H EIKONA THΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H EIKONA THΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 H EIKONA THΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ Ιωάννα Σταύρου και Κώστας Σκορδούλης Τοµέας Φυσικών Επιστηµών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Παιδαγωγικό Τµήµα Ε, Πανεπιστήµιο Αθηνών Εισαγωγή Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της εικόνας της επιστήµης και της επιστηµονικής κοινότητας στα κείµενα των ελληνικών περιοδικών επιστηµονικής φαντασίας. Στο πλαίσιο αυτό χαρτογραφήθηκε ο χώρος των ελληνικών περιοδικών επιστηµονικής φαντασίας ως προς τα θεµατικά επιστηµονικά πεδία καθώς και τις θεωρίες των Φυσικών Επιστηµών στη βάση των οποίων διαρθρώνονται τα δηµοσιευµένα κείµενα. Επίσης µελετήθηκαν τα κείµενα εκδοτικής πολιτικής των περιοδικών. Επιλέξαµε να ασχοληθούµε µε κείµενα επιστηµονικής φαντασίας, σε µια προσπάθεια διεύρυνσης του παιδαγωγικού υλικού για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι το πλαίσιο πλοκής των κειµένων αναφέρεται, έµµεσα ή άµεσα, στα επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα του σύγχρονου πολιτισµού. 1 Στα κείµενα επιστηµονικής φαντασίας, εξάλλου αναδεικνύονται τρόποι προσέγγισης και διασύνδεσης της ανθρώπινης κουλτούρας µε το Φυσικό Κόσµο. 2 Επειδή το φανταστικό στοιχείο δοµείται µέσα στα όρια των επιστηµονικών θεωριών, ιδιαίτερα της Φυσικής, η κατανόηση της υποθετικής πλοκής απαιτεί γνώση των θεωριών αυτών, προάγει την αναλυτική σκέψη και παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης των ορίων της επιστήµης. 3 Η νοητική εγρήγορση, η οποία απαιτείται στην προσπάθεια κατανόησης του θεωρητικού ή τεχνολογικού πλαισίου της πλοκής του κειµένου καθώς και η γοητεία, την οποία ασκεί η επιστηµονική φαντασία στους νεαρούς 1 Caroll J., Universals in Literature Study, University of Missouri St. Louis, Tabbi J., Ecologies of Mind: Contemporary U. S. Fiction in the Light of Cognitive Science, University of Illinois, Chicago Turner M., Reading Minds: The study of English in the Age of Cognitive Science, Princeton University Press, Princeton 1991, p

2 αναγνώστες, αποτελούν εν δυνάµει αρωγούς στην εκπαιδευτική διαδικασία για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 4. Επειδή η εργασία µας αποτελεί προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας να χρησιµοποιηθεί η επιστηµονική φαντασία στο µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών, στην Ελλάδα, θεωρούµε καθοριστικό παράγοντα, για τη διαµόρφωση των στάσεων των µαθητών προς την επιστήµη και την επιστηµονική κοινότητα, τον τρόπο που αυτές παρουσιάζονται στα συγκεκριµένα κείµενα. Οι έννοιες του µέλλοντος και της αλλαγής 5, εξάλλου, οι οποίες διαπερνούν τα κείµενα επιστηµονικής φαντασίας ενθαρρύνουν τους µαθητές να αναλογιστούν το δικό τους µέλλον και τις επιδράσεις της αλλαγής στη δική τους ζωή. ιευρύνουν τη θεώρησή τους για το παρόν, τους προσανατολίζουν στην κριτική αποτίµηση και στην εξοικείωση ανάληψης ευθυνών ως µελλοντικών επιστηµόνων και συνειδητών πολιτών. Η διεθνής εµπειρία αναφέρει ότι στις Η.Π.Α., η επιστηµονική φαντασία διδάσκεται σε µαθητές ηλικίας ετών, ενταγµένη στο αναλυτικό πρόγραµµα, µε στόχο την ενθάρρυνση και τον προσανατολισµό των µαθητών στις Φυσικές Επιστήµες. 6 Παιδαγωγικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήµια, σε συνεργασία µε σχολεία Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης, αναπτύσσουν και εφαρµόζουν σχέδια εναλλακτικής διδακτικής παρέµβασης, χρησιµοποιώντας κείµενα επιστηµονικής φαντασίας στο πλαίσιο διδασκαλίας των µαθηµάτων Φυσικής, Χηµείας, Οικολογίας και Τεχνολογίας. 7 Στο Πανεπιστήµιο DePauw της Indiana καθώς και στο Πανεπιστήµιο Norman της Oklahoma, σχεδιάζονται και υλοποιούνται διδακτικές προσεγγίσεις σε θέµατα αστρονοµίας, βιολογίας, φυσικής, χηµείας µέσα από την ανάγνωση κειµένων και παρακολούθηση ταινιών επιστηµονικής φαντασίας. 8 Στο Πανεπιστήµιο Bielefeld της Γερµανίας, εκπονούνται πιλοτικά προγράµµατα διαθεµατικής προσέγγισης λογοτεχνίας (επιστηµονικής 4 Martin-Diaz M.J., Science Fiction Comes into the Classroom: Mealstrom II, in Physics Education, v27, Jan.1992, pp Dils L., Science Fiction and the Future, Yale-New Haven Teachers Institute, Marsico L., Blending Solid Science With the Craft of Fiction Writing, Pittsburg Middle Gifted Center 7 Martin S., Using Science Fiction to Provoke Action Towards Environmental Concerns, Pittsburg Teachers Institute Chatham College Curriculum : Learning Physics through Science Fiction 8 Internet: 2

3 φαντασίας) και Φυσικών Επιστηµών για µαθητές Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης. 9 Εξ όσων είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη προσπάθεια στον ελληνικό χώρο µέχρι τώρα. Σύγχρονα Ελληνικά Περιοδικά Επιστηµονικής Φαντασίας ( ). Οι ρίζες της λογοτεχνίας του φανταστικού χάνονται στα βάθη του παρελθόντος. 10 Η επιστηµονική φαντασία, ωστόσο, αποτελεί λογοτεχνική έκφραση του 20 ου αιώνα. Μέσα από τα κείµενά της εκφράζονται οι νέες ιδέες και κατακτήσεις της επιστήµης και της τεχνολογίας καθώς και οι τεράστιες κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις και οι αλλαγές που αυτές επιφέρουν στη ζωή του ανθρώπου. 11 Το συγκεκριµένο αυτό είδος της επιστηµονικής φαντασίας (αγγλόφωνη ή «αµερικανότροπη» όπως αναφέρεται σε συγκεκριµένους κύκλους) αναπτύσσεται, αρχικά, αποκοµµένη από τα υπόλοιπα λογοτεχνικά ρεύµατα, στις σελίδες των περιοδικών της. 12 Το 1926 κυκλοφόρησε το πρώτο αγγλόφωνο περιοδικό επιστηµονικής φαντασίας, στις Η.Π.Α., το Amazing Stories 13. Και λίγα χρόνια µετά, το 1930 κυκλοφόρησε το περιοδικό Astouding Stories σηµερινό Analog, του οποίου η κυκλοφορία παραµένει σταθερή για περισσότερο από εβδοµήντα (70) χρόνια. Έκτοτε ο αµερικάνικος περιοδικός τύπος επιστηµονικής φαντασίας αποτελεί πρότυπο για την κυκλοφορία περιοδικών σε παγκόσµια κλίµακα. Περιοδικά όπως το Galaxy Science Fiction, Artemis, Asimov s Science Fiction, Analog, Locus, κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες του κόσµου, δηµιουργούν τόπους στο διαδίκτυο, χρηµατοδοτούν εκδόσεις και βιβλιοπωλεία και συνεργάζονται µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα ανά τον κόσµο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καµία αντίστοιχη προσπάθεια για έκδοση περιοδικού επιστηµονικής φαντασίας µέχρι το 1976, εκτός από κόµικς. Μερικά περιοδικά (Μπράβο, ιάπλασις των Παίδων, Γυναίκα, Επίκαιρα, 9 Internet: 10 Θεοδώρου Ν., Η ελληνική επιστηµονική φαντασία, «εναλλάξ», τευχ.3,νοέµβριος 2001, σελ.38 «Πολλά στοιχεία τα οποία προσιδιάζουν µε όσα σήµερα αποκαλούµε «επιστηµονική φαντασία» βρίσκουµε στα έπη: Οδύσσεια, Αργοναυτικά (του Απολλώνιου του Ρόδιου), Ηθικά (Πλούταρχου)». 11 Clute J. Nickolls P., The Encyclopedia of Science Fiction, N.Y. 1995, p Λιθαρής Χ., Η Χρυσή Εποχή της Επιστηµονικής Φαντασίας, Internet: 13 από τον Hugo Gernsback (στο οποίο αναδηµοσιεύονται έργα των Jules Vern, H.G.Wells οι οποίοι θεωρούνται οι πρόδροµοι της ε.φ.), 3

4 Μάτι, Λούκυ Λούκ) δηµοσιεύουν, σποραδικά, διηγήµατα επιστηµονικής φαντασίας κυρίως ελλήνων συγγραφέων. Από το 1976, που κυκλοφορεί το πρώτο περιοδικό το Αναλόγιο µέχρι σήµερα κυκλοφόρησαν δεκατέσσερα (14) περιοδικά και fanzines 14 αµιγώς επιστηµονικής φαντασίας (πλήρης καταγραφή περιέχεται στο παράρτηµα 1). Σήµερα, κυκλοφορούν µόνο η Κοσµική ιάσταση και οι ραµατουργοί του Γιανν, τα οποία εκδίδονται στην επαρχία. Μέσα από τα κείµενα των εν λόγω περιοδικών το ελληνικό αναγνωστικό κοινό έρχεται σε επαφή µε τα ρεύµατα και τις τάσεις της αγγλόφωνης επιστηµονικής φαντασίας ( hard science fiction, new wave, cyperpank ) αφού η συντριπτική πλειοψηφία των κειµένων που δηµοσιεύονται αποτελείται από µεταφράσεις αγγλόφωνων συγγραφέων. Στο σύνολο των διακοσίων σαράντα πέντε (245) κειµένων τα εκατόν ενενήντα δύο (192) είναι µεταφράσεις ξένων συγγραφέων και µόνο τα πενήντα τρία (53) είναι ελλήνων. Σύµφωνα και µε τις διακυρηγµένες προθέσεις των εκδοτών των ελληνικών περιοδικών, παρέχεται η δυνατότητα, στους αναγνώστες, να διευρύνουν τη γνώση τους 15, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και φαντασία, να οραµατιστούν το αύριο µέσα από τις δυνατότητες του σήµερα. 16 Το αν αυτό, βέβαια, επιτυγχάνεται, είναι κάτι που θα συζητηθεί στο πλαίσιο αυτής της εργασίας. Θα θέλαµε να τονίσουµε ότι τα κείµενα των οποίων το πλαίσιο πλοκής αναφέρεται στις Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία, είναι πενήντα οκτώ (58) σε σύνολο διακοσίων σαράντα πέντε (245). Από τα πενήντα οκτώ (58) αυτά κείµενα, τα οποία αποτελούν το πεδίο έρευνας της εργασίας µας, αναφορά στις σύγχρονες θεωρίες της Φυσικής (κβαντοµηχανική,θεωρία σχετικότητας) γίνεται µόνο στα δέκα πέντε (15). Η εικόνα της επιστήµης και των επιστηµόνων στα κείµενα ε.φ. Στην πλειοψηφία των πενήντα οκτώ (58) κειµένων που µελετούµε, η επιστήµη παρουσιάζεται ως διαδικασία αυτόνοµη από το κοινωνικό γίγνεσθαι, το οποίο και καθορίζει. Τα δηµιουργήµατά της, cyborgs (άνθρωποι µηχανές) και Η/Υ, προϊόντα εργαστηρίων και κέντρων εξουσίας, αποκτούν αυτόνοµη υπόσταση κι ελέγχουν πλήρως τις ανθρώπινες καταστάσεις. Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε τρόπο τέτοιο που δεν επιτρέπεται 14 fanzine: φτηνή έκδοση φίλων της επιστηµονικής φαντασίας. 15 Αναλόγιο, τευχ. 1, σελ. 6 και τευχ. 3, σελ.6 16 Απαγορευµένος Πλανήτης, τευχ.6, Φεβρουάριος / Μάρτιος 1989, σελ. 6 4

5 κανενός είδους αµφισβήτηση, παρά µόνο η αποδοχή ενός συστήµατος, το οποίο επιβάλλεται. Στο διήγηµα του Χάρλαν Έλλισον Πρέπει να ξεφωνίσω και δεν έχω στόµα 17, πέντε άνθρωποι παραµένουν εγκλωβισµένοι σε έναν τεράστιο Η/Υ, ο οποίος τους µεταλλάσσει σε άβουλα όντα. Προϊόν στρατιωτικού ανταγωνισµού για την διεξαγωγή του Τρίτου Παγκοσµίου Πολέµου (όλες οι χώρες διαθέτουν παρόµοιους Η/Υ), χρησιµοποιεί εντολές εξόντωσης για τους επιζώντες του πυρηνικού ολέθρου. Με τον τρόπο αυτό δικαιολογείται επιστηµονικά ο παράλογος στρατιωτικός ανταγωνισµός καθώς και η χρήση χηµικών ουσιών, από τη στιγµή που το µέλλον της Ανθρωπότητας θεωρείται εξασφαλισµένο από τις τράπεζες κυττάρων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο διήγηµα του Σκωτ Σούµακ Ο Άδης και η Περσεφόνη. 18 Ένα cyborg ετοιµάζεται να δηµιουργήσει την επόµενη γενιά των ανθρώπων µε µια γυναίκα, αφού πρώτα τη µετατρέψει σε µηχανή, τη στιγµή που µόνο αυτοί οι δύο έχουν αποµείνει στον πλανήτη µετά το πυρηνικό ολοκαύτωµα του Τρίτου Παγκοσµίου Πολέµου. Αντίστοιχος τεχνολογικός ντετερµινισµός και επικυριαρχία των µηχανών εµφανίζεται στο κείµενο Α.Ε.Σ.Τ.Ο. 19 του Τζην Γουλφ, στο οποίο µεταλλαγµένα, µετά από εγχείρηση, όντα (Τεχνητοί Οργανισµοί) µαζί µε cyborgs, βρίσκονται εγκλωβισµένα σ ένα καθεστώς ατελείωτου πολέµου µε κάποιον «Εχθρό», υπό τον πλήρη έλεγχο και την παρακολούθηση τεράστιων πουλιών / µηχανών. Στο κείµενο του Γιώργου Γούλα Λώρη 20 παρουσιάζεται µία γυναίκα κατασκεύασµα εργαστηρίου, ανδροειδές, όπως αναφέρεται στο κείµενο, δηµιούργηµα εταιρείας καλλυντικών για τη δοκιµή των προϊόντων της. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε κανένα από τα κείµενα δεν αναφέρονται χρήσεις των επιστηµονικών εφαρµογών και γενικότερα της επιστήµης για την αντιµετώπιση κάποιου κοινωνικού προβλήµατος. Αντιθέτως η µόνη δυνατότητα που παρουσιάζεται είναι αυτή της υποταγής στην τεχνολογία και της καταστροφής. Οι επιστήµονες παρουσιάζονται, ως άνθρωποι αποµονωµένοι από τις κοινωνικές διαδικασίες, αδιάφοροι προς τις κοινωνικές ανάγκες, αφοσιωµένοι στον Θεό/Επιστήµη, οι οποίοι χρησιµοποιούν τη γνώση που αυτή τους παρέχει ως µέσο επικυριαρχίας. 17 Αναλόγιο, τευχ. 1, Οκτώβριος 1976, σελ NOVA, τευχ. 1, Απρίλιος 1978, σελ Αναλόγιο, τευχ. 6, Μάρτιος 1977, σελ Big Bang, τευχ. 4, Ιανουάριος 1998, σελ.51 5

6 Στο κείµενο Κανείς δεν είναι τόσο τυφλός 21 του Τζο Χέιλντεµαν, ο νεαρός επιστήµονας αφαιρεί τα µάτια της γυναίκας του για χάρη της επιστήµης όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Είναι σαφές ότι στα κείµενα επιστηµονικής φαντασίας η «τρέλα» αναδεικνύεται ως το διαχωριστικό όριο ανάµεσα στους κοινούς ανθρώπους και τους επιστήµονες, καθοριστικό στοιχείο της ταυτότητας των τελευταίων. Στο κείµενο του Τζόρτζιο Σπόττι: Ο άνθρωπος που σκότωσε το Θάνατο 22, ο ιδιοφυής επιστήµονας κυριαρχεί στο θάνατο, µη µπορώντας να κυριαρχήσει στη ζωή, σκοτώνοντάς τον µε µια απλή ένεση. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες επιστήµονες, όπου η ταυτότητα του επιστήµονα υπερισχύει αυτής της γυναίκας. Στο κείµενο της Πατ Μέρφι Η αγάπη και το σεξ στα ασπόνδυλα 23, η γυναίκα επιστήµονας, η µόνη που επιβιώνει µετά από µια πυρηνική καταστροφή, δηµιουργεί το µέλλον φροντίζοντας για τη δηµιουργία και αναπαραγωγή µεταλλικών εντόµων. Κείµενα επιστηµονικής φαντασίας ως εκπαιδευτικό υλικό για τη διαθεµατική προσέγγιση. Από τα πενήντα οκτώ (58) κείµενα, τα οποία µελετήσαµε, εντοπίσαµε ότι στα ακόλουθα επτά (7): α) δεν αναδεικνύεται «αρνητική εικόνα» για την επιστήµη και την επιστηµονική κοινότητα. β) χρησιµοποιείται σωστά η επιστηµονική ορολογία γ) η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι κατανοητή από το νεαρό αναγνώστη, χωρίς να είναι απλοϊκή. Ως εκ τούτου µπορούν να ενταχθούν στη διαθεµατική διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Συγκεκριµένα αναφερόµαστε στα εξής κείµενα: Πλανκ Μηδέν 24, του Στήβεν Μπάξτερ, στο οποίο αναλύονται η Αρχή της Απροσδιοριστίας, η στροφορµή του ηλεκτρονίου, η σταθερά του Πλανκ και οι κβαντικές κυµατοσυναρτήσεις. Η γατούλα του Σρέντιγκερ 25, του Τζώρτζ Άλεκ Έφιντζερ, στο οποίο τα κβαντοµηχανικά παράδοξα χρησιµοποιούνται ως πλαίσιο στην δυνατότητα της ηρωίδας να βιώνει εικόνες από εναλλακτικές πραγµατικότητες του µέλλοντος. 21 Απαγορευµένος Πλανήτης, τευχ. 4, Ιαν/Φεβρουάριος 1997, σελ Κοσµική ιάσταση, τευχ. 1, Χειµώνας 2000, σελ Απαγορευµένος Πλανήτης, τευχ. 6, Ιουν/Ιούλιος 1997, σελ Απαγορευµένος Πλανήτης, τευχ. 2, Σεπτέµβριος 1996, σελ Απαγορευµένος Πλανήτης, τευχ. 10, Άνοιξη 1990, σελ. 14 6

7 Φως από άλλους καιρούς 26 του Μποντ Σω, στο οποίο ο συγγραφέας αναφέρεται στο «αργό γυαλί», υλικό µέσα στο οποίο µειώνεται σε τέτοιο βαθµό η ταχύτητα των φωτονίων ώστε να δηµιουργείται οπτική υστέρηση. Φωτοβόλος 27 του Γκρεγκ Ήγκαν, στο οποίο διατυπώνονται µαθηµατικοί συλλογισµοί για την δηµιουργία του σύµπαντος. Τα διηγήµατα του Λάρυ Νίβεν Ο άνθρωπος τρύπα 28 και Αστέρι Νετρονίων 29, τα οποία αναφέρονται στα άστρα νετρονίων, τους λευκούς νάνους και στον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργούνται οι Μαύρες Τρύπες στο ιάστηµα. Στο διήγηµα Αιρέσεις ενός Υπέρογκου Θεού 30 του Μπράιαν Άλντις, το Χάος διεκδικεί τη θέση του ως θεός της αιρετικής επιστήµης και η ανθρωπότητα καλείται να αποδεχτεί τόσο την ύπαρξη όσο και την αναγκαιότητα της πολυπλοκότητας στη δηµιουργία του σύµπαντος. Συµπεράσµατα Από την ανάλυση των κειµένων, τα οποία µελετήθηκαν, προκύπτει ότι ελάχιστα είναι εκείνα (επτά όπως προαναφέραµε), τα οποία κατά την άποψή µας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο της διαθεµατικής προσέγγισης της ιδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών. Στην πλειοψηφία των κειµένων κυριαρχεί η «αρνητική» εικόνα της επιστήµης και του επιστήµονα και σε αντίθεση µε τις προθέσεις των εκδοτών τους, κάθε άλλο παρά συντείνει στη διεύρυνση της γνώσης και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Αντιθέτως, η εικόνα αυτή οδηγεί τον αναγνώστη στην αποδοχή ενός στατικού κόσµου, ο οποίος κυριαρχείται και ορίζεται από την επιστήµη και την τεχνολογία. Συντελεί δε στην διαµόρφωση «αρνητικών» στάσεων, του µελλοντικού επιστήµονα, προς την επιστήµη και την επιστηµονική κοινότητα. Πιστεύουµε ότι για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα κείµενα επιστηµονικής φαντασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει οι έλληνες συγγραφείς, τουλάχιστον, θα λαµβάνουν υπόψη την παιδαγωγική παράµετρο. 26 Big Bang, τευχ. 3, Οκτώβριος 1997, σελ Απαγορευµένος Πλανήτης, τευχ. 5, Μάιος 1997, σελ Απαγορευµένος Πλανήτης, τευχ. 4, Ιαν/Φεβρουάριος 1997, σελ Αναλόγιο, τευχ. 7, Απρίλιος 1977, σελ NOVA, τευχ. 1, Ιούνιος 1993, σελ. 41 7

8 Παράρτηµα 1 1. Αναλόγιο: Από το 1976 έως το Κυκλοφορούν εννέα (9) τεύχη. 2. Ανδροµέδα: Το 1977 κυκλοφορεί ένα (1) τεύχος. 3. Nova: Α Περίοδος: Κυκλοφορούν τέσσερα (4) τεύχη. Β Περίοδος: Από το 1993 έως το Κυκλοφορούν δύο (2) τεύχη. 4. Quark: Το 1985 κυκλοφορεί ένα (1) τεύχος. 5. Απαγορευµένος Πλανήτης: Α Περίοδος: Από το 1987 έως το Κυκλοφορούν δέκα (10) τεύχη. Β Περίοδος: Από το 1996 έως το Κυκλοφορούν εννέα (9) τεύχη. 6. Cyborg: Α Περίοδος: Το Κυκλοφορούν δύο (2) τεύχη. Β Περίοδος: Από το 1990 έως το Κυκλοφορούν πέντε (5) τεύχη. 7. Big Bang: Από το 1990 έως το Κυκλοφορούν δέκα (10) τεύχη. 8. Χωροχρόνος: Από το 1994 έως το Κυκλοφορούν πέντε (5) τεύχη. 9. Πλειάδες: Από το 1995 έως το Κυκλοφορούν πέντε (5) τεύχη. 10. Asimov s Science Fiction : Το Κυκλοφορούν τρία (3) τεύχη. 11. SF [an]: Το 1998 κυκλοφορεί ένα (1) τεύχος. 12. Fantastic: Το 1998 κυκλοφορεί ένα (1) τεύχος 13. Κοσµική ιάσταση: Από το 2000 έως σήµερα. Κυκλοφορούν πέντε (5) τεύχη. 14. Οι ραµατουργοί του Γιανν: Από το 2001 έως σήµερα. Κυκλοφορούν έξι (6) τεύχη. 8

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Caroll J., Universals in Literature Study, University of Missouri St. Louis 1991, Clute J. Nickolls P., The Encyclopedia of Science Fiction, New York, St. Martin Griffin, 1995 Dils L., Science Fiction and the Future, Yale New Haven Teachers Institute, 1987, Λιθαρής Χ., Η Χρυσή Εποχή της Επιστηµονικής Φαντασίας, Marsico L., Blending Solid Science With the Craft of Fiction Writing, Pittsburg Middle Gifted Center, PhysicsthroughSscienceFiction/Abstractspage. Martin-Diaz M.J., Science Fiction Comes into the Classroom: Mealstrom II, in Physics Education, v27, Jan.1992, pp Martin S., Using Science Fiction to Provoke Action Towards Environmental Concerns, Pittsburg Teachers Institute, Learning PhysicsthroughSscienceFiction/power_of_curriculum Slusser G., The Science in Science Fiction, University of California 2000, Tabbi J., Ecologies of Mind: Contemporary U.S.Fiction in the Light of Cognitive Science, University of Illinois, Chicago 1998, Θεοδώρου Ν., Η ελληνική επιστηµονική φαντασία, «εναλλάξ», τευχ.3, Γιάννενα Νοέµβριος 2001 Turner M., Reading Minds: The study of English in the Age of Cognitive Science, Princeton University Press, Princeton

10 The image of Science in Greek science fiction magazines Ioanna Stavrou and Kostas Skordulis Division of Physical Sciences, Technology and Environmental Studies Department of Education, University of Athens Summary In this work we study and evaluate the texts (novels and editorials) of the Greek science fiction magazines during the period Our principal aim is to examine whether these texts can be used as an educational material in the interdisciplinary physical sciences teaching course. Our research focuses on how the image of science and of the scientist emerges from the text in the eyes of the young reader of years old. Our conclusions are based on a cartography of the relevant magazines with respect to (i) author s original language of writing (ii) the thematic scientific field (physics, technology etc) and (iii) the scientific theory portrayed. Our analysis shows that in the vast majority of the texts the image of science and of the scientist emerging from the text is absolutely negative. Science appears, as an activity totally isolated from the society and its needs, scientific and technological achievements appear to the beyond human control determining the way humans and society function. The scientific community is presented as an autonomous system, alien to any communal interaction, capable of manipulating science with the sole purpose of imposing its control and power over others. Such texts create a negative attitude of the student towards science and are cannot be used as an educational material. Finally, our evaluation shows that only a minority of seven (7) texts, selected on a basis of the exact scientific terminology used and a positive stance towards science can be employed in the educational process. 10

11 11

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΗ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 9 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση Αντώνης Λιοναράκης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, alionar@otenet.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks

Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks Krystallia Halkia and Menis Theodoridis Abstract This paper explores the multiple aspects

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΣΠΑΝΟΣ Αθανάσιος ΜΙΧΑΛΗΣ

Γεώργιος ΣΠΑΝΟΣ Αθανάσιος ΜΙΧΑΛΗΣ Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στη νεοελληνική γλώσσα μετα τη μεταρρύθμιση του 1976 Γεώργιος ΣΠΑΝΟΣ Αθανάσιος ΜΙΧΑΛΗΣ Περίληψη Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 αποτέλεσε ορόσημο τόσο για τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης Εδρα UNESCO Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου

Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Ο Ο ΥΣΣΕΑΣ στο Πανηγύρι της Επιστήµης: Ένα Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως ιδασκαλίας του Μαθήµατος των Φυσικών Επιστηµών σε ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου Παναγιώτης Σ. Aναστασιάδης (*), Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Editorial

Περιεχόμενα Editorial Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

YEARBOOK (ONLINE) VOLUME 4 A JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF IOANNINA PUBLICATIONS IOANNINA GREECE

YEARBOOK (ONLINE) VOLUME 4 A JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF IOANNINA PUBLICATIONS IOANNINA GREECE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙ Α ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ONLINE) ΤΟΜΟΣ Περιοδική Έκδοση Έρευνας στην Εκπαίδευση Του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιαδραστικότητας στη ιαµόρφωση της Άτυπης Εκπαιδευτικής Εµπειρίας

Ο Ρόλος της ιαδραστικότητας στη ιαµόρφωση της Άτυπης Εκπαιδευτικής Εµπειρίας Ο Ρόλος της ιαδραστικότητας στη ιαµόρφωση της Άτυπης Εκπαιδευτικής Εµπειρίας. ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μέσα σε λίγα µόνο χρόνια από την εµφάνιση των πρώτων εφαρµογών τους, οι νέες τεχνολογίες έχουν κερδίσει

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

110 www.hrmars.com/journals

110 www.hrmars.com/journals DOI: 10.6007/MAJESS/v2-i1/1021 URL: http://dx.doi.org/10.6007/majess/v2-i1/1021 Pedagogical Practices of Critical Media Literacy Παιδαγωγικές Πρακτικές Κριτικού Γραμματισμού στα Μέσα Abstract Elisavet

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess The pedagogy of multiliteracies in the school textbooks of Modern Greek language in the first three years of high school: utopia or reality? Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών στα σχολικά εγχειρίδια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O προγραμματισμός στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ»

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» Διδακτορική Διατριβή του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Τεύχος 3 Αλεξανδρούπολη, Μάρτιος 2015 Έρευνα στην Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Αργυρίου. Ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός

Μαρία Αργυρίου. Ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μια έρευνα σχετικά με τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία για τη θεμελίωση επιπέδου και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτομόρφωσης του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα