Του Βασίλη Παπακώστα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Του Βασίλη Παπακώστα"

Transcript

1 E Z H E F G H Η ανάπτυξη εγχώριων συστηµάτων UAV αλλά και η χρήση ανάλογων συστηµάτων που έχουν κατασκευασθεί στο εξωτερικό από τις Τουρκικές Ένοπλες υνάµεις, αποτελούν µία µάλλον «παραµεληµένη υπόθεση» από πολλούς. Για τον λόγο αυτό θα επιχειρήσουµε µία πρώτη προσέγγιση στη χρήση συστηµάτων UAV από την Τουρκική Αεροπορία (ΤΑ) και τον Τουρκικό Στρατό (ΤΣ) Του Βασίλη Παπακώστα Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 60, τα RPV (Remotely Piloted Vehicles) και νυν UAV, αξιοποιούνται πέραν της αρχικής τους χρήσης, ως εναέριοι στόχοι και σε αποστολές ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) αλλά και σχετικά πρόσφατα σε αποστολές ISTAR (Intelligence, Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance). Στις αποστολές ISTAR, το UAV παρέχει την δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων στους σταθµούς εδάφους σε πραγµατικό χρόνο, οι οποίοι µε την σειρά τους αφού προβούν σε επεξεργασία των στοιχείων (µπορεί να έχουν την µορφή συντεταγµένων στόχου) µπορούν να τα αναµεταδώσουν στα αεροσκάφη κρούσης! H δυνατότητα αυτή παρέχεται χάρις στις ζεύξεις δεδοµένων και η όλη διαδικασία ονοµάζεται «sensor to shooter loop». Εσχάτως τα UAV χρησιµοποιούνται και για αποστολές κρούσης, ενώ ήδη δροµολογείται η ανάπτυξη µη επανδρωµένων αεροχηµάτων µάχης (UCAV Unmanned Combat Air Vehicle) που θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε αποστολές εναέριας µάχης ή κρούσης. Η χρήση των UCAV σε αποστολές κρούσης θα είναι περισσότερο αποδοτική στην προσβολή σταθερών στόχων σε «γνωστή θέση». Τα αµερικανικά Predator-A (ΜQ-1L) αξιοποιούνται ήδη επιχειρησιακά από τα τέλη του 2001 στο Αφγανιστάν χρησιµοποιώντας τέσσερα βλήµατα AGM-114 Hellfire και από το 2006 έχει συγκροτηθεί η 19η Μοίρα Επίθεσης. Σχεδιάζεται επίσης η αξιοποί- E Z H 68 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

2 π ª π...και οι ελληνικές προσπάθειες ηση των UAV σε συνδυασµό µε ατρακτίδια αναγνώρισης όπως στην περίπτωση του Predator-B της RAF σε συνδυασµό µε το DB-110 που θα αποκτήσει και η Π.Α για χρήση όµως από τα αεροσκάφη της F-16C/D Adv Block 52+! [ Τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων UAV Πέραν των τυπικών αποστολών ISR και παροχής δεδοµένων στόχευσης, τα UAV µπορούν να αξιοποιηθούν σε πλήθος αποστολών: Αναµετάδοση ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών Αποστολές Συνοδείας επανδρωµένων αεροσκαφών Συλλογή ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών και τηλεπικοινωνιών (ESM/ELINT και COMINT) Εκτέλεση παρεµβολών (ECM) Ναυτική περιπολία Επιτήρηση εγκαταστάσεων υψηλής στρατηγικής σηµασίας Αποστολές καταστολής αεράµυνας (SEAD) Επιπλέον τα UAV µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµα σε αποστολές σε ειρηνική περίοδο, όπως επιτήρηση δασών κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αστυνοµικά καθήκοντα, επιτήρηση λιµένων και δίωξη λαθρεµπορίου. Σε σχέση µε τα επανδρωµένα αεροσκάφη, παρέχουν χαµηλότερο κόστος πρόσκτησης, χαµηλότερο κόστος ανά ώρα πτήσης και κόστος συντήρησης, ευελιξία στη χρήση και στη µετακίνηση και µεγαλύτερη διάρκεια πτήσης (αυτονοµία). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ήδη η USAF προσπαθεί να αναπτύξει τεχνικές αυτόνοµης δυνατότητας εναέριου εφοδιασµού µε καύσιµο (AAR Autonomous Air Refueling) χωρίς την επέµβαση χειριστή (hands off), ώστε τα UAV να µπορούν να επεκτείνουν περαιτέρω το χρόνο παραµονής τους στον αέρα. Στην υπό ανάπτυξη τεχνική χρησιµοποιείται σύστηµα ναυτιλίας µε GPS και οπτική µονάδα ιχνηλάτησης. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι επίσης, η χαµηλή «ηχώ ραντάρ» ( RCS Radar Cross Section), που παρουσιάζουν και κατά συνέπεια αποτελούν «δύσκολους αντιπάλους» για τα ραντάρ αεράµυνας. Η µη ύπαρξη χειριστή, συνεπάγεται πέραν από την πιθανή πολύτι- µη απώλεια της ανθρώπινης ζωής και σηµαντική εξοικονόµηση πόρων που απαιτούνται για την εκπαίδευση και «πτητική συντήρηση» του χειριστή ή παρεπόµενες αναγκαίες αποστολές όπως η διάσωση µάχης (CSAR). Ενδεικτικά και σε σχέση µε το κόστος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η TA το 2005 απέκτησε τρία συστήµατα UAV Heron της IAI µε εννέα αεροχήµατα έναντι 150 εκ. $ (κόστος ανά αερόχηµα 16,6 εκ $ µε τον αντίστοιχο εξοπλισµό εδάφους) και το αεροσκάφη Advanced F-16C/D Block 50+ έναντι 1,78 δις $ (κόστος ανά µονάδα 59,3 εκ $). Η USAF εκτιµά ότι τα UCAV θα έχουν κόστος πρόσκτησης µικρότερο του 50% από το κόστος ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ

3 πρόσκτησης ενός F-16C/D Block 50 και σε 20ετή επιχειρησιακή αξιοποίηση κόστος υποστήριξης µικρότερο από 25%! Είναι εποµένως πανάκεια η χρήση των UAV; Φυσικά και όχι! Ο ανθρώπινος παράγοντας δεν µπορεί µε τις τρέχουσες τεχνολογικές δυνατότητες να υποκατασταθεί πλήρως. Επιπλέον τα UAV είναι ευπαθή στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Κατά την διάρκεια των αποστολών στο Κόσσοβο, καταγράφηκαν 27 καταστροφές UAV εκ των οποίων οι έξι οφείλονταν σε ατυχήµατα και οι λοιπές σε καταρρίψεις ακόµη και από πυροβόλα των 7.62mm προσαρµοσµένα σε θύρες ελικοπτέρων Mi-8! Παλαιότερα, υπήρχε ένας ακόµη περιορισµός στα UAV που συνιστά η εµβέλεια της ζεύξης δεδοµένων που το διασυνδέει µε τον σταθµό ελέγχου στο έδαφος (Ground Control Station, GCS) αλλά αυτό έχει πλέον επιλυθεί µε την χρήση σύγχρονων συστηµάτων ναυτιλίας µε χρήση GPS και δορυφορικών ζεύξεων που επιτρέπουν στα UAV να πετούν αυτόνοµα πέραν του οπτικού ορίζοντα χωρίς την παρέµβαση χειριστή. Αυτό φυσικά επιβαρύνει µε επιπλέον φορτίο το σύστηµα και επιπλέον κόστος. Τα UAV χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Περιορισµένης εµβέλειας (Close Range) που επιχειρούν σε τοπικό επίπεδο και αφορούν ελαφρά αεροχήµατα που εκτοξεύονται από το χέρι και χρησιµοποιούν ηλεκτροκινητήρες (Micro UAV). Μικρής εµβέλειας (Short Range) έως 150 χλµ. Μέσης εµβέλειας (Medium Range) έως 250 χλµ. Τα συστήµατα SR και MR αποκαλούνται και τακτικά συστήµατα. Μεγάλης αυτονοµίας (Long Endurance) µε αυτονοµία που υπερβαίνει τις 24 ώρες. Τα συγκεκριµένα χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: MALE (Medium Attitude LE) µε επιχειρησιακά ύψη πόδια και HALE (High Attitude LE) µε επιχειρησιακά ύψη πόδια. Η χρήση συστηµάτων Τον πρόδροµο των µελλοντικών UCAV αντιπροσωπεύουν σήµερα τα UAV MQ-1 Predator. Τα συγκεκριµένα αεροχήµατα αξιοποιούνται ήδη επιχειρησιακά από τα τέλη του 2001 τουλάχιστον στο Αφγανιστάν χρησιµοποιώντας βλή- µατα AGM-114 Hellfire HALE περιορίζεται σε ελάχιστους χρήστες καθώς αυτά εµπίπτουν στην συνθήκη MTCR για την εξαγωγή συστηµάτων µε εµβέλεια µεγαλύτερη των 300 χλµ. και ωφέλιµο φορτίο µεγαλύτερο των 500 κιλών. Είναι αυτονόητο ότι από τις επιχειρησιακές δυνατότητες του UAV, εξαρτώνται η σχεδίαση της ατράκτου, το βάρος του, το ωφέλιµο φορτίο του, το εκπέτασµα πτερύγων, ο τύπος του κινητήρα του και ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός που χρησιµοποιεί. Οι πρωτοπόροι στην ανάπτυξη και χρήση των UAV είναι οι Αµερικανοί και Ισραηλινοί και έτσι οι Τουρκικές Ένοπλες υνάµεις που έχουν σαφέστατα επηρεαστεί αν όχι ασπαστεί- τα δόγµατα των επιχειρήσεων των ανωτέρω δυνάµεων, έχουν δώσει σαφή έµφαση στην ανάπτυξη και επιχειρησιακή αξιοποίησή τους. Οι Αµερικανοί χρησιµοποίησαν εκτεταµένα τα UAV, στον Πόλεµο του Κόλπου, στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ οι Ισραηλινοί χρησιµοποίησαν τα UAV στον Πόλεµο του 1982 και στην πρόσφατη εισβολή στο Λίβανο. Στην επιχείρηση Desert Storm χρησιµοποιήθηκαν τις τρεις πρώτες ηµέρες της σύγκρουσης 137 «ψευδοστόχοι» AN/ADM- 141A TALD, οι οποίοι προσοµοίαζαν σε µαχητικά της USAF εκπέ- µποντας ανάλογα σε συγκεκριµένες συχνότητες. H άφεσή τους έγινε σε µεγάλα ύψη όπου η εµβέλειά τους ξεπερνά τα 120 χλµ. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της Ιρακινής Αεράµυνας και την αντίστοιχη εκτόξευση από πλευράς των αµερικανών των βληµάτων HARM σε διαµόρφωση Pre-Briefed (PB). Η «προληπτική διαµόρφωση» ή PB χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση 70 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

4 π ª π στόχων που έχουν προγραµµατιστεί στη µνήµη του συστήµατος πριν την απογείωση, σύµφωνα µε την προτεραιότητα απειλής σε κύριους και δευτερεύοντες και απεικονίζονται στο HUD του αεροσκάφους. Τα δεδοµένα διόπτευσης και εµβέλειας των στόχων, δηλαδή της θέσης του στόχου αλλά και της συχνότητάς του, έχουν συλλεχθεί από αισθητήρες ELINT. Σύµφωνα µε την USAF η χρήση ανάλογων «ψευδοστόχων» αυξάνει την αποτελεσµατικότητα του βλήµατος HARM από 15-25% σε 25-50%. Στην περίπτωση του Πολέµου του 1982, τα ισραηλινά UAV χρησιµοποιήθηκαν σε ένα πιο «σύνθετο» σενάριο: Στην 1η φάση πραγµατοποιήθηκε άφεση «ψευδοστόχων» για την ενεργοποίηση της Συριακής αεράµυνας, στην 2η φάση ακολούθησαν UAV εξοπλισµένα µε stand off παρεµβολείς θορύβου σε χαµηλές συχνότητες, µε στόχο την αδρανοποίηση των ραντάρ CGI της Συριακής Αεροπορίας. Ακολούθησε η 3η φάση όπου τα αεροσκάφη της Ισραηλινής Αεροπορίας εκτόξευσαν βλήµατα ARM (Anti Radiation Missiles) για να ακολουθήσει η 4η φάση όπου µαχητικά του πακέτου προσέγγισαν τις συστοιχίες και τις κατέστρεψαν µε βόµβες LGB (Laser Guided Bombs) και βλήµατα AGM-65A/B. Η βέλτιστη χρήση των UAV προϋποθέτει την ανάπτυξή τους στα πλαίσια συνδυασµένων αεροπορικών επιχειρήσεων. [ Τα τουρκικά προγράµµατα UAV Πέρα από την προαναφερόµενη «επιρροή» των δογµάτων µάχης των Αµερικανών και Ισραηλινών, η Τουρκία επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χρήση των UAV, λόγω ορισµένων ιδιαιτεροτήτων της σε θέµατα ασφάλειας. Η κύρια ιδιαιτερότητα αφορά την εµπλοκή της στο Κουρδικό ζήτηµα. Οι Τουρκικές Ένοπλες υνάµεις επιθυµούν να έχουν µία συνεχή καταγραφή και εικόνα Μια ένδειξη των δυνατοτήτων του UAV Predator-B, είναι η δυνατότητα µεταφοράς του ατρακτιδίου αναγνώρισης DB-110 Raptor της αµερικανικής εταιρείας Goodrich. Το ίδιο ατρακτίδιο θα εξοπλίσει και τα αεροσκάφη F-16 Block 52+ Adv. της ΠΑ. Ο ιπτάµενος στόχος IRIS της ελληνικής εταιρείας 3Sigma µέλος του οµίλου EADS. Η πείρα της εταιρείας στην σχεδίαση και παραγωγή ιπτάµενων στόχων θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός νέου εξοπλισµένου UAV µεγάλων δυνατοτήτων, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα, για άγνωστους λόγους. των κινήσεων των δυνάµεων του PKK στην περιοχή της Ν.Α. Τουρκίας. Η Τουρκία απαιτείται να επιτηρεί µία µεγάλη συνοριογραµµή µε «ευαίσθητες» περιοχές (Ιράκ) ενώ επιπλέον η έκταση της χώρας είναι µεγάλη και απαιτεί έναν σηµαντικό αριθµό εναέριων και επίγειων µέσων. εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στα δορυφορικά µέσα επι- ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ

5 Το UAV Heron που κηρύχθηκε επιχειρησιακό από την Τουρκική Αεροπορία το Μάρτιο του Το I-Gnat αποκτήθηκε από την Τουρκική Αεροπορία το τήρησης όσο και στην απόκτηση ατρακτιδίων εναέριας αναγνώρισης (LOROPS) που µεταφέρονται από µαχητικά. Ήδη από το 1993, η Τουρκία προχώρησε στην απόκτηση συστη- µάτων UAV Gnat-750. Το συµβόλαιο ύψους 14 εκ. $ αφορούσε την απόκτηση δύο συστηµάτων µε έξι αεροχήµατα. To σύστηµα είναι επιχειρησιακό από το 1989 και η CIA χρησιµοποίησε το συγκεκριµένο τύπο εκτεταµένα το 1994 στο Κόσσοβο. Πρόκειται για σύστηµα MALE µήκους 5,49µ., διαµέτρου 0,76µ., µε εκπέτασµα πτερύγων 10,67µ. και βάρους 513 κιλών µε δυνατότητα µεταφοράς ωφέλιµου φορτίου βάρους 90 κιλών. ιαθέτει κινητήρα Rotax 582 ισχύος 64,4hp που προσδίδει ταχύτητα 185 χ.α.ω. Το UAV επιχειρεί σε ύψη ποδών µε µέγιστη αυτονοµία 40 ωρών και εµβέλεια 240 χλµ. και µπορεί να εξοπλιστεί µε τρεις Ε/Ο αισθητήρες (TV ή FLIR) επί πύργου ή ραντάρ SAR ή εξοπλισµού ECM ή ESM. Η απογείωση και προσγείωση του συστήµατος γίνεται µε χρήση διαδρόµου. To 1998, η Τουρκία προέβη στην απόκτηση της βελτιωµένης έκδοσης I-Gnat και πιο συγκεκριµένα ενός συστήµατος µε δύο αεροχήµατα. Πρόκειται για µία «βαρύτερη» και πιο εξελιγµένη έκδοση του Gnat-750 και χρησιµοποιήθηκε από τους Αµερικανούς στο Ιράκ. Πρόκειται για σύστηµα MALE µήκους 6,34µ., διαµέτρου 0,76µ., µε εκπέτασµα πτερύγων 12,86µ. και βάρους 748 κιλών µε δυνατότητα µεταφοράς ωφέλιµου φορτίου βάρους 91 κιλών και επιπλέον 136 κιλών σε πέντε εξωτερικούς φορείς ανάρτησης και καυσίµου 227 κιλών. ιαθέτει κινητήρα Rotax 914 βάρους 64 κιλών, ισχύος 114hp στις 5800 rpm που προσδίδει ταχύτητα 200 χ.α.ω. Το UAV επιχειρεί σε ύψη ποδών µε µέγιστη αυτονοµία 50+ ωρών. Mπορεί να εξοπλιστεί µε Ε/Ο αισθητήρες (TV ή FLIR), ραντάρ SAR, εξοπλισµό ECM ή ESM. Σε σχέση µε τον Ε/Ο αισθητήρα, χρησιµοποιείται ο MX-13 της L-3. Το συγκρότηµα των αισθητήρων είναι εγκατεστηµένο σε σταθεροποιηµένο πύργο και µπορεί να περιλαµβάνει έως και έξι συσκευές. Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης IR κά- µερας, έγχρωµης TV κάµερας, αποστασιοµέτρου laser, µονάδας καταύγασης laser, µονόχρωµης TV κάµερας για χρήση σε συνθήκες χαµηλού φωτός, οµίχλης ή σκόνης. Χάρις στον εξοπλισµό που διαθέτει θα µπορούσε να βάλλει αυτόνοµα βλήµατα AGM-114. Ως συσκευή SAR χρησιµοποιείται η AN/APX-8 Lynx. Πρόκειται για συσκευή βάρους 52 κιλών που λειτουργεί στην Ku ζώνη συχνοτήτων (12-18 GHz). Παρέχει εµβέλεια 87 χλµ. µε δυνατότητα διάκρισης στα 3τµ, 54 χλµ. µε δυνατότητα διάκρισης 30cm και 39 χλµ. µε δυνατότητα διάκρισης 10cm. Υπό ανάπτυξη βρίσκεται «ελαφρύτερη» έκδοση Lynx II βάρους 36 κιλών. Η απογείωση και προσγείωση του συστήµατος γίνεται µε χρήση διαδρόµου.

6 π ª π [ UAV µεγάλης εµβέλειας Το Heron µπορεί να µεταφέρει ταυτόχρονα τέσσερις αισθητήρες για αποστολές διαφόρων τύπων πέραν του τυπικού φορτίου TV/IR που φέρεται στο σταθεροποιηµένο πύργο MOSP. H Tουρκία επιδεικνύει ενδιαφέρον και για την απόκτηση σύγχρονων συστηµάτων MALE µεγαλύτερων δυνατοτήτων και κυρίως µε µεγαλύτερη δυνατότητα µεταφοράς φορτίων. Έτσι τον Μάιο του 2005 υπογράφηκε µία σύµβαση ύψους 150 εκ. $ µε την IAI/Elbit για την απόκτηση τριών συστηµάτων Heron µε 9 αεροχήµατα µε χρόνους παράδοσης µηνών. Η σύµβαση ενεργοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2005, συνεπώς εκτιµάται ότι η πρώτη παράδοση αναµένεται τον Σεπτέµβριο του 2007 και η ολοκλήρωση των παραδόσεων τον Μάρτιο του Πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα η παράδοση του πρώτου συστήµατος θα καθυστερήσει έως τα τέλη του 2007 και η ΤΑ µίσθωσε ένα σύστηµα από την Ισραηλινή Αεροπορία για την εκτέλεση αποστολών στα Τουρκοιρακινά σύνορα. Το Heron κηρύχθηκε επιχειρησιακό από την Ισραηλινή Αεροπορία τον Μάρτιο του Πρόκειται για σύστηµα MALE µήκους 8,60µ., διαµέτρου 0,85µ., µε εκπέτασµα πτερύγων 16,61µ. και βάρους 1097 κιλών µε δυνατότητα µεταφοράς ωφέλι- µου φορτίου βάρους 250 κιλών. ιαθέτει κινητήρα Rotax 914 βάρους 64 κιλών ισχύος 114hp στις 5800 rpm που προσδίδει ταχύτητα 207 χ.α.ω. και ταχύτητα ανόδου 150µ. ανά λεπτό. Το UAV επιχειρεί σε ύψη ποδών µε µέγιστη αυτονοµία 50+ ωρών και µέγιστη εµβέλεια 997χλµ. σε αυτόνοµη διαµόρφωση ή έως 200χλµ. µε χρήση απευθείας ζεύξης δεδοµένων. Για την επίτευξη αυτονο- µίας, διαθέτει κεραία SATCOM. Η απογείωση και προσγείωση του συστήµατος γίνεται µε χρήση διαδρόµου και διαθέτει διπλό σύστηµα αυτόµατης προσγείωσης και απογείωσης (ATOL Automatic Take Off Landing). Το Heron χρησιµοποιήθηκε ως όχηµα για την ανάπτυξη του Eagle-1 της EADS. Λόγω του µεγέθους του, το Heron µπορεί να µεταφέρει ταυτόχρονα τέσσερις διαφορετικούς αισθητήρες για διαφόρων τύπων αποστολές πέραν του συνηθισµένου συνδυασµού TV/IR που φέρεται επί του σταθεροποιηµένου πύργου MOSP (Multi Mission Optronic Stabilized Payload ). Για αποστολές ναυτικής επιτήρησης, χρησιµοποιείται το ραντάρ πλευρικής σάρωσης SLAR (Sideways Looking Airborne Radar) EL/M-2022U, που παρέχει εµβέλεια εντοπισµού 120 χλµ. για µικρά σκάφη µε δυνατότητα παρακολούθησης 32 στόχων. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ραντάρ SAR/MTI EL/M-2055 βάρους 66 κιλών (στην έκδοση για το Heron) ή εξοπλισµός COMINT EL/K-7071 ή ELINT EL/L-8385 ή και ατρακτίδια ECM. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σύστη- µα ELINT/ESM AES-210V βάρους 22 κιλών µε κάλυψη στη ζώνη συχνοτήτων 1-18GHz. ιαθέτει ψηφιακή συσκευή µέτρησης εκποµπής (interferometer) που παρέχει δεδοµένα εύρεσης διεύθυνσης (DF) υψηλής ακρίβειας. Στην περίπτωση του Heron χρησιµοποιούνται δύο πλευρικοί αισθητήρες επάνω στην άτρακτο του UAV. Τα Τουρκικά Heron θα εξοπλιστούν µε έξι ραντάρ SAR EL/M-2055 και τρεις αισθητήρες ASELFLIR-300T. Πληροφορίες που δεν έχουν όµως επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι τα Heron θα µπορούν να βάλλουν αντιαρµατικά βλήµατα Spike-ER εµβέλειας έως και 8χλµ. και η δυνατότητα αυτή δοκιµάστηκε στον πόλεµο του Λιβάνου. Η IAI προσφέρει επίσης µία «βαρύτερη» έκδοση. Πρόκειται για το υπό ανάπτυξη Heron TP (Turbo Prop) µε κινητήρα P&W PT6-67A ισχύος 1200 hp. Το µέγιστο βάρος απογείωσης θα φθάνει τα κιλά µε ωφέλιµο φορτίο 1000 κιλών. Η µέγιστη διάρκεια αποστολής θα µειωθεί σε 36 ώρες αλλά το ύψος πτήσης θα αυξηθεί σε ft. Πέραν της απόκτησης του συστήµατος Heron, οι Τούρκοι ενδιαφέ- ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ

7 Σχέδιο του TIHA-A του τουρκικού UAV που πρόκειται να αναπτυχθεί επιχειρησιακά το Πρόκειται για εγχώρια σχεδίαση στο πλαίσιο του προγράµµατος του ΜΑLE TIHA-B. ιακρίνεται ο κυκλικός περιστρεφόµενος πύργος (EO/IR) και ο θόλος του ραντάρ κάτω από την άτρακτο. ρονται ζωηρά για την ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο επίπεδο των συστηµάτων MALE αλλά και µελλοντικά «στρατηγικών συστηµάτων» HALE! Έτσι τον εκέµβριο του 2004, η Υποδιεύθυνση Αµυντικής Βιοµηχανίας (SSM) ανέθεσε στην TAI ένα συµβόλαιο ύψους 62 εκ.$ για την ανάπτυξη του εγχώριου συστήµατος MALE TIHA-A (Turkish Unmanned Aerial Vehicle) για διάστηµα 51 µηνών µε αναµενόµενη είσοδο σε υπηρεσία περί τα τέλη του Θα αναπτυχθούν τρία πρωτότυπα αεροχήµατα και η επιχειρησιακή απαίτηση αφορά έξι πλήρη συστήµατα µε τρία αεροχήµατα έκαστο για την κάλυψη των αναγκών της ΤΑ και του ΤΣ ενώ δεν θα πρέπει η αποκλειστεί η πώληση ανάλογων συστηµάτων στο Πακιστάν. Πρόκειται για UAV µε άτρακτο τετραγωνικής διατοµής, µε διπλό ουραίο πτέρωµα µε άνοιγµα 4,5 µ. σε σχήµα V. Το TIHA-A είναι ένα σύστηµα MALE µήκους 10µ. µε εκπέτασµα πτερύγων 17,3µ. και βάρους 1300 κιλών µε δυνατότητα µεταφοράς ωφέλιµου φορτίου βάρους 200 κιλών και 250 κιλών καυσίµου. Θα διαθέτει εµβολοφόρο κινητήρα που θα προσδίδει ταχύτητα 140 χ.α.ω. Το UAV θα επιχειρεί σε ύψη ποδών µε µέγιστη αυτονοµία 24 ωρών. Σε αυτόνοµη διαµόρφωση η µέγιστη εµβέλεια φθάνει έως 200 χλµ. µε χρήση απευθείας ζεύξης δεδοµένων που λειτουργεί στην Χ ζώνη συχνοτήτων. Το σύστηµα πέραν από το αερόχηµα αποτελείται από: Το Σταθµό Ελέγχου Εδάφους (Ground Control Station) ύο Τερµατικούς Σταθµούς εδοµένων Εδάφους (Ground Data Terminal) 74 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

8 π ª π Τη Γεννήτρια ισχύος Τη Μονάδα ATOL (Automatic Take Off Landing System) Το Σταθµό TIES (Transportable Image Exploitation System) ύο Μονάδες RVT (Remote Video Terminal) που µπορούν να µεταδώσουν την εικόνα του UAV σε τρίτη µονάδα πλησίον του στόχου. Το TIHA µπορεί να επιχειρήσει εντελώς αυτόνοµα µε βάση προγραµµατισµένο σχέδιο αποστολής που έχει αποθηκευτεί πριν την πτήση και χωρίς την παρέµβαση χειριστή, χάρις στο σύστηµα ATOL. Το UAV θα µπορεί να εξοπλιστεί µε ποικιλία αισθητήρων όπως το Ε/Ο σύστηµα ASELFLIR-300T ή ραντάρ SAR/GMTI κ.α. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η προσπάθεια για την ανάπτυξη των εγχώριων αισθητήρων. Έτσι ο SSM τον Οκτώβριο του 2006 ανέθεσε στην ASELSAN ένα συµβόλαιο για την ανάπτυξη δύο πρωτοτύπων ραντάρ SAR/GMTI που θα αξιολογηθούν και δοκιµασθούν στο έδαφος σε διάστηµα 54 µηνών. Πέραν από το πρόγραµµα UAV, θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε αεροσκάφη CN M ή C- Το τακτικό σύστηµα Gozcu που αναπτύσσει η ΤΑΙ για τον Τουρκικό Στρατό. Η διάταξη των αισθητήρων που φέρει το σύστηµα Heron. 160 και σύµφωνα µε την ASELSAN θα λειτουργούν στην X ζώνη συχνοτήτων και θα είναι µικρότερου βάρους από το EL/M Παράλληλα θα αναπτυχθεί και µία βαρύτερη έκδοση που θα ονο- µάζεται TIHA-B και θα εισάγει τις Τουρκικές Ένοπλες υνάµεις στην «µικρή οικογένεια» των χρηστών συστηµάτων HALE! Το TIHA-B θα είναι βάρους 3,5 τόνων, µε δυνατότητα µεταφοράς µεγάλης ποικιλίας εξοπλισµού µέγιστου βάρους 500 κιλών (κεραία SATCOM, SAR/GMTI, E/O, κ.α.) και θα χρησιµοποιεί κινητήρα turboprop. Η µέγιστη αυτονοµία του θα υπερβαίνει τις 24 ώρες και η πρώτη πτήση αναµένεται το SATCOM 2. EIOIIR Dall 3. Ραντάρ επιτήρησης επιφανείας 4, Κεραίες COMINT 5. Kεραίες ESM 6. ECM Pods ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ

9 [ Τακτικά και mini-uav Επιπλέον οι Τουρκικές Ένοπλες υνάµεις επιδεικνύουν ενδιαφέρον και για την απόκτηση αλλά και την εγχώρια ανάπτυξη τακτικών συστηµάτων. Έτσι στην κατηγορία αυτή, η Τουρκία προχώρησε στην επιλογή αγοράς του συστήµατος Shadow-600 που έχει επίσης αποκτηθεί και από την Ρουµανία. Αποτελεί τη «βαρύτερη» έκδοση των µικρότερων Shadow 200/400 της εταιρείας General Atomics. Πρόκειται για τακτικό σύστηµα µήκους 4,79µ., διαµέτρου 0,42µ., µε εκπέτασµα πτερύγων 6,83µ. και βάρους 256 κιλών µε To Turna αποτελεί µια ακόµη σχεδίαση της ΤΑΙ, µε στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη εγχώριων UAV Σχέδιο τριών όψεων του νέου mini-uav που αναπτύσσει η τουρκική κοινοπραξία των εταιρειών Kalekalip/Baykar για τον ΤΣ. Συγκεκριµένα ανα- µένεται η κατασκευή σε πρώτη φάση 19 mini-uav σε ένα συνολικό πακέτο 76 συνολικά συστηµάτων δυνατότητα µεταφοράς ωφέλιµου φορτίου βάρους 41 κιλών σε µέγιστη εµβέλεια 200 χλµ. ιαθέτει περιστροφικό κινητήρα (Wankel) AR-801 της UEL ισχύος 52hp που προσδίδει µέγιστη ταχύτητα 200 χ.α.ω. και ταχύτητα πλεύσης 148 χ.α.ω. Το UAV επιχειρεί σε ύψη ποδών µε µέγιστη αυτονοµία ωρών. Mπορεί να εξοπλιστεί µε Ε/Ο αισθητήρες (TV ή FLIR) ή αισθητήρα SAR. Η απογείωση και προσγείωση του συστήµατος γίνεται µε χρήση διαδρό- µου ή εναλλακτικά η απογείωση µέσω καταπέλτη και η προσγείωση µε χρήση αλεξιπτώτου. Το Shadow-600 στην ουσία ανήκει στην ίδια κατηγορία µε το Sperwer που έχει αποκτηθεί από τον Ε.Σ. Τον Φεβρουάριο του 2007, η TAI αποκάλυψε την ανάπτυξη ενός ακόµη εγχώριου τακτικού UAV που ονοµάζεται Gοzcu και αναµένεται η πρώτη του πτήση εντός του Είναι συµπληρωµατικό του Shadow-600 καθώς είναι ελαφρύτερο αλλά προς το παρόν αποτελεί πρόταση και δεν έχει ληφθεί απόφαση από την SSM για την πρόσκτησή του. 76 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

10 π ª π Ο πύργος MOSP που τοποθετείται στα UAV Heron To Harpy αν και δεν χαρακτηρίζεται απόλυτα ως UAV, καθώς εµπίπτει στην κατηγορία των µη επανδρωµένων οχηµάτων µιας χρήσης που στόχο έχουν τις προσβολές στόχων εδάφους και πιο συγκεκριµένα σταθµών ραντάρ και αντιαεροπορικών συστηµάτων, εντούτοις εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας για εξοπλισµό της µε µη επανδρωµένα συστήµατα µάχης Η σχεδίαση του UAV προέρχεται από τον εναέριο στόχο Turna/S της ίδιας εταιρείας. Πρόκειται για τακτικό σύστηµα µήκους 2,45 µ. µε εκπέτασµα πτερύγων 3,6µ. µε δυνατότητα µεταφοράς ωφέλι- µου φορτίου βάρους 8 κιλών. ιαθέτει περιστροφικό κινητήρα ισχύος 38hp που προσδίδει µέγιστη ταχύτητα 100 κόµβων και ταχύτητα πλεύσης 100 κόµβων. Το UAV θα επιχειρεί σε ύψη ποδών σε εµβέλεια 50χλµ. όπου θα διατηρείται η επικοινωνία µε τον σταθµό GCS µέσω ζεύξης δεδοµένων ή και αυτόνοµα σε µεγαλύτερη εµβέλεια πέραν του οπτικού ορίζοντα καθώς διαθέτει ψηφιακό αυτόµατο πιλότο και σύστηµα πλοήγησης µε GPS. Mπορεί να εξοπλιστεί µε Ε/Ο αισθητήρες (TV ή FLIR). Η απογείωση του συστήµατος γίνεται µε χρήση καταπέλτη και η προσγείωση µε χρήση αλεξιπτώτου. Οι Τουρκικές Ένοπλες υνάµεις δεν περιορίζονται στη χρήση των UAV σε αποστολές ISR αλλά επεκτείνονται σε αποστολές κρούσης µε την χρήση του ισραηλινής κατασκευής Harpy. H ΤΑ προχώρησε στην απόκτηση 107 ανάλογων UAV «µίας χρήσης» για αποστολές SEAD. Τα Harpy συγκροτούν δύο πυροβολαρχίες µε τρία οχήµατα εκτόξευσης εκάστη. Το κάθε όχηµα εκτόξευσης διαθέτει 18 αεροχήµατα. Πέραν των τυπικών αποστολών καταστολής αεράµυνας (επίγεια ραντάρ, συστήµατα αντιαεροπορικής άµυνας) µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για άλλες αποστολές όπως την προσβολή σκαφών επιφανείας που είναι ελλιµενισµένα. Επιχειρησιακά το Harpy χρησιµοποιείται από την δεκαετία του 70 και έχει πουληθεί στην Ινδία και Ν.Κορέα. Το Harpy είναι ένα δελταπτέρυγο αυτόνοµο UAV που εκτοξεύεται από το έδαφος και ακολουθεί µία προγραµµατισµένη πορεία µε χρήση αυτόµατου πιλότου σε µία συγκεκριµένη περιοχή έρευνας. Στην περιοχή του στόχου και σε απόσταση 2 χλµ. ενεργοποιείται ο παθητικός αισθητήρας του και µε βάση την βιβλιοθήκη απειλών εντοπίζει τον στόχο. Σε περίπτωση που έχει σταµατήσει η εκποµπή του στόχου, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής στην διαµόρφωση έρευνας στην συγκεκριµένη περιοχή. Πρόκειται για UAV βάρους 135 κιλών µε πολεµική κεφαλή εκτόνωσης θραυσµάτων βάρους 32 κιλών που χρησιµοποιεί πυροσωλήνα προσέγγισης. ιαθέτει περιστροφικό κινητήρα AR-731 περιορισµένης διάρκειας ζωής, o οποίος παρέχει ισχύ 37hp στις 7800 rpm και προσδίδει µέγιστη ταχύτητα 185 χ.α.ω. Η µέγιστη αυτονοµία φθάνει τις 4 ώρες µε εµβέλεια 500 χλµ. Ο εγκλωβισµός του στόχου γίνεται µετά την εκτόξευση (LOAL) και προσοµοιάζει στην διαµόρφωση PB του HARM αλλά δεν παρέχει την δυνατότητα χρήσης εναντίον «στόχων ευκαιρίας» (TOO). Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι η Τουρκία το 2004 προχώρησε επίσης στην απόκτηση δύο πυροβολαρχιών HAROP ή Harpy-2 µε 24 αεροχήµατα εκάστη. Εκτιµάται ότι τα [ Harpy Η συσκευή ραντάρ τύπου SAR AN/APX-8 Lynx που χρησιµοποιείται στα Ι-Gnat. ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ

11 Το σύστηµα Sperwer σε χρήση στον ΕΣ. Harpy-2 παρέχουν αυξηµένη εµβέλεια της τάξεως των χλµ. και αυτονοµία 6 ωρών. Το Harpy-2 είναι «ηµι-αυτόνοµο όπλο» όπου παρέχεται η δυνατότητα στον χειριστή να εµπλακεί στην διαδικασία εµπλοκής του στόχου (man in the loop) αφού υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του UAV από το έδαφος σε εµβέλεια έως 150χλµ. µέσω ζεύξης δεδοµένων. Η εµπλοκή του χειριστή εξασφαλίζει µεγαλύτερη ακρίβεια και δυνατότητα χρήσης εναντίον «στόχων ευκαιρίας». Στην κατηγορία των mini-uav, η Τουρκική Αεροπορία χρησιµοποιεί το Kalebaykar που ανέπτυξε η εταιρεία Kalekalip. H Rfp για τα συστήµατα mini-uav εκδόθηκε από την SSM τον Ιούλιο του Η ΤΑ θα αποκτήσει συνολικά 76 αεροχήµατα των οποίων η παράδοση ξεκίνησε ήδη το Η διάρκεια ανάπτυξης του συστήµατος διήρκεσε τρία χρόνια. Κάθε σύστηµα αποτελείται από τέσσερα αεροχήµατα και τον Η/Υ ελέγχου που δεν είναι τίποτα άλλο από µία συσκευή laptop. Πρόκειται για UAV µήκους 1,2µ. µε άνοιγµα πτερύγων 1,6 µ., βάρους 5 κιλών µε δυνατότητα ωφέλιµου φορτίου 1 κιλού. Η εµβέλεια του UAV περιορίζεται σε 15 χλµ. µε αυτονοµία µίας ώρας και το ύψος πτήσης φθάνει τα πόδια. Το Kalebaykar εκτοξεύεται από το χέρι και για την προσγείωσή του χρησιµοποιεί αλεξίπτωτο. [ Η κατάσταση στην ελληνική πλευρά Από τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι η Τουρκία µε µία µακρόχρονη συστηµατική προσπάθεια, έχει καλύψει τις τρέχουσες επιχειρησιακές της ανάγκες, έχει υιοθετήσει µία ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση για τις αποστολές SEAD που δεν προϋποθέτει χρήση συνδυασµένων επιχειρήσεων «πακέτων µαχητικών» και έχει δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις µίας αυτόνοµης ανάπτυξης στις τεχνολογίες των UAV. Η ανάπτυξη αυτή αναµένεται να προσδώσει στην Τουρκία την δυνατότητα παραγωγής ολοκληρωµένων συστη- µάτων που περιλαµβάνουν όχι µόνο τα αεροχήµατα και τον επίγειο εξοπλισµό αλλά και τους αισθητήρες και πιθανά µελλοντικά την δυνατότητα κατασκευής προηγµένων συστηµάτων HALE ή και UCAV µε περιορισµένο κόστος. Η ανάπτυξη των ανωτέρω συστη- µάτων επίσης µπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εξαγωγικό προϊόν. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για τα ΜΕΑ (Μη Επανδρωµένα Αεροσκάφη) «χάνεται» στο 1980 και στην Οµάδα των αξιωµατικών του ΚΕΤΑ, που «ονειρεύτηκε» την ανάπτυξη του πρώτου Ελληνικού PRV, λίγα πράγµατα έχουν γίνει. Παρά τις δεσµεύσεις της Π.Α προς το ΝΑΤΟ για την απόκτηση συστηµάτων κατηγορίας MALE και UAV τακτικής αναγνώρισης, επιτήρησης και στοχοποίησης έως το 2006, σήµερα η Π.Α και ο Ε.Σ. περιορίζονται σε τακτικά συστήµατα όπως το εγχώριας σχεδίασης και παραγωγής ΠΗΓΑΣΟΣ Ι, ΙΙ, την απόκτηση του Sperwer και την απόφαση για ένταξη στο πρόγραµµα Neuron. Το Sperwer είναι 78 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

12 π ª π Το σύστηµα Πήγασος ΙΙ µπορεί να µεταφέρει φορτίο βάρους 55 κιλών σε ύψος ποδών ενώ έχει διάρκεια αυτονοµίας 15 ωρών. ύο ακόµη σχεδιάσεις UAV, προερχόµενες από την ΤΑΙ που πλαι- µια γκάµα συστηµάτων που αναπτύσσονται εγχώρια στην σιώνουν Τουρκία. εξιά το UAV Marti και αριστερά το Keklik. ένα UAV βάρους 250 κιλών µε ωφέλιµο φορτίο 50 κιλών και παρέχει την δυνατότητα περιπολίας σε ύψος ποδών, διάρκειας 8 ωρών σε εµβέλεια µεγαλύτερη των 200 χλµ. Το ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ (σε παρένθεση οι επιδόσεις του ΠΗΓΑΣΟΣ Ι) είναι επίσης ένα τακτικό UAV βάρους 250 κιλών (210) µε δυνατότητα µεταφοράς ωφέλιµου φορτίου κιλών (30) και παρέχει την δυνατότητα περιπολίας σε ύψος ποδών (12.000), διάρκειας 15 ωρών (5,5) σε εµβέλεια µεγαλύτερη των 270 χλµ. (100). Για το Sperwer εκκρεµεί η άσκηση προαίρεσης για την απόκτηση δύο πρόσθετων συστηµάτων ώστε να συµπληρωθούν τα τέσσερα που απαιτούνται από την Νέα οµή υνάµεων, ενώ για το ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ «τρέχουν» διάφορα προγράµµατα αναβαθµίσεων και κυρίως το πρόγραµµα παραγωγής του που περιλαµβάνεται στο ΕΣΕΣ και είναι ύψους 60 εκ.. To ζήτηµα της απόκτησης συστηµάτων UCAV αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστού άρθρου αλλά σε κάθε περίπτωση η απόφαση για την συµµετοχή στο ανωτέρω πρόγραµµα είναι ορθή και θα δώσει την ευχέρεια στην Π.Α αλλά και την εγχώρια βιοµηχανία να παρακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις που αναµένεται να είναι ραγδαίες. Το πρωτότυπο Neuron αναµένεται να πετάξει γύρω στο 2011 αλλά η επιχειρησιακή αξιοποίηση ανάλογων συστηµάτων φαίνεται ότι «χάνεται» µετά το 2020 παρά τις «αισιόδοξες» εκτιµήσεις του ΓΕΕΘΑ, που περιλαµβάνει ανάλογα συστήµατα στη Νέα οµή υνάµεων το Πάντως το ΕΣΕΣ περιλαµβάνει δύο προγράµµατα για την απόκτηση UCAV συνολικού ύψους 240 εκ.. Επιπλέον το ΕΣΕΣ , περιλαµβάνει δύο προγράµµατα του ΓΕΑ ύψους εκ. έκαστο (εφόσον υλοποιηθούν µε τις προαιρέσεις τους) και προβλέπουν: α) την απόκτηση UAV (προφανώς κατηγορίας MALE) για την εκτέλεση αποστολών Ηλεκτρονικού Πολέµου (ECM) και β) την απόκτηση UAV για την εκτέλεση αποστολών SEAD/ECM. Εκτιµάται επίσης ότι και το Π.Ν θα επιχειρεί µελλοντικά UAV σε αποστολές ISR αλλά και UCAV. ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο Ένα βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από τους πρόσφατους πολέµους είναι ότι η κοινή γνώµη και η πίεση που ασκούν τα ΜΜΕ στις δηµοκρατίες δυτικού τύπου και δη στις ευρωπαϊκές, αξιώνουν τις ελάχιστες δυνατές

Διαβάστε περισσότερα

Του Πάνου Σπαγόπουλου. 92 π À π - À À 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

Του Πάνου Σπαγόπουλου. 92 π À π - À À 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION Buk-M2E Το ρωσικό αυτοκινούµενο αντιαεροπορικό σύστηµα µέσου βεληνεκούς Το σύστηµα BUK M2E αποτελεί εξέλιξη του αντιαεροπορικού Buk M1-2 το οποίο µε τη σειρά του αποτελεί εξέλιξη του BUK SP. Το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών.

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η ιδέα τροφοδοτείται κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

[ 2ο Πρόγραµµα: Πρόσκτηση 5 ΑΦΝΣ

[ 2ο Πρόγραµµα: Πρόσκτηση 5 ΑΦΝΣ Στο δεύτερο µέρος του αφιερώµατος για το νέο εξοπλιστικό πρόγραµµα του ΠΝ αναφερόµαστε στο πρόγραµµα πρόσκτησης 5 αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας (ΑΦΝΣ), ενώ στο τρίτο µέρος αυτού του αφιερώµατος θα αναφερθούµε

Διαβάστε περισσότερα

Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ

Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ π ª π Η αγορά των κατευθυνόµενων βληµάτων αέρος εδάφους µεγάλων αποστάσεων SCALP EG της εταιρείας MBDA από τη πολεµική αεροπορία, αναµφισβήτητα προσέδωσε ένα ση- µαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ

ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η προστασία των συνόρων μιας χώρας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ EADS-3 SIGMA ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ƒ À π Η επίσκεψη στο Βιοµηχανικό Πάρκο Χανίων, στις εγκαταστάσεις της eads-3sigma επεφύλασσε πολλές εκπλήξεις ως προς τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο

Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο À Το γαλλικό Rafale, είναι το δικινητήριο µαχητικό τέταρτης γενιάς διάδοχος, στις γραµµές παραγωγής της Dassault Aviation,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα

Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα Την «καρδιά» της αµερικανικής αµυντικής βιοµηχανίας είχαν την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

72 π À π - À À 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Του Βασίλη Παπακώστα

72 π À π - À À 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Του Βασίλη Παπακώστα Το Πολεµικό Ναυτικό (Π.Ν.) µε την χρήση του βλήµατος Exocet MM-40 Block 3 που προορίζεται για τα δύο υπό κατασκευή σκάφη κλάσεως Super Vita, θα αποκτήσει για πρώτη φορά την δυνατότητα πραγµατοποίησης πληγµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.)

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.) Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα Θάνος Ντόκος (επιμ.) Copyright 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος ISBN: 978-960-8356-17-7

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παρουσία στο χώρο της έρευνας και διάσωσης και των αποστολών Combat SAR

Η ελληνική παρουσία στο χώρο της έρευνας και διάσωσης και των αποστολών Combat SAR Η ελληνική παρουσία στο χώρο της έρευνας και διάσωσης και των αποστολών Combat SAR ƒ À π Από το 2000, χρονιά κατά την οποία άρχισαν να αξιοποιούνται επιχειρησιακά τα Super Puma του Λιµενικού Σώµατος υπό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνιική Πολιτιική Εθνικής Ασφάλειιας στον 21 ο Αιώνα ** Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων για την ελληνική εθνική ασφάλεια στον 21 ο αιώνα. Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ Προς: Πίνακα Αποδεκτών Ημ/νία: 9 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 2013-09-09/2 Θέμα: Αποστέωση και απαξίωση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) αλλά και της Αμυντικής Βιομηχανίας της Ελλάδας (ΕΑΣ, ΕΛΒΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων 1 17 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων Του Χρήστου Μηνάγια Στις 13 Απριλίου 2012, η ιοίκηση των Εικονικών Τουρκικών Αεροπορικών υνάµεων [Türk Sanal

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ιαµορφώνοντας την αεροπορική εκπαίδευση του αύριο

ιαµορφώνοντας την αεροπορική εκπαίδευση του αύριο ιαµορφώνοντας την αεροπορική εκπαίδευση του αύριο Έχοντας επισκεφθεί το αεροδρόµιο της Καλαµάτας και τις Μοίρες της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος, που επιχειρούν από εκεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1

http://sep4u.gr Καλοδήµος. 1 Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. (ΣΣΑΣ) Πλήθωνος Γεµιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962190-1-2 2310-216948. Ποια είναι τα τµήµατα της Σχολής; Η Σχολή διαιρείται σε δύο πτέρυγες εκ των

Διαβάστε περισσότερα

à π. Ναυτικά Κατευθυνόµενα Βλήµατα

à π. Ναυτικά Κατευθυνόµενα Βλήµατα Τα βλήµατα Aster και SM-2 αποτελούν τα κορυφαία ναυτικά βλήµατα µεγάλης εµβέλειας σήµερα. Προσφέροντας αντιαεροπορική αλλά και αντιπυραυλική προστασία προσδίδουν στις σύγχρονες µονάδες επιφανείας έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ AOPA Hellas Ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει λόγω διατήρησης (ιδιοκτησίας ή κατοχής) αεροσκάφους ή ελικοπτέρου ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σελίδες : 6 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Το τελευταίο αντίο των Huey

Το τελευταίο αντίο των Huey Το τελευταίο αντίο των Huey Σε απόσταση µικρότερη των 96 χλµ. από τα σύνορα της Τσεχίας και πολύ καλά κρυµµένη µέσα στα δάση της Βαυαρίας στο νότιο µέρος της Γερµανίας, βρίσκεται το πεδίο ασκήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. Από την αρχαιότητα, ο άνθρωπος ονειρεύτηκε να γίνει ο άρχοντας των αιθέρων. Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, ο Βελλεροφόντης πάνω στο φτερωτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση Minotavros

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση Minotavros 320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW 320 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ- H ΑΠΟΣΤΟΛΗ Εξοµοίωση πλήρους µάχης µε την Κρήτη να έχει καταληφθεί από τις δυνάµεις των RED. Στόχος της άσκησης η υποβάθµιση/παύση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.) KAI ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Του Πάνου Σπαγόπουλου Η επανάσταση

Του Πάνου Σπαγόπουλου Η επανάσταση Στο προηγούµενο µέρος του αφιερώ- µατος στα όπλα λέιζερ αναφερθήκαµε στη γέννηση των όπλων και την εξέλιξή τους έως ότου γίνουν επιχειρησιακά, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα την πρώτη σειρά της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Του ηµήτρη Θ. Στεργίου

Του ηµήτρη Θ. Στεργίου E Z H E F G H Aποστολή στις µονάδες Στην προσπάθειά του να αναδείξει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε καθηµερινή βάση, 365 ηµέρες το χρόνο για την βελτίωση της αµυντικής θωράκισης των ελληνικών νησιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014

Arduino applications for drone development & programming. 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Arduino applications for drone development & programming 18 th Panhellenic Conference in Informatics 2 nd 4 th of October, 2014 Η Ομάδας μας Παπαδόπουλος Παναγιώτης Γουλής Γεώργιος Τσαγκρινός Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΑΒ 4 th Athens Flying Week Conference 2015 AFW s Aviation Development Conference #4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΑΒ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία»

«Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία» «Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία» Επγός (ΜΗΧ) Ξεν. Τσούρος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η 15-16 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός ''θώρακας'' έναντι κάθε είδους απειλής στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας

Ηλεκτρονικός ''θώρακας'' έναντι κάθε είδους απειλής στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας defense security Ηλεκτρονικός ''θώρακας'' έναντι κάθε είδους απειλής στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας 22 Εξελιγμένοι αισθητήρες, συστήματα επιτήρησης, ελέγχου πρόσβασης και ελέγχου παραβίασης κτιρίων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Cyta: Διεθνής Τηλεπικοινωνιακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο Ιωάννης Κουλίας 10 Απρίλιος 2014

Cyta: Διεθνής Τηλεπικοινωνιακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο Ιωάννης Κουλίας 10 Απρίλιος 2014 Cyta: Διεθνής Τηλεπικοινωνιακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο Ιωάννης Κουλίας 10 Απρίλιος 2014 Η Cyta είναι ο κορυφαίος παροχέας τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο και εκ των σημαντικότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δρ. Δημήτριος Σκαρλάτος Λέκτορας ΤΕΠΑΚ, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Διπλ. Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Univ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Δικτύου

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Δικτύου ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» Γενικά Το σύστημα επικοινωνιών ζώνης μάχης (ΣΕΖΜ) «ΕΡΜΗΣ» είναι ψηφιακό τακτικό σύστημα επικοινωνιών που παρέχει επικοινωνίες υψηλής ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας, ικανό να υποστηρίξει

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΑΒ Α.Ε. 16 Μαΐου 1975 Δημοσίευση Νόμου 43/75 που αφορά στη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Νέα ΤΟΜΑ για τον ΕΣ Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) βρίσκεται στο στάδιο εξεύρεσης ενός νέου ΤΟΜΑ ώστε αυτό να πλαισιώσει τα νεοπαραληφθέντα άρµατα µάχης Leopard 2A4

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει.

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Τώρα και με τεχνολογία αντι-κάλυψης πολλαπλών ζωνών με ενσωματωμένο εντοπισμό ψεκασμού Απαράμιλλες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense»

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» ΘΕΜΑ: Η Θέση των Ενόπλων Δυνάμεων στο Νέο Περιβάλλον Ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου Προκλήσεις και Απαντήσεις Κύριε Υπουργέ, κύριε πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION AEGEAN FALCONS

OPERATION AEGEAN FALCONS OPERATION AEGEAN FALCONS Η Επιχείριση ''Aegean Falcons'' αποτελεί το πρώτο online Campaign που διοργανώνεται μεταξύ Ελληνικής και Τουρκικής Εικονικής Μοίρας με κύριο σκοπό την καλύτερη εκπαίδευσή τους.

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισµοί και Ιστορικά Στοιχεία Η Ροµποτική είναι εκείνος ο κλάδος της επιστήµης του µηχανικού που ασχολείται µε τη σύλληψη, το σχεδιασµό, την κατασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ Το 19ο αιώνα κατασκευάστηκε το πρώτο αεροπλάνο από το Ρώσο εφευρέτη Α.Φ. Μοζάισκη. Η συσκευή έκανε μικρή πτήση. Αργότερα, στο τέλος του αιώνα, ο Χ. Μαξίμ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε.

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε. Το εργοστάσιο SPINNER έχει έδρα την Γερµανία είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών µε εµπειρία από το 1950 σε κατασκευή αυτόµατων (CNC) τόρνων δυο αξόνων, τριών αξόνων, τύπου revolver µε επικλινές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa

Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa 40-45 Κάθετη Κασετίνα Star 46-49

Διαβάστε περισσότερα

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD (Κωδ. 6002013588) Παρουσίαση : OBD ROAD USB Θύρα OBD Σύνδεσµος Κωδ. 6002013588 2 Σε τι χρησιµεύει το OBD ROAD? Το προϊόν είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρµογές,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Πύλη Ρομποτικής στην 77η ΔΕΘ

Η Ελληνική Πύλη Ρομποτικής στην 77η ΔΕΘ Η Ελληνική Πύλη Ρομποτικής στην 77η ΔΕΘ Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης φιλοξένησε την Ελληνική Πύλη Ρομποτικής σε εκθεσιακό περίπτερο στο οποίο παρουσιάστηκαν ρομποτικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση AIP VOLUME1 COM 0-5 BROADCASTING SERVICE Γενικά Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση µετεωρολογικά broadcasts VOLMET µετεωρολογικά transmissions SIGMET AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αεροπορίας Στρατού

Σχολή Αεροπορίας Στρατού Σχολή Αεροπορίας Στρατού Η Σχολή Αεροπορίας Στρατού είναι το αρχαιότερο και µεγαλύτερο σχολείο εκπαίδευσης χειριστών ελικοπτέρων στην Ελλάδα. Η εµπειρία που έχει συσσωρεύσει από τις αρχές της δεκαετίας

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Καλαφάτης Διευθύνων Σύμβουλος Cubitech Hellas A.E. Cubitech A.E.

Νίκος Καλαφάτης Διευθύνων Σύμβουλος Cubitech Hellas A.E. Cubitech A.E. Νίκος Καλαφάτης Διευθύνων Σύμβουλος Cubitech Hellas A.E. 1. Video Analytics Εφαρμογή για περιμετρική προστασία. 2. Θερμικές κάμερες 3. Περιμετρική Προστασία Sicurit 4. Οπτική Ίνα 5. Control Room με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Αεροπλάνα Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β1 pc22 Μπράχου Έλενα Τζουανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"»

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό Move the Ball!» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Εργασία Εξαµήνου Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ) Έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο (Search and Rescue SAR)* Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί γνωµοδοτικό σηµείωµα το οποίο συντάχθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαεροπορική άµυνα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αντιαεροπορικών

Αντιαεροπορική άµυνα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αντιαεροπορικών Επιµέλεια: Λ. ΙΣΤΟΜΙΤΗΣ «Μουλωχτό» συνέδριο «Στα µουλωχτά» - και χωρίς να δηµοσιευτεί ποιος ήταν ο οργανωτής έγινε στις 26 Ιουνίου σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, το «4o ιεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

Dornier Seastar. 4th Athens Flying Week Conference 2015 / 08.09.15

Dornier Seastar. 4th Athens Flying Week Conference 2015 / 08.09.15 Dornier Seastar THE WORLD Ś MOST ADVANCED AMPHIBIOUS AIRCRAFT IS COMING SOON TO GREECE TO SUPPORT THE GREEK TOURISM AND ECONOMY 4th Athens Flying Week Conference 2015 / 08.09.15 Εισαγωγή Να µην επαναλάβω

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Δρ. Εμμ. Ζερβάκης Συντονιστής MEMSENSE Διευθυντής Τομέα Μικροηλεκτρονικής - ΘΕΩΝ Αισθητήρες MEMSENSE INSIDER ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Όπως είναι γνωστό, στους. παλινδρομικούς κινητήρες, η πλήρωση και. εκκένωση των κυλίνδρων γίνεται με τη. βοήθεια ειδικών μεταλλικών βαλβίδων.

Όπως είναι γνωστό, στους. παλινδρομικούς κινητήρες, η πλήρωση και. εκκένωση των κυλίνδρων γίνεται με τη. βοήθεια ειδικών μεταλλικών βαλβίδων. Δεσμοδρομική Κίνηση Βαλβίδων Όπως είναι γνωστό, στους τετράχρονους εμβολοφόρους παλινδρομικούς κινητήρες, η πλήρωση και εκκένωση των κυλίνδρων γίνεται με τη βοήθεια ειδικών μεταλλικών βαλβίδων. Οι βαλβίδες

Διαβάστε περισσότερα

Υγειονομικές απαιτήσεις για χειριστές αεροσκαφών

Υγειονομικές απαιτήσεις για χειριστές αεροσκαφών Υγειονομικές απαιτήσεις για χειριστές αεροσκαφών Ιωάννης Διαμαντόπουλος, MD, DAvMed Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Senior Aeromedical Examiner FAA - JAA Γιατί χρειάζονται κάποια Υγειονομικά κριτήρια για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Νίκος Μαρκάτος, Καθ. ΕΜΠ Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ Καθ.ΕΜΠ Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας Τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 65 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να γνωρίζεις τα µέρη του αµαξώµατος και την ονοµατολογία τους. Να µπορείς να διαβάζεις, από τα διαγραµµατικά σχέδια των αµαξωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ενότητα: «Η Ασφάλεια των Αεροπορικών Μεταφορών» Οµιλία Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου ιευθυντή Εταιρικής Ασφάλειας ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε, τ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Η Τεχνολογία των Ελικοπτέρων Τι είναι τα ελικόπτερα Κατηγορίες Ελικοπτέρων Τυπικό ελικόπτερο Υβριδικό αεροσκάφος Tilt-rotor Πως λειτουργεί μιά έλικα Ι U = ταχύτητα πτήσης η σχετική ταχύτητα του αέρα ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου www.papathanassiou-sa.gr/new/ Αγαπητοί μας φίλοι, 1979-2013 34 χρόνια ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε. ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ! Σύντομα θα συμπληρωθούν 34 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

O ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

O ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ O ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πλωτάρχη Ι. Πρεκατσουνάκη ΠΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με τις επικοινωνίες, τα δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα