ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1"

Transcript

1 1

2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική. Οι σπουδές στο Τμήμα αυτό αποσκοπούν στην κάλυψη ιδίως των ακολούθων τομέων της επιστήμης της Γεωπληροφορικής: Δημιουργία, ενημέρωση χαρτογραφικού υπόβαθρου Διαχείριση πληροφοριών χώρου. Το τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 2

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, απασχολείται σε: Μελέτες τοπογραφίας Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (άρδευση, διανομή, αναδασμός) Χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες Συγκοινωνιακές μελέτες Υδραυλικές μελέτες Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα χαρτογραφικής υποδομής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η προσαρμογή του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών έγινε με βάση: α. Το Ν. 3404/2005, «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». β. Την υπ αριθμ /Ε5/ΦΕΚ 625/ Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού ενιαία των Γενικών Κανόνων για τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων των ΤΕΙ. γ. Το υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών δ. Την υπ αριθμ. 11/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Στο υπό προσαρμογή υφιστάμενο πρόγραμμα έχουν τηρηθεί οι Γενικοί Κανόνες για τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων των ΤΕΙ και ειδικότερα: 3

4 Σύνολο μαθημάτων 39 (από τα οποία τα προσφερόμενα κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα είναι 6, και καλείται ο σπουδαστής να επιλέξει τα 3) συν η Πτυχιακή Εργασία 40. Διδακτικές Μονάδες 30/ εξάμηνο. 1 Διδακτική Μονάδα = 25 ώρες Φόρτου Εργασίας. Φόρτος Εργασίας / μάθημα = τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας συν το χρόνο της εργαστηριακής διδασκαλίας. Εβδομαδιαίες ώρες εργασίας 24 ~ 26. Τα μαθήματα ειδικής υποδομής και ειδικότητας δεν υπερβαίνουν το 70% του συνόλου. Τα κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα δεν υπερβαίνουν το 10% του συνόλου. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Το προτεινόμενο υπό προσαρμογή πρόγραμμα σπουδών θα ισχύσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Θα ισχύσει για όλους τους σπουδαστές και περιλαμβάνει 39 μαθήματα, έναντι των 42 μαθημάτων του υφιστάμενου προγράμματος. Όμως ο Φ.Ε. (350) καθώς και οι Δ.Μ. (210) τόσο στο υφιστάμενο πρόγραμμα όσο και στο προτεινόμενο παραμένουν τα ίδια. Για τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα: Όσοι σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει και έχουν περάσει τουλάχιστον ένα από τα δύο επιλεγόμενα σε κάποια ομάδα υποχρεωτικών επιλεγόμενων μαθημάτων, δεν θα είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το άλλο μάθημα που βρίσκεται στην ίδια ομάδα. Όσοι σπουδαστές έχουν περάσει και τα δύο μαθήματα από κάποια ομάδα υποχρεωτικών επιλεγόμενων μαθημάτων, θα συμπεριλαμβάνεται στο πτυχίο ο μεγαλύτερος βαθμός και το άλλο μάθημα θα αναφέρεται ότι το έχει ο σπουδαστής παρακολουθήσει με επιτυχία. Αναστέλλεται για το ακαδημαϊκό έτος η ισχύς των τεσσάρων (από τις πέντε) αλυσίδων του παλιού προγράμματος σπουδών (προαπαιτούμενα-αλληλοεξαρτώμενα), εκτός από την αλυσίδα GIS I-GIS II. H 4

5 αναστολή θεωρείται απαραίτητη στα πλαίσια των μεταβατικών διατάξεων προσαρμογής του προγράμματος σπουδών και επιπλέον θεωρείται απαραίτητη λόγω των νέων διατάξεων εισαγωγής όλων των σπουδαστών κατά το χειμερινό εξάμηνο και την βαθμιαία κατάργηση μαθημάτων ώστε σταδιακά να διδάσκονται τα μαθήματα του 1ου, 3ου, 5ου,7ου εξαμήνου κατά το χειμερινό εξάμηνο και τα μαθήματα του 2ου, 4ου, 6ου κατά το εαρινό. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 5

6 Κωδικός Μαθήματος 1o ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ. 101 Μαθηματικά Ι ΜΓY Υ Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι ΜΓY Υ Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και ΜΓY Υ Στατιστικής 104 Αρχές σχεδίου Σχεδίαση με Η/Υ Ι ΜΓY Υ Τοπογραφία Ι ΜΕΥ Υ Τεχνικές και Εφαρμογές ΜΓY Υ Μετρήσεων Σ Υ Ν Ο Λ Ο o ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Είδος Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ. 201 Μαθηματικά ΙΙ ΜΓY Υ Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ ΜΓY Υ Στοιχεία εδαφολογίας ΜΓY Υ Γεωλογίας 204 Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ ΜΓY Υ Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική ΜΕΥ Υ Εισαγωγή στη Χαρτογραφία ΜΕΥ Υ Σ Υ Ν Ο Λ Ο o ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μάθημα Κατηγορία Είδος Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ. 6

7 Μαθήματος Μαθ. 301 Τοπογραφία ΙΙ ΜΕΥ Υ Χωροταξικός σχεδιασμός ΜΕΥ Υ Βάσεις δεδομένων ΜΕ Υ Ανθρωπογεωγραφ ία Οικονομική ΔΟΝΑ Υ του Χώρου 305 Οδοποιία Ι ΜΕΥ Υ Αλγοριθμικές βάσεις στη ΜΕΥ Υ Γεωπληροφορική Σ Υ Ν Ο Λ Ο Κωδικός Μαθήματος o ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS I) Φωτογραμμετρία Ι Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ. ΜΕΥ Υ ΜΕΥ Υ Οδοποιία ΙΙ ΜΕ Υ Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής ΜΕΥ Υ Ανάλυσης 405 Τοπογραφία ΙΙΙ ΜΕΥ Υ Ιστορία και Θεσμικό Πλαίσιο ΔΟΝΑ Υ Πολεοδομίας Σ Υ Ν Ο Λ Ο o ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Κατηγο ρία Είδος Μαθ. Θ Α/ Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ. 7

8 501 Εφαρμογές Παγκοσμίου Δορυφορικού Συστήματος ΜΕ Υ Εντοπισμού Θέσης (GPS) 502 Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων ΜΕΥ Υ Πληροφοριών (GIS II ) 504 Θεματική χαρτογραφία ΜΕ Υ Φωτογραμμετρία ΙΙ ΜΕΥ Υ Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά Ι (ΕΥ) 503 Θεσμικό πλαίσιο για το Περιβάλλον ΔΟΝΑ ΕΥ Εκτιμήσεις αξιών Ακινήτων και ΔΟΝΑ ΕΥ διαχείριση Γης Σ Υ Ν Ο Λ Ο Κωδικός Μαθήματος o ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS III) Οικολογία και αειφόρος ανάπτυξη Κατηγο ρία Είδος Μαθ. Θ Α/ Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ. ΜΕ Υ ΔΟΝΑ Υ Κτηματολόγιο ΜΕ Υ Φωτοερμηνεία -Τηλεπισκόπηση ΜΕ Υ Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά ΙΙ (ΕΥ) Συστήματα 604 υποστήριξης λήψης ΜΕΥ ΕΥ αποφάσεων με GIS 605 Διανομές Αναδασμοί αγροτικών εκτάσεων ΜΕΥ ΕΥ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Κωδικός Μαθήματος 702 7o ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ. ΔΟΝΑ Υ

9 703 Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών ΜΕ Υ πόρων 704 Υδραυλική πόλεων ΜΕ Υ Εφαρμογές 705 Πράξεις Εφαρμογής ΜΕ Υ Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά ΙΙΙ (ΕΥ) Περιβαλλοντικές 701 αρχές σχεδιασμού του ΜΕ ΕΥ χώρου 706 Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία ΜΕ ΕΥ χαρτών Σ Υ Ν Ο Λ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Θ+Α/Π 105 Λόγος (Θ+Α)/Ε = 1,52 Ε+0.50*Ε = 104 8o ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πτυχιακή Εργασία Κατηγορία Είδος Μαθ. Θ Α/Π Ε Σ Φ/Ε Δ.Μ Πρακτική Άσκηση Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ: 174 ΩΡΕΣ 9

10 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 350 ΩΡΕΣ Α/Α Α. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Φ.Ε. Υ/ΕΥ Ω ΕΞ 1 Μαθηματικά Ι 12 Υ 4 Α 2 Μαθηματικά ΙΙ 9 Υ 3 Β 3 Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι 10 Υ 6 Α 4 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ 10 Υ 6 Β 5 Αρχές Σχεδίου-Σχεδίαση με Η/Υ Ι 7 Υ 5 Α 6 Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ 6 Υ 4 Β 7 Τεχνικές & Εφαρμογές Μετρήσεων 6 Υ 2 Α 8 Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και 6 Υ 2 Α Στατιστικής 9 Στοιχεία Εδαφολογίας-Γεωλογίας 11 Υ 5 Β ΣΥΝΟΛΑ: Μ.Γ.Υ. = Μαθήματα Γενικής Υποδομής Μ.Ε.Υ. = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Μ.Ε. = Μαθήματα Ειδικότητας Δ.Ο.Ν.Α. = Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών Φ.Ε.= Φόρτος Εργασίας Υ= Υποχρεωτικό ΕΥ = Κατ Επιλογή Υποχρεωτικό μάθημα Ω= Ώρες / Εβδομάδα Α/Α Β. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Φ.Ε. Υ/ΕΥ Ω ΕΞ 1 Τοπογραφία Ι 9 Υ 5 Α 2 Τοπογραφία ΙΙ 9 Υ 5 Γ 3 Τοπογραφία ΙΙΙ 7 Υ 3 Δ 4 Εισαγωγή στην Γεωπληροφορική 6 Υ 2 Β 5 Εισαγωγή στη Χαρτογραφία 8 Υ 4 Β 6 Αλγοριθμικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική 5 Υ 3 Γ 7 Χωροταξικός Σχεδιασμός 10 Υ 4 Γ 8 Οδοποιία Ι 8 Υ 4 Γ 9 Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης 9 Υ 3 Δ 10 Γεωγραφικά Συστήμ. Πληροφοριών (GIS Ι) 9 Υ 5 Δ 11 Φωτογραμμετρία Ι 9 Υ 5 Δ 12 Φωτογραμμετρία ΙΙ 11 Υ 5 Ε 10

11 13 Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστήμ. 9 Υ 5 Ε Πληροφοριών (GIS ΙΙ) 14α Διανομές-Αναδασμοί Αγροτικών Εκτάσεων 12 ΕΥ 6 ΣΤ 14β Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων 12 ΕΥ 6 ΣΤ με GIS ΣΥΝΟΛΑ Μ.Γ.Υ. = Μαθήματα Γενικής Υποδομής Μ.Ε.Υ. = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Μ.Ε. = Μαθήματα Ειδικότητας Δ.Ο.Ν.Α. = Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών Φ.Ε.= Φόρτος Εργασίας Υ= Υποχρεωτικό ΕΥ = Κατ Επιλογή Υποχρεωτικό μάθημα Ω= Ώρες / Εβδομάδα Α/Α Γ. Μαθήματα Ειδικότητας Φ.Ε. Υ/ΕΥ Ω ΕΞ 1 Bάσεις Δεδομένων 9 Υ 5 Γ 2 Οδοποιϊα ΙΙ 8 Υ 4 Δ 3 Θεματική Χαρτογραφία 8 Υ 4 Ε 4 Εφαρμογές Παγκοσμίου Δορυφορικού 10 Υ 6 Ε Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) 5 Κτηματολόγιο 8 Υ 4 ΣΤ 6 Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό 10 Υ 6 ΣΤ Σχεδιασμό (GIS ΙΙΙ) 7 Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση 12 Υ 6 ΣΤ 8 Πράξεις Εφαρμογής 10 Υ 6 Ζ 9 Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών 8 Υ 4 Ζ πόρων 10 Υδραυλική Πόλεων-Εφαρμογές 11 Υ 5 Ζ 11α Περιβαλλοντικές Αρχές Σχεδιασμού του 13 ΕΥ 7 Ζ 11β Χώρου Εφαρμογές τηλεπισκόπησης για δημιουργία 13 ΕΥ 7 Ζ χαρτών ΣΥΝΟΛΑ

12 Μ.Γ.Υ. = Μαθήματα Γενικής Υποδομής Μ.Ε.Υ. = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Μ.Ε. = Μαθήματα Ειδικότητας Δ.Ο.Ν.Α. = Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών Φ.Ε.= Φόρτος Εργασίας Υ= Υποχρεωτικό ΕΥ = Κατ Επιλογή Υποχρεωτικό μάθημα Ω= Ώρες / Εβδομάδα 12

13 Δ Μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α. Φ.Ε. Υ/ΕΥ Ω ΕΞ 1 Ανθρωπογεωγραφία-Οικονομική του Χώρου 9 Υ 3 Γ 2 Οικολογία και Αειφόρος ανάπτυξη 8 Υ 4 ΣΤ 3 Αυτοματοποίηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 8 Υ 4 Ζ 4 Ιστορία & Θεσμικό Πλαίσιο Πολεοδομίας 8 Υ 4 Δ 5α Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων & Διαχείριση 12 ΕΥ 6 Ε Γής 5β Θεσμικό Πλαίσιο για το Περιβάλλον 12 ΕΥ 6 Ε ΣΥΝΟΛΑ Μ.Γ.Υ. = Μαθήματα Γενικής Υποδομής Μ.Ε.Υ. = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Μ.Ε. = Μαθήματα Ειδικότητας Δ.Ο.Ν.Α. = Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών Φ.Ε.= Φόρτος Εργασίας Υ= Υποχρεωτικό ΕΥ = Κατ Επιλογή Υποχρεωτικό μάθημα Ω= Ώρες / Εβδομάδα Σύμφωνα με την υπ αριθμ /Ε5/ΦΕΚ 625/ παρ.4 (..τα μαθήματα ειδικής υποδομής και ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% του συνόλου). Αριθμός Μαθημάτων Ε.Υ. =14 Αριθμός Μαθημάτων Ε. =11 64,1% < 70επί του συνόλου των μαθημάτων Σύνολο μαθημάτων = 39 Αριθμός Μαθημάτων Γ.Υ. = 9 Αριθμός Μαθημάτων Δ.Ο.Ν.Α. = 5 Σύνολο μαθημάτων = 39 35,9% επί του συνόλου των μαθημάτων Η κατανομή των παραπάνω κατηγοριών μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών του κυμαίνεται στο ακόλουθο εύρος: Γενικής Υποδομής: 9 23% (20-30%) Ειδικής Υποδομής: 14 35% ( 25-35%) Ειδικότητας: 11 28% (25-35%) Δ.Ο.Ν.Α.: 5 10% (10-20%) 6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνολικός αριθμός μαθημάτων ανά τυπικό εξάμηνο Εξάμηνο Υ/ΕΥ 13

14 Α 6 Β 6 Γ 6 Δ 6 Ε 5 ΣΤ 5 Ζ 5 ΣΥΝΟΛΟ 39 Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Εξάμηνο Ώρες Θ Ώρες ΑΠ Ώρες Ε Σύνολο Ωρών Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΣΥΝΟΛΟ Αναλογίες κατηγοριών μαθημάτων Υ ΕΥ Α Μαθήματα Γενικής Υποδομής Β Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Γ Μαθήματα Ειδικότητας Δ Μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α Φόρτος εργασίας (Φ.Ε.) σπουδαστή ανά εβδομάδα Εξάμηνο Φ.Ε./εβδ. Α 50 Β 50 Γ 50 Δ 50 Ε 50 ΣΤ 50 Ζ 50 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 14

15 α/α ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Μαθηματικά Ι 1 Μαθηματικά Ι α/ α ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι 2 Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι 3 4 Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής Αρχές σχεδίου Σχεδίαση με Η/Υ Ι 5 Τοπογραφία Ι 5 Τοπογραφία Ι 6 Τεχνικές και Εφαρμογές Μετρήσεων Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής Αρχές σχεδίου Σχεδίαση με Η/Υ Ι Τεχνικές και Εφαρμογές Μετρήσεων 7 Μαθηματικά ΙΙ 7 Μαθηματικά ΙΙ 8 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ 8 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ 9 Στοιχεία εδαφολογίας Γεωλογίας 9 Στοιχεία εδαφολογίας Γεωλογίας 10 Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ 10 Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ 11 Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική 11 Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική 12 Εισαγωγή στη Χαρτογραφία 12 Εισαγωγή στη Χαρτογραφία 13 Τοπογραφία ΙΙ 13 Τοπογραφία ΙΙ 14 Χωροταξικός σχεδιασμός 14 Χωροταξικός σχεδιασμός 15 Βάσεις δεδομένων 15 Βάσεις δεδομένων 16 Ανθρωπογεωγραφία Ανθρωπογεωγραφία 16 Οικονομική του Χώρου Οικονομική του Χώρου 17 Οδοποιία Ι 17 Οδοποιία Ι 18 Αλγοριθμικές βάσεις στη Αλγοριθμικές βάσεις στη 18 Γεωπληροφορική Γεωπληροφορική 19 Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Εισαγωγή στα Γεωγραφικά 19 Συστήματα Πληροφοριών (GIS I) Συστήματα Πληροφοριών (GIS I) 20 Φωτογραμμετρία Ι 20 Φωτογραμμετρία Ι 21 Οδοποιία ΙΙ 21 Οδοποιία ΙΙ Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης Ανάλυσης 23 Τοπογραφία ΙΙΙ 23 Τοπογραφία ΙΙΙ Ιστορία και Θεσμικό Πλαίσιο Ιστορία και Θεσμικό Πλαίσιο Πολεοδομίας Πολεοδομίας 25 Εφαρμογές Παγκοσμίου Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) 25 Εφαρμογές Παγκοσμίου Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) Εφαρμογές Γεωγραφικών Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS II) Συστημάτων Πληροφοριών (GISII) 27 Θεματική χαρτογραφία 27 Θεματική χαρτογραφία 15

16 28 Φωτογραμμετρία ΙΙ 28 Φωτογραμμετρία ΙΙ Θεσμικό πλαίσιο για το Θεσμικό πλαίσιο για το 29 Περιβάλλον Περιβάλλον 29 Εκτιμήσεις αξιών Ακινήτων και Εκτιμήσεις αξιών Ακινήτων και 30 διαχείριση Γης διαχείριση Γης Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS III) Χωροταξικό σχεδιασμό (GIS III) 32 Οικολογία και αειφόρος ανάπτυξη 31 Οικολογία και αειφόρος ανάπτυξη 33 Κτηματολόγιο 32 Κτηματολόγιο 34 Φωτοερμηνεία -Τηλεπισκόπηση 33 Φωτοερμηνεία -Τηλεπισκόπηση Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS Διανομές Αναδασμοί αγροτικών εκτάσεων Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS Διανομές Αναδασμοί αγροτικών εκτάσεων Αυτοματοποίηση και τοπική Αυτοδιοίκηση Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων 39 Υδραυλική πόλεων Εφαρμογές 37 Υδραυλική πόλεων Εφαρμογές 40 Πράξεις Εφαρμογής 38 Πράξεις Εφαρμογής Περιβαλλοντικές αρχές σχεδιασμού του χώρου Εφαρμογές τηλεπισκόπησης δημιουργία χαρτών για 39 Περιβαλλοντικές αρχές σχεδιασμού του χώρου Εφαρμογές τηλεπισκόπησης δημιουργία χαρτών για 16

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Συντάκτης Ευαγγελία Θεοδωρίδου - Σωτηρίου Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με το 200/6-09-1999 Π (ΦΕΚ 179 τ. Α ) ιδρύθηκε το τµήµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Σερρών και έναρξη λειτουργίας το ακαδηµαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Οδηγός Σπουδών. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 Οδηγός Σπουδών Τμήματος Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Μηχανολογίας

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Μηχανολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1 Γεωγραφικά και δημογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...1 1.1 Περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων Είναι ο Οδηγός του 2011, επικαιροποιημένος, με τροποποιημένες τις ECTS, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κοσμήτορας Σχολής: Καθηγητής Αναστάσιος Τασόπουλος Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγητής Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2014 ΔΟΜΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Α. Δομή και τεχνικά στοιχεία ΠΣ 1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ φωτο 1 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα