Οι διαδικασίες απασχόλησης σχολικών τροχονόµων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι διαδικασίες απασχόλησης σχολικών τροχονόµων"

Transcript

1 Οι διαδικασίες απασχόλησης σχολικών τροχονόµων 03/09/ :11 ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΣΗ Σύµφωνα µε έγγραφο που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Αθανάσιος Νάκος, το οποίο παρουσιάζει σήµερα το esos, από την έναρξη του σχολικού έτους , καταβάλλεται στους εθελοντές σχολικούς τροχονόµους που προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την προστασία λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών του µαθητικού πληθυσµού τους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου Ο.Τ.Α., αποζηµίωση ύψους 176,00 µηνιαίως από τις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής τους. Για το σκοπό αυτό θα χρηµατοδοτηθούν, µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ήµων και Κοινοτήτων, οι Ο.Τ.Α. µέχρι κατοίκους για έναν εθελοντή σχολικό τροχονόµο ανά σχολική µονάδα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ αυτοί µε πληθυσµό άνω των κατοίκων, θα χρηµατοδοτηθούν αντίστοιχα για µέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόµους. Κατ εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν ΑΜΕΑ, θα χρηµατοδοτηθούν οι οικείοι Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως του πληθυσµού τους, για µέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόµους.. Η αποζηµίωση θα καταβάλλεται στα άτοµα που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες τις ηµέρες λειτουργίας του σχολείου και κατά το διάστηµα προσέλευσης και αποχώρησης των µαθητών από αυτό. Η εν λόγω αποζηµίωση µειώνεται αναλογικά, όταν δεν προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις ηµέρες λειτουργίας του σχολείου και όταν αυτές προσφέρονται µόνο κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των µαθητών. Στην περίπτωση αυτή, µπορεί το υπόλοιπο ποσό να διατίθεται σε επιπλέον άτοµο που καλύπτει αυτά τα κενά.

2 Οι ηµέρες εκπαίδευσης του εθελοντή σχολικού τροχονόµου, θεωρούνται ως ηµέρες παρεχόµενης υπηρεσίας. Η αποζηµίωση δεν υπόκειται σε καµιά κράτηση, πλην του χαρτοσήµου αποδείξεως (1%) του ΟΓΑ (20%επί του χαρτοσήµου). Παραστατικό καταβολής της αποζηµίωσης είναι το διπλότυπο πληρωµής της σχολικής επιτροπής, το οποίο εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης του ιευθυντή ή Προϊσταµένου της σχολικής µονάδας, για τις ηµέρες και ώρες που ο εθελοντής σχολικός τροχονόµος παρείχε υπηρεσία. Οι εθελοντές σχολικοί τροχονόµοι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ, ΣΕ ΝΕΑ ΣΧOΛΕΙΑ. Η αύξηση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και τα συχνά τροχαία ατυχήµατα µαθητών µερικές φορές µπροστά σε σχολεία, ανάγκασε τον νοµοθέτη να προβλέψει τον Σχολικό Τροχονόµο. Έτσι στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στο άρθρο 41 του Ν. 2094/92, συµπεριελήφθη διάταξη που προέβλεπε ότι για την οδική ασφάλεια των µαθητών, µπορούν να χρησιµοποιούνται Σχολικοί Τροχονόµοι. Έκτοτε διαδικασίες ετών, κράτησαν εκτός ισχύος τον θεσµό του Σχολικού Τροχονόµου. Στις 15 Σεπτεµβρίου 1997 υπεγράφη κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - ηµόσιας ιοίκησης, Εθνικής Παιδείας - Θρησκευµάτων και ηµοσίας Τάξεως, µε την οποία τίθεται πλέον σε ισχύ ο θεσµός του Σχολικού Τροχονόµου. Οι εθελοντές Σχολικοί Τροχονόµοι ρυθµίζουν την κυκλοφορία σε προκαθορισµένα σηµεία, πλην διασταυρώσεων, τα οποία διαµορφώνονται κατάλληλα µε οριζόντια και κάθετη σήµανση. Για την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβληµάτων, οι Σχολικοί Τροχονόµοι συγκεντρώνουν τους µαθητές στο πεζοδρόµιο και τους περνούν στο απέναντι πεζοδρόµιο πάντα σε διάβαση πεζών σε µικρές οµάδες. Οι ώρες εκτέλεσης των καθηκόντων των σχολικών τροχονόµων πρέπει να περιορίζονται στον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την άνετη και ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των µαθητών. Την εποπτεία του έργου των Σχολικών Τροχονόµων και της εν γένει συµπεριφοράς τους έχουν οι /ντές των οικείων Σχολείων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης που σχετίζεται µε τα

3 καθήκοντα του, ο Σχολικός Τροχονόµος υποβάλει σχετική αναφορά στην αρµόδια αστυνοµική αρχή για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες. Στους εθελοντές Σχολικούς Τροχονόµους θα καταβάλλεται για τις δαπάνες τους, οικονοµική ενίσχυση από τις Σχολικές Επιτροπές υπό µορφή εξόδων κίνησης, της οποίας το ύψος και η διαδικασία καταβολής θα καθορίζεται µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ΠΕ.ΧΩ. Ε, η οποία θα σας κοινοποιηθεί µόλις εκδοθεί. Η οικονοµική ενίσχυση που τους καταβάλλεται δεν υπόκειται σε κρατήσεις κανενός είδους και επιπλέον οι εθελοντές δεν ασφαλίζονται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα. Η αποστολή του εξοπλισµού των Σχολικών Τροχονόµων(γιλέκα και stop), γίνεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, µετά από ενέργειες των /σεων και των γραφείων Α'/θµιας Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο που έχει αποσταλεί στις ανωτέρω υπηρεσίες από την /νση Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: Η εκπαίδευση γίνεται κατά οµάδες 5-6 ατόµων στα Τµήµατα Τροχαίας. Περιλαµβάνει δύο στάδια: το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο πρώτο στάδιο δίδονται θεωρητικές κατευθύνσεις, που αφορούν την παράσταση και εµφάνιση, την ψυχολογία του οδηγού και το σταµάτηµα του αυτοκινήτου. Επίσης, τη χρήση της πινακίδας STOP και τα τροχονοµικά σήµατα. Το δεύτερο στάδιο της πρακτικής, γίνεται σε σχολεία, όπου υπάρχουν διαγραµµίσεις πεζών και εφαρµόζεται η θεωρία µε την επίβλεψη και νουθεσία έµπειρου αξιωµατικού ή υπαξιωµατικού της τροχαίας. ΠΡΩΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ: Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το 1997 έχουµε την πρώτη εµφάνιση των Σχολικών Τροχονόµων. Οι τροχονόµοι αυτοί, προήρχοντο από τον σύλλογο "Το χαµόγελο του παιδιού". Ακολούθησαν εγκύκλιοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, προς τα σχολεία και έγιναν συναντήσεις των ιευθυντών των σχολείων, για το θέµα αυτό µε αξιωµατικούς της Τροχαίας. Έγιναν προσπάθειες και από ορισµένους ήµους όπου συγκέντρωσαν εθελοντές. Συµπερασµατικά όµως το ενδιαφέρον των σχολείων, των γονέων και κηδεµόνων και των ήµων δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό από πλευράς αποστολής ατόµων για

4 εκπαίδευση. Ο θεσµός του Σχολικού Τροχονόµου εφαρµόσθηκε συνολικά σε 128 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριµένα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Νοµός Αττικής σε 37 σχολεία Νοµός Θεσσαλονίκης σε 37 σχολεία Νοµός Αργολίδας σε 1 σχολείο Νοµός Αχαΐας σε 6 σχολεία Νοµός Αλεξανδρούπολης σε 5 σχολεία Νοµός Εύβοιας σε 3 σχολεία Νοµός Ηµαθίας σε 6 σχολεία Νοµός Ιωαννίνων σε 3 σχολεία Νοµός Κέρκυρας σε 2 σχολεία Νοµός Κοζάνης σε 1 σχολείο Νοµός Κορινθίας σε 8 σχολεία Νοµός Κυκλάδων σε 1 σχολείο Νοµός Λακωνίας σε 3 σχολεία Νοµός Μαγνησίας σε 2 σχολεία Νοµός Ξάνθης σε 8 σχολεία Νοµός Ορεστιάδας σε 2 σχολεία Νοµός Πέλλας σε 1 σχολείο Νοµός Χανίων σε 1 σχολείο Νοµός Πειραιώς σε 1 σχολείο

5 Μονιµοποίηση ζητούν και οι σχολικοί τροχονόµοι Το αίτηµα πρόσληψης ως «εργαζόµενοι αορίστου χρόνου, µε τετράωρη ηµιαπασχόληση ή µε πλήρη απασχόληση 8ωρο», πρόβαλλαν οι σχολικοί τροχονόµοι Μακεδονίας Θράκης, στην συγκέντρωση που πραγµατοποιήθηκε στην Κοµοτηνή. Εκπρόσωποι του σωµατείου σχολικών τροχονόµων Μακεδονίας Θράκης βρέθηκαν στην πόλη µας για να ενηµερώσουν τους συναδέλφους της περιοχής για τα ζητήµατα που προβάλλει ο κλάδος, αλλά και για τις κινητοποιήσεις που προγραµµατίζει το επόµενο χρονικό διάστηµα, εφόσον αυτά δεν επιλυθούν. Για την ιστορία ο θεσµός των σχολικών τροχονόµων τέθηκε σε ισχύ στις 15 Σεπτεµβρίου 1997 µε κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών - ηµόσιας ιοίκησης, Εθνικής Παιδείας - Θρησκευµάτων και ηµοσίας Τάξεως. Η αύξηση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και τα συχνά τροχαία ατυχήµατα µαθητών µερικές φορές µπροστά σε σχολεία, ανάγκασε τον νοµοθέτη να προβλέψει τον σχολικό τροχονόµο. Έτσι στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στο άρθρο 41 του Ν. 2094/92, συµπεριλήφθη διάταξη που προέβλεπε ότι για την οδική ασφάλεια των µαθητών, µπορούν να χρησιµοποιούνται σχολικοί τροχονόµοι. Οι ώρες εκτέλεσης των καθηκόντων των σχολικών τροχονόµων πρέπει να περιορίζονται στον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την άνετη και ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των µαθητών. Την εποπτεία του έργου των σχολικών τροχονόµων και της εν γένει συµπεριφοράς τους έχουν οι διευθυντές των οικείων σχολείων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης που σχετίζεται µε τα καθήκοντα του, ο σχολικός τροχονόµος υποβάλει σχετική αναφορά στην αρµόδια αστυνοµική αρχή για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες. Στους εθελοντές σχολικούς τροχονόµους θα καταβάλλεται για τις δαπάνες τους, οικονοµική ενίσχυση από τις σχολικές επιτροπές υπό µορφή εξόδων κίνησης, της οποίας το ύψος και η διαδικασία καταβολής θα καθορίζεται µε κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ΠΕ.ΧΩ. Ε. Στα 176 ευρώ ανέρχεται η αµοιβή των σχολικών τροχονόµων, χωρίς ένσηµα, υπό µορφή εξόδων κίνησης, όπως προβλέπει και η σχετική απόφαση, χρήµατα που προέρχονται από τους αυτοτελείς πόρους των δήµων και κοινοτήτων, τα οποία παρακρατούνται αλλά στη συνέχεια επιστρέφονται. Η Αθανασία Ρίζου Τερζή, πρόεδρος σωµατείου σχολικών τροχονόµων Μακεδονίας Θράκης, µε 170 µέλη και έδρα το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ενηµέρωσε τις συναδέλφους από Κοµοτηνή, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολης για τα αιτήµατα, που σχετίζονται και µε την αµοιβή: «Το πρόβληµά µας είναι ότι εδώ και 10 χρόνια από το 1997 που ξεκίνησε ο θεσµός, µας θεωρούσαν ως εθελοντές. Από το καλοκαίρι έγινε µία αύξηση µε τις πιέσεις που κάναµε σαν σωµατείο 30 ευρώ, µέσα στα 10 χρόνια µε τη δουλειά που κάνουµε, µε τις ώρες που δουλεύουµε, µε τους κινδύνους που έχουµε, να έχουµε µόνο αυτή την αύξηση Είµαστε αναγνωρισµένοι και από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας µε τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον τροχονόµο, όµως, δυστυχώς παραµένουµε εθελοντές στα χρήµατα. Οι ώρες που δουλεύουµε είναι από 7:30 8:30 και 12:00 2:15, αλλά αν πραγµατοποιηθούν εκπαιδευτικές εκδροµές, εκκλησιασµός, οτιδήποτε άλλο θα συνοδεύσουµε τους µαθητές. Έχουν κάνει βέβαια οι δήµοι κάποιες προσλήψεις µε µερική απασχόληση, 18µηνη σύµβαση µε 500 ευρώ µπορεί και 480 συν την ασφάλειά. Το αίτηµα που προβάλλουµε είναι να µας προσλάβουν ως εργαζόµενους αορίστου χρόνου, µε τετράωρη ηµιαπασχόληση ή µε πλήρη απασχόληση 8ωρο, γιατί αυτά που κάνουµε στο σχολείο, τώρα που έχουν αυξηθεί και οι ώρες, είναι σηµαντικά και κοντεύουµε τις 4 ώρες παρά ένα τέταρτο. Επιπλέον µπορούν να µας απορροφήσουν και

6 σε διάφορα άλλα καθήκοντα του σχολείου. Πιστεύω ότι δεν είναι άδικά τα αιτήµατά µας, γιατί είµαστε οι φύλακες άγγελοι των παιδιών και µέσα στο σχολείο και έξω στο δρόµο». Ετοιµάζονται και κινητοποιήσεις Το σωµατείο σχολικών τροχονόµων, που είχε πρόσφατα συνάντηση µε την υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Σοφία Καλαντζάκου, είναι εν αναµονή της απάντησης της σχετικά µε το πώς µπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα του κλάδου, ενώ στα σχέδια είναι και µία συνάντηση µε τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκκρεµεί. Οι σχολικοί τροχονόµοι, που στις Νοεµβρίου 2007 είχαν πραγµατοποιήσει διήµερη προειδοποιητική αποχή µε συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, θα κλιµακώσουν τις κινητοποιήσεις εφόσον δεν επιλυθούν τα αιτήµατα. Ήδη το σωµατείο Μακεδονίας Θράκης αποφάσισε οµόφωνα την εβδοµαδιαία αποχή από τα εργασιακά καθήκοντα, στις 7 Απριλίου µέχρι τις 11 Απριλίου, ενώ στις 9 Απριλίου προγραµµατίζεται συγκέντρωση διαµαρτυρίας στην Αθήνα. ήµητρα Συµεωνίδου «Εθελοντές» σχολικοί τροχονόµοι Ηµ/νία: 20/2/2008 Να προσληφθούν ως αορίστου χρόνου µε τετράωρη ηµιαπασχόληση ή και µε πλήρες ωράριο ζητούν οι εθελοντές σχολικοί τροχονόµοι, γυναίκες στην συντριπτική τους πλειοψηφία, γιατί µε αυτά που κάνουν στο σχολείο «κοντεύουν να εργάζονται σχεδόν τέσσερις ώρες», ενώ υπάρχουν ήµοι «που έκαναν κάποιες προσλήψεις µε 500 ευρώ µηνιαίως, 18µηνη σύµβαση µε ασφάλεια». Την Κυριακή το πρωί σχολικοί τροχονόµοι της περιοχής συναντήθηκαν µε το Σ του συλλόγου σχολικών τροχονόµων Μακεδονίας Θράκης και όπως ανέφερε η πρόεδρος κ. Αθανασία Ρίζου Τερζή, µέχρι στιγµής τα µέλη του σωµατείου ανέρχονται σε 170 άτοµα και ρόλος του σωµατείου είναι η διεκδίκηση «των αιτηµάτων µας». ιευκρίνισε δε ότι η εργασία είναι το πρωί 7:30 8:30 και το µεσηµέρι από 12:00 έως 14:15 ή και αργότερα, ενώ συνοδεύουν τα παιδιά και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για εκκλησιασµό, ενώ οι σχολικοί τροχονόµοι πηγαίνουν και στα ολοήµερα σχολεία «υπάρχουν διευθυντές σχολείων που µας το επιβάλλουν». Σύµφωνα µε την πρόεδρο, είναι αναγκαία η εγγραφή των σχολικών τροχονόµων στο σωµατείο γιατί µόνο µέσω αυτού µπορούν να προβληθούν τα προβλήµατα και να γίνουν διεκδικήσεις. Όπως είπε η κ. Τερζή, εδώ και 10 χρόνια, από το 1997 που ξεκίνησε ο εθελοντισµός, οι σχολικοί τροχονόµοι παραµένουν εθελοντές, ενώ από το 2002 και µετά «γίναµε θεσµός, βρισκόµαστε στην περίοδο υλοποίησης του θεσµού αλλά δυστυχώς παραµένουν τα 147 ευρώ που λαµβάνουµε µηνιαίως και µόλις το καλοκαίρι δόθηκε αύξηση 30 ευρώ». «Εργαζόµαστε αρκετές ώρες, έχουµε πολλούς κινδύνους, είµαστε αναγνωρισµένοι και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχοντας τις ίδιες αρµοδιότητες µε τους τροχονόµους, δυστυχώς όµως, σε ότι αφορά στην αµοιβή παραµένουµε εθελοντές», ανέφερε η κ. Τερζή και πρόσθεσε ότι «προσλαµβανόµαστε από τη σχολική επιτροπή του κάθε σχολείου, η εργασία µας είναι καθηµερινή ενώ το καλοκαίρι δεν εργαζόµαστε και πιστεύω, συνδικαλιστικά και βάση λογικής ότι δεν είµαστε εθελοντές». «Εµείς είµαστε που σταµατήσαµε τα τροχαία ατυχήµατα, σε εµάς τους εθελοντές οφείλεται αυτό», ανέφερε

7 η πρόεδρος και συµπλήρωσε πως τα αιτήµατα των σχολικών τροχονόµων «δεν είναι άδικα καθώς ζητάµε αύξηση για το έργο που παρέχουµε, ενώ µπορούν να µας αξιοποιήσουν και για άλλα καθήκοντα στο σχολείο, είµαστε οι φύλακες άγγελοι των παιδιών, όχι µόνο έξω στο δρόµο αλλά και µέσα στο σχολείο». Προς το παρόν πάντως, το σωµατείο περιµένει απάντηση στο αίτηµά του από τη υφυπουργό Απασχόλησης Σοφία Καλατζάκου, αναµένουν ραντεβού µε τον υπουργό Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη και δεν αποκλείουν να προβούν σε κινητοποιήσεις. Σύµφωνα µε την πρόεδρο Νοεµβρίου έγινε προειδοποιητική αποχή από τα καθήκοντά τους και ήδη το σωµατείο αποφάσισε εβδοµαδιαία αποχή, αν δεν υπάρξουν θετικές εξελίξεις σχετικά µε τα προβλήµατα και τα αιτήµατά τους, ενώ τα µέλη του σωµατείου θα κατεβούν και για διαµαρτυρία στην Αθήνα. Να σηµειωθεί ότι τα χρήµατα που καταβάλλονται στους εθελοντές σχολικού τροχονόµους, προέρχονται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των ήµων. - eleftherovima ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Πρ. Παυλόπουλο Θέµα: Σχολικοί Τροχονόµοι Ως γνωστόν, οι σχολικοί τροχονόµοι εργάζονται στις οδούς πρόσβασης και αποχώρησης των µαθητών στα σχολικά κτίρια της χώρας διευκολύνοντας, ελέγχοντας και προστατεύοντας την ασφαλή διέλευση των µαθητών από αυτές. Για τις υπηρεσίες τους αυτές αµείβονται µε έξοδα κίνησης συνολικού ποσού 146 ευρώ µηνιαίως χωρίς να υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φρέα. Μάλιστα, το πενιχρό αυτό ποσό συχνά δεν καταβάλλεται στην ώρα του αλλά αρκετό χρόνο αργότερα. Η κοινωνική εργασία την οποία προσφέρουν οι σχολικοί τροχονόµοι θεωρούµε ότι είναι πολύ σηµαντική για το κοινωνικό σύνολο και γι αυτό πρέπει οι εργαζόµενοι αυτοί να τύχουν της δίκαιας αντιµετώπισης από την πολιτεία. Πρέπει, πρώτον, να υπάρξει πρόνοια ώστε να καταβάλλεται σ αυτούς εγκαίρως το πενιχρό ποσό της εργασίας τους. εύτερον, επειδή πολλοί από τους σχολικούς τροχονόµους πληρούν τις προϋποθέσεις του Π 164/2004 (Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο ηµόσιο Τοµέα) να υπάρξουν οι απαραίτητες ενέργειες και διευκρινίσεις ώστε να ολοκληρώνεται σύντοµα η σχετική διαδικασία, δηλαδή, α) να αποσταλούν διευκρινίσεις προς τα Υπηρεσιακά Συµβούλια για την εφαρµογή του Π.. ώστε να ολοκληρώνεται σύντοµα η διαδικασία και η αποστολή των κρίσεων των Υπηρεσιακών Συµβουλίων στο ΑΣΕΠ για τις περαιτέρω ενέργειες β) να αποστέλλονται οι νοµίµως κατατεθειµένες αιτήσεις των σχολικών τροχονόµων σύµφωνα µε το Π 164/2004 στα αρµόδια Υπηρεσιακά Συµβούλια για την έκφραση κρίσης από αυτό. Τέλος, πιστεύουµε ότι πρέπει να διατηρηθεί η εργασιακή σχέση όλων των σχολικών τροχονόµων µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται από το Π.. 164/2004. Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός: 1. Εάν θα αποσταλούν διευκρινίσεις προς τα Υπηρεσιακά Συµβούλια σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του Π 164/2004 στις περιπτώσεις των σχολικών τροχονόµων. 2. Εάν θα γίνουν συστάσεις προς τους ΟΤΑ για την αποστολή των αιτήσεων των σχολικών τροχονόµων προς τα αρµόδια Υπηρεσιακά Συµβούλια.

8 3. Εάν θα διατηρηθεί η εργασιακή σχέση των σχολικών τροχονόµων. 4. Εάν υπάρχει άλλη σκέψη που να αφορά τους σχολικούς τροχονόµους. Ο ερωτών Κώστας Σπηλιόπουλος Βουλευτής Ν. Αχαΐας

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Μ.Κ.Ε.: Φωτούλα Ντινάκη, Ειδική Επιθεωρήτρια Γ.Ε... Ιωάννα Σχοινά, Επιθεωρήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Στο Μαρούσι σήµερα 3 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ. Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ. Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8291, 8412, 8452 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Ε. Μαριά, σελ. 8322 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2012 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 4 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2012 ιαχείριση Πρακτικών 4 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ. Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ. Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 13766 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Γ. Παπανδρέου, σελ. 13735 3. Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΝΘ. Πέµπτη 4 Φεβρουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΝΘ. Πέµπτη 4 Φεβρουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΝΘ Πέµπτη 4 Φεβρουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 3099, 3148 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Γ. Κασαπίδη, σελ. 3114 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόµου

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόµου Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόµου Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και

(Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και (Απόσπασµα από τις σελίδες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Εγκύκλιος επί των σχετικών διατάξεων του Ν.2874/2000 που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έκθεση ελέγχου Διαδικασία καθορισμού του ύψους και της απόδοσης από την Κεντρική Κυβέρνηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Απλήρωτοι οι εργαζόµενοι

Απλήρωτοι οι εργαζόµενοι Σταµάτησαν τα έργα στον Αγ. Αντώνιο Θύµα του κακού προγραµµατισµού της πολιτείας πέφτει όπως όλα δείχνουν το δεύτερο µέρος των έργων ανάπλασης του οικισµού του Αγίου Αντωνίου. Ο προγραµµατισµός εκτροχιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

================================================= =================================================

================================================= ================================================= ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ================================================= ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΝΤΩΝ Α ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ =================================================

Διαβάστε περισσότερα

του Ελληνικού λαού και της χώρας. Όλοι μαζί οι απεργοί και διαδηλωτές ένωσαν τις φωνές τους και είπαν

του Ελληνικού λαού και της χώρας. Όλοι μαζί οι απεργοί και διαδηλωτές ένωσαν τις φωνές τους και είπαν MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H KAPOΛOY 24 104 37 AΘHNA ETOΣ 15ο ΦYΛΛO 157ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 KΩΔIKOΣ EΛ.TA. 3744 TIMH ΦYΛΛOY 0.10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΥ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ. Δευτέρα 26 Σεπτεµβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ. Δευτέρα 26 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΚ Δευτέρα 26 Σεπτεµβρίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 17537 Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 17511-17512 2. Απαντήσεις Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 ΜΈΡΟΣ Α : ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ... 3 Εισαγωγή... 3 Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαλκίδα 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση Λ. Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. 1.- Γενικά

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. 1.- Γενικά Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 1.- Γενικά Με τη συµπλήρωση του «ελτίου» επιδιώκεται η αντικατάσταση των πολλών δικαιολογητικών που σήµερα υποβάλλονται προς τους συνταξιοδοτικούς φορείς, µ ένα συγκεκριµένο, τυποποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Ερµιόνης συζύγου Εµµανουήλ Πατελάρου, το γένος Παναγιώτη Ντεντόπουλου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Αίαντος 86. 2. Δήµητρας συζ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ. απάλειψη απαράδεκτων ρυθμίσεων και χρόνο προσαρμογής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ. απάλειψη απαράδεκτων ρυθμίσεων και χρόνο προσαρμογής 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 288 Δεκέμβριος 2012 ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ απάλειψη απαράδεκτων ρυθμίσεων και χρόνο προσαρμογής αφίσα για δράση του Συλλόγου Άρτας. Λεπτομέρειες σελ. 13 «Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα