ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Ναλµπαντιάν Λώρη-Χριπσιµέ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΙΤΛΟΣ : ρ Χηµικός Μηχανικός / Ερευνήτρια ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 6 ο χλµ οδού Χαριλάου - Θέρµης, Τ.Θ , Θέρµη, Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Κύρια Ερευνήτρια, Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΑΥ / ΙΤΧΗ / ΕΚΕΤΑ) ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορική ιατριβή, "Φασµατοσκοπική Μελέτη Αερίων Συµπλόκων σε Υψηλές Θερµοκρασίες σε Συστήµατα Χλωριούχων Αλάτων των Σιδήρου, Χρυσού και Αλουµινίου", Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Βαθµός : Άριστα Επιβλέπων Καθηγητής : Γ.Ν.Παπαθεοδώρου Πτυχίο Χηµικού Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Βαθµός : Λίαν Καλώς, 8 (οκτώ) ιπλωµατική Εργασία : Παρασκευή και οκιµασία Καταλυτών για την Παραγωγή Αιθυλενίου µε Καταλυτική Ατµοπυρόλυση Επιβλέπων Καθηγητής : Ι.Α.Βασάλος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οκτ Κύρια Ερευνήτρια στο ΙΤΧΗ / ΕΚΕΤΑ Εντεταλµένη Ερευνήτρια στο ΙΤΧΗ όκιµη Ερευνήτρια στο ΙΤΧΗ Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ), ΙΤΕ, Θεσσαλονίκη Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών ιεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ), Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), Πάτρα και ταυτόχρονα, Μεταπτυχιακή Συνεργάτης, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Γενική Αρµενική Ένωση Αγαθοεργίας, Saddle Brook, N.J., ΗΠΑ Oeuvre des Boursiers Armeniens, Fondation Boghos Nubar-pacha, Βρυξέλλες, Βέλγιο ΓΛΩΣΣΕΣ 1. Αγγλικά (άριστα), Proficiency Michigan 2. Γερµανικά (µέτρια), Grundstuffe Gothe 3. Γαλλικά (µέτρια) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 1/9

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ιδακτορική ιατριβή "Φασµατοσκοπική Μελέτη Αερίων Συµπλόκων σε Υψηλές Θερµοκρασίες σε Συστήµατα Χλωριούχων Αλάτων των Σιδήρου, Χρυσού και Αλουµινίου", Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ιανουάριος ηµοσιεύσεις σε Έγκριτα ιεθνή Περιοδικά 1. L.Nalbandian, G.N.Papatheodorou, B.N.Cyvin, J.Brunvoll, S.J.Cyvin, "Molecular Vibrations of Fe 2 Cl 6 and FeAlCl 6 ", Spectr. Lettr., 22, 1,(1989) 2. L.Nalbandian, G.N.Papatheodorou, "Raman Spectra of the Vapor Molecules Fe 2 Cl 6, FeCl 3 and FeAlCl 6 ", High Temp. Sci., 28, 49, (1990) 3. M.M.Metallinou, L.Nalbandian, G.N.Papatheodorou, W.Voigt and H.H.Emons, "Thermal Analysis and Raman Spectroscopic Measurements on the Scandium Iodide-Cesium Iodide System", Inorg. Chem., 30(22), 4260, (1991) 4. L.Nalbandian, S.Boghosian and G.N.Papatheodorou, "Vaporization and Vapor Complexation in the Gold(III) Chloride-Aluminum(III) Chloride System", Inorg. Chem., 31(10), 1769, (1992) 5. L.Nalbandian and G.N.Papatheodorou, "Raman Spectra and Molecular Vibrations of Au 2 Cl 6 and AuAlCl 6 ", Vib.Spectrosc., 4, 25, (1992) 6. L.Nalbandian, I.A.Vasalos, I.Dimaratos and K.Vassilakis, "Comparison of Laboratory and Commercial Results of ZSM-5 Additives in an Fluid Catalytic Cracking Unit", in M.L.Occelli (Ed.), ACS Symposium Series 571, Fluid Catalytic Cracking III, Am. Chem. Soc., Washington DC, 1994, p L.Nalbandian, A.A.Lemonidou and I.A.Vasalos, "Microactivity Test (MAT) Study of the ZSM- 5 Addition Effects on FCC Product Yields and Gasoline Composition", Appl. Catal., 105, 107, (1993) 8. C.S.Triantafyllidis, N.P.Evmiridis, L.Nalbandian and I.A.Vasalos, Performance of ZSM-5 as a Fluid Catalytic Cracking Catalyst Additive: Effect of the Total Number of Acid Sites and Particle Size Ind. Eng.Chem. Res., 38 (3), 916, (1999) 9. I.V.Yentekakis, M.Konsolakis, R.M.Lambert, N.Macleod and L.Nalbandian, Extraordinary Effective Promotion by Sodium in Emission Control Catalysis: NO Reduction by Propene over Na-promoted Pt/γ-Al 2 O 3, Appl. Catal B: Environmental, 22, 123, (1999) 10. K.Eleftheriadis, A.Angelaki, A.Kungolos, L.Nalbandian, G.P.Sakellaropoulos, Assessing the Impact of Atmospheric Wet and Dry Deposition using Chemical and Toxicological Analysis in G.Persoone (ed.) New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring, Kluver Academic/Plenum Publishers, New York, 2000, pp A.A.Lemonidou, L.Nalbandian, I.A.Vasalos, Oxidative dehydrogenation of propane over vanadium oxide based catalysts. Effect of support and alkali promoter, Catalysis Today, 61, 333, (2000) 12. E.A.Deliyanni, D.N.Bakoyannakis, A.I.Zouboulis, K.A.Matis and L.Nalbandian, Akaganeitetype -FeO(OH) nanocrystals: preparation and characterization, Microporous and Mesoporous Materials, 42(1), 49, (2001) 13. A.A.Lappas, L.Nalbandian, D.K.Iatridis, S.S.Voutetakis, and I.A.Vasalos Effect of metals poisoning on FCC products yields: studies in an FCC short contact time pilot plant unit, Catalysis Today, 65, 233, (2001) 14. C.S. Triantafillidis, A.G. Vlessidis, L. Nalbandian and N.P. Evmiridis Effect of the degree and type of the dealumination method on the structural, compositional and acidic characteristics of H-ZSM-5 zeolites, Microporous and Mesoporous Materials, 47, 369, (2001) 15. E. S. Kikkinides, A. A. Lappas, A. Nalbadian and I. A. Vasalos Correlation of reactor performance with catalyst structural changes during coke formation in FCC processes, Chem. Eng. Sci., 57 (6), 1011, (2002) 16. V.T.Zaspalis, E.Antoniadis, E.Papazoglou, V.Tsakaloudi, L.Nalbandian and C.A.Sikalidis The effect of Nb2O5 dopant on the structural and magnetic properties of MnZn-ferrites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 250, 98, (2002) 17. D. N. Bakoyannakis, E. A. Deliyanni, A. I. Zouboulis, K. A. Matis, L. Nalbandian and Th. Kehagias Akaganeite and goethite-type nanocrystals: synthesis and characterization, Microporous and Mesoporous Materials, 59, 35, (2003) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 2/9

3 18. L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, A. Evdou, C.Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, Redox Materials for Hydrogen Production from the Water Decomposition Reaction, Chemical Engineering Transactions, 4, 43, (2004) 19. Lori Nalbandian and Angeliki A. Lemonidou Thermal decomposition of precursors and physicochemical characteristics of titania supported vanadia catalysts, Thermochimica Acta, 419, 149, K. S. Triantafyllidis, L. Nalbandian, P. N. Trikalitis, A. K. Ladavos, T. Mavromoustakos, C.P. Nicolaides, Structural, compositional and acidic characteristics of nanosized amorphous or partially crystalline ZSM-5 zeolite-based materials, Microporous and Mesoporous Materials, 75, 89, E.F. Iliopoulou, E. A. Efthimiadis, L. Nalbandian and I. A. Vasalos, J.-O. Barth and J.A. Lercher, Ir-based Catalytic Additives for NO Reduction and CO oxidation in the FCC regenerator: Evaluation, Characterization and Mechanistic Studies, Applied Catalysis B: Environmental, 60, 277, C. Agrafiotis, M. Roeb, A.G. Konstandopoulos, L. Nalbandian, V.T. Zaspalis, C. Sattler, P. Stobbe, A.M. Steele, Solar Water Splitting For Hydrogen Production With Monolithic Reactors, Solar Energy, 79, 409, M. Roeb, C. Sattler, R. Klüser, N. Monnerie, L. de Oliveira, C. Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, V.T. Zaspalis, L. Nalbandian, A. Steele, P.Stobbe, "Solar Hydrogen Production By A Two-Step Cycle Based On Mixed Iron Oxides, Journal of Solar Energy Engineering, 128, 125, E.A. Deliyanni, L. Nalbandian and K.A. Matis, Adsorptive removal of arsenites by a nanocrystalline hybrid surfactant akaganeite sorbent, Journal of Colloid and Interface Science, 302, 458, G. Goula, V. Kiousis, L. Nalbandian and I.V. Yentekakis, Catalytic and electrocatalytic behavior of Ni-based cermet anodes under internal dry reforming of CH4 + CO2 mixtures in SOFCs Solid State Ionics, 177, 2119, C. Martínez-Boubeta, K. Simeonidis, M. Angelakeris, N. Pazos-Pérez, M. Giersig, A. Delimitis, L. Nalbandian, V. Alexandrakis, and D. Niarchos, Critical radius for exchange bias in naturally oxidized Fe nanoparticles, Phys. Rev. B, 74, , Triantafyllidis KS, Karakoulia SA, Tsoufis T, Gournis D, Delimitis A, and L. Nalbandian, "Microporous (zeolitic) and mesoporous (MCM-41) silicate supports of Fe/Co oxides as catalysts for carbon nanotube formation, Abstracts of Papers of The American Chemical Society 231: - 56-Fuel, Mar Psarras A.C., Iliopouiou E.F., Nalbandian L., Lappas A.A. and C.Pouwels, "Study of the accessibility effect on the irreversible deactivation of FCC catalysts from contaminant feed metals, Catalysis Today 127, 44, Maletin M., Moshopoulou E.G., Kontos A.G., Devlin E., Delimitis A., Zaspalis V.T., Nalbandian L. and V.V. Srdic, Synthesis and structural characterization of In-doped ZnFe 2 O 4 nanoparticles, J. Eur. Cer. Soc., 27, 4391, Heracleous E., Delimitis A., Nalbandian L., and A.A. Lemonidou, HRTEM characterization of the nanostructural features formed in highly active Ni-Nb-O catalysts for ethane ODH Applied Catalysis A-General 325, 220, K.S. Triantafyllidis, S.A. Karakoulia, D. Gournis, A. Delimitis, L. Nalbandian, E. Maccallini and P. Rudolf, Formation of carbon nanotubes on iron/cobalt oxides supported on zeolite- Y: Effect of zeolite textural properties and particle morphology, Microporous and Mesoporous Materials, 110, 128, L. Nalbandian, A. Delimitis, V.T. Zaspalis, E.A. Deliyanni, D.N. Bakoyannakis and E.N. Peleka, Hydrothermally prepared nanocrystalline Mn Zn ferrites: Synthesis and characterization, Microporous and Mesoporous Materials, 114, 465, A. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian, La (1 x) Sr x MnO 3 δ perovskites as redox materials for the production of high purity hydrogen, International Journal of Hydrogen Energy, 33, 5554, A. Evdou, L. Nalbandian, V.T. Zaspalis, Perovskite membrane reactor for continuous and isothermal redox hydrogen production from the dissociation of water, Journal of Membrane Science, 325, 704, L. Nalbandian, A. Evdou, V. Zaspalis, La 1 x Sr x MO 3 (M = Mn, Fe) perovskites as materials for thermochemical hydrogen production in conventional and membrane reactors International Journal of Hydrogen Energy, 34, 7162, 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 3/9

4 36. A. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian La 1 x Sr x FeO 3 δ perovskites as redox materials for application in a membrane reactor for simultaneous production of pure hydrogen and synthesis gas, Fuel, 89, 1265, Lori Nalbandian, Antigoni Evdou, Vassilis Zaspalis, La 1 x Sr x M y Fe 1 y O 3 δ perovskites as oxygen-carrier materials for chemical-looping reforming, International Journal of Hydrogen Energy, 36, , 2011 Ανακοινώσεις σε ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια 1. L. Nalbandian and G.N. Papatheodorou, "Raman Spectra and Vibrational Analysis of Fe 2 Cl 6 and FeAlCl 6 ", EUCHEM Conference on Molten Salts, St. Andrews, Scotland, July M. Metallinou, L. Nalbandian, G.N. Papatheodorou, W. Voigt, H.H. Emons, "The Scandium Iodide-Cesium Iodide System. Thermal Analysis and Raman Scattering Measurements", EUCHEM Conference on Molten Salts, St. Andrews, Scotland, July L. Nalbandian, "Raman Spectra and Vibrational Analysis of the Vapor Molecules Fe 2 Cl 6 and FeAlCl 6 ", 1 rst GR-1 International LASER Conference on "New Laser Technologies and Applications", Olympia, Greece, June L. Nalbandian and G.N. Papatheodorou, "Raman Spectra and Vibrational Analysis of the Vapor Molecules Fe 2 Cl 6 (g), FeCl 3 (g), FeAlCl 6 (g), Au 2 Cl 6 (g) and AuAlCl 6 (g)", 6th International Conference on High Temperatures Chemistry of Inorganic Materials, NIST, Gaithersburg, Maryland USA, April L. Nalbandian, "UV-Vis Absorption and Raman Spectra of Vapors in the Au-Al-Cl System", EUCHEM Conference on Molten Salts, Patras, Greece, September Nalbandian, I.A. Vasalos, A. Kasapaki and K. Vassilakis, "A Comparison of Laboratory and Commercial Results of ZSM-5 Additives in an FCC Unit", Symposium on Advances in FCC, ACS, Div. of Petrol. Chem., Chicago, August 22-27, A.A.Lemonidou, L.Nalbandian, I.A.Vasalos, Oxidative Dehydrogenation of Propane over Vanadium Oxide Based Catalysts. Effect of Support and Catalyst Promoter, 6 th European Workshop on Selective Oxidation, Rimini, Italy, September 10-11, D.N.Bakoyannakis, E.A.Deliyanni, K.A.Matis, L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, Hydrothermally prepared nanocrystalline Mn-Zn Ferrites: Synthesis and Characterization,NATO-Advance Study Institute (ASI) Nanoengineered Nanofibrous Materials, September 1-12, 2003, Antalya, Turkey 9. L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, C.Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, Redox Materials for Hydrogen Production from the Water Decomposition Reaction, H2-age : When, Where, Why, Pisa, May 16-19, L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, C.Agrafiotis, A.G. Konstandopoulos, C. Sattler, M. Roeb, P. Stobbeo, A.M. Steele, Solar Water Splitting for Hydrogen Production with Catalytic Monolithic Reactors, SPEA3-3rd European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, Barcelona, 30 June and 1,2 July L. Nalbandian, V.T. Zaspalis, D.N. Bakoyannakis, E.A. Deliyanni and K.A. Matis, Synthesis And Characterization Of Hydrothermally Prepared Nanocrystalline Mn-Zn Ferrites, 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, MEDICTA 2005, Thessaloniki, Greece, 2-6 July Roeb, M., Sattler, C., Klüser, R., Monnerie, N., De Oliveira, L., Konstandopoulos, A.G., Agrafiotis, C., Zaspalis, V.T., Nalbandian, L., Steels, A., Stobbe, P., Solar hydrogen production by a two-step cycle based on mixed iron oxides, International Solar Energy Conference, Orlando, FL; 2-6 August E. Heracleous, A. Delimitis, L. Nalbandian, A.A. Lemonidou HRTEM characterization of the nanostructural features formed in highly active Ni-Nb-O catalysts for ethane ODH 2nd conference of the European Union Coordination Action "CO-ordination of Nanostructured Catalytic Oxides Research and Development in Europe January 26-28th, 2006, Thessaloniki, Greece 14. K. Triantafyllidis, S. Karakoulia, T. Tsoufis, D. Gournis, A. Delimitis, L. Nalbandian, Microporous (Zeolitic) and Mesoporous (MCM-41) Silicate Supports of Fe/Co OXIDES as Catalysts for Carbon Nanotube formation, 231st ACS National Meeting, Atlanta, GA, March 26-30, 2006 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 4/9

5 15. A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, Hydrogen production from water with RedOx perovskite ceramic materials, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 16. L. Nalbandian, A. Delimitis, V.T. Zaspalis, D.N. Bakoyannakis, E.A. Deliyanni Magnetic Mn-Zn ferrite nanoparticles, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 17. A. Delimitis, L. Nalbandian, E. Vagia, A.A. Lemonidou, Structural characterization of undoped and La-doped Rh on Ceria-Zirconia catalysts for the steam reforming of acetic acid, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 18. K. S. Triantafyllidis, S.A. Karakoulia, D. Gournis, L. Nalbandian, A. Delimitis, E. Maccalini, P. Rudolf, Formation of carbon nanotubes on iron/cobalt-modified zeolite-y: Effect of zeolite porosity and particle morphology, 2 nd International Workshop on In-Situ Study and Development of Processes Involving Nanoporous Solids, February 2007, Thessaloniki, Greece 19. A. Delimitis, Ch. Gementzoglou, E. Patrikiadou, L. Nalbandian, Characterization of Octahedral Molecular Sieves Based on Manganese Oxide Materials for Water Purification, 4 th International Workshop on: Nanosciences & Nanotechnologies: NN07, July 2007 Thessaloniki, Greece 20. Antigoni Evdou, Vassilis Zaspalis, Lori Nalbandian, Hydrogen production by Water Splitting over Ceramic Materials with Controlled Ionic Defects, 2 nd International Congress on Ceramics, Verona, Italy, 29 June 4 July A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, A novel membrane reactor concept for hydrogen production from the decomposition of water, 10 th International Conference on Inorganic Membranes, Tokyo-Japan, August A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, A membrane reactor concept for hydrogen production from renewable sources over ceramic materials, 1 st International Conference on Nanoporous Materials in Energy and Environment, Chania-Greece, October A. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, A membrane reactor concept for simultaneous production of pure hydrogen and synthesis gas over ceramic membranes 09 AIChE Spring National Meeting, Tampa-Florida, April L. Nalbandian, A. Evdou, V. Zaspalis, La X Sr 1-X MnO 3-δ and La X Sr 1-X FeO 3-δ Perovskites as Oxygen-Carrier Materials for Chemical-Looping Reforming, 1 st International Conference on Chemical Looping, March 2010, IFP-Lyon (France) 25. Lori Nalbandian, Evdokia Patrikiadou, Vassilis Zaspalis, Anna Patrikidou, Eleana Chatzidaki, Chistos N. Papandreou, Magnetic nanoparticles in Medical Diagnostic applications Synthesis, characterization, functionalization and proteins conjugation, 1 ste International Workshop ENMIX, Nanostructured materials for sorption, separation and catalysis, Antwerp, Belgium, 4-5 October L.T. Nalbandian, A.P. Evdou, V.T. Zaspalis, A novel membrane reactor concept for hydrogen production from the decomposition of water and simultaneous production of synthesis gas over ceramic materials, International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2011), Thessaloniki, Greece, June 2011 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Επιστηµονικά Συνέδρια 1. Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Α.Βασάλος, Εργαστηριακή Αξιολόγηση Καταλυτών FCC, 3 o Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Πάτρα, Νοεµβρίου Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Α.Βασάλος, Σ.Σκλαβούνος, ηλητηρίαση µε Μέταλλα Καταλυτών FCC, Κατανοµή των Μετάλλων κατά µήκος των σωµατιδίων του Καταλύτη, 6 ο Επιστηµονικό Συνέδριο, Ελληνική Εταιρεία Μικροσκοπίας, Καβάλα, 2-4 Απριλίου Α. Λεµονίδου, Μ.Μάχλη, Λ.Ναλµπαντιάν, Οξειδωτική αφυδρογόνωση του προπανίου σε καταλύτες V- Επίδραση του είδους του φορέα και του ενισχυτή, 6 o Πανελλήνιο Συνέδριο Κατάλυσης, ελφοί, 3-4 Νοεµβρίου 2000, σελ Ε.Κικκινίδης, Α.Λάππας, Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Βασάλος, Συσχέτιση Πορώδους οµής και Ενεργότητας Καταλυτών κατά τη ιεργασία Καταλυτικής Πυρόλυσης µε βάση τη Θεωρία ιαγωγιµότητας (Percolation Theory), 3 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Αθήνα, Μάιος 2001 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 5/9

6 5. Λ.Ναλµπαντιάν, Π.Παπάζογλου, Ε.Ευθυµιάδης, Χ.Π.Νικολαίδης, Ανάπτυξη και Χαρακτηρισµός Μεµβρανών Σιλικαλίτη µέσω in-situ Σύνθεσης σε Πορώδη Υποστρώµατα Αλουµίνας, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος Λ. Ναλµπαντιάν, Βασίλης Ζασπάλης Μορφολογική Εξέταση Πολυκρυσταλλικών Κεραµικών µέσω Ψηφιακής Επεξεργασίας Πληροφοριών Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος Σ.Γκογκάκη, Λ.Ναλµπαντιάν, Α.Α.Λεµονίδου Παρασκευή Καταλυτών V 2 O 5 /TiO 2. Μελέτη των Μηχανισµών ιάσπασης των Πρόδροµων Ενώσεων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερµικής Ανάλυσης, Λίµνη Κερκίνη, Σεπτέµβριος Λ.Ναλµπαντιάν Χαρακτηρισµός Καταλυτικών Υλικών µε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης, 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Έδεσσα, Οκτώβριος Κ.Σ.Τριανταφυλλίδης, Λ.Ναλµπαντιάν, Ι.Α.Βασάλος, Χ.Π.Νικολαίδης Χαρακτηρισµός δοµής και όξινων ιδιοτήτων άµορφων και µερικώς κρυσταλλικών ζεολιθικών νανοσωµατιδιακών υλικών 7 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Έδεσσα, Οκτώβριος L. Nalbandian, O. Orfanou, E. Tsilika, Physicochemical Characterization Of Materials; A Service Capability And A Research Tool, 1η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΤΧΗ, Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2002, 11. Λ.Ναλµπαντιάν, Α.Α.Λεµονίδου, Μελέτη της θερµικής διάσπασης και αναγωγής του V 2 O 5 και των προδρόµων ενώσεων αυτού στηριγµένων σε TiΟ 2 4 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Μάιος Λ.Ναλµπαντιάν, M.Πολίτης, E.Σ.Κικκινίδης, Ν.Βλάχος, A.Γ.Κωνσταντόπουλος, Χαρακτηρισµός Πορώδους οµής και Πρόβλεψη Φυσικών Ιδιοτήτων Πορωδών Στερεών µε Στοχαστική Προσοµοίωση Εικόνων Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Έδεσσα, Απρίλιος Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης, Α. Εύδου, Χ. Αγραφιώτης, Α. Κωνσταντόπουλος Οξειδοαναγωγικά υλικά για την παραγωγά υδρογόνου από την αντίδραση διάσπασης του νερού, 1ο Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου: Έρευνα Ανάπτυξη Εφαρµογές, Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου A. Evdou, L.Nalbandian, V.T.Zaspalis, C.Agrafiotis, S.Lorentzou, A.G. Konstandopoulos, Redox materials for hydrogen production from the water decomposition reaction, 2η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΤΧΗ, Θεσσαλονίκη, εκέµβριος A. Delimitis, L. Nalbantian and V. Zaspalis, Transmission Electron Microscopy Characterisation Of Catalytic And Nanoscale Materials, 2η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΤΧΗ, Θεσσαλονίκη, εκέµβριος Ε.Φ.Ηλιοπούλου, Ε.Α.Ευθυµιάδης, Λ.Ναλµπαντιάν και Ι.Α.Βασάλος, Ανάπτυξη και Χαρακτηρισµός Καταλυτικών Προσθέτων Ir για την Ταυτόχρονη Μείωση Εκποµπών NO και CO από τα Απαέρια Αναγεννητή Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC), 5ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Mαίου Α. Εύδου, Β. Ζασπάλης, Λ. Ναλµπαντιάν, Παραγωγή Υδρογόνου από την ιάσπαση του Νερού µέσω Κεραµικών Υλικών µε Ελεγχόµενες Ιοντικές Ατέλειες, 2ο Εθνικό Συνέδριο Τεχνολογιών Υδρογόνου, Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου 2005, 18. Α.Χ. Ψαρράς, Ε.Φ. Ηλιοπούλου, Λ. Ναλµπαντιάν, Ι.Α. Βασάλος, Α.Α. Λάππας, Μελέτη της εναπόθεσης δηλητηριωδών µετάλλων (Ni και V) πάνω σε καταλύτες καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) µε χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης (SEM-EDS), 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Α.Π.Φωτόπουλος, A. εληµήτης, Λ.Ναλµπαντιάν και K.Σ.Τριανταφυλλίδης, Εποξείδωση αιθυλενίου µε καταλύτες αργύρου υποστηριγµένους σε µη-πορώδη, µικροπορώδη και µεσοπορώδη πυριτικά υλικά, 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Σ. Καρακούλια, Κ.Σ. Τριανταφυλλίδης, Λ. Ναλµπαντιάν, Α.Α. Λεµονίδου Οξειδωτική αφυδρογόνωση προπανίου (ODP) µε καταλύτες βαναδίου υποστηριγµένους σε µεσοπορώδη πυριτικά υλικά, 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Λευκάδα, 6-7 Οκτωβρίου Α. Εύδου, Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης Παραγωγή Υδρογόνου από την διάσπαση του νερού µέσω κεραµικών υλικών µε ελεγχόµενες ιοντικές ατέλειες, 6 o Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Αθήνα 31 Μαΐου -2 Ιουνίου 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 6/9

7 22. Ε. Πατρικιάδου, Χ. Γκεµενετζόγλου, Α. εληµήτης, Λ. Ναλµπαντιάν Οκταεδρικά Μοριακά Κόσκινα µε βάση Οξείδια του Μαγγανίου: Σύνθεση και Χαρακτηρισµός, 3 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεµβρίου Α. Εύδου, Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης, Οξειδοαναγωγικός αντιδραστήρας µεµβράνης La x Sr 1-x FeO 3±δ για την ισόθερµη και συνεχή παραγωγή υδρογόνου από τη διάσπαση του νερού, 10ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Μέτσοβο, 3-4 Οκτωβρίου Χ. Γκεµεντζόγλου, Α. εληµήτης 1, Λ. Ναλµπαντιάν, Σύνθεση και Χαρακτηρισµός Οκταεδρικών Φυλλόµορφων Οξειδίων του Μαγγανίου (OL) και Οκταεδρικών Μοριακών Κοσκίνων (OMS), 10ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Μέτσοβο, 3-4 Οκτωβρίου Α. Εύδου, Λ. Ναλµπαντιάν, Β. Ζασπάλης, Μελέτη Οξειδοαναγωγικού Αντιδραστήρα Κεραµικής Μεµβράνης για Παραγωγή Υδρογόνου από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Ιούνιος Λώρη Ναλµπαντιάν, Ευδοκία Πατρικιάδου, Βασίλης Ζασπάλης, Άννα Πατρικίδου, Ελεάνα Χατζηδάκη, Χρήστος Ν. Παπανδρέου, Μαγνητικά Νανοσωµατίδια σε εφαρµογές ιαγνωστικής Ιατρικής - Σύνθεση, Χαρακτηρισµός, ραστικοποίηση και Σύνδεση Πρωτεϊνών, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Ιούνιος Λώρη Ναλµπαντιάν, Αντιγόνη Εύδου, Βασίλης Ζασπάλης, Περοβσκίτες La 1-x Sr x M y Fe 1- yo 3-δ ως Φορείς Οξυγόνου στην αντίδραση Αναµόρφωσης µε Χηµική Ανάδραση (Chemical Looping Reforming) 11o Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Αθήνα, Οκτωβρίου Εύδου Α., Ζασπάλης Β. και Ναλµπαντιάν Λ. Μελέτη αντίδρασης αναµόρφωσης µε χηµική ανάδραση (Chemical Looping Reforming) µε χρήση περοβσκιτικών υλικών, 8 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Μαΐου Πατρικιάδου Ε., Ζασπάλης Β., Ναλµπαντιάν Λ., Πατρικίδου Ά., Χατζηδάκη Ε. και Παπανδρέου Χ. Σύνθεση και δραστικοποίηση µαγνητικών νανοσωµατιδίων - επίδραση παραµέτρων στις φυσικοχηµικές ιδιότητες, 8 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Μαΐου 2011 Αναγνώριση του Επιστηµονικού Έργου Σύµφωνα µε το SCIENCE CITATION INDEX περισσότερες από 600 αναφορές (χωρίς να περιλαµβάνονται οι αυτοαναφορές) έχουν γίνει µέχρι σήµερα στο παραπάνω ερευνητικό έργο της υποψηφίας. Αρκετές αναφορές του έργου της υπάρχουν ακόµη σε βιβλία και σε πρακτικά συνεδρίων που δεν συµπεριλαµβάνονται στο SCIENCE CITATION INDEX (π.χ. Τhe International George Papatheodorou Symposium κ.ά.). Kριτής σε εργασίες που υποβλήθηκαν προς δηµοσίευση στα περιοδικά International Journal of Hydrogen Energy, Fuel, Microporous and Mesoporous Materials, Applied Catalysis:A.General, Catalysis Today κ.λ.π. Μέλος Επιστηµονικών Εταιρειών: Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Ελληνική Εταιρεία Κατάλυσης European Microscopy Society (EMS) Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Μέθοδοι σύνθεσης ανόργανων νανοσωµατιδίων - Παρασκευή ανόργανων µεµβρανών, πορωδών και πυκνών - Παραγωγή υδρογόνου από διάσπαση νερού και από ορυκτά καύσιµα - Κατάλυση, µε έµφαση στον χαρακτηρισµό καταλυτικών υλικών - Ανάπτυξη και χρήση µεθόδων φυσικοχηµικού χαρακτηρισµού στερεών υλικών - Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ιέλευσης Υψηλής ιακριτικής Ικανότητας (ΗR-ΤΕΜ), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) και Μικροανάλυση µε Ακτίνες Χ (X-ray EDS) - Μέτρηση Ειδικής Επιφάνειας και Κατανοµής Μεγέθους Πόρων σε Στερεά, X-ray Diffraction, Μέθοδοι Θερµοκρασιακού Προγραµµατισµού για Χαρακτηρισµό Υλικών, χρήση και ανάπτυξη µεθόδων θερµικής ανάλυσης για τον χαρακτηρισµό στερεών υλικών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 7/9

8 - Στοιχειακή Ανάλυση µε Φασµατοσκοπία Εκποµπής ICP και µέθοδοι Προετοιµασίας ειγµάτων για Ανάλυση : Όξινη χώνευση, χρήση Μικροκυµάτων, Σύντηξη κ.λ.π. - Αξιολόγηση καταλυτών FCC µε την µέθοδο Microactivity Test (MAT) και χρωµατογραφικές Μέθοδοι Ανάλυσης Προϊόντων ιυλιστηρίου, Αέρια Χρωµατογραφία. - Φασµατοσκοπία Raman, IR, UV-Vis - Υπολογισµός Μοριακών ονήσεων µε την Μέθοδο της Ανάλυσης Κανονικών Συντεταγµένων, µελέτη Θερµοδυναµικής Χηµικών Αντιδράσεων, υπολογισµός Θερµοδυναµικών Συναρτήσεων Ενώσεων (Πίνακες JANAF) µε βάση Φασµατοσκοπικά δεδοµένα Ερευνητικά Προγράµµατα Στοχευµένη Ανίχνευση Καρκίνου Προστάτου µε τη χρήση Νανοσωµατιδίων και Νανο- Μαγνητικής Τοµογραφίας, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 09ΣΥΝ , Hydrogen Economy Cooperation Network for Research - Public Awareness - Business Opportunities across Greek-Bulgarian borders (HYDECON) European Territorial Cooperation Operational Programme GREECE - BULGARIA , " ίκτυο γνώσης και ιάχυσης Πληροφόρησης Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων στο τοµέα του Περιβάλλοντος για τη διαµόρφωση κοινού πλαισίου συνεργασίας, για την εναρµόνιση µε την κοινοτική νοµοθεσία και την µεταφορά τεχνογνωσίας", INTERREG III A/CARDS ΕΛΛΑ Α - Π..Γ.Μ., Ανάπτυξη Καινοτόµων Καταλυτικών Συστηµάτων για Παραγωγή Υδρογόνου από Βιοαέριο (ΒΙΟ2ΗYDRO), Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας, IN-SItu study and DEvelopment of processes involving nano-porous Solids (INSIDE- PORES), Network of Excellence, SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME, PRIORITY [3], σε συνεργασία µε τα εργαστήρια ΕΠΚΥ και ΕΑΥ, Ανάπτυξη Υποδοµών Εργαστηρίου για ραστηριότητες Εφαρµοσµένης Νανοτεχνολογίας, 05 ΜΟΧΛΟΣ 03, Υπουργείο Ανάπτυξης, "Catalytic Monolith Reactor for Hydrogen Generation from Solar Water Splitting" (HYDROSOL), Εφαρµογή τεχνολογίας αξιολόγησης καταλυτών για την πετρελαϊκή βιοµηχανία Πρόγραµµα ΑΚΜΩΝ, ΓΓΕΤ, Ενίσχυση της Αριστείας του Ινστιτούτου Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, Αριστεία στα εποπτευόµενα από την ΓΓΕΤ Ερευνητικά Κέντρα, Νέα εκλεκτική καταλυτική διεργασία παραγωγής αιθυλενίου και προπυλενίου. ΠΕΝΕ -01 (Αρ.Έργου 10073), Advanced solar volumetric air receiver for commercial solar tower plants (SOLAIR), ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. Κατάλυση και Εφαρµογές της Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, Συµµετοχή στη διδασκαλία του Μαθήµατος Ζεόλιθοι και µεσοπορώδη υλικά: Σύνθεση, Χαρακτηρισµός και εφαρµογές στην κατάλυση (ΜΕ7), Έναρξη Οκτώβριος «ιαγνωστικές Μέθοδοι Μελέτης Υλικών», ιδασκαλία µαθήµατος κατόπιν αναθέσεως από το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Εαρινό εξάµηνο , 3. Πανεπιστήµιο Πατρών, ακαδηµαϊκά έτη ιδασκαλία των ασκήσεων του εξαµηνιαίου µαθήµατος, Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία, 8 ο εξάµηνο ιδασκαλία των ασκήσεων των εξαµηνιαίων µαθηµάτων Φυσικοχηµεία Ι, 2 ο εξάµηνο και Φυσικοχηµεία ΙΙ, 5 ο εξάµηνο Προετοιµασία, Συγγραφή Σηµειώσεων και ιδασκαλία, µέρους του εξαµηνιαίου εργαστηριακού µαθήµατος, Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Υλικών ΙΙ, 8 ο εξάµηνο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 8/9

9 Επίβλεψη ιπλωµατικών Εργασιών 1. Σύνθεση και χαρακτηρισµός Φυλλόµορφων και Μικροπορωδών οξειδίων του Μαγγανίου, Γκεµεντζόγλου Χρυσούλα, ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, Παρασκευή και Χαρακτηρισµός νανοκρυσταλλικών µοριακών κοσκίνων, Γκεµεντζόγλου Χρυσούλα, Πατρικιάδου Ευδοκία, Θεσσαλονίκη Μελέτη των Μηχανισµών ιάσπασης των Πρόδροµων Ενώσεων και των Καταλυτών V 2 O 5 /TiO 2, V 2 O 5 /Al 2 O 3, µε µεθόδους Θερµικής Ανάλυσης, Γκογκάκη Σωτηρία, Θεσσαλονίκη Ανάπτυξη Μοντέλου για τον Υπολογισµό των Αριθµών Οκτανίου (RON και MON) της Βενζίνης µε βάση την Ανάλυση αυτής µε Τριχοειδή Αέρια Χρωµατογραφία, Ν.Παπλωµατάς, Θεσσαλονίκη Πειραµατικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Καταλυτών. Μέτρηση ιασποράς Pt καταλύτες οξείδωσης CO µε χηµειορόφηση,.γ.παπαδόπουλος και.ν.χρυσοχοίδου, Θεσσαλονίκη 1991 Συµµετοχή σε τριµελείς επιτροπές διδακτορικών «Μελέτη της δοµής και της δραστικότητας νέων καταλυτικών υλικών στην οξειδωτική αφυδρογόνωση του προπανίου» Μαρία Μάχλη, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2006 «Μελέτη υλικών για την απορρόφηση CO 2», Χριστίνα Μαρταβαλτζή, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2010 Εισηγήσεις σε Προγράµµατα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων 1. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων «Ανθρώπινα ίκτυα Ε&Τ Επιµόρφωσης» «Εκµετάλλευση βιοαερίου χώρων ταφής απορριµµάτων µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος», Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2005, 6 ώρες 2. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων «Ανθρώπινα ίκτυα», «Φυσικό Αέριο», Θεσσαλονίκη, 2003, 3 ώρες 3. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 1995, 6 ώρες -Μέθοδοι Στοιχειακής Ανάλυσης (Φασµατοσκοπία, ICP, XRF) 4. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων "ΕΥΤΕΡΠΗ-2" Θεσσαλονίκη, Nοέµβριος 1991, 25 ώρες -Τριχοειδής Χρωµατογραφία και Εφαρµογή στην Ανάλυση είγµατος Diesel στο οποίο έχει γίνει ιαχωρισµός των Αρωµατικών από τα Αλειφατικά Συστατικά. 5. Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιστηµόνων "ΕΥΤΕΡΠΗ" Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 1990, 12 ώρες - οµή και Ιδιότητες Καταλυτών Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC) -Πειραµατική Μονάδα Αξιολόγησης Εµπορικών Καταλυτών FCC, (MAT, Microactivity Test). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λ.ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΑΝ 9/9

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Χημείας ΑΠΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr

Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης 73100 Χανιά Tel: (+30) 2821037770 e-mail: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Α. ΣΠΟΥ ΕΣ Βασικές σπουδές 2 ο Γυµνάσιο και Λύκειο Κορυδαλλού.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΑΤΡΩΝ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31.01.1965 Τόπος γέννησης: Αλεξανδρούπολη Έβρου Ιθαγένεια, υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Μαρνέλλος Γιώργος Διεύθυνση Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Τηλέφωνο 2461 0 56690

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρία Α. Γούλα, Ph.D, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 1 Βιογραφικό Σηµείωµα Αν. Καθ. ρ. Μαρία Α. Γούλα Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Χανιά, Οκτώβριος 2008 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιχαήλ Κονσολάκης ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Ιωάννης ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Κυρατζής Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ. 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100. e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr

Νικόλαος Κυρατζής Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ. 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100. e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr Νικόλαος Κυρατζής Οικία Εργασία Ρήγα Φεραίου 11 ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100 Τηλ. 24620-87557 Κοζάνη κιν.6937 142467 kiratzis@teikoz.gr e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα: Κώστας Ι. Αθανασίου Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, Ελλάδα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2007 Σήμερα: Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Μάρτιος 2007 Σήμερα: Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Χημικός Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Τηλέφωνο: 0030 2106503663, Fax: 00302106511766 E-mail: HUs.papageorgiou@inn.demokritos.grU 0B0BUΑκαδημαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης

Καθηγητής Κων/νος Κυπαρισσίδης 02 Πρόλογος Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000. Από την ίδρυσή του έως σήµερα, το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σηµαντικά επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα στους

Διαβάστε περισσότερα

του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 1.2 ΣΠΟΥΔΕΣ 3 1.2.1 Ακαδημαϊκές σπουδές 3 1.2.2 Υποτροφίες 3 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Ημερ/νία Γέννησης : 18 Φεβρουαρίου 1979 Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμη Διεύθυνση Κατοικίας : Οδός Φοινικούντας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Χηµικός, ρ. Χηµικών Μηχανικών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα : Δέσποινα Βάµβουκα-Καλoύµενου Ηµεροµηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα µε δύο

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ Λέκτορα του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Προς το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. ΠΤΥΧΙΟ: Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., 17/7/1997. 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. ΠΤΥΧΙΟ: Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π., 17/7/1997. 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΕΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κατοικία: Ηπείρου 9, Περιστέρι Τ.Κ. 12135 Τηλέφωνο: 210 5735431, 6936 828486 Ηµεροµηνία Γέννησης: 15/08/1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών.

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ GR 73100, ΧΑΝΙΑ Ιωάννης Β. Γεντεκάκης Καθηγητής, Πρόεδρος Γενικού Tμήματος Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών Τel.: (28210) - 37752 (Γραφείο) / 6977437999

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 1972 έως 1977 (ΙΚΥ) επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 1972 έως 1977 (ΙΚΥ) επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Όνοµα: Τίτλος & Θέση: Χρήστος Β. Λιούτας Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. (031) 998206

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΩΝΗΣ ιδάκτωρ Χηµικός Μηχανικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΩΝΗΣ ιδάκτωρ Χηµικός Μηχανικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΡΩΝΗΣ ιδάκτωρ Χηµικός Μηχανικός ιεύθυνση Βαθµίδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίµων & Λιπαντικών Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Βαρσάμης ΟΝΟΜΑ: Χρήστος - Πλάτων ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Ευστάθιος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Μαρτίου 1966 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Παρίσι ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Φεβρουάριος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τομέας Φυσικοχημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 451 10 Ιωάννινα 26 5100 8471 26 5100 8682 fax melissas@chem.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα