μέχρι 31/12/2009 με δικαίωμα χρονικής παράτασης για ένα εξάμηνο χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μέχρι 31/12/2009 με δικαίωμα χρονικής παράτασης για ένα εξάμηνο χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του έργου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG Θεσσαλονίκη, Αριθμ.Πρωτ /ΥΔ 4069 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG IIIΒ ARCHIMED, ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ( ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΦ. IV ΚΑΙ V ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Διάρκεια του Έργου: Προϋπολογισμός: μέχρι 31/12/2009 με δικαίωμα χρονικής παράτασης για ένα εξάμηνο χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του έργου ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ): Αναθέτουσα Αρχή : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ...14 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.42 9 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.47

3 3 21. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ARCHIMED... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4 4 ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

5 5 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α. Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων Interreg. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Interreg, αποτελεί Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής των Προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III. Β. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG στην Ελλάδα α. Περιεχόμενο Προγραμμάτων Interreg III H Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο Τα προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενθαρρύνουν την ισόρροπη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενσωμάτωση απομακρυσμένων περιοχών και των περιοχών που συνορεύουν με τις υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ διακρίνεται σε 3 Δέσμες: - Δέσμη Α' - Διασυνοριακή συνεργασία, μεταξύ αρχών γειτονικών κρατών με στόχο την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πολιτικών για μια ολοκληρωμένη περιφερειακή και αειφόρο χωροταξική ανάπτυξη. Στην Δέσμη Α περιλαμβάνονται τα εξής Προγράμματα: 1. Ελλάδα Αλβανία 2. Ελλάδα Βουλγαρία 3. Ελλάδα Ιταλία 4. Ελλάδα Κύπρος 5. Ελλάδα Π.Γ.Δ.Μ. 6. Ελλάδα Τουρκία - Δέσμη Β' - Διακρατική συνεργασία, μεταξύ κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων, ώστε να επιτευχθεί αειφόρος, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ικανοποιητικότερη χωροταξική ολοκλήρωση με υποψήφιες και άλλες γειτονικές χώρες. Στην Δέσμη Β περιλαμβάνονται τα εξής Προγράμματα: 1. CADSES 2. MEDOCC 3. ARCHIMED - Δέσμη Γ' - Διαπεριφερειακή συνεργασία, με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και μέσων για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή. Στην Δέσμη Γ περιλαμβάνονται τα εξής προγράμματα: 1. EASTZONE 2. SOUTHZONE

6 6 - Στα προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, περιλαμβάνονται επίσης: ESPON - Πρόγραμμα ερευνητικό του Δικτύου Παρατήρησης Ευρωπαϊκού Χωρικού Σχεδιασμού INTERACT - Πρόγραμμα Οριζόντιας υποστήριξης της διαχείρισης και εφαρμογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III β. Περιεχόμενο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg ΙΙΙ B / ARCHIMED Το Πρόγραμμα ARCHIMED της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Δέσμη B Διακρατική Συνεργασία για την προγραμματική περίοδο (ΠΚΠ ARCHIMED ), εξειδικεύει τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της χωροταξικής ολοκλήρωσης του χώρου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το ΠΚΠ ARCHIMED αποτελεί συνέχεια του πιλοτικού Προγράμματος των χωρών Ελλάδα (ολόκληρη η χώρα) και Ιταλία (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania), που υλοποιήθηκε την περίοδο (στο πλαίσιο εφαρμογής των πρότυπων πειραματικών ενεργειών του άρθρου 10 του ΕΤΠΑ) και καλύπτει μια εκτεταμένη περιοχή της Κεντρικής και της Νότια- Ανατολικής Μεσογείου. Η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος περιλαμβάνει στο σύνολο της Επικράτειάς τους την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, ενώ από την Ιταλία περιλαμβάνει τις Ιταλικές Περιφέρειες Καμπανία, Απουλία, Βασιλικάτα, Καλαβρία και Σικελία. Το ΠΚΠ ARCHIMED εγκρίθηκε στις 3 Μαρτίου 2003 (Απόφαση υπ αριθμ. C(2003)/117 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την Απόφαση υπ αριθμ. Ε(2004)/5056 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (13 Δεκεμβρίου 2004), για την προσαρμογή του με τη συμμετοχή των δύο νέων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου και της Μάλτας. i. Οι Στρατηγικές κατευθύνσεις του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Β / ARCHIMED Γενικός Στόχος του Προγράμματος είναι η «Βελτίωση της χωροταξικής ολοκλήρωσης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου». Με δεδομένο ότι το Πρόγραμμα παρεμβαίνει σε συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η περιοχή αυτή, παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες, όπως: Μεγάλη γεωγραφική ασυνέχεια του χερσαίου χώρου, με παρεμβολή σημαντικού θαλάσσιου χώρου και συνακόλουθη μείωση της προσβασιμότητας των απομακρυσμένων και των νησιωτικών περιοχών. Έντονο παράκτιο χαρακτήρα, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο τμήμα των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων του χώρου της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου. Έντονο νησιωτικό χαρακτήρα με προβλήματα, όπως: απομόνωση και απομάκρυνση από το κέντρο, δυσχέρειες ανταγωνιστικότητας στον οικονομικό τομέα, ελλείψεις σε υπηρεσίες διοικητικές και οικονομικές, αυξημένη επικινδυνότητα περιβαλλοντικών πόρων κλπ Έντονες αντιθέσεις ως προς τις δημογραφικές εξελίξεις, που αποτελούν βάση για μία έντονη κινητικότητα εντός του χώρου και άσκηση μεταναστευτικών πιέσεων. Σημαντικό σε έκταση αγροτικό χώρο, που αναζητά συμπληρωματικές προς τις αγροτικές, δραστηριότητες.

7 7 Θερμο-μεσογειακό κλίμα που γεννά μακράς περιόδου ξηρασίες και σημαντικό βαθμό αποψίλωσης φυσικών πόρων λόγω μεγάλων πυρκαγιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο προαναφερόμενος Γενικός Στόχος του Προγράμματος, αναλύεται σε τρεις (3) ειδικότερους στόχους: 1. Χωροταξικός σχεδιασμός για μια πολυκεντρική και αειφόρο ανάπτυξη. 2. Βελτίωση της πρόσβασης στα Ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και πληροφορίας. 3. Προώθηση, βελτίωση και διατήρηση της φυσικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τους παρακάτω Άξονες και Μέτρα: 1. Χωροταξική Ανάπτυξη 1.1. Επεξεργασία προοπτικών χωροταξικής διαχείρισης σε διακρατικό επίπεδο 1.2. Ενίσχυση των αστικών κέντρων, των περιοχών της υπαίθρου και ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας 1.3. Ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης των νησιωτικών περιοχών και βιώσιμη διαχείριση των παρακτίων περιοχών 1.4. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 2. Μεταφορές και Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα - Κοινωνία της Πληροφορίας 2.1. Ανάπτυξη αποτελεσμάτων και βιώσιμων συγκοινωνιακών συστημάτων 2.2. Αναβάθμιση της πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας 3. Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείριση των Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων και των Τοπίων και Διαχείριση Κινδύνων 3.1. Προστασία, σχεδιασμός και διαχείριση φυσικών πόρων και τοπίων 3.2. Προστασία, ανάπλαση, σχεδιασμός και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς 3.3. Διαχείριση, πρόληψη και μείωση φυσικών κινδύνων: ξηρασία, ερημοποίηση, πυρκαγιές, σεισμοί, κλπ Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη 4. Τεχνική Βοήθεια 4.1. Δραστηριότητες διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου 4.2. Συνοδευτικές δραστηριότητες υλοποίησης του Προγράμματος: προβολή, πληροφόρηση, αξιολόγηση και δημοσιότητα Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΒ/ARCHIMED είναι αφενός οι κάτοικοι και των επιλέξιμων περιοχών και γενικότερα των συνεργαζόμενων χωρών και αφετέρου οι φορείς που εμπλέκονται ή / και έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν κατά και μετά την υλοποίηση των Δράσεων του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, Δυνητικοί και Τελικοί δικαιούχοι των Μέτρων του Προγράμματος και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, είναι: Κεντρική Δημόσια Διοίκηση και εποπτευόμενοι φορείς Περιφερειακή Διοίκηση Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση Ερευνητικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημόσιες Εκπαιδευτικές Δομές με επίκεντρο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών Επιμελητήρια

8 8 Φορείς διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) του ευρύτερου δημόσιου τομέα (public equivalent bodies) Το πλήρες κείμενο του ΠΚΠ ARCHIMED βρίσκεται στην ιστοσελίδα ii. Οι διαθέσιμοι πόροι Το αρχικό συνολικό προβλεπόμενο κόστος του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III B / ARCHIMED ανερχόταν σε EUR ,33. Αυτό συμπεριελάμβάνε κοινοτική συμμετοχή ΕΤΠΑ της τάξεως των EUR ΕΤΠΑ Εθνικές Συμμετοχές Σύνολο Εξαιτίας της μη κάλυψης των απαιτήσεων του Κανόνα Ν+2 η αναθεώρηση του Προγράμματος και κατά συνέπεια των χρηματοδοτικών πινάκων το 2007 μετέβαλε τον συνολικό Π/Υ του Προγράμματος στα ,878,92 ο οποίος αναλύεται ως εξής: ΕΤΠΑ Εθνικές Συμμετοχές Σύνολο , , , Η έννοια των Ελέγχων στο Γ ΚΠΣ και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Ο Κανονισμός 1260/1999 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζει ότι όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ φέρουν την ευθύνη σε πρώτο βαθμό για τον δημοσιονομικό έλεγχο των παρεμβάσεων. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα μέτρα (Άρθρο 38 του Κανονισμού): - εξακριβώνουν ότι έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. - διαβιβάζουν στην Επιτροπή περιγραφή των συστημάτων αυτών. - διασφαλίζουν ότι η διαχείριση των παρεμβάσεων γίνεται σύμφωνα με το σύνολο των εφαρμοστέων κοινοτικών κανόνων και ότι τα κονδύλια που τίθενται στη διάθεσή τους χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. - πιστοποιούν ότι οι δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ακριβείς, και διαβεβαιώνουν ότι προκύπτουν από την εφαρμογή λογιστικών συστημάτων βάσει δικαιολογητικών που επιδέχονται επαλήθευση και - προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν τις παρατυπίες, τις ανακοινώνουν στην Επιτροπή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, και κρατούν την Επιτροπή ενήμερη όσον αφορά την εξέλιξη των διοικητικών και δικαστικών διώξεων Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. 438/2001, τα Κράτη Μέλη στη βάση κατάλληλου δείγματος οργανώνουν ελέγχους πράξεων οι οποίοι αποσκοπούν α) στην επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχων και β) στην επαλήθευση των δηλώσεων δαπανών. Θα πρέπει δε οι έλεγχοι αυτοί, οι οποίοι διενεργούνται πριν την περάτωση της παρέμβασης, να καλύπτουν τουλάχιστον το 5%

9 9 της επιλέξιμης δαπάνης και να βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πράξεων. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού 438/2001, να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους εν λόγω πραγματοποιηθέντες ελέγχους και να εκδίδουν, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού 438/2001, δήλωση κατά την περάτωση της παρέμβασης, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται στο άρθρο 16 του ιδίου Κανονισμού. Σύμφωνα με την πρακτική που έχει δημιουργηθεί σε Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg ΙΙΙ της περιόδου , οι αρμόδιες σε κάθε χώρα Αρχές για τους ελέγχους του άρθρου 10 του Κανονισμού 438/2001 συνιστούν Ομάδα Δημοσιονομικού Ελέγχου (στο εξής «ΟΔΕ»), η οποία στο πλαίσιο των συλλογικών καθηκόντων της αναθέτει, μετά από διαγωνισμό, το ελεγκτικό έργο σε εξωτερικό ελεγκτή. Τα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν στο ΠΚΠ INTERREG III B ARCHIMED , δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος και Μάλτα έχουν ήδη προβεί στη σύσταση της αντίστοιχης ΟΔΕ. Το εν λόγω ελεγκτικό έργο θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο του παρόντος διαγωνισμού ο οποίος στην πρότασή του θα υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη μεθοδολογία δειγματοληψίας που πρόκειται να αναπτύξει έχοντας λάβει υπόψη το σύνολο των παραμέτρων όπως αυτές προσδιορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία και στα συναφή κοινοτικά έγγραφα. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με την Αρχή Διαχείρισης, την Αρχή Πληρωμής και τις Αρχές Δημοσιονομικού Ελέγχου των κρατών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για τη συλλογή όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη πορισμάτων ελέγχων και της έκθεσης που συνοδεύει τη δήλωση περάτωσης της παρέμβασης. 1.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΕ- ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η Ομάδα Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΟΔΕ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB/ARCHIMED έχει σαν στόχο να αναθέσει στον Ανάδοχο την υλοποίηση του ελεγκτικού έργου συστήματος και πράξεων με βάση τους κατάλληλους δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με το Κεφ. IV του Κανονισμού ΕΚ 438/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κατάρτιση των ετησίων εκθέσεων του άρθρου 13 του ανωτέρω κανονισμού και της έκθεσης που συνοδεύει τη δήλωση περάτωσης του προγράμματος σύμφωνα με το αρ.16 του Καν.438/2001. Η ΟΔΕ οργανώνει τον δημοσιονομικό έλεγχο συντονίζοντας και εγκρίνοντας όσα προτείνει ο ανάδοχος, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες ελέγχου και επαληθεύοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων στα διάφορα επίπεδα. Τα μέλη της ΟΔΕ ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους μπορεί να συμμετέχουν στην εκτέλεση των ελέγχων. Η ΟΔΕ αποτελείται από εθνικούς εκπροσώπους των αρμοδίων εθνικών αρχών ελέγχου και η δομή της βασίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της. Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος INTERREG IIIB/ARCHIMED είναι η αγγλική. Η γλώσσα εργασίας κατά τις συναντήσεις της ΟΔΕ θα είναι η αγγλική. Η σχετική τεκμηρίωση των ελέγχων από τον ανάδοχο συντάσσεται στα αγγλικά και στα ελληνικά. Οι εκθέσεις ελέγχου και η ετήσια έκθεση (άρθρο 13) συντάσσονται στα αγγλικά και στα ελληνικά. Η έκθεση που συνοδεύει τη δήλωση περάτωσης του προγράμματος

10 10 συντάσσεται επίσης στα αγγλικά και στα ελληνικά. 1.4 Το κανονιστικό πλαίσιο Στην ιστοσελίδα μεταξύ άλλων διατίθενται: το Πρόγραμμα Κ.Π. INTERREG IIIΒ/ΑRCHIMED το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, το παρόν τεύχος Προκήρυξης Θεσμικό πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει το παρόν έργο, διαμορφώνεται από την παρακάτω Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία. Kοινοτική Νοµοθεσία: 1. Κανονισµός ΕΚ 1260/1999 της 21ης Ιουνίου 1999 «περί Γενικών διατάξεων για τα Κοινοτικά διαρθρωτικά Ταµεία». 2. Κανονισμός ΕΚ 438/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1260/99, όσον αφορά στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου Διαρθρωτικών Ταμείων. 3. Kανονισµός EK 448/2001 της Eπιτροπής της 2ας Mαρτίου 2001 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισµού (EK) 1260/1999 του Συµβουλίου όσον αφορά στη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών Tαµείων. 4. Κανονισμός ΕΚ 448/2004 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1145/ Κανονισμός ΕΚ 1783/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 6. Κανονισµός ΕΚ 1681/1994 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1994 για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό ΕΚ 2035/ Κανονισμός (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) 2985/96 του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες 8. Κανονισμός (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) 2988/95 του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9. Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 10. Ανακοίνωση της Επιτροπής στα Κράτη Μέλη (2004/C 226/02) της 2ας Σεπτεμβρίου 2004 που θεσπίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για μία κοινοτική πρωτοβουλία η οποία αφορά τη διευρωπαϊκή συνεργασία και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Εδάφους Interreg III. 11. ΠΚΠ INTERREG III Β/ARCHIMED το οποίο εγκρίθηκε στις 3

11 11 Μαρτίου 2003 με την υπ αριθμ. C(2003)/117 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την Απόφαση υπ αριθμ. Ε(2004)/5056 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (13 Δεκεμβρίου 2004), για την προσαρμογή του με τη συμμετοχή των δύο νέων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου και της Μάλτας, ως μελών πλήρους συμμετοχής όπως και με την υπ αριθμ. Ε (2006)7006 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (18 Δεκεμβρίου 2006). 12. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΠΚΠ INTERREG III Β/ARCHIMED, όπως κάθε φορά ισχύει. 13. Έγγραφο εργασίας: INTERREG IIIB και IIIC Ευθύνη Κ-Μ: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG REGIO/B1/D GD (2000), Βρυξέλες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, Αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Ελέγχου Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, Βρυξέλες, Εθνική Νοµοθεσία: 1. Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α 251/2000) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178/1997) «Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 3. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα των άρθρων Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 5. Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248/2000) «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005» 7. Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α /2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και οι τροποποιήσεις του. 8. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 9. Την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΒ / ΑRCHIMED». 10. ΚΥΑ /ΔΙΟΕ196/ (ΦΕΚ 730 Β / 2002) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τον τίτλο: «Υπηρεσία Διαχείρισης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG», όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ /ΥΔ6285/ Kοινή Aπόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ/τΒ/1220). 11. Eγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της «Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002» Αρ.Πρωτ.60630/ΕYΣ 5671).

12 12 2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αφορά στην υποχρέωση του Κράτους Μέλους για την εκτέλεση ελέγχων των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου καθώς και δειγματοληπτικών ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IIIΒ ΑRCHIMED , και την σύνταξη της έκθεσης του Αρθ. 13 και της έκθεσης που συνοδεύει τη δήλωση περάτωσης, σύμφωνα με τα Κεφ. 4 και 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. της Επιτροπής 438/2001 της 2ας Μαρτίου Οι έλεγχοι που εκτελεί ο ανάδοχος για λογαριασμό της ΟΔΕ πριν από την περάτωση της παρέμβασης θα πρέπει να καλύπτουν αναδρομικά τουλάχιστον το 5% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης και ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εγκεκριμένων πράξεων και δράσεων (Κεφ. 4 του Καν. (ΕΚ) αρ. 438/2001). Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος INTERREG IIIΒ ΑRCHIMED ανέρχονται σε ,92 (ΕΤΠΑ + εθνική συγχρηματοδότηση). Κατά συνέπεια οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του 5% πρέπει να καλύπτουν κατά προσέγγιση το ποσό των ,00. Κατά την επιλογή του δείγματος των πράξεων που θα υποβληθεί σε έλεγχο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: - Η ανάγκη να ελεγχθεί προσήκων συνδυασμός ειδών και μεγεθών των πράξεων - Κάθε ενδεχόμενος παράγοντας κινδύνου που έχει επισημανθεί - Η συγκέντρωση των πράξεων στα πλαίσια ορισμένων Τελικών Δικαιούχων, ούτως ώστε οι κυριότεροι τελικοί δικαιούχοι να υπόκεινται σε τουλάχιστον έναν έλεγχο πριν από την περάτωση της παρέμβασης. Για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία ο Ανάδοχος υποβάλλει έκθεση με στόχο την ενημέρωση της ΟΔΕ και τη διάχυση των αποτελεσμάτων των πραγματοποιηθέντων ελέγχων. Λίστα των καθηκόντων του Αναδόχου στο πλαίσιο της παρούσας προσφοράς παρατίθεται στο Κεφάλαιο της Τεχνικής Προσφοράς στη συνέχεια μαζί με αναφορά κάθε κεφαλαίου της προσφοράς όπου περιγράφεται το αντίστοιχο καθήκον. Τα καθήκοντα του Αναδόχου αφορούν σε: 1. Κατάρτιση αναλυτικής και εξειδικευμένης Μεθοδολογίας βλέπε Κεφάλαιο Έλεγχος συστήματος και Εκθέσεις βλέπε Κεφάλαιο Προσδιορισμός δείγματος βλέπε Κεφάλαιο Έλεγχοι έργων και σύνταξη εκθέσεων βλέπε Κεφάλαιο Σύνταξη του ετησίου προγραμματισμού ελέγχων, των ετησίων εκθέσεων και παρακολούθηση (follow up) ελέγχων και σύνταξη των ανακοινώσεων στην ΕΕ κατ εφαρμογή του Καν.2035/06 βλέπε Κεφάλαιο Σύνταξη της έκθεσης που συνοδεύει τη Δήλωση Περάτωσης βλέπε Κεφάλαιο Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων σε αυτό βλέπε Κεφάλαιο Πέραν των Εκθέσεων (βλέπε Κεφάλαιο , ), ο ανάδοχος θα παρέχει στοιχεία κάθε φορά που κάτι τέτοιο ζητείται από την ΟΔΕ, όσον αφορά τις δραστηριότητες που έχουν εκτελεστεί ή τις αξιολογήσεις συγκεκριμένων πράξεων.

13 13 3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ To προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου του αναδόχου το οποίο αφορά α) στη παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και εκτέλεση των ελέγχων συστημάτων και δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IIIΒ ΑRCHIMED , β) στη σύνταξη των εκθέσεων του άρθ. 13 και γ)στην σύνταξη της έκθεσης που συνοδεύει τη Δήλωση Περάτωσης ( Δήλωση Περάτωσης ), σύμφωνα με τα Κεφ. IV και V του Καν. (ΕΚ) αρ. 438/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της , τηρώντας τις ειδικές απαιτήσεις του έργου, εκτελείται όπως περιγράφεται κατωτέρω: 3.1 Τα Παραδοτέα του Αναδόχου συνίστανται σε: Πακέτο Υπηρεσιών I: Σύνταξη έκθεσης εξειδικευμένης Μεθοδολογίας με αναλυτική περιγραφή της λειτουργικής διαδικασίας σύμφωνα με το Κεφάλαιο εντός μέγιστης περιόδου 1 μηνός από την ανάθεση. Προσδιορισμός δείγματος σύμφωνα με το κεφάλαιο εντός μέγιστης περιόδου 1 μηνός και 15 ημερών από την ανάθεση και αν απαιτηθεί αναθεώρηση αυτού θα υποβάλλεται μέχρι 15 Ιανουαρίου έκαστου έτους Πακέτο Υπηρεσιών II: Ολοκλήρωση ελέγχων συστήματος και σύνταξη έκθεσης για τα αποτελέσματα του Ελέγχου Συστήματος που εκτελέστηκε σύμφωνα με το Κεφάλαιο Οι έλεγχοι συστήματος εκτελούνται εντός μέγιστης περιόδου 4 μηνών από την ανάθεση Πακέτο Υπηρεσιών III: Σύνταξη Ετησίου Προγραμματισμού Ελέγχων σύμφωνα με το Κεφάλαιο Διενέργεια ελέγχων έργων και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων σύμφωνα με το Κεφ Παρακολούθηση (Follow - up) των Ελέγχων, και σύνταξη ανακοινώσεων στην ΕΕ σύμφωνα με τα Κεφάλαια , και Σύνταξη των ετησίων Εκθέσεων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Πακέτο Μερικών Υπηρεσιών III.α: Για το έτος 2008: Σύνταξη Ετησίου Προγραμματισμού Ελέγχων σύμφωνα με το Κεφάλαιο , το αργότερο εντός ενός μήνα και 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, με γραπτή έκθεση προς την ΟΔΕ επί των αποτελεσμάτων της Επιλογής των Πράξεων για το Διενέργεια ελέγχων έργων και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων σύμφωνα με το Κεφ Οι Εκθέσεις Ελέγχων Έργων οριστικοποιούνται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο. Παρακολούθηση (Follow - up) των Ελέγχων, και σύνταξη ανακοινώσεων στην ΕΕ κατ εφαρμογή του Καν.2035/06. Η παρακολούθηση (Follow - up) των Ελέγχων, και η σύνταξη των σχετικών ανακοινώσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης.

14 14 Σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η Ετήσια Έκθεση για το 2008 υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31/3/2009. Πακέτο Μερικών Υπηρεσιών III.β: Για το έτος 2009: Σύνταξη Ετησίου Προγραμματισμού Ελέγχων σύμφωνα με το Κεφάλαιο το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2009, με γραπτή έκθεση προς την ΟΔΕ επί των αποτελεσμάτων της Επιλογής των Πράξεων για το Διενέργεια ελέγχων έργων και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων σύμφωνα με το Κεφ Οι Εκθέσεις Ελέγχων Έργων οριστικοποιούνται μέχρι τις 30/9/2009. Παρακολούθηση (Follow - up) των Ελέγχων, και σύνταξη ανακοινώσεων στην ΕΕ κατ εφαρμογή του Καν.2035/06. Η παρακολούθηση (Follow - up) των Ελέγχων, και η σύνταξη των σχετικών ανακοινώσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης. Σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η Ετήσια Έκθεση για το 2009 υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31/12/ Πακέτο Υπηρεσιών IV: Σύνταξη της έκθεσης η οποία θα συνοδεύσει την Δήλωση περάτωσης σύμφωνα με το Κεφ , το αργότερο μέχρι τις 30/11/ Πακέτο Υπηρεσιών V: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και καταχώρηση στοιχείων σε αυτό σύμφωνα με το Κεφ Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μέγιστης περιόδου 2 μηνών από την ανάθεση. Η καταχώρηση των στοιχείων που αντιστοιχούν στα ανωτέρω πακέτα υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας παράδοσης αυτών. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 4.1. Το έργο του αναδόχου έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31/12/2009. Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί έως έξι (6) μήνες με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από την εισήγηση της ΟΔΕ, και χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του έργου. 5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη, μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG στη διεύθυνση Λ. Γεωργικής Σχολής 65, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, τηλ: , και τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax): , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-17:00.

15 15 Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες την προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), e- mail). Στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ διατίθεται η περιληπτική και η αναλυτική προκήρυξη. Προσοχή Από την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού και μέχρι έξι (6) μέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα όλες οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

16 16 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

17 17 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο παρών ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια ελέγχων του Προγράμματος INTERREG IIIΒ ΑRCHIMED, τις εκθέσεις του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής της και την έκθεση που συνοδεύει τη δήλωση περάτωσης της παρέμβασης («Δήλωση Περάτωσης»), σύμφωνα με τα Κεφ. IV και V του ανωτέρω Κανονισμού. Οι έλεγχοι που εκτελεί ο ανάδοχος για λογαριασμό της ΟΔΕ πριν από την περάτωση της παρέμβασης θα πρέπει να καλύπτουν αναδρομικά, τουλάχιστον το 5% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης και ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εγκεκριμένων πράξεων και δράσεων (Κεφ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 438/2001). Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος INTERREG IIIΒ ΑRCHIMED ανέρχονται σε ,92 (ΕΤΠΑ + εθνική συγχρηματοδότηση). Κατά συνέπεια οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του 5% πρέπει να καλύπτουν κατά προσέγγιση το ποσό των ,00. Στο Παράρτημα Ι στο τέλος της διακήρυξης παρατίθεται πίνακας με τα στοιχεία των έργων τα οποία είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα INTERREG IIIΒ ΑRCHIMED Ο διαγωνισμός αφορά σε υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 στοιχείο δ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 60/2007: Κατηγορία 9: Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης βιβλίων: - CPC Αριθμός Αναφοράς CPV Αριθμός Αναφοράς έλεγχος και - CPV Αριθμός Αναφοράς εσωτερικός έλεγχος 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Δικαίωμα συμμετοχής Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων και στα 4 κράτη μέλη του Προγράμματος Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε τομείς: λογιστικής, ελέγχων πράξεων και ελέγχων συστημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος έργου Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της σύμβασης να συστήσει Κοινοπραξία. Δηλαδή, (α) να έχει περιβληθεί με τη

18 18 μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, ή (β) να έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους Στον διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που τυχόν συμμετέχουν στην υλοποίηση ή σε ελέγχους του άρθρου 4 του Καν.438/2001 ή στην πιστοποίηση δαπανών του άρθρου 9 του ίδιου κανονισμού Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης. Προσφορές για τμήμα ή τμήματα του έργου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 3.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, και συγκεκριμένα εάν: 1. υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 και τροποποιήθηκε με το ν.3424/ α) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, σε αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από

19 19 τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, γ) καταδικάσθηκαν για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία) του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, δ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί αποδεδειγμένα να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές, ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία του ελληνικού δικαίου, στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης ή του ελληνικού δικαίου, ζ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται. 3.2 Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών: α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 4.2 της παρούσας διακήρυξης. β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 4.1 Κύρια Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δικ.) και του Κώδικα περί Δικηγόρων. 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.2 της παρούσας διακήρυξης. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο της παρούσας διακήρυξης,

20 20 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παράγραφο της παρούσας διακήρυξης, - πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο εδάφιο (α) της παραγράφου 3.2 της παρούσας διακήρυξης, iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παραγράφων 4.3 και 4.5 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 3. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος με το οποίο: Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συμμετοχή εκάστης της εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 4.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία πληροί τους κάτωθι όρους: 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ, ή από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες-μέλη της Ε.Ε., ή στις χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ., ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενη, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική, σύμφωνα με το άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, ποσού ίσου με οκτώ χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε (8.925 ) (το 5% του ανώτατου προϋπολογισμού ανάθεσης του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε περίπτωση ένωσης - σύμπραξης, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να καλύπτει την ευθύνη όλων των κοινοπραττούντων, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, αλληλεγγύως. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία (1) εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπέρ όλων των συμμετεχόντων στην ένωση - σύμπραξη, με συνολικό ύψος το ζητούμενο. 2. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία: α) Την ημερομηνία έκδοσης. β) Τον εκδότη. γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG. δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης : Αριθμός Διακήρυξης, Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για «ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG IIIΒ ARCHIMED, ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

21 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ( ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΦ. IV ΚΑΙ V» και την ημερομηνία του διαγωνισμού. ε) Τον αριθμό της εγγύησης. στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. ζ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση. η) Ισχύ μέχρι την επιστροφή της, δηλαδή να αναφέρεται ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή επ αόριστο. θ) Τους όρους ότι: - η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, - το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός τριών (3) ημερών, - σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή (συμμετοχής). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης οπότε και επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές και στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του Διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ του ΥΠ.ΟΙ.Ο., σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στο προκαθοριζόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστημα για την υπογραφή. 4.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους και της παρούσας διακήρυξης: α. Οι έλληνες πολίτες: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης ανωτέρω ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

22 22 (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρις της επίδοσης της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. β. Οι αλλοδαποί: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παραγράφου 4.3 του παρόντος άρθρου. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παραγράφου 4.3 του παρόντος άρθρου. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παραγράφου 4.3 του παρόντος, αντίστοιχα. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παραγράφου 4.3 του παρόντος άρθρου. 4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παραγράφου 4.3 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των

23 23 άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ. Συμπράξεις ή ενώσεις εταιρειών 1. Οι συμπράξεις ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4.3 του παρόντος άρθρου, για κάθε μέλος της ένωσης ή της σύμπραξης κατά περίπτωση. 2. Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην ένωση σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο αναπληρωτής του. Με το ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ένωσης σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 4.4 Εξαιρέσεις Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 4.5 Λοιπά Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει να καταθέσει στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο της παραγράφου 4.3 του παρόντος άρθρου, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων οικονομικών χρήσεων (2005, 2006, 2007) του έτους του διαγωνισμού. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2007 δεν έχει δημοσιευθεί, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2007 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.

24 24 Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. 2. Υπεύθυνη δήλωση περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου της παρούσης κατά την διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. Σε περίπτωση ένωσης σύμπραξης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή σύμπραξης. 3. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών. 4. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν αν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με βεβαίωση του παραλήπτη ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, με υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 5. Την Ομάδα Έργου, η οποία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών στα ακόλουθα τουλάχιστον αντικείμενα: Κατάρτιση εκτενούς και διαφοροποιημένης μεθοδολογίας ελέγχων. Έλεγχο συστήματος και συγγραφή σχετικών εκθέσεων. Προσδιορισμός δείγματος ελέγχων Περιοδική Ελεγκτική δραστηριότητα Παρακολούθηση (follow up) των αποτελεσμάτων των ελέγχων Κατάρτιση της Δήλωσης Περάτωσης κατά την ολοκλήρωση παρεμβάσεων Ανάπτυξη σχετικού λογισμικού και παροχή σχετικών υποστηρικτικών έγγραφων. Η Βασική Ομάδα Έργου αποτελείται από τον Συντονιστή της ομάδας εργασίας και έναν τουλάχιστον εμπειρογνώμονα (senior expert). Ο Συντονιστής θα πρέπει να έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος για να καθοδηγήσει και να συντονίσει το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Ο Συντονιστής της ομάδας εργασίας είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση και εκτέλεση της εντολής και την υποβολή των εκθέσεων στην ΟΔΕ. Ο εμπειρογνώμονας (senior expert) υποστηρίζει το συντονιστή της ομάδας εργασίας στην υλοποίηση και εκτέλεση της εντολής και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της ομάδας ελέγχου. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, συνολικά:

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π. Τσαλδάρη 18, 46100Ηγουμενίτσα Πληροφορίες: Θ. Λογοθέτης Τηλ.: 2665360103-60267 Fax: 2665025032 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο:

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς Ταχ. Δ/νση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΚΙΛΚΙΣ 61100 Τηλέφωνο : 23413-50100, FAX: 23413-50103 ΝΑ Κιλκίς, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3 - ΚΙΛΚΙΣ - 611 00 : 10-07-2009 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 Ταχ. Δ/νση: Μαινάλου & Σέκερη 37 Ταχ. Κωδ.: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μ. Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

«Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ»

«Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 Ανοικτός ιαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο Κ Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ» Προϋπολογισθείσα δαπάνη Χρονική Διάρκεια του Έργου Μέχρι 31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 16/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ1Υ-8ΡΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_08_ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_08_ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_08_ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546 36,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα