ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ Αριθμός 4706 Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 42 1}{θ) του Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου και των εκδοθέντων με βάση το άρθρο αυτό Κανονισμών ( Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000) η ενάσκηση των οποίων εκχωρήθηκε σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κ,Δ;,_Π. ί/2002 εκδίδει την ακόλουθη γνωστοποίηση: 1. Στην παρούσα Γνωστοποίηση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο: "Εφορος Φαρμακευτικής" σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως Έφορος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων [Κεφ. 254 και Νόμοι 59 του 1962, 37 του 1967, 16 του 1979, 28 του 1989, 33(1) του 1993, 61(1) του 1995 και 145(1) του 2000] "Φαρμακείο" σημαίνει κατάστημα που είναι γραμμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων [Κεφ. 254 και Νόμοι 59 του 1962, 37 του 1967, 16 του 1979, 28 του 1989, 33(1) του 1993, 61(1) του 1995 και 145(1) του 2000] 2. Οι ώρες λειτουργίας των Φαρμακείων ορίζονται για τις μέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, και Παρασκευή από 8.00 πριν το μεσημέρι μέχρι 1.30 μετά το μεσημέρι και 3.00 μέχρι τις 6.30 μετά το μεσημέρι. Για την Τετάρτη και το Σάββατο από 8.00 πριν το μεσημέρι μέχρι 1.30 μετά το μεσημέρι. 3. Δημοσιεύεται ο Κατάλογος των Φαρμακείων και ο Κατάλογος των Διημερευόντων Φαρμακείων κατά πόλη και ημερομηνία κατά την οποία θα διημερεύουν. 4. (α) Κάθε Φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό την ημέρα που αναγράφεται το όνομα του στο Κατάλογο των Διημερευόντων Φαρμακείων, από τις 1.30 μέχρι τις 3.00 μετά το μεσημέρι και από τις 6.30 μέχρι τις μετά το μεσημέρι της ιδίας ημέρας, αλλά αν αυτή είναι Τετάρτη η Σάββατο τότε από τις 1.30 μέχρι τις μετά το μεσημέρι. (β) Κάθε φαρμακοποιός που φαίνεται στον Κατάλογο των Διημερευόντων Φαρμακείων ότι διημερεύει Κυριακή ή κατά τις γιορτές 1 η Οκτωβρίου, 28 Π Οκτωβρίου, 25 η Δεκεμβρίου, 26 π Δεκεμβρίου, 1 π Ιανουαρίου, 6 η Ιανουαρίου, 3 η Μαρτίου, 25 η Μαρτίου, και 1 η Απριλίου, 21 η Απριλίου, 22 η Απριλίου που θεωρούνται αργίες, θα διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις μετά το μεσημέρι.

2 3574 Επιπρόσθετα, ο φαρμακοποιός που διημερεύει, παρόλο ότι έκλεισε το φαρμακείο του, είναι υποχρεωμένος από τις μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8.00 το πρωί της επομένης ημέρας να είναι διαθέσιμος να εκτελέσει οποιαδήποτε συνταγή. Για τα σκοπό αυτό είναι υποχρεωμένος πριν κλείσει το φαρμακείο του να τοποθετήσει, για πληροφόρηση του κοινού, σε περίοπτη θέση, σε φωτιζόμενη θυρίδα, τον αριθμό του τηλεφώνου στον οποίο θα μπορεί να ζητηθεί για την εκτέλεση συνταγής όπως προνοείται πιο πάνω. Σε περίπτωση που τα φάρμακα που απαιτούνται για την εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής δε διατίθενται από οποιοδήποτε φαρμακοποιό, ο οποίος διημερεύει, αυτός πρέπει να σημειώνει στη συνταγή τις λέξεις "Μη διαθέσιμα Φάρμακα" και να υπογράφει αυτή, γράφοντας την ημέρα και την ώρα. 5. Οποιοσδήποτε φαρμακοποιός μπορεί να ανοίξει το φαρμακείο του οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, αποκλειστικά με σκοπό να εκτελέσει ιατρική συνταγή όταν αυτή, γράφει τις λέξεις "Μη διαθέσιμα Φάρμακα" και εφόσον είναι χρονολογημένη και υπογραμμένη από φαρμακοποιό ο οποίος σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω παραγράφων 4(α) και 4(β) οφείλει να διημερεύει. 6. Όλοι οι φαρμακοποιοί κάθε ημέρα, πριν κλείσουν τα φαρμακεία τους, θα βάζουν σε περίοπτη θέση, σε φωτιζόμενη θυρίδα για πληροφόρηση του κοινού, το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο των φαρμακείων που οφείλουν να είναι ανοικτά για την ημέρα εκείνη και τα τηλέφωνα οικίας των υπεύθυνων φαρμακοποιών των φαρμακείων αυτών. 7. (α) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων 4(α) και 4(β) της παρούσας Γνωστοποίησης, αν οποιοσδήποτε φαρμακοποιός επειδή θα απουσιάζει από τη Δημοκρατία ή θα είναι άρρωστος ή θα εμποδίζεται από οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό όπως προνοούν οι π>ο πάνω παράγραφοι, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα τον Έφορο με επιστολή, αναφέροντας ακριβώς την ημέρα ή τις ημέρες που δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό. (β) Όταν ο Έφορος πάρει τέτοια επιστολή μπορεί να απευθύνεται με επιστολή του προς οποιοδήποτε άλλο φαρμακοποιό της ίδιας πόλης, που το όνομα του φαίνεται στο Κατάλογο Φαρμακείων, να δώσει οδηγίες σ' αυτόν να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό την ημέρα ή τις ημέρες κατά τις οποίες ο αναφερόμενος φαρμακοποιός στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό. (γ) Κάθε φαρμακοποιός που θα πάρει οδηγίες από τον Έφορο όπως προνοεί η υποπαράγραφος (β) της παρούσας παραγράφου, είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με αυτές και με τις πρόνοιες της παραγράφου 4(α) ή της παραγράφου 4{β) της παρούσας γνωστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση. 8. Η παρούσα Γνωστοποίηση ισχύει από την 1 1 ** Οκτωβρίου 2013 και τελειώνει την 30 Π " Απριλίου Μαρία Παπαϊωάννου Έφορος Συμβουλίου Φαρμακευτικής

3 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυττρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Λευκωσία 1000 Καλλιτσιώνη Μαρία Λεωφ. Γερίου 104 Γέρι Παπανδριανός Σπύρος Ανεξαρτησίας 1 Λύμπια Αριστοδήμου Κωνσταντίνο Λεωφόρος Σταυρού 71Ε 1012 Χριστόφορου- Παπαπροδρόμου Βέρα Ιφιγένειας 59, Ακρόπολη Απέναντι από περίπτερο Οκτάγωνο Δίπλα από Φούρνο Ζορπά, κάτω από χημείο Γιαννουκκά Στρόβολος Στρόβολος Κίκας Μιχάλης Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α Δάλι Μαρνέρου Άννα Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' Μαυρομμάτη Λένα (Χρυσταλλένη) Λεωφ. Ακροπόλεως 68 Μεταξύ 1019 Βρακάς Δημήτρης Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 265 Δίπλα από φούρνο Μαραγκό και Pizza Hut Marks and Spencer's και εκκλησίας Αγίου Δημητρίου δίπλα απο τράπεζα Πειρεώς Έναντι Marks & Spencer Λακατάμειας Πάνω Λακατάμεια Στρόβολος Λακατάμια Κορφιάτη Έμιλυ Λεωφ. Γερίου 42 Γέρι Καλλιτσιώνη Ανδρούλλα (Αντρέα) 1023 Δημητρίου Αναστασία Κωνσταντινουπόλεως 76 Α Λεωφ. Αγλατζιάς 48 Απέναντι από Πέργαμος & Μετρό Αγλατζιάς μέτρα από το φώτα Γάλλου πρέσβη απέναντι από γυμνάσιο Κωνσταντίνο υπόλε ως Στρόβολος Κυριακίδης Κωστάκης Λήδρας 256 Λευκωσία Ιακωβίδης Μιχαήλ Γιάννου Κρανιδιώτη 219 Λατσιά Χριστοδουλίδης Νίκος Σοφοκλέους 5 Λευκωσία

4 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση Τηλ Φαρμ 152 Κολλητήρη Ισμήνη Πολυκλείτου 8 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ Λευκωσία Νικολάου Τάκης Λεωφ. Στασίνου 35 Ανοιγμα Κολοκάση, πλησίον Τράπεζας Κύπρου Τηλ Οικίας Λευκωσία Νικολάου Γιώργος Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου II! 22 Β Λευκωσία Χατζηγρηγορίου Γρηγόρης Λεωφ. Ομήρου 27 Λευκωσία Καραβιάς Κλέαρχος Λεωφ. Ομήρου 18 Παρά το Άγαλμα Σολωμού Λευκωσία Φερεκύδης Αντώνης Λεωφ. Πουλίου & Καποτά 24 Έναντι Ψησταριάς "Κομήτη" Παλουριώτισσα Λευκωσία Χατζηχαραλάμπους Νίκος Λεωφ. Προδρόμου 49 Γ Λευκωσία Κοντόπουλος Μιχάλης Λεύ κώνος 83 Λευκωσία Κοντόπουλου Αννα Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 39 Ξ Έναντι Αυτοκινήτων "Mazda" Λευκωσία Κουκουλλής Κυριάκος Σοφούλη 8 Ακίνητα Σιαντεκλαίρ Λευκωσία Τσαγγάρης Λούκας Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος Bridge House Λευκωσία Ηρακλέους Αθανάσιος Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 12 Απέναντι από ΜΡΜ Μιχαηλίδης Λευκωσία Πατάτας Αντώνιος Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου111 33Γ Δίπλα από κατάστημα MANGO Μακαρίου Λευκωσία Μουσκίδης Λεωφ. Νίκης 3 Προς Ακρόπολη Λευκωσία Χριστοφίδου Λέλλα Ναυαρίνου 4Ε Υπουργείο Γεωργίας - διχάλι ΕΚΟ Λευκωσία

5 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση 303 Κτενάς Γεώργιος Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 14 Μεταξύ φώτων αστυνομίας Λυκαβητού και Γαβριηλίδη Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Λευκωσία Γεωργίου Σούλα Βασιλέως Παύλου A' 12Α Παρά το ΓΣΠ Λευκωσία Σταύρου Αυγή Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76 Από Debenhams προς Αγορά Αγ. Αντωνίου Λευκωσία Ευαγγέλου Δέσποινα Μετοχίου 34 Ε Λευκωσία Αθανασιάδου Δέσποινα Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ Έναντι Λαϊκής Τράπεζας & Υπ. Δικαιοσύνης Στρόβολος Κιτιρής Ιωάννης Μετοχίου 63 Κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία Λευκωσία Κυριακούδης Μιχάλης Πινδάρου 8 Δρόμος γραφείων ΔΗ.ΣΥ., δίπλα από καφεστιατόριο "Ξάδελφος" Λευκωσία Χατζηχριστοδούλου Αθηνά Λεωφ. Κέννετυ 56Α Πλησίον "Ακης Εξπρές" Λευκωσία Μ ένοικος Μιχάλης Λεωφ. Λάρνακος 73 Α Αγλαντζιά Κάφουρου Έλενα Εθνικής Φρουράς 3 Α Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ Έναντι Χίλτον Λευκωσία Δανιήλ Γεώργιος Γρ. Αυξεντίου 165 Γ Αγιος Δομέτιος Καραγεωργιάδου Ινώ Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε 421 Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου111 6 Α 432 Αντωνίου Μαίρη Λεωφ. Προδρόμου 21,21Α 439 Χριστοδούλου Νίκη Λεωφόρος Βύρωνος & Μιχαλάκη Καραολή 8Δ Έναντι ειδών υγ. Σοφ. Κυπριανού δίπλα από Ζαχ, "Savor" Μεταξύ Φώτων Γρίβα Διγενή και Υπουργείου Αμυνας Στρόβολος Πέρα Χωριό Νήσου Λευκωσία Μέγαρο "Ανεμόμυλος" Λευκωσία

6 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμττλ Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 447 Τοούλας Ανδρέας Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ Λευκωσία Κούτρουλος Θεοχάρης 28ης Οκτωβρίου 42Α Δρόμος Παγωτών Έγκωμη Χρύσανθου Μαρίνα Μάρκου Δράκου 10Ε Παλουριώτίσσα Λευκωσία Νουρής Νίκος Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33 Έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου Λευκωσία Πιέρα Ισσέγιεκ Ελένη Λεωφ. Νίκης 23 Β & Γ Δίπλα από σταθμό βενζίνης ΕΚΟ Λευκωσία Κουταλιανού - Κωμοδίκη Σύλβια Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 10 Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Δομετίου Έγκωμη Κακουλλή - Ντίσκο υ Μαρία Πειραιώς 43 Α Στρόβολος Ζήνωνος - Μιχαηλίδου Γεωργία Αρχ. Μακαρίου III 43 Περιστερώνα Πατταγεωργίου Σούλλα Λεωφ. Σταυρού 56, 7Α Έναντι Δημοτικού Σχολείου Σταυρού Στρόβολος Λαζάρου Λίζα Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106 Λακατάμεια Σαββίδης Κύπρος Ιφιγένειας μ. Από Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Στρόβολος Παύλου Χρυσταλλένη Λεωφ. Στροβόλου Σεργίου - Γιάγκου Δώρα Δελφών 18 Πλησίον πρώην Εργοστασίου Χαλκούση Στρόβολος Από Μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, μετά τη Ρώσσικη Λευκωσία Τούμπα Γιούλα Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων Έναντι καταστήματος "Mothercare" Στρόβολος Λιασή Κατερίνα Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου III 79 Έναντι εστιατορίου RANCHO Λακατάμεια

7 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμττλ Διεύθυνση 518 Γεωργίου Ελένη Αγίου Παύλου 69 Κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου, προς Άγιο Δομέτιο Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Λευκωσία Σολωμού Ουρανία Λεωφ.Στροβόλου & Πύθωνος 4 Δίπλα από Γυάλινη Πολυκατοικία Στρόβολος Ζήνωνος Ζήνων 25ης Μαρτίου 62 Παλαιό μέτοχο Γκομπριάλ Ναμπίλ Γιάννης 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ Έναντι Κινηματογράφου "ΟΘΕΛΛΟΣ" Έγκωμη Κυπρίδημου Νίκη Αρχ. Μακαρίου III 59 Α Κακοπετριά Μήτση Μάγδα Πινδάρου 18 Έναντι οικήματος ΔΗΣΥ Λευκωσία Σπανός Νικόλας Θεσσαλονίκης 1Δ 841 Σάββα Χρήστος Λεωφ Αθαλάσσας 146Α Δίπλα από υπεραγορά ΜΕΤΡΟ (ΠΛΑΤΥ) Δίπλα από ζαχαροπλαστείο BIANCO & ψησταριά Καπάτσος Αγλαντζιά Στρόβολος Παπαϊακώβου Ιάκωβος Λεωφ. Δημοκρατίας 60 Έναντι Λυκ. Απ. Βαρνάβα Στρόβολος Φραγκούλη Εύα Αθηνών 58 Στρόβολος Χαραλάμπους Ματθαίος Λεωφ. Αρμενίας 48Α Έναντι Αρμένικης Μητρόπολης Στρόβολος Κτενά Κλεοπάτρα Μιχαήλ Ολυμπίου 10 Δάλι Μαυρογένη Ρενάτα Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Δρόμος Αρεταιειου Νοσοκομείου Στρόβολος Χριστοδούλου Κυπρούλλα Καρπενησίου 25Α 578 Παστελίδου Έλενα Ιφιγένειας 76 Κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κέννετυ Έναντι Δημοτικού σχολείου "Ακροπόλεως" Λευκωσία Στρόβολος

8 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση Χαραλάμπους - Γιάλλουρου Χρυσοστόμου - Σωτηρίου Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Ξένια Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου [Ν & Δοϊράνης 1 Κάτω από κλινική "Αγγελή" Λευκωσία Γκέλη Θεμιστοκλή Δέρβη 39Α 590 Πόντου Ανδρέας Λεωφ. Ελευθερίας 27 Δίπλα από Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης 100μ. Από το Δημ.Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης Λευκωσία Λακατάμεια Ευθυμίου - Κούλα Μαρία Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ 300μ. από το Πανεπιστήμιο Λευκωσία Πατσαλίδου Ευδοκία Βυζαντίου 37Δ Ακίνητα Φιλικής Ασφαλιστικής Στρόβολος Κουττττάρη Μαρία Αρχ. Μακαρίου Γ Αστρομερίτης Γεωργίου Γεώργιος Αρχ. Μακαρίου111 & Αθηνών 1 Πάροδος Αρχ Μακαρίου Κάτω Δευτέρα Παναγή Αγγέλω Ανδροκλέους 15Β Πολυκατοικία ΑΜΑΡΑΛ 13 Έναντι Μεγάρου Αλήθειας Λευκωσία Χατζηκυριάκου Γεώργιος Γρηγόρη Αυξεντίου 5 Β Κοκκινοτριμιθιά Κανάρη - Λεωνίδου Μαρία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 177 Έναντι Κεντρικής Συνεργατικής Λακατάμειας Λακατάμεια Μίου Βέρα Λεωφ. Στροβόλου 139Β Έναντι Υπεραγοράς "" Στρόβολος Πετρίκκος Δημήτρης Δημήτρη Χάματσου 51 Β Δάλι Am ή καλή Ν ι κόλα ίς Κρόνου 5 Καϊμακλί Λευκωσία Μακρίδου Στέλλα Αρχ. Μακαρίου III 9 Α Πέρα Χωριό Νήσου Χριστοδούλου Ανδρέας Σταδίου 73Γ Έναντι "Pizza Hut" Στρόβολος

9 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση 636 Σπανού - Χατζηχαραλά μπο υς Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Χριστιάνα Αθηνών 23 Β - Γ Δίπλα από ΣΠΕ Στροβόλου Στρόβολος Αντωνίου Αννη Λεωφ. Γερίου 26Α Γέρι Παφίτη Μαρία Πεδιαίου 18 Συνοικισμός Άγιος Μάμας Λακατάμεια Παρανής Μιχάλης Λυκαβητού 28Δ 656 Χατζή ιωάννου Αννίτα Νάξου 14Γ 659 Παπαπέτρου - Κυπριανού Λίλια Λεωφ. Λάρνακος 102 Πίσω από Μακάρειο Στάδιο - Δρόμος "Χρυσοβαλάντου" Πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα απέναντι από CYTA Απέναντι από βενζίνη ΕΚΟ Ευθυμιάδης Έγκωμη Λευκωσία Αγλαντζιά Νιούλικος Θεοδόσης Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22 Δρόμος Προεδρικού Λευκωσία Ραγκαβάς Ιωάννης Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III 98 Λατσιά Σολωμού Κύπρος Λεωφ Αρχαγγέλου 49 Ε & Ζ Έναντι Στρατοπέδου Παρισσινός Στρόβολος Ροτσίδου Αθηνά Στασάνδρου 26Α Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ Λευκωσία Ιωαννίδου Μαρία Αγίου Ελευθερίου 4Α Πλησίον "ΛΟΓΟΥ" Στρόβολος Γρηγορίου - Παρανή Μαρία Προδρόμου 65 Γ-Δ Έναντι Στρατοπέδου Στρόβολος Βαρέλια Λίζα Αχαιών 6 Γ Δρόμος" Πολυκλινικής Λευκωσίας Λευκωσία Αντωνίου Αντρέας Γιάννου Κρανιδιώτη 64 Λατσιά Κυπριανού - Κόκκινου Δώρα Λεωφ. Λεμεσού 124 Φώτα ΡΙΚ Στρόβολος

10 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκύπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση ΣυμπΛ Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 725 Αρέστη Παναγιώτης Λεωφ. Στροβόλου 206 Πλησίον "Pepsi Cola" Στρόβολος Γεωργιάδης Πλούταρχος Λεωφ. Τσερίου 34 Γ Δίπλα από ΖΑΚΟ και έναντι ψαραγοράς BLUE ISLAND Στρόβολος Χατζηαποστόλου Αντώνης Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α Δρόμος Junior English School Λευκωσία Λοϊζίδου Έλενα Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III 1 Δίπλα από Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας Καιμακλί Λευκωσία Γεωργίου Νικόλας Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 10 Δ Λατσιά Σπιρίτου Μαρία Λεωφ. Τσερίου 109Δ Απέναντι από Carrefour Στρόβολος Φέσια Ήβη Λεωφ. Τσερίου 173Γ 753 Οικονομίδου - Κεφάλα Μεταξύ "Πισσαρίδη" και κυκλοφοριακού κόμβου Τσερίου Στρόβολος Μάρλεν Ιθάκης 84 Γ-Δ Έναντι Απολλωνειου Νοσοκομείου Έγκωμη Χριστοφίδης Χάρης Περικλέους 39Α 770 Παπαλλή Ελένη Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 75Β Μετ. Φώτων Κώστα Θεοδώρου και Κληματαριάς 500 μ. από την Εκκλησία Παλλουριώτισσας Στρόβολος Λευκωσία Σκουμπρής Χαράλαμπος Βυζαντίου 26 Α+Β Δίπλα από Σολώνειο βιβλιοπωλείο Στρόβολος Τρακκούδη - Κυπριανού Μαρία Αντρέα Αβρααμίδη 88Β Δρόμος Αρεταίειου Νοσοκομείου Στρόβολος Γιάγκου Φρόσω Λεωφ. Στροβόλου 48 Τσέρι Αγαπίου Ελένη Λεωφ. Αμμοχώστου 19 Δρόμος ΣΟΠΑΖ Αγλαντζιά Νικολοπούλου Χαρούλα Αρχ. Μακαρίου III 48 Κλήρου Λεβέντη Φρόσω Λεωφ. Λάρνακος 69 Αγλαντζιά Νικολάου - Πήτερ Ανδρέας Αγίου Ανδρέα 12 10Ομ. Από την εκκλησία Παλουριώτισσας προς Άγιο Λευκωσία

11 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας, 785 Χρίστου Ελένη Λεωφ. Καντάρας 13Α Καϊμακλί Λευκωσία Γενεθλίου - Χριστοδούλου Αναστασία Λεωφ. Αθαλάσσας 27 Η Στρόβολος Ελ Ασίντ Μωχάμετ Δημοκρατίας 25 Ακάκι Παπαδοπούλου Μαίρη Θεμιστοκλή Δέρβη 38Γ Κοντά στα φώτα Γαβριηλίδη - Starbucks Λευκωσία Παπαδούρη Αννίτα 25ης Μαρτίου 20Β Παρά τα Φώτα McDonald's Έγκωμη Ιακωβίδης Κωνσταντίνος Κρήτης 6Γ 807 Ηλιάδου - Ιωαννίδου Ντίνα Λεωφ. Κέννεντυ 27Α 854 Σωκράτους Λουΐζα Πειραιώς 24Γ Πλαγιόδρομος Debenhams Central, μετά τη διασταύρωση Τρουλλίδη Έναντι Υπεραγοράς "Αθηαινίτη" Παλουριώτισσα Έναντι καταστήματος υφασμάτων "SANTEX" Λευκωσία Λευκωσία Στρόβολος Γεωργιάδου Δώρα Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'7 Δίπλα από Φούρνο "Σεμίραμις" Λακατάμεια Βαρέλιας Παύλος Αρχ. Μακαρίου III 45 Α Λυθροδόντας Νικολάου Χαρά Λεωφ. Κυρήνειας 145 Πλατύ, Δίπλα από φούρνο Vienna Αγλαντζιά Γεωργίου -Τίφα Κατερίνα Λεωφ. Κυρήνειας 100 Απέναντι απο Εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ Αγλαντζιά Ευαγγέλου Κώστας Αλεξανδρουπόλεως 1 Στρόβολος Τσαγγάρη Χριστίνα Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε Δίπλα από Υπεραγορά "Αλφα Μέγα" Έγκωμης Έγκωμη Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος Μακεδονιτίσσης 92 Α+Β Πλησίον K-Cineplex Στρόβολος Μαλούπα Τασούλα Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183 Άγιος Δομέτιος Άγιος Δομέτιος

12 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 894 Χαραλαμπίδης Γιώργος Αγίου Ελευθερίου 64 Β Αρχάγγελος Στρόβολος Χατζηαποστόλου Σκεύος Πρίγκιπα Καρόλου 16 Δίπλα από ξενοδοχείο Άστυ Άγιος Δομέτιος Στεφανίδης Ανδρέας Λωφ. 1ης Απριλίου 4 Μοσφιλωτή Πέτρου Δέσποινα Λεωφ. Τσερίου 84 Δίπλα από Υπεραγορά Αυγουστής, Έναντι φούρνου Ζορπάς Στρόβολος Τσαγγαρίδης Παναγιώτης Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου 4 Πάνω Δευτέρα Κίτσα Μαρίνα Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου στα φώτα τροχαίας, Αγιοι Ομολογητές Λευκωσία Παφίτης Γιώργος Λυκαβυτού 42 Β Δρόμος Χρυσοβαλάντου Έγκωμη Κτωρίδης Χρίστος Γρηγόρη Αυξεντίου 73Β Κοκκινοτριμιθιά Προεστού Μαργαρίτα Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 49 Α,Β&Γ Λευκωσία Χριστοδουλίδης Χάρης Ανδρέα Αβρααμίδη 49 Πλησίον Αρεταίειου Νοσοκομείου, Δασούπολη Στρόβολος Παστέλλη Ελένη Αρχ. Μακαρίου Ι & Θ. Λατσιά Ξενοφώντος Ξένιος Κώστα Μισιαούλη 8 Τσέρι Χριστόφορου Στέλιος Ηνωμένων Εθνών 18Α Δάλι Νοβακ Μάρτα Καντάρας 71 Στρόβολος Χατζηαποστόλου Γεώργιος Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ Κοντά οτο Ζαχαροπλαστείο "Oriental" Λευκωσία Παπά Έλενα Παπ. Παπαγαθαγγέλου 5Γ Αγία Βαρβάρα Παπαναστασίου Σοφία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Ρ320Α Απέναντι από το στρίψιμο για το εστιατόριο ΤΣΑΝΤΑΛΙ. Πάνω Λακατάμεια

13 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκύπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμττλ Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 956 Πατσαλή Μαρίνα Ελευθερίας 2 Δρόμος Τροόδους Αστρομερίτης Κραμβής Σ. Κλεάνθης Καλλιπόλεως 12 Γ-Δ Λευκωσία Χατζηγεωργίου Ερρίκος Λεωφ. Κυρήνειας 132Γ Μεταξύ Εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου Αγλαντζιά Σταματογιάννη Ελένη Λεωφόρος Λεμεσού 2 Εμπορικό Κέντρο Κρόνος Λατσιά Καρή Χριστιάνα Ανδρέα Αβρααμίδη Αργυρού Παναγιώτα (Τάνια) 970 Καντοπούλου Ελισσάβετ Γρηγόρη Αυξεντίου 36. Απέναντι από Αρεταίειο Νοσοκομείο Στρόβολος Παύλου Μελά 28 Β Δρόμος Κρατικής Έκθεσης Έγκωμη Δίπλα από Λαϊκή Τράπεζα, έναντι ΕΝΑΔ Αγίου Δομετίου Αγιος Δομέτιος Τσαγγάρη Ρένα Μακαρίου Γ' 6Α Αρεδιού Δασκαλάκης Ηλίας Ηλία Παπακυριακού 24 Α Πρώην Blinkers, από General Flooring προςχιπβπ^ & Προσήλιο. Έγκωμη Σταυρινίδης Γεώργιος Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 73 Α-Β Λατσιά Στυλιανού Κυριάκου Στέλιος Αγίου Παύλου 101 Πλησίον Ιπποδρόμου Αγιος Δομέτιος Κωνσταντίνου Γεώργιος Γιαννιτσών 8 Περιοχή Σταυρού Στρόβολος Προεστός Κωνσταντίνος Λεωφόρος Αρμενίας 5Α Αρχή Αρμενίας κοντά στα φώτα λεωφ. Λεμεσού Στρόβολος Φιλίππου Χλόη Λεωφ. Λάρνακος 151Α Απέναντι από το πάρκο Ακαδημίας Λευκωσία Χατζηγιάννη Κλειώ Λεωφ. Λάρνακος 49Β Πλησίον ανθοπωλείου Biumeco Αγλαντζιά Κολιού Αννα Αγίας Παρασκευής 22Α Έγκωμη

14 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυττρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Λεμεσός 992 Μαρνέρος Λεωνίδας Ηλία Καννάουρου 48 Ύψωνας Πίτσιακου Έλενα Απ. Βαρνάβα 37 Βόρεια φώτων Σιμιλλίδη Λεμεσός Ποταμίτου Μαρία Βασιλέως Κωνσταντίνου A' 29Β Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Λεμεσός Χριστόφορου Αλέξανδρος Μαρίνου Γερολάνου 12 Κάτω Πόλε μ ίδια Κοτζιαμάνη Μόρφω Σπύρου Κυπριανού Νικολάου Βασίλης Χαραλάμπους Ευαγόρου 75Β Διασταύρωση Σ. Κυπριανού & Ν. Παττίχη, κοντά στην πίτσα La- Strata Βορείως round about Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο Γεύση. Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος Βασιλείου Πέτρος Οδυσσέα Γεωργίου 11 Τραχώνι Νικολαϊδης Ανδρέας Αποστόλου Βαρνάβα Σκούρου Κατερίνα Παν. Αναγνωστοπούλου 43 Βόρεια φώτων Συμιλλίδη, έναντι Πανθρμικής Πλησίον Εκκλησίας Αποστόλου Βαρνάβα Λεμεσός Κάτω Πολεμίδια Χριστοδαύλου Γιάννης Λεοντϊου Α' 224 Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσός Καλαίτζίδη Ίρμα Γεωργίου Α' 61, κατ. G Παραλιακός δρόμος, μεταξύ Δασούδι & Pizza Hut Γερμασόγεια Γεωργίου Ελένη Κρεμαστής Ρόδου 58 Β Επισκοπή Στράγκας Γεώργιος Αθηνών 31 Λεμεσός

15 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επι ΘΕΤΌ Ονομα Διεύθυνση Συμττλ Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 183 Σοφοκλέους Δήμητρα Αγίας Ζώνης 32Α Λαϊκό Αρ. 2 Λεμεσός Μιχαηλίδου Κική Αγίας Ζώνης 1Ε Έναντι Παττιχείου θεάτρου Λεμεσός Λυσιώτης Λώρης Θεσσαλονίκης 36 Δρόμος σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ Λεμεσός Κωσταντόπουλος Κώστας Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1 Έναντι σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ Λεμεσός Λαμάρη Κάτια Λεωφ. Μακαρίου III 187 Πλησίον ΑΡΙΕΛ Λεμεσός Ιωάννου Λούης Δωδεκαννήσου 8 Δρόμος Αθηναϊδίου Λεμεσός Γιάννακας Μίκης Λεοντίου Α Κωνσταντίνου Κωστάκης Λεωφ. Αμαθούντος 18, Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου - έναντι ΣΠΕ Μόρφου Παρά τα φώτα High Chaparal, Τουριστική Περιοχή Λεμεσός Μουταγιάκα Αριστοδήμου Μαρία Αγίας Φυλάξεως 64 Νοτίως λεωφόρου Μακαρίου Λεμεσός Κοσκινάς Σάββας Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III 8 Δρόμος Μέσα Γειτονιάς Μέσα Γειτονιά Μάμιλου Ελένη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β Έναντι Δικαστικού Μεγάρου Λεμεσός Νικολαϊδης Φώτης Πάφου 29 Παρά τα φώτα Ομονοίας Φούρνος ΖΟΡΠΑΣ Λεμεσός Μιχαήλ Κάλια Γιαν Σιμπέλιους 18 Νοτίως Φώτων Σιμιλλίδη Λεμεσός Καραγιάννης Χαράλαμπος Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ 150μ. Βόρεια Debenhams ΑροΙΙοπ Λεμεσός Παπαδοπούλου - Ζαχαριάδου Ελένη Κυριάκου Οικονόμου & Ζήνωνος 41 Οίκημα ΣΕΚ Λεμεσός

16 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση 378 Παναγή Χρύσω Γεωργίου Α 1 70, 381 Θεοφίλου Δώρα Γεωργίου Α 26 Παραλιακός δρλομος, 100μ απέναντι από ξενοδοχείο Apollonia Πλησίον Αστυνομίας Ποταμού Γερμασόγειας Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Γερμασόγεια Γερμασόγεια Θεοδώρου Πάμπσς Λεωφ. Μακαρίου 47 Πλησίον φώτων Σιμίλλίδη Λεμεσός Στυλιανού Ανθούλα Αγίας Ζώνης 54 80μ. Βόρεια του "Bodyline" Λεμεσός Παναγιωτοπούλου Λήδα Αγίας Φυλάξεως 104Α Λεμεσός Αγγελοπούλου Γιάννα Λεωφ. Γρίβα Διγενή 34Α Έναντι εκκλησίας Αγίου Νικολάου Λεμεσός Ορφανίδης Παύλος Αποστόλου Βαρνάβα 14Α Βορείως φώτων Συμμιλίδη Λεμεσός Νικολαϊδου Γεωργία Λεωφ.Ομονοίας 74 Λεμεσός Παπαχρίστος Χρίστος Λεωφ. Μακαρίου Γ' 48 Πλησίον Φοίβος Μότορς Λεμεσός Παπαχρίστου Τζιορτζίνα Μισιαουλή Καβάζογλου 31" Δρόμος Ξενοδοχείου «Πεύκος» Λεμεσός Ευσταθίου Χαράλαμπος Ελλάδος 168 Έναντι ΡΙΟ, Τζαμούδα Λεμεσός Ιερείδης Μιχαλάκης Νίκου Παπίχη 2 - Ρούμπενς Δρόμος Πολεμιδιών Λεμεσός Μαυρογιάννη Δέσποινα Λεωφ. Μακαρίου III 228 Δίπλα από ψησταριά Διομήδης Λεμεσός Κιννής Ηλίας Γρίβα Διγενή 19 Έναντι Αστυν. Σταθμού Αγίου Νικολάου Λεμεσός Πετρίδης Άριστος Πάφου 5 Πολυκατοικία Προβίτσ Λεμεσός

17 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυττρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμττλ Διεύθυνση 428 Πέτρου Ελπίδα Λεωφ. Γρίβα Διγενή Παττασττύρου - Καντωνίδου Πλησίον round about Αγίου Νικολάου Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Λεμεσός Μάρω Φραγκλίνου Ρούσβελτ 251Α Ζακάκι Κώρτ Λεμεσός Παχουμής Μιχάλης Αγίας Φυλάξεως μ. Βόρεια φώτων Τζαμούδας έναντι πρατηρίου AGIP Λεμεσός Πετρίδου Χρύσω Λεωφ. Ομονοίας 12 Αλέξια Κώρτ Λεμεσός Κλεοβούλου Κλειώ Θεόδωρου Ποταμιάνου 52 Πλησίον Υπεραγοράς Ορφανίδη Κάτω Πολεμίδια Κρητικός Νίκος Παναγίας Ευαγγελίστριας 107 Έναντι Δημαρχείου Κ. Πολεμιδιων Κάτω Πολεμίδια Νικολάου Σούλα Γεωργίου Α' 31 Παραλιακός δρόμος Πλησίον PIZZA HUT Γερμασόγεια Κωνσταντίνου Μάρω Πάφου 13, κατ.2 Ερημη Πολυκάρπου Αντρέας Λεωφ. Μακαρίου Γ 225 Περιοχή Εναερίου Λεμεσός Παρασκευά Όλγσ& Σταυρούλα Λεωφ. Μακαρίου Γ 98 Λεμεσός Βότσης Αγγελος Δωδεκανήσου 19 Κοντά στο Αθηναϊδειο γυμνάσιο Λεμεσός Κούρτελλου Χρυστάλλα Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84 Φώτα Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Λεμεσός Τσογκαράκης Αλέξιος Γλάδστωνος μέτρα από φώτα Πεντάδρομου Λεμεσός Πραστίτη Ελένη Αγίας Φυλάξεως 150 Κάψαλος Λεμεσός Αγγελόπουλος Τάκης Γρ.Αυξεντίου & Μακεδονίας 6 200μ από Δημ. Σχολείο Χαλκούτσας Μέσα Γειτονιά

18 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 549 Κασίνης Παναγιώτης Δωδεκανήσου 11Β Δρόμος Αθηναϊδίου Λεμεσός Προδρόμου - Μιχαήλ Γεωργία Μισιαούλη & Καβάζογλου 76 Κοντά στο ξενοδοχείο ΠΕΥΚΟΣ Λεμεσός Καλότυχου Έλση Ανεξαρτησίας 6 Πλησίον παραλιακού δρόμου Λεμεσός Ευαγόρου Αντωνία Λεωφ. Μακαρίου III 79 Έναντι Πυροσβεστικής, Λαϊκό Αρ.3 Λεμεσός ' 823 Στεφανίδου Μαίρη Επισκόπου Λαυρεντίου 6 Πάροδος έναντι INTERCOLLEGE Λεμεσός Αγαθοκλέους Αγαθοκλής Γρηγόρη Αυξεντίου 8 Δ 829 Μεταξά Χριστίνα Χριστάκη Κράνου 5 Πλησίο Δημοτ. Σχολείου Χαλκόύτσας 100μ. ΑπόΑστ. Σταθ. Π. Γερμασόγειας, πλησίον ΣΙΓΜΑ Μέσα Γειτονιά Γερμασόγεια Παστελλάς Κώστας Γλάδστωνος 88 Έναντι Ελληνικής Τράπεζας Λεμεσός Κουττέττας Ανδρέας Ανοικοδομήσεως 37Β 836 Κωνσταντίνου Γεωργία Μελίνας Μερκούρη 127 Α Βόρεια round about Λινόπετρας κι αριστερά (δρόμος Συνοικισμού) 30μ βόρεια από φώτα Βιομηχανικής Ύψωνα Άγιος Αθανάσιος Κάτω Πόλε μ ίδια Τερίδης Άρης Λεωφ. Λεοντίου ΑΊ81 Κατ.1 Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσός Αγαθοκλέους Όλγα Αγίας Φυλάξεως 269 Γ Μετά το Round-About Αγίας Φύλας Λεμεσός Χαραλάμπους Χάρης Μίλτωνος 56 Άγιος Σπυρίδωνας Λεμεσός Άσπρος Δημήτρης Λεοντίου Α' 159 Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσός Αντωνιάδης Πόλυς Αγίας Ζώνης 30 Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης Λεμεσός

19 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 584 Μαλιώτη Χρυσάνθη Γεώργιου Αβέρωφ 26 Α & Ρήνου Πλησίον Λυκείου Αγίου Ιωάννη Λεμεσός Χαραλάμπους Έλενα Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 Έναντι εκκλησίας Κάτω Πολεμίδια Στυλιανού Γιώργος 1ης Απριλίου 32Β Αγία Φύλα Λεμεσός Κέκκος Χαράλαμπος Αγίας Φυλάξεως 202Α Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου Λεμεσός Καραμανίδου Ανθούλα Αρχ. Μακαρίου Δρόμος Μέσα Γειτονιάς Μέσα Γειτονιά L7 616 Παλλαρή Χριστίνα Πάφου Γεωργίου Ντίνος Νίκου Παττίχη 48Β Δρόμος Ύψωνα 200μ. Από φώτα Ομονοίας Δρόμος Πολεμιδιών 100μ από "ΕΚΟ" Παμπίνου Κάτω Πολεμίδια Λεμεσός Μιχαηλίδου Αγγέλα Σπύρου Κυπριανού 18 Απέναντι από Mega Electric Λεμεσός Παπαδοπούλου Ντίνα Ν. Παττίχη 121 Δρόμος Πολεμιδιών Λεμεσός Παντέλα Έμιλυ Σπύρου Κυπριανού 76 Ποταμός Γερμασόγειας Γερμασόγεια Κωνσταντινίδου 'Ελλη Σπύρου Κυπριανού 55Β Πλησίον KFC Κάτω Πολεμίδια Μιχαηλίδης Μιχάλης 28ης Οκτωβρίου 369 Debenhams παραλιακός δρόμος Λεμεσός Γαβριήλ Θουκιδίδου Αλεξία Αγίας Σοφίας 92Γ Έναντι εκκλησίας Αποστόλου Ανδρέα 682 Γρηγορίου Σοφία Χαράλαμπου Φτερούδη 2 Ανοικοδόμησης - Αγ. Αθανασίου 686 Βασιλείου Αριστος Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 Κοντά στην εκκλησία Αγίου Νικολάου Λεμεσός Άγιος Αθανάσιος Λεμεσός

20 Κατάλογος Φαρμακείων Παγκυπρια AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση 696 Σολομωνίδου - Παύλου Έλενα Αγίας Φυλάξεως 244 Β Πλησίον Πισσαρίδη - round about Αγίας Φύλας Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Λεμεσός Παπαχριστοδούλου Αναστασία Γκρόπιους & Βασ. Κων/νου Α' 56 Έναντι Τσιρείου Δημοτικού Λεμεσός Κλεάνθους Χρυστάλλα Γλάδστωνος 16Δ Έναντι Νέου Ταχυδρομείου Λεμεσός Παπαμιλτιάδους Αντώνης Αγίας Φυλάξεως 84 Πλησίον 1NTERCOLLEGE Λεμεσός Λεωνίδου Αθηνούλα Γλάδστωνος 2 Έναντι Κεντρικής Αστυνομίας Λεμεσός Αθηνοδώρου Αθηνόδωρος Λεωφ. Γ. Νεοφύτου 49 Βόρεια ξενοδοχείου A J ΑΧ Μέσα Γειτονιά Συγγελίδου Άννα Καραϊσκάκη 36Ζ Έναντι Κεντρ. Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσός Βρακά Αγγέλα Αρχ. Μακαρίου III 93Γ Δρόμος Μέσα Γειτονιάς Μέσα Γειτονιά Ματθαίου Νίκος Αγίας Ζώνης 62Δ Δρόμος Μέσα Γειτονιάς Πλησίον Wilton Μέσα Γειτονιά Γκρίτζαλη Ιφιγένεια Κωνσταντίνου & Ευριπίδη 26Α Τραχώνι Μακρίδου - Κλόκκου Κίκα Μίλτωνος 66Α Αγ. Σπυρίδωνας πλησίον Plus Discount Market Λεμεσός Βασιλείου Ιωάννα Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117 Πολυκατοικία ΡΙΑΛΑΣ Λεμεσός Κωνσταντινίδου Ιωάννα Λεωφ. Αμαθούντος Λουκαϊδου - Πετράκη Πλησίον Four Seasons - Κυπρεόπουλος Court. 6 Αγιος Τύχων Ελεάνα Λεωφ. Μακαρίου III 135 Μεταξύ PIZZA HUT & φώτα NAAFI Λεμεσός Τσικκίνη Ιωάννα Προμαχών Ελευθερίας 27 Ε Παραλιακός δρόμος -Έναντι Ν.Ο. Αμμοχώστου Άγιος Αθανάσιος

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ * ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ Έντυπο απαιτήσεως ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ: 27/04/2015 - Η ΛΙΣΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 352/2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4221 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2007 2447 Αριθμός 352 ΟΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008. Έρευνα Συνδέσμου Καταναλωτών για Καταγραφή Δικαιολογητικών. Δικαιολογητικό. Νέα τιμή ( )

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008. Έρευνα Συνδέσμου Καταναλωτών για Καταγραφή Δικαιολογητικών. Δικαιολογητικό. Νέα τιμή ( ) FONTANO BAKERY CONFECTIONERY ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 73 8560 Πέγεια 6αδα αγ.νικόλαος 1.90 4.10 ΤΟ ΝΕΡΟ ΗΤΑΝ 2.50 ΠΡΙΝ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ 4.10 ΕΥΡΩ LONDON SUPERMARKET ΜΕΣΟΓΗΣ ΛΕΩΦ 57 8280 Μεσόγη 6αδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ η Ιπποδρομιακή Συνάντηση ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0//0 Επόμενη Συνάντηση ΤΕΤΑΡΤΗ 0//0 Για την η Ιπποδρομιακή Συνάντηση ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0//0 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Εκπρόσωπος Επιτροπείας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ Ο Η Γ Ο Σ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΛΑΡΝΑΚΑ

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ Ο Η Γ Ο Σ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΛΑΡΝΑΚΑ Αβραάµ Παναγιώτης Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 9, Λάζαρος Σέντερ, 40428 24652161 24626585 29 γρ.105, 6017 pavraam_an@ymail.com Αλεξόπουλος Α. Μιχαήλ Κων. Κακούλα 2, Margarita 1, γρ.302, 41019 24623628 24658331

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Υπό την αιγίδα της Ένωσης Κυπρίων Φυσικών και των Συνδέσμων καθηγητών Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας 2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Columbia Resorts

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙΕΣ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙΕΣ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012 Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012 A/A Αρ.Κοιν.Ασφαλ. Ονομα 1 567363 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 2 1158069 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 2 of 14

Διαβάστε περισσότερα

Μακρύς ο δρόμος με Pimco

Μακρύς ο δρόμος με Pimco ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΤΟΣ 58ο - ΑΡ. 19134 ΤΙΜΗ 3,50 - ΜΕ ΤΟ GOAL NEWS 32 ΣΕΛΙΔΕΣ Το κυπριακό ταλέντο κατακτά την Αγγλία ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: No money, no honey ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Το μεγάλο όραμα του Χρίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Κέντρων Αναψυχής Λευκωσίας 29/06/2015

Λίστα Κέντρων Αναψυχής Λευκωσίας 29/06/2015 Κατηγορία: 1900 ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡ. 11-13, ΛΑΪΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 1011 22667668 & 99622409, 2 RUES BISTRO Ο ΟΣ ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ ΑΡ. 8, 1011 22676000 A J S ΛΕΩΦ. ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΡ 50, 1065 22761515,99628028,9954

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου Οδύσσεια για ΔΗΚΟ

Ομήρου Οδύσσεια για ΔΗΚΟ 01ph_COLOR_030611_@ 02-06-11 23:52 ÂÏ 1 >> ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 29 ETOΣ 56ο - AP. 18537 TIMH 1,20 - ME TO GOAL NEWS ΙΔΡΥΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1955 Διαβάστε σήμερα: «Μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143 LtlblFFi Л-ЇІ Е-КПГЕЕГІЕІ^СіІІ ÍLÍLiiSFlF!г: Г Ϊ L ' ΜI LE S C ti FLL ^ l.!l EL ktcl її : r tt Li Efc Гк t-ϊκμ Ε Ct H Lt її Cl. L L tttt EC Lt PI.E11Ї C«I.C IVI til Fk BE tb-e Κ kl Гк ti rt IE Vb IIЬР

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ

ΦΑΚΕΛΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΥΡΙΟ ΠρωτοΠOρος Μπαίνει ξανά στη θάλασσα ο ιστιοπλόος μας, Παύλος Κοντίδης, με στόχο να διατηρήσει τη θέση του στη γενική κατάταξη καθώς προπορεύεται. Σήμερα θα διεξαχθούν η 7η και 8η ιστιοδρομία. www.alithia.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 Τσαγγαρίδου Θεοφάνους Κατίνα Λάρνακα Diploma in Logopaedics, Higher Defectology School, Belgrade, Yugoslavia

Διαβάστε περισσότερα

Τους έδωσαν λευκή επιταγή Η Pimco πήρε ακραία σενάρια με υπογραφή Κυβέρνησης και Κεντρικής Τράπεζας

Τους έδωσαν λευκή επιταγή Η Pimco πήρε ακραία σενάρια με υπογραφή Κυβέρνησης και Κεντρικής Τράπεζας Απαραίτητα προσόντα: Επαγγελματισμός και συνέπεια Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή στα προγράμματα Windows, Word & Excel. Γνώση στενογραφίας ή/ και δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ.

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Αρ συνεδρίας: 17/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4662 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013 21 Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Το Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ Απρίλιος 2014 Αγαπητοί γονείς, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το κόστος της μεταφοράς των μαθητών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος PIERCE από και προς το Σχολείο υπολογίζεται με βάση δύο ουσιαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας για νέες εταιρείες που συμβάλλονται με την Save card

Παρακαλώ όπως ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας για νέες εταιρείες που συμβάλλονται με την Save card FUTSAL PAEEK Γήπεδο Futsal Τηλ: +357 99633390 οδός: Κηθέα, P.O.Box 25058, 1306- Nicosia, Λακατάμια, CAMPEONE Γήπεδο Futsal Τηλ: +357 99403603 οδός: Γρίβα Διγενή 4, 2617 Αγροκηπιά Ανθούπολη, PALE DE SPOR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4549 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 361 Αριθμός 583 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Τριπλό επικίνδυνο κοκτέιλ

Τριπλό επικίνδυνο κοκτέιλ ΤΩΡΑ, ΜΑΖΙ πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποκατάσταση 19 ατόμων τα οποία εκτελέστηκαν κατά την περίοδο του αγώνα της ΕΟΚΑ, προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις. Ο Σύνδεσμος Συγγενών Δολοφονηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Φάνου Κουρουφέξη δικαιολογήθηκε.

ικαιολόγηση απουσιών: Η απουσία του κ. Φάνου Κουρουφέξη δικαιολογήθηκε. Πρακτικά 525 ης συνεδρίας του ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του ήμου στις 26 Μαρτίου 2013 από τις 6.30μμ 9.00μμ Αρ. συνεδρίας: 3/2013 Παρόντες: ρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, ήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Υπόθεση Aristo. Έτοιµοι να παραδεχθούν Την επόμενη Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου θα γίνει ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Υπόθεση Aristo. Έτοιµοι να παραδεχθούν Την επόμενη Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου θα γίνει ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Η ελευθερία της σκέψης είναι η ζωή της ψυχής Βολταίρος Αδεσμευτος Εβδομαδιαία τοπική αδέσμευτη Εφημερίδα Της Πάφου Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 www.adesmevtos.net ISSN 1450-3344 Έτος 12ο - Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ TΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% λευκωσια ΨΗΦΟΙ % Iωάννης Κασουλίδης 62.406 34,30% Τάσσος Παπαδόπουλος 58.921 32,38% Δημήτρης Χριστόφιας

Διαβάστε περισσότερα