ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD"

Transcript

1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου, αν περιέχεται στο αρχείο ως πέμπτο πεδίο (Κωδικός Χ Υ Ζ Περιγραφή) Απόδοση σχεδίων με απλές ή με σύνθετες ιδιότητες γραμμών Απ ευθείας κατασκευή σύνθετων σχημάτων (κτίριο 2 ή τριών σημείων, εσοχές κλπ) Εμπλουτιζόμενες βιβλιοθήκες τοπογραφικών συμβόλων Εμπλουτιζόμενες βιβλιοθήκες συχνά χρησιμοποιούμενων φράσεων κειμένου Διαστασιολόγηση ευθυγράμμων τμημάτων ή τεθλασμένης πλευράς. Διαγραμμίσεις κλειστών ή ανοικτών κτιρίων με παραμετροποιημένες διαστάσεις Βασικές Εμβαδομετρήσεις Τοποθέτηση πίνακα συντεταγμένων στο σχέδιο οποιασδήποτε εμβαδομέτρησης τουggcad ή οποιουδήποτε σχεδιασμένου Polyline Υπολογισμός εισφοράς σε γη Ελεγχος απόκλισης μεταξύ μετρηθέντος εμβαδού και του Εθνικού Κτηματολογίου Δημιουργία σκαριφήματος γεωμετρικών μεταβολών για εγγραφή στο εθνικό κτηματολόγιο. Διανομές οικοπέδων Εργαλεία επεξεργασίας και αποσφαλμάτωσης (εξάλειψης ατελειών) σχεδίων 1

2 Μετατροπή ή Εξαγωγή σχεδίων με διαφορετική κωδικοποίηση των Layers για χρήση από άλλα προγράμματα. Επεξεργαστής σειριακών αρχείων συντεταγμένων Μεταγλωτισμός σειριακών αρχείων Εξαγωγή σε σειριακά αρχεία ή Excel, συντεταγμένων σημείων ή στοιχείων εμβαδομετρήσεων Εκτύπωση τευχών σημείων και εμβαδομετρήσεων Μετατροπές Χ,Υ συντεταγμένων σχεδίων με κοινά σημεία Μετατροπές Χ,Υ συντεταγμένων σχεδίων απ ευθείας από HATT στο ΕΓΣΑ με συντελεστές (σε συνεργασία το αντίστοιχο πρόγραμμα του υπολογιστικού μέρους GGTOP) Εκτύπωση εξασφαλίσεων Διαμόρφωση πινακίδων, όνυχα, κανάβου, τίτλων Στοίχιση κορυφών εμβαδομετρήσεων στην διχοτόμο, έξω από το σχήμα ή μέσα. ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΜΙΧ) Εισαγωγή σημείων από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Υπολογισμός - σχεδίαση του μοντέλου εδάφους με 3DFACES, Επεξεργασία των 3DFACES με ταυτόχρονη προεπισκόπηση των ισοϋψών Υπολογισμός - σχεδίαση ισοϋψών Εξαγωγή αρχείων Π.Ψ.Υ.Μ.Ο. Εξαγωγή αρχείων μηκοτομών GGCAD Εξαγωγή αρχείων (*.GRD) Υπολογισμοί χωματισμών με μέσες επιφάνειες και σχεδίαση διατομών. Μετατροπές τρισδιάστατων οντοτήτων σε δισδιάστατες Μετατροπές δισδιάστατων οντοτήτων σε τρισδιάστατες βάσει της ταχυμετρίας ή βάσει του μοντέλου εδάφους με παρεμβολή Αλλαγή υψομετρικής αφετηρίας του σχεδίου 2

3 ΜΗΚΟΤΟΜΗ + Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΜΒΚ) Το πρόγραμμα της μηκοτομής περιλαμβάνει ολόκληρο το 2ο κεφάλαιο της πράξης εφαρμογής καθώς και όλες τις λειτουργίες των «τομών εδάφους χωματισμοί», που παρέχονται με το πρόγραμμα του μοντέλου εδάφους. Εργασίες στην οριζοντιογραφία Σχεδίαση αξόνων παράλληλα σε Ρ.Γ. ή μέσες ευθείες Κατάστρωση - αρίθμηση οδών Αρίθμηση αξονοδιασταυρώσεων Καθορισμός των σημείων που προβάλλονται τα κατώφλια στους άξονες Εξαγωγή της χιλιομέτρησης των καταστρωμένων οδών σε αρχεία μηκοτομής του προγράμματος. Ενημέρωση των κορυφών στην οριζοντιογραφία με τα υψόμετρα της ερυθράς που προέκυψαν από την επίλυση των μηκοτομών. Εργασίες μηκοτομής Εύχρηστος πίνακας εισαγωγής - διόρθωσης των στοιχείων εδάφους Εισαγωγή στοιχείων από αρχείο *.GRD Δυνατότητα προσαρμογής της μηκοτομής στο είδος της μελέτης με έτοιμα σενάρια όπως Κλασική αστική με Ρ.Γ. ή με μία γραμμή εδάφους Δυνατότητα δημιουργίας νέων σεναρίων ή αλλαγής της εμφάνισης των έτοιμων όπως αλλαγή της σειράς αναγραφής των στοιχείων, αλλαγή του τίτλου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γραμμών στοιχείων ή εμφάνιση κεκλιμένων μηκών Πύκνωση με ενδιάμεσες διατομές Υπολογισμός ενδιάμεσων υψομέτρων διατομών με παρεμβολή βάσει των μηκών Δυνατότητα υπολογισμού των υψομέτρων της 2ης ή της 3ης γραμμής, με εφαρμογή ΔΗ από τα υψόμετρα άλλης Έλεγχος επάρκειας και καταλληλότητας στοιχείων Οποιοσδήποτε συνδυασμός κλιμάκων μηκών και υψών 3

4 Σχεδίαση κατωφλίων δεξιά ή αριστερά Ενημέρωση της προς επίλυση μηκοτομής με στοιχεία της ερυθράς των τεμνόμενων οδών που έχουν ήδη επιλυθεί Σχεδίαση τμημάτων της ερυθράς με διάφορους τρόπους όπως με σημείο και κλίση, σημείο και ΔΗ κλπ. Προεπισκόπηση των λύσεων που επιχειρούνται για την εφαρμογή των κατακόρυφων καμπυλών, πριν από την οριστικοποίησή τους Υπολογισμός και αναγραφή των κλίσεων της ερυθράς ή κάποιας γραμμής εδάφους. Κατασκευή καταρρακτών για διάφορα πλάτη χαρτιών Σχεδίαση σκαριφήματος οριζοντιογραφίας Υπολογισμοί χωματισμών με μέσες επιφάνειες και σχεδίαση διατομών όταν έχουμε τρεις γραμμές εδάφους ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ (ΚΤΑ) Σχεδίαση γραμμών διοικητικών και κτηματολογικών διαιρέσεων Επεξεργασία ορίων ιδιοκτησιών Σχεδίαση απλών κύκλων ορίων ή με αρίθμηση ανά κτηματολογική ενότητα Εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών εκτύπωση τευχών Αρίθμηση εμβαδομέτρηση κτιρίων Εξαγωγή αρχείων εγκυκλίου 13 / 96 Εισαγωγή εξαγωγή σειριακών αρχείων δομής ARC/INFO ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΡΡΕ) Σχεδίαση γραμμών πολεοδομικού Διαγράμμιση περιοχών Εμβαδομέτρηση Ο.Τ. Αρίθμηση κορυφών Υπολογισμός εμβαδών τμημάτων ιδιοκτησιών μετά τη ρυμοτόμηση Εξαγωγή αρχείου εμβαδομετρήσεων ( *.pro ) για αυτόματη ενημέρωση άλλων προγραμμάτων υπολογισμού εισφορών 4

5 Σχεδίαση των ορίων των τελικών ιδιοκτησιών Αρίθμηση ιδιοκτησιών - Αρίθμηση κορυφών Δημιουργία σχέσης αρχικών προς τελικές Εμβαδομέτρηση τελικών ιδιοκτησιών Υπολογισμός εμβαδών τμημάτων μετά την τακτοποίηση για συμπλήρωση των στηλών διάθεσης εισφορών Εξαγωγή πίνακα σχέσης αρχικών προς τελικές Εξαγωγή πίνακα αδιάθετων οικοπέδων Εμφάνιση Εκτύπωση πινάκων εμβαδομετρήσεων Διαμόρφωση πινακίδων - τίτλων. 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΡΕ3) Με το πρόγραμμα αυτό υπολογίζονται οι εισφορές και δημιουργούνται οι πίνακες της Πράξης εφαρμογής. Για τον υπολογισμό των εισφορών υπάρχουν έτοιμα σενάρια ανάλογα με την κατηγορία της μελέτης, με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών για κάθε μία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τέτοια σενάρια είναι «Α ΚΑΤΟΙΚΙΑ» «Β ΚΑΤΟΙΚΙΑ» κλπ. Το πρόγραμμα αυτό δεν καλύπτει προς το παρόν τις περιπτώσεις μελετών με πυκνοδομημένες περιοχές. Χαρακτηριστικά Έλεγχος και αλλαγή των ποσοστών κάθε κατηγορίας μελέτης ή δημιουργία νέας κατηγορίας. Εισαγωγή των δεδομένων Κτήσης από τους κτηματολογικούς πίνακες GGTOP ή από φύλλο του Excel το οποίο δημιουργείται από το πρόγραμμα. Εισαγωγή των εμβαδών ιδιοκτησιών καθώς και των ρυμοτομήσεων από το σχέδιο, όπως υπολογίστηκαν από το πρόγραμμα PPE του GGCAD. Έλεγχος πληρότητας στοιχείων. Υπολογισμός εισφορών. 5

6 Υπολογισμός ισοζυγίου γης, εμφάνιση στοιχείων ιδιοκτησιών και ιδιοκτητών μετά τον υπολογισμό των εισφορών. Εμφάνιση και εξαγωγή σε φύλλο του Excel ειδικού πίνακα που περιλαμβάνει ρυμοτομήσεις, εισφορές και οφειλές ανά ιδιοκτησία και ανά ιδιοκτήτη καθώς και όλες τις ιδιοκτησίες στις οποίες συμμετέχει ο κάθε ιδιοκτήτης. Με τον πίνακα αυτόν ο μελετητής έχει τα πλήρη στοιχεία συγκεντρωμένα ώστε να προχωρήσει εύκολα στην τακτοποίηση με το πρόγραμμα PPE του GGCAD. Εισαγωγή των εμβαδών ΔΙΝΕΙ-ΠΑΙΡΝΕΙ όπως υπολογίστηκαν σε περιβάλλον AutoCADαπό το PPE του GGCAD με δυνατότητα άμεσης αλλαγής τους. Εισαγωγή των εμβαδών τελικών ιδιοκτησιών Εμφάνιση εκτύπωση της σχέσης αρχικών με τελικές ιδιοκτησίες (ποια παίρνει) ή εντοπισμός των αρχικών που δεν τους έχει αποδοθεί τελική ιδιοκτησία. Δυνατότητα αλλαγής του εμβαδού το οποίο αποδίδεται σε αρχική μέσα σε κάθε τελική ιδιοκτησία. Δυνατότητα αλλαγής του εμβαδού ή του ποσοστού με το οποίο συμμετέχει ο κάθε ιδιοκτήτης στις τελικές ιδιοκτησίες. Εμφάνιση εκτύπωση ή εξαγωγή σε αρχεία RTF, καρτελών ιδιοκτητών με στοιχεία αρχικών και τελικών ιδιοκτησιών Εμφάνιση εκτύπωση των πινάκων της πράξης ή εξαγωγή σε αρχεία Excel ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΡΕΕ) το AutoCAD. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί αυτόνομα χωρίς να απαιτεί Δημιουργεί τα έγγραφα για τις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής που υπάγονται στο Π.Δ. 5/1986 6

7 Τα δεδομένα εισάγονται με δύο τρόπους 1ον Με εισαγωγή των αποτελεσμάτων της εφαρμογής (PE3) του GGCAD. 2ον Με πληκτρολόγηση για πράξεις που έχουν συνταχθεί με άλλο πρόγραμμα Δημιουργεί τα παρακάτω έγγραφα σε χαρτί Α4 1ον Πίνακα επιβολής εισφοράς 2ον Εντολή επίδοσης 3ον Έκθεση επίδοσης 4ον Κοινοποίηση Τα αποτελέσματα εξάγονται σε αρχείο του Excel το οποίο διαθέτει καρτέλα ιδιοκτήτη όπου εμφανίζονται οι οφειλές εκατέρωθεν (Ιδιοκτήτης - Δήμος), οι πληρωμένες δόσεις και συμπληρώνονται οι πληρωμές των δόσεων. 7

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Μ.Ε.Ο Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Ορεστιάδα, 29/09/2014 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ με Α.Π. 23660-26/9/2014 (ΑΔΑ 7Μ8846ΨΖΥ1- ΤΣΑ) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ, στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. Τέκτων 7 for Windows Vista Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 TEΚΤΩΝ 7 Πρόσθετες δυνατότητες 3 Πρόλογος Στο κείµενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ..6 Γνωριµία µε το περιβάλλον..6 Ρύθµιση Λογισµικού..9 Πρόσβαση στο CAD.12 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...15 Με χρήση Project..15 Με χρήση Γρήγορης Λειτουργίας..19 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα:

ΓΕΝΙΚΑ. Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα: ΓΕΝΙΚΑ Το Diolkos αποτελεί ενιαίο πρόγραµµα στο οποίο η εργασία εκτελείται σε τέσσερα κύρια παράθυρα: 1. Οριζοντιογραφία 2. Μηκοτοµή 3. ιάγραµµατα (επικλίσεων, διαπλατύνσεων, V85, Στραγγιστικής στρώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης

Τοπογραφική Εφαρμογή. Εγχειρίδιο Χρήσης Τοπογραφική Εφαρμογή Έκδοση 2 Εγχειρίδιο Χρήσης ICAMSoft ICAMSoft επε Smart Computer Applications - Νοταρά 1, Αθήνα 10683 Τηλ: 3829.473, 3840.055 Fax: 3829.473 Web: www.icamsoft.gr Email: support@icamsoft.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία επιλογής δρόμου.

Διαδικασία επιλογής δρόμου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ PORTAL (Web GIS) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι να βοηθήσει τους χρήστες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας να την χρησιμοποιήσουν σωστά και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης

Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης 2 Multisoft 1. Γενικές οδηγίες 1.1 Eγκατάσταση Προγράμματος Ανοίγετε το CD-ROM και κάνετε διπλό κλικ με το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. / PRO

Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. / PRO Building 2014 Η οικογένεια Building 2014 αποτελεί μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική υποβολή της άδειας, την ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών των αυθαιρέτων και την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΑ... 21

Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΑ... 21 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAD ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΚΤΩΝ...11 1.2 ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CAD...12 1.3 ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ...13 1.4 ΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ, ΣΧΕΔΙΟ, ΑΠΟΔΟΣΗ...14 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών. Με Ευρωκώδικες

Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών. Με Ευρωκώδικες Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών Με Ευρωκώδικες «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Aξιοποιήστε τις δυνατότητες του SCADA Pro 2011 - Ευρωκώδικες 04 Περιγραφή Μοναδικά χαρακτηριστικά 05 Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Πρόγραµµα επιµετρήσεων σηράγγων

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Πρόγραµµα επιµετρήσεων σηράγγων HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy Πρόγραµµα επιµετρήσεων σηράγγων HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy TunnelCAD by Πρόγραµµα Επιµετρήσεων Σηράγγων Το πρόγραµµα είναι αφιερωµένο στη µνήµη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OpenOffice.org Writer

OpenOffice.org Writer OpenOffice.org Writer Πνευματικά δικαιώματα Μπορείτε να το διανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε είτε υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License έκδοση 2 ή νεότερη (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html),

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Πρόγραμμα θερμομόνωσης Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικό Ενεργειακής Μελέτης σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (πιστοποιημένο με την έγκριση 217/09-11-2011 του ΕΥΕΠΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα