3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011"

Transcript

1 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

2

3 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται η συνολική εικόνα του ελληνικού εμπορίου, ο απολογισμός του 2011, οι εκτιμήσεις των εκπροσώπων του ελληνικού εμπορίου για το 2012 και οι προβλέψεις τους για το Καταγράφονται επίσης και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ για το Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι δίνεται μια όσο το δυνατόν πιο επίκαιρη και ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας της επιχειρηματικότητας του ελληνικού εμπορίου. Το Μέρος αποτελείται από δύο ενότητες: Στην παρούσα (Ενότητα 3.1) έπειτα από μια σύντομη ενημέρωση για τη δομή της ανάλυσης παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα των ευρημάτων. Στην Ενότητα 3.2 γίνεται εκτενής απολογισμός των οικονομικών στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου κατά το έτος Ειδικότερα παρουσιάζεται ανάλυση της πορείας των κερδών και των πωλήσεων (Υποενότητα 3.2.1), των συνολικών κεφαλαίων (Υποενότητα 3.2.2), της χρηματοδότησης του εμπορίου (Υποενότητα 3.2.3) και των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών αποδοτικότητας και ρευστότητας (Υποενότητα 3.2.4) Ο οικονομικός απολογισμός για τις εμπορικές επιχειρήσεις το 2011 Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία υπέστη σοβαρότατη επιδείνωση εξαιτίας της κρίσης. Η χώρα διέρχεται μια παρατεταμένη περίοδο βαθιάς ύφεσης, η οποία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο το Η οικονομία σημαδεύτηκε από τη συνεχή μείωση της κατανάλωσης (ιδιωτικής και δημόσιας), την πτώση των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας γενικά, με συνέπεια τελικά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 7,1% το Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις έπληξαν την εμπορική δραστηριότητα σε όλη της την έκταση και οι επιπτώσεις ήταν διάχυτες στους επιμέρους κλάδους, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση στον κύκλο εργασιών, την επιδείνωση στο επίπεδο της κερδοφορίας και τη συρρίκνωση της κεφαλαιουχικής βάσης του εμπορίου. Η εικόνα που προκύπτει από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως των εμπορικών επιχειρήσεων είναι εκείνη της ραγδαίας επιδείνωσης. Ο μεν κύκλος εργασιών εμφάνισε νέα κάμψη, η δε κερδοφορία υπέστη νέο βαρύ πλήγμα από την κρίση που ταλανίζει την οικονομία της χώρας. Τα λειτουργικά αποτελέσματα των εταιρειών κατέστησαν ζημιογόνα, ενώ οι ζημίες διευρύνθηκαν εντυπωσιακά. Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι ήταν ανεξάρτητη από τη νομική μορφή των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, από την τελευταία δειγματοληπτική έρευνα που διεξήγαγε το ΙΝΕΜΥ προκύπτει ότι σχεδόν οι 8 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις δήλωσαν σημαντική μείωση τόσο των πωλήσεων όσο και των κερδών για το Ήταν μάλιστα το τέταρτο συνεχόμενο έτος για το οποίο καταγράφεται από την έρευνα του ΙΝΕΜΥ διεύρυνση του μεριδίου όσων είδαν πωλήσεις και κέρδη να συρρικνώνονται. Παράλληλα, τείνουν να εκλείψουν οι επιχειρήσεις που δηλώνουν σημαντική αύξηση πωλήσεων-κερδών. Μεγάλη επιδείνωση εμφάνισαν και οι επιδόσεις των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου τo Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης που δημοσιεύτηκαν επιβεβαιώνεται αναμφισβήτητα το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στην αγορά το 2011, με νέα πτώση των πωλήσεων, ενώ η υποχώρηση των μεικτών τους κερδών ήταν αρκετά εντονότερη, εφόσον υπήρξε αδυναμία των εταιρειών να περικόψουν το κόστος πωληθέντων τους στο βαθμό που απαιτείτο. Οι εξελίξεις αυτές ήταν καθοριστικές οδηγώντας σε εντυπωσιακή ανατροπή του λειτουργικού απο- Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 87

4 τελέσματος, το οποίο κατέστη αρνητικό για πρώτη φορά. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα, ήταν ήδη αρνητικό από το προηγούμενο έτος, ωστόσο οι ζημίες των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου εκτινάχθηκαν, ανερχόμενες σε 1.096,2 εκατ. το 2011 (έναντι αντίστοιχων ζημιών ύψους 209,9 εκατ. το 2010). Ενδεικτικό της μεγάλης δοκιμασίας που υφίσταται το ελληνικό εμπόριο είναι ότι, τέτοιας έκτασης δυσμενείς εξελίξεις καταγράφονται για πρώτη φορά σε Έκθεση της ΕΣΕΕ Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.1 Συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης των ΑΕ και ΕΠΕ: ('000 ) Μέγεθος / /2009 Πωλήσεις ,3% -10,2% Κόστος πωληθέντων ,0% -8,9% Μεικτά κέρδη ,2% -15,1% Λοιπά λειτουργικά έσοδα ,5% -10,1% Λοιπά λειτουργικά έξοδα ,2% -6,5% Χρηματοοικονομικές δαπάνες ,3% -4,5% Λειτουργικά κέρδη ,3% -84,8% Μη λειτουργικά έσοδα ,5% 6,9% Μη λειτουργικά έξοδα ,9% 31,6% Μη ενσωματωθείσες αποσβέσεις ,4% -1,8% Καθαρά κέρδη ,2% -112,6% Διάγραµµα 3.1 Πωλήσεις και κέρδη των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου το 2011 Πηγή: ΙCAP DATABANK Πωλήσεις ΑΕ-ΕΠΕ 4,8 3,2 13,9 12,8 65,2 Πωλήσεις ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 2,12,3 9,6 7,6 78,4 Κέρδη ΑΕ-ΕΠΕ 5,3 3,2 11,8 14,4 65,2 Κέρδη ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 1,3 1,7 7,6 9,7 79,6 0,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Άνοδος 5+% 10% Στασιµότητα (±5%) Μείωση 5+% 10% Μείωση >10% Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Από τη δειγματοληπτική έρευνα επίσης προέκυψε ότι σχεδόν οι 9 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν πραγματοποίησαν επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το 2011, αναλογία πολύ υψηλότερη της αντίστοιχης περσινής έρευνας σε αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων, ενώ και στις ΑΕ και ΕΠΕ οι 8 στις 10 δήλωσαν ότι απείχαν των επενδύσεων την ίδια περίοδο. 88

5 Περαιτέρω, η πτώση της αξίας των ακαθάριστων παγίων των ΑΕ και ΕΠΕ που προκύπτει από τη σύγκριση των ισολογισμών του 2010 και του 2011 επιβεβαιώνει ότι επικράτησαν τάσεις απoεπένδυσης στον τομέα του εμπορίου. Μια άλλη σημαντική αρνητική εξέλιξη ήταν ότι η μείωση του συνολικού κεφαλαίου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ (είχε επισημανθεί για πρώτη φορά το 2009) όχι μόνο συνεχίστηκε αλλά και εντάθηκε. Το 2011 όλα τα συστατικά στοιχεία του ενεργητικού συρρικνώθηκαν (γεγονός πρωτόγνωρο), η δε μείωση κυρίως αφορούσε τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, ιδιαίτερα τις απαιτήσεις έναντι πελατών (συρρικνώθηκαν κατά 21%) και κατά δεύτερο λόγο τα πάγια (η αξία τους μειώθηκε κατά 12,6%). Η μείωση του συνολικού ενεργητικού αντανακλάται στο σκέλος της χρηματοδότησης από την πτώση κυρίως των υποχρεώσεων (ιδιαίτερα των βραχυπρόθεσμων), η οποία συνοδεύτηκε από συρρίκνωση των ιδίων κεφαλαίων. Στο επίπεδο της τραπεζικής χρηματοδότησης καταγράφηκε πτώση τόσο της βραχυπρόθεσμης τραπεζικής χρηματοδότησης όσο και της αντίστοιχης μακροπρόθεσμης. Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το πλήγμα που δέχτηκε η εμπορική δραστηριότητα από την εντεινόμενη ύφεση στην εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό και με τη συμπίεση της χρηματοδότησης, εδραίωσαν την ανατροπή της αναπτυξιακής πορείας του ελληνικού εμπορίου κατά το Πίνακας 3.2 Πηγές και χρήσεις των νέων κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το ('000 ) Πηγές νέων κεφαλαίων Μεταβολή Μερίδιο επί Μεταβολή Μερίδιο επί 2011/2010 της μεταβολής 2010/2009 της μεταβολής του παθητικού του παθητικού Α.1 Μετοχικά κεφάλαια ,2% ,8% Α.2 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον ,8% ,3% Α. Ίδια κεφάλαια ,0% ,5% Β.1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,8% ,6% Β.1.1 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ,9% ,3% Β.1.2 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,8% ,9% Β.2 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,2% ,9% Β.2.1 Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ,1% ,2% Β.2.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,1% ,7% Β. Υποχρεώσεις ,0% ,5% Αύξηση παθητικού % % Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 Χρήσεις νέων κεφαλαίων Μεταβολή Μερίδιο επί Μεταβολή Μερίδιο επί 2011/2010 της μεταβολής 2010/2009 της μεταβολής του ενεργητικού του ενεργητικού Γ. Καθαρά πάγια ,9% ,9% Δ.1 Αποθέματα ,2% ,8% Δ.2 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ,6% ,8% Δ. Κυκλοφορούν ,8% ,7% Ε. Διαθέσιμα ,3% ,3% Αύξηση ενεργητικού % % Πηγή: ΙCAP DATABANK 89

6 Διάγραµµα 3.2 Χρηµατοδότηση της αύξησης του ενεργητικού των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2011/2010 και 2010/2009 ('000 ) 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Μεταβολή 2010/2009 Μεταβολή 2011/ Μετοχικά κεφάλαια Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μεταβολή 2010/2009 Μεταβολή 2011/ Διάγραµµα 3.3 Αύξηση του ενεργητικού των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2011/2010 και 2010/2009 ('000 ) Μεταβολή 2010/2009 Μεταβολή 2011/ Καθαρά πάγια Αποθέµατα Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Διαθέσιµα Μεταβολή Μεταβολή 2010/ /

7 Ραγδαία ήταν η επιδείνωση σε όλους τους δείκτες αποδοτικότητας των ΑΕ και ΕΠΕ το Ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, ο οποίος ήδη από το 2010 είχε καταστεί αρνητικός, κατέγραψε νέα επιδείνωση το 2011 (υπέστη εκ νέου απώλεια σχεδόν 7,5 ποσοστιαίων μονάδων), ενώ την ίδια αρνητική εξέλιξη είχε και το ποσοστό καθαρού κέρδους. Περαιτέρω διαπιστώνεται ότι και ο δείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων σχεδόν εκμηδενίστηκε το τελευταίο έτος. Από τους ισολογισμούς των ΑΕ και ΕΠΕ προκύπτει ότι η εντονότερη μείωση του κυκλοφορούντος και διαθέσιμου κεφαλαίου σε σχέση με τον περιορισμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί οριακά η γενική ρευστότητα στο 1,13 το Και από την έρευνα του ΙΝΕΜΥ φαίνεται ότι η απόλυτη πλειοψηφία των εταιρειών αυτών των νομικών μορφών δήλωσαν ότι η ρευστότητά τους περιορίστηκε. Συγκεκριμένα, οι 3 στις 5 ΑΕ και ΕΠΕ δήλωσαν σημαντική μείωση της ρευστότητάς τους. 12,0 1 8,0 6,0 4,0 2,0-2,0-4,0-6,0-8,0-1 Διάγραµµα 3.4 Αποδοτικότητα ιδίων και συνολικών κεφαλαίων και ποσοστό καθαρού κέρδους εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: (%) 10,6 4,4 2,1-1, ,4-0,3-8,8 0,2-1,7 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων Περιθώριο καθαρού κέρδους Διάγραµµα 3.5 Η ρευστότητα των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου το 2011 Ρευστότητα ΑΕ-ΕΠΕ 4,8 4,3 17,6 11,8 61,5 Ρευστότητα ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 0,7 1,3 10,4 8,8 78,7 0,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος >10% Άνοδος 5+% 10% Στασιµότητα (±5%) Μείωση 5+% 10% Μείωση >10% Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 91

8 Η αίσθηση όσον αφορά την επιδείνωση της γενικής ρευστότητας ήταν ακόμη μεγαλύτερη στις ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας) δήλωσαν ότι η επάρκειά τους σε κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε σημαντικά Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Οι εκτιμήσεις των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2012 Η ελληνική οικονομία υφίσταται για πέμπτο κατά σειρά έτος την ύφεση. Η δειγματοληπτική έρευνα του ΙΝΕΜΥ αποτύπωσε τον αντίκτυπο της ύφεσης στις πωλήσεις, στα κέρδη, στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, στα αποθέματα και στην απασχόληση των επιχειρήσεων του ελληνικού εμπορίου. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) εκτίμησαν για μία ακόμη φορά ότι οι πωλήσεις τους θα είναι μειωμένες το Από την έρευνα επιβεβαιώνεται και πάλι ότι η επιδείνωση έπληξε με πολύ μεγαλύτερη ένταση τις μικρότερες επιχειρήσεις, αφού οι εκτιμήσεις των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων είναι κατά πολύ δυσμενέστερες από αυτές των ΑΕ και ΕΠΕ. Πάνω από 8 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις και τα δύο τρίτα των ΑΕ και ΕΠΕ εκτιμούν ότι οι πωλήσεις τους θα μειωθούν το Κοινό χαρακτηριστικό των τελευταίων ερευνών είναι ότι η εκτίμηση για πτώση των πωλήσεων είναι ολοένα εντονότερη κάθε χρόνο. Το 2012 η μείωση των πωλήσεων ήταν τέτοιας έκτασης, ώστε «αιφνιδίασε» και πάλι τις εμπορικές επιχειρήσεις, αφού η μερίδα όσων στην περσινή έρευνα προσδοκούσαν επιδείνωση ήταν σαφώς μικρότερη σε σχέση με τις παρούσες εκτιμήσεις. Ανάλογη με την εικόνα των πωλήσεων είναι και η εικόνα των εκτιμήσεων για την κερδοφορία κατά το Η απόλυτη πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκτιμούν επιδείνωση. Και πάλι οι εκτιμήσεις των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων είναι δυσμενέστερες σε σύγκριση με εκείνες των ΑΕ και ΕΠΕ. Μάλιστα, όπως και με τις πωλήσεις, οι περσινές προβλέψεις διαψεύστηκαν, το ποσοστό όσων εκτιμούν στην παρούσα φάση επιδείνωση της κερδοφορίας είναι εμφανώς μεγαλύτερο, η δε «έκπληξη» για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη ήταν εντονότερη ανάμεσα στις ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις, αφού η μερίδα όσων στην παρούσα φάση εκτιμούν επιδείνωση είναι διπλάσια σε σχέση με εκείνη των επιχειρήσεων που είχαν αρνητικές προσδοκίες στην προηγούμενη έρευνα. Διάγραµµα 3.6 Οι εκτιµήσεις των εµπορικών επιχειρήσεων για τις πωλήσεις και τα καθαρά κέρδη τους το 2012 Πωλήσεις ΑΕ-ΕΠΕ 8,6 23,0 67,9 0,5 Πωλήσεις ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 2,7 11,7 85,3 0,3 Κέρδη ΑΕ-ΕΠΕ 6,4 28,3 64,2 1,1 Κέρδη ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 1,6 11,5 86,5 0,4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 92

9 Διάγραµµα 3.7 Σύγκριση εκτιµήσεων και προβλέψεων των εµπορικών ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ για τις πωλήσεις και τα κέρδη του 2012 Εκτίµηση πωλήσεων 2,7 11,7 85,3 0,3 Πρόβλεψη πωλήσεων 3,0 32,1 41,3 23,6 Εκτίµηση κερδών 1,6 11,5 86,5 0,4 Πρόβλεψη κερδών 2,5 31,1 42,4 24,1 Εκτίµηση πωλήσεων Πρόβλεψη πωλήσεων 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Διάγραµµα 3.8 Σύγκριση εκτιµήσεων και προβλέψεων των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ για τις πωλήσεις και τα κέρδη του 2012 Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 8,6 23,0 67,9 0,5 4,0 39,6 33,7 22,8 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 Εκτίµηση κερδών 6,4 28,3 64,2 1,1 Πρόβλεψη κερδών 4,0 39,1 34,2 22,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Εκτιμάται επίσης ότι η επενδυτική απραξία που παρατηρήθηκε από το 2010 συνεχίζεται, αν και εντοπίζεται κάποια διαφοροποίηση. Το 2011 η απόλυτη πλειοψηφία των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων και πάνω από το 40% των ΑΕ και ΕΠΕ δήλωναν ότι οι επενδύσεις τους μειώθηκαν, ενώ στην παρούσα έρευνα η απόλυτη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) δηλώνει στασιμότητα στο επίπεδο των επενδύσεων. Η μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από νομική μορφή, θεώρησαν ότι τα αποθέματά τους είναι μειωμένα και το Συγκρίνοντας τις περσινές προσδοκίες με τις φετινές εκτιμήσεις για τα αποθέματα, φαίνεται ότι η έκταση της μείωσης ήταν μεγαλύτερη των προσδοκιών. Αναλόγως της μορφής των επιχειρήσεων, περισσότερο έντονη είναι η πτώση της αποθεματοποίησης στην πλευρά των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων, αφού οι 7 στις 10 επιχειρήσεις μείωσαν τα αποθέματά τους. 93

10 Διάγραµµα 3.9 Οι εκτιµήσεις των εµπορικών επιχειρήσεων για τα αποθέµατα και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του ελληνικού εµπορίου το 2012 Αποθέµατα ΑΕ-ΕΠΕ 5,9 32,1 61,5 0,5 Αποθέµατα ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 2,5 24,0 73,0 0,5 Επενδύσεις ΑΕ-ΕΠΕ 7,0 58,8 33,2 1,1 Επενδύσεις ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 2,1 66,5 30,5 0, Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Αρνητική είναι και η εικόνα της απασχόλησης κατά το 2012 στο εμπόριο, όπως άλλωστε και στο σύνολο της οικονομίας. Ωστόσο επιβεβαιώνεται πάλι ότι οι ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν μεγαλύτερες αντιστάσεις σε σχέση με τις ΑΕ και ΕΠΕ σε θέματα μείωσης του προσωπικού τους. Η απόλυτη πλειονότητα των επιχειρήσεων δήλωσε στασιμότητα απασχόλησης. Περαιτέρω, το 31% των ΑΕ και ΕΠΕ δήλωσαν ότι μειώνουν το προσωπικό τους, ενώ το ποσοστό αυτό στις ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις είναι σαφώς χαμηλότερο, 15,8% Οι προβλέψεις των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2013 Οι προσδοκίες και οι προβλέψεις των εμπορικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, σχετικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών τους κατά το 2013, δεν είναι αισιόδοξες. Μια σημαντική διαφορά που εντοπίζεται στην παρούσα έρευνα είναι ότι τα αυξημένα ποσοστά αβεβαιότητας πρόβλεψης που είχαν εντοπιστεί το προηγούμενο έτος (υπερέβαιναν το 22%) πλέον έχουν υποχωρήσει, ιδιαίτερα στις μικρότερες επιχειρήσεις του εμπορίου. Σχετικά με τις προσδοκίες τους για το 2013, η πλάστιγγα κλείνει σαφώς υπέρ των αρνητικών απόψεων. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, στις προβλέψεις των επιχειρήσεων για το 2013 επικρατεί και πάλι απαισιοδοξία, η οποία είναι εντονότερη σε σχέση με πέρυσι. Στην παρούσα έρευνα οι 7 στις 10 ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις αναμένουν μείωση πωλήσεων για το 2013, ενώ στις ΑΕ και ΕΠΕ η μερίδα των απαισιόδοξων εταιρειών αφορά τις 4 στις 10 επιχειρήσεις. Ωστόσο παραμένει πολύ σοβαρή η διαφορά μεταξύ των απαισιόδοξων και των αισιόδοξων προβλέψεων. 94

11 Διάγραµµα 3.10 Oι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για τις πωλήσεις του 2013 και του 2012 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής ΑΕ-ΕΠΕ ,7 35,3 41,2 12,8 ΑΕ-ΕΠΕ ,0 39,6 33,7 22,8 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,7 17,7 70,6 4,0 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,0 32,1 41,3 23,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Διάγραµµα 3.11 Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για τα κέρδη του 2013 και του 2012 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου ΑΕ-ΕΠΕ ,7 35,8 40,6 12,8 Μέρος 3 ΑΕ-ΕΠΕ ,0 39,1 34,2 22,8 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,6 17,6 71,1 4,7 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,5 31,1 42,4 24,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Ανάλογη εικόνα προκύπτει και αναφορικά με τις προβλέψεις για την κερδοφορία τους το Η εκτίμηση για επιδείνωση είναι πολύ εντονότερη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, ενώ σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των απαισιόδοξων στην κατηγορία των ΟΕ- ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, διαπιστώνεται υποχώρηση του μεριδίου των επιχειρήσεων που προβλέπουν στασιμότητα, όσο και εκείνων που αδυνατούν να κάνουν πρόβλεψη, ενώ οι αισιόδοξες προβλέψεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Όσον αφορά τον προγραμματισμό επενδύσεων παγίου κεφαλαίου για το 2013, η έρευνα αποκαλύπτει νέα έντονη εξασθένηση της επενδυτικής ροπής, ιδιαίτερα στην πλευρά των ΟΕ-ΕΕ 95

12 Διάγραµµα 3.12 Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του 2013 και του 2012 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής ΑΕ-ΕΠΕ ,0 57,2 23,0 12,8 ΑΕ-ΕΠΕ ,0 42,1 31,2 22,8 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,8 48,2 42,4 4,6 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,5 38,3 36,5 23, Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, η στασιμότητα όσον αφορά τις επενδύσεις του 2013 είναι η κυρίαρχη τάση και στις δύο ομάδες επιχειρήσεων, συγκεντρώνει δε υψηλότερα ποσοστά στις ΑΕ και ΕΠΕ. Οι προβλέψεις για την απασχόληση κατά το 2013 δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές, ενώ δεν παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά ανάλογα με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων. Στις ΑΕ και ΕΠΕ η κατάσταση παραμένει απαισιόδοξη, με το ήμισυ των εταιρειών να προβλέπουν στασιμότητα απασχόλησης παράλληλα όμως έχουν διευρυνθεί τα ποσοστά εταιρειών που Διάγραµµα 3.13 Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για την απασχόληση του 2013 και του 2012 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής ΑΕ-ΕΠΕ ,0 49,7 30,5 12,8 ΑΕ-ΕΠΕ ,0 44,6 28,2 23,3 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,4 6 31,8 4,8 ΟΕ-ΕΕ-ΑτE ,5 55,3 18,9 24,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 96

13 προβλέπουν κάμψη της απασχόλησης. Στις ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις που προβλέπουν στασιμότητα απασχόλησης εξακολουθούν να είναι η απόλυτη πλειονότητα (60%), ωστόσο έχει διευρυνθεί με έντονο ρυθμό το μερίδιο όσων προβλέπουν μείωση απασχόλησης σε σχέση με την περσινή έρευνα επιπρόσθετα δε το αρνητικό ισοζύγιο σε αυτή την ομάδα διευρύνθηκε. Σε αντίθεση με την παλαιότερη έρευνα, το ποσοστό των ΑΕ και ΕΠΕ που προβλέπουν περικοπές δεν διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων αφού η διαφορά μεταξύ των δύο τείνει να εκλείψει. Το μερίδιο όσων σχεδιάζουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας το 2013 είναι εξαιρετικά χαμηλό και στις δύο κατηγορίες εμπορικών επιχειρήσεων, ωστόσο υπάρχει σχετικό προβάδισμα από πλευράς των ΑΕ και ΕΠΕ. Περαιτέρω, στην έρευνα προστέθηκε και ερώτημα σχετικό με τις προσδοκίες όσον αφορά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Οι προβλέψεις των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων για την εξέλιξη της ρευστότητάς τους κατά το 2013 είναι εξαιρετικά απαισιόδοξες, με τις 7 στις 10 να αναμένουν επιδείνωση, γεγονός που συνδέεται αναμφίβολα με την έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση και τη σοβαρή έλλειψη ρευστότητας στην αγορά γενικά. Στην πλευρά των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ οι 4 στις 10 επιχειρήσεις προβλέπουν επιδείνωση της ρευστότητας το Και στις δύο ομάδες επιχειρήσεων οι αισιόδοξες προσδοκίες αφορούν μια πολύ μικρή μερίδα επιχειρήσεων. Διάγραµµα 3.14 Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων του ελληνικού εµπορίου για τη ρευστότητα του 2013 Ανάλυση ανά κατηγορία νοµικής µορφής Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 Ρευστότητα ΑΕ-ΕΠΕ 10,7 35,8 40,6 12,8 Ρευστότητα ΑτΕ-ΟΕ-ΕΕ 6,9 17,4 70,9 4,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Άνοδος Στασιµότητα Μείωση Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Τέλος, από την εξέταση παραμέτρων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων προκύπτει ότι κατά το 2012 υπήρξε στροφή των ΟΕ-ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων προς τα ελληνικά προϊόντα και μείωση της εξάρτησης από εμπορεύματα ασιατικής παραγωγής, γεγονός που συνάδει με τη σημαντική υποχώρηση των εισαγωγών γενικά. Στις ΑΕ και ΕΠΕ υπερτερούν τα εισαγόμενα προϊόντα. 97

14 3.2. Ο οικονομικός απολογισμός για τις ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2011 Οι βασικές διαπιστώσεις για το Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Οι πωλήσεις και τα μεικτά κέρδη σημείωσαν για τρίτο συνεχές έτος πτώση, κατά 7,3% και 12,2% αντίστοιχα. Το ποσοστό μεικτού κέρδους περιορίστηκε σε 19,1%. Πτώση πωλήσεων και μεικτών κερδών καταγράφηκε και στους τρεις τομείς του εμπορίου. Η βαθιά ύφεση της οικονομίας έπληξε βαρύτατα την κερδοφορία του εμπορίου το Η λειτουργική κερδοφορία ανατράπηκε, το δε τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο για δεύτερο έτος. Οι ζημίες των εμπορικών εταιρειών ξεπέρασαν το 1 δισ. και ήταν σχεδόν πενταπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κανένας τομέας του εμπορίου δεν ήταν κερδοφόρος το τελευταίο έτος. Το χονδρικό εμπόριο δέχτηκε το βαρύτερο πλήγμα. Το ποσοστό καθαρού κέρδους και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν και πάλι σε αρνητικά επίπεδα. Το συνολικό ενεργητικό μειώθηκε κατά 15,7%, η δε συρρίκνωση αφορά όλα τα συστατικά του στοιχεία. Εντονότερη ήταν η μείωση των αποθεμάτων και των απαιτήσεων. Το 2011 εντοπίζεται για πρώτη φορά πτώση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο ελληνικό εμπόριο συνολικά. Η αποεπένδυση αφορά και τους τρεις τομείς, ήταν δε ιδιαίτερα έντονη στο χονδρικό εμπόριο. Τα ίδια κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών συρρικνώθηκαν κατά 2 δισ. περίπου. Το συνολικό χρέος κατέγραψε πτώση 16,3%. Υψηλότερος ήταν ο ρυθμός μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η γενική ρευστότητα επιδεινώθηκε περαιτέρω το Οι πωλήσεις και η κερδοφορία των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2011 Ο κύκλος εργασιών Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρήσης που έχουν δημοσιευτεί και υπάρχουν στο αρχείο της ICAP προκύπτει ότι το 2011 υπήρξε για τρίτο συνεχές έτος πτώση του κύκλου εργασιών των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου. Η πτώση των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 7,3% συνολικά και ήταν σχετικά μικρότερης έντασης από την πτώση που είχε καταγραφεί την προηγούμενη διετία. Μεταξύ των ΑΕ και ΕΠΕ η μείωση των πωλήσεων καταγράφηκε και στους τρεις κύριους τομείς. Εντονότερη ήταν στον τομέα της εμπορίας αυτοκίνητων-ανταλλακτικών και μικρότερη στο λιανικό εμπόριο. Περαιτέρω, από τους 15 επιμέρους κλάδους και των τριών τομέων μόνο τέσσερις εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων και ένας στασιμότητα το 2011, ενώ το προηγούμενο έτος οι επιδόσεις ήταν ακόμη χειρότερες (όλοι οι κλάδοι πλην ενός είχαν πτώση πωλήσεων). Μεταξύ των κλάδων που κατέγραψαν απώλειες εσόδων οι σημαντικότερες μειώσεις καταγράφηκαν στο εμπόριο αυτοκινήτων (με εντυπωσιακό ποσοστό μείωσης 33,7%), στο χονδρικό εμπόριο λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων και στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών. Από την άλλη πλευρά, τις μεγαλύτερες αυξήσεις πωλήσεων εμφάνισε ο κλάδος «άλλο χονδρικό εμπόριο» 1 και λιανικό εμπόριο τροφίμων-ποτών-καπνού. 1. Τα μεγέθη του κλάδου επηρεάζονται σημαντικά από την επανείσοδο στο δείγμα της μεγαλύτερης εταιρείας του κλά- 98

15 Πωλήσεις 2011 Πτώση πωλήσεων και στους τρεις τομείς. Ιδιαίτερα αισθητή στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά και λιγότερο έντονη στο λιανικό εμπόριο. Διάγραµµα 3.15 Ρυθµός αύξησης των πωλήσεων: (%) , , Πίνακας ,0-1 -8,0-6,0-4,0-2,0 Οι πωλήσεις των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2011/ /2009 Αυτοκίνητα ,7% -42,4% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,3% 0,1% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,3% -37,0% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,4% -3,4% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,6% -2,1% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,9% -17,6% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,4% 19,9% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,9% -8,7% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,2% -17,0% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,2% -28,1% Χονδρικό εμπόριο ,5% -6,1% Γενικό λιανικό εμπόριο ,3% -1,2% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,4% -29,6% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,4% -20,5% Λ/Ε καλλυντικών ,3% -14,2% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,4% -18,7% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε % -8,3% Λιανικό εμπόριο ,2% -6,5% Γενικό σύνολο ,3% -10,2% -10,5 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 δου (απουσίαζε πέρυσι λόγω καθυστέρησης δημοσίευσης ισολογισμού). Εάν υπολογίζαμε τις πωλήσεις του 2010, η αύξηση των πωλήσεων θα μετατρεπόταν σε μικρή μείωση (-2,7%). 99

16 Διάγραµµα 3.16 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του εµπορίου: % 80% 49,2 45,0 65,2 60% 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 40% 20% 0% 39,6 11, έναντι 2008 Σηµαντικά υψηλότερες Περίπου στάσιµες Σηµαντικά χαµηλότερες Δ/Γ-Δ/Α 51,0 4,0 Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ Περαιτέρω, από την έρευνα του ΙΝΕΜΥ στις εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ προκύπτει ότι οι 9 στις 10 επιχειρήσεις του εμπορίου δήλωσαν περιορισμό ή στασιμότητα των πωλήσεών τους το 2011, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι οι πωλήσεις τους μειώθηκαν σημαντικά (πάνω από 10%) εκτοξεύτηκε σε 65,2%, συνιστώντας πλέον την απόλυτη πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων. 29,9 4, έναντι έναντι 2010 Διάγραµµα 3.17 Οι πωλήσεις των ΑΕ και ΕΠΕ του εµπορίου: % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45,0 21,8 21,8 7,4 4,0 65,2 12,8 13,9 3,2 4, έναντι έναντι 2010 Σηµαντικά υψηλότερες Υψηλότερες Περίπου στάσιµες Χαµηλότερες Σηµαντικά χαµηλότερες Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 100

17 Μεικτά, λειτουργικά και καθαρά κέρδη Δυσάρεστες ήταν οι επιπτώσεις και στο επίπεδο των μεικτών κερδών των ελληνικών εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, αφού η κάμψη που είχε ήδη καταγραφεί την προηγούμενη διετία εντάθηκε πολύ περισσότερο το Συγκεκριμένα, τα μεικτά τους κέρδη διαμορφώθηκαν σε ,1 εκατ. και ήταν μειωμένα κατά 12,2% έναντι του Το γεγονός ότι η ποσοστιαία μείωση των μεικτών κερδών ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των πωλήσεων είναι ενδεικτικό του ότι υπήρξε αδυναμία των εταιρειών να περικόψουν το κόστος πωληθέντων τους στο βαθμό που απαιτείτο. Σε κάθε περίπτωση η ταυτόχρονη μείωση τόσο των πωλήσεων όσο και του κόστους των πωληθέντων οφείλεται στην ύφεση, που περιόρισε τη δραστηριότητα των εταιρειών και η οποία ήταν βαθύτερη το Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν και στους τρεις τομείς δράσης των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, με ρυθμό όμως χαμηλότερο συγκριτικά με το Μεγαλύτερη ήταν η επιδείνωση στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (-25,5%) και μικρότερη στο λιανικό εμπόριο (-6,8%). Σχετικά με τους επιμέρους κλάδους, μόνο δύο εξ αυτών εμφανίζουν βελτίωση της μεικτής κερδοφορίας τους το 2011, το λιανικό εμπόριο τροφίμων-ποτών-καπνού και το «άλλο χονδρικό εμπόριο». Οι κλάδοι στους οποίους τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν δραστικά ήταν το εμπόριο αυτοκινήτων, το χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων και το λιανικό εμπόριο ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης. Πίνακας 3.4 Τα μεικτά κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2011/ /2009 Αυτοκίνητα ,1% -40,2% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,2% -14,4% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,5% -35,1% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,6% 2,7% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,2% -1,5% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,9% -19,7% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,6% -14,8% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,5% -8,0% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,2% -14,8% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,2% -28,2% Χονδρικό εμπόριο ,3% -15,2% Γενικό λιανικό εμπόριο ,3% -2,1% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,0% -25,3% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,2% -19,0% Λ/Ε καλλυντικών ,1% -16,5% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,7% -17,3% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,5% -11,0% Λιανικό εμπόριο ,8% -8,6% Γενικό σύνολο ,2% -15,1% Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 Η ταχύτερη μείωση των μεικτών κερδών των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ σε σύγκριση με εκείνη των πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 19,1%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο χονδρικό εμπόριο και κατά δεύτερο λόγο στο 101

18 λιανικό, ενώ στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά το ποσοστό μεικτού κέρδους εμφανίζεται ελαφρά αυξημένο σε σύγκριση με το Από κλαδική πλευρά, δεν υπάρχει ξεκάθαρη τάση σε σχέση με την εξέλιξη του δείκτη σε κάποιον τομέα. Συνολικά, τέσσερις μόνο κλάδοι εμφανίζουν βελτίωση (έστω και μικρή), ενώ όλοι οι λοιποί εμφανίζουν επιδείνωση του δείκτη κατά το Αξιόλογη αύξηση του ποσοστού μεικτού κέρδους κατεγράφη μόνο στον κλάδο λιανικού εμπορίου τροφίμων-ποτώνκαπνού. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται στο χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και στο χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.5 Ποσοστό μεικτού κέρδους των ΑΕ και ΕΠΕ κατά τομέα και κλάδο: Κλάδος Αυτοκίνητα 14,6% 13,8% 13,3% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 18,0% 19,0% 22,2% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 15,5% 14,9% 14,5% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 19,9% 23,0% 21,6% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 18,9% 2% 19,9% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 28,4% 28,0% 28,8% Χ/Ε καυσίμων και χημικών 5,3% 6,4% 8,9% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 18,6% 20,3% 20,1% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 2% 22,0% 21,4% Άλλο χονδρικό εμπόριο 17,0% 18,3% 18,3% Χονδρικό εμπόριο 17,3% 18,8% 20,9% Γενικό λιανικό εμπόριο 22,4% 22,8% 23,0% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 24,6% 23,3% 22,0% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 43,2% 44,1% 43,3% Λ/Ε καλλυντικών 30,9% 30,1% 30,9% Λ/Ε οικιακών συσκευών 29,0% 29,5% 28,9% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 28,9% 29,1% 29,9% Λιανικό εμπόριο 25,7% 26,4% 27,0% Γενικό σύνολο 19,1% 20,2% 21,4% Η κάμψη των μεικτών κερδών φαίνεται ότι ήταν καθοριστική, εφόσον ούτε ο περιορισμός των λοιπών λειτουργικών δαπανών των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης των προϊόντων) δεν ήταν ικανός να εμποδίσει την εντυπωσιακή αναστροφή της λειτουργικής κερδοφορίας, με συνέπεια να καταγράψουν λειτουργικές ζημίες ύψους 557,4 εκατ. το 2011 από κέρδη 296,1 εκατ. το Ήταν η πρώτη φορά που καταγράφηκε ανατροπή σε αυτό το επίπεδο ύστερα από μία τριετή περίοδο φθίνουσας πορείας της οργανικής κερδοφορίας. Η καταγραφή λειτουργικών ζημιών υφίσταται και στους τρεις τομείς της εμπορικής δραστηριοποίησης. Σε απόλυτα μεγέθη, το δυσμενέστερο αποτέλεσμα κατά το 2011 αφορά τον τομέα αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (ο οποίος ήδη από το 2010 είχε εμφανίσει οργανικές ζημίες) και εν συνεχεία το λιανικό εμπόριο. Από κλαδική σκοπιά, θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα εξακολουθούν να εμφανίζουν έξι κλάδοι. Ανατροπή, από λειτουργικά κέρδη σε ζημίες, κατέγραψαν πέντε κλάδοι, ενώ οι λοιποί τέσσερις ήταν ήδη ζημιογόνοι από το Οι κλάδοι που 102

19 κινήθηκαν αντίθετα με το ρεύμα και βελτίωσαν σημαντικά το λειτουργικό τους αποτέλεσμα ήταν τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων (όπου όμως τα λειτουργικά κέρδη, ως απόλυτο μέγεθος, παρέμειναν πολύ χαμηλά) και το χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, ενώ δραστική μείωση των λειτουργικών ζημιών του εμφανίζει και ο κλάδος λιανικού εμπορίου καλλυντικών. Τα υψηλότερα οργανικά κέρδη εμφανίζει ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου τροφίμωνποτών-καπνού. Αντίθετα, τις μεγαλύτερες λειτουργικές ζημίες κατά το 2011 κατέγραψαν οι κλάδοι χονδρικού εμπορίου ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης και το εμπόριο αυτοκινήτων. Πίνακας 3.6 Τα λειτουργικά κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2011/ /2009 Αυτοκίνητα ,7% -471,6% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,6% -91,3% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,5% -350,1% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,3% 58,5% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,4% -33,5% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,4% -87,1% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,6% -35,6% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,5% 16,1% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,2% -81,2% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,0% -23,8% Χονδρικό εμπόριο ,1% -69,1% Γενικό λιανικό εμπόριο ,9% -75,1% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,0% 578,2% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,0% -2391,7% Λ/Ε καλλυντικών ,6% -969,3% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,7% -78,3% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,6% -42,8% Λιανικό εμπόριο ,2% -87,4% Γενικό σύνολο ,3% -84,8% Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 Καθαρά αποτελέσματα 2011 Η βαθιά οικονομική κρίση έπληξε βαρύτατα την κερδοφορία του εμπορίου. Το 2011 οι ζημίες πενταπλασιάστηκαν. Η έκταση της επιδείνωσης ήταν τέτοια, ώστε κανένας από τους τρεις τομείς δεν ήταν κερδοφόρος το 2011, ενώ το βαρύτερο πλήγμα υπέστη το χονδρικό εμπόριο. Η εικόνα που προκύπτει σε σχέση με τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως των εμπορικών επιχειρήσεων είναι εκείνη της ραγδαίας επιδείνωσης. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η κερδοφορία ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου είχε ήδη ανατραπεί από το 2010, όμως η καθοδική πορεία όχι μόνο συνεχίστηκε αλλά και εντάθηκε το 2011, με συνέπεια οι επιχει- 103

20 Διάγραµµα 3.18 Ποσοστό καθαρού κέρδους των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Ανάλυση κατά τοµέα (%) 3,0 2,0 1,0 0,7 2,5 0,1 1,8-0,2 2,1-1,0-2,0-1,1-2,1-0,3-1,7-3,0-4,0-3,7-5,0-5, Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου -6,0 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο Σύνολο ρήσεις αυτές να καταγράψουν συνολικά ζημίες ύψους 1,1 δισ. περίπου, πενταπλάσιες σχεδόν από τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα, ο δε δείκτης υπέστη νέα επιδείνωση. Όσον αφορά τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του INEMY στις ΑΕ και ΕΠΕ σχετικά με την εξέλιξη της κερδοφορίας, προκύπτει ότι οι 8 στις 10 επιχειρήσεις του εμπορίου δήλωσαν υποχώρηση των κερδών τους (ανεξαρτήτως ποσοστού) κατά το 2011, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι τα κέρδη τους μειώθηκαν σημαντικά (σε ποσοστό μεγα- Διάγραµµα 3.19 Διαχρονική εξέλιξη των καθαρών κερδών των ΑΕ και ΕΠΕ του εµπορίου: % 80% 50,8 44,1 65,2 60% 40% 20% 0% 36,5 52,5 29,4 12,7 3,5 5, έναντι έναντι έναντι 2010 Σηµαντικά υψηλότερα Περίπου στάσιµα Σηµαντικά χαµηλότερα Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 104

21 Διάγραµµα 3.20 Tα καθαρά κέρδη των ΑΕ και ΕΠΕ του εµπορίου: % 80% 44,1 65,2 60% 27,7 40% 20% 0% 18,3 6,4 3,5 Σηµαντικά υψηλότερα Υψηλότερα Περίπου στάσιµα Χαµηλότερα Σηµαντικά χαµηλότερα Δ/Γ-Δ/Α Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ λύτερο του 10%) εκτοξεύτηκε σε 65,2%, συνιστώντας πλέον την απόλυτη πλειονότητα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Εξετάζοντας την κερδοφορία των ΑΕ και ΕΠΕ από τομεακή πλευρά δεν υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση, εφόσον και οι τρεις τομείς του εμπορίου ήταν ζημιογόνοι. Το βαρύτερο πλήγμα κατά το 2011 υπέστη το χονδρικό εμπόριο, οι συνολικές ζημίες του οποίου ανήλθαν σε 518,8 εκατ. (ο εν λόγω τομέας κάλυψε το 47,3% των συνολικών ζημιών), εν συνεχεία δε το λιανικό εμπόριο με καταγραφή ζημιών ύψους 327,2 εκατ.. 14,4 11,8 3,2 5,3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 Όσον αφορά την κλαδική κατανομή, οι κερδοφόροι κλάδοι περιορίστηκαν σε πέντε το 2011, όμως σχεδόν όλοι (πλην ενός) υπέστησαν συρρίκνωση των κερδών τους. Το φαινόμενο της ανατροπής (από κέρδη το 2010 σε ζημίες το 2011) εντοπίζεται σε τρεις επιμέρους κλάδους. Οι υψηλότερες ζημίες καταγράφηκαν στο χονδρικό εμπόριο ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης και στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων. Τα υψηλότερα κέρδη, παρ όλη τη μείωσή τους στην τελευταία χρήση, πραγματοποίησαν οι κλάδοι του χονδρικού εμπορίου τροφίμων-ποτών-καπνού και του λιανικού εμπορίου Η/Υ, μηχανών γραφείου και λοιπού λιανικού εμπορίου. Σχετικά με το ποσοστό καθαρού κέρδους, οι δείκτες κατέστησαν αρνητικοί σε όλους τους τομείς του εμπορίου το 2011, με εμφανώς μεγαλύτερη επιδείνωση στο εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών, όπου ο σχετικός δείκτης από -3,7% διαμορφώθηκε σε -5,4% το τελευταίο έτος. Από κλαδική σκοπιά, τους δυσμενέστερους δείκτες κατά το 2011 εμφανίζουν οι κλάδοι λιανικού εμπορίου ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης (-9,1%) και εμπορίας αυτοκινήτων (-7,2%). 105

22 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 3.7 Τα προ φόρου κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Κλάδος Μεταβολή Μεταβολή 2011/ /2009 Αυτοκίνητα ,3% -650,5% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,8% -109,3% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,5% -436,9% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,1% 91,8% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,0% -48,1% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,2% -113,1% Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,0% -67,0% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,5% -133,5% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,8% -328,8% Άλλο χονδρικό εμπόριο ,2% -5,0% Χονδρικό εμπόριο ,3% -95,6% Γενικό λιανικό εμπόριο ,8% -85,1% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,4% -18,3% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,4% -7844,8% Λ/Ε καλλυντικών ,2% -336,7% Λ/Ε οικιακών συσκευών ,4% -61,7% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,7% -56,2% Λιανικό εμπόριο ,4% -109,0% Γενικό σύνολο ,2% -112,6% Η τάση διεύρυνσης του ζημιογόνου τμήματος των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου που ξεκίνησε από το 2009 εντάθηκε ακόμη περισσότερο το Συγκεκριμένα, οι ζημιογόνες ανήλθαν σε και ήταν κατά 5,4% περισσότερες έναντι του Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες και να διαμορφωθεί σε 1,31:1 (έναντι 1,52:1 που ήταν το 2010). Η επιδείνωση καταγράφηκε και στους τρεις τομείς της εμπορικής επιχειρηματικής δράσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο συγκεκριμένος δείκτης στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά διαμορφώθηκε σε μόλις 0,56:1 και στο λιανικό εμπόριο σε 0,93:1. Στο χονδρικό εμπόριο η αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες (1,32:1) διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τους άλλους δύο τομείς, ήταν όμως εμφανώς μειωμένη έναντι του Από κλαδική σκοπιά, η μείωση του δείκτη καταγράφηκε σχεδόν σε όλους τους επιμέρους κλάδους (εξαιρουμένου του χονδρικού εμπορίου προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και των ανταλλακτικών αυτοκινήτων). Ο δείκτης διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα στους κλάδους αυτοκινήτων, λιανικού εμπορίου ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης και στο λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών. Πίνακας 3.8 Αριθμός εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: Κατανομή κατά τύπο κερδοφορίας Κερδοφόρες Ζημιογόνες Σύνολο Πηγή: ΙCAP DATABANK 106

23 Διάγραµµα 3.21 Αναλογία κερδοφόρων προς ζηµιογόνες εµπορικές ΑΕ και ΕΠΕ: ,0:1 2,5:1 2,80:1 2,46:1 2,0:1 2,00:1 1,83:1 1,5:1 1,0:1 0,5:1 1,60:1 0,75:1 1,12:1 1,52:1 0,56:1 1,32:1 0,93:1 1,13:1 :1 Πίνακας Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο Σύνολο Αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες: Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο Κλάδος Αυτοκίνητα 0,38:1 0,52:1 1,30:1 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 1,16:1 1,59:1 2,67:1 Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 0,56:1 0,75:1 1,60:1 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 2,59:1 2,22:1 2,16:1 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 2,12:1 2,78:1 3,44:1 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 0,97:1 1,60:1 2,84:1 Χ/Ε καυσίμων και χημικών 1,95:1 2,15:1 3,21:1 Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 1,04:1 1,46:1 2,37:1 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 1,28:1 1,72:1 2,76:1 Άλλο χονδρικό εμπόριο 1,86:1 2,46:1 3,01:1 Χονδρικό εμπόριο 1,32:1 1,83:1 2,80:1 Γενικό λιανικό εμπόριο 1,45:1 1,84:1 2,50:1 Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 1,76:1 1,74:1 3,79:1 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 0,62:1 0,82:1 1,69:1 Λ/Ε καλλυντικών 2,31:1 2,13:1 2,33:1 Λ/Ε οικιακών συσκευών 0,71:1 0,99:1 1,69:1 Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 1,02:1 1,16:1 2,11:1 Λιανικό εμπόριο 0,93:1 1,12:1 2,00:1 Γενικό σύνολο 1,13:1 1,52:1 2,46:1 Πηγή: ΙCAP DATABANK Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 107

24 Η κεφαλαιουχική διάρθρωση των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Η ανάπτυξη του ενεργητικού Το γεγονός της μείωσης του συνολικού ενεργητικού των ελληνικών εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, το οποίο είχε επισημανθεί από το 2009 (για πρώτη φορά σε Ετήσια Έκθεση για το Ελληνικό Εμπόριο), επαναλήφθηκε και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση το Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών αυτών κατέγραψαν πτώση 15,7%, σε συνέχεια της προηγούμενης μείωσης, κατά 6,3%, το Η μείωση του ενεργητικού αφορά όλα τα συστατικά του στοιχεία, κυρίως όμως οφείλεται στον περιορισμό του κυκλοφορούντος κατά 18,4% (ή κατά 6.716,2 ), κατά δεύτερο λόγο δε στη συρρίκνωση της αξίας των παγίων (-12,6%), γεγονός ενδεικτικό της τάσης αποεπένδυσης. Η μείωση των συνολικών κεφαλαίων καταγράφηκε και στους τρεις τομείς, ήταν μάλιστα ιδιαίτερα σοβαρή στον τομέα των αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (-23,4%). Οι κλάδοι στους οποίους εντοπίζεται η εντονότερη μείωση ενεργητικού ήταν τα αυτοκίνητα, το χονδρικό εμπόριο ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και το χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών. Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ υποχώρησε το 2011 και διαμορφώθηκε σε 6,7 εκατ. περίπου. Από τομεακή άποψη, έντονη ήταν η μείωση του μέσου μεγέθους στα αυτοκίνητα-ανταλλακτικά (-10,6%) και στο χονδρικό εμπόριο, ενώ αντίθετα το μέσο μέγεθος των ΑΕ και ΕΠΕ του λιανικού εμπορίου διευρύνθηκε και το 2011, με ρυθμό όμως χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν. Η εξέλιξη αυτή στο λιανικό εμπόριο αποτελεί ένδειξη για αυξανόμενη τάση συγκέντρωσης του τομέα. Μείωση του μέσου ενεργητικού σημειώθηκε στην πλειοψηφία των επιμέρους κλάδων. Οι κλάδοι στους οποίους η μείωση ήταν εντονότερη είναι το χονδρικό εμπόριο ένδυσηςυπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης, το χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών και το εμπόριο αυτοκινήτων. Αντίθετα, εντυπωσιακή αύξηση του μέσου μεγέθους καταγράφηκε στον κλάδο «άλλο χονδρικό εμπόριο» και αισθητή αύξηση στον κλάδο του γενικού λιανικού εμπορίου. Πίνακας 3.10 Οι μεταβολές των βασικών μεγεθών του ενεργητικού του ελληνικού εμπορίου: ('000 ) Μέγεθος Απόλυτη Απόλυτη Ποσοστιαία Ποσοστιαία μεταβολή μεταβολή μεταβολή μεταβολή 2011/ / / /2009 Καθαρά πάγια ,6% 2,2% Συσσωρευμένες αποσβέσεις ,6% 3,9% Μεικτά πάγια ,2% 2,7% Κυκλοφορούν ,4% -9,0% Ρευστά διαθέσιμα ,4% -16,4% Σύνολο ενεργητικού ,7% -6,3% Πηγή: ΙCAP DATABANK 108

25 Πίνακας 3.11 Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ενεργητικού των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2011/2010 και 2010/2009 Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο Κλάδος 2011/ /2009 Αυτοκίνητα -24,3% -18,7% Ανταλλακτικά αυτοκινήτων -19,1% -6,3% Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά -23,4% -16,9% Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής -6,2% -6,6% Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού -10,7% 3,5% Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης -23,2% -8,0% Χ/Ε καυσίμων και χημικών -21,4% 2,5% Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων -18,7% -8,9% Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού -8,9% -7,2% Άλλο χονδρικό εμπόριο 9,7% -23,1% Χονδρικό εμπόριο -17,6% -5,8% Γενικό λιανικό εμπόριο -0,4% 6,3% Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού -11,7% -12,1% Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης -17,5% -21,6% Λ/Ε καλλυντικών -19,0% -7,9% Λ/Ε οικιακών συσκευών -8,2% -20,6% Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε -10,9% 1,1% Λιανικό εμπόριο -6,0% -2,2% Γενικό σύνολο -15,7% -6,3% Πίνακας 3.12 Ενεργητικό ανά εταιρεία: Ανάλυση κατά τομέα και κλάδο ('000 ) Πηγή: ΙCAP DATABANK Κλάδος Μέσο Μέσο Μέσο % % ενεργητικό ενεργητικό ενεργητικό Μεταβολή Μεταβολή / /2009 Αυτοκίνητα ,2-7,7 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ,4-0,4 Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά ,6-7,6 Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής ,3-1,1 Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,9 5,6 Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,2 0,5 Χ/Ε καυσίμων και χημικών ,9 15,3 Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων ,3-0,9 Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού ,2-7,5 Άλλο χονδρικό εμπόριο ,2-16,6 Χονδρικό εμπόριο ,4-0,3 Γενικό λιανικό εμπόριο ,1 21,8 Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού ,3 13,2 Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης ,6-15,5 Λ/Ε καλλυντικών ,8 10,5 Λ/Ε οικιακών συσκευών ,6-13,9 Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε ,7 5,4 Λιανικό εμπόριο ,9 6,1 Γενικό σύνολο ,7 0,1 Πηγή: ΙCAP DATABANK Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου Μέρος 3 109

26 Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου Το 2011 εντοπίζεται για πρώτη φορά πτώση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο ελληνικό εμπόριο συνολικά. Η αποεπένδυση αφορά και τους τρεις τομείς, ήταν δε ιδιαίτερα έντονη στο χονδρικό εμπόριο Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Το 2011 αποτελεί έτος καμπής για την επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, η οποία κατέγραψε πτώση, γεγονός που εντοπίζεται για πρώτη φορά. Όχι μόνο δεν υπήρξε προσθήκη νέων παγίων στο σύνολο των ακαθάριστων παγίων, αλλά αντίθετα οι επενδύσεις περιορίστηκαν κατά 2,2 δισ. περίπου και διαμορφώθηκαν σε 24,4 δισ.. Η επιδείνωση στο επίπεδο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου είναι ραγδαία. Η εικόνα αποεπένδυσης (μείωσης δηλαδή του πάγιου ενεργητικού) αφορά και τους τρεις εμπορικούς τομείς, ωστόσο ήταν εντονότερη στον τομέα του χονδρικού εμπορίου, όπου η συρρίκνωση των επενδύσεων είναι της τάξεως του 1,7 δισ.. Από κλαδική άποψη, η εικόνα της αποεπένδυσης παγίων είναι διάχυτη και υφίσταται στους 12 από τους 15 κλάδους. Το φαινόμενο ήταν κατά πολύ εντονότερο στο χονδρικό εμπόριο καυσίμων-χημικών και στο χονδρικό εμπόριο ένδυσης-υπόδησης-ειδών οικιακής χρήσης. Αντίθετα, το 2011 οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου διευρύνθηκαν στο «άλλο χονδρικό εμπόριο», στο χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, καθώς και στο λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών. Περαιτέρω, όπως προέκυψε και από την τελευταία έρευνα του ΙΝΕΜΥ στις εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, η εικόνα αποεπένδυσης είναι τελείως ξεκάθαρη. Οι 4 στις 5 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν πραγματοποίησαν καθόλου επενδύσεις, ενώ τείνουν να εκλείψουν οι εταιρείες που δηλώνουν πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Διάγραµµα 3.22 Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2010 και 2011 ('000 ) Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο 110

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE Αθήνα, Οκτώβριος 2014 BUSINESS LEADERS IN GREECE 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από έξι χρόνια βαθειάς ύφεσης, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική καμπή με τις υφεσιακές πιέσεις να εμφανίζουν τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία (διατίθεται από τα Κεντρικά Γραφεία του Οµίλου, Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, τηλ.2107200050)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2011

ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2011 ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2011 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2011 Διορθώσεις: Βάσω Μπαχούρου Ηλεκτρονική σελιδοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ...5 1.1 Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό...5 1.2. Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές

Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές Η βαθύτατη κρίση των θεσμών παραμένει Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές Του Γιαννη Mαυρη/www.mavris.gr/www.publicissue.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΑ EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2013 Διορθώσεις: Βάσω Μπαχούρου Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Με αφορμή τον εορτασμό των πενήντα χρόνων από την ίδρυση της ICAP Group, ο Όμιλος μας προχώρησε φέτος σε ακόμη μία ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Υποέργο 16: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Μάιος 2007 ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ Άνω των 30.000 κτιρίων στο σύνολο της Αττικής έχουν τουλάχιστον κύρια χρήση καταστήµατα ή γραφεία. Εξ αυτών τα 23.777 έχουν αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Σερρών... 5 1.2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών. Καταστάσεων της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ AE για την περίοδο

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών. Καταστάσεων της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ AE για την περίοδο Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ AE για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα