ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ."

Transcript

1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν, πνευματικόν, ἐλεγκτικόν, προστατευτικόν, μέ μία λέξη: ἐπισκοπικόν, ὅπου σκοπόν ἔχει ὅπως διαφυλάξει τήν σωστήν κοινωνικήν στάθμην εἰς ἄριστον καί ἁρμονικόν σημεῖον (βλέπε: «Πᾶν μέτρον ἄριστον» Ἱπποκράτης). Στήν ἐγκυκλοπαίδεια διαβάζουμε γιά τήν λέξη ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ : Ὁ ὄρος ʺἐπίσκοποςʺ ἐμφανίζεται ἤδη ἀπό τά ἔργα τοῦ Ὁμήρου καί σημαίνει : ʺἐπιβλέπων, φρουρός, ἐπιθεωρητήςʺ, καί μέ αὐτές τίς σημασίες χρησιμοποιεῖται σέ διάφορα σημεῖα στή μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα. Ὁ ἀναληφθείς Ἰησοῦς Χριστός ἀποκαλεῖται ʺἐπίσκοποςʺ τῆς ἐκκλησίας, καθώς αὐτός στή συνείδηση τῶν χριστιανῶν θεωρεῖται ὡς ὁ ἐπιβλέπων, φρουρός καί ἐπιθεωρητής τῶν μελῶν τῆς ἐκκλησίας. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

3 Σκέφτομαι. Ποῖο λοιπόν εἶναι τό ἄριστον καί ἁρμονικόν σημεῖον τῆς κοινωνίας; ποῖο ὄργανο δύναται νά τό ὑποδείξει; ἤ ποιός μπορεῖ διά τοῦ λειτουργικοῦ του ἔργου νά τό ἐπιμεληθεῖ καί να τό ρυθμίσει;. Ὑπάρχει κάποιο παράδειγμα ὅπου θά τό ἔχουμε ὡς μέτρο καί σταθμό; Ἀπάντηση: Ναί! ὑπάρχει ὁ βίος καί ἡ πολιτεία Τοῦ Χριστοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου ὑπῆρξε ὁ πρῶτος τοῦ ἐπί σκοποῦ ἔργου ὅπου κατέβηκε στή γῆ ὅπως μᾶς διδάξει, καί ρυθμίσει παραδειγματικά τίς βασικές κοινωνικές καταστάσεις στήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων στό ἄριστο σημεῖο της. Ἐκεῖνος μᾶς δίδαξε πῶς νά ἐργαζόμεθα= δημιουργοῦμε, ὅταν λειτουργοῦσε διά μέσου του τό ἐπάγγελμα του, ἐκεῖνο τοῦ ξυλουργοῦ. Ἐκεῖνος μᾶς δίδαξε πῶς νά προσευχόμεθα, νά ὁμιλοῦμε καί νά ἀκοῦμε, καί ἄλλα πολλά ὅπου εἶναι μέσα στήν Ἁγία Γραφή, ὡς ὁ τέλειος διδάσκαλος καί Πατέρας μας. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός δέν ὀνοματίζει τούς Ἐπισκόπους δεσπότες, ἀλλά Ἀγγέλους, καί αὐτό ἔχει βαρύνουσα σημασία γιά τούς σημερινούς ἐπισκόπους, καθώς θά πρέπει νά φέρονται ὡς ἐπίγειοι Ἄγγελοι Τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ μας, οἱ ἐπίγειοι φύλακες ἄγγελοι τοῦ ἐπί σκοποῦ ἔργου στή στρατευομένη Ἐκκλησία Του, νά διαφυλάξουν τήν κοινωνία ὅπου ἐπιθυμεῖ ΕΚΕΙΝΟΣ νά ἔχει μέσα στόν κόσμο. 2.

4 Ἀπό ἐκεῖ καί ἔπειτα, ἐφτάσαμε σέ μία ἐποχή ὅπου ἀριθμεῖ 2014 ἔτη ἀπό τήν γέννηση Του, καί ἡ βελόνα τοῦ μέτρου καί τοῦ σταθμοῦ γιά τήν κοινωνία μας ἔχει παρέλθει ἀπό τό μπλέ οὐράνιο χρῶμα του, καί ὅλο καί ἀνεβαίνει πρός τό κόκκινο, ἔχοντας διανύσει σχεδόν ὅλο τό πορτοκαλί του φάσμα. Κινδυνεύουμε δέ νά περάσουμε καί τό κόκκινο, καί τότες στή διασταύρωση τοῦ τέλους τοῦ ἐπίγειου βίου μας καί δρόμου μας νά συμβοῦν τά ἀνεξέλεγκτα φοβερά ἐκεῖνα δυστυχήματα ὅπου συναντοῦμε μέ τά τροχαία δυστυχήματα στόν κόσμο μας, καί ὅπου σημαίνει καί τό τέλος ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου μας. Τά ἐπί σκοπόν ὄργανα ρυθμίσεως καί μετρήσεως ὡς ὄργανα ἁρμονικῆς καί ἄριστης διαφυλάξεως τῆς ἀκεραιότητας καί προφυλάξεως στή ζωή μας εἶναι πολλῶν εἰδῶν. Ἕνα ἐκ αὐτῶν εἶναι ἐκεῖνος ὁ μηχανισμός ὄργανον ὅπου ἔχουν ὅλα τά σημερινά αὐτοκίνητα, καί ἐάν ἀνέβει ἡ θερμοκρασία τῆς μηχανῆς μας τότες αὐτό αὐτομάτως μέσω μίας βαλβίδας ἀνοίγη γιά νά διέλθει τό νερό καί ὁ ἀέρας μέχρι νά φθάσει ξανά ἡ ἔνδειξη τῆς βελόνης (στόν πίνακα ὀργάνων τοῦ αὐτοκινήτου μας) στό ἐπιθυμητόν ἀκίνδυνον σημεῖον, κατεβάζοντας τήν θερμοκρασίαν στό ἐπιθυμητόν ἁρμονικόν ἐπίπεδον. Ἀλλά ἐδῶ στό παρόν πόνημα δέν 3.

5 4. χρειάζεται νά ὁμιλήσουμε γιά ἄλλα ὑλικά παραδείγματα, ἐκεῖνο τοῦ αὐτοκινήτου θαρρῶ ἀρκεῖ καί περισσεύει, θά ὁμιλήσουμε ὅμως γιά ἕναν τρανό καί πολύ σπουδαῖο, τό σπουδαιότερο ὅλων πνευματικόν ἐκεῖνο ὄργανο ἐπί σκοποῦ ρυθμίσεως τά τῆς κοινωνίας μας, καί αὐτό δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλο ἀπό τό λειτούργημα τοῦ Ἐπισκόπου, τό ἐπί σκοπόν δηλαδή πνευματικό ὄργανον ρυθμίσεως περί τόν βίον καί τήν πολιτείαν τῶν ἀνθρώπων της μέσα στήν ἐν Χριστῶ κοινωνίαν. Σήμερα δυστυχῶς κάποιοι ἐπίσκοποι ἔχουν χάσει τό νόημα τοῦ ἀληθινοῦ σκοποῦ ὅπου κατέχουν (καταχραστικῶς) τόν ἐπισκοπικό θρόνο τους. Κάποιοι ἐπίσκοποι ἔχουν ὡς σκοπό τους τήν συντήρηση καί διατήρηση τοῦ παρεκτρεπόμενου κόσμου στό σημεῖον τό τελευταῖον τῆς παρεκκλίσεως του. Δηλαδή τί κάνουν; Κάνουν ὅτι καί οἱ πολιτικοί ἄρχοντες, ἀφουγκράζονται τήν παρεκτρεπομένη ἁμαρτωλή πορείαν τοῦ παρεκτρεπόμενου λαοῦ, καί γιά νά κερδίσουν τίς ψήφους των παρεκκλίνουν καί ἐκεῖνοι πλησιάζοντας εἰς αὐτούς. Παράδειγμα: οἱ ὁμοφυλόφιλοι σήμερα στή χώραν μας ἀποτελοῦν ἕνα ποσοστό ἀπό 0,3 ἕως 0,7 στό σύνολον τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Αὐτό τό

6 5. ποσοστό ὅμως εἶναι κάποιες χιλιάδες ψήφους, καί γιά νά μήν τίς χάσουν (ἐκεῖνες τίς ψήφους) οἱ πολιτικοί μας μαζί μέ ἕνα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ὅπου τούς ὑποστηρίζουν (ἴσως καί το 20 30% τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ) ψηφίζουν νόμους ὅπου δικαιώνουν τήν νοσηρότητα τους, καί βεβαίως αὐτό δέν τό κάνουν μονάχα γιά τίς ψήφους, ἀλλά μαζί μέ τό τερπνόν κερδίζουν καί τό κατά ἰδεολογικόν «ὠφέλιμον», ὅπως νομίζουν, καθώς δικαιολογοῦν καί τά δικά τους προσωπικά κουσούρια ὅπου εἶναι τά ἴδια μέ τῶν ὁμοφυλόφιλων, καί ὅπου εἴτε κάποιοι τά ἔχουν κρυφά εἴτε κάποιοι φανερά. Καί μή θεωρῆται ὅτι πρόκειται γιά κάτι μικρό, ὅλη αὐτή ἡ προσπάθεια πού κάνουν ὅλες οἱ ἐξουσίες στόν πλανήτη μας (πολιτική, οἰκονομική, καί μασονική θρησκεία ὅπου ἐλέγχουν καί τίς δύο πρῶτες). Μήν τό θεωρεῖται καθόλου μικρό πράγμα τήν προσπάθεια αὐτή, καθώς καί αὐτήν ἐδῶ (τήν προσπάθεια) στή χώρα μας, ὅπου κάμουν τίς παρεκκλίσεις αὐτές, πρός χάριν στό βωμό τῆς μασονικῆς θρησκείας τους, δηλαδή στό βωμό τῆς ἁμαρτολότητας τοῦ κόσμου. Ἐδῶ λοιπόν ἔχουν ἱδρυθεῖ ὁλόκληροι ὀργανισμοί μέ ἐπιστημονικό ὑπόβαθρο καί μελέτες ἐπί

7 6. μελετῶν (κατά ὑπόδειξιν τῆς διεθνής μασονίας). Ἱδρύουν ὀργανισμούς, ἱδρύματα καί ἰνστιτοῦτα στατιστικῆς μελέτης (τά γνωστά γκάλλοπ), ξοδεύουν δισεκατομμύρια γιά νά μάθουν τήν γνώμη τῶν ὑπηκόων τους τά τηλεοπτικά κανάλια ἐπιδιώκουν ὁλοένα καί περισσότερο νά μαθαίνουν τό ποσοστό ἀκροαματικότητας ὅπου ἔχουν (διά τεχνητῶν συσκευῶν ὅπου διαθέτουν), ὁλόκληρος ὁ κόσμος ἐπεξεργάζεται ὁ γραπτός του λόγος, ὅπου καί δημοσιεύεται διά μέσου τῶν σχολίων στό διαδίκτυο ὅπου γράφουν οἱ χρῆστες κάθε ἱστοσελίδας. Ἐπιθυμοῦν λοιπόν οἱ παγκοσμιοποιητές νά μάθουν σέ ποῖο σημεῖο παρεκκλίσεως (σημεῖον ἁμαρτολότητας) εὑρίσκονται οἱ σημερινοί ἄνθρωποι, καί σέ κάθε χώρα, καί σύμφωνα μέ ἐκεῖνο τό σημεῖο παρεκκλίσεως στήν ἁμαρτία προχωροῦν καί τά κολασμένα σχέδια τους ὅπου εἶναι βγαλμένα μέσα ἀπό τήν κόλαση, διευθετημένα ἀπό τόν ἴδιο τόν Σατανά. Ἐκεῖνες οἱ μελέτες παίρνουν «σάρκα καί ὀστά», ὑλοποιώντας τα ἁμαρτωλά ἔργα τους, ὅπως νόμοι, καί νεοεποχίτικες ὑπηρεσίες. Λαμβάνουν δηλαδή τήν ὑλοποίηση τῶν

8 ἔργων τους μέσα ἀπό τά ἀρχηγικά κέντρα τους, ὅπως τίς μασονικές στοές, κυρίως τό Βατικανό ὅπου ἔχει γιά ἐκτελεστικό ὄργανο του τό ἰσλάμ (τό ἀποκάλυψε ὁ γέροντας Παΐσιος), καί τά χιλιάδες ἐκεῖνα νεοεποχικά κέντρα τους ὅπου εἶναι διασκορπισμένα σέ κάθε χώρα στόν πλανήτη μας. Ὁ κόσμος τοῦ διαδικτύου εἶναι ὁ κόσμος τῆς πληροφορίας, πληροφορίες ἐπεξεργαζόμενες τό πού δηλαδή βαδίζει ὁ κόσμος, ποῖα εἶναι τά «γοῦστα» του, πόσο κοντά εὑρίσκονται στά δαιμονικά πράγματα, καί πόσο μακριά βαδίζουν ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφή Τοῦ Θεοῦ μας. Ἔπειτα ὅλα ἐκεῖνα μπαίνουν μέσα σέ ἕνα μεγάλο ὑπολογιστή καί βγαίνουν τά ποσοστά ἐπιτυχίας τῶν σατανικῶν σχεδίων τους, καί ἐκτός ὅτι χρησιμοποιοῦνται ἐκεῖνες οἱ πληροφορίες στό νά μᾶς ἐλέγχουν (ὅπου λίγο πολύ το γνωρίζουμε), χρησιμοποιοῦνται γιά τήν ἐπεξεργασία τοῦ κόσμου (ὅπως τονίσαμε πολλές φορές), δηλαδή στό κατά πόσον θά τολμήσουν μέ ἀπύθμενο θράσος νά ζητήσουν τήν ἀποδοχήν τῶν σχεδίων καί ἀποφάσεων τους ἀπό τούς ἀνθρώπους δηλαδη,τό πόσο θά περάσουν κάποια ἀπό τά νέα δαιμονικά δεδομένα τους, ὥστε νά εἰσέλθουν στήν κοινωνίαν μας. 7.

9 Δυστυχῶς ὁ κόσμος κάποτε τά ἀποδέχεται, ὄχι μόνο σέ ἰδεολογικό ἐπίπεδο, ἀλλά καί ἐξ ἐκβιαστικῶν προγραμμάτων καί δολωμάτων ὅπου ἔχουν φροντίσει νά ἐνισχύσουν τίς δαιμονικές θέσεις τους. Οἱ ἐκβιασμοί ὅπου κάμουν εἶναι ὅτι ἐγκληματικότερο ἔχει νά ἐπιδείξει ὁ ὑπόκοσμος, καθώς γεννοῦν νέους μεταλλαγμένους ἰούς γιά νά πωλήσουν νέα ἐμβόλια, ἄλλα καί νά τρομοκρατήσουν ὁλόκληρους πληθυσμούς ἠπείρων. Πληρώνουν ἐπιστήμονες γιά νά συκοφαντήσουν τήν ἁγνότητα καί τήν ἐγκράτεια τῶν νέων, γιά νά ἐπιδοθοῦν στίς σεξουαλικές συνευρέσεις τῶν προγαμιαίων καί μεταγαμιαίων (μοιχεῖες) συνευρέσεων, τήν ἐγκράτεια καί τήν ἁγνότητα τίς παρουσιάζουν ὡς κάτι τό καταστρεπτικό γιά τήν ψυχική τους καί σωματική ὑγεία, καί ἄλλα πολλά ὅπως τά ἐλαφρά ναρκωτικά (κοκαϊνη, κλπ) γιά νά ἐθιστοῦν οἱ ἄνθρωποι σέ βαρύτερα, καί νά καταντήσουν πειθήνια καί ἄβουλα ὄργανα τους, καί ἄλλα πολλά ὅπου συνεχῶς ἐφευρίσκουν. Γιά ὅλα αὐτά τά περιπλεκόμενα μέ τήν ἁμαρτίαν τῆς κοινωνίας καλῆται ὁ κάθε ἐπίσκοπος νομοῦ τῆς χώρας μας ὅπως νά λάβει τά μέτρα του, 8.

10 9. καί νά δράση ὡς φύλακας Ἄγγελος μας. Εἴπαμε προηγουμένως ὅτι οἱ ἐπίσκοποι ὀνοματίζονται ἀπό Τόν Χριστό μας ΑΓΓΕΛΟΙ! καί ὁ ἄγγελος ἐκτός τίς καλές εἰδήσεις, ἀλλά καί τίς προειδοποιήσεις ὅπου φέρνει στόν κόσμο, εἶναι καί ὁ κατεξοχήν φύλακας μας. Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ ἐργασία λειτούργημα τοῦ κάθε ἐπισκόπου Ἀγγέλου ὅπου ἔχει κληθεῖ ἀπό Τόν Χριστό καί Θεό μας νά ἐπιτελέσει. Ἀλλά ἄς τό ἐμβαθύνουμε περισσότερο τό θέμα μέ διάφορες ἀναλύσεις τῶν λέξεων ἐκείνων, καί ἀφοροῦν τό παρόν θέμα μας. Ἡ λέξη ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ εἶναι σύνθετη, σημαίνει τό ἐπί σκοπόν ἔργο, ἔχει μέσα της λοιπόν τήν λέξη: ΣΚΟΠΟΣ. Ἄς δοῦμε λοιπόν ἡ ἔννοια αὐτῆς τῆς λέξεως.

11 10. Ἐτυμολογία : Σκοπός {ἀρχαία ἑλληνική λέξη}, σκοπός = σκέπτομαι, καί ὁ ἐπίσκοπος ὀφείλει νά σκέπτεται τά ἐμπόδια ὅπου ἀντιμετωπίζει τό ποίμνιο του, τίς παρεκκλίσεις ὅπου τυχόν παρεκκλίνει τό ποίμνιο του, ἀκόμα καί νά εὑρίσκει λύσεις ὅπως ἀναχαιτίζει αὐτές τίς παρεκκλίσεις καί ἐπανέλθει ἡ κατάσταση (τό κοινωνικό σύνολον) σέ ἁρμονικά καί ὀρθά ἐπίπεδα. Ἡ ἔννοια: 1) ΣΚΟΠΟΣ: Ἀναγνωρισμένη ἐπιθυμητή κατάσταση, στόχος φρουρός, φύλακας, κάποιος πού κάνει σκοπιά στό στρατό ἤ ἀλλοῦ. 2) ΣΚΟΠΟΣ: Ἡ μελωδία τραγουδιοῦ (ἀπόδοση στά ἑλληνικά του motivo καί motif, δηλ. των ἀντίστοιχων

12 11. μουσικῶν ὅρων στά ἰταλικά καί γαλλικά). Στή Θεία λειτουργία συνοδεύεται μέ βυζαντινή ὑμνολογία, καί ὁ σκοπός τῆς Θείας λειτουργίας εἶναι ὑμνολογικός, Θείας εὐχαριστίας, ἱεροῦ Θείου κηρύγματος, καί Θείας παιδαγωγίας. Ἀλλά ἄς δοῦμε ἕνα ἐπισκοπικό λειτουργικό ὄργανο, ἕνα μηχανικῆς φύσεως, ἐκεῖνο ὅπου ἐπαναφέρει τήν φυσιολογική θερμοκρασία στή μηχανή τοῦ αὐτοκινήτου. Αὐτό λοιπόν τό ἐπισκοπικόν ὄργανο ὀνομάζεται: ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ.

13 Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 12.

14 13. ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟ, Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ἤ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Ἄς δοῦμε τώρα μερικά ἀποφθέγματα, καί σοφίες σοφῶν ἀνθρώπων γιά τήν λέξη : σκοπός. 1) Δέν ὑπάρχει ὡραιότερο πράγμα ἀπό τό νά ἀφιερωθεῖ κανείς τελείως, σταθερῶς καί ἀπαρεγκλίτως πρός ἕνα καί μόνο σκοπό, τόν ὁποῖο νά καταυγάζουν εὐγενῆ ἐλατήρια. 2) Κανένα ἐμπόδιο δέν ὑπάρχει γιά τόν ἄνθρωπο πού δρᾶ καί ἐνεργεῖ μέ πίστη στό σκοπό του.

15 14. 3) Ὁ κόσμος παραμερίζει γιά νά περάσει αὐτός πού ξέρει πού πάει. 4) Ποτέ μήν ὑποδείξετε στούς ἀνθρώπους πῶς πρέπει νά δουλεύουν. Ἐξηγεῖστε μόνο ποιός εἶναι ὁ σκοπός καί θά σας καταπλήξουν μέ τήν ἐφευρετικότητά τους. 5) Πρόσεχε μή χαθεῖς ὁδεύοντας μόνον πρός τόν στόχο. Ἔχει καί ἡ διαδρομή ἐξίσου ἀξία (διδακτική, παιδαγωγική, κλπ). 6) Τά μεγάλα μυαλά ἔχουν σκοπούς, τά μικρά ἐπιθυμίες. 7) Πρόοδος λέγεται ἡ ἄρνησή μας νά μεταχειριζόμεθα κτηνώδη μέσα, ἔστω κι ἄν πρόκειται νά εἶναι φαινομενικά ἀποτελεσματικά.

16 15. ΕΙΚΟΝΕΣ: Η ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ.

17 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΗΡΩΕΣ. 16.

18 17. Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ= Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ. Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ= Ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ (τά οὐράνια) ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΤΟΥ.

19 Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣ (κυρίως τῶν μικρῶν παιδιῶν). 18.

20 19.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα