8 ο Ενημερωτικό. Δελτίο. ΜοΚΕ ΕΜΠ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 ο Ενημερωτικό. Δελτίο. ΜοΚΕ ΕΜΠ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ"

Transcript

1 4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ ΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠ Ιούλιος 2015 ΜοΚΕ ΕΜΠ ΈΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ ο Ενημερωτικό ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Δελτίο Καλώς ήλθατε στο 8 ο Ενημερωτικό Δελτίο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το στοίχημα της αξιοποίησης της γνώσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για τα ελληνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα Το πρόβλημα της αξιοποίησης της γνώσης που δημιουργείται στο πλαίσιο της ερευνητικής και ευρύτερης δραστηριότητας των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων και των Ερευνητικών Κέντρων αναδεικνύεται όλο και περισσότερο σε ένα κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί (σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό) τη δημόσια συζήτηση και πολιτική, αλλά και τη στρατηγική των ίδιων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αν και η ερευνητική δραστηριότητα έχει ως πρωταρχικό αίτιο την ίδια την περιέργεια του ερευνητή και την ανάπτυξη του αποθέματος γνώσης της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας και ευρύτερα της κοινωνίας, εντούτοις η συζήτηση και η αναζήτηση κατευθύνσεων και δράσεων για την κοινωνική επίδραση και την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην οικονομική δραστηριότητα είναι αναγκαία και αδιάκοπη. Στη χώρα μας, παρά τη διαπιστωμένη ανάγκη για την τεχνολογική και οργανωσιακή αναβάθμιση του ελληνικού παραγωγικού και επιχειρηματικού συστήματος, για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης και για την αντιστροφή της διαρροής καλά εκπαιδευμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού (braindrain), το συγκεκριμένο «αναπτυξιακό κοίτασμα» των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων παραμένει στην καλύτερη περίπτωση ελλειπώς αξιοποιημένο. Πώς όμως προσδιορίζεται και τι περιλαμβάνει η αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης ( valorisation of knowledge ) στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα; Η διεργασία στη δημιουργία αξίας από την παραγόμενη γνώση στα ακαδημαϊκά ιδρύματα μπορεί να ορισθεί καταρχήν, ως η μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε πρακτική δραστηριότητα - προκειμένου να γίνει κατάλληλη και διαθέσιμη για οικονομική και κοινωνική χρήση και ειδικότερα για την παραγωγή προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών, την ανάπτυξη διεργασιών και παραγωγικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ευρύτερα την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και προκλήσεων. Η αξιοποίηση της γνώσης συνδέεται οργανικά με την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσης σε φορείς της οικονομίας και της κοινωνίας και ασφαλώς με τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων εντάσεως γνώσης. Όμως, η αξιοποίηση της συγκεκριμένης γνώσης δεν αποτιμάται αποκλειστικά με χρηματικούς όρους, ούτε περιορίζεται στην εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσεων που συνδέονται με την επαγγελματική πρακτική. Ασφαλώς περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, αλλά και σημαντικών κοινωνικών και ανθρώπινων προβλημάτων που απαιτούν τις αντίστοιχες καινοτόμες πρωτοβουλίες εντάσεως γνώσης. Κυρίως όμως, η αξιοποίηση της γνώσης απαιτεί πρωτίστως την ενεργοποίηση του συνδεδεμένου (με την παραγωγή, τη διάχυση και την εφαρμογή της) ανθρώπινου ερευνητικού, επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού, ενώ συνδέεται ευθέως με το μείζον ζήτημα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων και μηχανικών.

2 Editorial Το στοίχημα της αξιοποίησης της γνώσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για τα ελληνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα Δυστυχώς, στην Ελλάδα της κρίσης, η σύνδεση της οικονομίας με την τεχνολογία και την καινοτομία αποτελεί μία από τις σημαντικές ελλείψεις στη θεματολογία της δημόσιας ατζέντας, της δημόσιας πολιτικής και της επιχειρηματικής προοπτικής. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, η αναζήτηση ενός μοντέλου ανάπτυξης με επίκεντρο τη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτομία, απουσιάζει στη χώρα μας -παρά κάποιες ενδιαφέρουσες και αξιοσημείωτες εξαιρέσεις- τόσο από τον δημόσιο διάλογο όσο και από την πρακτική και την οπτική του κράτους και των περισσότερων οικονομικών και κοινωνικών υποκειμένων. Η επίκληση από διάφορες πλευρές του επιχειρήματος, πως μια προσέγγιση για την οικονομική μεγέθυνση - που έχει στο επίκεντρό της την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης και που στηρίζεται σε ένα ευφυές κράτος με λειτουργικές και επιχειρησιακές ικανότητες - αποτελεί πολυτέλεια στις σημερινές ασφυκτικές συνθήκες, είναι συχνό. Ωστόσο, παραγνωρίζει το γεγονός πως το βαθύτερο μακροχρόνιο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η συνεχώς υποβαθμιζόμενη θέση της στον εξελισσόμενο διεθνή καταμερισμό εργασίας, σε συνδυασμό με τη δραματική συρρίκνωση της παραγωγής στη διάρκεια της κρίσης. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν από την πρόσφατη διαδρομή των Μονάδων Καινοτομίας κα Επιχειρηματικότητας στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα (και ειδικότερα στο ΕΜΠ) και από τη λειτουργία αντίστοιχων μονάδων στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του Δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα: 1. Το εγχείρημα για την οργανική ένταξη στα προγράμματα σπουδών μαθημάτων οικονομικής και διοικητικής κατεύθυνσης με ειδική αναφορά στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση, στην αξιολόγηση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της γνώσης, στην κατανόηση της καινοτομίας και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, πρέπει να συνεχισθεί και να αναβαθμιστεί. Η σχετική εκπαιδευτική διαδικασία δεν πρέπει να περιορίζεται σε έναν συμβατικό τρόπο διδασκαλίας, αλλά να διευρύνεται με τη μελέτη περιπτώσεων, την προσομοίωση διαδικασιών και τη συμμετοχή σε έργα επί του πεδίου (fieldprojects) που έχουν σύνθετη τεχνικο-οικονομική, διοικητική και επιχειρηματική υφή. 2. Η λειτουργία των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με αποστολή την ενεργοποίηση των σπουδαστών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και μεταδιδακτόρων), του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού όλων των βαθμίδων σε κάθε Ίδρυμα και τη συνεχή αναζήτηση νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης πρέπει να προωθεί την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών coaching σε ομάδες δυνητικών επιχειρηματιών, που επιδιώκουν: είτε τη δημιουργία νέων εγχειρημάτων (spin-offs, technologystart-ups), είτε τη συνεργασία για τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (businessdevelopment) με φορείς του υφιστάμενου παραγωγικού συστήματος. Οι υπηρεσίες coaching είναι απαραίτητο να προσφέρονται ως δημόσιο αγαθό σε κάθε Ίδρυμα για ένα χρονικό διάστημα, που μπορεί να κυμαίνεται από 6 έως 24 μήνες.η έλλειψή τους μπορεί να καταστήσει την οποιαδήποτε χρηματοδότηση αναποτελεσματική. 3. Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής διαδικασίας και γενικότερα η διαμόρφωση της στρατηγικής προστασίας της γνώσης αποτελεί - σε πολλές περιπτώσεις - αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση ενός εγχειρήματος εντάσεως γνώσης. Για το λόγο αυτό, η έλλειψη χρηματικών πόρων για την κατάθεση αιτήματος απόκτησης μιας πατέντας και για την εν συνεχεία υποστήριξή της, μπορεί να αναστείλει την όλη προσπάθεια. 4. Η χρηματοδότηση με ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο πρώϊμης σποράς (early-earlyseedcapital) είναι απαραίτητη μαζί με την αναζήτηση των πρώτων αγοραστών ή χρηματοδοτών για μια ελπιδοφόρα εκκίνηση ενός νέου εγχειρήματος. Μια τέτοια πολιτική χρειάζεται για την υλοποίησή της, την υποστήριξη ενός Εθνικού Ταμείου Αξιοποίησης της παραγόμενης επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής γνώσης. Το Ταμείο μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, πρέπει να λειτουργεί με αξιοκρατικά κριτήρια και σε αυτό να μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις τόσο Ιδρύματα όσο και μεμονωμένες ερευνητικές ομάδες ή ερευνητές. Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Έκδοση της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ Υπεύθυνος έκδοσης Καλογήρου Γιάννης Αρχισυντάκτης Σιώκας Ευάγγελος Επιμέλεια Σύνταξης Καλογήρου Γιάννης Καστέλλη Ιωάννα Σιώκας Ευάγγελος Συντακτική ομάδα Αραβώσης Κωνσταντίνος Γεωργίου Παρασκευάς Καλογήρου Γιάννης Κανέλλος Νίκος Καστέλλη Ιωάννα Λιβιεράτος Αντώνης Λυρίδης Δημήτρης Μαυρωτάς Γιώργος Μπελεγρή-Ρομπόλη Αθηνά Παναγιωτόπουλος Παν. Πρωτόγερου Αιμιλία Ρούτση Άννα Μαρία Σιώκας Γεώργιος Σιώκας Ευάγγελος Σταθάκη Ελένη-Ζωή Τσακανίκας Άγγελος 2

3 4η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας στο ΕΜΠ με τη συνεργασία της SO Kwadraat ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ μετά τη διοργάνωση τεσσάρων ΕΕ Η ΜοΚΕ ΕΜΠ διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή φορά την «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» με τη συνεργασία της SO Kwadaat, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ασχολείται με την υποστήριξη και ανάπττυξητεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της Δομής Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης αυτής, η οποία φιλοξενήθηκε στις αίθουσες πολυμέσων του ΕΜΠ από τις 9 έως τις 17 Ιουλίου, η ΜοΚΕ με ανοικτή πρόσκληση προς την Πολυτεχνειακή κοινότητα απευθύνθηκε και πάλι σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ αλλά και αποφοίτους των Σχολών του ιδρύματος που έχουν μια ιδέα ή ένα ερευνητικό αποτέλεσμα και επιθυμούν να προχωρήσουν στην ίδρυση επιχείρησης. Οι ερευνητές και ερευνητικές ομάδες παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και δέχτηκαν σχόλια, σε κλειστές συναντήσεις με τη συμμετοχή του κ. Johan Van den Bossche, συμβούλου νεοφυών επιχειρήσεων και των μελών της ΜοΚΕ ΕΜΠ. Η συμμετοχή δυνάμει ή «εκκολαπτόμενων» επιχειρηματιών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις δεδομένου ότι ο αριθμός τωνιδεών που παρουσιάστηκαν έφτασε τις είκοσι. Τα τελευταία τρία χρόνια διαπιστώνεται μια αυξανόμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την αξιοποίηση της έρευνας και τη δυνατότητα ίδρυσης επιχείρησης. Βασικός συντελεστής της διοργάνωσης ο JohanVandenBossche, εμπειρογνώμονας του Βελγικού μη Κερδοσκοπικού οργανισμού SO Kwadraat. Ο ίδιος είναι μηχανικός με πολυετή προσωπική εμπειρία από την ίδρυση εταιριών, αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω του οργανισμού στην ίδρυση 103 νεοφυών επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Από την αρχή της συνεργασίας της SO Kwadraat με τη ΜοΚΕ ΕΜΠ έχει προσφέρει στα στελέχη της ΜοΚΕ πολύτιμη βοήθεια καιτεχνογνωσία σε θέματα coaching. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εβδομάδας επιχειρηματικότητας, ο κος VandenBossche παρείχε σεμινάρια συμβουλευτικής μεθοδολογίας στα στελέχη της Μο.Κ.Ε., με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της μονάδας. Ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται οι συναντήσεις που πραγματοποίησε ο κος JohanVandenBosshe και ο καθ. Ιωάννης Καλογήρου με τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. καθ. Ιωάννη Γκόλια, τον Αναπληρωτή Πρύτανη καθ. Σπυρίδωνα Μαυράκο και τον Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ καθ. Ιωάννη Βασιλείου, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας και τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την τριετή αυτή εμπειρία. Ιωάννα Καστέλλη Άννα-Μαρία Ρούτση Υπάρχει αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό και ενδιαφέρουσες ιδέες που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά. Βασική πρόκληση για τις ομάδες είναι η κατοχύρωση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους, για την οποία απαιτούνται σημαντικοί χρηματικοί πόροι. Πολλές επιχειρηματικές ιδέες αδυνατούν να ξεκινήσουν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, η οποία δεν είναι κατ ανάγκη υψηλή. Απαιτείται στα αρχικά στάδια ένα μικρό κεφάλαιο σποράς (seedcapital) το οποίο θα στηρίξει την υλοποίηση επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Το coaching αναδεικνύεται κρίσιμο στα πρώτα στάδια ίδρυσης και λειτουργίας νεοφυών επιχειρήσεων, ειδικά δε όταν πρόκειται για επιχειρηματικές ομάδες που απαρτίζονται από μηχανικούς, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την αγορά και τις επιχειρήσεις. 3

4 4η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας στο ΕΜΠ Η 4η ΕΕ σε αριθμούς OPENDAY Aνοιχτή εκδήλωση γνωριμίας με τον JohanVandenBossche ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΑΡΧ.ΜΗΧ. ΧΗΜ.ΜΗΧ. ΜΗΧ.ΜΗΧ. ΝΑΥΠ.ΜΗΧ. Εκτός ΕΜΠ Ταξινόμηση συμμετεχόντων ανά Σχολή (σύνολο 60 άτομα) ΣΗΜΜΥ ΣΕΜΦΕ 1 Τομείς δραστηριότητας με βάση τo αντικείμενο παραγωγής ΤΠΕ Μηχανολογικού Εξοπλισμού 4 Δημιουργικές Βιομηχανίες Αριθμός Ατόμων ΤΠΕ & Εξοπλισμός Τομείς δραστηριότητας με βάση τoυς τομείς εφαρμογής Υγεία Δημιουργικές Βιομ. Βιομηχανία Μεταφορές-Ναυτιλία Εμπόριο Αγροδιατροφή Εκπαίδευση Ενέργεια ΤΠΕ Αριθμός Προτάσεων Αριθμός προτάσεων Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού επιταχυντή του ΕΠΙ.νοώ στο Μοναστηράκι ανοιχτή εκδήλωση γνωριμίας με τον Johan Van den Bossche, τον επικεφαλής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού SoKwadraatμε έδρα το Βέλγιο Την εκδήλωση προλόγισε ο επιστημονικός υπεύθυνος της ΜοΚΕ καθ. Γ. Καλογήρου, ενώ ακολούθησε μία μικρή παρουσίασηαπό τον κ. Van den Bossche για την δράση του οργανισμού και τα θέματα πάνω στα οποία ασχολείται, ενώ απάντησε σε ποικίλες ερωτήσεις του κοινού. Στη συνέχεια, μέσα σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε cocktail δικτύωσης όπου επιχειρηματικές ομάδες που υποστηρίζονται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, μέντορες, αλλά και ομάδες του επιχειρηματικού επιταχυντή ΕΠΙ.νοώ, ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, αντάλλαξαν απόψεις και δικτυώθηκαν. Ακόμα, πάντοτε με τη συμβολή του κυρίου Johan Van den Bossche ανακάλυψαν καλές πρακτικές αλλά και εργαλεία για μια φιλόδοξη και εν τέλει επιτυχημένη είσοδο στο χώρο του επιχειρείν. 4

5 Με δεδομένη σήμερα την ένταση του φαινομένου της αστικοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο και των δυσμενών επιπτώσεων που αυτή επιφέρει, η επιδίωξη του στόχου της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κέντρων λήψης αποφάσεων και των σχεδιαστών, με στόχο τη διατύπωση αποτελεσματικών πολιτικών διαχείρισης των προβλημάτων του αστικού χώρου. Κρίσιμες παράμετροι της προσπάθειας αυτής αποτελούν η ολοκληρωμένη προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού, η ενσωμάτωση συμμετοχικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων και η ανάπτυξη / αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και φιλικών προς το χρήστη εφαρμογών και υπηρεσιών. Η ολοκλήρωση των παραπάνω έχει συμβάλλει στη γέννηση της ιδέας των έξυπνων πόλεων, ως μία καινοτόμα προσέγγιση για την αποτελεσματική διαχείριση των αστικών προβλημάτων, που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση και την ορθολογική διαχείριση των πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό χώρο. Ο ορισμός της έξυπνης πόλης αποτελεί σήμερα αντικείμενο εννοιολογικής έρευνας σε εξέλιξη (Chourabi και άλλοι 2012), αφού δεν υπάρχει ακόμη ένας σαφής ορισμός του όρου. Η βιβλιογραφική αναζήτηση καταγράφει ένα σύνολο ορισμών, κάποιοι από τους οποίους εστιάζουν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίων (ΤΠΕ) ως τον κυρίαρχο μοχλό ανάπτυξης / αναβάθμισης του αστικού χώρου, ενώ άλλοι υιοθετούν μια πιο ευρεία προσέγγιση, περιλαμβάνοντας πτυχές της κοινωνίας, της οικονομίας, της διακυβέρνησης, αλλά και συμμετοχικές προσεγγίσεις για την επιδίωξη στόχων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (Manville και άλλοι, 2014). Σύμφωνα με τον Schaffers και άλλους (2012), η έννοια της έξυπνης πόλης είναι πολυδιάστατη και αφορά στη δημιουργία ενός μελλοντικού οράματος με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών, τη χάραξη στρατηγικής για την επίτευξή του, τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος (αστικού οικοσυστήματος) που ευνοεί την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων σε πολύπλοκα και πολυσύνθετα προβλήματα και την εντατική χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών. Η ανάπτυξη της έξυπνης πόλης αποτελεί ένα σχεδιαστικό Έξυπνες Πόλεις και Διαχείριση Αστικών Προβλημάτων Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΑΤΜ) εγχείρημα που απαιτεί τη συνεργασία ενός εύρους εξειδικεύσεων, καθιστώντας αυτή μία πλατφόρμα διεπιστημονικής συνεργασίας. Η έμφαση που δίνεται στη διαχείριση μεγάλου όγκου χωρικών δεδομένων, αλλά και στην ενσωμάτωση συμμετοχικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη της έξυπνης πόλης, δημιουργεί ένα σύνολο από νέες ευκαιρίες για τον ΑΤΜ. Πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του στο σχεδιαστικό εγχείρημα των έξυπνων πόλεων εντοπίζεται στην αξιοποίηση μεθοδολογικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών που μπορούν να συνεισφέρουν στη συλλογή, επεξεργασία, οπτικοποίηση και αποτελεσματική επικοινωνία πληροφορίας σε διάφορα επίπεδα (layers) που αφορούν στην πόλη (χωρική δομή, λειτουργίες, υποδομές, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, χωρική διάρθρωση επιμέρους τομέων δραστηριότητας κ.λπ.). Ενδεικτικά εργαλεία και τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας έξυπνης πόλης από τον ΑΤΜ αναφέρονται στη συνέχεια, ταξινομημένα σε δύο ευρείες κατηγορίες που αφορούν σε (Stratigea και άλλοι, 2015): Άρθρο των Αναστασία Στρατηγέα Μαρία Παναγιωτοπούλου Χρυσαΐδα-Αλίκη Παπαδοπούλου Εργαλεία και τεχνολογίες που διευκολύνουν τη συμμετοχική σχεδιαστική προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας έξυπνης πόλης, και εργαλεία και τεχνολογίες που διευκολύνουν τη διαχείριση μεγάλου όγκου χωρικών δεδομένων. Ως ενδεικτικά εργαλεία και τεχνολογίες που αφορούν στην ενδυνάμωση των πολιτών και διευρύνουν την προοπτική των συμμετοχικών σχεδιαστικών προσεγγίσεων μπορούν να αναφερθούν (Stratigeaetal., 2015): Πλατφόρμες crowdsourcing: διαδικτυακά εργαλεία για τη συλλογή πληροφορίας από ένα ευρύ φάσμα ομάδων της κοινωνίας, που εμπλουτίζει τη διαδικασία του σχεδιασμού με σημαντική πληροφορία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων του αστικού χώρου. Γεω-οπτικοποίηση χαρτογραφική απεικόνιση: δίνει τη δυνατότητα μιας περισσότερο αποτελεσματικής επικοινωνίας των ζητημάτων / προτάσεων του σχεδιασμού με σκοπό την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση / κινητοποίηση / συμμετοχή των πολιτών για την επίλυσή τους. Συνέχεια στη σελίδα 6 5

6 Συμμετοχικά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (PublicParticipation GIS - PPGIS): παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των προτάσεων λύσεων των σχεδιαστικών προβλημάτων με τους αποδέκτες αυτών (πολίτες τοπική κοινωνία), κάνοντας πιο ουσιαστική τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία του σχεδιασμού. GIS-enabledDiscussionForums (GeoDF): ενεργοποιούν την επικοινωνία / αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων συμμετεχόντων, σχεδιαστών και κέντρων λήψης αποφάσεων πάνω σε σχεδιαστικά προβλήματα, δίνοντας στην επικοινωνία αυτή μία χωρική υπόσταση. Αντίστοιχα στην κατηγορία των εργαλείων και τεχνολογιών που διευκολύνουν τη διαχείριση μεγάλου όγκου χωρικών δεδομένων εντάσσονται τα (Stratigeaetal., 2015): Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ - GIS): εργαλεία για την διαχείριση και επικοινωνία ποσοτικής και ποιοτικής πληροφορίας, που επιτρέπουν την κατανόηση, ερμηνεία, οπτικοποίηση και επικοινωνία της πληροφορίας αυτής, τη διερεύνηση σχέσεων, προτύπων και τάσεων, τη διατύπωση ερωτημάτων χωρικού ενδιαφέροντος κ.λπ. Διαδικτυακά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (WebGIS): καθιστούν δυνατή την αναπαράσταση του χώρου, των προβλημάτων του, των προτεινόμενων από το σχεδιασμό λύσεων κ.λπ. μέσω διαδικτύου, ανοίγοντας έτσι τη σχετική πληροφορία σε Αναστασία Στρατηγέα, Αναπλ. Καθηγ. ΣΑΤΜ - ΕΜΠ Μαρία Παναγιωτοπούλου, ΑΤΜ-ΕΜΠ, Υπ. Διδ. ΣΑΤΜ - ΕΜΠ Χρυσαΐδα-Αλίκη Παπαδοπούλου, ΑΤΜ-ΕΜΠ, ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική, Υπ. Διδ. ΣΑΤΜ - ΕΜΠ Έξυπνες Πόλεις και Διαχείριση Αστικών Προβλημάτων Ο Ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΑΤΜ) ένα μεγάλο φάσμα των αποδεκτών του σχεδιασμού και διευκολύνοντας την επικοινωνία και αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού μιας έξυπνης πόλης με βάση τις ανάγκες, τις δεξιότητες, τα μέσα επικοινωνίας, τις προσδοκίες κ.λπ. των πολιτών της. Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανής η προοπτική που ανοίγεται για τον ΑΤΜ σε μία σειρά από νέα, καινοτόμα πεδία δραστηριοποίησης, που απορρέουν από τη γνώση των τεχνολογιών για την αξιοποίηση / διαχείριση μεγάλου όγκου χωρικών δεδομένων, ζήτημα που βρίσκεται σήμερα στην αιχμή του δόρατος για τη διαχείριση ενός σημαντικού αριθμού προβλημάτων, αλλά και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης νέων καινοτόμων προσεγγίσεων, τόσο από τεχνολογική όσο και από κοινωνική άποψη, στις παραδοσιακές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό του αστικού χώρου (π.χ. διαδικτυακές συμμετοχικές προσεγγίσεις). Τα παραπάνω μπορούν να βρίσκουν εφαρμογή σε ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων του αστικού αλλά και του περιφερειακού χώρου, κατάλληλα δε αξιοποιούμενα μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμες προσεγγίσεις, λύσεις αλλά και προϊόντα, στοιχείο σημαντικό για την αναζήτηση λύσεων σε αδιέξοδα τόσο σε προσωπικό (επαγγελματικές διέξοδοι) όσο και σε συλλογικό (αντιμετώπιση πολυεπίπεδης κρίσης) επίπεδο. ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ EU (2013), European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, Strategic Implementation Plan. Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J.R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T.A. and Scholl, H.J. (2012), Understanding Smart Cities: An Integrative Framework, Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, HI, USA, January Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N. and Meijers, E. (2007), Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities, Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology. Manville, C., Cochrane, G., Cave, J., Millard, J., Pederson, J.K., Thaarup, R.K., Liebe, A., Wissner, M., Massink, R. and Kotterink, B. (2014), Mapping Smart Cities in the EU, Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy. Retrieved from eu /RegData/etudes/etudes/joi n/2014/507480/ipol- ITRE_ET(2014)507480_EN. pdf Stratigea, A., Papadopoulou, Ch.-A. andpanagiotopoulou, M. (2015), Tools and Technologies for Planning the Development of Smart Cities: A Participatory Methodological Framework, Journal of Urban Technology, Routledge, , pp

7 The Spirit of Entrepreneurship μεθέμα: Creative industries ΜΕΛΕΤΕΣΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ«Creativity and Innovation for Growth in Europe» Στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού επιταχυντή ΕΠΙ.νοώ την Παρασκευή 27 Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε η τρίτη εκδήλωση της σειράς συζητήσεων The Spirit of Entrepreneurship με θέμα: Creative industries. Συγκεκριμένα, το ίδρυμα Konrad Adenauer (KAS) Ελλάδος και οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου διοργάνωσαν το τρίτο πάνελ της σειράς «Το πνεύμα της επιχειρηματικότητας», στο οποίο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να μιλήσουν με δυναμικούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της βιομηχανίας. Οι επιχειρηματίες αυτοί προερχόμενοι από ποικίλους κλάδους, ερευνητών, προγραμματιστών, σχεδιαστών, παρουσίασαν στο κοινό τα βήματά τους προς την επιτυχία, αλλά και τους φόβους που αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν σε κάθε τους βήμα. Επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι οι φόβοι, οι ανησυχίες και προβλήματα χρηματοδότησης υπάρχουν και ιδιαίτερα στα πρώτα βήματα μίας επιχείρησης. Ωστόσο, μπορούν να αντιμετωπιστούν με σωστή οργάνωση, συνεχή εγρήγορση και αποφασιστικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, δόθηκε ξεκάθαρα στο κοινό, και ειδικά σε εκείνους που ενδιαφέρονται να κάνουν το πρώτο βήμα προς την επιχειρηματικότητα, η ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις, να συλλέξουν πολύτιμες συμβουλές και να γνωρίσουν τι πραγματικά σημαίνει η δημιουργία μίας επιχείρησης στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών. Φωτογραφίες από την εκδήλωση Η συζήτηση άνοιξε με την Αιμιλία Πρωτόγερου, ερευνήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, η οποίο παρουσίασε την έρευνα που διεξήγαγε σε συνεργασία με τον καθηγητή Γ. Καλογήρου για τις δημιουργικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πάνελ των ομιλητών: FelixDaub διευθύνων σύμβουλος της Klickfilm (Γερμανία), Μάνος Μοσχούς, συνιδρυτής και CTO των AbZorbaGames (Ελλάδα), Δημήτρης Στεφανίδης, συνιδρυτής του G DesignStudio (Ελλάδα) και Δήμητρα Κολοτούρα, συνιδρύτρια του Zeus+Dione (Ελλάδα), ενώ την ευθύνη συντονισμού της είχε ο δημοσιογράφος Δημήτριος Πόγκας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης The Spirit of Entrepreneurship παρουσιάστηκαν τα κυριότερα ευρήματα των μελετών περίπτωσης που πραγματοποιήθηκαν σε ελληνικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε δημιουργικούς κλάδους της οικονομίας. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο χρηματοδοτούμενο από το 7ο Πρόγμαμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. ερευνητικό έργο «Creativity and Innovation for Growth in Europe». Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την καλύτερη κατανόηση της φύσης και των χαρακτηριστικών της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους στην Ευρώπη, καθώς και να μελετήσει τη συμβολή της «δημιουργικής επιχειρηματικότητας» στην οικονομική μεγέθυνση αλλά και την κοινωνική ευημερία. Έτσι το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά πολύτιμη και πρωτότυπη πηγή γνώσης για την ερευνητική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και τους κύκλους διαμόρφωσης πολιτικής τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Αιμιλία Πρωτόγερου 7

8 Πολλαπλά οφέλη από την ευρύτερη διάχυση της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα ΔΙΑΚΡΙΣΗ ομάδας ομάδας που υποστηρίχθηκε που από ΜοΚΕ-ΕΜΠ υποστηρίχθηκε από τη ΜοΚΕ-ΕΜΠ Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε στις 10/6/2015 από τον Επίκουρο καθηγητή ΕΜΠ και Επιστημονικό Υπεύθυνο της μελέτης κ. Άγγελο Τσακανίκα, η χώρα μας δεν έχει ακόμα συλλάβει το πλήρες εύρος των ωφελειών από την ταχύτερη υιοθέτηση ΤΠΕ στην οικονομική μας δραστηριότητα. Ειδικά στο σημερινό περιβάλλον, όπου η ανάγκη ποιοτικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και μετάβασής της σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο είναι επιτακτική, η συνεισφορά των ΤΠΕ μπορεί να είναι καθοριστική στην προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς. Στο πλαίσιο της μελέτης επιλέχθηκαν τέσσερις μεγάλες παρεμβάσεις που πιστεύεται ότι μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα οφέλη για την οικονομία, σε όρους εξαγωγών, ανταγωνιστικότητας και διαφάνειας, αλλά και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και καινοτομίας. Οι τέσσερις αυτές περιοχές δράσεις είναι οι εξής: ψηφιακές υπογραφές στη δημόσια διοίκηση, ανάπτυξη ανοιχτών δεδομένων, βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του πληθυσμού τόνωση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων ΜΜΕ Η επιλογή αυτών των τεσσάρων πεδίων καθορίστηκε εν πολλοίς από το υφιστάμενο στρατηγικό πλαίσιο ψηφιακής ανάπτυξης που αφορά στην περίοδο σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την ποσοτική μελέτη, η εγχώρια οικονομία θα μπορούσε να εξοικονομήσει 380 εκατ. ευρώ ετησίως από την υιοθέτηση στην ελληνική δημόσια διοίκηση λύσεων ψηφιακής υπογραφής. Επιπλέον μια αύξηση κατά 100% στη διάδοση των ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα θα οδηγούσε σε σημαντική βελτίωση της κατάταξης της χώρας κατά 25 θέσεις σε όρους ανταγωνιστικότητας (από την 56η στην 31η θέση) και κατά 33 θέσεις σε όρους διαφάνειας (από την 80η στη 47η), καθώς και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Επίσης, για κάθε 1000 άτομα που βελτιώνουν το επίπεδο e-skills που διαθέτουν μπορεί να επιτευχθεί ενίσχυση των εγχώριων εξαγωγών κατά 13,9 εκ ευρώ καθώς και η δημιουργία 72 νέων επιχειρήσεων. Τέλος, η υιοθέτηση ΤΠΕ από τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αυξάνει την πιθανότητα καινοτομίας κατά περίπου 4-9 ποσοστιαίες μονάδες και διευκολύνει σημαντικά τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων καθώς αυξάνει την πιθανότητα εξαγωγών κατά περίπου 1,5-4 ποσοστιαίες μονάδες. Οι κύριοι παράγοντες που φαίνεται συστηματικά να εμποδίζουν την ευρύτερη υιοθέτηση των ΤΠΕ στο Δημόσιο είναι : - Περιορισμένη πολιτική βούληση για ουσιαστική τόνωση του E-government - Ανεπαρκής xρηματοδότησηκαθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων - Αναποτελεσματικοί μηχανισμοί για την παρακολούθηση οριζόντιων δράσεων που διατρέχουν τη δημόσια διοίκηση - Έλλειψη διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα διάφορα λειτουργικά συστήματα του Δημοσίου αλλά και κοινών προτύπων - Χαμηλή αξιοποίηση υποδομών ΤΠΕ και κατακερματισμός συστημάτων, με μεγάλες επικαλύψεις στα διάφορα λειτουργικά συστήματα. - Υψηλό κόστος στην εισαγωγή και χρήση των ηλεκτρονικών υποδομών, κυρίως λόγω έλλειψης κατάλληλων προγραμματικών συμφωνιών και αδειών - Χρονοβόρες διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις Άγγελος Τσακανίκας Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Ο Σάββας Σαββάκης επικεφαλής της ομάδας SARM, η οποία υποστηρίζεται από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, αναδείχθηκε νικητής του 1ου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η Επιχειρηματικότητα στην Πράξη», το οποίο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε δε χρηματικό βραβείο ευρώ, το οποίο προσέφερε η εταιρεία Pfizer Hellas σε αναγνώριση της προσπάθειάς του. Η ομάδα SARM αναπτύσσει ένα νέου τύπου περιστροφικό, ομόκεντρο κινητήρα εσωτερικής καύσης. Σε σχέση με τους ήδη υπάρχοντες παλινδρομικούς κινητήρες, η ολοκληρωμένη θεωρητική μελέτη της νέας αυτής τεχνολογίας έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα όπως μεγαλύτερη απόδοση λειτουργίας, σταθερή κατανάλωση καυσίμου, ενώ το βάρος και ο όγκος του είναι μικρότερα έως 5 και 6 φορές αντίστοιχα. Βάσει της απλότητας του σχεδιασμού του κινητήρα, με λιγότερα κινούμενα μέρη, άρα και τριβές και καταπόνηση υλικών, επιτυγχάνονται και επιπλέον οφέλη, όπως μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα, λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης καθώς και χαμηλότερο κόστος κατασκευής και συντήρησης. Η νέα αυτή τεχνολογία είναι συμβατή με όλες τις υπάρχουσες εφαρμογές κινητήρων εσωτερικής καύσης. Η πατέντα της εφεύρεσης έχει ήδη κατοχυρωθεί σε 14 χώρες. Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο εδώ 8

9 4 ος Ιδρυματικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Παιγνίου Διοργάνωση τηςμοκε ΕΜΠ 2 ΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Από το ΕΠΙ.νοώ και τη ΜοΚΕ ΕΜΠ Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 4ος Ιδρυματικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Παιγνίου τον οποίο διοργάνωσε η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 14 Ιούλιου 2015 και έλαβε χώρα στο Υπολογιστικό Κέντρο 2 (Αίθουσα Υ2) της Σχολής Χημικών Μηχανικών. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος 9 ομάδες από συνολικά 35 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ, ενώ σε ορισμένες ομάδες συμμετείχαν φοιτητές και νέοι απόφοιτοι άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι ομάδες κλήθηκαν να διοικήσουν μία εικονική επιχείρηση για 7 περιόδους λειτουργίας δρώντας σε ένα περιβάλλον πλήρους ανταγωνισμού. Ο δημιουργός του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε είναι ο Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Μαυρωτάς. Κατά την έναρξη του Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της φιλοσοφίας, των βασικών αρχών και των κανόνων λειτουργίας του Επιχειρηματικού Παιγνίου και του συνοδευτικού λογισμικού από τον Δρ Μηχανικό ΕΜΠ Ευάγγελο Σιώκα. Το Επιχειρηματικό Παίγνιο κέντρισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων φοιτητών οι οποίοι μέσα από το Διαγωνισμό εξοικειώθηκαν με τα ζητήματα της διοίκησης επιχειρήσεων, γνώρισαν ορισμένα από τα οικονομικάμεγέθη που συνοδεύουν την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης και έλαβαν σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις βασιζόμενοι στα υπάρχοντα και μεταβαλλόμενα δεδομένα της αγοράς και βέβαια στην κρίση των μελών της ομάδας τους. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν συνεργατικότητα και συνδύασαν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους με σκοπό την καλύτερη πορεία των εικονικών επιχειρήσεων και την πρόοδο της ομάδας τους έχοντας πάντα ευχάριστη διάθεση και πάνω από όλα διασκεδάζοντας μέσα από το παιχνίδι. Μετά από τη συμπλήρωση και των 7 περιόδων του παιγνίου, την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα που αποτελείτο από τους: Κουρή Ευαγγελία Χρυσάνθη Σχοινά Αναστασία Κουρή Κοσμά ΜόλχοΙζάκ Η ΜοΚΕ ΕΜΠ θέλει να ευχαριστήσει όλους του φοιτητές του ΕΜΠ οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στον 4ο Ιδρυματικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Παιγνίου. Το ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκηρύσσουν την έναρξη του 2ου Διαγωνισμού Καινοτομίας. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στα μέλη της κοινότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όπως νέους φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους ερευνητές ή ομάδες ερευνητών, υποψήφιους διδάκτορες, κλπ. ενώ οι επιχειρηματικές ιδέες και προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να αφορούν και να έχουν εφαρμογή στους εξής τομείς: Αγροδιατροφή Ενέργεια Περιβάλλον Μεταφορές Υγεία Έξυπνες πόλεις Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή προτάσεων πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: novation_challenge 9

10 Ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία Ομάδας Φαρμακευτικής και Πράσινης Χημείας του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΈΚΔΟΣΗ ομάδας για την που υποστηρίχθηκε Επιχειρηματικότητα από τη Έντασης ΜοΚΕ-ΕΜΠ γνώσης από τον Routledge Η παγκόσμια αγορά καλλυντικών προϊόντων με αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα. Χαρακτηριστικά, για το 2013 η αξία της αγοράς των προϊόντων αντιγήρανσης εκτιμήθηκε στα δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2019 κατά 7.8% (Transparency Market Research). Όπως είναι αναμενόμενο, οι εταιρείες καλλυντικών προσπαθούν να διεκδικήσουν ένα μερίδιο της αγοράς αυτής εισάγοντας νέα, καινοτόμα προϊόντα. Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας της ομάδας Φαρμακευτικής και Πράσινης Χημείας του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, πραγματοποιήθηκε διπλωματική εργασία με θέμα «Ανάπτυξη καλλυντικής κρέμας βελτιωμένων αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων με χρήση εκχυλίσματος φύλλων ελιάς εγκλεισμένο σε νανοσωματίδια πολυγαλακτικού οξέος». Η εργασία πραγματοποιήθηκε από τη φοιτήτρια Μαρία-Χριστίνα Κεσεντέ, με επιβλέπουσατην Επίκουρο Καθηγήτρια Αναστασία Δέτση σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών (Καθηγητής Κ. Παπασπυρίδης, Επίκουρος Καθηγήτρια Σ. Βουγιούκα) και την εταιρεία καλλυντικών ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. Ο στόχος της εργασίας ήταν η αξιοποίηση του εκχυλίσματος των φύλλων της ελιάς, τα οποία είναι πλούσια στο φυσικό προϊόν ελαιοευρωπεϊνη με εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και αντιγηραντικές ιδιότητες, και της νανοτεχνολογίας ώστε να αναπτυχθεί ένα καινοτόμο καλλυντικό προϊόν αντιγήρανσης. Ο εγκλεισμός σε νανοσωματίδια βιοδιασπώμενου πολυμερούς χρησιμοποιήθηκε ως τεχνική προκειμένου να προστατευθούν τα αντιοξειδωτικά συστατικά του εκχυλίσματος από εξωτερικούς παράγοντες αλλοίωσης και να ενισχυθεί η διεισδυτικότητα των δραστικών συστατικών στην επιδερμίδα. Η εκχύλιση των φύλλων ελιάς, η παρασκευή και ο χαρακτηρισμός των νανοσωματιδίων έγιναν στα Εργαστήρια Οργανικής Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών της Εικόνα: Συλλογή των φύλλων ελιάς εκχύλιση-εγκλεισμόςενσωμάτωση στην καλλυντική κρέμα Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και στη συνέχεια το ελεύθερο και το εγκλεισμένο εκχύλισμα ενσωματώθηκαν σε καλλυντική κρέμα και υποβλήθηκαν σε τρίμηνο έλεγχο σταθερότητας στο Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. Διαπιστώθηκε ότι τα δείγματα με το ελεύθερο εκχύλισμα παρουσίασαν αλλοιώσεις στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, ενώ στα αντίστοιχα δείγματα κρέμας που περιείχαν το εκχύλισμα εγκλεισμένο σε νανοσωματίδια δεν παρατηρήθηκε καμία αλλοίωση. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές ενδείξεις για την αξιοποίηση του προϊόντος αυτού στη βιομηχανία καλλυντικών. Τα επόμενα σημαντικά βήματα είναι ο σχεδιασμός αντίστοιχης διεργασίας μεγαλύτερης κλίμακας για την πιλοτική παραγωγή και η κλινική μελέτη του προϊόντος ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εμπορική του εκμετάλλευση. Πρόσφατα, εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Routledge βιβλίο με τίτλο «Dynamics of Knowledge-Intensive Entrepreneurship: Business Strategy and Public Policy», συντάκτες του οποίου ήταν οι FrancoMalerba (Καθηγητής, University of Bocconi), Γιάννης Καλογήρου (Καθηγητής ΕΜΠ) Maureen McKelvey (Καθηγήτρια, University of Gothenburg) και Slavo Radosevic (Καθηγητής, University College London). Η επιχειρηματικότητα που βασίζεται στηγνώση μπορεί νααποτελέσει μοχλό εκκίνησης της ανάπτυξης. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί στον αριθμό τέτοιων νεοσύστατων εταιρειών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, έγινε μια συστηματική προσπάθεια να μελετηθούν νέες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που βασίζονται στην ένταση γνώσης υπό το πρίσμα των κοινωνικόοικονομικών μοντέλων. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές που ασχολούνται με τα ζητήματα επιχειρηματικότητας στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, καθώς σε εκείνους που ενδιαφέρονται για τη διαχείριση της καινοτομίας και τη δημόσια πολιτική. 10

11 Συμμετοχή της ΜοΚΕ ΕΜΠ στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΣΕΒΤ «Aνοικτή Kαινοτομία» Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) προσκάλεσε τη ΜοΚΕ ΕΜΠ να συμμετέχει με εισηγητές της σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Ανοικτή Καινοτομία. Ο ΣΕΒΤ διοργάνωσε τον κύκλο αυτό σεμιναρίων από τις 29 Ιουνίου 2015 εως τις 21 Ιουλίου 2015, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OPEN NEW FOOD, πουέχει ως στόχο την κατάρτιση των στελεχών της Βιομηχανίας τροφίμων, πάνω σε θέματα, που αφορούν στην καινοτομία και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) & του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και με τη συμβολή του ΕΦΕΤ. Από πλευράς ΜοΚΕ ΕΜΠ συμμετείχαν ο επιστημονικός υπεύθυνος της ΜοΚΕ καθηγητής Γ. Καλογήρου, ο συνεργάτης τηςμοκε επίκουρος καθηγητής Α.Τσακανίκας και η συντονίστρια της Ομιλίατου Rafi Nave «Israel High Tech Nation» Επικεφαλής της Μονάδας Επιχειρηματικότητας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Τechnion ΜοΚΕ Ι. Καστέλλη. Επίσης συμμετείχαν από τη ΜοΚΕ του ΟΠΑ ο καθηγητής Γ. Δουκίδης, η καθηγήτρια Ν. Παπαλεξανδρή και η συντονίστρια της ΜοΚΕ ΟΠΑ Λ. Ιωάννου, από τον ΕΦΕΤ ο Γ. Γαροφαλάκης και από το ΣΕΒΤ η γενική διευθύντρια Β. Παπαδημητρίου και η σύμβουλος Φ. Σάλτα. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές που διέπουν το μοντέλο της ανοικτής καινοτομίαςμε στόχο την ευαισθητοποίηση των στελεχών των Επιχειρήσεων Τροφίμων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόταν σε στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται στα Τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης, Ποιότητας, Παραγωγής, Μάρκετινγκ και Logistic. Η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτέλεσε συνδυασμό κλασσικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων και webseminars μέσω on-line πλατφόρμας. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 στις εγκαταστάσεις του ΕΠΙ.νοώ στο Μοναστηράκι πραγματοποιήθηκε ομιλία του κυρίου RafiNave, επικεφαλής της Μονάδας Επιχειρηματικότητας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Technion στη Χάιφα του Ισραήλ. Η ομιλία αυτή οργανώθηκε από τη ΜοΚΕ του ΕΜΠ σε συνεργασία με το ΕΠΙ.νοώ και με πρωτοβουλία της ισραηλινής πρεσβείας. Η εκδήλωση είχε θέμα «Israel High TechNation» και αφορούσε σε θέματα καινοτομίας και το παράδειγμα του Ισραήλ σε σχέση με τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο κύριος RafiNave αναφέρθηκε στο οικοσύστημα καινοτομικών επιχειρήσεων στο Ισραήλ, αλλά επεσήμανε και τους παράγοντες που βοήθησαν στη δημιουργία του. Συγκεκριμένα, με βάση κάποιους δείκτες, όπως οι -κατά κεφαλήν- δημοσιεύσεις, οι πατέντες και ο αριθμός των νεοφυών επιχειρήσεων, φαίνεται το Ισραήλ να έχει ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το 50% των νεοφυών επιχειρήσεων αυτών έχουν ιδρυτές αποφοίτους του ιδρύματος. Επίσης, στο πρόγραμμα σπουδών του έχει δύο κύκλους σπουδών σχετικά με την επιχειρηματικότητα: Minor in entrepreneurship και Startup MBA. Η συνολική αυτή προσπάθεια έχει ως στόχο αφενός την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη μεταφορά γνώσης για τη δημιουργία και τη διοίκηση της επιχείρησης και αφετέρου την υποστήριξη όσων θέλουν να πραγματοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα από το αρχικό στάδιο έως την ίδρυση και εδραίωση της επιχείρησης. Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση 111 1

12 111 1

13 ΜοΚΕ ΕΜΠ Ομάδα Έργου& συνεργάτες Ομάδα έργου Αντώνης Λιβιεράτος Σύμβουλος ίδρυσης &ανάπτυξης εταιριών υψηλής τεχνολογίας Δρ. «Διαχείριση Καινοτομίας», Οικονομολόγος, MSc Διαχείριση Καινοτομίας & Τεχνολογίας Συνεργάτες Άγγελος Τσακανίκας Επιστημονικός Σύμβουλος Γιάννης Καλογήρου Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Ευάγγελος Σιώκας Υπεύθυνος Ενημερωτικού δελτίου & Διαδικτυακής Πύλης Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ «Δίκτυα Έρευνας/Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητα» Γιώργος Μαυρωτάς Υπεύθυνος Επιχειρηματικού Παιγνίου Ιωάννα Καστέλλη Συντονίστρια Δρ. «Οικονομικά της Τεχνολογίας» ΕΜΠ, Οικονομολόγος, MScΒιομηχανική Οικονομική Άννα-Μαρία Ρούτση Διοικητική Υποστήριξη - Έρευνες επιχειρ/τητας Παρασκευάς Γεωργίου Συνεργάτης Γιώργος Σιώκας Υποστήριξη Portal - Έρευνες επιχειρ/τητας Αιμιλία Πρωτόγερου, Έρευνες επιχειρηματικότητας στους μηχανικούς Επικ. Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αναπλ. Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Δρ. Μηχανικός «Ενεργειακή Στρατηγική», Χημικός Μηχανικός, MBA Δρ. Επιχειρηματικής Στρατηγικής & Βιομηχανικής Πολιτικής ΕΜΠ Συνεργάτες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Ισόγειο νέου κτηρίου Μηχανολόγων Ναυπηγών, Γραφείο ΒΔ ,

Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη

Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη Δρ Ιωάννα Καστέλλη, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΕΜΠ Επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική Η Ελλάδα έχει σήμερα έναν (αναλογικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Δελτίο Τύπου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το INNOVATHENS;

Τι είναι το INNOVATHENS; Τι είναι το INNOVATHENS; Μία υποδομή στήριξης της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων εγκαινιάσθηκε τον Μάιο του 2014, είναι μία σύμπραξη της Τεχνόπολης με 6 συνδέσμους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Ενημερωτικό. Δελτίο. Μην αφήνεις την έρευνά σου. στο ράφι

1 ο Ενημερωτικό. Δελτίο. Μην αφήνεις την έρευνά σου. στο ράφι ΔΡΑΣΕΙΣ ΜοΚΕ ΕΜΠ... 2-3 1 Μαΐου - Ιουνίου - Ιουλίου 2012 ΜοΚΕ ΕΜΠ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ»...5 1 ο Ενημερωτικό ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2015 10ος ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ: ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ OI ΚΙΝΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2013

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2013 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία.

Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία. Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία. Λ. Παπαγιαννάκης, καθηγητής ΕΜΠ Δ. Δαμίγος, λέκτορας ΕΜΠ Ι. Καστέλλη, ερευνήτρια ΕΜΠ Γ. Μαυρωτάς, λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. -

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. - Σχολή Χημικών Μηχανικών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή του ΕΜΠ, Λευτέρη Παπαγιαννάκη. «Πρωτοβουλίες Ενθάρρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΤ. «Βελτιστοποιώντας τη χρήση της γνώσης στη

Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΤ. «Βελτιστοποιώντας τη χρήση της γνώσης στη «Βελτιστοποιώντας τη χρήση της γνώσης στη διαμόρφωση δημοσίων πολιτικών και στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η στρατηγική σημασία της ανοιχτής πρόσβασης και των ανοιχτών δεδομένων» Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2014

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2014 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΠΟΧΗ Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2012

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2012 ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2012 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ): ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της

Σηµαντικές ευκαιρίες στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερα της ελτίο Τύπου Αθήνα, 6 Μαΐου 2009 Συµπεράσµατα του συνεδρίου «Bridging the Gap - High Tech Entrepreneurship in Greece and Synergies With Silicon Valley» µε κεντρικό οµιλητή τον Ειδικό Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Πληροφορική

Δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Πληροφορική Δημιουργώντας 500.000 θέσεις εργασίας στην Πληροφορική Κωνσταντίνος Κεσεντές, Μέλος Δ.Σ HePIS H HePIS Ιδρύθηκε το 2006 με στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη της Πληροφορικής στην Ελλάδα Συμμετέχει ενεργά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη πόλη»

Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη πόλη» Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη πόλη» Μοχιανάκης Κωστής Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου Πολιτικές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Access to to Knowledge

Access to to Knowledge Access to to Knowledge Η σημασία της Ανοικτής Επιστήμης και ο ρόλος του ΕΚΤ στη διάχυση και προβολή της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής Δρ Εύη Σαχίνη Διευθύντρια Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 1 Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης σας προσκαλεί σε Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι Κ. Πραματάρη,.Ε.Τ. / Ο.Π.Α. Τι επιδιώκουμε; Τι ετοιμάζουμε; Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΙΕΤΕΘ /ΕΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ Κωδ.: 15/1001 ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Παραγωγής και Διοίκησης Ορυκτών Πόρων Ηλεκτρονικών και Υπολογιστών Περιβάλλοντος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο»

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» «Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 12/11/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Εισαγωγική τοποθέτηση καθ. Β. Μακιού στο panel με θέμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Οι θέσειςτωνφορέων 4 ο Συνέδριο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα. στην Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης

Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα. στην Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα Δρ Σωτήρης Παυλέας Ειδικός Σύμβουλος, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Συνάντηση Εργασίας Αθήνα, 20 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Προτεραιοποίηση Δράσεων του Τομέα σε σχέση με την επικείμενη Πρόσκληση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Πρόσκληση υπό Ανάπτυξη και Διαβούλευση Τεχνολογίες Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη

Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη http://thessaloniki.appsforgreece.eu Γενικά Ο διαγωνισμός «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» στοχεύει στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα