Ρύπανση θάλασσας και παράκτιων ζωνών από ατυχήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρύπανση θάλασσας και παράκτιων ζωνών από ατυχήματα"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Tel: , Fax: s: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής Ρύπανση θάλασσας και παράκτιων ζωνών από ατυχήματα Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών & Επικινδύνων Αποβλήτων

2 Πάλη κατά της ρύπανσης της θάλασσας στην ΕΕ Η ρύπανση των θαλασσών είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του περιβάλλοντος γιατί έχει συνέπειες σε ουσιώδεις βιολογικές και οικολογικές ισορροπίες, λόγω του βαθμού που έχει ήδη πάρει και της διαφοροποίησης των πηγών ρύπανσης. Οι βασικές πηγές μόλυνσης της θάλασσας είναι οι χερσαίες, δηλαδή η έκχυση αποβλήτων μέσω των ποταμών, η απόρριψη αποβλήτων κατευθείαν στη θάλασσα και τα κάθε μορφής θαλάσσια ατυχήματα.

3 Νομικό Πλαίσιο (1) Τα διεθνή δεθ πρότυπα για γα τη ρύπανση από τα πλοία οα έχουν ενσωματωθεί στην κοινοτική νομοθεσία διασφαλίζοντας ότι θα επιβάλλονται οι ενδεδειγμένες κυρώσεις σε όποιους ευθύνονται για περιβαλλοντικές καταστροφές που προκύπτουν είτε από τη ρύπανση που προκαλείται από ατυχήματα πλοίου φέροντος ουσίες επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον είτε από εσκεμμένες απορρίψεις, συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού δεξαμενών και απόρριψης αποβλήτων πετρελαιοειδών εν πλω (Οδηγία 2005/35).

4 Νομικό Πλαίσιο (2) Η λεγόμενη «Οδηγία ί πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική», η οποία είναι περιβαλλοντικός πυλώνας της ολοκληρωμένης ης θαλάσσιας πολιτικής που προτείνει η ΕΕ, καθιέρωσε ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση για το θαλάσσιο περιβάλλον ρβ το αργότερο ρ έως το έτος 2020 (Οδηγία 2008/56).

5 Νομικό Πλαίσιο (3) Η αποκατάσταση της βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους, η οποία βέβαια επιβάλλεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος, το πρωτογενές και παράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Συνθήκες Μάαστριχτ και Άμστερνταμ και τις σχετικές Οδηγίες), καθώς και από σειρά διεθνών Συμβάσεων για την προστασία της θάλασσας, τις οποίες έχει υπογράψει και κυρώσει η χώρα μας.

6 Νομικό Πλαίσιο (4) Σε περίπτωση βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προκαλούμενης εκ ναυαγίου, η αποκατάσταση συνίσταται τόσο στην πλήρη εξουδετέρωση της ρύπανσης εκτηςδιαρροήςπάσηςφύσεωςεπιβλαβών ουσιών εκ του βυθισθέντος πλοίου στη θάλασσα, καθώς και στην πρόληψη του κινδύνου ρύπανσης για το μέλλον, όσο και στην ανέλκυση του ναυαγίου.

7 Ρύπανση από ατυχήματα

8 Ναυάγιο SEA DIAMOND Είναι πραγματικά ανησυχητικό το γεγονός ότι χρειάζεται ένα ναυάγιο ή μία ανθρώπινη και περιβαλλοντική τραγωδία, για να προκύψει ένας ουσιαστικός διάλογος των κρατικών αρχών, ΜΜΕ, επιστημόνων, φορέων και πολιτών, σε θέματα σχετικά με την προστασία των Ελληνικών θαλασσών.

9 Ναυάγιο SEA DIAMOND Οι πολίτες και γενικά η Πολιτεία οφείλουν να αναρωτηθούν, ποια θα πρέπει να είναι η έκταση της επόμενης καταστροφής που περιμένει το Αιγαίο, για να συνεχιστεί ο διάλογος και η ουσιαστική προσπάθεια προστασίας του.

10 Ναυάγιο SEA DIAMOND Το σχετικά πρόσφατο ναυάγιο της Σαντορίνης έδειξε την ανυπαρξία του κρατικού μηχανισμού και των θεσμών, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε σοβαρού θαλάσσιου ατυχήματος. Δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ένα έκτακτο θαλάσσιο περιστατικό, το οποίο συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, με ιδανικές καιρικές συνθήκες, σε ένα λιμάνι με μεγάλη κίνηση, στην αρχή της τουριστικής περιόδου (όπου θεωρητικά ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα).

11 Στόχος Μελέτης Στόχος της μελέτης είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών από το Ναυάγιο του SEA DIAMOND. Απώτερος σκοπός είναι φυσικά ηεκτίμηση των τωρινών, αλλά και περιβαλλοντικών συνεπειών, έτσι ώστε να μπορέσει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία αποκατάστασης της όλης περιοχής.

12 Επικίνδυνες και τοξικές ουσίες Πίνακας 1. Καταγραφή των επικίνδυνων ουσιών του Κ/Ζ Sea Diamond

13 Επικίνδυνες και τοξικές ουσίες Πίνακας 2. Χωρητικότητα δεξαμενών καυσίμων του Κ/Ζ Sea Diamond Δεξαμενές βαρέως καυσίμου(hfo) Αριθμός δεξαμενής Δεξαμενές καυσίμου diesel (MGO) Χωρητικότητα Χωρητικότητα (m 3 Αριθμός δεξαμενής ) (m 3 ) T 23 S 137,9 T 5 73,5 T 23 P 137,9 T 28 (Day) 23 T 4 S 58,6 T 4 P 58,6 T24S 57,8 T 24 P 57,8 T ,2 Συνολική χωρητικότητα 714,8 Συνολική χωρητικότητα 96,5

14 Επικίνδυνες και τοξικές ουσίες Πίνακας 3. Οι δεξαμενές αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων του Κ/Ζ Sea Diamond σύμφωνα με την κάτοψη του μηχανοστασίου Αριθμός δεξαμενής Χωρητικότητα (m 3 ) T 13 S 11,4 T 13 P 11,4 T 12 S 11,4 T 12 P 11,4 T 14 S 7,3 T 14 P 7,3 T 32 5,1 T 31 5,1 T30 36,7 T 29 11,7 T 33 5,1 T34 11,7 Συνολική χωρητικότητα 135,6

15 Επικίνδυνες και τοξικές ουσίες Πίνακας 4. Εκτίμηση ποσοτήτων επικινδύνων και τοξικών ουσιών στο ναυάγιο του Sea Diamond. Επικίνδυνη τοξική ουσία Αναφορά στο Green Passport Εκτίμηση παρούσας μελέτης Πηγή/ πηγές προέλευσης Υδράργυρος (Hg) 10 mg ανά λαμπτήρα 75 έως 80 gr Λαμπτήρες φθορισμού και ηλεκτρονικές συσκευές Μόλυβδος (Pb) Δεν γίνεται αναφορά kg Τηλεοράσεις τεχνολογίας CRT, λοιπές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μπαταρίες lead -acid Κάδμιο (Cd) Γίνεται απλή αναφορά χωρίς να εκτιμώνται ποσότητες 630 έως 1050 gr. Μπαταρίες (φορητές και σταθερές), ηλεκτρονικός εξοπλισμός Χαλκός(Cu) Γίνεται απλή αναφορά χωρίς ρς να εκτιμώνται ποσότητες Υφαλοχρώματα: ~970 kg Προοπέλες: ~ kg Πολύ σημαντική ποσότητα χαλκού σε χιλιάδες μέτρα καλωδιώσεων και σε ηλεκτρικούς κινητήρες και γεννήτριες Βιοκτόνες ουσίες υφαλοχρωμάτων, προπέλες προώσης και ελιγμών, καλωδιώσεις, τυλίγματα γεννητριών και κινητήρων, ορειχάλκινες βαλβίδες Αναφέρεται η ύπαρξη 406 kg Έως 310 kg ποριθειόνης του Zn θυσιαζόμενων ανόδων και Ψευδάργυρος Έως και kg στις προπέλες αναφέρεται η ύπαρξη (Zn) Πολυτεχνείο πυριθειόνης Κρήτης Σημαντική ποσότητα σε ορειχάλκινες του ψευδαργύρου βαλβίδες στα υφαλοχρώματα Υφαλοχρώματα, κράματα περιέχοντα χαλκό

16 Επικίνδυνες και τοξικές ουσίες Επικίνδυνη τοξική ουσία Χρώμιο (Cr) Νικέλιο (Ni) Σίδηρος(Fe) Βρώμιο/BFRs Πίνακας 4 συνέχεια. Εκτίμηση ποσοτήτων επικινδύνων και τοξικών ουσιών στο ναυάγιο του Sea Diamond. Αναφορά στο Green Passport Εκτίμηση παρούσας μελέτης Πηγή/ πηγές προέλευσης Δεν γίνεται αναφορά Δεν γίνεται αναφορά Δεν γίνεται αναφορά Δεν γίνεται αναφορά 300 έως 400 gr (AHHE) Πολύ σημαντική ποσότητα σε ανοξείδωτα κράματα μηχανολογικού εξοπλισμού Πολύ σημαντική ποσότητα σε ανοξείδωτα κράματα μηχανολογικού εξοπλισμού και 320 έως ~700 kg στις προπέλες Ποσότητα έως και kg 1,549,8 kg (ΑΗΗΕ) Σημαντική ποσότητα σε ξενοδοχειακό εξοπλισμό (κουρτίνες, κουβέρτες, κλπ) Αναφέρονται 437 τόνοι HFO και Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση λόγω Καύσιμα 68 τόνοι MGO ελλιπούς πληροφορίας Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ανοξείδωτα κράματα μηχανολογικού εξοπλισμού Ανοξείδωτα κράματα μηχανολογικού εξοπλισμού Πρακτικά όλος ο δομικός σκελετός και το μεγαλύτερο ποσοστό κατά βάρος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού AHHE (πλακέτες κυκλωμάτων, πλαστικά στοιχεία) και ξενοδοχειακός εξοπλισμός σε όλους του χώρους επιβατών Δεξαμενές καυσίμου (στην κατάσταση που βρίσκεται το ναυάγιο, σημαντική ποσότητα πιθανόν προσροφημένη σε επιφάνειες / υλικά)

17 Επικίνδυνες και τοξικές ουσίες - Βρωμιούχοι Επιβραδυντές Φλόγας -

18 Τεράστια ρύπανση από πλαστικά (1) κομμάτια πλαστικών σκουπιδιών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο υπάρχουν στην επιφάνεια της Μεσογείου. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το περιβάλλον αν υπολογιστεί ότι ένα κομμάτι πλαστικό χρειάζεται 450 χρόνια να αποσυντεθεί. Οι περισσότεροι τύποι πλαστικών, βοηθούμενοι από την ηλιακή ακτινοβολία και την επίδραση του αλατιού, θρυμματίζονται περαιτέρω σε εκατομμύρια μικροπλαστικά μέσα σε διάστημα μηνών (ή ακόμα και σε λίγες γς εβδομάδες, ανάλογα με τον τύπο του πλαστικού).

19 Τεράστια ρύπανση από πλαστικά (2) Τα μικροπλαστικά (μικροσκοπικές ίνες) εναποτίθενται σε παραλιακά ιζήματα όπου θεωρείται ότι συσσωρεύονται και αποτελούν μια αυξανόμενη απειλή για την υγεία ανθρώπων και οικοσυστημάτων. Πρόκειται για ραγδαία αυξανόμενη απειλή, αφού η διασπορά αυτών των μικροσκοπικών ινών είναι πολύ μεγάλη. Θεωρείται μάλιστα δεδομένο ότι τα ψάρια και οι οργανισμοί που τρέφονται με αυτά, συμπεριλαμβανομένου τον άνθρωπο, περιέχουν σε ένα μεγάλο βαθμό μικροπλαστικές ίνες στον σωματικό τους ιστό.

20 Το Αιγαίο απειλείται (1) Το Αιγαίο όμως διαπλέεται ετησίως από περισσότερα από εμπορικά πλοία, εκ των οποίων είναι πετρελαιοφόρα, ρ που μεταφέρουν από τόνους βαριά πετρελαιοειδή.

21 Το Αιγαίο απειλείται (2) Τι θα συμβεί στην περίπτωση που θα υπάρξει ένα πραγματικά σοβαρό ατύχημα πετρελαιοφόρου, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε μία δυσπρόσιτη περιοχή;

22 Το Αιγαίο απειλείται (3) Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο ατύχημα EXON VALDEZ το 1989 στην Αλάσκα, διέφυγε μια σχετικά μικρή ποσότητα πετρελαίου από το συνολικό φορτίο του πλοίου περίπου τόνοι καταστρέφοντας όμως μια περιοχή αντίστοιχη του Αιγαίου σε έκταση. Σήμερα, έπειτα από 20 χρόνια τα οικοσυστήματα της περιοχής παρουσιάζουν την ίδια εικόνα καταστροφής.

23 Μέτρα Προστασίας Διαχείρισης (1) Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή στο Αιγαίο εάν χαρακτηριζόταν ως Ιδιαιτέρως Ευαίσθητη Θαλάσσια Περιοχή, έτσι ώστε να ισχύουν τα ακόλουθα: 1) Συνεχής και ουσιαστικός έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων (VTS Vessel Tracking System, AIS Automatic Identification System, VMS Vessel Monitoring System, Παράκτια Ραντάρ, κ.α.). 2) Εφαρμογή ζωνών διαχωρισμού κυκλοφορίας. 3) Δειγματοληψία λυμάτων από τα διερχόμενα εμπορικά πλοία, κατά την είσοδό τους στους διαδρόμους θαλάσσιας κυκλοφορίας, έτσι ώστε να εντοπίζεται η εσκεμμένη λειτουργική ρύπανση ρουτίνας.

24 Μέτρα Προστασίας Διαχείρισης (2) 4) Δημιουργία Δικτύου Ρυμουλκών άμεσης ετοιμότητας, σε όλη την έκταση του Αιγαίου (στην περίπτωση του SEA DIAMOND, χρειάστηκαν 15 ώρες για να προσεγγίσει το ταχύτερο και κοντινότερο διασωστικό ρυμουλκό). 5) Δημιουργία Δικτύου Λιμένων Καταφυγής, σε συγκεκριμένα σημεία του Αιγαίου, όπου θα μπορούν να οδηγούνται εκείνα που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη, παρέχοντας τη δυνατότητα να περιοριστεί η επαπειλούμενη ρύπανση. 6) Αυστηρές προδιαγραφές πλοίων, προϋποθέτοντας την ύπαρξη διπλών τοιχωμάτων και εξέταση των μητρώων των πλοίων όπου καταγράφονται περιστατικά ρύπανσης, ή μηχανικών βλαβών.

25 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Έτος: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 2010 11

Έτος: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 2010 11 Έτος: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 2010 11 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο ιαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων /ντής: Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής 73100-ΧΑΝΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες πηγές και την ατμόσφαιρα...8 1.1.2 Ρύπανση από τις απορρίψεις...9

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 3340/2008) ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ Κ/Ζ SEA DIAMOND ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ναυάγιο Sea Diamond 2007 2012: Πέντε χρόνια κακής συγκατοίκησης. Ποιο θα είναι το µέλλον;

Ναυάγιο Sea Diamond 2007 2012: Πέντε χρόνια κακής συγκατοίκησης. Ποιο θα είναι το µέλλον; Ναυάγιο Sea Diamond 2007 2012: Πέντε χρόνια κακής συγκατοίκησης. Ποιο θα είναι το µέλλον; Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Sea Diamond Λουκάς Λυγνός - Φυσικός Το µεσηµέρι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Όνομα: Κωνσταντίνος Κατάκαλος Αριθμός Μητρώου: Μ.Π.Σ. /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Μ.Δ.Ε. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» «Προσομοίωση φυσικοχημικών φαινομένων σε εργαστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

H Ολοκληρωμένη Διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η προστασία των θαλασσών είναι απαίτηση και προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον

H Ολοκληρωμένη Διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η προστασία των θαλασσών είναι απαίτηση και προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ!!! Η εργασία μας Η εργασία μας δόθηκε πριν κάποιο χρονικό διάστημα αλλά σχεδόν κανένα στην αρχή από τα μέλη δεν ευαισθητοποιήθηκε να βοηθήσει για την ολοκλήρωσή της εργασίας. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ Α.Μ. 31114

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΑΝΕΣΤΗΜΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΑΝΕΣΤΗΜΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΑΝΕΣΤΗΜΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ασφαλής Διαχείρηση Θαλασσίων Μεταφορών

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ασφαλής Διαχείρηση Θαλασσίων Μεταφορών Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ασφαλής Διαχείρηση Θαλασσίων Μεταφορών Υπεύθυνος Καθηγητής : Γ.Π. Βλάχος Μάθημα : Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική Φοιτητής : Μιχαλακόπουλος Μιχαήλ Αρ.Μητρώου : Ν11091 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στην αρχική σελίδα Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα Ηλεκτρονική έκδοση αναπτυξιακού χαρακτήρα της Επαρχίας Ικαρίας εκδότης: Ηλίας Γιαννίρης Τεύχος 21 Νοέµβριος- εκέµβριος 2009 και Ιανουάριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

«Ποσοτική εκτίμηση τοξικών μετάλλων και επικίνδυνων ουσιών σε οθόνες LCD-TFT Απόβλητου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

«Ποσοτική εκτίμηση τοξικών μετάλλων και επικίνδυνων ουσιών σε οθόνες LCD-TFT Απόβλητου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Διπλωματική εργασία «Ποσοτική εκτίμηση τοξικών μετάλλων και επικίνδυνων ουσιών σε οθόνες LCD-TFT

Διαβάστε περισσότερα

AEOLIKI Ltd ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012

AEOLIKI Ltd ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012 AEOLIKI Ltd ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012 Ημερομηνία σύνταξης: Νοέμβριος 2013 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1221/2009 EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Πύραρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Πύραρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Πύραρχος Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO (ΣΕΒΕΖΟ) στην χώρα μας. «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 9 1 ΓΕΝΙΚΑ... 10 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ» STUDY OF INNOVATIVE PROPOSALS FOR THE RECYCLING OF PHOTOVOLTAICS

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έντυπο υπό τον τίτλο «Πρόληψη Περιβαλλοντικής

Το παρόν έντυπο υπό τον τίτλο «Πρόληψη Περιβαλλοντικής Π ρ ο ο Ι μ ι ο Το παρόν έντυπο υπό τον τίτλο «Πρόληψη Περιβαλλοντικής Ρύπανσης από Πλοία» απευθύνεται στα μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και τους ενδιαφερόμενους για τη ναυτιλία και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα