ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αποτελέσµατα Χρήσεων Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Οικονοµικές Καταστάσεις Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσης Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσης ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΚΥΠΡΟ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ «ΚΙΝΟ» ΜΕΤΑΦΟΡΑ Έ ΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αντικείµενο ραστηριότητας Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Κανονισµός και ιαδικασία ιεξαγωγής των Τυχερών Παιχνιδιών ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Σχέση µε Εξουσιοδοτηµένους Πράκτορες ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδα Κτίρια Μεταφορικά Μέσα Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Τρέχουσες Επενδύσεις Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 1

3 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ιοικητικό Συµβούλιο Γενικοί ιευθυντές ιευθυντικά Στελέχη ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΆΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΠΑΠ GLORY LIMITED ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ GLORY TECHNOLOGY LIMITED ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ Η ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 2

4 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κύριοι Μέτοχοι, Η τέταρτη εταιρική χρήση της ΟΠΑΠ Α.Ε. έκλεισε µε αποτελέσµατα που επιβεβαιώνουν για µία ακόµα φορά τη δυναµική της και την ικανότητα επίτευξης της συνεχούς ανάπτυξής της. Τα οικονοµικά µεγέθη για το έτος 2003 διαµορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σύγκριση µε αυτά του Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε στα 2,259,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1.967,7 εκατ. ευρώ της χρήσης 2002 (αύξηση 14,82%), τα µικτά κέρδη προ αποσβέσεων ανήλθαν σε 495,9 εκατ. ευρώ, έναντι 466,6 εκατ. ευρώ το 2002 (αύξηση 6,3%) και τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων της χρήσης ανήλθαν στα 474,5 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 16,43% έναντι της χρήσης 2002, ήτοι 407,5 εκατ. ευρώ. Τέλος τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα 381,4 εκατ. ευρώ έναντι 318,6 εκατ. ευρώ της χρήσης 2002, παρουσιάζοντας αύξηση ποσοστού 19,7%. Κατά την πρώτη ενοποιηµένη χρήση του οµίλου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 2.277,2 εκατ. ευρώ, τα µικτά κέρδη προ αποσβέσεων ανήλθαν σε 498,5 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων ανήλθαν στα 475,3 εκατ. ευρώ. Τέλος τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα 401,0 εκατ. ευρώ. Η ΟΠΑΠ Α.Ε., την χρονιά που πέρασε, αντιµετωπίζοντας αποτελεσµατικά πολλές δυσκολίες στην ιδιαίτερα ευαίσθητη και ανταγωνιστική αγορά που δραστηριοποιείται, διατήρησε την ηγετική της θέση σε αυτήν και έθεσε νέες βάσεις και προοπτικές για την περαιτέρω πορεία της. Η ιοίκηση της Εταιρίας, µετά την επίτευξη των βασικών στόχων που είχε θέσει για το 2003, που ήταν: Η έναρξη διεξαγωγής του παιχνιδιού ΚΙΝΟ, Η µε επιτυχία διάθεση του τρίτου πακέτου µετοχών της Εταιρίας. Συγκεκριµένα ο κύριος µέτοχος της Εταιρίας - το Ελληνικό ηµόσιο - διέθεσε τον Ιούλιο του 2003, µέσω δηµόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης στο επενδυτικό κοινό, ποσοστό 24,5% περίπου των µετοχών του. Η διάθεση των νέων µετοχών ολοκληρώθηκε µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα αφού η προσφορά υπερκαλύφθηκε µε τιµή διάθεσης (9,44 ευρώ) επιβεβαιώνοντας την εµπιστοσύνη των επενδυτών (Ελλήνων και ξένων), Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την οργανωτική αναδιάρθρωση της Εταιρίας, µε την εφαρµογή του νέου οργανογράµµατος και την µετεγκατάσταση της, Η εξαγορά των δύο εταιριών στην Κύπρο, που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Αθλητικού Στοιχήµατος και στην παραγωγή λογισµικού και εξοπλισµού τυχερών παιχνιδιών, εκτιµά ότι και το 2004 θα συνεχιστούν οι ικανοποιητικοί ρυθµοί ανάπτυξης των οικονοµικών της µεγεθών, µε το νέο παιχνίδι ΚΙΝΟ να συµβάλλει στην αναδιανοµή της δοµής των εσόδων της εταιρίας. Επίσης, και µε αφετηρία την εξαγορά των δύο εταιριών στην Κύπρο, θα επιδιωχθεί και η επέκταση και σε άλλες χώρες της Ν.Α. Ευρώπης που ενδεχοµένως παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει η ιοίκηση της Εταιρίας να ικανοποιήσει το επενδυτικό κοινό που την εµπιστεύεται, αποφάσισε την διανοµή προµερίσµατος 0,30 ευρώ ανά µετοχή, στους κατόχους µετοχών της 27/11/2003, µε βάση τα αποτελέσµατα του εννεαµήνου του Στα παραπάνω πλαίσια το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού 232,9 εκ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,73 ευρώ ανά µετοχή αυξηµένο κατά 9% περίπου έναντι του Μετά δε την αφαίρεση του προµερίσµατος των 0,30 ευρώ ανά µετοχή το υπόλοιπο µέρισµα διαµορφώνεται στα 0,43 ευρώ. Με βάση το παραπάνω προτεινόµενο µέρισµα και τη σηµερινή τιµή της µετοχής, η µερισµατική απόδοση διαµορφώνεται, στα επίπεδα του 5,7%, µια από τις υψηλότερες µεταξύ των εισηγµένων εταιρειών. Εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µας τόσο προς τους µετόχους που µας εµπιστεύονται, όσο και προς το προσωπικό, τους πράκτορες ΟΠΑΠ και τους συνεργάτες µας, έχοντας την πεποίθηση ότι, µε την υπευθυνότητα που πάντα επιδεικνύει η εταιρεία µας και την επίπονη προσπάθεια θα συνεχιστεί η επιτυχής πορεία και ανάπτυξή της. Αθήνα, Φεβρουάριος 2004 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 3

5 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 2.1. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρίας Αποτελέσµατα Χρήσεων Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων χρήσεως της Εταιρίας για την τριετία συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ * (σε χιλιάδες ) Σύνολο Κύκλου εργασιών Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (1) Έκτακτα Αποτελέσµατα (69.934) (73.291) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. & Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων (2) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων (3) Συνολικό Μέρισµα (4) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (5) Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) (σε ) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 1,26 1,08 1,27 Κέρδη προ Φόρων 1,17 1,00 1,20 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. & Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων 0,75 0,63 0,74 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,74 0,63 0,74 Μέρισµα / Μετοχή (4) 0,60 0,67 0,73 *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Παρατηρήσεις: (1) Οι αποσβέσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα, όπως στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης, αλλά αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων. Ο καταµερισµός τους ανά κέντρο κόστους έχει ως εξής: Ανάλυση Αποσβέσεων (σε χιλ. ) Αποσβέσεις στο Κόστος Πωλήσεων Αποσβέσεις στα Έξοδα ιοίκησης Αποσβέσεις στο Κόστος ιάθεσης Σύνολο Αποσβέσεων (2) Οι Αµοιβές µελών του.σ. της Εταιρίας περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης, δεδοµένου ότι αφορούν έξοδα παραστάσεως. (3) Τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται στη χρήση την οποία επιβάρυναν. Στη χρήση 2001, µε την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της χρήσης 2000, τροποποιήθηκαν ορισµένα κονδύλια αφορολογήτων και φορολογηµένων κατ ειδικό τρόπο αποθεµατικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 µε συνέπεια η τακτοποίησή τους να δηµιουργήσει χρεωστική διαφορά χιλ., η οποία εµφανίζεται στο κονδύλι του πίνακα διάθεσης «ιαφορές φορολογικού ελέγχου». Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 4

6 (4) Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογισθεί βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε την 21/ απόφασή του διένειµε προµέρισµα για την χρήση 2002, συνολικού ποσού χιλ. το οποίο συµπεριλαµβάνεται αφαιρετικά στο κονδύλι των Υποχρεώσεων του Παθητικού «Μερίσµατα Πληρωτέα». Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε την απόφασή του διένειµε προµέρισµα για την χρήση 2003, συνολικού ποσού χιλ. το οποίο συµπεριλαµβάνεται αφαιρετικά στο κονδύλι των Υποχρεώσεων του Παθητικού «Μερίσµατα Πληρωτέα» και τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. (5) Για τον υπολογισµό του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης, ελήφθη υπόψη ο φυσικός αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. (6) Ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών βασίζεται στον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης λόγω µη ύπαρξης στάθµισης (αναπροσαρµογή ονοµαστικής αξίας, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κλπ) κατά την τριετία (7) Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθµ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναµορφώσεις σύµφωνα µε τις σηµειώσεις της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την τριετία Οικονοµικές Καταστάσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ * (σε χιλιάδες ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Αποσβέσεις (32.282) (48.423) (64.563) Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις (13.316) (20.539) (26.159) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Σύνολο Ακινητοποιήσεων Συµµετοχές Μείον: Προβλέψεις υποτιµήσεως 0 0 (23.739) Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) (1) 0,47 0,43 0,44 *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (1) Η λογιστική αξία της µετοχής έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθµ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναµορφώσεις σύµφωνα µε τις σηµειώσεις της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την τριετία Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 5

7 2.2. Ενοποιηµένα Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρίας Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης 2003 Η πρώτη ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2003 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής Εταιρίας, τις εταιρίες µε την επωνυµία ΟΠΑΠ GLORY LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης), GLORY TECHNOLOGY LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο τα καθαρής θέσης) και ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης). Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2003 (σε χιλ. )* 2003 Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων)(1) Έκτακτα Αποτελέσµατα (49.552) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (1) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (1) Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, & Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων (2) Κέρδη µετά από Φόρους Xρήσης, Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων και Φορ. Φορολ. Ελέγχου (3) Κέρδη µετά από Φόρους Xρήσης, Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων, Φορ. Φορολ. Ελέγχου και Αναλογία µετόχων µειοψηφίας (2) (3) *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Παρατηρήσεις: (1) Προ αποσβέσεων (βλ. παρατήρηση (1) ενότητα Αποτελέσµατα Χρήσεων Εταιρίας ). (2) Οι Αµοιβές µελών του.σ. της Εταιρίας περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης, δεδοµένου ότι αφορούν έξοδα παραστάσεως. (3) Τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων της Εταιρίας εµφανίζονται στη χρήση την οποία επιβάρυναν. Στη χρήση 2001, µε την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της χρήσης 2000 της Εταιρίας, τροποποιήθηκαν ορισµένα κονδύλια αφορολογήτων και φορολογηµένων κατ ειδικό τρόπο αποθεµατικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 µε συνέπεια η τακτοποίησή τους να δηµιουργήσει χρεωστική διαφορά χιλ., η οποία εµφανίζεται στο κονδύλι του πίνακα διάθεσης «ιαφορές φορολογικού ελέγχου» της ΟΠΑΠ Α.Ε Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσης 2003 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθµ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναµορφώσεις σύµφωνα µε τις σηµειώσεις του ενοποιηµένου ισολογισµού της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στο Πιστοποιητικό Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 6

8 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2003 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ * (σε χιλιάδες ) 2003 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Αποσβέσεις (69.408) Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (27.513) Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές 0 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί Ίδια Κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) (1) 0,50 *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (1) Η λογιστική αξία της µετοχής έχει υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσης 2003 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/ (ΦΕΚ 1487Β / ) και της Εγκυκλίου υπ' αριθµ. 10, παρ. 13 δεν υφίστανται αναµορφώσεις σύµφωνα µε τις σηµειώσεις του ενοποιηµένου ισολογισµού της Εταιρίας και τις παρατηρήσεις στο Πιστοποιητικό Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 7

9 2.3. Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών 24,2% 9,4% 14,82% Κερδών προ Αποσβέσεων και Φόρων 14,7% (14,6)% 18,02% Κερδών προ Φόρων 14,4% (14,8)% 19,70% Κερδών µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Λοιπές µη Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος Αποδόσεις Παιγνίων 1906,1% (15,8)% 16,77% Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσης) 5,0% 5,3% 35,12% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 39,0% (4,5)% (1,42) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (πριν από φόρους) (%) Μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων 294,5% 220,7% 276,3% Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων 55,2% 41,1% 50,0% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (σε ηµέρες) Αποθεµάτων 1 1 0,7 Προµηθευτών Απαιτήσεων από πελάτες ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 4,27 4,00 3,5 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 1,33 0,89 0,6 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 0,94 1,02 0,94 Άµεση Ρευστότητα 0,94 1,02 0,94 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/ Μικτό Κέρδος 2,5% 1,4% 0,8% Χρηµατ/κά Έξοδα/ Αποτελέσµατα προ Χρεωστ. Τόκων & Φόρων 2,7% 2,1% 0,1% Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 8

10 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας µε την επωνυµία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ A.E." και διακριτικό τίτλο "ΟΠΑΠ A.E." (εφεξής "ΟΠΑΠ A.E." ή "Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, Κηφισού αριθµ. 62, Αθήνα, τηλ.: , αρµόδιος κ. Γ. Χαρµαντάς, ιευθυντής Σχέσεων µε Μετόχους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. Ο κ. Κ. Κοσκινάς, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος, οδός Κηφισού αριθµ. 62, Αθήνα, τηλ.: β. Ο κ. Κ. Τσαούσης, Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών και Ανάπτυξης, οδός Κηφισού αριθµ. 62, Αθήνα, τηλ.: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, δηλώνουν εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση και οι οποίες δεν αναφέρονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο. Οι εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εµπλέκεται η Εταιρία είναι οι ακόλουθες. Η Εταιρία κατά καιρούς εµπλέκεται σε διάφορες αστικές, διοικητικές και ποινικές διαδικασίες και σε έρευνες αναφορικά µε το τοµέα τυχερών παιχνιδιών γενικότερα στην Ελλάδα. Υποθέσεις κατά ΟΠΑΠ Α.Ε. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει συνάψει σύµβαση την 29 η Μαρτίου 1999 µε την Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., INTRALOT INTERNATIONAL LTD. και Εταιρία Στοιχηµάτων Α.Ε. (εφεξής «Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.») µε αντικείµενο την οργάνωση, υποστήριξη, και διεξαγωγή παιχνιδιών Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης και Μεταβλητής Απόδοσης (βλ. Ενότητα «Συµβάσεις»). Η Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. µε αίτηση προσφυγής την προσέφυγε σε Τριµελές ιαιτητικό ικαστήριο σχετικά µε το εάν η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούτο να εισάγει στοιχήµατα επί ιπποδροµιών και κυνοδροµιών στα πλαίσια του παιχνιδιού ΣΤΟΙΧΗΜΑ µέχρι τις 29 Μαρτίου Επί της από αίτησης προσφυγής της Κοινοπραξίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. κατά της Εταιρίας εκδόθηκε η 2/2003 απόφαση του Τριµελούς ιαιτητικού ικαστηρίου, µε την οποία επιδικάστηκε στην Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., ανάδοχο του παιχνιδιού ΣΤΟΙΧΗΜΑ το ποσό των 36,9 εκατ., για κάθε χρόνο καθυστέρησης εισαγωγής του ιπποδροµιακού και κυνοδροµιακού στοιχήµατος µετά την Σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει ετησίως µετά την και µέχρι την έναρξη του ιπποδροµιακού και κυνοδροµιακού στοιχήµατος το πιο πάνω ποσό, διαφορετικά µέχρι τη λήξη της σύµβασης ( ). Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 9

11 Στο διατακτικό της απόφασης δεν υπάρχει διάταξη για τόκους υπερηµερίας. Η Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. έχει απαιτήσει τα ποσά που οφείλονται µέχρι τις 30 Μαρτίου 2003 καθώς και τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας µε επιτόκιο που επί του παρόντος είναι 10,5%, υπολογιζόµενο επί των µη καταβληθέντων ποσών µε ηµεροµηνία επίδοσης της παραγγελίας του αιτήµατος. Η Εταιρία την κατέθεσε αγωγή ακυρώσεως ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης (Εφετείο Αθηνών) και η συζήτηση της εν λόγω αγωγής έγινε στις Εκτιµάται η έκδοση απόφασης εντός της τρέχουσας χρήσης. Η νοµική υπηρεσία θεωρεί τους προβαλλόµενους νοµικούς λόγους της Εταιρίας ως ισχυρούς και την διαιτητική απόφαση ως άδικη για ουσιαστικούς και νοµικούς λόγους, αν και το αποτέλεσµα δικαστικής απόφασης δεν είναι δυνατόν να προδικαστεί. Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της υπόθεσης θεωρείται από την νοµική υπηρεσία ότι δεν θα επηρεάσει σοβαρά τις πωλήσεις των παιχνιδιών της Εταιρίας. Στις οικονοµικές καταστάσεις του 2002 και 2003 που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, έχουν σχηµατιστεί προβλέψεις 65,5 εκατ. και 43,9 εκατ. αντίστοιχα. Οι προβλέψεις αυτές αντιστοιχούν στα ποσά που η ιοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι µπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει, µε βάση την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου για την περίοδο µέχρι την 31 εκεµβρίου 2002 και 2003 αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µέχρι την 28η Ιανουαρίου 2007 ή µέχρι την εισαγωγή των στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών και κυνοδροµιών ως πρόσθετα γεγονότα στοιχηµατισµού στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ, η Εταιρία θα πρέπει να σχηµατίζει πρόσθετες προβλέψεις για το ποσό της αποζηµίωσης που αντιστοιχεί στην περίοδο κάθε λογιστικής κατάστασης ή ισολογισµού. Οι πρόσθετες αυτές προβλέψεις θα ανέρχονται στο ποσό των 36,9 εκατ. ετησίως πλέον δεδουλευµένων τόκων και θα αντιστραφούν σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου. Η Fixtures Marketing Limited έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών µε αίτηµα την απαγόρευση χρησιµοποίησης του καταλόγου ποδοσφαιρικών αγώνων του Αγγλικού και Σκωτικού Πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου στα δελτία ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟ-ΠΟΓΚΟΛ και ΣΤΟΙΧΗΜΑ, βάσει των κανόνων προστασίας για βάσεις δεδοµένων όπως εισήχθησαν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Οδηγία της Ε.Κ. 96/9. Η συζήτηση της αίτησης πραγµατοποιήθηκε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 2α Απριλίου Το Ελληνικό ικαστήριο, δεδοµένων και των άλλων εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον του ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΕΚ) µε το ίδιο αντικείµενο προχωράει σε κατάθεση προδικαστικού ερωτήµατος στο ΕΚ, έτσι ώστε να εκδοθεί προδικαστική απόφαση του ΕΚ, η οποία κατά την κρίση του είναι αναγκαία για την έκδοση της δικής του απόφασης. Η Εταιρία έχει καταθέσει γραπτές παρατηρήσεις ενώπιον του ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ένας ιδιώτης έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της Εταιρίας ισχυριζόµενος ότι µία απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου (που υποτίθεται ότι αποθάρρυνε τους πράκτορες να συνάψουν µαζί του µια σύµβαση διάθεσης κάποιας ηλεκτρονικής κάρτας, παρόµοιας µε πιστωτική κάρτα) τον παρεµπόδισε από το να κερδίσει ένα σηµαντικό ποσό. Η αξίωσή του είναι της τάξεως των 27,8 εκατοµµυρίων περίπου. Επίσης κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκκρεµούν δύο αγωγές από δύο ιδιώτες ύψους 176 χιλ. περίπου. Επίσης εκκρεµούν τέσσερις αγωγές ιδιώτη, συνολικών αξιώσεων 1,5 εκατ. για συµµετοχή σε στοίχηµα. Η Νοµική Υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι οι αγωγές των παραπάνω ιδιωτών κατά της Εταιρίας δεν έχουν καµία τύχη και θα απορριφθούν από το δικαστήριο. Υφίστανται συνολικά 2 αγωγές πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της Εταιρίας, συνολικού ύψους 633 χιλ. Η Νοµική Υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι το ποσοστό ευδοκίµησης δεν θα υπερβεί το 30% περίπου. Υφίστανται 25 συνολικά αγωγές πρακτόρων κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. για µεταφορές πρακτορείων και χορήγηση νέων αδειών. Η Νοµική Υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τις πιο πάνω υποθέσεις εκτιµά, το ότι ακόµη και στην περίπτωση που γίνουν δεκτές ορισµένες αγωγές δεν θα επηρεαστεί η οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, στο µέτρο που είναι δυνατή µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου («.Σ.») της Εταιρίας η µεταφορά του πρακτορείου και η λειτουργία του σε άλλο σηµείο. Υφίστανται 54 αγωγές εκτάκτου προσωπικού κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. για εργατικές διαφορές συνολικού ύψους 220 χιλ. περίπου. Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 10

12 Αγωγές των εταιριών ΣΑΤΟ και ΡΟΜΕΑΣ για ακύρωση της απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός των επίπλων στην εταιρία MOBIUS. Η συζήτηση έχει οριστεί για τις Σχετικά µε τις υποθέσεις αυτές, η νοµική υπηρεσία της Εταιρίας εκτιµά ότι οι πιθανότητες να καταδικαστεί η Εταιρία για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού είναι µηδαµινές. Τέλος, για τις λοιπές δικαστικές υποθέσεις (αγωγές πρακτόρων και έκτακτου προσωπικού) που περιγράφονται ανωτέρω η Νοµική Υπηρεσία της Εταιρίας εκτιµά ότι πιθανότητες αρνητικής έκβασης αυτών είναι 30%, χωρίς να διευκρινίζεται το ύψος της υποχρέωσης σε τέτοια περίπτωση. Με βάση τους ισχυρισµούς µιας επαγγελµατικής οργάνωσης πρακτόρων τον Μάρτιο του 2002, η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη εναντίον των µελών του τρέχοντος ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας αλλά και προηγούµενων ιοικητικών Συµβουλίων σε σχέση µε τη διαχείριση του κεφαλαίου εγγύησης των πρακτόρων. Η επαγγελµατική οργάνωση των πρακτόρων ισχυρίζεται ότι η Εταιρία δεν ήταν επαρκώς επιµελής στην όχληση πρακτόρων που παραλείπουν την εκπλήρωση υποχρεώσεων και ότι η Εταιρία πριν επιδιώξει επαρκώς την ικανοποίησή της, χρησιµοποίησε ποσά από το κεφάλαιο εγγύησης για να καλύψει οφειλές των πρακτόρων. Η Νοµική Υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρεί ότι η ποινική δίωξη για χρέη των πρακτόρων προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. (απιστία κατά συναυτουργία) δεν βαρύνει τα µέλη του σηµερινού.σ., αφού τα χρέη αυτά είχαν δηµιουργηθεί στο µεγαλύτερο µέρος τους πριν το διορισµό και την εκλογή ( ) των σηµερινών µελών. Αυτός άλλωστε είναι και ο κύριος υπερασπιστικός ισχυρισµός όλων των µελών του.σ. που κατέθεσαν απολογητικό υπόµνηµα µε αίτηµα την απαλλαγή τους µε βούλευµα από την κατηγορία της απιστίας. Ισχυρισµοί για Απιστία Κατά των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου Ισχυρισµοί για ανάρµοστη συµπεριφορά από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και άλλα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της διοικητικής οµάδας της Εταιρίας σε σχέση µε ορισµένες πτυχές των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης και της πολιτικής της σε σχέση µε τις πρακτικές της για τις προµήθειες και τη διαφήµιση, έχουν εµφανιστεί σε ανώνυµες επιστολές και αναφορές στον τύπο και εξ όσων γνωρίζει η Εταιρία, έχουν οδηγήσει στην έναρξη δύο προκαταρκτικών εξετάσεων από την Εισαγγελία Αθηνών. Μία από αυτές τις προκαταρκτικές εξετάσεις παραµένει σε εκκρεµότητα. Μετά την ολοκλήρωση της άλλης προκαταρκτικής εξέτασης, ο Εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη κατά έξι υφιστάµενων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας (των Κωνσταντίνου Κοσκινά (του Προέδρου του.σ.), Σωτηρίου Σπανίδη, Νικολάου Παυλιά, ηµητρίου Πολίτη, Νικολάου Απανωµεριτάκη, Κωνσταντίνου Γουβαλά) και ενός πρώην µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου (Κωνσταντίνου Χαρισιάδη). Η δίωξη επικαλείται παράβαση του Άρθρου 390 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα Σε όλα αυτά τα άτοµα έχει επιδοθεί κλήση να εµφανιστούν και να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, αν και δεν έχουν ενηµερωθεί ακόµα για τα πραγµατικά γεγονότα που στοιχειοθετούν την απιστία για την οποία κατηγορούνται ή για τη ζηµία στον ΟΠΑΠ ως αποτέλεσµα αυτής της απιστίας (ένα απαραίτητο στοιχείο για να στοιχειοθετηθεί το υποτιθέµενο αδίκηµα). Ωστόσο, από τα υλικά που τους διατέθηκαν προκύπτει η ένδειξη ότι οι κατηγορίες σχετίζονται µε µία απόφαση που υιοθετήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 20 εκεµβρίου 2001, αναφορικά µε την σύναψη µίας σύµβασης αγοράς χρόνου και χώρου σε µέσα ενηµέρωσης µε την Fortune S.A, µία Ελληνική διαφηµιστική εταιρεία που η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε προηγουµένως χρησιµοποιήσει για να την βοηθήσει στην εκπόνηση της διαφηµιστικής της στρατηγικής. Η ποινική δίωξη στρέφεται κατά όλων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας που συµµετείχαν στη συνεδρίαση της 20ης εκεµβρίου Κάθε ένα από τα άτοµα στα οποία έχουν απαγγελθεί κατηγορίες έχουν πληροφορήσει την Εταιρία ότι πιστεύουν ακράδαντα ότι η ανάθεση του έργου αυτού στη Fortune S.A. έγινε σύµφωνα µε το νόµο και µε οικονοµικά συµφέροντα για την ΟΠΑΠ Α.Ε. Επί τη βάσει αυτή, προτίθενται όλοι να ζητήσουν από το δικαστικό συµβούλιο να τους απαλλάξει από όλες τις κατηγορίες χωρίς περαιτέρω δίκη. Αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης 2518/2003 (που αποτελεί τον Κανονισµό Λειτουργίας των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.) Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πρακτόρων ΠΡΟΠΟ (Π.Ο.Ε.Π.Π.). και δύο πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. αιτήθηκαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας την ακύρωση και την αναστολή της εκτέλεσης της υπ αριθµ. 2518/2003 Κανονιστικής Απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισµού επί θεµάτων Αθλητισµού, η οποία αποτελεί τον «Κανονισµό Λειτουργίας Πρακτορείων» (ΦΕΚ Β 124/ ). Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 11

13 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. την υπέβαλλε Υπόµνηµα ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για την απόρριψη της αίτησης αναστολής εκτέλεσης του Κανονισµού Λειτουργίας Πρακτορείων. Επί της Αιτήσεως Αναστολής που ασκήθηκε µετά την κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης κατά του νέου Κανονισµού Πρακτορείων, εκδόθηκε η υπ. αριθ. 377/2003 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την οποία γίνεται δεκτή η Αίτηση Αναστολής. Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών αναστέλλει, µέχρι της έκδοσης αποφάσεως επί της Αιτήσεως Ακυρώσεως, η οποία συζητείται στις , την εφαρµογή του κανονισµού. Η εν λόγω αναστολή ισχύει από την έκδοση της απόφασης. εδοµένου ότι, όπως προκύπτει από την παραπάνω επιστολή, αναστέλλεται η εφαρµογή του νέου Κανονισµού Πρακτορείων στο σύνολό του, επανέρχεται σε ισχύ ο Κανονισµός Πρακτορείων του Απαιτήσεις ΟΠΑΠ Α.Ε. από τρίτους Τέλος, σηµειώνεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ασκήσει αγωγές και µηνύσεις κατά πρακτόρων συνολικού ύψους χιλ. περίπου. H Νοµική Υπηρεσία της Εταιρίας εκτιµά ότι το ποσοστό ευδοκίµησης των ανωτέρω αγωγών θα πρέπει να κυµαίνεται στο 70% περίπου. Σηµειώνεται ότι την η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά α) της Ανώνυµης Εταιρίας ΑCTION Π. ΡΟΣΟΣ Α.Ε.» ως ιδιοκτήτρια της εβδοµαδιαίας αθλητικής εφηµερίδας EURO BET PRESS και β) του εκδότη της εφηµερίδας EURO BET PRESS. Η Εταιρία αιτείται να απαγορευθεί η διαφήµιση στοιχηµάτων «προκαθορισµένης ή µη απόδοσης» και της εταιρίας Eurobet και της ηλεκτρονικής σελίδας της από την εφηµερίδα Euro Bet Press, παράθεση και καταχώριση στις σελίδες της αποδόσεων επί ποδοσφαιρικών αγώνων µεταξύ των οποίων και των Ελληνικών Ποδοσφαιρικών Αγώνων των Επαγγελµατικών Πρωταθληµάτων και την επιβολή κυρώσεων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ισχυρίζεται, µεταξύ άλλων, ότι ο ισχύων Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας Παιχνιδιών Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης δεν επιτρέπει την χρησιµοποίηση Ελληνικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης ή οποιουδήποτε άλλου αθλητικού ή µη γεγονότος, που οργανώνεται από φορείς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία στα προγράµµατα των Παιχνιδιών Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης απόδοσης (άρθρο 1 παρ. 7). Επίσης, η συµµετοχή στα εν λόγω παιχνίδια γίνεται µόνο µέσω της συµπλήρωσης ειδικών εντύπων που ονοµάζονται «ελτία Στοιχήµατος» και µόνο στα εξουσιοδοτηµένα πρακτορεία της Εταιρίας. Αντίθετα δεν επιτρέπεται η συµµετοχή στα παιχνίδια µέσω τηλεφώνου, µέσω άλλων ηλεκτρονικών µέσων (π.χ. ιαδίκτυο, ψηφιακή τηλεόραση κ.λ.π.) ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2433/1996 όποιος χωρίς δικαίωµα διεξάγει δηµόσια ή σε ευρύ κύκλο προσώπων στοίχηµα, σχετικά µε την έκβαση ιπποδροµιακών ή ατοµικών παιχνιδιών ή αθληµάτων «προκαθορισµένης ή µη απόδοσης» και σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχήµατος ή διαφηµίζει το στοίχηµα αυτό ή µε οποιοδήποτε τρόπο προσελκύει τρίτους να συµµετάσχουν σε αυτό, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 µηνών και χρηµατική ποινή από ένα εκατοµµύριο ( 2.935) µέχρι είκοσι εκατοµµύρια δραχµές ( ). Πέραν των όσων περιγράφονται παραπάνω, η Εταιρία δεν εµπλέκεται σε καµία άλλη ουσιώδη δικαστική διαδικασία ή διαιτησία, ούτε κάποιο περιουσιακό της στοιχείο αποτελεί αντικείµενο οποιασδήποτε εκκρεµούς δικαστικής διαδικασίας. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2001 και 2002 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Παρασκευόπουλος Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2003 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Καζάς Βασίλειος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Τον έλεγχο της πρώτης ενοποιηµένης εταιρικής χρήσης 2003 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Καζάς Βασίλειος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, τηλ: Το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε τον δηµοσιευµένο ισολογισµό. Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις των Ορκωτών-Ελεγκτών Λογιστών από το πιστοποιητικό Ελέγχου της Εταιρίας για την χρήση 2003 παρουσιάζονται παρακάτω: Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 12

14 Εταιρική Χρήση ) Το κονδύλι «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, ποσού ,33, αφορά την πρόβλεψη που διενεργήθηκε για την κάλυψη της υποχρέωσης που γεννήθηκε µετά την από 21/1/2003 απόφαση Τριµελούς ιαιτητικού ικαστηρίου σχετικά µε την προσφυγή αίτηση καταβολής κεφαλαίου της αποθετικής ζηµίας, που υπέστη ανάδοχος εταιρία από την µη έναρξη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος που προβλέπεται από την µεταξύ τους σύµβαση. Η συσσωρευµένη πρόβλεψη που εµφανίζεται στον λογαριασµό Β.2. «Λοιπές Προβλέψεις» του Παθητικού, ποσού ,92 αφορά το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης µέχρι 31/12/2003 καθώς και των αντίστοιχων τόκων υπερηµερίας. Η ενδεχόµενη υποχρέωση αποζηµίωσης µετά την 31/12/2003 και µέχρι το τέλος της σύµβασης εξαρτάται από την έναρξη η µη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος καθώς και από την έκβαση της ακυρωτικής αγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της αποφάσεως του ιαιτητικού ικαστηρίου για την οποία η Νοµική Υπηρεσία της εταιρίας σύµφωνα µε επιστολή της θεωρεί ότι δεν µπορεί να προδικάσει το αποτέλεσµά της. 2) Σύµφωνα µε επιστολή της Νοµικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., υπάρχουν αγωγές ευκαιριακά απασχολούµενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ύψους 30,3 εκατ. Η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας δεν θα είναι σηµαντική και για αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης, της οποίας το ύψος δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε. 3) Στις 23/10/2003 το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, αποφάσισε την διανοµή προµερίσµατος για την χρήση 2003, συνολικού ποσού ,00, του οποίου η καταβολή άρχισε στις 17/12/2003. Η παραπάνω διανοµή προµερίσµατος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 4) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση 2002, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την χρήση 2003 να µην έχουν καταστεί οριστικές. Παράλληλα στον ισολογισµό της Εταιρίας της χρήσης 2003 αναφέρονται ο εξής σηµειώσεις: 1) εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 2) Το µόνιµα απασχολούµενο προσωπικό στις ανέρχεται σε 225 άτοµα. 3) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟ -03 είναι: «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα ,45 ευρώ». 4) Σύµφωνα µε επιστολή της Νοµικής Υπηρεσίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., υπάρχουν αγωγές ευκαιριακά απασχολούµενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ύψους 30,3 εκατ. περίπου. Η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας δεν θα είναι σηµαντική και για αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης. 5) Το κονδύλι «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, ποσού ,33, αφορά την πρόβλεψη που διενεργήθηκε για την κάλυψη της υποχρέωσης που γεννήθηκε µετά την από 21/1/2003 απόφαση Τριµελούς ιαιτητικού ικαστηρίου σχετικά µε την προσφυγή αίτηση καταβολής κεφαλαίου της αποθετικής ζηµίας, που υπέστη ανάδοχος εταιρία από την µη έναρξη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος που προβλέπεται από την µεταξύ τους σύµβαση. Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης για την περίοδο 01/01/2003 ως 31/12/2003 και προσαυξάνει την ήδη σχηµατισθείσα από την προηγούµενη χρήση πρόβλεψη ποσού ,59, το οποίο σωρευτικά εµφανίζεται στον Ισολογισµό στο κονδύλι του παθητικού Β.2 «Λοιπές Προβλέψεις». Η ενδεχόµενη υποχρέωση αποζηµίωσης µετά την 31/12/2003 και µέχρι το τέλος της σύµβασης εξαρτάται από την έναρξη η µη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος καθώς και από την έκβαση της ακυρωτικής αγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της αποφάσεως του ιαιτητικού ικαστηρίου. 6) Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στο 2003 ανήλθαν στο ποσό των ,08 ευρώ. 7) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 23/12/2003 αποφάσισε την αλλαγή της έδρας της Εταιρίας από Κολωνού 2, Αθήνα, στο Περιστέρι Αττικής και επί της οδού Κηφισού 62, η οποία ορίσθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης αρ. πρωτ. Κ2-268/ , µε έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. 9) Κατά την αποτίµηση των παραπάνω συµµετοχών στις 31/12/2003, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920, προέκυψε συνολικά υποαξία ποσού ,40 ευρώ η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης ) Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. µε τις υπ αριθµ. 44/ και 48/ αποφάσεις, ενέκρινε την διανοµή προµερίσµατος έτους 2003, συνολικού ποσού ,00 ευρώ, ήτοι 0,30 ευρώ ανά µετοχή, µε ηµεροµηνία αποκοπής την 27/11/2003 και ηµεροµηνία διανοµής την 17/12/2003. Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 13

15 Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις των Ορκωτών-Ελεγκτών Λογιστών από το πιστοποιητικό Ελέγχου της ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας για την χρήση 2003 παρουσιάζονται παρακάτω: Εταιρική Χρήση ) Το κονδύλι «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, ποσού ,33, αφορά την πρόβλεψη που διενεργήθηκε από την µητρική εταιρία για την κάλυψη της υποχρέωσης που γεννήθηκε µετά την από 21/1/2003 απόφαση Τριµελούς ιαιτητικού ικαστηρίου σχετικά µε την προσφυγή αίτηση καταβολής κεφαλαίου της αποθετικής ζηµίας, που υπέστη ανάδοχος εταιρία από την µη έναρξη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος που προβλέπεται από την µεταξύ τους σύµβαση. Η συσσωρευµένη πρόβλεψη που εµφανίζεται στον λογαριασµό Β.2. «Λοιπές Προβλέψεις» του Παθητικού, ποσού ,92 αφορά το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης µέχρι 31/12/2003 καθώς και των αντίστοιχων τόκων υπερηµερίας. Η ενδεχόµενη υποχρέωση αποζηµίωσης µετά την 31/12/2003 και µέχρι το τέλος της σύµβασης εξαρτάται από την έναρξη η µη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος καθώς και από την έκβαση της ακυρωτικής αγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της αποφάσεως του ιαιτητικού ικαστηρίου για την οποία η Νοµική Υπηρεσία της εταιρίας σύµφωνα µε επιστολή της θεωρεί ότι δεν µπορεί να προδικάσει το αποτέλεσµά της. 2) Σύµφωνα µε επιστολή της Νοµικής Υπηρεσίας της µητρικής εταιρίας, υπάρχουν αγωγές ευκαιριακά απασχολούµενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ύψους 30,3 εκατ. Η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας δεν θα είναι σηµαντική και για αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης, της οποίας το ύψος δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε. 3) Στις 23/10/2003 το ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής εταιρίας, αποφάσισε την διανοµή προµερίσµατος για την χρήση 2003, συνολικού ποσού ,00, του οποίου η καταβολή άρχισε στις 17/12/2003. Η παραπάνω διανοµή προµερίσµατος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρίας. 4) Η µητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση 2002, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την χρήση 2003 να µην έχουν καταστεί οριστικές. Παράλληλα στον ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρίας της χρήσης 2003 αναφέρονται ο εξής σηµειώσεις: 1) εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. 2) Το µόνιµα απασχολούµενο προσωπικό στις ανέρχεται σε 262 άτοµα. 3) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟ -03 είναι: «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα ,88 ευρώ». 4) Σύµφωνα µε επιστολή της Νοµικής Υπηρεσίας της µητρικής εταιρίας, υπάρχουν αγωγές ευκαιριακά απασχολούµενου προσωπικού και ιδιωτών συνολικού ύψους 30,3 εκατ. περίπου. Η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτιµά ότι η επίπτωση τυχόν αρνητικής έκβασης των διαφορών στα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου δεν θα είναι σηµαντική και για αυτό δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης. 5) Το κονδύλι «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» του λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, ποσού ,33, αφορά την πρόβλεψη που διενεργήθηκε από την µητρική εταιρία για την κάλυψη της υποχρέωσης που γεννήθηκε µετά την από 21/1/2003 απόφαση Τριµελούς ιαιτητικού ικαστηρίου σχετικά µε την προσφυγή αίτηση καταβολής κεφαλαίου της αποθετικής ζηµίας, που υπέστη ανάδοχος εταιρία από την µη έναρξη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος που προβλέπεται από την µεταξύ τους σύµβαση. Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης για την περίοδο 01/01/2003 ως 31/12/2003 και προσαυξάνει την ήδη σχηµατισθείσα από την προηγούµενη χρήση πρόβλεψη ποσού ,59, το οποίο σωρευτικά εµφανίζεται στον Ισολογισµό στο κονδύλι του παθητικού Β.2. «Λοιπές Προβλέψεις». Η ενδεχόµενη υποχρέωση αποζηµίωσης µετά την 31/12/2003 και µέχρι το τέλος της σύµβασης εξαρτάται από την έναρξη η µη του Ιπποδροµιακού- Κυνοδροµιακού στοιχήµατος καθώς και από την έκβαση της ακυρωτικής αγωγής της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της αποφάσεως του ιαιτητικού ικαστηρίου. 6) Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στο 2003 ανήλθαν στο ποσό των ,71 ευρώ. 7) Η µητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως και την χρήση ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 23/12/2003 αποφάσισε την αλλαγή της έδρας της Εταιρίας από Κολωνού 2, Αθήνα, στο Περιστέρι Αττικής και επί της οδού Κηφισού 62, η οποία ορίσθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης αρ. πρωτ. Κ2-268/ , µε έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού της µητρικής εταιρίας. 9) Το ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής εταιρίας µε τις υπ αριθµ. 44/ και 48/ αποφάσεις, ενέκρινε την διανοµή προµερίσµατος έτους 2003, συνολικού ποσού Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 14

16 ,00 ευρώ, ήτοι 0,30 ευρώ ανά µετοχή, µε ηµεροµηνία αποκοπής την 27/11/2003 και ηµεροµηνία διανοµής την 17/12/ ) Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι εταιρίες ΟΠΑΠ GLORY LTD, ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD οι οποίες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και η GLORY TECHNOLOGY LTD η οποία ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Oι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), Καζάς Βασίλειος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ), της εταιρίας Grant Thornton Α.Ε., διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ιοίκησης της Εταιρίας και των ιδίων και ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η πρώτη ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2003 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής Εταιρίας, τις εταιρίες µε την επωνυµία ΟΠΑΠ GLORY LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης), GLORY TECHNOLOGY LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο τα καθαρής θέσης) και ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED (ενοποιήθηκε µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης). Οι σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών και οι ισολογισµοί των ανωτέρω θυγατρικών εταιριών παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα. Φορολογικοί Έλεγχοι ΟΠΑΠ Α.Ε. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο µέχρι και τη χρήση 2002 µε φορολογικό έλεγχο ο οποίος αφορούσε τον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (Φόρος εισοδήµατος, Φ.Μ.Α.Π., Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α.), τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων διενεργήθηκε εντός του έτους 2000 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους χιλ. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2000 και 2001 διενεργήθηκε εντός του έτους 2002 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο και προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους χιλ. Οι φόροι και τα πρόστιµα που προσδιορίστηκαν µετά από συµβιβασµό για τις χρήσεις ανέρχονται σε χιλ. και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Χρήση Λογιστικές ιαφορές Κύριος Φόρος Εισοδήµατος Πρόσθετος Φόρος Εισοδήµατος Φόροι Τόκων Προσαυξήσεις Τόκων Πρόστιµα και Προσαυξήσεις Φ.Π.Α. Πρόστιµα και Προσαυξήσεις Λοιποί Φόροι Λοιπών Φόρων Σύνολο (σε )* ΣΥΝΟΛΟ *Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Οι πρόσθετοι φόροι ύψους χιλ. περίπου που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης που αναλογούν. Οι πρόσθετοι φόροι ύψους χιλ. που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος (οι οποίες µετά το συµβιβασµό µε τις φορολογικές αρχές ανήλθαν στο ποσό των χιλ.) αναφέρονται κυρίως στη φορολόγηση των εσόδων από τόκους δανείων τα οποία είχε χορηγήσει η Εταιρία προς τη Γ.Γ.Α., το προσωπικό της, από τόκους οφειλών πρακτόρων και από τόκους ταµειακών διευκολύνσεων στην Ε.Π.Α.Ε. Επίσης, ο φορολογικός έλεγχος καταλόγισε διαφορές που αφορούσαν κύριο και συµπληρωµατικό φόρο επί των µισθωµάτων από ακίνητα και συµπληρωµατικό φόρο στο τεκµαρτό εισόδηµα από την ιδιόχρηση των ακινήτων της Εταιρίας. Συνεπώς, ο φορολογικός έλεγχος φορολόγησε αυτοτελώς τις παραπάνω κατηγορίες εσόδων και όχι το λογιστικό αποτέλεσµα όπως αυτό εµφανίζεται σωρευτικά στο λογαριασµό Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο, βασιζόµενος στις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 2238/94 σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος Νοµικών Ετήσιο ελτίο ΟΠΑΠ Α.Ε Σελίδα 15

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ªª ƒπ À π π.. ª ƒø π π π ª ƒ æπª À ª π À π À π ƒ ª À πª À à ª π ƒπ πø ø º π π À À ø ª Ãø 8/05/2002

ƒ ªª ƒπ À π π.. ª ƒø π π π ª ƒ æπª À ª π À π À π ƒ ª À πª À à ª π ƒπ πø ø º π π À À ø ª Ãø 8/05/2002 ƒ ªª ƒπ À π π.. ª ƒø π π π ª ƒ æπª À ª π À π À π ƒ ª À πª À à ª π ƒπ πø ø º π π À À ø ª Ãø 8/05/2002 π π π Àªµ À π À à ª π ƒπ À πø ø ƒπ ƒπ à ª À ƒ ª ƒø π À π À ª º ƒ Àæ ø ø ƒ º ƒ À À π À π À ø À ƒπ π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5.223.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΘHNA MAΪOΣ 2007 KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα