ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αποτελέσµατα Χρήσεων Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Οικονοµικές Καταστάσεις Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσης Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσης ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΚΥΠΡΟ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ «ΚΙΝΟ» ΜΕΤΑΦΟΡΑ Έ ΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αντικείµενο ραστηριότητας Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Κανονισµός και ιαδικασία ιεξαγωγής των Τυχερών Παιχνιδιών ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Σχέση µε Εξουσιοδοτηµένους Πράκτορες ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδα Κτίρια Μεταφορικά Μέσα Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Τρέχουσες Επενδύσεις Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 1

3 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ιοικητικό Συµβούλιο Γενικοί ιευθυντές ιευθυντικά Στελέχη ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΆΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΠΑΠ GLORY LIMITED ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ GLORY TECHNOLOGY LIMITED ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ Η ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 2

4 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κύριοι Μέτοχοι, Η τέταρτη εταιρική χρήση της ΟΠΑΠ Α.Ε. έκλεισε µε αποτελέσµατα που επιβεβαιώνουν για µία ακόµα φορά τη δυναµική της και την ικανότητα επίτευξης της συνεχούς ανάπτυξής της. Τα οικονοµικά µεγέθη για το έτος 2003 διαµορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σύγκριση µε αυτά του Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε στα 2,259,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1.967,7 εκατ. ευρώ της χρήσης 2002 (αύξηση 14,82%), τα µικτά κέρδη προ αποσβέσεων ανήλθαν σε 495,9 εκατ. ευρώ, έναντι 466,6 εκατ. ευρώ το 2002 (αύξηση 6,3%) και τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων της χρήσης ανήλθαν στα 474,5 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 16,43% έναντι της χρήσης 2002, ήτοι 407,5 εκατ. ευρώ. Τέλος τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα 381,4 εκατ. ευρώ έναντι 318,6 εκατ. ευρώ της χρήσης 2002, παρουσιάζοντας αύξηση ποσοστού 19,7%. Κατά την πρώτη ενοποιηµένη χρήση του οµίλου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 2.277,2 εκατ. ευρώ, τα µικτά κέρδη προ αποσβέσεων ανήλθαν σε 498,5 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων ανήλθαν στα 475,3 εκατ. ευρώ. Τέλος τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα 401,0 εκατ. ευρώ. Η ΟΠΑΠ Α.Ε., την χρονιά που πέρασε, αντιµετωπίζοντας αποτελεσµατικά πολλές δυσκολίες στην ιδιαίτερα ευαίσθητη και ανταγωνιστική αγορά που δραστηριοποιείται, διατήρησε την ηγετική της θέση σε αυτήν και έθεσε νέες βάσεις και προοπτικές για την περαιτέρω πορεία της. Η ιοίκηση της Εταιρίας, µετά την επίτευξη των βασικών στόχων που είχε θέσει για το 2003, που ήταν: Η έναρξη διεξαγωγής του παιχνιδιού ΚΙΝΟ, Η µε επιτυχία διάθεση του τρίτου πακέτου µετοχών της Εταιρίας. Συγκεκριµένα ο κύριος µέτοχος της Εταιρίας - το Ελληνικό ηµόσιο - διέθεσε τον Ιούλιο του 2003, µέσω δηµόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης στο επενδυτικό κοινό, ποσοστό 24,5% περίπου των µετοχών του. Η διάθεση των νέων µετοχών ολοκληρώθηκε µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα αφού η προσφορά υπερκαλύφθηκε µε τιµή διάθεσης (9,44 ευρώ) επιβεβαιώνοντας την εµπιστοσύνη των επενδυτών (Ελλήνων και ξένων), Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την οργανωτική αναδιάρθρωση της Εταιρίας, µε την εφαρµογή του νέου οργανογράµµατος και την µετεγκατάσταση της, Η εξαγορά των δύο εταιριών στην Κύπρο, που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Αθλητικού Στοιχήµατος και στην παραγωγή λογισµικού και εξοπλισµού τυχερών παιχνιδιών, εκτιµά ότι και το 2004 θα συνεχιστούν οι ικανοποιητικοί ρυθµοί ανάπτυξης των οικονοµικών της µεγεθών, µε το νέο παιχνίδι ΚΙΝΟ να συµβάλλει στην αναδιανοµή της δοµής των εσόδων της εταιρίας. Επίσης, και µε αφετηρία την εξαγορά των δύο εταιριών στην Κύπρο, θα επιδιωχθεί και η επέκταση και σε άλλες χώρες της Ν.Α. Ευρώπης που ενδεχοµένως παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει η ιοίκηση της Εταιρίας να ικανοποιήσει το επενδυτικό κοινό που την εµπιστεύεται, αποφάσισε την διανοµή προµερίσµατος 0,30 ευρώ ανά µετοχή, στους κατόχους µετοχών της 27/11/2003, µε βάση τα αποτελέσµατα του εννεαµήνου του Στα παραπάνω πλαίσια το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού 232,9 εκ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,73 ευρώ ανά µετοχή αυξηµένο κατά 9% περίπου έναντι του Μετά δε την αφαίρεση του προµερίσµατος των 0,30 ευρώ ανά µετοχή το υπόλοιπο µέρισµα διαµορφώνεται στα 0,43 ευρώ. Με βάση το παραπάνω προτεινόµενο µέρισµα και τη σηµερινή τιµή της µετοχής, η µερισµατική απόδοση διαµορφώνεται, στα επίπεδα του 5,7%, µια από τις υψηλότερες µεταξύ των εισηγµένων εταιρειών. Εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µας τόσο προς τους µετόχους που µας εµπιστεύονται, όσο και προς το προσωπικό, τους πράκτορες ΟΠΑΠ και τους συνεργάτες µας, έχοντας την πεποίθηση ότι, µε την υπευθυνότητα που πάντα επιδεικνύει η εταιρεία µας και την επίπονη προσπάθεια θα συνεχιστεί η επιτυχής πορεία και ανάπτυξή της. Αθήνα, Φεβρουάριος 2004 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 3

5 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 2.1. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρίας Αποτελέσµατα Χρήσεων Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων χρήσεως της Εταιρίας για την τριετία συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ * (σε χιλιάδες ) Σύνολο Κύκλου εργασιών Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (1) Έκτακτα Αποτελέσµατα (69.934) (73.291) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. & Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων (2) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων (3) Συνολικό Μέρισµα (4) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (5) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) (σε ) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 1,26 1,08 1,27 Κέρδη προ Φόρων 1,17 1,00 1,20 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. & Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων 0,75 0,63 0,74 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,74 0,63 0,74 Μέρισµα / Μετοχή (4) 0,60 0,67 0,73 *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Παρατηρήσεις: (1) Οι αποσβέσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα, όπως στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης, αλλά αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων. Ο καταµερισµός τους ανά κέντρο κόστους έχει ως εξής: Ανάλυση Αποσβέσεων (σε χιλ. ) Αποσβέσεις στο Κόστος Πωλήσεων Αποσβέσεις στα Έξοδα ιοίκησης Αποσβέσεις στο Κόστος ιάθεσης Σύνολο Αποσβέσεων (2) Οι Αµοιβές µελών του.σ. της Εταιρίας περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης, δεδοµένου ότι αφορούν έξοδα παραστάσεως. (3) Τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται στη χρήση την οποία επιβάρυναν. Στη χρήση 2001, µε την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της χρήσης 2000, τροποποιήθηκαν ορισµένα κονδύλια αφορολογήτων και φορολογηµένων κατ ειδικό τρόπο αποθεµατικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 µε συνέπεια η τακτοποίησή τους να δηµιουργήσει χρεωστική διαφορά χιλ., η οποία εµφανίζεται στο κονδύλι του πίνακα διάθεσης «ιαφορές φορολογικού ελέγχου». Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 4

6 (4) Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογισθεί βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε την 21/ απόφασή του διένειµε προµέρισµα για την χρήση 2002, συνολικού ποσού χιλ. το οποίο συµπεριλαµβάνεται αφαιρετικά στο κονδύλι των Υποχρεώσεων του Παθητικού «Μερίσµατα Πληρωτέα». Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε την απόφασή του διένειµε προµέρισµα για την χρήση 2003, συνολικού ποσού χιλ. το οποίο συµπεριλαµβάνεται αφαιρετικά στο κονδύλι των Υποχρεώσεων του Παθητικού «Μερίσµατα Πληρωτέα» και τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. (5) Για τον υπολογισµό του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης, ελήφθη υπόψη ο φυσικός αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. (6) Ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών βασίζεται στον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης λόγω µη ύπαρξης στάθµισης (αναπροσαρµογή ονοµαστικής αξίας, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κλπ) κατά την τριετία (7) Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθµ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναµορφώσεις σύµφωνα µε τις σηµειώσεις της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την τριετία Οικονοµικές Καταστάσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ * (σε χιλιάδες ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Αποσβέσεις (32.282) (48.423) (64.563) Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις (13.316) (20.539) (26.159) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Σύνολο Ακινητοποιήσεων Συµµετοχές Μείον: Προβλέψεις υποτιµήσεως 0 0 (23.739) Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) (1) 0,47 0,43 0,44 *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (1) Η λογιστική αξία της µετοχής έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθµ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναµορφώσεις σύµφωνα µε τις σηµειώσεις της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την τριετία Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 5

7 2.2. Ενοποιηµένα Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρίας Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης 2003 Η πρώτη ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2003 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής Εταιρίας, τις εταιρίες µε την επωνυµία ΟΠΑΠ GLORY LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης), GLORY TECHNOLOGY LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο τα καθαρής θέσης) και ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης). Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2003 (σε χιλ. )* 2003 Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων)(1) Έκτακτα Αποτελέσµατα (49.552) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (1) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, & Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων (2) Κέρδη µετά από Φόρους Xρήσης, Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων και Φορ. Φορολ. Ελέγχου (3) Κέρδη µετά από Φόρους Xρήσης, Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων, Φορ. Φορολ. Ελέγχου και Αναλογία µετόχων µειοψηφίας (2) (3) *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Παρατηρήσεις: (1) Προ αποσβέσεων (βλ. παρατήρηση (1) ενότητα Αποτελέσµατα Χρήσεων Εταιρίας ). (2) Οι Αµοιβές µελών του.σ. της Εταιρίας περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης, δεδοµένου ότι αφορούν έξοδα παραστάσεως. (3) Τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων της Εταιρίας εµφανίζονται στη χρήση την οποία επιβάρυναν. Στη χρήση 2001, µε την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της χρήσης 2000 της Εταιρίας, τροποποιήθηκαν ορισµένα κονδύλια αφορολογήτων και φορολογηµένων κατ ειδικό τρόπο αποθεµατικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 µε συνέπεια η τακτοποίησή τους να δηµιουργήσει χρεωστική διαφορά χιλ., η οποία εµφανίζεται στο κονδύλι του πίνακα διάθεσης «ιαφορές φορολογικού ελέγχου» της ΟΠΑΠ Α.Ε Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσης 2003 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθµ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναµορφώσεις σύµφωνα µε τις σηµειώσεις του ενοποιηµένου ισολογισµού της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στο Πιστοποιητικό Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 6

8 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2003 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ * (σε χιλιάδες ) 2003 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Αποσβέσεις (69.408) Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (27.513) Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές 0 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) (1) 0,50 *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (1) Η λογιστική αξία της µετοχής έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσης 2003 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθµ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναµορφώσεις σύµφωνα µε τις σηµειώσεις του ενοποιηµένου ισολογισµού της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στο Πιστοποιητικό Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 7

9 2.3. Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών 24,2% 9,4% 14,82% Κερδών προ Αποσβέσεων και Φόρων 14,7% (14,6)% 18,02% Κερδών προ Φόρων 14,4% (14,8)% 19,70% Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων 1906,1% (15,8)% 16,77% Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσης) 5,0% 5,3% 35,12% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 39,0% (4,5)% (1,42) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (πριν από φόρους) (%) Μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων 294,5% 220,7% 276,3% Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 55,2% 41,1% 50,0% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (σε ηµέρες) Αποθεµάτων 1 1 0,7 Προµηθευτών Απαιτήσεων από πελάτες ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 4,27 4,00 3,5 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 1,33 0,89 0,6 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 0,94 1,02 0,94 Άµεση Ρευστότητα 0,94 1,02 0,94 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/ Μικτό Κέρδος 2,5% 1,4% 0,8% Χρηµατ/κά Έξοδα/ Αποτελέσµατα προ Χρεωστ. Τόκων & Φόρων 2,7% 2,1% 0,1% Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 8

10 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας µε την επωνυµία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E." και διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ A.E." (εφεξής "ΟΠΑΠ A.E." ή "Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, Κηφισού αριθµ. 62, Αθήνα, τηλ.: , αρµόδιος κ. Γ. Χαρµαντάς, ιευθυντής Σχέσεων µε Μετόχους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. Ο κ. Κ. Κοσκινάς, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος, οδός Κηφισού αριθµ. 62, Αθήνα, τηλ.: β. Ο κ. Κ. Τσαούσης, Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών και Ανάπτυξης, οδός Κηφισού αριθµ. 62, Αθήνα, τηλ.: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, δηλώνουν εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση και οι οποίες δεν αναφέρονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο. Οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εµπλέκεται η Εταιρία είναι οι ακόλουθες. Η Εταιρία κατά καιρούς εµπλέκεται σε διάφορες αστικές, διοικητικές και ποινικές διαδικασίες και σε έρευνες αναφορικά µε το τοµέα τυχερών παιχνιδιών γενικότερα στην Ελλάδα. Υποθέσεις κατά ΟΠΑΠ Α.Ε. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει συνάψει σύµβαση την 29 η Μαρτίου 1999 µε την Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., INTRALOT INTERNATIONAL LTD. και Εταιρία Στοιχηµάτων Α.Ε. (εφεξής «Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.») µε αντικείµενο την οργάνωση, υποστήριξη, και διεξαγωγή παιχνιδιών Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης και Μεταβλητής Απόδοσης (βλ. Ενότητα «Συµβάσεις»). Η Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. µε αίτηση προσφυγής την προσέφυγε σε Τριµελές ιαιτητικό ικαστήριο σχετικά µε το εάν η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούτο να εισάγει στοιχήµατα επί ιπποδροµιών και κυνοδροµιών στα πλαίσια του παιχνιδιού ΣΤΟΙΧΗΜΑ µέχρι τις 29 Μαρτίου Επί της από αίτησης προσφυγής της Κοινοπραξίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. κατά της Εταιρίας εκδόθηκε η 2/2003 απόφαση του Τριµελούς ιαιτητικού ικαστηρίου, µε την οποία επιδικάστηκε στην Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., ανάδοχο του παιχνιδιού ΣΤΟΙΧΗΜΑ το ποσό των 36,9 εκατ., για κάθε χρόνο καθυστέρησης εισαγωγής του ιπποδροµιακού και κυνοδροµιακού στοιχήµατος µετά την Σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει ετησίως µετά την και µέχρι την έναρξη του ιπποδροµιακού και κυνοδροµιακού στοιχήµατος το πιο πάνω ποσό, διαφορετικά µέχρι τη λήξη της σύµβασης ( ). Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 9

11 Στο διατακτικό της απόφασης δεν υπάρχει διάταξη για τόκους υπερηµερίας. Η Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. έχει απαιτήσει τα ποσά που οφείλονται µέχρι τις 30 Μαρτίου 2003 καθώς και τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας µε επιτόκιο που επί του παρόντος είναι 10,5%, υπολογιζόµενο επί των µη καταβληθέντων ποσών µε ηµεροµηνία επίδοσης της παραγγελίας του αιτήµατος. Η Εταιρία την κατέθεσε αγωγή ακυρώσεως ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης (Εφετείο Αθηνών) και η συζήτηση της εν λόγω αγωγής έγινε στις Εκτιµάται η έκδοση απόφασης εντός της τρέχουσας χρήσης. Η νοµική υπηρεσία θεωρεί τους προβαλλόµενους νοµικούς λόγους της Εταιρίας ως ισχυρούς και την διαιτητική απόφαση ως άδικη για ουσιαστικούς και νοµικούς λόγους, αν και το αποτέλεσµα δικαστικής απόφασης δεν είναι δυνατόν να προδικαστεί. Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της υπόθεσης θεωρείται από την νοµική υπηρεσία ότι δεν θα επηρεάσει σοβαρά τις πωλήσεις των παιχνιδιών της Εταιρίας. Στις οικονοµικές καταστάσεις του 2002 και 2003 που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, έχουν σχηµατιστεί προβλέψεις 65,5 εκατ. και 43,9 εκατ. αντίστοιχα. Οι προβλέψεις αυτές αντιστοιχούν στα ποσά που η ιοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι µπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει, µε βάση την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου για την περίοδο µέχρι την 31 εκεµβρίου 2002 και 2003 αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µέχρι την 28η Ιανουαρίου 2007 ή µέχρι την εισαγωγή των στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών και κυνοδροµιών ως πρόσθετα γεγονότα στοιχηµατισµού στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ, η Εταιρία θα πρέπει να σχηµατίζει πρόσθετες προβλέψεις για το ποσό της αποζηµίωσης που αντιστοιχεί στην περίοδο κάθε λογιστικής κατάστασης ή ισολογισµού. Οι πρόσθετες αυτές προβλέψεις θα ανέρχονται στο ποσό των 36,9 εκατ. ετησίως πλέον δεδουλευµένων τόκων και θα αντιστραφούν σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου. Η Fixtures Marketing Limited έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών µε αίτηµα την απαγόρευση χρησιµοποίησης του καταλόγου ποδοσφαιρικών αγώνων του Αγγλικού και Σκωτικού Πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου στα δελτία ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟ-ΠΟΓΚΟΛ και ΣΤΟΙΧΗΜΑ, βάσει των κανόνων προστασίας για βάσεις δεδοµένων όπως εισήχθησαν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Οδηγία της Ε.Κ. 96/9. Η συζήτηση της αίτησης πραγµατοποιήθηκε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 2α Απριλίου Το Ελληνικό ικαστήριο, δεδοµένων και των άλλων εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον του ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΕΚ) µε το ίδιο αντικείµενο προχωράει σε κατάθεση προδικαστικού ερωτήµατος στο ΕΚ, έτσι ώστε να εκδοθεί προδικαστική απόφαση του ΕΚ, η οποία κατά την κρίση του είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής του απόφασης. Η Εταιρία έχει καταθέσει γραπτές παρατηρήσεις ενώπιον του ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ένας ιδιώτης έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της Εταιρίας ισχυριζόµενος ότι µία απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου (που υποτίθεται ότι αποθάρρυνε τους πράκτορες να συνάψουν µαζί του µια σύµβαση διάθεσης κάποιας ηλεκτρονικής κάρτας, παρόµοιας µε πιστωτική κάρτα) τον παρεµπόδισε από το να κερδίσει ένα σηµαντικό ποσό. Η αξίωσή του είναι της τάξεως των 27,8 εκατοµµυρίων περίπου. Επίσης κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκκρεµούν δύο αγωγές από δύο ιδιώτες ύψους 176 χιλ. περίπου. Επίσης εκκρεµούν τέσσερις αγωγές ιδιώτη, συνολικών αξιώσεων 1,5 εκατ. για συµµετοχή σε στοίχηµα. Η Νοµική Υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι οι αγωγές των παραπάνω ιδιωτών κατά της Εταιρίας δεν έχουν καµία τύχη και θα απορριφθούν από το δικαστήριο. Υφίστανται συνολικά 2 αγωγές πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της Εταιρίας, συνολικού ύψους 633 χιλ. Η Νοµική Υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι το ποσοστό ευδοκίµησης δεν θα υπερβεί το 30% περίπου. Υφίστανται 25 συνολικά αγωγές πρακτόρων κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. για µεταφορές πρακτορείων και χορήγηση νέων αδειών. Η Νοµική Υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τις πιο πάνω υποθέσεις εκτιµά, το ότι ακόµη και στην περίπτωση που γίνουν δεκτές ορισµένες αγωγές δεν θα επηρεαστεί η οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, στο µέτρο που είναι δυνατή µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου («.Σ.») της Εταιρίας η µεταφορά του πρακτορείου και η λειτουργία του σε άλλο σηµείο. Υφίστανται 54 αγωγές εκτάκτου προσωπικού κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. για εργατικές διαφορές συνολικού ύψους 220 χιλ. περίπου. Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 10

12 Αγωγές των εταιριών ΣΑΤΟ και ΡΟΜΕΑΣ για ακύρωση της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός των επίπλων στην εταιρία MOBIUS. Η συζήτηση έχει οριστεί για τις Σχετικά µε τις υποθέσεις αυτές, η νοµική υπηρεσία της Εταιρίας εκτιµά ότι οι πιθανότητες να καταδικαστεί η Εταιρία για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού είναι µηδαµινές. Τέλος, για τις λοιπές δικαστικές υποθέσεις (αγωγές πρακτόρων και έκτακτου προσωπικού) που περιγράφονται ανωτέρω η Νοµική Υπηρεσία της Εταιρίας εκτιµά ότι πιθανότητες αρνητικής έκβασης αυτών είναι 30%, χωρίς να διευκρινίζεται το ύψος της υποχρέωσης σε τέτοια περίπτωση. Με βάση τους ισχυρισµούς µιας επαγγελµατικής οργάνωσης πρακτόρων τον Μάρτιο του 2002, η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη εναντίον των µελών του τρέχοντος ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας αλλά και προηγούµενων ιοικητικών Συµβουλίων σε σχέση µε τη διαχείριση του κεφαλαίου εγγύησης των πρακτόρων. Η επαγγελµατική οργάνωση των πρακτόρων ισχυρίζεται ότι η Εταιρία δεν ήταν επαρκώς επιµελής στην όχληση πρακτόρων που παραλείπουν την εκπλήρωση υποχρεώσεων και ότι η Εταιρία πριν επιδιώξει επαρκώς την ικανοποίησή της, χρησιµοποίησε ποσά από το κεφάλαιο εγγύησης για να καλύψει οφειλές των πρακτόρων. Η Νοµική Υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρεί ότι η ποινική δίωξη για χρέη των πρακτόρων προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. (απιστία κατά συναυτουργία) δεν βαρύνει τα µέλη του σηµερινού.σ., αφού τα χρέη αυτά είχαν δηµιουργηθεί στο µεγαλύτερο µέρος τους πριν το διορισµό και την εκλογή ( ) των σηµερινών µελών. Αυτός άλλωστε είναι και ο κύριος υπερασπιστικός ισχυρισµός όλων των µελών του.σ. που κατέθεσαν απολογητικό υπόµνηµα µε αίτηµα την απαλλαγή τους µε βούλευµα από την κατηγορία της απιστίας. Ισχυρισµοί για Απιστία Κατά των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου Ισχυρισµοί για ανάρµοστη συµπεριφορά από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και άλλα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της διοικητικής οµάδας της Εταιρίας σε σχέση µε ορισµένες πτυχές των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης και της πολιτικής της σε σχέση µε τις πρακτικές της για τις προµήθειες και τη διαφήµιση, έχουν εµφανιστεί σε ανώνυµες επιστολές και αναφορές στον τύπο και εξ όσων γνωρίζει η Εταιρία, έχουν οδηγήσει στην έναρξη δύο προκαταρκτικών εξετάσεων από την Εισαγγελία Αθηνών. Μία από αυτές τις προκαταρκτικές εξετάσεις παραµένει σε εκκρεµότητα. Μετά την ολοκλήρωση της άλλης προκαταρκτικής εξέτασης, ο Εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη κατά έξι υφιστάµενων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (των Κωνσταντίνου Κοσκινά (του Προέδρου του.σ.), Σωτηρίου Σπανίδη, Νικολάου Παυλιά, ηµητρίου Πολίτη, Νικολάου Απανωµεριτάκη, Κωνσταντίνου Γουβαλά) και ενός πρώην µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου (Κωνσταντίνου Χαρισιάδη). Η δίωξη επικαλείται παράβαση του Άρθρου 390 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα Σε όλα αυτά τα άτοµα έχει επιδοθεί κλήση να εµφανιστούν και να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, αν και δεν έχουν ενηµερωθεί ακόµα για τα πραγµατικά γεγονότα που στοιχειοθετούν την απιστία για την οποία κατηγορούνται ή για τη ζηµία στον ΟΠΑΠ ως αποτέλεσµα αυτής της απιστίας (ένα απαραίτητο στοιχείο για να στοιχειοθετηθεί το υποτιθέµενο αδίκηµα). Ωστόσο, από τα υλικά που τους διατέθηκαν προκύπτει η ένδειξη ότι οι κατηγορίες σχετίζονται µε µία απόφαση που υιοθετήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 20 εκεµβρίου 2001, αναφορικά µε την σύναψη µίας σύµβασης αγοράς χρόνου και χώρου σε µέσα ενηµέρωσης µε την Fortune S.A, µία Ελληνική διαφηµιστική εταιρεία που η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε προηγουµένως χρησιµοποιήσει για να την βοηθήσει στην εκπόνηση της διαφηµιστικής της στρατηγικής. Η ποινική δίωξη στρέφεται κατά όλων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας που συµµετείχαν στη συνεδρίαση της 20ης εκεµβρίου Κάθε ένα από τα άτοµα στα οποία έχουν απαγγελθεί κατηγορίες έχουν πληροφορήσει την Εταιρία ότι πιστεύουν ακράδαντα ότι η ανάθεση του έργου αυτού στη Fortune S.A. έγινε σύµφωνα µε το νόµο και µε οικονοµικά συµφέροντα για την ΟΠΑΠ Α.Ε. Επί τη βάσει αυτή, προτίθενται όλοι να ζητήσουν από το δικαστικό συµβούλιο να τους απαλλάξει από όλες τις κατηγορίες χωρίς περαιτέρω δίκη. Αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης 2518/2003 (που αποτελεί τον Κανονισµό Λειτουργίας των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.) Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πρακτόρων ΠΡΟΠΟ (Π.Ο.Ε.Π.Π.). και δύο πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. αιτήθηκαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας την ακύρωση και την αναστολή της εκτέλεσης της υπ αριθµ. 2518/2003 Κανονιστικής Απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισµού επί θεµάτων Αθλητισµού, η οποία αποτελεί τον «Κανονισµό Λειτουργίας Πρακτορείων» (ΦΕΚ Β 124/ ). Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 11

13 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. την υπέβαλλε Υπόµνηµα ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για την απόρριψη της αίτησης αναστολής εκτέλεσης του Κανονισµού Λειτουργίας Πρακτορείων. Επί της Αιτήσεως Αναστολής που ασκήθηκε µετά την κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης κατά του νέου Κανονισµού Πρακτορείων, εκδόθηκε η υπ. αριθ. 377/2003 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την οποία γίνεται δεκτή η Αίτηση Αναστολής. Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών αναστέλλει, µέχρι της έκδοσης αποφάσεως επί της Αιτήσεως Ακυρώσεως, η οποία συζητείται στις , την εφαρµογή του κανονισµού. Η εν λόγω αναστολή ισχύει από την έκδοση της απόφασης. εδοµένου ότι, όπως προκύπτει από την παραπάνω επιστολή, αναστέλλεται η εφαρµογή του νέου Κανονισµού Πρακτορείων στο σύνολό του, επανέρχεται σε ισχύ ο Κανονισµός Πρακτορείων του Απαιτήσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. από τρίτους Τέλος, σηµειώνεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ασκήσει αγωγές και µηνύσεις κατά πρακτόρων συνολικού ύψους χιλ. περίπου. H Νοµική Υπηρεσία της Εταιρίας εκτιµά ότι το ποσοστό ευδοκίµησης των ανωτέρω αγωγών θα πρέπει να κυµαίνεται στο 70% περίπου. Σηµειώνεται ότι την η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά α) της Ανώνυµης Εταιρίας ΑCTION Π. ΡΟΣΟΣ Α.Ε.» ως ιδιοκτήτρια της εβδοµαδιαίας αθλητικής εφηµερίδας EURO BET PRESS και β) του εκδότη της εφηµερίδας EURO BET PRESS. Η Εταιρία αιτείται να απαγορευθεί η διαφήµιση στοιχηµάτων «προκαθορισµένης ή µη απόδοσης» και της εταιρίας Eurobet και της ηλεκτρονικής σελίδας της από την εφηµερίδα Euro Bet Press, παράθεση και καταχώριση στις σελίδες της αποδόσεων επί ποδοσφαιρικών αγώνων µεταξύ των οποίων και των Ελληνικών Ποδοσφαιρικών Αγώνων των Επαγγελµατικών Πρωταθληµάτων και την επιβολή κυρώσεων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ισχυρίζεται, µεταξύ άλλων, ότι ο ισχύων Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης δεν επιτρέπει την χρησιµοποίηση Ελληνικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης ή οποιουδήποτε άλλου αθλητικού ή µη γεγονότος, που οργανώνεται από φορείς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία στα προγράµµατα των Παιχνιδιών Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης απόδοσης (άρθρο 1 παρ. 7). Επίσης, η συµµετοχή στα εν λόγω παιχνίδια γίνεται µόνο µέσω της συµπλήρωσης ειδικών εντύπων που ονοµάζονται «ελτία Στοιχήµατος» και µόνο στα εξουσιοδοτηµένα πρακτορεία της Εταιρίας. Αντίθετα δεν επιτρέπεται η συµµετοχή στα παιχνίδια µέσω τηλεφώνου, µέσω άλλων ηλεκτρονικών µέσων (π.χ. ιαδίκτυο, ψηφιακή τηλεόραση κ.λ.π.) ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2433/1996 όποιος χωρίς δικαίωµα διεξάγει δηµόσια ή σε ευρύ κύκλο προσώπων στοίχηµα, σχετικά µε την έκβαση ιπποδροµιακών ή ατοµικών παιχνιδιών ή αθληµάτων «προκαθορισµένης ή µη απόδοσης» και σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχήµατος ή διαφηµίζει το στοίχηµα αυτό ή µε οποιοδήποτε τρόπο προσελκύει τρίτους να συµµετάσχουν σε αυτό, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 µηνών και χρηµατική ποινή από ένα εκατοµµύριο ( 2.935) µέχρι είκοσι εκατοµµύρια δραχµές ( ). Πέραν των όσων περιγράφονται παραπάνω, η Εταιρία δεν εµπλέκεται σε καµία άλλη ουσιώδη δικαστική διαδικασία ή διαιτησία, ούτε κάποιο περιουσιακό της στοιχείο αποτελεί αντικείµενο οποιασδήποτε εκκρεµούς δικαστικής διαδικασίας. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2001 και 2002 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2003 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Καζάς Βασίλειος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Τον έλεγχο της πρώτης ενοποιηµένης εταιρικής χρήσης 2003 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Καζάς Βασίλειος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε τον δηµοσιευµένο ισολογισµό. Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις των Ορκωτών-Ελεγκτών Λογιστών από το πιστοποιητικό Ελέγχου της Εταιρίας για την χρήση 2003 παρουσιάζονται παρακάτω: Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 12

14 Εταιρική Χρήση ) Το κονδύλι «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, ποσού ,33, αφορά την πρόβλεψη που διενεργήθηκε για την κάλυψη της υποχρέωσης που γεννήθηκε µετά την από 21/1/2003 απόφαση Τριµελούς ιαιτητικού ικαστηρίου σχετικά µε την προσφυγή αίτηση καταβολής κεφαλαίου της αποθετικής ζηµίας, που υπέστη ανάδοχος εταιρία από την µη έναρξη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος που προβλέπεται από την µεταξύ τους σύµβαση. Η συσσωρευµένη πρόβλεψη που εµφανίζεται στον λογαριασµό Β.2. «Λοιπές Προβλέψεις» του Παθητικού, ποσού ,92 αφορά το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης µέχρι 31/12/2003 καθώς και των αντίστοιχων τόκων υπερηµερίας. Η ενδεχόµενη υποχρέωση αποζηµίωσης µετά την 31/12/2003 και µέχρι το τέλος της σύµβασης εξαρτάται από την έναρξη η µη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος καθώς και από την έκβαση της ακυρωτικής αγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της αποφάσεως του ιαιτητικού ικαστηρίου για την οποία η Νοµική Υπηρεσία της εταιρίας σύµφωνα µε επιστολή της θεωρεί ότι δεν µπορεί να προδικάσει το αποτέλεσµά της. 2) Σύµφωνα µε επιστολή της Νοµικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., υπάρχουν αγωγές ευκαιριακά απασχολούµενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ύψους 30,3 εκατ. Η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας δεν θα είναι σηµαντική και για αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης, της οποίας το ύψος δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε. 3) Στις 23/10/2003 το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, αποφάσισε την διανοµή προµερίσµατος για την χρήση 2003, συνολικού ποσού ,00, του οποίου η καταβολή άρχισε στις 17/12/2003. Η παραπάνω διανοµή προµερίσµατος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 4) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση 2002, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την χρήση 2003 να µην έχουν καταστεί οριστικές. Παράλληλα στον ισολογισµό της Εταιρίας της χρήσης 2003 αναφέρονται ο εξής σηµειώσεις: 1) εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 2) Το µόνιµα απασχολούµενο προσωπικό στις ανέρχεται σε 225 άτοµα. 3) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟ -03 είναι: «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα ,45 ευρώ». 4) Σύµφωνα µε επιστολή της Νοµικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., υπάρχουν αγωγές ευκαιριακά απασχολούµενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ύψους 30,3 εκατ. περίπου. Η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας δεν θα είναι σηµαντική και για αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης. 5) Το κονδύλι «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, ποσού ,33, αφορά την πρόβλεψη που διενεργήθηκε για την κάλυψη της υποχρέωσης που γεννήθηκε µετά την από 21/1/2003 απόφαση Τριµελούς ιαιτητικού ικαστηρίου σχετικά µε την προσφυγή αίτηση καταβολής κεφαλαίου της αποθετικής ζηµίας, που υπέστη ανάδοχος εταιρία από την µη έναρξη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος που προβλέπεται από την µεταξύ τους σύµβαση. Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης για την περίοδο 01/01/2003 ως 31/12/2003 και προσαυξάνει την ήδη σχηµατισθείσα από την προηγούµενη χρήση πρόβλεψη ποσού ,59, το οποίο σωρευτικά εµφανίζεται στον Ισολογισµό στο κονδύλι του παθητικού Β.2 «Λοιπές Προβλέψεις». Η ενδεχόµενη υποχρέωση αποζηµίωσης µετά την 31/12/2003 και µέχρι το τέλος της σύµβασης εξαρτάται από την έναρξη η µη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος καθώς και από την έκβαση της ακυρωτικής αγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της αποφάσεως του ιαιτητικού ικαστηρίου. 6) Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στο 2003 ανήλθαν στο ποσό των ,08 ευρώ. 7) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 23/12/2003 αποφάσισε την αλλαγή της έδρας της Εταιρίας από Κολωνού 2, Αθήνα, στο Περιστέρι Αττικής και επί της οδού Κηφισού 62, η οποία ορίσθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης αρ. πρωτ. Κ2-268/ , µε έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. 9) Κατά την αποτίµηση των παραπάνω συµµετοχών στις 31/12/2003, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920, προέκυψε συνολικά υποαξία ποσού ,40 ευρώ η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης ) Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. µε τις υπ αριθµ. 44/ και 48/ αποφάσεις, ενέκρινε την διανοµή προµερίσµατος έτους 2003, συνολικού ποσού ,00 ευρώ, ήτοι 0,30 ευρώ ανά µετοχή, µε ηµεροµηνία αποκοπής την 27/11/2003 και ηµεροµηνία διανοµής την 17/12/2003. Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 13

15 Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις των Ορκωτών-Ελεγκτών Λογιστών από το πιστοποιητικό Ελέγχου της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας για την χρήση 2003 παρουσιάζονται παρακάτω: Εταιρική Χρήση ) Το κονδύλι «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, ποσού ,33, αφορά την πρόβλεψη που διενεργήθηκε από την µητρική εταιρία για την κάλυψη της υποχρέωσης που γεννήθηκε µετά την από 21/1/2003 απόφαση Τριµελούς ιαιτητικού ικαστηρίου σχετικά µε την προσφυγή αίτηση καταβολής κεφαλαίου της αποθετικής ζηµίας, που υπέστη ανάδοχος εταιρία από την µη έναρξη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος που προβλέπεται από την µεταξύ τους σύµβαση. Η συσσωρευµένη πρόβλεψη που εµφανίζεται στον λογαριασµό Β.2. «Λοιπές Προβλέψεις» του Παθητικού, ποσού ,92 αφορά το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης µέχρι 31/12/2003 καθώς και των αντίστοιχων τόκων υπερηµερίας. Η ενδεχόµενη υποχρέωση αποζηµίωσης µετά την 31/12/2003 και µέχρι το τέλος της σύµβασης εξαρτάται από την έναρξη η µη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος καθώς και από την έκβαση της ακυρωτικής αγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της αποφάσεως του ιαιτητικού ικαστηρίου για την οποία η Νοµική Υπηρεσία της εταιρίας σύµφωνα µε επιστολή της θεωρεί ότι δεν µπορεί να προδικάσει το αποτέλεσµά της. 2) Σύµφωνα µε επιστολή της Νοµικής Υπηρεσίας της µητρικής εταιρίας, υπάρχουν αγωγές ευκαιριακά απασχολούµενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ύψους 30,3 εκατ. Η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας δεν θα είναι σηµαντική και για αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης, της οποίας το ύψος δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε. 3) Στις 23/10/2003 το ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής εταιρίας, αποφάσισε την διανοµή προµερίσµατος για την χρήση 2003, συνολικού ποσού ,00, του οποίου η καταβολή άρχισε στις 17/12/2003. Η παραπάνω διανοµή προµερίσµατος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρίας. 4) Η µητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση 2002, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την χρήση 2003 να µην έχουν καταστεί οριστικές. Παράλληλα στον ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρίας της χρήσης 2003 αναφέρονται ο εξής σηµειώσεις: 1) εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 2) Το µόνιµα απασχολούµενο προσωπικό στις ανέρχεται σε 262 άτοµα. 3) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟ -03 είναι: «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα ,88 ευρώ». 4) Σύµφωνα µε επιστολή της Νοµικής Υπηρεσίας της µητρικής εταιρίας, υπάρχουν αγωγές ευκαιριακά απασχολούµενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ύψους 30,3 εκατ. περίπου. Η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου δεν θα είναι σηµαντική και για αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης. 5) Το κονδύλι «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, ποσού ,33, αφορά την πρόβλεψη που διενεργήθηκε από την µητρική εταιρία για την κάλυψη της υποχρέωσης που γεννήθηκε µετά την από 21/1/2003 απόφαση Τριµελούς ιαιτητικού ικαστηρίου σχετικά µε την προσφυγή αίτηση καταβολής κεφαλαίου της αποθετικής ζηµίας, που υπέστη ανάδοχος εταιρία από την µη έναρξη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος που προβλέπεται από την µεταξύ τους σύµβαση. Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης για την περίοδο 01/01/2003 ως 31/12/2003 και προσαυξάνει την ήδη σχηµατισθείσα από την προηγούµενη χρήση πρόβλεψη ποσού ,59, το οποίο σωρευτικά εµφανίζεται στον Ισολογισµό στο κονδύλι του παθητικού Β.2. «Λοιπές Προβλέψεις». Η ενδεχόµενη υποχρέωση αποζηµίωσης µετά την 31/12/2003 και µέχρι το τέλος της σύµβασης εξαρτάται από την έναρξη η µη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος καθώς και από την έκβαση της ακυρωτικής αγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της αποφάσεως του ιαιτητικού ικαστηρίου. 6) Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στο 2003 ανήλθαν στο ποσό των ,71 ευρώ. 7) Η µητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 23/12/2003 αποφάσισε την αλλαγή της έδρας της Εταιρίας από Κολωνού 2, Αθήνα, στο Περιστέρι Αττικής και επί της οδού Κηφισού 62, η οποία ορίσθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης αρ. πρωτ. Κ2-268/ , µε έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού της µητρικής εταιρίας. 9) Το ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής εταιρίας µε τις υπ αριθµ. 44/ και 48/ αποφάσεις, ενέκρινε την διανοµή προµερίσµατος έτους 2003, συνολικού ποσού Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 14

16 ,00 ευρώ, ήτοι 0,30 ευρώ ανά µετοχή, µε ηµεροµηνία αποκοπής την 27/11/2003 και ηµεροµηνία διανοµής την 17/12/ ) Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι εταιρίες ΟΠΑΠ GLORY LTD, ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD οι οποίες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και η GLORY TECHNOLOGY LTD η οποία ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Oι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Καζάς Βασίλειος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ιοίκησης της Εταιρίας και των ιδίων και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η πρώτη ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2003 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής Εταιρίας, τις εταιρίες µε την επωνυµία ΟΠΑΠ GLORY LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης), GLORY TECHNOLOGY LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο τα καθαρής θέσης) και ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης). Οι σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών και οι ισολογισµοί των ανωτέρω θυγατρικών εταιριών παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα. Φορολογικοί Έλεγχοι ΟΠΑΠ Α.Ε. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο µέχρι και τη χρήση 2002 µε φορολογικό έλεγχο ο οποίος αφορούσε τον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (Φόρος εισοδήµατος, Φ.Μ.Α.Π., Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α.), τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων διενεργήθηκε εντός του έτους 2000 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους χιλ. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2000 και 2001 διενεργήθηκε εντός του έτους 2002 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους χιλ. Οι φόροι και τα πρόστιµα που προσδιορίστηκαν µετά από συµβιβασµό για τις χρήσεις ανέρχονται σε χιλ. και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Χρήση Λογιστικές ιαφορές Κύριος Φόρος Εισοδήµατος Πρόσθετος Φόρος Εισοδήµατος Φόροι Τόκων Προσαυξήσεις Τόκων Πρόστιµα και Προσαυξήσεις Φ.Π.Α. Πρόστιµα και Προσαυξήσεις Λοιποί Φόροι Λοιπών Φόρων Σύνολο (σε )* ΣΥΝΟΛΟ *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Οι πρόσθετοι φόροι ύψους χιλ. περίπου που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης που αναλογούν. Οι πρόσθετοι φόροι ύψους χιλ. που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος (οι οποίες µετά το συµβιβασµό µε τις φορολογικές αρχές ανήλθαν στο ποσό των χιλ.) αναφέρονται κυρίως στη φορολόγηση των εσόδων από τόκους δανείων τα οποία είχε χορηγήσει η Εταιρία προς τη Γ.Γ.Α., το προσωπικό της, από τόκους οφειλών πρακτόρων και από τόκους ταµειακών διευκολύνσεων στην Ε.Π.Α.Ε. Επίσης, ο φορολογικός έλεγχος καταλόγισε διαφορές που αφορούσαν κύριο και συµπληρωµατικό φόρο επί των µισθωµάτων από ακίνητα και συµπληρωµατικό φόρο στο τεκµαρτό εισόδηµα από την ιδιόχρηση των ακινήτων της Εταιρίας. Συνεπώς, ο φορολογικός έλεγχος φορολόγησε αυτοτελώς τις παραπάνω κατηγορίες εσόδων και όχι το λογιστικό αποτέλεσµα όπως αυτό εµφανίζεται σωρευτικά στο λογαριασµό Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο, βασιζόµενος στις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 2238/94 σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος Νοµικών Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 15

17 Προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεδοµένου ότι η Εταιρία σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις που την διήπαν ήταν νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περαιτέρω, ο φορολογικός έλεγχος καταλόγισε σηµαντικές διαφορές από τη µη απόδοση φόρου εισοδήµατος 20% (οι οποίες µετά το συµβιβασµό µε τις φορολογικές αρχές ανήλθαν στο ποσό των χιλ.) επί των τόκων δανείων που αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 3 του Ν. 2238/94 αν και η συγκεκριµένη διάταξη αναφέρει ρητά ότι η απόδοση του φόρου αυτού γίνεται µόνο στην περίπτωση που οφειλέτης των τόκων είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελµα ενώ στη περίπτωση της Εταιρίας, οι οφειλέτες των τόκων ήταν κυρίως η Γ.Γ.Α. και η Ε.Π.Α.Ε. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου και του συµβιβασµού που ακολούθησε µε τις φορολογικές αρχές, η Εταιρία λογιστικοποίησε τους φόρους και τις προσαυξήσεις στις χρήσεις που αφορούν. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το πρόγραµµα καταβολής των φόρων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων ύψους χιλ. Το 10% του ποσού αυτού καταβλήθηκε µε την πράξη συµβιβασµού µεταξύ της Εταιρίας και του ΕΘ.Ε.Κ. στις (σε ) µηνιαίες δόσεις µε έναρξη Χ ΣΥΝΟΛΟ Για την αποπληρωµή των παραπάνω φόρων και προστίµων, είχαν καταβληθεί µέχρι την 31η εκεµβρίου χιλ. Το υπόλοιπο ποσό χιλ. έχει ήδη αποπληρωθεί σε µηνιαίες δόσεις µέχρι την 24η Νοεµβρίου Οι φόροι και τα πρόστιµα που προσδιορίστηκαν µετά από συµβιβασµό για τις χρήσεις 2000 και 2001 ανέρχονται σε χιλ. και καταβλήθηκαν εφάπαξ µετά από έκπτωση 111 χιλ., αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: (σε )* Χρήση Λογιστικές ιαφορές Πρόσθετος Φόρος Εισοδήµατος Προσαυξήσεις Φόρος Εισοδήµατος Κεφαλαιοποίησης Προσαυξήσεις Λοιποί Φόροι Προσαυξήσεις Λοιπών Φόρων Σύνολο (σε ) ΣΥΝΟΛΟ Έκπτωση εφάπαξ καταβολής Σύνολο *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Οι φόροι και τα πρόστιµα που προσδιορίστηκαν µετά από συµβιβασµό για την χρήση 2002 ανέρχονται σε χιλ. και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: (σε )* Χρήση Λογιστικές ιαφορές Πρόσθετος Φόρος Φόρος Εισοδήµατος Εισοδήµατος Προσαυξήσεις Κεφαλαιοποίησης Προσαυξήσεις Λοιποί Φόροι Προσαυξήσεις Λοιπών Φόρων Σύνολο (σε ) Σύνολο *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ΟΠΑΠ GLORY LTD Η εταιρία ΟΠΑΠ GLORY LTD έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση GLORY TECHNOLOGY LTD Η εταιρία GLORY TECHNOLOGY LTD δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την σύσταση της τον 12/2002. ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LTD Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 16

18 Η εταιρία ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LTD δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την σύσταση της τον 8/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ιάθεση του Τρίτου Πακέτου Μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. Με τις υπ' αριθµ. 17/ και 26/ αποφάσεις της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων που αφορούσε την διάθεση του τρίτου πακέτου µετοχών της εταιρείας πραγµατοποιήθηκε η διάθεση υφιστάµενων µετοχών της ΟΠΑΠ A.E. κατά την περίοδο 9 µε 11 Ιουλίου Συγκεκριµένα οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρίας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ και.ε.κ.α. Α.Ε.. προέβηκαν στην πώληση τεµαχίων, ήτοι 24,45% του συνόλου των µετοχών µε τιµή 9, ιακρατική Συµφωνία µε Κύπρο Στις 12/02/2003 υπεγράφη νέα ιακρατική Συµφωνία, µεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής ηµοκρατίας, µε την οποία επιτρέπεται η συνέχιση της δραστηριοποίησης της εταιρείας στην Κύπρο σε επιχειρηµατική βάση. Στις 12 Φεβρουαρίου 2003, το Ελληνικό ηµόσιο και η ηµοκρατία της Κύπρου συνάψανε µία νέα διακρατική συµφωνία που µας επιτρέπει να διεξάγουµε το ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΤΟ, SUPER 3, EXTRA 5, ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ, και ΚΙΝΟ στην Κύπρο. Η νέα συµφωνία, που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2003, αντικαθιστά µία σειρά προηγούµενων συµφωνιών µας που υφίστανται από το Ενώ προηγουµένως οι δραστηριότητές µας στην Κύπρο διεξάγονταν σε µη κερδοσκοπική βάση, δυνάµει της συµφωνίας αυτής, οι δραστηριότητές µας στην Κύπρο θα διεξάγονται τώρα σε επιχειρηµατική βάση που µας παρέχει ένα προκαθορισµένο ποσοστό των εσόδων από τις λειτουργίες αυτές. υνάµει αυτής της διακρατικής αυτής συµφωνίας έχει συσταθεί 100% θυγατρική εταιρία της ΟΠΑΠ Α.Ε. µε µετοχικό κεφάλαιο 1,7 εκατ. Και η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη διεξαγωγή των παιχνιδιών µας στην Κύπρο, εκτός του ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ. υνάµει της συµφωνίας, τα έσοδα από τα παιχνίδια στην Κύπρο θα αποτελούν έσοδα της Κυπριακής θυγατρικής µας. Μετά από αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων της Κυπριακής θυγατρικής µας, το υπόλοιπο θα καταβάλλεται στη ηµοκρατία της Κύπρου σε τριµηνιαία βάση. Βάσει της συµφωνίας, τα λειτουργικά έξοδα της Κυπριακής θυγατρικής αποτελούνται από τα εξής: τα έξοδα λειτουργίας της θυγατρικής (υπολογιζόµενα ως 6% των ετήσιων εσόδων), τις προµήθειες των πρακτόρων µας, τα κέρδη που καταβάλλονται στους νικητές, πληρωµή των δικών µας λειτουργικών δαπανών (που υπολογίζονται ως το 10% των ετήσιων εσόδων ), τα έξοδα χορηγιών (που υπολογίζονται ως το 1% των ετήσιων εσόδων από την εκεί λειτουργία, που µπορεί να αυξηθεί σε 2% σε ορισµένες περιστάσεις και τα έξοδα διαφήµισης (που υπολογίζονται ως το 2% των ετήσιων εσόδων). Η καταβολή σε εµάς των ποσών που αντιστοιχούν στις λειτουργικές µας δαπάνες για τις δραστηριότητές µας στην Κύπρο θα πραγµατοποιείται σε τριµηνιαία βάση, µε εξαίρεση τα πρώτα δύο έτη από την 1 η Ιανουαρίου 2003, για τα οποία τα αντίστοιχα ποσά θα παραµείνουν στην Κύπρο και θα επενδυθούν για την ανάπτυξη των εκεί δραστηριοτήτων µας. Εκτός από το ΚΙΝΟ, που καλύπτεται από τη διακρατική συµφωνία, η εισαγωγή στην Κύπρο οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού που διεξάγουµε στην Ελλάδα απαιτεί τροποποίηση της υφιστάµενης συµφωνίας. Το ΣΤΟΙΧΗΜΑ δεν περιλαµβάνεται στη διακρατική συµφωνία, αφού τα παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης εµπίπτουν σε ιδιαίτερο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο ιαιτητική Απόφαση Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει καταθέσει στα Ελληνικά Πολιτικά ικαστήρια αγωγή για την ακύρωση της διαιτητικής απόφασης που εξέδωσε ένα τριµελές διαιτητικό δικαστήριο, σε σχέση µε τους όρους της συµφωνία που σύναψε µε την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.. Στην απόφαση του το διαιτητικό δικαστήριο συµπέρανε ότι η Εταιρία είχε την υποχρέωση να εισάγει τις ιπποδροµίες και τις κυνοδροµίες ως πρόσθετα γεγονότα στοιχηµατισµού στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ µέχρι τις 29 Μαρτίου 2001 και όρισε ότι πρέπει να αποζηµιώσει την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. για τα διαφυγόντα κέρδη λόγω της µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής. Σύµφωνα µε την απόφαση της διαιτησίας, η Εταιρία υποχρεώνεται σε ετήσια καταβολή αποζηµίωσης αξίας περίπου 36,9 εκ. στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., µέχρι την εισαγωγή των στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών και κυνοδροµιών ή µέχρι τη λήξη της σύµβασης τον Ιανουάριο του Τα ποσά αυτά οφείλονται ετησίως από τη λήψη σχετικού αιτήµατος από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.. Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. έχει ζητήσει τα ποσά που οφείλονται µέχρι τις 30 Μαρτίου 2003, και έχει επίσης απαιτήσει τόκο µε συγκεκριµένο επιτόκιο, που καθορίζεται από το νόµο και επί του παρόντος είναι 10,5%, Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 17

19 που υπολογίζεται επί των µη καταβληθέντων ποσών από την ηµεροµηνία επίδοσης του αιτήµατος. Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. δεν έχει ακόµα επιδιώξει την έκδοση επιταγής προς εκτέλεση της απόφασης της διαιτησίας από τα πολιτικά δικαστήρια, αλλά αν το επιδιώξει, η Εταιρία σκοπεύει να ζητήσει από το δικαστήριο την αναστολή της καταβολής αποζηµίωσης στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. για όσο εκκρεµεί η έκβαση της αγωγής ακύρωσης (βλέπε εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις κεφ. 2.) Εξαγορά Εταιριών ΟΠΑΠ Glory Ltd Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 16 Οκτωβρίου 2002, ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 µε το όνοµα Glory Leisure Holdings Limited. Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στο Μέγαρο Glory, Γωνία Φιλίππου και Καβάλας, CY-2363 Άγιος οµέτιος, Λευκωσία, Κύπρος Τ.Θ , CY-1522 Λευκωσία, Κύπρος. Η Εταιρεία, η οποία µετονοµάστηκε σε ΟΠΑΠ Glory Limited στις 29 Σεπτεµβρίου 2003, είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος ΟΠΑΠ Glory Limited. Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2003 η ιθύνουσα της Εταιρείας ήταν η Glory Worldwide Holdings Ltd και η τελική ιθύνουσα η Quantum Corporation Ltd. Βάση συµφωνίας (ηµεροµηνία ισχύος συµφωνίας 1 η Οκτωβρίου 2003) o ΟΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε το 90% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στην τιµή των Ευρώ Η εξαγορά έγινε µε ίδια διαθέσιµα της Εταιρίας ενώ το τίµηµα εξαγοράς βασίστηκε στην αποτίµηση των εταιριών οι οποίες έγιναν από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους οίκους. Οι αποτιµήσεις βασίστηκαν στην µέθοδο των πολλαπλασίων της Κυπριακής αγοράς, στην µέθοδο πολλαπλασίων διεθνών συγκρίσιµων εταιριών, στην µέθοδο πολλαπλασίων διεθνών εξαγορών στον κλάδο και στην µέθοδο προσδιορισµού στρατηγικής αξίας µε προεξόφληση χρηµατοροών. Με βάση τις τέσσερις παραπάνω µεθόδους αποτίµησης διαµορφώθηκε ένα εύρος τιµών για κάθε εταιρία και το τελικό τίµηµα ήταν αποτέλεσµα του σταθµικού µέσου όρου αυτών. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διαχείριση εταιρειών Συλλογικών Αποδόσεων και Αποδέκτες Συλλογικών Αποδόσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής ηµοκρατίας. Glory Technology Ltd Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 5 εκεµβρίου 2002 ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ µε έδρα την Λευκωσία της Κύπρου Φιλίππου 25, Άγ. οµέτιος. Η ιθύνουσα της Εταιρείας είναι η Glory I.Technology Holdings Ltd και η τελική ιθύνουσα η Quantum Corporation Ltd. Βάση συµφωνίας (ηµεροµηνία ισχύος συµφωνίας 1 η Οκτωβρίου 2003) o ΟΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε το 20% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στην τιµή των Ευρώ Η εξαγορά έγινε µε ίδια διαθέσιµα της Εταιρίας ενώ το τίµηµα εξαγοράς βασίστηκε στην αποτίµηση των εταιριών οι οποίες έγιναν από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους οίκους. Οι αποτιµήσεις βασίστηκαν στην µέθοδο των πολλαπλασίων της Κυπριακής αγοράς, στην µέθοδο πολλαπλασίων διεθνών συγκρίσιµων εταιριών, στην µέθοδο πολλαπλασίων διεθνών εξαγορών στον κλάδο και στην µέθοδο προσδιορισµού στρατηγικής αξίας µε προεξόφληση χρηµατοροών. Με βάση τις τέσσερις παραπάνω µεθόδους αποτίµησης διαµορφώθηκε ένα εύρος τιµών για κάθε εταιρία και το τελικό τίµηµα ήταν αποτέλεσµα του σταθµικού µέσου όρου αυτών. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και ο σχεδιασµός, οργάνωση και ανάπτυξη συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας στον τοµέα αυτόν. Εξειδικεύεται στον χώρο των αθλητικών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης στην Κύπρο και είναι η µόνη Κυπριακή εταιρία που έχει ελεγχθεί και έχει εξασφαλίσει έγκριση από το Υπουργό Οικονοµικών της Κυπριακής ηµοκρατίας στις 3/11/2003 για την χρήση ολοκληρωµένης µηχανογραφηµένης λύσης στον τοµέα των παιχνιδιών FIX ODDS στην Κυπριακή ηµοκρατία. Ήδη από τον εκέµβριο του 2003 τα παιχνίδια διεξάγονται on line. Η εταιρία παρέχει επίσης λογισµικό και εξοπλισµό (τερµατικές µηχανές, κεντρικό σύστηµα διαχείρισης κλπ) για την διεξαγωγή on-line τυχερών παιχνιδιών. ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) Ltd Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 14 Αυγούστου 2003 ως ιδιωτική Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τον Περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στην οδό Λυκαβηττού 58, Έγκωµη, 2401 Λευκωσία. Ο ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίµιτεδ διέπεται σήµερα από τον Νόµο 34 (ΙΙΙ)/2003 που κυρώνει τη συµφωνία µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας της Κύπρου, για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, είναι η οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, διαχείριση και προώθηση-διαφήµιση όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. (εκτός του ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ) που διεξάγονται στην Κύπρο. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε και µοναδικός µέτοχος κατά 100% είναι ο ΟΠΑΠ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση των εξαγορών των δύο πρώτων αναφερόµενων εταιριών, που αποτελούν µέρος της στρατηγικής της για επιλεκτική επέκταση σε διεθνές επίπεδο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενισχύει σηµαντικά την παρουσία της στην Κύπρο, σε µία αγορά όπου το προκαθορισµένο στοίχηµα είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένο και επιπλέον αποκτά τεχνογνωσία τόσο στο προκαθορισµένο στοίχηµα, όσο και στην τεχνολογία υλικού Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 18

20 εξοπλισµού και λογισµικού για την αποδοχή και διεκπεραίωση στοιχηµάτων και λοιπών τυχερών παιχνιδιών. Παράλληλα δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επέκταση και σε άλλες χώρες Ενοποίηση Η πρώτη ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2003 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής Εταιρίας, τις εταιρίες µε την επωνυµία ΟΠΑΠ GLORY LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης), GLORY TECHNOLOGY LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο τα καθαρής θέσης) και ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης) Εισαγωγή παιχνιδιού «ΚΙΝΟ» Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ξεκίνησε στις την διάθεση του νέου παιχνιδιού ΚΙΝΟ, αρχικά στο νοµό Ρεθύµνου και µέχρι το τέλος του 2003 επεκτάθηκε σε όλη την Κρήτη και στους νοµούς Μαγνησίας και Λαρίσης µε καθηµερινές ανά πεντάλεπτο κληρώσεις για 5 ώρες την ηµέρα. Στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η σταδιακή επέκταση του παιχνιδιού σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο στους επόµενους δώδεκα µήνες. Ήδη από τις αρχές του 2004 έχει επεκταθεί και στους νοµούς της Θράκης Μεταφορά Έδρας Εταιρίας Σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας µε ηµεροµηνία , η έδρα της Εταιρίας µεταφέρθηκε στο ήµο Περιστερίου Αττικής, οδός Κηφισού αριθµ. 62., η οποία ορίσθηκε µε την Υπουργική απόφαση αρ. πρωτ. Κ2-268/ , που ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας. Κατόπιν τούτου η διεύθυνση αυτή αποτελεί και την νέα διεύθυνση των γραφείων της Εταιρίας Εφαρµογή Οργανωτικής Αναδιάρθρωσης Με την µετεγκατάσταση της Εταιρίας στα νέα γραφεία ολοκληρώθηκε και η εφαρµογή του νέου οργανογράµµατος, που προβλέπει µεταξύ των άλλων και την δηµιουργία τεσσάρων Γενικών ιευθύνσεων ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία, δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 19

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2004, ΚΑΙ 2003 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2006 Πωλήσεις: 4.633,4 εκ. ευρώ έναντι 3.695,2 εκ. ευρώ το 2005 (αύξηση 25,4%) Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [ΚΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ] 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/03/2005 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /03/2005)

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/03/2005 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /03/2005) ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/03/2005 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2005-31/03/2005) Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 09/05/2005, ενέκρινε τις οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 20 Πωλήσεις: 3.374,1 εκ. Ευρώ έναντι 2.599,4 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 29,8%) Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 5.440,9 εκ. ευρώ, έναντι 5.519,6 εκ. ευρώ το 2008 (µείωση 1,4%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007.

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30. Σεπτεµβρίου 2007. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το Εννεάµηνο που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2007 Πωλήσεις: 3.543,9 εκ. ευρώ έναντι 3.374,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 20 (αύξηση 5,0%)

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2003, ΚΑΙ 2002 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 7 A. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/03/2005 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /03/2005)

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/03/2005 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ /03/2005) ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31/03/2005 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2005-31/03/2005) Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 09/05/2005, ενέκρινε τις οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 Πωλήσεις:5.065,8 εκ. ευρώ έναντι 4.633,4 εκ. ευρώ το 2006 (αύξηση 9,3%) Προσαρµοσµένα κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα