ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 IP ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Multicasting) ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ /22

2 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Με την παροχή των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης που προσφέρει η ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες δεδομένων σε μεγάλες ταχύτητες σε Τελικούς Χρήστες, οι οποίοι βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από τους ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM). Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα ακόλουθα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης: (α) Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 IP. (β) Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP. (γ) Προϊόν Πολλαπλής Διανομής (Multicasting). 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP Για να είναι εφικτή η παροχή του Προϊόντος Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 ΙΡ, η ΑΤΗΚ προσφέρει: (α) Σύνδεση στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ. και (β) Πρόσβαση 2 Naked xdsl. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Η σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΙΡ (σημείο 2) της ΑΤΗΚ επιτυγχάνεται με σύνδεση σε ένα ή περισσότερους Κόμβους ΙΡ, όπως φαίνεται στo Σχεδιάγραμμα 1-1 πιο κάτω. Οι διαθέσιμοι προς σύνδεση Κόμβοι ΙΡ παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 2/22

3 Σχ. 1-1: Τοπολογία Ευρυζωνικού Δικτύου της ΑΤΗΚ Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 IP Διαμορφωτής/ Αποδιαμορφωτής ADSL/VDSL Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ κκκ ΣΤΔ ΑΚ ΚΔ ΠΨΣΓ (DSLAM) Κόμβοι IP Πρόσβαση Ethernet ΕΕΑΠ(BRAS) Ethernet ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) Ethernet Πρόσβαση 2 Naked xdsl Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Σύνδεση Στο Ευρυζωνικό Δίκτυο της CYTA Υποστατικά Τελικού Χρήστη Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 ΙΡ ΣΤΔ: Σημείο Τερματισμού Δικτύου, ΑΚ: Ακροτελευταίος Κατανεμητής, ΚΔ: Κύριος Διακλαδωτής, ΚΚΚ: Κεντρικός Κατανεμητής Καλωδίων, ΕΕΑΠ (BRAS): Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Πρόσβασης, ΜΝΚ: Μόνιμο Νοητό Κύκλωμα, ΠΨΣΓ (DSLAM): Πολυπλέκτης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής. AΠΨΣΓ (RDSLAM): Απομακρυσμένος Πολυπλέκτης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής Για τη σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ απαιτείται: (α) (β) Μία ή περισσότερες Προσβάσεις Ethernet. και Μία ή περισσότερες Νοητές Συνδέσεις ΙΡ που να συνδέουν τον Εξοπλισμό του Δικαιούχου με τους ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) με το ρυθμό μετάδοσης που επιλέγει ο Δικαιούχος. Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου θα πρέπει να συνάδει με τα τεχνικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Πρόσβαση Ethernet Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα ακόλουθα είδη Πρόσβασης Ethernet: 3/22

4 (α) Πρόσβαση Ethernet Χωρίς Συνεγκατάσταση. και (β) Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση Πρόσβαση Ethernet Xωρίς Συνεγκατάσταση Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου συνδέεται στον πλησιέστερο διαθέσιμο Κόμβο IP της ΑΤΗΚ που είναι εγκατεστημένος στην ίδια επαρχία στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου. Η Πρόσβαση Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης 10, 100, και Μbps και παρέχεται μέσω οπτικών ινών. Για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση, η ΑΤΗΚ εγκαθιστά τερματικό εξοπλισμό (Ethernet Demarcation Device) στα υποστατικά του Δικαιούχου. Ο τερματικός εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει η ΑΤΗΚ περιλαμβανομένων των διεπαφών για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στην ΑΤΗΚ πρόσβαση στα υποστατικά του για σκοπούς εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του τερματικού εξοπλισμού που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ. Ο Δικαιούχος οφείλει να διατηρεί ικανοποιητικό χώρο για τοποθέτηση του τερματικού εξοπλισμού που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του εν λόγω τερματικού εξοπλισμού χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, εφόσον ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την παροχή της Πρόσβασης Ethernet. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να γίνεται εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού από την ΑΤΗΚ στα υποστατικά του Δικαιούχου παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση Η Πρόσβαση Ethernet-Με Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε περιπτώσεις όπου ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου που είναι εγκαταστημένος σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ συνδέεται με Κόμβο IP που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, νοουμένου ότι έχει προηγηθεί η σύναψη σχετικής συμφωνίας μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου για τη Συνεγκατάσταση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο εν λόγω Υποστατικό. Η Πρόσβαση Ethernet-Με Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων των 10, 100, και Μbps. Οι διεπαφές που θα χρησιμοποιηθούν από την ΑΤΗΚ για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Με Συνεγκατάσταση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Νοητές Συνδέσεις ΙΡ Η κίνηση που δημιουργείται από τους Τελικούς Χρήστες του Δικαιούχου συγκεντρώνεται στον ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΨΣΓ (RDSLAM) και μεταφέρεται μέσω Νοητών Συνδέσεων ΙΡ στον Εξοπλισμό του Δικαιούχου και αντίστροφα. Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ χωρίζονται στις ακόλουθες τρείς Ζώνες: 4/22

5 Ζώνη 0 Ζώνη 1 Ζώνη 2. Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ εμπίπτουν στη Ζώνη 0 στις περιπτώσεις που ο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ο ΑΠΨΣΓ (RDSLAM), στον οποίο είναι συνδεδεμένοι οι Τελικοί Χρήστες του Δικαιούχου, συνδέεται απευθείας στο Κόμβο ΙΡ όπου τερματίζεται η Πρόσβαση Ethernet του Δικαιούχου. Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ εμπίπτουν στη Ζώνη 1 στις περιπτώσεις που ο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ο ΑΠΨΣΓ (RDSLAM), στον οποίο είναι συνδεδεμένοι οι Τελικοί Χρήστες του Δικαιούχου, συνδέεται σε Κόμβο ΙΡ ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μέχρι και 20 ΧΛΜ μακριά από τον Κόμβο ΙΡ όπου τερματίζεται η Πρόσβαση Ethernet του Δικαιούχου. Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ εμπίπτουν στη Ζώνη 2 στις περιπτώσεις που ο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ο ΑΠΨΣΓ (RDSLAM), στον οποίο είναι συνδεδεμένοι οι Τελικοί Χρήστες του Δικαιούχου, συνδέεται σε Κόμβο ΙΡ, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 ΧΛΜ μακριά από τον Κόμβο ΙΡ όπου τερματίζεται η Πρόσβαση Ethernet του Δικαιούχου. Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ προσφέρονται σε ταχύτητες των 10 Μbps, 20 Μbps, 30 Μbps, 40 Μbps, 50 Μbps, 60 Μbps, 70 Μbps, 80 Μbps, 90 Μbps, 100 Μbps και 200 Μbps. Οι Νοητές Συνδέσεις ΙΡ προσφέρονται με διαβαθμίσεις ποιότητας υπηρεσίας Gold και Bronze. Αναλυτική περιγραφή των διαβαθμίσεων ποιότητας παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 2.2 Πρόσβαση 2 Naked xdsl Η Πρόσβαση 2 Naked xdsl περιλαμβάνει: (α) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη (βλ. παράγραφο 2.3 πιο κάτω) και (β) τη μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες (Χονδρικό xdsl 2 ή Χονδρικό VDSL 2) (βλ. παράγραφο 2.4 πιο κάτω). Η ΑΤΗΚ παρέχει τη δυνατότητα, εάν της ζητηθεί από το Δικαιούχο, να εγκαθιστά, λειτουργεί και υποστηρίζει τον δικό της τερματικό εξοπλισμό στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη του Δικαιούχου. Τα τέλη παροχής της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 2.3 Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη Με την παροχή πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη από την ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες στον Τελικό Χρήστη χωρίς να παρέχονται στον Τελικό Χρήστη υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. H ATHK δύναται για ικανοποίηση των αναγκών του Δικαιούχου να παρέχει πρόσβαση σε δύο Τοπικούς Βρόχους ή/και σε δύο Τοπικούς Υπο-βρόχους. 5/22

6 2.4 Μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες (Χονδρικό xdsl 2 και Χονδρικό VDSL 2) Η μεταφορά κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες επιτυγχάνεται με τη δημιουργία Μόνιμου Νοητού Κυκλώματος (ΜΝΚ) όταν η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι ADSL και ADSL 2+ και επιτυγχάνεται με τη δημιουργία Ιδεατού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) όταν χρησιμοποιείται τεχνολογία VDSL 2. Ο Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί μέχρι και δύο (2) Μόνιμα Νοητά Κυκλώματα ανά Τελικό Χρήστη [το βασικό ΜΝΚ και ένα (1) επιπρόσθετο ΜΝΚ] ή δύο (2) Ιδεατά Δίκτυα Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) [το βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) και ένα επιπρόσθετο Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN)], όπως περιγράφεται πιο κάτω Βασικό ΜΝΚ /Βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) Στην περίπτωση του βασικού ΜΝΚ, η αρίθμηση των ΜΝΚ αποτελείται από δυο παραμέτρους VPI και VCI. Η διαθέσιμη αρίθμηση για χρήση από το Δικαιούχο είναι «VPI= 8» και «VCI=35» σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 της Συμφωνίας Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Στην περίπτωση του βασικού Ιδεατού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης (VLAN), η αρίθμηση είναι 35. Για το βασικό ΜΝΚ και το βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN), η μεταφορά κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες προσφέρεται στους μέγιστους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων που παρουσιάζονται πιο κάτω: Προϊόντα Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων προς τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl /800* Χονδρικό VDSL /1024* Χονδρικό VDSL /4096* Χονδρικό VDSL /4096* Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl /1024* Χονδρικό VDSL /2048* Χονδρικό VDSL /8000* Χονδρικό VDSL /8000* /22

7 Για την παροχή των προϊόντων που περιέχουν αστερίσκο (*) δύναται να χρησιμοποιείται η τεχνολογία Bonding κατά την οποία χρησιμοποιούνται δύο Τοπικοί βρόχοι, οι οποίοι χρεώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Προϊόν Ενισχυμένης Ταχύτητας Αποστολής (Enhanced Upload) Δικαιούχος που έχει ήδη ΜΝΚ ή Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 10000/800, 20000/ /1024, 10000/1024 ή 20000/1024 ή 30000/2048 ή που έχει αιτηθεί το ΜΝΚ ή το Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 10000/800, 20000/ /800, 10000/1024 ή 20000/1024 ή 30000/2048, μπορεί να αιτηθεί το προϊόν ενισχυμένης ταχύτητας αποστολής (Enhanced Upload) με δυνατότητα αποστολής δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη με ρυθμό μετάδοσης μέχρι 4Mbps. Δικαιούχος που έχει ήδη το ΜΝΚ ή το Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 20000/800, 30000/1024, 50000/4096, 80000/4096, 10000/1024, 20000/1024 ή 30000/2048 ή που έχει αιτηθεί το ΜΝΚ ή το Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 20000/800, 30000/1024, 50000/4096, 80000/4096 ή 10000/1024, 20000/1024, 30000/2048 μπορεί να αιτηθεί το προϊόν ενισχυμένης ταχύτητας αποστολής (Enhanced Upload) με δυνατότητα αποστολής δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη με ρυθμό μετάδοσης μέχρι 8 Mbps Επιπρόσθετο ΜΝΚ /Επιπρόσθετο Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) Δικαιούχος που έχει ήδη το βασικό ΜΝΚ ή βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) ή που έχει αιτηθεί το βασικό ΜΝΚ ή βασικό Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN), μπορεί να αιτηθεί και επιπρόσθετο ΜΝΚ ή Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) για τον εν λόγω Τελικό Χρήστη αντίστοιχα. Στην περίπτωση του επιπρόσθετου ΜΝΚ, η αρίθμηση είναι «VCI=41» και «VPI=8», ενώ στην περίπτωση επιπρόσθετου Ιδεατού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης (VLAN), η αρίθμηση είναι VLAN=41. Για το επιπρόσθετο ΜΝΚ και το επιπρόσθετο Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN), η μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τις Πύλες προσφέρεται στους μέγιστους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων που παρουσιάζονται πιο κάτω: Προϊόντα Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων προς τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Τεχνολογία ADSL 2+ Service Class Τεχνολογία VDSL 2 Χονδρικό xdsl 2 350/ CBR Gold Το επιπρόσθετο ΜΝΚ και επιπρόσθετο Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς τηλεφωνίας μέσω της Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 7/22

8 3. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 IP Για να είναι εφικτή η παροχή του Προϊόντος Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP, η ΑΤΗΚ προσφέρει: (α) Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ. και (β) Πρόσβαση 3 Naked xdsl. 3.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Η σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ επιτυγχάνεται με σύνδεση στον ΕΕΑΠ (BRAS) μέσω ενός Νοητού Ιδιωτικού Δικτύου στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ, όπως φαίνεται στo Σχεδιάγραμμα (1-2) πιο κάτω: Σχ. 1-2: Τοπολογία Ευρυζωνικού Δικτύου της ΑΤΗΚ Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP Διαμορφωτής/ Αποδιαμορφωτής ADSL ΣΤΔ ΑΚ ΚΔ κκκ ΠΨΣΓ (DSLAM) Ethernet Δίκτυο IP Κόμβοι IP ΕΕΑΠ (BRAS) Δίκτυο IP ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) Ethernet Πρόσβαση Ethernet Πρόσβαση 3 Naked xdsl Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Υποστατικά Τελικού Χρήστη Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 ΙΡ ΣΤΔ: Σημείο Τερματισμού Δικτύου, ΑΚ: Ακροτελευταίος Κατανεμητής, ΚΔ: Κύριος Διακλαδωτής, ΚΚΚ: Κύριος Κατανεμητής Καλωδίων, ΕΕΑΠ (BRAS): Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Πρόσβασης, ΜΝΚ: Μόνιμο Νοητό Κύκλωμα, ΠΨΣΓ (DSLAM): Πολυπλέκτης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής, 8/22

9 ΑΠΨΣΓ (RDSLAM): Απομακρυσμένος Πολυπλέκτης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής Για τη σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ απαιτείται: (α) Μία Πρόσβαση Ethernet. και (β) Ένα Νοητό Ιδιωτικό Δίκτυο που να συνδέει τον Εξοπλισμό του Δικαιούχου με τους ΕΕΑΠ (BRAS) με το ρυθμό μετάδοσης που επιλέγει ο Δικαιούχος. και (γ) Θύρα στον ΕΕΑΠ (BRAS) Πρόσβαση Ethernet Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα ακόλουθα είδη Πρόσβασης Ethernet: (α) Πρόσβαση Ethernet Χωρίς Συνεγκατάσταση. και (β) Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση Πρόσβαση Ethernet Xωρίς Συνεγκατάσταση Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου συνδέεται στον πλησιέστερο διαθέσιμο Κόμβο IP της ΑΤΗΚ που είναι εγκατεστημένος στην ίδια επαρχία στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου. Η Πρόσβαση Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης 10, 100, και Μbps και παρέχεται μέσω οπτικών ινών. Για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση, η ΑΤΗΚ εγκαθιστά τερματικό εξοπλισμό (Ethernet Demarcation Device) στα υποστατικά του Δικαιούχου. Ο τερματικός εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει η ΑΤΗΚ περιλαμβανομένων των διεπαφών για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στην ΑΤΗΚ πρόσβαση στα υποστατικά του για σκοπούς εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του τερματικού εξοπλισμού που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ. Ο Δικαιούχος οφείλει να διατηρεί ικανοποιητικό χώρο για τοποθέτηση του τερματικού εξοπλισμού που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του εν λόγω τερματικού εξοπλισμού χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, εφόσον ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την παροχή της πρόσβασης. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να γίνεται εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού από την ΑΤΗΚ στα υποστατικά του Δικαιούχου παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση Η Πρόσβαση Ethernet-Με Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε περιπτώσεις όπου ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου που είναι εγκαταστημένος σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ συνδέεται με Κόμβο IP που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, νοουμένου ότι έχει προηγηθεί η σύναψη σχετικής συμφωνίας μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου για τη συνεγκατάσταση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο εν λόγω Υποστατικό. 9/22

10 Η Πρόσβαση Ethernet-Με Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων των 10, 100, και Μbps. Οι διεπαφές που θα χρησιμοποιηθούν από την ΑΤΗΚ για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Με Συνεγκατάσταση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Νοητό Ιδιωτικό Δίκτυο (ΝΙΔ) Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου συνδέεται με τους ΕΕΑΠ (BRAS) μέσω ενός Νοητού Ιδιωτικού Δικτύου στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ. Οι ρυθμοί μετάδοσης που προσφέρονται από την ΑΤΗΚ για το Νοητό Ιδιωτικό Δίκτυο είναι 2Mbps, 4 Μbps, 6Mbps, 8Μbps, 10Μbps, 20Μbps, 30Μbps, 40Mbps, 50Μbps, 60Μbps, 70Mbps, 80Mbps, 90Mbps, 100Μbps, 200Μbps, 300Mbps, 400Μbps, 500Μbps, 600Mbps, 700Mbps, 800Mbps, 900Mbps, 1Gbps, 2 Gbps, 3Gbps, 4Gbps, 5Gbps, 6Gbps, 7Gbps, 8Gbps, 9Gbps, 10Gbps. Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου δύναται να συνδεθεί μέσω ενός Νοητού Ιδιωτικού Δικτύου με ρυθμούς μετάδοσης πέραν του 1Gbps νοουμένου ότι όλα τα σημεία του εν λόγω Νοητού Ιδιωτικού Δικτύου βρίσκονται εντός της επαρχίας Λευκωσίας Θύρα στον Ευρυζωνικό Εξυπηρετητή Απομακρυσμένης Πρόσβασης Το εύρος της θύρας που πρέπει να εξασφαλίσει ο Δικαιούχος στον ΕΕΑΠ (BRAS) καθορίζει το εύρος ζώνης μεταξύ του ΕΕΑΠ (BRAS) και του Δικτύου ΙΡ για την κίνησή του. 3.2 Πρόσβαση 3 Naked xdsl Η Πρόσβαση 3 Naked xdsl περιλαμβάνει: (α) Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη (βλ παράγραφο 3.3. πιο κάτω). και (β) Tη μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού του Δικτύου μέχρι τον ΕΕΑΠ (BRAS) (Xονδρικό xdsl 3 και Xονδρικό VDSL 3) (βλ. παράγραφο 3.4 πιο κάτω). Η ΑΤΗΚ παρέχει τη δυνατότητα, εάν της ζητηθεί από το Δικαιούχο, να εγκαθιστά, λειτουργεί και υποστηρίζει τον δικό της τερματικό εξοπλισμό στα υποστατικά του Tελικού Xρήστη του Δικαιούχου. Τα τέλη παροχής της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 10/22

11 3.3 Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη χωρίς την ταυτόχρονη παροχή σταθερής τηλεφωνίας στον Τελικό Χρήστη Με την παροχή πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή/και Τοπικό Υπο-βρόχο του Τελικού Χρήστη από την ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες στον Τελικό Χρήστη χωρίς να παρέχονται στον Τελικό Χρήστη υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. H ATHK δύναται για ικανοποίηση των αναγκών του Δικαιούχου να παρέχει πρόσβαση σε δύο Τοπικούς Βρόχους ή/και σε δύο Τοπικούς Υπο-βρόχους. 3.4 Μεταφορά της κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι το ΕΕΑΠ (BRAS) (Χονδρικό xdsl 3 και VDSL 3) Η μεταφορά κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι τον ΕΕΑΠ (BRAS) επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός ΜΝΚ όταν η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι ADSL και ADSL 2+ και επιτυγχάνεται με την δημιουργία Ιδεατού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) όταν χρησιμοποιείται τεχνολογία VDSL 2. Ο Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ένα (1) ΜΝΚ ή ένα (1) Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) ανά Τελικό Χρήστη. Η αρίθμηση των ΜΝΚ αποτελείται από δυο παραμέτρους VPI και VCI. Η διαθέσιμη αρίθμηση για χρήση από το Δικαιούχο είναι «VPI= 8» και «VCI=35» σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Η αρίθμηση του Ιδεατού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) είναι 35. Η μεταφορά κίνησης προς και από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι το σημείο σύνδεσης του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στον ΕΕΑΠ (BRAS) προσφέρεται στους μέγιστους ρυθμούς μετάδοσης που παρουσιάζονται πιο κάτω: Προϊόντα Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων προς τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη ( Kbps) (μέχρι) Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl /800* Χονδρικό VDSL /1024* Χονδρικό VDSL /4096* Χονδρικό VDSL /4096* Χονδρικό xdsl / Χονδρικό xdsl /1024* Χονδρικό VDSL /2048* /22

12 Χονδρικό VDSL /8000* Χονδρικό VDSL /8000* Για την παροχή των προϊόντων που περιέχουν αστερίσκο (*) δύναται να χρησιμοποιείται η τεχνολογία Bonding κατά την οποία χρησιμοποιούνται δύο Τοπικοί Bρόχοι, οι οποίοι χρεώνονται σύμφωνα με το Παράρτημα 3 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 3.5 Προϊόν Ενισχυμένης Ταχύτητας Αποστολής (Enhanced Upload) Δικαιούχος που έχει ήδη ΜΝΚ ή Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 10000/800, 20000/ /1024, 10000/1024 ή 20000/1024 ή 30000/2048 ή που έχει αιτηθεί το ΜΝΚ ή το Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 10000/800, 20000/ /800, 10000/1024 ή 20000/1024 ή 30000/2048, μπορεί να αιτηθεί το προϊόν ενισχυμένης ταχύτητας αποστολής (Enhanced Upload) με δυνατότητα αποστολής δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη με ρυθμό μετάδοσης μέχρι 4Mbps. Δικαιούχος που έχει ήδη το ΜΝΚ ή το Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 20000/800, 30000/1024, 50000/4096, 80000/4096, 10000/1024, 20000/1024 ή 30000/2048 ή που έχει αιτηθεί το ΜΝΚ ή το Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) με ρυθμό μετάδοσης 20000/800, 30000/1024, 50000/4096, 80000/4096 ή 10000/1024,20000/1024,30000/2048 μπορεί να αιτηθεί το προϊόν ενισχυμένης ταχύτητας αποστολής (Enhanced Upload) με δυνατότητα αποστολής δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη με ρυθμό μετάδοσης μέχρι 8 Mbps. 4. ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Multicasting) Το Προϊόν Πολλαπλής Διανομής (Multicasting) προσφέρεται μόνο σε συνδυασμό με το Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 IP ή το Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP. Με το Προϊόν Πολλαπλής Διανομής (Multicasting), ο Δικαιούχος θα μπορεί να προσφέρει σε Τελικούς Χρήστες του εκπομπές τηλεόρασης. Για να είναι εφικτή η παροχή του Προϊόντος Πολλαπλής Διανομής (Multicasting), η ΑΤΗΚ προσφέρει: (α) Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ. και (β) Πρόσβαση Multicasting. 4.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Η σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ παρουσιάζεται στo Σχεδιάγραμμα (1-3) πιο κάτω: 12/22

13 Σχ. 1-3: Τοπολογία Ευρυζωνικού Δικτύου της ΑΤΗΚ Προϊόν Πολλαπλής Διανομής (Multicasting) Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ Multicast Injection Point CPE Modem ΣΤΔ ΑΚ ΚΔ κκ κ ΠΨΣΓ (DSLAM) M-VPN Κόμβοι IP Ethernet ΑΠΨΣΓ (RDSLAM Ethernet Πρόσβαση Ethernet (χωρίς Πρόσβαση Multicasting Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Υποστατικά Τελικού Χρήστη Προϊόν Πολλαπλής Διανομής ( Multicasting) Δίκτυο Δικαιούχου ΣΤΔ: Σημείο Τερματισμού Δικτύου, ΑΚ: Ακροτελευταίος Κατανεμητής, ΚΔ: Κύριος Διακλαδωτής, ΚΚΚ: Κύριος Κατανεμητής Καλωδίων, Μ-VPN: Νοητό Ιδιωτικό Δίκτυο Πολλαπλής Διανομής ( Multicasting) ΠΨΣΓ (DSLAM): Πολυπλέκτης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής, ΑΠΨΣΓ (RDSLAM): Απομακρυσμένος Πολ υπλέκτης Ψηφιακής Συνδρομητικής Γραμμής CPE: Αποκωδικοποιητής (Set Top Box)του Δικαιούχου Για τη σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ απαιτείται: (α) Μία ή περισσότερες από μία Προσβάσεις Ethernet. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος διαθέτει ήδη Πρόσβαση Ethernet η οποία χρησιμοποιείται για Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης και έχει διαθέσιμη χωρητικότητα ίση με τη χωρητικότητα του VPN Πολλαπλής Διανομής (MVPN), η εν λόγω Πρόσβαση Ethernet χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ. και 13/22

14 (β) Ένα VPN Πολλαπλής Διανομής (ΜVPN) με το ρυθμό μετάδοσης που επιλέγει ο Δικαιούχος που να συνδέει τον Εξοπλισμό του Δικαιούχου με τους Κόμβους ΙΡ που επιλέγει ο Δικαιούχος Πρόσβαση Ethernet Η ΑΤΗΚ προσφέρει τα ακόλουθα είδη Πρόσβασης Ethernet: (α) Πρόσβαση Ethernet Χωρίς Συνεγκατάσταση. και (β) Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση Πρόσβαση Ethernet Xωρίς Συνεγκατάσταση Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου συνδέεται στον πλησιέστερο διαθέσιμο Κόμβο IP της ΑΤΗΚ που είναι εγκατεστημένος στην ίδια επαρχία στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου. Η Πρόσβαση Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης 10, 100, και Μbps και παρέχεται μέσω οπτικών ινών. Για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση, η ΑΤΗΚ εγκαθιστά τερματικό εξοπλισμό (Ethernet Demarcation Device) στα υποστατικά του Δικαιούχου. Ο τερματικός εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει η ΑΤΗΚ περιλαμβανομένων των διεπαφών για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Χωρίς Συνεγκατάσταση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στην ΑΤΗΚ πρόσβαση στα υποστατικά του για σκοπούς εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του τερματικού εξοπλισμού που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ. Ο Δικαιούχος οφείλει να διατηρεί ικανοποιητικό χώρο για τοποθέτηση του τερματικού εξοπλισμού που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία του εν λόγω τερματικού εξοπλισμού χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, εφόσον ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την παροχή της πρόσβασης. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να γίνεται εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού από την ΑΤΗΚ στα υποστατικά του Δικαιούχου παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση Η Πρόσβαση Ethernet-Με Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε περιπτώσεις όπου ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου που είναι εγκαταστημένος σε Υποστατικό της ΑΤΗΚ συνδέεται με Κόμβο IP που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, νοουμένου ότι έχει προηγηθεί η σύναψη σχετικής συμφωνίας μεταξύ της ΑΤΗΚ και του Δικαιούχου για τη συνεγκατάσταση του Εξοπλισμού του Δικαιούχου στο εν λόγω Υποστατικό. Η Πρόσβαση Ethernet-Με Συνεγκατάσταση προσφέρεται σε ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων των 10, 100, και Μbps. Οι διεπαφές που θα χρησιμοποιηθούν από την ΑΤΗΚ για την παροχή Πρόσβασης Ethernet-Με Συνεγκατάσταση παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 14/22

15 4.1.2 VPN Πολλαπλής Διανομής (MVPN) Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου συνδέεται vοητά με τους Κόμβους ΙΡ της ΑΤΗΚ μέσω ενός VPN Πολλαπλής Διανομής (MVPN). Ένα μοναδικό αντίγραφο της ροής τηλεοπτικών και/ή ραδιοφωνικών καναλιών μεταφέρεται από το Multicast Injection Point μέσα στο Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ. Κατά την παροχή του VPN Πολλαπλής Διανομής (MVPN) του Δικαιούχου θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστο δέκα (10) Κόμβοι ΙΡ της ΑΤΗΚ. Ο Δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την προσθήκη δέκα (10) ή περισσότερων Κόμβων ΙΡ της ΑΤΗΚ στο VPN Πολλαπλής Διανομής (MVPN). Με την εισαγωγή ενός Κόμβου ΙΡ της ΑΤΗΚ στο MVPN δίδεται η δυνατότητα στο Δικαιούχο να προσφέρει εκπομπές τηλεόρασης ή/και ραδιοφώνου (TV Radio Broadcast) σε Tελικούς Xρήστες του που εξυπηρετούνται από τους συνδεδεμένους σε αυτό ΠΨΣΓ (DSLAM) και ΑΠΨΣΓ (RDSLAM). Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωμα να μεταφέρει ΠΨΣΓ (DSLAM) και/ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) από ένα Κόμβο IP (Κόμβος IP Α) σε άλλο Κόμβο IP (Κόμβος IP Β). Σε περίπτωση που ο ΠΨΣΓ (DSLAM) και/ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) εξυπηρετεί Τελικούς Χρήστες του Δικαιούχου με Πρόσβαση Multicasting και ο Κόμβος IP Β δεν συμμετέχει στο VPN Πολλαπλής Διανομής (MVPN) που παρέχεται στο Δικαιούχο, η ΑΤΗΚ θα προσθέτει τον Κόμβο IP Β στο VPN Πολλαπλής Διανομής (MVPN) που παρέχεται στο Δικαιούχο και θα χρεώνει ανάλογα το Δικαιούχο και για τη χρήση του εν λόγω νέου Κόμβου IP Β. Η ΑΤΗΚ έχει το δικαίωμα να μεταφέρει Τελικούς Χρήστες του Δικαιούχου με Πρόσβαση Multicasting από ένα ΠΨΣΓ (DSLAM) και/ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) σε άλλο ΠΨΣΓ (DSLAM) και/ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) το οποίο συνδέεται σε διαφορετικό Κόμβο IP (Κόμβος IP Β). Σε περίπτωση που ο Κόμβος IP Β δεν συμμετέχει στο VPN Πολλαπλής διανομής (MVPN) του Δικαιούχου τότε η ΑΤΗΚ θα προσθέτει τον Κόμβο IP Β στο VPN Πολλαπλής Διανομής (MVPN) που παρέχεται στο Δικαιούχο και θα χρεώνει ανάλογα το Δικαιούχο και για τη χρήση του εν λόγω νέου Κόμβου IP Β. Οι διαθέσιμοι προς σύνδεση Κόμβοι ΙΡ παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Οι ρυθμοί μετάδοσης που προσφέρονται από την ΑΤΗΚ για το VPN Πολλαπλής Διανομής (MVPN) είναι 50Μbps, 100Μbps, 200Μbps Πρόσβαση Multicasting Με το προϊόν Πρόσβαση Multicasting μεταφέρεται η κίνησης εκπομπής του Δικαιούχου από το Multicast Injection Point προς το Σημείο Τερματισμού Δικτύου. Ο Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ένα (1) ΜΝΚ ή ένα (1) Ιδεατό Δίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) ανά Τελικό Χρήστη. Η αρίθμηση των ΜΝΚ αποτελείται από δυο παραμέτρους VPI και VCI. Η διαθέσιμη αρίθμηση για χρήση από το Δικαιούχο είναι «VPI=8 και «VCI=36» σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα που περιγράφονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Η αρίθμηση του Ιδεατού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης (VLAN) είναι /22

16 Στο Δικαιούχο θα παρέχεται μόνο ένα Προϊόν Multicasting ανά Τελικό Χρήστη. Η Πρόσβαση Multicasting προσφέρεται στους ρυθμούς μετάδοσης που παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: Προϊόντα Multicasting Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων προς τον Τελικό Χρήστη (Mbps) Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων από τον Τελικό Χρήστη (Kbps) Χονδρικό Multicasting 5M/100K Χονδρικό Multicasting 8M/100K Χονδρικό Multicasting 10M/100K Χονδρικό Multicasting 13M/100K Ο Δικαιούχος θα εγκαθιστά τον δικό του αποκωδικοποιητή (set-top box) στα υποστατικά του Τελικού Χρήστη τον οποίο θα συντηρεί, επιδιορθώνει και διαχειρίζεται. O Δικαιούχος θα είναι υπεύθυνος για την συνδεσμολογία και παραμετροποίηση του αποκωδικοποιητή (set-top box) Ο αποκωδικοποιητής (set-top box) του Δικαιούχου θα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Internet Group Management IGMP v2 και ο Τελικός Χρήστης μέσω του αποκωδικοποιητή θα μπορεί να συμμετάσχει (Join) ή να εγκαταλείπει (leave) μια ροή εκπομπής (κανάλι). Ο Δικαιούχος είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο ( κανάλια) που λαμβάνει ο Τελικός Χρήστης. 5. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης με βάση τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 5.1 Σύνδεση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο της ΑΤΗΚ Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 ΙΡ Με τη σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες δεδομένων σε μεγάλες ταχύτητες σε Τελικούς Χρήστες, μόνο στις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από τα ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας, όπως αυτό θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό από την ΑΤΗΚ. Τερματισμός της σύνδεσης του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ επιφέρει και τον αυτόματο τερματισμό όλων των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης που σχετίζονται με αυτή. 16/22

17 Μία Πρόσβαση Ethernet μπορεί να περιλαμβάνει πολλές Νοητές Συνδέσεις ΙP. Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων της Πρόσβασης Ethernet πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το άθροισμα του ρυθμού μετάδοσης όλων των Νοητών Συνδέσεων ΙΡ που περιλαμβάνει. Η ΑΤΗΚ παρέχει τις αιτούμενες Νοητές Συνδέσεις ΙΡ νοουμένου ότι: υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα στο (α) Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ και (β) στο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που αιτείται ο Δικαιούχος. και υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης των Νοητών Συνδέσεων ΙΡ από όλα τα εμπλεκόμενα στοιχεία του Δικτύου ΙΡ της ΑΤΗΚ Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP Με τη σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες δεδομένων σε μεγάλες ταχύτητες σε Τελικούς Χρήστες, μόνο στις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από τα ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας, όπως αυτό θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό από την ΑΤΗΚ. Τερματισμός της σύνδεσης του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ επιφέρει και τον αυτόματο τερματισμό όλων των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης που σχετίζονται με αυτή Προϊόν Πολλαπλής Διανομής (Multicasting) Με τη σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ, ο Δικαιούχος αποκτά τη δυνατότητα να προσφέρει εκπομπές τηλεόρασης ή/και ραδιοφώνου (TV Radio Broadcast) σε Τελικούς Χρήστες, μόνο στις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτονται από τους ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας, όπως αυτό θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό από την ΑΤΗΚ. Τερματισμός της σύνδεσης του Δικαιούχου στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ επιφέρει και την αυτόματη κατάργηση όλων των Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης που σχετίζονται με αυτή. Το Προϊόν Πολλαπλής Διανομής (Multicasting) προσφέρεται μόνο σε συνδυασμό με το Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 IP ή το Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP. Τερματισμός του Προϊόντος Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2 IP ή του Προϊόντος Ευρυζωνικής Πρόσβασης 3 IP επιφέρει και τον αυτόματο τερματισμό του Προϊόντος Πολλαπλής Διανομής (Multicasting). 5.2 Πρόσβαση 2 Naked xdsl και Πρόσβαση 3 Naked xdsl Η Πρόσβαση 2 Naked xdsl και η Πρόσβαση 3 Naked xdsl μπορεί να προσφερθούν μόνο εάν: (α) υπάρχουν διαθέσιμοι Ενεργοί ή Ανενεργοί Τοπικοί Βρόχοι ή Τοπικοί Υπο-βρόχοι και είναι δυνατή η χρήση τους χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε εργασία αλλαγής στο Δίκτυο, πέραν της εγκατάστασης συρμάτων μεικτονόμησης στον Κεντρικό Κατανεμητή Καλωδίων, στον κύριο ή δευτερεύοντα διακλαδωτή ή στον ακροτελευταίο κατανεμητή. 17/22

18 Η κατασκευή νέων Τοπικών Βρόχων ή Τοπικών Υπο-βρόχων είναι εκτός του πεδίου παροχής Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης από τη στιγμή που το Δίκτυο Πρόσβασης της ΑΤΗΚ διατηρεί την υφιστάμενη μορφή και χωρητικότητα του κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Κατά τον έλεγχο της διαθεσιμότητας των Ανενεργών Τοπικών Βρόχων, λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά αποθέματα της ΑΤΗΚ, Τοπικοί Βρόχοι που αποτελούν μέρος των λειτουργικών αποθεμάτων της ΑΤΗΚ δεν θα θεωρούνται διαθέσιμοι για παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης μόνο για σκοπούς διατήρησης της ακεραιότητας του Δικτύου Πρόσβασης. και (β) (γ) (δ) υπάρχει διαθέσιμο εγκατεστημένο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που λειτουργεί στη γεωγραφική περιοχή όπου είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη, μέσω του οποίου του παρέχεται από την ΑΤΗΚ αναλογική υπηρεσία (PSTN). Οι εγκατεστημένοι ΠΨΣΓ (DSLAM) και ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) παρουσιάζονται, ανά γεωγραφική περιοχή στην οποία λειτουργούν, στο Παράρτημα 8 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. και υπάρχουν διαθέσιμες Πύλες στο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) που λειτουργεί στη γεωγραφική περιοχή όπου είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη, μέσω του οποίου του παρέχεται από την ΑΤΗΚ αναλογική υπηρεσία (PSTN). και η ποιότητα του δισύρματου χάλκινου τηλεφωνικού καλωδίου από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι το ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) είναι κατάλληλη. Οι εν λόγω τιμές παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. και (ε) τα προϊόντα χονδρικό VDSL 2 με ρυθμούς μετάδοσης /768 και /1024 και χονδρικό VDSL 3 με ρυθμούς μετάδοσης /768 και /1024 προσφέρονται εάν λειτουργεί ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στη γεωγραφική περιοχή όπου είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη και υπάρχουν διαθέσιμες Πύλες. και (ζ) σε περίπτωση Πρόσβασης 2 xdsl υπάρχει Νοητή Σύνδεση ΙΡ μεταξύ του ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη με τον Εξοπλισμό του Δικαιούχου. Οι Προσβάσεις 2 Naked xdsl και οι Προσβάσεις 3 Naked xdsl θα τερματίζονται χωρίς την παραλαβή αίτησης από το Δικαιούχο για τερματισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Σε περίπτωση μεταφοράς του Τοπικού Βρόχου του Τελικού Χρήστη: σε περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από το Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα (συνδρομητική πύλη) στο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στο οποίο μεταφέρεται ο Τοπικός Βρόχος του Τελικού Χρήστη, και ο Δικαιούχος δεν διαθέτει Νοητή Σύνδεση ΙΡ ή ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στο οποίο μεταφέρεται ο Τοπικός Βρόχος του Τελικού Χρήστη (ισχύει μόνο για το προϊόν Πρόσβαση 2 Naked xdsl), 18/22

19 και ο Τοπικός Βρόχος ή Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη δεν είναι κατάλληλος για παροχή της υφιστάμενης Πρόσβασης 2 Naked xdsl ή Πρόσβασης 3 Naked xdsl, (β) (γ) (δ) Σε περίπτωση που ο Τελικός Χρήστης αιτηθεί ευρυζωνικές υπηρεσίες από την ΑΤΗΚ στον ίδιο Τοπικό Βρόχο ή σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ παραλάβει αίτηση για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών αδεσμοποίητης πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο ή Τοπικό Υπο-βρόχο στον ίδιο Τοπικό Βρόχο, Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο τερματικός εξοπλισμός του Τελικού Χρήστη δεν συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας και δεν υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον προμηθευτή του εν λόγω εξοπλισμού και ο εν λόγω Δικαιούχος δεν έχει προχωρήσει σε έλεγχο διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού του με την ΑΤΗΚ και Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ διαπιστώσει ότι ο Εξοπλισμός του Τελικού Χρήστη επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΤΗΚ στους Τελικούς Χρήστες της. Ο Δικαιούχος θα ενημερώνεται από την ΑΤΗΚ τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τον τερματισμό των Προσβάσεων 2 Naked xdsl και Προσβάσεων 3 Naked xdsl για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. Η ΑΤΗΚ υποχρεούται να αποστείλει στο Δικαιούχο όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 5.3 Πρόσβαση Multicasting Η πρόσβαση Multicasting μπορεί να προσφερθεί μόνο εάν : (α) (β) (γ) Ο Δικαιούχος διαθέτει μια Πρόσβαση 2 Naked xdsl ή Πρόσβαση 3 Naked xdsl για το συγκεκριμένο Τελικό Χρήστη. Η ποιότητα του δισύρματου χάλκινου τηλεφωνικού καλωδίου από το Σημείο Τερματισμού Δικτύου μέχρι το ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) είναι κατάλληλη. Οι εν λόγω τιμές παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. και ο Κόμβος ΙΡ της ΑΤΗΚ στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο Τοπικός Βρόχος ή/και Τοπικός Υποβρόχος του Τελικού Χρήστη δεν συμμετέχει στο VPN Πολλαπλής Διανομής (MVPN) του Δικαιούχου. Η πρόσβαση Multicasting θα τερματίζεται χωρίς την παραλαβή αίτησης από το Δικαιούχο για τερματισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Σε περίπτωση μεταφοράς του Τοπικού Βρόχου του Τελικού Χρήστη: σε περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από το Δίκτυο IP της ΑΤΗΚ, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα (συνδρομητική πύλη) στο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στο οποίο μεταφέρεται ο Τοπικός Βρόχος του Τελικού Χρήστη, 19/22

20 Ο Kόμβος ΙΡ στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο ΠΨΣΓ (DSLAM) ή ΑΠΨΣΓ (RDSLAM) στο οποίο μεταφέρεται ο Τοπικός Βρόχος του Τελικού Χρήστη δεν συμμετέχει στο VPN Πολλαπλής Διανομής (MVPN) του Δικαιούχου ή/και ο Τοπικός Βρόχος ή Τοπικός Υπο-βρόχος του Τελικού Χρήστη δεν είναι κατάλληλος για παροχή της υφιστάμενης Πρόσβασης Multicasting. (β) (δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αποκωδικοποιητής (CPE) του Τελικού Χρήστη δεν συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας και δεν υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον προμηθευτή του εν λόγω εξοπλισμού και ο εν λόγω Δικαιούχος δεν έχει προχωρήσει σε έλεγχο διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού του με την ΑΤΗΚ και Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ διαπιστώσει ότι ο αποκωδικοποιητής (CPE) του Τελικού Χρήστη επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΤΗΚ στους Τελικούς Χρήστες της. Ο Δικαιούχος θα ενημερώνεται από την ΑΤΗΚ τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τον τερματισμό των Προσβάσεων Μulticasting για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. Η ΑΤΗΚ υποχρεούται να αποστείλει στο Δικαιούχο όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 5.4 Εξοπλισμός του Δικαιούχου Ο Εξοπλισμός του Δικαιούχου πρέπει να συμμορφώνεται με τα τεχνικά πρότυπα που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. Σε περίπτωση προγραμματισμένων αλλαγών από το Δικαιούχο στο είδος ή στην τεχνολογία του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί για σύνδεση στα Δίκτυα ΙΡ ο Δικαιούχος υποχρεούται, ένα (1) Μήνα προηγουμένως, να ενημερώσει γραπτώς την ΑΤΗΚ για τη συγκεκριμένη αλλαγή. Η ΑΤΗΚ έχει καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές για τον Εξοπλισμό του Τελικού Χρήστη που δύναται να εγκατασταθεί στα υποστατικά του και περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 5.5 Άλλοι Όροι Ο Δικαιούχος πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στη Συμφωνία. Ο Δικαιούχος δεν δικαιούται να μεταπωλεί τα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Τρίτα Δικαιούχα Μέρη ή τρίτα μέρη. Η ΑΤΗΚ θα αποδέχεται αιτήσεις από το Δικαιούχο για Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης, μόνο εάν επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Τελικού Χρήστη στην αίτηση του Δικαιούχου για παροχή Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης σύμφωνα με το Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 20/22

21 Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ διαπιστώσει ότι ο Εξοπλισμός του Τελικού Χρήστη επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΤΗΚ στους Τελικούς της Χρήστες, η ΑΤΗΚ θα έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή στο Δικαιούχο Πρόσβασης 2 xdsl ή Πρόσβασης 3 xdsl που αφορά το συγκεκριμένο Τελικό Χρήστη αν δεν επιλυθεί το εν λόγω πρόβλημα ποιότητας, αφού εφαρμοστούν οι διαδικασίες που καθορίζονται στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 6.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχου Ο Δικαιούχος θα διαχειρίζεται, ανεξάρτητα από την ΑΤΗΚ, όλα τα θέματα που αφορούν τη σχέση του με τους Τελικούς του Χρήστες. Κατά συνέπεια, ο Δικαιούχος θα έχει πλήρη ευθύνη, μεταξύ άλλων, για την ενημέρωση και υποστήριξη των Τελικών του Χρηστών, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενημέρωση και υποστήριξη για προϊόντα, υπηρεσίες, βλάβες, τεχνικά θέματα και οικονομικούς διακανονισμούς. Σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ λάβει οποιοδήποτε αίτημα σε σχέση με τα προαναφερόμενα από Τελικούς Χρήστες του Δικαιούχου δεν θα το χειριστεί. 6.2 Υποχρεώσεις ΑΤΗΚ Η ΑΤΗΚ θα παρέχει τα Προϊόντα Ευρυζωνικής Πρόσβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Δικαιούχου, όπως αυτές θα υποβάλλονται από καιρό σε καιρό στην ΑΤΗΚ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Σε περίπτωση απόσυρσης λιανικών προϊόντων που ενδεχομένως να σχετίζονται με την ανάγκη απόσυρσης εξοπλισμού ο οποίος καθίσταται πεπαλαιωμένος ή υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του Δικτύου IP της ΑΤΗΚ τότε θα ισχύουν οι πρόνοιες του όρου 10 της Συμφωνίας που αφορά την εξέλιξη και τροποποίηση Δικτύου Η ΑΤΗΚ θα μεριμνά ούτως ώστε κατά την ημέρα δημοσίευσης της διάθεσης νέων λιανικών προϊόντων εκ μέρους της, οι Δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεση τους το αντίστοιχο Προϊόν Ευρυζωνικής Πρόσβασης ώστε εάν το επιθυμούν να προχωρήσουν στην προσφορά αντίστοιχου λιανικού προϊόντος. 7. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Οι διαδικασίες παραγγελίας και παροχής Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 21/22

22 8. ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Το Σημείο Διαχωρισμού στην πλευρά του Τελικού Χρήστη είναι το Σημείο Τερματισμού Δικτύου. Το Σημείο Τερματισμού Δικτύου στην πλευρά του Δικτύου είναι: (α) (β) για Πρόσβαση Ethernet Χωρίς Συνεγκατάσταση, ο κατανεμητής οπτικών καλωδίων που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ στα υποστατικά του Δικαιούχου. για Πρόσβαση Ethernet Με Συνεγκατάσταση, ο κατανεμητής οπτικών καλωδίων που εγκαθιστά η ΑΤΗΚ στο Χώρο Συνεγκατάστασης του Δικαιούχου. 9. ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Οι διαδικασίες για την άρση βλαβών, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 5 του Ειδικού Παραρτήματος 2 της Συμφωνίας. 22/22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 21 ΕΚΔΟΣΗ 2017-4 01/12/2017 1/24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 21 ΕΚΔΟΣΗ 2017-2 17/7/2017 1/24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2.1 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΙΡ... 2 2.2 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2.1 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΙΡ... 3 2.1.1 Τέλη Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8 ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.2 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 2 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 3 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 4 3.1 Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 5.1 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1/62 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 3 2. ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 2 3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ETHERNET...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ..3 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8 ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.2 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ ΤΗΣ ΑΤΗΚ... 2 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ... 2 2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ... 2 3. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟ-ΒΡΟΧΟΥ (ΣΣΥΒ)... 4 4. ΠΡΟΦΙΛ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ/ΜΑΣΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1/31 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 12 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 6.3 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 5 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ...4 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 3 Ο.Κ.ΣΥ.Α...8 3.1 ΓΕΝΙΚΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Broadband Access gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης 1 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ ΤΗΣ ΑΤΗΚ... 2 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

1. Ως προς τον χρήστη το WAN εµφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε το LAN.

1. Ως προς τον χρήστη το WAN εµφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε το LAN. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εµφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και διαχειρίζεται από µόνη της τις γραµµές WAN. 3.

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6

5.2 Διαμόρφωση Χώρου Συνεγκατάστασης Για Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση: Ηλεκτρική Παροχή... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1493 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 368/2014 Αρ. 4806, 1.8.2014 Αριθμός 368 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Κ.Δ.Π.450/2008 Συνοπτικός τίτλος Κ.Δ.Π 450/2008

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 5 1. Τι γνωρίζετε για τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής; Τα τοπικά δίκτυα αποτελούν πολύ καλή λύση για επικοινωνία με περιορισμένη, όμως, απόσταση κάλυψης. Για να ικανοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Δυνάμει των άρθρων 20(ια), 20(κδ), 53, 59, 62 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ CABLENET 1.1. Τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet 1.1.1. Ο τερµατισµός κλήσεων στο Σταθερό Τηλεφωνικό Δίκτυο της Cablenet θα περιλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 3 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για το Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επιλεγόμενων τηλεφωνικών γραμμών; Είναι πολύ διαδεδομένες Εχουν μικρό κόστος 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ ΤΗΣ ΑΤΗΚ... 3

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ ΤΗΣ ΑΤΗΚ... 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΡ ΤΗΣ ΑΤΗΚ... 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 3. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7... 5

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για τον Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 2. Εξοπλισμός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκε

ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκε ΙΚΤΥΑ & INTERNET ίκτυα ίκτυο υπολογιστών: Ένα σύνολο από υπολογιστικές συσκευές που συνδέονται µεταξύ τους για σκοπούς επικοινωνίας και χρήσης πόρων. Συνήθως, οι συσκευές συνδέονται µεταξύ τους µε καλώδια

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΤΗΚ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 1/32

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΤΗΚ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ /07/2016 1/32 ΕΚΔΟΣΗ 2016-1 01/07/2016 1/32 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 13 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 13 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6) ΕΠΑ.Λ. Άµφισσας Τάξη : Γ Σχολικό Έτος : 2014-2015 Τοµέας : Πληροφορικής Μάθηµα : ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ιδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΘΕΩΡΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑΠΤΒ; 1.1 Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ ( )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ ( ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2009-2011) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων των υπηρεσιών των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)» Μαρούσι, Οκτώβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2006

ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2006 ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2006 O Ευρυζωνικός 21 ος Αιώνας: Ευρυζωνικότητα σε κάθε σπίτι και χρήστη" 2 Υπηρεσίες πέρα από τη βασική πρόσβαση στο Ιnternet... Ψηφιακές μικροσυσκευές Tηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ... 6 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ...4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 3. Ο.Κ.ΣΥ.Α...8 3.1. ΓΕΝΙΚΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 1965 Κ.Δ.Π. 200/2001 Αρ. 3498, Αριθμός 200 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

E.E. Παρ. III(I) 1965 Κ.Δ.Π. 200/2001 Αρ. 3498, Αριθμός 200 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. III(I) 965 Κ.Δ.Π. 00/00 Αρ. 3498,.5.00 Αριθμός 00 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Δημοσίευση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 7 και 0 των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τέλη και Άλλες Χρεώσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 2. Εξοπλισμός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Οκτώβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ορισµοί... 5 1.2 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την MTN και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο της MTN 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές

Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο Μέσο: Κοινές τηλεφωνικές γραμμές Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (ή Συνδρομητική Γραμμή) Digital Subscriber Line Γ. Νεοκοσμίδης και Δ. Βαρουτάς Εισαγωγή Είδη ψηφιακής συνδρομητικής τεχνολογίας η οποία παρέχει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1. Η PRIMETEL προσφέρει Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση σε κοινό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης με άλλα τρίτα μέρη για σκοπούς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινές 08:00-20:00

Καθημερινές 08:00-20:00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 23 Απριλίου 2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2006-2008) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Το παράρτημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες που διέπουν την παροχή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης από την MTN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Περιγραφή Υπηρεσίας Τοπικός Βρόχος είναι το χάλκινο καλώδιο, που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδροµητή (escalit

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια:

Διαβάστε περισσότερα