ΕΕΦΑΜ: / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΕΦΑΜ: / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΕΦΑΜ /

2 2

3 / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΕΦΑΜ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4 ΟΡΑΜΑ 5 ΣΚΟΠΟΣ 6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 7 ΦΑΡΜΑΚΟ - ΟΡΙΣΜΟΣ 8 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 9 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 10 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ 11 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ 12 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΕΦΑΜ 12 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ 15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΦΑΜ 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 19

4 4 ΕΕΦΑΜ: / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (ΕΕΦΑΜ) ιδρύθηκε το Είναι Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή αρχών, μεθόδων και πρακτικών του σύγχρονου Μάρκετινγκ μέσα από δική της δράση αλλά και μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με άλλους φορείς. H EEΦΑΜ έχει σήμερα 905 ενεργά μέλη, μεσαία, ανώτερα και ανώτατα στελέχη της Φαρμακοβιομηχανίας.

5 / OΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ / ΟΡΑΜΑ Αποτελεσματική υποστήριξη στα στελέχη στη συνεχή προσπάθεια να βελτιώνουν την επαγγελματική και επιστημονική τους επάρκεια και να παραμένουν ανταγωνιστικά. Αναζήτηση, επεξεργασία και διάδοση των αρχών δεοντολογίας, σύγχρονων μεθόδων και επιτυχημένων πρακτικών στον τομέα του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ.

6 6 / ΣΚΟΠΟΣ Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προάγει αποκλειστικά επιστημονικούς σκοπούς Αναδεικνύει, αναβαθμίζει και κατοχυρώνει βασικούς ρόλους στο χώρο των φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων, μέσα από εκπαίδευση, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων πιστοποίησης. Αναπτύσσει και κατοχυρώνει το πλαίσιο επικοινωνίας με τους παράγοντες υγείας και τα θεσμικά όργανα του κλάδου με γνώμονα το όφελος του κοινωνικού συνόλου. Στοχεύει να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τις αρχές Υγείας σε θέματα ενημέρωσης φάρμακων και υπηρεσιών υγείας. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει εμπειρίες με διεθνείς φορείς του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ.

7 / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Αναζητά και ενεργοποιεί δράσεις για να προσφέρει περαιτέρω επαγγελματικά οφέλη στα στελέχη της αγοράς. Υποστηρίζει τα στελέχη για τη βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αναβαθμίζει και κατοχυρώνει βασικούς και νέους ρόλους του μάρκετινγκ και της επιστημονικής ιατρικής ενημέρωσης, υλοποιώντας σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς προγράμματα εκπαίδευσης για την πιστοποίηση των στελεχών. Ενισχύει τις σχέσεις της με τις αρχές υγείας (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΦ, ΕΟΠΠΥ κλπ.) και με τους θεσμικούς φορείς του κλάδου (ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΠΟΙΕΕ, ΠΙΣ, ΠΦΣ κ.α.). Συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα και συναφείς εκπαιδευτικούς φορείς. Ενδυναμώνει τη συνοχή και την επικοινωνία μεταξύ των στελεχών της αγοράς Αναδεικνύει και επιβραβεύει την επαγγελματική αριστεία. Επιδιώκει οικονομική αυτοτέλεια με ορθή διαχείριση των πόρων της.

8 8 / ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΦΑΡΜΑΚΟ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΓ 3(α) 83657/06 (ΦΕΚ 59Β/06) Στην ανωτέρω απόφαση Μέρος Ι άρθρο 2 με τίτλο «Ορισμοί» αναφέρεται ως Φάρμακο: α) κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών που εμφανίζεται να έχει θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες για τις ασθένειες του ανθρώπου, ή β) κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να χορηγηθεί σε ανθρώπους με σκοπό είτε να αποκατασταθούν ή να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν φυσιολογικές λειτουργίες με την άσκηση φαρμακολογικής, ανοσολογικής ή μεταβολικής δράσης, είτε να γίνει ιατρική διάγνωση. Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και η ελεύθερη πρόσβαση στο φάρμακο πρέπει να είναι δικαίωμα όλων.

9 / Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝIΑΣ Με άξονες την επικοινωνία, τη συνεργασία, την προαγωγή της αξίας της καινοτομίας, τη διαφάνεια και την ακεραιότητα, η φαρμακοβιομηχανία, προσφέρει τεράστια άμεσα και έμμεσα οφέλη στην πολιτεία, που ξεπερνά την ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Η παρούσα δύσκολη οικονομική περίοδος που διανύουμε και οι βαθιές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να υλοποιηθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν εφαλτήριο για μια στενή συνεργασία της φαρμακοβιομηχανίας με την πολιτεία στη συνδιαμόρφωση του νέου χάρτη υγείας. Κύριο μέλημα όλων θα πρέπει να είναι η αναγνώριση των αναγκών του έλληνα ασθενή με άμεση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, και η διαρκής ενημέρωσή του μέσα από προγράμματα πρόληψης και θεραπείας.

10 10 / Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο κεντρικός ρόλος της φαρμακοβιομηχανίας στη συνεχή βελτίωση της υγείας και της παραγωγικότητας των πολιτών συχνά υποεκτιμάται. Η επίπτωση της κακής υγείας στην ευημερία του πληθυσμού είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και να ποσοτικοποιηθεί. Το υψηλό επίπεδο υγείας των πολιτών θεωρείται δεδομένο, γι αυτό και αποτελεί σημαντική κοινωνική απαίτηση για την οποία κράτος και φαρμακοβιομηχανία πρέπει να συνεργάζονται στενά για να τη διασφαλίζουν. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διασφαλίζουν ορθή ιατρική ενημέρωση, εφαρμόζοντας τις αρχές δεοντολογίας, επιστημονικής τεκμηρίωσης και Φαρμακοοικονομίας ώστε να συνεισφέρουν στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και να αναγνωρίζεται η αξία της συνεισφοράς τους από αρχές και κοινωνία.

11 / Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ Η ΕΕΦΑΜ από το καταστατικό της έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην ανάδειξη της αξίας των στελεχών με: Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς, στοχευμένης και πιστοποιημένης εκπαίδευσης και άλλων επίκαιρων επιμορφωτικών εκδηλώσεων. Κατοχύρωση της ικανότητας των εργαζομένων να συμβάλλουν στην πρόοδο της δημόσιας υγείας, ασκώντας τη δραστηριότητά τους σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς, με διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σύμφωνα με την ισχύουσα Δεοντολογία.

12 12 / ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ Η ορθή πρακτική στην άσκηση του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ αποτελεί καταστατική αρχή της ΕΕΦΑΜ. Με πίστη στην υπερέχουσα αξία του αυτοελέγχου, η ΕΕΦΑΜ καθιέρωσε Κώδικα Δεοντολογίας, από το / ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΕΕΦΑΜ χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και αναπτύσσει δραστηριότητες όπως: Α. Οργανώνει και λειτουργεί τμήματα μελετών, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των στελεχών της αγοράς. Β. Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, και συμμετέχει σε σχετικές εκδηλώσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Γ. Προβαίνει σε σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Δ. Συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς ή διοικητικές αρχές της ημεδαπής ή αλλοδαπής με συναφείς δραστηριότητες.

13 Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ Κάθε δύο χρόνια, οργανώνεται το Συνέδριο Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, με συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων συναδέλφων από το χώρο, με κύριο σκοπό την παρουσίαση των τάσεων της αγοράς και την παραγωγική συνεύρεση των στελεχών. Το Συνέδριο συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον επιβάλλει την εγρήγορση, τη διαφορετικότητα και την καινοτομία. Αριστεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ Έχουν στόχο την προβολή και επιβράβευση της προσπάθειας των συναδέλφων που διακρίθηκαν με τις εκστρατείες ενημέρωσης στο χώρο ευθύνης τους. Περιοδικό «Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ» Κυκλοφορεί κάθε τρίμηνο με στόχο την επικοινωνία και την ενημέρωση των στελεχών της αγοράς, καλύπτοντας επίκαιρα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά. Όραμά μας είναι να είναι ένας ανοιχτός, αντικειμενικός, πολυφωνικός, αξιόπιστος χώρος επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ. Οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων, συμποσίων Η ΕΕΦΑΜ δραστηριοποιείται έντονα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των στελεχών της αγοράς, οργανώνοντας εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με επίκαιρη θεματολογία από το χώρο της υγείας. Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση Από το 2009 δημιουργήθηκαν πιστοποιημένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης (Certificates in Pharma-Marketing)

14 14 σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς με συμμετοχή αναγνωρισμένων και καταξιωμένων εισηγητών από τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο, τα οποία συνεχίζονται με επιτυχία. Την τρέχουσα διετία προγραμματίζεται η δημιουργία επαγγελματικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των στελεχών της αγοράς. Πιστοποίηση επαγγέλματος Επιδίωξη της ΕΕΦΑΜ είναι η καθιέρωση διαδικασίας πιστοποίησης του επαγγέλματος του ιατρικού επισκέπτη σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς μετά από σχετική εξειδικευμένη εκπαίδευση/ αξιολόγηση. Επαγγελματική αποκατάσταση Μέσω της ιστοσελίδας της, η ΕΕΦΑΜ παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις του χώρου υγείας να αναρτούν σχετικές αγγελίες για επιλογή νέων στελεχών αυξάνοντας για τα μέλη της την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ιστοσελίδα Ο συνεχώς ανανεούμενος ιστότοπος της ΕΕΦΑΜ αποτελεί ανοικτό βήμα για άντληση και παροχή πληροφόρησης αλλά και για διαδραστική επικοινωνία. Η αλματώδης αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας καταδεικνύει την αξία της για τα μέλη μας.

15 / ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ Μέλη της ΕΕΦΑΜ μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασχολούνται επαγγελματικά με το Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ, με δραστηριότητα είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες. Υποψήφια μέλη μπορεί να είναι στελέχη του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, Επιστημονικής Ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου ή Γενικού Διευθυντή φαρμακευτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φαρμακευτικών καλλυντικών, διατροφής και εταιρείες υπηρεσιών αμιγούς Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και φίλια. Τακτικά μέλη, που εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, λαμβάνουν το λόγο, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα επίτιμα και φίλια μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όμως μετέχουν σε όλες τις άλλες δραστηριότητες. Η ΕΕΦΑΜ σήμερα (Μάιος 2012) έχει 905 ενεργά μέλη, από όλες τις ελληνικές και πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες.

16 16 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, ανά διετία. Το παρόν Δ.Σ. εκλέχθηκε στις εκλογές που έγιναν στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, 1-3 Φεβρουαρίου Τα Μέλη του Προεδρείου είναι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ Γεν. Γραμματέας: ΖΩΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Ταμίας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΚΑΣ Μέλη: ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΖΕΛΑ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΝΑΣΙΟΥ

17 / ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ Για την οργάνωση και υλοποίηση των στρατηγικών στόχων συστήνονται Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) που ασχολούνται εστιασμένα με κάθε θέμα. Οι ΟΕ είναι ανοιχτές για όλα τα στελέχη που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Οι ΟΕ που έχουν συσταθεί για τη διετία είναι: 1. Διασύνδεσης - Δημοσιότητας και Επικοινωνίας: Σ. ΨΗΜΜΕΝΟΣ, Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Φ. ΖΕΚΙΟΣ, Α. ΚΥΡΙΑΚΗ, Π. ΠΟΛΙΤΗΣ, Δ. ΠΑΛΑΚΑΣ, Ζ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Γ. ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ 2. Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Δ. ΚΙΑΤΟΣ, Α. ΧΑΡΤΕΡΟΥ Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ν. ΒΕΛΤΡΑΣ, Λ. ΚΑΡΑ ΗΜΟΣ, Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΒΟΥΡΤΣΗΣ, Σ. ΚΟΚΟΤΑΣ, Ρ. ΣΧΙΖΑ, Α. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ, Ρ. ΧΑΠΟΓΛΙΔΟΥ, Κ. ΣΤΡΟΥΓΚΑΡΗ, Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Ι. ΣΕΒΑΣΤΟΣ, Α. ΜΩΡΑΪΤΗ, Μ. ΜΠΟΚΑΡΗΣ, Φ. ΖΕΚΙΟΣ 3. Οργάνωσης 9ου Συνεδρίου Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Μέλη του ΔΣ της ΕΕΦΑΜ και εκπρόσωποι από όλες τις μεγάλες Ελληνικές και διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

18 18 4. Περιοδικού: Σ. ΝΑΣΙΟΥ, Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ, Ε. ΚΑΝΑΒΑΚΗ, Κ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, Π. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Ν. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 5. Ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής επικοινωνίας: Γ. ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ,. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, Α. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, Α.ΚΥΡΙΑΚΗ, Ε. ΜΑTAΛΙΩΤΑΚΗ, Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Λ. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ, Θ. ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ, Ε. ΜΑΛΕΚΑΚΗ, Μ. ΜΠΟΚΑΡΗΣ, Β. ΠΑΓΩΝΗΣ, Π. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 6. Θέσεων και Ρόλου EEΦΑΜ Ζ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Α. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ, Γ. ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ, Δ. ΠΑΛΑΚΑΣ, Π. ΠΟΛΙΤΗΣ, Σ. ΨΗΜΜΕΝΟΣ, Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 7. Οικονομικών Δ. ΠΑΛΑΚΑΣ Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Σ. ΚΟΚΚΟΤΑΣ, Π. ΚΑΖΑΡΤΖΙΑΝ 8. Ερευνών αγοράς Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

19 / ΕΕΦΑΜ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους του νέου Δ.Σ, είναι η βελτίωση της εικόνας της ΕΕΦΑΜ και η συνεχής ενημέρωση και σωστή προβολή της. Πιστεύουμε, ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουμε περισσότερες σχέσεις εμπιστοσύνης, με τα μέλη και με όλους τους άλλους φορείς του χώρου υγείας, στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Έχει ήδη ξεκινήσει στενή συνεργασία με τον ΣΦΕΕ, την ΠΕΦ, την Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών, την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας, Σχολές Επιστημών Υγείας καθώς και τα τμήματα Μάρκετινγκ των Πανεπιστημίων ώστε να προάγουμε από κοινού τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας. Λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα έρευνας αγοράς για την εικόνα και τις ανάγκες της ΕΕΦΑΜ, οραματιζόμαστε μια ΕΕΦΑΜ ανοιχτή προς όλους, με σωστές και σοβαρές στρατηγικές επιλογές, με σημαντικές συνεργασίες, προσφορά σε όλα τα επίπεδα, και με ένα ιδανικό μείγμα νέων και παλαιών μελών, που θα στηρίζουν όλες τις προσπάθειες στην περαιτέρω πορεία της ΕΕΦΑΜ.

20 Ελληνική ΕταιρΕία Φαρμακευτικού MaΡketinΓΚ Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό, Τηλ: Fax:

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ

Ο Συντονιστής της Επιτροπής Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας 1. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΦΑΜ To 1990 ιδρύθηκε από είκοσι πέντε (25) στελέχη του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ, η Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Αριθμ. Ιδρυτ. Απόφασης Αθηνών 3889/90.Αρ.καταχ. εις ν. μητρ. 17702/26.2.1991).

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα ΑΝΤΙ 4 ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 18 PHARMAANAΛΥΣΗ 6 PHARMAΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 14 PHARMAΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20 Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

περιεχόμενα ΑΝΤΙ 4 ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 18 PHARMAANAΛΥΣΗ 6 PHARMAΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 14 PHARMAΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20 Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόμενα Φαρμακευτικό Marketing ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα 42Β, 15451 Ν. Ψυχικό Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 18 Γιάννης Βλόντζος - Διευθύνων Σύμβουλος Merck Serono

περιεχόμενα PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 18 Γιάννης Βλόντζος - Διευθύνων Σύμβουλος Merck Serono ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόμενα Φαρμακευτικό Marketing ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚ ΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα :

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : Μελέτη περίπτωσης της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμημα Κοινωνικης και Εκπαιδευτικης Πολιτικης Διεύθ: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Τηλ: 27410-74991-3 Fax: 27410-74990 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3 1.Προφίλ Εταιρίας 5 1.1. Βασικά Στοιχεία Ομίλου 5 1.2. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου - ΕΛΒΑΛ 8 1.3. Σύντομο Ιστορικό 9 1.4. Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη Ο παρών απολογισμός είναι ο πρώτος κατά σειρά Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και των θυγατρικών του. Αναφέρεται στην περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ως εταιρική υπευθυνότητα ορίζεται η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων να συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών 2009-13. Οκτώβριος 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών 2009-13. Οκτώβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακαδημαϊκών ετών 2009-13 Οκτώβριος 2014 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης 2009-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 5 Α. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους.

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. 2011 Aπολογισμός Εταιρικής Yπευθυνότητας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND Περιεχόμενα 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μάρτιος 2015 Έκθεση Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ --- ΤΜΗΜΑ : Β3β. 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑΞΗ --- ΤΜΗΜΑ : Β3β. 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ --- ΤΜΗΜΑ : Β3β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική Διευθύντρια : ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Δ/ντρια Προσωπικού : ΜΟΥΚΑ ΜΕΛΙΝΑ Δ/ντρια Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2007

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2007 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2007 Προσωπικές σκέψεις των ανθρώπων μας, των συνεργατών μας, των πελατών μας. Τυχαίες στιγμές με αληθινούς ανθρώπους. Εσάς. Μπορούμε πάντα να κάνουμε περισσότερα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

1. Εταιρικό Προφίλ 06

1. Εταιρικό Προφίλ 06 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 1. Εταιρικό Προφίλ 06 1.1 Προϊόντα και Σημαντικά Έργα 09 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 10 1.3 Βραβεύσεις, Αξιολογήσεις,

Διαβάστε περισσότερα