έχει δύο όψεις και ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια Το σχέδιο νόμου για την εποπτεία και τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής μπορεί να βελτιωθεί σε αρκετά σημεία το θέμα των χιλιάδων ασφαλισμένων που υφίστανται τις συνέπειες των πρόσφατων ανακλήσεων λειτουργίας ασφαλιστικών εταιριών. Η ανάγκη να δοθεί λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα είναι άμεση. Θετική επίσης είναι η δημιουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου για τον κλάδο Ζωής το συγκυρία πρέπει να δούμε τα θετικά αποτελέσματα που τα μέτρα αυτά θα φέρουν μακροπρόθεσμα για τη χώρα. Το βασικότερα από όλα είναι τώρα vα ληφθούν οι δύσκολες αλλά απαραίτητες αυτές αποφάσεις που για χρόνια καθυστερούσαν με αποτέλεσμα όχι απλά να μην επιλύονται αλλά να επιδεινώνονται όλο και περισσότερο τα βασικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Βρισκόμαστε μπροστά σε δομικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης που θα πραγματοποιηθούν στο δημόσιο σύστημα αλλά και στον ιστό της ελληνικής κοινωνίας. Οι αλλαγές αυτές, όμως, θα πρέπει να συνδυαστούν με μέτρα ανάπτυξης προκειμένου να φέρουν τελικά ευκαιρίες ανάπτυξης. Επιπλέον, οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν θα οδηγήσουν σε μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε αυτό το πλαίσιο η ασφαλιστική αγορά καλείται να αναλάβει έναν καθοριστικό ρόλο. Η οικονομική κρίση έδειξε ότι η ασφάλιση δεν αποτελεί ένα αγαθό πολυτελείας αλλά ένα ουσιαστικό προστατευτικό δίχτυ για το άτομο, την οικογένεια, την κοινωνία και την επιχείρηση στους δύσκολους καιρούς. Για αυτό το λόγο, η ασφαλιστική αγορά δεν πρέπει να πέσει θύμα της ύφεσης αντίθετα μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο με την Πολιτεία μπορεί να προσφέρει αναπτυξιακές λύσεις σε τομείς που αναπόφευκτα θα αλλάξουν δομή όπως είναι το ασφαλιστικό. Η ασφαλιστική αγορά έχοντας επεξεργαστεί προτάσεις σε σημαντικά ζητήματα είναι έτοιμη να τις υποβάλλει προς συζήτηση ώστε από κοινού με την Πολιτεία να δοθεί η καλύτερη λύση σε καίρια θέματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. οποίο με την απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης αυστηρής εποπτείας θα εξασφαλίσει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου. Παρά ταύτα η Ε.Α.Ε.Ε. θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου μπορεί να βελτιωθεί σε αρκετά σημεία και προς τούτο διατύπωσε και απέστειλε στο Υπουργείο παρατηρήσεις οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: Η Ε.Α.Ε.Ε. δεν αντιλαμβάνεται τη σκοπιμότητα της κατάργησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης του αδιάλειπτου της εποπτείας. Η ανάθεση της εποπτείας στην ΤτΕ, οργανισμό με δεδομένη ανεξαρτησία και κύρος, κρίνεται θετική εξέλιξη, εφ όσον συνοδευθεί από την υπαγωγή σ αυτήν του εξειδικευμένου προσωπικού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. για την εξασφάλιση της συνέχειας του εποπτικού έργου. Η επιβολή και μάλιστα αυξημένης εισφοράς υπέρ της ΤτΕ, ενώ δεν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση για τα εποπτευόμενα από την ιδία αρχή πιστωτικά ιδρύματα, εγείρει θέμα διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ δύο σημαντικών τομέων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο της χώρας. Οι συσσωρευμένες εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που καταβλήθηκαν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. και δε χρησιμοποιήθηκαν, θα πρέπει ή να επιστραφούν σ αυτές ή να χρησιμοποιηθούν Δούκας Παλαιολόγος Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΕΕ, για συναφείς προς την ιδιωτική ασφάλιση σκοπούς, όπως για παράδειγμα για προικοδότηση του υπό ίδρυση εγγυητικού κεφαλαίου ζωής και όχι να περιέλθουν στο Δημόσιο γενικά. Η επιλογή του νομοθέτη για δημιουργία ενός μηχανισμού μικτής εγγύησης (μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ζωής και εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό, εκκαθάριση) στον κλάδο ζωής δεν είναι η συνήθης ευρωπαϊκή πρακτική, η οποία προτάσσει τη δημιουργία εγγυητικών συστημάτων με αποκλειστικό έργο την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου ζωής. Συγκρινόμενη με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μεγέθη, η εισφορά που καλούνται να καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες υπέρ του Εγγυητικού Ταμείου ζωής είναι υπερβολική και καθιστά το ασφαλιστικό προϊόν μη ανταγωνιστικό. Η θέσπιση, συγχρόνως, δυνατότητας επιβολής έκτακτης εισφοράς στις ασφαλιστικές εταιρίες είναι μη αποδεκτή. Οποιαδήποτε επιπρόσθετη, μη ορθολογικά σταθμισμένη, εισφορά συνεπάγεται υπέρμετρη επιβάρυνση των εταιριών, οι οποίες λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας δεν έχουν τέτοια περιθώρια. Επιβάλλεται να ρυθμιστεί το θέμα της αποτίμησης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου όχι μόνο από λογιστικής απόψεως αλλά και για τις ανάγκες της ασφαλιστικής τοποθέτησης και του περιθωρίου φερεγγυότητας.

2 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (TYING PRODUCTS). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει αναφορικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή και τη γενικότερη προστασία του μέσω των υπαρχoυσών οδηγιών, έχει δημοσιεύσει μελέτη αναφορικά με τις δεσμευμένες πωλήσεις (tying products) και άλλες ενδεχομένως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (σταυροειδείς πωλήσεις, ομαδοποιήσεις αγαθών, πολλαπλές εκπτώσεις κτλ) στον τομέα των «λιανικών» χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Από τη μελέτη προκύπτει εν συντομία ότι οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κάνουν ευρέως χρήση της πρακτικής αυτής για λόγους σχέσης κόστους αποτελεσματικότητας, εμπορικής στρατηγικής και μείωσης του κινδύνου. Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εταιρίες η πρακτική αυτή εμφανίζεται με τη μορφή συνδυαστικών πωλήσεων κυρίως στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων (αυτοκινήτων και περιουσίας) αλλά και ζωής. Ωστόσο, επειδή τέτοιες πρακτικές χαρακτηρίζονται επιθετικές και εκτιμάται ότι μπορούν να αποβούν ζημιογόνες προς τους καταναλωτές καθόσον στερούν από αυτούς την ποικιλία προϊόντων, τη διαφάνεια των τιμών και τον έλεγχο των ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Στα μέσα του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Έως τώρα φαίνεται ότι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η νέα οδηγία να είναι μέγιστης εναρμόνισης. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσεγγίζει θέματα όπως γνωστοποίηση αμοιβών, διαφάνεια και πρακτικές πωλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει διαφάνεια στην πληροφόρηση των ιδιωτών επενδυτών, αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων διαμεσολαβούντων, παρόχων επενδυτικών προϊόντων και καταναλωτών, επαγγελματική δεοντολογία και διαφάνεια στις αμοιβές των διαμεσολαβούντων για όλα τα επενδυτικά προϊόντα όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια, τα επενδυτικά ασφαλιστήρια ζωής, και τα δομημένα χρεόγραφα λιανικής. ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας και Μεταφορών (ΕΤSC) και άλλοι 59 οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομέ- προτίθεται να συμπεριλάβει στο Νέο Πρόγραμμα Δράσης στόχους οδικής ασφάλειας. Οι υπογράφοντες την προαναφερόμενη επιστολή ωστόσο πιστεύουν ότι οι στόχοι κινητοποιούν τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας να αναλάβουν δράσεις ώστε να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Ε.Ε. ΓΙΑ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ΕΑΕΕ ενημέρωσε τους Έλληνες ευρωβουλευτές που θα συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας στις 16 Μαρτίου με θέμα το «Solvency II- μέτρα εφαρμογής» για τις ανησυχίες τόσο της CEA, του αντιπροσωπευτικού οργάνου των ευρωπαίων ασφαλιστών, όσο και τις δικές της με θέμα τα μέτρα εφαρμογής που προτείνονται από την Επιτροπή Ευρωπαίων Εποπτών Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS), οι οποίοι υιοθετούν την προσέγγιση «prudence on top of prudence» και αυξάνουν υπέρμετρα τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η προσέγγιση αυτή των CEIOPS επηρεάζει και τους καταναλωτές. Σύμφωνα με σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί από τη CEA, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα στικών προϊόντων. Η επιβάρυνση της ασφαλιστικής βιομηχανίας με υπέρογκες κεφαλαιακές απαιτήσεις θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, γιατί θα περιορίσει τόσο το ρόλο της στην ανάληψη κινδύνων όσο και τις δυνατότητες της ως θεσμικού επενδυτή και μακροπρόθεσμου τροφοδότη των εθνικών οικονομιών. ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CEA 2011 Η ΕΑΕΕ έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσει τη Γεν. Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA) για το έτος Η Γενική Συνέλευση του CEA που φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ευρώπη. Πάνω από 200 κορυφαίοι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα τον Ιούνιο του επόμενου έτους προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες και το συνέδριο της Γεν. Συνέλευσης της CEA. επιλογών τους, για το λόγο αυτό η ΕΕ εξετάζει την πιθανότητα νομοθετικής παρέμβασής της και ρύθμισης του θέματος με νέα Οδηγία, η οποία ενδεχομένως να περιορίσει ή και απαγορεύσει ρητά τις ανωτέρω πρακτικές. Προκειμένου να αποφασίσει για τις μελλοντικές της δράσεις η ΕΕ έχει θέσει σε διαβούλευση έγγραφό της με καταληκτική ημερομηνία την νης και της CEA, υπέβαλαν στις 15 Φεβρουαρίου επιστολή στο νέο Επίτροπο Μεταφορών, Siim Kallas, προτρέποντάς τον να θέσει φιλόδοξους μεν, εφικτούς δε στόχους στο Νέο Πρόγραμμα Δράσης Οδικής Ασφάλειας που αναμένεται να δημοσιευθεί την ερχόμενη άνοιξη. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν της και οι ασφαλισμένοι θα πληγούν από τα προτεινόμενα μέτρα εφαρμογής των CEIOPS, δεδομένης της αύξησης των τιμών στις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών. Αυτό που απαιτείται σε κάθε περίπτωση είναι η ισορροπία μεταξύ της προστασίας του καταναλωτή μέσω αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων και της εγγύησης για παροχή ανταγωνιστικών ασφαλι- ΚΑΝΤΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΑΕΕ είναι πλούσια σε έγκυρο και επίκαιρο ενημερωτικό υλικό

3 Α. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Κατά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Δούκας Παλαιολόγος σημείωσε ότι η χρονιά που πέρασε στιγματίστηκε από τις ανακλήσεις αδειών λειτουργίας που δημιούργησαν αναστάτωση στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης αλλά και από την επίδραση της οικονομικής κρίσης, η οποία επηρέασε την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε συνοπτικά στις σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά την προηγούμενη χρονιά στον Κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης καθώς και στις πρωτοβουλίες και ενέργειες της Ένωσης. Ακολούθησαν οι Πρόεδροι των Επιτροπών της ΕΑΕΕ, οι οποίοι ανέπτυξαν τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα των επιτροπών τους κατά το έτος Β. Ειδική «ανοιχτή» εκδήλωση Μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση με θέμα «Εποπτεία και θεσμικό πλαίσιο στον ασφαλιστικό κλάδο», παρουσία διακεκριμένων εκπροσώπων της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου και φορέων της Ασφαλιστικής Αγοράς. Ο κ. Δούκας Παλαιολόγος αναφέρθηκε στις ανακλήσεις αδειών 6 ασφαλιστικών εταιριών μέσα στο 2009 και στις σοβαρές επιπτώσεις που είχαν για τους ασφαλισμένους. Ειδικά αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στις ασφαλίσεις Ζωής, όπου δεν υπάρχει θεσμοθετημένο Εγγυητικό Ταμείο ούτε προηγούμενη εμπειρία. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης σχετικά με ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΑΕΕ τη δημιουργία ενός Εγγυητικού Ταμείου για τις ασφαλίσεις Ζωής, σημείωσε ότι είναι θετική εξέλιξη τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για την αξιοπιστία του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Σε ό,τι αφορά την αναδρομική ρύθμιση ανέφερε ότι το Ταμείο δε θα πρέπει να επιβαρυνθεί με ζημιές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Σχετικά με το ζήτημα της εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου, ο κ. Παλαιολόγος τόνισε πως το σημαντικό σημείο είναι να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και χάσμα εποπτείας. Τέλος, αναφέρθηκε σε δύο σημαντικά αιτήματα της ασφαλιστικής αγοράς, Γενική Συνέλευση ΕΑΕΕ Ο κ. Δούκας Παλαιολόγος, Πρόεδρος ΕΑΕΕ 2 Ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Οικονομικών Ο κ. Karel Van Hulle- Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Αγοράς και Υπηρεσιών (Ασφαλειών & Συντάξεων) της Ευρ. Επιτροπής Η κ. Michaella Koller- Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA) 5 Άποψη της αίθουσας 6 Το πάνελ των ομιλητών. Από αριστερά: ο κ. Φωκίων Μπράβος- Γεν. Γραμματέας ΕΑΕΕ, η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη- Γεν. Διευθύντρια ΕΑΕΕ, ο κ. Δούκας Παλαιολόγος, Πρόεδρος ΕΑΕΕ, ο κ. Karel Van Hulle- Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Αγοράς και στην αντιμετώπιση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων που επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο και τη συμμετοχή του κλάδου στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ακολούθησε ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομικών ο οποίος αναφερόμενος στα προβλήματα που έχουν προκύψει από την ανάκληση άδειας ασφαλιστικής εταιρίας Ζωής, σημείωσε πως η Κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία Εγγυητικού Ταμείου για τον κλάδο Ζωής με στόχο να βρεθεί μια ισόρροπη λύση στο πρόβλημα στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία. Ο κ. Πλασκοβίτης σημείωσε ότι οι προοπτικές του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι θετικές και δήλωσε έτοιμος να συζητήσει τη δυνατότητα υγιών ασφαλιστικών εταιριών να συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Ταμεία τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον εξασφάλιση σε κλάδους που μέχρι σήμερα είχαν στηριχτεί αποκλειστικά σε Ταμεία δημόσιου χαρακτήρα. Επόμενος ομιλητής ήταν ο κ. Karel Van Hulle, Προϊστάμενος Γεν. Δ/ νσης Εσωτ. Αγοράς και Υπηρεσιών (Ασφαλειών & Συντάξεων) της Ευρ. Επιτροπής, ο οποίος επικεντρώθηκε στην επικείμενη εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II, η οποία θα φέρει ριζική αλλαγή όχι μόνο στον τρόπο υπολογισμού της φερεγγυότητας αλλά και στη λειτουργία των Υπηρεσιών (Ασφαλειών & Συντάξεων) της Ευρ. Επιτροπής και η κ. Michaella Koller- Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA). Εσπερίδα ΣΕΣΑΕ 7 Από αριστερά: οι κ. Λυκούργος Πέτροβας, Γιάννης Βασιλάτος, Νίκος Παυλόπουλος, Ερρίκος Μοάτσος, Νότης Βαγιακάκος, Θάνος Μελακοπίδης, Γκίκας Χαρδούβελης, Στάθης Τσαούσης. ασφαλιστικών εταιριών, θέτοντας πολύ αυστηρούς και τεχνοκρατικούς κανόνες στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες, προστατεύοντας τελικά πιο σφαιρικά τους ασφαλισμένους. Ο κ. Van Hulle τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη να προετοιμαστούν άμεσα οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες για το νέο καθεστώς που θα φέρει το Solvency II. Ο κύκλος ομιλιών ολοκληρώθηκε με την κ. Michaela Koller, Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA), η οποία αναφέρθηκε στην επίδραση της οικονομικής κρίσης η οποία ενέτεινε την ήδη υπάρχουσα τάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια στο χρηματοοικονομικό τομέα για επαρκέστερη εξασφάλιση των ασφαλισμένων. Η κ. Koller επικεντρώθηκε στην ιδιαιτερότητα του ασφαλιστικού κλάδου, η οποία είναι εμφανής τόσο στη νομοθεσία όσο και στην εποπτεία. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη. ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Την Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα του Κλάδου Υγείας της ΕΑΕΕ με θέμα «Κωδικοποίηση νόσων διαγνώσεων (ICD-10) & Ιατρικών Πράξεων». Βασικός στόχος της Ημερίδας ήταν η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιριών για την αναγκαιότητα μιας ενιαίας κωδικοποίησης στο χώρο της υγείας. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο έργο κωδικοποίησης του Υπουργείου Υγείας για όλες τις υπηρεσίες υγείας με το οποίο προσαρμόζονται τα δοκιμασμένα συστήματα κωδικοποίησης διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων του εξωτερικού στην ελληνική πραγματικότητα. Οι ομιλητές, υπεύθυνοι συντονιστές του έργου Κωδικοποίηση του Υπ. Υγείας τόνισαν πως η χρήση κωδικοποιημένης πληροφορίας σε θέματα υγείας θα βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρίες στην εσωτερική διαχείριση και ανταλλαγή χρήσιμων δεδομένων αλλά και στην επικοινωνία τους με τους εξωτερικούς φορείς και τις Αρμόδιες Αρχές. Η ημερίδα αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα επαφής της ασφαλιστικής αγοράς με το αντικείμενο της ενιαίας κωδικοποίησης και οι εταιρίεςμέλη της ΕΑΕΕ απέδειξαν με την αθρόα και ενεργή συμμετοχή τους ότι υποστηρίζουν παρόμοιες καινοτόμες προσπάθειες. Για περισσότερες πληροφορίες:

4 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΕΑΕΕ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, η Εθελοντική Δενδροφύτευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σε συνεργασία με την περιβαλλοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ελλάδα Καθαρή» και με την υποστήριξη του Δήμου Καλυβίων. Πάνω από 250 εθελοντές από τoν ασφαλιστικό κλάδο με κέφι και ενθουσιασμό, έδωσαν δυναμικό παρόν. Συνολικά, σε μία μεγάλη έκταση, στο Πάνειο ΜΑΖΙ Όρος στα ΔΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ! Καλύβια Θορικού φυτεύτηκαν δενδρύλλια! Η εθελοντική δενδροφύτευση αποτελεί την έναρξη σειράς ενεργειών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος που στόχο έχουν την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης συνδιοργανώνουν Νομικό συνέδριο με θέμα: «Διεθνή Τροχαία Ατυχήματα στην Ευρώπη- Συγκριτικό Δίκαιο Αποζημιώσεων». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΟΛΠ. Στο συνέδριο αυτό οι κεντρικοί εισηγητές, δικηγόροι από το εξωτερικό, εξειδικευμένοι στο δίκαιο των τροχαίων ατυχημάτων θα αναλύσουν τον τρόπο αντιμετώπισης ενός εικονικού τροχαίου ατυχήματος από τα Δικαστήρια της χώρας τους, σε εφαρμογή της αντίστοιχης εθνικής τους νομοθεσίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι διατάξεις του Κανονισμού 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ»), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 11η Ιανουαρίου 2009 και παρουσιάζει ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ SOLVENCY II Στις αρχές Απριλίου η Ε.Α.Ε.Ε. απέστειλε στις ασφαλιστικές εταιρίες ένα έντυπο οδηγό για την εφαρμογή του Solvency II, ο οποίος θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στις προσπάθειες προσαρμογής τους στο νέο πλαίσιο. Στον Οδηγό περιγράφονται τα πρώτα και άμεσα βήματα στα οποία πρέπει να προχωρήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να αρχίσουν έγκαιρα την προετοιμασία τους αλλά και πάνω σε σωστές βάσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πρακτική. Παράλληλα, αναφέρονται τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της Οδηγίας στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Τέλος, ο Οδηγός αναλύει τις διαφορές στις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις του Solvency I σε σχέση με το Solvency II ενώ παράλληλα αναφέρει τα σχετικά Συμβουλευτικά Έγγραφα για τα μέτρα εφαρμογής των CEIOPS που αφορούν στην αντίστοιχη κατηγορία των απαιτήσεων της Οδηγίας. Βλέπε Θέματα / Solvency II. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 358/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με βάση το νέο Κανονισμό η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανανέωσε μόνο δύο κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών από τις τέσσερις που επέτρεπε συνολικά ο προηγούμενος Κανονισμός 358/2003. Ο νέος Κανονισμός επιτρέπει λοιπόν στις ασφαλιστικές εταιρίες και στις ενώσεις αυτών να προβαίνουν σε συμφωνίες οι οποίες αν και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψης να θεωρηθούν ότι νοθεύουν τον ανταγωνισμό επιτρέπονται λόγω της φύσης των ασφαλιστικών εργασιών αλλά και των ωφελειών που προκύπτουν υπέρ των καταναλωτών. Οι δύο αυτές κατηγορίες συμφωνιών είναι οι εξής: - οι συμφωνίες που επιτρέπουν τη μελέτη, τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων για τον υπολογισμό του κόστους ασφάλισης (τεχνικού ασφαλίστρου) και για τη σύνταξη πινάκων θνησιμότητας και νοσηρότητας και - οι συμφωνίες για την από κοινού κάλυψη ορισμένων ειδών ασφαλιστικών κινδύνων (pools). Οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες συνεργασιών/ συμφωνιών που δεν ανανεώνονται από τον νέο Κανονισμό αφορούν στη διατύπωση τυποποιημένων όρων ασφάλισης και υποδειγμάτων και στην καθιέρωση τεχνικών προδιαγραφών για τα συστήματα και τους εξοπλισμούς ασφάλειας. Για τις συμφωνίες αυτές η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ανακοινώσει κατευθυντήριες οδηγίες μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του Για τις συμφωνίες που βρίσκονται ήδη σε ισχύ προβλέπεται εξάμηνη μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή τους με βάση τον αναθεωρημένο Κανονισμό (άρθρο 8). Ο νέος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2010 και λήγει στις 31 Μαρτίου ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΕ.Α.Ε.Ε. αναγνωρίζοντας την ανάγκη για όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών-ασφαλισμένων του κλάδου αυτοκινήτων προχώρησε μέσω της Επιτροπής Αυτοκινήτων & Πληροφορικής στη σύνταξη και διαμόρφωση ενημερωτικού οδηγού για τα θέματα της ασφάλισης αυτοκινήτων με τη μορφή ερωταπαντήσεων. Ο ενημερωτικός αυτός οδηγός αναρτήθηκε πρόσφατα στον ιστοχώρο της ΕΑΕΕ, στη θέση: www. eaee.gr/ Ασφαλιστικοί κλάδοι/ Αυτοκινήτων/ Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου και περιλαμβάνει 37 ερωτήσεις και απαντήσεις σε καίρια ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτου και αφορούν ιδιαίτερα τους καταναλωτές. Ενδεικτικά, δίδονται πληροφορίες σε θέματα που αφορούν στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, τις προαιρετικές καλύψεις του κλάδου, το Φιλικό Διακανονισμό, την εμπλοκή σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, την εμπλοκή σε ατύχημα στο εξωτερικό, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ατυχήματος για τη λήψη αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία χωρίς καθυστερήσεις, την πρόληψη τροχαίου ατυχήματος, καθώς και άλλες πληροφορίες. Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας το σχέδιο νόμου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος έκπτωσης από το εισόδημα της δαπάνης ασφαλίστρων για τις ατομικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας. Βάσει της αλλαγής αυτής οι σχετικές δαπάνες δε θα εκπίπτουν από το εισόδημα του φορολογούμενου αλλά θα αφαιρούνται εφεξής κατά ποσοστό 20% από το φόρο. Σύμφωνα δε με τις αρχικές διατάξεις το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου θα υπολογίζεται η μείωση δε θα μπορούσε να υπερβεί τα ευρώ για άγαμο και τα ευρώ ανά οικογένεια. Σε πραγματικούς, δηλαδή, αριθμούς η έκπτωση από 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στις 2-5 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών της Υγείας με τη συμμετοχή της ΕΑΕΕ. Ο κ. Γ. Βελιώτης, Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Υγείας της ΕΑΕΕ, παρουσίασε το νέο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην υγεία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το πρόβλημα των υψηλών δαπανών υγείας και τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στη συνεχή αύξηση των δαπανών υγείας. Επιπλέον σημείωσε ότι o Κλάδος Υγείας της ιδιωτικής ασφάλισης έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία από το παρελθόν, συνεχίζει να παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις στην Υγεία και τις Υπηρεσίες Υγείας και εστιάζει σε μια πολιτική υγιούς ανάπτυξης. Τόνισε, επίσης, ότι η EAEE προσβλέπει στη συνεργασία του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τόσο σε επίπεδο ζήτησης (υπηρεσίες και καλύψεις που επιθυμούν οι πολίτες) όσο και σε επίπεδο προσφοράς (υπηρεσίες και καλύψεις που προσφέρουν οι φορείς παροχής και ασφάλισης των υπηρεσιών υγείας). Η τοποθέτηση αυτή βρήκε θετική ανταπόκριση από τους εκπροσώπους και μελετητές του δημόσιου συστήματος. Η παρουσία της ΕΑΕΕ στο συνέδριο αυτό έδωσε το έναυσμα για ένα δημιουργικό διάλογο μεταξύ δημόσου και ιδιωτικού τομέα.. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ το φόρο θα εξαντλούνταν στο ποσό των 400 ευρώ για όλη την οικογένεια και στο ποσό των 200 ευρώ για τον άγαμο. Κατόπιν υπομνήματος της ΕΑΕΕ, με τις πρόσφατες προσθήκες που επήλθαν στο σχέδιο νόμου, τα παραπάνω ποσά αυξήθηκαν σε ευρώ για τον άγαμο και σε ευρώ για την οικογένεια. Εν μέσω της οικονομικής κρίσης κρίνεται κατ αρχήν θετική η προτεινόμενη διατήρηση ενός ευνοϊκού καθεστώτος έκπτωσης των ασφαλίστρων που καταβάλλονται στο πλαίσιο ατομικών ασφαλίσεων ζωής και υγείας. Αναμένεται, βέβαια, η οριστική διατύπωση της ρύθμισης με την ψήφιση του νόμου από τη Βουλή.

6 ΠΑΡΑΓΩΓH ΑΣΦΑΛIΣΤΡΩΝ ΑΝΑ ΚΛAΔΟ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ EΤΟΥΣ 2009 O Σύνδεσμος Εκπροσώπων Η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ε.Α.Ε.Ε. ολοκλήρωσε την ετήσια μελέτη των στοιχείων της παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης για το έτος 2009, η οποία στηρίχθηκε στο ενιαίο ερωτηματολόγιο της ΕΠΕΙΑ και στο οποίο ανταποκρίθηκαν όλες οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις. Η κατανομή των 46,1% 46,1% Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα είχε ως εξής: Πλήθος επιχειρήσεων Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις κατά Ζημιών Μικτές (Ζωής και Ζημιών) Σύνολο Η παραγωγή ασφαλίστρων έτους 2009, διακρινόμενη σε ασφάλιστρα, δικαιώματα συμβολαίων και σε αντασφαλιστικές εργασίες, διαμορφώθηκε ως εξής: Σε σχέση με το 2008, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων) μεταβλήθηκαν ως εξής: Όσον αφορά τη συγκέντρωση παραγωγής ασφαλίστρων, κατά το 2009, οι 10 μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζημιών κατείχαν μερίδιο αγοράς 58%, ενώ στις ασφαλίσεις ζωής η συγκέντρωση ήταν πιο έντονη καθώς οι 10 πρώτες είχαν μερίδιο αγοράς 86%. Αναλυτικές πληροφορίες: Εκδόσεις- Έντυπα/ Οικονομικές Μελέτες ,9% 53,9% ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΕΣΑΕ & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών διοργάνωσε εσπερίδα με θέματα που αφορούν στην οικονομική κρίση και άπτονται της Ιδιωτικής Ασφάλισης, στις 21/1/2010 στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Θάνος Μελακοπίδης, ανοίγοντας την εσπερίδα τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο κλάδος οφείλει να αποδεχθεί τον προληπτικό και αυστηρό ρόλο της Εποπτείας και να φροντίσει τα εσωτερικά του ζητήματα με μεγαλύτερη προσοχή και συνέπεια, ώστε να προχωρήσει προς την υγιή ανάπτυξη. Ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Παν. Πειραιά και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου EFG, έδειξε ότι τα χειρότερα σημεία της κρίσης έχουν παρέλθει αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Επιπλέον, σημείωσε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πιεστούν από τα προβλήματα της Ελλάδας, αλλά αντιμετωπίζουν πλέον πιο αυστηρή εποπτική πολιτική, που αυξάνει την αξιοπιστία και υποβοηθά την ανάπτυξη της αγοράς. Ο κ. Γιάννης Βασιλάτος, Αναπλ. Γενικός Διευθυντής, «Η ΕΘΝΙΚΗ» ανέφερε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να αξιολογήσουν τα αίτια της κρίσης, να αναλύσουν κριτικά τι γινόταν λάθος μέχρι σήμερα και να εστιάσουν στις αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών, στις προτεραιότητες των μετόχων-επενδυτών, στους στόχους των εποπτικών αρχών και της κυβέρνησης. Σημείωσε ότι οι πελάτες και οι εποπτικές αρχές θα εμπιστευθούν στο μέλλον τις εταιρίες που θα αποδείξουν ότι έχουν επαρκή εταιρική διακυβέρνηση, κατάλληλη διαχείριση κινδύνων και προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες προϊόντα και υπηρεσίες. Χορηγοί της Εκδήλωσης ήταν οι Ασφαλιστικές Εταιρίες ΑΓΡΟΤΙΚΗ, AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, CHARTIS ΕΛ- ΛΑΣ, EΘΝΙΚΗ, HDI GERLING, INTERNATIONAL LIFE και VICTORIA. 12o ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚO & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚO ΣΥΝEΔΡΙΟ Το φετινό Ασφαλιστικό & Αντασφαλιστικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ε.Α.Ε.Ε. πρόκειται να πραγματοποιηθεί από 2 έως 4 Σεπτεμβρίου 2010 στο πανέμορφο νησί της Ύδρας. Τα θέματα του φετινού συνεδρίου είναι τα εξής: «Έλεγχος κόστους των συμβολαίων υγείας και συνεργασία δημόσιου και ιδι- ωτικού τομέα» και «Συμφωνία Άμεσου Διακανονισμού Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα: Εμπειρία από άλλες αγορές». Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε.: www. eaee.gr, για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου και να εγγραφείτε. Σας περιμένουμε όλους στην Ύδρα! Νο 34 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Επιμέλεια Έκδοσης: Εύη Τσιούρη Συντακτική Επιτροπή: Μ. Αντωνάκη, Ε. Βαρουχάκη, Γ. Κουκουλέτσου, Ρ. Τούτουζα, Ε. Τσιούρη, Μ. Φαράντου, Ι. Φασόης, Μ. Χαμπάκη, Κ. Χατζηδημητρίου Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Παναγιώτης Μακρυγιάννης Γραφεία: Ξενοφώντος 10, Αθήνα Τηλ Φαξ:

Βάσει του Καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό

Βάσει του Καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Ν ο 3 0 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9, Το νέο Δ.Σ. της ΕΑΕΕ αναλαμβάνει τα ηνία της ασφαλιστικής αγοράς στο μέσο μιας δύσκολης εποχής. Η κρίση που πλήττει την διεθνή οικονομία δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3 Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5 Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Δομή ΕΑΕΕ 11 Οικονομικό & κοινωνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7

Μήνυμα Προέδρου 2. Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3. Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 2 Μήνυμα Γενικής Διευθύντριας 3 Η συμβολή της ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία 5 Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 7 Δομή ΕΑΕΕ 11 Οικονομικό & κοινωνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

«Για την αντιμετώπιση της κρίσης χρειάζεται συντονισμός ενεργειών της Πολιτείας, του ασφαλιστικού κλάδου και των ασφαλισμένων».

«Για την αντιμετώπιση της κρίσης χρειάζεται συντονισμός ενεργειών της Πολιτείας, του ασφαλιστικού κλάδου και των ασφαλισμένων». Ν ο 2 9 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Στη σύγχρονη εποχή ο άνθρωπος είναι καθημερινά αντιμέτωπος με κινδύνους, που απειλούν τη ζωή και την ευημερία του. Κίνδυνοι, που συνεχώς αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ Ν ο 2 6 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7, Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια, «Πριν από όλα όμως, και για να μπορέσει ο κλάδος να διαδραματίσει τον σημαντικό ρόλο που του ανήκει, πρέπει να αυξήσει την αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2010

Ετήσιος Απολογισμός 2010 Ετήσιος Απολογισμός 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2010 δεν ήταν μια συνηθισμένη χρονιά και ότι ο κλάδος υπέφερε από την κρίση, παρόλο, που τα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλωσαν το μερίδιο αγοράς οι δέκα πρώτοι ασφαλιστικοί όμιλοι

Μεγάλωσαν το μερίδιο αγοράς οι δέκα πρώτοι ασφαλιστικοί όμιλοι www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 334 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 GIUSEPPE ZORGNO Το δίκτυο συνεργατών βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Insurance Money Conference 2009

Insurance Money Conference 2009 Insurance Money Conference 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Athenaeum Intercontinental Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009 Insurance Money Conference 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΟΜΙΛΗΤΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

έτος solvency για τις ασφάλειες ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΑΪΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

έτος solvency για τις ασφάλειες ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΑΪΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 40 TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ ΧΡΟΝΟΣ 13ος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2015 έτος solvency για τις ασφάλειες ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΑΪΑΣ Τα stress test είναι πλέον μια διαρκής διαδικασία, ένας πλοηγός σε ένα ασταθές

Διαβάστε περισσότερα

H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 310 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590

H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 310 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 310 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Τράπεζες Τα αγκάθια με Τρόικα για το νέο νόμο Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Αναβαθμισμένο ρόλο στο επιχειρηματικό

Αναβαθμισμένο ρόλο στο επιχειρηματικό ΤΕΥΧΟΣ 22 ΧΡΟΝΟΣ 7ος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΡΙΑ ΤΕΥΧΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ασφαλιση Eλεύθερη αγορά δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη αγορά...4 vs κρίση Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα...6 Οι προκλήσεις του μεσίτη ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π. Γ. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ Στρατηγικός μας στόχος η κερδοφόρος και υγιής ανάπτυξη της Εταιρίας

Π. Γ. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ Στρατηγικός μας στόχος η κερδοφόρος και υγιής ανάπτυξη της Εταιρίας ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 4ο Εμπορική πολιτική υψηλών και ρεαλιστικών προσδοκιών ΗΜΕΡΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ Οι συνεργάτες μας που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους Π. Γ. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση (01/01/ έως 31/12/) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: 68522003000 ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3. Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3. Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ..... 3 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.........5 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου......8 Δ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις..........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Οι Κοινωνικοί Εταίροι, προσδοκούν από τον Μεσίτη Ασφαλίσεων, να αποτελέσει ένα καθοριστικό στρατηγικό τους σύμμαχο, που θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους που απειλούν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας. Πτυχιακή Εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΡΛΑ: 4404 Πτ 5 ΕΛΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ: 4487

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΕΛΑΤΕΣ BANCASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα

Ένεση ρευστότητας στην αγορά

Ένεση ρευστότητας στην αγορά www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 316 28 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Τράπεζες Εθνική : Το σχέδιο μετά την επιτυχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Σελίδα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Σελίδα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ..... 3 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.........5 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου......8 Δ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις..........

Διαβάστε περισσότερα

#04 #06 #10 #14. Οικονομικά στοιχεία: Συνέντευξη: Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Υδρόγειος Ασφαλιστική

#04 #06 #10 #14. Οικονομικά στοιχεία: Συνέντευξη: Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Υδρόγειος Ασφαλιστική Η ΦΩΝΗ Σ Τ Η Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Γ Ο Ρ Α περιοδική ενημερωτική έκδοση ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 #04 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Υδρογείου και θετικές επιδόσεις στο εννεάμηνο #06 Συνέντευξη: Παύλος Κασκαρέλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 305 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590

H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 305 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 305 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Τράπεζες Το παράθυρο του tax credit, το αίτημα για αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα