Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών"

Transcript

1 Νο 34 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010, Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε για την έκδοση σχεδίου νόμου με θέμα την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης και τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής. Θετικά κρίνεται η προσπάθεια της Πολιτείας να αντιμετωπίσει με ειδικές διατάξεις στο εν λόγω σχέδιο νόμου ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε από το χρηματοπιστωτικό τομέα και στη συνέχεια πέρασε στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα του πολίτη οδήγησε στην αποκάλυψη και την επιδείνωση των σοβαρών δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η Ελλάδα. Η πραγματική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών κρίνεται πλέον επιτακτική για το μέλλον της χώρας και η Κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή επώδυνων για τους πολίτες οικονομικών και φορολογικών μέτρων. Κάθε νόμισμα, όμως, έχει δύο όψεις και ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια Το σχέδιο νόμου για την εποπτεία και τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής μπορεί να βελτιωθεί σε αρκετά σημεία το θέμα των χιλιάδων ασφαλισμένων που υφίστανται τις συνέπειες των πρόσφατων ανακλήσεων λειτουργίας ασφαλιστικών εταιριών. Η ανάγκη να δοθεί λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα είναι άμεση. Θετική επίσης είναι η δημιουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου για τον κλάδο Ζωής το συγκυρία πρέπει να δούμε τα θετικά αποτελέσματα που τα μέτρα αυτά θα φέρουν μακροπρόθεσμα για τη χώρα. Το βασικότερα από όλα είναι τώρα vα ληφθούν οι δύσκολες αλλά απαραίτητες αυτές αποφάσεις που για χρόνια καθυστερούσαν με αποτέλεσμα όχι απλά να μην επιλύονται αλλά να επιδεινώνονται όλο και περισσότερο τα βασικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Βρισκόμαστε μπροστά σε δομικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης που θα πραγματοποιηθούν στο δημόσιο σύστημα αλλά και στον ιστό της ελληνικής κοινωνίας. Οι αλλαγές αυτές, όμως, θα πρέπει να συνδυαστούν με μέτρα ανάπτυξης προκειμένου να φέρουν τελικά ευκαιρίες ανάπτυξης. Επιπλέον, οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν θα οδηγήσουν σε μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε αυτό το πλαίσιο η ασφαλιστική αγορά καλείται να αναλάβει έναν καθοριστικό ρόλο. Η οικονομική κρίση έδειξε ότι η ασφάλιση δεν αποτελεί ένα αγαθό πολυτελείας αλλά ένα ουσιαστικό προστατευτικό δίχτυ για το άτομο, την οικογένεια, την κοινωνία και την επιχείρηση στους δύσκολους καιρούς. Για αυτό το λόγο, η ασφαλιστική αγορά δεν πρέπει να πέσει θύμα της ύφεσης αντίθετα μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο με την Πολιτεία μπορεί να προσφέρει αναπτυξιακές λύσεις σε τομείς που αναπόφευκτα θα αλλάξουν δομή όπως είναι το ασφαλιστικό. Η ασφαλιστική αγορά έχοντας επεξεργαστεί προτάσεις σε σημαντικά ζητήματα είναι έτοιμη να τις υποβάλλει προς συζήτηση ώστε από κοινού με την Πολιτεία να δοθεί η καλύτερη λύση σε καίρια θέματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. οποίο με την απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης αυστηρής εποπτείας θα εξασφαλίσει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου. Παρά ταύτα η Ε.Α.Ε.Ε. θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου μπορεί να βελτιωθεί σε αρκετά σημεία και προς τούτο διατύπωσε και απέστειλε στο Υπουργείο παρατηρήσεις οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: Η Ε.Α.Ε.Ε. δεν αντιλαμβάνεται τη σκοπιμότητα της κατάργησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης του αδιάλειπτου της εποπτείας. Η ανάθεση της εποπτείας στην ΤτΕ, οργανισμό με δεδομένη ανεξαρτησία και κύρος, κρίνεται θετική εξέλιξη, εφ όσον συνοδευθεί από την υπαγωγή σ αυτήν του εξειδικευμένου προσωπικού της ΕΠ.Ε.Ι.Α. για την εξασφάλιση της συνέχειας του εποπτικού έργου. Η επιβολή και μάλιστα αυξημένης εισφοράς υπέρ της ΤτΕ, ενώ δεν υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση για τα εποπτευόμενα από την ιδία αρχή πιστωτικά ιδρύματα, εγείρει θέμα διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ δύο σημαντικών τομέων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο της χώρας. Οι συσσωρευμένες εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που καταβλήθηκαν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. και δε χρησιμοποιήθηκαν, θα πρέπει ή να επιστραφούν σ αυτές ή να χρησιμοποιηθούν Δούκας Παλαιολόγος Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΕΕ, για συναφείς προς την ιδιωτική ασφάλιση σκοπούς, όπως για παράδειγμα για προικοδότηση του υπό ίδρυση εγγυητικού κεφαλαίου ζωής και όχι να περιέλθουν στο Δημόσιο γενικά. Η επιλογή του νομοθέτη για δημιουργία ενός μηχανισμού μικτής εγγύησης (μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ζωής και εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό, εκκαθάριση) στον κλάδο ζωής δεν είναι η συνήθης ευρωπαϊκή πρακτική, η οποία προτάσσει τη δημιουργία εγγυητικών συστημάτων με αποκλειστικό έργο την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου ζωής. Συγκρινόμενη με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μεγέθη, η εισφορά που καλούνται να καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες υπέρ του Εγγυητικού Ταμείου ζωής είναι υπερβολική και καθιστά το ασφαλιστικό προϊόν μη ανταγωνιστικό. Η θέσπιση, συγχρόνως, δυνατότητας επιβολής έκτακτης εισφοράς στις ασφαλιστικές εταιρίες είναι μη αποδεκτή. Οποιαδήποτε επιπρόσθετη, μη ορθολογικά σταθμισμένη, εισφορά συνεπάγεται υπέρμετρη επιβάρυνση των εταιριών, οι οποίες λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας δεν έχουν τέτοια περιθώρια. Επιβάλλεται να ρυθμιστεί το θέμα της αποτίμησης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου όχι μόνο από λογιστικής απόψεως αλλά και για τις ανάγκες της ασφαλιστικής τοποθέτησης και του περιθωρίου φερεγγυότητας.

2 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (TYING PRODUCTS). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει αναφορικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή και τη γενικότερη προστασία του μέσω των υπαρχoυσών οδηγιών, έχει δημοσιεύσει μελέτη αναφορικά με τις δεσμευμένες πωλήσεις (tying products) και άλλες ενδεχομένως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (σταυροειδείς πωλήσεις, ομαδοποιήσεις αγαθών, πολλαπλές εκπτώσεις κτλ) στον τομέα των «λιανικών» χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Από τη μελέτη προκύπτει εν συντομία ότι οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κάνουν ευρέως χρήση της πρακτικής αυτής για λόγους σχέσης κόστους αποτελεσματικότητας, εμπορικής στρατηγικής και μείωσης του κινδύνου. Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εταιρίες η πρακτική αυτή εμφανίζεται με τη μορφή συνδυαστικών πωλήσεων κυρίως στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων (αυτοκινήτων και περιουσίας) αλλά και ζωής. Ωστόσο, επειδή τέτοιες πρακτικές χαρακτηρίζονται επιθετικές και εκτιμάται ότι μπορούν να αποβούν ζημιογόνες προς τους καταναλωτές καθόσον στερούν από αυτούς την ποικιλία προϊόντων, τη διαφάνεια των τιμών και τον έλεγχο των ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Στα μέσα του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Έως τώρα φαίνεται ότι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η νέα οδηγία να είναι μέγιστης εναρμόνισης. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσεγγίζει θέματα όπως γνωστοποίηση αμοιβών, διαφάνεια και πρακτικές πωλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει διαφάνεια στην πληροφόρηση των ιδιωτών επενδυτών, αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων διαμεσολαβούντων, παρόχων επενδυτικών προϊόντων και καταναλωτών, επαγγελματική δεοντολογία και διαφάνεια στις αμοιβές των διαμεσολαβούντων για όλα τα επενδυτικά προϊόντα όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια, τα επενδυτικά ασφαλιστήρια ζωής, και τα δομημένα χρεόγραφα λιανικής. ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας και Μεταφορών (ΕΤSC) και άλλοι 59 οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο της οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομέ- προτίθεται να συμπεριλάβει στο Νέο Πρόγραμμα Δράσης στόχους οδικής ασφάλειας. Οι υπογράφοντες την προαναφερόμενη επιστολή ωστόσο πιστεύουν ότι οι στόχοι κινητοποιούν τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας να αναλάβουν δράσεις ώστε να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Ε.Ε. ΓΙΑ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ΕΑΕΕ ενημέρωσε τους Έλληνες ευρωβουλευτές που θα συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας στις 16 Μαρτίου με θέμα το «Solvency II- μέτρα εφαρμογής» για τις ανησυχίες τόσο της CEA, του αντιπροσωπευτικού οργάνου των ευρωπαίων ασφαλιστών, όσο και τις δικές της με θέμα τα μέτρα εφαρμογής που προτείνονται από την Επιτροπή Ευρωπαίων Εποπτών Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS), οι οποίοι υιοθετούν την προσέγγιση «prudence on top of prudence» και αυξάνουν υπέρμετρα τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η προσέγγιση αυτή των CEIOPS επηρεάζει και τους καταναλωτές. Σύμφωνα με σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί από τη CEA, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα στικών προϊόντων. Η επιβάρυνση της ασφαλιστικής βιομηχανίας με υπέρογκες κεφαλαιακές απαιτήσεις θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, γιατί θα περιορίσει τόσο το ρόλο της στην ανάληψη κινδύνων όσο και τις δυνατότητες της ως θεσμικού επενδυτή και μακροπρόθεσμου τροφοδότη των εθνικών οικονομιών. ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CEA 2011 Η ΕΑΕΕ έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσει τη Γεν. Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA) για το έτος Η Γενική Συνέλευση του CEA που φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για τον ασφαλιστικό κλάδο στην Ευρώπη. Πάνω από 200 κορυφαίοι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα τον Ιούνιο του επόμενου έτους προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες και το συνέδριο της Γεν. Συνέλευσης της CEA. επιλογών τους, για το λόγο αυτό η ΕΕ εξετάζει την πιθανότητα νομοθετικής παρέμβασής της και ρύθμισης του θέματος με νέα Οδηγία, η οποία ενδεχομένως να περιορίσει ή και απαγορεύσει ρητά τις ανωτέρω πρακτικές. Προκειμένου να αποφασίσει για τις μελλοντικές της δράσεις η ΕΕ έχει θέσει σε διαβούλευση έγγραφό της με καταληκτική ημερομηνία την νης και της CEA, υπέβαλαν στις 15 Φεβρουαρίου επιστολή στο νέο Επίτροπο Μεταφορών, Siim Kallas, προτρέποντάς τον να θέσει φιλόδοξους μεν, εφικτούς δε στόχους στο Νέο Πρόγραμμα Δράσης Οδικής Ασφάλειας που αναμένεται να δημοσιευθεί την ερχόμενη άνοιξη. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν της και οι ασφαλισμένοι θα πληγούν από τα προτεινόμενα μέτρα εφαρμογής των CEIOPS, δεδομένης της αύξησης των τιμών στις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών. Αυτό που απαιτείται σε κάθε περίπτωση είναι η ισορροπία μεταξύ της προστασίας του καταναλωτή μέσω αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων και της εγγύησης για παροχή ανταγωνιστικών ασφαλι- ΚΑΝΤΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΑΕΕ είναι πλούσια σε έγκυρο και επίκαιρο ενημερωτικό υλικό

3 Α. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Κατά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Δούκας Παλαιολόγος σημείωσε ότι η χρονιά που πέρασε στιγματίστηκε από τις ανακλήσεις αδειών λειτουργίας που δημιούργησαν αναστάτωση στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης αλλά και από την επίδραση της οικονομικής κρίσης, η οποία επηρέασε την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε συνοπτικά στις σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά την προηγούμενη χρονιά στον Κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης καθώς και στις πρωτοβουλίες και ενέργειες της Ένωσης. Ακολούθησαν οι Πρόεδροι των Επιτροπών της ΕΑΕΕ, οι οποίοι ανέπτυξαν τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα των επιτροπών τους κατά το έτος Β. Ειδική «ανοιχτή» εκδήλωση Μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση με θέμα «Εποπτεία και θεσμικό πλαίσιο στον ασφαλιστικό κλάδο», παρουσία διακεκριμένων εκπροσώπων της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου και φορέων της Ασφαλιστικής Αγοράς. Ο κ. Δούκας Παλαιολόγος αναφέρθηκε στις ανακλήσεις αδειών 6 ασφαλιστικών εταιριών μέσα στο 2009 και στις σοβαρές επιπτώσεις που είχαν για τους ασφαλισμένους. Ειδικά αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στις ασφαλίσεις Ζωής, όπου δεν υπάρχει θεσμοθετημένο Εγγυητικό Ταμείο ούτε προηγούμενη εμπειρία. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης σχετικά με ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΑΕΕ τη δημιουργία ενός Εγγυητικού Ταμείου για τις ασφαλίσεις Ζωής, σημείωσε ότι είναι θετική εξέλιξη τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για την αξιοπιστία του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Σε ό,τι αφορά την αναδρομική ρύθμιση ανέφερε ότι το Ταμείο δε θα πρέπει να επιβαρυνθεί με ζημιές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Σχετικά με το ζήτημα της εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου, ο κ. Παλαιολόγος τόνισε πως το σημαντικό σημείο είναι να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και χάσμα εποπτείας. Τέλος, αναφέρθηκε σε δύο σημαντικά αιτήματα της ασφαλιστικής αγοράς, Γενική Συνέλευση ΕΑΕΕ Ο κ. Δούκας Παλαιολόγος, Πρόεδρος ΕΑΕΕ 2 Ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Οικονομικών Ο κ. Karel Van Hulle- Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Αγοράς και Υπηρεσιών (Ασφαλειών & Συντάξεων) της Ευρ. Επιτροπής Η κ. Michaella Koller- Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA) 5 Άποψη της αίθουσας 6 Το πάνελ των ομιλητών. Από αριστερά: ο κ. Φωκίων Μπράβος- Γεν. Γραμματέας ΕΑΕΕ, η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη- Γεν. Διευθύντρια ΕΑΕΕ, ο κ. Δούκας Παλαιολόγος, Πρόεδρος ΕΑΕΕ, ο κ. Karel Van Hulle- Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Αγοράς και στην αντιμετώπιση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων που επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο και τη συμμετοχή του κλάδου στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ακολούθησε ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομικών ο οποίος αναφερόμενος στα προβλήματα που έχουν προκύψει από την ανάκληση άδειας ασφαλιστικής εταιρίας Ζωής, σημείωσε πως η Κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία Εγγυητικού Ταμείου για τον κλάδο Ζωής με στόχο να βρεθεί μια ισόρροπη λύση στο πρόβλημα στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία. Ο κ. Πλασκοβίτης σημείωσε ότι οι προοπτικές του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι θετικές και δήλωσε έτοιμος να συζητήσει τη δυνατότητα υγιών ασφαλιστικών εταιριών να συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Ταμεία τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν επιπλέον εξασφάλιση σε κλάδους που μέχρι σήμερα είχαν στηριχτεί αποκλειστικά σε Ταμεία δημόσιου χαρακτήρα. Επόμενος ομιλητής ήταν ο κ. Karel Van Hulle, Προϊστάμενος Γεν. Δ/ νσης Εσωτ. Αγοράς και Υπηρεσιών (Ασφαλειών & Συντάξεων) της Ευρ. Επιτροπής, ο οποίος επικεντρώθηκε στην επικείμενη εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II, η οποία θα φέρει ριζική αλλαγή όχι μόνο στον τρόπο υπολογισμού της φερεγγυότητας αλλά και στη λειτουργία των Υπηρεσιών (Ασφαλειών & Συντάξεων) της Ευρ. Επιτροπής και η κ. Michaella Koller- Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA). Εσπερίδα ΣΕΣΑΕ 7 Από αριστερά: οι κ. Λυκούργος Πέτροβας, Γιάννης Βασιλάτος, Νίκος Παυλόπουλος, Ερρίκος Μοάτσος, Νότης Βαγιακάκος, Θάνος Μελακοπίδης, Γκίκας Χαρδούβελης, Στάθης Τσαούσης. ασφαλιστικών εταιριών, θέτοντας πολύ αυστηρούς και τεχνοκρατικούς κανόνες στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες, προστατεύοντας τελικά πιο σφαιρικά τους ασφαλισμένους. Ο κ. Van Hulle τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη να προετοιμαστούν άμεσα οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες για το νέο καθεστώς που θα φέρει το Solvency II. Ο κύκλος ομιλιών ολοκληρώθηκε με την κ. Michaela Koller, Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA), η οποία αναφέρθηκε στην επίδραση της οικονομικής κρίσης η οποία ενέτεινε την ήδη υπάρχουσα τάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια στο χρηματοοικονομικό τομέα για επαρκέστερη εξασφάλιση των ασφαλισμένων. Η κ. Koller επικεντρώθηκε στην ιδιαιτερότητα του ασφαλιστικού κλάδου, η οποία είναι εμφανής τόσο στη νομοθεσία όσο και στην εποπτεία. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη. ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Την Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα του Κλάδου Υγείας της ΕΑΕΕ με θέμα «Κωδικοποίηση νόσων διαγνώσεων (ICD-10) & Ιατρικών Πράξεων». Βασικός στόχος της Ημερίδας ήταν η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιριών για την αναγκαιότητα μιας ενιαίας κωδικοποίησης στο χώρο της υγείας. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο έργο κωδικοποίησης του Υπουργείου Υγείας για όλες τις υπηρεσίες υγείας με το οποίο προσαρμόζονται τα δοκιμασμένα συστήματα κωδικοποίησης διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων του εξωτερικού στην ελληνική πραγματικότητα. Οι ομιλητές, υπεύθυνοι συντονιστές του έργου Κωδικοποίηση του Υπ. Υγείας τόνισαν πως η χρήση κωδικοποιημένης πληροφορίας σε θέματα υγείας θα βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρίες στην εσωτερική διαχείριση και ανταλλαγή χρήσιμων δεδομένων αλλά και στην επικοινωνία τους με τους εξωτερικούς φορείς και τις Αρμόδιες Αρχές. Η ημερίδα αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα επαφής της ασφαλιστικής αγοράς με το αντικείμενο της ενιαίας κωδικοποίησης και οι εταιρίεςμέλη της ΕΑΕΕ απέδειξαν με την αθρόα και ενεργή συμμετοχή τους ότι υποστηρίζουν παρόμοιες καινοτόμες προσπάθειες. Για περισσότερες πληροφορίες:

4 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΕΑΕΕ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, η Εθελοντική Δενδροφύτευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σε συνεργασία με την περιβαλλοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ελλάδα Καθαρή» και με την υποστήριξη του Δήμου Καλυβίων. Πάνω από 250 εθελοντές από τoν ασφαλιστικό κλάδο με κέφι και ενθουσιασμό, έδωσαν δυναμικό παρόν. Συνολικά, σε μία μεγάλη έκταση, στο Πάνειο ΜΑΖΙ Όρος στα ΔΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ! Καλύβια Θορικού φυτεύτηκαν δενδρύλλια! Η εθελοντική δενδροφύτευση αποτελεί την έναρξη σειράς ενεργειών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος που στόχο έχουν την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης συνδιοργανώνουν Νομικό συνέδριο με θέμα: «Διεθνή Τροχαία Ατυχήματα στην Ευρώπη- Συγκριτικό Δίκαιο Αποζημιώσεων». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΟΛΠ. Στο συνέδριο αυτό οι κεντρικοί εισηγητές, δικηγόροι από το εξωτερικό, εξειδικευμένοι στο δίκαιο των τροχαίων ατυχημάτων θα αναλύσουν τον τρόπο αντιμετώπισης ενός εικονικού τροχαίου ατυχήματος από τα Δικαστήρια της χώρας τους, σε εφαρμογή της αντίστοιχης εθνικής τους νομοθεσίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι διατάξεις του Κανονισμού 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ»), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 11η Ιανουαρίου 2009 και παρουσιάζει ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ SOLVENCY II Στις αρχές Απριλίου η Ε.Α.Ε.Ε. απέστειλε στις ασφαλιστικές εταιρίες ένα έντυπο οδηγό για την εφαρμογή του Solvency II, ο οποίος θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στις προσπάθειες προσαρμογής τους στο νέο πλαίσιο. Στον Οδηγό περιγράφονται τα πρώτα και άμεσα βήματα στα οποία πρέπει να προχωρήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να αρχίσουν έγκαιρα την προετοιμασία τους αλλά και πάνω σε σωστές βάσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πρακτική. Παράλληλα, αναφέρονται τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της Οδηγίας στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Τέλος, ο Οδηγός αναλύει τις διαφορές στις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις του Solvency I σε σχέση με το Solvency II ενώ παράλληλα αναφέρει τα σχετικά Συμβουλευτικά Έγγραφα για τα μέτρα εφαρμογής των CEIOPS που αφορούν στην αντίστοιχη κατηγορία των απαιτήσεων της Οδηγίας. Βλέπε Θέματα / Solvency II. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 358/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Με βάση το νέο Κανονισμό η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανανέωσε μόνο δύο κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών από τις τέσσερις που επέτρεπε συνολικά ο προηγούμενος Κανονισμός 358/2003. Ο νέος Κανονισμός επιτρέπει λοιπόν στις ασφαλιστικές εταιρίες και στις ενώσεις αυτών να προβαίνουν σε συμφωνίες οι οποίες αν και θα μπορούσαν εκ πρώτης όψης να θεωρηθούν ότι νοθεύουν τον ανταγωνισμό επιτρέπονται λόγω της φύσης των ασφαλιστικών εργασιών αλλά και των ωφελειών που προκύπτουν υπέρ των καταναλωτών. Οι δύο αυτές κατηγορίες συμφωνιών είναι οι εξής: - οι συμφωνίες που επιτρέπουν τη μελέτη, τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων για τον υπολογισμό του κόστους ασφάλισης (τεχνικού ασφαλίστρου) και για τη σύνταξη πινάκων θνησιμότητας και νοσηρότητας και - οι συμφωνίες για την από κοινού κάλυψη ορισμένων ειδών ασφαλιστικών κινδύνων (pools). Οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες συνεργασιών/ συμφωνιών που δεν ανανεώνονται από τον νέο Κανονισμό αφορούν στη διατύπωση τυποποιημένων όρων ασφάλισης και υποδειγμάτων και στην καθιέρωση τεχνικών προδιαγραφών για τα συστήματα και τους εξοπλισμούς ασφάλειας. Για τις συμφωνίες αυτές η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ανακοινώσει κατευθυντήριες οδηγίες μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του Για τις συμφωνίες που βρίσκονται ήδη σε ισχύ προβλέπεται εξάμηνη μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή τους με βάση τον αναθεωρημένο Κανονισμό (άρθρο 8). Ο νέος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2010 και λήγει στις 31 Μαρτίου ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΕ.Α.Ε.Ε. αναγνωρίζοντας την ανάγκη για όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών-ασφαλισμένων του κλάδου αυτοκινήτων προχώρησε μέσω της Επιτροπής Αυτοκινήτων & Πληροφορικής στη σύνταξη και διαμόρφωση ενημερωτικού οδηγού για τα θέματα της ασφάλισης αυτοκινήτων με τη μορφή ερωταπαντήσεων. Ο ενημερωτικός αυτός οδηγός αναρτήθηκε πρόσφατα στον ιστοχώρο της ΕΑΕΕ, στη θέση: www. eaee.gr/ Ασφαλιστικοί κλάδοι/ Αυτοκινήτων/ Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου και περιλαμβάνει 37 ερωτήσεις και απαντήσεις σε καίρια ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτου και αφορούν ιδιαίτερα τους καταναλωτές. Ενδεικτικά, δίδονται πληροφορίες σε θέματα που αφορούν στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, τις προαιρετικές καλύψεις του κλάδου, το Φιλικό Διακανονισμό, την εμπλοκή σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, την εμπλοκή σε ατύχημα στο εξωτερικό, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ατυχήματος για τη λήψη αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία χωρίς καθυστερήσεις, την πρόληψη τροχαίου ατυχήματος, καθώς και άλλες πληροφορίες. Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας το σχέδιο νόμου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος έκπτωσης από το εισόδημα της δαπάνης ασφαλίστρων για τις ατομικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας. Βάσει της αλλαγής αυτής οι σχετικές δαπάνες δε θα εκπίπτουν από το εισόδημα του φορολογούμενου αλλά θα αφαιρούνται εφεξής κατά ποσοστό 20% από το φόρο. Σύμφωνα δε με τις αρχικές διατάξεις το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου θα υπολογίζεται η μείωση δε θα μπορούσε να υπερβεί τα ευρώ για άγαμο και τα ευρώ ανά οικογένεια. Σε πραγματικούς, δηλαδή, αριθμούς η έκπτωση από 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στις 2-5 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών της Υγείας με τη συμμετοχή της ΕΑΕΕ. Ο κ. Γ. Βελιώτης, Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Υγείας της ΕΑΕΕ, παρουσίασε το νέο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην υγεία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το πρόβλημα των υψηλών δαπανών υγείας και τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στη συνεχή αύξηση των δαπανών υγείας. Επιπλέον σημείωσε ότι o Κλάδος Υγείας της ιδιωτικής ασφάλισης έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία από το παρελθόν, συνεχίζει να παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις στην Υγεία και τις Υπηρεσίες Υγείας και εστιάζει σε μια πολιτική υγιούς ανάπτυξης. Τόνισε, επίσης, ότι η EAEE προσβλέπει στη συνεργασία του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τόσο σε επίπεδο ζήτησης (υπηρεσίες και καλύψεις που επιθυμούν οι πολίτες) όσο και σε επίπεδο προσφοράς (υπηρεσίες και καλύψεις που προσφέρουν οι φορείς παροχής και ασφάλισης των υπηρεσιών υγείας). Η τοποθέτηση αυτή βρήκε θετική ανταπόκριση από τους εκπροσώπους και μελετητές του δημόσιου συστήματος. Η παρουσία της ΕΑΕΕ στο συνέδριο αυτό έδωσε το έναυσμα για ένα δημιουργικό διάλογο μεταξύ δημόσου και ιδιωτικού τομέα.. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ το φόρο θα εξαντλούνταν στο ποσό των 400 ευρώ για όλη την οικογένεια και στο ποσό των 200 ευρώ για τον άγαμο. Κατόπιν υπομνήματος της ΕΑΕΕ, με τις πρόσφατες προσθήκες που επήλθαν στο σχέδιο νόμου, τα παραπάνω ποσά αυξήθηκαν σε ευρώ για τον άγαμο και σε ευρώ για την οικογένεια. Εν μέσω της οικονομικής κρίσης κρίνεται κατ αρχήν θετική η προτεινόμενη διατήρηση ενός ευνοϊκού καθεστώτος έκπτωσης των ασφαλίστρων που καταβάλλονται στο πλαίσιο ατομικών ασφαλίσεων ζωής και υγείας. Αναμένεται, βέβαια, η οριστική διατύπωση της ρύθμισης με την ψήφιση του νόμου από τη Βουλή.

6 ΠΑΡΑΓΩΓH ΑΣΦΑΛIΣΤΡΩΝ ΑΝΑ ΚΛAΔΟ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ EΤΟΥΣ 2009 O Σύνδεσμος Εκπροσώπων Η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ε.Α.Ε.Ε. ολοκλήρωσε την ετήσια μελέτη των στοιχείων της παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης για το έτος 2009, η οποία στηρίχθηκε στο ενιαίο ερωτηματολόγιο της ΕΠΕΙΑ και στο οποίο ανταποκρίθηκαν όλες οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις. Η κατανομή των 46,1% 46,1% Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα είχε ως εξής: Πλήθος επιχειρήσεων Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις κατά Ζημιών Μικτές (Ζωής και Ζημιών) Σύνολο Η παραγωγή ασφαλίστρων έτους 2009, διακρινόμενη σε ασφάλιστρα, δικαιώματα συμβολαίων και σε αντασφαλιστικές εργασίες, διαμορφώθηκε ως εξής: Σε σχέση με το 2008, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων) μεταβλήθηκαν ως εξής: Όσον αφορά τη συγκέντρωση παραγωγής ασφαλίστρων, κατά το 2009, οι 10 μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζημιών κατείχαν μερίδιο αγοράς 58%, ενώ στις ασφαλίσεις ζωής η συγκέντρωση ήταν πιο έντονη καθώς οι 10 πρώτες είχαν μερίδιο αγοράς 86%. Αναλυτικές πληροφορίες: Εκδόσεις- Έντυπα/ Οικονομικές Μελέτες ,9% 53,9% ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΕΣΑΕ & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών διοργάνωσε εσπερίδα με θέματα που αφορούν στην οικονομική κρίση και άπτονται της Ιδιωτικής Ασφάλισης, στις 21/1/2010 στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Θάνος Μελακοπίδης, ανοίγοντας την εσπερίδα τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο κλάδος οφείλει να αποδεχθεί τον προληπτικό και αυστηρό ρόλο της Εποπτείας και να φροντίσει τα εσωτερικά του ζητήματα με μεγαλύτερη προσοχή και συνέπεια, ώστε να προχωρήσει προς την υγιή ανάπτυξη. Ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Παν. Πειραιά και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου EFG, έδειξε ότι τα χειρότερα σημεία της κρίσης έχουν παρέλθει αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Επιπλέον, σημείωσε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πιεστούν από τα προβλήματα της Ελλάδας, αλλά αντιμετωπίζουν πλέον πιο αυστηρή εποπτική πολιτική, που αυξάνει την αξιοπιστία και υποβοηθά την ανάπτυξη της αγοράς. Ο κ. Γιάννης Βασιλάτος, Αναπλ. Γενικός Διευθυντής, «Η ΕΘΝΙΚΗ» ανέφερε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να αξιολογήσουν τα αίτια της κρίσης, να αναλύσουν κριτικά τι γινόταν λάθος μέχρι σήμερα και να εστιάσουν στις αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών, στις προτεραιότητες των μετόχων-επενδυτών, στους στόχους των εποπτικών αρχών και της κυβέρνησης. Σημείωσε ότι οι πελάτες και οι εποπτικές αρχές θα εμπιστευθούν στο μέλλον τις εταιρίες που θα αποδείξουν ότι έχουν επαρκή εταιρική διακυβέρνηση, κατάλληλη διαχείριση κινδύνων και προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες προϊόντα και υπηρεσίες. Χορηγοί της Εκδήλωσης ήταν οι Ασφαλιστικές Εταιρίες ΑΓΡΟΤΙΚΗ, AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, CHARTIS ΕΛ- ΛΑΣ, EΘΝΙΚΗ, HDI GERLING, INTERNATIONAL LIFE και VICTORIA. 12o ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚO & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚO ΣΥΝEΔΡΙΟ Το φετινό Ασφαλιστικό & Αντασφαλιστικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ε.Α.Ε.Ε. πρόκειται να πραγματοποιηθεί από 2 έως 4 Σεπτεμβρίου 2010 στο πανέμορφο νησί της Ύδρας. Τα θέματα του φετινού συνεδρίου είναι τα εξής: «Έλεγχος κόστους των συμβολαίων υγείας και συνεργασία δημόσιου και ιδι- ωτικού τομέα» και «Συμφωνία Άμεσου Διακανονισμού Ζημιών από Τροχαίο Ατύχημα: Εμπειρία από άλλες αγορές». Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε.: www. eaee.gr, για να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου και να εγγραφείτε. Σας περιμένουμε όλους στην Ύδρα! Νο 34 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας Επιμέλεια Έκδοσης: Εύη Τσιούρη Συντακτική Επιτροπή: Μ. Αντωνάκη, Ε. Βαρουχάκη, Γ. Κουκουλέτσου, Ρ. Τούτουζα, Ε. Τσιούρη, Μ. Φαράντου, Ι. Φασόης, Μ. Χαμπάκη, Κ. Χατζηδημητρίου Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Παναγιώτης Μακρυγιάννης Γραφεία: Ξενοφώντος 10, Αθήνα Τηλ Φαξ:

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 3 Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Οι αναµενόµενες προθεσµίες για την υιοθέτηση της Οδηγίας Solvency II Οκτώβριος 2008 Αποτελέσµατα του QIS 4 εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Προσδοκίες και προοπτικές για την Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα

Προσδοκίες και προοπτικές για την Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα Νο 36 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011, Η οικονομική κρίση και η ανεπάρκεια του κοινωνικού κράτους στους τομείς της σύνταξης και της υγείας, αναδεικνύουν σήμερα όσο ποτέ άλλοτε τη σημασία της Ιδιωτικής Ασφάλισης ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας. 15 Οκτωβρίου 2014

Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας. 15 Οκτωβρίου 2014 Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρήσιμοι & κρίσιμοι δείκτες Β. Θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 3 Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. στις χώρες της Ευρώπης (32) (2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας! www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας! Προστατεύστε την οικογένεια σας Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί κάτι εξαιρετικά πιο πολύτιμο από ένα οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόληψη και Ασφάλιση : Διπλή ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν Ζωή Υγεία Α Μέρος : Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας Κίνδυνοι κατά Ζωής & Υγείας και η διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει του Καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό

Βάσει του Καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Ν ο 3 0 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9, Το νέο Δ.Σ. της ΕΑΕΕ αναλαμβάνει τα ηνία της ασφαλιστικής αγοράς στο μέσο μιας δύσκολης εποχής. Η κρίση που πλήττει την διεθνή οικονομία δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Ομαδικές Ασφαλίσεις Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Περιεχόμενα Γενικές αρχές και Χαρακτηριστικά της Ομαδικής Ασφάλισης Οφέλη ΗΑγορά Ομαδικές ασφαλίσεις Interamerican Προσφερόμενα προγράμματα Υπηρεσίες- e-costumer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) διοργανώνει Ειδική Ημερίδα με θέμα: «ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ II - Ολιστική προσέγγιση στην εφαρμογή Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014 Εγκύκλιος: 58 / 2014 Προς το Παραγωγικό Δυναμικό ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 2010 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 2010 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 5 Ιανουάριος 2010 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Solvency II Newsletter Το «Solvency II Newsletter» είναι μια πρωτοβουλία της Υποεπιτροπής Solvency II & Eλέγχου της Ε.Α.Ε.Ε. Θα χαρούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 19 21 Νοεμβρίου 2009 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. K3-8010/8.8.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑ Ν ο 2 6 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7, Μαργαρίτα Αντωνάκη Γενική Διευθύντρια, «Πριν από όλα όμως, και για να μπορέσει ο κλάδος να διαδραματίσει τον σημαντικό ρόλο που του ανήκει, πρέπει να αυξήσει την αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονιάς και Ιθάκης που είχε συσταθεί το 1998 και μετατραπεί σε Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ανήκει στις εταιρείες του άρθρου 198 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αθήνα, 21-9-2009 Αριθμ. Πρωτ.: 15277 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX Ηλεκτρονική Δ/νση : Λ. Κατσερέλη : 210 32 72 626 : 210 32 72674 : l.katsereli@pisc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007

Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 Εταιρική παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανασκόπηση της Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονομικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση Ανασκόπηση Εταιρίας Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ με μια ματιά

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων»

«Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» «Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Ε.1.4: 3 η Συνάντηση Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Μάρτιος 2006 0 ΒασιλείαΙΙ H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Senior Manager, Ernst & Young South Eastern Europe Περιεχόμενα Επισκόπηση πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της. πρωτοβάθμια διαδικασία και τους πλειστηριασμούς) και τα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της. πρωτοβάθμια διαδικασία και τους πλειστηριασμούς) και τα ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 14/11/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, στα γραφεία του Δικηγορικού

Διαβάστε περισσότερα