University of San Francisco School of Management

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "University of San Francisco School of Management"

Transcript

1 Ιδρύθηκε το Βρίσκεται στην πόλη του San Francisc της Califrnia των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στόχοι Χαρτογράφηση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου του San Francisc. Εξέταση της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Schl f Management). Εστίαση στο τμήμα Marketing και, πιο συγκεκριμένα, στα μαθήματα που σχετίζονται ή περιλαμβάνουν λειτουργίες του internet marketing. Σύνδεση των επιχειρήσεων με το πανεπιστήμιο και η σημασία του internet marketing. Προσεγγίσεις Σύντομη παρουσίαση του πανεπιστημίου. Παρουσίαση της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ανάλυση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Ανάλυση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Παρουσίαση σχολίων σχετικά με τη σύνδεση επιχειρήσεων και πανεπιστημίου και η σημασία της. Αποτελέσματα Αποδοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο των αποφοίτων, που συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους στις δραστηριότητες της επιχείρησης. Αποδοχή του πανεπιστημίου από αυξανόμενο αριθμό φοιτητών. University f San Francisc Schl f Management Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται το πανεπιστήμιο του San Francisc (USF) και εστιάζουμε στα μαθήματα που σχετίζονται ή περιλαμβάνουν λειτουργίες του internet marketing. Με τον όρο internet marketing αναφέρονται οι προσπάθειες μίας εταιρίας να προωθήσει προϊόντα ή υπηρεσίες και να χτίσει σχέσεις με τους πελάτες μέσω του διαδικτύου (Ktabe και Helsen, 2011; Ktler και Armstrng, 2010). Το διαδίκτυο δεν χρησιμοποιείται συνήθως για μαζικές αγορές, αλλά απευθύνεται σε άτομα με συγκεκριμένες επιθυμίες (Βλαχοπούλου, 2003). Το πανεπιστήμιο συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στα 50 κορυφαία πανεπιστήμια το 2011, σύμφωνα με το περιοδικό Washingtn Mnthly. Το 2012 το USF είναι ένα από τα πέντε πανεπιστήμια στη χώρα που τιμήθηκε με το Higher Educatin Civic Engagement Award, καθώς αναγνωρίστηκε η συνεισφορά του πανεπιστημίου προς τη κοινότητα, στο χώρο της ηγεσίας, στις επαγγελματικές επιτυχίες και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών (USF, 2012). Το 2012, το USF είχε καταγεγραμμένους περίπου φοιτητές. Επίσης, το 30% όλων των φοιτητών του USF αποτελούν τους πρώτους των οικογενειών τους που παρακολούθησαν μαθήματα. Το πανεπιστήμιο επιδιώκει να προβάλλει την διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων σχετικά με το marketing και την τεχνολογία που το υποστηρίζει. Να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην πρόσληψη ικανών στελεχών που θα δραστηριοποιούνται στον χώρο του marketing. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης και αναλύονται περαιτέρω τα μαθήματα που εστιάζουν ή εξειδικεύονται στο διαδικτυακό marketing. Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Schl f Management) Η Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό τμήμα του USF και έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξή του με το πέρασμα των ετών. Το 1924 το πανεπιστήμιο του San Francisc ξεκίνησε να προσφέρει απογευματινά μαθήματα στη λογιστική και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το 1925 προστέθηκαν και άλλα μαθήματα στην τραπεζική, τη διαφήμιση, το διεθνές εμπόριο κ.ά. που θα αποτελούσαν τη βάση για το Κολλέγιο Εμπορίου και Χρηματοοικονομικής που μετεξελίχθηκε στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα κύρια τμήματά του είναι: Εισαγωγή

2 University f San Francisc Schl f Management Majr in Entrepreneurship and Innvatin Majr in Business Administratin Majr in Finance Majr Majr in Hspitality Industry Management Majr in Internatinal Business Majr in Marketing Majr in Organizatinal Behavir and Leadership Mαθήματα του τμήματος Marketing Η ακαδημαϊκή έρευνα και η επιχειρησιακή εμπειρία έχουν τονίσει με τα χρόνια τον κρίσιμο ρόλο του marketing στο χώρο των επιχειρήσεων. Επίσης, κοινωφελείς και κυβερνητικοί οργανισμοί στηρίζονται στις λειτουργίες του marketing για πολλές δραστηριότητές τους. Υποχρεωτικά (12 credits) BUS Marketing Research BUS Cnsumer Behavir BUS Internatinal Marketing Management Επιλογής (επιλογή 8 credits από τα παρακάτω) BUS Creativity, Innvatin, and Prductin Develpment BUS Advertising and Prmtin Strategy BUS Multicultural Marketing BUS Retail Management BUS Custmer Satisfactin BUS Marketing Implicatins f Culture and Ethnic Identity BUS 369/469 - Special Tpics in Marketing BUS Sales Management BUS Marketing Strategy and Planning BUS e-business Marketing BUS Marketing Implicatins f Culture and Ethnic Identity BUS Advertising and Prmtin Strategy Η ανάπτυξη μίας ισχυρής στρατηγικής διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων αποτελεί βασικό στοιχείο στην επιτυχία κάθε εταιρίας. Σε αυτές τις κύριες λειτουργίες λαμβάνουν χώρα δραματικές αλλαγές εξαιτίας των μεγάλων καινοτομιών στην τεχνολογία και τις επικοινωνίες και, συγκεκριμένα, τη χρήση του διαδικτύου. Majr in Accunting

3 University f San Francisc Schl f Management και εξετάζει τις θεμελιώδεις έννοιες της διαφήμισης και προώθησης από την οπτική γωνία του manager. Τα κύρια θέματα περιλαμβάνουν: καθορισμό στόχων και προϋπολογισμού, ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλάνου επικοινωνίας, προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις, άμεσο και αλληλεπιδραστικό marketing, μέτρηση αποτελεσματικότητας κτλ. BUS e-business Marketing Το μάθημα εξετάζει νέα εργαλεία marketing τα οποία επιφέρει το διαδίκτυο. Εδώ περιλαμβάνονται η nline διαφήμιση και προώθηση, οι nline λιανικές πωλήσεις, η nline δημοπρασία και οι μηχανισμοί τιμολόγησης, το κοινωνικό δίκτυο και το ιογενές marketing, η nline έρευνα marketing και η ψηφιοποίηση προϊόντων. Επίσης, παρουσιάζονται τεχνικές σχεδιασμού ορισμένων εργαλείων και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους σε σχέση με παραδοσιακά εργαλεία marketing. BUS High Tech Marketing Εδώ εξετάζεται ο ρόλος του marketing στο οικονομικό σύστημα, η συμπεριφορά του καταναλωτή, η έρευνα στο marketing, και οι λειτουργίες και πολιτικές marketing. Δίνεται έμφαση στην αναγνώριση και την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών, την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών marketing, την εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών, την επίτευξη και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για υψηλής τεχνολογίας προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης, σε αυτό το μάθημα περιλαμβάνονται θεμελιώδεις έννοιες του marketing όπως η τμηματοποίηση, στόχευση και η τοποθέτηση. Δίνεται η δυνατότητα κατανόησης των 4Ps (προϊόν, τιμή, προώθηση και τοποθεσία) και εξετάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στο στρατηγικό marketing με το μεθοδολογία της ανάλυσης του Prter. Μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων MBA Prgram MBA fr Executives Master f Art in Investr Relatins Master f Glbal Entrepreneurship and Management Master f Nnprfit Administratin Master f Public Administratin Master f Science in Financial Analysis Το μάθημα αυτό ερευνάει αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον

4 University f San Francisc Schl f Management Master f Science in Organizatin Develpment Master f Science in Risk Management Τα κυριότερα μαθήματα που συνδέονται με το internet marketing είναι: MBA Integrated Marketing Cmmunicatin: Digital Marketing Χάρη στο Διαδίκτυο έχουν αλλάξει ριζικά οι κανόνες στον κόσμο των επιχειρήσεων, καθώς πραγματοποιήθηκε μία δραματική αλλαγή από τα παραδοσιακά μέσα σε ένα σύνθετο και συνέχεια εξελισσόμενο σύνολο από αλληλεπιδραστικά εργαλεία marketing τα οποία προσφέρουν άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Το μάθημα αυτό εξετάζει το ρόλο των ολοκληρωμένων επικοινωνιών marketing στην πραγματοποίηση των επιχειρησιακών στόχων. Εστιάζει στις πρακτικές του ψηφιακού marketing, όπου συμπεριλαμβάνονται καθιερωμένες μεθοδολογίες ανάλυσης, και στη συμβολή των πρακτικών στην ανάπτυξη της στρατηγικής marketing. Οι φοιτητές θα αναλύσουν επιχειρησιακά σενάρια και θα καθορίσουν στρατηγικούς στόχους, θα στοχεύσουν σε συγκεκριμένες αγορές και θα υπάρχει εκμάθηση των συγκεκριμένων τακτικών ψηφιακού marketing. MBA Integrated Marketing Cmmunicatin: Scial Media Οι καταναλωτές δέχονται έναν μεγάλο αριθμό εμπορικών μηνυμάτων από ένα ευρύ φάσμα πηγών σε καθημερινή βάση. Οι ικανοί marketers κατανοούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με αυτές τις τάσεις και προσπαθούν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επικοινωνία marketing. Σε αυτή την προσέγγιση η εταιρία διαχειρίζεται προσεκτικά τα πολλά κανάλια επικοινωνίας για να προσφέρει ένα ξεκάθαρο και με συνοχή μήνυμα για την επιχείρηση και τα προϊόντα της. Αυτό το μάθημα λαμβάνει υπόψη του ολόκληρο το μείγμα προώθησης κατά την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας το οποίο περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων επικοινωνίας, τον καθορισμό του προϋπολογισμού, την επιλογή κοινού-στόχου, το σχεδιασμό του μηνύματος, την επιλογή του κατάλληλου μείγματος μέσων, τη συλλογή ανατροφοδότησης (feedback) και τη μέτρηση της απόδοσης. Master f Science in Infrmatin Systems

5 University f San Francisc Schl f Management πληροφορίας που μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου και δημιουργείται από του καταναλωτές, που είναι διαθέσιμη σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να εμπλακούν με πολλούς τρόπους ώστε να αυξήσουν τη φήμη τους, να πουλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και να χτίσουν την αξία της εταιρίας μέσω δημιουργικών λύσεων marketing και κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιώντας πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies), αυτό το μάθημα εστιάζει στους πολλούς δημιουργικούς τρόπους που οι marketers μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ως μία πλατφόρμα για λειτουργίες marketing που στοχεύουν στην αύξηση της απόδοσης της εταιρίας με τη χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης όπως είναι το YuTube, το Facebk, το Twitter και άλλα, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη φήμη των προϊόντων της. Επίσης, σε αυτό το μάθημα θα εξεταστούν τα κύρια μέσα που χρησιμοποιούν οι marketers για να αποκτήσουν γνώση σε πραγματικό χρόνο επί των προτιμήσεων των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας. Online Προγράμματα Εκτός από τις εργασίες στις φυσικές εγκαταστάσεις του, το USF αναβάθμισε το nline πρόγραμμά του. Συγκεκριμένα, από το 2011 πραγματοποιήθηκαν αναβαθμίσεις με το 100% nline μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο διαδικτυακό marketing, όπου και έχουν συμπεριληφθεί οι τελευταίες τάσεις στο χώρο, δίνοντας στους επαγγελματίες τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να πετύχουν σε αυτό το πεδίο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα εστιάζει στη χρήση εξελιγμένων στρατηγικών διαδικτυακού marketing και οι φοιτητές μπορούν να μάθουν τεχνικές ανάπτυξης nline κοινοτήτων και δραστηριοτήτων και εκμετάλλευσης της κοινωνικής δικτύωσης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του marketing. MBA Marketing and Scial Media Παρόλο που τα διοικητικά στελέχη δεν μπορούν πλέον να έχουν τον έλεγχο της

6 University f San Francisc Schl f Management δείχνει την επιθυμία των οικογενειών να στείλουν να παιδιά τους στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Γενικότερα, υπάρχει αποδοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο των αποφοίτων, που συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Στο πανεπιστήμιο παρατηρείται αύξηση των φοιτητών. Ειδικοί στο χώρο με μεγάλη εξειδίκευση στο διαδικτυακό marketing καθοδηγούν του φοιτητές και τους δίνουν τα προσόντα που είναι απαραίτητα στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και αλληλεπιδραστικού σχεδίου marketing (e-releases, 2012). Αυτές οι γνώσεις οδηγούν τους φοιτητές στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Βιβλιογραφία Ktabe, M. and Helsen, K., Glbal Marketing Management. 5 Th ed. Hbken, New Jersey: Jhn Wiley & Sns. Ktler, P. and Armstrng, G., Principles f Marketing. 13 th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearsn Educatin. Βλαχοπούλου, Μ., e-marketing: Διαδικτυακό Μάρκετινγκ. 2 η έκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Rsili. USF, 2012, University f San Francisc, [nline] Available at: <http://www.usfca.edu/> [Accessed 11 Nvember 2012]. e-releases, 2012, University f San Francisc Updates Interactive Marketing Certificate t Prvide Students with Latest Develpments in Internet Marketing [nline] Available at: <http://www.ereleases.cm/pr/university- san- francisc- updates- interactive- marketing- certificate- prvide- students- latest- develpments- internet- marketing > [Accessed 14 Nvember 2012] Αποτελέσματα Σήμερα το USF αποτελεί ένα από τα πέντε πανεπιστήμια στη χώρα που τιμήθηκε με το Higher Educatin Civic Engagement Award, καθώς αναγνωρίστηκε η συνεισφορά του πανεπιστημίου στην κοινότητα, το χώρο της ηγεσίας, τις επαγγελματικές επιτυχίες και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών. Επίσης, λόγω του ότι το 30% των φοιτητών αποτελούν τους πρώτους των οικογενειών τους στην παρακολούθηση μαθημάτων

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ελένη Γ. Νύκταρη Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW www.unic.ac.cy 0 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW 0 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SCHOOL OF BUSINESS 0 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ SCHOOL OF

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα