ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΙΟΥΝΙΟΣ 204

2 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 0 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ... Α) Αυτοτελές γραφείο υποστήριξης του Συμβουλίου του Ιδρύματος... Β) Γραφεία υπαγόμενα στον Πρύτανη του Ιδρύματος... 2 (Ι) Νομική Υπηρεσία... 2 (ΙΙ) Αυτοτελές Γραφείο Πρυτανείας... 4 Γ) Τμήματα και Γραφεία υπαγόμενα στον Γραμματέα του Ιδρύματος... 5 (Ι) Τμήμα Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης... 5 (ΙΙ) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εκδηλώσεων και Εθιμοτυπίας... 6 (ΙΙΙ) Γραφείο Πρωτοκόλλου και Αρχείου... 6 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ... 2 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.) Β) ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Ι) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (ΙΙ) Τμήμα Υπηρεσιών προς Χρήστες (ΙΙΙ) Τμήμα Πρόσκτησης, Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης Υλικού (IV) Τμήμα Κλειστών Συλλογών (V) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Έρευνας και Ανάπτυξης (VI) Τμήμα Έντυπης και Ηλεκτρονικής Παραγωγής ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ι) Τμήμα Υποστήριξης Ακαδημαϊκής και Διοικητικής Στρατηγικής (ΙΙ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ΙΙΙ) Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Ι) Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΙΙ) Τμήμα Μεταπτυχιακών, Διδακτορικών Σπουδών και Δια Βίου Μάθησης (ΙΙΙ) Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Σελίδα 2 από 64

3 (IV) Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (V) Γραφείο Αθλητισμού και Πολιτισμού (VI) Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Πρακτικής Άσκησης (ΔΑΣΤΑ) Γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ι) Τμήμα Μελετών και Κατασκευών (ΙΙ) Τμήμα Συντήρησης (ΙΙΙ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ... 5 (Ι) Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 5 (ΙΙ) Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού... 6 (ΙΙΙ) Τμήμα Περιβάλλοντος Ασφάλειας και Υγείας... 7 Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ι) Τμήμα Προϋπολογισμού (ΙΙ) Τμήμα Μισθοδοσίας (ΙΙΙ) Τμήμα Λογιστηρίου/Ταμείου Κύριου Διατάκτη (IV) Τμήμα Λογιστηρίου/Ταμείου Δευτερεύοντα Διατάκτη (V) Τμήμα Προμηθειών/Περιουσίας ΣΤ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ι) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (ΙΙ) Τμήμα Ερευνητικών Συνεργασιών, Δεοντολογίας της Έρευνας και Διάχυσης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΙΙΙ) Τμήμα Διοικητικής Διαχείρισης Έργων (IV) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων... 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σελίδα 3 από 64

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι Νομικό Πρόσωπo Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τον οργανισμό του σκοπός δε της λειτουργίας του είναι η διδασκαλία και η έρευνα. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας «η δραστηριότητα όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να κατατείνει στη βελτίωση της εκπαίδευσης, στην πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή εκπλήρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Πανεπιστημίου στη σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη». Οι διοικητικές υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό συντελεστή για την επίτευξη των στόχων του πανεπιστημίου. Η αναβάθμιση της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών θα πρέπει επομένως να συνεργεί μέσα από μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη θεώρηση στο βέλτιστο αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην προαγωγή της γνώσης. Ο Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει εγκριθεί με το Π.Δ. 358 (ΦΕΚ Α,αρ. 240/ ), αλλά δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές ανάγκες του Ιδρύματος. Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον εθνικό και στον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης της οργανωτικής του δομής για να αντιμετωπίσει τις νέες απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τη σημασία των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην οργάνωση των υπηρεσιών και των διοικητικών του διαδικασιών. Στις 3 Αυγούστου 2009 το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνήψε σύμβαση με Ένωση Εταιρειών (ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. και ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης με σκοπό την ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και ολοκλήρωση των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το έργο περιλάμβανε μεταξύ άλλων: (α) την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, (β) τον επανασχεδιασμό των υπαρχουσών λειτουργικών διαδικασιών και οργανωτικών δομών, και γ) πρόταση εφαρμογής νέων λειτουργικών διαδικασιών και αναδιοργάνωσης δομών. Η Ένωση Εταιρειών συμπεριλάμβανε ως υπεργολάβους την Hochschullnformations System, GmbH, κρατική εταιρεία που υπάγεται διοικητικά στο σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γερμανίας και εξειδικευμένη στην παροχή μελετητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, διοίκηση και οργάνωση Α.Ε.Ι. Η HIS GmbH προχώρησε στη συγκριτική αξιολόγηση του Π.Κ. με αντίστοιχα σε μέγεθος και γεωγραφική διασπορά, A.E.I. της Γερμανίας, με βάση προκαθορισμένους δείκτες. Σελίδα 4 από 64

5 Στις 9 Σεπτεμβρίου 20 δημοσιεύθηκε η «πρόσκληση 56» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ Διοικητική Μεταρρύθμιση με θέμα Αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., των ΝΠΙΔ τους συμπεριλαμβανομένων, και της Α.ΔΙ.Π., η οποία είχε λάβει υπόψη τις κατευθύνσεις που θέτει στο σύνολό της η ισχύουσα νομοθεσία, και προωθούσε πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και πράσινες διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον. Οι δράσεις περιλάμβαναν ενδεικτικά: τη σύνταξη και θεσμοθέτηση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) την καταγραφή, την ομογενοποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργικού (operational) και διευθυντικού-διοικητικού (managerial) επιπέδου των Διοικητικών Υπηρεσιών κάθε Α.Ε.Ι., με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αναίρεση της διοικητικής αβελτηρίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών την ανάπτυξη νέων Διοικητικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 293, ) ενέκρινε την υποβολή πρότασης για την κατάρτιση του «Οδικού Χάρτη» για την αναβάθμιση της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση. Ο «Οδικός Χάρτης» αποτελούσε προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Α.Ε.Ι. στην «πρόσκληση 56» και βασίστηκε στο έργο της Ένωσης Εταιρειών Συμβούλων και στην ευρεία συμμετοχή των μελών του Πανεπιστημίου. Ο «Οδικός Χάρτης» περιλάμβανε τόσο την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης για το σύνολο των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, όσο και πλήρες σχέδιο νέας οργανωτικής δομής. Ο σχεδιασμός αυτός κατατέθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και έχει συμπεριληφθεί στο προτεινόμενο Τεχνικό Δελτίο της «πρόσκλησης 56». Σε συνέχεια των προαναφερόμενων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης απέστειλε στις 5 Σεπτεμβρίου 203 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: εκτενή έκθεση αξιολόγησης των δομών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία τεκμαίρεται ότι, αφενός το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι υποστελεχωμένο αφετέρου ότι απαιτείται αναδιάρθρωση της οργανωτικής του δομής προκειμένου αυτή να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική. πλήρες σχέδιο νέου οργανογράμματος που λαμβάνει υπόψη το σύνολο των ρυθμίσεων που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ και στη διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών. Σελίδα 5 από 64

6 Σημειώνεται ότι, στη συζήτηση του Νομοσχεδίου για τη διαθεσιμότητα, η εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Παιδείας στη Βουλή χαρακτήριζε τα δυο προαναφερόμενα «παραδοτέα» του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως σχεδόν πλήρη. Με βάση λοιπόν το σύνολο των μέχρι τώρα διαδικασιών που αφορούν στην αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών του Πανεπιστημίου και των σχετικών «παραδοτέων», κατατίθεται σχέδιο στελέχωσης των υπηρεσιών του Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πριν την παρουσίαση του λεπτομερούς σχεδίου στελέχωσης δίδεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και μια συνοπτική παρουσίαση. Σελίδα 6 από 64

7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η κατάρτιση του Σχεδίου Στελέχωσης ακολούθησε τα κατωτέρω μεθοδολογικά στάδια. Πρώτο στάδιο. Μελετήθηκε η οργανωτική δομή στο πλαίσιο του έργου της Ένωσης των Εταιρειών Συμβούλου, όσο και στο πλαίσιο της κατάρτισης του «Οδικού Χάρτη» και του υποβληθέντος στην «πρόσκληση 56» Τεχνικού Δελτίου. Αποτέλεσμα αυτής της μελέτης υπήρξε το σχέδιο νέου οργανογράμματος που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας σε απάντηση των «Μεταρρυθμιστικών δράσεων ΥΠΑΙΘ-ΑΕΙ» το Σεπτέμβριο του 203. Δεύτερο στάδιο. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 204, το Π.Κ. συγκρότησε νέα Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), με στόχο την επανεξέταση των προτεινόμενων δομών και υπηρεσιών, μετά τα αποτελέσματα της διαθεσιμότητας και τις εισροές & εκροές σε ανθρώπινο δυναμικό την τελευταία 5ετία. Η εικόνα που εμφανίζει το Ίδρυμα κατά την περίοδο αποτυπώνεται παραστατικά στα κατωτέρω διαγράμματα. Σελίδα 7 από 64

8 . Τρίτο στάδιο. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Τμημάτων και τη συμμετοχή των υπαλλήλων ανέλαβαν να προσδιορίσουν τη φύση των εργασιών των υπηρεσιών του νέου οργανογράμματος. Έγινε ανάλυση για κάθε θέση εργασίας με προσδιορισμό και περιγραφή των χαρακτηριστικών, των καθηκόντων και των εργασιών που εκτελούνται από τον κάτοχο της θέσης εργασίας, των σχέσεων επικοινωνίας και αναφοράς, καθώς και των αποτελεσμάτων που παράγονται από την εκτέλεση αυτών. Σελίδα 8 από 64

9 Τέταρτο στάδιο. Διαμορφώθηκαν τα περιγράμματα θέσεων εργασίας σύμφωνα με τον Οδηγό για το Σχεδιασμό Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας ( ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και επαναδιατυπώθηκε η διοικητική δομή και η προτεινόμενη στελέχωση με γνώμονα τα νέα δεδομένα αναφορικά με τη Δημόσια Διοίκηση. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι με το προτεινόμενο οργανόγραμμα: καταργείται η διοίκηση σε επίπεδο Υποδ/νσης, που αποτελούσε διακριτό επίπεδο λειτουργίας του συνόλου των διοικητικών & τεχνικών υπηρεσιών των Σχολών που λειτουργούν στο Ηράκλειο. δημιουργείται ενιαία διοικητική δομή για κάθε Διοικητική & Τεχνική Υπηρεσία σε επίπεδο Ιδρύματος, η οποία όμως αναπτύσσεται στις επιμέρους τοποθεσίες όπου και υφίστανται εκπαιδευτικές μονάδες. επιχειρείται μια οργανωτική αλλαγή μεγάλης κλίμακας και υψηλού ρίσκου, καθώς παρεμβαίνει ριζικά στο μέχρι σήμερα τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών και άσκησης των καθηκόντων από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις δυο πόλεις με σημαντικό βαθμό αυτονομίας. Συνεπώς, το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα των απαραίτητων προσαρμογών στη δομή, τη στελέχωση και την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανά διοικητική μονάδα, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο προτεινόμενο οργανωτικό και διοικητικό σχήμα. Το προτεινόμενο οργανόγραμμα θα επανεξετάζεται στο σύνολό του ανά τετραετία στο πλαίσιο των διαδικασιών της διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος. Σελίδα 9 από 64

10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Με βάση την ανάλυση των αναγκών δίδεται στα επόμενα κεφάλαια η αναγκαία στελέχωση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε μια προοπτική μακροχρόνιας ανάπτυξης και με σκοπό το Ίδρυμα να εκπληρώσει την αποστολή του, την παροχή δηλαδή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων και να συνεχίσει να παράγει ερευνητικά αποτελέσματα εφάμιλλα αυτών που το ανέδειξαν σε μια σημαντική διακριτή θέση στο ευρωπαϊκό επιστημονικό στερέωμα. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται συνολικά στοιχεία για την αναγκαία στελέχωση. Όργανα Διοίκησης Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Κρήτης Πλήθος στελεχών 25 Γραμματείες Σχολών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων 64 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διεθνών Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας 5 Διεύθυνση Σπουδών και Υποστήριξης Φοιτητών 46 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 44 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 53 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 35 Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης - Ειδικός Λογαριασμός 36 Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 55 Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 37 Κέντρο Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.) Μερικό Σύνολο 4 Ερευνητικές & Εκπαιδευτικές - Εργαστηριακές Υποδομές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Σχολών 6 Σύνολο 472 Σελίδα 0 από 64

11 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α) Αυτοτελές γραφείο υποστήριξης του Συμβουλίου του Ιδρύματος Αντικείμενο του Γραφείου είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου του Ιδρύματος, όπως η προετοιμασία των συνεδριάσεων του οργάνου, η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου συνεδριάσεων και αποφάσεων, καθώς κι η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου του Συμβουλίου. Σελίδα από 64

12 Β) Γραφεία υπαγόμενα στον Πρύτανη του Ιδρύματος (Ι) Νομική Υπηρεσία Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί Νομική Υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για τη νομική συνδρομή του ιδρύματος στις κάθε μορφής υποθέσεις του, δικαστικές ή εξώδικες και στη νομική καθοδήγηση των Αρχών και Υπηρεσιών αυτού με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Η Υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια και για την παραλαβή των επιδιδόμενων στο Πανεπιστήμιο εγγράφων, δικογράφων και την υπογραφή των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως. Η Νομική Υπηρεσία αποτελείται από τα εξής γραφεία, τα οποία λειτουργούν και στις δύο πόλεις που είναι εγκατεστημένο το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο - Ηράκλειο): Α) Γραφείο Δικηγόρων. Οι θέσεις του Γραφείου ορίζονται σε μια () θέση Νομικού Συμβούλου και δύο (2) θέσεις Δικηγόρων. Στη θέση του Νομικού Συμβούλου προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ` Αρείω Πάγω, ενώ στις θέσεις δικηγόρων, δικηγόροι με τριετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας. Ο Νομικός Σύμβουλος προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας, διοικεί τα επιμέρους γραφεία και παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τον Πρύτανη, τους Αναπληρωτές Πρύτανη, το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο, διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Σελίδα 2 από 64

13 Πανεπιστημίου Κρήτης. Συντονίζει και εποπτεύει τις εργασίες της Νομικής Υπηρεσίας και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου και του Συμβουλίου, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς του. Οι δικηγόροι συνεργάζονται με τον Νομικό Σύμβουλο για τον χειρισμό των υποθέσεων και εκπροσωπούν το ίδρυμα ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (Πολιτικών, Ποινικών ή Διοικητικών) και Αρχών, μετά από έγγραφη εντολή του Πρύτανη, που έχει θέση πληρεξουσίου. Οι δικηγόροι έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να βρίσκονται στη διάθεση του Ιδρύματος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του, καθώς και κατά τις ειθισμένες για τους δικηγόρους ώρες εργασίας και έχουν εφαρμογή και σ` αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Ο Νομικός Σύμβουλος, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο των υπηρετούντων δικηγόρων. Β) Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου. Σε αυτό υπηρετούν υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης με οποιαδήποτε σχέση. Ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων καθορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, έπειτα από γνώμη του Νομικού Συμβούλου. Η Γραμματεία της Νομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση των εισερχομένων και εξερχομένων δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων καθώς και για τη μηχανογράφησή τους, και να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Τηρεί βιβλία πρωτοκόλλου, δικαστηρίων και αλληλογραφίας, φυλάσσει τα δικόγραφα σε φακέλους δικογραφιών και τηρεί αρχείο δικογραφιών, δακτυλογραφεί τα δικόγραφα και παντός είδους νομικά έγγραφα και τηρεί την αλληλογραφία της Νομικής Υπηρεσίας. Συσχετίζει μεταξύ τους τα έγγραφα και ενημερώνει τους φακέλους των γνωμοδοτήσεων και νομολογιών. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων, εγκυκλίων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης της Υπηρεσίας, φυλάσσει και συντηρεί τα νομικά συγγράμματα και περιοδικά. Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας του προσωπικού του Γραφείου προς υπογραφή και διεκπεραίωση, και τηρεί βιβλίο προσωπικού στο οποίο καταχωρίζει όλες τις μεταβολές, όπως μετακινήσεις, άδειες κλπ. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Γραφείου σύμφωνα και με τις οδηγίες του Νομικού Συμβούλου. Οι αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας αφορούν στη νομική συνδρομή στις κάθε μορφής υποθέσεις του Πανεπιστημίου και η νομική καθοδήγηση των Πανεπιστημιακών Αρχών του Ιδρύματος γίνεται από τη Νομική Υπηρεσία. Ειδικότερα, (α) Γνωμοδοτεί σε ερωτήματα που της τίθενται εγγράφως, από τον Πρύτανη, τους Αναπληρωτές Πρύτανη, το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο, που απαιτείται νομική συνδρομή ή έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προάσπιση των συμφερόντων του Πανεπιστημίου (β) Σελίδα 3 από 64

14 Παρίσταται με μέλος ή μέλη της ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης δικαστικής αρχής μετά από έγγραφη εντολή του Πρύτανη, που επέχει θέση πληρεξουσίου (γ) Είναι αρμόδια για την παραλαβή των δια δικαστικού επιμελητή επιδιδομένων στο Πανεπιστήμιο εγγράφων και δικογράφων και την υπογραφή των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως (δ) Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις και συμβόλαια που συνάπτει το Πανεπιστήμιο με τρίτους, καθώς και τη νομιμότητα της κατάρτισης των όρων των διακηρύξεων για ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τρίτους. (ΙΙ) Αυτοτελές Γραφείο Πρυτανείας Αντικείμενο του αυτοτελούς γραφείου Πρυτανείας είναι η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Πρύτανη και των Αναπληρωτών Πρύτανη στην άσκηση των καθηκόντων τους. Σε διαπιστευμένο υπάλληλο του Γραφείου δύναται να ανατεθεί η τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου. Σελίδα 4 από 64

15 Γ) Τμήματα και Γραφεία υπαγόμενα στον Γραμματέα του Ιδρύματος (Ι) Τμήμα Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης Αντικείμενο του τμήματος είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας της Συγκλήτου, του Συμβουλίου Πρυτανείας καθώς και του Γραμματέα του Ιδρύματος. Ως προς την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Συγκλήτου και του Συμβουλίου της Πρυτανείας, οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες: (α) η προετοιμασία των συνεδριάσεων των ως άνω οργάνων διοίκησης, η μέριμνα για τη συγκέντρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η κοινοποίησή της στα μέλη (β) η τήρηση και η έκδοση πρακτικών και αποσπασμάτων πρακτικών των συνεδριάσεων (γ) η σύνταξη των αποφάσεων του πρύτανη και η κοινοποίησή τους στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος για την υλοποίησή τους (δ) η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών και η επικύρωσή τους (ε) η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου πρακτικών και συνεδριάσεων, και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη γραμματειακή υποστήριξη των ως άνω Σελίδα 5 από 64

16 οργάνων (στ ) η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που αφορά στη λειτουργία των οργάνων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Επιπροσθέτως, αντικείμενο του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης είναι η προώθηση όλων των διαδικασιών για την εκλογή των μελών των συλλογικών ή μονομελών οργάνων του Ιδρύματος, ιδίως δε: (α) η προώθηση των διαδικασιών για την εκλογή ή υπόδειξη των μελών των συλλογικών οργάνων (β) η προώθηση των διαδικασιών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, επιτροπών και τον διορισμό των μονομελών (γ) η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη του Γραμματέα του Ιδρύματος (δ) η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών και συμβουλίων που λειτουργούν μόνιμα στην κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, με εξαίρεση αυτά που υποστηρίζονται διοικητικά από άλλες διοικητικές μονάδες. (ΙΙ) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εκδηλώσεων και Εθιμοτυπίας Το Τμήμα φροντίζει για την προώθηση της δημόσιας εικόνας του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ελλάδα και διεθνώς, την καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των δημοσίων σχέσεων, καθώς και των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ιδρύματος, ιδίως δε: (α) τη διαχείριση και συντήρηση της ιστοσελίδας του Ιδρύματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (β) την προβολή του έργου του ιδρύματος δια της ιστοσελίδας του και όλων των μέσων ενημέρωσης (γ) την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το Ίδρυμα (δ) την επιμέλεια των ανακοινώσεων και των απαντήσεων σε δημοσιεύματα (ε) την επιμέλεια τελετών, εορτών, συνεδρίων, δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων (στ) την οργάνωση υποδοχής και παραμονής προσκεκλημένων από το Ίδρυμα επιστημόνων (ζ) την οργάνωση των τελετών απονομής τίτλων Επιτίμων και Ομοτίμων Καθηγητών και Επιτίμων Διδακτόρων, καθώς και της απονομής Βραβείων του Πανεπιστημίου (θ) την τήρηση πρωτοκόλλου εκδηλώσεων (ι) την προβολή του ιδρύματος στο εξωτερικό (ια) τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε υποψήφιους φοιτητές. (ΙΙΙ) Γραφείο Πρωτοκόλλου και Αρχείου Αντικείμενο του γραφείου Πρωτοκόλλου και Αρχείου είναι: (α) η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου, των ευρετηρίων και των σχεδίων των εγγράφων του Πανεπιστημίου (β) η επικύρωση αντιγράφων της αλληλογραφίας (γ) η παραλαβή, πρωτοκόλληση, έντυπη και Σελίδα 6 από 64

17 ηλεκτρονική, και παράδοση της κοινής αλληλογραφίας που εισέρχεται στο Πανεπιστήμιο (δ) η ψηφιοποίηση και διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης εγγράφων (ε) η ευθύνη για την τήρηση αρχειακής ενότητας (ε) η παραλαβή αλληλογραφίας από τις διοικητικές υπηρεσίες, τις Κοσμητείες, τα ακαδημαϊκά τμήματα καθώς και τις λοιπές εργαστηριακές και ερευνητικές υποδομές του Πανεπιστημίου Κρήτης (στ) η διακίνηση ταχυδρομικής αλληλογραφίας, δεμάτων και ογκωδών αντικειμένων εντός και εκτός του Ιδρύματος. Το αναλυτικό σχέδιο στελέχωσης των Γραφείων που υπάγονται στο Συμβούλιο, στον Πρύτανη καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται στον Γραμματέα του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. Οργανική Μονάδα Θέση εργασίας Περίγραμμα θέσης εργασίας Πλήθος Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προέδρου του Συμβουλίου και των μελών του, η Αυτοτελές γραφείο Συμβουλίου Γραμματέας προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου συνεδριάσεων και πρακτικών, η έκδοση πρακτικών 2 και αποφάσεων και προώθησή τους στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτοτελές γραφείο Πρυτανείας Γραμματέας Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Πρύτανη Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη Γραμματέας των Αναπληρωτών Πρύτανη στην άσκηση των καθηκόντων τους όπως αυτά κάθε 3 φορά προσδιορίζονται με αποφάσεις του πρύτανη Προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας, διοικεί τα Δικηγόρος επιμέρους γραφεία και παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις, διασφαλίζοντας το νομότυπο Νομική Υπηρεσία Παρ' Αρείω των πράξεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πάγω συντονίζει και εποπτεύει τις εργασίες της Νομικής Υπηρεσίας και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου και του Συμβουλίου, όταν συζητούνται Σελίδα 7 από 64

18 θέματα της αρμοδιότητάς του Οι δικηγόροι συνεργάζονται με το Νομικό Σύμβουλο για τον τρόπο διεξαγωγής των υποθέσεων που τους Δικηγόροι ανατίθενται από αυτόν και μπορούν να εκπροσωπούν το ίδρυμα ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (Πολιτικών, 2 Ποινικών ή Διοικητικών) και Αρχών, μετά από έγγραφη εντολή του Πρύτανη. Φροντίζουν για την παραλαβή, πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση των εισερχομένων και εξερχομένων δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων, καθώς και για τη Προσωπικό του Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου μηχανογράφησή τους, και παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Τηρούν βιβλία πρωτοκόλλου, δικαστηρίων και αλληλογραφίας, φυλάσσουν τα δικόγραφα σε φακέλους δικογραφιών και τηρούν αρχείο δικογραφιών, 2 δακτυλογραφούν τα δικόγραφα και παντός είδους νομικά έγγραφα και τηρούν την αλληλογραφία της Νομικής Υπηρεσίας. Τμήμα Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης Προϊστάμενος Τμήματος Συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας της υπηρεσίας, κατανομή έργου και αρμοδιοτήτων Προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Πρυτανείας, συγκέντρωση των θεμάτων της ημερήσιας Υπάλληλοι στήριξης διάταξης και κοινοποίησή της στα μέλη του οργάνου, Οργάνων Διοίκησης Γραμματέας Συμβουλίου Πρυτανείας τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου συνεδριάσεων και πρακτικών. Έκδοση αρχειακής ενότητας, συγγραφή και έκδοση όλων των αποφάσεων του Πρύτανη ή των Αναπληρωτών Πρύτανη όπως αυτές 4 κάθε φορά προσδιορίζονται με σχετικές αποφάσεις, προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεσή τους. Προετοιμασία των συνεδριάσεων της Συγκλήτου, συγκέντρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και Γραμματέας Συγκλήτου κοινοποίησή της στα μέλη του οργάνου, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου συνεδριάσεων και πρακτικών, έκδοση πρακτικών και αποσπασμάτων, προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες Σελίδα 8 από 64

19 Γραμματέας Πανεπιστημιακ ών Αρχών μόνιμων Επιτροπών, και Γραμματέα Ιδρύματος Διοικητική υποστήριξη για τη διενέργεια των εκλογών Πρύτανη, Συμβουλίου, Κοσμητόρων, Προέδρων Τμημάτων, μέριμνα για την εκλογή των εκπροσώπων προσωπικού και φοιτητών στα όργανα διοίκησης. Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη των μονίμων Επιτροπών και συλλογικών οργάνων όπως του Οικονομικού Συμβουλίου, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Γραμματέα του Ιδρύματος Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εκδηλώσεων και Εθιμοτυπίας Προϊστάμενος Τμήματος Υπεύθυνος για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Τμήματος. Συντονισμός δραστηριοτήτων. Υπάλληλος Υποστήριξης Ιστοσελίδας Υπεύθυνος για τη διαχείριση και την ανανέωση της επίσημης Ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου, προβολή του Ιδρύματος. υπεύθυνος ΜΜΕ Παρακολούθηση των ΜΜΕ, επιμέλεια των ανακοινώσεων και των απαντήσεων σε δημοσιεύματα. Υπάλληλος υπεύθυνος εθιμοτυπίας & τελετών Οργάνωση και διεξαγωγή τελετών-εκδηλώσεων (απονομή τίτλων και Βραβείων του Πανεπιστημίου), τήρηση του πρωτοκόλλου εκδηλώσεων, υποδοχής προσκεκλημένων επισκεπτών και επιστημόνων, ξενάγησης στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2 Γραφείο Πρωτοκόλλου & Αρχείου Υπάλληλος πρωτοκόλλου & αρχείου Αρμόδιος για την παραλαβή και αποστολή της αλληλογραφίας, τήρησης αρχειακής ενότητας, σχεδίων εγγράφων, επικύρωσης αντιγράφων και ψηφιοποίησης 2 μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων Αρμόδιος διακίνησης αλληλογραφίας δεμάτων, αντικειμένων και Αρμόδιος για την ταχυδρομική διακίνηση του συνόλου της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο - Ηράκλειο). Ειδικότερα αρμόδιος για την παραλαβή της αλληλογραφίας από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης και της ασφαλούς μεταφοράς της, της διακίνησης δεμάτων, ογκωδών αντικειμένων 4 Σελίδα 9 από 64

20 Σύνολο Προσωπικού Τμημάτων ή Γραφείων υπαγόμενων στον Πρύτανη ή το Γραμματέα του Ιδρύματος υποστήριξης υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης εντός και εκτός Ιδρύματος και εν γένει την υποστήριξη των υπηρεσιών του Ιδρύματος στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους όπως Υπηρεσία Επιτρόπου, Εκδηλώσεις κ.α. 25 Οι προτεινόμενες αναγκαίες Κατηγορίες, Ειδικότητες/Κλάδοι των Γραφείων και Τμημάτων που υπάγονται στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, τον Πρύτανη και το Γραμματέα του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: Στελέχωση Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, τον Πρύτανη και το Γραμματέα του Ιδρύματος Ειδικότητα/Κλάδος Προσωπικό ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 4 Μερικό Σύνολο 25 Θέσεις επί θητεία Γραμματέας Ιδρύματος Μερικό Σύνολο 26 Θέσεις με πάγια έμμισθη εντολή Νομικός Σύμβουλος Δικηγόροι 2 Γενικό Σύνολο 29 Σελίδα 20 από 64

21 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί Γραμματεία Σχολής η οποία από διοικητικής άποψης αντιστοιχεί σε επίπεδο Τμήματος, ενώ σε κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα λειτουργεί Γραμματεία Τμήματος, η οποία από διοικητικής άποψης αντιστοιχεί σε επίπεδο Γραφείου που υπάγεται στη Γραμματεία Σχολής. Υπάρχει μια πυραμιδοειδής διοικητική διάρθρωση ανάμεσα στη Γραμματεία της Σχολής και τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, η οποία αναφέρεται στη μέριμνα για τον συντονισμό και τη λειτουργία των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Επίσης προβλέπονται Γραμματείες Τομέων, όπου απαιτείται, και Γραμματείες Κλινικών για την κλινική άσκηση των φοιτητών Ιατρικής. Το προσωπικό κατανέμεται στη Γραμματεία της Σχολής και εν συνεχεία ανάλογα με τις ανάγκες, στη Γραμματεία κάθε ακαδημαϊκού Τμήματος. Σε κάθε Γραμματεία Ακαδημαϊκού Τμήματος ορίζεται επικεφαλής διοικητικός υπάλληλος ο οποίος είναι και ο Γραμματέας των συλλογικών οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας (Γενική Συνέλευση Τμήματος ή/και Τομέα) ή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τής κάθε Σχολής (π.χ Ιατρική), ορίζεται διαφορετικός υπάλληλος. Στο πλαίσιο της Γραμματείας της Σχολής για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό του διοικητικού και εν γένει υποστηρικτικού έργου που παρέχεται, μπορεί να λειτουργεί Συντονιστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν οι επικεφαλής των επιμέρους Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Της Επιτροπής προΐσταται ο Γραμματέας της Σχολής. Ειδικότερες λεπτομέρειες ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Η Γραμματεία της Σχολής έχει την ευθύνη για τη γραμματειακή υποστήριξη των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών της Σχολής και των Τμημάτων της καθώς και της λειτουργίας και υποστήριξης των οργάνων της Σχολής και των Τμημάτων της. Ο Γραμματέας της Σχολής έχει ευθύνη για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Συλλογικών Οργάνων της Σχολής, ιδίως: (α) την προετοιμασία των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων της Σχολής, όπως τη συγκέντρωση των θεμάτων για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και την κοινοποίησή τους στα μέλη, την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων, την έκδοση αποσπασμάτων ή αντιγράφων πρακτικών, την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου (β) την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Σχολής (γ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κοσμήτορα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Σελίδα 2 από 64

22 Οι αρμοδιότητες του προσωπικού της Γραμματείας Σχολής περιγράφονται περιληπτικά στη συνέχεια κατά ενότητες με κριτήριο οριζόντιες δράσεις - αρμοδιότητες που διαχέονται σε επίπεδο Σχολής και κάθετες δράσεις-αρμοδιότητες που διαχέονται σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας και διοικητικών υπηρεσιών του Π.Κ Ενότητα Ανθρώπινο Δυναμικό Η ενότητα περιλαμβάνει ενδεικτικά αρμοδιότητες που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, όπως: διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων (ενδεικτικά: εκλογή, εξέλιξη, διορισμός, άδειες, επιμόρφωση, κινητικότητα μέσω ERASMUS) του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στη Σχολή (Καθηγητές και Λέκτορες, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., άλλο επιστημονικό προσωπικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό), τη διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ/νση ή το συλλογικό όργανο λήψης απόφασης διαχείριση και υποστήριξη του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογητών. Ενότητα Φοιτητικών Υπηρεσιών Προγραμμάτων Σπουδών Η ενότητα περιλαμβάνει ενδεικτικά αρμοδιότητες που σχετίζονται με θέματα εξυπηρέτησης φοιτητών και γενικότερα κοινού, όπως: συντονισμός και οργάνωση εγγραφών των φοιτητών α, β και γ κύκλου τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου φοιτητών (φοιτητολόγιο), παρακολούθηση του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την αρμοδιότητα αυτή (ΜΟΔΙΠ), καθώς και τήρηση αρχείου νομοθεσίας νομική τεκμηρίωση, τεχνική υποστήριξη στην έκδοση ταυτοτήτων, κωδικών πρόσβασης, διακοπή φοίτησης, επανεξέταση φοιτητή (ειδική τριμελή εξεταστική επιτροπή) υποστήριξη του προγράμματος υποτροφιών ή βραβείων που χορηγούνται από το Ι.Κ.Υ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης ή άλλους φορείς και εξυπηρέτηση των φοιτητών έκδοση στατιστικών και απογραφικών στοιχείων για λογαριασμό άλλων διοικητικών μονάδων διοικητική υποστήριξη των εργαστηρίων που λειτουργούν σε επίπεδο Σχολής προγραμματισμός διεξαγωγής εξετάσεων (πρόγραμμα εξεταστικών περιόδων), κατανομή αιθουσών αιθουσιολόγιο Σελίδα 22 από 64

23 διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας απόδοσης πιστωτικών μονάδων (ECTS), ή προσόντων σε αντιστοίχιση με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης γραμματειακή υποστήριξη για την έκδοση Οδηγού Σπουδών σε συνεργασία με τη Δ/νση Σπουδών και Υποστήριξης Φοιτητών διοικητική υποστήριξη της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές με την υποστήριξη του Τμήματος της ΜΟΔΙΠ, καταχώριση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ και διοικητική υποστήριξη του έργου των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης υποστήριξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε συνεργασία με τη δομή ΔΑΣΤΑ, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (Erasmus) ή άλλες υπηρεσίες όπως πρότυπα πειραματικά σχολεία, σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς κλπ αποκεντρωμένη εξυπηρέτηση των φοιτητών της Σχολής τεχνική υποστήριξη στον σχεδιασμό του διδακτικού έργου (όπως χρήση ΤΠΕ, καλές πρακτικές) διοικητική υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών κατ αναλογία με όλες τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες Ενότητα Θεμάτων τεχνικών υπηρεσιών, δικτύων Η ενότητα περιλαμβάνει ενδεικτικά αρμοδιότητες όπως: καταγραφή, συντονισμός, ενημέρωση για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που ανήκουν στη Σχολή (αναγκαιότητα συντηρήσεων, βλαβών, επισκευών κλπ), ασφάλειας εγκαταστάσεων (συστημάτων ελέγχου ασφαλείας συναγερμοί, φύλαξη, επιμέλειας αιθουσών διδασκαλίας) και ευρύτερα ζητημάτων περιβάλλοντος χώρου τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) για λογαριασμό όλων των ακαδημαϊκών μονάδων της Σχολής, καθώς και τεχνική εξυπηρέτηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και των εργαστηριακών υποδομών σε επίπεδο Σχολής ή Τμήματος. Σελίδα 23 από 64

24 Γραμματεία Ακαδημαϊκού Τμήματος Το Γραφείο της ακαδημαϊκής μονάδας το οποίο λειτουργεί με την επωνυμία «Γραμματεία Τμήματος» υπάγεται στη Γραμματεία της Σχολής και λειτουργεί υποστηρικτικά στο έργο της. Αντικείμενο του Γραφείου είναι η διοικητική υποστήριξη: (α) των μελών του Διδακτικού Προσωπικού που είναι ενταγμένα στο Ακαδημαϊκό Τμήμα (β) των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος (Γενική Συνέλευση, Συνέλευση Τομέα) καθώς και των εργαστηρίων που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι, ενδεικτικά: Η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου, της Συνέλευσης του Τμήματος και του Τομέα (συγκέντρωση θεμάτων για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και κοινοποίηση στα μέλη, τήρηση πρακτικών, γραμματειακή υποστήριξη επιτροπών αξιολόγησης) Η υποστήριξη στην τήρηση μητρώου επιστημονικών δημοσιεύσεων του διδακτικού προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας Η καταχώριση στο σύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας των αναθέσεων διδασκαλίας, και γενικά η υποστήριξη στον προγραμματισμού του διδακτικού έργου, όπως έγκριση συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ) Η διοικητική υποστήριξη στη διαμόρφωση του οδηγού σπουδών της ακαδημαϊκής μονάδας Η έκδοση και απονομή τίτλων σπουδών Η υποστήριξη του Προέδρου του Τμήματος στη διαχείριση των οικονομικών πόρων Η διοικητική υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος ή και του Τομέα Γενικές επισημάνσεις Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε Σχολής προβλέπεται ειδική αναφορά και σχέδιο στελέχωσης για υπηρεσίες όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ή εργαστηριακές υποδομές των Σχολών και των Τμημάτων τους. Τέλος, συντάχθηκε διακριτό σχέδιο στελέχωσης για τη Σχολή Διά Βίου Μάθησης δεδομένου ότι εκεί μεσολαβεί και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σελίδα 24 από 64

25 Οι Γραμματείες Σχολών και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων διαρθρώνονται σε έξι (6) διοικητικά Τμήματα, όσες και οι Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης, συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Δια Βίου Μάθησης. Η στελέχωση σε πλήθος υπαλλήλων λαμβάνει υπόψη τον αριθμό Τμημάτων ανά Σχολή, τη λειτουργία Τομέων, Κλινικών και Εργαστηρίων που έχουν ανάγκη διοικητικής υποστήριξης. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Τμήμα Φιλολογίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνιολογίας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Τμήμα Ψυχολογίας ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Ιατρικής ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Τμήμα Φυσικής Τμήμα Χημείας ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σελίδα 25 από 64

26 Σελίδα 26 από 64

27 Το αναλυτικό σχέδιο στελέχωσης των Γραμματειών των Σχολών αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα συνολικά, δεδομένου ότι αυτές στελεχώνονται με αντίστοιχες θέσεις εργασίας και αντίστοιχα περιγράμματα. Οργανική Μονάδα Γραμματεία Φιλοσοφικής Σχολής Θέση εργασίας Περίγραμμα θέσης εργασίας Πλήθος Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κοσμήτορα και της Κοσμητείας της Σχολής Προετοιμασία συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων της Σχολής, συγκέντρωση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τήρηση πρακτικών, κοινοποίηση Προϊστάμενος αποφάσεων, έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων Γραμματείας πρακτικών, τήρηση αρχείου συνεδριάσεων Συνεργασία με Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής και με Γραμματείες Ιδρυμάτων για υποστήριξη συνεργατικών Προγραμμάτων Σπουδών Γραμματειακή υποστήριξη για τη σύνταξη του τακτικού απολογισμού δραστηριοτήτων της Σχολής Εγγραφές φοιτητών (α, β, γ κύκλου σπουδών, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου (φοιτητολόγιο), παρακολούθηση κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την αρμοδιότητα αυτή, τεχνική υποστήριξη στην έκδοση ταυτοτήτων, κωδικών πρόσβασης, διαχείριση θεμάτων φοιτητικής ιδιότητας, υποτροφιών, επανεξέταση φοιτητή και εν γένει εξυπηρέτηση κοινού Προσωπικό Κατανομή αιθουσών (Αιθουσιολόγιο), Γραμματείας προγραμματισμός εξεταστικών περιόδων 8 Κοσμητείας Γραμματειακή υποστήριξη στην έκδοση Οδηγού Σπουδών (α, β, γ κύκλου) και απόδοσης πιστωτικών μονάδων Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Πρακτικής άσκησης και του προγράμματος κινητικότητας φοιτητών (εισερχόμενοι-εξερχόμενοι) Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη εργαστηρίων Σχολής, τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, ειδικών συστημάτων ασφαλείας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τεχνική Σελίδα 27 από 64

28 υποστήριξη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που είναι ενταγμένο σε επίπεδο Σχολής ή και Τμήματος όπως σε θέματα δικτύων, ηλεκτρονικών εφαρμογών Εποπτεία εγκαταστάσεων της Σχολής, επιμέλεια αιθουσών διδασκαλίας, τήρηση κλειδοθήκης, εποπτεία καθαριότητας, διακίνηση αλληλογραφίας κ.λπ Παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του αντίστοιχου Τμήματος Υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Τμήματος Μέριμνα για τις διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, Προσωπικό Γρααμματείας Τμημάτων εκλογής και εξέλιξης του ΔΕΠ καθώς και του λοιπού προσωπικού του Τμήματος Διεκπεραίωση κάθε οικονομικού θέματος που αφορά το Τμήμα Φιλολογίας, Διοικητική συνδρομή σε θέματα όπως κατάρτιση προγράμματος και οδηγού σπουδών, καταχώριση ανάθεσης συγγραμμάτων, διδακτικού έργου, Ιστορίας διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος κλπ Αρχαιολογίας και Επιμέλεια της έκδοσης τίτλων σπουδών Μέριμνα για τήρηση μητρώων επιστημονικών Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών δημοσιεύσεων των καθηγητών του Τμήματος Μέριμνα για ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά. Τήρηση πρωτοκόλλου και διακίνηση αλληλογραφίας Τμήματος Οργάνωση εκδηλώσεων Τμήματος Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Γραμματεία Σχολής Επιστημών Αγωγής Προϊστάμενος Γραμματείας Κοσμήτορα και της Κοσμητείας της Σχολής Προετοιμασία συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων της Σχολής, συγκέντρωση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τήρηση πρακτικών, κοινοποίηση αποφάσεων, έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών, τήρηση αρχείου συνεδριάσεων Συνεργασία με Γραμματείες των Τμημάτων της Σελίδα 28 από 64

29 Σχολής και με Γραμματείες Ιδρυμάτων για υποστήριξη συνεργατικών Προγραμμάτων Σπουδών Γραμματειακή υποστήριξη για τη σύνταξη του τακτικού απολογισμού δραστηριοτήτων της Σχολής Προσωπικό Γραμματείας Κοσμητείας Προσωπικό Γραμματείας Τμημάτων Δημοτικής και Εγγραφές φοιτητών (α, β, γ κύκλου σπουδών, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου (φοιτητολόγιο), παρακολούθηση κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την αρμοδιότητα αυτή, τεχνική υποστήριξη στην έκδοση ταυτοτήτων, κωδικών πρόσβασης, διαχείριση θεμάτων φοιτητικής ιδιότητας, υποτροφιών, επανεξέταση φοιτητή και εν γένει εξυπηρέτηση κοινού Κατανομή αιθουσών (Αιθουσιολόγιο), προγραμματισμός εξεταστικών περιόδων Γραμματειακή υποστήριξη στην έκδοση Οδηγού Σπουδών (α, β, γ κύκλου) και απόδοσης πιστωτικών μονάδων Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Πρακτικής άσκησης και του προγράμματος κινητικότητας φοιτητών (εισερχόμενοι-εξερχόμενοι) Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη εργαστηρίων Σχολής, τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, ειδικών συστημάτων ασφαλείας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τεχνική υποστήριξη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που είναι ενταγμένο σε επίπεδο Σχολής ή και Τμήματος όπως σε θέματα δικτύων, ηλεκτρονικών εφαρμογών Εποπτεία εγκαταστάσεων της Σχολής, επιμέλεια αιθουσών διδασκαλίας, τήρηση κλειδοθήκης, εποπτεία καθαριότητας, διακίνηση αλληλογραφίας κ.λπ Παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του αντίστοιχου Τμήματος Υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Τμήματος Μέριμνα για τις διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, εκλογής και εξέλιξης του ΔΕΠ καθώς και του λοιπού προσωπικού του Τμήματος 6 Σελίδα 29 από 64

30 Προσχολικής Διεκπεραίωση κάθε οικονομικού θέματος που αφορά Εκπαίδευσης το Τμήμα Διοικητική συνδρομή σε θέματα όπως κατάρτιση προγράμματος και οδηγού σπουδών, καταχώριση ανάθεσης συγγραμμάτων, διδακτικού έργου, διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος κλπ Επιμέλεια της έκδοσης τίτλων σπουδών Μέριμνα για τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των καθηγητών του Τμήματος Μέριμνα για ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά. Τήρηση πρωτοκόλλου και διακίνηση αλληλογραφίας Τμήματος Οργάνωση εκδηλώσεων Τμήματος Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κοσμήτορα και της Κοσμητείας της Σχολής Γραμματεία Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών Προϊστάμενος Γραμματείας Προετοιμασία συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων της Σχολής, συγκέντρωση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τήρηση πρακτικών, κοινοποίηση αποφάσεων, έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών, τήρηση αρχείου συνεδριάσεων Συνεργασία με Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής και με Γραμματείες Ιδρυμάτων για υποστήριξη συνεργατικών Προγραμμάτων Σπουδών Γραμματειακή υποστήριξη για τη σύνταξη του τακτικού απολογισμού των δραστηριοτήτων της Σχολής Εγγραφές φοιτητών (α, β, γ κύκλου σπουδών, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου Προσωπικό Γραμματείας Κοσμητείας (φοιτητολόγιο), παρακολούθηση κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την αρμοδιότητα αυτή, τεχνική υποστήριξη στην έκδοση ταυτοτήτων, κωδικών πρόσβασης, διαχείριση θεμάτων φοιτητικής ιδιότητας, υποτροφιών, επανεξέταση φοιτητή και εν 0 γένει εξυπηρέτηση κοινού Κατανομή αιθουσών (Αιθουσιολόγιο), προγραμματισμός εξεταστικών περιόδων Σελίδα 30 από 64

31 Προσωπικό Γραμματείας Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Οικονομικών Επιστημών, Ψυχολογίας, Πολιτικής Επιστήμης Γραμματειακή υποστήριξη στην έκδοση Οδηγού Σπουδών (α, β, γ κύκλου) και απόδοσης πιστωτικών μονάδων Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Πρακτικής άσκησης και του προγράμματος κινητικότητας φοιτητών (εισερχόμενοι-εξερχόμενοι) Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη εργαστηρίων Σχολής, τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, ειδικών συστημάτων ασφαλείας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τεχνική υποστήριξη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που είναι ενταγμένο σε επίπεδο Σχολής ή και Τμήματος όπως σε θέματα δικτύων, ηλεκτρονικών εφαρμογών Εποπτεία εγκαταστάσεων της Σχολής, επιμέλεια αιθουσών διδασκαλίας, τήρηση κλειδοθήκης, εποπτεία καθαριότητας, διακίνηση αλληλογραφίας κ.λπ Παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του αντίστοιχου Τμήματος Υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Τμήματος Μέριμνα για τις διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, εκλογής και εξέλιξης του ΔΕΠ καθώς και του λοιπού προσωπικού του Τμήματος Διεκπεραίωση κάθε οικονομικού θέματος που αφορά το Τμήμα Διοικητική συνδρομή σε θέματα όπως κατάρτιση προγράμματος και οδηγού σπουδών, καταχώριση ανάθεσης συγγραμμάτων, διδακτικού έργου, διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος κλπ Επιμέλεια της έκδοσης τίτλων σπουδών Μέριμνα για τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των καθηγητών του Τμήματος Μέριμνα για ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά. Τήρηση πρωτοκόλλου και διακίνηση αλληλογραφίας Τμήματος Σελίδα 3 από 64

32 Οργάνωση εκδηλώσεων Τμήματος Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κοσμήτορα και της Κοσμητείας της Σχολής Προετοιμασία συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Γραμματεία Σχολής Θετικών της Σχολής, συγκέντρωση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τήρηση πρακτικών, κοινοποίηση αποφάσεων, έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων και Προϊστάμενος πρακτικών, τήρηση αρχείου συνεδριάσεων Τεχνολογικών Επιστημών Γραμματείας Συνεργασία με Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής και με Γραμματείες Ιδρυμάτων για υποστήριξη συνεργατικών Προγραμμάτων Σπουδών Γραμματειακή υποστήριξη για τη σύνταξη του τακτικού απολογισμού των δραστηριοτήτων της Σχολής Εγγραφές φοιτητών (α, β, γ κύκλου σπουδών, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου (φοιτητολόγιο), παρακολούθηση κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την αρμοδιότητα αυτή, τεχνική υποστήριξη στην έκδοση ταυτοτήτων, κωδικών πρόσβασης, διαχείριση θεμάτων φοιτητικής ιδιότητας, υποτροφιών, επανεξέταση φοιτητή και εν γένει εξυπηρέτηση κοινού Κατανομή αιθουσών (Αιθουσιολόγιο), προγραμματισμός εξεταστικών περιόδων Προσωπικό Γραμματείας Κοσμητείας Γραμματειακή υποστήριξη στην έκδοση Οδηγού Σπουδών (α, β, γ κύκλου) και απόδοσης πιστωτικών μονάδων Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της 4 Πρακτικής άσκησης και του προγράμματος κινητικότητας φοιτητών (εισερχόμενοι-εξερχόμενοι) Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη εργαστηρίων Σχολής, τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, ειδικών συστημάτων ασφαλείας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τεχνική υποστήριξη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που είναι ενταγμένο σε επίπεδο Σχολής ή και Τμήματος όπως σε θέματα δικτύων, ηλεκτρονικών εφαρμογών Εποπτεία εγκαταστάσεων της Σχολής, επιμέλεια Σελίδα 32 από 64

33 Προσωπικό Γραμματείας Τμημάτων Βιολογίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας αιθουσών διδασκαλίας, τήρηση κλειδοθήκης, εποπτεία καθαριότητας, διακίνηση αλληλογραφίας κ.λ.π Παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του αντίστοιχου Τμήματος Υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Τμήματος Μέριμνα για τις διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, εκλογής και εξέλιξης του ΔΕΠ καθώς και του λοιπού προσωπικού του Τμήματος Διεκπεραίωση κάθε οικονομικού θέματος που αφορά το Τμήμα Διοικητική συνδρομή σε θέματα όπως κατάρτιση προγράμματος και οδηγού σπουδών, καταχώριση ανάθεσης συγγραμμάτων, διδακτικού έργου, διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος κλπ Επιμέλεια της έκδοσης τίτλων σπουδών Μέριμνα για τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των καθηγητών του Τμήματος Μέριμνα για ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά. Τήρηση πρωτοκόλλου και διακίνηση αλληλογραφίας Τμήματος Οργάνωση εκδηλώσεων Τμήματος Διοικητική Υποστήριξη Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Μ.Φ.Ι.Κ) Διοικητική Υποστήριξη Αστεροσκοπείου Γραμματειακή υποστήριξη των διοικητικών οργάνων (μέλη ΔΕΠ) του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, προώθηση θεμάτων σε ανώτερα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου. Γραμματειακή υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Τήρηση πρωτοκόλλου/ αλληλογραφίας. Οικονομική Διαχείριση Οργάνωση ραντεβού/υποδοχή επισκεπτών Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Αστεροσκοπείου Προώθηση θεμάτων σε ανώτερα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου. 3 Σελίδα 33 από 64

34 Υποστήριξη των αρμοδιοτήτων της Κοσμητείας και των αρμοδιοτήτων του Κοσμήτορα της Σχολής Δια Βίου Μάθησης Συγκέντρωση, επεξεργασία, κατάρτιση Ημερήσιας Διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων της Σχολής, τήρηση πρακτικών, κοινοποίηση αποφάσεων, Γραμματεία Σχολής Δια Βίου Μάθησης Προϊστάμενος Γραμματείας έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών, τήρηση αρχείου Συνεργασία με τα επιμέρους Γραφεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Διοικητική υποστήριξη για τη σύνταξη και κοινοποίηση του τακτικού απολογισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της Σχολής. Γραμματειακή υποστήριξη των διαδικασιών πρόσληψης διδακτικού προσωπικού στα επιμέρους Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Εγγραφές φοιτητών στα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου (φοιτητολόγιο), παρακολούθηση κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την αρμοδιότητα αυτή, τεχνική υποστήριξη στην έκδοση ταυτοτήτων, κωδικών πρόσβασης, διαχείριση θεμάτων φοιτητικής ιδιότητας Προσωπικό Γραμματείας Κοσμητείας Κατανομή αιθουσών (Αιθουσιολόγιο), προγραμματισμός εξεταστικών περιόδων Διοικητική υποστήριξη για την έκδοση Οδηγού Σπουδών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης παρακολούθηση συστήματος ECTS, Διακίνηση διδακτικού υλικού Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, ειδικών συστημάτων ασφαλείας, ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τεχνική υποστήριξη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που είναι ενταγμένο σε επίπεδο Σχολής Προσωπικό Γραφείων Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό έργο των επιμέρους προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Υποστήριξη του Διευθυντή Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Σελίδα 34 από 64

35 Διεκπεραίωση κάθε οικονομικού θέματος στη διαχείριση των επιμέρους Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Διοικητική συνδρομή σε θέματα όπως κατάρτιση προγράμματος και οδηγού σπουδών, καταχώριση ανάθεσης διδακτικού έργου κλπ Επιμέλεια της έκδοσης τίτλων σπουδών Μέριμνα για ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά. Τήρηση πρωτοκόλλου και διακίνηση αλληλογραφίας Τμήματος Οργάνωση εκδηλώσεων των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κοσμήτορα και της Κοσμητείας της Σχολής Προετοιμασία συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων της Σχολής, συγκέντρωση θεμάτων της ημερήσιας Γραμματεία Σχολής Επιστημών Υγείας Προϊστάμενος Γραμματείας διάταξης, τήρηση πρακτικών, κοινοποίηση αποφάσεων, έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών, τήρηση αρχείου συνεδριάσεων Συνεργασία με Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής και με Γραμματείες Ιδρυμάτων για υποστήριξη συνεργατικών Προγραμμάτων Σπουδών Γραμματειακή υποστήριξη για τη σύνταξη του τακτικού απολογισμού των δραστηριοτήτων της Σχολής Εγγραφές φοιτητών (α, β, γ κύκλου σπουδών, τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου (φοιτητολόγιο), παρακολούθηση κανονιστικού Προσωπικό Γραμματείας Κοσμητείας πλαισίου αναφορικά με την αρμοδιότητα αυτή, τεχνική υποστήριξη στην έκδοση ταυτοτήτων, κωδικών πρόσβασης, διαχείριση θεμάτων φοιτητικής ιδιότητας, υποτροφιών, επανεξέταση φοιτητή και εν γένει εξυπηρέτηση κοινού 5 Κατανομή αιθουσών (Αιθουσιολόγιο), προγραμματισμός προγράμματος εξεταστικών περιόδων Γραμματειακή υποστήριξη στην έκδοση Οδηγού Σελίδα 35 από 64

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής Ρέθυμνο / Ηράκλειο, Σεπτεμβρίου 03 Εισαγωγή Ιστορικό Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελίδα 1 από 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο Ζ1 Γενική Διάρθρωση Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων Η παρακάτω διαδικασία αφορά: α) στην μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

«Ευθύνες Πρύτανη για την παρούσα κατάσταση στο ΕΚΠΑ»

«Ευθύνες Πρύτανη για την παρούσα κατάσταση στο ΕΚΠΑ» «Ευθύνες Πρύτανη για την παρούσα κατάσταση στο ΕΚΠΑ» Το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΕΚΠΑ, από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε, εργάστηκε για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του όπως περιγράφονται από τους

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μάρτιος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (της Καθ. Γλυκερίας Σιούτη, καθηγήτριας Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ) 1. Οι αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού.

Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Θέμα Ασφάλεια και Υγιεινή χώρων Πανεπιστημίου Υγεία φοιτητών και προσωπικού. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης θα πρέπει να ενημερώνονται κατά την εισαγωγή τους (ημέρα υποδοχής πρωτοετών), για τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ/Α Α ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ο.Υ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Σηλ: 2610 969701,702, 703,704 Fax: 2610-969780, 2610-969705 e-mail: secptde@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Νικόλαος Σουλακέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριθμός Πρόσκλησης: 10/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4891 Ημερομηνία: 03/08/2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/03.11.2008) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22 ΕΩΣ ΚΑΙ 28,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011

Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη Ξάνθη, 22 Ιουνίου 2011 , Πρόεδρος, Τηλ. & FAX 2541079955, Κιν. 6939699465, akaratzi@ee.duth.gr, Γ. Γραμματέας, Κιν. 6946952669, rodi@uom.gr Αρ. πρωτ.: 32 Προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή K.Ι. Γουργουλιάνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής

Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Περιγραφή ενεργειών που διεκπεραιώνει η Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ (Ν. 4009/2011, άρθρο 9) ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 1 (Ν. 4009/2011, άρθρο 9, παρ. 3-6) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα