Invention and Method

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Invention and Method"

Transcript

1 Invention and Method

2 Society of Biblical Literature Writings from the Greco-Roman World John T. Fitzgerald, General Editor Editorial Board David Armstrong Elizabeth Asmis Brian E. Daley, S.J. David G. Hunter David Konstan Margaret M. Mitchell Michael J. Roberts Johan C. Thom James C. VanderKam Number 15 Invention and Method Volume Editor Cecil W. Wooten

3 Invention and Method Two Rhetorical Treatises from the Hermogenic Corpus The Greek Text, Edited by Hugo Rabe, Translated with Introductions and Notes by George A. Kennedy Society of Biblical Literature Atlanta

4 INVENTION AND METHOD Copyright 2005, by the Society of Biblical Literature. All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by means of any information storage or retrieval system, except as may be expresslypermittedbythe1976 Copyright Act or in writing from the publisher. Requests for permission should be addressed in writing to the Rights and Permissions Department, Society of Biblical Literature, 825 Houston Mill Road, Suite 350, Atlanta, GA 30329, USA. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Hermogenes, 2nd cent. [Selections. English & Greek. 2005] Invention and method in Greek rhetorical theory : two rhetorical treatises from the Hermogenic corpus / the Greek text, edited by Hugo Rabe, with introductions, English translations, and notes by George A. Kennedy. p. cm. (Writings from the Greco-Roman world ; v. 15) Contains the Greek texts and English translations of two treatises, On invention, and On the method of forcefulness, once attributed to Hermogenes of Tarsus, but now believed to be by unknown authors. The Greek texts are from Hermogenes, edited by Hugo Rabe, published in 1913 by B.G. Teubneri. Includes bibliographical references and index. ISBN-13: (alk. paper) ISBN-10: (alk. paper) 1. Hermogenes, 2nd cent. Translations into English. 2. Rhetoric Early works to I. Kennedy, George Alexander, 1928 II. Rabe, Hugo. III. Title. IV. Series. PA3998.H8E5 2005b 808 dc Printed in the United States of America on acid-free, recycled paper conforming to ANSI/NISO Z (R1997) andiso9706:1994 standards for paper permanence.

5 Table of Contents Index of Short Titles Used in the Notes Note on the Greek Text On Invention: Introduction On Invention: Text and Translation 3 Book 1: Prooemia 3 1. On Prooemia from Hypolepsis (Suppositions) 5 2. On Prooemia from Hypodiaeresis (Subordination) On Prooemia from Periousia (Superfluity) On Prooemia from Kairos (Occasion) On All Prooemia, and Of How Many Parts They Are Composed 25 Book 2: Diegesis (Narration or Statement of Facts) On Katastasis or Diegesis On Emigrations and Invention in Declamation about Them On Proposals about Laws On War and Peace On Impiety or Homicide On Wrongs to the State On Diegesis 51 Book 3: Kataskeu (Confirmation or Proof) Prooemion On Prokataskeu On Headings On Enstasis and Antiparastasis On Biaion On Epikheiremes On Ergasia of Epikheiremes On Enthymeme <On the Epenthymeme> OnAp Ark s Akhri Telous <On What Is Called a Plaston (Fictive) Epikheireme> 115 ix xii xiii

6 vi hermogenes: opera 12. <On Lysis of From-Beginning-to-End in a Pragmatic Question> On the Arrangement of Epikheiremes On Definition On Diaskeu 127 Book [Features of Prose Style] 1. On Figures of Speech On Antitheton On Period On Pneuma On Tasis On Dilemmaton On Parekhesis On Kyklos On Epiphonema On Trope On Solemn Language On Kakozelon 183 [Declamation Problems] 13. On Figured Problems On Comparative Problems 197 On Method of Forceful Speaking: Text and Translation 201 Introduction (OnDifferent Possible Meanings of a Word) On All (Unfamiliar) Diction On Mistakes in Word Usage When To Use the Same and When To Use Varied Words On Abundance <On Remedying Presumptuous and Rash Thoughts> On Paraleipsis and Aposiopesis On Circumlocution On Epanalepsis On the Figure of Interrogation On Asyndeton On Preliminary Headings and Recapitulation On Equal Figures 225

7 table of contents vii 14. On Hyperbaton On Antitheton On Parison and How It Occurs On Pretence (of Extemporaneity) On Amplification: When Can It Be Opportunely Used in Trials? On a Patent Lie: When Ought One to Use It? On Oath: What Is Not Sworn and What Is Sworn On Advocates: To Whom Should They Be Given? On Successfully Accomplishing Opposites by Saying Opposites On Forestalling the Claims of the Opposition On Escaping Notice While Repeating What You or Others Have Said On Praising Oneself without Offense On Tricks Devised by Demosthenes in the Lawcourts On Second Speeches: Why a Case Is Divided and How This Is Done On Narration On Commonplace Thoughts: How We Shall Make Them Our Own When Speaking On Use of Verses in Prose On Powerful Emotions among the Hearers On Admitted Wrongdoing On Speaking in Tragic Style On Speaking in Comic Style On Amphiboly On Elaboration of Public Speaking, Dialogue, Comedy, Tragedy, and Socratic Symposia On Negation 265 Glossary and Index of Technical Terms 269

8

9 Index of Short Titles Used in the Notes Felten Halm Heath, Apsines Heath, Menander Heath, On Issues Kayser Koerte Lausberg Lindberg Martin Nauck 2 Josephus Felten, ed., Nicolai progymnasmata. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig: Teubner, Karl Halm, ed., Rhetores Latini Minores. Leipzig: Teubner, Malcolm Heath, Apsines and Pseudo-Apsines, AJP 119 (1998): Malcolm Heath, Menander: A Rhetor in Context. Oxford: Oxford Univ. Press, Malcolm Heath, Hermogenes, On Issues: Strategies of Argument in Later Greek Rhetoric. Oxford: Clarendon, Carl Ludwig Kayser, ed., Flavii Philostrati opera. 2 vols. Leipzig: Teubner, Repr., Hildesheim: Olms, Alfred Koerte, ed., Menandri quae supersunt. 3rd ed. Edited by Andreas Thierfelder. 2 vols. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig: Teubner, Heinrich Lausberg, Handbook of Literary Rhetoric: A Foundation for Literary Study. Edited by David E. Orton and R. Dean Anderson. Leiden: Brill, Gertrude Lindberg, Hermogenes of Tarsus, ANRW (1997): Josef Martin, Antike Rhetorik: Technik und Methoden. Handbuch der Altertumswissenschaft 2/3. Munich: Beck, August Nauck, Tragicorum Graecorum fragmenta. Edited by Bruno Snell. 2nd ed. Hildesheim: Olms, 1964.

10 x hermogenes: opera Patillon, ANRW Patillon, Apsinès Michel Patillon, Le De Inventione du Pseudo-Hermogène, ANRW (1997): Michel Patillon, Apsinès, Art rhétorique: Problèmes à faux-semblant. Collection des universités de France, Série grecque 410. Paris: Belles Lettres, Michel Patillon, Hermogène, L Art rhétori- que: Traduction française intégrale, Introduction et notes. Collection Idéa. Paris: L Âge d homme, Michel Patillon, Théorie du discours chez Hermogène le rhéteur: Essai sur les structures linguistiques de la rhétorique ancienne. Collection d Études Anciennes 117. Paris: Belles Lettres, Patillon, L Art rhétorique Patillon, Théorie du discours Psellos Jeffrey Walker, Michael Psellos on Rhetoric: A Translation and Commentary on Psellos Synopsis of Hermogenes, Rhetoric Society Quarterly 31 (2001): Rabe H. Rabe, ed., Hermogenis opera. Leipzig: Teubner, 1913; repr., Stuttgart: Teubner, Rabe, Rhetoren- Hugo Rabe, Rhetoren-Corpora. Rheini- Corpora sches Museum 67 (1912): Rutherford, Canons Ian Rutherford, Canons of Style in the Antonine Age. Oxford: Clarendon, Spengel Leonard Spengel, ed., Rhetores Graeci. 3 vols. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana; Leipzig: Teubner, ; repr., Frankfurt am Main: Minerva, Spengel-Hammer Leonard Spengel, ed., Rhetores Graeci, vol. 1, part 2. Revised by Caspar Hammer. Leipzig: Teubner, Syrianus Syrianus, In Hermogenem commentaria. Edited by Hugo Rabe. 2 vols. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig: Teubner,

11 index of short titles xi Usener- Hermann Usener and Ludwig Raderma- Radermacher cher, eds., Dionysii Halicarnasei Opuscula. 2 vols. in 3. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Dionysii Halicarnasei quae exstant 5 6. Leipzig: Teubner, Walz Christian Walz, ed., Rhetores graeci. 9 vols. in 10. Stuttgart: Cottae, Wooten Cecil W. Wooten, Hermogenes On Types of Style. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1987.

12 Note on the Greek Text The Greek text and apparatus as printed here is, with minor changes and adaptation to a different pagination, that of Hugo Rabe in his edition of Hermogenis opera, Leipzig: Teubner, Rabe s page numbers are given in the margins. Rabe based his text of On Invention primarily on five eleventh-century manuscripts, using the following abbreviations in the apparatus at the bottom of each page: Pa = Parisinus 1983; Pc = Parisinus 2977; Vc = Vaticanus Urbinas 130;Ac=Ambrosianus523; and Ba = Basileensis 70. The accord of Pa and Pc is designated by P; thatofvc, Ac, and Ba is designated by V. The text of On Method is based primarily on Pa, Pc, Vc, Ac, and two additional manuscripts: Sf = Scoriacensis (Escorial), of the twelfth century; and Ph = Parisinus 3032 of the tenth century. In constructing his text of the Hermogenic works Rabe often gave preference to P over V, but in his edition of Aphthonius in 1926, dependent on the same manuscripts, he revised this view somewhat, stating (pp. vi-vii) his conclusion that corrections in P disguise faults in the texts which V (esp. Vc) reveals and allows for better emendation. Rabe frequently cited readings of earlier editors. The most important of these are from the editions by Johannus Sturm (1555), Franciscus Portus (1569), Christianus Walz (1834), and Leonardus Spengel (1854). For additional information see the Praefatio to Rabe s original text.

13 On Invention introduction Greco-Roman rhetoric was taught to students as consisting of five parts (also sometimes called canons or functions of the orator ) that provide a series of steps in composing a speech. The first of these parts is known in Greek as heuresis, or invention (Latin inventio), literally finding, and listed a series of topics, with examples, that could suggest things to be said in the exposition of a subject and in support of an argument. Invention differs somewhat in each part of a speech. This treatise discusses three parts of a typical judicial or deliberative speech: prooemion or introduction, di g sis or narration of the facts, and kataskeu or proof. There is no explicit discussion of epilogues. The fourth book of On Invention is largely devoted to matters of style and composition. It is throughout an unusual work, differing considerably from other discussions of its subject both in its teaching and its terminology. The text of On Invention has survived as one part of a comprehensive Art of Rhetoric consisting of five separate works, probably assembled as a teaching text in the fifth or sixth century of the Christian era by some unknown rhetorician in Greece or Asia Minor. In late antiquity and the Byzantine period four of these works On Stases (or On Issues), On Invention, On Ideas (or On Types of Style), and On Method of Forcefulness were regarded as having been written by Hermogenes of Tarsus, who lived in the second half of the second century c.e. They were considered authoritative treatments of their subjects, overshadowing Aristotle s Rhetoric and other handbooks, and extensive commentaries were written to explicate them. Modern scholars regard only two of the works, On Stases and On Ideas of Style, as likely to be the work of Hermogenes of Tarsus. 1 1 Whether Hermogenes, author of works on rhetorical theory, is to be identified with Hermogenes of Tarsus, an adolescent marvel at declamation described by Philostratus (Lives of the Sophists 2.7), has been recently called into question by Patillon, Théorie du discours, pp That the identification was accepted without question by late Greek, Byzantine, and Renaissance scholars

14 xiv hermogenes: opera At the beginning of On Stases (perhaps originally called On Divisions), Hermogenes notes that the subject is almost identical with the theory of invention, except that it does not include all the elements of invention (p. 28 Rabe), and later (p. 53 Rabe) he promises todiscussdifferences between prooemia and epilogues in a future treatment of invention. Apparently he completed such a work, for in On Ideas (p. 378 Rabe), discussing deinot s, he says, This is a topic that is worthy of special treatment following our discussion of ideas, arranged separately on its own, just as our discussion of ideas followed the one on invention. Syrianus (2:3), writing in the fifth century, cites the first of these passages as evidence for the existence of a work on invention by Hermogenes in terms suggesting that he himself had not seen it. An anonymous treatise On Figures of Speech (vol. 3, pp Spengel) is perhaps the earliest extant work (fifth or sixth century c.e.) to draw directly on this treatise, referring to it as by Hermogenes and using some of its unusual terminology. When the Hermogenic corpus was compiled, the editor may have searched in vain for Hermogenes work on invention and come upon a treatment of the subject that seemed, at least in part, to fill the need. Alternatively, he may have preferred it to Hermogenes work for some reason, just as he replaced the short treatise on progymnasmata attributed to Hermogenes by a fuller work by Aphthonius. 2 Perhaps On Invention was taken from another comprehensive treatment of rhetoric. Incorporation into the Hermogenic corpus probably involved some changes (omission of a preface to book 1 and of discussion of the epilogue? addition of discussion of figured and comparative problems?). An attraction of the source was perhaps that it bore the title On Invention, 3 whereas most other Greek works on the functions of the orator or parts of a political speech were usually entitled Art of Rhetoric. 4 The author refers (in 3.4 and 3.6, below) to his earlier work On the Art of Division, which could therefore be equated with the treatise by Hermogenes on stases. At the end of 4.6 (p. 194 Rabe) most manuscripts contain a short passage in which the author refers is part of the evidence, but not quite conclusive. 2 For English translations and discussion of these works, see George A. Kennedy, Progymnasmata: Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric (SBLWGRW 10; Atlanta: Society of Biblical Literature; Leiden: Brill, 2003). 3 Peri heureseɵs. 4 E.g., the treatises by Cassius Longinus and Apsines and the Anonymous Seguerianus.

15 on invention xv to On Stases as his own work, but Hugo Rabe deleted this passage as being an interpolation. Arguments against Hermogenes authorship are that On Invention does not discuss the differences between prooemia and epilogues, as Hermogenes had promised (On Stases,p. 53 Rabe), and differs significantly from Hermogenes usual style and way of thinking (contrast, e.g., Hermogenes prefaces with the preface to book 3 in this work). Perhaps conclusive, though not heretofore noticed, is the fact that Hermogenes and the author of On Invention each have a set of themes for declamation that are repeatedly cited, but the two sets do not overlap at all. 5 In addition, although some terms relating to stasis or to ideas of style that are found in the treatises regarded as genuine works by Hermogenes do occur in On Invention, there is no sign here of the unique Hermogenic classifications, and the author uses some Hermogenic terms in different senses from those found in the genuine works. Examples of these different uses include akm and drimyt s. On Invention iscitedoncebysyrianus(2:36) asthework of Apsines of Gadara, a famous rhetorician who taught in Athens in the mid-third century, and once by Lachares (Walz 7:931) as by Apsines (without specifying the Gadarean). Malcolm Heath has recently suggested that the author might indeed be Apsines of Gadara 6 and that the discussion of prokatastasis here is the origin of the much better discussion in the handbook traditionally ascribed to Apsines, a work that Heath thought may have been written by Apsines student Aspasius, whom he identified with Aspasius of Tyre. Syrianus s citation, however, is from 4.13 (p. 208 Rabe), on figured problems, which was apparently not part of the original work and may indeed be by Apsines. 7 Lachares citation concerns the difference between commata and cola as described in On Invention 4.4, which, if Apsines name was not just a guess, might be derived from the same source used by Apsines. The passage does not occur in extant writings of Apsines of Gadara. Rabe had shown (Rabe, Rhetoren-Corpora, 332) that Syrianus and Lachares probably used the same manuscript of On Invention, and it was his conclusion that reference to Apsines in it was a 5 There is overlap in illustrations from Homer, Demosthenes, and other classical writers cited by the two authors, but many of these are traditional in rhetorical schools and cited by others. 6 Apsines and Pseudo-Apsines, AJP 119 (1998): ; see also Heath, Menander, Cf. the introductory note to 4.13 below.

16 xvi hermogenes: opera conjecture. Michel Patillon has proposed (ANRW, ) Aspasius of Ravenna, another famous rhetorician of the mid-third century, as the likely author. This attribution is dependent on a passage from a declamation cited in 4.14 quoted by an anonymous commentator on Hermogenes (Walz 7:951,24 27) as by Aspasius, but 4.14 is not likely to be a part of the original treatise on invention. It does not seem possible to identify the author of this treatise with any certainty. Heath may be right, however, that the discussion of prokatastasis in the rhetorical treatise traditionally attributed to Apsines reveals knowledge of the discussion of prokatastasis in On Invention. Ian Rutherford has argued that a development of the concept of akm can also be traced from what is found here, where it is analyzed as performance, to its analysis as a textual feature in On Ideas 1.10, and that Hermogenes was familiar with the discussion of prokataskeu and the sequence of tropes as discussed in On Invention. 8 This suggests that On Invention might be based to a considerable extent on a work of the mid-second century c.e., though largely written in the third or even fourth century and revised into its present form in the fifth or sixth when it was adapted to fill out the Hermogenic Art of Rhetoric. A reason for regarding it as an adaptation of an earlier source is that the author does not claim originality for most of his unusual theories and terminology, although he does for a few matters of treatment, and his occasional use of the phrase what is called (e.g., in the first sentence of book 1), including its application to some of the unusual terms, suggests that he may be borrowing heavily from an earlier work. Rhetoricians of late antiquity often made extensive use of earlier works with vague words such as they say without naming the source. A few of the unusual Greek terms, identified in the notes below, can also be found in the Latin Ars Rhetorica by Fortunatianus, probably dating from the fourth or early fifth century c.e. They are probably not derived directly from On Invention, which like other works of the Hermogenic corpus was little known in the West, but from a common source dating perhaps from the second century. On Invention is clearly intended to provide a system for rather elementary students in a school of rhetoric to learn the techniques of declamation, the practice exercises in public speaking on judicial or deliberative themes that were a major part of secondary education in the Greco-Roman world from at least the late fourth century b.c.e. Some 8 See Rutherford, Canons,

17 on invention xvii themes of declamation, assigned by teachers and practiced by students, are cited in the course of the work. In theory, declamation was preparation for actual public speaking in the lawcourts and assemblies of civic society, and it certainly contributed to that goal for some students. 9 Nevertheless, Greek teachers of rhetoric, known as sophists in the imperial period, show rather little interest in public address in contemporary life. They consistently imagine public speaking in the conditions of the Athenian democracy of the fifth and fourth centuries, rather than in the time of the Roman Empire, and their citations of actual speeches are almost entirely from works of the Attic orators, especially Demosthenes. Many themes of declamation on ostensibly historical subjects are quite unhistorical, invented as a challenge or for the sake of variety. For many students, practice in declamation probably helped to develop self-assurance, contributed to an ability to reason logically, imparted traditional moral values and familiarity with famous passages from classical oratory, encouraged the search for the right word in speaking and writing, and broadened a student s mind by suggesting there were two sides to most cases. Given a teacher who was not too much of a martinet, declamation could be fun and encouraged students to do their best in competition with others. Although often ineptly written and even obscure, On Invention is important as a part of the Hermogenic corpus and thus as a treatment of rhetorical invention studied by many later Greek, Byzantine, and Renaissance students. From studying it, one could, in fact, learn how to construct a declamation on a conventional pattern. It is also of interest in that it differs radically from earlier discussions of its subject, omitting much traditional teaching (such as the functions and virtues of the parts of the oration), creating much new terminology, and giving traditional terms, including epikheir ma and enthym ma, unusual meanings. The author seems to have had little interest in, or possibly little knowledge of, earlier treatments of invention. Many of the innovations apparently resulted from a perceived need to teach students the composition of declamation at a very elementary, formulaic level. 10 Patillon (ANRW,pp.2067, , ) has argued that the author especially focused on extempore declamation, something in which his own candidate for author of the treatise, Aspasius 9 Heath, Menander, , provides reason to believe that rhetorical training in late antiquity was of greater practical use than has been thought. 10 For a summary of the treatise, see Lindberg,

18 xviii hermogenes: opera of Ravenna, gained a considerable reputation, according to Philostratus (On the Sophists 2.33), and that the author provides formulas, models, and topics that would be especially useful in extempore declamation on assigned themes. 11 School declamation in antiquity did not traditionally take the form of debate by opposing speakers on two sides of an issue, but the frequent references to arguments for or against a person or action in this work suggest that there may have been a rudimentary form of debate in the author s school. The translation of On Invention offered here is based on the text in Hugo Rabe s edition of the Hermogenic corpus. I have also consulted Michel Patillon s L Art rhétorique, which contains a French translation of the full Hermogenic corpus. There are commentaries on the treatise written in late antiquity and the Byzantine period, of which some were printed by Christian Walz in Rhetores Graeci 5: ; 6:505 43; and 7:52 76 and Between 1060 and 1067 the Byzantine scholar-statesman Michael Psellos made a 545-line versified synopsis of the four main Hermogenic works, dedicated to a student who later became the emperor Michael VII Doukas. Psellos s synopsis gives greater attention to On Invention than to other works in the collection, though at times (e.g., on hypolepsis in 1.1) Psellos misunderstands the meaning. His summary is principally of interest in showing how On Invention was understood in the Middle Byzantine period. 12 Departing from the practice of Malcolm Heath in his translation of On Issues and that of Cecil W. Wooten in his translation of On Types of Style, the two major works in the Hermogenic corpus, and also from the practice of Michel Patillon in his French translations, I have transliterated unusual technical terms rather than tried to provide English equivalents. Few exact equivalents exist, and the interest of On Invention is to a considerable degree its strange terminology. Footnotes and a glossary at the end will provide explanations of the meanings of the terms. Some, but not all, can also be found in the English edition of Heinrich Lausberg s Handbook of Literary Rhetoric. 11 Cf., e.g., the reference to extemporaneity in 4.3 (p. 149). Extempore declamation is criticized in the treatise On the Education of Children found in Plutarch s Moralia (6F), especially on the part of young students, but the criticismimpliesthatitwasnotunusual. 12 English translation by Walker, Psellos.

19 on invention xix In revising this work for publication within the Writings from the Greco-Roman World series, I am greatly indebted to John T. Fitzgerald, the General Editor, whose continued interest in the project I have much appreciated. He has encouraged me throughout and has facilitated many of the steps that have led to publication. Professor Cecil W. Wooten, the volume editor for the Society of Biblical Literature, has read the manuscript with patient care, contributed insights from his own extended study of Greek rhetoric and oratory, and saved me from errors and infelicities. Finally, I wish to thank Yannis Haralambous for his patient work in transcribing Rabe s Greek text and apparatus into the form used in this book. Fort Collins, Colorado May 2005

20

21 From the Corpus of Hermogenes: On Invention and On Method of Forceful Speaking Text and Translation

22

23 ON INVENTION [93] book 1 The treatise begins abruptly without preface, definition, or division of the subject, such as is usually found in rhetorical treatises on invention. The editor who added On Invention to On Stases and On Ideas may have dropped the beginning of his source as somehow unsuitable in terms of his objective to create a general art of rhetoric. The cumbersome first sentence of the treatise may be his inept way of providing a new beginning. There are numerous other treatments of rhetorical invention that discuss the composition of the parts of a speech, beginning with the prooemion. Aristotle discusses the proemion in Rhetoric Latin discussions from the first century b.c.e. and first century c.e. include Cicero s early handbook, On Invention ( ), Rhetoric for Herennius (1.5 11), Cicero s On the Orator ( ), and book 4, chapter 1, of Quintilian s Education of the Orator. Greek examples, closer in time to this treatise, include the work known as Anonymous Seguerianus ( 1 39) and Apsines Art of Rhetoric, chapter 1. [For text and translations of these works, see Mervin R. Dilts and George A. Kennedy, Two Greek Rhetorical Treatises from the Roman Empire (Leiden: Brill, 1997).] Characteristic of the treatment of the prooemion in all these works is the identification of its function as to create attention, receptivity, and goodwill on the part of an audience, with examples of how this can be done. [Cf. Anonymous Seguerianus 1 39; Apsines, ch. 1.] The omission of any mention of this here is surprising and perhaps another indication that something has been dropped by the editor. An anonymous commentator, writing in the Byzantine period, summarizes the traditionaldefinition and function ofprooemia and says that enough has been said about all these things by Hermogenes and Porphyry (Walz 7.1:63).

24 [93] ΠΕΡΙ ΕΥΡΕΣΕΩΣ 1 Α Περ τ ν ξ πολήψεως προοιμίων. Η πρώτη κα καλλίστη τ ν προοιμίων ε ρεσις καλλίστης κα πραγματικωτάτης ε ρέσεως τετ χηκε τ ς κ τ ν πολήψεων καλουμένης τ ν τε προσώπων κα τ ν πραγμάτων πως δ τα τα χει, διελ ν κθήσομαι καθ καστον ν μέρει. τεθείσης γάρτοι πάσης ποθέσεως νασκοπε ν ξιον πρ τον τ πρ γμα τ γεγενημένον πο ν στι, κα περ ο κρίσις τ βουλευτήριον συνέστηκεν ν προβλήμασι γ ρ κρίνομεν βουλευ μεθα. δε τοίνυν σκοπε ν τ πρ γμα ε τε καλ ν στιν ε τε φα λον, ε τα ξ ς τ ς περ τ πρ σωπον πολήψεις κάστου, [94] τ ν δικαζ ντων, τ ν κατηγο ρο ντων, τ ν πολογουμένων, τ ν χ ντων α τ τ πράγματα κα τ γκλήματα, τ ν ξωθεν μφαινομένων μφαίνεται δ πολλάκις μ ν ν, πολλάκις δ πλείονα. το των καστον de titulo cf. Praef. 2 περ προοιμίων τ μος α P, (om.τ μος α ) Ac; om.(προοιμίων titulo l. 2 add.) Vc Ba 3 προοιμίων om. V 4 ε ρεσις vix san. ; Dox.: τιν ς... «... προοιμίων π ( π θεσις?) καλλίστης κα πραγματικωτάτης ε ρέσεως (μεθ δου supr. Vδ) τετ χηκεν»... τεροι δ...«... προοιμίων μέθοδος καλλίστης ποθέσεως τετ χηκεν» κτλ. 5 πραγματικωτ άτης m.po. τετ χηκεν ε ρέσεως Pc 6 χ ει m. 2 Vc 8 [τ γεγενημένον] Spengel ; cf. 6, 18 κα om. Vl 9 Vc ; κα Vg 14 δ κα πλείονα Ac το των δ Le Md Oh Vx καστ ον Ba

25 on invention, book 1, chapter 1 5 chapter 1: on prooemia from hypolepsis (suppositions) 1 The first and finest invention (heuresis) 2 of prooemia is that which has succeeded in finding the finest and most productive method of invention, which is called from hypol pseis 3 about the persons and actions. I shall explain what these are like by describing each variation separately. Now when any hypothesis 4 has been proposed, it is right first to consider what sort of action has taken place and what the court or council has been convened to decide, for in problems 5 we are either making a legal judgment or advising a council. There is need, then, to consider whether the action in question is good or bad; then, in turn, hypolepses about the person of each of the following: the judges, 6 the prosecutors, the defendants, those involved in the actions and indictments, those revealed from outside [94] the case; 7 sometimes one is revealed, sometimes more than one. Each of the persons named is the object of hypolepses of some sort, 1 The chapter headings are probably additions by a medieval scribe, not the work of the author. 2 Here and elsewhere the author uses heuresis in the sense of the sources, topics, or techniques of finding what to say. The word topos, whichmightbe expected, does not occur in books 1 or 2. 3 Called seems to refer to some earlier treatise on which the author oftheimmediatesourceofon Invention will repeatedly draw. Hypol psis, although used to mean an assumption by Greek philosophers, is not a technical rhetorical term in any extant earlier text. Similar to what is called doxa, opinion, as described by the author of Pseudo-Dionysius, Art of Rhetoric 2.13, it refers to previous beliefs or biases about persons or actions and might be roughly translated suppositions or prejudices. Psellos (p. 21) seems to have misunderstood hypol psis to mean a resumption of matters previously discussed (Walker s n. 12). 4 Here meaning a theme for declamation. 5 I.e., themes for declamation. 6 Dikastai, both judges and members of the jury. Declamation in the time of the Roman Empire usually assumed the conditions of the democratic courts and councils of Athens in the fourth century b.c.e. 7 For example, enemies; see the end of this chapter and the anonymous commentator in Walz 7.1:701. In4.1.6 Quintilian says that most writers on rhetoricconsideronlyplaintiff, defendant, and judge; in he suggestsconsidering some persons not directly involved in the case; cf. Hermogenes, On Stases

26 6 ΠΕΡΙ ΕΥΡΕΣΕΩΣ Α ποίας πολήψεις χει κα πως ε ς τ προοίμια παραληφθήσεται, τραν ς διηγήσομαι. Πρ τον μ ν ο ν σκοπητέον τ πρ γμα ποταπ ν στι κα ποταπ ν πείληπται, χρηστ ν φα λον, κα τίνα γνώμην χουσιν ο δικαστα περ α το, κα πως διετέθησαν π τ πεπραγμέν. ε μ ν ο ν χρηστ ν ε η, χαίρειν α το ς ε κ ς κα γεγηθέναι κα τ προοίμιον ο ν σται τ ν τρ πον το τον «ρ μ ν μ ς, νδρες δικασταί, χαίροντας π το ς πεπραγμένοις κα χάριν γινώσκοντας τ θε», ς π κείνου το προβλήματος βοήθησάν ποτε φυγάδες πολεμουμέν τ πατρίδι κα νίκην ε ργάσαντο, κα γράφει τις α το ς κατάγειν «τ μ ν θε, νδρες πολ ται, χάρις πολλ τ τ ν νίκην μ ν κατ τ ν πολεμίων παρεσκευακ τι κα τ ς παρο σης δον ς τ ς φορμ ς νδ ντι πε δ κα ο πολ ται μετά γε θε ν γεγ νασιν μ ν τ ς παρο σης θυμηδίας α τιοι, συμβουλε σων παρελήλυθα κατάγειν α το ς κα ποδιδ ναι τ π λει, ν σωσαν α τοί». τ ς δ κατ τ ν ρμηνείαν πλ τητος μ φροντίσ ς διδασκαλικώτερον γ ρ σπο δασα τ ς τέχνας φηγήσασθαι, περιελ ν τ ν σχ ν το λ γουκα γυμν τιθε ς τ νοήματα, [95] ς ε ναι κατάδηλα μ λλον. Ε δ φα λον ε η τ πρ γμα τ γεγενημένον, νάγκη το ς δικάζοντας χαλεπαίνειν ο κτείρειν κάτερα πάσχειν π το ς α το ς, κα ργ ν κα λ πην λέξομεν ο ν τ προοίμιον ο τω λαμβάνοντες «πειδ κα μ ς, νδρες δικασταί, τ ν τετολμημένων νεκεν ρ κα χθομένους κα λελυπημένους, δι το το τ ν γραφ ν νεστησάμην» ο ον νώπι ν τις τ ς μητρ ς πέκτεινε τ ν υ ν κατ τ ν τ ν κρίτων ν μον, ξέθανεν μήτηρ, κα κρίνεται α τίας θανάτου «χθεσθαι μ ν μ ς, νδρες δικασταί, κα δυσχεραίνειν π το ς γεγενημένοις ο δ ν πεικ ς στι, κα το τ χαλεπαίνοντας π ρ ν τ λμησε, κα κείνους ο κτείροντας π ρ ν παθον» cf. p. 4, 8 πρ γμα I-II Vc 5 α το VI-VII Pa περ τ ι πεπραγμέν (= τ πεπραγμένον?) Ac 6 ε κ ς α το ς Vc Ba ο ν om. Ba 7 το τον τ ν τρ πον V ; τοιουτ τροπον Le ρ μεν P Vc Ba μ ς post δικασταί Ba 9 cf. 16, 1. 22, 26 sq. 10 α τ ο ex ς Pc 11 ex μ ν Pa ναντίων Pa 13 γε om. Vc Ba θε ν Md Vb ; θε ν Pa Ac Ba ; θε ν Pc ; τ ν θε ν m.1 Vc 15 τ π λει Ac ; τ ν π λιν Vc Ba, ( et ει supr.) P σώσαντο α τοί Vc Ac 20 π το τοις α το ς Ba λέξωμεν Ac 22 λυπουμένους V 24 κατ ν μον Ba, m.2 P, cf.58, 17 ; om. Vc Ac, m.1 P ; γρ πέκτεινε τ ν αυτο ( αυτ ς Pc) υ ν κατ τ ν τ ν κρίτων ν μον κα κρίvεται P πατ ρ post κρίνεται add.vw,m.po.pa 25 νδρες om. Pc

27 on invention, book 1, chapter 1 7 and I shall give a clear account of how these will be made to contribute to the prooemia. First, then, one must look at what sort of thing the action is and what sort of thing it is supposed to be, good or bad, and what attitude the judges have about it and how they are disposed toward what has been done. Now if the action is good, it is likely that they are glad and rejoice, and thus the prooemion will be as follows: I see that you are glad, men of the jury, at what has been done and are giving thanks to god, as in the following problem: Once some exiles came to the aid of their country in time of war and brought about a victory, and someone introduces a motion to restore them from exile, (saying, We owe) much thanks, fellow citizens, to the god, who has supplied us with victory over our enemies and given us the source of our present happiness, but since these citizens have also been, with the help of the gods, the causes of our present rejoicing, I have come forward to advise you to bring them back from exile and restore them to the city that they themselves have saved. Don t worry about the simplicity of the style, for as a teacher does I have tried to bring out the technique, dispensing with the force of language and putting the bare thoughts so they will be clearer. But if the action that has transpired is a bad thing, the judges necessarily either are annoyed or in grief or feel both at the same time, both anger and grief. We shall, therefore, start by speaking the prooemion thus: Since I see that you are distressed and in grief, men of the jury, because of the awful things that have been done, for this reason I have introduced this action. For example, a man killed his son in the mother s presence in accordance with the law about the untried; 8 the mother died of shock, and he is brought to trial as responsible for her death: That you are distressed and troubled at the things that have happened, men of the jury, is not surprising, and that you are angry at this man for what he dared to do and pity those in grief for what they suffered. [95] 8 In schools of declamation it was often assumed that fathers had a right to kill sons under certain conditions; here probably the son is suspected of incest; cf. 2.7 below, p. 59; Sopatros, Dialexeis 9 (Walz 8:313 15).

28 8 ΠΕΡΙ ΕΥΡΕΣΕΩΣ Α α δ ποδ σεις παντ ς προοιμίουα ξιώσεις ε σίν. π δ τ ν ε ρέσεων α προτάσεις γίνονται, κα προοιμίουδριμ της πρ τασις. Εξ ς τρεπτέον π το ς κατηγ ρους κα τίνα τρ πον π το των ε ρίσκεται τ προοίμια ο γ ρ κατηγορο ντές τινος πολήψεις χουσι πολλάκις χθρας φθ νου. τ ν μ ν ο ν φθ νον, ε τις μφαίνοιτο τ προβλήματι, διακρουσ μεθα δειν ν γ ρ βασκανίαν μολογε ν κα πίφθονον εί. μφαίνεται δ πολλάκις, ταν δ ξ βασκαίνωμεν πλο τ, ο ον πρεσβε ων Α σχίνης παρ τ ν Φίλιππον τραγ δησε, νενίκηκεν, στεφάνωται, κα κρίνεται παραπρεσβείας π Δημο σθένους [96] ρθ ς ρε τ προοίμιον «μηδε ς μ ν, νδρες Αθηνα οι, νομίσ βασκαίνοντά με το στεφάνουκα τ ς νίκης Α σχίν τ ν κατηγορίαν νστήσασθαι κατ α το». πλο τ, ο ον ποκήρυκτος τησε τ ν πατέρα τροφάς, δ α τ ξίφος δωκεν, μισθοφ ρησεν, παν κε πλο σιος, πατ ρ δε μενος τροφ ν προσ λθε τ παιδί, δ α τ τ α τ ξίφος δωκεν, πέκτεινεν αυτ ν πατήρ, κα κρίνεται πα ς α τίας θανάτου πεστι πλο του τις πρ φασις, καλ ν ο ν διακρο σασθαι κα λέγειν τι «ο τ ς περιουσίας α τ βασκαίνων τ ν γ να νεστησάμην» ε σ ν suppl. m.2 Vc 4 ε ρίσκονται Ac γ ρ om. Vc Ba 6 διακρουσώμεθα Vc Ac 7-8 πλο τ om. Vn 8 δ ξ ante ο ον supr. Vg 11 τ ν om. Vc 12 πλο του V (ω m. po. Ba) 13 πέδωκεν Ac 14 δ πατηρ Ac α τ om. Vc Ac 15 πέδωκεν Ac 16 κα om. P

29 on invention, book 1, chapter 1 9 The apodoses of every prooemion are the speaker s axiɵseis of the case. 9 The protases derive from inventions, and the protasis of a prooemion should be striking. 10 Next, one should turn to the prosecutors and consider how prooemia are invented from them, for those prosecuting someone are often suspected of personal hatred or envy. Now we shall reject envy, if any is implied in the statement of the theme, for it is always a bad thing to admit to jealousy 11 and envy. It is, however, often implied whenever we are begrudging fame or wealth; for example, when on an embassy Aeschines acted in a tragedy at Philip s court, won the contest, was crowned, and is indicted for false embassy by Demosthenes. 12 In the prooemion he 13 will rightly say, [96] Let none of you, men of Athens, think I instigated this accusation of Aeschines out of jealousy at his crown and victory. Or in the case of wealth; for example, a son who has been disowned sought to be supported by his father; the father gave him a sword; the son hired out as a mercenary; he returned rich; the father, falling into want, appealed to the son, who gave him the same sword; the father killed himself, and the son is brought to trial as responsible for his death. There is here an implication that the suit is brought because of the son s wealth; thus it is good to reject that and to say, I did not initiate this contest out of jealousy of his wealth The protases are the circumstances of the case as the speaker has stated them, the apodosis the resulting conclusion. Axiɵsis means something like evaluation, the decision the speaker has made as a result of the facts he recounts. The term is not used in this sense in any earlier extant rhetorical treatise. In the first example quoted in the previous paragraph, I have introduced this action is the apodosis and is an axiɵsis; in the second quotation the apodosis is left unexpressed. 10 Drimyt s, or a striking turn of style, is frequently mentioned by the author; the term is discussed in Hermogenes, On Ideas 2.5, where Wooten (81 84) translates it as subtlety. The word can also mean keenness or bitterness, which seems closer to the meaning here. 11 Baskania, which may imply the evil eye. 12 Demosthenes speech On the False Embassy is directed against Aeschines but says nothing about his acting in a tragedy at Philip s court. In On the Crown Demosthenes refers sarcastically several times to Aeschines as having been a third-rate actor on the Athenian stage. 13 I.e., the declaimer taking the role of Demosthenes in this imaginary hypothesis. 14 The speaker is either a member of the family, who might inherit the wealth, or a nonrelative who might receive a portion of the money, confiscated

30 10 ΠΕΡΙ ΕΥΡΕΣΕΩΣ Α Τ ς δ χθρας ποτ μ ν μολογήσομεν, ποτ δ ρνησ μεθα, το το ποιο ντες ο χ ταν βουλώμεθα, λλ τε δε μ σε χωρε ν τα ς ρνήσεσι κα τα ς μολογίαις. σται δ ο τως ν χωμεν πρ ς νδοξον πρ σωπον κα περέχον κα παινο μενον ο ον στρατηγ ν Περικλέα νομοθέτην, τ τε ρνησ μεθα, πρ ς κοιν ν ε εργέτην πρ ς τινα δι ξουσίαν μ ν κα πάνθρωπον. πρ ς νομοθέτην μ ν λέξομεν, τι α σχρ ν πεχθάνεσθαι κοιν ε εργέτ, ς Δημοσθένης «μηδε ς μ ν, νδρες Αθηνα οι, νομίσ μήτε δίας χθρας μ μηδεμι ς νεκα λλης κειν Αριστοκράτους κατηγορήσοντα τουτουί». πρ ς δ περέχον πρ σωπον, τι δέος το ς ε δοκιμο σι προσκρο ειν, ο ον νέχθη σκηπτ ς π τ ν Περικλέους ε κ να, κα συμβουλε ει τις μηκέτι α τ ν [97] Ολ μπιον καλε ν, ο ον «ο κ χθρας νεκεν, νδρες Αθηνα οι, τ ς πρ ς Περικλέα τ ν συμβουλ ν τα την νεστησάμην, λλ ε νοίας πλέον, δεδοικώς, μή τι παρ τ ν θε ν νθρωπος ν πάθ». ξ πονοίαςδ μ ν δι ξουσίαν, ο ον πένης κα πλο σιος χθροί, πέσχετο πλο σιος θρέψειν το ς πολίτας, ε λάβοι τ ν πένητα πρ ς ναίρεσιν, δωκεν δ μος, ο κ θρεψεν πλο σιος το ς το πένητος υ ε ς, πέθανον λιμ, κα κρίνεται φ νου «ο κ πεχθαν μενος δί τ πλουσί τ ν π ρ τ ν πολιτ ν νεστησάμην γραφήν, λλ γανακτ ν π το ς ν μοις κα τ π λει». κα μυρίους τις ν ε ροι ριστε ς πλουσίους στρατηγο ς δημαγωγο ς, ο ς ντιλέγοντας κατηγορο ντας ναγκα ν στι τ ς χθρας τ ς δίας παραιτε σθαι, καταφε γειν δ π τ ν π λιν κα το ς ν μους κα το κοιν τ π λει συμφέροντος νεκεν λέγειν νίστασθαι τ ν γ να. Ομολογε ν δ δε τ ς χθρας, ν προαδικηθέντες μυνώμεθα νεπίφθονον γ ρ τιμωρίαν κατ τ ν δικηκ των λαμβάνειν, ς μολογήσωμεν Vc ρνησώμεθα Vc, (in ras.) Pa 2 τε βουλ μεθα V τ ν δε V 3 ν χωμεν,sc. χθρας ; altera pars: p. 10, 24 sq. 4 Περικλέαom. Vs ; haec et 5 πρ ς κοιν ν ε εργέτην del. Brinkmann 5 πρ ς m. 2, ς m. 1 Vc 7 Dem. 23, 1 8 μήτε μι ς PV 8-9 λλης νεκα V 9 κατηγορήσαντα Vc το τουί m. po. Pa τ περέχον Pc 10 cf. Π. στ. 51, 8 11 ε κ να PV ; ο κίαν Vg, m. 1 Vl n α τ ν μηκέτι V 12 λ μπιον καλε ν, β et α supr. (m. 1?) Vc ; καλε ν λ μπιον Ba 16 ν λιμ θρέψειν Md Oh cf. 259, 5 Sp. 18 ν δία m. po. Ba π τ π λει κα το ς ν μοιςvδ,cf.l κοινο V ε νεκεν Ac νστήσασθαι Vδ, (γρ νίστασθαι) Vk ; haec v.l. in textum P irrepsit p. 12, 8 25 κατ om. v.l. Dox ; παρ Og, m. po. Pa

31 on invention, book 1, chapter 1 11 [97] As for feelings of hostility, sometimes we shall admit and sometimes deny them, not doing this whenever we want but when it is necessary to confront the denials and admissions head on. This will be as follows: if our hostilities are directed at a person who is well-regarded and distinguished and admired, such as a general or Pericles or a lawgiver, then we shall deny the feelings; also in regard to a common benefactor or someone cruel and inhumane in use of power. In regard to a lawgiver we shall say that it is shameful to be hostile to a common benefactor, as Demosthenes says (23.1), Let none of you, men of Athens, think that I have come to accuse this man, Aristocrates, out of any private hatred. 15 In regard to a distinguished person, (we shall say)thatwe fear giving offense to people who are well-thought-of; for example, a thunderbolt struck the statue of Pericles and someone advises to cease calling him Olympian, saying something like, Not out of any hatred of Pericles, men of Athens, have I introduced this proposal, but rather out of goodwill, fearing lest he suffer something from the gods since he is but a man. Against a man cruel in use of power one speaks out of desperation; for example, a poor man and a rich man are enemies; the rich man promised to pay for the support of the citizens if he can take the poor man and get rid of him. The people granted this. The rich man did not support the poor man s sons; they died of starvation, and the rich man is accused of murder. Not out of private hatred for this rich man did I introduce this suit on behalf of the citizens but because I am distressed for the laws and the city. In replying to or prosecuting military heroes or rich men or generals or demagogues one can find many cases in which it is necessary to deny any hatred of a private sort and to take refuge in the claim of having instigated the trial in the interest of the city and the laws and for the sake of what will benefit the city in general. On the other hand, it is necessary to acknowledge hatreds if we are defending ourselves when we have previously been done an injustice, for there is no reproach against taking vengeance from those who have wronged us, as Demosthenes did in the speech Against Androtion (22.1): I shall try to do, if I can, what Eucteby the state, for bringing the prosecution. 15 Nothing is known about Aristocrates except for what little Demosthenes says in the speech, and there is no reason to think he was regarded as a common benefactor by the Athenians.

32 12 ΠΕΡΙ ΕΥΡΕΣΕΩΣ Α κα Δημοσθένης ν τ Κατ Ανδροτίωνος ποίησε λ γ «περ Ε κτήμων, νδρες δικασταί, παθ ν π Ανδροτίωνος κακ ς μα τ τε π λει βοηθε ν ετο δε ν κα δίκην π ρ α το λαβε ν, το το κ γ πειράσομαι ποιε ν, ν ρα ο ς τε» κα ν τ Κατ Νεαίρας πάλιν μοίως. [98] Κα περ το ς πολογουμένους πέρ τινος π ληψις ε ρίσκεται πολλάκις ε νοίας κέρδους. τ μ ν ο ν κέρδος ε παραιτητέον κα τ ν μισθ ν, πλ ν ε μ πιθαν ς λέγοιμεν μισθ ν χειν [παρ ] τ ν βοηθουμένων τ ν σωτηρίαν, ο ον ν π ρ ριστέων λέγωμεν π ρ τυραννοκτ νων καθάπαξ δημοσί τ ν π λιν ε ποιησάντων ο ον π τ ν τριάκοντα τυράννων ξετίθεσαν Αθηνα οι τ γένη, Μεγαρε ς ναιρο μενοι τρεφον, παυσαμένης τ ς τυραννίδος κουσιν ποδιδ ντες τ γένη, κα γράφει τις τ κατ Μεγαρέων ν ρ σθαι πινάκιον ριστον γ ρ ντα θα διομολογήσασθαι μισθ ν χειν τ ν τ ν φιλτάτων σωτηρίαν λέγοντα ο τως «μισθ ν μ ν ο ν, νδρες Αθηνα οι, παρ Μεγαρέων α τ ς τε μολογ μέγιστον ε ληφέναι τ ν παρ ντων λ γων κα με ς δ ν μολογήσαιτε, τ ν σωτηρίαν τ ν φιλτάτων». Τ ν δ ε νοιαν φανερ ς στιν μολογε ν νευκέρδους, ταν π ρ τ ν δημοσί τ ν π λιν ε εργετησάντων λέγωμεν, ο ον μελλ ντων μονομαχε ν δελφ ν δ ο κατ τ ν ν μον τ ν περ τ ν ριστέων περ το γέρως ξέλιπεν λιος, κα γράφει τις λελ σθαι τ ν ν μον ο ον «φιλε ν μ ν [99] το ς δελφο ς ο κ ν ρνηθείην γωγε κοινο ς σω τ ρας τ ς π λεως γεγενημένους». ν π ρ συγγεν ν ποιώμεθα το ς λ γους νεπίφθονος γ ρ π ρ τ ν προσηκ ντων λ γος ς κα Δημοσθένης ν τ om. Ac Ba πεποίηκε Ba 2-3 τε τ ι Ac 3 ο εται V Dem. 22, Dem. 59, 1 6 κα suspect. πρ ς (pro περ )Ac 7 τ... κέρδος Vc, v.l. P ; το...κέρδουςp Ac, m. 1 Ba 8 κα Vc, v.l. P ; νστήσασθαι P, (κυρ σαι κα m. po. supr.) Ba ; om. Ac μισθ ν, m.2 γ να supr., Pb παρ om. Om 9 γρ τ ν τ ν φιλτάτων σωτηρίαν P 10 (δημοσί om.) τ ι π λει,m.2 δημοσία τ ν π λιν,vc ε εργετησάντων Vt 13 cf. Thuc. 1, 139 ;Plut.Pericl.30 ;cf.p.24, 9 (ubi καθαιρε ν ;at ναιρε ν etiam Diod. XII 39, 4) 15 ο ν om. Pc 17 μολογήσητε Vc Ba, ( η αι) P ; μολογήσετε Ac πάντες ante τ ν add. Ac, πάντως Vc Ba, ε κ τως Od 18 νευ κέρδους suspecta cf. Aps. I 2 p. 234, 15 Sp.-H. 20 τ ν om. Pc cf. 44, κοιν ο ex ς σωτηρ Ι ας Pa νεπίφθονο ν ς Pa

33 on invention, book 1, chapter 1 13 mon did, men of the jury, when after suffering at the hands of Androtion he thought it right at one and the same time to go to the aid of the city and to get justice for himself. And similarly again in Against Neaera (59.1). 16 A hypolepsis of acting out of favoritism or for profit is often invented against those speaking in someone s defense. Now one should always reject motivation of profit or pay (misthos), unless we can persuasively claim that the safety of those who are being aided constitutes pay; for example, if we are speaking on behalf of military heroes or tyrannicides or those who once benefited the city entirely in a public way; for example, under the Thirty Tyrants Athenians sent their families into exile; the Megarians received and cared for them; when the tyranny was over, they came to restore the families, and someone introduces a motion to rescind the decree against the Megarians. 17 Here it is best for the speaker to acknowledge that there was pay in the form of the safety of their dear ones, saying, I myself, men of Athens, acknowledge that I have received the greatest pay from the Megareans, the safety of our loved ones, in return for the present speech, and you would acknowledge it as well. It is possible openly to acknowledge favoritism without profit whenever we are speaking about those who have benefited the city publicly; for example, when two brothers were about to engage in single combat for a prize in accordance with the law about military heroes, 18 there was an eclipse of the sun, and someone introduces a motion to rescind the law. Thus, For my part, I would not deny loving these brothers who have both been saviors of the city. Or if we are giving a speech for family members, for a speech on behalf of relatives is not open to reproach. Thus Demosthenes in Against Leptines said (20.1), Men of the jury, I agreed to speak with others in this case, to [98] [99] 16 Not a genuine work by Demosthenes. The speaker begins by revealing his hostility to Neaira s lover, Stephanus. 17 The Megarean Decree of 432, prohibiting trade by Megara in Aegean and Black Sea ports; cf. Thucydides 1.139; Plutarch, Pericles 30; Diodorus The law is imagined to provide that the greatest hero in a battle is entitled to whatever prize he demands. Here two brothers contend for the prize. Cf. Pseudo-Quintilian, Minor Declamations 258; S. F. Bonner, Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1949),

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με τεχνητά εμπόδια, που ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση Καλλιόπη Πολυμέρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προβλήματα πρόσληψης της ορολογίας και θεωρίας στη μέση εκπαίδευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καλλιόπη Πολυμέρου Η περίοδος της λυκειακής εκπαίδευσης είναι η κατάλληλη εποχή για να εισαχθούν οι μαθητές σε ζητήματα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

KEPKYPA Â Î Û Â È KEPKYPA

KEPKYPA Â Î Û Â È KEPKYPA KEPKYPA Â Î Û Â È KEPKYPA ISBN: 978-960-9490-06-1 Copyright: Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. Economia PUBLISHING 1η έκδοση, Νοέµβριος 2010 Ελεύθερη έµµετρη απόδοση: ηµήτρης Β. Χρυσοβιτσιώτης Εικονογράφηση: Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα

ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα ΖητΗματα υποδοχης και προσληψης του Franz Kafka στην ΕλλΑδα Ζητήματα υποδοχής και πρόσληψης του Franz Kafka στην Ελλάδα Μιχ. Γ. Μπακογιάννης Aspects of Kafka s reception in Modern Greek Literature: The

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Εισηγήτρια: Ελένη Παού. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαγδαληνή-Βιολέττα Ζέρβα

ΘΕΜΑ. Εισηγήτρια: Ελένη Παού. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαγδαληνή-Βιολέττα Ζέρβα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Κειµενογραφία ιαφήµισης: Η σηµασία των λέξεων και του διαφηµιστικού κειµένου, σλόγκαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα [ 1 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήµιο Κύπρου Λευκωσία, εκέµβριος 2009 [ 2 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Πόσο σηµαντική είναι η απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Θεόδωρος Μαρκόπουλος University of Uppsala thodorismark@yahoo.gr Abstract This paper discusses methodological

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα