75 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "75 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 75 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Τι αλλάζει: Τι ισχύει σήμερα: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 1. Η πλειοψηφία των μελών της θα είναι Ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί εναλλακτική 1: (5 εξωκοινοβουλευτικοί) Πρόεδρος, υποδιοικητής της ΤτΕ, μέλη: 2 μέλη Ελεγκτικού Συνεδρίου, 1 μέλος Αρείου Πάγου, 1 καθηγητής ΑΕΙ Οικονομικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών διενεργείται από επιτροπή που απαρτίζεται από έναν βουλευτή εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που εκπροσωπείται στη Βουλή, καθώς και από ένα Σύμβουλο της εναλλακτική 2: 5 εξωκοινοβουλευτικοί και 2 Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν βουλευτές μέλη της Επιτροπής Θεσμών, ένας απο την πλειοψηφία ένας από τη μειοψηφία Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ορίζονται με κλήρωση από τις ολομέλειες των χωρίς δικαίωμα ψήφου αντίστοιχων δικαστηρίων. Της Επιτροπής εναλλακτική 3: (3 εξωκοινοβουλευτικοί και προεδρεύει Αντιπρόεδρος της Βουλής. 2 βουλευτές) 3 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και 2 αντιπρόεδροι της Βουλής 2.Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή, έχει δικό της προϋπολογισμό που προσαρτάται στον προϋπολογισμό της Βουλής. Υπάγεται στη Βουλή. 3. Εξαετής θητεία με δυνατότητα μόνο μιας ανανέωσης. 4. Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζεται από μόνιμη υπηρεσιακή μονάδα αποτελούμενη από ορκωτούς ελεγκτές, ορκωτούς εκτιμητές, Η θητεία των μελών της λήγει με τη συγκρότηση νέας Επιτροπής μετά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών. Αναθέτει τον έλεγχο σε ορκωτούς ελεγκτές. 1

2 νομικούς και ειδικούς πληροφορικής. 5. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποκτά αποφασιστικές αρμοδιότητες. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τον Πρόεδρο της Βουλής. Η Επιτροπή σήμερα μόνο εισηγείται. 6. Ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου. 7. Η χρηματική αποτίμηση των κάθε είδους ενισχύσεων σε είδος σε πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς και υποψήφιους βουλευτές γίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Η αποτίμηση γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών. 8. Η Επιτροπή θα ελέγχει όχι μόνο τα οικονομικά των υποψηφίων βουλευτών που εκλέχθηκαν, αλλά Εναλλακτική 1: και όσων δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Εναλλακτική 2: και του πρώτου ή δεύτερου επιλαχόντα 9. εναλλακτική 1: Ενίσχυση της ανεξαρτησίας των Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου. (πχ η κάθε επιτροπή θα αποτελείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών ως πρόεδρο, και έναν επίτροπο του ελεγκτικού συμβουλίου ως μέλη και πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγού ή σύμβουλο ως μέλη ) Εναλλακτική 2: Να καταργηθούν οι επιμέρους επιτροπές (Τοπικές Επιτροπές και οι 13 Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Οι Τοπικές Επιτροπές Ελέγχου αποτελούνται από εκπροσώπους των κομμάτων και Γενικό Γραμματέα αντίστοιχης Περιφέρειας 2

3 Εκλογικών Παραβάσεων) και οι αρμοδιότητες τους να περάσουν στην Κεντρική Επιτροπή 10. Πλήρης έλεγχος των οικονομικών κομμάτων και βουλευτών Δειγματοληπτικός έλεγχος των οικονομικών κομμάτων και βουλευτών 11. Η Επιτροπή Ελέγχου, αν διαπιστώσει ότι εκλεγείς βουλευτής ή τρίτος προς όφελος του λειτούργησε εκλογικό κέντρο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ. 1 περίπτωση ε.ι. του παρόντος νόμου, ή υπερέβη κατά πενήντα τοις εκατό (50%) το ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών, της αυτό εκάστοτε ισχύει στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με άρθρο 20 του παρόντος νόμου, συντάσσει έκθεση και υποβάλλει τον σχετικό φάκελο με όλα τα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Μέσω Βουλής 12. Κατάργηση ασφυκτικών προθεσμιών για ολοκλήρωση ελέγχου σε ισολογισμούς κομμάτων και προεκλογικές δαπάνες βουλευτών. 13. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής Απαρτίζεται από ένα βουλευτή κάθε κόμματος και από έναν Σύμβουλο της Επικρατείας, ένα Αρεοπαγίτη και έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίοι ορίζονται με κλήρωση από τις ολομέλειες των αντίστοιχων Δικαστηρίων. 3

4 2. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (Α. Διακρίσεις και ύψος κρατικής χρηματοδότησης, Β. Δικαιούχοι, Γ. Κατανομή, Δ. Οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς) Α. Διακρίσεις και ύψος κρατικής χρηματοδότησης 14. Μείωση κατά 25% της τακτικής χρηματοδότησης και περαιτέρω μείωση κατ έτος αναλογικά με το ύψος του ελλείμματος. Α. Διακρίσεις και ύψος κρατικής χρηματοδότησης Η τακτική χρηματοδότηση καταβάλλεται κατ έτος και ανέρχεται σε ποσοστό 1,020%0 των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σήμερα δεν υπάρχει καμιά σύνδεση με το έλλειμα. 15. Συνυπολογισμός και αφαίρεση από την τακτική χρηματοδότηση του κάθε κόμματος του ποσού που αναλογεί σε μισθοδοσία αποσπασμένων στο κόμμα υπάλληλων 16. Το 25% της τακτικής χρηματοδότησης που δικαιούται κάθε κόμμα παρακρατείται και δεν καταβάλλεται αν αυτό δεν προσκομίσει τραπεζικά παραστατικά και άλλες αποδείξεις ότι συγκέντρωσε χρηματοδότηση του ίδιου ύψους από ιδιωτική χρηματοδότηση (συνυπολογίζονται μόνο εισφορές μέχρι 1000 ευρώ) 17. Μείωση κατά 25% της εκλογικής 4

5 χρηματοδότησης. Η εκλογική χρηματοδότηση καταβάλλεται κάθε φορά που διεξάγονται εκλογές (εθνικές ή ευρωεκλογές) και ανέρχεται στο 0.22% των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Β) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 18. Τακτική χρηματοδότηση δικαιούνται τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί α) που εκπροσωπούνται στη Βουλή από Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ίδιο κόμμα, β) των οποίων έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι στο Ευρωκοινοβούλιο γ) που είχαν καταρτήσει συνδυασμούς στο σύνολο της Επικράτειας και συγκεντρώσει αριθμό ψήφων τουλάχιστον 1,5% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων δ) που δεν εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά είχαν συμμετάσχει στις τελευταίες Ευρωεκλογές και είχαν συγκεντρώσει αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με το 2,5% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. Β) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Τακτική χρηματοδότηση δικαιούνται τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί α) που εκπροσωπούνται στη Βουλή από Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ίδιο κόμμα, β) των οποίων έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι στο Ευρωκοινοβούλιο γ) τα οποία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχαν καταρτήσει πλήρεις συνδυασμούς τουλάχιστον στο 70% της επικράτειας και είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον 1,5% των ψήφων. 19.Εκλογική χρηματοδότηση δικαιούνται τα κόμματα και οι συνασπισμοί που: α) έχουν καταρτίσει συνδυασμούς στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών της χώρας και έχουν συγκεντρώσει αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με το 1% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων της επικράτειας και β) συμμετείχαν στις ευρωεκλογές και συγκέντρωσαν αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με το 1% του συνόλου των έγκυρων Εκλογική χρηματοδότηση δικαιούνται τα κόμματα και οι συνασπισμοί α) που εκπροσωπούνται στη Βουλή από Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ίδιο κόμμα, (η προϋπόθεση αυτή απαιτείται να συνέτρεχε κατά τη βουλευτική περίοδο που έληξε) β) των οποίων έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι στο Ευρωκοινοβούλιο (η προϋπόθεση αυτή απαιτείται να συνέτρεχε κατά την περίοδο που έληξε) γ) τα οποία στις τελευταίες βουλευτικές 5

6 ψηφοδελτίων της επικράτειας. εκλογές είχαν καταρτήσει πλήρεις συνδυασμούς τουλάχιστον στο 70% της επικράτειας και είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον 1,5% των ψήφων. Για χρηματοδότηση σε Ευρωεκλογές απαιτείται να έχει συγκεντρώσει 1,5% στις εκλογές αυτές. Γ) Κατανομή 20. Αλλαγή στον τρόπο κατανομής με σκοπό την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των κομμάτων. Ένα μέρος θα καταβάλλεται πριν τις εκλογές. Γ) Κατανομή Δ) Οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς 21.Η ενίσχυση των κέντρων ερευνών κι μελετών των κομμάτων θα γίνεται απευθείας σε αυτά. Δ) Οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς Τα κόμματα που δικαιούνται κρατική χρηματοδότηση, λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για λειτουργία ερευνητικών κέντρων και μελετών. 22. Μείωση κατά 25% της συνολικά προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο 0,1% των τακτικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. 23. Το ήμισυ του δικαιούμενου από κάθε κέντρο ποσού οικονομικής ενίσχυσης θα παρακρατείται και θα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι το κέντρο συγκέντρωσε ποσό του αυτού ύψους τουλάχιστον από ιδιωτικές χορηγίες και δωρεές. 6

7 3. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ) / ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ( Α. Έσοδα πολιτικών κομμάτων, Β. Έσοδα υποψηφίων βουλευτών, Γ. Προεκλογικές δαπάνες κομμάτων Δ. Προεκλογικές δαπάνες υποψηφίων Α. ΕΣΟΔΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 24.Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κομμάτων ή συνασπισμών κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους από το ίδιο πρόσωπο καθορίζεται στο ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβάνονται και οι παροχές σε είδος). Α. ΕΣΟΔΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κομμάτων ή συνασπισμών κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους από το ίδιο πρόσωπο καθορίζεται στο ποσό των ευρώ 25. Όσοι ενισχύουν πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς υποχρεούνται να το αναφέρουν στη φορολογική τους δήλωση. Μέρος θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα αυτού που ενισχύει. 26.Απαγορεύσεις/ περιορισμοί στο δανεισμό Εναλλακτική 1: Απαγόρευση χορήγησης δανείων από τράπεζες σε πολιτικά κόμματα 7

8 και συνασπισμούς. Εναλλακτική 2 Απαγόρευση χορήγησης δανείων από τράπεζες σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Εναλλακτική 3: ο δανεισμός από τράπεζες να μην υπερβαίνει ΧΧ% της κρατικής χρηματοδότησης. Εναλλακτική 4: ο δανεισμός να επιτρέπεται μόνο για χρηματοδότηση χρέους. 27. Στις ήδη ισχύουσες απαγορεύσεις προστίθενται: Έλληνες πολίτες που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργου, προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών. Επίσης προσθέτονται Έλληνες πολίτες που είναι ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων. 28 Εναλλακτική 1: διατήρηση απαγόρευσης κάθε δυνατότητας νομικών προσώπων να χρηματοδοτούν κόμματα. Εναλλακτική 2: Υπό προϋποθέσεις δυνατότητα νομικών προσώπων να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. (με όρο και να μην έχουν συναλλαγές με Δημόσιο) υπό τον όρο της προηγούμενης γνωστοποίησης της ενίσχυσης στην επιτροπή ελέγχου Απαγορεύεται με μοναδική την παρακάτω εξαίρεση. 29. Αφαίρεση της εξαίρεσης από την απαγόρευση χρηματοδότησης από επιχειρήσεις οι μετοχές των οποίων ανήκουν σε πολιτικό κόμμα ή σε φυσικά πρόσωπα εντεταλμένα από το αρμόδιο όργανο του Από την απαγόρευση χρηματοδότησης εξαιρούνται χρηματοδοτήσεις εφόσον προέρχονται από επιχειρήσεις και κάθε είδους νομικά πρόσωπα οι μετοχές των οποίων ανήκουν στο σύνολο τους σε πολιτικό κόμμα ή για 8

9 κόμματος. λογαριασμό του κόμματος σε φυσικά πρόσωπα εντεταλμένα από το αρμόδιο όργανο του κόμματος. 30. Απαγόρευση ανώνυμης ενίσχυσης πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών. Ονομαστικοποίηση κάθε πηγής. Η χρηματοδότηση γίνεται και με όποια άλλη μέθοδο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που ενισχύει το κόμμα (πχ κινητά τηλέφωνα, πιστωτική κάρτα κλπ) Β. ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 31. Το ανώτατο όριο ιδιωτικής χρηματοδότησης υποψήφιου βουλευτή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου καθορίζεται σε ευρώ Το ανώτατο όριο ιδιωτικής χρηματοδότησης υποψήφιου βουλευτή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου καθορίζεται σε ευρώ. 32. Εναλλακτική 1: Διατήρηση της απαγόρευσης δυνατότητας ενίσχυσης υποψηφίων βουλευτών από νομικά πρόσωπα. Εναλλακτική 2:Δυνατότητα ενίσχυσης υποψήφιων βουλευτών από νομικά πρόσωπα υπό τον όρο της προηγούμενης γνωστοποίησης της ενίσχυσης στην επιτροπή ελέγχου. Απαγορεύεται. 33. Απαγορεύεται η ενίσχυση υποψηφίων Δεν υπάρχει απαγορεύση στα φυσικά πρόσωπα 9

10 βουλευτών από φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργου προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και οι ανώνυμες ενισχύσεις. Γ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (κατά την προεκλογική περίοδο) 35. Προεκλογικές δαπάνες θεωρούνται αυτές που καταβάλλονται 2 μήνες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών ή ευρωεκλογών, εφόσον κατά την κρίση της επιτροπής ελέγχου σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες του προεκλογικού αγώνα. Σε περίπτωση διεξαγωγής εθνικών εκλογών κατά το 4ο έτος της βουλευτικής περιόδου, προεκλογικές δαπάνες θεωρούνται εκείνες που καταβάλλονται 6 μήνες πριν τη διεξαγωγή τους. Εκλογικές δαπάνες είναι τα ποσά που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του εκλογικού αγώνα για τις ανάγκες του, καθώς και η αξία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων προς το κόμμα ή το συνασπισμό. Ως εκλογικές δαπάνες μπορεί να θεωρηθούν και ποσά που καταβλήθηκαν πριν από την προκήρυξη των εκλογών, εφόσον από τα οικεία παραστατικά προκύπτει ότι τα ποσά αυτά σχετίζονται άμεσα με την κάλυψη εκλογικών αναγκών. 36. Η Επιτροπή συντάσσει κατάλογο με το τεκμαιρόμενο κόστος συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και μέσων προβολής. 37. Απαγορεύονται οι μετακινήσεις ετεροδημοτών μέσω κομμάτων. Δ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (κατά την προεκλογική περίοδο) 38. Το ύψος των συντελεστών για κάθε εκλογική περιφέρεια προκειμένου να Το ύψος των συντελεστών αναπροσαρμόζεται από τον ΥΠΕΣΑΗΔ 10

11 καθοριστεί το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται από την Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένης και της εξέλιξης του δείκτη τιμών καταναλωτή και του διαφημιστικού κόστους στον τύπο. 39. Το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών για καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο (και στο διαδίκτυο;)για κάθε υποψήφιο βουλευτή ορίζεται στο 50% (?) του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους εκλογικών δαπανών. Το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών για καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο για κάθε υποψήφιο βουλευτή ορίζεται στο 20% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους εκλογικών δαπανών. 40. Απαγόρευση διαφοροποίησης των υποψηφίων για την τιμολόγηση τους από τις επιχειρήσεις τύπου, καθώς και απαγόρευση παροχής στους υποψήφιους βουλευτές διαφορετικού ποσοστού έκπτωσης. 41. Σύνταξη από την Επιτροπή Ελέγχου, καταλόγου με το τεκμαιρόμενο κόστος συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και μέσων των υποψήφιων βουλευτών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάθε εκλογικής περιφέρειας και τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Το εξαγόμενο τεκμήριο κόστους είναι μαχητό. 42. Προεκλογικές δαπάνες θεωρούνται αυτές που καταβάλλονται 2 μήνες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών εφόσον κατά την 11

12 κρίση της επιτροπής ελέγχου σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες του προεκλογικού αγώνα. Σε περίπτωση διεξαγωγής εθνικών εκλογών κατά το 4 ο έτος της βουλευτικής περιόδου, προεκλογικές δαπάνες θεωρούνται εκείνες που καταβάλλονται 6 μήνες πριν τη διεξαγωγή τους. 4. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 43. Απαγόρευση στα κόμματα και στους υποψηφίους να αναρτούν αεροπανό, πανό, αφίσες, γιγαντοαφίσες και κάθε άλλο μέσο προβολής. υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων, εκτός των χώρων που δίνουν άδεια οι ΟΤΑ 44. Υποχρεωτικό κοινό φυλλάδιο για τους υποψήφιους του κάθε συνδυασμού (Απαγόρευση κάθε άλλου διαφημιστικού εντύπου (κάρτες, μόνοφυλλα) 45.εναλλακτική 1: Απαγόρευση διαφημιστικής προβολής των υποψηφίων στο διαδίκτυο Εναλλακτική 2: Μη απαγόρευση (βλέπε 35) 46. Μείωση κατά 25% των παρεχόμενου τηλεοπτικού χρόνου 12

13 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ / ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ Α. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 47.Επέκταση αρμοδιοτήτων του υπευθύνου για τη διαχείριση των οικονομικών του κάθε κόμματος, ο οποίος πρέπει να έχει προσόντα ορκωτού ελεγκτή και ορίζεται από τον πολιτικό αρχηγό. Η διαχείριση των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων ανήκει στα όργανα που προβλέπονται από το καταστατικό του κόμματος. 48.Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί ακολουθούν το διπλογραφικό σύστημα και τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και τα βιβλία ελέγχονται ετησίως από την Επιτροπή Ελέγχου και δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί τηρούν στην έδρα τους ειδικό βιβλίο στο οποίο τηρούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους. 49.Το 100% των εσόδων και το 90% των δαπανών των πολιτικών κομμάτων διακινούνται υποχρεωτικά μέσω ενός λογαριασμού ανά τράπεζα και το πολύ μέχρι τρεις (3) τράπεζες. Το 80% των εσόδων και των δαπανών των πολιτικών κομμάτων διακινούνται υποχρεωτικά μέσω ειδικών λογαριασμών σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα. 50.Υποχρέωση πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών να διατηρούν ιστοσελίδα στην οποία αναρτούν το ονοματεπώνυμο του 13

14 υπευθύνου οικονομικών και τα στοιχεία επικοινωνίας του, το ονοματεπώνυμο του δωρητή για κάθε παροχή που υπερβαίνει το ποσό των 1000 ευρώ ετησίως και τις δαπάνες διαφημιστικής προβολής του προηγούμενου έτους. Υποχρέωση ανάρτησης των ανωτέρω στοιχείων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου εντός διημέρου. 51.Οι ισολογισμοί εσόδων και δαπανών των κομμάτων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ελέγχου. Οι ισολογισμοί εσόδων και δαπανών των κομμάτων αναρτώνται σε δύο αθηναϊκές εφημερίδες. 52.Η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ελέγχου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών δημοσιεύται στην Εφημεριδα της Κυβερνησης 53. Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσκοπήσεων, εταιρείες ΜΜΕ αποστέλλουν ετησίως προς την Επιτροπή, το περιεχόμενο και την οικονομική αποτίμηση όλων των δοσοληψιών με κόμματα και υποψηφίους βουλευτές. 54. Έλεγχος στα οικονομικά όλων των κομμάτων που εκπροσωπήθηκαν στη Βουλή από το 1974 μέχρι σήμερα. Β. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 55.Υποχρέωση υπουργών, βουλευτών και 14

15 ευρωβουλευτών να διατηρούν ιστοσελίδα στην οποία αναρτούν το πόθεν έσχες τους των τελευταίων 5 ετών, καθώς και το ονοματεπώνυμο δωρητών για κάθε παροχή που υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 56.Το 100% των εσόδων και το 90% των δαπανών των υποψηφίων βουλευτών διακινούνται υποχρεωτικά μέσω ενός τραπεζικού λογαριασμού σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Το 60% των εσόδων και των δαπανών των υποψηφίων βουλευτών διακινούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα. 57.Οι υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές οφείλουν να διατηρούν ιστοσελίδα με το ονοματεπώνυμο δωρητών για κάθε παροχή που υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, καθώς και για κάθε δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό αυτό. 58.Ειδικά οι υποψήφιοι βουλευτές που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες, οφείλουν να αναρτούν το εκκαθαριστικό της τελευταίας δήλωσης φόρου εισοδήματος και το Ε9 τους. 59.Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές ή πρώτου και δεύτερου επιλαχόντα) ανεξαρτήτως αν εξελέγησαν ή όχι, υποβάλλουν στην Επιτροπή Ελέγχου έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών στην οποία προσαρτάται και κατάλογος με ονοματεπώνυμα δωρητών που κατέβαλλαν προς τον υποψήφιο ποσά μεγαλύτερα των 150 ευρώ. Σε περίπτωση εκλογής η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα Οι βουλευτές που εξελέγησαν και οι αναπληρωματικοί υποβάλλουν στην Επιτροπή Ελέγχου έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών στην οποία προσαρτάται και κατάλογος με ονοματεπώνυμα δωρητών που κατέβαλλαν προς τον υποψήφιο ποσά μεγαλύτερα των 150 ευρώ. 15

16 τους και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ελέγχου. 60.Μέσα σε προθεσμία τριών(3) μηνών από την εκλογή τους, βουλευτές που εκλέγονται για πρώτη φορά οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Ελέγχου το σύνολο των προς αυτούς παροχών σε χρήμα και σε είδος κατά τη διάρκεια των είκοσι τεσσάρων μηνών πριν από την ημέρα των εκλογών. Η αυτή υποχρέωση ισχύει και για τους εκλεγόμενους για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έσοδα και δαπάνες υποψηφίων βουλευτών θεωρούνται όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 16

17 6. ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 61.Έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών κατά 30%. Έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών κατά 100% 62.Οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται κατά την εκτίμησή της, από την επιτροπή ελέγχου για κάθε παράβαση του παρόντος νόμου σε βάρος όλων των υπόχρεων, συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων βουλευτών και ευρωβουλευτών, επιχειρήσεις ΜΜΕ και λοιπά νομικά πρόσωπα, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα. Σύνδεση συγκεκριμένης κύρωσης με συγκεκριμένη παράβαση. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για διοικητικές κυρώσεις σε βάρος επιχειρήσεων ΜΜΕ και λοιπά ν.π., τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα (με εξαίρεση τους ιδιοκτήτες εντύπων για παραβίαση της απαγόρευσης διακίνησης ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου υπέρ υποψήφιων βουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο). 63.Ποινική κύρωση και πρόστιμο σε βάρος του οικονομικού υπευθύνου των κομμάτων για ελλιπή, ψευδή ή αντικανονική, σύνταξη, τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων και στοιχείων, ισολογισμών και ειδικής έκθεσης εσόδων και δαπάνων. 64.Ποινική κύρωση και πρόστιμο σε βάρος βουλευτών και ευρωβουλευτών για αποδοχή χρηματοδότησης ή παροχών άνω του επιτρεπόμενου ορίου, από απαγορευμένες πηγές, καθώς και για παραβίαση της υποχρέωσης ανάρτησης στην ιστοσελίδα τους των προβλεπόμενων από το νόμο στοιχείων. Επιπλέον, ποινική κύρωση σε βάρος των ανωτέρω προσώπων για αποδοχή Δεν υπάρχει πρόβλεψη για κύρωση καθώς δεν προβλέπονται αντίστοιχες απαγορεύσεις. 17

18 χρηματοδότησης ή παροχής από νομικά πρόσωπα, χωρίς προηγουμένως να έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Ελέγχου και να έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. 65.Ποινική κύρωση και πρόστιμο σε βάρος των υποψηφίων για μη ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους των προβλεπόμενων από το νόμο στοιχείων, για αποδοχή χρηματοδότησης ή παροχής από νομικά πρόσωπα χωρίς προηγουμένως να έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Ελέγχουν και να έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, καθώς και για διακίνηση εκλογικών εσόδων και δαπανών εκτός τραπεζικού λογαριασμού. 66.Ποινική κύρωση και πρόστιμο σε βάρος ιδιωτών οι οποίοι ενισχύουν πολιτικά κόμματα και δε το αναφέρουν στη φορολογική τους δήλωση. 67.Ποινική κύρωση και πρόστιμο σε βάρος ιδιωτών που ενισχύουν εκλεγμένους βουλευτές κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. 7. ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 68.Η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί αυτεπάγγελτα ή ύστερα από επώνυμη καταγγελία να διενεργεί έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης σε πρόσωπα που διετέλεσαν πρωθυπουργοί, αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές και 18

19 υπεύθυνοι διαχείρισης οικονομικών των κομμάτων από το 1974 και σύζυγοι και τέκνα και εφεξής. (εναλλακτική 2: Η Επιτροπή Ελέγχου διενεργεί έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης σε όλα τα πρόσωπα που διετέλεσαν πρωθυπουργοί, αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές και υπεύθυνοι διαχείρισης οικονομικών των κομμάτων και σύζυγοι και τέκνα αυτών από το 1974 και εφεξής. 69.Η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και τον τρόπο απόκτησής τους (παραστατικά, συμβόλαια και τυχόν άλλα δημόσια έγγραφα), όχι μόνο του υπόχρεου και του/της συζύγου του, αλλά και των τέκνων του κάτω των 35 ετών. 70.Μετά την αρχική δήλωση οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνο τις μεταβολές που επήλθαν κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση. Η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αφορά τα περιουσιακά στοιχεία όχι μόνο του υπόχρεου και του/της συζύγου του, αλλά και των ανήλικων τέκνων του. Ο υπόχρεος πρέπει να καταθέσει παραστατικά της περιουσιακής του κατάστασης. Κάθε φορά οι υπόχρεοι πρέπει να κάνουν εκ νέου δήλωση πόθεν έσχες. 71.Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρείται κάθε αντικείμενο που μπορεί να αξιολογηθεί ως τέτοιο, όπως έργα τέχνης, πολύτιμοι λίθοι και ποσότητες χρυσού συνολικής αξίας πάνω από ευρώ. 72.Ανάρτηση στο διαδίκτυο του πόθεν έσχες. 19

20 73. Απλοποίηση της καταγραφής του Πόθεν Έσχες 74.Σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσης, η Επιτροπή Ελέγχου καταλογίζει σε βάρος του ελεγχόμενου και υπέρ του Δημοσίου, χρηματικό ποσό ίσης αξίας με το περιουσιακό όφελος το οποίο απέκτησε ο ελεγχόμενος. Σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζει σε βάρος του ελεγχόμενου και υπέρ του Δημοσίου, χρηματικό ποσό ίσης αξίας με το περιουσιακό όφελος το οποίο απέκτησε ο ελεγχόμενος. 75. Οι υπόχρεοι για την υποβολή της δήλωσης «πόθεν έσχες» θα πρέπει να συνυποβάλλουν ειδική δήλωση με την οποία «θα παραιτούνται ρητώς και ανεκκλήτως υπέρ του ελληνικού Δημοσίου από κάθε ενοχικό ή εμπράγματο δικαίωμα επί οποιουδήποτε ακίνητου ή κινητού πράγματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η καταγραφή του οποίου για οποιοδήποτε λόγο έχει παραλειφθεί. 20

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ. Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ. Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. ΕΚΛΟΓΙΚΑ Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Κάντε κλικ εδώ, για να «κατεβάσετε» το νομοθέτημα από την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/146/25-6-2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3023 Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (Άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 3023/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (Άρθρο 16Α παρ. 1,περ. β του ν.3023/2002 όπως προστέθηκε δυνάμει των άρθρων 13 και 33 του ν. 4304/2014, ΦΕΚ Α 234/23.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόµου «Για τη σύσταση, χρηµατοδότηση και οικονοµικό έλεγχο των πολιτικών κοµµάτων και για τη ρύθµιση και τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α ) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος.

Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α ) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4304/14 (ΦΕΚ Α 234/23.10.2014) Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015 NOMIKO TMHMA Πληροφορίες : Κάτια Πουλάκη Μαρία Μπέλλου Τηλ.: 210-9545098 / 210-9545046 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η απόφαση εκδίδεται το πρώτο δίµηνο του έτους κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος ή του έτους διε

Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η απόφαση εκδίδεται το πρώτο δίµηνο του έτους κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος ή του έτους διε Άρθρο :0 Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 21 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146/25-6-2002) Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146Α) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος

Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146Α) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος Όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4304/14 (ΦΕΚ Α 234/23.10.2014), ν. 4472/17 (ΦΕΚ Α 74/19.05.2017), ν.4475/17 (ΦΕΚ Α 83/12.06.2017), ν.4483/17 (ΦΕΚ Α 107/31.07.2017) και ν.4509/17 (ΦΕΚ Α 201/22.12.2017). Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX. 1.ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (Άρθρο 6 ν.

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX. 1.ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (Άρθρο 6 ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ (Άρθρο 16Α παρ. 1,περ. γ του ν.3023/2002 όπως προστέθηκε δυνάμει των άρθρων 13 και 33 του ν. 4304/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3023/2002: Χρηματοδότηση κομμάτων-βουλευτών:εσοδα,δαπάνες,έλεγχος (312651) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 21 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /2017, ΦΕΚ 3993/Β/

Αριθμ /2017, ΦΕΚ 3993/Β/ 1 Αριθμ. 38405/2017, ΦΕΚ 3993/Β/15.11.2017 Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2017 (ε δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

15+43 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15+43 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 15+43 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σελίδα 2 Ουσιαστική αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού 3 Χρηματοδότηση και χρήση τραπεζικών λογαριασμών Κρατική χρηματοδότηση 4 Χρηματοδότηση από φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/07/2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/07/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/07/2017 Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου αναφορικά με την νομιμότητα της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών για την προεκλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/02/2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/02/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/02/2017 Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου αναφορικά με την νομιμότητα της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών για την προεκλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Άθροισμα Πρόταση Δαπανών Συνολικών Περιφέρεια

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Άθροισμα Πρόταση Δαπανών Συνολικών Περιφέρεια II. ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ α. i. Η χρηματοδότηση των δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και η διακίνηση των ποσών, που αναφέρονται σε έσοδα και δαπάνες, για το συνολικό ύψος τούτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ N. 3213/2003, Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. Αρ. 1 Υπόχρεοι σε δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4/29.05.2012 Σήμερα ημέρα Τρίτη 29 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κινήματος κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κινήματος κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. NOMIKO TMHMA τηλ. 2109545047-2109545077 Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 3 ΠΡΟΣ: Τους ανακηρυχθέντες υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κινήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές,

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, 10 SOS 5 Μάρτιος, 2017 Δώδεκα αλλαγές και νέους κωδικούς- έκπληξη που αφορούν τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις, τα τεκμήρια διαβίωσης και το πόθεν έσχες,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4543, Ν. 180(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4543, Ν. 180(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4543, 9.12.2015 Ν. 180(I)/2015 Ν. 180(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 41648 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Σ ε λ ί δ α 2

Πρόλογος. Σ ε λ ί δ α 2 Σ ε λ ί δ α 1 Σ ε λ ί δ α 2 Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά Λογιστής - φοροτεχνικός Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN Σύνταξη - επιμέλεια Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 3

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 3 NOMIKO TMHMA Πληροφορίες : Κάτια Πουλάκη Μαρία Μπέλλου Τηλ.: 210-9545098 / 210-9545046 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 3 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που στελεχώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 44168 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 46539 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 171(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ν. 171(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4542, 2.12.2015 Ν. 171(I)/2015 Ν. 171(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4304/2014. Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4304/2014. Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 4304/2014 Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4304 ΦΕΚ Α 234/23.10.2014 Έλεγχος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 3Α Ν.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 3Α Ν. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 3Α Ν. 3213/2003) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 Αθήνα, Μάρτιος 2017 Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία της Επιτροπής κατά το ημερολογιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2011 (δ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2011 (δ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 4399 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Πληροφορίες : Θ. Φλώρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2017 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2017 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 10.6.2014 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Ηγουμενίτσα 29-8-2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3.1/195 Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Θ. 152, 46100, Ηγουμενίτσα Φώτης Παπαγεωργίου 2665049851 2665049882 secsdo@teiep.gr www.sdo.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Ν. 4446 / 22.12.2016 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ. Ταχ. Κώδικας: 101 83 Τηλέφωνα: 213 1361003, 2131361132, 213 1361131, 213 1361133 Fax: 210 3741129, 210 3741140. Αριθ.

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ. Ταχ. Κώδικας: 101 83 Τηλέφωνα: 213 1361003, 2131361132, 213 1361131, 213 1361133 Fax: 210 3741129, 210 3741140. Αριθ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10812 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Πρόεδρο και τα μέλη των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής: 1) Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 2) Παραγωγής και Εμπορίου

Προς την Πρόεδρο και τα μέλη των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής: 1) Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 2) Παραγωγής και Εμπορίου H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 7402 Προς την Πρόεδρο και τα μέλη των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής: 1) Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 2) Παραγωγής και Εμπορίου Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

στην πρόταση νόµου «Χρηµατοδότηση, διαφάνεια και ισότητα ευκαιριών στην πολιτική δράση» Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α Ν Α Τ Υ Π Ω Σ Η 5.12.

στην πρόταση νόµου «Χρηµατοδότηση, διαφάνεια και ισότητα ευκαιριών στην πολιτική δράση» Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α Ν Α Τ Υ Π Ω Σ Η 5.12. Α Ν Α Τ Υ Π Ω Σ Η 5.12.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόµου «Χρηµατοδότηση, διαφάνεια και ισότητα ευκαιριών στην πολιτική δράση» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τα πολιτικά κόµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 68(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4605 Παρασκευή, 23 Iουνίου 2017 591 Μετά τη Γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 10/2016,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή µε φαξ και e-mail

Αποστολή µε φαξ και e-mail Αποστολή µε φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Σεπτεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 32781 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ --------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ. Σχέδιο νόμου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ. Σχέδιο νόμου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Σχέδιο νόμου «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». Ι. ΓΕΝΙΚΑ α. Με το ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23 Απριλίου 2018 Αριθμ. Πρωτ

Αθήνα 23 Απριλίου 2018 Αριθμ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 28-5-2014 Αρ. Πρωτ. 13542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου Τηλ.: 2106470370

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/06/2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/06/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/06/2017 Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου αναφορικά με την νομιμότητα της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών για την προεκλογική

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 18

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 18 - 1141 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 18 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/04/2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/04/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/04/2017 Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου αναφορικά με τη νομιμότητα της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών για την προεκλογική

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού

Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11 η : Αρχή δεδηλωμένης Διορισμός πρωθυπουργού Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1. Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

γ) Την απόφαση 07927Ε=/ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη (ΦΕΚ.2574/Β/ ).

γ) Την απόφαση 07927Ε=/ περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη (ΦΕΚ.2574/Β/ ). ΠΟΛ. 1191 / 29.07.2013 Θέμα : Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Στο Τρίτο Μέρος του συνταγματικού κειμένου της 12 ης συντακτικός νομοθέτης αναφέρεται στα όργανα του Κράτους. Οκτωβρίου 1992, ο Α) Η Βουλή Το άρθρο 77 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ, MAΪΟΣ 2017 Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών του ΕΛΚΕ - ΔΠΘ 1. Εισαγωγή Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαροκόπου 2 & Λεωφ. Συγγρού 196 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Tηλ. : 210 9545000 Φαξ: 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Ιστοσελίδα: http://www.anexartitoiellines.gr Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000 Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 78(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων,

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, Εκλογικός νόμος ΝΟΜΟΣ 3231/2004 ΦΕΚ 45/Α/11.2.2004 με την την τροποποίηση 3636/2008 www.24grammata.com Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

-Να καταργεί διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα

-Να καταργεί διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Είναι ανάγκη για μια γενναία συνταγματική αναθεώρηση, που θα σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία πρέπει να προχωρήσει η χώρα. Χρειαζόμαστε ένα Σύνταγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 email: fhmqls@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 154 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε»

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυμία Έδρα Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη:

«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη: N.4484/2017 Άρθρο 58 1. Η παρ. 2 του άρθρου 3β του ν. 2081/1992 (Α 154), «2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη: α. μέχρι δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΤΜΗΜΑ Β Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας Άρθρο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών

ΠΟΛ /01/ Εφαρμογή διατάξεων της. (ΦΕΚ 66 Α) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα, 03.02.2017 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 1189 ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Ν. 4412/2016 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Ν. 4412/2016 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Ν. 4412/2016 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) -Εισηγητής: Κωτσοβίνος Βασίλειος - Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός - Νομικός - MSc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος 1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την Κοινωνική Ασφάλιση του προσωπικού της στους

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα 30-05 - 2018 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: -180- Ταχ.Δ/νση: Περιφερειακή οδός Λάρισας - Τρικάλων Τ.Κ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα