ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Ναλµπαντιάν Λώρη-Χριπσιµέ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΙΤΛΟΣ : ρ Χηµικός Μηχανικός / Ερευνήτρια ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 6 ο χλµ οδού Χαριλάου - Θέρµης, Τ.Θ , Θέρµη, Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Κύρια Ερευνήτρια, Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΑΥ / ΙΤΧΗ / ΕΚΕΤΑ) ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορική ιατριβή, "Φασµατοσκοπική Μελέτη Αερίων Συµπλόκων σε Υψηλές Θερµοκρασίες σε Συστήµατα Χλωριούχων Αλάτων των Σιδήρου, Χρυσού και Αλουµινίου", Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Βαθµός : Άριστα Επιβλέπων Καθηγητής : Γ.Ν.Παπαθεοδώρου Πτυχίο Χηµικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Βαθµός : Λίαν Καλώς, 8 (οκτώ) ιπλωµατική Εργασία : Παρασκευή και οκιµασία Καταλυτών για την Παραγωγή Αιθυλενίου µε Καταλυτική Ατµοπυρόλυση Επιβλέπων Καθηγητής : Ι.Α.Βασάλος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οκτ Κύρια Ερευνήτρια στο ΙΤΧΗ / ΕΚΕΤΑ Εντεταλµένη Ερευνήτρια στο ΙΤΧΗ όκιµη Ερευνήτρια στο ΙΤΧΗ Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ), ΙΤΕ, Θεσσαλονίκη Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών ιεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ), Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), Πάτρα και ταυτόχρονα, Μεταπτυχιακή Συνεργάτης, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Γενική Αρµενική Ένωση Αγαθοεργίας, Saddle Brook, N.J., ΗΠΑ Oeuvre des Boursiers Armeniens, Fondation Boghos Nubar-pacha, Βρυξέλλες, Βέλγιο ΓΛΩΣΣΕΣ 1. Αγγλικά (άριστα), Proficiency Michigan 2. Γερµανικά (µέτρια), Grundstuffe Gothe 3. Γαλλικά (µέτρια) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 1/9

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ιδακτορική ιατριβή "Φασµατοσκοπική Μελέτη Αερίων Συµπλόκων σε Υψηλές Θερµοκρασίες σε Συστήµατα Χλωριούχων Αλάτων των Σιδήρου, Χρυσού και Αλουµινίου", Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ιανουάριος ηµοσιεύσεις σε Έγκριτα ιεθνή Περιοδικά 1. L.Nalbandian, G.N.Papatheodorou, B.N.Cyvin, J.Brunvoll, S.J.Cyvin, "Molecular Vibrations of Fe 2 Cl 6 and FeAlCl 6 ", Spectr. Lettr., 22, 1,(1989) 2. L.Nalbandian, G.N.Papatheodorou, "Raman Spectra of the Vapor Molecules Fe 2 Cl 6, FeCl 3 and FeAlCl 6 ", High Temp. Sci., 28, 49, (1990) 3. M.M.Metallinou, L.Nalbandian, G.N.Papatheodorou, W.Voigt and H.H.Emons, "Thermal Analysis and Raman Spectroscopic Measurements on the Scandium Iodide-Cesium Iodide System", Inorg. Chem., 30(22), 4260, (1991) 4. L.Nalbandian, S.Boghosian and G.N.Papatheodorou, "Vaporization and Vapor Complexation in the Gold(III) Chloride-Aluminum(III) Chloride System", Inorg. Chem., 31(10), 1769, (1992) 5. L.Nalbandian and G.N.Papatheodorou, "Raman Spectra and Molecular Vibrations of Au 2 Cl 6 and AuAlCl 6 ", Vib.Spectrosc., 4, 25, (1992) 6. L.Nalbandian, I.A.Vasalos, I.Dimaratos and K.Vassilakis, "Comparison of Laboratory and Commercial Results of ZSM-5 Additives in an Fluid Catalytic Cracking Unit", in M.L.Occelli (Ed.), ACS Symposium Series 571, Fluid Catalytic Cracking III, Am. Chem. Soc., Washington DC, 1994, p L.Nalbandian, A.A.Lemonidou and I.A.Vasalos, "Microactivity Test (MAT) Study of the ZSM- 5 Addition Effects on FCC Product Yields and Gasoline Composition", Appl. Catal., 105, 107, (1993) 8. C.S.Triantafyllidis, N.P.Evmiridis, L.Nalbandian and I.A.Vasalos, Performance of ZSM-5 as a Fluid Catalytic Cracking Catalyst Additive: Effect of the Total Number of Acid Sites and Particle Size Ind. Eng.Chem. Res., 38 (3), 916, (1999) 9. I.V.Yentekakis, M.Konsolakis, R.M.Lambert, N.Macleod and L.Nalbandian, Extraordinary Effective Promotion by Sodium in Emission Control Catalysis: NO Reduction by Propene over Na-promoted Pt/γ-Al 2 O 3, Appl. Catal B: Environmental, 22, 123, (1999) 10. K.Eleftheriadis, A.Angelaki, A.Kungolos, L.Nalbandian, G.P.Sakellaropoulos, Assessing the Impact of Atmospheric Wet and Dry Deposition using Chemical and Toxicological Analysis in G.Persoone (ed.) New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring, Kluver Academic/Plenum Publishers, New York, 2000, pp A.A.Lemonidou, L.Nalbandian, I.A.Vasalos, Oxidative dehydrogenation of propane over vanadium oxide based catalysts. Effect of support and alkali promoter, Catalysis Today, 61, 333, (2000) 12. E.A.Deliyanni, D.N.Bakoyannakis, A.I.Zouboulis, K.A.Matis and L.Nalbandian, Akaganeitetype -FeO(OH) nanocrystals: preparation and characterization, Microporous and Mesoporous Materials, 42(1), 49, (2001) 13. A.A.Lappas, L.Nalbandian, D.K.Iatridis, S.S.Voutetakis, and I.A.Vasalos Effect of metals poisoning on FCC products yields: studies in an FCC short contact time pilot plant unit, Catalysis Today, 65, 233, (2001) 14. C.S. Triantafillidis, A.G. Vlessidis, L. Nalbandian and N.P. Evmiridis Effect of the degree and type of the dealumination method on the structural, compositional and acidic characteristics of H-ZSM-5 zeolites, Microporous and Mesoporous Materials, 47, 369, (2001) 15. E. S. Kikkinides, A. A. Lappas, A. Nalbadian and I. A. Vasalos Correlation of reactor performance with catalyst structural changes during coke formation in FCC processes, Chem. Eng. Sci., 57 (6), 1011, (2002) 16. V.T.Zaspalis, E.Antoniadis, E.Papazoglou, V.Tsakaloudi, L.Nalbandian and C.A.Sikalidis The effect of Nb2O5 dopant on the structural and magnetic properties of MnZn-ferrites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 250, 98, (2002) 17. D. N. Bakoyannakis, E. A. Deliyanni, A. I. Zouboulis, K. A. Matis, L. Nalbandian and Th. Kehagias Akaganeite and goethite-type nanocrystals: synthesis and characterization, Microporous and Mesoporous Materials, 59, 35, (2003) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 2/9

3 18. L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, A. Evdou, C.Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, Redox Materials for Hydrogen Production from the Water Decomposition Reaction, Chemical Engineering Transactions, 4, 43, (2004) 19. Lori Nalbandian and Angeliki A. Lemonidou Thermal decomposition of precursors and physicochemical characteristics of titania supported vanadia catalysts, Thermochimica Acta, 419, 149, K. S. Triantafyllidis, L. Nalbandian, P. N. Trikalitis, A. K. Ladavos, T. Mavromoustakos, C.P. Nicolaides, Structural, compositional and acidic characteristics of nanosized amorphous or partially crystalline ZSM-5 zeolite-based materials, Microporous and Mesoporous Materials, 75, 89, E.F. Iliopoulou, E. A. Efthimiadis, L. Nalbandian and I. A. Vasalos, J.-O. Barth and J.A. Lercher, Ir-based Catalytic Additives for NO Reduction and CO oxidation in the FCC regenerator: Evaluation, Characterization and Mechanistic Studies, Applied Catalysis B: Environmental, 60, 277, C. Agrafiotis, M. Roeb, A.G. Konstandopoulos, L. Nalbandian, V.T. Zaspalis, C. Sattler, P. Stobbe, A.M. Steele, Solar Water Splitting For Hydrogen Production With Monolithic Reactors, Solar Energy, 79, 409, M. Roeb, C. Sattler, R. Klüser, N. Monnerie, L. de Oliveira, C. Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, V.T. Zaspalis, L. Nalbandian, A. Steele, P.Stobbe, "Solar Hydrogen Production By A Two-Step Cycle Based On Mixed Iron Oxides, Journal of Solar Energy Engineering, 128, 125, E.A. Deliyanni, L. Nalbandian and K.A. Matis, Adsorptive removal of arsenites by a nanocrystalline hybrid surfactant akaganeite sorbent, Journal of Colloid and Interface Science, 302, 458, G. Goula, V. Kiousis, L. Nalbandian and I.V. Yentekakis, Catalytic and electrocatalytic behavior of Ni-based cermet anodes under internal dry reforming of CH4 + CO2 mixtures in SOFCs Solid State Ionics, 177, 2119, C. Martínez-Boubeta, K. Simeonidis, M. Angelakeris, N. Pazos-Pérez, M. Giersig, A. Delimitis, L. Nalbandian, V. Alexandrakis, and D. Niarchos, Critical radius for exchange bias in naturally oxidized Fe nanoparticles, Phys. Rev. B, 74, , Triantafyllidis KS, Karakoulia SA, Tsoufis T, Gournis D, Delimitis A, and L. Nalbandian, "Microporous (zeolitic) and mesoporous (MCM-41) silicate supports of Fe/Co oxides as catalysts for carbon nanotube formation, Abstracts of Papers of The American Chemical Society 231: - 56-Fuel, Mar Psarras A.C., Iliopouiou E.F., Nalbandian L., Lappas A.A. and C.Pouwels, "Study of the accessibility effect on the irreversible deactivation of FCC catalysts from contaminant feed metals, Catalysis Today 127, 44, Maletin M., Moshopoulou E.G., Kontos A.G., Devlin E., Delimitis A., Zaspalis V.T., Nalbandian L. and V.V. Srdic, Synthesis and structural characterization of In-doped ZnFe 2 O 4 nanoparticles, J. Eur. Cer. Soc., 27, 4391, Heracleous E., Delimitis A., Nalbandian L., and A.A. Lemonidou, HRTEM characterization of the nanostructural features formed in highly active Ni-Nb-O catalysts for ethane ODH Applied Catalysis A-General 325, 220, K.S. Triantafyllidis, S.A. Karakoulia, D. Gournis, A. Delimitis, L. Nalbandian, E. Maccallini and P. Rudolf, Formation of carbon nanotubes on iron/cobalt oxides supported on zeolite- Y: Effect of zeolite textural properties and particle morphology, Microporous and Mesoporous Materials, 110, 128, L. Nalbandian, A. Delimitis, V.T. Zaspalis, E.A. Deliyanni, D.N. Bakoyannakis and E.N. Peleka, Hydrothermally prepared nanocrystalline Mn Zn ferrites: Synthesis and characterization, Microporous and Mesoporous Materials, 114, 465, A. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian, La (1 x) Sr x MnO 3 δ perovskites as redox materials for the production of high purity hydrogen, International Journal of Hydrogen Energy, 33, 5554, A. Evdou, L. Nalbandian, V.T. Zaspalis, Perovskite membrane reactor for continuous and isothermal redox hydrogen production from the dissociation of water, Journal of Membrane Science, 325, 704, L. Nalbandian, A. Evdou, V. Zaspalis, La 1 x Sr x MO 3 (M = Mn, Fe) perovskites as materials for thermochemical hydrogen production in conventional and membrane reactors International Journal of Hydrogen Energy, 34, 7162, 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 3/9

4 36. A. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian La 1 x Sr x FeO 3 δ perovskites as redox materials for application in a membrane reactor for simultaneous production of pure hydrogen and synthesis gas, Fuel, 89, 1265, Lori Nalbandian, Antigoni Evdou, Vassilis Zaspalis, La 1 x Sr x M y Fe 1 y O 3 δ perovskites as oxygen-carrier materials for chemical-looping reforming, International Journal of Hydrogen Energy, 36, , 2011 Ανακοινώσεις σε ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια 1. L. Nalbandian and G.N. Papatheodorou, "Raman Spectra and Vibrational Analysis of Fe 2 Cl 6 and FeAlCl 6 ", EUCHEM Conference on Molten Salts, St. Andrews, Scotland, July M. Metallinou, L. Nalbandian, G.N. Papatheodorou, W. Voigt, H.H. Emons, "The Scandium Iodide-Cesium Iodide System. Thermal Analysis and Raman Scattering Measurements", EUCHEM Conference on Molten Salts, St. Andrews, Scotland, July L. Nalbandian, "Raman Spectra and Vibrational Analysis of the Vapor Molecules Fe 2 Cl 6 and FeAlCl 6 ", 1 rst GR-1 International LASER Conference on "New Laser Technologies and Applications", Olympia, Greece, June L. Nalbandian and G.N. Papatheodorou, "Raman Spectra and Vibrational Analysis of the Vapor Molecules Fe 2 Cl 6 (g), FeCl 3 (g), FeAlCl 6 (g), Au 2 Cl 6 (g) and AuAlCl 6 (g)", 6th International Conference on High Temperatures Chemistry of Inorganic Materials, NIST, Gaithersburg, Maryland USA, April L. Nalbandian, "UV-Vis Absorption and Raman Spectra of Vapors in the Au-Al-Cl System", EUCHEM Conference on Molten Salts, Patras, Greece, September Nalbandian, I.A. Vasalos, A. Kasapaki and K. Vassilakis, "A Comparison of Laboratory and Commercial Results of ZSM-5 Additives in an FCC Unit", Symposium on Advances in FCC, ACS, Div. of Petrol. Chem., Chicago, August 22-27, A.A.Lemonidou, L.Nalbandian, I.A.Vasalos, Oxidative Dehydrogenation of Propane over Vanadium Oxide Based Catalysts. Effect of Support and Catalyst Promoter, 6 th European Workshop on Selective Oxidation, Rimini, Italy, September 10-11, D.N.Bakoyannakis, E.A.Deliyanni, K.A.Matis, L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, Hydrothermally prepared nanocrystalline Mn-Zn Ferrites: Synthesis and Characterization,NATO-Advance Study Institute (ASI) Nanoengineered Nanofibrous Materials, September 1-12, 2003, Antalya, Turkey 9. L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, C.Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, Redox Materials for Hydrogen Production from the Water Decomposition Reaction, H2-age : When, Where, Why, Pisa, May 16-19, L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, C.Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, C. Sattler, M. Roeb, P. Stobbeo, A.M. Steele, Solar Water Splitting for Hydrogen Production with Catalytic Monolithic Reactors, SPEA3-3rd European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, Barcelona, 30 June and 1,2 July L. Nalbandian, V.T. Zaspalis, D.N. Bakoyannakis, E.A. Deliyanni and K.A. Matis, Synthesis And Characterization Of Hydrothermally Prepared Nanocrystalline Mn-Zn Ferrites, 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, MEDICTA 2005, Thessaloniki, Greece, 2-6 July Roeb, M., Sattler, C., Klüser, R., Monnerie, N., De Oliveira, L., Konstandopoulos, A.G., Agrafiotis, C., Zaspalis, V.T., Nalbandian, L., Steels, A., Stobbe, P., Solar hydrogen production by a two-step cycle based on mixed iron oxides, International Solar Energy Conference, Orlando, FL; 2-6 August E. Heracleous, A. Delimitis, L. Nalbandian, A.A. Lemonidou HRTEM characterization of the nanostructural features formed in highly active Ni-Nb-O catalysts for ethane ODH 2nd conference of the European Union Coordination Action "CO-ordination of Nanostructured Catalytic Oxides Research and Development in Europe January 26-28th, 2006, Thessaloniki, Greece 14. K. Triantafyllidis, S. Karakoulia, T. Tsoufis, D. Gournis, A. Delimitis, L. Nalbandian, Microporous (Zeolitic) and Mesoporous (MCM-41) Silicate Supports of Fe/Co OXIDES as Catalysts for Carbon Nanotube formation, 231st ACS National Meeting, Atlanta, GA, March 26-30, 2006 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 4/9

5 15. A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, Hydrogen production from water with RedOx perovskite ceramic materials, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 16. L. Nalbandian, A. Delimitis, V.T. Zaspalis, D.N. Bakoyannakis, E.A. Deliyanni Magnetic Mn-Zn ferrite nanoparticles, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 17. A. Delimitis, L. Nalbandian, E. Vagia, A.A. Lemonidou, Structural characterization of undoped and La-doped Rh on Ceria-Zirconia catalysts for the steam reforming of acetic acid, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 18. K. S. Triantafyllidis, S.A. Karakoulia, D. Gournis, L. Nalbandian, A. Delimitis, E. Maccalini, P. Rudolf, Formation of carbon nanotubes on iron/cobalt-modified zeolite-y: Effect of zeolite porosity and particle morphology, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 19. A. Delimitis, Ch. Gementzoglou, E. Patrikiadou, L. Nalbandian, Characterization of Octahedral Molecular Sieves Based on Manganese Oxide Materials for Water Purification, 4 th International Workshop on: Nanosciences & Nanotechnologies: NN07, July 2007 Thessaloniki, Greece 20. Antigoni Evdou, Vassilis Zaspalis, Lori Nalbandian, Hydrogen production by Water Splitting over Ceramic Materials with Controlled Ionic Defects, 2 nd International Congress on Ceramics, Verona, Italy, 29 June 4 July A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, A novel membrane reactor concept for hydrogen production from the decomposition of water, 10 th International Conference on Inorganic Membranes, Tokyo-Japan, August A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, A membrane reactor concept for hydrogen production from renewable sources over ceramic materials, 1 st International Conference on Nanoporous Materials in Energy and Environment, Chania-Greece, October A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, A membrane reactor concept for simultaneous production of pure hydrogen and synthesis gas over ceramic membranes 09 AIChE Spring National Meeting, Tampa-Florida, April L. Nalbandian, A. Evdou, V. Zaspalis, La X Sr 1-X MnO 3-δ and La X Sr 1-X FeO 3-δ Perovskites as Oxygen-Carrier Materials for Chemical-Looping Reforming, 1 st International Conference on Chemical Looping, March 2010, IFP-Lyon (France) 25. Lori Nalbandian, Evdokia Patrikiadou, Vassilis Zaspalis, Anna Patrikidou, Eleana Chatzidaki, Chistos N. Papandreou, Magnetic nanoparticles in Medical Diagnostic applications Synthesis, characterization, functionalization and proteins conjugation, 1 ste International Workshop ENMIX, Nanostructured materials for sorption, separation and catalysis, Antwerp, Belgium, 4-5 October L.T. Nalbandian, A.P. Evdou, V.T. Zaspalis, A novel membrane reactor concept for hydrogen production from the decomposition of water and simultaneous production of synthesis gas over ceramic materials, International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2011), Thessaloniki, Greece, June 2011 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Επιστηµονικά Συνέδρια 1. Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Α.Βασάλος, Εργαστηριακή Αξιολόγηση Καταλυτών FCC, 3 o Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Πάτρα, Νοεµβρίου Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Α.Βασάλος, Σ.Σκλαβούνος, ηλητηρίαση µε Μέταλλα Καταλυτών FCC, Κατανοµή των Μετάλλων κατά µήκος των σωµατιδίων του Καταλύτη, 6 ο Επιστηµονικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Μικροσκοπίας, Καβάλα, 2-4 Απριλίου Α. Λεµονίδου, Μ.Μάχλη, Λ.Ναλµπαντιάν, Οξειδωτική αφυδρογόνωση του προπανίου σε καταλύτες V- Επίδραση του είδους του φορέα και του ενισχυτή, 6 o Πανελλήνιο Συνέδριο Κατάλυσης, ελφοί, 3-4 Νοεµβρίου 2000, σελ Ε.Κικκινίδης, Α.Λάππας, Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Βασάλος, Συσχέτιση Πορώδους οµής και Ενεργότητας Καταλυτών κατά τη ιεργασία Καταλυτικής Πυρόλυσης µε βάση τη Θεωρία ιαγωγιµότητας (Percolation Theory), 3 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Αθήνα, Μάιος 2001 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 5/9

6 5. Λ.Ναλµπαντιάν, Π.Παπάζογλου, Ε.Ευθυµιάδης, Χ.Π.Νικολαίδης, Ανάπτυξη και Χαρακτηρισµός Μεµβρανών Σιλικαλίτη µέσω in-situ Σύνθεσης σε Πορώδη Υποστρώµατα Αλουµίνας, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος Λ. Ναλµπαντιάν, Βασίλης Ζασπάλης Μορφολογική Εξέταση Πολυκρυσταλλικών Κεραµικών µέσω Ψηφιακής Επεξεργασίας Πληροφοριών Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος Σ.Γκογκάκη, Λ.Ναλµπαντιάν, Α.Α.Λεµονίδου Παρασκευή Καταλυτών V 2 O 5 /TiO 2. Μελέτη των Μηχανισµών ιάσπασης των Πρόδροµων Ενώσεων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερµικής Ανάλυσης, Λίµνη Κερκίνη, Σεπτέµβριος Λ.Ναλµπαντιάν Χαρακτηρισµός Καταλυτικών Υλικών µε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης, 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Έδεσσα, Οκτώβριος Κ.Σ.Τριανταφυλλίδης, Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Α.Βασάλος, Χ.Π.Νικολαίδης Χαρακτηρισµός δοµής και όξινων ιδιοτήτων άµορφων και µερικώς κρυσταλλικών ζεολιθικών νανοσωµατιδιακών υλικών 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Έδεσσα, Οκτώβριος L. Nalbandian, O. Orfanou, E. Tsilika, Physicochemical Characterization Of Materials; A Service Capability And A Research Tool, 1η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΤΧΗ, Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2002, 11. Λ.Ναλµπαντιάν, Α.Α.Λεµονίδου, Μελέτη της θερµικής διάσπασης και αναγωγής του V 2 O 5 και των προδρόµων ενώσεων αυτού στηριγµένων σε TiΟ 2 4 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Μάιος Λ.Ναλµπαντιάν, M.Πολίτης, E.Σ.Κικκινίδης, Ν.Βλάχος, A.Γ.Κωνσταντόπουλος, Χαρακτηρισµός Πορώδους οµής και Πρόβλεψη Φυσικών Ιδιοτήτων Πορωδών Στερεών µε Στοχαστική Προσοµοίωση Εικόνων Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Έδεσσα, Απρίλιος Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης, Α. Εύδου, Χ. Αγραφιώτης, Α. Κωνσταντόπουλος Οξειδοαναγωγικά υλικά για την παραγωγά υδρογόνου από την αντίδραση διάσπασης του νερού, 1ο Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου: Έρευνα Ανάπτυξη Εφαρµογές, Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου A. Evdou, L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, C.Agrafiotis, S.Lorentzou, A.G. Konstandopoulos, Redox materials for hydrogen production from the water decomposition reaction, 2η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΤΧΗ, Θεσσαλονίκη, εκέµβριος A. Delimitis, L. Nalbantian and V. Zaspalis, Transmission Electron Microscopy Characterisation Of Catalytic And Nanoscale Materials, 2η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΤΧΗ, Θεσσαλονίκη, εκέµβριος Ε.Φ.Ηλιοπούλου, Ε.Α.Ευθυµιάδης, Λ.Ναλµπαντιάν και Ι.Α.Βασάλος, Ανάπτυξη και Χαρακτηρισµός Καταλυτικών Προσθέτων Ir για την Ταυτόχρονη Μείωση Εκποµπών NO και CO από τα Απαέρια Αναγεννητή Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC), 5ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Mαίου Α. Εύδου, Β. Ζασπάλης, Λ. Ναλµπαντιάν, Παραγωγή Υδρογόνου από την ιάσπαση του Νερού µέσω Κεραµικών Υλικών µε Ελεγχόµενες Ιοντικές Ατέλειες, 2ο Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου, Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου 2005, 18. Α.Χ. Ψαρράς, Ε.Φ. Ηλιοπούλου, Λ. Ναλµπαντιάν, Ι.Α. Βασάλος, Α.Α. Λάππας, Μελέτη της εναπόθεσης δηλητηριωδών µετάλλων (Ni και V) πάνω σε καταλύτες καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) µε χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης (SEM-EDS), 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Α.Π.Φωτόπουλος, A. εληµήτης, Λ.Ναλµπαντιάν και K.Σ.Τριανταφυλλίδης, Εποξείδωση αιθυλενίου µε καταλύτες αργύρου υποστηριγµένους σε µη-πορώδη, µικροπορώδη και µεσοπορώδη πυριτικά υλικά, 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Σ. Καρακούλια, Κ.Σ. Τριανταφυλλίδης, Λ. Ναλµπαντιάν, Α.Α. Λεµονίδου Οξειδωτική αφυδρογόνωση προπανίου (ODP) µε καταλύτες βαναδίου υποστηριγµένους σε µεσοπορώδη πυριτικά υλικά, 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Α. Εύδου, Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης Παραγωγή Υδρογόνου από την διάσπαση του νερού µέσω κεραµικών υλικών µε ελεγχόµενες ιοντικές ατέλειες, 6 o Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Αθήνα 31 Μαΐου -2 Ιουνίου 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 6/9

7 22. Ε. Πατρικιάδου, Χ. Γκεµενετζόγλου, Α. εληµήτης, Λ. Ναλµπαντιάν Οκταεδρικά Μοριακά Κόσκινα µε βάση Οξείδια του Μαγγανίου: Σύνθεση και Χαρακτηρισµός, 3 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεµβρίου Α. Εύδου, Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης, Οξειδοαναγωγικός αντιδραστήρας µεµβράνης La x Sr 1-x FeO 3±δ για την ισόθερµη και συνεχή παραγωγή υδρογόνου από τη διάσπαση του νερού, 10ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Μέτσοβο, 3-4 Οκτωβρίου Χ. Γκεµεντζόγλου, Α. εληµήτης 1, Λ. Ναλµπαντιάν, Σύνθεση και Χαρακτηρισµός Οκταεδρικών Φυλλόµορφων Οξειδίων του Μαγγανίου (OL) και Οκταεδρικών Μοριακών Κοσκίνων (OMS), 10ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Μέτσοβο, 3-4 Οκτωβρίου Α. Εύδου, Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης, Μελέτη Οξειδοαναγωγικού Αντιδραστήρα Κεραµικής Μεµβράνης για Παραγωγή Υδρογόνου από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Ιούνιος Λώρη Ναλµπαντιάν, Ευδοκία Πατρικιάδου, Βασίλης Ζασπάλης, Άννα Πατρικίδου, Ελεάνα Χατζηδάκη, Χρήστος Ν. Παπανδρέου, Μαγνητικά Νανοσωµατίδια σε εφαρµογές ιαγνωστικής Ιατρικής - Σύνθεση, Χαρακτηρισµός, ραστικοποίηση και Σύνδεση Πρωτεϊνών, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Ιούνιος Λώρη Ναλµπαντιάν, Αντιγόνη Εύδου, Βασίλης Ζασπάλης, Περοβσκίτες La 1-x Sr x M y Fe 1- yo 3-δ ως Φορείς Οξυγόνου στην αντίδραση Αναµόρφωσης µε Χηµική Ανάδραση (Chemical Looping Reforming) 11o Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα, Οκτωβρίου Εύδου Α., Ζασπάλης Β. και Ναλµπαντιάν Λ. Μελέτη αντίδρασης αναµόρφωσης µε χηµική ανάδραση (Chemical Looping Reforming) µε χρήση περοβσκιτικών υλικών, 8 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Μαΐου Πατρικιάδου Ε., Ζασπάλης Β., Ναλµπαντιάν Λ., Πατρικίδου Ά., Χατζηδάκη Ε. και Παπανδρέου Χ. Σύνθεση και δραστικοποίηση µαγνητικών νανοσωµατιδίων - επίδραση παραµέτρων στις φυσικοχηµικές ιδιότητες, 8 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Μαΐου 2011 Αναγνώριση του Επιστηµονικού Έργου Σύµφωνα µε το SCIENCE CITATION INDEX περισσότερες από 600 αναφορές (χωρίς να περιλαµβάνονται οι αυτοαναφορές) έχουν γίνει µέχρι σήµερα στο παραπάνω ερευνητικό έργο της υποψηφίας. Αρκετές αναφορές του έργου της υπάρχουν ακόµη σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων που δεν συµπεριλαµβάνονται στο SCIENCE CITATION INDEX (π.χ. Τhe International George Papatheodorou Symposium κ.ά.). Kριτής σε εργασίες που υποβλήθηκαν προς δηµοσίευση στα περιοδικά International Journal of Hydrogen Energy, Fuel, Microporous and Mesoporous Materials, Applied Catalysis:A.General, Catalysis Today κ.λ.π. Μέλος Επιστηµονικών Εταιρειών: Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Ελληνική Εταιρεία Κατάλυσης European Microscopy Society (EMS) Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Μέθοδοι σύνθεσης ανόργανων νανοσωµατιδίων - Παρασκευή ανόργανων µεµβρανών, πορωδών και πυκνών - Παραγωγή υδρογόνου από διάσπαση νερού και από ορυκτά καύσιµα - Κατάλυση, µε έµφαση στον χαρακτηρισµό καταλυτικών υλικών - Ανάπτυξη και χρήση µεθόδων φυσικοχηµικού χαρακτηρισµού στερεών υλικών - Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ιέλευσης Υψηλής ιακριτικής Ικανότητας (ΗR-ΤΕΜ), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) και Μικροανάλυση µε Ακτίνες Χ (X-ray EDS) - Μέτρηση Ειδικής Επιφάνειας και Κατανοµής Μεγέθους Πόρων σε Στερεά, X-ray Diffraction, Μέθοδοι Θερµοκρασιακού Προγραµµατισµού για Χαρακτηρισµό Υλικών, χρήση και ανάπτυξη µεθόδων θερµικής ανάλυσης για τον χαρακτηρισµό στερεών υλικών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 7/9

8 - Στοιχειακή Ανάλυση µε Φασµατοσκοπία Εκποµπής ICP και µέθοδοι Προετοιµασίας ειγµάτων για Ανάλυση : Όξινη χώνευση, χρήση Μικροκυµάτων, Σύντηξη κ.λ.π. - Αξιολόγηση καταλυτών FCC µε την µέθοδο Microactivity Test (MAT) και χρωµατογραφικές Μέθοδοι Ανάλυσης Προϊόντων ιυλιστηρίου, Αέρια Χρωµατογραφία. - Φασµατοσκοπία Raman, IR, UV-Vis - Υπολογισµός Μοριακών ονήσεων µε την Μέθοδο της Ανάλυσης Κανονικών Συντεταγµένων, µελέτη Θερµοδυναµικής Χηµικών Αντιδράσεων, υπολογισµός Θερµοδυναµικών Συναρτήσεων Ενώσεων (Πίνακες JANAF) µε βάση Φασµατοσκοπικά δεδοµένα Ερευνητικά Προγράµµατα Στοχευµένη Ανίχνευση Καρκίνου Προστάτου µε τη χρήση Νανοσωµατιδίων και Νανο- Μαγνητικής Τοµογραφίας, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 09ΣΥΝ , Hydrogen Economy Cooperation Network for Research - Public Awareness - Business Opportunities across Greek-Bulgarian borders (HYDECON) European Territorial Cooperation Operational Programme GREECE - BULGARIA , " ίκτυο γνώσης και ιάχυσης Πληροφόρησης Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων στο τοµέα του Περιβάλλοντος για τη διαµόρφωση κοινού πλαισίου συνεργασίας, για την εναρµόνιση µε την κοινοτική νοµοθεσία και την µεταφορά τεχνογνωσίας", INTERREG III A/CARDS ΕΛΛΑ Α - Π..Γ.Μ., Ανάπτυξη Καινοτόµων Καταλυτικών Συστηµάτων για Παραγωγή Υδρογόνου από Βιοαέριο (ΒΙΟ2ΗYDRO), Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας, IN-SItu study and DEvelopment of processes involving nano-porous Solids (INSIDE- PORES), Network of Excellence, SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, PRIORITY [3], σε συνεργασία µε τα εργαστήρια ΕΠΚΥ και ΕΑΥ, Ανάπτυξη Υποδοµών Εργαστηρίου για ραστηριότητες Εφαρµοσµένης Νανοτεχνολογίας, 05 ΜΟΧΛΟΣ 03, Υπουργείο Ανάπτυξης, "Catalytic Monolith Reactor for Hydrogen Generation from Solar Water Splitting" (HYDROSOL), Εφαρµογή τεχνολογίας αξιολόγησης καταλυτών για την πετρελαϊκή βιοµηχανία Πρόγραµµα ΑΚΜΩΝ, ΓΓΕΤ, Ενίσχυση της Αριστείας του Ινστιτούτου Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, Αριστεία στα εποπτευόµενα από την ΓΓΕΤ Ερευνητικά Κέντρα, Νέα εκλεκτική καταλυτική διεργασία παραγωγής αιθυλενίου και προπυλενίου. ΠΕΝΕ -01 (Αρ.Έργου 10073), Advanced solar volumetric air receiver for commercial solar tower plants (SOLAIR), ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Κατάλυση και Εφαρµογές της Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, Συµµετοχή στη διδασκαλία του Μαθήµατος Ζεόλιθοι και µεσοπορώδη υλικά: Σύνθεση, Χαρακτηρισµός και εφαρµογές στην κατάλυση (ΜΕ7), Έναρξη Οκτώβριος «ιαγνωστικές Μέθοδοι Μελέτης Υλικών», ιδασκαλία µαθήµατος κατόπιν αναθέσεως από το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Εαρινό εξάµηνο , 3. Πανεπιστήµιο Πατρών, ακαδηµαϊκά έτη ιδασκαλία των ασκήσεων του εξαµηνιαίου µαθήµατος, Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία, 8 ο εξάµηνο ιδασκαλία των ασκήσεων των εξαµηνιαίων µαθηµάτων Φυσικοχηµεία Ι, 2 ο εξάµηνο και Φυσικοχηµεία ΙΙ, 5 ο εξάµηνο Προετοιµασία, Συγγραφή Σηµειώσεων και ιδασκαλία, µέρους του εξαµηνιαίου εργαστηριακού µαθήµατος, Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Υλικών ΙΙ, 8 ο εξάµηνο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 8/9

9 Επίβλεψη ιπλωµατικών Εργασιών 1. Σύνθεση και χαρακτηρισµός Φυλλόµορφων και Μικροπορωδών οξειδίων του Μαγγανίου, Γκεµεντζόγλου Χρυσούλα, ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, Παρασκευή και Χαρακτηρισµός νανοκρυσταλλικών µοριακών κοσκίνων, Γκεµεντζόγλου Χρυσούλα, Πατρικιάδου Ευδοκία, Θεσσαλονίκη Μελέτη των Μηχανισµών ιάσπασης των Πρόδροµων Ενώσεων και των Καταλυτών V 2 O 5 /TiO 2, V 2 O 5 /Al 2 O 3, µε µεθόδους Θερµικής Ανάλυσης, Γκογκάκη Σωτηρία, Θεσσαλονίκη Ανάπτυξη Μοντέλου για τον Υπολογισµό των Αριθµών Οκτανίου (RON και MON) της Βενζίνης µε βάση την Ανάλυση αυτής µε Τριχοειδή Αέρια Χρωµατογραφία, Ν.Παπλωµατάς, Θεσσαλονίκη Πειραµατικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Καταλυτών. Μέτρηση ιασποράς Pt καταλύτες οξείδωσης CO µε χηµειορόφηση,.γ.παπαδόπουλος και.ν.χρυσοχοίδου, Θεσσαλονίκη 1991 Συµµετοχή σε τριµελείς επιτροπές διδακτορικών «Μελέτη της δοµής και της δραστικότητας νέων καταλυτικών υλικών στην οξειδωτική αφυδρογόνωση του προπανίου» Μαρία Μάχλη, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2006 «Μελέτη υλικών για την απορρόφηση CO 2», Χριστίνα Μαρταβαλτζή, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2010 Εισηγήσεις σε Προγράµµατα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων 1. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων «Ανθρώπινα ίκτυα Ε&Τ Επιµόρφωσης» «Εκµετάλλευση βιοαερίου χώρων ταφής απορριµµάτων µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος», Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2005, 6 ώρες 2. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων «Ανθρώπινα ίκτυα», «Φυσικό Αέριο», Θεσσαλονίκη, 2003, 3 ώρες 3. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 1995, 6 ώρες -Μέθοδοι Στοιχειακής Ανάλυσης (Φασµατοσκοπία, ICP, XRF) 4. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων "ΕΥΤΕΡΠΗ-2" Θεσσαλονίκη, Nοέµβριος 1991, 25 ώρες -Τριχοειδής Χρωµατογραφία και Εφαρµογή στην Ανάλυση είγµατος Diesel στο οποίο έχει γίνει ιαχωρισµός των Αρωµατικών από τα Αλειφατικά Συστατικά. 5. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων "ΕΥΤΕΡΠΗ" Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 1990, 12 ώρες - οµή και Ιδιότητες Καταλυτών Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC) -Πειραµατική Μονάδα Αξιολόγησης Εµπορικών Καταλυτών FCC, (MAT, Microactivity Test). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 9/9

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Ημερ/νία Γέννησης : 18 Φεβρουαρίου 1979 Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμη Διεύθυνση Κατοικίας : Οδός Φοινικούντας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών.

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ GR 73100, ΧΑΝΙΑ Ιωάννης Β. Γεντεκάκης Καθηγητής, Πρόεδρος Γενικού Tμήματος Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών Τel.: (28210) - 37752 (Γραφείο) / 6977437999

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Μαρνέλλος Γιώργος Διεύθυνση Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Τηλέφωνο 2461 0 56690

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ. Μεσολογγίου και Αγίας Λαύρας, Χανιά, Κρήτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ. Μεσολογγίου και Αγίας Λαύρας, Χανιά, Κρήτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA Ονοματεπώνυμο Όνομα πατρός Όνομα μητρός Οικογενειακή κατάσταση Βασιλική Ματσούκα Κωνσταντίνος Αικατερίνη Άγαμη Ημερομηνία γέννησης 18 Ιουνίου 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Σ. Στεφανίδης 1,2, Κ. Καλογιάννης 1, Ε. Ηλιοπούλου 1, Χ. Γιαννουλάκης 3, Θ. Ζαµπετάκης 3, Κ. Τριανταφυλλίδης 1,4, Α.Λάππας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Sustainable Development

The Challenge of Sustainable Development Solar Hydrogen: The Hydrosol Technology and its Implications Athanasios G. Konstandopoulos Aerosol & Particle Technology Laboratory, CPERI/CERTH, and Dept Chemical Eng., Aristotle University Greece The

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ. Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Στερεών ΕΚΕΤΑ/ ΙΤΧΗΔ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ. Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Στερεών ΕΚΕΤΑ/ ΙΤΧΗΔ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Στερεών ΕΚΕΤΑ/ ΙΤΧΗΔ Αποστολή του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Χαρακτηρισµού Στερεών (ΕΑΧΣ) Tο Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/06/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 Παρασκευή Νέσση 1, Γιώργος Κόγιας 2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Χημείας ΑΠΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηρισµό υγρών και αερίων υδρογονανθράκων ΕΝ ISO/IEC 17025 Γ. Τσιώνη Χηµικός, MSc

χαρακτηρισµό υγρών και αερίων υδρογονανθράκων ΕΝ ISO/IEC 17025 Γ. Τσιώνη Χηµικός, MSc ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΤΧΗ ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΠΚΥ) Ανάπτυξη Αναλυτικών Μεθόδων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χηµικής Μηχανικής, σελ.325 (1999) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ Ε.. Παπαϊωάννου,.Θ. Ζάρβαλης και Α.Γ. Κωνσταντόπουλος Ίδρυµα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία

Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία Δρ Κυριάκος Παπαδόπουλος Ερευνητής Α Ινστιτούτο Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 6 ο Καταλυτική Πυρόλυση Θερμική Πυρόλυση Ιξωδόλυση Εξανθράκωση Γλύκανση Παραγωγή Υδρογόνου Ανάμιξη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Καταλυτική Πυρόλυση

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε. Μοσχοπούλου 1,2, Ι. Μπούνος 1, Θ. Ιωαννίδης 1, Γ. Βογιατζής 1 1 ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα 2 Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: ΥΔΡΟΓΟΝΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣ 1,2-ΠΡΟΠΑΝΟΔΙΟΛΗ Ε.Σ. Βασιλειάδου, Α.Α. Λεμονίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 6 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έτος ίδρυσης: 2000 Το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία ιεξαγωγή Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 73100 Χανιά Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Α. ΣΠΟΥ ΕΣ Βασικές σπουδές 2 ο Γυµνάσιο και Λύκειο Κορυδαλλού.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πατρών, 26504, Πάτρα.

ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πατρών, 26504, Πάτρα. 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Α. Γκούσεβ 1, Α. Κατσαούνης 1 και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή Πρόκληση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα: Από την Παραγωγή Ενέργειας στις Μεταφορές

Η Ενεργειακή Πρόκληση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα: Από την Παραγωγή Ενέργειας στις Μεταφορές Η Ενεργειακή Πρόκληση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα: Από την Παραγωγή Ενέργειας στις Μεταφορές Α. Γ. Κωνσταντόπουλος ιευθυντής Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ )

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας

ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας Απόστολος Μαρούλης, Κωνσταντίνα Χατζηαντωνίου Μαρούλη και µεταπτυχιακοί φοιτητές του ιχηνετ ( ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ιδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 31-03-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ Β. Κυριάκου, I. Γκαραγκούνης, M. Στουκίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 1972 έως 1977 (ΙΚΥ) επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 1972 έως 1977 (ΙΚΥ) επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Όνοµα: Τίτλος & Θέση: Χρήστος Β. Λιούτας Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. (031) 998206

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ιδακτορικό ίπλωµα: Οικονοµικής Επιστήµης Τίτλος: Χρήµα και Οικονοµικοί Κύκλοι Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τίτλος έργου : ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Βιοµηχανία» και επιτεύγµατα υλοποιήθηκε στο ΕΠΚΥ» «Στόχοι. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ιάκωβος Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τίτλος έργου : ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Βιοµηχανία» και επιτεύγµατα υλοποιήθηκε στο ΕΠΚΥ» «Στόχοι. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ιάκωβος Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος έργου : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΚΜΩΝ» Τίτλος υποέργου : «Εφαρµογή Τεχνολογίας Αξιολόγησης Καταλυτών για την Πετρελαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 Α/Α Μαθήματος 1η Θεματική Ενότητα: Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές (ΧΥΚ) Οργανωτής 1 ΧΥΚ1 Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Βιο-καυσίµων. & Χρήσιµων Χηµικών Προϊόντων EΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ

Παραγωγή Βιο-καυσίµων. & Χρήσιµων Χηµικών Προϊόντων EΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧHΜΕΙΑΣ EΘΝΙΚΟ ΚEΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤEΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Παραγωγή Βιο-καυσίµων & Χρήσιµων Χηµικών Προϊόντων µέσω Καταλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Κώτσος ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Ι ΙΟΤΗΤΑ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό στην Μηχανολογία

τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό στην Μηχανολογία Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Λ έ ν τ ζ α ρ η ς, PhD, MSc τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα

Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα FP7 - ιάστηµα Απολογισµός πρώτης πρόσκλησης Ιδιαιτερότητες δεύτερης πρόσκλησης Ιωάννης Α. αγκλής 1 Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα Στόχος της η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής ιαστηµική Πολιτικής 2 Θεµατική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ».

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΠΕΡΑ K. ΚΥΡΙΑΚΗ MSc Γεωλόγος Ηµερ. και τόπος γεννήσεως: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): 15/04/1983, Θεσσαλονίκη heraia@geo.auth.gr, piperakyr@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2008- Σήµερα Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Tηλέφωνο: 210 7723662 / 210 3631005 / 6944 510 835

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Tηλέφωνο: 210 7723662 / 210 3631005 / 6944 510 835 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΚΑΚΑΡΑΣ Όνομα: Εμμανουήλ Ημερομηνία Γέννησης: 1/2/1962 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος / 3 παιδιά Διεύθυνση: Σίνα 64, 10672 ΑΘΗΝΑ Tηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Λίµνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, Απρίλιος 26 27, 2007

ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Λίµνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, Απρίλιος 26 27, 2007 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΙΤΕΣΚ) 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Βιολέττας Γιαννέτα. Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978 Πάτρα Αχαΐας, Ελλάδα

Βιογραφικό Σημείωμα. Βιολέττας Γιαννέτα. Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978 Πάτρα Αχαΐας, Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα Βιολέττας Γιαννέτα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Tηλ: Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2007 Σήμερα: Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Μάρτιος 2007 Σήμερα: Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Χημικός Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Τηλέφωνο: 0030 2106503663, Fax: 00302106511766 E-mail: HUs.papageorgiou@inn.demokritos.grU 0B0BUΑκαδημαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ελληνική Γεώσφαιρα Τόμος 3, Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα