ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 Περιεχόμενα 1. Ιστορικό του Τμήματος iii 2. Γενικές Πληροφορίες iii 3. Αντικείμενο Σπουδών iii 4. Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος iv 5. Προσωπικό του Τμήματος v 6. Πρόγραμμα Σπουδών vii 6.1 Δομή των Σπουδών vii 6.2 Εγγραφές και Παρακολούθηση Μαθημάτων vii 6.3 Πτυχιακή Εργασία viii 6.4 Πρακτική Άσκηση viii 6.5 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών viii Περιγράμματα μαθημάτων σσ ii

3 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (ΤΕΙ Α) λειτουργεί από την ίδρυση των ΤΕΙ το 1983 και αποτελεί μετεξέλιξη αντίστοιχου Τμήματος του προγενέστερου θεσμού των ΚΑΤΕΕ. Είναι το μοναδικό τμήμα με αυτόν τον τίτλο στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση της χώρας. 2. Γενικές Πληροφορίες Η εισαγωγή και δυνατότητα για σπουδές στο Τμήμα Τοπογραφίας προϋποθέτει την επιτυχία στις ετήσιες πανελλήνιες εξετάσεις που οργανώνει το ΥΠΕΠΘ. Η εισαγωγή στο Τμήμα είναι υπό όρους δυνατή και με την ένταξη σε άλλες ειδικές κατηγορίες εγγραφομένων ή την κατάταξη από άλλα Τμήματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους σπουδαστές και σπουδάστριες του Τμήματος παρέχονται υποτροφίες (κατά τους κανονισμούς του ΙΚΥ ή άλλων φορέων). Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (πχ. μέσω υποτροφιών ΙΚΥ) και η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών σε ορισμένες Σχολές/Τμήματα της χώρας, ή η πραγματοποίηση περαιτέρω προπτυχιακών σπουδών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων. Ακόμα, κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας των σπουδών παρέχονται στους σπουδαστές και σπουδάστριες του Τμήματος, μεταξύ των άλλων: 1. σπουδαστική ταυτότητα 2. δελτίο μειωμένου εισιτηρίου 3. βιβλιάριο ασθενείας (εφόσον δικαιούνται) 4. διδακτικά συγγράμματα και σημειώσεις 5. υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 3. Αντικείμενο σπουδών Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Τοπογραφίας, το οποίο υλοποιείται από το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, περιγράφεται στο σχετικό ΦΕΚ (463/ ) ως ακολούθως: Γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Τοπογραφίας Οι σπουδές στο Τμήμα Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες της Τοπογραφίας, της Γεωδαισίας, της Φωτογραμμετρίας, της Χαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει αφ ενός μεν τις τοπογραφικές μελέτες και εφαρμογές μελετών που συνδέονται με την κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής, αφ ετέρου δε τις μεθόδους συλλογής επεξεργασίας διαχείρισης παρουσίασης ποσοτικών και ποιοτικών γεωγραφικών πληροφοριών. Αποστολή του Τμήματος Τοπογραφίας Το Τμήμα Τοπογραφίας παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονική τεχνολογική εκπαίδευση και έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Τοπογραφίας με την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και την iii

4 τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα. Έτσι, παρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ταυτόχρονα, οι σπουδαστές καθίστανται ικανοί να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Πτυχιούχοι του Τμήματος Τοπογραφίας Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τοπογραφίας από το πρόγραμμα σπουδών τους και την εκπαίδευσή τους αποκτούν: θεωρητική κατάρτιση στις θετικές επιστήμες, ιδιαίτερη εξοικείωση με την μέτρηση και την ανάλυση του γεωγραφικού χώρου, εξειδικευμένες τοπογραφικές γνώσεις καθώς και ικανότητα παραγωγής και διαχείρισης πληροφοριών γης. Με τα παραπάνω καθίστανται ικανοί να δραστηριοποιηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Σπουδές στο Τμήμα Τοπογραφίας Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και εισαγωγικά μαθήματα. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής κορμού, ενώ στα τελευταία εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που χαρακτηρίζουν την ειδικότητα του Τοπογράφου Μηχανικού. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, η οποία εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμογής ή εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. 4. Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Τοπογραφίας Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, όργανα του Τμήματος είναι: η Γενική Συνέλευση, η οποία απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) και εκπροσώπους των σπουδαστών (σε ποσοστό 40% του ΕΠ) το Συμβούλιο Τμήματος, το οποίο συγκροτείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, τους Υπευθύνους των Τομέων Μαθημάτων και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών/στριών τον Προϊστάμενο του Τμήματος, ο οποίος εκλέγεται ανά διετία από τα μέλη του Τμήματος και τους σπουδαστές. Στο Τμήμα Τοπογραφίας λειτουργούν οι ακόλουθοι δύο Τομείς Μαθημάτων: Α Τομέας: Τοπογραφίας Φωτογραμμετρίας Χαρτογραφίας Β Τομέας: Γεωπληροφορίας και Αναπτυξιακών Έργων Κατά τον νόμο, όργανα των Τομέων είναι η Γενική Συνέλευση του Τομέα και ο Υπεύθυνος Τομέα, ο οποίος εκλέγεται με ετήσια θητεία από το σύνολο των μελών του Τομέα. Για το ακαδημαϊκό έτος , στις θέσεις Προϊσταμένου και Υπευθύνων Τομέων έχουν εκλεγεί τα ακόλουθα μέλη ΕΠ: Προϊστάμενος Τμήματος Β. Παγούνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπληρωτής Ε. Πέτσα, Καθηγήτρια Υπεύθυνος Α Τομέα Ε. Πέτσα, Καθηγήτρια Αναπληρωτής Δ. Πανταζής, Καθηγητής Υπεύθυνος Β Τομέα Γ. Λευκαδίτης, Καθηγητής (ΠΘ) Αναπληρωτής Ε. Πισσίας, Καθηγητής iv

5 Η διεύθυνση του Τμήματος Τοπογραφίας είναι: οδός Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω. Τηλέφωνα Γραμματείας του Τμήματος: (+30) , (+30) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Ιστοσελίδα Τμήματος Τοπογραφίας: 5. Προσωπικό του Τμήματος Στο δυναμικό του Τμήματος Τοπογραφίας του ΤΕΙ-Α ανήκουν 17 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), 5 μέλη τεχνικού προσωπικού και 2 διοικητικοί υπάλληλοι. Ακόμα, στο Τμήμα Τοπογραφίας διδάσκουν και μέλη ΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ-Α, αλλά και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες). Αναλυτικά, το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Τοπογραφίας ανά Τομέα και βαθμίδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέλη: Α ΤΟΜΕΑΣ Καθηγητές Πανταζής Δήμος Πέτσα Ελένη Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ MSc. στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Λωζάννης, Μεταπτυχιακός τίτλος στα Συστήματα Πληροφοριών-IDHEAP Διδάκτωρ Γεωγραφικών Επιστημών Πανεπιστημίου Λιέγης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διδάκτωρ Φωτογραμμετρίας EΜΠ Αναπληρωτές Καθηγητές Παγούνης Βασ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Διδάκτωρ Γεωδαισίας EΜΠ Επίκουροι Καθηγητές Ανδριτσάνος Βασ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Διδάκτωρ Γεωδαισίας ΑΠΘ Γιαννίου Μιχάλης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Διδάκτωρ Γεωδαισίας Πολυτεχνικής Σχολής Darmstadt Γερμανίας Μαυρομάτης Στέργ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διδάκτωρ Μηχανικός EΜΠ Καθηγητές Εφαρμογών Γραμματικόπουλος Λ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διδάκτωρ Φωτογραμμετρίας EΜΠ Οικονόμου Εμαν. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Southampton Αγγλίας Καθηγητές Εφαρμογών Προσωποπαγούς Θέσης (ΠΘ) Αβορίτης Δήμος Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός v

6 Καθηγητές Ηλιοπούλου Πολ. Κιουσόπουλος Ι. Πισσίας Ευάγγελος Β ΤΟΜΕΑΣ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ MSc. Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Πανεπιστημίου Διδάκτωρ Γεωγραφίας Pennsylvania State University Αγρoνόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ Μεταπτυχιακός τίτλος Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Παν/μίου Διδάκτωρ Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Παν/μίου Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Dipl. 3 me Cycle Οικονομίας-Κοινωνιολογίας Παν/μίου Paris I-Sorbonne, DEA Υδραυλική Διδάκτωρ Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Αμιένης Καθηγητές Προσωποπαγούς Θέσης (ΠΘ) Λευκαδίτης Γεώργ. Επίκουροι Καθηγητές Κάτσιος Ιωάννης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Μεταπτυχιακός τίτλος (με ισοτίμηση) στις Γεωμετρικές Απεικονίσεις Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ DEA Γεωγραφίας-Χωροταξίας Πανεπιστημίου Paris IV Sorbonne Διδάκτωρ Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Παν/μίου Κεσίδης Αναστάσιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ΔΠΘ Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ΔΠΘ Τσάτσαρης Ανδρ. Τοπογράφος Μηχ. ΤΕΙ, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διδάκτωρ Γεωγραφίας ΑΠΘ Καθηγητές Εφαρμογών Προσωποπαγούς Θέσης (ΠΘ) Τσιούγκος Γεώργ. Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός Ακόμα, στο Τμήμα Τοπογραφίας διδάσκουν θεωρητικά μαθήματα οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ-Α: Βορριάς Διαμαντής Γεν. Τμήμα Μαθηματικών Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Γλαμπεδάκης Μιχαήλ Γεν. Τμήμα Μαθηματικών Καθηγητής Σμυρλής Γεώργιος Γεν. Τμήμα Μαθηματικών Επίκουρος Καθηγητής Κουρκουτάς Κων/νος Γεν. Τμ. Φυσ. Χημ. Τεχν. Υλ. Καθηγητής Σωτήρου Μαρία Κέν. Ξέν. Γλωσσών & Φυσ. Αγ. Καθηγήτρια Εφαρμογών ΠΘ Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό Φανού Αικατερίνη Αβορίτη Ελένη Κώτση Βασιλική Σκάρου Ευαγγελία Ντζουροπάνος Σπυρ. Τεχνικός Εργαστηρίου Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό - Τ.Ε Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό - Τ.Ε vi

7 Γραμματεία Τμήματος Τοπογραφίας Κανέλλου Ευδοκία Διοικητική Υπάλληλος Μποζάκη Ειρήνη Διοικητική Υπάλληλος 6. Πρόγραμμα Σπουδών Το αρχικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τοπογραφίας (1984) αναθεωρήθηκε το 1996 και εν συνεχεία το 2001, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Το νέο Πρόγραμμα εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2008 και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος Σύμφωνα με αυτό, οι υποχρεώσεις των σπουδαστών για επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών (σε όχι λιγότερο από 8 εξάμηνα) είναι οι ακόλουθες: 1. Επιτυχής παρακολούθηση σαράντα (40) μαθημάτων, εκ των οποίων τα 36 υποχρεωτικά και τα 4 επιλογής υποχρεωτικά. 2. Επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας. 3. Ολοκλήρωση εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης σε επαγγελματικούς χώρους εργασίας. 6.1 Δομή των Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Τοπογραφίας είναι 8 εξάμηνα. Κατά τα 7 πρώτα εξάμηνα οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου. Το Πρόγραμμα Σπουδών δομείται βάσει του σπουδαστικού φόρτου εργασίας και ακολουθεί το σύστημα των πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 36 υποχρεωτικά μαθήματα, και αναλυτικότερα: 9 μαθήματα γενικής υποδομής, 7 μαθήματα ειδικής υποδομής, 2 μαθήματα ΔΟΝΑ και 18 μαθήματα ειδικότητας. Για την ολοκλήρωση των σπουδών, η οποία προϋποθέτει επιτυχή παρακολούθηση συνολικά 40 μαθημάτων, οι σπουδαστές επιλέγουν 4 μαθήματα από ισάριθμα ζεύγη μαθημάτων επιλογής (στα ζεύγη μαθημάτων περιλαμβάνονται ένα από κάθε Τομέα Μαθημάτων). Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, τέλος, αφιερώνεται στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την πρακτική άσκηση, η οποία διαρκεί 6 ημερολογιακούς μήνες. 6.2 Εγγραφές και Παρακολούθηση Μαθημάτων Μετά την εισαγωγική εγγραφή τους, οι σπουδαστές υποχρεούνται σε ανά εξάμηνο ανανέωση εγγραφής. Σπουδαστές που δεν ανανεώσουν την εγγραφή τους για δύο συνεχόμενα ή για τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα χάνουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και διαγράφονται από τα μητρώα του Τμήματος. Οι σπουδές είναι οργανωμένες με βάση εξαμηνιαία μαθήματα. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Σε κάθε εξαμηνιαία ανανέωση της εγγραφής τους, οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να ε- πιλέξουν ατομικό πρόγραμμα σπουδών. Περιορισμοί τίθενται από τον μέγιστο αριθμό ωρών παρακολούθησης και από την δεσμευτική σχέση προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων μαθημάτων. Τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα, όπως έχουν καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, έχουν ως εξής: Ανώτερα Μαθηματικά Ι (1 ο εξ.) προαπαιτούμενο για Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογι- vii

8 σμοί (3 ο εξ.) Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων (2 ο εξ.) προαπαιτούμενο για Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου (4 ο εξ.) Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία (3 ο εξ.) προαπαιτούμενο για Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & Ψηφιακή Χαρτογραφία (7 ο εξ.) 6.3 Πτυχιακή Εργασία Κατά το τελευταίο έτος της κανονικής διάρκειας των σπουδών του, κάθε σπουδαστής επιλέγει θέμα Πτυχιακής Εργασίας. Το θέμα πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Τοπογραφίας. Κοινό θέμα Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε ομάδα δύο σπουδαστών, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε ομάδα τριών σπουδαστών. Την επίβλεψη της Πτυχιακής Εργασίας αναλαμβάνουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Τμήμα και οι συνεργαζόμενοι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες, σύμφωνα με α- ποφάσεις των Τομέων Μαθημάτων. Η διαδικασία ανάθεσης επαναλαμβάνεται δύο φορές το χρόνο, αμέσως μετά από τις εγγραφές κάθε εξαμήνου, σύμφωνα με οδηγίες που εκδίδονται από την Γραμματεία του Τμήματος. 6.4 Πρακτική Άσκηση Μετά το τέλος του 7 ου εξαμήνου σπουδών, κάθε σπουδαστής υποχρεούται να ασκηθεί επί ε- ξάμηνο σε χώρους εργασίας του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Η εργασία των σπουδαστών είναι αμειβόμενη, και για το δημόσιο αρχίζει την 1 η Απριλίου ή την 1 η Οκτωβρίου κάθε έτους. Για να ξεκινήσουν οι σπουδαστές την Πρακτική Άσκηση, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των ⅔ των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών (δηλαδή 26 μαθημάτων), και παράλληλα εκείνων που έχουν οριστεί ως μαθήματα ειδικότητας για την Πρακτική Άσκηση. Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος, τα προαπαιτούμενα μαθήματα ειδικότητας για την Πρακτική Άσκηση είναι σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα τρία: Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου, Φωτογραμμετρία Ι, Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία. Επιπλέον, στα προηγούμενα προστίθεται ένα από τα μαθήματα Οδοποιία, Πολεοδομία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τους σπουδαστές των οποίων η Πρακτική Άσκηση θα έχει αυτό το αντικείμενο. 6.5 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Στον επόμενο πίνακα φαίνονται για όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: η κατάταξή τους σε κατηγορία μαθημάτων (ΚΜ): μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ), μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), μαθήματα ΔΟΝΑ και μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) ο χαρακτηρισμός ανά είδος μαθήματος (ΕΥ): υποχρεωτικά (Υ) και κατ επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ) ο χωρισμός των ωρών διδασκαλίας σε θεωρητική διδασκαλία (Θ) και εργαστήριο (Ε) ο φόρτος εργασίας του σπουδαστή (ΦΕ) σε ώρες/εξάμηνο οι αναλογούσες πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) ενώ στην συνέχεια παρατίθενται τα αναλυτικά περιγράμματα όλων των μαθημάτων. viii

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: 1 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ100 Ανώτερα Μαθηματικά Ι ΜΓΥ Υ ΤΟ130 Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο ΜΓΥ Υ ΤΟ120 Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΜΓΥ Υ ΤΟ200 Βασικές Αρχές Γεωδαισίας-Τοπογραφίας ΜΕΥ Υ ΤΟ131 Γεωμετρικές Απεικονίσεις ΜΓΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 2 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ101 Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ Υ ΤΟ110 Φυσική ΜΓΥ Υ ΤΟ140 Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων ΜΓΥ Υ ΤΟ201 Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων ΜΕΥ Υ ΤΟ132 Ηλεκτρονική Σχεδίαση ΜΓΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 3 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ102 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΜΓΥ Υ ΤΟ121 Εφαρμογές Προγραμματισμού ΜΓΥ Υ ΤΟ202 Αποτυπώσεις - Χαράξεις ΜΕ Υ ΤΟ203 Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΜΕ Υ ΤΟ220 Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία ΜΕ Υ ΤΟ150 Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος ΔΟΝΑ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 4 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ204 Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου ΜΕ Υ ΤΟ205 Γεωδαισία ΜΕ Υ ΤΟ210 Φωτογραμμετρία Ι ΜΕ Υ ΤΟ221 Θεματική Χαρτογραφία ΜΕ Υ ΤΟ300 Οδοποιία (Γεωμετρικός Σχεδιασμός) ΜΕΥ Υ ΤΟ310 Εφαρμοσμένη Υδραυλική ΜΕΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ206 Δορυφορικός Εντοπισμός ΜΕ Υ ΤΟ211 Φωτογραμμετρία ΙΙ ΜΕ Υ ΤΟ213 Τηλεπισκόπηση ΜΕ Υ ΤΟ301 Συγκοινωνιακά Έργα Οικονομοτεχνικά Στοιχεία ΜΕ Υ ΤΟ311 Υδραυλικά Συστήματα ΜΕ Υ ΤΟ410 Γεωγραφική Ανάλυση ΜΕΥ Υ Σύνολο xi

10 ΕΞΑΜΗΝΟ: 6 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ207 Γεωδαιτικές-Τοπογραφικές Εφαρμογές ΜΕ Υ ΤΟ212 Φωτογραμμετρία ΙΙΙ ΜΕ Υ ΤΟ230 Κτηματολόγιο ΜΕ Υ ΤΟ223 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ Υ ΤΟ400 Πολεοδομία ΜΕΥ Υ ΤΟ160 Ξένη Γλώσσα - Τεχνική Ορολογία ΜΕ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ222 Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & Ψηφιακή Χαρτογραφία ΜΕ Υ ΤΟ151 Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων ΔΟΝΑ Υ α ΤΟ208 Πλοήγηση & Εφαρμογές ΜΕ ΕΥ β ΤΟ231 Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης ΜΕ ΕΥ α ΤΟ214 Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας ΜΕ ΕΥ β ΤΟ401 Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη ΜΕΥ ΕΥ α ΤΟ209 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΜΕ ΕΥ β ΤΟ225 Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών & Υποστήριξη Χωρικών Αποφάσεων ΜΕ ΕΥ α ΤΟ224 Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων & Θεωρία Συστημάτων ΜΕ ΕΥ β ΤΟ302 Σχεδιασμός Οδικών Έργων ΜΕ ΕΥ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο α/α Κωδικός Μάθημα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Θ+Ε ΦΕ ΠΜ 1 ΤΟ500 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ Υ ΤΟ501 Πρακτική Άσκηση ΜΕ Υ Σύνολο xii

11 Περιγράμματα Μαθημάτων

12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΤΟ100 Θεωρητικό ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε μαθηματικές έννοιες και γνώσεις και να προετοιμάσει τους σπουδαστές για το μάθημα Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ, καθώς επίσης και να συμβάλει στην διαμόρφωση ορθολογιστικής και αναλυτικής σκέψης στο πλαίσιο των επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Τοπογράφου. Εισαγωγικές έννοιες και βασικοί ορισμοί. Μαθηματικά μοντέλα και ρόλος των Η/Υ. Αναφορά στη χρήση μαθηματικού λογισμικού. Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, ιδιότητες, γραφικές παραστάσεις, οριακή συμπεριφορά, παράγωγοι, καμπυλότητα, ολοκλήρωση, εφαρμογές. Παράγωγοι συναρτήσεων μιας μεταβλητής, ι- διότητες, γραφικές παραστάσεις, εφαρμογές. Τοπικά ακρότατα και σημεία καμπής συναρτήσεων μιας μεταβλητής, ιδιότητες, εφαρμογές. Ολοκλήρωση συναρτήσεων μιας μεταβλητής, ιδιότητες, γραφικές παραστάσεις, εφαρμογές. Σειρές Συναρτήσεων μιας μεταβλητής, ιδιότητες, κριτήρια σύγκλισης, εφαρμογές, α- νάπτυγμα Taylor. Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας. Πίνακες. Βαθμός και ορίζουσα πίνακα, αντίστροφος πίνακα, συμμετρικοί, ορθογώνιοι πίνακες, ιδιότητες, εφαρμογές. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων, λύσεις, ιδιότητες, εφαρμογές. Διανύσματα στο επίπεδο, αναλυτική γεωμετρία του επιπέδου. Διανύσματα στον τρισδιάστατο χώρο, αναλυτική γεωμετρία του τρισδιάστατου χώρου. Τετραγωνικές μορφές, καμπύλες και επιφάνειες 2 ου βαθμού. Σφαιρική τριγωνομετρία. Γνώση των μαθηματικών δομών σε επίπεδο συναρτήσεων μίας μεταβλητής με τον αντίστοιχο διαφορικό λογισμό, καθώς επίσης και δυνατότητα κατανόησης και διαχείρισης διανυσματικών εννοιών με σχετικές ε- πεκτάσεις στους πίνακες και την αναλυτική γεωμετρία. 1. Βορριάς Δ., Γιαννόπουλος Θ., Καταλειφού Α., Μαθηματικά Ι. Εκδόσεις Σταμούλη. 2. Γλαμπεδάκης Μ., Μαθηματική Ανάλυση. Μακεδονικές Εκδόσεις. 3. Μπράτσου Α., Ανώτερα Μαθηματικά. Εκδόσεις Σταμούλη. 1. Bajpai A.C., Mustoe L.R., Walker D., Advanced Engineering Mathematics. 2 nd edition, John Wiley & Sons, New York. 2. Haaser N.B., LaSalle J.P., Sullivan J.A., A Course in Mathematical Analysis. Volume I. Blaisdell Publishing Company. 3. Zill D.G., Cullen M.R., Advanced Engineering Mathematics. 4 th edition, PWS-KENT Publishing Co., Boston. 1

13 ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ130 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, η εκμάθηση και η ευχερής χρήση της γλώσσας του σχεδίου, που αποτελεί κύριο μέσο επικοινωνίας του τεχνικού κόσμου. Παράλληλα, το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων σε επίπεδο σχεδιαστικών τεχνικών με χρήση συμβατικών μέσων σχεδίασης, και την ταυτόχρονη απόκτηση γνώσεων σε θεωρητικό επίπεδο σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τα συστήματα τεχνικής και τοπογραφικής σχεδίασης, τις συμβάσεις και τους συμβολισμούς τους. Εισαγωγή στα συστήματα τεχνικής & τοπογραφικής σχεδίασης. Σύντομο ιστορικό. Η γλώσσα του σχεδίου. Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο. Γεωμετρικά συστήματα παράστασης. Παράσταση σε δυο επίπεδα προβολής. Παράσταση σε ένα επίπεδο προβολής με χρήση υψομέτρων. Συστήματα τεχνικής σχεδίασης. Η έννοια της σχεδιαστικής κλίμακας. Εισαγωγή στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο. Επίπεδα προβολής. Τομές με οριζόντια και κατακόρυφα επίπεδα. Συμβάσεις και συμβολισμοί αρχιτεκτονικών σχεδίων. Εισαγωγή στο Τοπογραφικό Σχέδιο. Επιφάνειες αναφοράς. Προσδιορισμός θέσης τοπογραφικών σημείων. Μέθοδοι αποτύπωσης και τεχνικές σχεδιαστικής απόδοσης. Είδη τοπογραφικών σχεδίων. Προσανατολισμός. Κάναβος. Συμβάσεις και συμβολισμοί. Απαιτούμενα στοιχεία τοπογραφικών διαγραμμάτων. Απεικόνιση του αναγλύφου του εδάφους. Υψομετρικές καμπύλες και μέθοδοι υπολογισμού τους. Τομές εδάφους. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων με εξάσκηση στα σχεδιαστικά μέσα και τις τεχνικές σχεδίασης: Μέσα και τεχνικές σχεδίασης. Εργαλεία και όργανα σχεδίασης. Είδη γραμμών. Τεχνικές γραφής γραμμάτων και αριθμών. Επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων με σχεδιαστικές μεθόδους και γεωμετρικές κατασκευές. Υπολογισμοί εμβαδών από τα δεδομένα του σχεδίου. Εφαρμογές τεχνικού και τοπογραφικού σχεδίου. Αρχιτεκτονικό σχέδιο. Κατόψεις, όψεις και τομές. Μέθοδοι απόδοσης τοπογραφικών σχεδίων. Οριζοντιογραφία, απόδοση αναγλύφου του εδάφους, τομές εδάφους. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: α) να αντιλαμβάνονται τις θεωρητικές και γεωμετρικές αρχές στις οποίες υπόκειται η σχεδιαστική αναπαράσταση των τεχνικών και τοπογραφικών σχεδίων, β) να αποδίδουν σχεδιαστικά τα δεδομένα των τοπογραφικών μετρήσεων, και γ) να αναγνωρίζουν τα δεδομένα ενός τοπογραφικού σχεδίου και να τα συσχετίζουν επιτυχώς με τα πραγματικά δεδομένα που το σχέδιο αναπαριστά. 1. Κοφίτσας, Ι. Δ., Μαθήματα Τοπογραφικού Σχεδίου. Εκδόσεις Ίων. 2. Παγάνης, Κ., Τοπογραφικό Σχέδιο - Σημειώσεις. Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. 3. Χατζηδάκης, Χ. Α., Στοιχεία Τεχνικού Σχεδίου. Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. 1. Giesecke, F.E., A. Mitchell, H. C. Spencer, I. Leroy Hill, J. T. Dydgon, U. E. Novak, Technical Drawing, Prentice Hall. 2. Ross Wallach, P., Fundamentals of Modern Drafting. Cengage Delmar Learning. 3. Smith, R.S., A Manual of Topographic Drawing. John Wiley and Sons. 2

14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟ120 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να εξοικειωθούν με τα συστήματα επικοινωνίας υπολογιστικών συστημάτων. Επίσης να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την χρήση και επεξεργασία δεδομένων σε εφαρμογές λογισμικού αυτοματισμών γραφείου. Επιπλέον, παρουσιάζονται στους σπουδαστές οι βασικές έννοιες του προγραμματισμού, με σκοπό να μπορούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν απλές εφαρμογές που επιλύουν προβλήματα από την ευρύτερη περιοχή των τοπογραφικών εφαρμογών. Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή, αρχιτεκτονική υπολογιστών, κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ). Τύποι μνήμης, περιφερειακές συσκευές, θύρες επικοινωνίας, δίκτυα υπολογιστών, Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμητικά συστήματα και μετατροπές, αριθμητικές πράξεις στον υπολογιστή, άλγεβρα Boole, πίνακες αληθείας, αλγεβρικές μέθοδοι απλοποίησης, χάρτες Karnaugh, γλώσσες προγραμματισμού, λογικά διαγράμματα. (i) Το περιβάλλον εργασίας της επεξεργασίας κειμένου (Word), διαχείριση-μορφοποίηση κειμένου, εισαγωγή εικόνων, πίνακες, δημιουργία εξισώσεων, το περιβάλλον εργασίας της επεξεργασίας πινάκων (Excel), φύλλα εργασίας, χρήση συναρτήσεων, δημιουργία, διόρθωση και μορφοποίηση γραφημάτων, σχετικές και απόλυτες αναφορές, το περιβάλλον εργασίας της δημιουργίας ψηφιακών παρουσιάσεων (PowerPoint), βασικές αρχές σχεδιασμού και διαμόρφωσης ψηφιακών παρουσιάσεων. (ii) Περιβάλλον γλώσσας Visual Basic, βασικές αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων, σταθερές μεταβλητές, τύποι δεδομένων, εντολές ελέγχου, βρόχοι επανάληψης, πίνακες δεδομένων, υπορουτίνες (διαδικασίες συναρτήσεις), αρχεία κειμένου και εντολές εισόδου/εξόδου. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: (i) Να γνωρίζουν την χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου. (ii) Να δημιουργούν και να επεξεργάζονται σύνθετα κείμενα, αριθμητικά δεδομένα και παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας λογισμικά αυτοματισμών γραφείου. (iii) Να επιλύουν λογικά προβλήματα και να αναλύουν την μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας λογικά διαγράμματα. (iv) Να αναπτύσσουν οπτικές εφαρμογές σε περιβάλλον Visual Basic για την επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων. 1. Τσουροπούλης Α. Κλημόπουλος Σ., Εισαγωγή στην Πληροφορική. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 2. Κεσίδης Α., Σημειώσεις Εργαστηρίου Προγραμματισμού. Σημειώσεις ΤΕΙ Αθήνας. 3. Κοίλιας Χ., Καλαφατουδης Σ.. Αντωνόπουλος Κ., Χρήση Υπολογιστή: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Windows, Excel, Word. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 1. Sawyer S.C. Coulthard, G.J., Computers, Communications and Informations: a User s Introduction. Irwin / McGraw-Hill. 2. Wright P., Beginning Visual Basic 6. Wrox Press. 3. Jerke N., Visual Basic 6: the Complete Reference. Osborne / McGraw-Hill. 3

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟ200 ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 1 o Εισαγωγή στις βασικές αρχές και έννοιες της Γεωδαισίας Τοπογραφίας ως υπόβαθρο, από άποψη θεωρίας όσο και εφαρμογής, για τα επόμενα Γεωδαιτικά Τοπογραφικά μαθήματα. Διάκριση Γεωδιασίας Τοπογραφίας. Εισαγωγή στη Γεωδαισία, ορισμοί. Σχήμα, μέγεθος και πυκνότητα της Γης. Εσωτερική δομή και σύσταση της Γης. Εσωτερικές-εξωτερικές δυνάμεις. Κινήσεις της Γης. Περιστροφή περί τον ή- λιο, περί τον άξονά της, κίνηση του πόλου. Μετάπτωση και κλόνιση. Ιστορικά. Η Νευτώνεια θεωρία και η Γη. Αναπαράσταση της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας (ΦΓΕ) και πυκνότητα αναπαράστασης. Χάρτες και διαγράμματα. Επιφάνειες αναφοράς και συστήματα συντεταγμένων. Μοντέλο ΦΓΕ και μετρήσεις. Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Μέση στάθμη θάλασσας. Απόλυτες-σχετικές θέσεις και απεικόνισή τους. Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Ελλειψοειδή αναφοράς. Το γεωδαιτικό datum. Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Είδη μετρήσεων (αποστάσεις, γωνίες, υψομετρικές διαφορές) μονάδες μετρήσεων κλίμακες. Πολικές και καρτεσιανές συντεταγμένες. Βασικοί υπολογισμοί. Προσδιορισμοί συντεταγμένων, γωνιών διεύθυνσης και αποστάσεων. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Σφάλματα μετρήσεων, πηγές και είδη σφαλμάτων. Μέτρα ακρίβειας των μετρήσεων. Μετάδοση σφαλμάτων. Αποτυπώσεις μικρών εκτάσεων. Χάραξη ευθυγραμμίας. Μηχανική μέτρηση αποστάσεων. Εργασίες πεδίου, σύνταξη διαγράμματος, μέθοδος σχεδίασης. Υπολογισμοί εμβαδών (απλά γεωμετρικά σχήματα, ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες). Εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου που περιλαμβάνουν: βασικούς τοπογραφικούς υπολογισμούς (συντεταγμένες, αποστάσεις, γωνίες διεύθυνσης), μετατροπές συντεταγμένων (πολικές, καρτεσιανές), μετασχηματισμούς συντεταγμένων (μετάθεση, στροφή, κλίμακα), υπολογισμούς γεωμετρικών μεγεθών (αποστάσεις, εμβαδά) και εκτίμηση της ακρίβειάς τους (μετάδοση σφαλμάτων), σημάνσεις, επισημάνσεις, εξασφαλίσεις σημείων, α- ποτύπωση περιοχής μικρής έκτασης και χαράξεις χαρακτηριστικών σημείων (καθετότητες, παραλληλίες) με χρήση απλών τοπογραφικών οργάνων (ακόντιο, λιναίη, μετροταινία, ορθόγωνο, ταχύμετρο). Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις Τοπογραφίας και Γεωδαισίας, όσο και μία γενική εποπτεία γνωστικών αντικειμένων του Τοπογράφου Μηχανικού, ενώ παράλληλα θα έ- χουν εξοικειωθεί με εργασίες πεδίου και απλές τοπογραφικές μετρήσεις. 1. Αγατζά Α. Μ., Μπαλοδήμος Δ. Δ., Εισαγωγή στην Γεωδαισία. Σπουδαστικές Σημειώσεις ΕΜΠ. 2. Βλάχος Δ., Τοπογραφία. Τόμος Α. Εκδόσεις ΑΠΘ. 3. Λιβιεράτος Ε., Θεωρία της Γεωδαισίας. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 4. Τσούλης Δ., Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 1. Anderson J. M., Mikhail E. M., Introduction to Surveying. McGraw-Hill, New York. 2. Irvine W., Surveying for Construction. 2 nd Edition. McGraw-Hill, New York. 3. Mueller I. I., Ramsayer K. H., Introduction to Surveying. Frederick Ungar, New York. 4. Shepherd F. A., Engineering Surveying. Edward Arnold, London. 4

16 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟ131 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι: α) Να βοηθήσει τους σπουδαστές: να αντιλαμβάνονται τις γεωμετρικές ιδιότητες του τρισδιάστατου χώρου, να σχεδιάζουν με τη βοήθεια των Μεθόδων Παραστάσεων αντικείμενα του τρισδιάστατου χώρου, να κατανοούν την υπάρχουσα αντιστοιχία μεταξύ ενός τρισδιάστατου αντικειμένου και των δισδιάστατων παραστάσεών του και αντιστρόφως, να διευκολυνθούν στην κατανόηση των μεθόδων δημιουργίας των εικόνων παραστάσεων, που εμφανίζονται στις οθόνες των υπολογιστών, με τη βοήθεια των προγραμμάτων CAD και να αποκτήσουν τα μέσα για την ερμηνεία της γεωμετρικής δομής των σχεδίων. β) Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής που απαιτείται για την αντίληψη του περιεχομένου ό- λων εκείνων των μαθημάτων του Τμήματος, τα οποία χρησιμοποιούν παραστάσεις ή εικόνες, στο χαρτί ή στην ο- θόνη του Η/Υ, για την μελέτη των τρισδιάστατων αντικειμένων της επιστημονικής περιοχής τους, να καλλιεργήσει στους σπουδαστές την έννοια της αναπαράστασης των αντικειμένων, δηλαδή να καλλιεργήσει την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται στο χώρο ένα αντικείμενο, με τη θέαση και χρήση των παραστάσεών του, είτε είναι ιδεατό πριν από την κατασκευή του είτε είναι ήδη υπαρκτό. Γενικά περί Προβολών. Κεντρική Προβολή. Παράλληλη Προβολή. Ορθή Προβολή. Μέθοδοι Παραστάσεων. Παράσταση σε ένα επίπεδο προβολής με υψόμετρο (Τοπογραφική Μέθοδος ή Υψομετρία). Παράσταση σε δύο επίπεδα προβολής (Monge). Αξονομετρία. Προοπτική. Αναφορά σε άλλα είδη παραστάσεων. Εφαρμογές των μεθόδων παράστασης σε πολύεδρα και καμπύλες επιφάνειες. Παραστάσεις γεωμετρικών αντικειμένων με τις μεθόδους παράστασης στο χαρτί σχεδίασης ή σε Η/Υ. Μετατροπή μιας παράστασης ενός αντικειμένου σε άλλου είδους παράσταση. Τομές στερεών και επιφανειών. Αναπτύγματα. Εφαρμογές των μεθόδων παράστασης σε προβλήματα που συναντώνται στην άσκηση του επαγγέλματος του τοπογράφου μηχανικού. Μετά το τέλος τους μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: να σχεδιάζουν επίπεδες παραστάσεις και εικόνες τρισδιάστατων αντικειμένων, εφαρμόζοντας τις μεθόδους παράστασης που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους μηχανικούς, με επιστημονικά τεκμηριωμένες και όχι εμπειρικές γνώσεις σχεδίασης. Με τον τρόπο αυτόν οι σπουδαστές θα μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις σχεδίασης οποιουδήποτε αντικειμένου των διάφορων κλάδων της ειδικότητάς τους, να κατανοούν τις μεθόδους δημιουργίας των εικόνων παραστάσεων, που εμφανίζονται στις οθόνες των υπολογιστών, όταν γίνεται χρήση των προγραμμάτων CAD, να αντιλαμβάνονται: α) τις επιμέρους γεωμετρικές σχέσεις των αντικειμένων στο χώρο, β) τις γεωμετρικές σχέσεις των τρισδιάστατων αντικειμένων με τις δισδιάστατες παραστάσεις τους. 1. Λευκαδίτης Γ., Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας. Τόμοι 2, Αθήνα. 2. Λευκαδίτης Γ., Η Προοπτική. Αθήνα. 3. Λευκαδίτης Γ., Μέθοδοι Παραστάσεων. Αθήνα. 5

17 ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΤΟ101 Θεωρητικό ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε μαθηματικές έννοιες και γνώσεις και να προετοιμάσει τους σπουδαστές για το μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, καθώς επίσης και να συμβάλει στην διαμόρφωση ορθολογιστικής και αναλυτικής σκέψης, στο πλαίσιο των επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Τοπογράφου, με έμφαση στις υπολογιστικές διαδικασίες. Εισαγωγικές έννοιες και βασικοί ορισμοί. Μαθηματικά μοντέλα και ρόλος των Η/Υ. Εισαγωγή στη χρήση μαθηματικού λογισμικού με τις αντίστοιχες υπολογιστικές διαδικασίες. Διανυσματικές συναρτήσεις, ιδιότητες, γραφικές παραστάσεις, οριακή συμπεριφορά, παράγωγοι, καμπυλότητα, ολοκλήρωση, εφαρμογές. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, ιδιότητες, γραφικές παραστάσεις, οριακή συμπεριφορά, μερικές παράγωγοι, βαθμωτό, εφαπτόμενα επίπεδα, εφαρμογές. Διανυσματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, ιδιότητες, γραφικές παραστάσεις, οριακή συμπεριφορά, curl, divergence, εφαρμογές. Πολλαπλή ολοκλήρωση, βασικές έννοιες, ιδιότητες, εφαρμογές. Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων 1ης τάξης, μορφές λύσεων, γεωμετρική σημασία. Ειδικές μορφές (πλήρεις, γραμμικές, ομογενείς κ.λπ.), εφαρμογές. Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων 2ης τάξης, μορφές λύσεων. Ειδικές περιπτώσεις. Μέθοδος Lagrange. Σειρές Fourier. Γενικά περί σύγκλισης, αναπτύγματα, εφαρμογές. Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής. Γνώση των μαθηματικών δομών σε επίπεδο συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με τον αντίστοιχο διαφορικό λογισμό, καθώς επίσης και δυνατότητα κατανόησης και διαχείρισης διανυσματικών εννοιών πολλαπλών διαστάσεων με σχετικές επεκτάσεις στους πίνακες, την αναλυτική γεωμετρία και στις διαφορικές εξισώσεις και τις αντίστοιχες υπολογιστικές διαδικασίες. 1. Βορριάς Δ., Γιαννόπουλος Θ., Καταλειφού Α., Μαθηματικά ΙΙ. Εκδόσεις Σταμούλη. 2. Μπράτσου Α., Ανώτερα Μαθηματικά. Εκδόσεις Σταμούλη. 3. Παπαδήμας Ο.,1997. Εισαγωγή στον Μαθηματικό Λογισμό. Εκδόσεις Σταμούλη. 1. Bajpai A.C., Mustoe L.R., Walker D., Advanced Engineering Mathematics. 2 nd edition, John Wiley & Sons, New York. 2. Haaser N.B., LaSalle J.P., Sullivan J.A., A Course in Mathematical Analysis. Volume I. Blaisdell Publishing Company. 3. Zill D.G., Cullen M.R., Advanced Engineering Mathematics. 4 th edition, PWS-KENT Publishing Co., Boston. 6

18 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟ110 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 (Θεωρία 4, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Μάθημα γενικής υποδομής που σκοπό έχει την παρουσίαση των βασικών αρχών του ηλεκτρομαγνητισμού, της οπτικής αλλά και της ηλεκτρονικής φυσικής. Ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρική ροή, δυναµικό και ένταση ηλεκτρικού πεδίου. Μαγνητικό δίπολο, µαγνητική ροή, ένταση και προέλευση µαγνητικού πεδίου. Αλληλεπίδραση ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου, επαγωγή, αυτεπαγωγή κλπ. Γενικά χαρακτηριστικά των κυµάτων, εξίσωση κύµατος. Εγκάρσια και διαµήκη κύ- µατα, επαλληλία κυµάτων, στάσιµα κύµατα. Εξισώσεις του Maxwell και Η/Μ κύµατα, ενέργεια Η/Μ κυµάτων. Γεωµετρική Οπτική: ανάκλαση, διάθλαση, κάτοπτρα, πρίσµατα, φακοί, οπτικά όργανα. Κυµατική Ο- πτική: διασκεδασµός, διάθλαση, ανάκλαση, πόλωση, συµβολή και περίθλαση κυµάτων. Επίδραση της α- τμόσφαιρας στην διάδοση των Η/Μ κυμάτων. Διαμόρφωση, εκπομπή και λήψη Η/Μ κυμάτων. Ηλεκτρονική δομή των στερεών, αγωγοί και ημιαγωγοί. Διατάξεις ημιαγωγών, δίοδοι τρανζίστορς, φωτοεκπέμπουσες δίοδοι (LED). Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και κβαντικοί ανιχνευτές (φωτοδίοδοι, CCD). Θερμικοί ανιχνευτές, υπέρυθρη παρατήρηση και απεικόνιση, διατάξεις Ι2. Εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας και αρχή λειτουργίας του Laser. Laser συνεχούς λειτουργίας και εφαρμογές (συμβολομετρικές τεχνικές κ.λπ.). Laser παλμών και εφαρμογές (τηλεμετρία κ.λπ.). Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί α) στην εξοικείωση με τα αντίστοιχα φυσικά φαινόμενα και β) στην απόκτηση εμπειρίας από την λειτουργία και τον χειρισμό των μετρητικών διατάξεων. α) Η γνώση σε θεωρητικό αλλά και σε εργαστηριακό επίπεδο των βασικών φαινομένων του ηλεκτρομαγνητισμού, της οπτικής και της ηλεκτρονικής φυσικής, β) η ικανότητα ποσοτικοποίησης μεγεθών και η εύρεση αξιοποίηση υπολογιστικών σχέσεων στις σύγχρονες τεχνικές, γ) η διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τις νέες φυσικές διατάξεις (πχ. laser) στις διάφορες τοπογραφικές εφαρμογές. 1. Κωνσταντινίδης Σ., Ντρίβας Ν., Πρελορέντζος Λ., Φυσική Ι (Μηχανική και Σύγχρονη Φυσική). Αράκυνθος, Αθήνα. 2. Purcell E.M., Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ. 3. Young H., Πανεπιστημιακή Φυσική. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 1. Ohanian H.C., Physics for Engineers and Scientists. WW Norton & Co. Inc., USA. 2. Serway R., Physics for Engineers and Scientists. Saunders, New York. 7

19 ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟ140 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην θεωρία της εκτίμησης παραμέτρων και η εξοικείωση, σε επίπεδο τόσο θεωρητικό όσο και εφαρμογής, με τις διαδικασίες συνόρθωσης παρατηρήσεων με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Εισαγωγικές έννοιες. Η σημασία του μαθήματος στις εφαρμογές Τοπογράφου Μηχανικού. Μετρήσεις και σφάλματα είδη σφαλμάτων. Αρχή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων. Ακρίβεια και ορθότητα. Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων και στατιστική. Τυχαία μεταβλητή, συναρτήσεις κατανομής, συναρτήσεις πυκνοτήτων, αναμενόμενη τιμή, μεταβλητότητα, κανονική κατανομή, μέτρα ακρίβειας μετρήσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης. Μονοδιάστατες τυχαίες μεταβλητές και πολλαπλές μετρήσεις. Η έννοια του βάρους, ισοβαρείς και ανισοβαρείς παρατηρήσεις, εκτίμηση βαρών. Εκτίμηση βέλτισης τιμής και τυπικού σφάλματος, ιστόγραμμα συχνοτήτων. Εσωτερική και εξωτερική ακρίβεια, αξιοπιστία. Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Έλλειψη και ελλειψοειδές σφάλματος. Νόμος μετάδοσης μεταβλητοτήτων, γραμμικές και μη γραμμικές σχέσεις. Εκτίμηση παραμέτρων και συνορθώσεις παρατηρήσεων, Μέθοδοι συνόρθωσης. Μέθοδος των εξισώσεων παρατήρησης και μέθοδος των εξισώσεων συνθήκης. Γραμμικοποίηση εξισώσεων. Προσδιορισμός παραμέτρων και εκτίμηση ακρίβειας. Περίπτωση ανισοβαρών παρατηρήσεων. Εφαρμογές τεχνικών συνόρθωσης σε εργασίες Τοπογράφου Μηχανικού Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων γιά την πρακτική αφομοίωση της σχετικής θεωρίας και την εξάσκηση στις μεθόδους συνόρθωσης παρατηρήσεων. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές αναμένεται ότι θα έχουν κατανοήσεις τις βασικές έννοιες της θεωρίας σφαλμάτων και της εκτίμησης παραμέτρων. Ακόμα, θα έχουν αντιληφθεί την σημασία των συνορθώσεων σε εργασίες Τοπογράφου Μηχανικού και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν βασικές επιλύσεις με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. 1. Δερμάνης Α., Συνορθώσεις Παρατηρήσεων & Θεωρία Εκτίμησης. Τόμοι 1 & 2, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 2. Δερμάνης Α., Φωτίου Α., Μεθοδοι & Εφαρμογές Συνόρθωσης Παρατηρήσεων. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 1. Mikhail E.M., Observations and Least Squares. IEP-Dun-Donnelly Publishers, New York. 8

20 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟ201 ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 2 ο Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές τις βασικές αρχές λειτουργίας όλων των σύγχρονων τοπογραφικών οργάνων και των συστημάτων οργάνων, τις μεθόδους ελέγχου τους, τις απαραίτητες διορθώσεις και αναγωγές, καθώς και τις μεθόδους μετρήσεων και τις ακρίβειές τους. Όργανα μέτρησης γωνιών και διευθύνσεων. Το θεοδόλιχο, βασική κατασκευή, τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργία. Συστήματα κατακορύφωσης και αναγνώσεων, οπτικομηχανικά και ηλεκτρονικά μέσα ανάγνωσης. Μεγέθυνση, διακριτική ικανότητα και οπτικό πεδίο τηλεσκοπίου. Απόδοση θεοδολίχων. Κατηγορίες θεοδολίχων (γενικής χρήσης, κατασκευαστικά, ακριβείας). Συνθήκες θεοδολίχων, έλεγχοι και ρυθμίσεις (κατακορυφότητα πρωτεύοντος άξονα, καθετότητα σκοπευτικής γραμμής και δευτερεύοντος άξονα, δείκτης κατακόρυφου κύκλου, ρύθμιση μηδενικής ανάγνωσης οριζόντιου και κατακόρυφου κύκλου). Έλεγχος ψηφιακών θεοδολίχων. Κατασκευαστικά σφάλματα (διαίρεσης και εκκεντρότητας κύκλων). Μέθοδοι μέτρησης γωνιών (πλήρων περιστροφών, διευθύνσεων, γωνιών). Συστήματα κέντρωσης. Βάσεις ε- ξαναγκασμένης κέντρωσης. Ακρίβεια γωνιομετρήσεων, πηγές σφάλματος, εκτίμηση ακρίβειας. Μετρήσεις μηκών. Οπτικά τηλέμετρα. Ηλεκτρομαγνητική μέτρηση μηκών, βασικές αρχές και έννοιες (διαμόρφωση, αποδιαμόρφωση, φώραση, laser, διάθλαση, δείκτης διάθλασης). Γενική αρχή λειτουργίας και κατηγορίες EDM. Διορθώσεις μήκους (σταθεράς οργάνου, σταθεράς ανακλαστήρα, κυκλικού σφάλματος, συχνότητας διαμόρφωσης). Σύγχρονοι γεωδαιτικοί σταθμοί. Βασική κατασκευή και τεχνικά χαρακτηριστικά. Συνθήκες, έλεγχοι και ρυθμίσεις. Όργανα και συστήματα μεγάλου βεληνεκούς. Μέτρηση υψομετρικών διαφορών. Σφάλματα λόγω καμπυλότητας της Γης και διάθλασης. Γεωμετρική χωροστάθμηση. Όργανα μέτρησης υψομετρικών διαφορών. Χωροβάτης. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Κατηγορίες χωροβατών. Αυτόματοι χωροβάτες. Συνθήκες, έλεγχοι, ρυθμίσεις. Χωροσταθμικοί κανόνες (σταδίες). Μέθοδοι μέτρησης υψομετρικών διαφορών. Σφάλματα χωροβάτη, συστηματικά και τυχαία σφάλματα μετρήσεων με χωροβάτη. Δορυφορικά Συστήματα (Doppler, SLR, GPS). Επίγειοι και αερομεταφερόμενοι τρισδιάστατοι σαρωτές. Οι ασκήσεις πεδίου του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος περιλαμβάνουν: ελέγχους και ρυθμίσεις θεοδολίχων, γωνιακές μετρήσεις ακριβείας (στόχοι, εξαναγκασμένες κεντρώσεις, βαθμονομήσεις οργάνων), μεθόδους μέτρησης και τεχνικές προσδιορισμού θέσης (τομές), συνθήκες, ελέγχους και ρυθμίσεις γεωδαιτικών σταθμών, μετρήσεις με γεωδαιτικούς σταθμούς (πρίσματα, μετρήσεις no prism), συνθήκες, ελέγχους και ρυθμίσεις χωροβατών, ψηφιακών χωροβατών, μετρήσεις υψομετρικών διαφορών με χωροβάτες, μετρήσεις με τρισδιάστατους σαρωτές. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να επιλέγουν και να χειρίζονται τα κατάλληλα τοπογραφικά όργανα και να εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες τεχνικές μέτρησης που υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις ακρίβειας της εκάστοτε τοπογραφικής εργασίας, καθώς και να εκτιμούν την ακρίβεια των μετρήσεων που πραγματοποιούν. 1. Βλάχος Δ., Τοπογραφία. Τόμος Α. Εκδόσεις ΑΠΘ. 2. Καλτσίκης Χ., Φωτίου Α., Γενική τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 3. Ρωσσικόπουλος Δ., Μέτρον Γεωμετρικόν. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 4. Τσούλης Δ., Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 1. Allan A.L., Hollwey J.R., Maynes J.H.B., Amin A., Practical Field Surveying and Computations. Heinmann, Portsmouth, ΝΗ. 2. Bannister A., Raymond S., Baker R., Surveying. 7 th edition. Prentice Hall, New Jersey. 3. Burnside D., Electronic Distance Measurement. 3 rd edition, BSP Professional Books, UK. 4. Cooper M. A. R., Modern Theodolites and Levels, 2 nd edition, Granada Publishing. 5. Deumlich F., Surveying Instruments. Walter de Gruyter, Berlin. 6. Fialovszky L., Surveying Instruments and their Operational Principles. Elsevier, New York. 7. Rüger J. M., Electronic Distance Measurement An Introduction. 4 th edition, Springer Verlag, Berlin 8. Saastamoinen J.J., Surveyor s Guide to Electromagnetic Distance Measurement. University of Toronto Press. 9

21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟ132 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 4 2 ο Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την λογική που διέπει τις εφαρμογές H/Y τύπου CAD (Computer Aided Drafting Σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ), να εξοικειωθούν με τις ευρείες δυνατότητες των ε- φαρμογών αυτών και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την ευχερή χρήση του σχεδιαστικού περιβάλλοντος και των τεχνικών που απαιτούνται για τη σχεδίαση, με έμφαση στις τεχνικές σχεδίασης τοπογραφικών σχεδίων. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδίασης με Η/Υ (CAD). Χώρος σχεδίασης και συστήματα συντεταγμένων. Είσοδος έξοδος δεδομένων. Οντολογία αντικειμένων CAD. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Ιεραρχία αντικειμένων και κληρονομικότητα ιδιοτήτων. Μηχανικός συμπερασμός γεωμετρικών ιδιοτήτων αντικειμένων και υπολογισμοί βάσει της σχεδιαστικής αναπαράστασης. Υλοποίηση των γεωμετρικών συστημάτων παράστασης σε περιβάλλον CAD. Συστήματα τεχνικής σχεδίασης σε περιβάλλον CAD. Σχεδιαστική κλίμακα. Συμβάσεις, συμβολισμοί και στοιχεία τοπογραφικών σχεδίων. Διαχείριση και οργάνωση σχεδιαστικών εργασιών. Χρήση πρότυπων σχεδίων και βιβλιοθηκών. Αυτοματοποίηση σχεδιαστικών εργασιών μέσω προγραμματισμού σε περιβάλλον CAD. Σχεδίαση σε δυο διαστάσεις. Εξάσκηση στην εισαγωγή δεδομένων, την δημιουργία και τον μετασχηματισμό γεωμετρικών αντικειμένων, την λογική οργάνωση του ψηφιακού σχεδίου, την παραγωγή και χρήση βιβλιοθηκών συμβόλων, την εισαγωγή κειμένου και διαστάσεων, την εκτύπωση του ψηφιακού σχεδίου. Εφαρμογές τεχνικού και τοπογραφικού σχεδίου στον Η/Υ. Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: α) να αντιλαμβάνονται τις θεωρητικές αρχές στις ο- ποίες υπόκειται η σχεδίαση στα προγράμματα CAD, β) να αναγνωρίζουν τις σχεδιαστικές και υπολογιστικές δυνατότητες των προγραμμάτων CAD, ανεξάρτητα από την εμπορική εφαρμογή που τις υλοποιεί, και γ) να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα CAD (αυτό που επιλέγεται κάθε φορά για την εξάσκηση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος) και τις κατάλληλες σχεδιαστικές τεχνικές για την παραγωγή των σχεδίων τους. 1. Κάππος, Γ., Δουλέψτε με το AutoCAD Κλειδάριθμος. 2. Νικολαΐδης, Π., Β. Πέππα, Ε. Δημητριάδου, Γ. Λευκαδίτης, Παράσταση αντικειμένων του τρισδιάστατου χώρου σε σύστημα Monge και παράσταση σε συστήματα CAD. Στο: Β. Τροβά, Κ. Μανωλίδης, Γ. Παπακωνσταντίνου (επιμ.), Η Αναπαράσταση ως Όχημα Αρχιτεκτονικής Σκέψης, εκδόσεις Futura, Αθήνα, σσ Omura, G. 2008, AutoCAD Οπτικός οδηγός. Γκιούρδας. 1. Duggal, V., Cadd Primer: A General Guide to Computer Aided Design and Drafting. Mailmax Pub. 2. Omura, G., 2008, Mastering AutoCAD 2009 & AutoCAD LT John Wiley and Sons. 3. Ryan, D., CAD/CAE Descriptive Geometry. Taylor & Francis. 10

22 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ102 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 1) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε εφαρμοσμένες μαθηματικές έννοιες και γνώσεις και να προετοιμάσει τους σπουδαστές στην προωθημένη χρήση των μαθηματικών εργαλείων μέσω Η/Υ, καθώς επίσης και να συμβάλει στην ανάπτυξη ορθολογιστικής, αναλυτικής και υπολογιστικής σκέψης, στο πλαίσιο των επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Τοπογράφου, με έμφαση στους υπολογιστικούς μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων. Εισαγωγικές έννοιες και βασικοί ορισμοί. Μαθηματικά μοντέλα, αλγόριθμοι. Η σημασία των προσεγγιστικών μεθόδων και των αντίστοιχων υπολογιστικών διαδικασιών. Στοιχεία υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας. Διαχείριση διανυσμάτων και πινάκων με χρήση Η/Υ. Προσεγγιστικές ρίζες αλγεβρικών εξισώσεων. Προσεγγιστική επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων με χρήση Η/Υ. Μοντέλα παλινδρόμησης Εξομάλυνση. Η μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων. Στοιχεία Στατιστικών μοντέλων. Επεκτάσεις, προγράμματα στον Η/Υ. Προσέγγιση με πολυωνυμική παρεμβολή. Μοντέλα πρόβλεψης/παρεμβολής. Πίνακες πεπερασμένων διαφορών. Μοντέλα Newton, Lagrange. Ανάλυση σφαλμάτων. Μοντέλα splines. Προσεγγιστική ολοκλήρωση. Αλγόριθμος Simpson. Εκτίμηση σφαλμάτων. Μέθοδος του τραπέζιου. Μεθοδοι Newton-Cotes. Προσεγγιστική επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Μέθοδοι Euler, Taylor. Αλγόριθμοι Runge Kutta. Πεπερασμένα στοιχεία. Εφαρμογές σε θέματα της ειδικότητας. Στοιχεία προγραμματισμού Μαθηματικών δομών. Στοιχεία γλωσσών και λειτουργικών με έμφαση στο μαθηματικό λογισμικό. Το λογισμικό MATLAB και η λειτουργία του. Σχετικά προγράμματα και χρήση αντίστοιχων εντολών. Σύνταξη και εξοικείωση με προγράμματα που αναφέρονται στις μεθόδους του θεωρητικού μέρους. Συνδυασμός με θέματα εφαρμογών της ειδικότητας. Γνώση των εφαρμοσμένων μαθηματικών δομών σε επίπεδο ανάπτυξης και αξιοποίησης μαθηματικών μοντέλων με βάση εργαστηριακές μετρήσεις σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό και τις υπολογιστικές τους διαδικασίες, καθώς επίσης και δυνατότητα κατανόησης της δομής και χρήσης σχετικών προγραμμάτων στον Η/Υ με έμφαση στις ανάγκες του Τοπογράφου. 1. Βορριάς Δ., Γιαννόπουλος Θ., Καταλειφού Α., Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Εκδόσεις Σταμούλη. 2. Κυταγιάς Δ., Βρυζίδης Λ., Αριθμητική Ανάλυση: Αλγοριθμική Προσέγγιση. Εκδόσεις Ολυμπίας. 3. Μπράτσου Α., Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Εκδόσεις Σταμούλη. 1. Bajpai A.C., Mustoe L.R., Walker D., Advanced Engineering Mathematics. 2 nd edition, John Wiley & Sons, New York. 2. Carnahan B., Luther H.A., Wilkes J.O., Applied Numerical Methods. John Wiley & Sons, New York. 3. Zill D.G., Cullen M.R., Advanced Engineering Mathematics. 4 th edition, PWS-KENT Publishing Co., Boston. 11

23 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΟ121 ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ο Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές με την ανάπτυξη και χρήση προγραμματιστικών τεχνικών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που άπτονται του πεδίου του Τοπογράφου Μηχανικού, καθώς και να τους εισαγάγει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων βάσεων δεδομένων. Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές θα εξασκηθούν στον σχεδιασμό και την αλγοριθμική επίλυση τοπογραφικών προβλημάτων καθώς και την υλοποίησή τους με χρήση του προγράμματος Matlab, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την διαχείριση πληροφοριών μέσω βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον MS Access. Το περιβάλλον του MATLAB. Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες του λογισμικού. Πρόσβαση στα δεδομένα και ανάλυση. Ανάπτυξη αλγορίθμων και προγραμματισμός. Εξαγωγή αποτελεσμάτων. Απεικόνιση αποτελεσμάτων και πληροφορίας σε δύο και τρεις διαστάσεις, τροποποίηση, αποθήκευση και εξαγωγή γραφημάτων. Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας. Είδη βάσεων δεδομένων. Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων. Μέθοδοι σχεδιασμού βάσης δεδομένων. Σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Πράξεις διαχείρισης δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα. Εισαγωγή στην SQL. Ανάπτυξη εφαρμογών με γεωγραφικά δεδομένα. Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων με χρήση Matlab. Επίλυση γραμμικών συστημάτων. Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης. Εφαρμογές σε προβλήματα παρεμβολής και συνόρθωσης. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Ανάπτυξη ο- λοκληρωμένων εφαρμογών επίλυσης τοπογραφικών προβλημάτων σε περιβάλλον γραφικών. Περιβάλλον της MS-Access. Πίνακες, δημιουργία πινάκων. Τύποι δεδομένων. Η έννοια των κλειδιών. Ιδιότητες πεδίων. Ακεραιότητα πεδίου τιμών. Σχέσεις μεταξύ πινάκων. Ερωτήματα προβολής/επιλογής, κριτήρια. Σύνθετα ερωτήματα βασισμένα σε πολλούς πίνακες. Όψεις, συγκεντρωτικά στοιχεία και συγκεντρωτικές συναρτήσεις. Υπολογιζόμενα πεδία. Φόρμες, εκθέσεις, ομαδοποίηση και ταξινόμηση στις εκθέσεις. Βασικές αρχές σχεδιασμού εφαρμογών Διαδικτύου. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: α) να σχεδιάζουν αλγορίθμους και να υλοποιούν ο- λοκληρωμένες εφαρμογές σε περιβάλλον Matlab για την επίλυση προβλημάτων τοπογράφου μηχανικού, β) να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων με έμφαση στα γεωγραφικά δεδομένα, γ) να σχεδιάζουν και δημιουργούν απλές εφαρμογές Διαδικτύου. 1. Elmasri R. Navathe S.B., Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Εκδόσεις Δίαυλος. 2. Στασινός Χ., Βάσεις Δεδομένων με την Ελληνική Access Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 3. Στεφανίδης Γ. Χ., Σαμαράς Ν.Ε., Υπολογιστικές Μέθοδοι με το Matlab. Εκδόσεις Ζυγός. 4. Χατζίκος Ε.Β., MATLAB 7 για Μηχανικούς. Εκδόσεις Τζιόλας. 5. Στεφανάκης Ε., Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 1. Carter J., Database Design and Programming with Access, SQL and Visual Basic. Mc-Graw-Hill 2. Gonzalez R., Woodw R., Eddins S., Digital Image Processing Using MATLAB. Prentice Hall 3. Prague, C.N., Reardon J., Irwin M.R., Access 2003 Bible. Wiley. 4. Yang W., Applied Numerical Methods Using MATLAB. Wiley-Interscience. 12

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΤΟ100 Θεωρητικό ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8.0 1 ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε μαθηματικές έννοιες και γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Περίγραµµα µαθήµατος Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Καθηγητής Εφαρµογών Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Στοιχεία µαθήµατος Τίτλος µαθήµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών

2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 ο Πρακτικό Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Τοπογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του μαθήματος

Σύντομος οδηγός του μαθήματος Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Σύντομος οδηγός του μαθήματος Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφος Αθήνα Τηλ.: 210 772 2666 2668, Fax: 210 772 2670 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι 1.Ελλιπής ή ατελής διδασκαλία της σύγχρονης γεωμετρίας στα λύκεια. 2.Ελάχιστες ώρες μαθηματικών και έλλειψη ολοκληρωμένης διδασκαλίας της σύγχρονης γεωμετρίας στις σχολές "οικοδόμων" μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική και οι απαντήσεις στα ερωτήματα σας Παρασκευή Ραυτοπούλου, ΕΕ ΙΠ Τμ. Ε&ΤΥ, Παν. Πελοποννήσου Ποια είναι τώρα αυτή; Τι έχω σπουδάσει; Τι δουλειά κάνω; Γιατί είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία: από την Επιστήμη στην Εφαρμογή

Γεωμετρία: από την Επιστήμη στην Εφαρμογή ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αιγάλεω, 18.02.2012 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων είχε ως άμεση συνέπεια τη ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γενικά Το τμήμα άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1989 Υπάρχει εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού Απονέμει τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του διδακτικού και τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...1 1.1 Περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α1 SUSSE LINUX 12.2 δίκτυο 10 Η/Υ 2 τεµ Α2 MS Windows 7 Pro 64 bit 3 τεµ Α3 MS Windows XP Pro 32bit Service pack 3 11 τεµ Α4 Α5 MS Windows 8 Pro 32bit Β1 MS Windows 98 STAROFFICE

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Σέρρες 21.5.2012 (T.E.I.) ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1345 Δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας 62 124 Σέρρες ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22378101- Φαξ:22379122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα