X. Πασχάλη Τηλέφωνο: Επιβατικές µεταφορές: Α. Ιορδανίδου Fax : , ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "X. Πασχάλη Τηλέφωνο: 2106508512 Επιβατικές µεταφορές: Α. Ιορδανίδου 2106508447 Fax : 2106508491, -8451 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου, 31 εκεµβρίου 2012 Παπάγου Τ.Κ Πληροφορίες Εµπορευµατικές µεταφορές: Αριθ. Πρωτ.: Φ450/746/79 X. Πασχάλη Τηλέφωνο: Επιβατικές µεταφορές: Α. Ιορδανίδου Fax : , ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής Θέµα: Σχετ.: Κοινωνικές διατάξεις µεταφορών - Ταχογράφος - Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών - εύτερη εγκύκλιος εφαρµογής Κανονισµού (ΕΟΚ) 3821/85, Κανονισµού (ΕΚ) 561/2006 και Οδηγίας 2006/22/ΕΚ Η υπ' αριθµ. Φ450/10735/1241/ πρώτη εγκύκλιός µας (Α Α Β44Χ1-Ζ3Ε) 1. Κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτηµάτων που απευθύνονται στις υπηρεσίες µας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των κανονισµών (ΕΟΚ) 3821/85 και (ΕΚ) 561/2006. Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών 2. Υπολογισµός ηµερήσιου χρόνου οδήγησης. Ως ηµερήσιος χρόνος οδήγησης ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχ. ια' του κανονισµού 561/2006 το σύνολο της διάρκειας οδήγησης που σωρεύεται µεταξύ του τέλους µιας περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης και της αρχής της επόµενης περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης ή µεταξύ µιας περιόδου ηµερήσιας ανάπαυσης και µιας περιόδου εβδοµαδιαίας ανάπαυσης. 3. Κατά τον έλεγχο, τα όργανα ξεκινούν µε το να εντοπίσουν τις περιόδους ανάπαυσης που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 561/2006 ώστε να θεωρηθούν περίοδοι ηµερήσιας ανάπαυσης (11, 3+9 ή 9 ώρες) και εβδοµαδιαίας ανάπαυσης (24 ή 45 ώρες). Όταν ο οδηγός ξεκινάει την Σελίδα 1 από 6

2 εργασία του ύστερα από µια κανονική ή µειωµένη περίοδο ηµερήσιας ανάπαυσης ή ύστερα από µια κανονική ή µειωµένη περίοδο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, τότε θεωρείται ότι αρχίζει ένα νέο 24ωρο για τον σκοπό του υπολογισµού του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης. Σύµφωνα µε το άρθρο 8, ο οδηγός µέσα σε 24 ώρες από το τέλος της ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας ανάπαυσής του πρέπει να έχει ολοκληρώσει νέα ηµερήσια ανάπαυση. Παράδειγµα: Οδηγός τουριστικού λεωφορείου το οδηγεί από τις 7:00 έως τις 11:00 (4 ώρες). Στις 11:00 σταµατά την οδήγηση και αναπαύεται έως τις 19:00 το απόγευµα (8 ώρες), οπότε παραλαµβάνει ξανά το όχηµα και το οδηγεί έως τις 23:00 (4 ώρες). Από τις 23:00 έως τις 07:00 το άλλο πρωί βρίσκεται σε ανάπαυση (8 ώρες), και το πρωί στις 07:00 ξεκινά το ίδιο πρόγραµµα. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει (πέραν τυχόν παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας) και παράβαση διότι ο οδηγός δεν ολοκλήρωσε κανονική ή µειωµένη ηµερήσια ανάπαυση εντός του εικοσιτετραώρου που ξεκίνησε στις 07:00 της πρώτης µέρας. 4. Εάν ο οδηγός δεν έλαβε ούτε κανονική ούτε µειωµένη περίοδο ανάπαυσης (ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας), τότε ο υπολογισµός του ηµερήσιου χρόνου οδήγησης λήγει κατά την έναρξη µιας περιόδου ανάπαυσης τουλάχιστον επτά ωρών. Ο υπολογισµός του επόµενου ηµερήσιου χρόνου οδήγησης αρχίζει στο τέλος της περιόδου ανάπαυσης τουλάχιστον επτά ωρών [Εκτελεστική Απόφαση Ε. Επιτροπής αρ. C (2011) 3759 της , αναρτηµένη στην ιστοσελίδα µας]. Σε κάθε περίπτωση, η µη λήψη των προβλεπόµενων περιόδων ανάπαυσης αποτελεί παράβαση. 5. Σχέση εργασίας οδηγού. Σύµφωνα µε διευκρινίσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Απασχόλησης, στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 561/2006 εµπίπτουν όλα τα άτοµα που απασχολούνται µε την οδήγηση του οχήµατος στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας που τους συνδέει µε την επιχείρηση που κατέχει το όχηµα, όπως σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή σύµβαση µισθώσεως έργου (εργολαβία). 6. Μισθωµένα οχήµατα. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης οδικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτου µε µισθωµένα οχήµατα ή για ίδιο λογαριασµό µε µισθωµένα φορτηγά οχήµατα, ως επιχείρηση µεταφορών για την εφαρµογή των κανονισµών 3821/1985 και 561/2006 νοείται η µισθώτρια και όχι η ιδιοκτήτρια του οχήµατος. Οι παραβάσεις της κυα Φ450/51477/5520/2011 βεβαιώνονται στο όνοµα της µισθώτριας. 7. ιαβούλευση για εξαιρέσεις. Το άρθρο 13 του κανονισµού 561/2006 δίνει τη δυνατότητα στα κράτη - µέλη να εξαιρέσουν τις µεταφορές που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο από την εφαρµογή των άρθρων 5 έως 9 του κανονισµού. Προκειµένου οι υπηρεσίες µας να επεξεργαστούν σχέδιο απόφασης που θα εξαιρεί ορισµένες από τις κατηγορίες µεταφορών του άρθρου 13 από την εφαρµογή του κανονισµού, παρακαλούµε τα όργανα ελέγχου και τις κεντρικές τους υπηρεσίες, τις υπηρεσίες µεταφορών των περιφερειών καθώς και κάθε ενδιαφερόµενο µεταφορέα ή ένωση µεταφορέων, να µας υποβάλλουν εγγράφως έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013 τις προτάσεις και τις απόψεις τους για το ποιες κατηγορίες µεταφορών από τις αναφερόµενες στο άρθρο 13 πρέπει να εξαιρεθούν. Οι προτάσεις για να τύχουν επεξεργασίας πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) να περιλαµβάνονται σε κατηγορία µεταφορών που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 13, β) να ζητούν την εξαίρεση µιας κατηγορίας µεταφορών κατά γενικό τρόπο και όχι την ατοµική εξαίρεση των µεταφορών ορισµένης/-ων επιχειρήσεων, γ) να είναι ειδικά αιτιολογηµένες, µε αναφορά ιδίως στα ακόλουθα κριτήρια: αα) την υπέρµετρη δυσχέρεια που συναντούν τα όργανα ελέγχου στον έλεγχο τήρησης των κοινωνικών διατάξεων µεταφορών, λόγω των ασυνήθιστων ειδικών χαρακτηριστικών της Σελίδα 2 από 6

3 µεταφοράς ή ββ) την υπέρµετρη επιβάρυνση που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η τήρηση των υποχρεώσεών τους από τον κανονισµό, λόγω της ειδικής χρήσης του οχήµατος (για παράδειγµα, τήρηση δεδοµένων οδήγησης των εκπαιδευοµένων επαγγελµατιών οδηγών από τις σχολές οδηγών, άρθρο 13.1.ζ) ιαδικασία ελέγχου 8. Σας διαβιβάζεται µε την παρούσα (παράρτηµα Ι) το νέο έντυπο ελέγχου καθ' οδόν, το οποίο διαµορφώθηκε µε τη συνεργασία της ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Στο νέο έντυπο έχει προστεθεί δεύτερη σελίδα µε τους ευρωπαϊκούς κωδικούς των παραβάσεων, που είναι ίδιοι για όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εξής, στην στήλη που βρίσκεται αριστερά από την στήλη των παραβάσεων µε τον τίτλο "" συµπληρώνεται ο κωδικός ΕΕ που αντιστοιχεί στην παράβαση σύµφωνα µε την δεύτερη σελίδα του εντύπου, ώστε να αναγνωρίζεται µε ευχέρεια η παράβαση από τα όργανα ελέγχου των άλλων κρατών µελών. Η χρήση του εντύπου περιγράφεται στην παράγραφο 29 της σχετικής πρώτης εγκυκλίου µας. Ο εφοδιασµός των οργάνων µε τα τριπλότυπα έντυπα ελέγχου γίνεται από τις υπηρεσίες που εποπτεύουν κάθε όργανο ελέγχου. 9. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας στη θέση Ψηφιακός Ταχογράφος> Νοµοθετικό πλαίσιο> ΣΤ. Έλεγχοι, έχει αναρτηθεί για την ενηµέρωση των οργάνων ελέγχου και των µεταφορέων το εγχειρίδιο επεξήγησης του κανονισµού 561/2006, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου TRACE project της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εγχειρίδιο έχει αναρτηθεί επί του παρόντος στην αγγλική γλώσσα και η ελληνική µετάφρασή του θα µας σταλεί από την Ε. Επιτροπή στις αρχές του Επίσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα µας στην ίδια θέση οι διευθύνσεις των υπηρεσιών µεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών της Χώρας. Υπενθυµίζουµε (παράγραφος 32 της πρώτης εγκυκλίου) ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται σε βάρος έλληνα οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων ή επιβατών µια από τις παραβάσεις µε αριθµούς Β9, Γ3, ΣΤ1, Ι1, Ι2, Ι3, Ζ7 και Ζ8 της κ.υ.α. Φ450/51477/5520/2011, το όργανο ελέγχου ειδοποιεί µε έγγραφό του την υπηρεσία µεταφορών της Περιφέρειας όπου είναι ταξινοµηµένο το όχηµα. Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας και την τήρηση των ανωτέρω. Ο Γενικός Γραµµατέας Μεταφορών Νικόλαος Σταθόπουλος Σελίδα 3 από 6

4 Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας αρχής ελέγχου Name and contact details of control authority Παράρτηµα Ι Έντυπο ελέγχου καθ' οδόν - Roadside Check Form Έντυπο Ελέγχου καθ' Οδόν Roadside Check Form Αποτέλεσµα ελέγχου Result of check Περαιτέρω έρευνα - Further enquiries Κυρώσεις - Penalties Ακινητοποίηση - Immobilisation Όχι παράβαση - No infringement Τόπος ελέγχου - Place of control Στοιχεία ελεγκτή - Enforcement officer identity Τόπος ελέγχου - τοποθεσία και αριθµός οδού - Place of control: Location and road number Ηµεροµηνία - Date Ώρα -Time / / Τύπος οδού - Road type Αυτοκινητόδροµος - Motorway δρόµος - National road ευτερεύουσα οδός - Secondary road Άλλο - Other Όχηµα - Vehicle Αρ. κυκλοφορίας Registration no. Είδος οχήµατος Type of vehicle Μεικτό βάρος Max weight Nationality Αρ. κυκλοφ. ρυµουλκούµενου Trailer registration no. Είδος ρυµουλκούµενου Trailer type Μεικτό βάρος συρµού Total max weight ρυµουλκούµενου Trailer nationality : Μεταφορέας και οδηγός - Driver and operator Επωνυµία µεταφορέα - Operator name Nationality ιεύθυνση - Address Όνοµα οδηγού Name of Driver Ηµεροµηνία γέννησης Date of birth Nationality Τηλέφωνο - Telephone ιεύθυνση - Address Αριθµός κάρτας οδηγού - Driver card no. Τηλέφωνο - Telephone Είδος µεταφοράς Εθνική µεταφορά National carriage ιεθνής µεταφορά International carriage Εµπορευµατική µεταφορά Carriage of goods Επιβατική µεταφορά Carriage of passengers Ψηφιακός Ταχογράφος Digital tachograph Αναλογικός ταχογράφος Analogue tachograph Περίοδος για την οποία έγινε ανάλυση δεδοµένων - Period for which data have been analysed Από From Ηµεροµηνία Ώρα Time Έως To Ηµεροµηνία Date Ώρα Time Αρ. ηµερών που ελέγχθηκαν Date No. of days checked / / : / / : Παραβάσεις - Κωδικοί παραβάσεων (βλ. πίσω όψη εντύπου) Offences - Offence code (see reverse of form) EΕ Περιγραφή Ηµεροµηνία και EΕ Περιγραφή Description ώρα Description Date and Time Ταξίδι ΕΕ - EU Journey Ταξίδι AETR - AETR Journey Ένδειξη χιλιοµετρητή Odometer reading Ηµεροµηνία και ώρα Date and Time Έγινε ακινητοποίηση του οχήµατος έως The vehicle was immoblised until Σχόλια - Comments: Ώρα Time : Ηµεροµηνία Date / / ή OR εν έγινε ακινητοποίηση του οχήµατος Vehicle was not immobilised εδοµένα που τηλεφορτώθηκαν ή φύλλα που αφαιρέθηκαν από τον οδηγό ή/και το όχηµα Data downloaded or charts taken from driver and/or vehicle ίνεται απόδειξη για: Φύλλα ταχογράφου (αριθµός) Receipt given for: Tachograph charts (number) Υπογραφή ελεγκτή Controller's signature Εκτυπώµατα (αριθµός) Printout (number) Ψηφιακά δεδοµένα από συσκευή ελέγχου Digital data Vehicle Unit Υπογραφή οδηγού Driver's signature Ψηφιακά δεδοµένα από κάρτα οδηγού Driver card Άλλο Other Σελίδα 4 από 6

5 Κωδικοί Παραβάσεων Σελίδα 2 του Εντύπου Ελέγχου καθ' Οδόν ΕΕ ΕΕ Α1 Β1-Β2-Β3 Β4-Β5-Β6 Β7-Β8-Β9 Β10-Β11-Β12 Γ1-Γ2-Γ Κανονισµός 561/06 Ώρες Οδήγησης Council regulation 561/06 Drivers' Hours Ϡ Άρθρο 5 Ηλικία ελεγκτή Ϡ Άρθρο 6 Υπέρβαση ηµερήσιου χρόνου οδήγησης - 9 ώρες Ϡ Άρθρο 6 Υπέρβαση ηµερήσιου χρόνου οδήγησης - 10 ώρες Ϡ Άρθρο 6 Υπέρβαση εβδοµαδιαίου χρόνου οδήγησης - 56 ώρες Ϡ Άρθρο 6 Υπέρβαση χρόνου οδήγησης 2 διαδοχικών εβδοµάδων - 90 ώρες Ϡ Άρθρο 7 ιαλείµµατα Ϡ Άρθρο 8 Ηµερήσια περίοδος ανάπαυσης (ένας οδηγός) Ϡ Άρθρο 8 Ηµερήσια περίοδος ανάπαυσης (πολυµελές πλήρωµα) Ϡ Άρθρο 8 Εβδοµαδιαία περίοδος ανάπαυσης Ϡ Άλλο - αναφέρετε άλλες παραβάσεις AETR - ιεθνείς µεταφορές εκτός ΕΕ AETR - international carriage outside EEC ΕΕ ΕΕ EU Code a a b c Ζ6 Θ1-Θ2-Θ3-Θ4- Θ5-Θ Η1-Η2-Η3-Η4- Η5-Η6-Η7-Η8 Ζ22 Ι1 9-ΙΒ1-ΙΒ2-ΙΒ3 4 Ζ20 -Ζ2 Η9 1-2 Ζ7 Ζ8 Ζ9 Θ6 3 ΙΒ4 Κανονισµοί 3821/85 & 561/06 Καταγραφές Council regulation 3821/85 & 561/06 Records Ϡ Άρθρο 15 εν χρησιµοποιούνται φύλλα καταγραφής Ϡ Άρθρο 14 Η επιχείρηση δεν φυλάττει τα φύλλα καταγραφής/ τα εκτυπώµατα µε τον σωστό τρόπο Ϡ Άρθρο 15 Αδυναµία επίδειξης φύλλων καταγραφής/εκτυπωµάτων Ϡ Άρθρο 15 Χρήση του φύλλου καταγραφής πέραν των 24 ωρών Ϡ Άρθρο 15 Χρήση ακάθαρτων ή φθαρµένων φύλλων καταγραφής Ϡ Άρθρο 15 Αναρµόδια αφαίρεση φύλλων καταγραφής ή κάρτας οδηγού Ϡ Άρθρο 15 Λανθασµένη καταγραφή βασικών στοιχείων στο φύλλο καταγραφής/εκτύπωµα Ϡ Άρθρο 15 Λανθασµένος χειρισµός του µηχανισµού µεταγωγής Ϡ Άρθρο 15 Καταστροφή ή αφαίρεση δεδοµένων που έχουν καταγραφεί/ αποθηκευτεί Ϡ Άρθρα 15 & 16 Ελλιπής χειρόγραφη καταχώριση των απαιτούµενων στοιχείων στο προσωρινό φύλλο καταγραφής Κανονισµοί 3821/85 & 561/06 Κάρτες Οδηγών Council regulation 3821/85 & 561/06 Driver Cards Ϡ Άρθρο 15 Μη ορθή χρήση φύλλων καταγραφής/καρτών οδηγού Ϡ Άρθρο 15 ε χρησιµοποιήθηκε σωστό φύλλο ή κάρτα οδηγού ή δεν χρησιµοποιήθηκε στη σωστή υποδοχή (πολλαπλή επάνδρωση) Ϡ Άρθρο 13 Αδυναµία οδηγού να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία και χρήση της συσκευής Ϡ Άρθρο 15 εν έχει εισαχθεί το σύµβολο της χώρας στη συσκευή ελέγχου Ϡ Άρθρο 15 Χρήση ακάθαρτων ή φθαρµένων φύλλων ή καρτών οδηγού Ϡ Άρθρο 14 Οδηγός κατέχει περισσότερες από µια ισχύουσες κάρτες οδηγού Ϡ Άρθρο 14 Χρήση κάρτας οδηγού η οποία δεν είναι η κάρτα του ίδιου του οδηγού Ϡ Άρθρο 14 Χρήση κάρτας οδηγού ελαττωµατικής ή της οποίας η ισχύς έχει λήξει Ϡ Άρθρο 15 Αδυναµία επίδειξης κάρτας οδηγού Ϡ Άρθρο 15 Παράλειψη υποβολής εντός επτά ηµερολογιακών ηµερών αίτησης αντικατάστασης για κάρτα οδηγού φθαρµένη, που λειτουργεί πληµµελώς, έχει χαθεί ή έχει κλαπεί Ϡ Άρθρο 16 Μη δήλωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας οδηγού ΕΕ a a a a-a a-b a-c a-d ΣΤ1 ΣΤ1 Ζ21 Ζ4 Ι3 Κανονισµός 3821/85 Αναλογικός Ταχογράφος Council regulation 3821/85 Analogue Tachograph Ϡ Άρθρο 3 Μη εγκατάσταση συσκευής ελέγχου ή εγκατάσταση συσκευής µη εγκεκριµένου τύπου Ϡ Άρθρο 3 Μη χρήση συσκευής ταχογράφου Ϡ Άρθρο 12 Έλλειψη πινακίδας τοποθετήσεως Ϡ Άρθρο 12 Έλλειψη σφραγίδων Ϡ Παράρτηµα 1 Ταχογράφος µη ορθά βαθµονοµηµένος Ϡ Παράρτηµα 1 IV Μη διενέργεια ελέγχου ανά διετία Ϡ Άρθρο 3 Εσφαλµένη τοποθέτηση ταχογράφου Ϡ Άρθρο 12 Παράρτηµα 1 Ταχογράφος µη ορθά επισκευασµένος Ϡ Άρθρο 15 Η ώρα που έχει καταγραφεί στο φύλλο δεν συµφωνεί µε την επίσηµη ώρα της χώρας ταξινόµησης του οχήµατος Ϡ Άρθρο 15 Χρήση φύλλου καταγραφής µη εγκεκριµένου τύπου Ϡ Άρθρο 15 Ύπαρξη στο όχηµα συσκευής επέµβασης (διακόπτης/ καλώδιο) ΕΕ EU Code ΣΤ1 -ΙΑ1 Ζ5 ΙΑ2 Ι3 Κανονισµός 3821/85 Ψηφιακός Ταχογράφος Council regulation 3821/85 Digital Tachograph Ϡ Άρθρο 3 εν έχει εγκατασταθεί/ ενεργοποιηθεί εγκεκριµένου τύπου συσκευή ελέγχου Ϡ Παράρτηµα 1Β Ταχογράφος µη ορθά βαθµονοµηµένος Ϡ Άρθρο 12 Έλλειψη πινακίδας τοποθετήσεως Ϡ Παράρτηµα 1Β Έλλειψη σφραγίδων Ϡ Παράρτηµα 1Β Μη διενέργεια περιοδικού ελέγχου κάθε 2 έτη Ϡ Άρθρο 12 Παράρτηµα 1Β Ταχογράφος µη ορθά επισκευασµένος Ϡ Άρθρο 14 εν υπάρχει στο όχηµα αρκετό χαρτί για εκτυπώµατα Ϡ Άρθρο 16 Ταχογράφος µε βλάβη για παραπάνω του επιτρεπόµενου χρονικού διαστήµατος Ϡ Άρθρο 15 Ύπαρξη στο όχηµα συσκευής επέµβασης (διακόπτης/καλώδιο κλπ) που θα ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθεί για την παραποίηση δεδοµένων ή/και πληροφοριών εκτυπωµάτων Εθν. Εθνική Νοµοθεσία - Εξαιρούµενα οχήµατα / National legislation - Exempt and derogated vehicles ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο ΗΓΟ - IMPORTANT EXPLANATORY NOTE TO DRIVER Το έντυπο αυτό σας χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 20(1) του Κανονισµού (ΕΚ) 561/06. Θα σας βοηθήσει σε τυχόν µελλοντικούς ελέγχους στους οποίους µπορεί να υποβληθείτε Το άρθρο 20(2) του Κανονισµού 561/06 σας υποχρεώνει να επιδείξετε το παρόν έντυπο στις αρµόδιες ελεγκτικές Αρχές, σε περίπτωση που σας ζητηθεί This form has been provided to you in accordance with Article 20(1) of EU Regulation 561/06. It will assist you in any future enforcement checks in which you may be involved Article 20(2) of EU Regulation 561/06 requires you to produce this form to an enforcement officer, upon demand Σελίδα 5 από 6

6 Πίνακας ιανοµής 1. Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τµήµατα, Γραφεία Για την ενηµέρωση των Μεικτών Κλιµακίων Ελέγχου 2. Υπουργείο Οικονοµικών - 19η ιεύθυνση Τελωνειακών ιαδικασιών, Αµαλίας 40 Αθήνα Με την παράκληση να ενηµερωθούν τα Τελωνεία της Χώρας - Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υ.Π.Ε.Ε.), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Αθήνα Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - ιεύθυνση Τροχαίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας, Γρηγορίου Λαµπράκη 150 Πειραιάς Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων Ανθίµου Γαζή 4 & Χρήστου Λαδά, Αθήνα Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας - Γενική ιεύθυνση Εργασίας, ιεύθυνση Όρων Εργασίας, Τµήµα Χρονικών Ορίων Εργασίας, Πειραιώς 40, Αθήνα Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, ραγατσανίου 8 Αθήνα Κοινοποίηση - Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος ιεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ), Πατησίων 351 Αθήνα Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών, Πειραιώς 4 Αθήνα Γεν. Πανελ/κή Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΓΕΠΟΕΤ), Πανεπιστηµίου 57, Αθήνα Εσωτερική διανοµή Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών, Γενικό ιευθυντή Μεταφορών, ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών (2), ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων, ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής, ιεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας, Χ. Πασχάλη, Α. Ιορδανίδου Σελίδα 6 από 6

X. Πασχάλη 2106508512 Επιβατικές µεταφορές: Ν. Νόλης 2106508408 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής

X. Πασχάλη 2106508512 Επιβατικές µεταφορές: Ν. Νόλης 2106508408 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου,

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόµου «ηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. B/οικ.52536/4730/13 Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2687 10 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανο νισμού 3821/85 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα:

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 39834/3060

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας ιανοµής ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α' Οδικών Εµπορευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη συσκευή ελέγχου στον τοµέα των οδικών µεταφορών 1985R3821 EL 13.03.2004 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 1985 σχετικά µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Δ1-ΦΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β44Δ1-ΦΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 16 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ 8535/ 980 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας 1. "Ποιοι είναι οι στόχοι του κανονισμού 561/2006 που ρυθμίζει τις κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών στην Ε.Ε.;" A. Η εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

11.4.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

11.4.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 11.4.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2061 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «NEW YORK COLLEGE».... 1 Χορήγηση Αδειας Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών Αναθέτουσα Αρχή: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προϋπολογισμός: 813.426,83 (χωρίς ΦΠΑ) 1.000.515,00 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: 20% επί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 2009 Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα