ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 142

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 142 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 11/12/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (708)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 3. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 4. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 5. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος 6. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος 7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 8. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 9. Δράγας Αδάμ, τακτικό μέλος 10. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 11. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 12. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 13. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος 14. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλής Γεώργιος λόγω έκτακτου κωλύματος, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ./οικ. 2104/ έγγραφο που υπεβλήθη από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. στη Γραμματεία της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος, τoν οποίo αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος. 1

2 Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 8 ο : «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας Μονάδα σπορελαιουργείου, παραγωγής βιοντίζελ, παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου και δεξαμενές αποθήκευσης ασφάλτου και καυσίμων της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΑΚ ΑΒΕΤΕ», που πρόκειται να εγκατασταθεί στα αγροτ. 574 & 575 της Δ.Κ. Νεοχωρούδας, Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 8 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας Μονάδα σπορελαιουργείου, παραγωγής βιοντίζελ, παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου και δεξαμενές αποθήκευσης ασφάλτου και καυσίμων της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΑΚ ΑΒΕΤΕ», που πρόκειται να εγκατασταθεί στα αγροτ. 574 & 575 της Δ.Κ. Νεοχωρούδας, Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 7748/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (6950)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Υπαλλήλων για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ. πρωτ.: 7748/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης/Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Ο Νόμος 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», το Νόμο 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», το Νόμο 3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», και με το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 2. Ο Νόμος 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) και το Νόμο 4062/2012 (Φ.Ε.Κ. 70Α/ ) (άρθρο 35, παράγραφος 1). 2

3 3. Ο Νόμος 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 4. Η ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 5. Η ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 6. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόμου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την με Αριθμ /2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/ ) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης» Υπουργική Απόφαση (Υ.Α). 7. Η ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02». 8. Ο Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ). 9. Ο Ν (ΦΕΚ143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 10. Η ΚΥΑ 13727/724/03 για την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα 11. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 12. Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ ) Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 14. Η με αριθμ. πρωτ. 1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης <<Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας>>. 15. Η με Αρ. Πρωτ.3190/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» 16. Η με αριθμ. πρωτ. 985/ ( ΦΕΚ 687/Β / ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας <<Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 17. Η αριθμ. Οικ (6425)/ΦΕΚ 2364 Β / απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ>> στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας>>. 18. Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 19. Η ΚΥΑ Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ 3

4 αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 20. Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 21. Η ΚΥΑ /97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 22. Το με ΑΠ: ΜΕ ( 560) έγγραφο της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( δημοσιοποίηση της ΜΠΕ ) 23. Η με Αρ. Πρωτ σχετ. 5266,3270/ διαβίβαση της ΜΠΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 24. Τα με Α.Π.7748/ συμπληρωματικά στοιχεία. Από την εξέταση του περιεχομένου της μελέτης προκύπτουν τα εξής: Η μελέτη αυτή υποβάλλεται με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση, έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας σπορελαιουργείου, παραγωγής βιοντίζελ, μονάδα παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου και αποθήκευσης ασφάλτου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Η εν λόγω δραστηριότητα είναι νέα και πρόκειται να εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή Νεοχωρούδας της Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, στα υπ αριθμόν αγροτεμάχια 574&575 συνολικού εμβαδού Ε=38.508,00 m 2 σε υφιστάμενο κτίριο, εμβαδού Ε= m 2 Η υπό εξέταση δραστηριότητα θα αποτελείται από τις ακόλουθες παραγωγικές μονάδες: Σπορελαιουργείο, για την απόληψη του λαδιού από ελαιούχους σπόρους Μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, για την χημική μετατροπή των τριγλυκεριδίων σε μεθυλεστέρες Παραγωγή και αποθήκευση τροποποιημένης ασφάλτου με παράλληλη δραστηριοποίηση της εταιρείας στην Αποθήκευση και εμπορία ασφάλτου Σύμφωνα με την υπ αρ. 1958/ Υ.Α., η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/ΦΕΚ 1022/ η δραστηριότητα του θέματος ανήκει στην 9 η ομάδα (Βιομηχανικές Δραστηριότητες). Αναλυτικά η μονάδα σπορελαιουργείου πρόκειται να παράγει περίπου tn/ μήνα (περίπου 80 tn/μέρα) έλαια, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιούνται ως α ύλη στην υπό εξέταση ή σε έτερες μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, προκύπτει ότι το σπορελαιουργείο δεν εμπίπτει στα έργα του παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/2002 για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Συνολική Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (περ. 6.4β), τα οποία αφορούν "επεξεργασία και μεταποίηση για την παραγωγή ειδών διατροφής από φυτική πρώτη ύλη, ημερήσιας δυναμικότητας τελικών προϊόντων άνω των 300 tn (μέση τριμηνιαία τιμή)" και ως εκ τούτου το υπό εξέταση υποέργο κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην κατηγορία Β η μονάδα παραγωγής βιοντίζελ κατηγοριοποιείται στην υποκατηγορία Α2 (το σύνολο) η μονάδα παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου έχει παραγωγική δυναμικότητα 100 tn/ημέρα και συνεπώς κατατάσσεται στην κατηγορία Β, ενώ επίσης η αποθηκευτική ικανότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ασφάλτου θα ανέρχεται στους tn και ως εκ τούτου το εν λόγω υποέργο εμπίπτει στην κατηγορία Β Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 4014/2011 το έργο που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επί μέρους έργου με σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη υποκατηγορία και ως εκ τούτου η υπό εξέταση δραστηριότητα κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην υποκατηγορία Α2. Γενική περιγραφή της δραστηριότητας Η υπό εξέταση δραστηριότητα αποτελείται από τις επιμέρους μονάδες, οι οποίες αναφέρθηκαν και προηγουμένως και είναι ουσιαστικά: το σπορελαιουργείο, το οποίο θα τροφοδοτεί την αυτόνομη 4

5 μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, η μονάδα παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ασφάλτου. 1.Μονάδα σπορελαιουργείου Στόχος της μονάδας είναι η επεξεργασία σπόρων (ηλίανθος, βαμβακόσπορος, ελαιοκράμβη, σινάπι, γογγύλι, γαιδουράγκαθο, μικροφύκη, σόγια, λιναρόσπορος, καλαμπόκι κλπ). Το υπό εξέταση πολυσπορικό σπορελαιουργείο πρόκειται να παράγει έλαια, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως α ύλη στη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ Τα στάδια παραγωγής είναι: παραλαβή και αποθήκευση του ελαιούχου σπόρου καθαρισμός του σπόρου από ξένες ύλες με κοσκίνιση, σπάσιμο, θρυμματισμός, ψήσιμο και νιφαδοποίηση σπόρου σύνθλιψη σπόρου σε πρέσες για την μερική απόληψη του λαδιού φιλτράρισμα και αποθήκευση ελαίου αποθήκευση πίτας 2. Μονάδα παραγωγής βιοντίζελ Γενική περιγραφή μονάδας παραγωγής βιοντίζελ Το εργοστάσιο παραγωγής βιοκαυσίμου θα παράγει βιοκαύσιμο (biodiesel) από ενεργειακά φυτά (ελαιοκράμβη, γογγύλι, σινάπι, σόγια κλπ) αλλά και από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια (τηγανέλαια). Η τελική παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου σε βιοκαύσιμο θα ανέρχεται στους tn/έτος, ήτοι 80tn/d. Πρόκειται για μια εγκατάσταση η οποία πρόκειται να προσφέρει πολλά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη καθώς θα αξιοποιεί ενεργειακά φυτά και χρησιμοποιημένα λάδια για την παραγωγή ενός εναλλακτικού, φιλικού προς το περιβάλλον καύσιμου όπως είναι το βιοκαύσιμο (σχεδόν μηδενικές εκπομπές SO 2 πολύ χαμηλές εκπομπές ΝΟ Χ, CO και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων PAH s) και γλυκερίνη που αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων βιομηχανικών προϊόντων. Από την παραγωγική διαδικασία αναμένεται να προκύψουν υποπροϊόντα όπως ελεύθερα λιπαρά οξέα και σάπωνες, που είναι προϊόντα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Η μονάδα θα χρησιμοποιεί και ανακυκλωμένα τηγανέλαια τα οποία θα παραλαμβάνονται επεξεργασμένα, κατάλληλα δια απευθείας χρήση στη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επεξεργασία εντός της μονάδας. Τα ανακυκλωμένα τηγανέλαια θα παραλαμβάνονται από τους φορείς διαχείρισης και θα αποθηκεύονται στις δεξαμενές μαζί με τα έλαια που παράγονται στο σπορελαιουργείο.μετά την παραλαβή των ελαίων ακολουθεί η αντίδραση μετεστεροποίησης σε δυο στάδια στις δεξαμενές αντίδρασης της μονάδας. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμου είναι φυτικά έλαια ή χρησιμοποιημένα μη βρώσιμα μαγειρεμένα έλαια (τηγανέλαια ζωικό λίπος), μεθανόλη και διάλυμα καυστικού καλίου/μεθανόλης ως καταλύτης. Από αυτές τις πρώτες ύλες παράγεται ως προϊόν ο μεθυλικός ή αιθυλικός εστέρας λιπαρού οξέος (βιοκαύσιμο) μέσω της διαδικασίας της εστεροποίησης και ως παραπροϊόν παράγεται κυρίως γλυκερίνη. Εν συνεχεία, λαμβάνει χώρα ο διαχωρισμός βιοντιζελ γλυκερίνης μέσω βαρύτητας και καθίζησης και η πλύση βιοντιζελ με νερό (και φωσφορικό οξύ περιεκτικότητας 2 %) με σκοπό τον εξευγενισμό του βιοκαυσίμου και την μέγιστη δυνατή απομάκρυνσης προσμίξεων και παραπροϊόντων. Σε τελικό στάδιο λαμβάνει χώρα η αφύγρανση και ανάκτηση μεθανόλης από το βιοντίζελ. Η παραγωγική διαδικασία αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: 1. Πλήρωση του αντιδραστήρα με λάδι και θέρμανση αυτού στην επιθυμητή θερμοκρασία. 2. Προσθήκη μεθανόλης ανάλογα με την ποσότητα του λαδιού (14,5% λαδιού). 3. Προσθήκη καταλύτη, ανάλογα με την ποσότητα του λαδιού (1,6% λαδιού). 4. Αντίδραση μετεστεροποίησης. 5. Καθίζηση προϊόντος. 6. Απομάκρυνση γλυκερίνης. 7.Προσθήκη μεθανόλης ανάλογα με την ποσότητα του λαδιού(3,5% λαδιού) 8.Προσθήκη καταλύτη, ανάλογα με την ποσότητα του λαδιού(0,5% λαδιού) 9.Αντίδραση μετεστεροποίησης. 10.Απομάκρυνση γλυκερίνης 11. Απόσταξη προϊόντος Ανάκτηση μεθανόλης. 12. Προσθήκη νερού με φωσφορικό οξύ (περιεκτικότητα 2%), για πλύση του βιοντίζελ. 13. Καθίζηση μίγματος βιοντίζελ - νερού. 14. Απομάκρυνση νερού έκπλυσης 15. Αφύγρανση βιοντίζελ 16. Προσθήκη αντιοξειδωτικών και προσθέτων στο βιοντίζελ 17. Αποθήκευση Βιοντίζελ 18. Καθίζηση νερού έκπλυσης απομάκρυνση παραπροϊόντων 5

6 19. Φυγοκέντρηση διαχωρισμός παραπροϊόντων 20. Αποθήκευση παραπροϊόντων 3. Μονάδα παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου Η συγκεκριμένη μονάδα θα παράγει τροποποιημένη άσφαλτο, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της ασφάλτου, μέσω προσθήκης σε ασφαλτικά μείγματα σχετικά μικρών ποσοτήτων πολυμερών. Η τροποποιημένη άσφαλτος χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση υψηλών απαιτήσεων, όπου απαιτούνται αυξημένα μηχανικά χαρακτηριστικά και μεγάλη διάρκεια ζωής σε δρόμους (π.χ. γέφυρες, οδικές αρτηρίες υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, αεροδιάδρομοι κ.λ.π.). Το τροποποιητικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το ελαστομερές SBS (διακλαδισμένο στυρένιο-βουταδένιο-στυρένιο) σε στερεή μορφή (ρυζάκι). Οι βασικές ιδιότητες της ασφάλτου μπορούν να τροποποιηθούν με την προσθήκη πολυμερών, τα οποία διαφοροποιούν τις φυσικές ιδιότητές της προς το καλύτερο. Συγκεκριμένα, τα πολυμερή προσθετικά δεν διαφοροποιούν χημικά τη χημική σύσταση της ασφάλτου, είναι όμως ικανά να τροποποιήσουν φυσικές ιδιότητες όπως το σημείο μάλθωσης και ευθραυστότητας της ασφάλτου. Η ανάμειξη της ασφάλτου με το ελαστομερές SBS θα πραγματοποιείται σε αναλογία 95% άσφαλτος και 5% SBS.Τα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούνται από: την προθέρμανση, μέτρηση ζύγιση επιμέρους συστατικών, ανάμιξη, ομογενοποίηση, αποθήκευση της υψηλών προδιαγραφών τροποποιημένης ασφάλτου. Η υπό εξέταση δραστηριότητα εμπίπτει σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως " περιοχή εγκατάστασης μεταποίησης χαμηλής και μέσης όχλησης'' σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ ( ) Χρήση γης του Δήμου Ωραιοκάστρου και την θετική γνωμοδότηση του ΟΡΘ με Α.Π. 834 ( ) Η βιοτεχνία ανήκει στη ΜΕΣΗ όχληση σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048Β/ ) Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και συγκεκριμένα βάσει του αρθρ. 4 παρ.3 του Προεδρικού Διατάγματος της 24/ /ΦΕΚ270Δ (Για την εκτός σχεδίου δόμηση) καθώς επίσης και το αρθρ. 165 του Προεδρικού Διατάγματος της /ΦΕΚ580Δ / σχετικά με την κωδικοποίηση των διατάξεων της Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που ίσχυαν την (έναρξη ισχύος του Ν.2508/1997), ορίζεται ότι εφ όσον η προτεινόμενη δραστηριότητα εμπίπτει στην κατηγορία της Μέσης ή Υψηλής Όχλησης, οι ελάχιστες αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούνται από το όριο των οικισμών (το όριο οικισμού καθορίζεται με απόφαση Νομάρχη), ή το όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου είναι: 1000 m για οικισμούς με πληθυσμό άνω των κατοίκων 700 m για οικισμούς με πληθυσμό από κατοίκους (απογραφή ΕΣΥΕ 2001: Οικισμός Πενταλόφου κάτοικοι) 500 m για οικισμούς με πληθυσμό κάτω των κατοίκων Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η μονάδα διαθέτει και την απαιτούμενη απόσταση από τους πλησιέστερους οικισμούς. Η μονάδα δεν εμπίπτει στην ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών.» (όριο αποθήκευσης μεθανόλης 500 τόνοι) Σε περίπτωση που αποθηκεύονται και άλλα χημικά και σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις μέγιστες επιτρεπόμενες στην ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών. αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000ΚΥΑ», η Εταιρεία οφείλει να προβεί σε υποβολή συμπληρωματικής μελέτης και να συμμορφωθεί άμεσα με τις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος δεν εκφράστηκαν εγγράφως αντιρρήσεις του Δήμου, ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. 6

7 Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Ζιώγα Ιωάννη που ψήφισε κατά) Θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας Μονάδα σπορελαιουργείου, παραγωγής βιοντίζελ, παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου και δεξαμενές αποθήκευσης ασφάλτου και καυσίμων της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΑΚ ΑΒΕΤΕ», που πρόκειται να εγκατασταθεί στα αγροτ. 574 & 575 της Δ.Κ. Νεοχωρούδας, Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι παρακάτω όροι : 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας 1.1 Συνοπτικά στοιχεία επιχείρησης Επωνυμία : Είδος δραστηριότητας : ΒΙΟΜΑΚ ΑΒΕΤΕ Μονάδα σπορελαιουργείου, παραγωγής βιοντίζελ, παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου και δεξαμενές αποθήκευσης ασφάλτου και καυσίμων Κατάταξη : 3. Ομάδα 9 η Κατηγορία Α2 Α/Α 93 Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων, όπως ορίζονται στην οδηγία 2003/30/ΕΚ όπως κάθε φορά ισχύει ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 2. Ομάδα 9 η Κατηγορία Β Α/Α tn/d Παραγωγή άλλων μή επεξεργασμένων ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου 3. Ομάδα 9 η Κατηγορία B Α/Α tn/d Παραγωγή Aσφαλτομίγματος 4. Ομάδα 9 η Κατηγορία B Α/Α tn Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προιόντων Κατάταξη δραστηριότητα ως προς την όχληση ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048Β/ ) 1. Α/Α 11 ΚΑΔ Α/Α 102 ΚΑΔ Α/Α 86 ΚΑΔ Α/Α 208 ΚΑΔ ( από κ.μ. έως 300 κ.μ. ) ΜΕΣΗ ΟΧΛΗΣΗ σε όλα τα ανωτέρω Μέγεθος μονάδας : Εγκατεστημένη ισχύς : Κινητήρια & Θερμική : 1323,00ΚW Εργαζόμενοι : 20 άτομα σε μία,ή, δύο βάρδιες Συνολικό εμβαδόν οικοπέδων : ,00 m 2 Συνολικό εμβαδόν κτιρίων : m 2 Δ/νση εγκατάστασης : 574 & 575 ( αγροτεμάχια Νεοχωρούδας Π.Ε. Θεσσαλονίκης ) Δ/νση Έδρας : 574 & 575 ( αγροτεμάχια Νεοχωρούδας Π.Ε. Θεσσαλονίκης ) 1.2 Περιγραφή λειτουργίας Μονάδα σπορελαιουργείου 7

8 Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα των σπόρων θα είναι τόνοι (4 σιλό αποθηκευτικής ικανότητας 500 τόνων έκαστο διαστάσεων 9m διάμετρο και ύψος 8m). Στη συνέχεια οι σπόροι οδηγούνται σε κόσκινο, σε μαγνητικό διαχωριστή, λαμβάνει χώρα προετοιμασία και αφύγρανση αυτών σε δυο προθερμαινόμενα σιλό, τα οποία θα βρίσκονται υπό του στεγάστρου που πρόκειται να κατασκευαστεί. Η θερμοκρασία επιτυγχάνεται με την βοήθεια ατμού που κυκλοφορεί στους διπλούς πυθμένες του σιλό. Στο εν λόγω στάδιο λαμβάνει χώρα και ανάδευση του προϊόντος, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιογενής μετάδοση της θερμοκρασίας. Μετά από αυτό το στάδιο ο σπόρος έχει πλέον τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και μεταφέρεται μέσω ενός ειδικού κοχλιοεξαγωγέα στις διατάξεις συνθλίψεως, εντός του στεγάστρου που θα κατασκευαστεί, όπου με μηχανική ενέργεια εκθλίβεται το λάδι από το σπόρο. Από τη διάταξη συνθλίψεως προκύπτουν δύο ρεύματα εξόδου, το πρώτο αφορά την εξαγωγή λαδιού σε δεξαμενή συλλογής λαδιού και υπολειμμάτων, ενώ το δεύτερο αφορά στην εξαγωγή της πίτας (μία συμπαγής μάζα αποτελούμενη κυρίως από την φλούδα του σπόρου), η οποία οδηγείται προς αποθήκευση. Το λάδι που συγκεντρώνεται στη δεξαμενή λαδιού και υπολειμμάτων, διέρχεται από οριζόντιο φίλτρο όπου γίνεται ο διαχωρισμός των υπολειμμάτων. Το λάδι μετά το φίλτρο, μεταφέρεται στην δεξαμενή αποθήκευσης. Οι μηχανές συνθλίψεως περιλαμβάνουν ένα ειδικό σύστημα εκκένωσης της πίττας με σκοπό την εύκολη απομάκρυνση της πίτας, ενώ αντίστοιχα απομακρύνονται και τα υπολείμματα της πίτας που συγκεντρωθήκαν στο φίλτρο λαδιού. Η πίτα και τα υπολείμματα καθώς επίσης και τα υπολείμματα από τα σακκόφιλτρα τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας πρόκειται να διατίθενται είτε για ζωοτροφή είτε για περαιτέρω επεξεργασία σε αδειοδοτημένες μονάδες παραγωγής πέλλετ. Το έλαιο που θα παράγεται στην υπό μελέτη μονάδα θα προωθείται και θα καταναλώνεται εξολοκλήρου στην μονάδα παραγωγής βιοντίζελ καθιστώντας έτσι την ανάγκη αποκομμίωσης και εξουδετέρωσης του ελαίου μη αναγκαία. Από την λειτουργία της υπό εξέταση μονάδας εκτιμάται ότι θα προκύψουν 80tn/d λαδιού, ενώ η απόδοση της μονάδας εξαρτάται από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται την κάθε φορά, δεδομένου ότι το κάθε φυτό παρουσιάζει διαφορετική περιεκτικότητα σε έλαια. Οι δεξαμενές αποθήκευσης του λαδιού θα έχουν συνολική αποθηκευτική ικανότητα 400m 3 (4 Χ100m 3 και διαστάσεων 4m διάμετρος και ύψος 8m). Στις δεξαμενές αποθήκευσης θα δοθεί ειδική μέριμνα στην κατασκευή λεκάνων ασφάλειας για την αποτροπή ρύπανσης του περιβάλλοντος κατά τις φορτοεκφορτώσεις καθώς και για την περίπτωση ατυχήματος. 2. Μονάδα παραγωγής βιοντίζελ Οι δυο δεξαμενές αποθήκευσης μεθανόλης, χωρητικότητας 30tn έκαστος, αυτές θα είναι υπόγειες και κατασκευασμένες σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για αποθήκευση χημικών προϊόντων και θα πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας. Οι δεξαμενές θα είναι εγκατεστημένες εντός φατνίου εκ οπλισμένου σκυροδέματος, για την αποτροπή τυχόν διαρροών στο περιβάλλον. Η αποθηκευτική δυναμικότητα σε μεθανόλη θα κυμαίνεται στους 25tn αθροιστικά και για τις δυο δεξαμενές. Η αποθήκευση του φωσφορικού οξέος θα τελείται στους περιέκτες χωρητικότητας 1 m 3, όπως αυτοί παραλαμβάνονται από τον προμηθευτή, κατασκευασμένους από πολυεστέρα εκ των οποίων θα γίνεται απευθείας χρήση στην παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις οδηγίες στο δελτίο ασφάλειας (MSDS). Περιμετρικά του χώρου αποθήκευσης του φωσφορικού οξεος θα κατασκευαστεί κατάλληλη λεκάνη ασφαλείας για την αποτροπή διαρροής στο περιβάλλον. Η αποθήκευση του υδροξειδίου του καλίου, το οποίο βρίσκεται σε στερεά μορφή (κοκκώδης), θα γίνεται σε ειδική υπέργεια δεξαμενή και σύμφωνα με το δελτίο ασφάλειας (MSDS). Οι ανάγκες τις μονάδας (σπορελαιουργείο-μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης ασφάλτου) σε καύσιμη ύλη θα καλύπτονται από την χρησιμοποίηση του βιοντίζελ που η μονάδα θα παράγει. Ανωτέρω έχει περιγραφεί γενικά η παραγωγική διαδικασία που αφορά στη παραγωγή βιοντίζελ. Επιπρόσθετα - Προετοιμασία Καταλύτη Απαραίτητο στάδιο προεργασίας για την παραγωγή βιοκαυσίμου είναι η προετοιμασία καταλύτη. Ο καταλύτης που θα χρησιμοποιείται στην υπό εξέταση δραστηριότητα θα είναι το Υδροξείδιο του Καλίου (ΚΟΗ) το οποίο βρίσκεται σε στερεή και κοκκώδης μορφή και σε συνθήκες περιβάλλοντος. 8

9 - Στάδιο αντίδρασης εστερεποίησης απομάκρυνση γλυκερίνης Η μεθανόλη, ο καταλύτης (methoate) και το έλαιο αναμιγνύονται σε έναν αντιδραστήρα και αναδεύονται για μια ώρα στους 60 C - 70 C και σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης. Η αντίδραση πρόκειται να λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο, θα προστίθεται το 80% της αλκοόλης και του καταλύτη στο λάδι, λαμβάνει χώρα ανάμιξη, καθίζηση και απομάκρυνση της γλυκερίνης και εν συνεχεία λαμβάνει χώρα το δεύτερο στάδιο της αντίδρασης με την ίδια διαδικασία, όπου στο παραγόμενο προϊόν εισέρχεται και το υπόλοιπο 20% των αντιδρώντων στοιχείων (αλκοόλη και καταλύτης) και για επιπλέον μία ώρα λαμβάνει χώρα ανάδευση των αντιδρώντων στους 60 C - 70 C περίπου. - Στάδιο ανάκτησης μεθανόλης Μετά την ολοκλήρωση της μετεστεροποίησης και την απομάκρυνση της γλυκερίνης, λαμβάνει χώρα θέρμανση στους 85 C και σε συνθήκες του ακατέργαστου βιοντίζελ υπό πίεσης (-1 atm) με σκοπό την ανάκτηση και αποθήκευση προς επαναχρησιμοποίηση της περίσσειας μεθανόλης. - Στάδιο εξευγενισμού βιοντίζελ απομάκρυνσης παραπροϊόντων Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ανάκτησης μεθανόλης λαμβάνει χώρα πλύση του μεθυλεστέρα κατ αντιρροή με νερού, ποσότητας ίσης με το 5% περίπου του ακατέργαστου βιοντίζελ σε θερμοκρασία 80C και σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο νερό πλύσης έχει προστεθεί και φωσφορικό οξύ σε περιεκτικότητα 2% κ.ο. δεδομένου ότι η έκπλυση με το νερό έχει ως στόχο την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων καταλύτη, σαπώνων αλάτων, μεθανόλης και ελεύθερης γλυκερίνης από το βιοντίζελ. Μετά την έκπλυση, το νερό που έχει μείνει στο βιοντίζελ απομακρύνεται με απόσταξη υπό κενό. Τα παραπροϊόντα, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νερό και απομακρύνθηκαν από το ρεύμα του βιοντίζελ, διαχωρίζονται μέσω βαρύτητας με φυγοκέντρηση από το νερό πλύσης το οποίο αποθηκεύεται σε δεξαμενή με σκοπό την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του σε επόμενο στάδιο, ενώ τα διαχωριζόμενα παραπροϊόντα παραμένουν σε δεξαμενή προς περαιτέρω επεξεργασία. Συνεπώς με την ολοκλήρωση και του εν λόγω σταδίου ουσιαστικά προκύπτουν τα ακόλουθα ρεύματα: Βιοντίζελ, το οποίο μετά το τελικό στάδιο της θέρμανσής τους με σκοπό την απομάκρυνση στο μέγιστο βαθμό της υγρασίας οδηγείται για προσθήκη αντιοξειδωτικού και προσθέτων και εν συνεχεία προς αποθήκευση. Γλυκερίνη, η οποία προέρχεται τόσο από τα δύο στάδια αντίδρασης όσο και από το στάδιο του εξευγενισμού του βιοντίζελ (συνολικά παραγόμενη ποσότητα ίση με το 12% περίπου του παραγόμενου προϊόντος - ήτοι tn/έτος). Η γλυκερίνη θα προωθείται ως εν δυνάμει αξιοποιήσιμο υλικό είτε σε εταιρείες του εσωτερικού είτε σε εταιρείες εξωτερικού προς παραγωγή καθαρής γλυκερίνης ή άλλες βιομηχανικές χρήσεις (υλικό επάλειψης ξυλοτύπων κλπ). Ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία ουσιαστικά αφορούν υπολείμματα ελαίου το οποίο δεν αντέδρασε. Δεδομένου ότι τα ελεύθερα λιπαρά οξέα δεν είναι διαλυτά στη γλυκερίνη, διαχωρίζονται εύκολα στην ανώτερη στοιβάδα από το μίγμα παραπροϊόντων ακόμα και πριν την φυγοκέντριση του μίγματος. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα θα προωθούνται ως εν δυνάμει αξιοποιήσιμο υλικό είτε σε εταιρείες παραγωγής καυσίμου ή λιπαντικών υλικών δεδομένης της λιπαντικής ιδιότητάς τους. Άλατα σάπωνες, τα οποία προκύπτουν από την παρουσία καταλύτη, αλλά και του φωσφορικού οξέος. Τα εν λόγω άλατα παραμένουν στη γλυκερίνη και για το διαχωρισμό τους γίνεται χρήση φυγοκέντρισης. Τα άλατα τα οποία προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα για τις δεξαμενές αποθήκευσης θα δοθεί ειδική μέριμνα στην κατασκευή λεκάνων ασφάλειας για την αποτροπή ρύπανσης του περιβάλλοντος κατά τις φορτοεκφορτώσεις καθώς και για την περίπτωση ατυχήματος. Επιπλέον στη μονάδα παραγωγής του βιοντίζελ θα ληφθούν και θα τηρούνται επιμελώς επιπλέον μέτρα για την ασφαλή χρήση και την αποθήκευση των χημικών ουσιών σύμφωνα με τα δελτία δεδομένων ασφάλειας (MSDS) των εκάστοτε ουσιών 3. Παραγωγική διαδικασία τομέα παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου Η παραγωγική διαδικασία μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Το κυρίως συγκρότημα θα αντλεί από τις δεξαμενές ασφάλτου, σε θερμοκρασία περίπου 170 ο C, την προκαθορισμένη ποσότητα ασφάλτου (περίπου 95%) και από τον κάδο του πολυμερούς την προκαθορισμένη ποσότητα του ελαστομερούς SBS (περίπου 5%). Η άσφαλτος μαζί με το ελαστομερές SBS θα οδηγούνται στο κυρίως συγκρότημα όπου θα πραγματοποιείται η ανάδευση και μέσω του μύλου θα οδηγούνται στην δεύτερη δεξαμενή του κυρίως συγκροτήματος. Έπειτα με την ίδια διαδικασία θα μεταφέρεται το μείγμα ασφάλτου-ελαστομερούς SBS στην πρώτη δεξαμενή. Μετά από καθορισμένο αριθμό 9

10 διελεύσεων μέσα από τον κολλοειδή μύλο (συνήθως 2-6 διελεύσεις και γενικά όσες διελεύσεις κρίνεται απαραίτητο ότι απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η ανάμειξη) θα μεταφέρεται το προϊόν στις δεξαμενές τροποποιημένης ασφάλτου όπου και θα αποθηκεύεται. Σε αυτές τις δεξαμενές θα πραγματοποιείται μια περαιτέρω ανάδευση και η τελική ωρίμανση του προϊόντος. Η τροποποιημένη άσφαλτος θα παραμένει στις δεξαμενές τροποποιημένης ασφάλτου, μέχρι την παραλαβή της από τους πελάτες. Οι θερμοκρασίες παραγωγής και μεταφοράς του προϊόντος θα είναι περίπου 170 ο C και η μονάδα θα έχει παραγωγική ικανότητα περίπου 100 tn/d. Tα τμήματα του εργοστασίου θα είναι τα ακόλουθα: 2 Χ Οριζόντιες αυτοθερμαινόμενες δεξαμενές ασφάλτου χωρητικότητας περίπου 50 τόνους η καθεμία. Οι δεξαμενές θα είναι κυκλικές με διαστάσεις περίπου 2,80m διάμετρος και 10m μήκος. 2 Χ Οριζόντιες δεξαμενές τροποποιημένης ασφάλτου χωρητικότητας περίπου 40 τόνους η καθεμία με διαστάσεις περίπου : 2,5m (μήκος) * 2,5m (πλάτος) * 10m (ύψος). Η κάθε δεξαμενή θα φέρει στην οροφή της 3 μοτέρ με αναδευτήρες για την ανάδευση και την ωρίμανση του έτοιμου προϊόντος. Σε αυτές τις δεξαμενές θα αποθηκεύεται το τελικό προϊόν μέχρι την προώθησή του στις ενδιαφερόμενες εταιρίες. Το κυρίως συγκρότημα για την ανάμειξη της ασφάλτου με το τροποποιητικό υλικό (SBS). 1 Χ Ελαιόθερμο το οποίο θα χρησιμοποιείται για την θέρμανση ολόκληρου του συγκροτήματος, των γραμμών μεταφοράς και των δεξαμενών τροποποιημένης ασφάλτου. Ειδικότερα για τις δεξαμενές αποθήκευσης θα δοθεί ειδική μέριμνα στην κατασκευή λεκάνων ασφάλειας για την αποτροπή ρύπανσης του περιβάλλοντος κατά τις φορτοεκφορτώσεις καθώς και για την περίπτωση ατυχήματος. 4. Μονάδα αποθήκευσης ασφάλτου Η υπό εξέταση δραστηριότητα ουσιαστικά αφορά μία αυτόνομη εγκατάσταση εμπορίας ασφάλτου. Για την λειτουργία της εν λόγω μονάδας πρόκειται να εγκατασταθούν δύο δεξαμενές αποθήκευσης ασφάλτου χωρητικότητας m 3, οι οποίες θα είναι ανεξάρτητες από τις δεξαμενές ασφάλτου που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τροποποιημένης ασφάλτου και πρόκειται να χρησιμοποιούνται όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως αποκλειστικά και μόνο για την εμπορία ασφάλτου. Οι δεξαμενές αποθήκευσης πρόκειται να είναι υπέργειες, κατακόρυφες, κυλινδρικές, κλειστού τύπου. Δεδομένου ότι κατά την αποθήκευση ασφάλτου δεν προκύπτουν ατμοί και πτητικές οργανικές ενώσεις οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι σταθερής οροφής και κατασκευασμένες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που πρόκειται να εγκατασταθεί για την λειτουργία των επιμέρους μονάδων καθώς και των επί μέρους αποθηκεύσεων και των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜ. ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (kw) ΜΟΝΑΔΟΣ (kw) Μονάδα Σπορελαιουργείου Σιλό αποθήκευσης σπόρων 500tn Εξαερισμός σιλό 4 4*9,2kW=36,8kW - Τροφοδότης 1 1*5,5kW=5,5kW - Αντλία μεταφοράς σπόρων στα 1 1*18,5kW=18,5kW σιλό Μεταφορέας σπόρων από σιλό 1 1*51,0kW=51,0kW - στις πρέσες Πολυκυκλώνας 3 1*5,0kW=15,0kW Σιλό σπόρων προθερμαινόμενο 2 2*47,0kW=94,0kW - Μεταφορέας σπόρων 2 2*2,0kW=4,0kW - Πρέσα 8 8*70,0kW=560,0kW - Μεταφορέας υπολειμμάτων 6 6*4,0kW=24,0kW - έκθλιψης σπόρων (cake) Δεξαμενή συλλογής λαδιού 2 2*6,0kW=12,0kW - Αντλία 2 2*2,2kW=4,40kW - Φίλτρο καθαρισμού του λαδιού 2 2*40,0kW=80,0kW

11 Δεξαμενή αποθήκευσης λαδιού ,00κ.μ. ΣΥΝΟΛΟ 905,2 kw Μονάδα παραγωγής βιοντίζελ Ελαιόθερμο kcal/h Δεξαμενή καθαρ.-προθ. ελαίων m3 Δεξαμενή καθαρ.-προθ. λοιπών m3 Δεξαμενή σταθερ. θερμοκρ. ελαίων Δεξαμενή σταθερ. θερμοκρ λοιπών Δοσομετρ. συλλεκτ. ελαίωνλοιπών-καταλύτη Αντλία καταλύτη 1 1*2,2kW=2,2kW - Στοιχείο εξώθερμης αντίδρασης - - (καταλύτης) Αντλία ελαίου 1 1*2,2kW=2,2kW - Αντλία λιπών 1 1*2,2kW=2,2kW - Μείκτης προϊόντων Αντλία μείκτη 1 1*2,2kW=2,2kW Θερμικός αντιδραστήρας 1 ης και 2 ης αντίδρασης Συλλέκτης απομακρ. γλυκερίνης Δεξ/νή συλλογής γλυκερίνης ελεγχ. 1 - Στάθμης 60κ.μ. Στοιχείο πλύσης σαπώνων Στοιχείο απομάκρυνσης ιζημάτων Πύργος ξήρανσης Αποθήκη βιοντίζελ 60m Δεξαμενή γλυκερίνης 60κ.μ Δεξαμενή καταλύτη 30κ.μ. - - Δεξαμενή μεθανόλης 30κ.μ Δεξαμενή ελεύθερων λιπαρών - - οξέων 50tn Γεμιστήριο φορτοεκφόρτωσης Αντλία φόρτωσης βιοκαυσίμου 1 1*15,0kW=15,0kW - Αντλία τροφοδοσίας μεθανόλης 1 1*2,2kW=2,2kW - Αντλία τροφοδοσίας γλυκερίνης 1 1*11,0kW=11,0kW - Αντλία εκφόρτωσης λαδιού 1 1*11,0kW=11,0kW - Αντλία τροφοδοσίας λαδιού 1 1*2,2kW=2,2kW - Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης 1 1*0,1kW=0,1kW - νερού Δεξαμενή σαπώνων 5κ.μ. 1 1*0,5kW=0,5kW - Δεξαμενή νερού 30κ.μ Αεροσυμπιεστής 1 1*60,0kW=60,0kW - Ξηραντής 1 1*2,0kW=2,0kW - Αεροφυλάκιο ΣΥΝΟΛΟ 112.8kW Μονάδα παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου Ελαιόθερμο 1 1*5,5 kw =5,5 kw - Κοχλίας 1 1*7,5 kw =7,5 kw - Αντλία εισόδου ασφάλτου 1 1*11,0 kw =11,0 kw - Αντλία λαδιού 1 1*5,5 kw =5,5 kw - Αντλία μύλου 1 1*11,0 kw =11,0 kw - Μίξερ μηχανήματος 4 4*7,5 kw =30,0 kw - Μοτέρ δεξαμενής τροποποιημένης ασφάλτου 1 3 3*7,5 kw =22,5 kw

12 Μοτέρ δεξαμενής τροποποιημένης 3 3*7,5 kw =22,5 kw - ασφάλτου 2 Αντλία φόρτωσης/εκφόρτωσης 1 1*11,0 kw =11,0 kw - Μύλος 1 1*160,0kW=160,0kW - Δεξαμενές ασφάλτου Δεξαμενές τροποποιημένης ασφάλτου Γερανογέφυρα 1 1*7,5 kw =7,5 kw - ΣΥΝΟΛΟ 294 kw Μονάδα αποθήκευσης ασφάλτου Δεξαμενές ασφάλτου Αντλίες ασφάλτου 2 2*5,5 kw =11,0 kw - ΣΥΝΟΛΟ 11 kw Από τα παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συνολική κινητήρια και θερμική ισχύ της μονάδας είναι 1323 kw. Χρήση νερού Δεδομένου ότι για την λειτουργία των μονάδων σπορελαιουργείου, παραγωγής τροποποιημένης ασφάλτου, αλλά και την μονάδα αποθήκευσης ασφάλτου δεν απαιτείται κατανάλωση νερού, προκύπτει ότι χρήση νερού περιορίζεται στη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ αλλά και στην κάλυψη των αναγκών του προσωπικού (πόσιμο, χώροι υγιεινής) και πρόκειται να καλυφθεί από το υφιστάμενο δημοτικό δίκτυο, σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 40/ Βεβαίωση υδροδότησης της ΔΕΥΑ Καλλιθέας. Συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών σε νερό ισχύουν τα όσα περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. Μονάδα παραγωγής βιοντίζελ: Όσον αφορά στην κατανάλωση νερού για την λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ αυτή αφορά στο στάδιο εξευγενισμού του παραγόμενου βιοντίζελ, όπου και απαιτείται έκπλυση με νερό με σκοπό την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων καταλύτη, σαπουνιού, αλατιού, μεθανόλης ή ελεύθερης γλυκερίνης από το βιοντίζελ. Για την διεργασία της έκπλυσης του βιοντίζελ απαιτείται ποσότητα νερού ίση με 4 m 3 / d εφόσον η παραγωγική δυναμικότητα σε βιοντίζελ ανέρχεται στα 80 m 3 /d. Παρόλα αυτά θα πρέπει να επισημανθεί ότι για την διεργασία έκπλυσης του βιοντίζελ το νερό που θα χρησιμοποιείται θα ανακυκλώνεται και θα επαναχρησιμοποιείται μετά την απομάκρυνση των παραγόμενων παραπροϊόντων στο ίδιο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Στα πλαίσια αυτά η ημερήσια κατανάλωση νερού για την λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ θα αφορά ουσιαστικά την συμπλήρωση των απωλειών του νερού κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας οι απώλειες σε νερό που χρήζουν συμπλήρωσης δεν πρόκειται να ξεπερνούν τα 2 m 3 /d. Υδρευτικές ανάγκες: Δεδομένου ότι για την λειτουργία της δραστηριότητας πρόκειται να απασχοληθούν περίπου 20 άτομα, προκύπτει ότι η κατανάλωση νερού για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, που δεν θα ξεπεράσει το 1 m 3 /day ( 20 εργαζόμενοι * 0,05 m 3 /εργαζόμενο = 1 m 3 /day). Συνεπώς η ημερήσια κατανάλωση νερού για τη λειτουργία της υπό εξέταση δραστηριότητας δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 m 3 /day. Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας Η μονάδα θα χρησιμοποιεί ως καύσιμη υλη για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας ένα μέρος από το βιοντίζελ που παράγεται μια ασφαλής εκτίμηση είναι ότι για κάθε 1lt βιοντίζελ που θα παράγεται θα καταναλώνεται 0,03lt βιοντίζελ, ήτοι 600tn βιοντίζελ το χρόνο Για την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού θα χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο της Δ.Ε.Η., ενώ ως καύσιμη ύλη για τη παραγωγή θερμότητας στα στάδια που απαιτείται (θέρμανση - ξήρανση ελαιούχων σπόρων, επίτευξη συνθηκών αντίδρασης μετεστεροποίησης, ανάκτηση μεθανόλης, ξήρανση βιοντίζελ και παραγωγή τροποποιημένης ασφάλτου) θα χρησιμοποιηθεί το παραγόμενο βιοντίζελ. Πρώτες ύλες Προϊόντα Αντίστοιχα οι ποσότητες των πρώτων υλών αλλά και των παραγόμενων παραπροϊόντων για την λειτουργία της μονάδας παρατίθενται ακολούθως : 1. Σπορελαιουργείο 12

13 Πρώτες Ύλες Ελαιούχοι σπόροι, κατανάλωση τόνοι το χρόνο Προϊόντα και παραπροϊόντα Έλαιο κατάλληλο για την παράγωγη βιοντίζελ, τόνοι το χρόνο Πίττα, αποτελούμενη από τα υπολείμματα από την έκθλιψη των ελαιούχων σπόρων και των σακκόφιλτρων, τόνοι το χρόνο 2. Παραγωγή Βιοντίζελ Πρώτες Ύλες Έλαιο (φυτικά έλαια από το σπορελαιουργείο ή τηγανισμένα/χρησιμοποιημένα έλαια): tn/έτος Μεθανόλη: tn/έτος Καταλύτης: 420 tn/έτος Φωσφορικό οξύ: 100 tn/έτος Προϊόντα και Παραπροϊόντα Βιοντίζελ, tn/έτος Γλυκερίνη: tn/έτος Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα: tn/έτος Άλατα - Σάπωνες: 120 tn/έτος 3. Μονάδα Παραγωγής Τροποποιημένης Ασφάλτου Πρώτες Ύλες Άσφαλτος, κατανάλωση tn/yr Ελαστομερές SBS, κατανάλωση 1300 tn/yr Προϊόντα και παραπροϊόντα Τροποποιημένη άσφαλτος, παραγωγή tn/yr Εκπομπές Αέρια - ατμοί αερολύματα Κατά την διάρκεια λειτουργίας των επιμέρους δραστηριοτήτων της μονάδας αναμένεται να προκύψουν αέρια απόβλητα στα ακόλουθα σημεία ανάλογα με την επιμέρους μονάδα παραγωγής: Μονάδα Σπορελαιουργείου Όπως προαναφέρθηκε, τα αέρια απόβλητα, τα οποία παράγονται στην μονάδα σπορελαιουργείου εντοπίζονται κυρίως στο στάδιο κοσκίνισης και μεταφοράς των ελαιούχων σπόρων, όπου και πρόκειται να εγκατασταθεί σύστημα αποκονίωσης για την συγκράτηση των αιωρούμενων σωματιδίων. Επιπλέον η αποθήκευση του υπολείμματος πίτας πρόκειται να λαμβάνει χώρα σε στεγασμένο και προστατευμένο χώρο με στεγανοποιημένο δάπεδο, οπότε δεν προκύπτει και ανάγκη λήψης αντιρρυπαντικών μέτρων. Κατά την διεργασία αφύγρανσης των ελαιούχων σπόρων δεν εκλύονται ατμοί ή οσμές καθώς το σύστημα αφύγρανσης των ατμών είναι κλειστό και οι ελαιούχοι σπόροι δεν έρχονται σε επαφή με τον ατμό αλλά ο ατμός που παράγεται θερμαίνει τα τοιχώματα του συστήματος που αφυγράνει τους σπόρους. Πρόκειται να εγκατασταθούν διατάξεις κυκλώνων με σακκόφιλτρα που σκοπό έχουν τον δραστικό περιορισμό της διασποράς αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα καλύπτοντας κατά τον τρόπο αυτό τις ανάγκες της μονάδας για περιορισμό των παραγόμενων αερίων αποβλήτων αλλά και την αξιοποίηση των ποσοτήτων που κατακρατούνται στα υπολείμματα πίττας. Τα σακκοφιλτρα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να αφαιρούν τα αιωρούμενα σωματίδια σε ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 99%. Η διάμετρος των σωματιδίων που εκλύονται από τις διεργασίες στη μονάδα του σπορελαιουργείου έχουν τυπική τιμή από 1 έως 90 μm. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί σύστημα σακκόφιλτρων με ρεύμα αέρα αντιθέτου ροής και με μηχανική δόνηση. Για τις ανάγκες της μονάδας θα χρησιμοποιηθούν κυκλώνες παροχής έκαστος Q=500m 3 /min, η συνιστώμενη μέγιστη ταχύτητα διήθησης V για πρώτες ύλες όπως αυτές που θα χρησιμοποιούνται στην μονάδα είναι 1m/min. Κατά συνέπεια η καθαρή επιφάνεια υφάσματος είναι Α=Q / V => 500 / 1 = 500m 2 υφάσματος. Σύμφωνα με την συνολική επιφάνεια υφάσματος μπορούμε να καθορίσουμε ότι θα χρειαστούν πέντε διαμερίσματα. Για να καλύπτεται η ταχύτητα διήθησης σχεδιασμού όταν γίνεται φιλτράρισμα 13

14 με ένα διαμέρισμα εκτός σύνδεσης πρέπει να υπάρχουν 125 m 2 υφάσματος σε κάθε λειτουργία και σε σύνολο 625 m 2. Η επιφάνεια υφάσματος κάθε ενός σάκου με μήκος σάκου 2.5m και διάμετρος 15cm είναι προσεγγιστικά: π*(0,15)*2,5=1,18m 2 / σάκο Επομένως ο συνολικός αριθμός σάκων που θα χρειαστούν είναι: 625 / 1,18 = 530 σάκοι Μονάδα Παραγωγής Βιοντίζελ Στην υπό εξέταση μονάδα παραγωγής βιοντίζελ δεν αναμένεται να προκύψουν σε κανένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας αέρια απόβλητα, δεδομένου ότι πρόκειται για κλειστό σύστημα παραγωγής στο σύνολό της. Μονάδα Παραγωγής Τροποποιημένης Ασφάλτου Η ανάμειξη της ασφάλτου με το ελαστομερές SBS στο συγκρότημα τροποποίησης κατά την παραγωγική διαδικασία δεν θα συμβάλλει στην παραγωγή αέριων αποβλήτων. Εν τούτοις, κατά την θέρμανση των γραμμών μεταφοράς και των δεξαμενών τροποποιημένης ασφάλτου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αύξηση του ιξώδους του μείγματος και να διατηρηθεί στην απαιτούμενη θερμοκρασία, ενδέχεται να παρατηρηθούν δυσάρεστες οσμές. Για την κατακράτηση των οσμών, που ενδεχομένως να παράγονται κατά το στάδιο ανάμειξης και θέρμανσης ασφάλτου με πολυμερές SBS θα τοποθετηθεί σύστημα απαγωγού στην οροφή του κτιρίου, το οποίο θα αποτελείται από αγωγό εξαερισμού, φίλτρο και βεντηλατέρ. Ειδικότερα το φίλτρο το οποίο θα εγκατασταθεί, θα είναι ορθογωνικής διατομής και διαστάσεων 1mΧ1,20mΧ2,20m και θα χρησιμοποιεί ζεόλιθο για την κατακράτηση των οσμών αλλά και όποιων αερίων ρύπων. Ο ζεόλιθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υλικό απόσμωσης, δεσμεύοντας ενώσεις αμμωνίας, νιτρώδεις ενώσεις, ενώσεις υδροθείου και πτητικές οργανικές ενώσεις. Το φίλτρο θα αποτελείται από τρία επιμέρους τμήματα πάχους 15 cm με διαφορετικού μεγέθους κόκκους από ζεόλιθο διαμέτρου 3mm, 6mm και 8mm αντίστοιχα με διάκενα 15 cm ανάμεσα στα φίλτρα. Η εναλλαγή των φίλτρων, λόγω κορεσμού του ζεόλιθου, από την διαδικασία κατακράτησης των οσμών, (ιοντοανταλλαγή), με νέα θα γίνεται κατ εκτίμηση δύο φορές το χρόνο. Η αλλαγή θα γίνεται ανοίγοντας μια μικρή θύρα στο κάτω μέρος του φίλτρου όπου θα φεύγει ο ζεόλιθος σε μορφή κόκκων, ενώ από την πάνω πλευρά θα γίνεται πλήρωση με νέους κόκκους ζεόλιθου. Ο κορεσμένος ζεόλιθος θα παραλαμβάνεται από την εταιρία που θα τον προμηθεύει εξ αρχής όπου έπειτα θα υποβάλλεται στην διαδικασία της καθήλωσης, (νομίμως αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης). Το σύστημα εξαερισμού υπολογίζεται ότι θα εναλλάσσει το σύνολο του αέρα εντός του χώρου παραγωγής σε 1 λεπτό. Εκτιμάται ότι το σύστημα που θα τοποθετηθεί θα επιτύχει μείωση των οσμών έως και 77%. Η διάρκεια λειτουργίας του συστήματος απαγωγής οσμών και αερίων ρύπων θα λειτουργεί καθ όλη την διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής για να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί ότι για την λειτουργία της δραστηριότητας και δη για την κάλυψη των αναγκών σε θερμότητα μιας σειράς λειτουργιών που επιτελούνται σε όλες τις επιμέρους μονάδες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν δύο ελαιόθερμα στα οποία θα καταναλώνεται βιοντίζελ και στα οποία θα επιτυγχάνεται θέρμανση του ελαίου, το οποίο στην συνέχεια θα οδηγείται μέσω σωληνώσεων στις γραμμές παραγωγής για την θέρμανση τόσο των γραμμών της παραγωγικής διαδικασίας. Η χρήση ελαιοθέρμου προκαλεί καυσαέρια καύσης. Η λειτουργία τους διέπεται από τις προβλέψεις της Κ.Υ.Α /1993. Κατόπιν τούτου η εταιρεία πρόκειται να πραγματοποιεί συστηματικά μετρήσεις των ρύπων που εκπέμπονται στο περιβάλλον προκειμένου να τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι της ΚΥΑ (ΦΕΚ 264Β/ ). Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά την κίνηση των φορτηγών οχημάτων οι χώροι κίνησης θα είναι ασφαλτοστρωμένοι με χαλίκια με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης. Υγρά απόβλητα Κατά τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ όπως έχει αναφερθεί λαμβάνει χώρα στο στάδιο εξευγενισμού του βιοντίζελ διεργασία της έκπλυσης του βιοντίζελ με νερό. Η μέγιστη απαιτούμενη ποσότητα νερού έκπλυσης ανέρχεται στα 6 m 3 /d, ενώ επίσης έχει και περιεκτικότητα σε φωσφορικό οξύ ίση με 2% περίπου. Στόχος της έκπλυσης του βιοντίζελ κατ αντιρροή με νερό είναι η απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων καταλύτη, σαπώνων αλάτων, ελεύθερων λιπαρών οξέων, μεθανόλης και ελεύθερης γλυκερίνης από το βιοντίζελ. Ως εκ τούτου κατά την διεργασία πλύσης του βιοντίζελ, ουσιαστικά λαμβάνει χώρα ανάμιξη νερού και βιοντίζελ για μισή ώρα προκειμένου οι προσμίξεις που αναφέρθηκαν και παρουσιάζουν υδρόφιλες ιδιότητες να περάσουν στο νερό και εν συνεχεία για δύο ώρες περίπου να παραμείνει σε ηρεμία το μίγμα βιοντίζελ νερού, προκειμένου να επιτευχθεί ο διαχωρισμός της φάσης του νερού και του βιοντίζελ. Συνεπώς 14

15 το νερό το οποίο καθιζάνει στην δεξαμενή ανάμιξης (αντιδραστήρας), απομακρύνεται με την βοήθεια της βαρύτητας περιέχοντας τις ανεπιθύμητες προσμίξεις κατάλοιπα του βιοντίζελ. Οι μικρές αυτές ποσότητες χρησιμοποιουμένου νερού αποτελούν και τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία παράγωγης του βιοντίζελ. Τα υγρά αυτά απόβλητα περιέχουν ελάχιστες ποσότητες ελαιωδών συστατικών, αιωρούμενων σωματιδίων και μεθανόλης τα οποία προσδίδουν στο απόβλητα ιδιαίτερα υψηλές τιμές C.O.D. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων θα αποτελείται από τα εξής μέρη: Συλλογή των υγρών αποβλήτων στη δεξαμενή συλλογής Δεξαμενή συλλογής διαχωρισμού μεθανόλης Ελαιολασποσυλλέκτης Δεξαμενή ανάμιξης κροκίδωσης καθίζησης Σηπτική δεξαμενή Διάθεση σε παρακείμενο ρέμα Περιγραφή μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Η ημερήσια παροχή αποβλήτων υπολογίζεται σε 6 m 3. Η δεξαμενή συλλογής θα είναι μια δεξαμενή όγκου 8 m 3 και σε αυτήν θα καταλήγουν τα υγρά πλύσης από την δεξαμενή ανάμιξης (αντιδραστήρα) με την βοήθεια της βαρύτητας, στη δεξαμενή αυτή, η οποία είναι διπλών τοιχωμάτων και θερμαινόμενη με τη χρήση ατμού, θα συντελείται εξάτμιση της μεθανόλης. Οι ποσότητες μεθανόλης που θα εξατμίζονται είναι πάρα πολύ μικρές, παρόλα αυτά τα συμπυκνώματα θα συλλέγονται και θα προωθούνται για επαναχρησιμοποίηση στις παραγωγικές διαδικασίες της μονάδας. Στη συνέχεια και με τη χρήση ελεγχόμενης ροής τα υγρά απόβλητα θα προωθούνται στον ελαιόλασποσυλλέκτη. Ο ελαιολασποσυλλέκτης ωφέλιμων διαστάσεων 5m x 2 m x 0,90m (μήκος Χ πλάτος Χ βάθος υγρών) συνολικού όγκου V= 9 m 3 και θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ημερήσιας παροχής αποβλήτων. Ο χρόνος παραμονής στον χώρο διαχωρισμού καθορίζεται ανάμεσα στα διαφράγματα με βάση την παροχή του συστήματος. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα για παροχή 0,5 m 3 /hr ο ελάχιστος χρόνος παραμονής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3hr. Για χρόνο παραμονής t=3hr και παροχή Q=0.5 m 3 /hr ο ελάχιστος όγκος μεταξύ των διαφραγμάτων πρέπει να είναι :V =Q*t = 0,5 m 3 /hr x 3hr = 1,5 m 3 Επισημαίνεται ότι η δεξαμενή συλλογής ελαίων που συνήθως κατασκευάζεται παράπλευρα της δεξαμενής του ελαιοσυλλέκτη, στη συγκεκριμένη διάταξη, θα τοποθετηθεί εντός της δεξαμενής (του ελαιοσυλλέκτη) και σε επαφή με το δεύτερο διάφραγμα, για λόγους χωροταξικούς. Επίσης η ακμή υπερχείλισης από τον λασποσυλλέκτη προς τον ελαιοσυλλέκτη θα είναι εντελώς οριζόντια. Η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να διαφεύγουν οι ατμοί που δημιουργούνται κατά το διαχωρισμό των ελαίων. Από την δεξαμενή αυτή τα υγρά απόβλητα με βαρύτητα θα οδηγούνται σε κωνική δεξαμενή όπου γίνεται η προσθήκη κροκιδωτικών και ακολουθεί ανάμιξη. Η προσθήκη των χημικών γίνεται με δοσομετρητές μετά από δόκιμες σε εργαστήριο οι οποίες ανέδειξαν ότι το διάλυμα θεϊκού σιδήρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα. Μετά την προσθήκη του θεϊκού σιδήρου το διάλυμα υγρών αποβλήτων καθιζάνει κατ ελάχιστο 2 ώρες. Στην πράξη η καθίζηση θα τελείται για 12 ώρες καθώς το σύστημα λειτουργεί ως Batch. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (στραγγίδια) θα οδηγούνται μέσω της βαρύτητας σε σηπτική δεξαμενή ενώ οι μικρές ποσότητες λάσπης θα διατίθενται για τελική διάθεση σε αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εταιρίες. Τα επεξεργασμένα υγρά θα διατίθενται σε σηπτική δεξαμενή δυο θαλάμων συνολικών διαστάσεων 10 Χ 6 Χ 5 m (μήκος Χ πλάτος Χ βάθος) συνολικής χωρητικότητας V=300 m 3. Η χωρητικότητα της δεξαμενής υπερκαλύπτει την παροχή των υγρών αποβλήτων και επιτρέπει τη παραμονή αυτών στην δεξαμενή για μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο φτάνει μέχρι και τις 50 ημέρες. Ο μεγάλος αυτός χρόνος παραμονής των υγρών αποβλήτων δημιουργεί αναερόβιες συνθήκες στο πυθμένα της δεξαμενής και σε συνδυασμό με την δράση μικροοργανισμών τα θρεπτικά συστατικά μετατρέπονται σε αέριες εκπομπές και νερό. Επιπλέον η σηπτική δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες διατάξεις ασφάλειας και αποφυγής διαρροών στο περιβάλλον και θα έχει όλες τις απαιτούμενες αποστάσεις από κτίρια, οδούς και βρίσκεται σε απόσταση πολύ μεγαλύτερη των 20 m από το παρακείμενο υδάτινο ρέμα. Μετά την σηπτική δεξαμενή και αφού τα υγρά απόβλητα παραμείνουν σε αυτή για περίπου 50 ημέρες αυτά θα οδηγούνται, υπερχειλίζοντας, διαμέσου ενός αγωγού κυκλικής διατομής Φ20 και μέσω της βαρύτητας καταλήγει στον τελικό αποδέκτη ο οποίος θα είναι το παρακείμενο υδάτινο 15

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /04.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /04.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός

6 η Οκτωβρίου 2013. Παρουσίαση της. Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός 6 η Οκτωβρίου 2013 Παρουσίαση της Σουντουρλής Μιχάλης, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Εικόνα 1: Εγκατάσταση μονάδας «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στο Παραλίμνιο Σερρών (2011) Α. Η Εταιρεία Η «ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 413416 (408)

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 413416 (408) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15 η /18.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 97

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15 η /18.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η /05.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 110

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η /05.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 98

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 98 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ»

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: «ΑΠΟΤΟΣΠΟΡΟΣΤΟΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» Βιοµηχανικό Συγκρότηµα στο Αχλάδι Φθιώτιδας Στο µέσον της Εθνικής Οδού Αθήνας Θεσσαλονίκης Αντικείµενα ραστηριότητας: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /17.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 53

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /17.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 53 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 149

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 63

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 63 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή βιοντίζελ» Παρουσίαση: Γαβρανίδης Οδυσσέας Βιομηχανία Βιοκαυσίμων Η εταιρία ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Χημικός Μηχανικός Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής ΓΓΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 13/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Α.Φαββατάς, Χ.Φράγκος 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΓΚΡΟΙΝΒΕΣΤ ΑΕΒΕ Βιοµηχανικό Συγκρότηµα στο Αχλάδι Φθιώτιδας Στο µέσον της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ

Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων Βιοκαύσιμα υποκατάστατα του πετρελαίου Ντίζελ Ν. Παπαγιαννάκος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 37/

Αριθ. Απόφασης 37/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 5/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ---------------------------------- Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 17/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο D6.2 Καταγραφή της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας μονάδας

Παραδοτέο D6.2 Καταγραφή της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας μονάδας CIP Eco-innovation Pilot and market replication projects Call Identifier: CIP-EIP-Eco-Innovation-2010 Project MARE (ECO/10/277237) Ανάπτυξη και ανάδειξη οικολογικών διεργασιών για την επεξεργασία πετρελαιοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα

Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα Παραγωγή βιοντήζελ: πρώτες ύλες και παραπροϊόντα Νίκος Λιάπης Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2006 Στόχοι παραγωγής: ΕΝ 14214 Βελτιστοποίηση οικονομικών αποτελεσμάτων Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /15.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 98

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /15.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 97

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 97 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα