1.Με σύστηµα προπληρωµής easy system 2 πρίζες 2Ρ+Τ16Α + 2 πρίζες 2Ρ+Τ32Α + 4 βάνες ½

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.Με σύστηµα προπληρωµής easy system 2 πρίζες 2Ρ+Τ16Α + 2 πρίζες 2Ρ+Τ32Α + 4 βάνες ½"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΙΛΛΑΡ) ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ Κ.Α.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια εγκατάσταση κιβωτίων παροχής (ΠΙΛΛΑΡ) και µίας πυροσβεστικής φωλιάς στον λιµένα της Πάτµου σε θέσεις που έχουν ήδη οριστεί και η υποδοµή έχει ήδη κατασκευασθεί στα πλαίσια προηγούµενου έργου. ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η προµήθεια- εγκατάσταση θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των: α. Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (άρθρο 23 παραγ. 1 & 2) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. β. Ν. 3463/2006 (.Κ.Κ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. γ. Ν. 2286/95, µε τίτλο "Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" άρθρο 2 παράγραφος 12 εδάφιο δ και παράγραφος 13 εδάφιο VI & VIII. δ. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». ε. Υπ αριθµ. Π1/3306/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε τίτλο «Εξαίρεση προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.)» (ΦΕΚ 1789Β / ). Για τα υλικά αυτά υπάρχει εγκεκριµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του 2014, στον κωδικό που προαναφέρεται παραπάνω. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προµήθεια - εγκατάσταση πίλλαρ θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές: 1.Με σύστηµα προπληρωµής easy system 2 πρίζες 2Ρ+Τ16Α + 2 πρίζες 2Ρ+Τ32Α + 4 βάνες ½ Ενδεικτική φωτογραφία Περιγραφή σώµατος: o Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από ενισχυµένο πολυεστέρα µε ίνες υαλοβάµβακα (fiberglass), δεν καίγεται (self-extinguishing) µε τµήµατα κατασκευασµένα από SMC µε ειδικό τρόπο, εν θερµώ, µε χρόνους ψησίµατος προκαθορισµένους για την ποιότητα του τελικού προϊόντος σύµφωνα µε UL94 κλάση VO o Χρώµα RAL της επιλογής της ιοίκησης του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου o ιαστάσεις ενδεικτικές 392x1180(ύψος)x385mm o Θα φέρουν 2 διάφανα άθραυστα πορτάκια, IP44 στην µπροστινή πλευρά και ΙΡ66 (στεγανό, για την προστασία από υγρασία στους διακόπτες, 1

2 Αναγνώστης κλειδιών Φωτισµός Ηλεκτρολογική σύνθεση µετρητής ρεύµατος σύµφωνα µε τον κανονισµό MID πρίζα που δέχεται λουκέτο (εξαιρείται το λουκέτο) Υδραυλικός εξοπλισµός Μετρητές σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό κανονισµό ΜID µαγνητοθερµικές διαφορικές προστασίες, µετρητές και λοιπό εξοπλισµό) στην πίσω πλευρά από polycarbonate, σύµφωνα µε UL94 κλάση V2, µε ειδική επεξεργασία ενάντια στις υπεριώδεις ηλιακές ακτινοβολίες UV, για την προστασία των πριζών από τη βροχή, την κακοκαιρία, την αλλοίωση και τις απρόσεκτες παρεµβάσεις. Ανοίγουν από κάτω προς τα πάνω και φέρουν οπές για την έξοδο των καλωδίων µε ειδικά βουρτσάκια για την αποφυγή εισόδου των εντόµων, εξοπλισµένα µε κλειδαριά και κλειδί. Το µπρος πορτάκι θα διαθέτει ειδικό αµορτισέρ για να παραµένει ανοιχτό κατά την εισαγωγή των κλειδιών και εντολών από τους χρήστες. o Πλάκα από polycarbonate PC-FV20 που θα φέρει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. o Πλάκα διαχωρισµού των υδραυλικών από τα ηλεκτρικά συστήµατα o Αυτοκόλλητες ετικέτες µε τις απαραίτητες ενδείξεις. o Ειδικό ανοξείδωτο εξάρτηµα αποφυγής τραβήγµατος των καλωδίων Φωτιστικό kit για το φωτισµό της περιοχής, µε λάµπα χαµηλής κατανάλωσης 20 W Ε27 που θα βρίσκεται στο εσωτερικό της κεφαλής του σώµατος µε βαθµό προστασίας IP66 προγραµµατισµένο να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται σύµφωνα µε την θερινή και την χειµερινή ώρα που ισχύει στην ζώνη της Μεσογείου (χωρίς να είναι απαραίτητη ξεχωριστή γραµµή φωτισµού). Πλευρά A n.2 Πρίζες ασφαλείας µηχανικά αυτοασφαλιζόµενες 2P+T16Α-230V, IP 44 µε ενδεικτική λυχνία on-off και ειδική επεξεργασία για θαλάσσια περιβάλλοντα. n.2 Πρίζες ασφαλείας µηχανικά αυτοασφαλιζόµενες 2P+T32Α-230V, IP 44, µε ενδεικτική λυχνία on-off και ειδική επεξεργασία για θαλάσσια περιβάλλοντα. n.1 Ηλεκτρονικό σύστηµα προπληρωµής Easy system ΙΡ 55 µε σύστηµα transponder και οθόνη και δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο. Πλευρά B n.1 Γενικό διακόπτη 4Χ63 Α n.2 ιαφορικούς µαγνητοθερµικούς διακόπτες 2x16Α Id 0,03mA 4,5ΚΑ n.2 ιαφορικούς µαγνητοθερµικούς διακόπτες 2x32Α Id 0,03mA 4,5ΚΑ n.4 Ηλεκτρονικούς µετρητές µε παλµική έξοδο µε αρίθµηση για την απευθείας ανάγνωση των καταναλώσεων για την προστασία του καταναλωτή n.4 Ρελέ εντολών n.1 Μαγνητοθερµικό διαφορικό διακόπτη 2Χ6A 0,03A για την προστασία των υδραυλικών-βοηθητικών συστηµάτων (ηλεκτροβάνες) n.1 Ασφαλειοθήκη µε λυχνίες ένδειξης τάσεως. n.1 Πρίζα USB για ενδεχόµενες αναβαθµίσεις. n.1 Κιβώτιο σύνδεσης ακροδεκτών µε κλέµες 4 πόλων 50mmq +γείωση (f.m.) εισόδου-εξόδου n.1 Ανοξείδωτο σύστηµα υδροδότησης αποτελούµενο από: n.4 Ορειχάλκινες νικελ σφαιρικές βάνες ½ που δέχονται λουκέτο µε λαβές από ενισχυµένο νάυλον n.4 Ορειχάλκινοι νίκελ ογκοµετρικοί µετρητές νερού κλάσης B-H/A-V µε αρίθµηση για την απευθείας ανάγνωση των καταναλώσεων µε παλµική έξοδο. n.4 Ορειχάλκινες ηλεκτροβάνες µε φίλτρα και ενισχυµένα πηνία ώστε να δέχονται και να στέλνουν εντολές στο σύστηµα προπληρωµής. n.4 ιάφανα φινιστρίνια στο µπροστινό πάνελ για την ανάγνωση των καταναλώσεων 2

3 βάνα που δέχεται λουκέτο (το λουκέτο εξαιρείται) (ηλεκτροβάνα) 2.Με σύστηµα προπληρωµής easy system 2 πρίζες 3Ρ+Ν+Τ32Α + 1 πρίζα 2Ρ+Τ32Α + 1 πρίζα 2Ρ+Τ16Α + 4 βάνες ½ Περιγραφή σώµατος: Όπως στο σηµείο 1 φωτισµός Όπως στο σηµείο 1 Ηλεκτρολογική σύνθεση µετρητής ρεύµατος σύµφωνα µε τον κανονισµό MID πρίζα που δέχεται λουκέτο (εξαιρείται το λουκέτο) Πλευρά A n.2 Πρίζες ασφαλείας µηχανικά αυτοασφαλιζόµενες 3P+Ν+T32Α-230/400V, IP 44 µε ενδεικτική λυχνία on-off και ειδική επεξεργασία για θαλάσσια περιβάλλοντα. n.1 Πρίζα ασφαλείας µηχανικά αυτοασφαλιζόµενη 2P+T32Α-230V, IP 44, µε ενδεικτική λυχνία on-off και ειδική επεξεργασία για θαλάσσια περιβάλλοντα. n.1 Πρίζα ασφαλείας µηχανικά αυτοασφαλιζόµενη 2P+T16Α-230V, IP 44 µε ενδεικτική λυχνία on-off και ειδική επεξεργασία για θαλάσσια περιβάλλοντα. n.1 Ηλεκτρονικό σύστηµα προπληρωµής Easy system ΙΡ 55 µε σύστηµα transponder και οθόνη και δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο. Πλευρά B n.1 Γενικό διακόπτη 4Χ100 Α n.2 ιαφορικούς µαγνητοθερµικούς διακόπτες 4x32Α Id 0,03mA 6ΚΑ n.1 ιαφορικό µαγνητοθερµικό διακόπτη 2x32Α Id 0,03mA 4,5ΚΑ n.1 ιαφορικό µαγνητοθερµικό διακόπτη 2x16Α Id 0,03mA 4,5ΚΑ n.4 Ηλεκτρονικούς µετρητές µε παλµική έξοδο µε αρίθµηση για την απευθείας ανάγνωση των καταναλώσεων για την προστασία του καταναλωτή Υδραυλικός εξοπλισµός n.4 Ρελέ εντολών n.1 Μαγνητοθερµικό διαφορικό διακόπτη 2Χ6A 0,03A για την προστασία των υδραυλικών-βοηθητικών συστηµάτων (ηλεκτροβάνες) n.1 Ασφαλειοθήκη µε λυχνίες ένδειξης τάσεως. n.1 Πρίζα computer για ενδεχόµενες αναβαθµίσεις. n.1 Κιβώτιο σύνδεσης ακροδεκτών µε κλέµες 4 πόλων 50mmq +γείωση (f.m.) εισόδου-εξόδου Όπως στο σηµείο 1 3. Πυροσβεστική Φωλιά διπλής όψεως µε θέση για πυροσβεστήρα χειρός 6kg Ενδεικτική Φώτο Περιγραφή σώµατος: o Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από ενισχυµένο πολυεστέρα µε ίνες 3

4 Υδραυλικός εξοπλισµός υαλοβάµβακα (fiberglass), δεν καίγεται (self-extinguishing) µε τµήµατα κατασκευασµένα από SMC µε ειδικό τρόπο, εν θερµώ, µε χρόνους ψησίµατος προκαθορισµένους για την ποιότητα του τελικού προϊόντος σύµφωνα µε UL94 κλάση VO o Ενδεικτικών ιαστάσεων 392 x 1380 x 385mm o Χρώµα κόκκινο RAL 3020 o Πορτάκια από διάφανο πολυµερές (polycarbonate) µη φλεγόµενου τύπου σύµφωνα µε UL94 classe V2 και άθραυστο, πάχος 4,5mm και ειδικά επεξεργασµένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), µε τυπωµένες ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα, κλειδαριά και κλειδί και γρήγορο άνοιγµα µε τράβηγµα από κάτω προς τα πάνω. o Φωτιστικό κιτ στο καπέλο του σώµατος µε λάµπα χαµηλής κατανάλωσης κόκκινου χρώµατος µε κλέµµα εισόδου. n.1 Κρουνός γωνιακός 2 µε ρακορ stortz βόλτα 2 n.1 Μούφα ορειχάλκινη 2 n.1 Μαστός γαλβανιζέ 2 προς 1 ½ n.1 Στήριγµα υποδοχής µάνικας ιαµέρισµα πυροσβεστήρα 6 kg (εξαιρείται ο πυροσβεστήρας) Μάνικα Μάνικα 1 ¾ µε πίεση λειτουργίας στα 8 bar, 20m. Με κατάλληλο δέσιµο µε γαλβανισµένο σύρµα στα άκρα µε 2 προστατευτικά λάστιχα & σύνδεσµοι stortz. Εναλλακτικά Μάνικα µε πίεση λειτουργίας στα 15 bar µε τα ίδια λοιπά χαρακτηριστικά. Ακροφύσιο Ακροσωλήνιο αλουµινίου ρυθµιζόµενο 1 ¾ µε σύνδεσµο stortz. Πυροσβεστήρας χειρός 6kg Περιγραφή Εξοπλισµός Πυροσβεστήρας 6 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, δοχείο µονόραφο, κλείστρο πιστοποιηµένο κατά CE από TUV, µε µεταλλικό µανόµετρο, µε λάστιχο εκτόξευσης ξηράς σκόνης µε αλουµινένια clips, µε ιµάντα στήριξης λαστίχου και ενισχυµένη βάση τοίχου. Πιστοποιηµένος κατά CE, ΕΝ3 & SOLAS από ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Κατασβεστική Ικανότητα: 21Α, 113Β, C. 4

5 Κοµβίο κινδύνου Κοµβίο κινδύνου ΙΡ 55 που ενεργοποιείται µε σπάσιµο τζαµιού (µπροστινές διαστάσεις 120x120mm). Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος µεταφοράς και παράδοσης των υλικών στο λιµένα Πάτµου, καθώς και η σύνδεση µε το υπάρχον δίκτυο ηλεκτροφωτισµού ύδρευσης σε προκαθορισµένες θέσεις που έχουν ήδη προβλεφτεί από το ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου και η θέση των κιβωτίων παροχών και της πυροσβεστικής φωλιάς σε πλήρη λειτουργία. Στην τιµή επίσης συµπεριλαµβάνονται τυχόν υλικά σύνδεσης αλλά και εργασίες εκσκαφής που ενδεχοµένως θα χρειαστούν για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση τους και θέση τους σε πλήρη λειτουργία και δεν αναφέρονται παραπάνω. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ ΩΝ Κατά την παραλαβή, θα ελεγχθεί η ποσότητα, η πληρότητα,η αρτιότητα των παραλαµβανοµένων ειδών καθώς και οι εγγυήσεις που παρέχονται. Εάν κάποια από τα υπό προµήθεια είδη παρουσιάζουν προβλήµατα, ή δεν πληρούν τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν θα παραληφθούν, µέχρι την άρτια αντικατάσταση τους. Λέρος, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Συντάξας Λέρος, Ο Προϊστάµενος.Τ.Υ. ήµου Λέρου Ελευθέριος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Χριστόδουλος Έλληνας Πολιτικός Μηχανικός 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΙΛΛΑΡ) ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ Κ.Α.: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ system 2 πρίζες 2Ρ+Τ16Α + 2 πρίζες 2Ρ+Τ32Α + 4 βάνες ½ system 2 πρίζες 3Ρ+Ν+Τ32Α + 1 πρίζα 2Ρ+Τ32Α + 1 πρίζα 2Ρ+Τ16Α + 4 βάνες ½ ) Πυροσβεστική Φωλιά διπλής όψεως µε θέση για πυροσβεστήρα χειρός 6kg ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ ( ) ΣΥΝΟΛ. ΕΝ. ΤΙΜΗ ( χωρίς Φ.Π.Α) ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α (16%) 3.360,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Λέρος, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Συντάξας Λέρος, Ο Προϊστάµενος.Τ.Υ. ήµου Λέρου Ελευθέριος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Χριστόδουλος Έλληνας Πολιτικός Μηχανικός 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΙΛΛΑΡ) ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ Κ.Α.: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ system 2 πρίζες 2Ρ+Τ16Α + 2 πρίζες 2Ρ+Τ32Α + 4 βάνες ½ system 2 πρίζες 3Ρ+Ν+Τ32Α + 1 πρίζα 2Ρ+Τ32Α + 1 πρίζα 2Ρ+Τ16Α + 4 βάνες ½ ) Πυροσβεστική Φωλιά διπλής όψεως µε θέση για πυροσβεστήρα χειρός 6kg ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΕΜ 3 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΠΡΟΣΦΕ- ΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ( ) ΣΥΝΟΛ. ΠΡΟΣΦΕ- ΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ( χωρίς Φ.Π.Α) ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α (16%) ΣΥΝΟΛΟ Λέρος, ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Συντάξας Λέρος, Ο Προϊστάµενος.Τ.Υ. ήµου Λέρου Ελευθέριος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Χριστόδουλος Έλληνας Πολιτικός Μηχανικός., (Τόπος, ηµεροµηνία) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή, σφραγίδα) 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ Α) ΔΗΜ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ Α) ΔΗΜ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1.1 Γενικά 2 1.2 Κριτήρια Σχεδιασμού 2 1.3 Προτεινόμενες Εγκαταστάσεις 3 1.4 Οδεύσεις 3 1.5 Μηχανολογικοί χώροι Μηχανήματα 4 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 5 2.1 Δυνατότητες παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 (ΦΕΚ 415Β)

Υ.Α. 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 (ΦΕΚ 415Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Πληροφορίες : Τηνιακός Ιωσήφ Τηλ. : +30 28433 41307 Fax : +30 28430 24584 e-mail : info@sitia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Πυλώνων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Ηλεκτροφωτισµό του Γηπέδου στην Τ.Κ. Κοντιά Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003101765 2015-09-29

15REQ003101765 2015-09-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 13 ο ΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Παρεµβάσεις ανάπλασης σε οικισµούς της ηµοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περαία, 27.02.2014 Τίτλος: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ήµου Θερµαϊκού για το έτος 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προληπτικός ηλεκτρολογικός έλεγχος και επισκευές - ΤΙΤΛΟΣ επιδιορθώσεις έκτακτων βλαβών

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση»

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 7 Ιουνίου 204 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 076 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 9 Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 14-6-2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ/1480/42311 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός δαπάνης Φ.Π.Α. 16% Σύνολο : 5.130,00 Ευρώ : 820,80

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 150.000,00 Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 58.043,70 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι

Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Έπιπλα, σκεύη» Φορέας : ήµος ιονύσου Πρoϋπ :59009.25 περ. Φ.Π.Α 23%. Πηγή : Ιδίοι Πόροι ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2012 ΦΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και 12000 ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ Ρ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 14 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.760,00

Διαβάστε περισσότερα

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΡΩΪ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29 Νοεμβρίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14767/719437

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 / 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο Ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.160 + Φ.Π.Α 23%

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο Ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.160 + Φ.Π.Α 23% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο Ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.160 + Φ.Π.Α 23% ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.Τεχνικές προδιαγραφές Γενικά Το υδάτινο σχήµα θα σχηµατίζεται από συστοιχία 3 Χ 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Αρ. Μελ. 23/2011 ΚΩ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ06180026 ΕΣΠΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: : 2105217374 Fax: : 2105217407

Τηλ: : 2105217374 Fax: : 2105217407 Αθήνα : 04-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθµ. Πρωτ: 65618 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα