Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ} Προϋπολογισμός: ,60 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,50 (με ΦΠΑ) Διάρκεια 20 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού 20/12/2013 Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : KΑ.Δ : /11/2013 Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο : 13/11/2013 και 15/11/2013 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Συντοµογραφίες... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 8 Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου 8 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α1.2.2 Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάµενης υποδοµής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Α2. Αντικείµενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείµενο του Έργου Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών) Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα «Συλλογή τεκµηρίωση υλικού» Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιοποίηση - Ψηφιακή επεξεργασία υλικού»

3 Α3.3.3 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη δικτυακής πύλης προβολής του πολιτιστικού υλικού» Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Α3.3.4 Λειτουργική Ενότητα «Hλεκτρονικών Κοινοτήτων - web2.0 τεχνολογιών» Α3.3.5 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη εφαρµογών της πύλης για φορητές συσκευές» Α3.3.6 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη δύο (2) ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εφαρµογών και προµήθεια εξοπλισµού» Α3.3.7 Λειτουργική Ενότητα «Μετάφραση στα Αγγλικά εισαγωγή µεταδεδοµένων» Μετάφραση Εισαγωγή μεταδεδομένων και υλικού στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Α3.3.8 Λειτουργική Ενότητα «Εκπαίδευση χρηστών πιλοτική λειτουργία» Εκπαίδευση Α3.3.9 Λειτουργική Ενότητα «Αρχικός Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδοµένων» Α Λειτουργική Ενότητα «Έλεγχος λογισµικού» Α3.4 ιαλειτουργικότητα Α3.5 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.6 Ανοιχτά δεδοµένα Α3.7 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.8 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος Α3.9 Απαιτήσεις Προσβασιµότητας Α3.10 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιάγραµµατος και Πακέτα Εργασίας Μετάφραση Εισαγωγή μεταδεδομένων και υλικού στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Α3.11 Πίνακας Παραδοτέων Α3.12 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και οκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α5. Μεθοδολογία ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήµα (Οργάνωση) ιοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου... 65

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το έργο προβλέπει την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του Θεατρικού Αρχείου του σκηνογράφου-ενδυματολόγου Γιώργου Ανεμογιάννη. Συνολικά θα ψηφιοποιηθούν χιλιάδες τεκμήρια, ενώ θα γίνει τεκμηρίωση αντικειμένων Ο Γιώργος Ανεμογιάννης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και πέθανε στην Αθήνα στις 19 Οκτωβρίου του Εκτός από μεγάλη μορφή στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, υπήρξε και ο ιδρυτής του Μουσείου ΝίκουΚαζαντζάκη στη Μυρτιά Ηρακλείου. Με τη διαθήκη, του ο Γ. Ανεμογιάννης κληροδότησε στο Ίδρυμα «Μουσείο ΝίκουΚαζαντζάκη» το σύνολο του πολύτιμου αρχείου του, πλήρως τακτοποιημένο από τον ίδιο. Το Αρχείο συγκροτούν 422 φάκελοι θεατρικών παραστάσεων (από το 1939 έως το 1999), οι οποίοι περιλαμβάνουν: προγράμματα των θεατρικών παραστάσεων, φωτογραφίες σκηνογραφιών και κοστουμιών/θεατρικών παραστάσεων/με μορφές του θεάτρου/προσωπικές/οικογενειακές, δημοσιεύματα τύπου και κριτικές για τις σκηνογραφίες του και τις θεατρικές παραστάσεις, τρισδιάστατες μακέτες σκηνογραφιών, επιστολές από και προς θεατρικούς συντελεστές, μελέτες εγκαταστάσεων Μουσείου Αραβαντινού και Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, μακέτες, διαφημίσεις και αντικείμενα της διαφημιστικής εταιρείας «Κύκλος», στην οποία συμμετείχε. Το Αρχείο Ανεμογιάννη έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον των μελετητών της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου (θεατρολόγων, σκηνογράφων). Τμήμα του Αρχείου Ανεμογιάννη συνδέεται με το Αρχείο Καζαντζάκη, καθώς ο Ανεμογιάννης σκηνογράφησε θεατρικές παραστάσεις έργων του Ν.Κ. και ακόμη συνέβαλε στη βιβλιογραφία του Ν.Κ. με μελέτες και δημοσιεύσεις του, αυτόνομες και σε περιοδικά. Θεατρικές μακέτες (δισδιάστατες και τρισδιάστατες), φωτογραφίες, προγράμματα και ποικίλο άλλο θεατρικό υλικό που συνδέουν το έργο του Καζαντζάκη με εκείνο του Ανεμογιάννη εκτίθενται ήδη στην νέα μόνιμη έκθεση του ΜΝΚ. Βάσει της κατηγοριοποίησης του υλικού από τον ΓΑ, τα αντικείμενα χωρίζονται στις ακόλουθες ομάδες: Επιστολές: Περιλαμβάνει την προσωπική αλληλογραφία του Γιώργου Σελίδα 4 από 66

5 Ανεμογιάννη με φίλους, καλλιτέχνες κ.λπ. Φωτογραφίες: Περιλαμβάνει προσωπικές και οικογενειακές φωτογραφίες του ΓΑ και φωτογραφίες φίλων, καλλιτεχνών κ.λπ. Ακόμη, φωτογραφίες σκηνογραφιών και θεατρικών παραστάσεων Θεατρικές Μελέτες: Περιλαμβάνει μελέτες σκηνικής εφαρμογής και κουστουμιών θεατρικών παραστάσεων από το Σχέδια: Περιλαμβάνει σχέδια σκηνογραφιών και κοστουμιών (πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα) και μακέτες αφισών. Μακέτες: Περιλαμβάνει τρισδιάστατες μακέτες σκηνογραφιών θεάτρου. Δημοσιεύματα Τύπου: Περιλαμβάνει δημοσιεύματα εφημερίδων και περιοδικών από το Οπτικοακουστικό υλικό: Περιλαμβάνει οπτικοακουστικές καταγραφές σε διάφορα μέσα. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν μια σειρά από ψηφιακές εφαρμογές που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω διάθεση και προβολή του σημαντικού υλικού που διαθέτει το ΜΝΚ και οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. Συνοπτικά τα πακέτα εργασίας (ΠΕ) της προτεινόμενης πράξης είναι: ΠΕ1: Συλλογή - Τεκμηρίωση υλικού ΠΕ2: Ψηφιοποίηση - Ψηφιακή επεξεργασία υλικού ΠΕ3: Ανάπτυξη δικτυακής πύλης προβολής του πολιτιστικού υλικού ΠΕ4: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Συμμετοχής - web 2 εργαλείων ΠΕ5: Ανάπτυξη εφαρμογής της πύλης για φορητές συσκευές ΠΕ6: Ανάπτυξη 2 ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και προμήθεια εξοπλισμού ΠΕ7: Μετάφραση στα Αγγλικά εισαγωγή μεταδεδομένων ΠΕ8: Εκπαίδευση χρηστών πιλοτική λειτουργία ΠΕ9: Αρχικός Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων (C3.11) ΠΕ10: Έλεγχος λογισμικού (συμπεριλαμβάνεται ο ενδιάμεσος έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων (C3.11)) Σελίδα 5 από 66

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντοµογραφίες ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΚΠΣ ΚΥΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΠΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ ΟΕΥ ΠΠΛ ΠΕ ISO WS AS ΒΔ Π&Δ SaaS Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Ψηφιακή Σύγκλιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινή Υπουργική Απόφαση Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Προεδρικό Διάταγμα Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Περίοδος Παραγωγικής Πιλοτικής Λειτουργίας Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας International Organization for Standardization Web Services Application Server Βάση/εις Δεδομένων, Επίσης και RDBMS Παρακολούθηση και Διαχείριση SaaS Software as a Service. Λογισμικό παρεχόμενο ως υπηρεσία (συνδρομητικά) και όχι με την αγορά άδειας χρήσης. Σελίδα 6 από 66

7 PDF Portable Document FormatODT Open Document Format JPEG Joint Photographic Experts Group XML Extensible Markup Language DPI Dots per inch TIFF Tagged Image File Format OCR Optical Character Recognition UTF Unicode Transformation Formats CDWA Categories for the Description of Works of Art EAD Encoded Archival Description EDM Europeana Data Model RDF Resource Description Framework CIDOC-CRM Committee on Documentation-Conceptual Reference Model LIDO Lightweight Information Describing Objects CERIF Common European Research Information Format OAI-PMH Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting HTTP HypertextTransferProtocol Σελίδα 7 από 66

8 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου Το παρόν έργο προκηρύσσεται και θα εκτελεστεί για το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο και θα είναι ο Φορέας Λειτουργίας του έργου. Συνοπτική παρουσίαση του Μουσείου, της υφιστάμενης κατάστασης και των υποδομών δίνεται στην συνέχεια. Εμπλεκόμενοι, επίσης, στο έργο είναι: Α. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία και χρηματοδοτεί το έργο. Β. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με το οποίο το Μουσείο έχει υπογράψει Πλαίσιο Συνεργασίας με αντικείμενο την απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων του Μουσείου, και των αντίστοιχων μεταδεδομένων αυτών, στην υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ, με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Το αυτοτελές κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Μουσείο ΝίκουΚαζαντζάκη», ιδρύθηκε στις (ημερομηνία έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 114) με πρωτοβουλία του Γεωργίου Αντ. Ανεμογιάννη. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από την Περιφέρεια Κρήτης και η έδρα του βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μυρτιάς (Βαρβάρων) του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του ιδρύματος είναι (α) η διάσωση και διαφύλαξη του αρχειακού και μουσειακού υλικού που αφορά και συνδέεται με τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, (β) η προβολή και διάχυσή του στο ευρύτερο κοινό, (γ) η ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων σε σχέση με το ιδιαίτερο λογοτεχνικό - πολιτιστικό απόθεμα και (δ) η περαιτέρω ενθάρρυνση της επιστημονικής μελέτης και έρευνας πάνω στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Σελίδα 8 από 66

9 ΥΠΟΔΟΜΗ Το Ίδρυμα «Μουσείο ΝίκουΚαζαντζάκη» στεγάζεται σε δύο ιδιόκτητα κτίρια, συνολικού εμβαδού 600 τ.μ.: το κτίριο Μόνιμης Έκθεσης και το κτίριο Διοίκησης. Κτίριο Μόνιμης Έκθεσης Στο κεντρικό κτίριο όπου στεγάζεται η Μόνιμη Έκθεση λειτουργούν: Χώρος υποδοχής επισκεπτών, πωλητήριο του Μουσείου, εκθεσιακός χώρος, συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ., αίθουσα προβολών, χώρος πολλαπλών χρήσεων, υπόγεια αποθήκη, χώροι υγιεινής. Κτίριο Διοίκησης Στο ανεξάρτητο αυτό κτίριο λειτουργούν: Στον όροφο Βιβλιοθήκη με σταθμούς εργασίας για το κοινό, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, αποθήκη Αρχείου, δύο γραφεία, κουζίνα προσωπικού, χώροι υγιεινής. Στο ισόγειο Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας 170 ατόμων, αποθηκευτικός χώρος, χώροι υγιεινής. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το Ίδρυμα «Μουσείο ΝίκουΚαζαντζάκη» έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη διαφύλαξη και προβολή του έργου και της μνήμης του ΝίκουΚαζαντζάκη, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, και την προβολή γενικά του Ελληνικού Πνεύματος, της πολιτιστικής παράδοσης και των αξιών του Ελληνισμού. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού λειτουργεί στην έδρα του Ιδρύματος Μόνιμη Έκθεση με τεκμήρια που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη ζωή και την πνευματική δημιουργία του Καζαντζάκη, αλλά ταυτόχρονα, υλοποιεί ένα πολύπτυχο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που το καθιστά έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς στην Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα: Σχεδιάζει και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις για παιδιά και ενήλικες. Λειτουργεί στην έδρα του ερευνητική Βιβλιοθήκη. Σελίδα 9 από 66

10 Πραγματοποιεί έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά, ερευνητικά ή άλλα προγράμματα. Συνεργάζεται με φορείς συναφούς αποστολής, όπως η Διεθνής Εταιρία Φίλων ΝίκουΚαζαντζάκη, και παρέχει υλικό και υποστήριξη σε εκδηλώσεις ή δράσεις άλλων φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Δήμους, Σωματεία, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα Πολιτισμού κ.ά.) Οργανώνει συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις σχετικές με τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και περιοδικές εκθέσεις, στην έδρα του ή εκτός. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Το Μουσείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τους: 1. Στέλιο Ματζαπετάκη, π. Βουλευτή, Πρόεδρος 2. Μιχαήλ Ταρουδάκη, Καθηγητή Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος 3. Μαριλένα Μηλαθιανάκη, Εκπαιδευτικό, Γενική Γραμματέας 4. Κων/νο Στειακάκη, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, Ταμίας 5. Ρούσο Κυπριωτάκη, Δήμαρχο του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, Μέλος 6. Κων/νο Ανδρουλιδάκη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος 7. Λευτέρη Χαρωνίτη, Σκηνοθέτη, Μέλος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη απασχολεί 5 άτομα σε διοικητικές θέσεις και θέσεις επιστημονικού προσωπικού. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του όμως, συχνά είναι απαραίτητη η σύναψη συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως ιστορικούς, συντηρητές, γραφίστες, μουσειολόγους, οικονομικούς συμβούλους κ.α. ώστε να καλύπτονται οι επείγουσες ανάγκες του Μουσείου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Επέκταση της κτιριακής υποδομής και των υπηρεσιών του Το Μουσείο έχει ξεκινήσει τη διαμόρφωση παρακείμενου κτιρίου σε πολυχώρο, με σκοπό να το εντάξει στη συνολική υποδομή του Ιδρύματος. Το κτίριο, που Σελίδα 10 από 66

11 παραχωρήθηκε στο Μουσείο από τον Δήμο και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, θα στεγάσει το Καφέ και το νέο Πωλητήριο του Μουσείου, αλλά ταυτόχρονα, θα υποστηρίζει τις εκδηλώσεις και τις δράσεις εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα κ.ά. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Στην υλοποίηση Προγραμμάτων 2. Στη διοργάνωση Συνεδρίων-Συμποσίων 3. Στην οργάνωση ομαδικών επισκέψεων στον εκθεσιακό χώρο 4. Στις επαφές και συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδος. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο Φορέας Υλοποίησης συμπίπτει με τον Φορέα Λειτουργίας, του οποίου συνοπτική παρουσίαση έγινε παραπάνω. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου Στην επιτυχή έκβαση του Έργου εμπλέκεται το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με το οποίο το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έχει υπογράψει Πλαίσιο Συνεργασίας, στις 10 Οκτωβρίου Αντικείμενο του Πλαισίου Συνεργασίας είναι η απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων του Δικαιούχου, και των αντίστοιχων μεταδεδομένων αυτών, στην υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ, με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Για το σκοπό αυτό το ΕΚΤ θα προσφέρει στον Δικαιούχο τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες για τη βιώσιμη οργάνωση, διάθεση, διατήρηση και ευρετηρίαση του ψηφιακού πολιτιστικού υλικού που διαθέτει και των μεταδεδομένων του. Το ΕΚΤ θα προσφέρει για χρήση από το Μουσείο υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Υπηρεσία καταλόγου του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Υπηρεσία απόθεσης και διαφύλαξης ψηφιακού ανοικτού τεκμηριωμένου Σελίδα 11 από 66

12 περιεχομένου. Υποδομή «Αποθετηρίου ως Υπηρεσίας» ψηφιακού τεκμηριωμένου περιεχομένου, η οποία θα παρέχεται ως Υπηρεσία Νέφους (Software as a Service Cloud). Εργαλεία διαχείρισης, οργάνωσης και διάθεσης υλικού ενδιαφέροντος όπως βιβλιογραφικοί κατάλογοι, κατάλογοι καθιερωμένων όρων, κατάλογοι αρχείων και γενικότερα δομημένου ψηφιακού περιεχομένου πολιτισμού κ.ά. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Αρμόδιες Υπηρεσίες και Όργανα 1. Η Διοικούσα Αρχή, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ιδρύματος. 2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Διοίκησης, Οικονομικών και Προμηθειών του Ιδρύματος. 3. Ο Υπεύθυνος Έργου όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής η «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)». Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως προκηρύσσεται στην παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών (ΕΕΠ). Για την εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών που τυχόν υποβληθούν από τους υποψήφιους αναδόχους του έργου, θα συγκροτηθεί επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών, τα μέλη της οποίας θα είναι διάφορα αυτών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. Σελίδα 12 από 66

13 Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Το Μουσείο Καζαντζάκη, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποίησε τα τελευταία χρόνια, πραγματοποίησε μεταξύ άλλων και προμήθειες ηλεκτρονικού και δικτυακού εξοπλισμού και βασικού λογισμικού. Σήμερα διαθέτει μια σοβαρή υποδομή σε εξοπλισμό και λογισμικό, ικανό να υποστηρίξει την υλοποίηση και λειτουργία των υπηρεσιών του Έργου: 1. Εξοπλισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Εξοπλισμό ψηφιοποίησης 3. Εξοπλισμό και λογισμικό για εργασία και πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο 4. Βασικό Λογισμικό και Λογισμικό Εφαρμογών Τις ανάγκες υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, το ΜΝΚ τις καλύπτει με συμβεβλημένο τεχνικό σύμβουλο-εταιρία. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Για την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΜΝΚ προβλέπεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, η διάρθρωσή του σε Τμήματα, ο προσδιορισμός των στόχων κάθε Τμήματος, το αντικείμενο και οι αρμοδιότητές του. Οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος που προβλέπονται στον Κανονισμό είναι ενδεικτικές. Πρόσθετες συναφείς αρμοδιότητες κατανέμονται στα Τμήματα με απόφαση του ΔΣ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Η οργανωτική διάρθρωση του ΜΝΚ περιλαμβάνει τρία (3) Τμήματα ως ακολούθως: Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων Είναι κατ εξοχήν αρμόδιο για την ανάπτυξη, διαχείριση και συντονισμό όλων των δράσεων του ΜΝΚ. Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Το ΜΝΚ, στο πλαίσιο των στόχων του σχεδιάζει και υλοποιεί έργα και δράσεις πολιτιστικής, τεχνολογικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής φύσεως των οποίων η υλοποίηση είτε γίνεται με ίδιους πόρους, είτε επιδιώκεται να χρηματοδοτηθούν ή εντάσσονται σε χρηματοδοτικά σχήματα του Ελληνικού Κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων. Σελίδα 13 από 66

14 Αντικείμενο του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των παραπάνω έργων. Τμήμα Διοίκησης, Οικονομικών και Προμηθειών Για την καλύτερη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Ιδρύματος, την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του, την ορθολογιστική οικονομική διαχείριση των εσόδων-εξόδων του, αλλά και τη διενέργεια προμηθειών/υπηρεσιών για τη λειτουργία του ΜΝΚ και την ανάπτυξη των δράσεων του, αρμόδιο είναι το Τμήμα Διοίκησης, Οικονομικών και Προμηθειών. Α1.2.2 Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη (ΜΝΚ), για τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, τον προγραμματισμό, την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή, των πάσης φύσεως Έργων έχει εγκρίνει Εσωτερικό Κανονισμό Υλοποίησης Έργων, και έχει λάβει Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕ) από την Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ιδρύματος, το οργανόγραμμα, αλλά και το ΣΔΕ, αρμόδια όργανα, τμήματα και μονάδες για τη διαχείριση έργων είναι: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΝΚ: αρμόδιο συλλογικό όργανο που αποφασίζει, εγκρίνει, κατακυρώνει, ελέγχει, εποπτεύει. Σήμερα αποτελείται από επτά μέλη, διαφόρων ειδικοτήτων. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΜΝΚ: σχεδιάζει την υλοποίηση των έργων σε ειδικό επίπεδο. Στη διαχείριση έργων συμμετέχει στέλεχος του ΜΝΚ ειδικότητας Αρχαιολόγου-Μουσειολόγου με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες στα μουσεία. Το Τμήμα Διοίκησης, Οικονομικών και Προμηθειών του ΜΝΚ: Διενεργεί τους διαγωνισμούς και τις αναθέσεις μελετών, έργων, και προμηθειών, παρακολουθεί τις συμβάσεις των αναδόχων, επιβλέπει την υλοποίηση των έργων, παρακολουθεί την πορεία των δαπανών και των πιστοποιήσεων, συντάσσει και υποβάλλει τα απαιτούμενα διοικητικά έγγραφα προς τις αρχές χρηματοδότησης, τηρεί τον φάκελο Έργου, εφαρμόζει σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των έργων. Στη διαχείριση έργων συμμετέχουν η προϊσταμένη του τμήματος και διευθύντρια του ΜΝΚ, ένας ακόμη υπάλληλος για γραμματειακή, οργανωτική υποστήριξη και ταμειακή διαχείριση και ο λογιστής του Ιδρύματος. Σελίδα 14 από 66

15 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Ως προς την ωρίμανση των έργων, τη διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων, την παρακολούθηση και διαχείριση των έργων, την οικονομική διαχείριση των έργων και τέλος, την εξασφάλιση νομικής κάλυψης και την παρακολούθηση ισχύουσας νομοθεσίας, ακολουθούνται οι διαδικασίες όπως ορίζονται στο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα. Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάµενης υποδοµής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Το Μουσείο Καζαντζάκη, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποίησε τα τελευταία χρόνια, πραγματοποίησε μεταξύ άλλων και προμήθειες ηλεκτρονικού και δικτυακού εξοπλισμού και βασικού λογισμικού. Πιο αναλυτικά, το ΜΝΚ σήμερα διαθέτει: 1. Εξοπλισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εξυπηρετητές (servers): Τρεις (3), Σταθμοί εργασίας με τερματικά PC: Επτά (7), Φορητοί υπολογιστές: Δύο (2), Εκτυπωτές laser (Α3-Α4, έγχρωμοι/αμ): Τρεις (3), Εκτυπωτές inkjet (Α3-Α4): Τρεις (3), Σαρωτές (scanner) (Α3-Α4): Τρεις (3), VideoProjector: Τρεις (3), UPS: Έξι (6)(2 δικτυακοί και 4 φορητοί), BarcodeLabeler: Ένα (1), BarcodeReader: Ένα (1) 2. Εξοπλισμό ψηφιοποίησης Σαρωτές (scanner)(α3-α4): Τρεις (3), Σύστημα φωτογράφισης βιβλίων (bookripper): Ένα (1). Σύστημα δικτυακής αποθήκευσης δεδομένων (NAS): Δύο (2), συνολικής χωρητικότητας 3 ΤΒ. Εξοπλισμός φωτογράφισης: Δύο (2) DSLR κάμερες με φακούς, τρίποδο, τρία (3) φωτιστικά (τύπου φλας και συνεχούς φωτισμού), ομπρέλες, ανακλαστήρες, littlegloo. 3. Εξοπλισμό και λογισμικό για εργασία και πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο (και από Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)) 4. Βασικό Λογισμικό και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικά επεξεργασίας εικόνας (1), ήχου (1), βίντεο (1) Στα προηγούμενα έργα ψηφιακού πολιτισμού, για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση του υλικού Σελίδα 15 από 66

16 της Βιβλιοθήκης του Μουσείου ακολουθήθηκε το διεθνές βιβλιογραφικό σύστημα US MARC 21 και οι διεθνείς κανόνες καταλογογράφησης. Η ηλεκτρονική καταλογογράφηση προσπάθησε στα περισσότερα είδη τεκμηρίων να περιγράψει στην ίδια εγγραφή τόσο το φυσικό τεκμήριο όσο και τα μεταδεδομένα του ψηφιακού τεκμηρίου, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Melvyl. (http://melvyl.cdlib.org) Για τη θεματική τεκμηρίωση του υλικού εφαρμόστηκε το σύστημα κωδικοποίησης LCSH (Library of Congress Subject Headings). Τα θέματα σε αγγλική γλώσσα επιλέχθηκαν από τον κατάλογο καθιερωμένων θεμάτων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. (http://authorities.loc.gov) Για τη θεματική τεκμηρίωση των φωτογραφιών και του λοιπού γραφικού υλικού, χρησιμοποιήθηκε επιπρόσθετα και ο ιδιαίτερος θεματικός θησαυρός Thesaurus for graphic materials που δημιουργήθηκε για τα έντυπα και τις φωτογραφίες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και διατίθενται σε ψηφιακή μορφή. (http://www.loc.gov/rr/print/catalog.html) Σελίδα 16 από 66

17 Α2. Αντικείµενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείµενο του Έργου Η πρόταση προβλέπει την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του αρχείου του Γιώργου Ανεμογιάννη. Συνολικά θα ψηφιοποιηθούν χιλιάδες τεκμήρια ενώ θα γίνει τεκμηρίωση αντικειμένων. Το Αρχείο Ανεμογιάννη έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον των μελετητών της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου (θεατρολόγων, σκηνογράφων). Ο ίδιος ο Ανεμογιάννης υπήρξε πολυγραφότατος και το υλικό του διέθεσε στους μελετητές μέσω των εκδόσεών του (Θεατρική Περιπέτεια, Διαδρομή στο χρώμα και στο όνειρο, Μαρίκα Κοτοπούλη: η Φλόγα) και δημοσιευμάτων σε εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά. Τμήμα του Αρχείου Ανεμογιάννη συνδέεται με το Αρχείο Καζαντζάκη, καθώς ο Ανεμογιάννης σκηνογράφησε θεατρικές παραστάσεις έργων του Καζαντζάκη και ακόμη συνέβαλε στη βιβλιογραφία του ΝΚ με μελέτες και δημοσιεύσεις του, αυτόνομες και σε περιοδικά. Θεατρικές μακέτες (δισδιάστατες και τρισδιάστατες), φωτογραφίες, προγράμματα και ποικίλο άλλο θεατρικό υλικό που συνδέουν το έργο του Καζαντζάκη με εκείνο του Ανεμογιάννη εκτίθενται ήδη στην νέα μόνιμη έκθεση του ΜΝΚ. Βάσει της κατηγοριοποίησης του υλικού από τον ΓΑ, τα αντικείμενα χωρίζονται στις ακόλουθες ομάδες: - Επιστολές: Περιλαμβάνει την προσωπική αλληλογραφία του Γιώργου Ανεμογιάννη με φίλους, καλλιτέχνες κ.λπ. - Φωτογραφίες: Περιλαμβάνει προσωπικές και οικογενειακές φωτογραφίες του ΓΑ και φωτογραφίες φίλων, καλλιτεχνών κ.λπ. Ακόμη, φωτογραφίες σκηνογραφιών και θεατρικών παραστάσεων. - Θεατρικές Μελέτες: Περιλαμβάνει μελέτες σκηνικής εφαρμογής και κουστουμιών θεατρικών παραστάσεων από το Σχέδια: Περιλαμβάνει σχέδια σκηνογραφιών και κοστουμιών (πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα) και μακέτες αφισών. - Μακέτες: Περιλαμβάνει τρισδιάστατες μακέτες σκηνογραφιών θεάτρου. - Δημοσιεύματα Τύπου: Περιλαμβάνει δημοσιεύματα εφημερίδων και περιοδικών από το Οπτικοακουστικό υλικό: Περιλαμβάνει οπτικοακουστικές καταγραφές σε διάφορα μέσα. Σελίδα 17 από 66

18 - Προσωπικά αντικείμενα - Αφίσες Τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης του Αρχείου Ανεμογιάννη ανήκουν πλήρως στο Ίδρυμα «Μουσείο ΝίκουΚαζαντζάκη». Το Αρχείο Ανεμογιάννη μέσω του προτεινόμενου έργου μπορεί να καταστεί με την ψηφιοποίηση και προβολή του σε σημαντικό πυρήνα έρευνας των σχετικών επιστημόνων αλλά και μελέτης των αντίστοιχων επαγγελματιών. Το ψηφιακό υλικό του Αρχείου θα συμβάλλει επίσης, μέσω διαδραστικών-ασύρματων εφαρμογών στην αναβάθμιση της μουσειακής και εκπαιδευτικής εμπειρίας των επισκεπτών της μόνιμης έκθεσης του Καζαντζάκη. Η διάθεση του υλικού μέσω ηλεκτρονικής πύλης θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το υλικό των παραστάσεων που ήδη διατίθενται από τις πύλες του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στα οποία εργάστηκε ο Ανεμογιάννης, όμως θα αποτελεί μοναδική πηγή διάθεσης υλικού θεατρικών παραστάσεων των θεάτρων Κοτοπούλη, Βέμπο, Κατερίνας, Φωτόπουλου, Μπουρνέλη, Μυράτ, Ακροπόλ και πλήθους περιφερειακών. Η τεκμηρίωση και καταγραφή του Αρχείου Ανεμογιάννη θα συμβάλλει καίρια στην ανάλυση και παρουσίαση του έργου του σε αναδρομικές εκθέσεις και στη δημιουργία ψηφιακών απεικονίσεων και οπτικοακουστικών παρουσιάσεων. Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν μια σειρά από ψηφιακές εφαρμογές που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω διάθεση και προβολή του σημαντικού υλικού που διαθέτει το ΜΝΚ και οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω: Συνοπτικά τα πακέτα εργασίας (ΠΕ) της προτεινόμενης πράξης είναι: ΠΕ1: Συλλογή - Τεκμηρίωση υλικού ΠΕ2: Ψηφιοποίηση - Ψηφιακή επεξεργασία υλικού ΠΕ3: Ανάπτυξη δικτυακής πύλης προβολής του πολιτιστικού υλικού ΠΕ4: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Συμμετοχής - web 2 εργαλείων ΠΕ5: Ανάπτυξη εφαρμογής της πύλης για φορητές συσκευές ΠΕ6: Ανάπτυξη 2 ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εφαρμογών και προμήθεια εξοπλισμού ΠΕ7 Μετάφραση στα Αγγλικά εισαγωγή μεταδεδομένων ΠΕ8: Εκπαίδευση χρηστών πιλοτική λειτουργία ΠΕ9: Αρχικός Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων (C3.11) Σελίδα 18 από 66

19 ΠΕ10: Έλεγχος λογισμικού (συμπεριλαμβάνεται ο ενδιάμεσος έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων (C3.11)). Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης του Αρχείου Ανεμογιάννη ανήκουν πλήρως στο Ίδρυμα «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη». Το Αρχείο Ανεμογιάννη μέσω του προτεινόμενου έργου μπορεί να καταστεί με την ψηφιοποίηση και προβολή του σε σημαντικό πυρήνα έρευνας των σχετικών επιστημόνων αλλά και μελέτης των αντίστοιχων επαγγελματιών. Το ψηφιακό υλικό του Αρχείου θα συμβάλλει επίσης, μέσω διαδραστικών-ασύρματων εφαρμογών στην αναβάθμιση της μουσειακής και εκπαιδευτικής εμπειρίας των επισκεπτών της μόνιμης έκθεσης του Καζαντζάκη. Η διάθεση του υλικού μέσω ηλεκτρονικής πύλης θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το υλικό των παραστάσεων που ήδη διατίθενται από τις πύλες του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στα οποία εργάστηκε ο Ανεμογιάννης, όμως θα αποτελεί μοναδική πηγή διάθεσης υλικού θεατρικών παραστάσεων των θεάτρων Κοτοπούλη, Βέμπο, Κατερίνας, Φωτόπουλου, Μπουρνέλη, Μυράτ, Ακροπόλ και πλήθους περιφερειακών. Η τεκμηρίωση και καταγραφή του Αρχείου Ανεμογιάννη θα συμβάλλει καίρια στην ανάλυση και παρουσίαση του έργου του σε μελλοντική αναδρομική έκθεση και στη δημιουργία ψηφιακών απεικονίσεων και οπτικοακουστικών παρουσιάσεων. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Αύξηση του αριθμού των άμεσα και έμμεσα επωφελούμενων από τη χρήση του πολιτιστικού υλικού του μουσείου, Ανάδειξη και αξιοποίηση μουσειακού και αρχειακού υλικού που δεν εκτίθεται, Διατήρηση και προστασία των τεκμηρίων και συλλογών που κινδυνεύουν από τη φυσική φθορά λόγω της συχνότητας της χρήσης και έκθεσης, Ευκολότερη πρόσβαση στο υλικό από ειδικές ομάδες πληθυσμού, Δημιουργία σύγχρονων μέσων προβολής που αναδεικνύουν στο μέγιστο δυνατό τη σημασία του υλικού και ταυτόχρονα αυξάνουν τη χρηστικότητά του, Δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων για τη βιομηχανία ψηφιακού περιεχομένου, με την υλοποίηση των πολυμεσικών παρουσιάσεων και διαδραστικώνεφαρμογών. Σελίδα 19 από 66

20 Γενικότερα, το παρόν έργο θα συμβάλλει αναμφίβολα στην εμβάθυνση και στήριξη της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης ιδιαίτερα, διότι αφορά ένα μουσείο το οποίο έχει έδρα έναν οικισμό της ενδοχώρας του Νομού Ηρακλείου και όχι μεγάλο αστικό κέντρο όπως συνηθίζεται. Το Μουσείο λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια ως το «σήμα κατατεθέν» της ευρύτερης περιοχής,προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών και έχοντας καταστήσει τη Μυρτιά σημείο αναφοράς για τις τέχνες και τα γράμματα στην Περιφέρεια Κρήτης. Άμεσα ωφελούμενοι: Εκπαιδευτικοί, ερευνητές, ιστορικοί, φοιτητές-μαθητές, δημοσιογράφοι, φιλομαθές κοινό και κάθε επισκέπτης της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου. Έμμεσα ωφελούμενοι: Τοπική κοινότητα στο σύνολό της (δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων). Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου To έργο στοχεύει στην εγκαθίδρυση καινοτόμων, διαδραστικών ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Μουσείου, το οποίο θα εδραιώνει και θα αναβαθμίζει την παρουσία του στον παγκόσμιο ιστό: - Πρώτα να εκτελεστεί η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του αρχειακού υλικού - Να αναπτυχθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα υποδοχής, να δομηθεί η βάση δεδομένων τεκμηρίωσης του υλικού και να ενσωματωθούν εφαρμογές δημοσίευσής του. - Να υλοποιηθούν εφαρμογές αμφίδρομης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εκπαίδευσης και εξυπηρέτησης του κοινού και συνεργασίας με ομοειδείς φορείς σε υπερεθνικό επίπεδο. Στόχος 1: Το 100% της συλλογής του Αρχείου Ανεμογιάννη που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου να είναι διαθέσιμο διαδικτυακά με το πέρας του έργου. Μετρήσιµος Στόχος Τιµή Αριθμός χρηστών που χρησιμοποιούν >100 Σελίδα 20 από 66

21 πιλοτικά την υπηρεσία Υπηρεσία δημιουργίας κοινότητας χρηστών με χρήση web 2.0 εργαλείων Αριθμός τεκμηρίων που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμα Αριθμός καναλιών διάθεσης της υπηρεσίας Υπηρεσία δημιουργίας κοινότητας χρηστών με χρήση web 2.0 εργαλείων που είναι συγχρονισμένα > Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου Σελίδα 21 από 66

22 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 1. Υπηρεσία τεκμηρίωσης επί του κληροδοτήματος του αρχείου Ανεμογιάννη: Η παρούσα υπηρεσία θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν και να αναζητήσουν με πολλούς τρόπους στο ψηφιοποιημένο αρχείο της Συλλογής Ανεμογιάννη. 2. Υπηρεσία δημιουργίας κοινότητας χρηστών με χρήση web 2.0 εργαλείων: Η υπηρεσία αυτή θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να συμμετέχει και να καταθέτει τις απόψεις του μέσω του εξελιγμένου online community που θα δημιουργηθεί και θα υποστηρίξει την εξωστρέφεια και την προβολή του υλικού στο κοινό. 3. Εκπαιδευτική εφαρμογή με θεματολογία από το ψηφιοποιημένο αρχείο του Νίκου Καζαντζάκη: Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα διαδράσης του κοινού με το αρχείο του Ανεμογιάννη με εύχρηστο τρόπο που να προσελκύει συγκεκριμένο κοινό στόχο του έργου. 4. On-site εφαρμογή διασύνδεσης αρχείου Ανεμογιάννη με το έργο του Νίκου Καζαντζάκη: Ομοίως με παραπάνω η εφαρμογή αυτή εξυπηρετεί την έκθεση και την αύξηση της επισκεψιμότητας του Μουσείου αφού θα παρέχεται μέσω tablet pcs και θα μοιράζεται στους επισκέπτες και στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου. Σελίδα 22 από 66

23 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήµατος Μια ενδεικτική αναμενόμενη λογική αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (DBMS) εξασφαλίζοντας την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP v3. Θα πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα: Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα. Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα Σελίδα 23 από 66

24 τρίτων. Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. Τα εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού υποδομής που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο (web, application και database servers). Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: Χρήση γραφικού περιβάλλοντος για τη διεπαφή του χρήστη με το σύστημα GUI (Graphic User Interface), για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους, Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή / και οθόνη. Μηνύματα λαθών (error messages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για: τη διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών. την τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals). την αξιοποίηση της τεχνολογίας server consolidation και virtualization και πιο συγκεκριμένα λειτουργία των συστημάτων που θα αναπτυχθούν ή αναβαθμισθούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual machines). Σελίδα 24 από 66

25 Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών) Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα «Συλλογή τεκµηρίωση υλικού» 1 Το υλικό για το ΜΝΚ το οποίο θα τεκμηριωθεί, θα συλλεχθεί από πολλαπλές διαθέσιμες πληροφοριακές πηγές. Συνολικά θα τεκμηριωθούν τεκμήρια. Κατηγορία υλικού προς τεκμηρίωση Αριθμός τεκμηρίων Επιστολές 100 Φωτογραφίες 3020 Παραστάσεις 422 Σημειώσεις 495 Σχέδια 2005 Μακέτες 13 Δημοσιεύματα Τύπου 1600 Οπτικοακουστικό υλικό 10 κασέτες βίντεο τύπου VHS 10 μαγνητικές κασέτες ήχου Προσωπικά αντικείμενα 50 Αφίσες 100 Το υλικό, εφόσον συγκεντρωθεί, θα αξιολογηθεί και θα τεκμηριωθεί, προκειμένου να αποτελέσει το υλικό αρχικοποίησης της διαδικτυακής πύλης προβολής. Οι διαδικασίες τεκμηρίωσης του υλικού (σύνολα, αντικείμενα και υλικό) θα πρέπει να διεξαχθούν ακολουθώντας τα διεθνώς ενδεδειγμένα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί γι αυτό το σκοπό. Συνοπτικά οι διεργασίες για την τεκμηρίωση του υλικού θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: Συλλογή υλικού Η συλλογή υλικού αφορά διαδικασίες αναζήτησης και συγκέντρωσης του υλικού και των δεδομένων από πολλαπλές διαθέσιμες πηγές. Οργάνωση υλικού Σελίδα 25 από 66

26 Η οργάνωση του υλικού θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρωταρχική έρευνα των δεδομένων, προκειμένου το υλικό της συλλογής να ταξινομηθεί ανά ενότητες, οι οποίες θα κάνουν ευχερέστερη τη διαδικασία της τεκμηρίωσης. Το υλικό θα πρέπει να ενταχθεί τόσο στις γενικές θεματικές που θα προκύψουν για το υλικό, όσο και στις ειδικές κατηγορίες και υποκατηγορίες, όπως θα έχουν δημιουργηθεί μετά από τη φάση αυτή των εργασιών. Αξιολόγηση υλικού Η αξιολόγηση του υλικού δίνει έμφαση στην εμβάθυνση στη διαθέσιμη πληροφορία, σχετικά με το πολιτιστικό υλικό. Κατά τη διαδικασία αυτή αξιολογείται το επίπεδο της διαθέσιμης πληροφορίας, ενώ επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις ή προσθήκες. Αποτέλεσμα του σταδίου αυτού της μεθοδολογίας είναι η επιλογή του υλικού που θα τεκμηριωθεί και θα αρχικοποιήσει το σύστημα της Βάσης Δεδομένων και το Portal προβολής του πολιτιστικού υλικού του ΜΝΚ. Τεκμηρίωση υλικού Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συγκέντρωσης, οργάνωσης και αξιολόγησης του πολιτιστικού υλικού, θα πρέπει να γίνει πλήρης τεκμηρίωση ανά θεματική ενότητα, υποκατηγορίες, και τίτλους (μεμονωμένα τεκμήρια). Κατά την τεκμηρίωση, πρέπει να γίνεται πλήρης καταγραφή του υλικού, η οποία περιλαμβάνει τόσο τα κοινά χαρακτηριστικά καταγραφής ανά κατηγορία, όσο και τα διακριτά στοιχεία περιγραφής των αντικειμένων ή θεμάτων της συλλογής. Διορθωτικός έλεγχος υλικού Κατά το διορθωτικό έλεγχο θα πρέπει να ελεγχθεί το σύνολο των πληροφοριών που χαρακτηρίζουν τα τεκμήρια και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις, σχετικά με τα δεδομένα για το πολιτιστικό υλικό και τις δραστηριότητες του ΜΝΚ. Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία υλικού Η ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία του υλικού αρχικοποίησης του συστήματος θα ακολουθεί τα ενδεδειγμένα διεθνή πρότυπα και πρακτικές. Οι αρχές ψηφιοποίησης του υλικού του ΜΝΚ αναλύονται παρακάτω. Εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα τεκμηρίωσης Η εισαγωγή των μεταδεδομένων που συνοδεύουν τα τεκμήρια θα πρέπει να διεξαχθεί με σκοπό την πληρέστερη καταγραφή πληροφοριών για τα ίδια τα τεκμήρια με τρόπο συνεπή και κατανοητό για όλες τις κατηγορίες χρηστών. Πιο αναλυτικά, κατά τις εργασίες εισαγωγής μεταδεδομένων του υλικού στη βάση δεδομένων θα πρέπει να συμπληρώνονται πεδία, τα οποία περιγράφουν με τον πληρέστερο τρόπο τα τεκμήρια και σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα μεταδεδομένων. Σελίδα 26 από 66

27 Όσον αφορά την τεκμηρίωση του υλικού, βασικός στόχος είναι το περιεχόμενο να συνταχθεί κατά τρόπο εύληπτο και φιλικό προς τον ενδιαφερόμενο / χρήστη και να αναφέρεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση στα κάτωθι τεκμηριωτικά δεδομένα και στα δεδομένα που θα χαρακτηρίζουν κάθε κατηγορία τεκμηρίων (οπτικοακουστικό υλικό, αντικείμενα, θέσεις κ.ά.), ακολουθώντας το πρότυπο Dublin Core: Κωδικός του τεκμηρίου Θέμα τεκμηρίου Θέση τεκμηρίου Στοιχεία ταύτισης τεκμηρίου π.χ. τίτλος, χρόνος δημιουργίας, τόπος δημιουργίας, προέλευση, περιγραφή κ.ά. Τυπολογία Τεχνικά χαρακτηριστικά τεκμηρίου Χρήση αντικειμένου Τα τεκμήρια θα πρέπει να περιληφθούν σε διακριτές ενότητες, στις οποίες θα εντάσσεται το σύνολο του σχετικού περιεχομένου του ΜΝΚ. Σημειώνεται, ότι για την ομαλή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, που θα συνδέεται με τη διαδικτυακή πύλη, θα περιληφθούν τα τεκμηριωμένα αντικείμενα-θεματικές, με σκοπό την αρχικοποίηση του συστήματος. Απώτερος στόχος του έργου είναι ο διαρκής εμπλουτισμός του συστήματος με νέα τεκμήρια-θεματικές. Σε αυτή την φάση θα γίνει και η συγγραφή σχετικών γενικών κειμένων για κάθε χρήση. Συγγραφή και επεξεργασία λημμάτων Wikipedia Επιπλέον στα πλαίσια της τεκμηρίωσης θα γίνει από τον ανάδοχο συγγραφή και επεξεργασία ειδικών λημμάτων (τουλάχιστον 10), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Wikipedia. Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιοποίηση - Ψηφιακή επεξεργασία υλικού» 2 Το υλικό που θα αποτελέσει το αντικείμενο ενασχόλησης του έργου θα ψηφιοποιηθεί και θα αποτελέσει αντικείμενο ψηφιακής επεξεργασίας. Πριν τη διαδικασία της ψηφιοποίησης κρίνεται σκόπιμο να προηγηθεί προετοιμασία του υλικού ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και αστοχίες. Αρχικό μέλημα της ψηφιοποίησης θα είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας των πρωτοτύπων. Γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα, τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού μέχρι τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στο χώρο ψηφιοποίησης, προετοιμασία των κατάλληλων υποδομών σε υλικό και Σελίδα 27 από 66

28 λογισμικό, εκπαίδευση του προσωπικού στο χειρισμό του αρχειακού υλικού και του εξοπλισμού, στη διαδικασία της ψηφιοποίησης και τήρησης ημερολογίου εργασιών, της εισαγωγής μεταδεδομένων στα ψηφιακά αρχεία, επεξεργασίας, ονοματοδοσίας και αποθήκευσης των ψηφιακών αρχείων κ.ο.κ. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας ψηφιοποίησης θα περιλαμβάνονται εργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα ήδη από το στάδιο της τεκμηρίωσης, δηλαδή: Κατηγοριοποίηση και απογραφή ανά ενότητα και κατηγορία υλικού Σύνταξη ευρετηρίου και ονοματολογία υλικού Δημιουργία μεταδεδομένων Κατά την ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία κρίνεται απαραίτητο να ακολουθηθούν τα ενδεδειγμένα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές. Στην ψηφιοποίηση, η σωστή χρήση των προτύπων συμβάλλει κατά κύριο λόγο στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας, της προσβασιμότητας, της διατήρησης και της ασφάλειας. Για την επίτευξη της διασφάλισης της διαδικασίας της ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας θα γίνει χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού, περιφερειακών, λογισμικού ψηφιοποίησης και επεξεργασίας, και κρίνεται απαραίτητη η εμπειρία και πλήρης τεχνική κατάρτιση των χειριστών των ηλεκτρονικών συσκευών και χειρισμού του πρωτότυπου αρχειακού υλικού. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης προβλέπει τις παρακάτω ενέργειες: Δημιουργία πρωτοκόλλου ψηφιοποίησης και επιλογή κατάλληλου υλικού και ρυθμίσεων. Η δημιουργία πρωτοκόλλου ψηφιοποίησης αναφέρεται στο χειρισμό κάθε κατηγορίας τεκμηρίων κατά τη διαδικασία ψηφιοποίησης από το στάδιο της προετοιμασίας του αντικειμένου μέχρι και την επιλογή του κατάλληλου υλικού και των ρυθμίσεων σε επίπεδο λογισμικού. Η διαδικασία λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες κάθε τεκμηρίου. Επεξεργασία ψηφιοποιημένων αντικειμένων για τις διάφορες χρήσεις και αποθήκευση (π.χ. αποθήκευση πρότυπου ψηφιοποιημένου αρχείου, δημιουργία αντιγράφου επεξεργασίας και προβολής σε ιστοσελίδα). Τα παραγόμενα ψηφιακά αρχεία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα ψηφιακά πρωτότυπα αντίγραφα (master files) και τα χρηστικά αρχεία (service files) που είναι ψηφιακά αντίγραφα από το πρωτότυπο σε χαμηλότερη δειγματοληψία και έχουν στόχο να περιορίζεται η πρόσβαση στο κύριο αντίγραφο, αλλά και να είναι πιο εύχρηστα λόγω της μορφής τους και του μικρότερου όγκου τους. Κατά τις διαδικασίες επεξεργασίας του υλικού γίνονται οι όποιες διορθωτικές επεμβάσεις χρειάζονται στα service files της ψηφιοποίησης (π.χ.cropping, rotating, διόρθωση χρωμάτων κ.ά.), Σελίδα 28 από 66

29 Εισαγωγή πληροφοριών επιστημονικής τεκμηρίωσης με χρήση εργαλείου τεκμηρίωσης. Τα τεκμηριωτικάμεταδεδομένα που θα καταγραφούν θα πρέπει να περιγράφουν με τη μεγαλύτερη πληρότητα τα τεκμήρια και θα περιλαμβάνουν καταλογογραφικά, τεκμηριωτικά και τεχνικά μεταδεδομένα. Συνολικά θα ψηφιοποιηθούν χιλιάδες τεκμήρια που αφορούν τα ακόλουθα από το αρχείο του Γιώργου Ανεμογιάννη: Κατηγορία υλικού προς ψηφιοποίηση Αριθμός τεκμηρίων Επιστολές 100 Φωτογραφίες 3020 Σημειώσεις 495 Σχέδια - Προσχέδια 2602 Μακέτες 13 Δημοσιεύματα Τύπου 1600 Οπτικοακουστικό υλικό 10 κασέτες βίντεο τύπου VHS 10 μαγνητικές κασέτες ήχου Προσωπικά αντικείμενα 50 Αφίσες 100 Α3.3.3 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη δικτυακής πύλης προβολής του πολιτιστικού υλικού» 3 Κατά την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του ΜΝΚ, θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες και θα διασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση του έργου. Αυτές είναι: Προγραμματισμός έργου Ανάλυση αναγκών και αρχικός σχεδιασμός των λειτουργιών Δημιουργία του περιβάλλοντος ανάπτυξης Τεχνικός σχεδιασμός της πύλης Σελίδα 29 από 66

30 Λεπτομερής σχεδιασμός των λειτουργιών. Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις προσφερόμενες υπηρεσίες, η κατασκευή τους θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0), σε Επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ». Σημειώνεται, ότι η διαδικτυακή πύλη απευθύνεται σε ευρεία ομάδα χρηστών και οφείλει να ικανοποιεί χρήστες, όπως: Ιστορικούς της Τέχνης Ιστορικούς του Θεάτρου Σκηνογράφους Σκηνοθέτες Καλλιτέχνες (ηθοποιούς, ζωγράφους κ.λπ.) Τεχνικούς, παραγωγούς θεάτρου κ.λπ. Ερευνητές και καθηγητές όλων των παραπάνω κατηγοριών Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Μαθητές Το ευρύ κοινό Όσον αφορά τις προδιαγραφές της δικτυακής πύλης που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω τουλάχιστον απαιτήσεις: Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το περιεχόμενο μίας πολιτιστικής πύλης Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες Ένα χάρτη των σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του δικτυακού τόπου Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά,) ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα Η δικτυακή πύλη θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες (metadata attributes) έτσι ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές αναζήτησης Αδιάλειπτη λειτουργία κόμβου που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς προβλήματα πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες Σελίδα 30 από 66

31 Αξιοπιστία και απόδοση Διασφάλιση συστήματος πρόσβασης από τρίτους Επεκτασιμότητα: το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενη διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών και επέκταση της δικτυακής υποδομής Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την σύνδεση νέων μελών στους δικτυακούς τόπους Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της δικτυακής πύλης. Η πύλη θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών ομάδων χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης, όπως: Επισκέπτες (Μη εγγεγραμμένοι χρήστες): οι συγκεκριμένοι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη και στο υλικό της, αλλά δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες διαμόρφωσης της πύλης και του περιεχομένου. Συμμετέχοντες (Εγγεγραμμένοι χρήστες): οι συγκεκριμένοι χρήστες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά το περιεχόμενο της πύλης και να λαμβάνουν μέρος στο forum συζητήσεων. Διαχειριστές: οι διαχειριστές θα μπορούν να έχουν έλεγχο σε όλη τη λειτουργικότητα της πύλης, από τον τρόπο εμφάνισης των διάφορων ιστοσελίδων, την απόδοση ρόλων στους διάφορους χρήστες, την επεξεργασία forum κ.λπ. Η ασφάλεια των δεδομένων και της διαδικτυακής πύλης εκλαμβάνεται ως αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά. Στα πλαίσια αυτά, οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει κατ ελάχιστο να ικανοποιεί το σύστημα είναι: Διαμεσολάβηση firewall για τη διασύνδεση των διαδικτυακών τόπων στο Internet, καθώς και την απομακρυσμένη πρόσβαση για διαχείριση περιεχομένου Ταυτοποίηση (authentication) κατά την εισαγωγή στο σύστημα όπου αυτό είναι απαραίτητο (όπως π.χ. στο περιβάλλον διαχείρισης). Η ταυτοποίηση γίνεται με χρήση username/ password και πρόσθετη δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού πρόσβασης μέσω διεύθυνσης IP και domain name Ενεργοποίηση των μηχανισμών ταυτοποίησης που παρέχει η βάση δεδομένων (database authentication) επιπλέον τυχόν ταυτοποίησης από το λειτουργικό σύστημα. Σελίδα 31 από 66

32 Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για το υλικό θα αποτελέσει το εργαλείο διαχείρισης του συνόλου του περιεχομένου του έργου. Το σύστημα θα υποστηρίζει: Εισαγωγή ψηφιοποιημένου υλικού στο σύστημα και χαρακτηρισμό του με μεταδεδομένα καταλογογράφησης, τεκμηρίωσης και τεχνικά μεταδεδομένα, όπως χρόνο δημιουργίας, πλαίσιο αναφοράς, περιγραφές, τίτλους, λέξεις κλειδιά κ.ά. Υποστήριξη εισαγωγής μεταδεδομένων υλικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και πρόβλεψη για τη δυνατότητα εισαγωγής σε μεταγενέστερο χρόνο και άλλης ξενόγλωσσης έκδοσης, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του συστήματος, καθώς και τα δεδομένα που θα έχουν αποθηκευτεί σε αυτό Επεξεργασία των πληροφοριών που χαρακτηρίζουν το κάθε τεκμήριο και αλλαγή των επιθυμητών μεταδεδομένων Μηχανισμούς ευφυούς αναζήτησης για την εύρεση των τεκμηρίων, σε φυσική γλώσσα και με βάση διαφορετικά κριτήρια, όπως θεματική ενότητα, χρονολογική αναζήτηση, αναζήτηση με λέξεις κλειδιά κ.ά. Υποστήριξη συνάφειας αποτελεσμάτων. Δυνατότητα δημιουργίας λίστας επιθυμητών αντικειμένων. Η λίστα θα πρέπει να είναι σε μορφή κατάλληλη για εκτύπωση από τους χρήστες του συστήματος. Η βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού και του συνοδευτικού πληροφοριακού του υλικού θα υλοποιηθεί σε επιλεγμένο λογισμικό, το οποίο θα καλύπτει ανάγκες: Αποθήκευσης μεγάλου όγκου υλικού και δεδομένων, χωρίς να επηρεάζεται η αποδοτικότητα του συστήματος Υποστήριξη XML και δυνατότητα δημοσίευσης υλικού στο διαδίκτυο Ασφάλεια δεδομένων Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών ταυτόχρονων συνδέσεων Παροχή εργαλείων, π.χ. σχεδιασμού ή/και παραμετροποίησης της βάσης, λήψης αντιγράφων ασφαλείας Δυνατότητα επικοινωνίας, ανταλλαγής και μετάπτωσης δεδομένων από και προς άλλες βάσεις. Σελίδα 32 από 66

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισµού} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισµός: 394.684,89 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: 485.462,41

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας} Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύµατος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ) Αναθέτουσα Αρχή: { ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Αναθέτουσα Αρχή: Ιστορική και Εθνολογική Eταιρεία Προϋπολογισμός: 357.032,50 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου τη Ένωση Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμό : Προϋπολογισμό : 203.252,03 (χωρί ΦΠΑ) 250.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ..(ελκε)/2012 με Δημοσίευση για το Έργο «Δημιουργία Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2014 για το Έργο: Φωτογράφηση συλλογής HELLAFFI Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναθέτουσα Αρχή: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ PORTAL ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ }

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ } ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ } Αναθέτουσα Αρχή: {ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ} Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα