Εκατό πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Πηγή χρηµατοδότησης: Κ.Α ΕΠ Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκατό πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Πηγή χρηµατοδότησης: Κ.Α. 2012 ΕΠ 00180068. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Περιβάλλων χώρος και σύνδεση µε δίκτυα Κτιρίου του Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών» Συνολική αξία εργασιών εργασιών ,53 Προστίθεται γι αγ.ε. & Ο.Ε ,24 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (µε Γ.Ε. & Ε.Ο) ,77 Απρόβλεπτα: ,87 Προϋπολογισµός µε απρόβλεπτα : ,64 απάνη για αναθεώρηση : 4.825, ,97 Φ.Π.Α. : ,03 Συνολική απάνη : ,00 Σύνολο σε ακέραια Ευρώ : ,00 Προθεσµία περαίωσης: Εκατό πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες. Πηγή χρηµατοδότησης: Κ.Α ΕΠ Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013 Θεοδ. Χατζηνικολάου Πολιτικός Μηχανικός Ολ. Κατσαµπάνη Ηλ/γος Μηχ/κος M.Sc. Παν. Λεβιθόπουλος Πολ. Μηχ. M.Sc. Παρ. Αναστασοπούλου Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Ο Προϊστάµενος Του Τµήµατος Αρχ/κών Ο Προϊστάµενος Του Τµήµατος Η/Μ και Στατικών Μελετών Μελετών Γεώργιος Μήλιας - Αργείτης Θεοδ. Ανδριώτης Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός Εθεωρήθη Ο Προϊστάµενος της /νσης Προγραµµατισµού και Μελετών Αχιλλέας Χαντζόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ Κ.Α.2012ΕΠ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Περιβάλλων χώρος και σύνδεση µε δίκτυα Κτιρίου του Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών» 100. ΓΕΝΙΚΑ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 100. ΓΕΝΙΚΑ 200. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 300. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 400. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 500. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 600. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 700. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 800. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ 900. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ Κ.Α.2012ΕΠ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Περιβάλλων χώρος και σύνδεση µε δίκτυα Κτιρίου του Τµήµατος Μηχανικών Η/ Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών» 300. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 300-1

5 ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός της παρούσης είναι περιγραφή των εργασιών που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο και την σύνδεση του κτιρίου Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής µε τα υπάρχοντα δίκτυα του Πανεπιστηµίου Πάτρών. Οι εργασίες χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες: 1. ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 2. ίκτυο αποχέτευσης 3. ίκτυο οµβρίων 4. ίκτυο ύδρευσης 5. ίκτυο εδοµένων - Φωνής 1. ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 1.1 Γενικά Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στο έργο της κατασκευής τεχνικών έργων και των διαστρώσεων στον περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου του τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής. Αναλυτικά περιγράφονται οι εργασίες κατά είδος. 01. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Πριν από οποιαδήποτε εργασία για την κατασκευή των τοιχίων και κατασκευής πλακών σκυροδέµατος, προηγούνται οι εργασίες καθαρισµού του γηπέδου και οι εργασίες των εκσκαφών. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Όπου στην Παρούσα Τεχνική Περιγραφή παρουσιάζεται ο όρος "ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ" ή "ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ" αναφέρεται αυτός σε ενδεικτικές θέσεις που θα εκτελεστούν οι αντίστοιχες εργασίες χωρίς κατ' ανάγκη να είναι αυτές και οι µόνες τέτοιες θέσεις στο έργο τα δε σχέδια που αναφέρονται είναι τα βασικά µη αποκλειόµενης της ύπαρξης εργασιών και σε άλλες θέσεις ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ α. Εκσκαφές Γενικές εκσκαφές Οι γενικές εκσκαφές θα αντιµετωπιστούν µε τη µόρφωση πρανών, στις ανώτατες εδαφικές στρώσεις και ενδεχόµενη κλιµακωτή διάταξη των κατακόρυφων πρανών στις υποκείµενες στρώσεις. Τα µέτωπα των εκσκαφών πλησίον των θεµελίων προβλέπονται κατακόρυφα και θα απέχουν 50εκ. τουλάχιστον από το ακραίο σηµείο του οπλισµένου σκυροδέµατος, το ίδιο ισχύει και για τα τοιχία αντιστήριξης από την προς επίχωση πλευρά του σκυροδέµατος. Έτσι θα είναι δυνατή η κατασκευή και αφαίρεση των ξυλοτύπων καθώς και κατασκευή των περιµετρικών έργων προστασίας των σκυροδεµάτων και των στραγγιστηρίων. β. Επιχώσεις - ιαστρώσεις περιβάλλοντος χώρου 300-2

6 Οι επιχώσεις µέσα στην περίµετρο των κτιρίων και κάτω από τη στάθµη της πλάκας του κατώτατου δαπέδου γίνονται µε συµπυκνωµένο θραυστό για την άνω τελευταία στρώση από τα υγιή προϊόντα εκσκαφής για τις υποκείµενες στρώσεις και ενδεχοµένως επιλεγµένο υλικό από δανειοθαλάµους της Πανεπιστηµιουπόλεως. Τα κενά της εκσκαφής έξω από τα περιµετρικά τοιχώµατα των κτιρίων και την πίσω πλευρά των τοίχων αντιστηρίξεως θα πληρωθούν από τα υγιή προϊόντα εκσκαφής και µε θραυστό υλικό (σκύρα οδοστρωσίας) µε σκοπό την αποφυγή σηµαντικών οριζόντιων ωθήσεων λόγω µεγάλης γωνίας εσωτερικής τριβής σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεµα διέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς και τις κάτωθι ΕΤΕΠ: για σκυρόδεµα ΕΤΕΠ , , , , , για ξυλότυπους ΕΤΕΠ για οπλισµούς ΕΤΕΠ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ -ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Προηγείται στρώση καθαρισµού από ισχνό σκυρόδεµα (gross-beton) C8/10 µέσου πάχους 10 εκ. σε όλη την επιφάνεια εκσκαφής. Η φύση του εδάφους σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν παρακείµενες οικοδοµές δεν επιβάλλει - κατ' αρχήν προσωρινές αντιστηρίξεις ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ Η τοποθέτηση θα γίνεται ως εξής: Βάση θεµελίων τοιχίων: τοποθετούνται πλαστικές ευθύγραµµες ράβδοι σε ποσότητα 1 τεµ./1m2 επιφάνειας κάτοψης θεµελίου ανά τρέχον µέτρο. Τοιχία οπλισµένου σκυροδέµατος και πλευρικές επιφάνειες ξυλοτύπου βάσεως θεµελίων: τοποθετούνται πλαστικές ευθύγραµµες ράβδοι σε ποσότητα 1 τεµ. ανά 1m 2 επιφάνεια όψης ξυλοτύπου ανά τρέχον µέτρο. Το πάχος των αποστατών θα είναι το απαραίτητο, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του σιδηρού οπλισµού ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ Ε ΑΦΟΥΣ Κατασκευάζονται από Ο. Σ. µέσου πάχους 20εκ. από σκυρόδεµα C12/15 µε οπλισµό B500C διπλή εσχάρα Φ10/20 άνω και κάτω. Εδράζονται επί συµπυκνωµένης επιχώσεως εδαφικού υλικού προερχοµένου κατά κανόνα από προϊόντα της εκσκαφής. Η τελική στρώση της πλάκας των ραµπών θα διαµορφώνετε µε χτένι για την δηµιουργία αντιολισθητικής επιφάνειας. Για τους αρµούς του δαπέδου βλέπε παρακάτω παρ Πριν από την σκυροδέτηση θα έχουν τοποθετεί οι σωληνώσεις, τα φρεάτια, σιφώνια κλπ., των Η/Μ εγκαταστάσεων που τις διαπερνούν και θα έχουν τοποθετηθεί τα µονωτικά και στεγανωτικά υλικά

7 02.4 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Ο Φ.Ο. των τοιχίων αντιστήριξης είναι κυρίως από Ο. Σ. C20/25 και οπλισµό B500C. Oι εργασίες περιγράφονται σε όλα τα σχέδια έργων Πολ. Μηχανικού. Θα χρησιµοποιηθούν σε όλες τις κατασκευές αποστάτες για τους οπλισµούς. Προβλέπεται γενικά σε όλα τα σκυροδέµατα προσθήκη υπερρευστοποιητικού µετά την παρασκευή του µείγµατος και αµέσως πριν την σκυροδέτηση ΑΡΜΟΙ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Αρµοί διακοπής κατακόρυφοι Οι αρµοί διαστολής διαχωρίζουν τα τοιχία µεταξύ τους ώστε να λειτουργούν στατικά ανεξάρτητα και να µην δηµιουργούνται ρηγµατώσεις από ερπυσµό ή συστολές - διαστολές. Ο τρόπος σφράγισης αποτελείται: Από φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 12 χιλ. Η πολυστερίνη τοποθετείται στο ένα τµήµα του τοιχίου πριν από την κατασκευή του ξυλοτύπου του δεύτερου τµήµατος του. Από στεγανωτική ταινία (waterstop) από PVC πλάτους 24 εκ. Από τη σφράγιση µε αφρώδες κορδόνι πολυαιθυλενίου και µαστίχη. Κατά την εργασία της σφράγισης του αρµού αφαιρείται διογκωµένη πολυστερίνη σε βάθος 15εκ. Οι παρειές του αρµού καθαρίζονται για την καλύτερη πρόσφυση της µαστίχης Αρµοί διακοπής πλακών δαπέδου Κατασκευαστικοί αρµοί (παραµένοντες) θα προβλεφθούν στις πλάκες δαπέδου, τόσο µεταξύ των τµηµάτων στα οποία χωρίζονται οι πλάκες όσο και µεταξύ των πλακών. Οι αρµοί θα γίνουν από φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 2 εκ. Η πολυστερίνη τοποθετείται στο ένα τµήµα της πλάκας, πριν από την κατασκευή του ξυλοτύπου του δεύτερου τµήµατος του. 03. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Πριν από οποιαδήποτε εργασία ασφαλτικών, προηγούνται οι εργασίες καθαρισµού του γηπέδου. Κατόπιν ακολουθούν: Κατασκευή πλήρους επιχώµατος υπόβασης µε υγιή προϊόντα εκσκαφής και κατάλληλα γαιώδη υλικά, όπως προδιαγράφονται στην ΕΤΕΠ , τα οποία θα διαβρέχονται και θα συµπυκνώνονται µε κατάλληλα µηχανικά µέσα. Κατασκευή βάσης σε µία στρώση από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου της σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ συµπυκνωµένου πάχους 10 cm. Τοποθέτηση ασφαλτικής προεπάλειψης σύµφωνα µε ΕΤΕΠ Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5 cm. σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικών στρώσεων µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 5 cm. µε χρήση κοινής ασφάλτου, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ

8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά το πέρας των εργασιών να αποκαταστήσει τυχόν ζηµιές (εκσκαφές, διανοίξεις οπών, αποξηλώσεις κ.λ.π) να καθαρίσει το χώρο από τα υλικά των καθαιρέσεων και των εργασιών επισκευής και να µεταφέρει τα άχρηστα υλικά (µπάζα) σε εκτός Πανεπιστηµίου κατάλληλο χώρο µε δική του µέριµνα και δαπάνη. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013 Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Του Τµήµατος Αρχιτεκτωνικών & Στατικών Μελετών Παν. Λεβιθόπουλος Πολ. Μηχ. M.Sc. Γεώργιος Μήλιας Αργείτης Πολ. Μηχ. M.Sc

9 2. ίκτυο Αποχέτευσης 2.1 Γενικά Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του κτιρίου µε το υφιστάµενο πρωτεύον δίκτυο λυµάτων της Πανεπιστηµιούπολης. Όλα τα ακάθαρτα θα οδηγηθούν µε βαρύτητα στο υφιστάµενο δίκτυο. 2.2 Γενική διάταξη Προβλέπονται τρία ανεξάρτητα δίκτυα από τις εξόδους του κτιρίου, τα οποία θα συνδεθούν στο κεντρικό φρεάτιο ΦΑ5 και µετά θα οδηγηθούν στο υφιστάµενο δίκτυο λυµάτων του Πανεπιστηµίου και συγκεκριµένα στο φρεάτιο ΦΑ10 (βλέπε σχέδιο). Η απόληξη του υφιστάµενου αγωγού ακαθάρτων του τµήµατος Ε του κτιρίου θα οδηγηθεί αναρτώµενη από την οροφή του υπογείου, (βλέπε σχέδιο) στο τµήµα Γ2 και θα συνδεθεί µε υφιστάµενο υπάρχον δίκτυο. 2.3 Εκσκαφές Οι εκσκαφές χαρακτηρίζονται γαιωηµιβραχώδεις κατά ποσοστό 95% και βραχώδες κατά ποσοστό 5%. Πριν τις εκσκαφές σε σηµεία του πεζοδροµίου, του οδοστρώµατος και των κρασπέδων τους, θα προηγηθεί αποξήλωση των πλακοστρώσεων των πεζοδροµίων και της υπόβασής τους µε χρήση αεροσφυρών, ενώ στο οδόστρωµα κοπή των ασφαλτικών στρώσεων µε χρήση αρµοκόφτη. Αντιστήριξη σκάµµατος προβλέπεται σε περιπτώσεις, όπου το βάθος εκσκαφής είναι µεγαλύτερο του 1,25 m. Οι αντιστηρίξεις προβλέπονται µε ολισθαίνουσες καταδυόµενες σιδερένιες πλάκες τύπου Krings για βάθη µεγαλύτερα των 1,25 m. Οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ «Εκσκαφές ορυγµάτων υπόγειων δικτύων». 2.4 Σωληνώσεις Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως και εξαερισµού τους θα κατασκευασθεί εξ' ολοκλήρου από πλαστικούς σωλήνες πολυβινυλοχλωριδίου PVC, σύµφωνα προς την Ε.Τ.Ε.Π Τα τµήµατα του δικτύου της όδευσης µέσα στο κτίριο (ανάρτηση από την οροφή του υπογείου) και των οδεύσεων µέσα στο έδαφος ΦΑ1-ΦΑ2-ΦΑ3-ΦΑ4-ΦΑ5 και ΦΑ6-ΦΑ8 και ΦΑ7-ΦΑ8 θα κατασκευαστούν µε σωλήνες διάµετρου 125mm ενώ το τµήµα του δικτύου της όδευσης στο έδαφος ΦΑ8- ΦΑ5 θα κατασκευαστεί µε σωλήνες διαµέτρου 200mm. Το υπόλοιπο τµήµα του δικτύου και µέχρι το πρωτεύον υφιστάµενο δίκτυο θα κατασκευαστεί µε σωλήνες διαµέτρου 250mm.. Τα δίκτυα που οδεύουν στο έδαφος θα εγκιβωτίζονται µέσα σε άµµο. Όλες οι σωληνώσεις αποχέτευσης, θα είναι ενδεικτικού τύπου "HELIDUR-ED". Οι εγκαταστάσεις αποχετεύσεως ακαθάρτων θα είναι σε όλη τους την έκταση στεγανές για τις αναπτυσσόµενες πιέσεις υγρών καθώς επίσης στεγανές στα αέρια που αναπτύσσονται µέσα στις εγκαταστάσεις. Απορροές ή υπερχειλίσεις από δοχεία νερού ή άλλες διατάξεις που τροφοδοτούνται από δίκτυο πόσιµου νερού δεν θα συνδέονται άµεσα µε το δίκτυο αποχετεύσεως. Η αποχέτευση θα πραγµατοποιηθεί είτε ελεύθερα σε άλλο υποδοχέα είτε µέσω ανοιχτού χωνιού. Η κλίση των σωληνώσεων σε οριζόντια δίκτυα θα είναι 2,5% σε όλες τις οδεύσεις µέχρι την περίφραξη και 2,0% µέχρι το πρωτεύον 300-6

10 υφιστάµενο δίκτυο. Αλλαγές διευθύνσεως σε οριζόντια δίκτυα θα γίνονται µόνο µε ειδικά τεµάχια 15 ο, 30 ο, 45 ο. Όλες οι συνδέσεις και διακλαδώσεις θα γίνονται µε ειδικά τεµάχια. 2.5 Φρεάτια Για τον έλεγχο και την καλή λειτουργία του δικτύου προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων στις θέσεις συµβολής των αγωγών ή αλλαγής οριζοντιογραφικής διεύθυνσης ή κατά µήκος κλίσης (βλέπε σχέδιο µηκοτοµής). Στην παρούσα µελέτη προβλέπονται τριών τύποι φρεατίων Τ1, Τ2 και Τ3. Τα φρεάτια Τ1 και Τ2 θα είναι προκατασκευασµένα, κατά ELOT EN 1917 πλήρως εγκατεστηµένα, κατάλληλης διαµέτρου ανάλογα από το βάθος τοποθέτησης του αγωγού. Συγκεκριµένα: Για κύριο αγωγό διαµέτρου µικρότερης ή ίσης των 400 mm εγκατεστηµένο σε όρυγµα µε βάθος εκσκαφής µικρότερο των 4,0 m (Βάθος ροής ΒΡ>3,90Μ) προβλέπεται κατασκευή φρεατίου τύπου Τ1 κυλινδρικού σώµατος διαµέτρου 1,20 Μ. Για κύριο αγωγό διαµέτρου µεγαλύτερης των 400 mm ή για περίπτωση κύριου αγωγού αλλά εγκατεστηµένου σε ορύγµατα µε βάθος εκσκαφής µεγαλύτερο των 4,0 m (Βάθος ροής ΒΡ>3,90 Μ) προβλέπεται κατασκευή φρεατίου τύπου Τ2 µε κυλινδρικό σώµα διαµέτρου 1,50 Μ. Η παραπάνω κατάταξη έγινε µε κριτήριο το διαθέσιµο χώρο ώστε να είναι δυνατή η συµβολή των παράπλευρων αγωγών και να είναι επισκέψιµα σε µεγάλα βάθη. Τα προκατασκευασµένα φρεάτια Τ1 και Τ2 θα ακολουθούν τις προδιαγραφές της Ε.Τ.Ε.Π Τα φρεάτια θα εδρασθούν σε υποβάση από C12/15 πάχος 0,15 m, πάνω στο οποίο θα διαµορφώνεται αυλάκι µε ενσωµάτωση σ αυτό µισού τεµαχίου σωλήνα ευθύ, καµπύλου ή διακλαδώσεως Υ, προσαρµοζόµενου στεγανά µε κανονική συναρµογή στους συµβάλλοντες αποχετευτικούς αγωγούς, στο ύψος του πυθµένα από τους οποίους ο ένας απαραίτητα θα είναι ο γενικός αγωγός του κλάδου, ώστε να µη διακόπτεται η συνέχεια της ροής του γενικού αγωγού. Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο άλλων αγωγών από διάφορες διευθύνσεις θα τοποθετούνται ψηλότερα του αυλακιού του κύριου αγωγού, χωρίς να µένουν κενά γύρω από τα στόµια των σωλήνων. Τα φρεάτια θα φέρουν χυτοσιδηρό κάλυµµα και πλαίσιο κατά ELOT 124. Τα προκατασκευασµένα φρεάτια Τ3 θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , θα είναι από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών, σε βάθος µέχρι 6,00m. Τα φρεάτια ΦΑ1, ΦΑ2, ΦΑ3, ΦΑ4, ΦΑ6, ΦΑ7, ΦΑ8 θα είναι τύπου Τ3, τα φρεάτια ΦΑ11, ΦΑ12, ΦΑ13 θα είναι τύπου Τ1 και τα φρεάτια ΦΑ5, ΦΑ9, ΦΑ10 θα είναι τύπου Τ2. Το φρεάτιο µε ΦΑ8 και ΦΑ5 έχει δύο εισόδους και µια έξοδο ενώ τα φρεάτια µε ΦΑ1, ΦΑ2, ΦΑ3, ΦΑ4, ΦΑ6, ΦΑ7, ΦΑ8, ΦΑ9 και ΦΑ10 έχουν µία είσοδο και µια έξοδο. Τα φρεάτια προσδιορίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο του θαλάµου (DΝ), τον αριθµό και την διάµετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο βάσης, τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN , την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων

11 Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις ρύσεων (κανάλια ροής) των εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των διαστάσεων του καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού δακτυλίου. 2.6 Επιχώσεις Επίχωση του σκάµµατος µετά τον εγκιβωτισµό του σωλήνα µε άµµο µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, απηλαγµένα από µεγάλες πέτρες και µπάζα, σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών υπόγειων δικτύων», µε συµπύκνωση σε στρώσεις έως 0,30 m και µε συµπύκνωση κάθε στρώσης τουλάχιστον 95% κατά την τροποποιηµένη µέθοδο PROCTOR. Στα τµήµατα όπου ο αγωγός διέρχεται από την οδό Καζαντζάκη θα προηγηθεί κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσία,ς σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ , µε αδρανή υλικά λατοµείου συµπυκνωµένου πάχους 0,10m. Θα ακολουθήσει η τοποθέτηση δύο στρώσεων ασφαλτοτάπητα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ , πάχους 0,05 m η κάθε µία, µιας βάσης Α260 και µιας στρώσης κυκλοφορίας Α265. Ενδιάµεσα µεταξύ στρώσεως ΠΤΠ 0155 και Α260 και µεταξύ Α260 και Α265 θα τοποθετηθεί ασφαλτική συγκολλητική στρώση. Στο τµήµα του πεζοδροµίου κατά µήκος της οδού θα τοποθετηθούν τσιµεντόπλακες όµοιες µε τις υπάρχουσες πακτωµένες σε σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα κατηγορίας S500 (T131). Στα τµήµατα όπου ο αγωγός διέρχεται από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου έχει υπολογισθεί στρώση από σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο µε απλό δοµικό πλέγµα κατηγορίας S500 (T131) σε πάχος τοιχίου 0,15m. Στις εργασίες κατασκευής του ως άνω δικτύου περιλαµβάνεται και η εργασία σύνδεσης των σωλήνων αποχέτευσης λυµάτων µε το φρεάτιο του πρωτεύοντος δικτύου ακαθάρτων της Πανεπιστηµιούπολης. Η φορτοεκφόρτωση και η απόρριψη των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής θα γίνει σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη

12 3. ίκτυο Οµβρίων 3.1. Γενικά Η εγκατάσταση του δικτύου οµβρίων σκοπό έχει την συλλογή των οµβρίων από τα δώµατα και την περίµετρο του κτιρίου και την αποµάκρυνση τους από την περίµετρο του κτιρίου Γενική διάταξη Οι κατακόρυφες υδρορροές των οµβρίων από τα δώµατα του τµήµατος Ε και Α3 θα προεκταθούν µέχρι την τελική επιφάνεια του εδάφους µε ανοικτή γωνία και θα οδηγούνται µε ελεύθερη απορροή σε οριζόντιο επιφανειακό συλλεκτήριο δίκτυο από γαλβανισµένη µεταλλική σχάρα υδροσυλλογής τυποποιηµένη ηλεκτροπρεσσαριστή βαρέως τύπου διαστάσεων 400Χ1015mm, θα ακολουθούν δε γενικά την ΕΤΕΠ Η κατακόρυφη υδρορροή µεταξύ του τµήµατος Ε και Γ2 θα προεκταθεί µέχρι το τοιχείο και θα οδηγηθεί κατακόρυφα στο επιφανειακό συλλεκτήριο δίκτυο. Από εκεί, µέσω αγωγών αποχέτευσης PVC-U διαµέτρου 200mm θα ακολουθήσουν την όδευση που φαίνεται στο σχέδιο. Η απόληξη του αγωγού οµβρίων από το διάδροµο εισόδου µεταξύ των τµηµάτων Α3 και Β2 θα οδεύει οµοίως µέσω του οριζοντίου συλλεκτηρίου δικτύου. Οι απολήξεις των κατακόρυφων υδρορροών των τµηµάτων Α1 και Γ2 αφού προεκταθούν στην τελική στάθµη του εδάφους θα καταλήγουν σε φρεάτια ποδός και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν την όδευση που φαίνεται στο σχέδιο. Στις θέσεις όπου τα όµβρια οδηγούνται µε κλίση, θα κατασκευαστούν φρεάτια µε σχάρα, τα οποία θα συνδεθούν µε τα κεντρικά συλλεκτήρια φρεάτια (βλέπε σχέδιο). Εκτός από τα φρεάτια ποδός, θα κατασκευασθούν φρεάτια επίσκεψης, όπου υπάρχει αλλαγή στην όδευση. Τα οριζόντια συλλεκτήρια δίκτυα οµβρίων θα οδεύουν στο έδαφος µε κλίση 2,0%. Θα υπάρχουν δύο οριζόντιες οδεύσεις βόρεια και νότια του κτιρίου που θα καταλήγουν σε δύο κεντρικά φρεάτια τα ΦΟΒ & ΦΟΝ από οπλισµένο σκυρόδεµα µε κροκάλα στον πυθµένα τους, στις θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο τα οποία µελλοντικά θα συνδεθούν µε το δίκτυο οµβρίων των κτιρίων που πρόκειται να κατασκευαστούν στον ίδιο χώρο Εκσκαφές Οι εκσκαφές χαρακτηρίζονται γαιωηµιβραχώδεις κατά ποσοστό 95% και βραχώδες κατά ποσοστό 5%. Οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ «Εκσκαφές ορυγµάτων υπόγειων δικτύων» Κατασκευαστικά στοιχεία Οι εµφανείς υδρορροές από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα διαµέτρου 3 ή 4, θα προεκταθούν (βλέπε σχέδιο). Οι οριζόντιες υπόγειες σωληνώσεις θα κατασκευασθούν εξ' ολοκλήρου από πλαστικούς σωλήνες πολυβινυλοχλωριδίου PVC, θα ακολουθούν δε γενικά την ΕΤΕΠ θα κατασκευαστούν µε σωλήνες διάµετρου 200mm. Τα δίκτυα που οδεύουν στο έδαφος θα εγκιβωτίζονται µέσα σε άµµο. Όλες οι σωληνώσεις αποχέτευσης, θα είναι ενδεικτικού τύπου "HELIDUR-ED"

13 Οι εγκαταστάσεις του δικτύου οµβρίων θα είναι σε όλη τους την έκταση στεγανές. Η κλίση των σωληνώσεων σε οριζόντια δίκτυα θα είναι 2,5%. Αλλαγές διευθύνσεως σε οριζόντια δίκτυα θα γίνονται µόνο µε ειδικά τεµάχια 15 ο, 30 ο, 45 ο. Όλες οι συνδέσεις και διακλαδώσεις θα γίνονται µε ειδικά τεµάχια. Οι διατάξεις συλλογής οµβρίων στα υπαίθρια τµήµατα θα είναι φρεάτια ποδός από µπετόν µε χυτοσιδηρές σχάρες. Η µορφή των φρεατίων και των σχαρών θα είναι τετραγωνική µορφή προς αποστράγγιση χώρου. Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν (βλέπε σχέδιο) επί τόπου από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 και οπλισµό Β500C πάχος 0,15 m µε υπόβαση από C12/15 πάχος 0,10 m και θα φέρουν χυτοσιδηρά καλύµµατα. Όπου παρουσιάζεται ο όρος "βλέπε σχέδιο" αναφέρεται σε ενδεικτικές θέσεις που θα εκτελεστούν οι αντίστοιχες εργασίες χωρίς κατ' ανάγκη να είναι αυτές και οι µόνες τέτοιες θέσεις στο έργο τα δε σχέδια που αναφέρονται είναι τα βασικά µη αποκλειόµενης της ύπαρξης εργασιών και σε άλλες θέσεις. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013 Οι Συντάξαντες Ο Προϊστάµενος Του Τµήµατος Αρχιτεκτωνικών & Στατικών Μελετών Θεοδόσης Χατζηνικολάου Πολιτικός Μηχανικός Παρ. Αναστασοπούλου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Γεώργιος Μήλιας Αργείτης Πολ. Μηχ. M.Sc

14 4 ίκτυο ύδρευσης 4.1. Γενικά Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη σύνδεση του δικτύου ύδρευσης του κτιρίου του Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής µε το πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών Γενική διάταξη - Κατασκευαστικά στοιχεία Το νέο δίκτυο παροχής ύδρευσης θα κατασκευασθεί από αγωγό πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς HDPE (σ80, MRS 10 PE 100) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm και θα συνδεθεί µε το πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης του Πανεπιστηµίου, που οδεύει παράλληλα προς την οδό Ν. Καζαντζάκη. Για την σύνδεση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης, που είναι κατασκευασµένος από PVC, µε τον νέο δίκτυο θα γίνει τοµή στον κεντρικό αγωγό και θα τοποθετηθεί κατάλληλο χαλύβδινο ταυ µε τρεις χαλύβδινες βάνες ελαστικής έµφραξης. Οι συνδέσεις θα γίνουν µε όλα τα απαραίτητα ειδικά εξαρτήµατα (φλαντζοκεφαλές κ.λ.π) και όλα τα εξαρτήµατα (βάνες, ταυ) θα στηριχθούν µε κατάλληλη σιδηροκατασκευή. Η εν λόγω σύνδεση θα γίνει στο φρεάτιο ύδρευσης ΦΥ1 διαστάσεων 1.50x1.50m και βάθους 1.50m ανατολικά του κτιρίου Ε, πλησίον της υφιστάµενης µεταλλικής πόρτας του εργοταξίου σε σηµείο που θα υποδειχθεί ακριβώς από την επίβλεψη. Το κάλυµµα του φρεατίου θα κατασκευαστεί από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα πάχους 5mm, θα είναι δίφυλλο µε όλα τα απαραίτητα νεύρα στήριξης από µορφοσίδηρο. Επιπλέον στον πυθµένα του φρεατίου θα τοποθετηθεί µια πλαστική σωλήνα PVC, χωνευτή στο έδαφος µε κλίση, διαστάσεων Φ70 για την αποστράγγιση του. Καθ όλη τη διάρκεια των εκσκαφών στο όριο του δρόµου θα ληφθούν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας (περιφράξεις, σηµάνσεις, κ.λ.π) για την οµαλή και ασφαλή διευκόλυνση της κυκλοφορίας και προς αποφυγή ατυχηµάτων. Η όδευση του αγωγού ύδρευσης από το φρεάτιο σύνδεσης θα ακολουθεί την κλίση του εδάφους µέσα σε όρυγµα πλάτους 70cm και βάθους 100cm µέχρι στο φρεάτιο ΦΥ2, που φαίνεται στο σχέδιο. Επειδή στο σηµείο αυτό το έδαφος παρουσιάζει απότοµη αλλαγή κλίσης θα κατασκευαστεί φρεάτιο σκυροδέµατος εσωτερικής διαµέτρου 1,50m και βάθους έως 4m µέσα στο οποίο θα γίνει η αλλαγή της κατακόρυφης όδευσης του σωλήνα µε τη χρήση καµπυλών ιδίου υλικού µε τον αγωγό. Όπου υπάρχουν καµπύλες ο αγωγός θα αγκυρωθεί στα πλευρικά τοιχώµατα του φρεατίου. Μετά το φρεάτιο αυτό η όδευση του αγωγού θα συνεχιστεί µέσα σε όρυγµα πλάτους 70cm και βάθους 1,00m ακολουθώντας και πάλι την κλίση του εδάφους και θα τερµατίσει στο φρεάτιο ΦΥ3 διαστάσεων 100x100cm, που θα κατασκευασθεί έξω από το κτίριο (βλέπε σχέδιο). Το κάλυµµα του φρεατίου θα κατασκευαστεί από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα πάχους 5mm, θα είναι δίφυλλο µε όλα τα απαραίτητα νεύρα στήριξης από µορφοσίδηρο. Η σύνδεση µε τον κεντρικό συλλέκτη ύδρευσης του κτιρίου θα γίνει µε κατάλληλο γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα ονοµ. διαµ. DN 100, ακολουθώντας την όδευση που προβλέπεται, µέσω της οπής που υπάρχει στην µεταλλική πόρτα του µηχανοστασίου. Όπου χρειασθεί θα χρησιµοποιηθούν τα απαραίτητα εξαρτήµατα σύνδεσης (ειδικά τεµάχια, γωνίες, ταυ, φλάντζες, κ.λ.π). Θα δοθεί προσοχή σε όλες τις συνδέσεις του αγωγού ύδρευσης µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα ώστε να

15 διασφαλιστεί η σταθερότητα του συνδέσµου και να ελεγχθεί παρουσία της επίβλεψης η στεγανότητα του. Η εκσκαφή καθ όλη την όδευση του ορύγµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ «Εκσκαφές ορυγµάτων υπόγειων δικτύων». Τα φρεάτια ύδρευσης θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 πάχους τοιχωµάτων και δαπέδου 15cm. Τα τοιχώµατα θα οπλιστούν µε απλό δοµικό πλέγµα κατηγορίας S500 (T131) και τα φρεάτια θα καλυφθούν µε µπακλαβαδωτή λαµαρίνα πάχους 5mm.. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση των πλακών του πεζοδροµίου, όπου είναι απαραίτητο. Η επίχωση του ορύγµατος µετά τον εγκιβωτισµό του αγωγού ύδρευσης θα γίνει µε άµµο, µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, απαλλαγµένα από µεγάλες πέτρες και άλλα άχρηστα υλικά σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών υπόγειων δικτύων») σε όλο το µήκος της όδευσης. Η απόθεση του αγωγού θα γίνει αφού ελεγχθεί το υπόστρωµα από τον επιβλέποντα όσον αφορά τη σύστασή του, το πάχος καθώς και τη συµπύκνωση του. Όπου υπάρχει µεταλλική κατασκευή θα γίνουν χρωµατισµοί µε διπλή στρώση ελαιοχρώµατος µινίου. Πριν την επίχωση του ορύγµατος οι σωλήνες θα καλυφθούν µε πλαστικό πλέγµα σήµανσης µπλε χρώµατος το οποίο θα επισηµαίνει την ύπαρξη του δικτύου σε µελλοντικές εκσκαφές. Ο εκσκαφές πρέπει να διενεργούνται µε κατάλληλα µηχανικά µέσα. Στην περίπτωση όπου για διάφορους λόγους αποκλείεται η χρήση µηχανικών µέσων ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελεί τις απαιτούµενες εκσκαφές χειρονακτικά µε χρήση ανάλογων εργαλείων ανεξάρτητα από την έκταση των εργασιών αυτών και τη χρήση του εδάφους. 5 ίκτυο εδοµένων - Φωνής 5.1. Γενικά Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη σύνδεση µε τα δίκτυα δεδοµένων - φωνής του κτιρίου του τµήµατος µηχανικών Η/Υ και πληροφορικής µε τα αντίστοιχα δίκτυα του Πανεπιστηµίου Πατρών Γενική διάταξη - Κατασκευαστικά στοιχεία Για την σύνδεση του κτιρίου µε το δίκτυο δεδοµένων - φωνής του Πανεπιστηµίου Πατρών απαιτείται η εκσκαφή ορύγµατος πλάτους 50cm και βάθους 100cm, µέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν 4 αγωγοί PVC Φ50. Η όδευση των αγωγών PVC θα ξεκινήσει από φρεάτιο διαστάσεων 60x60cm, που θα κατασκευαστεί έξω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου (βλέπε σχέδιο), µέχρι το πεζοδρόµιο κοντά στην µεταλλική πόρτα του εργοταξίου και εν συνεχεία θα καταλήγει σε υφιστάµενο φρεάτιο δεδοµένων στον κόµβο Μ17, οδεύοντας παράλληλα προς το πεζοδρόµιο και προς την πλευρά του κτιρίου. Κάθε 100m όδευσης και όπου αλλού υπάρχει αλλαγή στην όδευση θα κατασκευασθούν φρεάτια επίσκεψης διαστάσεων 60x60cm. Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 πάχους τοιχωµάτων και δαπέδου 15cm. Τα τοιχώµατα θα οπλιστούν µε απλό δοµικό πλέγµα κατηγορίας S500 (T131) και θα φέρουν χυτοσιδηρά καλύµµατα. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση των πλακών του πεζοδροµίου, όπου είναι απαραίτητο. Η επίχωση του ορύγµατος µετά

16 τον εγκιβωτισµό των σωλήνων PVC θα γίνει µε άµµο πάχους 0,15m, πάνω και κάτω από τους σωλήνες µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, απαλλαγµένα από µεγάλες πέτρες και άλλα άχρηστα υλικά. Πριν την επίχωση του ορύγµατος οι αγωγοί PVC θα καλυφθούν µε πλαστικό πλέγµα σήµανσης κόκκινου χρώµατος το οποίο θα επισηµαίνει την ύπαρξη του δικτύου σε µελλοντικές εκσκαφές. Ο εκσκαφές πρέπει να διενεργούνται µε κατάλληλα µηχανικά µέσα. Στην περίπτωση όπου για διάφορους λόγους αποκλείεται η χρήση µηχανικών µέσων ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελεί τις απαιτούµενες εκσκαφές χειρονακτικά µε χρήση ανάλογων εργαλείων ανεξάρτητα από την έκταση των εργασιών αυτών και τη χρήση του εδάφους. Όπου παρουσιάζεται ο όρος "βλέπε σχέδιο" αναφέρεται σε ενδεικτικές θέσεις που θα εκτελεστούν οι αντίστοιχες εργασίες χωρίς κατ' ανάγκη να είναι αυτές και οι µόνες τέτοιες θέσεις στο έργο τα δε σχέδια που αναφέρονται είναι τα βασικά µη αποκλειόµενης της ύπαρξης εργασιών και σε άλλες θέσεις. Πάτρα / /2013 Πάτρα / /2013 Η Συντάξασα Ο Προϊστάµενος Του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανιλογικών Μελετών Ολυµπία Κατσαµπάνη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc. Θεόδωρος Ανδριώτης Μηχανολόγος Μηχανικός

17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ Κ.Α.2012ΕΠ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Περιβάλλων χώρος και σύνδεση µε δίκτυα Κτιρίου του Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών» 400. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 400-1

18 400. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 401. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο αυτής της συγγραφής είναι η εκτέλεση των εργασιών της Εργολαβίας: «Περιβάλλων χώρος και σύνδεση µε δίκτυα Κτιρίου του Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής». Ο συνολικός προϋπολογισµός της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ποσό τριάντα οκτώ χιλιάδων εβδοµήντα έξι ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (38.076,87 ) για απρόβλεπτα, ποσό τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (4.825,33 ) για αναθεώρηση, και ποσό εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριών λεπτών (68.252,03 ) για Φ.Π.Α ΓΕΝΙΚΑ α) Οι στα άρθρα της Ε.Σ.Υ περιλαµβανόµενες προδιαγραφές, αναφέρονται στο είδος και την ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται ως και στον ενδεδειγµένο τρόπο εκτέλεσης των κάθε φύσεως εργασιών αυτής της σύµβασης. Τυχόν προδιαγραφόµενα υλικά ή εργασίες πλέον των προβλεποµένων στο Τιµολόγιο, δεν παρέχουν κανένα δικαίωµα στον Ανάδοχο, να ζητήσει την εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών. β) Σε περίπτωση που προβλέπεται εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις παρούσες Τ.Π., αυτές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους παραδεδεγµένους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, όπως και µε τις έγγραφες οδηγίες και εντολές του επιβλέποντα µηχανικού, µετά την σχετική έγκριση από την ιευθύνουσα τα έργα Υπηρεσία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιµετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα γίνουν µε φροντίδες και δαπάνες του Αναδόχου µε την Τεχνική ιεύθυνση του επί όπου των έργων εξουσιοδοτηµένου µηχανικού, που διαθέτει προς τούτο όλα τα ενδεδειγµένα όργανα και µέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο προσωπικό, µε την εποπτεία και τον έλεγχο του επιβλέποντα µηχανικού ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να προσκοµίζονται επί τόπου του έργου συσκευασµένα και να συνοδεύονται από τα θα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, πρέπει να έχουν σήµανση CE, καθώς και από έγγραφες οδηγίες χρήσεως (τοποθέτησης λειτουργίας κλπ.). Για ότι αφορά τον τρόπο χρήσης των υλικών πρέπει να τηρούνται 400-2

19 αυστηρά οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά από τον επιβλέποντα µηχανικό. Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι «πρώτης ποιότητος» άσχετα αν αυτό αναφέρεται ή όχι στο Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα προσκοµιζόµενα υλικά για το έργο θα είναι από τα καλύτερα προϊόντα της αντιστοίχου εργοστασιακής παραγωγής ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ Για όλα τα υλικά, που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από οποιαδήποτε παραγγελία, να προσκοµίζει δείγµατα αυτών για έλεγχο, διαπίστωση και έγκριση από την υπηρεσία κατά πόσο ανταποκρίνονται στις Τ.Π. και το Τιµολόγιο. Τα δείγµατα θα φυλάσσονται από την επίβλεψη σε κατάλληλους χώρους, που θα διατίθενται από τον ανάδοχο, για σύγκριση αυτών µε τα προσκοµιζόµενα εις το έργο για ενσωµάτωση υλικά τα οποία δεν πρέπει να υστερούν σε τίποτα από τα εγκριθέντα δείγµατα ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Οπουδήποτε στα τεύχη υπάρχει αναφορά σε συγκεκριµένους τύπους προϊόντων συγκεκριµένων εταιρειών εννοείται ότι αυτοί αναφέρονται ως ενδεικτικού τύπου ή ως ισοδυνάµου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η περιγραφή του αντικειµένου πληρωµής στις διάφορες παραγράφους των Τ.Π. είναι ενδεικτική µε την έννοια ότι ενδεχοµένως δεν εξαντλεί όλα τα είδη των αντιστοίχων εργασιών και δαπανών. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ όψη του ότι στο αντικείµενο πληρωµής περιλαµβάνεται κάθε εργασία ή δαπάνη που αναφέρεται ή όχι στις αντίστοιχες παραγράφους και είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Γενικά όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες αντιστοίχους Ελληνικούς Κανονισµούς, τις προδιαγραφές Ε.Τ.Ε.Π., της Ε.Ε. συµπληρωµένους µε τους Γερµανικούς, κ.λ.π. όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια των Τ.Π ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί και προσαρµόζει σχέδια ή µελέτες χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, εφ όσον τα επιβάλουν λόγοι ειδικών απαιτήσεων των µηχανηµάτων ή συσκευών, τις οποίες θα προσκοµίσει και εγκαταστήσει και από κατασκευαστικούς λόγους, που θα δηµιουργηθούν κατά την 400-3

20 διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σε διαστάσεις µηχανηµάτων, οικοδοµικά και άλλα στοιχεία ( π.χ. δοκοί, ανοίγµατα, άλλες σωληνώσεις κλπ.). Τέτοιες τροποποιήσεις και προσαρµογές και µελέτες θα γίνονται από τον Ανάδοχο µετά από εντολή της Υπηρεσίας και θα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην τελευταία για έγκριση ΣΧΕ ΙΑ Ο Ανάδοχος όταν διαπιστώσει ασυµφωνία των σχεδίων είναι υποχρεωµένος έγκαιρα ώστε να µην προκληθεί καθυστέρηση στο έργο και πριν την εφαρµογή ολόκληρης ή εν µέρει της µελέτης να ζητήσει εγγράφως οδηγίες από την /νουσα τα έργα Υπηρεσία ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο καθορισµός οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, στις προβλεπόµενες διαστάσεις και ο τρόπος εκτέλεσής τους που προβλέπονται από τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την σωστή εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών οι οποίες συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου και των εγκαταστάσεων. Για την εφαρµογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, είτε από διαταγές ή οδηγίες της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα κτιρίου και των εγκαταστάσεων (τοίχος, χωρίσµατα, επιχρίσµατα, κιγκλιδώµατα, δίκτυα κ.λπ.) πρέπει να είναι άρτιο τόσον ως προς την κατασκευή και εµφάνιση όσο και ως προς την σύνδεσή του, µε άλλα γειτονικά τµήµατα του έργου) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ - ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την περαίωση των εργασιών και πριν την προσωρινή παραλαβή µε δαπάνη του να συντάξει και παραδώσει σε δύο αντίγραφα: τα κατασκευαστικά (οριστικά) σχέδια των εργασιών που εκτελέσθηκαν στα πλαίσια της εργολαβίας. Τα ανωτέρω σχέδια θα παραδοθούν σε ψηφιοποιηµένη µορφή, σε αρχεία DWG ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Τα στοιχεία της σύµβασης θεωρούνται ότι αλληλεξαρτώνται και αλληλοσυµπληρώνονται µεταξύ τους, είναι δε δεσµευτικά για τους συµβαλλόµενους στο σύνολό τους. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχονται σ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται στην διακήρυξη της δηµοπρασίας ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/ ΠΛΗΡΟΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης ο Ανάδοχος παραδέχεται ότι αναγνωρίζει γενικότερα την πληρότητα της προσφοράς του, (συνοδευόµενη από το σχετικό παράρτηµα εφόσον τούτο έχει αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο της δικαιολόγησης της προσφοράς του) ειδικά δε την ορθότητα των 400-4

21 προσφεροµένων τιµών µονάδας οι οποίες θεωρούνται ότι καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύµβαση, καθώς και όλες τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για την σωστή αποπεράτωση και συντήρηση του έργου, τον χώρο και συνθήκες του οποίου θεωρείται ότι έχει ελέγξει. Παράλειψη του αναδόχου για ενηµέρωσή του από κάθε δυνατή πληροφόρηση που αφορά στους όρους της Σύµβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του στις συµβατικές του υποχρεώσεις ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ισχύουν τα αναφερόµενα στο Ν.3669/08 και στην εγκύκλιο 17, αριθµ.πρ. 17γ/09/154/ΦΝ437 (Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών συµµετοχής και καλής εκτέλεσης) 407. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Oι εργασίες θα πρέπει να αρχίσουν αµέσως µετά την υπογραφή της εργολαβικής Σύµβασης ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα-προγραµµατισµό που θα θέτει κατά περίπτωση η Υπηρεσία, έτσι ώστε να ικανοποιούνται άµεσα οι παρουσιαζόµενες ανάγκες του Πανεπιστηµίου καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τελειώσει το σύνολο των εργασιών αυτής της εργολαβίας µέσα σε εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα που θα υπογραφεί η Σύµβαση ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και τις διαστάσεις των διαφόρων µερών του έργου και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος ή µε τα άλλα στοιχεία της µελέτης. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λάβει τα απαραίτητα µέτρα και να προβεί σε κατάλληλο προγραµµατισµό εργασιών ώστε να µην διαταραχθεί η λειτουργία των κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα απαραίτητα µέτρα (σήµανσης, φωτισµού, κιγκλιδώµατα κλπ) που είναι απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια της κυκλοφορίας των πεζών καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών δεν πρέπει να παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα τµήµατα του δικτύου ακάλυπτα εντός των τάφρων. Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες καταστραφεί τµήµα ή τµήµατα υπάρχοντος δικτύου, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αποκαταστήσει αµέσως, µετά από έγγραφη συνεννόηση µε την υπηρεσία, µε δική του φροντίδα και δαπάνες. Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος αντιµετωπίσει εµπόδια ή συνθήκες που δεν έχουν προβλεφθεί από την σύµβαση είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως µε έγγραφο την Υπηρεσία αφού υποβάλλει και προτάσεις για την αντιµετώπιση των θεµάτων που έχουν προκύψει. Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε τις αποφάσεις της ιευθυνούσης Υπηρεσίας, σε περίπτωση διαφωνίας εφαρµόζονται οι διατάξεις περί ενστάσεως και αίτησης θεραπείας ή δικαστικής οδού

22 Για τις λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 37 του Ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Ισχύουν τα οριζόµενα από την κείµενη νοµοθεσία ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Από την υπογραφή της εργολαβικής Σύµβασης ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν3669/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Για την ανάληψη και εκτέλεση του έργου από Κοινοπραξία έχουν εφαρµογή οι ειδικές ρυθµίσεις των παραγράφων του αρθ. 39 του Ν. 3669/ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μέσα σε είκοσι µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος βάσει σχεδίων του τα οποία θα εγκριθούν από την επίβλεψη, να ιδρύσει σε χώρο που καθορίζεται στο γενικό Σχέδιο διατάξεως του συγκροτήµατος του Παν/µίου Πατρών και να συντηρεί σε όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου µε δαπάνες του τα κάτωθι: α) Γραφεία κατάλληλου εµβαδού, εξοπλισµένο µε σχεδιαστήρια, έπιπλα, αριθµοµηχανές κ.λ.π., τηλέφωνο, ηλεκτρικό ρεύµα, θέρµανση και εγκαταστάσεις υγιεινής, για την στέγαση της Υπηρεσίας της Επίβλεψης και την στέγαση των Τεχνικών Υπηρεσιών του αναδόχου. β) Κλειστό χώρο για αποδυτήρια του εργατικού προσωπικού. γ) Κουτί φαρµάκων για την παροχή πρώτων βοηθειών όπως προβλέπεται από τις υπάρχουσες υγειονοµικές διατάξεις και κανονισµούς. Το φαρµακείο θα βρίσκεται κοντά στον χώρο των εργαζοµένων. δ) Αποθήκες κλειστές που θα αερίζονται καλά και θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες, που θα αποθηκεύονται υλικά που από την φύση του ή κατά την κρίση της επίβλεψης έχουν ανάγκη εξασφάλισης από τις καιρικές συνθήκες, κλοπές ή άλλες βλάβες που µπορεί να γίνουν σε ανοικτό χώρο. ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά την ευθύνη για την φύλαξη και συντήρηση όλων των υλικών και άλλων ειδών που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν στην κυριότητα του Αναδόχου, του Παν/µίου ή σε τρίτους ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ιδρύσει στο εργοτάξιο «Γραφείο Εκτελέσεως του Έργου». Την τεχνική του ιεύθυνση θα έχει µόνον τεχνικός τριτοβαθµίου εκπαίδευσης που θα έχει τις σχετικές δυνατότητες µε γνωστή κατασκευαστική πείρα, µε υπεύθυνους συνεργάτες Μηχανικούς - Υποµηχανικούς µε πείρα σε αριθµό και ειδικότητα που θα προσαρµόζονται κάθε φορά από τις απαιτήσεις του έργου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του και τις εντολές της Υπηρεσίας. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας

23 Η ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούµενου σε αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. Στον /ντή του Γραφείου ο Εργολάβος πρέπει να δώσει πλήρη εξουσιοδότηση αντικλήτου η οποία θα είναι επικυρωµένη µε Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο σύνολο των τεχνικών και ιοικητικών θεµάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση έργου, για να γίνεται δυνατή η άµεση επίλυση αυτών µε τον επιβλέποντα Μηχανικό. Η ίδρυση του Γραφείου Εκτέλεσης και ο διορισµός του Τεχνικού /ντή πρέπει να πραγµατοποιηθούν το αργότερο µέσα σε πέντε ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης και πάντως πριν την έναρξη οιασδήποτε εργασίας. Ο εργολάβος οφείλει να διαθέτει στο εργοτάξιο και συγκεκριµένα στο Γραφείο Εκτελέσεως του Έργου, δύο πλήρεις σειρές των συµβατικών σχεδίων µία σειρά τευχών δηµοπρατήσεως και αντίγραφο της εργολαβικής Σύµβασης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι εγκεκριµένα, σε καλή κατάσταση και να διατίθενται για χρήση στον επιβλέποντα µηχανικό ή σε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον επιβλέποντα ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ εργοδότη ή επιβλέποντα από το ένα µέρος και εργολάβου από το άλλο, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών, είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Οι οποιασδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπ όψη, και κανένας από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει δικαίωµα να τις επικαλεσθεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Ο εργολάβος δεν έχει καµία υποχρέωση να συµµορφωθεί µε διαταγή η οποία του δίνεται προφορικά. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα που δίνεται στο τόπο του έργου προφορικά καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν την διαταγή έδωσε ο επιβλέπων, αυτός οφείλει να ενηµερώσει έγγραφα την ιευθύνουσα Υπηρεσία για έκδοση διαταγής. Αν στην εν λόγω διαταγή δεν υιοθετείται πλήρως η εντολή του επιβλέποντα κάθε εργασία η οποία εκτελέσθηκε από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε την εντολή του επιβλέποντα και µέχρι κοινοποιήσεως της διαταγής της ιευθύνουσας Υπηρεσίας θεωρείται "ως καλώς γενοµένη" και αναγνωρίζεται η πληρωµή του για τις εργασίες αυτές που έχει κάνει. Το ίδιο ισχύει αν η ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν εκδώσει άλλη διαταγή ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ Η δυναµικότητα του απασχολούµενου προσωπικού και εξοπλισµού του εργοταξίου του αναδόχου πρέπει να είναι τέτοια ώστε κάθε χρονική στιγµή να σηµειώνεται πρόοδος του έργου η οποία να εξασφαλίζει κατά την κρίση του επιβλέποντα µηχανικού την έγκαιρη αποπεράτωσή του. Εάν από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί καθυστέρηση στην εκτέλεση του όλου έργου ή των επί µέρους εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαταχθεί από την επίβλεψη να αυξήσει Το συνεργείο του ή τον µηχανικό εξοπλισµό του. Η σχετική διαταγή δίνεται µε την διαδικασία που προβλέπεται από τον προηγούµενο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Εάν η επίβλεψη δεν κάνει τον ανωτέρω έλεγχο ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. Εκτός από το διάγραµµα προόδου εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει µητρώο του έργου µε την λήψη φωτογραφιών κατά στάδια 400-7

24 εργασίας σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέψεως. Μία σειρά φωτογραφιών µε το σχετικό υπόµνηµα, ηµεροµηνία λήψεως κ.λ.π. πρέπει απαραίτητα να βρίσκονται στο Γραφείο Εκτελέσεως του Έργου ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Η επίβλεψη και κάθε άλλος εξουσιοδοτηµένος απ' αυτήν ή από τον εργοδότη µπορεί κάθε χρονική στιγµή να επισκέπτεται το έργο και το εργοτάξιο, τα εργαστήρια και τις θέσεις όπου γίνεται εργασία ή όπου παίρνονται υλικά, βιοµηχανικά είδη ή µηχανήµατα τα οποία προορίζονται για το έργο, ο δε ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει κάθε διευκόλυνση και βοήθεια για αυτήν την προσπέλαση ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου προκύψει σφάλµα ως προς την θέση, οποιουδήποτε τµήµατος του έργου ο ανάδοχος, αφού τον καλέσει η επίβλεψη οφείλει µε δαπάνες του να επανορθώσει το σφάλµα σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα Μηχανικού εκτός αν το σφάλµα τούτο έχει βασιστεί σε ανακριβή στοιχεία τα οποία εδόθησαν µε έγγραφο από την επίβλεψη οπότε οι δαπάνες βαρύνουν τον εργοδότη ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµβάλλει στην διατήρηση του τοπίου τόσο µέσα όσο και έξω από την περιοχή του έργου. Η τοποθέτηση των υλικών και µηχανηµάτων όπως και οι εγκαταστάσεις του αναδόχου πρέπει να περιορίζονται µέσα στην ανωτέρω περιοχή. Κατά τον καθαρισµό και απορίζωση της επιφάνειας της περιοχής του έργου, θα δοθεί προσοχή για να µην υποστούν ζηµιές σε στοιχεία. τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ότι πρέπει να διατηρηθούν. Απόθεση προϊόντων εκσκαφών µέσα στα όρια της ιδιοκτησίας του Παν/µίου δεν επιτρέπεται εκτός εάν έχει δοθεί έγγραφη άδεια από την ιευθύνουσα Υπηρεσία µαζί µε σχετικές οδηγίες κατά περίπτωση. Απόθεση άλλων αχρήστων υλικών µέσα στην ανωτέρω περιοχή απαγορεύεται ΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή όλων των σχετικών µε την εκτέλεση του έργου διατάξεων και κανονισµών όπως αναφέρεται στην Γ.Σ.Υ. και έχει αυτός όλη την ευθύνη για κάθε παράβαση έστω και αν µε τους υπάρχοντες νόµους η σχετική δίωξη έχει ασκηθεί κατά του εργοδότη ή οιουδήποτε από τους αντιπροσώπους ή του προσωπικού του ΥΛΙΚΑ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου προδιαγραφόµενα υλικά και έτοιµα ή ηµικατασκευασµένα προϊόντα εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή αντίστοιχων αναγνωρισµένων οργανισµών του εξωτερικού, µε σήµανση CE κτλ. Επιπλέον για τα υλικά των Η/Μ εγκαταστάσεων ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 6/Β/14826, ΦΕΚ 1122/ Υλικά τα οποία προέρχονται από ορύγµατα, ή ευρίσκονται στο έδαφος ή βρίσκονται στα ερείπια, ανήκουν στον εργοδότη. Ο ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωση για τις δαπάνες που θα κάνει για την 400-8

25 εξαγωγή ή διαλογή των υλικών. Για υλικά τα οποία προέρχονται από κατεδάφιση παλαιών έργων και τα οποία κρίνονται από την επίβλεψη ότι πρέπει να φυλαχτούν για το Παν/µιο ο Ανάδοχος υποχρεούται να πάρει µέτρα ώστε να µην γίνει καµία ζηµιά ή όσο το δυνατόν µικρότερη. Τέτοια υλικά θα καταγραφούν στο ηµερολόγιο παρουσία της Επίβλεψης. Για τα υλικά των προηγουµένων παραγράφων τα οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει από την Σύµβαση ή από διαταγή της Υπηρεσίας συντάσσεται από την επίβλεψη πρωτόκολλο στο οποίο γράφεται το είδος, το ποσόν, η ποιότητα και µπορεί και οι διαστάσεις των υλικών αυτών, πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου αυτού ο ανάδοχος δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τα υλικά αυτά ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Ο εργοδότης µπορεί να δώσει στον ανάδοχο και αυτός είναι υποχρεωµένος να το δεχθεί, υλικά, συσκευές ή µηχανήµατα για ενσωµάτωση στο έργο, τα οποία πρέπει να είναι ελεγµένα σε αρίστη κατάσταση, βεβαιούµενα κατά την παράδοση και παραλαβή µε ειδικά πρωτόκολλα παραλαβής. Αν τα χορηγούµενα από τον εργοδότη υλικά, παρουσιάσουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως µε έγγραφο τον εργοδότη, διαφορετικά θα ευθύνεται για τις συνέπειες της ζηµιάς. Η ειδοποίηση από µέρος του αναδόχου πρέπει να είναι αρκετά αιτιολογηµένη. Τα υλικά αυτά είναι υποχρεωµένος να τα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος ύστερα από έγγραφη εντολή της /σας Υπηρεσίας και θα ευθύνεται σ' αυτή την περίπτωση για την σωστή χρησιµοποίηση τους και όχι για την ποιότητά τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει µε επιµέλεια τα υλικά που θα του δοθούν και να επιστρέψει όσα απ' αυτά περισσεύουν ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΚΙΜΕΣ Όλα τα υλικά καθώς και η εκτέλεση των εργασιών θα είναι σύµφωνα µε αυτά που περιγράφονται στην Σύµβαση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης, θα πρέπει να έχουν σήµανση CE, θα υποβάλλονται κατά διαστήµατα από την επίβλεψη σε δοκιµασία, είτε στον τόπο κατασκευής τους, είτε στο εργοτάξιο, είτε στο εργαστήριο. Ο ανάδοχος θα παρέχει στην επίβλεψη κάθε βοήθεια όργανα, µηχανήµατα εργασία και υλικά, τα οποία απαιτούνται µε κανονικές συνθήκες για την εξέταση, µέτρηση και δοκιµασία οποιασδήποτε εργασίας. Οι δαπάνες των δοκιµών θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο εφ' όσον τούτο προκύπτει σαφώς ή προβλέπεται από τις τεχνικές Προδιαγραφές. Το ίδιο ισχύει και για την διαπίστωση του κατά πόσο η εκτέλεση ηµιτελούς ή τελειωµένης εργασίας, ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται, εφ' όσον περιγράφονται αυτές στην Τεχνική Περιγραφή ή το Τιµολόγιο µε αρκετές λεπτοµέρειες, ώστε να µπορεί ο ανάδοχος να προβλέψει σχετικά στην προσφορά του. Εάν διαταχθεί από την επίβλεψη δοκιµασία η οποία: α) δεν προκύπτει ούτε προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. β) προκύπτει, προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές αλλά δεν περιγράφεται µε ακρίβεια. γ) ενώ προκύπτει ή προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές αλλά διατάσσεται από την επίβλεψη να γίνει αυτή από τρίτον και σε άλλο µέρος και όχι στο εργοτάξιο, στο αρµόδιο εργαστήριο ή στον τόπο κατασκευής του δοκιµαζόµενου υλικού, τότε εάν η δοκιµασία αποδείξει ότι η εργασία ή τα 400-9

26 υλικά δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως και τις οδηγίες της επιβλέψεως οι δαπάνες των οκιµών επιβαρύνουν τον ανάδοχο, διαφορετικά επιβαρύνεται µε αυτές ο εργοδότης ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 60 του Ν. 3669/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΩΝ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια των εργασιών να κατασκευάσει υποδείγµατα των στοιχείων, εφ' όσον αυτά κριθούν αναγκαία από την επίβλεψη για την σωστότερη προσαρµογή των λεπτοµερειακών σχεδίων µε τις δηµιουργούµενες συνθήκες από την κατασκευή, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, η σχετική δε δαπάνη θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας των αντιστοίχων εργασιών Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ανάδοχος έχει την γνώµη ότι εδόθη εντολή από τον εργοδότη ή την επίβλεψη για κάποια εργασία η οποία κάνει αµφίβολη την στερεότητα του έργου, ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντας κανονισµούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει µε έγγραφο στον εργοδότη τις αντιρρήσεις του. Σ' αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος πρέπει να περιµένει επί (5) ηµέρες την επιβεβαίωση της εντολής που δόθηκε αρχικά, µετά την εκπνοή της προθεσµίας αυτής πρέπει να προχωρήσει στην εκτέλεση της εργασίας χωρίς καθυστέρηση, την ευθύνη δε θα έχει αυτός που έδωσε την εντολή ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί ανάγκη να γίνει κάποια επείγουσα εργασία ή επισκευή η οποία κρίνεται αναγκαία για την ασφάλεια του έργου, λόγω ατυχήµατος, βλάβης ή κάποιου άλλου τυχαίου γεγονότος, είτε κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου είτε κατά τον χρόνο εγγύησης, ο ανάδοχος πρέπει να κάνει την εργασία αµέσως όταν λάβει την σχετική έγγραφη εντολή της επίβλεψης ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 58 του Ν. 3669/ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 60 του Ν. 3669/ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να αναθέσει σε άλλους εργολάβους ή σε τρίτους, την εκτέλεση, µέσα ή έξω από το εργοτάξιο, εργασιών ασχέτων από το αντικείµενο της εργολαβική Σύµβασης, ή εργασιών που αργότερα να έχουν αφαιρεθεί απ' αυτήν νόµιµα και ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει όλες τις ενδεδειγµένες διευκολύνσεις στους άλλους εργολάβους, ή στους εργολάβους που χρησιµοποιούνται ήδη από τον κύριο του έργου σε άλλες εργασίες ή σε τρίτους και να µην εµποδίζει την εκτέλεση εργασιών απ' αυτούς

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

βορειοανατολική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου.

βορειοανατολική πλευρά του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Αρμόδιοι: Λεβιθόπουλος Παν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 13/12/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.OIK 15741 YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα υποβάλλονται μόνον εφόσον πληρούν τις πλήρες προδιαγραφές που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης Έργο : Μελέτη ύδρευσης Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ::Μελέτη ύδρευσης Σελ: 2/16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1.Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ:Συντήρηση - Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-05-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 05 Σηµεία Επίσκεψης - Ελέγχου 02 Τάπες Καθαρισµού -

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το οδόστρωμα που θα αντικατασταθεί είναι ασφαλτοτάπητας, παλιός, ο οποίος ήταν προβληματικός και φθαρμένος πριν την εκσκαφή της ΔΕΥΑΧ.

Το οδόστρωμα που θα αντικατασταθεί είναι ασφαλτοτάπητας, παλιός, ο οποίος ήταν προβληματικός και φθαρμένος πριν την εκσκαφή της ΔΕΥΑΧ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Εμμανουήλ Χιωτάκης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41717 Fax: 28210 73847 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ)» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΈΡΓΟ: «Συντήρηση / αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου (αµφιθεάτρου διδασκαλίας)»

Διαβάστε περισσότερα

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE)

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE) Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού σήµανσης για την υλοποίηση των ήπιων µέτρων ENCLOSE στο κέντρο της πόλης Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 148 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ν.ΜΕΝΕΜΕΝΗ 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-4840 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-4840 ΕΡΓΟ : ΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β.ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-4840 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δεξαµενής συγκέντρωσης & συστήµατος συλλογής των διαρροών µονωτικών ελαίων των µετασχηµατιστών του Περιφερειακού Τοµέα Βορείου Ελλάδας,της

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα