ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ THΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ( Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ THΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ( Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ THΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ( Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Συστήνεται επαγγελματικό Σωματείο πανελλαδικού χαρακτήρα των Τεχνικών εργαζομένων στον Κινηματογράφο, την Τηλεόραση και γενικά στον Οπτικοακουστικό Τομέα παραγωγής οπτικοακουστικού έργου, με επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» και συνοπτικά «Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. Ο.Τ.» και έδρα την Αθήνα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οπτικοακουστικό έργο είναι εκείνο που αποτυπώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου και προορίζεται για κινηματογραφική ή τηλεοπτική ή οποιαδήποτε άλλη οπτικοακουστική μετάδοση, όποιο κι αν είναι το περιεχόμενο και η διάρκειά του και όποιες και αν είναι οι μέθοδοι, τα μέσα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την επεξεργασία ή την προβολή του, είτε είναι ήδη γνωστά είτε θα εφευρεθούν στο μέλλον. ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ Σκοποί του Σωματείου είναι: η συνένωση των Τεχνικών, των εργαζομένων στον οπτικοακουστικό τομέα και στην κατεύθυνση της παραγωγής οπτικοακουστικού έργου απ όλη την Ελλάδα που απασχολούνται με οποιαδήποτε ειδικότητα, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδελφικότητας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του, η καθιέρωση και τήρηση κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας στις σχέσεις τους, η μελέτη, η προστασία, η υποστήριξη, η προαγωγή των επαγγελματικών τους συμφερόντων, η αναγνώριση, η διεκδίκηση και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους από την πολιτεία. Επίσης, η διάδοση και εκλαΐκευση στη χώρα μας της τέχνης του οπτικοακουστικού έργου και η ποιοτική βελτίωση αυτών, υπαγωγή των μελών στο Ταμείο Αρωγής Κινηματογραφιστών από την ίδρυσή του και ίδρυση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης με εφ άπαξ παροχές για τα μέλη του που εξέρχονται του επαγγέλματος, καθώς επίσης και η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση ορισμένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας των μελών. Η κατοχύρωση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των μελών του, καθώς και η προσπάθεια διεύρυνσης των κλάδων που δικαιούνται βάσει του Ν.2121/1993 ή όπως αυτός ήθελε τροποποιηθεί στο μέλλον. Η Ένωση είναι συνδικαλιστική οργάνωση των Τεχνικών των εργαζομένων στον οπτικοακουστικό τομέα που αποβλέπει στη συσπείρωση και κινητοποίησή τους σε μια διαρκή προσπάθεια καλυτέρευσης των όρων εργασίας, καθώς και της αναβάθμισης του βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών της. Ακόμη, καλλιεργεί δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της και τους εργαζόμενους άλλων κλάδων του οπτικοακουστικού

2 χώρου, όχι μόνο στη Χώρα μας, αλλά και του εξωτερικού. Επίσης, υποχρεούται να προσπαθεί να υπογράφει συμφωνίες με αντίστοιχες οργανώσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων χωρών, για την κατοχύρωση των οικονομικών συμφερόντων των μελών της. Συμμετέχει στους κοινούς αγώνες που αποβλέπουν στην υπεράσπιση και ανάπτυξη της δημοκρατίας, στην περιφρούρηση της εθνικής ανεξαρτησίας, στην προώθηση της ιδέας της ειρήνης και της φιλίας όλων των λαών. Η βασική επιδίωξη της Ένωσης είναι η ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων της χώρας στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η Ένωση δύναται να συμμετέχει και να συμπαρίσταται στους γενικότερους αγώνες, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στις διεκδικήσεις άλλων επαγγελματικών χώρων, όλης της Ελλάδας, ακόμη και του εξωτερικού. ΑΡΘΡΟ 3ο Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί από την Ένωση μεταξύ των άλλων, με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, με τη διοργάνωση διαλέξεων και προβολών για τα μέλη της και όχι μόνο, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν καλύτερα το υπάρχον υλικό σε βιβλία και ταινίες που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη αντίστοιχα του ιδιόκτητου Πολιτιστικού Κέντρου της. Με τη συμμετοχή ή και την οργάνωση άλλων επιμορφωτικών προγραμμάτων επαγγελματικής τελειοποίησης, καθώς και με τη δημιουργία Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Πνευματικών Ιδρυμάτων. Με την προσπάθεια εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για την πραγματοποίησή τους, ακόμη και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης με τη διεκδίκηση από την πολιτεία ένταξης ολόκληρης της Κινηματογραφικής και Τηλεοπτικής Παιδείας και Εκπαίδευσης στην Ανώτατη και Ανωτέρα εκπαιδευτική βαθμίδα της χώρας μας. Δύναται, δε, να δημιουργεί, να συνδημιουργεί ή και να συνεργάζεται με σχολές κινηματογράφου και τηλεόρασης, κρατικές ή ιδιωτικές οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, όταν αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με την έκδοση επιμορφωτικών ή και ενημερωτικών εντύπων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Με τη διεκδίκηση κρατικών ή άλλων υποτροφιών για τη μετεκπαίδευση των μελών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την παραγωγή, διακίνηση εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργων επιμορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Με τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του νομικού και θεσμικού πλαισίου και επέκτασης των επαγγελμάτων που εντάσσονται στον οπτικοακουστικό χώρο. Δύναται ακόμη να θεσμοθετεί και να απονέμει βραβεία τεχνικής και καλλιτεχνικής αρτιότητας, συγκροτώντας αντίστοιχες επιτροπές και συμμετέχοντας σε όλα τα Ελληνικά Φεστιβάλ, σε ταινίες οποιασδήποτε κατηγορίας που έχουν χαρακτηριστεί ή είναι Ελληνικές βάσει του ισχύοντος νόμου. Επίσης δύναται να καθιερώσει με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, Ετήσια Βραβεία Ελληνικού Κινηματογράφου ή και Τηλεόρασης χωριστά, της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Οπτικοακουστικού Τομέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν πάρει μια τέτοια απόφαση, εντός τριών (3) μηνών είναι υποχρεωμένο

3 να συντάξει «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΝΟΜΗΣ» των πιο πάνω βραβείων, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης αυτής της απόφασης. Τέλος με τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση εθνικών ή διεθνών συνεδρίων ή συναντήσεων και γενικά με τη λήψη κάθε νόμιμης πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην εξύψωση της επαγγελματικής θέσης των μελών της. ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν όσοι ασκούν ως κύριο και βιοποριστικό τους επάγγελμα το επάγγελμα του Τεχνικού οπτικοακουστικού τομέα, ως εργαζόμενοι σε συγκεκριμένη ανά πρόσληψη οπτικοακουστική παραγωγή με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και είναι πιστοποιημένοι ως επαγγελματίες όπως ο ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός της Ένωσης. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ και ΔΟΚΙΜΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Για να γίνει ο ενδιαφερόμενος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ., μαζί με 4 έγχρωμες φωτογραφίες. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. Βιβλιάριο ασθένειας του εκάστοτε οριζόμενου από το νόμο ασφαλιστικού φορέα που να αποδεικνύει το χρόνο ασφάλισης στην ειδικότητα που κάνει την αίτηση όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός. Τα αντίστοιχα έγγραφα που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός για την πιστοποίηση του εργαζόμενου στην ειδικότητα που απασχολείται. Το Δ.Σ. στη συνέχεια συνέρχεται κατά νόμο για να κρίνει αιτήσεις υποψηφίων μελών και υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους περί της αποδοχής ή μη της αίτησης μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την υποβολή. Η κρίση της αίτησης, σε περίπτωση απόρριψης, θα πρέπει να αιτιολογείται γραπτά από το Δ.Σ. Σ αυτήν την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει γραπτά στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα. Εγγραφές που ακυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται σαν να μην έγιναν ποτέ, ο δε ενδιαφερόμενος δεν έχει το δικαίωμα για καμία ηθική ή υλική αποζημίωση, εκτός από την επιστροφή των δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών που ενδεχόμενα έχει καταβάλει. Κατά της εγγραφής μέλους της Ένωσης που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. μπορεί κάθε μέλος να κάνει ένσταση που την υποβάλλει γραπτά και προς τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση που έχει απορριφθεί από το Δ.Σ. Υποψήφια μέλη που δεν πραγματοποιούν την εγγραφή τους μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρείται ως μη γενομένη.

4 ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ Δόκιμα μέλη: Εγγράφονται φοιτητές και σπουδαστές αναγνωρισμένων σχολών όλων των κλάδων του κινηματογράφου και τηλεόρασης, όπως τους ορίζει η νομοθεσία για την άσκηση επαγγέλματος τεχνικού της βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεόρασης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, μέσης έως ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής ή τμήματος, του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και οι φοιτητές σπουδαστές κινηματογραφικών σχολών που αποδεδειγμένα βρίσκονται εγγεγραμμένοι και φοιτούν. Επίσης, εγγράφονται Απόφοιτοι των ανωτέρω σχολών με την προϋπόθεση προσκόμισης έγκυρου αποδεικτικού σπουδών. Για την εγγραφή τους απαιτείται: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Η ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΟΛΗ Η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης γίνεται με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών. Η εισφορά και ετήσια συνδρομή των Δοκίμων μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Τα Δόκιμα μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δεν δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται. Δικαιούνται να συμμετέχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια, στις εκδηλώσεις, παραγωγές και γενικώς στις δράσεις του Σωματείου. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ Σαν επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν Έλληνες Τεχνικοί του οπτικοακουστικού τομέα που εξασκούν ή όχι το επάγγελμα, έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες και έχουν συντελέσει στην πρόοδο του οπτικοακουστικού έργου στην Ελλάδα ιδιαίτερα ή και εξέχουσες προσωπικότητες, Έλληνες ή αλλοδαποί, άσχετα με το επάγγελμα και την ειδικότητά τους, που έχουν συντελέσει με τη δράση τους στην πραγμάτωση των επιδιώξεων της Ένωσης. Η ανακήρυξη των επίτιμων μελών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν νόμιμης απαρτίας και ύστερα από ομόφωνη εισήγηση του Δ.Σ. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των άλλων μελών, έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και μόνο, χωρίς δικαίωμα ψήφου και επιρροής, δεν δύνανται να παρευρίσκονται στις Εκλογοαπολογιστικές και στις Έκτακτες γενικές συνελεύσεις, δεν δύνανται να εκλέγουν ή να εκλέγονται από αυτές και μάλιστα με ποινή ακυρότητας των αποφάσεων που παίρνονται με παρέμβαση των παραπάνω.

5 ΑΡΘΡΟ 5 Δεκτοί για εγγραφή ή μετάταξη από τους παρακάτω προβλεπόμενους κλάδους Τεχνικών οπτικοακουστικού χώρου, γίνονται όσοι είναι κάτοχοι της αντίστοιχης πιστοποίησης όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός της Ένωσης. Τα μέλη της Ένωσης ανάλογα με την ειδικότητα που ασκούν κατατάσσονται στους παρακάτω κλάδους: ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (διοικητικός) ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΦΩΤΙΣΤΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΗΧΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΝΤΑΖ ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ - ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΦΕ (ΣΠΕΣΙΑΛ ) ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΚΕΝΙΣΤΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ- ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 Σαν αναγνωρισμένη ειδικότητα του μέλους θεωρείται εκείνη που αναφέρεται στην κάρτα μέλους της Ένωσης. Σε περίπτωση αίτησης μετάταξης το μέλος υποχρεούται να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα ειδικότητας στην οποία ζητάει να μεταταγεί βάσει του εσωτερικού κανονισμού της Ένωσης σαν απαραίτητη προϋπόθεση για αλλαγή ειδικότητας.

6 ΑΡΘΡΟ 7 Τα Τακτικά μέλη της Ένωσης καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο της: α) Εφ άπαξ σαράντα πέντε (45) Ευρώ, σαν δικαίωμα εγγραφής και μηνιαία συνδρομή πέντε (5) Ευρώ, που μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. β) Τις από τη Γενική Συνέλευση οριζόμενες κάθε φορά υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκονται από την Ένωση. Τα Δόκιμα μέλη της Ένωσης καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο της: α) Εφ' άπαξ είκοσι πέντε (25) Ευρώ, σαν δικαίωμα εγγραφής και μηνιαία συνδρομή της τάξης του 50% της συνδρομής ενός Τακτικού μέλους, όπως ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των νέων μελών αρχίζουν από το μήνα έγκρισης της αίτησης εγγραφής τους. Τα νέα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν συνδρομές τουλάχιστον τριών (3) μηνών, μαζί με το δικαίωμα εγγραφής. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της μηνιαίας συνδρομής τους πέρα από του έξι μήνες δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις ή να ζητούν οποιαδήποτε διευκόλυνση ή παρέμβαση της Ένωσης για όφελός τους (ατέλειες, πιστοποιητικά, επαγγελματική προστασία κλπ). Μέλη που καθυστερούν αυτήν για δύο (2) χρόνια και πάνω, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από εισήγηση του Ταμία, αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν με ταχυδρομική επιστολή ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν ανταποκριθούν. Το Δ.Σ. μπορεί να επανεγγράψει αυτά, από τη στιγμή που καταβάλλουν τις οφειλόμενες συνδρομές των δύο (2) τελευταίων ετών. Μέλη που διαγράφονται για την προηγούμενη αιτία, δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν επιστροφή εγγραφών, συνδρομών καθώς και εκτάκτων εισφορών. Τα μέλη που στρατεύονται απαλλάσσονται της καταβολής συνδρομών και εκτάκτων εισφορών για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή τους. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει την Ένωση πριν και μετά από τη θητεία. Το διάστημα της θητείας αποδεικνύεται από το απολυτήριό του. Επίσης μέλη που βρίσκονται σε διαδικασία εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μηνιαίων συνδρομών για ολόκληρο το διάστημα που διαρκούν οι σπουδές τους. Το διάστημα αυτό αποδεικνύεται από τους τίτλους σπουδών που είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν. Γυναίκες συνάδελφοι, οι οποίες βρίσκονται σε περίοδο τεκνοποίησης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μηναίων συνδρομών για ένα (1) έτος. Μέλος που βρίσκεται σε κατάσταση ενεργούς και αποδεδειγμένης ανεργίας (επιδοτούμενος, μακροχρονίως άνεργος κλπ.) δικαιούται έκπτωσης της συνδρομής του κατά 50%. Μέλος που από Δόκιμο επιθυμεί να μεταταγεί σε Τακτικό, οφείλει πέραν των άλλων, να καταβάλλει τη διαφορά της εφάπαξ συνδρομής εγγραφής του, δηλαδή είκοσι (20) ευρώ. Τέλος, μέλη τα οποία έχουν συνταξιοδοτηθεί, διαγράφονται αυτομάτως.

7 ΑΡΘΡΟ 8 Μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν σε αυτές τις πράξεις της Διοίκησης της Ένωσης, να εκλέγουν τα μέλη των οργάνων της διοίκησης, τους αντιπροσώπους για την ΠΟΘΑ, το ΕΚΑ ή τυχόν άλλη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις για κάθε ζήτημα που τίθεται προς ψήφιση. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη συμμετοχή της Ένωσης σε οποιεσδήποτε οργανώσεις του εσωτερικού εξωτερικού. ΑΡΘΡΟ 9 Κάθε μέλος, τακτικό ή δόκιμο, μπορεί να αποχωρήσει από την Ένωση οποτεδήποτε, αφού υποβάλλει στο Δ.Σ. αίτηση διαγραφής από το Μητρώο των μελών. Μέλη, τακτικά ή δόκιμα, που αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα είτε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που αντιτίθεται στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ένωσης, διαγράφονται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη αυτά μπορούν να επανεγγραφούν με αίτησή τους, εφ όσον κατά την κρίση του Δ.Σ. έχουν εκλείψει οι λόγοι που προκάλεσαν τη διαγραφή τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανεγγραφή μέλους είναι: η τακτοποίηση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων που έχει μέχρι την ημερομηνία διαγραφής του και η καταβολή του ποσού του δικαιώματος εγγραφής που ισχύει για τα νεοεγγραφέντα μέλη. Μέλος, τακτικό ή δόκιμο, που εναντίον του εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ατιμωτικά αδικήματα, διαγράφεται αυτεπάγγελτα από το Δ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή του, που καταχωρείται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης. Ποινικές διώξεις, που υποκρύπτουν δίωξη για ιδεολογικοπολιτική δραστηριότητα, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση λόγο διαγραφής. ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η Ένωση διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται για τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά γι αυτό το σκοπό. Μαζί με το Δ.Σ. ανακηρύσσονται και οι επιλαχόντες του συνδυασμού ή των συνδυασμών κατά σειρά των ψήφων προτίμησης. Το εκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση με την επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος συμβούλου μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο το αργότερο από της εκλογής του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα Α, το Γενικό Γραμματέα Β', τον Ταμία Α, τον Ταμία Β', τον Γραμματέα Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων, τον Έφορο Εργασίας και τον Επιμελητή. Στην πρώτη συνεδρίαση για συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, πρέπει να είναι παρόντα όλα τα μέλη του. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δέκα (10) ημερών, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, όπου απαιτείται η παρουσία των μισών συν έναν των συμβούλων. Τα μέλη που η θητεία τους έληξε μπορούν να εκλεγούν εκ νέου. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για κάθε ζημία της Ένωσης είτε από αμέλεια είτε από παραδρομή, μπορούν δε να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται

8 με απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακά εντάξει παρόντων μελών και με μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, με απόφασή του ως προς τον καθορισμό των ημερομηνιών, έκτακτα δε, όταν κατά την κρίση του Προέδρου υπάρχει ανάγκη ή αν το ζητήσουν πέντε (5) τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα για συζήτηση. Το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαμορφώνονται από τα μέλη του Δ.Σ. και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεμάτων προς συζήτηση, μέχρι τις 7μ.μ. της παραμονής της συνεδρίασης ώστε να βρίσκονται στη διάθεση των μελών του Δ.Σ. προς ενημέρωση. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι μισοί συν ένας από τα μέλη του, ανάμεσα στους οποίους πρέπει απαραίτητα να είναι παρών ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας Α. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρακολουθούν και οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι, όποτε το θελήσουν, χωρίς ψήφο. Επίσης, οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για όλα τα μέλη της Ένωσης, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που το ίδιο αποφασίσει διαφορετικά. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε ισοψηφία δε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρευρίσκονταν ή εάν παρευρίσκονταν και διαφώνησαν και η διαφωνία τους πρέπει οπωσδήποτε ν αναγράφεται στα πρακτικά. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ξεκινά από την επόμενη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών της Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 11 Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Ένωση με βάση τους νόμους και το Καταστατικό. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών της, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης και αποφασίζει οποιαδήποτε πληρωμή εξόδων. Σε περίπτωση αντιμετώπισης έκτακτων εξόδων το Δ.Σ. διαχειρίζεται μέχρι του ποσού των (έξη χιλιάδων) Ευρώ, του Ταμείου της Ένωσης το οποίο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης της μηνιαίας συνδρομής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης διαχειρίζεται τα ποσά με τα οποία επιχορηγείται από κρατικούς φορείς για πολιτιστικές δραστηριότητες και αποδίδει σ αυτά στο τέλος της χρήσης τους με επίσημα παραστατικά. Το Δ.Σ. παίρνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την Ένωση, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί κατά τη λήξη της θητείας του ενώπιον της για τα πεπραγμένα του. ΑΡΘΡΟ 12 Τα αποδεχθέντα την εκλογή τους μέλη του Δ.Σ. και των άλλων σωμάτων, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς μισθό. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την έγκριση οικονομικής αποζημίωσης στα μέλη του μόνο για την κάλυψη των αναγκών που έχουν άμεση σχέση με το σωματείο. Μέλος που απουσιάζει από τρεις κατά σειρά τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και δεν έχει ειδοποιήσει

9 έγκαιρα για τους λόγους της απουσίας του, εκτός από την περίπτωση διαπιστωμένης υπηρεσιακής απασχόλησης ή παραμονής μακριά από την έδρα της Ένωσης, θεωρείται ότι παραμελεί τις υποχρεώσεις του λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου και αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από τον πρώτο εκλεγμένο του συνδυασμού του αναπληρωματικό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωματικός του συνδυασμού του, αντικαθίσταται με αναπληρωματικό από άλλο συνδυασμό που έχει περισσότερους σταυρούς προτίμησης, δηλαδή μεγαλύτερο υπόλοιπο σε σχέση με το εκλογικό μέτρο. ΑΡΘΡΟ 13 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Ένωση εναντίον των δικαστηρίων και εξώδικα σε όλες τις σχέσεις και διαφορές της. Ακόμα εκπροσωπεί την Ένωση στις ημεδαπές και αλλοδαπές οργανώσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, στην οποία εκλέγεται προεδρείο από τη Γενική Συνέλευση, το οποίο διευθύνει τη συζήτηση. Δίνει το λόγο σ αυτούς που τον ζητούν κατά σειρά και τον αφαιρεί απ αυτούς που εκτρέπονται, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να λύσει τη Γενική Συνέλευση λόγω διαφωνιών. Εκτελεί επίσης τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα, καθώς και τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης υπογράφει μαζί με τον Ταμία Α όλες τις αποδείξεις πληρωμών και εισπράξεων της Ένωσης. Τον Πρόεδρο, όταν αποχωρήσει ή απουσιάζει ή με οποιονδήποτε τρόπο κωλύεται να συμμετάσχει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση αδυναμίας του ο Γενικός Γραμματέας Α. Σε περίπτωση παραίτησής του το Δ.Σ. εκλέγει το νέο Πρόεδρό του. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια, αυτής της συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού. Συγκαλεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο και εισηγείται των καταγγελιών σ αυτό, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης, διεκπεραιώνει οποιαδήποτε εργασία που του αναθέτει ο Πρόεδρος μετά από εξουσιοδότησή του. Σε περίπτωση απασχόλησής του, τον αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας Α ή Β. Σε περίπτωση επίσης αποχώρησής του εκλέγεται νέος Αντιπρόεδρος. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με αυτήν της συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

10 ΑΡΘΡΟ 14 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α Ο Γενικός Γραμματέας Α διευθύνει το γραφείο της Ένωσης, φυλάσσει υπεύθυνα τα αρχεία και τη σφραγίδα του, μεριμνά για την τήρηση του μητρώου των μελών και του πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. Συντάσσει και διεκπεραιώνει την κάθε είδους αλληλογραφία της Ένωσης, ευθυνόμενος για την καθυστέρησή της και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο και πιστοποιητικό καθώς τα δελτία ταυτότητας των μελών. Τηρεί υπεύθυνα και πιστά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο. Είναι υποχρεωμένος δε, σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. να έχει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, τα οποία θα πρέπει να μονογράφονται απ τα μέλη του Δ.Σ. Επίσης συνυπογράφει και καταρτίζει σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Σε περίπτωση παραίτησής του εκλέγεται νέος Γενικός Γραμματέας Α. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια μ αυτήν την συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β Ο Γενικός Γραμματέας Β, υποβοηθά τον Γενικό Γραμματέα Α σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του, όπως επίσης τον αντικαθιστά όταν με οποιοδήποτε τρόπο κωλύεται. Σε περίπτωση παραίτησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον νέο Γενικό Γραμματέα Β. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με αυτή της συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΑΜΙΑΣ Α ΑΡΘΡΟ 15 Ο Ταμίας Α εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που είναι σφραγισμένες με τη σφραγίδα της Ένωσης τις μηνιαίες συνδρομές των μελών, τις οποίες και συνυπογράφει και ότι άλλα έσοδα έχει, οι οποίες πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και από τον Πρόεδρο και καταθέτει τις εισπράξεις όπου ορίζει ο νόμος, δηλαδή στο όνομα της Ένωσης. Την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού την κάνει μόνο μετά από απόφαση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα Α. Κάθε πληρωμή γίνεται απαραίτητα επίσης με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα Α. Για κάθε είδους δαπάνη πρέπει να υπάρχει εξοφλητικό αποδεικτικό. Κρατάει ειδικό βιβλίο εσόδων εξόδων. Είναι υποχρεωμένος κάθε ένα μήνα να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλοντας έκθεση εσόδων εξόδων καθώς και την πρόβλεψη εξόδων του επόμενου μήνα, ζητώντας την έγκρισή τους. Ο Ταμίας Α, υπόκειται σε έλεγχο οποτεδήποτε από το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή. Είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων από τη διαχείριση του Ταμείου της Ένωσης. Εάν ο Ταμίας Α, δε συμμορφώνεται με αυτό το άρθρο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με απόφαση του Δ.Σ. και να αντικατασταθεί μέσα σε οκτώ (8) μέρες.

11 Σε περίπτωση παραίτησής του εκλέγεται νέος Ταμίας Α. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με αυτήν την συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΑΜΙΑΣ Β Τα καθήκοντα του και οι υποχρεώσεις του Ταμεία Β καθορίζονται από τον Ταμία Α. Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία Α, τον αντικαθιστά ο Ταμίας Β και έχει την ευθύνη απέναντι στο Δ.Σ και το νόμο για το διάστημα που απουσιάζει ο Ταμίας Α. Σε περίπτωση παραίτησής του εκλέγεται νέος Ταμίας Β. Η διαδικασία που ακολουθείται, είναι η ίδια με αυτή της συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 16 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο Γραμματέας Δημοσίων - Διεθνών Σχέσεων και πολιτιστικού επιμελείται των Δημοσίων Εσωτερικών και Διεθνών Σχέσεων καθώς και του Πολιτιστικού τομέα της Ένωσης.Γενικά προτείνει στο Δ.Σ. τρόπους για την επίτευξη των δραστηριοτήτων που πρέπει να αναπτύσσει η Ένωση. Ο Γραμματέας επιμελείται των διεθνών σχέσεων της Ένωσης γενικά, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία με διεθνείς οργανώσεις και συνδικαλιστικούς φορείς του εξωτερικού και ενημερώνει το Δ.Σ. το οποίο και αποφασίζει την πολιτική της Ένωσης. Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία της ΕΤΕΚΤ με συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού που μπορούν να ανήκουν στον οπτικοακουστικό χώρο. Επιπλέον παραλαμβάνει τη διεθνή αλληλογραφία της Ένωσης και είναι υπεύθυνος για την εξόφληση των συνδρομών και των εν γένει υποχρεώσεων προς οργανώσεις του εξωτερικού στις οποίες η ΕΤΕΚΤ δύναται να είναι μέλος, τώρα ή μελλοντικά. Ασχολείται με τον τομέα του Πολιτιστικού πάνω σε ζητήματα που αφορούν την προβολή της Ένωσης στο εξωτερικό ή τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Τέλος, ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων, μετά από την εκλογή κάθε νέου Δ.Σ., είναι υποχρεωμένος μέσα σε τέσσερις μήνες να συντάσσει έκθεση με την αναλυτική παρουσίαση όλων των διεθνών οργανώσεων του οπτικοακουστικού χώρου, να καταρτίζει κατάλογο με τα διεθνή κινηματογραφικά συνδικαλιστικά σωματεία και να θέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση του Δ.Σ. ΕΦΟΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 17 Ο Έφορος Εργασίας τηρεί την επαφή μεταξύ της Ένωσης και των εργασιακών μονάδων, Ελέγχει αν τα μέλη τηρούν τις αποφάσεις και οδηγίες του Δ.Σ. με βάση το

12 Καταστατικό αλλά και του εργατικού νόμου (και της συλλογικής σύμβασης ) Εξετάζει και επιλύει τρέχουσες μικροδιαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ μελών και εργοδοτών και ενημερώνει το Δ.Σ. Αποφάσεις με σοβαρά επακόλουθα όπως, στάση εργασίας, απεργία κλπ, που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, εξετάζονται στο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει σχετικά. Επίσης, αναφέρει εγγράφως προς το Δ.Σ. την τυχόν αντιεπαγγελματική συμπεριφορά μελών. Σε περίπτωση καταγγελίας κινείται βάση της τρέχον νομοθεσίας ενημερώνοντας το προεδρείο. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΘΡΟ 18 Ο Επιμελητής υποχρεούται να έχει βιβλίο με καταχωρημένη την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για την καλή εγκατάσταση και συντήρηση των γραφείων, του εντευκτηρίου και όποιων άλλων εγκαταστάσεων του κτιρίου της Ένωσης. Εισηγείται προς το Δ.Σ. κάθε απαραίτητη αγορά ειδών και υλικού. Τέλος, σε κάθε αλλαγή Δ.Σ. υποχρεούται να συντάσσει «Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής του υλικού των Γραφείων της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ» το οποίο θα συνυπογράφεται από τον ίδιο και από το νέο Επιμελητή. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ α) ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 19 Οι Ειδικοί Γραμματείς είναι έμμισθοι υπάλληλοι της Ένωσης, οι αποδοχές τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., εργάζονται δε κάτω από τον έλεγχο και τις οδηγίες του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα Α, οι οποίοι είναι υπόλογοι προς το Δ.Σ. Οι Ειδικοί Γραμματείς ασχολούνται με τη διεκπεραίωση της κλασσικά γραφικής εργασίας. Αντικατάσταση του Ειδικού Γραμματέα μπορεί να γίνει με εισήγηση μέλους της Διοίκησης και απόφαση του Δ.Σ. β) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ Οι Βιβλιοθηκονόμοι είναι έμμισθοι υπάλληλοι της Ένωσης, οι αποδοχές τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., εργάζονται δε κάτω από τον έλεγχο και τις οδηγίες του Προέδρου και του Γραμματέα οι οποίοι είναι υπόλογοι προς το Δ.Σ. Οι Βιβλιοθηκονόμοι ασχολούνται με την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης Ταινιοθήκης, την ανανέωση και τον εμπλουτισμό τους, καθώς και τη διαφύλαξη της υλικοτεχνικής υποδομής τους από οποιαδήποτε μορφή φθοράς, με συνυπευθυνότητα του Γραμματέα Πολιτιστικού. Σε περίπτωση που τα οικονομικά της Ένωσης δεν επιτρέπουν την πρόσληψη αποκλειστικού Βιβλιοθηκονόμου, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από την Ειδική Γραμματέα.

13 γ) ΛΟΓΙΣΤΕΣ Οι Λογιστές είναι έμμισθοι υπάλληλοι της Ένωσης, οι αποδοχές τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., εργάζονται δε κάτω από τον έλεγχο και τις οδηγίες του Προέδρου και του Ταμία Α οι οποίοι είναι υπόλογοι προς το Δ.Σ. δ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Καθαρίστριες κ.α.) Είναι έμμισθοι υπάλληλοι της Ένωσης, οι αποδοχές τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., εργάζονται δε κάτω από τον έλεγχο και τις οδηγίες του Προέδρου και του Γραμματέα Α οι οποίοι είναι υπόλογοι προς το Δ.Σ. ε) ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Είναι έμμισθοι υπάλληλοι της Ένωσης, οι αποδοχές τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., εργάζονται δε κάτω από τον έλεγχο και τις οδηγίες του Προεδρείου, το οποίο είναι υπόλογο προς το Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 20 Το σύστημα εκλογής του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων ΕΚΑ, ΠΟΘΑ ή άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, είναι η απλή αναλογική. Η κατανομή των εδρών μεταξύ οργάνων και αντιπροσώπων γίνεται με εκλογικό μέτρο το οποίο είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων δια των εδρών. Στην περίπτωση αδιάθετων εδρών από την πρώτη κατανομή, αυτές κατανέμονται στους συνδυασμούς κατά τους ορισμούς του νόμου. Σε κάθε ψηφοδέλτιο ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει τόσους σταυρούς προτίμησης, όσες είναι και οι έδρες που διεκδικούνται. Τα ονόματα των υποψηφίων που θα αναγράφονται στο κάθε ψηφοδέλτιο για το κάθε όργανο, πρέπει να είναι απαραίτητα με αλφαβητική σειρά και δίπλα να αναφέρεται η ειδικότητά τους. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟ 21 Μαζί με το Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση εκλέγεται και πενταμελής Ελεγκτική Επιτροπή με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, για θητεία όση και το Δ.Σ. Σε περίπτωση που απουσιάζουν μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις, αυτά αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά εκλογής. Μετά την εκλογή και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά εκλογής μέλους, συνέρχονται για να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής με πρωτοκολλημένη πρόσκληση. Έργο της Ε.Ε. είναι οι οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των πράξεων του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και ποτέ με οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Κάθε έξι (6) μήνες υποχρεωτικά συντάσσει πρακτικό ελέγχου, υποβάλλοντας αντίγραφο στο Δ.Σ.

14 Η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να συντάξει και να υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων σε κάθε τακτική Γενική Συνέλευση και να τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεών της με ευθύνη του Γραμματέα της Επιτροπής. Εκτός των τακτικών ανά εξάμηνο συνεδριάσεων, μπορεί να συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο, επίσης όποτε ζητηθεί εγγράφως από μέλος της Ένωσης. Βρίσκεται σε απαρτία με τρία από τα πέντε μέλη της, εκ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της. Τα έγγραφα και πρακτικά της Ε.Ε. φυλάσσονται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Α της Ένωσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαχειριστική ανωμαλία. Έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτο Δ.Σ., στο οποίο ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία και εισηγείται. Αν υπάρξει διαφωνία με το Δ.Σ. υποχρεώνει αυτό να συγκαλέσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην πρόσκληση της οποίας θα αναφέρεται μόνο το θέμα για το οποίο συγκαλείται. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι τελεσίδικη. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη, πέρα απ αυτά, να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ένωσης. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να συνδέονται μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα Α και Β και τον Ταμία Α και Β του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 22 Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση εκλέγεται επταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, για θητεία όση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την εκλογή τους και μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά εκλογής μέλους, συνέρχονται για να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ο Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου τηρεί υπεύθυνα και πιστά τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο. Είναι υποχρεωμένος δε να παραδίδει τα πρακτικά των συνεδριάσεων στο Γενικό Γραμματέα Α της Ένωσης προς φύλαξη. Μέλη που αντιδρούν στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ένωσης ή μέλη που η διαγωγή τους είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών καθώς και με την επαγγελματική δεοντολογία, παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο προσφεύγουν: Μέλος της Ένωσης κατά μέλους Εξωσωματειακό πρόσωπο του χώρου κατά μέλους Αυτεπάγγελτα το Δ.Σ. κατά μέλους της Ένωσης Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ο οποίος είναι και εισηγητής των καταγγελιών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρούται σύμφωνα με το Καταστατικό. Η προσφυγή γίνεται προς τη Γραμματεία του Δ.Σ. με έγγραφη αίτηση των ή του ενδιαφερόμενου και ο Αντιπρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει

15 εγγράφως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της καταγγελίας. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές: α) Έγγραφη επίπληξη που γράφεται και στον πίνακα ανακοινώσεων της Ένωσης β) Στέρηση της σωματειακής προστασίας και των προνομίων μέχρι έξι (6) μήνες, που ισχύει από τη στιγμή που επιβλήθηκε η ποινή από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. γ) Οριστική διαγραφή από τα μητρώα της Ένωσης Ο παραπεμπόμενος ειδοποιείται και ενημερώνεται έγκαιρα εγγράφως από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου και καλείται ταυτόχρονα με τα μέλη του να παρουσιαστεί στη σχετική συνεδρίαση. Αναβολή της εκδίκασης γίνεται εάν απουσιάζει ο παραπεμπόμενος για λόγους ανωτέρας βίας, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα για την απουσία πιστοποιούμενη με ανάλογα δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζει στην επόμενη συνεδρίαση. Εάν απουσιάσει δύο φορές αδικαιολόγητα, τη δεύτερη φορά το Πειθαρχικό Συμβούλιο παίρνει απόφαση ερήμην του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συντάξει ειδικό πρακτικό και να το καταθέσει στο Δ.Σ. για να εκτελέσει την απόφαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Η ποινή τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων. Ο τιμωρημένος έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου και να ζητήσει τροποποίηση της ποινής, η οποία και αναστέλλεται έως την οριστική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 23 Τακτικοί πόροι της Ένωσης είναι το δικαίωμα εγγραφής και οι μηνιαίες συνδρομές των μελών, έκτακτοι δε οι δια νόμου τυχόν επιχορηγήσεις από διάφορους οργανισμούς ή Υπουργεία καθώς και τα έσοδα από την εκμετάλλευση των παραγωγών, στα πλαίσια των σκοπών του Σωματείου, οπτικοακουστικών έργων όπως επίσης και οι εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση τυχόν έκτακτες εισφορές, οι εισπράξεις από διενεργούμενες από την Ένωση χοροεσπερίδες, λαχειοφόρους αγορές, διαλέξεις και άλλες εορτές, οι τόκοι των κεφαλαίων, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα και οι κληροδοσίες, το δια νόμου υπέρ της Ένωσης τυχόν ειδικό τέλος επί των εισιτηρίων των κινηματογράφων, τα έσοδα από τα δημοσιευμένα προϊόντα τα οποία η Ένωση παράγει ή θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα της, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

16 ΑΡΘΡΟ 24 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης, τα δε καθήκοντά της είναι: α) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού. β) Εκλογή της εφορευτικής επιτροπής των αρχαιρεσιών. γ) Εκλογή Δ.Σ. δ) Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής. ε) Εκλογή Πειθαρχικού Συμβουλίου. στ) Εκλογή των αντιπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΟΘΑ, ΕΚΑ. ζ) Η τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού του Καταστατικού κατά τις διατάξεις του νόμου. η) Η επίλυση ζητημάτων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. και η επικύρωση των αποφάσεων των παραπάνω σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται απ αυτό το Καταστατικό. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές πραγματοποιούνται μία (1) φορά το χρόνο, και κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει το Δ.Σ. Έκτακτες, όποτε το Δ.Σ. κρίνει τούτο αναγκαίο ή αν το ζητήσουν το ένα δέκατο (1/10) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα προς συζήτηση. Το Δ.Σ. στην περίπτωση αυτή, υποχρεώνεται να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων καταγράφονται σε μαγνητόφωνο και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Α. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες αν δεν υπάρχει απαρτία, δηλαδή δεν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, καλείται δεύτερη Γενική Συνέλευση μετά από διάστημα τριών (3) τουλάχιστον και δεκαπέντε (15) το πολύ ημερών με τα ίδια θέματα. Η απαρτία αυτής της Συνέλευσης δεν μπορεί να είναι κάτω του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία και κατά τη δεύτερη Συνέλευση, καλείται τρίτη μέσα σε διάστημα δύο (2) έως και δεκαπέντε (15) ημερών, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός έκτου (1/6) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την τρίτη Γενική Συνέλευση, δεν μπορεί να κληθεί για το ίδιο θέμα νέα συνέλευση πριν περάσει ένας μήνας, η οποία θεωρείται σαν πρώτη και πρέπει να έχει την απαιτούμενη απαρτία αυτής (της πρώτης) σύμφωνα με τα παραπάνω. Για τη λήψη όμως απόφασης για τροποποίηση Καταστατικού της Ένωσης, απαιτείται η παρουσία των μισών μελών συν ένας τουλάχιστον από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου μελών, η πλειοψηφία δε των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Απαγορεύεται η συμμετοχή των μελών στις Συνελεύσεις οιοδήποτε είδος εξουσιοδότησης. και στις ψηφοφορίες με Οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα Α,με την μέριμνα του οποίου αποστέλλονται ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά σε έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν προδηλωθεί από τα

17 μέλη, προς όλα τα μέλη δεκαπέντε(15) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της συνέλευσης, για σύγκληση όμως Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τουλάχιστον οκτώ (8)μέρες πριν. Η πρόσκληση αναγράφει με λεπτομέρεια τον τόπο, ημέρα και ώρα της Συνέλευσης, τα θέματα προς συζήτηση καθώς και εάν η Συνέλευση είναι πρώτη δεύτερη κ.λπ. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται στα γραφεία της Ένωσης δεκαπέντε (15) ή οκτώ (8) ημέρες, ανάλογα με την περίπτωση,πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης, όπως επίσης στους τόπους εργασίας και στον τύπο κατά την κρίση του Δ.Σ. Όταν απουσιάσει το μέλος σε δύο συνεχείς συνελεύσεις, την τρίτη ειδοποιείται με συστημένη επιστολή και εάν πάλι απουσιάσει τότε υπόκειται σε κυρώσεις που προβλέπει το Καταστατικό και ο νόμος. Κατά την Γενική Συνέλευση του τρίτου έτους και κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου, λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο επί των πεπραγμένων της θητείας του,γίνεται ανάγνωση του απολογισμού της Ταμειακής διαχείρισης καθώς και επί του ελέγχου της διαχείρισης έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής, ύστερα δε από αυτά η Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή όχι των παραπάνω. Στην ίδια Γενική Συνέλευση εγκρίνεται ο προϋπολογισμός εσόδων εξόδων του επόμενου έτους, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το Δ.Σ. Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες,ζητήματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσιών ή άλλα προσωπικά θέματα είναι άκυρη εάν δεν είναι μυστική. Κάθε ψηφοφορία για άλλα θέματα γίνεται με ανάταση ή ονομαστική κλήση,ουδέποτε όμως με βοή. Όταν διενεργείται μυστική ψηφοφορία απαγορεύεται η παρουσία προσώπων τα οποία δεν είναι μέλη της Ένωσης με ποινή ακυρότητας των αποφάσεων. Το Δ.Σ. μεριμνά για την τήρηση αυτής της διάταξης. ΑΡΘΡΟ 25 Οι εκλογές της Ένωσης γίνονται κάθε τρία χρόνια και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης. Για τη Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών, υποβάλλονται έγγραφες αιτήσεις υποψηφιοτήτων προς το Δ.Σ. για την εκλογή των μελών: α) Διοικητικού Συμβουλίου, β) Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) Πειθαρχικού Συμβουλίου, δ) Αντιπροσώπων ΕΚΑ, ΠΟΘΑ ή άλλων οργανώσεων. Πληρωμές καθυστερημένων συνδρομών ή εισφορών μπορούν να γίνουν το αργότερο πριν την ψηφοφορία. Για υποψήφιους δε, πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους. Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης και ώρα 8μ.μ. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Γενική Συνέλευση, προφορικά και γραπτά, χωριστά για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τους αντιπροσώπους οργανώσεων.

18 Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και η οποία τελεί υπό την προεδρία του κατά νόμο και με ποινή ακυρότητας των αρχαιρεσιών απαραίτητα παριστάμενου δικαστικού λειτουργού. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικά σχετικά με την εκλογή, τα οποία καταχωρούνται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 26 Η Ένωση δεν διαλύεται παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη. Για τη διάλυση της Ένωσης, συγκαλείται Γενική Συνέλευση, όπου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών συν ένας με δικαίωμα ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Σ αυτήν την περίπτωση (της διάλυσης) η περιουσία της Ένωσης σε χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα και πάγια στοιχεία, μεταβιβάζεται αυτοδίκαια στον Εισπρακτικό Φορέα (Πνευματικών Δικαιωμάτων των Διευθυντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Ενδυματολόγων, Μοντέρ, Ηχοληπτών) και με την υποχρέωση ότι θα διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για τη συνεχή, απρόσκοπτη και πλήρη λειτουργία του Πολιτιστικού της Κέντρου (δηλαδή της βιβλιοθήκης και της ταινιοθήκης της). Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τότε μεταβιβάζεται κατά προτεραιότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τους πιο πάνω απαρέγκλιτους όρους και υποχρεώσεις. Τέλος, στην πιθανότητα που καμία από τις πιο πάνω τρεις περιπτώσεις δεν είναι εφικτή, τότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Ένωσης. Η αποδοχή ή μη από τους πιο πάνω φορείς θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι έγγραφες και να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Όποιος από τους ανωτέρω φορείς δεχτεί την πιο πάνω μεταβίβαση, αναλαμβάνει και τη ρητή υποχρέωση στην περίπτωση επανίδρυσης της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ), αμέσως και χωρίς καμία άλλη διαδικασία να της παραχωρήσει χωρίς καμία αποζημίωση χώρο για τη στέγαση των γραφείων της. Επίσης να της αποδώσει στο ακέραιο την κινητή και ακίνητη περιουσία που παρέλαβε, τότε μόνο όταν αυτή θα αριθμεί τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) τακτικά μέλη τα οποία θα δύνανται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Η διαδικασία παραλαβής και παράδοσης θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με αντίστοιχο Πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά η κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 27 Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ένωσης όποτε το κρίνει.

19 ΑΡΘΡΟ 28 Για κάθε τι που δεν προβλέπεται ενδεχόμενα από αυτό το καταστατικό, ρυθμίζεται με βάση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τον Νόμο. Τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτού του Καταστατικού επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο ενός χρόνου από την έγκρισή του, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 29 Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα. Είναι τροποποίηση του προηγούμενου από είκοσι οκτώ (28) άρθρα (αρ. αποφ. 7471/2013), το οποίο ε ιναι τροποποίηση του προηγούμενου από (31) άρθρα (αρ. αποφ. 3233/2002), το οποίο είναι και τούτο τροποποίηση του προηγούμενου από τριανταεπτά (37) άρθρα (αρ. αποφ ), το οποίο είναι και τούτο τροποποίηση του εξ άρθρων σαράντα εννέα (49) Καταστατικού (αρ. αποφ. Έγκρισης 15637/1963), το οποίο αποτελεί και τούτο τροποποίηση του εξ άρθρων τριάντα έξι (36) Καταστατικού (αρ. αποφ /1955) που αποτελεί τροποποίηση του εξ άρθρων είκοσι τριών (23) Καταστατικού που έχει εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπό τον αριθμό 7471/1948 απόφαση καταχωρημένου στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό, το οποίο αφού εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό στις θα ισχύει στο εξής από της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών που θα το εγκρίνει και της σχετικής εγγραφής στα βιβλία Σωματείων. Το Σωματείο αποτελεί επαγγελματική, νομική, πολιτιστική συνέχεια της από το έτος 1992, νόμιμα συστημένης ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Για τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Γιάννης Σιοροβίγκας Η Γεν. Γραμματέας Α Ανδρομάχη Αρβανίτη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του εδρεύοντος στην Παροικία Πάρου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ Αρθρο 1 ο Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Καταστατικό του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα το Καστέλι δήμου Κισάμου επαγγελματικό Σωματείο,

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9.12.2012 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα ΑΡΘΡΟ 1 Το αρχικό καταστατικό του Σωματείου που ιδρύθηκε το 1929 με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΤΗΣ» και χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Η ένωση όλων των αναγνωρισμένων στην Ελλάδα πρωτοβαθμίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠ.Α.Λ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠ.Α.Λ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠ.Α.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ " και σε αγγλική μετάφραση: "The European Law Students' Association- Athens" "(Ε.L.S.Α. ΑΤΗΕΝS)" ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα