ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Ναλµπαντιάν Λώρη-Χριπσιµέ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΙΤΛΟΣ : ρ Χηµικός Μηχανικός / Ερευνήτρια ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 6 ο χλµ οδού Χαριλάου - Θέρµης, Τ.Θ , Θέρµη, Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Κύρια Ερευνήτρια, Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΑΥ / ΙΤΧΗ / ΕΚΕΤΑ) ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορική ιατριβή, "Φασµατοσκοπική Μελέτη Αερίων Συµπλόκων σε Υψηλές Θερµοκρασίες σε Συστήµατα Χλωριούχων Αλάτων των Σιδήρου, Χρυσού και Αλουµινίου", Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Βαθµός : Άριστα Επιβλέπων Καθηγητής : Γ.Ν.Παπαθεοδώρου Πτυχίο Χηµικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Βαθµός : Λίαν Καλώς, 8 (οκτώ) ιπλωµατική Εργασία : Παρασκευή και οκιµασία Καταλυτών για την Παραγωγή Αιθυλενίου µε Καταλυτική Ατµοπυρόλυση Επιβλέπων Καθηγητής : Ι.Α.Βασάλος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οκτ Κύρια Ερευνήτρια στο ΙΤΧΗ / ΕΚΕΤΑ Εντεταλµένη Ερευνήτρια στο ΙΤΧΗ όκιµη Ερευνήτρια στο ΙΤΧΗ Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ), ΙΤΕ, Θεσσαλονίκη Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών ιεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ), Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), Πάτρα και ταυτόχρονα, Μεταπτυχιακή Συνεργάτης, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Γενική Αρµενική Ένωση Αγαθοεργίας, Saddle Brook, N.J., ΗΠΑ Oeuvre des Boursiers Armeniens, Fondation Boghos Nubar-pacha, Βρυξέλλες, Βέλγιο ΓΛΩΣΣΕΣ 1. Αγγλικά (άριστα), Proficiency Michigan 2. Γερµανικά (µέτρια), Grundstuffe Gothe 3. Γαλλικά (µέτρια) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 1/9

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ιδακτορική ιατριβή "Φασµατοσκοπική Μελέτη Αερίων Συµπλόκων σε Υψηλές Θερµοκρασίες σε Συστήµατα Χλωριούχων Αλάτων των Σιδήρου, Χρυσού και Αλουµινίου", Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ιανουάριος ηµοσιεύσεις σε Έγκριτα ιεθνή Περιοδικά 1. L.Nalbandian, G.N.Papatheodorou, B.N.Cyvin, J.Brunvoll, S.J.Cyvin, "Molecular Vibrations of Fe 2 Cl 6 and FeAlCl 6 ", Spectr. Lettr., 22, 1,(1989) 2. L.Nalbandian, G.N.Papatheodorou, "Raman Spectra of the Vapor Molecules Fe 2 Cl 6, FeCl 3 and FeAlCl 6 ", High Temp. Sci., 28, 49, (1990) 3. M.M.Metallinou, L.Nalbandian, G.N.Papatheodorou, W.Voigt and H.H.Emons, "Thermal Analysis and Raman Spectroscopic Measurements on the Scandium Iodide-Cesium Iodide System", Inorg. Chem., 30(22), 4260, (1991) 4. L.Nalbandian, S.Boghosian and G.N.Papatheodorou, "Vaporization and Vapor Complexation in the Gold(III) Chloride-Aluminum(III) Chloride System", Inorg. Chem., 31(10), 1769, (1992) 5. L.Nalbandian and G.N.Papatheodorou, "Raman Spectra and Molecular Vibrations of Au 2 Cl 6 and AuAlCl 6 ", Vib.Spectrosc., 4, 25, (1992) 6. L.Nalbandian, I.A.Vasalos, I.Dimaratos and K.Vassilakis, "Comparison of Laboratory and Commercial Results of ZSM-5 Additives in an Fluid Catalytic Cracking Unit", in M.L.Occelli (Ed.), ACS Symposium Series 571, Fluid Catalytic Cracking III, Am. Chem. Soc., Washington DC, 1994, p L.Nalbandian, A.A.Lemonidou and I.A.Vasalos, "Microactivity Test (MAT) Study of the ZSM- 5 Addition Effects on FCC Product Yields and Gasoline Composition", Appl. Catal., 105, 107, (1993) 8. C.S.Triantafyllidis, N.P.Evmiridis, L.Nalbandian and I.A.Vasalos, Performance of ZSM-5 as a Fluid Catalytic Cracking Catalyst Additive: Effect of the Total Number of Acid Sites and Particle Size Ind. Eng.Chem. Res., 38 (3), 916, (1999) 9. I.V.Yentekakis, M.Konsolakis, R.M.Lambert, N.Macleod and L.Nalbandian, Extraordinary Effective Promotion by Sodium in Emission Control Catalysis: NO Reduction by Propene over Na-promoted Pt/γ-Al 2 O 3, Appl. Catal B: Environmental, 22, 123, (1999) 10. K.Eleftheriadis, A.Angelaki, A.Kungolos, L.Nalbandian, G.P.Sakellaropoulos, Assessing the Impact of Atmospheric Wet and Dry Deposition using Chemical and Toxicological Analysis in G.Persoone (ed.) New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring, Kluver Academic/Plenum Publishers, New York, 2000, pp A.A.Lemonidou, L.Nalbandian, I.A.Vasalos, Oxidative dehydrogenation of propane over vanadium oxide based catalysts. Effect of support and alkali promoter, Catalysis Today, 61, 333, (2000) 12. E.A.Deliyanni, D.N.Bakoyannakis, A.I.Zouboulis, K.A.Matis and L.Nalbandian, Akaganeitetype -FeO(OH) nanocrystals: preparation and characterization, Microporous and Mesoporous Materials, 42(1), 49, (2001) 13. A.A.Lappas, L.Nalbandian, D.K.Iatridis, S.S.Voutetakis, and I.A.Vasalos Effect of metals poisoning on FCC products yields: studies in an FCC short contact time pilot plant unit, Catalysis Today, 65, 233, (2001) 14. C.S. Triantafillidis, A.G. Vlessidis, L. Nalbandian and N.P. Evmiridis Effect of the degree and type of the dealumination method on the structural, compositional and acidic characteristics of H-ZSM-5 zeolites, Microporous and Mesoporous Materials, 47, 369, (2001) 15. E. S. Kikkinides, A. A. Lappas, A. Nalbadian and I. A. Vasalos Correlation of reactor performance with catalyst structural changes during coke formation in FCC processes, Chem. Eng. Sci., 57 (6), 1011, (2002) 16. V.T.Zaspalis, E.Antoniadis, E.Papazoglou, V.Tsakaloudi, L.Nalbandian and C.A.Sikalidis The effect of Nb2O5 dopant on the structural and magnetic properties of MnZn-ferrites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 250, 98, (2002) 17. D. N. Bakoyannakis, E. A. Deliyanni, A. I. Zouboulis, K. A. Matis, L. Nalbandian and Th. Kehagias Akaganeite and goethite-type nanocrystals: synthesis and characterization, Microporous and Mesoporous Materials, 59, 35, (2003) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 2/9

3 18. L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, A. Evdou, C.Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, Redox Materials for Hydrogen Production from the Water Decomposition Reaction, Chemical Engineering Transactions, 4, 43, (2004) 19. Lori Nalbandian and Angeliki A. Lemonidou Thermal decomposition of precursors and physicochemical characteristics of titania supported vanadia catalysts, Thermochimica Acta, 419, 149, K. S. Triantafyllidis, L. Nalbandian, P. N. Trikalitis, A. K. Ladavos, T. Mavromoustakos, C.P. Nicolaides, Structural, compositional and acidic characteristics of nanosized amorphous or partially crystalline ZSM-5 zeolite-based materials, Microporous and Mesoporous Materials, 75, 89, E.F. Iliopoulou, E. A. Efthimiadis, L. Nalbandian and I. A. Vasalos, J.-O. Barth and J.A. Lercher, Ir-based Catalytic Additives for NO Reduction and CO oxidation in the FCC regenerator: Evaluation, Characterization and Mechanistic Studies, Applied Catalysis B: Environmental, 60, 277, C. Agrafiotis, M. Roeb, A.G. Konstandopoulos, L. Nalbandian, V.T. Zaspalis, C. Sattler, P. Stobbe, A.M. Steele, Solar Water Splitting For Hydrogen Production With Monolithic Reactors, Solar Energy, 79, 409, M. Roeb, C. Sattler, R. Klüser, N. Monnerie, L. de Oliveira, C. Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, V.T. Zaspalis, L. Nalbandian, A. Steele, P.Stobbe, "Solar Hydrogen Production By A Two-Step Cycle Based On Mixed Iron Oxides, Journal of Solar Energy Engineering, 128, 125, E.A. Deliyanni, L. Nalbandian and K.A. Matis, Adsorptive removal of arsenites by a nanocrystalline hybrid surfactant akaganeite sorbent, Journal of Colloid and Interface Science, 302, 458, G. Goula, V. Kiousis, L. Nalbandian and I.V. Yentekakis, Catalytic and electrocatalytic behavior of Ni-based cermet anodes under internal dry reforming of CH4 + CO2 mixtures in SOFCs Solid State Ionics, 177, 2119, C. Martínez-Boubeta, K. Simeonidis, M. Angelakeris, N. Pazos-Pérez, M. Giersig, A. Delimitis, L. Nalbandian, V. Alexandrakis, and D. Niarchos, Critical radius for exchange bias in naturally oxidized Fe nanoparticles, Phys. Rev. B, 74, , Triantafyllidis KS, Karakoulia SA, Tsoufis T, Gournis D, Delimitis A, and L. Nalbandian, "Microporous (zeolitic) and mesoporous (MCM-41) silicate supports of Fe/Co oxides as catalysts for carbon nanotube formation, Abstracts of Papers of The American Chemical Society 231: - 56-Fuel, Mar Psarras A.C., Iliopouiou E.F., Nalbandian L., Lappas A.A. and C.Pouwels, "Study of the accessibility effect on the irreversible deactivation of FCC catalysts from contaminant feed metals, Catalysis Today 127, 44, Maletin M., Moshopoulou E.G., Kontos A.G., Devlin E., Delimitis A., Zaspalis V.T., Nalbandian L. and V.V. Srdic, Synthesis and structural characterization of In-doped ZnFe 2 O 4 nanoparticles, J. Eur. Cer. Soc., 27, 4391, Heracleous E., Delimitis A., Nalbandian L., and A.A. Lemonidou, HRTEM characterization of the nanostructural features formed in highly active Ni-Nb-O catalysts for ethane ODH Applied Catalysis A-General 325, 220, K.S. Triantafyllidis, S.A. Karakoulia, D. Gournis, A. Delimitis, L. Nalbandian, E. Maccallini and P. Rudolf, Formation of carbon nanotubes on iron/cobalt oxides supported on zeolite- Y: Effect of zeolite textural properties and particle morphology, Microporous and Mesoporous Materials, 110, 128, L. Nalbandian, A. Delimitis, V.T. Zaspalis, E.A. Deliyanni, D.N. Bakoyannakis and E.N. Peleka, Hydrothermally prepared nanocrystalline Mn Zn ferrites: Synthesis and characterization, Microporous and Mesoporous Materials, 114, 465, A. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian, La (1 x) Sr x MnO 3 δ perovskites as redox materials for the production of high purity hydrogen, International Journal of Hydrogen Energy, 33, 5554, A. Evdou, L. Nalbandian, V.T. Zaspalis, Perovskite membrane reactor for continuous and isothermal redox hydrogen production from the dissociation of water, Journal of Membrane Science, 325, 704, L. Nalbandian, A. Evdou, V. Zaspalis, La 1 x Sr x MO 3 (M = Mn, Fe) perovskites as materials for thermochemical hydrogen production in conventional and membrane reactors International Journal of Hydrogen Energy, 34, 7162, 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 3/9

4 36. A. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian La 1 x Sr x FeO 3 δ perovskites as redox materials for application in a membrane reactor for simultaneous production of pure hydrogen and synthesis gas, Fuel, 89, 1265, Lori Nalbandian, Antigoni Evdou, Vassilis Zaspalis, La 1 x Sr x M y Fe 1 y O 3 δ perovskites as oxygen-carrier materials for chemical-looping reforming, International Journal of Hydrogen Energy, 36, , 2011 Ανακοινώσεις σε ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια 1. L. Nalbandian and G.N. Papatheodorou, "Raman Spectra and Vibrational Analysis of Fe 2 Cl 6 and FeAlCl 6 ", EUCHEM Conference on Molten Salts, St. Andrews, Scotland, July M. Metallinou, L. Nalbandian, G.N. Papatheodorou, W. Voigt, H.H. Emons, "The Scandium Iodide-Cesium Iodide System. Thermal Analysis and Raman Scattering Measurements", EUCHEM Conference on Molten Salts, St. Andrews, Scotland, July L. Nalbandian, "Raman Spectra and Vibrational Analysis of the Vapor Molecules Fe 2 Cl 6 and FeAlCl 6 ", 1 rst GR-1 International LASER Conference on "New Laser Technologies and Applications", Olympia, Greece, June L. Nalbandian and G.N. Papatheodorou, "Raman Spectra and Vibrational Analysis of the Vapor Molecules Fe 2 Cl 6 (g), FeCl 3 (g), FeAlCl 6 (g), Au 2 Cl 6 (g) and AuAlCl 6 (g)", 6th International Conference on High Temperatures Chemistry of Inorganic Materials, NIST, Gaithersburg, Maryland USA, April L. Nalbandian, "UV-Vis Absorption and Raman Spectra of Vapors in the Au-Al-Cl System", EUCHEM Conference on Molten Salts, Patras, Greece, September Nalbandian, I.A. Vasalos, A. Kasapaki and K. Vassilakis, "A Comparison of Laboratory and Commercial Results of ZSM-5 Additives in an FCC Unit", Symposium on Advances in FCC, ACS, Div. of Petrol. Chem., Chicago, August 22-27, A.A.Lemonidou, L.Nalbandian, I.A.Vasalos, Oxidative Dehydrogenation of Propane over Vanadium Oxide Based Catalysts. Effect of Support and Catalyst Promoter, 6 th European Workshop on Selective Oxidation, Rimini, Italy, September 10-11, D.N.Bakoyannakis, E.A.Deliyanni, K.A.Matis, L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, Hydrothermally prepared nanocrystalline Mn-Zn Ferrites: Synthesis and Characterization,NATO-Advance Study Institute (ASI) Nanoengineered Nanofibrous Materials, September 1-12, 2003, Antalya, Turkey 9. L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, C.Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, Redox Materials for Hydrogen Production from the Water Decomposition Reaction, H2-age : When, Where, Why, Pisa, May 16-19, L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, C.Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, C. Sattler, M. Roeb, P. Stobbeo, A.M. Steele, Solar Water Splitting for Hydrogen Production with Catalytic Monolithic Reactors, SPEA3-3rd European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, Barcelona, 30 June and 1,2 July L. Nalbandian, V.T. Zaspalis, D.N. Bakoyannakis, E.A. Deliyanni and K.A. Matis, Synthesis And Characterization Of Hydrothermally Prepared Nanocrystalline Mn-Zn Ferrites, 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, MEDICTA 2005, Thessaloniki, Greece, 2-6 July Roeb, M., Sattler, C., Klüser, R., Monnerie, N., De Oliveira, L., Konstandopoulos, A.G., Agrafiotis, C., Zaspalis, V.T., Nalbandian, L., Steels, A., Stobbe, P., Solar hydrogen production by a two-step cycle based on mixed iron oxides, International Solar Energy Conference, Orlando, FL; 2-6 August E. Heracleous, A. Delimitis, L. Nalbandian, A.A. Lemonidou HRTEM characterization of the nanostructural features formed in highly active Ni-Nb-O catalysts for ethane ODH 2nd conference of the European Union Coordination Action "CO-ordination of Nanostructured Catalytic Oxides Research and Development in Europe January 26-28th, 2006, Thessaloniki, Greece 14. K. Triantafyllidis, S. Karakoulia, T. Tsoufis, D. Gournis, A. Delimitis, L. Nalbandian, Microporous (Zeolitic) and Mesoporous (MCM-41) Silicate Supports of Fe/Co OXIDES as Catalysts for Carbon Nanotube formation, 231st ACS National Meeting, Atlanta, GA, March 26-30, 2006 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 4/9

5 15. A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, Hydrogen production from water with RedOx perovskite ceramic materials, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 16. L. Nalbandian, A. Delimitis, V.T. Zaspalis, D.N. Bakoyannakis, E.A. Deliyanni Magnetic Mn-Zn ferrite nanoparticles, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 17. A. Delimitis, L. Nalbandian, E. Vagia, A.A. Lemonidou, Structural characterization of undoped and La-doped Rh on Ceria-Zirconia catalysts for the steam reforming of acetic acid, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 18. K. S. Triantafyllidis, S.A. Karakoulia, D. Gournis, L. Nalbandian, A. Delimitis, E. Maccalini, P. Rudolf, Formation of carbon nanotubes on iron/cobalt-modified zeolite-y: Effect of zeolite porosity and particle morphology, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 19. A. Delimitis, Ch. Gementzoglou, E. Patrikiadou, L. Nalbandian, Characterization of Octahedral Molecular Sieves Based on Manganese Oxide Materials for Water Purification, 4 th International Workshop on: Nanosciences & Nanotechnologies: NN07, July 2007 Thessaloniki, Greece 20. Antigoni Evdou, Vassilis Zaspalis, Lori Nalbandian, Hydrogen production by Water Splitting over Ceramic Materials with Controlled Ionic Defects, 2 nd International Congress on Ceramics, Verona, Italy, 29 June 4 July A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, A novel membrane reactor concept for hydrogen production from the decomposition of water, 10 th International Conference on Inorganic Membranes, Tokyo-Japan, August A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, A membrane reactor concept for hydrogen production from renewable sources over ceramic materials, 1 st International Conference on Nanoporous Materials in Energy and Environment, Chania-Greece, October A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, A membrane reactor concept for simultaneous production of pure hydrogen and synthesis gas over ceramic membranes 09 AIChE Spring National Meeting, Tampa-Florida, April L. Nalbandian, A. Evdou, V. Zaspalis, La X Sr 1-X MnO 3-δ and La X Sr 1-X FeO 3-δ Perovskites as Oxygen-Carrier Materials for Chemical-Looping Reforming, 1 st International Conference on Chemical Looping, March 2010, IFP-Lyon (France) 25. Lori Nalbandian, Evdokia Patrikiadou, Vassilis Zaspalis, Anna Patrikidou, Eleana Chatzidaki, Chistos N. Papandreou, Magnetic nanoparticles in Medical Diagnostic applications Synthesis, characterization, functionalization and proteins conjugation, 1 ste International Workshop ENMIX, Nanostructured materials for sorption, separation and catalysis, Antwerp, Belgium, 4-5 October L.T. Nalbandian, A.P. Evdou, V.T. Zaspalis, A novel membrane reactor concept for hydrogen production from the decomposition of water and simultaneous production of synthesis gas over ceramic materials, International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2011), Thessaloniki, Greece, June 2011 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Επιστηµονικά Συνέδρια 1. Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Α.Βασάλος, Εργαστηριακή Αξιολόγηση Καταλυτών FCC, 3 o Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Πάτρα, Νοεµβρίου Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Α.Βασάλος, Σ.Σκλαβούνος, ηλητηρίαση µε Μέταλλα Καταλυτών FCC, Κατανοµή των Μετάλλων κατά µήκος των σωµατιδίων του Καταλύτη, 6 ο Επιστηµονικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Μικροσκοπίας, Καβάλα, 2-4 Απριλίου Α. Λεµονίδου, Μ.Μάχλη, Λ.Ναλµπαντιάν, Οξειδωτική αφυδρογόνωση του προπανίου σε καταλύτες V- Επίδραση του είδους του φορέα και του ενισχυτή, 6 o Πανελλήνιο Συνέδριο Κατάλυσης, ελφοί, 3-4 Νοεµβρίου 2000, σελ Ε.Κικκινίδης, Α.Λάππας, Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Βασάλος, Συσχέτιση Πορώδους οµής και Ενεργότητας Καταλυτών κατά τη ιεργασία Καταλυτικής Πυρόλυσης µε βάση τη Θεωρία ιαγωγιµότητας (Percolation Theory), 3 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Αθήνα, Μάιος 2001 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 5/9

6 5. Λ.Ναλµπαντιάν, Π.Παπάζογλου, Ε.Ευθυµιάδης, Χ.Π.Νικολαίδης, Ανάπτυξη και Χαρακτηρισµός Μεµβρανών Σιλικαλίτη µέσω in-situ Σύνθεσης σε Πορώδη Υποστρώµατα Αλουµίνας, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος Λ. Ναλµπαντιάν, Βασίλης Ζασπάλης Μορφολογική Εξέταση Πολυκρυσταλλικών Κεραµικών µέσω Ψηφιακής Επεξεργασίας Πληροφοριών Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος Σ.Γκογκάκη, Λ.Ναλµπαντιάν, Α.Α.Λεµονίδου Παρασκευή Καταλυτών V 2 O 5 /TiO 2. Μελέτη των Μηχανισµών ιάσπασης των Πρόδροµων Ενώσεων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερµικής Ανάλυσης, Λίµνη Κερκίνη, Σεπτέµβριος Λ.Ναλµπαντιάν Χαρακτηρισµός Καταλυτικών Υλικών µε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης, 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Έδεσσα, Οκτώβριος Κ.Σ.Τριανταφυλλίδης, Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Α.Βασάλος, Χ.Π.Νικολαίδης Χαρακτηρισµός δοµής και όξινων ιδιοτήτων άµορφων και µερικώς κρυσταλλικών ζεολιθικών νανοσωµατιδιακών υλικών 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Έδεσσα, Οκτώβριος L. Nalbandian, O. Orfanou, E. Tsilika, Physicochemical Characterization Of Materials; A Service Capability And A Research Tool, 1η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΤΧΗ, Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2002, 11. Λ.Ναλµπαντιάν, Α.Α.Λεµονίδου, Μελέτη της θερµικής διάσπασης και αναγωγής του V 2 O 5 και των προδρόµων ενώσεων αυτού στηριγµένων σε TiΟ 2 4 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Μάιος Λ.Ναλµπαντιάν, M.Πολίτης, E.Σ.Κικκινίδης, Ν.Βλάχος, A.Γ.Κωνσταντόπουλος, Χαρακτηρισµός Πορώδους οµής και Πρόβλεψη Φυσικών Ιδιοτήτων Πορωδών Στερεών µε Στοχαστική Προσοµοίωση Εικόνων Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Έδεσσα, Απρίλιος Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης, Α. Εύδου, Χ. Αγραφιώτης, Α. Κωνσταντόπουλος Οξειδοαναγωγικά υλικά για την παραγωγά υδρογόνου από την αντίδραση διάσπασης του νερού, 1ο Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου: Έρευνα Ανάπτυξη Εφαρµογές, Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου A. Evdou, L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, C.Agrafiotis, S.Lorentzou, A.G. Konstandopoulos, Redox materials for hydrogen production from the water decomposition reaction, 2η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΤΧΗ, Θεσσαλονίκη, εκέµβριος A. Delimitis, L. Nalbantian and V. Zaspalis, Transmission Electron Microscopy Characterisation Of Catalytic And Nanoscale Materials, 2η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΤΧΗ, Θεσσαλονίκη, εκέµβριος Ε.Φ.Ηλιοπούλου, Ε.Α.Ευθυµιάδης, Λ.Ναλµπαντιάν και Ι.Α.Βασάλος, Ανάπτυξη και Χαρακτηρισµός Καταλυτικών Προσθέτων Ir για την Ταυτόχρονη Μείωση Εκποµπών NO και CO από τα Απαέρια Αναγεννητή Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC), 5ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Mαίου Α. Εύδου, Β. Ζασπάλης, Λ. Ναλµπαντιάν, Παραγωγή Υδρογόνου από την ιάσπαση του Νερού µέσω Κεραµικών Υλικών µε Ελεγχόµενες Ιοντικές Ατέλειες, 2ο Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου, Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου 2005, 18. Α.Χ. Ψαρράς, Ε.Φ. Ηλιοπούλου, Λ. Ναλµπαντιάν, Ι.Α. Βασάλος, Α.Α. Λάππας, Μελέτη της εναπόθεσης δηλητηριωδών µετάλλων (Ni και V) πάνω σε καταλύτες καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) µε χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης (SEM-EDS), 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Α.Π.Φωτόπουλος, A. εληµήτης, Λ.Ναλµπαντιάν και K.Σ.Τριανταφυλλίδης, Εποξείδωση αιθυλενίου µε καταλύτες αργύρου υποστηριγµένους σε µη-πορώδη, µικροπορώδη και µεσοπορώδη πυριτικά υλικά, 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Σ. Καρακούλια, Κ.Σ. Τριανταφυλλίδης, Λ. Ναλµπαντιάν, Α.Α. Λεµονίδου Οξειδωτική αφυδρογόνωση προπανίου (ODP) µε καταλύτες βαναδίου υποστηριγµένους σε µεσοπορώδη πυριτικά υλικά, 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Α. Εύδου, Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης Παραγωγή Υδρογόνου από την διάσπαση του νερού µέσω κεραµικών υλικών µε ελεγχόµενες ιοντικές ατέλειες, 6 o Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Αθήνα 31 Μαΐου -2 Ιουνίου 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 6/9

7 22. Ε. Πατρικιάδου, Χ. Γκεµενετζόγλου, Α. εληµήτης, Λ. Ναλµπαντιάν Οκταεδρικά Μοριακά Κόσκινα µε βάση Οξείδια του Μαγγανίου: Σύνθεση και Χαρακτηρισµός, 3 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεµβρίου Α. Εύδου, Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης, Οξειδοαναγωγικός αντιδραστήρας µεµβράνης La x Sr 1-x FeO 3±δ για την ισόθερµη και συνεχή παραγωγή υδρογόνου από τη διάσπαση του νερού, 10ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Μέτσοβο, 3-4 Οκτωβρίου Χ. Γκεµεντζόγλου, Α. εληµήτης 1, Λ. Ναλµπαντιάν, Σύνθεση και Χαρακτηρισµός Οκταεδρικών Φυλλόµορφων Οξειδίων του Μαγγανίου (OL) και Οκταεδρικών Μοριακών Κοσκίνων (OMS), 10ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Μέτσοβο, 3-4 Οκτωβρίου Α. Εύδου, Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης, Μελέτη Οξειδοαναγωγικού Αντιδραστήρα Κεραµικής Μεµβράνης για Παραγωγή Υδρογόνου από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Ιούνιος Λώρη Ναλµπαντιάν, Ευδοκία Πατρικιάδου, Βασίλης Ζασπάλης, Άννα Πατρικίδου, Ελεάνα Χατζηδάκη, Χρήστος Ν. Παπανδρέου, Μαγνητικά Νανοσωµατίδια σε εφαρµογές ιαγνωστικής Ιατρικής - Σύνθεση, Χαρακτηρισµός, ραστικοποίηση και Σύνδεση Πρωτεϊνών, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Ιούνιος Λώρη Ναλµπαντιάν, Αντιγόνη Εύδου, Βασίλης Ζασπάλης, Περοβσκίτες La 1-x Sr x M y Fe 1- yo 3-δ ως Φορείς Οξυγόνου στην αντίδραση Αναµόρφωσης µε Χηµική Ανάδραση (Chemical Looping Reforming) 11o Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα, Οκτωβρίου Εύδου Α., Ζασπάλης Β. και Ναλµπαντιάν Λ. Μελέτη αντίδρασης αναµόρφωσης µε χηµική ανάδραση (Chemical Looping Reforming) µε χρήση περοβσκιτικών υλικών, 8 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Μαΐου Πατρικιάδου Ε., Ζασπάλης Β., Ναλµπαντιάν Λ., Πατρικίδου Ά., Χατζηδάκη Ε. και Παπανδρέου Χ. Σύνθεση και δραστικοποίηση µαγνητικών νανοσωµατιδίων - επίδραση παραµέτρων στις φυσικοχηµικές ιδιότητες, 8 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Μαΐου 2011 Αναγνώριση του Επιστηµονικού Έργου Σύµφωνα µε το SCIENCE CITATION INDEX περισσότερες από 600 αναφορές (χωρίς να περιλαµβάνονται οι αυτοαναφορές) έχουν γίνει µέχρι σήµερα στο παραπάνω ερευνητικό έργο της υποψηφίας. Αρκετές αναφορές του έργου της υπάρχουν ακόµη σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων που δεν συµπεριλαµβάνονται στο SCIENCE CITATION INDEX (π.χ. Τhe International George Papatheodorou Symposium κ.ά.). Kριτής σε εργασίες που υποβλήθηκαν προς δηµοσίευση στα περιοδικά International Journal of Hydrogen Energy, Fuel, Microporous and Mesoporous Materials, Applied Catalysis:A.General, Catalysis Today κ.λ.π. Μέλος Επιστηµονικών Εταιρειών: Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Ελληνική Εταιρεία Κατάλυσης European Microscopy Society (EMS) Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Μέθοδοι σύνθεσης ανόργανων νανοσωµατιδίων - Παρασκευή ανόργανων µεµβρανών, πορωδών και πυκνών - Παραγωγή υδρογόνου από διάσπαση νερού και από ορυκτά καύσιµα - Κατάλυση, µε έµφαση στον χαρακτηρισµό καταλυτικών υλικών - Ανάπτυξη και χρήση µεθόδων φυσικοχηµικού χαρακτηρισµού στερεών υλικών - Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ιέλευσης Υψηλής ιακριτικής Ικανότητας (ΗR-ΤΕΜ), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) και Μικροανάλυση µε Ακτίνες Χ (X-ray EDS) - Μέτρηση Ειδικής Επιφάνειας και Κατανοµής Μεγέθους Πόρων σε Στερεά, X-ray Diffraction, Μέθοδοι Θερµοκρασιακού Προγραµµατισµού για Χαρακτηρισµό Υλικών, χρήση και ανάπτυξη µεθόδων θερµικής ανάλυσης για τον χαρακτηρισµό στερεών υλικών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 7/9

8 - Στοιχειακή Ανάλυση µε Φασµατοσκοπία Εκποµπής ICP και µέθοδοι Προετοιµασίας ειγµάτων για Ανάλυση : Όξινη χώνευση, χρήση Μικροκυµάτων, Σύντηξη κ.λ.π. - Αξιολόγηση καταλυτών FCC µε την µέθοδο Microactivity Test (MAT) και χρωµατογραφικές Μέθοδοι Ανάλυσης Προϊόντων ιυλιστηρίου, Αέρια Χρωµατογραφία. - Φασµατοσκοπία Raman, IR, UV-Vis - Υπολογισµός Μοριακών ονήσεων µε την Μέθοδο της Ανάλυσης Κανονικών Συντεταγµένων, µελέτη Θερµοδυναµικής Χηµικών Αντιδράσεων, υπολογισµός Θερµοδυναµικών Συναρτήσεων Ενώσεων (Πίνακες JANAF) µε βάση Φασµατοσκοπικά δεδοµένα Ερευνητικά Προγράµµατα Στοχευµένη Ανίχνευση Καρκίνου Προστάτου µε τη χρήση Νανοσωµατιδίων και Νανο- Μαγνητικής Τοµογραφίας, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 09ΣΥΝ , Hydrogen Economy Cooperation Network for Research - Public Awareness - Business Opportunities across Greek-Bulgarian borders (HYDECON) European Territorial Cooperation Operational Programme GREECE - BULGARIA , " ίκτυο γνώσης και ιάχυσης Πληροφόρησης Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων στο τοµέα του Περιβάλλοντος για τη διαµόρφωση κοινού πλαισίου συνεργασίας, για την εναρµόνιση µε την κοινοτική νοµοθεσία και την µεταφορά τεχνογνωσίας", INTERREG III A/CARDS ΕΛΛΑ Α - Π..Γ.Μ., Ανάπτυξη Καινοτόµων Καταλυτικών Συστηµάτων για Παραγωγή Υδρογόνου από Βιοαέριο (ΒΙΟ2ΗYDRO), Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας, IN-SItu study and DEvelopment of processes involving nano-porous Solids (INSIDE- PORES), Network of Excellence, SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, PRIORITY [3], σε συνεργασία µε τα εργαστήρια ΕΠΚΥ και ΕΑΥ, Ανάπτυξη Υποδοµών Εργαστηρίου για ραστηριότητες Εφαρµοσµένης Νανοτεχνολογίας, 05 ΜΟΧΛΟΣ 03, Υπουργείο Ανάπτυξης, "Catalytic Monolith Reactor for Hydrogen Generation from Solar Water Splitting" (HYDROSOL), Εφαρµογή τεχνολογίας αξιολόγησης καταλυτών για την πετρελαϊκή βιοµηχανία Πρόγραµµα ΑΚΜΩΝ, ΓΓΕΤ, Ενίσχυση της Αριστείας του Ινστιτούτου Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, Αριστεία στα εποπτευόµενα από την ΓΓΕΤ Ερευνητικά Κέντρα, Νέα εκλεκτική καταλυτική διεργασία παραγωγής αιθυλενίου και προπυλενίου. ΠΕΝΕ -01 (Αρ.Έργου 10073), Advanced solar volumetric air receiver for commercial solar tower plants (SOLAIR), ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Κατάλυση και Εφαρµογές της Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, Συµµετοχή στη διδασκαλία του Μαθήµατος Ζεόλιθοι και µεσοπορώδη υλικά: Σύνθεση, Χαρακτηρισµός και εφαρµογές στην κατάλυση (ΜΕ7), Έναρξη Οκτώβριος «ιαγνωστικές Μέθοδοι Μελέτης Υλικών», ιδασκαλία µαθήµατος κατόπιν αναθέσεως από το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Εαρινό εξάµηνο , 3. Πανεπιστήµιο Πατρών, ακαδηµαϊκά έτη ιδασκαλία των ασκήσεων του εξαµηνιαίου µαθήµατος, Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία, 8 ο εξάµηνο ιδασκαλία των ασκήσεων των εξαµηνιαίων µαθηµάτων Φυσικοχηµεία Ι, 2 ο εξάµηνο και Φυσικοχηµεία ΙΙ, 5 ο εξάµηνο Προετοιµασία, Συγγραφή Σηµειώσεων και ιδασκαλία, µέρους του εξαµηνιαίου εργαστηριακού µαθήµατος, Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Υλικών ΙΙ, 8 ο εξάµηνο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 8/9

9 Επίβλεψη ιπλωµατικών Εργασιών 1. Σύνθεση και χαρακτηρισµός Φυλλόµορφων και Μικροπορωδών οξειδίων του Μαγγανίου, Γκεµεντζόγλου Χρυσούλα, ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, Παρασκευή και Χαρακτηρισµός νανοκρυσταλλικών µοριακών κοσκίνων, Γκεµεντζόγλου Χρυσούλα, Πατρικιάδου Ευδοκία, Θεσσαλονίκη Μελέτη των Μηχανισµών ιάσπασης των Πρόδροµων Ενώσεων και των Καταλυτών V 2 O 5 /TiO 2, V 2 O 5 /Al 2 O 3, µε µεθόδους Θερµικής Ανάλυσης, Γκογκάκη Σωτηρία, Θεσσαλονίκη Ανάπτυξη Μοντέλου για τον Υπολογισµό των Αριθµών Οκτανίου (RON και MON) της Βενζίνης µε βάση την Ανάλυση αυτής µε Τριχοειδή Αέρια Χρωµατογραφία, Ν.Παπλωµατάς, Θεσσαλονίκη Πειραµατικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Καταλυτών. Μέτρηση ιασποράς Pt καταλύτες οξείδωσης CO µε χηµειορόφηση,.γ.παπαδόπουλος και.ν.χρυσοχοίδου, Θεσσαλονίκη 1991 Συµµετοχή σε τριµελείς επιτροπές διδακτορικών «Μελέτη της δοµής και της δραστικότητας νέων καταλυτικών υλικών στην οξειδωτική αφυδρογόνωση του προπανίου» Μαρία Μάχλη, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2006 «Μελέτη υλικών για την απορρόφηση CO 2», Χριστίνα Μαρταβαλτζή, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2010 Εισηγήσεις σε Προγράµµατα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων 1. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων «Ανθρώπινα ίκτυα Ε&Τ Επιµόρφωσης» «Εκµετάλλευση βιοαερίου χώρων ταφής απορριµµάτων µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος», Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2005, 6 ώρες 2. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων «Ανθρώπινα ίκτυα», «Φυσικό Αέριο», Θεσσαλονίκη, 2003, 3 ώρες 3. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 1995, 6 ώρες -Μέθοδοι Στοιχειακής Ανάλυσης (Φασµατοσκοπία, ICP, XRF) 4. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων "ΕΥΤΕΡΠΗ-2" Θεσσαλονίκη, Nοέµβριος 1991, 25 ώρες -Τριχοειδής Χρωµατογραφία και Εφαρµογή στην Ανάλυση είγµατος Diesel στο οποίο έχει γίνει ιαχωρισµός των Αρωµατικών από τα Αλειφατικά Συστατικά. 5. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων "ΕΥΤΕΡΠΗ" Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 1990, 12 ώρες - οµή και Ιδιότητες Καταλυτών Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC) -Πειραµατική Μονάδα Αξιολόγησης Εµπορικών Καταλυτών FCC, (MAT, Microactivity Test). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 9/9

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Ημερ/νία Γέννησης : 18 Φεβρουαρίου 1979 Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμη Διεύθυνση Κατοικίας : Οδός Φοινικούντας,

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Mάιος 2015

Τελευταία ενημέρωση: Mάιος 2015 Τελευταία ενημέρωση: Mάιος 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΣΠΑΛΗΣ Καθηγητής, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας των Υλικών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 Λ. Ναλµπαντιάν Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, ΕΚΕΤΑ, Τ.Θ. 361, 57001, Θέρµη,Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεοδώρας Χ. Παπαδάμ

Βιογραφικό Σημείωμα. Θεοδώρας Χ. Παπαδάμ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Παπαδάμ Θεοδώρα Διεύθυνση κατοικίας: Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Θεοδώρου 4, Τ.Κ. 83100, Σάμος 2273350429 Όνομα Πατρός: Χριστόδουλος e-mail: tpapadam@yahoo.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟKΤΑΕΔΡΙΚΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΟKΤΑΕΔΡΙΚΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟKΤΑΕΔΡΙΚΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ E. Πατρικιάδου, Χ. Γκεμεντζόγλου, Α.Δελημήτης, και Λ.Ναλμπαντιάν Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές παρασκευής ζεόλιθου ZSM-5 από τέφρα φλοιού ρυζιού με χρήση φούρνου μικροκυμάτων και τεχνικής sol-gel

Τεχνικές παρασκευής ζεόλιθου ZSM-5 από τέφρα φλοιού ρυζιού με χρήση φούρνου μικροκυμάτων και τεχνικής sol-gel Τεχνικές παρασκευής ζεόλιθου ZSM-5 από τέφρα φλοιού ρυζιού με χρήση φούρνου μικροκυμάτων και τεχνικής sol-gel Δέσποινα Στεφοπούλου Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κορδάτος Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρασκευάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ FUNGRAPH Functionalization of graphene with multichromophoric

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΩΝ LA1-XSRXFEO3 ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΟΛΤΑΜΕΤΡΙΑ. 54124, Θεσσαλονίκη

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΩΝ LA1-XSRXFEO3 ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΟΛΤΑΜΕΤΡΙΑ. 54124, Θεσσαλονίκη ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΩΝ LA1-XSRXFEO3 ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΟΛΤΑΜΕΤΡΙΑ Χαριτίνη Ματσούκα 1, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν 1, i 1 Εργαστήριο Ανόργανων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΡΑΗ 13, ΛΑΡΙΣΑ 2410 551415, κιν. 6942 846

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

57001, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, 2 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη

57001, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, 2 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΩΣ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΙ «ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Α. Εύδου 1, Ζ. Νικολαΐδου 2, Β. Ζασπάλης 1,2, Λ. Ναλµπαντιάν 1 1 Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών και Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Μαρνέλλος Γιώργος Διεύθυνση Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Τηλέφωνο 2461 0 56690

Διαβάστε περισσότερα

Προσρόφηση και Αποθήκευση Αερίων σε Νανοπορώδη Υλικά

Προσρόφηση και Αποθήκευση Αερίων σε Νανοπορώδη Υλικά NCSR "DEMOKRITOS" INSTITUTE OF NUCLEAR TECNOLOGY & RADIATION ROTECTION ENVIRONMENTAL RESEARC LABORATORY Προσρόφηση και Αποθήκευση Αερίων σε Νανοπορώδη Υλικά Μαρία Κωνσταντάκου Χηµικός Πανεπιστήµιο υτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών.

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ GR 73100, ΧΑΝΙΑ Ιωάννης Β. Γεντεκάκης Καθηγητής, Πρόεδρος Γενικού Tμήματος Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών Τel.: (28210) - 37752 (Γραφείο) / 6977437999

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΠΟΡΩ Η ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΠΟΡΩ Η ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΠΟΡΩ Η ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σταµατία Α. Καρακούλια Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, & Ινστιτούτο Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2002-2007 ιδακτορικό ίπλωµα στη Χηµική Μηχανική. 1996-2001 Πτυχίο στη Χηµική Μηχανική ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2002-2007 ιδακτορικό ίπλωµα στη Χηµική Μηχανική. 1996-2001 Πτυχίο στη Χηµική Μηχανική ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΟΜΠΑΖΗΣ Όνοµα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επάγγελµα: Χηµικός Μηχανικός Τόπος Γεννήσεως: ιδυµότειχο Ηµ/νία Γεννήσεως: 13/04/1978 Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαµος ιεύθυνση: Μ. Μπότσαρη 46, 68200

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Σ. Στεφανίδης 1,2, Κ. Καλογιάννης 1, Ε. Ηλιοπούλου 1, Χ. Γιαννουλάκης 3, Θ. Ζαµπετάκης 3, Κ. Τριανταφυλλίδης 1,4, Α.Λάππας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ. Μεσολογγίου και Αγίας Λαύρας, Χανιά, Κρήτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ. Μεσολογγίου και Αγίας Λαύρας, Χανιά, Κρήτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA Ονοματεπώνυμο Όνομα πατρός Όνομα μητρός Οικογενειακή κατάσταση Βασιλική Ματσούκα Κωνσταντίνος Αικατερίνη Άγαμη Ημερομηνία γέννησης 18 Ιουνίου 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 46 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Ε. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

413 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 15/11/2013

413 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 15/11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 413 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο 15/11/2013 Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 9. ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Α. Εύδου, Λ. Ναλµπαντιάν,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Προσωπικές πληροφορίες. Επαγγελµατική Εµπειρία

Βιογραφικό. Προσωπικές πληροφορίες. Επαγγελµατική Εµπειρία Βιογραφικό σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επίθετο / Όνοµα Πελέκα, Ευφροσύνη ιεύθυνση Καθ.. Ευρυγένη 14, Τ.Κ. 54 249, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 248969 Κινητό τηλέφωνο: 697 4823167 E-mail peleka@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού TEE / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Η θέση τους στο νέο ενεργειακό τοπίο της χώρας και στην περιοχή της Θεσσαλίας Λάρισα, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ηλεκτροχημική εναπόθεση και μελέτη των ιδιοτήτων, λεπτών υμενίων μεταβατικών μετάλλων, για παραγωγή H2 Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (CHEMICAL LOOPING COMBUSTION)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (CHEMICAL LOOPING COMBUSTION) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (CHEMICAL LOOPING COMBUSTION) Αντιγόνη Εύδου 1,2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν 1, i 1 Εργαστήριο Ανόργανων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Αδαµαντία Ε. Παγανά,, Στυλιανή. Σκλαρή, Ευστάθιος Σ. Κικκινίδης,, Βασίλειος Τ. Ζασπάλης Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Κ-ΔΕΚΑΕΞΑΝΙΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Κ-ΔΕΚΑΕΞΑΝΙΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ Κ-ΔΕΚΑΕΞΑΝΙΟΥ Ε.Φ. Ηλιοπούλου*, Ε. Ηρακλέους, Α.Α. Λάππας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, 57001,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ. Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Στερεών ΕΚΕΤΑ/ ΙΤΧΗΔ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ. Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Στερεών ΕΚΕΤΑ/ ΙΤΧΗΔ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Στερεών ΕΚΕΤΑ/ ΙΤΧΗΔ Αποστολή του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Χαρακτηρισµού Στερεών (ΕΑΧΣ) Tο Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙ ΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΕΛΑΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙ ΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΕΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙ ΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΕΛΑΙΑ Π.Ν. Κεχαγιόπουλος, Σ.Σ. Βουτετάκης, Α.Α. Λεµονίδου και Ι.Α. Βασάλος Τµήµα Χηµικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Χρ. Σμύρνης, 1 Β, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο 2510 247 245, 6944 381 268

Διαβάστε περισσότερα

PtM (M:Ru, Sn, Pd, W) ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PEM ΜΕ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

PtM (M:Ru, Sn, Pd, W) ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PEM ΜΕ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΟ ΩΝ PtM (M:Ru, Sn, Pd, W) ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PEM ΜΕ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ Γ. Ανδρεάδης, Μ. Φυτιλή, Μ. Μιχαλάκη και Π. Τσιακάρας 2 o Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Μηχανολόγος Μηχανικός. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρο/μεσοπορωδών κεραμικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Μηχανολόγος Μηχανικός. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρο/μεσοπορωδών κεραμικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΓΑΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ανάπτυξη και αξιολόγηση μικρο/μεσοπορωδών κεραμικών μεμβρανών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Χηµικών ιεργασιών ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Γ. Γούλα, Θ. Παπαδάµ, Ι. Γεντεκάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ&ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΕΡΕΥΝΑΣΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2009.

7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2009. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΙΚΗΣ Υ ΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ K. Κωσταράς, Χ. Ζιώγου, A. Λάππας, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Ni) ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC)

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Ni) ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Ni) ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ (FCC) Α.Χ. Ψαρράς, E. Παχατουρίδου, Ε.Φ. Ηλιοπούλου, Α.Α. Λάππας Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Sustainable Development

The Challenge of Sustainable Development Solar Hydrogen: The Hydrosol Technology and its Implications Athanasios G. Konstandopoulos Aerosol & Particle Technology Laboratory, CPERI/CERTH, and Dept Chemical Eng., Aristotle University Greece The

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο

Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο 0030 6993005050 pan_nicolaou@hotmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11/2010 07/2012 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χημεία Περιβάλλοντος», Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Laboratory Studies on the Irradiation of Solid Ethane Analog Ices and Implications to Titan s Chemistry

Laboratory Studies on the Irradiation of Solid Ethane Analog Ices and Implications to Titan s Chemistry Laboratory Studies on the Irradiation of Solid Ethane Analog Ices and Implications to Titan s Chemistry 5th Titan Workshop at Kauai, Hawaii April 11-14, 2011 Seol Kim Outer Solar System Model Ices with

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Κυριάκος Ν. Πα αγερίδης

Βιογραφικό σηµείωµα Κυριάκος Ν. Πα αγερίδης Βιογραφικό σηµείωµα Κυριάκος Ν. Πα αγερίδης Προσω ικές ληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) Πα αγερίδης Κυριάκος ιεύθυνση (-εις) Α Τοµέας 78Α, 50200, Πτολεµαΐδα (Ελλάδα) Τηλέφωνο (-α) 2463 102727 Κινητό

Διαβάστε περισσότερα

σύγκρισης πραγματοποιήθηκε επιπλέον μελέτη υποστηριγμένων καταλυτών στον εμπορικό μικροπορώδη ζεόλιθο σιλικαλίτη και στην εμπορική μη-πορώδη σίλικα.

σύγκρισης πραγματοποιήθηκε επιπλέον μελέτη υποστηριγμένων καταλυτών στον εμπορικό μικροπορώδη ζεόλιθο σιλικαλίτη και στην εμπορική μη-πορώδη σίλικα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το προπυλένιο είναι ένας από τους σημαντικότερους δομικούς λίθους της πετροχημικής βιομηχανίας καθώς αποτελεί πρώτη ύλη για τη σύνθεση ενός μεγάλου αριθμού πετροχημικών προϊόντων. Η αυξανόμενη

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος χημικής συμβατότητας και βελτίωση στερεωτικών λίθου με νανοτεχνολογία»

«Έλεγχος χημικής συμβατότητας και βελτίωση στερεωτικών λίθου με νανοτεχνολογία» «Το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά» - Ημέρες γνωριμίας με την Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης «Έλεγχος χημικής συμβατότητας και βελτίωση στερεωτικών λίθου με νανοτεχνολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Α.Χ. Μπασαγιάννης, Ξ.Ε. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά» Αναστασία Βεργανελάκη, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

NIKOΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ MEMBRANES AND MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL SEPARATIONS

NIKOΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ MEMBRANES AND MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL SEPARATIONS NIKOΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ MEMBRANES AND MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL SEPARATIONS 1976-2016 Ερευνητής (Δ/ση Χημείας, ΙΦΧ, ΙΝΝ) 2011-2016 Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΦΕ «Δ» ΜΕSL is specialized center for the preparation, structural

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/06/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 1 ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ( ITTC,. ISO 9002) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LABORATORY

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 Παρασκευή Νέσση 1, Γιώργος Κόγιας 2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 11 Μαρτίου 1985 Διεύθυνση Κατοικίας: Α. Παπανδρέου 5 Ανατολή Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500, Ελλάδα Τηλέφωνα: (+30) 6942262805, (+30) 2651003426

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013 Έργο HYDECON В1.33.01/31.03.2011

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013 Έργο HYDECON В1.33.01/31.03.2011 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013 Έργο HYDECON В1.33.01/31.03.2011 Οργανώνεται από το Δίκτυο HYDECON: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SOUTH WEST UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές εμποτισμού για τη σύνθεση στηριγμένων καταλυτών ΕΙΧΗΜΥΘ 12/9/2012. Αλέξης Λυκουργιώτης

Τεχνικές εμποτισμού για τη σύνθεση στηριγμένων καταλυτών ΕΙΧΗΜΥΘ 12/9/2012. Αλέξης Λυκουργιώτης Τεχνικές εμποτισμού για τη σύνθεση στηριγμένων καταλυτών ΕΙΧΗΜΥΘ 12/9/2012 Αλέξης Λυκουργιώτης Στηριγμένοι καταλύτες Αποτελούνται από ένα υλικό με μεγάλη ειδική επιφάνεια -φορέας (π.χ. γ-αλουμίνα, σίλικα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ακαδηµαϊκού Έτους 2003-04 ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΑΝΗ Αναπληρωτή Καθηγητή & Προϊσταµένου Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας 1. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Εισήγηση, επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Καραγιαννίδου, Έλλη Βασταρδή, Θεοχάρης Κόφτης. 5 th Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης & Θερμιδομετρίας Mαϊου 2012, Θεσσαλονίκη

Ευρύκλεια Καραγιαννίδου, Έλλη Βασταρδή, Θεοχάρης Κόφτης. 5 th Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης & Θερμιδομετρίας Mαϊου 2012, Θεσσαλονίκη ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ευρύκλεια Καραγιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΑΙΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ: ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΑΙΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ: ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΑΙΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ: ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε. Ηρακλέους Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηρισµό υγρών και αερίων υδρογονανθράκων ΕΝ ISO/IEC 17025 Γ. Τσιώνη Χηµικός, MSc

χαρακτηρισµό υγρών και αερίων υδρογονανθράκων ΕΝ ISO/IEC 17025 Γ. Τσιώνη Χηµικός, MSc ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΤΧΗ ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΠΚΥ) Ανάπτυξη Αναλυτικών Μεθόδων για το

Διαβάστε περισσότερα

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Χημείας ΑΠΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροχημεία. Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Υδροχημεία. Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Υδροχημεία Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των οξειδοαναγωγικών φαινομένων, δυναμικό οξειδοαναγωγής Κατανόηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οµογενής κατάλυση µε σύµπλοκα µετάλλων µετάπτωσης

Οµογενής κατάλυση µε σύµπλοκα µετάλλων µετάπτωσης ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΜΕΤΑΠΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Η Οµοιογενής κατάλυση, που ουσιαστικά θεµελιώθηκε µε την ανακάλυψη της υδροφορµυλίωσης το 1938 (tto oelen/uhrchemie) αποτελεί σήµερα ένα λίαν ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. D.B. Bukur 3* Texas A&M University, 23874, Doha, Qatar

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. D.B. Bukur 3* Texas A&M University, 23874, Doha, Qatar 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ Α.N. Αντζάρα 1, Ε. Ηρακλέους, Α.Α. Λεμονίδου 1, * 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Χρήστος Σχοινάς Όνοµα πατρός : Ιωάννης Όνοµα µητρός : Βασιλική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαµος, δύο τέκνα (Ιωάννης, Βασιλική) Όνοµα συζύγου : Μελποµένη Ηµεροµηνία γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Τι είναι η Χημική Μηχανική; Τι είναι η Χημική Μηχανική Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ Β. Κανελλόπουλος, Γ. οµπάζης, Χ. Γιαννουλάκης και Κ. Κυπαρισσίδης Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Δρ. Αγγελική Καρανάσιου Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.) Υπερβάσεις των θεσπισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ Αλεξάνδρα Παξινού 1,2, Ιωάννα Παπαβασιλείου 1, Στυλιανός Νεοφυτίδης 1 και Γιώργος Αυγουρόπουλος 1,2* 1 Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO X

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland

Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων τύπου Portland Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση σκωριών EAFS ως πρόσθετο υλικό για την παραγωγή τσιμέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 15-09-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 9769 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ - Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα