Συμβούλια Επιτροπές Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού..."

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ Βραβεύσεις και Διακρίσεις ATEbank και Εταιρική ΚοινΩνική Ευθύνη Εταιρικοί και Κοινωνικοί Συμμέτοχοι ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο Διοίκηση Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Γενικό Συμβούλιο Χορηγήσεων - Γενικό Συμβούλιο Καθυστερήσεων Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου Σύγκρουση Συμφερόντων Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Διευθυντικά Στελέχη Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Διαδικασίες Παρακολούθησης και Γνωστοποίησης Συναλλαγών Εξυπηρέτηση Μετόχων Πολιτικές και Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Τράπεζα Κύρια Χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Γενικό Συμβούλιο Χορηγήσεων - Γενικό Συμβούλιο Καθυστερήσεων Συμβούλια Επιτροπές Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού ΑΓΟΡΑ Γενική Συνέλευση Σχέσεις με τους Μετόχους - Επενδυτές Δικαιώματα και Δίκαιη Μεταχείριση Μετόχων Ενημέρωση Επενδυτών...29 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μετοχική Σύνθεση Σχέσεις με Πελάτες Πολιτική Αποδοχής Πελατών Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική πλαισίου Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφοριών Πολιτική Φύλαξης Περιουσιακών Στοιχείων Πελατών Πολιτική Αντιπαροχών Πολιτική Αποτροπής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area, SEPA) Payment Services Directive, PSD Διαφάνεια στις Επενδυτικές Υπηρεσίες MiFID Σχέσεις με Προμηθευτές Προϊόντα και Υπηρεσίες Μέτρα Διευκόλυνσης Δανειοληπτών Διαφάνεια Πιστωτικής Πολιτικής Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Ενημέρωση Πελατών Hλεκτρονικές Υπηρεσίες Προϊόντα-Υπηρεσίες Το Πλήθος των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών για τα Έτη 2010 και Νέες Συναλλαγές στο Ιnternet Βanking και Μobile Βanking Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Τομείς Ενδιαφέροντος Κοινωνικής Υπευθυνότητας Δημιουργώντας Αξία για την Κοινωνία Η ΑΤΕbank στηρίζει Φορείς με Κοινωνική Προσφορά Δημιουργώντας Αξία για το Περιβάλλον Φιλικές προς το Περιβάλλον Προμήθειες Εξοπλισμού Φιλικά προς το Περιβάλλον Κτίρια Κέντρο Τεχνολογίας ATEbank Οι Πρωτοτυπίες των Εγκαταστάσεων του Κέντρου Τεχνολογίας Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Κέντρο Τεχνολογίας ATEbank Δράσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος Δημιουργώντας Αξία για τον Πολιτισμό Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΕbank

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δημιουργώντας Αξία για τους Εργαζόμενους Πλαίσιο Κανόνων Δεοντολογίας και Πολιτικές Πολιτική Αντιπαροχών Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Δημογραφικά Στοιχεία Μη Διακριτική Μεταχείριση και Ισότητα των Ευκαιριών Στελέχη κατά Φύλο στο Σύνολο των Εργαζομένων Άτομα με Αναπηρία Προσλήψεις - Αποχωρήσεις Αμοιβές Παροχές Υποβοήθηση Ένταξης των Νέων στην Αγορά Εργασίας Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων Συνοπτικός Απολογισμός της Εκπαίδευσης Σύνοψη των Αποτελεσμάτων Ποσοστό Συμμετοχών ανά Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Πιστοποίηση Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση / e- Learning στην ΑΤΕbank Δαπάνη για την Εκπαίδευση Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τράπεζας Σύστημα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης των εργαζομένων Εθελοντική Συνεισφορά των Εργαζομένων Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας (ΤΥΠΑΤΕ) Πανελλαδικό Δίκτυο «Φροντίδα Υγείας ΤΥΠΑΤΕ» Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής του ΤΥΠΑΤΕ Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας Πλαίσιο των δράσεων για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας Απουσίες λόγω Ασθενειών Διαχείριση Ασφάλειας Φύλαξης και Προστασίας Δίκτυο Εσωτερικής Επικοινωνίας Σύλλογος Εργαζομένων ΑΤΕbank (ΣΕΑΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ GRI ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

5

6 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Η ATEbank παρουσιάζει για πρώτη φορά, με συστηματικό τρόπο, το κοινωνικό της έργο στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η ΑΤΕbank είναι μια ιστορική τράπεζα με σημαντική κοινωνική προσφορά σε όλη τη διαδρομή της. Έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως «Τράπεζα Εμπιστοσύνης» και έχει απόλυτη συναίσθηση της αποστολής της, να αναλαμβάνει η ίδια και να στηρίζει, πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς. Είναι μία επιλογή ευθύνης και μία δέσμευση που υπαγορεύεται όχι μόνο από την ιστορική διαδρομή της, αλλά και από το σημερινό της χαρακτήρα ως τράπεζα του εργαζόμενου, του αγρότη, του συνταξιούχου, του φοιτητή και του μικροεπιχειρηματία. Από την αρχή του 2010, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή εκτεταμένη δέσμη απαραίτητων μέτρων για τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανσής της, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Oμίλου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τα μέτρα αυτά, αποτελούν τη βάση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2011 και το οποίο η Τράπεζα μέχρι σήμερα εφαρμόζει πιστά και με επιτυχία. Μία από τις βασικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης είναι και η σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών. Μία μείωση, που όπως είναι φυσικό, περιόρισε σημαντικά και τους πόρους που η Τράπεζα μπορούσε να διαθέσει για κοινωνικό έργο. Παρά τους περιορισμούς, η ΑΤΕbank συνέχισε να επιτελεί τον κοινωνικό της ρόλο. Επέλεξε να υλοποιήσει δράσεις για να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων συμβάλλοντας στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Διαθέτοντας στην προσπάθεια αυτή πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, εστίασε, προώθησε και υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία το πρόγραμμα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που χαρακτηρίστηκε πρωτίστως από τη μεγάλη ανταπόκριση, τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση της Κοινωνίας. Συνολικά η προσπάθεια αυτή απέφερε μέχρι σήμερα χιλιάδες γεύματα σε συνανθρώπους μας και τροφοδότησε την ελπίδα ότι η κοινωνική αλληλεγγύη μπορεί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κάθε αναγνώστης στον Κοινωνικό Απολογισμό, η ΑΤΕbank ενίσχυσε μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον τον κοινωνικό της ρόλο, διαφυλάττοντάς τον ως πολύτιμο στοιχείο στο ενεργητικό της. Χάρη στη σταθερή μας στόχευση και στην εντατική, φιλότιμη και αποτελεσματική δουλειά των ανθρώπων της Τράπεζας που ανέλαβαν το έργο αυτό, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά, ανταποκριθήκαμε σε ένα ευαίσθητο τομέα. Με την εμπειρία που αποκτήσαμε συνεχίζουμε να συνδέουμε τη δραστηριότητά μας με τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΕbank Θεόδωρος Πανταλάκης 5

7

8 2. Η ΑΤΕbank με μια ματιά Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, συστήθηκε στις 27 Ιουνίου 1929 με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος «Περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος» και κυρώθηκε με το Νόμο 4332/1929, και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 1914/1990. Το Δεκέμβριο του 2000, η Τράπεζα εισήχθη στο Χ.Α. Η επωνυμία της Τράπεζας είναι «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕbank». Έδρα της Τράπεζας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το ιστορικό κτίριο επί της οδού Πανεπιστημίου 23. Σκοπός της Τράπεζας είναι η εκτέλεση και παροχή κάθε τραπεζικής εργασίας και υπηρεσίας, που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό, στην ανάπτυξη της οικονομίας και ειδικότερα του αγροτικού τομέα και δημιουργεί διαρκή αξία για όλους τους συμμετόχους της. Η ΑΤΕbank εξυπηρετεί την πελατεία της μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο το οποίο αριθμεί 468 Καταστήματα, καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον, διαθέτει 912 ΑΤΜ τελευταίας τεχνολογικής γενιάς τα οποία αποτελούν το πρώτο σε διασπορά πανελλαδικό δίκτυο ΑΤΜ. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει δυναμικά εναλλακτικά δίκτυα πώλησης των προϊόντων της με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει. Σήμερα, η ΑΤΕbank προχωρά σε ριζική λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση για να ανταποκριθεί επιτυχώς στις σύγχρονες προκλήσεις και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της προς όφελος των πελατών, των μετόχων, των εργαζομένων της και συνολικά της ελληνικής οικονομίας. 31/12/ /12/2011* Εργαζόμενοι Καταστήματα ΑΤΜ Καθαρά λειτουργικά έσοδα (σε εκατ.) 707,22 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (385,06) Καθαρά Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων (σε εκατ.) (417,43) Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε εκατ.) 512,84 Συνολική κεφαλαιοποίηση (σε εκατ.) 670,03 Σύνολο ενεργητικού (σύνολο περιουσιακών στοιχείων) (σε δισεκατ.) 30,43 Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (σε παρόχους κεφαλαίου) (σε δισεκατ.) 9,153 Μερίσματα (σε εκατ.) 0 Φόροι (σε εκατ.) 15,50 Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (σε ) (0,5177) Αποσβέσεις (σε εκατ.) 26,9 *Δεν έχουν δημοσιευθεί οι λογιστικές καταστάσεις 31/12/2011 7

9

10 3. Η ΑΤΕbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ΑΤΕbank Η οργανωτική διάρθρωση της Τράπεζας έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια ( ). Οι αλλαγές που έγιναν, αποκαλύπτουν τον οργανωτικό ανασχηματισμό και τη διαρκή βελτίωση της ΑΤΕbank και είναι συνακόλουθες με τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει με το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Οργανόγραμμα ATEbank ΦΕΒΡ

11

12 4. Πολιτική Ποιότητας της ΑΤΕbank ΑΕ Όραμα της ATEbank Α.Ε. είναι να αποτελεί μια Τράπεζα σύγχρονη και ανθρώπινη για όλους τους Έλληνες, επικεφαλής ενός δυναμικού Ομίλου, η οποία θα συμβάλλει στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μέσω της παροχής ανταγωνιστικών προϊόντων και της υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της. Η ποιότητα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την ATEbank. Ειδικότερα, η Διοίκηση της Τράπεζας, στο πλαίσιο της υφιστάμενης Πολιτικής Ποιότητας, στοχεύει στην άριστη παροχή υπηρεσιών στους τομείς: I. Της ταμειακής διαχείρισης & των μηχανογραφημένων πληρωμών κοινοτικών γεωργικών ενισχύσεων προς παραγωγούς-τελικούς αποδέκτες, II. Της διαδικασίας ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών, της ταμειακής διαχείρισης & των μηχανογραφημένων πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος καθώς και τους προβλεπόμενους διοικητικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της. Η ATEbank μέσω της Πολιτικής Ποιότητας δεσμεύεται για: Την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών. Την τήρηση όλων των Νομοθετικών της υποχρεώσεων Την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της Τράπεζας και της πελατείας καθώς και Τη διαμόρφωση μακροχρόνιας, ολοκληρωμένης και δημιουργικής οικονομικής συνεργασίας μαζί τους. Την αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων της ATEbank. Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ATEbank. Τον καθορισμό στόχων ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τη διάθεση της παρούσας πολιτικής ποιότητας σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το εργαλείο μέσω του οποίου η ATEbank υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η ATEbank θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι στην ATEbank που εμπλέκονται στους ανωτέρω τομείς, δεσμεύονται για την επίτευξη των στόχων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την ουσιαστική εφαρμογή του, αλλά και για τη διαρκή βελτίωσή του, καθώς και για τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών της. Η Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται σε όλο το αρμόδιο προσωπικό. Ημερομηνία 18/06/

13 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις Η ΑΤΕbank κατά τη διάρκεια του 2010 και 2011 αλλά και κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών έλαβε σημαντικές βραβεύσεις και διακρίσεις. Συγκεκριμένα: Τον Απρίλιο του 2010 απονεμήθηκε βραβείο στην ΑΤΕbank για την ανάδειξή της στο θεσμό Corporate Super Brands 2010, ως μία από τις κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες στην Ελλάδα. Η ΑΤΕbank επιβραβεύτηκε από την Επιτροπή Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011, λαμβάνοντας Πιστοποιητικό Αναγνώρισης ως υποστηρικτή της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου Special Olympics ΕΛ- ΛΑΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή». Το Δεκέμβριο του 2011 η ΑΤΕbank έλαβε τιμητική διάκριση από το Ορφανοτροφείο Θηλέων η «Μέλισσα» για την υποστήριξη που προσέφερε. 12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΕbank

14 5. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Τη ΑΤEbank τιμήθηκε με Έπαινο στον Διαγωνισμό Οικολογικής Επιχειρηματικής Καινοτομίας, για την καινοτομία και τη συμβολή της στην ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης Η ΑΤΕbank είχε υποβάλει υποψηφιότητα με το Κέντρο Τεχνολογίας στο Μαρούσι και τις καινοτόμες εφαρμογές του, οι οποίες συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. H ATEbank βραβεύτηκε από την HELEXPO A.E. για την ολοκληρωμένη, λειτουργική και αισθητικά άψογη οργάνωση του περιπτέρου της. Η ΑΤΕbank με μια πρωτοποριακή για τα δεδομένα της χώρας μας πρωτοβουλία κατοχύρωσε σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο έξι εμπορικά σήματα (brand names) για το τυποποιημένο ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και διατίθεται δωρεάν στις ελαιοκομικές Ενώσεις της Χώρας μας. 13

15 6. ΑΤΕbank και Εταιρική ΚοινΩνική Ευθύνη Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί για την Τράπεζα θεμελιώδη αξία και αδιαπραγμάτευτη αρχή σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής. Από την ίδρυσή της έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Η συμβολή της στη μεταρρύθμιση και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, των συνεταιρισμών και των βιομηχανιών του κλάδου υπήρξε καθοριστική. Παράλληλα, έχει να επιδείξει έντονη κοινωνική προσφορά σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους, όπως στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Κατοχή και την Αντίσταση. Σημαντική είναι η συμβολή της στην ανασυγκρότηση της μεταπολεμικής Ελλάδας, στην εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην αναζωογόνηση της περιφέρειας και την οικονομική ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της χώρας γενικότερα. Στις οκτώ δεκαετίες του βίου της παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για προσφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη της, θεσμοθέτησε το 2011 τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που αποτελεί, μαζί με το Καταστατικό και τον Οργανισμό, τα καταστατικά κείμενα της όπου περιγράφονται οι γενικές Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Τράπεζα προς όφελος των μετόχων, των επενδυτών, των εργαζομένων και όλων των εμπλεκομένων εταιρικών συμμετόχων. Στη σχετική για την ΕΚΕ παράγραφο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αναφέρεται ότι: «Η Τράπεζα έχει καθιερώσει και εφαρμόζει πρακτικές και προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, την προστασία του περιβάλλοντος, την διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, το σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων και των πελατών της». Επίσης, στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης η Τράπεζα δεσμεύεται ότι: «Η αρχή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δρα συμπληρωματικά προς τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, συμπεριλαμβάνοντας πρακτικές στις οποίες προβαίνει η εταιρία που συμβάλουν στην ανάπτυξη των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Οι ενέργειες αυτές αντανακλούν το ήθος μιας εταιρίας, ενισχύουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης με το ανθρώπινο δυναμικό της και συμβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας προς τους συνεργάτες της, τους συναλλασσόμενους με αυτήν και την κοινή γνώμη, αποφέροντας μακροπρόθεσμα οφέλη, τόσο στην κοινωνία όσο και στην ίδια την εταιρία». Με αυτές τις δεσμεύσεις η ΑΤΕbank αρχίζει μια νέα διαδρομή, θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους και συντονισμένες δράσεις Αειφόρου Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο πλαίσιο του σχεδίου οργανωτικής αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει. 14 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΕbank

16 6. ΑΤΕbank και Εταιρική ΚοινΩνική Ευθύνη Εταιρικοί και Κοινωνικοί Συμμέτοχοι Η Tράπεζα μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες προσδιορίζει τις παρακάτω ομάδες συμμετόχων που εκτιμά ότι επηρεάζονται από την λειτουργία της. Επικοινωνεί με κάθε ομάδα συμμετόχων μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών που έχει συστήσει για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, οι βασικές ομάδες Εταιρικών και Κοινωνικών Συμμετόχων για την ATEbank είναι: 15

17

18 7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ως Εταιρική Διακυβέρνηση ορίζεται το σύνολο των κανόνων, αρχών καθώς και των μηχανισμών ελέγχου, με τους οποίους πρέπει να οργανώνεται και να διοικείται μία εταιρία, υιοθετώντας μία διάρθρωση τέτοια, που να την καθιστά διαφανή προς το επενδυτικό κοινό, να αναγνωρίζει και να σέβεται τα δικαιώματα των άμεσα επηρεαζόμενων από την λειτουργία της και να διασφαλίζει τα έννομα συμφέροντα όλων των Μετόχων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική Διοίκηση της εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, γεγονός που εδραιώνει τις κατάλληλες δομές διακυβέρνησης. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων της εταιρίας, την καθοδήγηση για την επίτευξη αυτών, την εποπτεία της διαχείρισης και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η αρχή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δρα συμπληρωματικά προς τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, συμπεριλαμβάνοντας πρακτικές στις οποίες προβαίνει η εταιρία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Οι ενέργειες αυτές αντανακλούν το ήθος μιας εταιρίας, ενισχύουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης με το ανθρώπινο δυναμικό της και συμβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας προς τους συνεργάτες της, τους συναλλασσόμενους με αυτήν και την κοινή γνώμη, αποφέροντας μακροπρόθεσμα οφέλη σε όλες τις πλευρές. Ακρογωνιαίοι λίθοι στους οποίους θεμελιώνεται η Εταιρική Διακυβέρνηση, ώστε να είναι αποτελεσματική, είναι: το Διοικητικό Συμβούλιο, η ανώτατη Διοίκηση, οι Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Ελεγκτές της εταιρίας. Διοικητικο Συμβουλίο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας απαρτίζεται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη με βάση το Ν.3016/ , όπως ισχύει. Διοίκηση Η διοίκηση της Τράπεζας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Τράπεζας ή τρίτους, εφόσον αυτό προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την υπ αρ.28/ απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εκχώρησε στον Πρόεδρο Διοικητή και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, στον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τα άρθρα 23 και 24 του Καταστατικού. Ανώτατο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Διοικητής και σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 17

19 7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) Συμβούλους. Με την 37/ Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ορίστηκε ότι το υφιστάμενο Δ.Σ. αποτελείται από 13 Μέλη. Στο ΔΣ συμμετέχει ως πρόσθετο μέλος εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3723/2008. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: Τον Πρόεδρο Διοικητή Έναν (1) έως τρεις (3) Αντιπροέδρους Επτά (7) έως δεκατρείς (13) Συμβούλους Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη. Εκτελεστικά Μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των Μελών. Μεταξύ των μη εκτελεστικών Μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα Μέλη. Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα Μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους. Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει στις 8/12/2012 και σήμερα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Πανταλάκης Θεόδωρος του Νικολάου Λάζαρη Αδαμαντίνη του Κωνσταντίνου Ζαχαριάδης Νικόλαος του Αντωνίου Μούργελας Ιωάννης του Γρηγορίου Γούτης Βασίλειος του Χρήστου Γανιάρης Κωνσταντίνος του Παύλου ΙΔΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΕbank

20 7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Καραμίχας Τζανέτος του Δημοσθένη Αμούντζιας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη Σαρρής Θεόδωρος του Ιωάννη Δαβίλλας Ανδρέας του Κωνσταντίνου Μπέτσης Ηλίας του Ιωάννη Φιλίππου Κωνσταντίνος του Δημητρίου Αντωνόπουλος Αλέξανδρος του Θεόδωρου Γουδινάκος Ευστράτιος του Ιωάννη Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη εκτελεστικό Μέλος Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετο Μέλος Γενικό Συμβούλιο Χορηγήσεων - Γενικό Συμβούλιο Καθυστερήσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχει συστήσει με σχετικές αποφάσεις του: α) το Γενικό Συμβούλιο Χορηγήσεων, β) το Γενικό Συμβούλιο Καθυστερήσεων. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού - Παθητικού (ALCO), την Επιτροπή Ελέγχου, την Επενδυτική Επιτροπή, την Επιτροπή Αποσβέσεων Επισφαλών Απαιτήσεων και την Επιτροπή Πληροφοριακού Συστήματος. Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Τράπεζα μέσα στο πλαίσιο του σκοπού της, εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, και καθορίζει το όραμα, την αποστολή και την στρατηγική της Τράπεζας, επιδιώκει την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της και την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Σύγκρουση συμφερόντων Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση προς τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να αναφέρουν στα υπόλοιπα Μέλη αυτού κάθε μορφής σύγκρουσης ιδίων συμφερόντων με τα συμφέροντα της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, όπως επίσης και με τα συμφέροντα που ανακύπτουν από γνωστές σ αυτούς σημαντικές συναλλαγές της Τράπεζας. Συναλλαγές με συνδεδεμένες Επιχειρήσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει κατ έτος έκθεση με αναλυτική περιγραφή των συναλλαγών της Τράπεζας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.5 του Κ.Ν.2190/

21 7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η γνωστοποίηση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μέσω των οικονομικών καταστάσεων. Διευθυντικά Στελέχη Tα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας είναι υπάλληλοι που εξελίσσονται στους ανώτατους βαθμούς σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οργανισμό της Τράπεζας. Οι διαδικασίες πρόσληψής τους περιλαμβάνονται επίσης στον Οργανισμό της Τράπεζας και υπόκεινται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Οργανισμού και των νόμων περί προσλήψεων, όπως ισχύουν. Η Τράπεζα έχει καθορίσει διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των Διευθυντικών στελεχών. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου Η Τράπεζα διαθέτει επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου με σαφώς καταγεγραμμένες διαδικασίες και σε πλήρη εφαρμογή της ΠΔΤΕ 2577/2006. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συμπεριλάβει στην οργανωτική της δομή τις τρεις ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες: α) τη Διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης, β) τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων και γ) την Υποδιεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που αποτελούν τους τρεις πυλώνες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Διαδικασίες παρακολούθησης και γνωστοποίησης συναλλαγών Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με την Τράπεζα καθώς και όσοι έχουν στενούς δεσμούς με τα ανωτέρω πρόσωπα γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3016/2002, Ν. 3340/2005, καθώς και κάθε άλλο σχετικό νόμο) και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Εξυπηρέτηση Μετόχων Η Τράπεζα διαθέτει Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. Πολιτικές και Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Τράπεζα Η Τράπεζα στην προσπάθειά της να πετύχει υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με το διεθνές πλαίσιο τραπεζικών προτύπων εν γένει έχει υιοθετήσει και τις παρακάτω πολιτικές: Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων και προσωπικές συναλλαγές σύμφωνα με το Ν.3606/2007 (Οδηγία MiFID). Πολιτική για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών. 20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΕbank

22 7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πολιτική αντιπαροχών. Πολιτική διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών. Πολιτική ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους. Πολιτική φύλαξης περιουσιακών στοιχείων πελατών. Πολιτική ανάληψης- διαχείρισης κινδύνων. Πολιτική ρευστότητας. Πολιτική προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Πολιτική αποδοχής πελατών. Πολιτική ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, η Τράπεζα: Έχει ορίσει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την έννοια του Βασικού Πελάτη και Βασικού Προμηθευτή με σκοπό την παρακολούθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων μεταξύ αυτών και των διευθυντικών στελεχών της Τράπεζας, Οι ορισμοί των παραπάνω εννοιών που έχουν υιοθετηθεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας περιλαμβάνονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Έχει καθιερώσει πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον προσδιορισμό του στόχου και των βασικών αξιών που διέπουν τη δράση τόσο της Τράπεζας όσο και των θυγατρικών της εταιριών. Κύρια Χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Η Τράπεζα διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων της σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Δ.Σ. και το υπόλοιπο προσωπικό της Τράπεζας και αποσκοπεί στην διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω των Επιτροπών Ελέγχου Διαχείρισης Ενεργητικού - Παθητικού (ALCO) και Διαχείρισης Κινδύνων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διασφαλίζει ότι: Εντοπίζει και διαχειρίζεται τους κίνδυνους με αποτελεσματικότητα. Οι πόροι (στοιχεία ενεργητικού) της Τράπεζας καθώς και του ομίλου των εταιρειών της προστατεύονται και χρησιμοποιούνται αποδοτικά. Η παροχή χρηματοοικονομικής και διοικητικής πληροφόρησης είναι αξιόπιστη, ακριβής και επίκαιρη. Το προσωπικό συμμορφώνεται στις πολιτικές, διαδικασίες και στα πρότυπα της Τράπεζας. Η Τράπεζα συμμορφώνεται με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της. Η Διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης, η οποία περιλαμβάνεται στο οργανόγραμμα της Τράπεζας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την ΠΔΤΕ 2577/2006. Ειδικότερα, ο ρόλος της Διεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης είναι η διερεύνηση υποθέσεων, η διενέργεια περιοδικών επι- 21

23 7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ τόπιων ελέγχων των Διευθύνσεων, των Καταστημάτων της Τράπεζας και των Θυγατρικών της καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου της Τράπεζας, βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων. Ο σκοπός των ελεγκτικών διαδικασιών είναι η διασφάλιση της τήρησης των εσωτερικών και εξωτερικών κανόνων, η αξιολόγηση του βαθμού περιορισμού των κινδύνων (αναγνώριση, καταγραφή, διαχείριση, πρόληψη), του επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας, της ποιότητας και της αποδοτικότητας της οργάνωσης των Διευθύνσεων, των Καταστημάτων της Τράπεζας και των Θυγατρικών της. Η Διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης ασκεί το έργο της στο πλαίσιο των επιταγών του ελληνικού θεσμικού πλαισίου και των ελληνικών Εποπτικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε εκτελεστικές δραστηριότητες. Οι αποστολές ελέγχου παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και στα διαχειριστικά και διοικητικά όργανα των ελεγχόμενων μονάδων τεκμηριωμένη και αμερόληπτη πληροφόρηση για την ποιότητα των λειτουργιών και το επίπεδο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των Διευθύνσεων, των Καταστημάτων της Τράπεζας και των Θυγατρικών της. Η Διεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης κατά τη διάρκεια των ελέγχων υποβάλλει προτάσεις που συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου επιδιώκοντας την επίτευξη στόχων υψηλής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Επίσης, παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση των συστάσεων, των προγραμμάτων διορθωτικών ενεργειών των αποστολών ελέγχου των Διευθύνσεων, των Καταστημάτων της Τράπεζας και των Θυγατρικών της. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων διαμορφώνει και εισηγείται την πολιτική και τις διαδικασίες σχετικά με την ανεξάρτητη αναγνώριση, μέτρηση και παρακολούθηση των κινδύνων που συνεπάγονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες (Επιχειρησιακή Στρατηγική) και ο τρόπος λειτουργίας της Τράπεζας και του Ομίλου. Η Υποδιεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει ως αποστολή: α. Τη συμμόρφωση της Τράπεζας, των εταιρειών του Ομίλου της καθώς και των εταιρειών που τους έχουν ανατεθεί εργασίες outsourcing με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους κώδικες τραπεζικής δεοντολογίας με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ομίλου, των Μετόχων και του συναλλασσόμενου κοινού. β. Την εφαρμογή, από την Τράπεζα και τις εταιρίες του Ομίλου της, του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα με την αποτροπή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε ετήσια βάση και χαράσσει τη στρατηγική για τη βελτίωση του λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα ελέγχου, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Ελέγχου. Η αξιολόγηση της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τόσο σε επίπεδο Τράπεζας όσο και σε επίπεδο Ομίλου ανατίθεται περιοδικά (ανά τριετία) σε τρίτους, πλην των τακτικών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Η σχετική έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 22 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΕbank

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα