ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ` Αθήνα, Ιούνιος 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/ και 7/372/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΡΘΡΟ

3 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία Εταιρείας: Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε /06/Β/96/101 Γενική Γραμματεία Εμπορίου Βιλτανιώτη 24, Κηφισιά , Αθήνα Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ , Fax: Κωδικός Μετοχής ΟΑΣΗΣ: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ελεγκτική Εταιρεία: ΤΣΟΥΚ Σπύρος Δρακόπουλος ΣΟΛ α.ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 3

4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 2.1 Ετήσιο Δελτίο Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται στοιχεία σχετικά με την κατάσταση, την εξέλιξη της δραστηριότητας των αποτελεσμάτων καθώς και των προοπτικών της PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. σε μητρικό επίπεδο (εφεξής «PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.» ή «Εταιρεία») και σε ενοποιημένο επίπεδο (εφεξής «Όμιλος») τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την επαρκή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, στα πλαίσια του άρθρου 16 της υπ αριθμ. 5/204/ απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 24, Κηφισιά Αττικής, , τηλ Ο κ. Νικόλαος Χαλαβαζής, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 24, Κηφισιά Αττικής, 14564, τηλ Ο κ. Νικόλαος Ζέτος, Διευθυντής Λογιστηρίου της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 24, Κηφισιά Αττικής, , τηλ οι οποίοι βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. Δεν υπάρχουν στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 3. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται μετοχικά από αυτή, δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση. Το Ετήσιο Δελτίο δύναται να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα της Εταιρείας (Βιλτανιώτη 24, Κηφισιά Αττικής, ,), καθώς και από την ιστοσελίδα της Εταιρείας Στην ιστοσελίδα είναι επίσης αναρτημένες και οι σχετικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 4

5 2.2 Τακτικοί Ελεγκτές Λογιστές Η PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. και ο Όμιλος ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο της χρήσεως 2007 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Σπύρος Δρακόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ) της εταιρείας ΣΟΛ. α.ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα.. Το πιστοποιητικό ελέγχου ενσωματώνεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 8 του παρόντος. 2.3 Φορολογικοί Έλεγχοι Ο τελευταίος Φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2004 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και αφορούσε στις χρήσεις 2002 και Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις και ενδεικτικά: Φόρο Εισοδήματος, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, Φόρο Αποζημίωσης Απολυομένων, Φόρο Αμοιβών Μελών Δ.Σ., Φόρο Ελευθέρων Επαγγελματιών, Φόρο Αμοιβών Τρίτων, Φόρο Τόκων, Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων, κ.α., τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά ειλικρινή και ακριβή. Από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2002, προέκυψαν λογιστικές διαφορές ύψους ευρώ και επιβλήθηκαν φόροι φορολογικού ελέγχου συνολικού ύψους ευρώ. Οι προσαυξήσεις των φόρων φορολογικού ελέγχου που προέκυψαν για την χρήση 2002, ανήλθαν σε ευρώ. Από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2003, προέκυψαν λογιστικές διαφορές ύψους ευρώ, ενώ δεν προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις, αλλά ο φορολογικός έλεγχος μείωσε το ύψος της φορολογικά αναγνωρίσιμης ζημίας, από ,75 ευρώ σε ,75 ευρώ. Το σύνολο των φόρων φορολογικού ελέγχου και προσαυξήσεων λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2004 με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης εκείνης. Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση του 2005 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. από την PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920. Με την Κ2-1483/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ανωτέρω απορρόφηση. Η απορροφηθείσα ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2003 χωρίς να προκύψουν λογιστικές διαφορές. Η θυγατρική PROMOCARTON Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση Από τον τελευταίο φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε για τη χρήση 2003 προέκυψαν φόροι φορολογικού ελέγχου πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους ,73 Ευρώ, ενώ για τη χρήση 2004 προέκυψαν φόροι φορολογικού ελέγχου πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους ,98 Ευρώ, οι οποίοι λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση Η ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση Από τον τελευταίο φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε για τις χρήσεις προέκυψαν φόροι φορολογικού ελέγχου, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους ,75, οι οποίοι λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση Σημειώνεται ότι η εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε. από και εξής ενοποιείται με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 5

6 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 Γενικές Πληροφορίες H PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1996 (Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 779/1996), με την επωνυμία «ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.». Μετά την καταχώρηση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Εταιρεία είχε αριθμό μητρώου 35197/06/Β/96/101. Η Εταιρεία προήλθε από τη συγχώνευση των παρακάτω δύο εταιρειών: α) της ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1986 για να συνεχίσει τις εργασίες της ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. & Π. Ο.Ε., που ιδρύθηκε το 1976, αναλαμβάνοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Π. & ΥΙΟΣ Ο.Ε., ιδρυθείσα το 1970 σαν συνέχεια της ατομικής επιχείρησης ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, που προϋπήρχε από το Η ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. είχε ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή εντύπων και διαφόρων τύπων χάρτινων κουτιών (κυτιοποιία). β) της ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. που ιδρύθηκε το 1981 και είχε ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή εντύπων και διαφόρων τύπων χάρτινων κουτιών (κυτιοποιία). Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμό ΕΜ 192/99 απόφαση της Δ/νσης Α.Ε. & Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας με την οποία τροποποιήθηκε η επωνυμία της Εταιρείας σε «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ & ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ» και ο διακριτικός της τίτλος σε «PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.». Μετά την τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας, η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 35197/01 ΑΤ/Β/96/186(98). Η έδρα της Εταιρείας είναι στη Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Ναυπλίου 10 14, Τ.Κ , τηλ , σε μισθωμένο ακίνητο, όπου και δύναται να συμβουλευτεί κανείς τα έγγραφα της Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών ( ) και σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της λήγει στις Επίσης, την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης η με αριθμό Κ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία τροποποιήθηκε η επωνυμία της Εταιρείας σε «ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» και ο διακριτικός της τίτλος σε «PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.». Μετά την τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρείας, η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 35197/06/Β/96/101. Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι ο εξής : 1. Η βιομηχανική παραγωγή τυπογραφικών και λιθογραφικών εργασιών κυτιοποιίας, μηχανογραφικού εντύπου και κάθε είδους συσκευασίας σε χαρτί και χαρτόνι, καθώς και η εμπορία αυτών. 2. Η εκτύπωση περιοδικού τύπου. 3. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού εξωτερικού βιοτεχνικών/ βιομηχανικών προϊόντων σχετικών με το σκοπό της Εταιρείας. 6

7 4. Η συμμετοχή σε νεοϊδρυόμενες ή μη επιχειρήσεις τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, οποιασδήποτε νομικής μορφής του αυτού ή άλλου αντικειμένου. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της συμπαγούς χάρτινης συσκευασίας και λειτουργεί ως μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής διαφόρων τύπων κουτιών, εντύπων και άλλων ειδών χάρτινης συσκευασίας. Σήμερα η Εταιρεία έχει εξειδικευτεί στην παραγωγή χάρτινων κουτιών συσκευασίας, τα οποία παράγει κατά παραγγελία για άλλες βιομηχανικές ή εμπορικές μονάδες με σκοπό τη συσκευασία καταναλωτικών προϊόντων που καλύπτουν πολλούς τομείς της εγχώριας βιομηχανίας. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία πραγματοποιεί και εξαγωγές σε χώρες κυρίως της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου, οι οποίες αφορούν κυρίως σε συσκευασία απευθυνόμενη στην καπνοβιομηχανία. Σύμφωνα με το δελτίο της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας 2003 (ΣΤΑΚΟΔ 03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), η PAPERPACK- ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ υπάγεται στην κατηγορία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη «Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι» (αριθμ ). Η Εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας για τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις της στη Κηφισιά Αττικής (Έδρα και Εργοστάσιο), η οποία ισχύει για απεριόριστη χρονική διάρκεια (αρ. απόφασης 22605/01, αρ. πρωτ / Νομαρχία Αθηνών). Επίσης η Εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας για τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις που είχε στη Μεταμόρφωση Αττικής (Εργοστάσιο), η οποία ισχύει για απεριόριστη χρονική διάρκεια (αρ. απόφασης 22604/01, αρ. πρωτ / Νομαρχία Αθηνών) Την εν λόγω εγκατάσταση η Εταιρεία μετά την πλήρη μετεγκατάστασή της στην Κηφισιά Αττικής έπαψε να την χρησιμοποιεί και την υπεκμίσθωσε. 3.2 Ιστορικό Η PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε., όπως ήδη αναφέρθηκε, προήλθε από τη συγχώνευση εταιρειών της οικογένειας Τσουκαρίδη που είχε μακρά παράδοση στο κλάδο των γραφικών τεχνών και της κυτιοποιίας, η οποία ξεκινάει από το 1891 στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, όταν ξεκίνησε η πρώτη οικογενειακή τυπογραφική μονάδα με την επωνυμία «Η ΜΕΛΙΣΣΑ». Μετά τον ξεριζωμό του 1922, η οικογένεια μεταφέρει τις δραστηριότητές της στην Αθήνα και το 1947, μετά το πέρας του πολέμου, ο Πέτρος Τσουκαρίδης ιδρύει μία νέα πρότυπη μονάδα που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα από τα αρτιότερα τυπογραφεία της μεταπολεμικής Αθήνας. Στη συνέχεια, οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της επιχείρησης είναι οι εξής: Το 1973 αρχίζει την καριέρα του στην Εταιρεία ο Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1976, υλοποιείται εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις με τη μεταφορά της δραστηριότητας σε καινούργιους χώρους, στη βιομηχανική περιοχή Περιστερίου. Κατόπιν τούτου, δημιουργείται μια πρότυπη καθετοποιημένη βιομηχανική μονάδα Γραφικών Τεχνών, Κυτιοποιίας και Συσκευασίας. Μέσα στο 1995 δρομολογείται η απόφαση για τη συγχώνευση των εταιρειών ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε., συμφερόντων του κου Ιωάννη 7

8 Τσουκαρίδη, δημιουργώντας έτσι την «ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 779/1996). Το 1997 η Εταιρεία πιστοποιείται με ISO 9002 από τον TUV CERT. Τον Ιούνιο του 1998 γίνεται η έναρξη και μετεγκατάσταση της Εταιρείας στη νέα μονάδα παραγωγής στην Μεταμόρφωση Αττικής όπου στεγάζονται και τα γραφεία της Εταιρείας. Το νέο ενοικιαζόμενο διώροφο κτίριο επιφανείας τ.μ. αυξάνει τη δυναμικότητα και τη λειτουργικότητα της όλης επιχείρησης. Το Φεβρουάριο του 1999 αλλάζει η επωνυμία της Εταιρείας σε ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Την ίδια χρονιά πραγματοποιείται επένδυση σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Τον Οκτώβριο του 1999 η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά του 99,56% της εταιρείας ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Α.Ε. Τον Οκτώβριο του 2000, η Εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τον Νοέμβριο του 2000 η Εταιρεία απέκτησε το 35% των μετοχών της εταιρείας ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ Α.Β.Ε.Ε., μέσω συνδυασμένης αγοράς μετοχών και αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους η Εταιρεία αποκτά το υπόλοιπο 0,44% της εταιρείας ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Α.Ε. και καθίσταται πλέον μοναδικός μέτοχός της. Την ίδια περίοδο υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε και της FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. με αντικείμενο την ευρύτερη συνεργασία των δύο εταιρειών με τη μορφή της συμμετοχής σε νέες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πλαστικών υλών και στον κλάδο του χαρτιού. Τον Φεβρουάριο του 2001 η Εταιρεία απέκτησε το 21% της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε., μέσω συνδυασμένης αγοράς μετοχών και αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Τον Μάιο του 2001 η εταιρεία απορροφά την κατά 100% πλέον θυγατρική της ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Α.Ε. την οποία έχει ενισχύσει σημαντικά με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και κατακτά την πρώτη θέση στον κλάδο της συμπαγούς χάρτινης συσκευασίας στην Ελλάδα διαθέτοντας δύο εργοστάσια στην Αττική ( Μεταμόρφωση και Κηφισιά) συνολικής επιφάνειας τ.μ. Τον Αύγουστο του 2003 η Εταιρεία υλοποιεί επένδυση ύψους περίπου 2 εκ. Ευρώ που αφορά στην αγορά σύγχρονου εκτυπωτικού εξοπλισμού με τη μέθοδο της βαθυτυπίας. Τον Φεβρουάριο του 2005 ολοκληρώνεται η συγχώνευση μέσω απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής «ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε.». 8

9 Τον Απρίλιο του 2005 η Εταιρεία βραβεύτηκε με τη διάκριση «Εκτυπωτής της Χρονιάς» στη κατηγορία συσκευασίας, κατά τη διάρκεια του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισμού εκτύπωσης με τίτλο Ελληνικά Βραβεία Εκτύπωσης. Το βραβείο αφορούσε στη συσκευασία AMPHORA της εταιρείας METAXA. Τον Ιούλιο του 2006 η Εταιρεία απέκτησε το 35% της νεοϊδρυθείσας εταιρείας QUALITY PROMOTION AGENCY Α.Ε., μέσω συμμετοχής στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Τον Αύγουστο του 2006 ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, στους χώρους που στεγαζόταν το υποκατάστημα, συγκεντρώνοντας όλες τις γραμμές παραγωγής και την διοίκηση σε ένα ενιαίο μισθωμένο ακίνητο. Η συγκέντρωση αυτή βελτιώνει την λειτουργικότητα της Εταιρείας. Τον Οκτώβριο του 2006 η Εταιρεία διακόπτει την λειτουργία του υποκαταστήματος στην Μεταμόρφωση Αττικής και υπεκμισθώνει το ακίνητο με ευνοϊκούς όρους. Τον Φεβρουάριο του 2007 η Εταιρεία προέβη σε πώληση ολόκληρου του ποσοστού (35%) που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας εταιρείας QUALITY PROMOTION AGENCY Α.Ε.. Τον Ιούλιο του 2007, αποχώρησε από το μετοχικό κεφάλαιο της Paperpack Α.Ε., η μέτοχος εταιρεία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.» ή οποία κατείχε ποσοστό 36,74% του μετοχικού κεφαλαίου. Τον Δεκέμβριο του 2007 η Εταιρεία προέβη σε πώληση μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε. Πλέον η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε. με ποσοστό 19%. 3.3 Στοιχεία Κεφαλαίου Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την είχε ως ακολούθως: Μέτοχος Αριθμός Μετοχών % Ιωάννης Τσουκαρίδης ,98% Βεατρίκη Τσουκαρίδη ,81% Επενδυτικό κοινό ,21% Σύνολο ,00% Δεν υπάρχει άλλο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή/ και Διευθυντικό Στέλεχος το οποίο να κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 0,2% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. 9

10 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 4.1 Τομείς Δραστηριότητας PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Η PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο εκτυπώσεων, κυτιοποιίας και χάρτινης συσκευασίας. Η Εταιρεία λειτουργεί σαν μια καθετοποιημένη μονάδα, με σκοπό την τροφοδοσία βιομηχανικών και εμπορικών μονάδων με χάρτινα κουτιά συσκευασίας. Η Εταιρεία πραγματοποιεί ακόμα λιθογραφικές εκτυπώσεις εντύπων και ετικετών και δραστηριοποιείται στον κλάδο της ομαδικής συσκευασίας (multipacks). Πιο αναλυτικά, η Εταιρεία σχεδιάζει, εκτυπώνει και παράγει κουτιά συσκευασίας και έντυπα με εξειδικευμένες απαιτήσεις ποιότητας, όσον αφορά στις πρώτες ύλες και στην επεξεργασία. Η εκτύπωση των προϊόντων γίνεται με τελειότατου τύπου μηχανές offset φύλλου 5χρωμες και 6χρωμες, ενώ από το 2002 η Εταιρεία προσφέρει και βαθυτυπικές εκτυπώσεις, με την υλοποίηση επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό βαθυτυπίας. ΟΜΙΛΟΣ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ο Όμιλος PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε αποτελείται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται και κατέχουν ηγετική θέση στους τομείς των προωθητικών ειδών και της συσκευασίας take- away πακέτων ζαχαροπλαστικής και έτοιμου φαγητού. Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50% στην εταιρεία PROMACARTON Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την εμπορία προωθητικών ειδών, όπως στηριγμάτων, εκθετηρίων, χάρτινων προθηκών (stands, lama) και λοιπών προωθητικών μέσων. Η εταιρεία, με στόχο τη τελειότητα στον τρόπο έκθεσης του προϊόντος, παράγει stands και P.O.P υλικά ευρηματικού σχεδιασμού και υψηλής κατασκευής, πρωτότυπες, εύχρηστες και ολοκληρωμένες tailor made λύσεις, από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την τελική τοποθέτηση καλύπτοντας άμεσα οποιαδήποτε ανάγκη της αγοράς με λύσεις που απευθύνονται σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Επίσης η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35% στην εταιρεία «Αφοί Φωκάς Α.Β.Ε.Ε». Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1960 και είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ελληνική αγορά του take-away πακέτου ζαχαροπλαστικής και φαγητού. Έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και επενδύοντας σε νέας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένα στελέχη, επεκτείνεται συνεχώς σε νέες αγορές με μοναδικό κριτήριο την παροχή καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών. Η εταιρεία «Αφοί Φωκάς Α.Β.Ε.Ε» παρέχει μια ολοκληρωμένη πρόταση συσκευασίας στους πελάτες της, που ξεκινά από τα προσχέδια, τα δοκίμια, και καταλήγει σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων από κουτιά ζαχαροπλαστικής η φαγητού σε σακουλές και χαρτιά vegetal η Κraft. 10

11 Τέλος, η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 19% στην εταιρεία «Αφοί Βλάχος Α.Β.Ε.Ε» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας. Σημειώνεται ότι στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου μέχρι και τη χρήση 2005, περιλαμβανόταν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης και η εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ, η οποία στην χρήση 2006 ενοποιήθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης. 4.2 Προϊόντα Η PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. είναι τροφοδοτική μονάδα άλλων επιχειρήσεων, δεν παράγει δηλαδή τυποποιημένα δικά της προϊόντα, αλλά προσαρμόζεται και ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της. Οι εφαρμογές της Εταιρείας, είναι απεριόριστες σε αριθμό και σε τομείς και είναι πρακτικά αδύνατη η απαρίθμηση όλων των παραγομένων ειδών της. Για το λόγο αυτό, αναφέρονται στη συνέχεια ορισμένοι τομείς, στους οποίους κατά κύριο λόγο απευθύνεται η PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ώστε να καταστεί εφικτός ο σχηματισμός εικόνας για τη δραστηριότητα της Εταιρείας. Κουτιά Καλλυντικών: Στην απαιτητική αγορά καλλυντικών η Εταιρεία εγγυάται τη σταθερή υψηλή ποιότητα και όλη τη γκάμα των πιθανών επεξεργασιών, όπως ανάγλυφα, χρυσοτυπία, βαθυτυπία κλπ. Κουτιά Τροφίμων: Η Εταιρεία διαθέτει την πληρέστερη γκάμα συσκευασιών τροφίμων, κατάλληλων για απευθείας επαφή με φαγώσιμα, συσκευασίες με welle, πλαστικά παράθυρα, press trays κλπ. Κουτιά Ποτών/ Bag-in-Box: Δυνατότητα εκτύπωσης σε metalized χαρτόνια, ολογραφήματα, προσθήκη χερουλιών, παραθύρων κλπ. Ξεχωριστή γραμμή παραγωγής Bag-in-Box. Κουτιά Τσιγάρων: Με τη χρήση offset και βαθυτυπικών μηχανών φύλλου, η Εταιρεία προσφέρει flip tops, κούτες, περιτυλίγματα, μαλακά πακέτα, round corners, οκτάγωνα κλπ. Κουτιά Φαρμακευτικών Προϊόντων: Η Εταιρεία είναι παραδοσιακός προμηθευτής του κλάδου των φαρμακευτικών, διαθέτοντας εκτός των άλλων και τεχνολογία προστασίας από την αντιγραφή. Κουτιά Απορρυπαντικών: Δυνατότητα παραγωγής των αδιάβροχων βάσεων welle για τις συσκευασίες απορρυπαντικών, στις οποίες τοποθετούνται χερούλια, tear strip κλπ. Κουτιά Ειδών Υγιεινής: Παραγωγή διαφόρων συσκευασιών για χαρτομάντηλα, οδοντόκρεμες κλπ. 11

12 4.3 Παραγωγή Η παραγωγική διαδικασία είναι πλήρως καθετοποιημένη και συμπεριλαμβάνει τα εξής: Σχεδιασμό του προϊόντος με τη χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού Προ-εκτυπωτική διαμόρφωση και αναπαραγωγή μέσω εξειδικευμένου λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εκτύπωση με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας offset και βαθυτυπίας Κοπή σε σύγχρονες κοπτικές μηχανές Κόλληση σε ειδικές συρταροκολλητικές μηχανές Επιπλέον, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα υλοποίησης μίας ευρείας γκάμας σύνθετων εφαρμογών που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών στο τομέα της χάρτινης συσκευασίας, όπως: Παραθυροκόλληση για ενσωμάτωση ζελατίνας Διαμόρφωση σκαφακίων για συσκευασίες τύπου burger Τελειοποίηση εκτύπωσης με χρήση βερικιού, UV κλπ Ενσωμάτωση χερουλιών στη συσκευασίες Φυλοκόλληση χαρτονιού με welle για συσκευασία προϊόντων μεγάλου βάρους όπως bag in box, απορρυπαντικών κλπ Παράλληλα, η Εταιρεία διασφαλίζει την ποιότητα στη παραγωγή της με συνεχή ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. 4.4 Κύριες εγκαταστάσεις Ακίνητη περιουσία Ι. Ιδιόκτητα Ακίνητα Μέσω της απορρόφησης της ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. το 2005, η Εταιρεία έχει στη κατοχή της διαμέρισμα στο Γαλαξίδι με αναλογία επί του οικοπέδου, ως εξής: Τοποθεσία τ.μ. Οικοπέδου Αξία Κτήσης Αναπροσαρμογ ή Ν.2065/1992 ΝΙΚ. ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ 2 ΓΑΛΑΞΙΔΙ 638,81 Ευρώ 6.796,76 Ευρώ 2.718,70 Το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου είναι 10,2%, ήτοι 65,16 τ.μ. Η αξία κτήσης του οικοπέδου αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής αξίας του ακινήτου (διαμερίσματος), σύμφωνα με το υπαριθ. 521/ συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ευθ. Κουτάκου, βάσει του οποίου αγοράστηκε το ακίνητο από την ΕΥΡΩΚΤΙΣΜΑ Α.Ε. και το οποίο περιγράφεται στον επόμενο πίνακα: 12

13 Τοποθεσία ΝΙΚ.ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ 2 ΓΑΛΑΞΙΔΙ Τετραγωνικά Μέτρα Διαμερίσματος Αξία Κτήσης 63,38 Ευρώ ,38 Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των παραπάνω ακινήτων έγινε την 31/12/2004 σύμφωνα με τον Ν.2065/1992. ΙΙ. Ενοικιαζόμενα Ακίνητα Τα παρακάτω αποτελούν τις βασικές ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις της Εταιρείας : Έδρα και Εργοστάσιο, Κάτω Κηφισιά Βιλτανιώτη 24 : Γραφεία - Εργοστάσιο, συνολικής κάλυψης τ.μ. Μεταμόρφωση Αττικής Ναυπλίου : Πρώην Έδρα της Εταιρείας, Γραφεία Εργοστάσιο, συνολικής κάλυψης τ.μ. Η εν λόγω εγκατάσταση από τον Οκτώβριο του 2006 Υπεκμισθώνεται από την Εταιρεία. Αποθήκη, Κάτω Κηφισιά Μενεξέδων 9 : Αποθήκη Α & Β Υλών, συνολικής κάλυψης τ.μ. Οικόπεδα για χρήση παρκινγκ, Κάτω Κηφισιά Βιλτανιώτη 24 : Παρκινγκ, συνολικής κάλυψης τ.μ. 4.5 Προσωπικό Η αριθμητική εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου κατά τα δύο τελευταία χρόνια, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος κάθε έτους, είναι η εξής : PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι.Α.Β.Ε.Ε Διοικητικό προσωπικό (μισθωτοί) Εργατοτεχνικό (ημερομίσθιοι) προσωπικό ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Όμιλος PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι.Α.Β.Ε.Ε Διοικητικό προσωπικό (μισθωτοί) Εργατοτεχνικό προσωπικό (ημερομίσθιοι) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

14 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5.1 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που συγκροτήθηκε σε σώμα με το από πρακτικό του Δ.Σ. είναι επταμελές και απαρτίζεται από τους εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤO Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος Κορίνα Φασούλη Γραφανάκη Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Γούτος Μιλτιάδης Αναστασιάδης Μέλος Μέλος Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος Αλέξιος Σγουμπόπουλος Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Γεώργιος Δημόπουλος Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Αλέξανδρος Πολυχρονόπουλος Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Η εκλογή τους θα επικυρωθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης και σε περίπτωση απουσίας του η κα Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, ενεργώντας από κοινού με τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Νικόλαο Χαλαβαζή ή και με τον Διευθυντή Λογιστηρίου της Εταιρείας κ. Νικόλαο Ζέτο. 5.2 Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας είναι τα εξής: Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, 61 ετών. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ομώνυμη οικογενειακή εταιρεία το 1973 αμέσως μετά την αποφοίτηση του. Ανέλαβε πλήρως το εμπορικό τμήμα της εταιρείας και κατάφερε να επιτύχει μια συνεχή αύξηση της πελατειακής της βάσης. Το 1979 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή και την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας. Νικόλαος Γκανέτσος, Γενικός Διευθυντής, 44 ετών. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και κάτοχος MBA από το ALBA. Έχει διατελέσει Διευθυντής Εργοστασίου και Διευθυντής Παραγωγής στην ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., Γενικός Διευθυντής στην μονάδα υλικών συσκευασίας 3Ν του Ομίλου FRIGOGLASS, Γενικός Διευθυντής στην SPEEDEX και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ANKER. Συνεργάζεται με την Εταιρεία από τις αρχές του 2006 έχοντας αναλάβει την αναδιοργάνωση της παραγωγικής και εμπορικής διαχείρισης. 14

15 Νίκος Χαλαβαζής, Μ.Β.Α. Οικονομικός Διευθυντής, 39 ετών. Γεννήθηκε στη Σύρο το Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος τίτλου Master of Business Administration από το Nottingham Trent University- UK. Επίσης κατέχει τίτλο εξειδίκευσης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (I.A.S.) από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα το 1995 σαν βοηθός λογιστή στην σαπωνοποιία ΕΡΜΗΣ, μέλος του ομίλου εταιριών ΕΛΓΕΚΑ. Το 1996 προσελήφθη ως λογιστής στην εταιρία MEDIA SΤRΟM S.A (Αθηναϊκή Στρωματοποιία). Το 1997 προήχθη σε προϊστάμενο λογιστηρίου της εταιρίας ΥΓΡΟΓΚΑΖ Α.Ε, μέλος του ομίλου εταιριών AVIN OIL.To 1998 προσελήφθη στην εταιρία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. σαν Group Financial Controller και από το 2002 ανέλαβε την θέση του Οικονομικού Διευθυντή. Από το Μάρτιο του 2007 συνεργάζεται με την εταιρεία «Paperpack- Τσουκαρίδης Ι. Α.Β.Ε.Ε» ασκώντας τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια κοστολόγησης, λογιστικής, φορολογίας,κβσ, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου καθώς και μεθόδους αποτίμησης εταιρειών. Έχει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια άσκησης λογιστικού και φοροτεχνικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Ομιλεί Αγγλικά. Νικόλαος Ζέτος, Διευθυντής Λογιστηρίου, 42 ετών. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει εργαστεί στις εταιρείες ΑΓΡΟΠΛΑΝ Ε.Π.Ε. και ΑΓΡΟΚΟΜ Ε.Π.Ε. ως Διευθυντής Λογιστηρίου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το Ιωάννης Χωριανόπουλος, Διευθυντής Εργοστασίου, 49 ετών. Έχει προϋπηρεσία 24 χρόνων σε εταιρείες του κλάδου εκτυπώσεων και κυτιοποιίας. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1996 και σήμερα διευθύνει το Εργοστάσιο. Γεωργία Κολοβού-Μιχελάκη, Διευθύντρια Προμηθειών, 52 ετών. Έχει προϋπηρεσία 31 ετών με σημαντική εμπειρία σε εταιρείες του ευρύτερου κλάδου. Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Φεβρουάριο του 2006 οπότε ανέλαβε και το Τμήμα Προμηθειών. Αθανάσιος Κουβαράς, Διευθυντής Παραγωγής, 35ετών. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει διατελέσει Διευθυντής Παραγωγής και Τεχνικός Διευθυντής στην ΙCR Ιωάννου ΑΒΕΕ. Εργάζεται στην Εταιρεία από Από τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας κανείς δεν έχει καταδικαστεί για ατιμωτικές πράξεις, ή οικονομικά εγκλήματα, ή είναι αναμεμειγμένος σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/ και χρηματιστηριακών συναλλαγών. 15

16 5.3 Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. στο Δ.Σ. και στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας που συμμετέχουν στη διοίκηση ή/ και στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών με ποσοστό μεγαλύτερο του 3% παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Μέλος Δ.Σ. Εταιρεία Θέση Δ.Σ. Ποσοστό Συμμετοχής Ιωάννης Τσουκαρίδης Promocarton Α.Ε. Πρόεδρος 50,00% Μπένμαρ ΕΠΕ Διαχειριστής 25,00% Γαβριηλίδου Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Διαχειριστής 25,00% Τσουκαρίδης Ι. & Α. Ο.Ε. Διαχειριστής 50,00% Γαβριηλίδου Μ. - Ι. Τσουκαρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. Διαχειριστής 25,00% Μπογιάκη Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. Συνδιαχειριστής 37,50% Ελένη Μπογιάκη - Ι. Τσουκαρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. Συνδιαχειριστής 37,50% Τσουκαρίδης Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. Διαχειριστής 3,33% Ιωάννης Δεϊμέζης Ο.Ε. Διαχειριστής 12,50% Μαριάννα Τσέκου & ΣΙΑ Ε.Ε. Μέλος 16,00% Κορίνα Γραφανάκη Promocarton Α.Ε. Μέλος Δ.Σ. - PRENEAL Α.Ε. Μέλος Δ.Σ. - PRESTIGES A.E. Μέλος Δ.Σ. - TEM KAT A.E. Μέλος Δ.Σ. - ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 20,00% Δημήτριος Γούτος ΔΡΟΜΩΝ ΑΕΒΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ/ΛΟΣ 30% ΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ - ΔΡΟΜΩΝ AUTO ΑΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜ/ΛΟΣ - Αλέξανδρος Πολυχρονόπουλος ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΕ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 15,50% ΝΕΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 25% Δημήτρόπουλος-Πολυχρονόπουλος Α.Ε.Β.Ε. Μέλος (Πρόεδρος) Αλέξιος Σγουμπόπουλος Β. Κωστούρος & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 26,00% Δ.Σ. - 16

17 Μ. Αποστολάτου & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 16,66% Μακρίδου Αντ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 33,33% Μ.Γαβριηλίδου & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 50,00% Μ.Σπυροπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 8,50% Μ. Γαβριηλίδου - Ι. Τσουκαρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. Εταίρος 50,00% Σ. & Γ. Παπαδάκου & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 50,00% ΑΦΟΙ Χριστόπουλοι & ΣΙΑ Ε.Ε. Εταίρος 50,00% Γ.Σπυρόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 5,00% Γιάκο Ντόγιου & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 50,00% Ε. Μπογιάκη & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 37,50% Ε.Καστέλλας & ΣΙΑ Ε.Ε. Εταίρος 10,00% Ε. Μπογιάκη - Τσουκαρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 37,50% Ι.Τσουκαρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 33,33% Ι.Ρούπα & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταίρος 5,00% ΜΠΕΝΜΑΡ ΕΠΕ Διαχειριστής 50,00% Π. Αποστολάτος ΕΠΕ Διαχειριστής 45,00% ΒΕΝ ΤΕΑΜ ΕΠΕ Διαχειριστής 5,00% ΒΕΝ ΑΛΦΑ & ΣΙΓΜΑ ΕΠΕ Διαχειριστής 10,00% ΒΙΚΜΑΡ ΕΠΕ Διαχειριστής 33,33% Σγουμπόπουλος - Ντόγιου ΕΠΕ Διαχειριστής 49,00% Ε. & Μ. Καστέλλας ΕΠΕ Διαχειριστής 50,50% Α.Σγουμπόπουλος - Ι.Μεταξάς ΕΠΕ Διαχειριστής 3,00% Ι.Ιωάννου & ΣΙΑ ΕΠΕ Διαχειριστής 5,00% Βenalex ΑΕ Πρόεδρος 93,58% Α.Σγουμπόπουλος - Ι.Μεταξάς ΑΕ Πρόεδρος 50,00% Αλέξιος Σγουμπόπουλος ΑΕ Αντιπρόεδρος 50,00% Conalex Kτηματική AE Πρόεδρος 80,00% Γεώργιος Δημόπουλος ΑΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - ΕΥΡΥΠΕΔΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - Πέρα από τις ανωτέρω εταιρείες, τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας δηλώνουν ότι δεν συμμετέχουν στο Δ.Σ. ή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, ούτε ασκούν επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρείες εκτός των παραπάνω. 17

18 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6.1 Πρόσφατες Εξελίξεις Τα τελευταία χρόνια η Εταιρεία έχει αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να πληγεί τόσο η αποτελεσματικότητά της, όσο και η αναπτυξιακή της πορεία. Κύριο αίτιο αυτού είναι η γενικότερη ύφεση που παρουσιάζεται στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, η οποία όπως γίνεται αντιληπτό επηρεάζει ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα και συνεπώς και το κλάδο της συσκευασίας. Απόρροια της ύφεσης μεταξύ άλλων, είναι η μείωση της παραγωγής και κατ επέκταση της ζήτησης για είδη συσκευασίας, η παύση λειτουργίας ή μετεγκατάσταση στο εξωτερικό εγχώριων παραγωγικών μονάδων και η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Λειτουργώντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Εταιρεία επηρεάστηκε σημαντικά, δεδομένων των υψηλών επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, συγκεντρώνοντας δηλαδή στο παρελθόν ιδιαίτερα υψηλά σταθερά κόστη σε σχέση με την στάσιμη πορεία της αγοράς. Παράλληλα, η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού οδήγησε σε ένα καθεστώς στασιμότητας και των τιμών, με αποτέλεσμα να ευνοούνται οι μικρότερες παραγωγικές μονάδες με χαμηλότερα κόστη λειτουργίας. Παρά τις προαναφερθείσες δυσκολίες, η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει το μερίδιό της στην αγορά, γεγονός που την καθιστά μέχρι σήμερα μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στο κλάδο της συμπαγούς χάρτινης συσκευασίας. Παράλληλα, η Διοίκηση θέλοντας να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην εταιρεία προέβηκε σε μια σειρά μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική αναπτυξιακή της πορεία και η όσο το δυνατόν συντομότερη επαναφορά στην κερδοφορία. Τέτοια μέτρα αφορούσαν στην αναδιάρθρωση του Ενεργητικού της μέσω κυρίως της πώλησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που δεν απέδιδε τα αναμενόμενα κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες ή είχε αντικατασταθεί, στην αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού, στην υιοθέτηση στενών προϋπολογισμών εξόδων και στη χάραξη νέας εμπορικής πολιτικής με έμφαση στους κλάδους που παρουσιάζουν εντονότερη αναπτυξιακή πορεία. Όλα αυτά συντελούν στην σημαντική μείωση των εξόδων της Εταιρείας και στη βελτίωση των περιθωρίων της. 6.2 Στόχοι και Στρατηγική Η μελλοντική στρατηγική της Διοίκησης επικεντρώνεται στην πλήρη εναρμόνισή της Εταιρείας στις τρέχουσες επιταγές της αγοράς, μέσω της συνεχούς και αποτελεσματικής λειτουργικής αναδιάρθρωσης, η οποία θα μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το κόστος παραγωγής και λειτουργίας, σε συνδυασμό με την προσπάθεια για υγιή αύξηση του κύκλου εργασιών. Κύριοι παράγοντες της εν λόγω στρατηγικής για το εγγύς μέλλον είναι: 18

19 Η επιτυχής διείσδυση σε πελατολόγιο του ενδιαφέροντος της Εταιρείας, μέσω της σύναψης νέων στοχοποιημένων συνεργασιών και ανάπτυξης του υπάρχοντος επιθυμητού πελατολογίου. Η συνεχής διεύρυνση της γκάμας των εφαρμογών της Εταιρείας και κατ επέκταση των προσφερομένων προϊόντων, τα οποία εμπεριέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, με σκοπό την περαιτέρω διαφοροποίησή από τον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα η Διοίκηση του Ομίλου, αντιλαμβανόμενη ότι η σημερινή κατάσταση της αγοράς ευνοεί τις ανακατατάξεις στον κλάδο, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις προκειμένου ο Όμιλος να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ενδεχόμενη συγκέντρωση του κλάδου. Άλλωστε η παγκόσμια αγορά της χάρτινης συσκευασίας έχει εμφανίσει εδώ και αρκετό καιρό τάσεις συγκέντρωσης σε ολιγάριθμους πολυεθνικούς καθετοποιημένους ομίλους εταιρειών, φαινόμενο που αναμένεται να εντατικοποιηθεί στο μέλλον και στην εγχώρια αγορά. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία εξετάζει κάθε πιθανότητα συνεργασίας η οποία είναι ικανή να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας και συνεπώς προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, μέσω της ισχυροποίησης της θέσης της στην εγχώρια αγορά και της ενδυνάμωσης της δραστηριότητάς της στο εξωτερικό. 19

20 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Η μετοχή της PAPERPACK Ι.ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις Η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χ.Α. κατά τη τελευταία συνεδρίαση κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2007, ο όγκος συναλλαγών και η αξία του συνολικού μηνιαίου όγκου συναλλαγών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Mήνας Κλείσιμο Ογκος Κεφαλαιοποίηση Γενικός Δείκτης Δεκέμβριος , Ιανουάριος 2, Φεβρουάριος 2, Μάρτιος 1, Απρίλιος 1, Μαίος 2, Ιούνιος 2, Ιούλιος 3, Αύγουστος 3, Σεπτέμβριος 3, Οκτώβριος 3, Νοέμβριος 3, Δεκέμβριος 2, Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη της τιμής της μετοχής της PAPERPACK Ι.ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., καθώς και τον όγκο συναλλαγών επί των τίτλων της, από την έως την : ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μαίος Ιούνιος Ιούλιος ΟΓΚΟΣ Paperpack A.E. Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 20

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 Ετήσια Οικονομική έκθεση της χρήσεως 2008 (1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2008) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011 Σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕTΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕTΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕTΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 Αθήνα, Μάιος 2006 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ...3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ Παγκρατίου Ανώνυμη Εταιρεία Επισιτισμού και Χώρων Μαζικής Εστίασης ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7 ης Εταιρικής Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 Κύριοι, Ρόδος 10 Αυγούστου 2016 Σας συγκαλέσαμε σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ,97 72,00%.= ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,48

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ,97 72,00%.= ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,48 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016. Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 Αρ. ΓΕΜΗ:

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 Αρ. ΓΕΜΗ: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 Αρ. ΓΕΜΗ: 004465901000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 Σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Από τους Υπεύθυνους Επενδυτικών Σχέσεων των Εισηγμένων Εταιριών (IROs) προς τους Αναλυτές Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Valuation & Research Specialists - V R S Investment Research

Διαβάστε περισσότερα

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. CLICKHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 008755901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων.

Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.» Επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.08.-31.12.08

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα