ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 Περιεχόμενα 1. Ιστορικό του Τμήματος iii 2. Γενικές Πληροφορίες iii 3. Αντικείμενο Σπουδών iii 4. Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος iv 5. Προσωπικό του Τμήματος v 6. Πρόγραμμα Σπουδών vii 6.1 Δομή των Σπουδών vii 6.2 Εγγραφές και Παρακολούθηση Μαθημάτων vii 6.3 Πτυχιακή Εργασία viii 6.4 Πρακτική Άσκηση viii 6.5 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών viii Περιγράμματα μαθημάτων σσ ii

3 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (ΤΕΙ Α) λειτουργεί από την ίδρυση των ΤΕΙ το 1983 και αποτελεί μετεξέλιξη αντίστοιχου Τμήματος του προγενέστερου θεσμού των ΚΑΤΕΕ. Είναι το μοναδικό τμήμα με αυτόν τον τίτλο στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση της χώρας. 2. Γενικές Πληροφορίες Η εισαγωγή και δυνατότητα για σπουδές στο Τμήμα Τοπογραφίας προϋποθέτει την επιτυχία στις ετήσιες πανελλήνιες εξετάσεις που οργανώνει το ΥΠΕΠΘ. Η εισαγωγή στο Τμήμα είναι υπό όρους δυνατή και με την ένταξη σε άλλες ειδικές κατηγορίες εγγραφομένων ή την κατάταξη από άλλα Τμήματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους σπουδαστές και σπουδάστριες του Τμήματος παρέχονται υποτροφίες (κατά τους κανονισμούς του ΙΚΥ ή άλλων φορέων). Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (πχ. μέσω υποτροφιών ΙΚΥ) και η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών σε ορισμένες Σχολές/Τμήματα της χώρας, ή η πραγματοποίηση περαιτέρω προπτυχιακών σπουδών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων. Ακόμα, κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας των σπουδών παρέχονται στους σπουδαστές και σπουδάστριες του Τμήματος, μεταξύ των άλλων: 1. σπουδαστική ταυτότητα 2. δελτίο μειωμένου εισιτηρίου 3. βιβλιάριο ασθενείας (εφόσον δικαιούνται) 4. διδακτικά συγγράμματα και σημειώσεις 5. υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 3. Αντικείμενο σπουδών Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Τοπογραφίας, το οποίο υλοποιείται από το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, περιγράφεται στο σχετικό ΦΕΚ (463/ ) ως ακολούθως: Γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Τοπογραφίας Οι σπουδές στο Τμήμα Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες της Τοπογραφίας, της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας, της Χαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει αφ ενός μεν τις τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές μελετών που συνδέονται με την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, αφ ετέρου δε τις μεθόδους συλλογής επεξεργασίας διαχείρισης παρουσίασης ποσοτικών και ποιοτικών γεωγραφικών πληροφοριών. Αποστολή του Τμήματος Τοπογραφίας Το Τμήμα Τοπογραφίας παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονική τεχνολογική εκπαίδευση και έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Τοπογραφίας με την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και την iii

4 τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα. Έτσι, παρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ταυτόχρονα, οι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Πτυχιούχοι του Τμήματος Τοπογραφίας Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τοπογραφίας από το πρόγραμμα σπουδών τους και την εκπαίδευσή τους αποκτούν: θεωρητική κατάρτιση στις θετικές επιστήμες, ιδιαίτερη εξοικείωση με την μέτρηση και την ανάλυση του γεωγραφικού χώρου, εξειδικευμένες τοπογραφικές γνώσεις καθώς και ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης πληροφοριών γης. Με τα παραπάνω καθίστανται ικανοί να δραστηριοποιηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Σπουδές στο Τμήμα Τοπογραφίας Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και εισαγωγικά μαθήματα. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής κορμού, ενώ στα τελευταία εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που χαρακτηρίζουν την ειδικότητα του Τοπογράφου Μηχανικού. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, η οποία εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμογής ή εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. 4. Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Τοπογραφίας Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, όργανα του Τμήματος είναι: η Γενική Συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) και εκπροσώπους των σπουδαστών (σε ποσοστό 40% του ΕΠ) το Συμβούλιο Τμήματος, το οποίο συγκροτείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, τους Υπευθύνους των Τομέων Μαθημάτων και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών/στριών τον Προϊστάμενο του Τμήματος, ο οποίος εκλέγεται ανά διετία από τα μέλη του Τμήματος και τους σπουδαστές. Στο Τμήμα Τοπογραφίας λειτουργούν οι ακόλουθοι δύο Τομείς Μαθημάτων: Α Τομέας: Τοπογραφίας Φωτογραμμετρίας Χαρτογραφίας Β Τομέας: Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων Κατά τον νόμο, όργανα των Τομέων είναι η Γενική Συνέλευση του Τομέα και ο Υπεύθυνος Τομέα, ο οποίος εκλέγεται με ετήσια θητεία από το σύνολο των μελών του Τομέα. Για το ακαδημαϊκό έτος , στις θέσεις Προϊσταμένου και Υπευθύνων Τομέων έχουν εκλεγεί τα ακόλουθα μέλη ΕΠ: Προϊστάμενος Τμήματος Β. Παγούνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπληρωτής Ε. Πέτσα, Καθηγήτρια Υπεύθυνος Α Τομέα Ε. Πέτσα, Καθηγήτρια Αναπληρωτής Δ. Πανταζής, Καθηγητής Υπεύθυνος Β Τομέα Γ. Λευκαδίτης, Καθηγητής (ΠΘ) Αναπληρωτής Ε. Πισσίας, Καθηγητής iv

5 Η διεύθυνση του Τμήματος Τοπογραφίας είναι: οδός Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω. Τηλέφωνα Γραμματείας του Τμήματος: (+30) , (+30) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Ιστοσελίδα Τμήματος Τοπογραφίας: 5. Προσωπικό του Τμήματος Στο δυναμικό του Τμήματος Τοπογραφίας του ΤΕΙ-Α ανήκουν 17 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), 5 μέλη τεχνικού προσωπικού και 2 διοικητικοί υπάλληλοι. Ακόμα, στο Τμήμα Τοπογραφίας διδάσκουν και μέλη ΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ-Α, αλλά και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες). Αναλυτικά, το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Τοπογραφίας ανά Τομέα και βαθμίδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέλη: Α ΤΟΜΕΑΣ Καθηγητές Πανταζής Δήμος Πέτσα Ελένη Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ MSc. στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Λωζάννης, Μεταπτυχιακός τίτλος στα Συστήματα Πληροφοριών-IDHEAP Διδάκτωρ Γεωγραφικών Επιστημών Πανεπιστημίου Λιέγης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διδάκτωρ Φωτογραμμετρίας EΜΠ Αναπληρωτές Καθηγητές Παγούνης Βασ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Διδάκτωρ Γεωδαισίας EΜΠ Επίκουροι Καθηγητές Ανδριτσάνος Βασ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Διδάκτωρ Γεωδαισίας ΑΠΘ Γιαννίου Μιχάλης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Διδάκτωρ Γεωδαισίας Πολυτεχνικής Σχολής Darmstadt Γερμανίας Μαυρομάτης Στέργ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διδάκτωρ Μηχανικός EΜΠ Καθηγητές Εφαρμογών Γραμματικόπουλος Λ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διδάκτωρ Φωτογραμμετρίας EΜΠ Οικονόμου Εμαν. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Southampton Αγγλίας Καθηγητές Εφαρμογών Προσωποπαγούς Θέσης (ΠΘ) Αβορίτης Δήμος Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός v

6 Καθηγητές Ηλιοπούλου Πολ. Κιουσόπουλος Ι. Πισσίας Ευάγγελος Β ΤΟΜΕΑΣ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ MSc. Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Πανεπιστημίου Διδάκτωρ Γεωγραφίας Pennsylvania State University Αγρoνόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ Μεταπτυχιακός τίτλος Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Παν/μίου Διδάκτωρ Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Παν/μίου Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Dipl. 3 me Cycle Οικονομίας-Κοινωνιολογίας Παν/μίου Paris I-Sorbonne, DEA Υδραυλική Διδάκτωρ Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Αμιένης Καθηγητές Προσωποπαγούς Θέσης (ΠΘ) Λευκαδίτης Γεώργ. Επίκουροι Καθηγητές Κάτσιος Ιωάννης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Μεταπτυχιακός τίτλος (με ισοτίμηση) στις Γεωμετρικές Απεικονίσεις Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ DEA Γεωγραφίας-Χωροταξίας Πανεπιστημίου Paris IV Sorbonne Διδάκτωρ Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Παν/μίου Κεσίδης Αναστάσιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ΔΠΘ Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ΔΠΘ Τσάτσαρης Ανδρ. Τοπογράφος Μηχ. ΤΕΙ, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διδάκτωρ Γεωγραφίας ΑΠΘ Καθηγητές Εφαρμογών Προσωποπαγούς Θέσης (ΠΘ) Τσιούγκος Γεώργ. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός Ακόμα, στο Τμήμα Τοπογραφίας διδάσκουν θεωρητικά μαθήματα οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ-Α: Βορριάς Διαμαντής Γεν. Τμήμα Μαθηματικών Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Γλαμπεδάκης Μιχαήλ Γεν. Τμήμα Μαθηματικών Καθηγητής Σμυρλής Γεώργιος Γεν. Τμήμα Μαθηματικών Επίκουρος Καθηγητής Κουρκουτάς Κων/νος Γεν. Τμ. Φυσ. Χημ. Τεχν. Υλ. Καθηγητής Σωτήρου Μαρία Κέν. Ξέν. Γλωσσών & Φυσ. Αγ. Καθηγήτρια Εφαρμογών ΠΘ Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό Φανού Αικατερίνη Αβορίτη Ελένη Κώτση Βασιλική Σκάρου Ευαγγελία Ντζουροπάνος Σπυρ. Τεχνικός Εργαστηρίου Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό - Τ.Ε Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό - Τ.Ε vi

7 Γραμματεία Τμήματος Τοπογραφίας Κανέλλου Ευδοκία Διοικητική Υπάλληλος Μποζάκη Ειρήνη Διοικητική Υπάλληλος 6. Πρόγραμμα Σπουδών Το αρχικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τοπογραφίας (1984) αναθεωρήθηκε το 1996 και εν συνεχεία το 2001, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το νέο Πρόγραμμα εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008 και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος Σύμφωνα με αυτό, οι υποχρεώσεις των σπουδαστών για επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών (σε όχι λιγότερο από 8 εξάμηνα) είναι οι ακόλουθες: 1. Επιτυχής παρακολούθηση σαράντα (40) μαθημάτων, εκ των οποίων τα 36 υποχρεωτικά και τα 4 επιλογής υποχρεωτικά. 2. Επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. 3. Ολοκλήρωση εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης σε επαγγελματικούς χώρους εργασίας. 6.1 Δομή των Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Τοπογραφίας είναι 8 εξάμηνα. Κατά τα 7 πρώτα εξάμηνα οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου. Το Πρόγραμμα Σπουδών δομείται βάσει του σπουδαστικού φόρτου εργασίας και ακολουθεί το σύστημα των πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 36 υποχρεωτικά μαθήματα, και αναλυτικότερα: 9 μαθήματα γενικής υποδομής, 7 μαθήματα ειδικής υποδομής, 2 μαθήματα ΔΟΝΑ και 18 μαθήματα ειδικότητας. Για την ολοκλήρωση των σπουδών, η οποία προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση συνολικά 40 μαθημάτων, οι σπουδαστές επιλέγουν 4 μαθήματα από ισάριθμα ζεύγη μαθημάτων επιλογής (στα ζεύγη μαθημάτων περιλαμβάνονται ένα από κάθε Τομέα Μαθημάτων). Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, τέλος, αφιερώνεται στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την πρακτική άσκηση, η οποία διαρκεί 6 ημερολογιακούς μήνες. 6.2 Εγγραφές και Παρακολούθηση Μαθημάτων Μετά την εισαγωγική εγγραφή τους, οι σπουδαστές υποχρεούνται σε ανά εξάμηνο ανανέωση εγγραφής. Σπουδαστές που δεν ανανεώσουν την εγγραφή τους για δύο συνεχόμενα ή για τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα χάνουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και διαγράφονται από τα μητρώα του Τμήματος. Οι σπουδές είναι οργανωμένες με βάση εξαμηνιαία μαθήματα. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε κάθε εξαμηνιαία ανανέωση της εγγραφής τους, οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να ε- πιλέξουν ατομικό πρόγραμμα σπουδών. Περιορισμοί τίθενται από τον μέγιστο αριθμό ωρών παρακολούθησης και από την δεσμευτική σχέση προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων μαθημάτων. Τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα, όπως έχουν καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, έχουν ως εξής: Ανώτερα Μαθηματικά Ι (1 ο εξ.) προαπαιτούμενο για Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογι- vii

8 σμοί (3 ο εξ.) Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων (2 ο εξ.) προαπαιτούμενο για Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου (4 ο εξ.) Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία (3 ο εξ.) προαπαιτούμενο για Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & Ψηφιακή Χαρτογραφία (7 ο εξ.) 6.3 Πτυχιακή Εργασία Κατά το τελευταίο έτος της κανονικής διάρκειας των σπουδών του, κάθε σπουδαστής επιλέγει θέμα Πτυχιακής Εργασίας. Το θέμα πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Τοπογραφίας. Κοινό θέμα Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε ομάδα δύο σπουδαστών, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε ομάδα τριών σπουδαστών. Την επίβλεψη της Πτυχιακής Εργασίας αναλαμβάνουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Τμήμα και οι συνεργαζόμενοι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες, σύμφωνα με α- ποφάσεις των Τομέων Μαθημάτων. Η διαδικασία ανάθεσης επαναλαμβάνεται δύο φορές το χρόνο, αμέσως μετά από τις εγγραφές κάθε εξαμήνου, σύμφωνα με οδηγίες που εκδίδονται από την Γραμματεία του Τμήματος. 6.4 Πρακτική Άσκηση Μετά το τέλος του 7 ου εξαμήνου σπουδών, κάθε σπουδαστής υποχρεούται να ασκηθεί επί ε- ξάμηνο σε χώρους εργασίας του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Η εργασία των σπουδαστών είναι αμειβόμενη, και για το δημόσιο αρχίζει την 1 η Απριλίου ή την 1 η Οκτωβρίου κάθε έτους. Για να ξεκινήσουν οι σπουδαστές την Πρακτική Άσκηση, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των ⅔ των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών (δηλαδή 26 μαθημάτων), και παράλληλα εκείνων που έχουν οριστεί ως μαθήματα ειδικότητας για την Πρακτική Άσκηση. Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος, τα προαπαιτούμενα μαθήματα ειδικότητας για την Πρακτική Άσκηση είναι σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα τρία: Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου, Φωτογραμμετρία Ι, Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία. Επιπλέον, στα προηγούμενα προστίθεται ένα από τα μαθήματα Οδοποιία, Πολεοδομία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τους σπουδαστές των οποίων η Πρακτική Άσκηση θα έχει αυτό το αντικείμενο. 6.5 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Στον επόμενο πίνακα φαίνονται για όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: η κατάταξή τους σε κατηγορία μαθημάτων (ΚΜ): μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ), μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), μαθήματα ΔΟΝΑ και μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) ο χαρακτηρισμός ανά είδος μαθήματος (ΕΥ): υποχρεωτικά (Υ) και κατ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ) ο χωρισμός των ωρών διδασκαλίας σε θεωρητική διδασκαλία (Θ) και εργαστήριο (Ε) ο φόρτος εργασίας του σπουδαστή (ΦΕ) σε ώρες/εξάμηνο οι αναλογούσες πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) ενώ στην συνέχεια παρατίθενται τα αναλυτικά περιγράμματα όλων των μαθημάτων. viii

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: 1 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ100 Ανώτερα Μαθηματικά Ι ΜΓΥ Υ ΤΟ130 Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο ΜΓΥ Υ ΤΟ120 Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΜΓΥ Υ ΤΟ200 Βασικές Αρχές Γεωδαισίας-Τοπογραφίας ΜΕΥ Υ ΤΟ131 Γεωμετρικές Απεικονίσεις ΜΓΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 2 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ101 Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ Υ ΤΟ110 Φυσική ΜΓΥ Υ ΤΟ140 Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων ΜΓΥ Υ ΤΟ201 Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων ΜΕΥ Υ ΤΟ132 Ηλεκτρονική Σχεδίαση ΜΓΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 3 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ102 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΜΓΥ Υ ΤΟ121 Εφαρμογές Προγραμματισμού ΜΓΥ Υ ΤΟ202 Αποτυπώσεις - Χαράξεις ΜΕ Υ ΤΟ203 Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΜΕ Υ ΤΟ220 Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία ΜΕ Υ ΤΟ150 Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος ΔΟΝΑ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 4 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ204 Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου ΜΕ Υ ΤΟ205 Γεωδαισία ΜΕ Υ ΤΟ210 Φωτογραμμετρία Ι ΜΕ Υ ΤΟ221 Θεματική Χαρτογραφία ΜΕ Υ ΤΟ300 Οδοποιία (Γεωμετρικός Σχεδιασμός) ΜΕΥ Υ ΤΟ310 Εφαρμοσμένη Υδραυλική ΜΕΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ206 Δορυφορικός Εντοπισμός ΜΕ Υ ΤΟ211 Φωτογραμμετρία ΙΙ ΜΕ Υ ΤΟ213 Τηλεπισκόπηση ΜΕ Υ ΤΟ301 Συγκοινωνιακά Έργα Οικονομοτεχνικά Στοιχεία ΜΕ Υ ΤΟ311 Υδραυλικά Συστήματα ΜΕ Υ ΤΟ410 Γεωγραφική Ανάλυση ΜΕΥ Υ Σύνολο xi

10 ΕΞΑΜΗΝΟ: 6 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ207 Γεωδαιτικές-Τοπογραφικές Εφαρμογές ΜΕ Υ ΤΟ212 Φωτογραμμετρία ΙΙΙ ΜΕ Υ ΤΟ230 Κτηματολόγιο ΜΕ Υ ΤΟ223 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ Υ ΤΟ400 Πολεοδομία ΜΕΥ Υ ΤΟ160 Ξένη Γλώσσα - Τεχνική Ορολογία ΜΕ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ222 Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & Ψηφιακή Χαρτογραφία ΜΕ Υ ΤΟ151 Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων ΔΟΝΑ Υ α ΤΟ208 Πλοήγηση & Εφαρμογές ΜΕ ΕΥ β ΤΟ231 Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης ΜΕ ΕΥ α ΤΟ214 Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας ΜΕ ΕΥ β ΤΟ401 Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη ΜΕΥ ΕΥ α ΤΟ209 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΜΕ ΕΥ β ΤΟ225 Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών & Υποστήριξη Χωρικών Αποφάσεων ΜΕ ΕΥ α ΤΟ224 Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων & Θεωρία Συστημάτων ΜΕ ΕΥ β ΤΟ302 Σχεδιασμός Οδικών Έργων ΜΕ ΕΥ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ500 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ Υ ΤΟ501 Πρακτική Άσκηση ΜΕ Υ Σύνολο xii

11 Περιγράμματα Μαθημάτων

12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΤΟ100 Θεωρητικό ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε μαθηματικές έννοιες και γνώσεις και να προετοιμάσει τους σπουδαστές για το μάθημα Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ, καθώς επίσης και να συμβάλει στην διαμόρφωση ορθολογιστικής και αναλυτικής σκέψης στο πλαίσιο των επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Τοπογράφου. Εισαγωγικές έννοιες και βασικοί ορισμοί. Μαθηματικά μοντέλα και ρόλος των Η/Υ. Αναφορά στη χρήση μαθηματικού λογισμικού. Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, ιδιότητες, γραφικές παραστάσεις, οριακή συμπεριφορά, παράγωγοι, καμπυλότητα, ολοκλήρωση, εφαρμογές. Παράγωγοι συναρτήσεων μιας μεταβλητής, ι- διότητες, γραφικές παραστάσεις, εφαρμογές. Τοπικά ακρότατα και σημεία καμπής συναρτήσεων μιας μεταβλητής, ιδιότητες, εφαρμογές. Ολοκλήρωση συναρτήσεων μιας μεταβλητής, ιδιότητες, γραφικές παραστάσεις, εφαρμογές. Σειρές Συναρτήσεων μιας μεταβλητής, ιδιότητες, κριτήρια σύγκλισης, εφαρμογές, α- νάπτυγμα Taylor. Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας. Πίνακες. Βαθμός και ορίζουσα πίνακα, αντίστροφος πίνακα, συμμετρικοί, ορθογώνιοι πίνακες, ιδιότητες, εφαρμογές. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων, λύσεις, ιδιότητες, εφαρμογές. Διανύσματα στο επίπεδο, αναλυτική γεωμετρία του επιπέδου. Διανύσματα στον τρισδιάστατο χώρο, αναλυτική γεωμετρία του τρισδιάστατου χώρου. Τετραγωνικές μορφές, καμπύλες και επιφάνειες 2 ου βαθμού. Σφαιρική τριγωνομετρία. Γνώση των μαθηματικών δομών σε επίπεδο συναρτήσεων μίας μεταβλητής με τον αντίστοιχο διαφορικό λογισμό, καθώς επίσης και δυνατότητα κατανόησης και διαχείρισης διανυσματικών εννοιών με σχετικές ε- πεκτάσεις στους πίνακες και την αναλυτική γεωμετρία. 1. Βορριάς Δ., Γιαννόπουλος Θ., Καταλειφού Α., Μαθηματικά Ι. Εκδόσεις Σταμούλη. 2. Γλαμπεδάκης Μ., Μαθηματική Ανάλυση. Μακεδονικές Εκδόσεις. 3. Μπράτσου Α., Ανώτερα Μαθηματικά. Εκδόσεις Σταμούλη. 1. Bajpai A.C., Mustoe L.R., Walker D., Advanced Engineering Mathematics. 2 nd edition, John Wiley & Sons, New York. 2. Haaser N.B., LaSalle J.P., Sullivan J.A., A Course in Mathematical Analysis. Volume I. Blaisdell Publishing Company. 3. Zill D.G., Cullen M.R., Advanced Engineering Mathematics. 4 th edition, PWS-KENT Publishing Co., Boston. 1

13 ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ130 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, η εκμάθηση και η ευχερής χρήση της γλώσσας του σχεδίου, που αποτελεί κύριο μέσο επικοινωνίας του τεχνικού κόσμου. Παράλληλα, το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων σε επίπεδο σχεδιαστικών τεχνικών με χρήση συμβατικών μέσων σχεδίασης, και την ταυτόχρονη απόκτηση γνώσεων σε θεωρητικό επίπεδο σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τα συστήματα τεχνικής και τοπογραφικής σχεδίασης, τις συμβάσεις και τους συμβολισμούς τους. Εισαγωγή στα συστήματα τεχνικής & τοπογραφικής σχεδίασης. Σύντομο ιστορικό. Η γλώσσα του σχεδίου. Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο. Γεωμετρικά συστήματα παράστασης. Παράσταση σε δυο επίπεδα προβολής. Παράσταση σε ένα επίπεδο προβολής με χρήση υψομέτρων. Συστήματα τεχνικής σχεδίασης. Η έννοια της σχεδιαστικής κλίμακας. Εισαγωγή στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο. Επίπεδα προβολής. Τομές με οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα. Συμβάσεις και συμβολισμοί αρχιτεκτονικών σχεδίων. Εισαγωγή στο Τοπογραφικό Σχέδιο. Επιφάνειες αναφοράς. Προσδιορισμός θέσης τοπογραφικών σημείων. Μέθοδοι αποτύπωσης και τεχνικές σχεδιαστικής απόδοσης. Είδη τοπογραφικών σχεδίων. Προσανατολισμός. Κάναβος. Συμβάσεις και συμβολισμοί. Απαιτούμενα στοιχεία τοπογραφικών διαγραμμάτων. Απεικόνιση του αναγλύφου του εδάφους. Υψομετρικές καμπύλες και μέθοδοι υπολογισμού τους. Τομές εδάφους. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων με εξάσκηση στα σχεδιαστικά μέσα και τις τεχνικές σχεδίασης: Μέσα και τεχνικές σχεδίασης. Εργαλεία και όργανα σχεδίασης. Είδη γραμμών. Τεχνικές γραφής γραμμάτων και αριθμών. Επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων με σχεδιαστικές μεθόδους και γεωμετρικές κατασκευές. Υπολογισμοί εμβαδών από τα δεδομένα του σχεδίου. Εφαρμογές τεχνικού και τοπογραφικού σχεδίου. Αρχιτεκτονικό σχέδιο. Κατόψεις, όψεις και τομές. Μέθοδοι απόδοσης τοπογραφικών σχεδίων. Οριζοντιογραφία, απόδοση αναγλύφου του εδάφους, τομές εδάφους. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: α) να αντιλαμβάνονται τις θεωρητικές και γεωμετρικές αρχές στις οποίες υπόκειται η σχεδιαστική αναπαράσταση των τεχνικών και τοπογραφικών σχεδίων, β) να αποδίδουν σχεδιαστικά τα δεδομένα των τοπογραφικών μετρήσεων, και γ) να αναγνωρίζουν τα δεδομένα ενός τοπογραφικού σχεδίου και να τα συσχετίζουν επιτυχώς με τα πραγματικά δεδομένα που το σχέδιο αναπαριστά. 1. Κοφίτσας, Ι. Δ., Μαθήματα Τοπογραφικού Σχεδίου. Εκδόσεις Ίων. 2. Παγάνης, Κ., Τοπογραφικό Σχέδιο - Σημειώσεις. Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. 3. Χατζηδάκης, Χ. Α., Στοιχεία Τεχνικού Σχεδίου. Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. 1. Giesecke, F.E., A. Mitchell, H. C. Spencer, I. Leroy Hill, J. T. Dydgon, U. E. Novak, Technical Drawing, Prentice Hall. 2. Ross Wallach, P., Fundamentals of Modern Drafting. Cengage Delmar Learning. 3. Smith, R.S., A Manual of Topographic Drawing. John Wiley and Sons. 2

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟ120 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να εξοικειωθούν με τα συστήματα επικοινωνίας υπολογιστικών συστημάτων. Επίσης να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την χρήση και επεξεργασία δεδομένων σε εφαρμογές λογισμικού αυτοματισμών γραφείου. Επιπλέον, παρουσιάζονται στους σπουδαστές οι βασικές έννοιες του προγραμματισμού, με σκοπό να μπορούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν απλές εφαρμογές που επιλύουν προβλήματα από την ευρύτερη περιοχή των τοπογραφικών εφαρμογών. Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή, αρχιτεκτονική υπολογιστών, κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ). Τύποι μνήμης, περιφερειακές συσκευές, θύρες επικοινωνίας, δίκτυα υπολογιστών, Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμητικά συστήματα και μετατροπές, αριθμητικές πράξεις στον υπολογιστή, άλγεβρα Boole, πίνακες αληθείας, αλγεβρικές μέθοδοι απλοποίησης, χάρτες Karnaugh, γλώσσες προγραμματισμού, λογικά διαγράμματα. (i) Το περιβάλλον εργασίας της επεξεργασίας κειμένου (Word), διαχείριση-μορφοποίηση κειμένου, εισαγωγή εικόνων, πίνακες, δημιουργία εξισώσεων, το περιβάλλον εργασίας της επεξεργασίας πινάκων (Excel), φύλλα εργασίας, χρήση συναρτήσεων, δημιουργία, διόρθωση και μορφοποίηση γραφημάτων, σχετικές και απόλυτες αναφορές, το περιβάλλον εργασίας της δημιουργίας ψηφιακών παρουσιάσεων (PowerPoint), βασικές αρχές σχεδιασμού και διαμόρφωσης ψηφιακών παρουσιάσεων. (ii) Περιβάλλον γλώσσας Visual Basic, βασικές αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων, σταθερές μεταβλητές, τύποι δεδομένων, εντολές ελέγχου, βρόχοι επανάληψης, πίνακες δεδομένων, υπορουτίνες (διαδικασίες συναρτήσεις), αρχεία κειμένου και εντολές εισόδου/εξόδου. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: (i) Να γνωρίζουν την χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου. (ii) Να δημιουργούν και να επεξεργάζονται σύνθετα κείμενα, αριθμητικά δεδομένα και παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας λογισμικά αυτοματισμών γραφείου. (iii) Να επιλύουν λογικά προβλήματα και να αναλύουν την μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας λογικά διαγράμματα. (iv) Να αναπτύσσουν οπτικές εφαρμογές σε περιβάλλον Visual Basic για την επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων. 1. Τσουροπούλης Α. Κλημόπουλος Σ., Εισαγωγή στην Πληροφορική. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 2. Κεσίδης Α., Σημειώσεις Εργαστηρίου Προγραμματισμού. Σημειώσεις ΤΕΙ Αθήνας. 3. Κοίλιας Χ., Καλαφατουδης Σ.. Αντωνόπουλος Κ., Χρήση Υπολογιστή: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Windows, Excel, Word. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 1. Sawyer S.C. Coulthard, G.J., Computers, Communications and Informations: a User s Introduction. Irwin / McGraw-Hill. 2. Wright P., Beginning Visual Basic 6. Wrox Press. 3. Jerke N., Visual Basic 6: the Complete Reference. Osborne / McGraw-Hill. 3

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟ200 ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 1 o Εισαγωγή στις βασικές αρχές και έννοιες της Γεωδαισίας Τοπογραφίας ως υπόβαθρο, από άποψη θεωρίας όσο και εφαρμογής, για τα επόμενα Γεωδαιτικά Τοπογραφικά μαθήματα. Διάκριση Γεωδιασίας Τοπογραφίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία, ορισμοί. Σχήμα, μέγεθος και πυκνότητα της Γης. Εσωτερική δομή και σύσταση της Γης. Εσωτερικές-εξωτερικές δυνάμεις. Κινήσεις της Γης. Περιστροφή περί τον ή- λιο, περί τον άξονά της, κίνηση του πόλου. Μετάπτωση και κλόνιση. Ιστορικά. Η Νευτώνεια θεωρία και η Γη. Αναπαράσταση της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας (ΦΓΕ) και πυκνότητα αναπαράστασης. Χάρτες και διαγράμματα. Επιφάνειες αναφοράς και συστήματα συντεταγμένων. Μοντέλο ΦΓΕ και μετρήσεις. Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Μέση στάθμη θάλασσας. Απόλυτες-σχετικές θέσεις και απεικόνισή τους. Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Ελλειψοειδή αναφοράς. Το γεωδαιτικό datum. Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Είδη μετρήσεων (αποστάσεις, γωνίες, υψομετρικές διαφορές) μονάδες μετρήσεων κλίμακες. Πολικές και καρτεσιανές συντεταγμένες. Βασικοί υπολογισμοί. Προσδιορισμοί συντεταγμένων, γωνιών διεύθυνσης και αποστάσεων. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Σφάλματα μετρήσεων, πηγές και είδη σφαλμάτων. Μέτρα ακρίβειας των μετρήσεων. Μετάδοση σφαλμάτων. Αποτυπώσεις μικρών εκτάσεων. Χάραξη ευθυγραμμίας. Μηχανική μέτρηση αποστάσεων. Εργασίες πεδίου, σύνταξη διαγράμματος, μέθοδος σχεδίασης. Υπολογισμοί εμβαδών (απλά γεωμετρικά σχήματα, ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες). Εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου που περιλαμβάνουν: βασικούς τοπογραφικούς υπολογισμούς (συντεταγμένες, αποστάσεις, γωνίες διεύθυνσης), μετατροπές συντεταγμένων (πολικές, καρτεσιανές), μετασχηματισμούς συντεταγμένων (μετάθεση, στροφή, κλίμακα), υπολογισμούς γεωμετρικών μεγεθών (αποστάσεις, εμβαδά) και εκτίμηση της ακρίβειάς τους (μετάδοση σφαλμάτων), σημάνσεις, επισημάνσεις, εξασφαλίσεις σημείων, α- ποτύπωση περιοχής μικρής έκτασης και χαράξεις χαρακτηριστικών σημείων (καθετότητες, παραλληλίες) με χρήση απλών τοπογραφικών οργάνων (ακόντιο, λιναίη, μετροταινία, ορθόγωνο, ταχύμετρο). Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις Τοπογραφίας και Γεωδαισίας, όσο και μία γενική εποπτεία γνωστικών αντικειμένων του Τοπογράφου Μηχανικού, ενώ παράλληλα θα έ- χουν εξοικειωθεί με εργασίες πεδίου και απλές τοπογραφικές μετρήσεις. 1. Αγατζά Α. Μ., Μπαλοδήμος Δ. Δ., Εισαγωγή στην Γεωδαισία. Σπουδαστικές Σημειώσεις ΕΜΠ. 2. Βλάχος Δ., Τοπογραφία. Τόμος Α. Εκδόσεις ΑΠΘ. 3. Λιβιεράτος Ε., Θεωρία της Γεωδαισίας. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 4. Τσούλης Δ., Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 1. Anderson J. M., Mikhail E. M., Introduction to Surveying. McGraw-Hill, New York. 2. Irvine W., Surveying for Construction. 2 nd Edition. McGraw-Hill, New York. 3. Mueller I. I., Ramsayer K. H., Introduction to Surveying. Frederick Ungar, New York. 4. Shepherd F. A., Engineering Surveying. Edward Arnold, London. 4

16 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟ131 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι: α) Να βοηθήσει τους σπουδαστές: να αντιλαμβάνονται τις γεωμετρικές ιδιότητες του τρισδιάστατου χώρου, να σχεδιάζουν με τη βοήθεια των Μεθόδων Παραστάσεων αντικείμενα του τρισδιάστατου χώρου, να κατανοούν την υπάρχουσα αντιστοιχία μεταξύ ενός τρισδιάστατου αντικειμένου και των δισδιάστατων παραστάσεών του και αντιστρόφως, να διευκολυνθούν στην κατανόηση των μεθόδων δημιουργίας των εικόνων παραστάσεων, που εμφανίζονται στις οθόνες των υπολογιστών, με τη βοήθεια των προγραμμάτων CAD και να αποκτήσουν τα μέσα για την ερμηνεία της γεωμετρικής δομής των σχεδίων. β) Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής που απαιτείται για την αντίληψη του περιεχομένου ό- λων εκείνων των μαθημάτων του Τμήματος, τα οποία χρησιμοποιούν παραστάσεις ή εικόνες, στο χαρτί ή στην ο- θόνη του Η/Υ, για την μελέτη των τρισδιάστατων αντικειμένων της επιστημονικής περιοχής τους, να καλλιεργήσει στους σπουδαστές την έννοια της αναπαράστασης των αντικειμένων, δηλαδή να καλλιεργήσει την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται στο χώρο ένα αντικείμενο, με τη θέαση και χρήση των παραστάσεών του, είτε είναι ιδεατό πριν από την κατασκευή του είτε είναι ήδη υπαρκτό. Γενικά περί Προβολών. Κεντρική Προβολή. Παράλληλη Προβολή. Ορθή Προβολή. Μέθοδοι Παραστάσεων. Παράσταση σε ένα επίπεδο προβολής με υψόμετρο (Τοπογραφική Μέθοδος ή Υψομετρία). Παράσταση σε δύο επίπεδα προβολής (Monge). Αξονομετρία. Προοπτική. Αναφορά σε άλλα είδη παραστάσεων. Εφαρμογές των μεθόδων παράστασης σε πολύεδρα και καμπύλες επιφάνειες. Παραστάσεις γεωμετρικών αντικειμένων με τις μεθόδους παράστασης στο χαρτί σχεδίασης ή σε Η/Υ. Μετατροπή μιας παράστασης ενός αντικειμένου σε άλλου είδους παράσταση. Τομές στερεών και επιφανειών. Αναπτύγματα. Εφαρμογές των μεθόδων παράστασης σε προβλήματα που συναντώνται στην άσκηση του επαγγέλματος του τοπογράφου μηχανικού. Μετά το τέλος τους μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: να σχεδιάζουν επίπεδες παραστάσεις και εικόνες τρισδιάστατων αντικειμένων, εφαρμόζοντας τις μεθόδους παράστασης που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους μηχανικούς, με επιστημονικά τεκμηριωμένες και όχι εμπειρικές γνώσεις σχεδίασης. Με τον τρόπο αυτόν οι σπουδαστές θα μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις σχεδίασης οποιουδήποτε αντικειμένου των διάφορων κλάδων της ειδικότητάς τους, να κατανοούν τις μεθόδους δημιουργίας των εικόνων παραστάσεων, που εμφανίζονται στις οθόνες των υπολογιστών, όταν γίνεται χρήση των προγραμμάτων CAD, να αντιλαμβάνονται: α) τις επιμέρους γεωμετρικές σχέσεις των αντικειμένων στο χώρο, β) τις γεωμετρικές σχέσεις των τρισδιάστατων αντικειμένων με τις δισδιάστατες παραστάσεις τους. 1. Λευκαδίτης Γ., Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας. Τόμοι 2, Αθήνα. 2. Λευκαδίτης Γ., Η Προοπτική. Αθήνα. 3. Λευκαδίτης Γ., Μέθοδοι Παραστάσεων. Αθήνα. 5

17 ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΤΟ101 Θεωρητικό ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε μαθηματικές έννοιες και γνώσεις και να προετοιμάσει τους σπουδαστές για το μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, καθώς επίσης και να συμβάλει στην διαμόρφωση ορθολογιστικής και αναλυτικής σκέψης, στο πλαίσιο των επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Τοπογράφου, με έμφαση στις υπολογιστικές διαδικασίες. Εισαγωγικές έννοιες και βασικοί ορισμοί. Μαθηματικά μοντέλα και ρόλος των Η/Υ. Εισαγωγή στη χρήση μαθηματικού λογισμικού με τις αντίστοιχες υπολογιστικές διαδικασίες. Διανυσματικές συναρτήσεις, ιδιότητες, γραφικές παραστάσεις, οριακή συμπεριφορά, παράγωγοι, καμπυλότητα, ολοκλήρωση, εφαρμογές. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, ιδιότητες, γραφικές παραστάσεις, οριακή συμπεριφορά, μερικές παράγωγοι, βαθμωτό, εφαπτόμενα επίπεδα, εφαρμογές. Διανυσματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, ιδιότητες, γραφικές παραστάσεις, οριακή συμπεριφορά, curl, divergence, εφαρμογές. Πολλαπλή ολοκλήρωση, βασικές έννοιες, ιδιότητες, εφαρμογές. Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων 1ης τάξης, μορφές λύσεων, γεωμετρική σημασία. Ειδικές μορφές (πλήρεις, γραμμικές, ομογενείς κ.λπ.), εφαρμογές. Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων 2ης τάξης, μορφές λύσεων. Ειδικές περιπτώσεις. Μέθοδος Lagrange. Σειρές Fourier. Γενικά περί σύγκλισης, αναπτύγματα, εφαρμογές. Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής. Γνώση των μαθηματικών δομών σε επίπεδο συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με τον αντίστοιχο διαφορικό λογισμό, καθώς επίσης και δυνατότητα κατανόησης και διαχείρισης διανυσματικών εννοιών πολλαπλών διαστάσεων με σχετικές επεκτάσεις στους πίνακες, την αναλυτική γεωμετρία και στις διαφορικές εξισώσεις και τις αντίστοιχες υπολογιστικές διαδικασίες. 1. Βορριάς Δ., Γιαννόπουλος Θ., Καταλειφού Α., Μαθηματικά ΙΙ. Εκδόσεις Σταμούλη. 2. Μπράτσου Α., Ανώτερα Μαθηματικά. Εκδόσεις Σταμούλη. 3. Παπαδήμας Ο.,1997. Εισαγωγή στον Μαθηματικό Λογισμό. Εκδόσεις Σταμούλη. 1. Bajpai A.C., Mustoe L.R., Walker D., Advanced Engineering Mathematics. 2 nd edition, John Wiley & Sons, New York. 2. Haaser N.B., LaSalle J.P., Sullivan J.A., A Course in Mathematical Analysis. Volume I. Blaisdell Publishing Company. 3. Zill D.G., Cullen M.R., Advanced Engineering Mathematics. 4 th edition, PWS-KENT Publishing Co., Boston. 6

18 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟ110 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 (Θεωρία 4, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Μάθημα γενικής υποδομής που σκοπό έχει την παρουσίαση των βασικών αρχών του ηλεκτρομαγνητισμού, της οπτικής αλλά και της ηλεκτρονικής φυσικής. Ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρική ροή, δυναµικό και ένταση ηλεκτρικού πεδίου. Μαγνητικό δίπολο, µαγνητική ροή, ένταση και προέλευση µαγνητικού πεδίου. Αλληλεπίδραση ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου, επαγωγή, αυτεπαγωγή κλπ. Γενικά χαρακτηριστικά των κυµάτων, εξίσωση κύµατος. Εγκάρσια και διαµήκη κύ- µατα, επαλληλία κυµάτων, στάσιµα κύµατα. Εξισώσεις του Maxwell και Η/Μ κύµατα, ενέργεια Η/Μ κυµάτων. Γεωµετρική Οπτική: ανάκλαση, διάθλαση, κάτοπτρα, πρίσµατα, φακοί, οπτικά όργανα. Κυµατική Ο- πτική: διασκεδασµός, διάθλαση, ανάκλαση, πόλωση, συµβολή και περίθλαση κυµάτων. Επίδραση της α- τμόσφαιρας στην διάδοση των Η/Μ κυμάτων. Διαμόρφωση, εκπομπή και λήψη Η/Μ κυμάτων. Ηλεκτρονική δομή των στερεών, αγωγοί και ημιαγωγοί. Διατάξεις ημιαγωγών, δίοδοι τρανζίστορς, φωτοεκπέμπουσες δίοδοι (LED). Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και κβαντικοί ανιχνευτές (φωτοδίοδοι, CCD). Θερμικοί ανιχνευτές, υπέρυθρη παρατήρηση και απεικόνιση, διατάξεις Ι2. Εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας και αρχή λειτουργίας του Laser. Laser συνεχούς λειτουργίας και εφαρμογές (συμβολομετρικές τεχνικές κ.λπ.). Laser παλμών και εφαρμογές (τηλεμετρία κ.λπ.). Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί α) στην εξοικείωση με τα αντίστοιχα φυσικά φαινόμενα και β) στην απόκτηση εμπειρίας από την λειτουργία και τον χειρισμό των μετρητικών διατάξεων. α) Η γνώση σε θεωρητικό αλλά και σε εργαστηριακό επίπεδο των βασικών φαινομένων του ηλεκτρομαγνητισμού, της οπτικής και της ηλεκτρονικής φυσικής, β) η ικανότητα ποσοτικοποίησης μεγεθών και η εύρεση αξιοποίηση υπολογιστικών σχέσεων στις σύγχρονες τεχνικές, γ) η διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τις νέες φυσικές διατάξεις (πχ. laser) στις διάφορες τοπογραφικές εφαρμογές. 1. Κωνσταντινίδης Σ., Ντρίβας Ν., Πρελορέντζος Λ., Φυσική Ι (Μηχανική και Σύγχρονη Φυσική). Αράκυνθος, Αθήνα. 2. Purcell E.M., Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ. 3. Young H., Πανεπιστημιακή Φυσική. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 1. Ohanian H.C., Physics for Engineers and Scientists. WW Norton & Co. Inc., USA. 2. Serway R., Physics for Engineers and Scientists. Saunders, New York. 7

19 ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟ140 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην θεωρία της εκτίμησης παραμέτρων και η εξοικείωση, σε επίπεδο τόσο θεωρητικό όσο και εφαρμογής, με τις διαδικασίες συνόρθωσης παρατηρήσεων με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Εισαγωγικές έννοιες. Η σημασία του μαθήματος στις εφαρμογές Τοπογράφου Μηχανικού. Μετρήσεις και σφάλματα είδη σφαλμάτων. Αρχή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων. Ακρίβεια και ορθότητα. Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων και στατιστική. Τυχαία μεταβλητή, συναρτήσεις κατανομής, συναρτήσεις πυκνοτήτων, αναμενόμενη τιμή, μεταβλητότητα, κανονική κατανομή, μέτρα ακρίβειας μετρήσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης. Μονοδιάστατες τυχαίες μεταβλητές και πολλαπλές μετρήσεις. Η έννοια του βάρους, ισοβαρείς και ανισοβαρείς παρατηρήσεις, εκτίμηση βαρών. Εκτίμηση βέλτισης τιμής και τυπικού σφάλματος, ιστόγραμμα συχνοτήτων. Εσωτερική και εξωτερική ακρίβεια, αξιοπιστία. Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Έλλειψη και ελλειψοειδές σφάλματος. Νόμος μετάδοσης μεταβλητοτήτων, γραμμικές και μη γραμμικές σχέσεις. Εκτίμηση παραμέτρων και συνορθώσεις παρατηρήσεων, Μέθοδοι συνόρθωσης. Μέθοδος των εξισώσεων παρατήρησης και μέθοδος των εξισώσεων συνθήκης. Γραμμικοποίηση εξισώσεων. Προσδιορισμός παραμέτρων και εκτίμηση ακρίβειας. Περίπτωση ανισοβαρών παρατηρήσεων. Εφαρμογές τεχνικών συνόρθωσης σε εργασίες Τοπογράφου Μηχανικού Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων γιά την πρακτική αφομοίωση της σχετικής θεωρίας και την εξάσκηση στις μεθόδους συνόρθωσης παρατηρήσεων. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές αναμένεται ότι θα έχουν κατανοήσεις τις βασικές έννοιες της θεωρίας σφαλμάτων και της εκτίμησης παραμέτρων. Ακόμα, θα έχουν αντιληφθεί την σημασία των συνορθώσεων σε εργασίες Τοπογράφου Μηχανικού και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν βασικές επιλύσεις με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. 1. Δερμάνης Α., Συνορθώσεις Παρατηρήσεων & Θεωρία Εκτίμησης. Τόμοι 1 & 2, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 2. Δερμάνης Α., Φωτίου Α., Μεθοδοι & Εφαρμογές Συνόρθωσης Παρατηρήσεων. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 1. Mikhail E.M., Observations and Least Squares. IEP-Dun-Donnelly Publishers, New York. 8

20 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟ201 ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 2 ο Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές τις βασικές αρχές λειτουργίας όλων των σύγχρονων τοπογραφικών οργάνων και των συστημάτων οργάνων, τις μεθόδους ελέγχου τους, τις απαραίτητες διορθώσεις και αναγωγές, καθώς και τις μεθόδους μετρήσεων και τις ακρίβειές τους. Όργανα μέτρησης γωνιών και διευθύνσεων. Το θεοδόλιχο, βασική κατασκευή, τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργία. Συστήματα κατακορύφωσης και αναγνώσεων, οπτικομηχανικά και ηλεκτρονικά μέσα ανάγνωσης. Μεγέθυνση, διακριτική ικανότητα και οπτικό πεδίο τηλεσκοπίου. Απόδοση θεοδολίχων. Κατηγορίες θεοδολίχων (γενικής χρήσης, κατασκευαστικά, ακριβείας). Συνθήκες θεοδολίχων, έλεγχοι και ρυθμίσεις (κατακορυφότητα πρωτεύοντος άξονα, καθετότητα σκοπευτικής γραμμής και δευτερεύοντος άξονα, δείκτης κατακόρυφου κύκλου, ρύθμιση μηδενικής ανάγνωσης οριζόντιου και κατακόρυφου κύκλου). Έλεγχος ψηφιακών θεοδολίχων. Κατασκευαστικά σφάλματα (διαίρεσης και εκκεντρότητας κύκλων). Μέθοδοι μέτρησης γωνιών (πλήρων περιστροφών, διευθύνσεων, γωνιών). Συστήματα κέντρωσης. Βάσεις ε- ξαναγκασμένης κέντρωσης. Ακρίβεια γωνιομετρήσεων, πηγές σφάλματος, εκτίμηση ακρίβειας. Μετρήσεις μηκών. Οπτικά τηλέμετρα. Ηλεκτρομαγνητική μέτρηση μηκών, βασικές αρχές και έννοιες (διαμόρφωση, αποδιαμόρφωση, φώραση, laser, διάθλαση, δείκτης διάθλασης). Γενική αρχή λειτουργίας και κατηγορίες EDM. Διορθώσεις μήκους (σταθεράς οργάνου, σταθεράς ανακλαστήρα, κυκλικού σφάλματος, συχνότητας διαμόρφωσης). Σύγχρονοι γεωδαιτικοί σταθμοί. Βασική κατασκευή και τεχνικά χαρακτηριστικά. Συνθήκες, έλεγχοι και ρυθμίσεις. Όργανα και συστήματα μεγάλου βεληνεκούς. Μέτρηση υψομετρικών διαφορών. Σφάλματα λόγω καμπυλότητας της Γης και διάθλασης. Γεωμετρική χωροστάθμηση. Όργανα μέτρησης υψομετρικών διαφορών. Χωροβάτης. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Κατηγορίες χωροβατών. Αυτόματοι χωροβάτες. Συνθήκες, έλεγχοι, ρυθμίσεις. Χωροσταθμικοί κανόνες (σταδίες). Μέθοδοι μέτρησης υψομετρικών διαφορών. Σφάλματα χωροβάτη, συστηματικά και τυχαία σφάλματα μετρήσεων με χωροβάτη. Δορυφορικά Συστήματα (Doppler, SLR, GPS). Επίγειοι και αερομεταφερόμενοι τρισδιάστατοι σαρωτές. Οι ασκήσεις πεδίου του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος περιλαμβάνουν: ελέγχους και ρυθμίσεις θεοδολίχων, γωνιακές μετρήσεις ακριβείας (στόχοι, εξαναγκασμένες κεντρώσεις, βαθμονομήσεις οργάνων), μεθόδους μέτρησης και τεχνικές προσδιορισμού θέσης (τομές), συνθήκες, ελέγχους και ρυθμίσεις γεωδαιτικών σταθμών, μετρήσεις με γεωδαιτικούς σταθμούς (πρίσματα, μετρήσεις no prism), συνθήκες, ελέγχους και ρυθμίσεις χωροβατών, ψηφιακών χωροβατών, μετρήσεις υψομετρικών διαφορών με χωροβάτες, μετρήσεις με τρισδιάστατους σαρωτές. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να επιλέγουν και να χειρίζονται τα κατάλληλα τοπογραφικά όργανα και να εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες τεχνικές μέτρησης που υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις ακρίβειας της εκάστοτε τοπογραφικής εργασίας, καθώς και να εκτιμούν την ακρίβεια των μετρήσεων που πραγματοποιούν. 1. Βλάχος Δ., Τοπογραφία. Τόμος Α. Εκδόσεις ΑΠΘ. 2. Καλτσίκης Χ., Φωτίου Α., Γενική τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 3. Ρωσσικόπουλος Δ., Μέτρον Γεωμετρικόν. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 4. Τσούλης Δ., Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 1. Allan A.L., Hollwey J.R., Maynes J.H.B., Amin A., Practical Field Surveying and Computations. Heinmann, Portsmouth, ΝΗ. 2. Bannister A., Raymond S., Baker R., Surveying. 7 th edition. Prentice Hall, New Jersey. 3. Burnside D., Electronic Distance Measurement. 3 rd edition, BSP Professional Books, UK. 4. Cooper M. A. R., Modern Theodolites and Levels, 2 nd edition, Granada Publishing. 5. Deumlich F., Surveying Instruments. Walter de Gruyter, Berlin. 6. Fialovszky L., Surveying Instruments and their Operational Principles. Elsevier, New York. 7. Rüger J. M., Electronic Distance Measurement An Introduction. 4 th edition, Springer Verlag, Berlin 8. Saastamoinen J.J., Surveyor s Guide to Electromagnetic Distance Measurement. University of Toronto Press. 9

21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟ132 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4 2 ο Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την λογική που διέπει τις εφαρμογές H/Y τύπου CAD (Computer Aided Drafting Σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ), να εξοικειωθούν με τις ευρείες δυνατότητες των ε- φαρμογών αυτών και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την ευχερή χρήση του σχεδιαστικού περιβάλλοντος και των τεχνικών που απαιτούνται για τη σχεδίαση, με έμφαση στις τεχνικές σχεδίασης τοπογραφικών σχεδίων. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδίασης με Η/Υ (CAD). Χώρος σχεδίασης και συστήματα συντεταγμένων. Είσοδος έξοδος δεδομένων. Οντολογία αντικειμένων CAD. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Ιεραρχία αντικειμένων και κληρονομικότητα ιδιοτήτων. Μηχανικός συμπερασμός γεωμετρικών ιδιοτήτων αντικειμένων και υπολογισμοί βάσει της σχεδιαστικής αναπαράστασης. Υλοποίηση των γεωμετρικών συστημάτων παράστασης σε περιβάλλον CAD. Συστήματα τεχνικής σχεδίασης σε περιβάλλον CAD. Σχεδιαστική κλίμακα. Συμβάσεις, συμβολισμοί και στοιχεία τοπογραφικών σχεδίων. Διαχείριση και οργάνωση σχεδιαστικών εργασιών. Χρήση πρότυπων σχεδίων και βιβλιοθηκών. Αυτοματοποίηση σχεδιαστικών εργασιών μέσω προγραμματισμού σε περιβάλλον CAD. Σχεδίαση σε δυο διαστάσεις. Εξάσκηση στην εισαγωγή δεδομένων, την δημιουργία και τον μετασχηματισμό γεωμετρικών αντικειμένων, την λογική οργάνωση του ψηφιακού σχεδίου, την παραγωγή και χρήση βιβλιοθηκών συμβόλων, την εισαγωγή κειμένου και διαστάσεων, την εκτύπωση του ψηφιακού σχεδίου. Εφαρμογές τεχνικού και τοπογραφικού σχεδίου στον Η/Υ. Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: α) να αντιλαμβάνονται τις θεωρητικές αρχές στις ο- ποίες υπόκειται η σχεδίαση στα προγράμματα CAD, β) να αναγνωρίζουν τις σχεδιαστικές και υπολογιστικές δυνατότητες των προγραμμάτων CAD, ανεξάρτητα από την εμπορική εφαρμογή που τις υλοποιεί, και γ) να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα CAD (αυτό που επιλέγεται κάθε φορά για την εξάσκηση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος) και τις κατάλληλες σχεδιαστικές τεχνικές για την παραγωγή των σχεδίων τους. 1. Κάππος, Γ., Δουλέψτε με το AutoCAD Κλειδάριθμος. 2. Νικολαΐδης, Π., Β. Πέππα, Ε. Δημητριάδου, Γ. Λευκαδίτης, Παράσταση αντικειμένων του τρισδιάστατου χώρου σε σύστημα Monge και παράσταση σε συστήματα CAD. Στο: Β. Τροβά, Κ. Μανωλίδης, Γ. Παπακωνσταντίνου (επιμ.), Η Αναπαράσταση ως Όχημα Αρχιτεκτονικής Σκέψης, εκδόσεις Futura, Αθήνα, σσ Omura, G. 2008, AutoCAD Οπτικός οδηγός. Γκιούρδας. 1. Duggal, V., Cadd Primer: A General Guide to Computer Aided Design and Drafting. Mailmax Pub. 2. Omura, G., 2008, Mastering AutoCAD 2009 & AutoCAD LT John Wiley and Sons. 3. Ryan, D., CAD/CAE Descriptive Geometry. Taylor & Francis. 10

22 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ102 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 1) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε εφαρμοσμένες μαθηματικές έννοιες και γνώσεις και να προετοιμάσει τους σπουδαστές στην προωθημένη χρήση των μαθηματικών εργαλείων μέσω Η/Υ, καθώς επίσης και να συμβάλει στην ανάπτυξη ορθολογιστικής, αναλυτικής και υπολογιστικής σκέψης, στο πλαίσιο των επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Τοπογράφου, με έμφαση στους υπολογιστικούς μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων. Εισαγωγικές έννοιες και βασικοί ορισμοί. Μαθηματικά μοντέλα, αλγόριθμοι. Η σημασία των προσεγγιστικών μεθόδων και των αντίστοιχων υπολογιστικών διαδικασιών. Στοιχεία υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας. Διαχείριση διανυσμάτων και πινάκων με χρήση Η/Υ. Προσεγγιστικές ρίζες αλγεβρικών εξισώσεων. Προσεγγιστική επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων με χρήση Η/Υ. Μοντέλα παλινδρόμησης Εξομάλυνση. Η μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων. Στοιχεία Στατιστικών μοντέλων. Επεκτάσεις, προγράμματα στον Η/Υ. Προσέγγιση με πολυωνυμική παρεμβολή. Μοντέλα πρόβλεψης/παρεμβολής. Πίνακες πεπερασμένων διαφορών. Μοντέλα Newton, Lagrange. Ανάλυση σφαλμάτων. Μοντέλα splines. Προσεγγιστική ολοκλήρωση. Αλγόριθμος Simpson. Εκτίμηση σφαλμάτων. Μέθοδος του τραπέζιου. Μεθοδοι Newton-Cotes. Προσεγγιστική επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Μέθοδοι Euler, Taylor. Αλγόριθμοι Runge Kutta. Πεπερασμένα στοιχεία. Εφαρμογές σε θέματα της ειδικότητας. Στοιχεία προγραμματισμού Μαθηματικών δομών. Στοιχεία γλωσσών και λειτουργικών με έμφαση στο μαθηματικό λογισμικό. Το λογισμικό MATLAB και η λειτουργία του. Σχετικά προγράμματα και χρήση αντίστοιχων εντολών. Σύνταξη και εξοικείωση με προγράμματα που αναφέρονται στις μεθόδους του θεωρητικού μέρους. Συνδυασμός με θέματα εφαρμογών της ειδικότητας. Γνώση των εφαρμοσμένων μαθηματικών δομών σε επίπεδο ανάπτυξης και αξιοποίησης μαθηματικών μοντέλων με βάση εργαστηριακές μετρήσεις σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό και τις υπολογιστικές τους διαδικασίες, καθώς επίσης και δυνατότητα κατανόησης της δομής και χρήσης σχετικών προγραμμάτων στον Η/Υ με έμφαση στις ανάγκες του Τοπογράφου. 1. Βορριάς Δ., Γιαννόπουλος Θ., Καταλειφού Α., Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Εκδόσεις Σταμούλη. 2. Κυταγιάς Δ., Βρυζίδης Λ., Αριθμητική Ανάλυση: Αλγοριθμική Προσέγγιση. Εκδόσεις Ολυμπίας. 3. Μπράτσου Α., Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Εκδόσεις Σταμούλη. 1. Bajpai A.C., Mustoe L.R., Walker D., Advanced Engineering Mathematics. 2 nd edition, John Wiley & Sons, New York. 2. Carnahan B., Luther H.A., Wilkes J.O., Applied Numerical Methods. John Wiley & Sons, New York. 3. Zill D.G., Cullen M.R., Advanced Engineering Mathematics. 4 th edition, PWS-KENT Publishing Co., Boston. 11

23 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΟ121 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές με την ανάπτυξη και χρήση προγραμματιστικών τεχνικών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που άπτονται του πεδίου του Τοπογράφου Μηχανικού, καθώς και να τους εισαγάγει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων βάσεων δεδομένων. Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές θα εξασκηθούν στον σχεδιασμό και την αλγοριθμική επίλυση τοπογραφικών προβλημάτων καθώς και την υλοποίησή τους με χρήση του προγράμματος Matlab, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την διαχείριση πληροφοριών μέσω βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον MS Access. Το περιβάλλον του MATLAB. Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες του λογισμικού. Πρόσβαση στα δεδομένα και ανάλυση. Ανάπτυξη αλγορίθμων και προγραμματισμός. Εξαγωγή αποτελεσμάτων. Απεικόνιση αποτελεσμάτων και πληροφορίας σε δύο και τρεις διαστάσεις, τροποποίηση, αποθήκευση και εξαγωγή γραφημάτων. Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας. Είδη βάσεων δεδομένων. Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων. Μέθοδοι σχεδιασμού βάσης δεδομένων. Σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Πράξεις διαχείρισης δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα. Εισαγωγή στην SQL. Ανάπτυξη εφαρμογών με γεωγραφικά δεδομένα. Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων με χρήση Matlab. Επίλυση γραμμικών συστημάτων. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης. Εφαρμογές σε προβλήματα παρεμβολής και συνόρθωσης. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Ανάπτυξη ο- λοκληρωμένων εφαρμογών επίλυσης τοπογραφικών προβλημάτων σε περιβάλλον γραφικών. Περιβάλλον της MS-Access. Πίνακες, δημιουργία πινάκων. Τύποι δεδομένων. Η έννοια των κλειδιών. Ιδιότητες πεδίων. Ακεραιότητα πεδίου τιμών. Σχέσεις μεταξύ πινάκων. Ερωτήματα προβολής/επιλογής, κριτήρια. Σύνθετα ερωτήματα βασισμένα σε πολλούς πίνακες. Όψεις, συγκεντρωτικά στοιχεία και συγκεντρωτικές συναρτήσεις. Υπολογιζόμενα πεδία. Φόρμες, εκθέσεις, ομαδοποίηση και ταξινόμηση στις εκθέσεις. Βασικές αρχές σχεδιασμού εφαρμογών Διαδικτύου. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: α) να σχεδιάζουν αλγορίθμους και να υλοποιούν ο- λοκληρωμένες εφαρμογές σε περιβάλλον Matlab για την επίλυση προβλημάτων τοπογράφου μηχανικού, β) να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων με έμφαση στα γεωγραφικά δεδομένα, γ) να σχεδιάζουν και δημιουργούν απλές εφαρμογές Διαδικτύου. 1. Elmasri R. Navathe S.B., Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Εκδόσεις Δίαυλος. 2. Στασινός Χ., Βάσεις Δεδομένων με την Ελληνική Access Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 3. Στεφανίδης Γ. Χ., Σαμαράς Ν.Ε., Υπολογιστικές Μέθοδοι με το Matlab. Εκδόσεις Ζυγός. 4. Χατζίκος Ε.Β., MATLAB 7 για Μηχανικούς. Εκδόσεις Τζιόλας. 5. Στεφανάκης Ε., Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 1. Carter J., Database Design and Programming with Access, SQL and Visual Basic. Mc-Graw-Hill 2. Gonzalez R., Woodw R., Eddins S., Digital Image Processing Using MATLAB. Prentice Hall 3. Prague, C.N., Reardon J., Irwin M.R., Access 2003 Bible. Wiley. 4. Yang W., Applied Numerical Methods Using MATLAB. Wiley-Interscience. 12

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΤΟ100 Θεωρητικό ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8.0 1 ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε μαθηματικές έννοιες και γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. 6209 Γραμμική Άλγεβρα & 4,0 Αναλυτική Γεωμετρία 2. 6210 Μαθηματική Ανάλυση 4,5 3. 6211 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4,0 4. 6003 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Α - 11-11 - 11-11 - 11 ΒΑΣ. ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΒΑΣ. ΑΡΧΕΣ ΕΙΣ. στην ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦ/ΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ - ΠΛΗΡ/ΚΗ 09 ΤΟΠ/ΦΙΑΣ & τον ΤΟΠ/ΦΙΑΣ & τον 09-12 Εργ. 1η Ομ. ΠΡΟΓ/ΜΑΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ102 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 1) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5.0 Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε εφαρμοσμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Περίγραµµα µαθήµατος Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Καθηγητής Εφαρµογών Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Στοιχεία µαθήµατος Τίτλος µαθήµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Σ. ΓΚΙΑΛΗΣ stgialis@uth.gr Eργαστήριο Γεωδαισίας Σκοπός: Αντικειμενικός στόχος του μαθήματος, είναι η θεωρητική εμβάθυνση και πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Αιγάλεω 15 Φεβρουαρίου 2016 Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Δομή και Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει συνολικά οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνονται: Επτά (7)

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων Αίθουσα: Κ16.009 (Α) ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Ι Αριθμός Έκδοσης: v6 Ημ/νία Έκδοσης: 18-10-2015 Ο υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Πέτσα Αίθουσα: Κ16.006 (Γ) Θεωρϊα ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ύο λόγια από τους συγγραφείς.

ύο λόγια από τους συγγραφείς. ύο λόγια από τους συγγραφείς. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τους συγγραφείς με σκοπό να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της Τοπογραφίας Ι. Το βιβλίο είναι γραμμένο με τον απλούστερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1962. Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα Για την απόκτηση του διπλώματος του

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΑ 31/1/2015 8.30 Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις,,, 12.00 Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις χαράξεις),, 12.00 Στοιχεία επεξεργασίας σημάτων 18.00 Αστική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2015-2 0 1 6 ΔΕ 29/8/2016 8.30 6212 Παραστατική & Προοπτική 12.00 6085 Αριθμητική,,,, Α002, ΤΡ 30/8/2016 15.00 6103 Κοινωνιολογία του Χώρου 12.00 6120 Πολεοδομία (Υ), Α002,,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 1.1 Γενικά... 19 1.2 Το αντικείμενο της Τοπογραφίας... 19 1.3 Οι τοπογραφικές εργασίες... 20 1.4 Τοπογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ISBN 978-960-456-205-3 Copyright, Μάρτιος 2010, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0 Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής Γεωδαισία Μοιράζω τη γη (Γη + δαίομαι) Ακριβής Έννοια: Διαίρεση, διανομή /μέτρηση της Γής. Αντικείμενο της γεωδαισίας: Ο προσδιορισμός της μορφής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΕΟ (11.10.2013) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 1 ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο (αίθ. 303) Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι PA0210 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΤΕΜ-Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Κωδικός Μαθήματος: PA0210 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική)

Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική) Διάλεξη 1 η Ιωάννα Ζεργιώτη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΦΠ-1003 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Τοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων (1)

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Τοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων (1) 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα, 16.1.2017 Τρίτη, 17.1.2017 Τετάρτη, 18.1.2017 Πέµπτη, 19.1.2017 Παρασκευή, 20.1.2017 Τοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων (1) Συγκοινωνιακή Τεχνική (5) (301, 302, 303, 307) Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Σηµειώσεις µαθήµατος ηµήτρης Βαλουγεώργης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Εργαστήριο Φυσικών και Χηµικών ιεργασιών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2102201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΙΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός

ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 2 ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 3 ΟΔΗΓΟΣ στη ΧΡΗΣΗ του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 4 ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Καθηγητής Α.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μαθηματικός ΟΔΗΓΟΣ στη ΧΡΗΣΗ του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Γραµµική Άλγεβρα και 9:30 11:30 9 11 πµ Πίνακες (Δ. Αλεξίου) πµ Φυσική Ι (Κ. 9 11 πµ 1 3 µµ Παναγιωτακόπουλος, Β. Μιντζιβίρης) Γεωπληροφορική Ι (Β. Γρηγοριάδης, Β. Τσιούκας, Μ. Πέκκας)

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, γίνεται αναφορά σε µεθόδους πεπερασµένων στοιχείων και νευρονικών δικτύων.

Επίσης, γίνεται αναφορά σε µεθόδους πεπερασµένων στοιχείων και νευρονικών δικτύων. Πανεπιστήµιο Κύπρου Το µάθηµα περιλαµβάνει Αριθµητικές και Υπολογιστικές Μεθόδους για Μηχανικούς, µε έµφαση στις µεθόδους: αριθµητικής ολοκλήρωσης/παραγώγισης, αριθµητικών πράξεων µητρώων, λύσεων µητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Τοπογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ) Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Τα Τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες (Ν. Ατρέας, Α. Κεχαγιάς) 3 1

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες (Ν. Ατρέας, Α. Κεχαγιάς) 3 1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 1ο εξάμηνο: Θεωρ. Ασκ.Eργ. 1. Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες (Ν. Ατρέας, Α. Κεχαγιάς) 3 1 2. Φυσική I ( Α. Τροχίδης) 4 2 3. Γεωπληροφορική I (Πιτσούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 1ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 303) Γραμμική Άλγεβρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ HN5120 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2201002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017 ΤΡΙΤΗ 24/1/2017 1η 1ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, 4 3ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 4 Γαλλικά (9.00 11.00)

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης

Μάθημα: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης Μάθημα: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης Χρονοδιάγραμμα Μελέτης- Διάθρωση της Ύλης 1η Εβδομάδα 2η Εβδομάδα 3η Εβδομάδα Παραδοσιακά Συστήματα που Βασίζονται σε Αρχεία Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από τη συγγραφέα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα